ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 240 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 2...Επιτρέπεται να πέσεις επιβάλλεται να σηκωθείς... Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» με μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τους: Σ. Λυκοθανάση (Επιβλέπων) Καθηγητή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Πατρών Ν.Τσάντα Σ.Μαυρουδή Αναπληρωτή Καθηγητή Διδάσκουσα Π.Δ.407/80 Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Πατρών τους οποίους και ιδιαιτέρως ευχαριστώ.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΜ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ATM ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SUPERDECISIONS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SUPERDECISIONS...64

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...88

5 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων μιας εμπορικής επιχείρησης είναι πολύ κρίσιμη για την κερδοφορία της επιχείρησης. Η γεωγραφική θέση του καταστήματος και η σημαντικότητα αυτής μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις μεγάλες διαφορές στον κύκλο εργασιών των καταστημάτων της ίδιας εμπορικής αλυσίδας. Η μεθοδολογία που θα παρουσιαστεί παρακάτω είναι από τις πιο διαδεδομένες στις διεθνείς αγορές, η οποία και έχει εφαρμοστεί σε τομείς όπως: τράπεζες στο χώρο του corporate και private banking, εμπορικές επιχειρήσεις στο χώρο των super markets, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, στο χώρο της εστίασης και της ένδυσης καθώς και στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Μέχρι τώρα, η επίλυση του προβλήματος βέλτιστης τοποθεσίας για την εγκατάσταση τραπεζικών καταστημάτων βασιζόταν σε εμπειρικές κυρίως μελέτες. Οι μελέτες αυτές δεν χρησιμοποιούσαν όμως ποσοτικοποιημένες μεθόδους και δεν υπήρχε ακρίβεια στα αποτελέσματα. Στην παρακάτω μελέτη, γίνεται διαχωρισμός του κύριου προβλήματος σε μικρότερα προβλήματα έτσι ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να είναι ακριβέστερα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να μελετηθούν και να αναλυθούν όλες οι επί μέρους παράμετροι και τα δεδομένα κάθε μικρότερου υποπροβλήματος. Έτσι, ορθολογικοποιείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, δίνοντας ακριβή αποτελέσματα τα οποία δεν είναι μόνο χρήσιμα για τη λήψης μιας απόφασης του παρόντος αλλά και για μελλοντικές αποφάσεις. Ένα ακόμα νέο δεδομένο που εισάγει η παρακάτω μελέτη στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων είναι η αιτιολόγηση των βαθμολογιών που δίνονται από τον ερευνητή στα κριτήρια και στις εναλλακτικές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύγκριση μεταξύ των τιμών των μετρήσιμων μεγεθών των εναλλακτικών. Για τα μη μετρήσιμα μεγέθη, γίνεται αιτιολόγηση της βαθμολόγησης με βάση ποιοτικά δεδομένα.

6 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι πλήρως εμπεριστατωμένη και ποσοτικοποιημένη κάνοντας χρήση ενδεδειγμένων τεχνικών ανάλυσης. Ακόμα, προσφέρει καλύτερη γνώση στους επιχειρηματίες για την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Αναφέρεται στην απεικόνιση, ανάλυση και αναγνώριση τοποθεσιών-αγορών βάσει γεωγραφικών, οικονομικών και δημογραφικών κριτηρίων με απώτερο στόχο την βέλτιστη χωροθέτηση καταστημάτων μιας επιχείρησης. 1.2 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Μία δοκιμασμένη ολοκληρωμένη μεθοδολογία ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων μπορεί να προσφέρει τα ακόλουθα ορατά οφέλη: Μείωση του ρίσκου και της αβεβαιότητας της επένδυσης, Μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης, Βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η οποία βασίζεται σε μετρήσιμα στοιχεία, Πλήρη ευθυγράμμιση της ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων με την στρατηγική της επιχείρησης, Απόκτηση πλήρους γνώσης των χαρακτηριστικών της αγοράς και του ανταγωνισμού, Ορθολογικό έλεγχο της ήδη υπάρχουσας χωροθέτησης καταστημάτων, Τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης με δυνατότητες εξατομικευμένης προσέγγισης Marketing 1.3 ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ανάλυση των προβλημάτων τέτοιας μορφής μπορεί να διακριθεί σε τρεις κύριες φάσεις: Η πρώτη φάση αναφέρεται στον καθορισμό των παραγόντων της αγοράς και της επιχείρησης που παίζουν ρόλο στην αποδοτικότητα και την επιτυχία μιας επένδυσης. Τότε συλλέγονται και συνεκτιμούνται όλα τα απαραίτητα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση.

7 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 Το είδος των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί αξιολογείται βάσει των κριτηρίων και της γενικότερης στρατηγικής του πελάτη και της εμπειρίας του αναλυτή - μελετητή. Παραδείγματα τέτοιων δεδομένων, τα οποία εμπεριέχονται στην ανάλυση είναι δημογραφικά στοιχεία, σημεία καταστημάτων επιχείρησης και ανταγωνισμού, εμπορικές περιοχές, δηλωθέντα εισοδήματα, αριθμός εργαζομένων ανά επιχείρηση κ.α. Στη δεύτερη φάση πραγματοποιείται η ιεράρχησή των χαρακτηριστικών τα οποία επέλεξε η επιχείρηση και ο μελετητής- ερευνητής με βάση τη σημαντικότητα επιρροής τους στην κερδοφορία και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η τρίτη φάση της μελέτης ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων οδηγεί στην επιλογή περιοχών και στην ιεράρχηση αυτών οι οποίες πληρούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα προεπιλεγμένα κριτήρια και φέρουν τις υψηλότερες τιμές με βάση τα κριτήρια που έχουν επιλεχθεί από την επιχείρηση να εκπληρώνουν. Τα αποτελέσματα του μοντέλου, τα οποία είναι μετρήσιμα, μπορούν να αναλυθούν περισσότερο, ενσωματώνοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά και επιπλέον στοιχεία στρατηγικής της εταιρίας με στόχο τη βέλτιστη απόφαση για τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση. 1.4 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το πλήθος των αποφάσεων που πρέπει να παρθούν πάνω σε προβλήματα επιλογής τόπου εγκατάστασης κάνει ιδιαίτερα σημαντική την ανάλυση χωροθέτησης (location analysis) στα πλαίσια της διοίκησης λειτουργιών και της επιχειρησιακής έρευνας. Είναι πολύ σημαντικό,όσον αφορά το θέμα της χωροθέτησης εγκαταστάσεων να αναφερθούν τα εξής: 1. Από την αρχαιότητα, σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης οργάνωσης είναι αναγκαία η λήψη αποφάσεων χωροθέτησης. Από μεμονωμένα άτομα και οικογένειες (αποφάσεις εγκατάστασης, κατοικίας κ.α.) μέχρι επιχειρήσεις (αποφάσεις ορισμού έδρας επιχείρησης, ίδρυσης υποκαταστημάτων κ.α.), κυβερνητικές οργανώσεις (αποφάσεις εγκατάστασης εδρών υπουργείων, κυβερνείων κ.α.) ακόμα και παγκόσμιους οργανισμούς (αποφάσεις περιοχών στέγασης γραφείων και εγκαταστάσεων σε σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος κ.α.). 2. Αποφάσεις τέτοιου είδους έχουν συνήθως στρατηγική σημασία. Και αυτό διότι για την υλοποίησή τους απαιτούνται μεγάλα ποσά κεφαλαίων σε χρήμα και ανθρώπινους πόρους και αφετέρου τα αποτελέσματά τους (οικονομικά, κοινωνικά κτλ.) είναι μακροπρόθεσμα.

8 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 Στον τομέα των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών οι αποφάσεις χωροθέτησης επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα τους να συμπορευτούν με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς και του δημοσίου συμφέροντος αλλά και την αποτελεσματικότητα με την οποία προσφέρουν τις διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα τους στους καταναλωτές και στο κοινό. 3. Οι επιπτώσεις από λανθασμένες αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων είναι πολλές φορές σοβαρές για την οικονομία και την ανάπτυξη αλλά ακόμα και βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία. Διάφορα φαινόμενα όπως ανεργία, περιβαλλοντική μόλυνση, οικονομικός μαρασμός κ.α. είναι απόρροια λανθασμένων αποφάσεων χωροθέτησης. 4. Τα μοντέλα χωροθέτησης συνήθως είναι υπολογιστικά δυσεπίλυτα και για μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις όπου χρειάζεται η επεξεργασία διαφορετικών αλλά και μεγάλων όγκων δεδομένων απαιτούν τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Αυτή τους η υπολογιστική πολυπλοκότητα είναι η κύρια αιτία που τα μοντέλα χωροθέτησης δεν αναπτύχθηκαν ευρέως μέχρι που εξελίχθηκαν οι υπολογιστές. 5. Η δομή των προβλημάτων χωροθέτησης (οι στόχοι, τα κριτήρια, οι περιορισμοί και οι μεταβλητές) καθορίζονται κάθε φορά και μοναδικά από το συγκεκριμένο πρόβλημα που εξετάζεται. Συνεπώς δεν υπάρχει ένα γενικό μοντέλο χωροθέτησης το οποίο να είναι κατάλληλο για την επίλυση όλων των προβλημάτων χωροθέτησης γενικά. 6. Τέλος, η μοντελοποίηση των προβλημάτων χωροθέτησης απαιτεί κατανόηση σε βάθος των πραγματικών συνθηκών που πρόκειται να απεικονιστούν. Πρέπει να γίνει σωστή κατανόηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και σωστή χρήση των κατάλληλων δεδομένων. Πρέπει η απόφαση να επιλύει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και να εκπληρώνει τους στόχους που έχουν τεθεί. Κι αυτό διότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συνέπειες από μια τέτοια απόφαση, είτε θετικές είτε αρνητικές, έχουν αντίκτυπο στην πραγματικότητα. 1.5 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Εδώ και μερικά χρόνια, παγκοσμίως, έχουν συμβεί κοσμογονικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα.

9 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Τα χαμηλά πλέον κόστη δημιουργίας και λειτουργικής υποστήριξης τραπεζικών καταστημάτων και αρκετοί νέοι τρόποι πραγματοποίησης τραπεζικών εργασιών όπως ATMs, phone banking, internet banking κ.α. έχουν ενθαρρύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων τραπεζικών καταστημάτων και γενικά καναλιών τραπεζικής εξυπηρέτησης και συναλλαγών. Η ίδρυση μιας νέας μονάδας τραπεζικού καταστήματος αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του προγραμματισμού και της διαχείρισης δικτύων αρκετών μεγάλων ομίλων. Έχει να κάνει με μια περίπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων ανάμεσα σε διάφορες πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Περιληπτικά, ολόκληρη η διαδικασία βασίζεται στην απάντηση τριών βασικών ερωτημάτων: Πού θα εγκατασταθεί το νέο κατάστημα; Πόσα καταστήματα πρέπει να εγκατασταθούν στην κάθε περιοχή; Ποιες υπηρεσίες πρέπει το κάθε κατάστημα να παρέχει στους πελάτες του; Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση του προβλήματος είναι οι ακόλουθοι: I. Οικονομικοί παράγοντες o o το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το ύψος των καταθέσεων II. Δημογραφικοί παράγοντες: Πληθυσμός ηλικία πληθυσμού επάγγελμα

10 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 III. Ο απασχολούμενος πληθυσμός και ο αριθμός μικρών επιχειρήσεων στις περιοχές ενδιαφέροντος IV. Η παρουσία ανταγωνισμού Καταστήματα άλλων τραπεζών, ΑΤΜ, γραφεία εξυπηρέτησης κ.α. V. Η φυσική θέση των εναλλακτικών περιοχών είναι επίσης σημαντική: Η δυνατότητα και η ευκολία πρόσβασης μέσω πληθώρας συγκοινωνιακών κόμβων, Η επικοινωνία των περιοχών αυτών με σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος όπως βιομηχανικές περιοχές, εμπορικούς δρόμους κ.α. 1.6 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εργασία αυτή δομείται ως εξής: Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Γίνεται αναφορά στη σύνθεσή του, στη σχέση του με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), τις διεθνείς του δραστηριότητες και κάποιους βασικούς οικονομικούς δείκτες. Το Τρίτο Κεφάλαιο σχετίζεται με τα τραπεζικά καταστήματα και τα Automatic Teller Machines (ATM). Περιγράφονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν. Τέλος γίνεται αναφορά στο κόστος λειτουργίας και διατήρησής τους καθώς και στα οφέλη τα οποία αποκομίζουν οι Τράπεζες από τη λειτουργία τους. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στη μέθοδο λήψης αποφάσεων ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP). Ακολουθεί επεξήγηση της μεθόδου και ένα παράδειγμα για καλύτερη και λεπτομερέστερη κατανόησή της. Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίλυση ενός προβλήματος βέλτιστης τοποθεσίας με την εφαρμογή της μεθόδου Analytic Hierarchy Process (AHP) μέσω της χρήσης του πακέτου εφαρμογών SUPERDECISIONS. Αρχικά περιγράφεται το πρόβλημα και τα δεδομένα του. Ύστερα, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας και χρήσης του πακέτου SUPERDECISIONS.

11 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 Ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων και η συλλογή των αποτελεσμάτων. Τέλος, γίνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων. Στο Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της εργασίας αυτής. Τίθενται θέματα προς συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο της χωροθέτησης τραπεζικών καταστημάτων καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση στον συγκεκριμένο τομέα Στο Έβδομο και τελευταίο Κεφάλαιο αναφέρονται η σχετική βιβλιογραφία και όλες οι πηγές απ όπου αντλήθηκαν πληροφορίες και στοιχεία που χρησίμευσαν στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.

12 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2.1 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η παγκοσμιοποίηση της τραπεζικής αγοράς και οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία των επικοινωνιών οδήγησε τους Έλληνες συναλλασσόμενους να μπορούν σήμερα να αναζητούν και να επιλέγουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες από έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και τους ανταποκριτές ή συνεργάτες τους σε όλη την υφήλιο. Αναλυτικά στοιχεία για τις κατηγορίες φορέων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δημοσιεύει τακτικά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Η πιο πρόσφατη σχετική δημοσίευση 1 περιέχει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία προσφέρονται τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες από 397 πιστωτικούς οργανισμούς, τους οποίους η ΤτΕ ταξινομεί ως εξής: - 64 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα (βλέπε κατωτέρω υπό α) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς εγκατάσταση (υπό β), και - 50 λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος (υπό γ). α) Πιστωτικά ιδρύματα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το μήνα Μάρτιο του 2008, στην Ελλάδα ήταν εγκατεστημένα και λειτουργούσαν 64 πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων: - 35 πιστωτικά ιδρύματα (19 εμπορικές και 16 συνεταιριστικές τράπεζες) που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται στο καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3601/ καταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επίσης, υπάγονται στο καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) του ν.3601/2007, τα οποία εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των πιστωτικών ιδρυμάτων, 1 Βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

13 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13-5 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς δεν υπάγονται στο καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης, και - 1 πιστωτικό ίδρυμα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ν.3601/2007, δηλαδή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (β) Πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες εξ αποστάσεως Εκτός των 64 πιστωτικών ιδρυμάτων (ελληνικών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών) που έχουν μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα, τραπεζικές υπηρεσίες προς ελληνικά ή φυσικά πρόσωπα μπορούν, επίσης, να παρέχουν, και παρέχουν (έστω ακόμα και σε περιορισμένη έκταση), 283 πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2, τα οποία εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και, κατά τα προβλεπόμενα από το ν.3601/2007, έχουν απλώς γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος «ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα». Η κατανομή τους ανά χώρα προέλευσης έχει ως εξής (Δεκέμβριος 2007): Πίνακας 2.1: Πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες εξ αποστάσεως 2 Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος περιλαμβάνει τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

14 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14 γ) Λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος Εκτός από τα προαναφερθέντα (υπό α και β) πιστωτικά ιδρύματα, στην Ελλάδα λειτουργούν άλλες 50 εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής φύσης (εκτός της αποδοχής καταθέσεων από ιδιώτες και επιχειρήσεις, υπηρεσία που σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται να παρέχεται μόνον από τα πιστωτικά ιδρύματα) και εποπτεύονται, επίσης, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η κατανομή τους, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, έχει ως εξής: Πίνακας 2.2: Λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος - Αριθμός τραπεζών, μερίδια αγοράς και βαθμός συγκέντρωσης τους i. Αριθμός Τραπεζών Από το 2001, όταν άρχισαν να δίνονται στη δημοσιότητα τα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία, 3 ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών μελών (εφεξής ΕΕ-25) μειώθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, το 2004 ανερχόταν σε 8.374, ενώ το 2001 ήταν 9.363, παρουσίασε δηλαδή μείωση σε ποσοστό 10,5%. Η μείωση αυτή έχει ως κύρια αιτία τη συνέχιση της τάσης για εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και το γεγονότος ότι ο αριθμός των τραπεζών σε ορισμένα κράτη μέλη (όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Ιταλία) είναι πολύ μεγάλος για ιστορικούς λόγους. 3 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Differences in MFI interest rates across euro area countries, September 2006

15 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15 Στον Ελληνικό χώρο, αντίστοιχα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η κατάσταση δεν μεταβλήθηκε σχεδόν καθόλου (61 τράπεζες το 2001, 62 το 2004, 61 το 2005 και 64 το Μάιο του 2008 σύμφωνα με τα προαναφερθέντα). ii. Μερίδια αγοράς και βαθμός συγκέντρωσης Στην Ελλάδα, το μερίδιο αγοράς των πέντε ισχυρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε το 2006 σε: 66,3% (έναντι 65,6% το 2005) σε όρους ενεργητικού, 63,9% στις χορηγήσεις, και 65,8% στις καταθέσεις (έναντι 66,1% και 65,5%, αντίστοιχα, το 2005) εμφανίζοντας ελαφρά ενίσχυση του βαθμού συγκέντρωσης κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο βαθμός συγκέντρωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, με βάση το ενεργητικό των πέντε ισχυρότερων ελληνικών τραπεζών, μολονότι εμφανίζεται υψηλότερος από το γενικό μέσο όρο του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των είκοσι πέντε, παραμένει εμφανώς χαμηλότερος από τον αντίστοιχο βαθμό συγκέντρωσης σε διάφορα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, όπως η Ολλανδία (85,1%), το Βέλγιο (84,4%), η Φινλανδία (82,3%), η Μάλτα (71,4%), η Κύπρος (69,2%) και η Πορτογαλία (67,9%). Πολύ πιο χαμηλός (μεταξύ 22% και 40,4%, βάσει του ενεργητικού των πέντε (5) μεγαλύτερων τραπεζών) είναι ο βαθμός συγκέντρωσης μόνο σε κράτη μέλη, τα οποία: είτε λειτουργούν ως διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο) είτε, για ιστορικούς λόγους, διαθέτουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεταιριστικών και αποταμιευτικών τραπεζών (όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Ιταλία), συνθήκες που δεν συντρέχουν για τη χώρα μας.

16 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16 Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl 4 για την Ελλάδα ανήλθε το 2006 σε 1.101, οριακά αυξημένος έναντι το 2005, εξαιτίας κυρίως των συγχωνεύσεων που έλαβαν χώρα μεταξύ μικρού και μεσαίου μεγέθους (πριν τις συγχωνεύσεις ) τραπεζών. 5 Την ίδια χρονιά, δηλαδή το 2006, ο δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl ανήλθε για τα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε (2005: 1.153) και για τα 12 κράτη μέλη της ευρωζώνης σε 971 (2005: 1.001). 6 - Τραπεζικά καταστήματα και εναλλακτικά δίκτυα διανομής χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών Ο αριθμός καταστημάτων των τραπεζών στην Ελλάδα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια ( 2006: 3.637, 2005: 3.543, 2001: 3.134), σε αντίθεση με την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε τόσο στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ : , 2001: ) όσο και της ευρωζώνης: ( ΕΕ : , 2001: ). Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική της προτίμησης της πελατείας των τραπεζών στην Ελλάδα για την πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών κυρίως μέσω των καταστημάτων. Τα επόμενα χρόνια υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 αντιστοιχούσε ένα τραπεζικό κατάστημα για κάθε Έλληνες, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ -12 και στην ΕΕ-25 ήταν και κάτοικοι ανά κατάστημα, αντίστοιχα. Παράλληλα με την αύξηση του αριθμού καταστημάτων, σημαντική και συστηματική υπήρξε η προσπάθεια των εγκατεστημένων στη χώρα μας τραπεζών να αναπτύξουν εναλλακτικά δίκτυα διανομής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ), η τηλεφωνική τραπεζική (phone banking) και η ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking). Το εγχείρημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση του αριθμού των ΑΤΜ κατά 7% (2006: 6.667, 2005: 6.230), 7 όσο την αναβάθμιση και τη διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών, καθώς πέραν των παραδοσιακών υπηρεσιών (κατάθεσης και ανάληψη μετρητών, ερώτηση υπολοίπου), είναι πλέον εφικτή η πραγματοποίηση διαφόρων τραπεζικών συναλλαγών, όπως η μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμό τρίτων, η πληρωμή οφειλών πιστωτικών καρτών, καθώς και η πληρωμή λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 8 4 τιμές του δείκτη χαμηλότερες του υποδηλώνουν χαμηλή συγκέντρωση, από μέχρι μέτρια, και από και πάνω υψηλή συγκέντρωση. 5 Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2006, σελ.328 και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, EU Banking Structures, Οκτώβριος Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, EU Banking Structures, Οκτώβριος Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο αριθμός των ΑΤΜ, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν σε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 8 Έκθεση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2006, σελ.329

17 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 17 Εντυπωσιακή υπήρξε, τέλος, λαμβανομένων υπόψη των αναλογιών, η αύξηση των εγγεγραμμένων χρηστών 9 στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και εναλλακτικών δικτύων που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤ, στο τέλος του 2007, σχεδόν ιδιώτες και επιχειρήσεις ήταν εγγεγραμμένοι χρήστες σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, όταν το Δεκέμβριο του 2006 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν και το Δεκέμβριο του 2004 δεν υπερέβαινε τις ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η σχέση του με το ΑΕΠ Είναι αξιοσημείωτο ότι το τραπεζικό σύστημα συμβάλλει άμεσα στο ΑΕΠ της χώρας πάνω από το 4%, χωρίς να συνυπολογίζονται στο ποσοστό αυτό τα επιπρόσθετα αποτελέσματα που έχει για όλους του υπόλοιπους τομείς της οικονομίας η λειτουργία των τραπεζών ως διαμεσολαβητικών φορέων μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυτών, ως φορέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στις χρηματαγορές και ως διαύλου διενέργειας πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών. (Πίνακας 2.3). Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η συμβολή του τραπεζικού τομέα στην δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αυξάνεται σταθερά. Αυτό οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: - πρώτον, στην επιτυχή προσαρμογή των ελληνικών τραπεζών στο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, - δεύτερον, στο γεγονός ότι διασφαλίζουν για την οικονομία συνθήκες χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και - τρίτον, στην παροχή εκ μέρους τους σύγχρονων ποιοτικών τραπεζικών υπηρεσιών με διαρκώς χαμηλότερο συνολικό κόστος. 9 Ως εγγεγραμμένοι χρήστες ορίζονται οι πελάτες των τραπεζών που δύνανται να κάνουν συναλλαγές αξίας μέσω Internet banking, είτε μέσω κωδικού (user name) συσχετισμένου με καταθετικό λογαριασμό, είτε μέσω κωδικού (user name) συσχετισμένου με κάρτα.

18 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18 Πίνακας 2.3: Ποσοστό συμβολής ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο ΑΕΠ Κεφαλαιοποίηση ελληνικών τραπεζών, μετοχολόγιο τους και ξένες άμεσες επενδύσεις σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Με στοιχεία 30 Ιουνίου 2008, η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ανερχόταν, στα 45 δις. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 35,2% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το μετοχολόγιο των τραπεζών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αποτελείται από ιδιώτες, Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (σε διαρκώς μειούμενο ποσοστό) και χαρακτηρίζεται από έντονη διασπορά, καθώς και από ενισχυμένη καθημερινή διαπραγματευσιμότητα. Τα παραπάνω αποδεικνύουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις επιχειρηματικές επιλογές των ελληνικών τραπεζών, στην αποτελεσματικότητά τους, στην συνετή εξωστρέφεια την οποία έχουν επιδείξει και συνεχίζουν να επιδεικνύουν, καθώς και στις προοπτικές περαιτέρω οργανικής ανάπτυξης και κερδοφορίας τους. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται σε στοιχεία που καταγράφηκαν σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, ισχύει, όμως ακόμα και στην τρέχουσα χρηματιστηριακή συγκυρία, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής που λαμβάνει χώρα από το καλοκαίρι του 2007 και έχει πλήξει το σύνολο των οργανωμένων αγορών παγκοσμίως.

19 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 19 Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί να συντελείται παράλληλα με την αυξανόμενη στροφή του στις διεθνείς αγορές. Μεγάλες ξένες εταιρείες, όπως, π.χ. η Crédit Agricole, η Societe Générale, ο γαλλικός όμιλος AXA και η Dubai Financial, έχουν ήδη εισέλθει στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο με εξαγορές που ξεπερνούν τα 4,5 δις ευρώ (Σχήμα 2.1). Αυτό δείχνει ότι η διεθνής αγορά διαβλέπει ότι η ελληνική οικονομία αποτελεί το εν δυνάμει χρηματοπιστωτικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης. Σχήμα 2.1: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα Συνολικά, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 10, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2006, σε 4,275 δις. ευρώ (Σχήμα 2.1), εκ των οποίων το 71,5% περίπου, δηλαδή 2,655 δις ευρώ αφορούσαν: την εξαγορά ποσοστού 70% (2,1 δις ευρώ) της Εμπορικής Τράπεζας από την Crédit Agricole, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους της Ευρώπης και του κόσμου, και την εξαγορά ποσοστού 100% (255 εκατ. ευρώ) της ALPHA Ασφαλιστικής από τον όμιλό ΑΧΑ, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της κάλυψης χρηματοπιστωτικών κινδύνων, δραστηριοποιείται σε 19 ευρωπαϊκές χώρες και απασχολεί περισσότερους από εργαζομένους Fact Sheet on the Greek Economy, January 2007 και Ενημερωτικό Σημείωμα για την Ελληνική Οικονομία, Δεκέμβριος Για περισσότερες πληροφορίες: και

20 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σταθεροποιήσει και συνεχίζουν να επεκτείνονται διεθνώς, ιδίως σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ενόψει μάλιστα και της ευρωπαϊκής προοπτικής των περισσοτέρων από τις χώρες αυτές. Σήμερα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυρή παρουσία σε 15 χώρες μέσω 45 θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων (Πίνακας 2.4). Η παρουσία αυτή είχε ξεκινήσει λόγω της ανάγκης τραπεζικής στήριξης της αυξημένης ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρύτερη αυτή γεωγραφική περιοχή. Σταδιακά, όμως, τα περιθώρια διεθνούς ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών διευρύνθηκαν, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής και χρηματοδότησης επιχειρήσεων στην εν λόγω περιοχή αλλά και ευρύτερα. Ενδεικτικό της επιτυχημένης επέκτασης των ελληνικών τραπεζικών ομίλων στο εξωτερικό αποτελεί το γεγονός ότι η συμβολή των εσόδων από τις δραστηριότητες στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία υπήρξε, το πρώτο εννεάμηνο του 2007, ιδιαίτερα σημαντική και αυξημένη (18%) σε σχέση με το 2006 (12%) και το 2005 (7,5%). 12 Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι πέραν των λοιπών πλεονεκτημάτων της, η γεωγραφική ανάπτυξη προσφέρει επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω διασποράς των αναλαμβανόμενων συνολικών κινδύνων. 12 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής , Φεβρουάριος 2008, σελ.114 και Έκθεση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2006, σελ.329

21 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 21 Πίνακας 2.4: Διεθνής Παρουσία των Ελληνικών Τραπεζών 13,14 13 Η σειρά με την οποία αναφέρονται στο εξής οι τράπεζες και οι όμιλοί τους προσδιορίστηκε με βάση το μέγεθος ενεργητικού τους, όπως αυτό εμφανίζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί, από τις αρχές του 2008, Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Ρωσίας. Η Εθνική Τράπεζα λειτουργεί Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Αυστραλία.

22 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 22 Συγκεκριμένα, κατά το 2006, τέσσερεις μεγάλοι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι προχώρησαν σε εξαγορά τραπεζών εκτός Ελλάδας συνολικής επένδυσης 3,07 δις ευρώ (Πίνακας 2.5). 15 Έναρξη λειτουργίας στις

23 2.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 23 Πίνακας 2.5: Εξαγορές αλλοδαπών τραπεζών από ελληνικές τράπεζες το 2006 Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ισχυρή παρουσία στα τραπεζικά συστήματα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας (Πίνακας 2.6). Στις χώρες που δραστηριοποιούνται σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, μέσω θυγατρικών και υποκαταστημάτων, διαθέτουν ήδη ένα δίκτυο καταστημάτων που πλησιάζει τις μονάδες (Πίνακας 2.7), με προσωπικό άνω των άμεσα απασχολουμένων (Πίνακας 2.8), συνεχίζοντας: να συνδράμουν και να στηρίζουν διασυνοριακές πρωτοβουλίες των ελληνικών επιχειρήσεων, και να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο Δημόσιο, τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις στις χώρες εγκατάστασης. 16 Το Μάιο του 2007 η Mindbank μετονομάστηκε σε ATEbank Romania. Στις το ποσοστό συμμετοχής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ανερχόταν στο 87,21%. 17 Το ποσοστό συμμετοχής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στη ΑΙΚ Bank στις ανερχόταν στο 20,83%.

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2005» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE» ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE» Απρίλιος 2007 1 Κεφάλαιο 1: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα: Ιστορική εξέλιξη και μελλοντικές προκλήσεις 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield)

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield) Μ.Β.Α ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το κόστος διαµεσολάβησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ mbaex0931 Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών:

Χρηµατοδότηση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Χρηµατοδότηση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών: Τραπεζικός κλάδος Κορδιστός Χαράλαµπος ΑΜ: 4473

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΤΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking Υπό τις φοιτήτριες: ΓΡΕΒΕΝΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking)

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) Φοιτήτριες: Τζανάκη Γλυκερία Α.Μ. 7519 Τριανταφυλλάκη Εμμανουέλα

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα