ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Άριστα (9.45), Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά & Φρηματοοικονομικά, με βαθμό Άριστα (8.69), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Άριστα (9.45), Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά & Φρηματοοικονομικά, με βαθμό Άριστα (8.69), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ 1. ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ: Καϊμακάμης Γεώργιος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 10 Υεβρουαρίου Citations: 2. ΠΟΤΔΕ : Πτυχίο Μαθηματικών. Βαθμός πτυχίου Λίαν καλώς (7.05), Πανεπιστήμιο Πατρών : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Μαθηματικά, με βαθμό Άριστα (9.45), Πανεπιστήμιο Πατρών : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Φρηματοοικονομικά, με βαθμό Άριστα (8.69), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Μελέτη Τπερεπιφανειών Χευδοευκλείδειων πολλαπλοτήτων», Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Βασίλειος Ι. Παπαντωνίου. 3. ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ-ΒΡΑΒΕΙΑ Α. Βραβείο λόγω επίδοσης (Β έτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος) από το Ίδρυμα Κρατικών Τποτροφιών από έως Β. Τποτροφία εσωτερικού από το Ίδρυμα Κρατικών Τποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία» έπειτα από γραπτές εξετάσεις, από έως Γ. Τποτροφία για μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα με θέμα «Γεωμετρία» από , διάρκειας 18 μηνών. 1

2 4. ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Α. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ψς υποψήφιος διδάκτορας του Σμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών διδασκαλία των φροντιστηριακών μαθημάτων Σανυστική Ανάλυση, Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία υνόλων, Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ, Θεωρία Μιγαδικών υναρτήσεων. Φρονική περίοδος : Επιστημονικός υνεργάτης στο ΑΣΕΙ Φαλκίδας Διδασκαλία των μαθημάτων «Γενικά Μαθηματικά» (Πραγματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και εφαρμογές τους στην οικονομία) και «Εισαγωγή στη Ρομποτική» (συστήματα συντεταγμένων-γεωμετρία στο χώρο). Φρονική περίοδος : και Επιστημονικός υνεργάτης στο ΑΣΕΙ Φαλκίδας Διδασκαλία των μαθημάτων «Μαθηματικά ΙΙ» (υνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις), «τατιστική Ι» (Περιγραφική τατιστική, Λογισμός Πιθανοτήτων) και «τατιστική ΙΙ» (Κατανομές, ημειακή Εκτίμηση). Φρονική περίοδος : , , Έκτακτος καθηγητής στη χολή Μονίμων Τπαξιωματικών Ναυτικού Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά» (Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, Πραγματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών). Φρονική περίοδος : Έκτακτος καθηγητής στη τρατιωτική χολή Ευελπίδων Διδασκαλία των μαθημάτων «Γεωμετρία» (Διανυσματική Ανάλυση, Θεωρία Καμπυλών, Θεωρία Επιφανειών, Σανυστική Ανάλυση) και «Μαθηματικά» (Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, Πραγματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, υνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ). Φρονική περίοδος : , , Έκτακτος καθηγητής στη τρατιωτική χολή Ευελπίδων Διδασκαλία του μαθήματος «Βλητική» Φρονική περίοδος : 15/2/ /6/2008 2

3 Διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στη τρατιωτική χολή Ευελπίδων Διδασκαλία του μαθήματος «Πιθανότητες-τατιστική», «Γεωμετρία» Φρονική περίοδος : 15/2/ /8/2008, 1/9/ /6/2009, 1/9/ /2/2010 Επίκουρος καθηγητής στη τρατιωτική χολή Ευελπίδων από 1/3/2010 Διδασκαλία των μαθημάτων Μαθηματικά, Πιθανότητες-τατιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι. Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ--ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. ΠΕΝΕΔ 95 #388, Νο 513. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Σεχνολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Θέμα: «Γεωμετρία Riemann». Επιστημονικός Τπεύθυνος: Καθηγητής κ. Θ. Κουφογιώργος Φρονική περίοδος : έως Πρόγραμμα Καραθεοδωρή #2461, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Θέμα: «Θέματα ύγχρονης Διαφορικής Γεωμετρίας» Επιστημονικός Τπεύθυνος: Καθηγητής Β.Παπαντωνίου Φρονική περίοδος : έως Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ-ΕΕΟ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φαλκίδας Θέμα: «υνεργαζόμενοι Βιομηχανικοί Ρομποτικοί Βραχίονες». Επιστημονικός Τπεύθυνος: Επίκουρη Καθηγήτρια Σζαμτζή Μαρία Φρονική περίοδος : έως

4 4. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή C160, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Θέμα: «Θέματα ύγχρονης Γεωμετρίας». Επιστημονικός Τπεύθυνος: Λέκτορας Ανδρέας Αρβανιτογεώργος Φρονική περίοδος : έως ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΨΝ) Α. ΓΕΨΜΕΣΡΙΑ 1. Chr. Beneki-G. Kaimakamis-B.J. Papantoniou «A classification of surfaces of revolution with constant Gauss curvature in a 3-dimensional Minkowski space» Bulletin of the Calcutta Mathematical Society 90, (1998), Chr. Beneki-G. Kaimakamis-B.J. Papantoniou «Helicoidal surfaces in three-dimensional Minkowski space» Journal of Mathematical Analysis and its Application, 275(2) (2002), G. Kaimakamis-B.J. Papantoniou «Surfaces of revolution in the 3-dimensional Lorenz- Minkowski space satisfying Δ II r=ar», Journal of Geometry, 81 (2004), G. Kaimakamis-B.J. Papantoniou-K. Petoumenos «Surfaces of revolution in the 3- dimensional Lorenz-Minkowski space satisfying Δ III r=ar», Bulletin of the Greek Mathematical Society, Volume 50, (2005), F. Defever-G. Kaimakamis-B Papantoniou «Biharmonic Hypersurfaces of the 4- dimensional Semi-Euclidean space» Journal of Mathematical Analysis and its Application, 315 (1) (2006), A. Arvanitoyeorgos-F. Defever-G. Kaimakamis-B Papantoniou «Biharmonic Lorentz Hypersurfaces in 4 E 1» Pacific Journal of Mathematics, Vol. 229 (2), (2007), A. Arvanitoyeorgos-F. Defever-G. Kaimakamis «Hypersurfaces of 4 E s with proper mean curvature vector» Journal of the Mathematical Society of Japan, Vol 59 (3), (2007),

5 8. G. Kaimakamis-B.J. Papantoniou-K. Petoumenos «On the Shape Operator of the Hypersurfaces (2007), of 4 2» Bulletin of the Greek Mathematical Society, Volume 53, 9. A. Arvanitoyeorgos-G. Kaimakamis-M. Magid «Lorentz Hypersurfaces in Ε^4_1 satisfying ΔΗ=αΗ» Illinois Journal of Mathematics, Vol.53, No 2, (2009), A. Arvanitoyeorgos-G. Kaimakamis «Helicoidal surfaces in the Heisenberg 3-space» JP Geometry and Topology, Volume 10, Issue 1, pp (2010). 11. A. Arvanitoyeorgos-G. Kaimakamis «Hypersurfaces of type M^3_2 in E^4_2 with proper mean curvature vector» Journal of Geometry and Physics, Volume 63, January 2013, Pages G. Kaimakamis-K. Panagiotidou «Real hypersurfaces in non-flat complex space form with Lie recurrent structure Jacobi operator» Bull. Korean Math. Soc 50 (6), , G. Kaimakamis-K. Panagiotidou-Juande dios Perez «Real hypersurfaces in non-flat complex space form with structure Jacobi operator of Lie-Codazzi type» δεκτή στο BULLETIN of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Αύγουστος G. Kaimakamis «Recent Progress in Chen s conjecture» δεκτή στο Theoretical Mathematics & Applications, Μάρτιος 2014 Β.ΕΥΑΡΜΟΓΕ 1. D. N. Gkritzapis, E. E. Panagiotopoulos, D. Margaris, K. Siassiakos, G. Kaimakamis «Prediction of the Impact Point for Spin and Fin Stabilized Projectiles» WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue12 Vol. 5 (2008), M.Chalikias, M.Adam, G. Kaimakamis and N.Karadimas «Discriminant Analysis: a case study of a war data set» International Mathematical Forum, Vol. 4 (2009) no. 8, D. N. Gkritzapis, D. Margaris, K. Siassiakos, G. Kaimakamis «A study of Firing sidewise from an Airplane» Applied Mathematical Sciences, Vol. 4 (2010), no.1, Al. Kontis, K. Siassiakos, A. Lazakidou and G. Kaimakamis «E-commerce application study and complementary services in the sector of laboratory diagnostics based on 5

6 consumers' opinion» International Journal of Electronic Healthcare (IJEH), Vol. 5, issue 4, 2010, Ch. Botsaris, G. Kaimakamis and K.Kiriakopoulos «Optimal interest rate derivatives portfolio with controlled sensitivities» International Journal of Decisions Sciences, Risk and Management, Vol. 2, No. 1/2, (2010), G. Kaimakamis, K.Kiriakopoulos and D. Pappas «Optimal portfolio selection with singular covariance matrix» International Mathematical Forum, Vol. 5 (2010) no. 47, G. Kaimakamis, K.Kiriakopoulos «A Note on Temporal Aggregation Effects on the mean variance portfolio optimization approach- some empirical Financial Decision Making, Vol. 6, No. 1, (June 2010), results» Journal of 8. Th. Mavralexakis, G. Kaimakamis, K. Kiriakopoulos, Al. Koulis «A Comparison of minimum Risk Portfolios under the Credit Crunch Crisis», Journal of Mathematical Finance, 2011, 1, I. Smirlis, B. Zeimpekis and G. Kaimakamis «Data Envelopment Analysis models to support the selection of vehicle routing software for city logistics operations», Operational Research, An International Journal, Vol.12, No.3, pp Γ. ΤΠΟ ΚΡΙΗ / ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ G. Kaimakamis, K. Panagiotidou and J.De Dios Perez, «A New Condition on the Structure Jacobi Operator of Real Hypersurfaces in Non-flat Complex Space Form» (έχει υποβληθεί προς δημοσίευση) A. Arvanitoyeorgοs, F. Defever and G. Kaimakamis «Biharmonic Hypersurfaces in E^5» υπό προετοιμασία, βρίσκεται στο στάδιο της συγγραφής, πρόκειται να υποβληθεί για δημοσίευση σύντομα). G. Kaimakamis, K. Panagiotidou «*-Ricci solitons of real hypersurfaces in non-flat complex space forms»(έχει υποβληθεί προς δημοσίευση) G. Kaimakamis, K. Panagiotidou «Parallel *-Ricci tensor of real hypersurfaces in CP2 and CH2»(έχει υποβληθεί προς δημοσίευση) 6

7 6. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΨΝ (ΜΕ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΨΝ) 1. K. Siassiakos, M.Panta and G. Kaimakamis «The Effects of the Operation of the Department of Logistics Management in an Industrial Region» 7 th Annual Conference of the European Economics and Finance Society (22-25 May 2008), University of Economics, Prague, Czech Republic. 2. D. N. Gkritzapis, G. Kaimakamis and E. E. Panagiotopoulos «Modified Linear Theory and 6-DOF Trajectory Model An application to 7.62mm (M852)» International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), Kos, Greece, September 2008.(www.icnaam.org) 3. D. N. Gkritzapis, M. Chalikias, G. Kaimakamis and K. Siassiakos «A Review of Flight Dynamic Simulation Model of Missiles» WSEAS European Computing Conference (ECC 08), Malta, September V. Vrisagotis, K. Siassiakos, M. Panta, G. Kaimakamis and G. Kapetanios «The problem of cross-docking analyzed by Markov chain method The application to a major Greek retailer» Current Challenges in the Global Economy: Prospects and Policy Reforms", Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, EEFS 09, 4-7 Ιουνίου Ath. Petralias, Κ. Kiriakopoulos, G. Kaimakamis and D. Pappas «The Moore- Penrose Inverse in Portfolio Selection of Exchange Rates» International Conference on Modern Mathematical Methods in Science and Technology (M3ST 09) Poros Island, Thursday 3 Saturday 5 September Κ. Kiriakopoulos, G. Kaimakamis and D. Pappas «An Application of the Moore- Penrose Inverse to Portfolio Selection» The 9th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference, September 24-26, 2009, Athens, Greece. 7. Αρβανιτογεώργος, Α., Καϊμακάμης Γ. και ιασιάκος, Κ. «Σα Μαθηματικά στη μελέτη υγχωνεύσεων Επιχειρήσεων» (2009), 26o υνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Νοεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη. 7

8 8. Κ. Kiriakopoulos, G. Kaimakamis and Th. Mavralexakis «Minimum Risk Methodology for Portfolio Selection» 24 th European Conference on Operational Research, July , Lisbon, Portugal. 9. G. Kaimakamis and N. Zographopoulos «On a Lanchester Combat Model», 2 nd IMA Conference on Mathematics in Defence, Swindon, 20 October 2011, UK 10. M. Adam and G. Kaimakamis «Golden section, Fibonacci sequence and the time invariant Kalman and Lainiotis filters» 1-2 June 2012, ISBEFA, Kefalonia, Greece. 11. «A short note for Real hypersurfaces in non-flat complex space», XXII International Fall Workshop on Geometry and Physics, Evora, Portugal, 2-5 September ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΕ 1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Σμήμα Μαθηματικών, Ημερίδα Γεωμετρίας, 17 Νοεμβρίου University of Granada, Department of Geometry & Topology, February ΟΜΙΛΙΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ- ΗΜΕΡΙΔΕ 1. «Ελικοειδείς Επιφάνειες στο τριδιάστατο χώρο Μinkowski» 3 ο Πανελλήνιο υνέδριο Γεωμετρίας(28-30 Μαϊου 1997) Σομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας του Σμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2. «Χαρακτηρισμός Ελικοειδών Επιφανειών με σταθερή μέση καμπυλότητα της 3-διάστατης πολλαπλότητας Heisenberg» 5 ο Πανελλήνιο υνέδριο Γεωμετρίας(31 Μαϊου-2 Ιουνίου 2001) Σμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 3. «Διαρμονικές Υπερεπιφάνειες Lorentz του 4-διάστατου ψευδο-ευκλείδειου χώρου» 7 ο Πανελλήνιο υνέδριο Γεωμετρίας(26-29 Μαϊου 2005) Σμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καρλόβασι -άμος). 4. «Recent Progress on biharmonic hypersurfaces and generalization» 8 ο Πανελλήνιο υνέδριο Γεωμετρίας (24-27 Μαϊου 2007) Σμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 8

9 5. «Biharmonic hypersurfaces in August 22-30, 2006, Madrid, Spain. 4 1» International Congress of Mathematicians, 6. «Hypersurfaces of the 4-dimensional Minkowski space satisfying ΔΗ=λΗ» International Seminar on Applied Geometry in Andalusia, University of Granada, Spain, 4-8 September (Αναρτημένη εργασία-poster). 7. «Helicoidal Surfaces in the Heisenberg 3-space» International Congress on Pure and Applied Geometry, PADGE 2007, Brussels, Belgium, April «Chen s conjecture and gereralizations» International Symposium on Differential geometry of Submanifolds, Valenciennes, France 2007, ΤΓΓΡΑΥΗ ΒΙΒΛΙΨΝ-ΗΜΕΙΨΕΨΝ Μέθοδοι & Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας, με Γιάννη μυρλή και Μαρία Πάντα, Απρίλιος 2010, ISBN G. Kaimakamis and N. Zographopoulos «On a Lanchester Combat Model» Κευάλαιο στο βιβλίο με τίτλο: Applications of Mathematics and Informatics in Military Science, Springer Series: Springer Optimization and Its Applications, Vol. 71, ΕΠΙΒΛΕΧΗ ΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ Επίβλεψη κατά τα έτη εννέα (9) πτυχιακών εργασιών τεταρτοετών Ευελπιδων. 11. ΑΝΑΥΟΡΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΕ Έχουν γίνει 44 αναφορές από άλλους ερευνητές. Paper Α1 1. Pablo Mira in Mathematical Reviews for Rafael Lopez: Surfaces of constant Gauss curvature in Lorentz-Minkowski three-space, 2003, Rocky Mountain J. Math. 33, Ιmpact factor:

10 2. Fenghui Ji and Zhong Hua Hou, Helicoidal surfaces with H 2 K in Minkowski 3-space, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 325, Issue 1, 1 January 2007 pages Impact Factor: M. Bekkar and H. Zoubir, Surfaces of revolution in the 3-dimensional Minkowski space satisfying no. 24, i i x x, International Journal Contemp. Mathematical Sciences Vol. 3, 2008, 4. Armando V. Corro, Romildo Pina, Marcelo Souza, Surfaces of Rotation with Constant Paper Α2 Extrinsic Curvature in a Conformally Flat 3-Space, Results in Mathematics, 2011, Volume 60, Issue 1-4, pp Impact factor: Fenghui Ji και Zhong Hua Hou, Helicoidal surfaces with H 2 K in Minkowski 3-space, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 325, Issue 1, 1 January 2007, pages Impact Factor: Fenghui Ji και Zhong Hua Hou, Helicoidal surfaces under the cubic screw motion in Minkowski 3-space, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 318, Issue 2, 15 June 2006, Impact Factor: Fenghui Ji and Zhong Hua Hou, A kind of helicoidal surfaces in 3- dimensional Minkowski space, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 304, Issue 2, 15 April 2005, Impact Factor: U-Hang Ki, Dong-Soo Kim, Young Ho Kim and Young-Mee Roh, Surfaces of revolution with pointwise 1-type Gauss map in Minkowski 3- space, Taiwanese Journal of Mathematics, Vol. 13, No. 1, pp , February Impact factor: Ch. Baba-Hamed and M. Bekkar, Helicoidal Surfaces in the Three-Dimensional Lorentz- Minkowski Space Satisfying Δri = λiri, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 4, 2009, no. 7, M. Choi, YH Kim and GC. Park, Helicoidal surfaces and their Gauss map in Minkowski 3- space II, Bull. Korean Math. Soc., 46, No.3, 2009, Impact factor: Yuhei Umeda, Constant-Mean-Curvature Surfaces with Singularities in Minkowski 3-Space, Experimental Mathematics, Vol 18 (3), 2009, Guler Erhan and Turgut Vanli, On the mean, Gauss, the second Gaussian and the second mean curvature of the helicoidal surfaces with lightlike axis in R_1^3, Tsukuba J. Math. 32 (2008) no

11 13. Fenghui Ji and Yan Wang, Linear Weingarten helicoidal surfaces in Minkowski 3-space, Differential Geometry - Dynamical Systems, Vol.12, 2010, pp Ji, F., Kim, Y.H., Mean curvatures and Gauss maps of a pair of isometric helicoidal and rotation surfaces in Minkowski 3-space, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2010, 368 (2), pp Impact Factor: Erhan Guler, Yusuf Yaylı and H. Hilmi Hacısalihoglu, Bour s Theorem on the Gauss Map in 3-Euclidean Space, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume 39 (4) (2010), E. Guler and H.H. Hacisalihoglu, Timelike Rotational Surfaces With Lightlike Profile Curve, Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series A1, Volume 60, Numb er 1, Pages (2011). 17. Ch. Baba-Hamed and M. Bekkar, Helicoidal Surfaces in the Three-Dimensional Lorentz- Minkowski Space Satisfying Δ^{II}ri = λiri, Journal of Geometry, Volume 100, Issue 1-2, pp 1-10, Impact factor: 0.25 Paper Α3 18. M. Bekkar and H. Zoubir, Surfaces of revolution in the 3-dimensional Minkowski space satisfying i i x x, International Journal Contemp. Mathematical Sciences Vol. 3, 2008, no. 24, Dae Woon Yon, Οn ruled surfaces of non-degenerate third fundamental forms JP Journal of Geometry and Topology, Volume 6, Issue 2, Pages , July Dae Woon Yon, Ruled surfaces whose mean curvature vector is an eigenvector of the Laplacian of the second fundamental forms, International Mathematical Forum, Vol.1, 2006, no. 36, Ch. Baba-Hamed and M. Bekkar, Helicoidal Surfaces in the Three-Dimensional Lorentz- Minkowski Space Satisfying Δri = λiri, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 4, 2009, no. 7, Ch. Baba-Hamed, H. Zoubir and M. Bekkar, Translation Surfaces in the Three- Dimensional Lorentz-Minkowski Space Satisfying Δri = λiri, Int. J. of Mathematical Analysis, Vol. 4, 2010, no. 7, Chul Woo Lee, Young Ho Kim and Dae Won Yoon, Ruled surfaces of non-degenerate third fundamental forms in Minkowski 3-spaces, Applied Mathematics and Computation, Volume 216, Issue 11, 1 August 2010, Pages Impact factor: Ahmet Kazan and H. Bayram Karadag, A Classification of Surfaces of Revolution in Lorentz-Minkowski Space, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 6, 2011, no. 39,

12 25. Mohammed Bekkar, Bendehiba Senoussi, Factorable surfaces in the three-dimensional Euclidean and Lorentzian spaces satisfying Δri = λiri, Journal of Geometry, 2012, Volume 103, Issue 1, pp Mohammed Bekkar, Bendehiba Senoussi, Translation surfaces in the 3-dimensional space satisfying Δ III r i = μ i r I, Journal of Geometry, 2012 (to appear). Impact factor: 0.25 Paper Α5 27. Bang-Yen Chen, Classification of marginally trapped Lorentzian flat surfaces in 4 2 and its application to biharmonic surfaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 340, Issue 2, 2008, pp Impact factor: Bang-Yen Chen, Classification of spatial surfaces with parallel mean curvature vector in pseudo-euclidean spaces of arbitrary dimension,, Journal of Mathematical Physics, Vol. 50, Issue 4, Impact factor: A. Balmucs, S. Montaldo, C. Oniciuc, Biharmonic Hypersurfaces in 4-Dimensional space forms, (arxiv: , September 2007) Mathematische Nachrichten (to appear). Impact factor: Bang-Yen Chen and Joeri Van der Veken Classification of marginally trapped surfaces with parallel mean curvature vector in Lorentzian space Forms, Houston Journal of Mathematics, 36(2), Impact Factor: Sadýk Keles, Selcen Yüksel Perktas, Erol Kýlýç, Biharmonic curves in LP-Sasakian manifolds, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Bull. Malays.33(2), , Impact factor: Sadýk Keles, Selcen Yüksel Perktas, Erol Kýlýç, Biharmonic Curves in Lorentzian Para- Paper Α6 Sasakian Manifolds, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 33(2) (2010), Impact factor: Bang-Yen Chen, Classification of marginally trapped Surfaces, Symposium on the differential geometry of Submanifolds Valenciennes (France) July D. Fetcu and C. Oniciuc, Biharmonic submanifolds in Sasakian space forms, Differential Geometry and its Applications, 27(2009) no.6, Impact factor: D. Fetcu and C. Oniciuc, Explicit Formulas for biharmonic submanifolds in Sasakian space forms, Pacific Journal of Mathematics, 240, No. 1, 2009, Impact factor: D. Fetcu, A note on biharmonic curves in Sasakian space forms, Annali di Matematica Pura ed Applicata (Print) (Online) 189(4) (2010)

13 37. D. Fetcu and C. Oniciuc, Biharmonic Integral C- Parallel Submanifolds in 7-Dimensional Sasakian space form, Tohoku Math. J. (2) Volume 64, Number 2 (2012), Impact factor: Bang-Yen Chen, Classification of marginally trapped Lorentzian flat surfaces in Paper Α7 4 2 and its application to biharmonic surfaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 340, Issue 2, 2008, pp Impact factor: Bang-Yen Chen and Joeri Van der Veken Classification of marginally trapped surfaces with parallel mean curvature vector in Lorentzian space Forms, Houston Journal of Mathematics, (to appear). Impact Factor: D. Fetcu and C. Oniciuc, Biharmonic submanifolds in Sasakian space forms, Differential Geometry and its Applications, 27(2009) no.6, Impact factor: A. Balmus, Biharmonic Maps and Submanifolds, PhD Thesis, University of Cagliari (Italy), Dipartimento di Matematica e Informatica, Published in Differential Geometry-Dynamical systems, Monographs#10, Geometry Balkan Press Romania 42. D. Fetcu and C. Oniciuc, Biharmonic Integral C- Parallel Submanifolds in 7-Dimensional Sasakian space form, Tohoku Math. J. (2) Volume 64, Number 2 (2012), Impact factor: Paper Α9 43. Ugur Dursun, Hypersurfaces of hyperbolic space with 1-type Gauss map, The Int. Conf. of Di. Geom. and Dynamical Systems (DGDS-2010), October 8-11, 2010, Bucharest Romania, pp Paper B4 44. Akhter Mohiuddin Rather, Portfolio selection using mean risk model and mean risk diversification model, International Journal of Operational Research, Volume 14, Number 3/2012, ΤΝΕΔΡΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του «Πανελληνίου υνεδρίου Γεωμετρίας», Μαϊου 2011, Πανεπιστήμιο Πατρών 13

14 2. Editorial Member of Journal of Applied Mathematics and Bioinformatics (www.scienpress.com) 3. Editorial Member of Journal of Computations and Modelling (www.scienpress.com) 4. Κριτής μετά από πρόσκληση από τα περιοδικά: Journal of Geometry, Tsukuba J. Math, International Electronic Journal of Geometry. 13. ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΘΗΣΕΙΑ Μαϊος 2003-Μαϊος 2004 : Εκπλήρωση τρατιωτικής Θητείας στο τρατό Ξηράς. 14

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28/04/1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ 42Α ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΟΥ 26-28 ΖΩΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Εµµανουήλ Επώνυµο: Λαδουκάκης e-mail: ladoukakis@biology.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1998-2001: Διδακτορική Διατριβή, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 1995-1998: M.Sc. (Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Ιούνιος 2012 Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) Cyprus Institute (CyI) Γεώργιος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΠΑΓΩΝΑΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Επίκουρου Καθηγήτριας Τοµέα Χηµείας Γενικού Τµήµατος του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ µε γνωστικό αντικείµενο «ιάβρωση των µνηµείων από το περιβάλλον και µέθοδοι συντήρησής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 22/08/1977, Σπάρτη Λακωνίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Ε-mail: Evangelou.al@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Positions Current: September 1999 - today NCSR Democritos, Senior Researcher (level B). Previous: May, August - September 2003 Visiting Professor, Durham University

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΣΤΡΟΜΠΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΣΤΡΟΜΠΛΟΥ 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ ΣΤΡΟΜΠΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νικόλαος Χ Στρόμπλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Φώκου 2, Κυψέλη Αιγίνης ΤΚ 180 10 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (22970) 22183 E-MAIL: nikstrobl@statisticsgr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Η λ ί α ς Σ τ. Κ α τ σ ί κ α ς Κ α θ η γ η τ ή ς Τ μ ή μ α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Μ α κ ε δ ο ν ί α ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η,

Διαβάστε περισσότερα

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Η ζωή και το έργο του 1945-2009 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Ρίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Oδός Φυτόκου, 384 46 Νέα Ιωνία Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Όνομα και επώνυμα Τόπος γεννήσεως: Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ Αλμυρός, Μαγνησίας ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1962 Μεταπτυχιακές Υπότροφος: Ελλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Επιστήμη των Υπολογιστών Computer Science 1. 003 BRI ΜΤΦ, Briggs John 1945, Ο ταραγμένος καθρέφτης

Διαβάστε περισσότερα

e-!"#$%& !:H7B 8<8C+@+ 7B9 ""/'/ !"#$"%&'"() 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7"*)8 2014

e-!#$%& !:H7B 8<8C+@<?*B - 65 +,F<6A:>+ 7B9 /'/ !#$%&'() 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7*)8 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ e-!"#$%& 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7"*)8 2014!:H7B 8

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ e mail: esalav@aueb.gr 1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση της Συµπεριφοράς των Φοιτητών της Πληροφορικής µε Χρήση Bayesian Networks

Μοντελοποίηση της Συµπεριφοράς των Φοιτητών της Πληροφορικής µε Χρήση Bayesian Networks Μοντελοποίηση της Συµπεριφοράς των Φοιτητών της Πληροφορικής µε Χρήση Bayesian Networks Μιχάλης ΞΕΝΟΣ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πάτρα, Ελλάδα xenos@eap.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα