Β. Επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. Επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» και της Άννας-Μαρίας-Λουίζας Λάτση» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο παρών νόµος κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση µε σκοπό τη δηµιουργία αυτόνοµου Κέντρου Ηµερήσιας Νοσηλείας (Κ.Η.Ν.), για άτοµα που πάσχουν από νεοπλασίες και συναφείς παθήσεις, σε Παράρτηµα του µεγαλύτερου ογκολογικού νοσοκοµείου της χώρας, του «Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Α- θήνας «O Άγιος Σάββας»» µε δωρεά της κ. Άννας-Μαρίας-Λουίζας Λάτση ποσού τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. Από τη διεθνή εµπειρία έχει αποδειχθεί ότι η λειτουργία της αυτόνοµης ηµερήσιας νοσηλείας έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και διαδικασίες, διαφορετικές από ε- κείνες της κανονικής, πολυήµερης νοσηλείας αλλά και από εκείνες της ηµερήσιας νοσηλείας σε νοσοκοµειακή µονάδα. Η πλήρης αυτονοµία της ηµερήσιας νοσηλείας προσφέρει πολλά οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για το Νοσοκοµείο και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ενδεικτικά: α) Όσον αφορά στους ασθενείς, παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισµού τους, ώστε οι ευρισκόµενοι στο πρώτο στάδιο της νόσου να αποφύγουν την τριβή µε ασθενείς µεταγενέστερων σταδίων (τελικού ή πολύ εξελιγµένου), επιτρέπει καλύτερο συντονισµό όλων των υπηρεσιών (εργαστηρίων, φαρµακείου, εξωτερικών ιατρείων, κ.λπ.) µε αποτέλεσµα την αύξηση των εξυπηρετούµενων ασθενών, προσφέρει ταχύτερη ανάρρωση, δεν αποξενώνει ούτε διαταράσσει την οικογενειακή ζωή (καθώς η µετεγχειρητική φροντίδα αλλά και η ανάρρωση γίνεται στον οικείο χώρο του σπιτιού), µειώνει τον κίνδυνο µετεγχειρητικών επιπλοκών, προκαλεί λιγότερο φόβο, επιβαρύνει λιγότερο τον οικογενειακό προϋπολογισµό, καθώς µειώνει τα επιπλέον έξοδα που δηµιουργεί η πολυήµερη νοσηλεία, και επιτρέπει στον ασθενή να αντιµετωπίσει την ασθένειά του σε ένα σύγχρονο και φιλικό προς αυτόν περιβάλλον. β) Όσον αφορά στο Νοσοκοµείο και το Εθνικό Σύστη- µα Υγείας, µειώνει το κόστος παροχής των ιατρικών υ- πηρεσιών, ελευθερώνει κλίνες για σοβαρότερα περιστατικά και αυξάνει την αποδοτικότητα του Νοσοκοµείου, µειώνει τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση χειρουργικών επεµβάσεων που συχνά οφείλονται στην ανάµειξη επεµβάσεων πολυήµερης και µονοήµερης νοσηλείας. Για τη δηµιουργία ενός αυτόνοµου Κ.Η.Ν. το Νοσοκο- µείο έχει στη διάθεσή του το κτήριο κυριότητάς του, που ευρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Ασωπίου αρ. 4 και Παράσχου, συνολικής επιφανείας τ.µ. (πρώην Ο- γκολογικό Νοσοκοµείο ΙΚΑ Αθήνας «Γ. Γεννηµατάς»). Το κτήριο αυτό παρουσιάζει ποικίλα προβλήµατα, δοµικά, λειτουργικά και εγκαταστάσεων, παράλληλα δε υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισµό του. Με την προκειµένη σύµβαση σκοπείται η πλήρης ανακατασκευή του κτηρίου και η συµπλήρωση του εξοπλισµού του ώστε αυτό να µετατραπεί σε ένα πρότυπο Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας µε τα ως άνω οφέλη. Β. Επί των άρθρων του νοµοσχεδίου Επί του άρθρου πρώτου Με τη διάταξη αυτή κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από Σύµβαση Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» και της Δωρήτριας για την ανακατασκευή του κτηρίου και τη συµπλήρωση του εξοπλισµού του Κ.Η.Ν., το οποίο θα φέρει την ονοµασία «Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος». Επί του άρθρου δεύτερου Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της Σύµβασης Δωρεάς. Ειδικότερα καθορίζονται σε αυτήν οι ό- ροι δόµησης οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κατασκευή πυρήνων αντισεισµικής ενίσχυσης του κτηρίου. Επί του άρθρου τρίτου Με τη διάταξη αυτή κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νό- µου οι οριστικές µελέτες του Έργου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Σύµβασης Δωρεάς. Επί του άρθρου τέταρτου Το άρθρο αυτό ορίζει τον χρόνο έναρξης των διατάξεων του παρόντος νόµου. ΥΓΕΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α. Λυκουρέντζος Σ. Καλαφάτης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» και της Άννας-Μαρίας-Λουίζας Λάτση Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Σύµβαση Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» και της Άννας-Μαρίας-Λουίζας Λάτση του Ιωάννη, το κείµενο της οποίας έχει ως εξής: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Στην Αθήνα, σήµερα την , µεταξύ αφενός

2 2 µεν 1) του Υπουργείου Υγείας, νόµιµα εκπροσωπούµενου για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, κάτοχο του υπ αριθ. Ξ Α.Δ.Τ. (εφεξής «Υπουργείο Υγείας») και 2) του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Αθήνας «O Άγιος Σάββας»», νόµιµα εκπροσωπούµενου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συµβουλίου και Διοικητή κ. Παναγιώτη Μινογιάννη, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΗ Α.Δ.Τ. (εφεξής «Νοσοκοµείο»), αφετέρου δε της κας Άννας-Μαρίας-Λουίζας Λάτση του Ιωάννη, κατόχου του υπ αριθ. ΑΚ Α.Δ.Τ. (εφεξής «Δωρήτρια»), συµφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Το Νοσοκοµείο, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες νοσηλείας καρκινοπαθών ασθενών του, εκτιµά αναγκαίο να µετατραπεί σε Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας το ακίνητο κυριότητάς του, που ευρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Ασωπίου αρ. 4 και Παράσχου, συνολικής ε- πιφανείας τ.µ. (πρώην Ογκολογικό Νοσοκοµείο ΙΚΑ Αθήνας «Γ. Γεννηµατάς»). Ειδικότερα, σκοπός είναι να δηµιουργηθεί ένα αυτόνοµο κτηριακά Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας, στο οποίο να µπορούν να αντιµετωπίζονται οι αυξηµένες ανάγκες του Νοσοκοµείου, που υπολογίζονται ετησίως περίπου σε εισαγωγές ασθενών και χειρουργικές επεµβάσεις. 2. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού το Νοσοκο- µείο αποτάθηκε στη Δωρήτρια ζητώντας την οικονοµική συνδροµή της. Μετά από σχετικές επαφές και αλληλογραφία της Δωρήτριας µε το Νοσοκοµείο και το Υπουργείο Υγείας, κατέστη σαφές ότι απαιτούνται τελικά ση- µαντικές παρεµβάσεις στο άνω ακίνητο, ούτως ώστε αυτό να πληροί τις απαιτήσεις λειτουργίας ενός σύγχρονου Κέντρου Ηµερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικά περιστατικά. 3. Η Δωρήτρια, µετά από έγκριση του Νοσοκοµείου και προκειµένου να διαπιστωθεί το εύρος των απαιτούµενων εργασιών, χρηµατοδότησε την εκπόνηση στατικών, αρχιτεκτονικών και ηλεκτροµηχανολογικών αποτυπώσεων της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και προτάσεων α- ναµόρφωσης του κτηρίου σε ένα σύγχρονο Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας. Με βάση τις προτάσεις αυτές εκπονήθηκαν µελέτες και τεχνικές εκθέσεις, σε συνεργασία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκοµείου, οι οποίες, µετά την οριστικοποίησή τους, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τις άνω Τεχνικές Υπηρεσίες, επισυνάπτονται δε στην παρούσα ως Παράρτηµα Α (εφεξής «Προκαταρκτικές Μελέτες»). 4. Στο πλαίσιο αυτό, τα µέρη επιθυµούν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκείµενου να µετατραπεί το άνω ακίνητο σε Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας. 5. Κατόπιν των ανωτέρω, υπογράφεται η παρούσα σύµβαση δωρεάς µε τα συνηµµένα σε αυτή δύο (2) Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: Άρθρο 1 Αντικείµενο της δωρεάς 1. Η Δωρήτρια αναλαµβάνει, µε βάση τους όρους της παρούσας και µε δικές της δαπάνες, τα κατωτέρω (εφεξής «Έργο»): α) Να ανακατασκευάσει σε Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας το άνω ακίνητο (εφεξής «Κέντρο») και β) να συµπληρώσει τον υπάρχοντα εξοπλισµό του Κέντρου µε τον συνηµµένο, ως Παράρτηµα Β, ιατρικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισµό, τον οποίο το Νοσοκο- µείο θεωρεί αναγκαίο για τη λειτουργία του Κέντρου, έ- θεσε τις προδιαγραφές του και στη συνέχεια ενέκρινε στο σύνολό του (εφεξής «Εξοπλισµός»). 2. Τo Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο αναλαµβάνουν: α) Να εξασφαλίζουν, από την παράδοση του Κέντρου, τη διαρκή, εύρυθµη και πλήρη λειτουργία του µε την κατάλληλη στελέχωσή του µε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και µε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, δεδοµένου ότι το Κέντρο θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο (διοικητικά και λειτουργικά) µετά των λοιπών τµηµάτων - κλινικών του Νοσοκοµείου. β) Να λειτουργούν το Κέντρο αποκλειστικά ως: i. Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας για άτοµα που πάσχουν από νεοπλασίες και συναφείς παθήσεις, ii. κέντρο πρόληψης και iii. πρότυπο κέντρο για την εκπαίδευση των εργαζο- µένων στον τοµέα της υγείας σε θέµατα που σχετίζονται µε τη νοσηλεία, περίθαλψη και φροντίδα των καρκινοπαθών. Ειδικότερα, στο Κέντρο θα στεγαστούν τα Τµήµατα Βραχείας Νοσηλείας Χειρουργικού Τοµέα, Βραχείας Νοσηλείας Παθολογικού Τοµέα, καθώς και οι Επεµβάσεις Διαδερµικής Βιοψίας Μαστού, µέρος του Τµήµατος Ακτινοθεραπείας, µε τις υποστηρικτικές αυτών υπηρεσίες Εργαστηριακού και Απεικονιστικού Τοµέα και τέλος τµή- µατα διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης του Κέντρου. γ) Να ονοµάσουν το Κέντρο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» στη µνήµη του οποίου προβαίνει στην παρούσα δωρεά η Δωρήτρια. Άρθρο 2 Ποσό δωρεάς 1. Το ποσόν που θα απαιτηθεί προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου εκτιµήθηκε, µε βάση τις Προκαταρκτικές Μελέτες, ότι θα ανέλθει σε τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ. 2. Τα µέρη συµφωνούν ότι οι Προκαταρκτικές Μελέτες είναι τεχνικά άρτιες και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση, µε βάση δε αυτές εκπονούνται οι οριστικές µελέτες του Έργου. Οµοίως και ο Εξοπλισµός είναι κατά τα ανωτέρω εγκεκριµένος και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 3. Η Δωρήτρια αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ολοκλήρωση του Έργου σύµφωνα µε τις οριστικές µελέτες, ακόµη και εάν αυτή υπερβεί το προϋπολογιζόµενο ποσό. Άρθρο 3 Αποδοχή δωρεάς Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο αποδέχονται µε την παρούσα την ως άνω δωρεά. Άρθρο 4 Άδεια κατασκευής του έργου Οριστικές µελέτες 1. Η παρούσα σύµβαση, µετά την έναρξη ισχύος της σύµφωνα µε το άρθρο 11 αυτής, επέχει θέση πολεοδοµικής άδειας κατασκευής του Έργου και έγκρισης τυχόν

3 3 παρεκκλίσεων όρων δόµησης από τις διατάξεις της υφιστάµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας. 2. Οι οριστικές µελέτες, µε βάση τις οποίες θα εκτελεστεί το Έργο, βρίσκονται στο τελικό στάδιο εκπόνησής τους από µελετητικά γραφεία σε συνεργασία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκοµείου. Θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στο Υ- πουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο εντός τριών εβδο- µάδων από την υπογραφή της παρούσας προκειµένου στη συνέχεια και εντός ευλόγου χρόνου να ελεγχθούν και εγκριθούν, θα αποτελέσουν δε αναπόσπαστο µέρος της νοµοθετικής ρύθµισης του άρθρου 11 της παρούσας. 3. Η Δωρήτρια δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνει, µετά από ενηµέρωση του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκοµείου, σε µικρής κλίµακας τροποποιήσεις των οριστικών µελετών για κατασκευαστικούς λόγους, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τη συνολική µορφή του κτηρίου ή τη λειτουργικότητά του, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση χώρου. Άρθρο 5 Εγκατάσταση δωρητή στο ακίνητο 1. Τo Νοσοκοµείο, µε την έναρξη ισχύος της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 11 αυτής, αναλαµβάνει να παραδώσει άµεσα το ακίνητο, κατά χρήση, κενό στους εκπροσώπους της Δωρήτριας για την εκτέλεση του Έργου, προς το σκοπό δε αυτόν τα µέρη θα υπογράψουν αναλυτικό πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου. 2. Οι εργασίες εκτέλεσης του Έργου θα αρχίσουν δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου, που θα κυρώσει την παρούσα σύµβαση, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 6 Εκτέλεση έργου 1. Δεδοµένου ότι η Δωρήτρια αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ο- λοκλήρωση του Έργου, ρητά συνοµολογείται ότι το Έργο είναι ιδιωτικό και δεν έχουν επ αυτού εφαρµογή οι διατάξεις των σχετικών νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων επί έργων χρηµατοδοτούµενων από το Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή Δηµόσιους Οργανισµούς. 2. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του Έργου ενέργειες, όπως ενδεικτικά η επιλογή των κατασκευαστών, εργολάβων και προµηθευτών, η σύναψη των σχετικών συµβάσεων, η αγορά υλικών και µηχανηµάτων, η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων κ.λπ., θα γίνονται από τη Δωρήτρια ή από πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, εξουσιοδοτηµένα από αυτήν µε γνώµονα πάντα την καλύτερη υ- λοποίηση του Έργου. Άρθρο 7 Παρακολούθηση εκτέλεσης έργου Αποπεράτωση - Παράδοση 1. Τo Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο µπορούν να παρακολουθούν την εκτέλεση του Έργου στο πλαίσιο των όρων της παρούσας σύµβασης. Η Δωρήτρια υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως κάθε δύο (2) µήνες το Υ- πουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο για την πορεία υλοποίησης του Έργου. 2. Η αποπεράτωση του Έργου θα πραγµατοποιηθεί ε- ντός δεκατεσσάρων (14) µηνών από την έναρξη των εργασιών. 3. Η παράδοση του Έργου θα πραγµατοποιηθεί µε την υπογραφή πρωτοκόλλου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συνοδευόµενου από τα κατασκευαστικά σχέδια, τα σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων (as built) και τυχόν εγχειρίδια του Εξοπλισµού. Άρθρο 8 Ευθύνη δωρήτριας και δωρεοδόχου 1. Από την κύρωση της παρούσας σύµβασης µε νόµο, η Δωρήτρια έχει την ευθύνη της: α) αποκλειστικής χρη- µατοδότησης του Έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 της παρούσας, β) εκπόνησης των µελετών εφαρµογής µε βάση τις οριστικές µελέτες, γ) δηµοπράτησης του Έργου, δ) ανάθεσής του σε εργολάβους και ε- κτέλεσής του από αυτούς και ε) εποπτείας της προόδου του Έργου. 2. Η Δωρήτρια ευθύνεται για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων του εργοταξίου και την υγιεινή και ασφάλεια. Επίσης, η Δωρήτρια αναλαµβάνει να ασφαλίσει το ακίνητο από την έναρξη των εργασιών µέχρι της παραδόσεώς του. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο ουδεµία σχετική υποχρέωση φέρουν. 3. Η Δωρήτρια ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα, εµφανή και κεκρυµµένα, εκ της εκτελέσεως του Έργου ή για την έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων του κτηρίου για ένα (1) έτος µετά την αποπεράτωσή του, υποχρεού- µενη σε αποκατάστασή τους µε δαπάνες της, εφόσον έ- χει εγγράφως ενηµερωθεί από το Νοσοκοµείο. 4. Σχετικά µε τα πραγµατικά ελαττώµατα ή βλάβες του Εξοπλισµού, η ευθύνη της Δωρήτριας εξαντλείται στην εκ µέρους της επιβολή στον προµηθευτή υποχρέωσης παροχής προς το Νοσοκοµείο εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και συντήρησης και επισκευής διάρκειας ε- νός (1) έτους από της παραλαβής του Εξοπλισµού. 5. Η Δωρήτρια ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο για ό- σα αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και πέραν τούτων ουδεµία άλλη ευθύνη έ- χει. 6. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, καθώς και την παράδοση και παραλαβή του (µε τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου), η Δωρήτρια δεν θα έχει άλλη υποχρέωση και ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου. 7. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη λειτουργία του Κέντρου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Άρθρο 9 Αναστολή εργασιών - Συνέπειες Ανωτέρα βία 1. Εάν η πρόοδος της εκτέλεσης του Έργου ανασταλεί από πράξεις ή παραλείψεις του Νοσοκοµείου ή του Ελληνικού Δηµοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό

4 4 διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, η Δωρήτρια µπορεί να προσφύγει στην, κατά το άρθρο 10 της παρούσας σύµβασης, διαιτησία και να ζητήσει να απαλλαγεί από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της παρούσας δωρεάς. 2. Η Δωρήτρια δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του Έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη για λόγους ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν των έξι (6) µηνών ή επέλθει ουσιώδης µεταβολή των συνθηκών, εφαρµόζεται αναλογικά η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10 Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, η οποία δεν µπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται αποκλειστικά µε διαιτησία. Άρθρο 11 Ισχύς της σύµβασης 1. Η ισχύς της σύµβασης τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της µε νόµο εντός ευλόγου χρόνου από την έ- γκριση των οριστικών µελετών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκοµείου. Η έ- ναρξη ισχύος της σύµβασης συµπίπτει µε την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόµου, οπότε οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόµου. 2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η σύµβαση, ουδεµία δηµιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα συµβαλλόµενα µέρη. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα η παρούσα σύµβαση, µε τα συνηµµένα σε αυτή δύο (2) Παραρτήµατα, και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτή από τους συµβαλλοµένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Άρθρο Δεύτερο Η παρ. 1 του άρθρου 4 της Σύµβασης Δωρεάς αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η παρούσα σύµβαση, µετά την έναρξη ισχύος της σύµφωνα µε το άρθρο 11 αυτής, επέχει θέση άδειας δό- µησης του Έργου και έγκρισης των απαιτούµενων όρων δόµησης του κτηρίου. Οι όροι δόµησης αυτοί είναι απαραίτητοι για την αναγκαία κατασκευή πυρήνων αντισεισµικής ενίσχυσης του κτηρίου µε στόχο την αντισεισµική θωράκισή του και είναι ανάλογοι µε τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού του ν. 4067/2012 (Α 79), συνίστανται δε στην επιπλέον απαιτούµενη κάλυψη οικοπέδου, η οποία ανέρχεται σε 18,48 τ.µ. εντός του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου και στην απαιτούµενη επιπλέον δόµηση η οποία ανέρχεται συνολικά σε 129,38 τ.µ., σύµφωνα µε τον αναλυτικό υπολογισµό του Διαγράµµατος Δόµησης ΑΜ-02 των οριστικών µελετών του Έργου.» Άρθρο Τρίτο Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου οι οριστικές µελέτες του Έργου οι οποίες ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν α- πό το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο (Παράρτη- µα). Άρθρο Τέταρτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΔΩΡΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ ΛΑΤΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ»

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 ΥΓΕΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α. Λυκουρέντζος Σ. Καλαφάτης Αριθµ. 120/5/2013 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας «Ο Ά- γιος Σάββας» και της Άννας-Μαρίας-Λουίζας Λάτση» Α. Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του υπό ψήφιση νόµου, κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Σύµβαση Δωρεάς που υπογράφηκε στις , µεταξύ, αφ ενός, του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας», νοµίµως εκπροσωπουµένων και, αφ ετέρου, της Άννας-Μαρίας- Λουίζας Λάτση του Ιωάννη (Δωρήτριας). Με τις διατάξεις της κυρούµενης σύµβασης προβλέπονται κυρίως τα εξής: 1. Η Δωρήτρια αναλαµβάνει, µε βάση τους όρους της κυρούµενης σύµβασης και µε δικές της δαπάνες, το κάτωθι Έργο: α. Να ανακατασκευάσει, σε Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας (Κέντρο), το ακίνητο κυριότητας του Νοσοκοµείου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Ασωπίου 4 και Παράσχου, συνολικής επιφάνειας τ.µ. (πρώην Ο- γκολογικό Νοσοκοµείο ΙΚΑ Αθήνας «Γ. Γεννηµατάς»). β. Να συµπληρώσει τον υπάρχοντα εξοπλισµό του Κέντρου µε τον ιατρικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισµό, τον οποίο το Νοσοκοµείο θεωρεί αναγκαίο για τη λειτουργία του Κέντρου, έθεσε τις προδιαγραφές του και στη συνέχεια ενέκρινε στο σύνολό του (Εξοπλισµός) και ο οποίος επισυνάπτεται στη σύµβαση ως Παράρτηµα. 2. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο αναλαµβάνουν: α. Να εξασφαλίζουν, από την παράδοση του Κέντρου, τη διαρκή, εύρυθµη και πλήρη λειτουργία του µε την κατάλληλη στελέχωσή του µε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και µε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, δεδοµένου ότι το Κέντρο θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο (διοικητικά και λειτουργικά) µετά των λοιπών τµηµάτων-κλινικών του Νοσοκοµείου. β. Να λειτουργούν το Κέντρο αποκλειστικά ως: - Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας, για άτοµα που πάσχουν από νεοπλασίες και συναφείς παθήσεις, - Κέντρο πρόληψης και - Πρότυπο κέντρο για την εκπαίδευση των εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας σε θέµατα που σχετίζονται µε τη νοσηλεία, περίθαλψη και φροντίδα των καρκινοπαθών. Ειδικότερα, στο Κέντρο θα στεγαστούν τα Τµήµατα Βραχείας Νοσηλείας Χειρουργικού Τοµέα, Βραχείας Νοσηλείας Παθολογικού Τοµέα, καθώς και οι Επεµβάσεις Διαδερµικής Βιοψίας Μαστού, µέρος του Τµήµατος Ακτινοθεραπείας, µε τις υποστηρικτικές αυτών υπηρεσίες Εργαστηριακού και Απεικονιστικού Τοµέα και τέλος τµή- µατα διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης του Κέντρου. γ. Να ονοµάσουν το Κέντρο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», στη µνήµη του ο- ποίου προβαίνει στη δωρεά η Δωρήτρια. 3. Το ποσό που θα απαιτηθεί, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου, εκτιµήθηκε, µε βάση τις προκαταρκτικές µελέτες, ότι θα ανέλθει στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. Η Δωρήτρια αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ολοκλήρωση του Έργου, σύµφωνα µε τις οριστικές µελέτες, ακόµη και εάν αυτή υπερβεί το προϋπολογιζόµενο ποσό. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο αποδέχονται την ως άνω δωρεά. 4.α. Η κυρούµενη σύµβαση, µετά την έναρξη ισχύος της σύµφωνα µε το άρθρο 11 αυτής, επέχει θέση πολεοδοµικής άδειας κατασκευής του Έργου και έγκρισης τυχόν παρεκκλίσεων όρων δόµησης από τις διατάξεις της υφιστάµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας. β. Η Δωρήτρια δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνει, µετά από ενηµέρωση του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκοµείου, σε µικρής κλίµακας τροποποιήσεις των οριστικών µελετών για κατασκευαστικούς λόγους, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τη συνολική µορφή του κτιρίου ή τη λειτουργικότητά του, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση χώρου. 5.α. Το Νοσοκοµείο, µε την έναρξη ισχύος της σύµβασης, αναλαµβάνει να παραδώσει άµεσα το ακίνητο, κατά χρήση, κενό στους εκπροσώπους της Δωρήτριας για την εκτέλεση του Έργου, προς το σκοπό δε αυτόν τα µέρη θα υπογράψουν αναλυτικό πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου. Οι εργασίες εκτέλεσης του Έργου θα αρχίσουν δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου, που θα κυρώσει τη σύµβαση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. β. Δεδοµένου ότι η Δωρήτρια αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ο- λοκλήρωση του Έργου, προβλέπεται ότι το Έργο είναι ι- διωτικό και δεν έχουν επ αυτού εφαρµογή οι διατάξεις των σχετικών νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων επί έργων χρηµατοδοτούµενων από το Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή Δηµόσιους Οργανισµούς. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του Έργου ενέργειες, όπως ενδεικτικά η επιλογή των κατασκευαστών, εργολάβων και προµηθευτών, η σύναψη των σχετικών συµβάσεων, η αγορά υλικών και µηχανηµάτων, η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και λοιπά, θα γίνονται α- πό τη Δωρήτρια ή από πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, εξουσιοδοτηµένα από αυτήν µε γνώµονα πάντα την καλύτερη υλοποίηση του Έργου. 6.α. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο µπορούν να παρακολουθούν την εκτέλεση του Έργου στο πλαίσιο των όρων της σύµβασης και η Δωρήτρια υποχρεούται να

19 19 ενηµερώνει εγγράφως κάθε δύο (2) µήνες το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο για την πορεία υλοποίησης του Έργου. β. Η αποπεράτωση του Έργου θα πραγµατοποιηθεί ε- ντός δεκατεσσάρων (14) µηνών από την έναρξη των εργασιών. γ. Η παράδοση του Έργου θα πραγµατοποιηθεί µε την υπογραφή πρωτοκόλλου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συνοδευόµενου από τα κατασκευαστικά σχέδια, τα σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν εγχειρίδια του εξοπλισµού. 7.α. Από την κύρωση της σύµβασης µε νόµο, η Δωρήτρια έχει την ευθύνη της αποκλειστικής χρηµατοδότησης του Έργου, της εκπόνησης των µελετών εφαρµογής µε βάση τις οριστικές µελέτες, της δηµοπράτησης του Έργου, της ανάθεσής του σε εργολάβους και εκτέλεσής του από αυτούς, καθώς και της εποπτείας της προόδου του Έργου. Επίσης, η Δωρήτρια ευθύνεται για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων του εργοταξίου και την υγιεινή και ασφάλεια. Η Δωρήτρια αναλαµβάνει να ασφαλίσει το ακίνητο από την έναρξη των εργασιών µέχρι της παραδόσεώς του. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο ουδεµία σχετική υποχρέωση φέρουν. β. Η Δωρήτρια ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα, εµφανή και µη από την εκτέλεση του Έργου ή για την έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων του κτιρίου για ένα (1) έτος µετά την αποπεράτωσή του, υποχρεούµενη σε αποκατάστασή τους µε δαπάνες της, εφόσον έχει εγγράφως ενηµερωθεί από το Νοσοκοµείο. Σχετικά µε τα πραγµατικά ελαττώµατα ή βλάβες του Εξοπλισµού, η ευθύνη της Δωρήτριας εξαντλείται στην εκ µέρους της επιβολή στον προµηθευτή υποχρέωσης παροχής προς το Νοσοκοµείο εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και συντήρησης και επισκευής διάρκειας ε- νός (1) έτους από της παραλαβής του εξοπλισµού. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, καθώς και την παράδοση και παραλαβή του (µε τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου), η Δωρήτρια δεν θα έχει άλλη υποχρέωση και ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου. 8.α. Εάν η πρόοδος της εκτέλεσης του Έργου ανασταλεί από πράξεις ή παραλείψεις του Νοσοκοµείου ή του Ελληνικού Δηµοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, η Δωρήτρια µπορεί να προσφύγει σε διαιτησία και να ζητήσει να απαλλαγεί από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της δωρεάς. β. Η Δωρήτρια δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του Έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη για λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ανωτέρα βία αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, και εάν οι λόγοι αυτής διαρκέσουν πέραν των έξι (6) µηνών ή επέλθει ουσιώδης µεταβολή των συνθηκών, η Δωρήτρια µπορεί, επίσης, να προσφύγει σε διαιτησία και να ζητήσει να απαλλαγεί από κάθε περαιτέρω υποχρέωση για ολοκλήρωση του Έργου. γ. Κάθε διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία ή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία δεν µπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται αποκλειστικά µε διαιτησία. 9. Η ισχύς της σύµβασης τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της µε νόµο εντός ευλόγου χρόνου από την έ- γκριση των οριστικών µελετών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκοµείου. Η έ- ναρξη ισχύος της σύµβασης συµπίπτει µε την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόµου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η σύµβαση, δεν δηµιουργείται καµία υποχρέωση ή αξίωση στα συµβαλλόµενα µέρη. Β. Με το άρθρο δεύτερο του υπό ψήφιση νόµου, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της Σύµβασης Δωρεάς και ορίζεται ότι αυτή, µετά την έναρξη ισχύος της, επέχει θέση άδειας δόµησης του Έργου και έγκρισης των απαιτούµενων όρων δόµησης του κτιρίου. Οι ό- ροι δόµησης αυτοί είναι απαραίτητοι για την αναγκαία κατασκευή πυρήνων αντισεισµικής ενίσχυσης του κτιρίου µε στόχο την αντισεισµική θωράκισή του και είναι α- νάλογοι µε τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού του ν. 4067/2012, συνίστανται δε στην επιπλέον α- παιτούµενη κάλυψη οικοπέδου, η οποία ανέρχεται σε 18,48 τ.µ. εντός του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και στην απαιτούµενη επιπλέον δόµηση, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 129,38 τ.µ., σύµφωνα µε τον αναλυτικό υπολογισµό του Διαγράµµατος Δόµησης ΑΜ-02 των οριστικών µελετών του Έργου. Γ. Με το άρθρο τρίτο του υπό ψήφιση νόµου, κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου οι οριστικές µελέτες του Έργου, οι οποίες ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Υ- πουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο (επισυνάπτονται ως Παράρτηµα του υπό ψήφιση νόµου) και µε το άρθρο τέταρτο ορίζεται η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου. Από τις προτεινόµενες διατάξεις θα επέλθει αύξηση της περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας»», από την ανακατασκευή του ακινήτου κυριότητάς του, στο οποίο θα στεγασθεί το Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας, καθώς και από τον εξοπλισµό αυτού, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των ευρώ. Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 O Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3527 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 7 Αυγούστου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3785 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος»,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη Λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας

Προτάσεις για τη Λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας Προτάσεις για τη Λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας Σερέτης Φώτης Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΡΑΣ Σελίδα 1 από 31 Παρούσα κατάσταση: Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτίωση επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Σύµβασης 9/2014

Αριθ. Σύµβασης 9/2014 Σελ. 1 / 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Σύµβασης 9/2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου

Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 165 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 165/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα