ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2014"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2014 Βιογραφικά στοιχεία Όνομα: Μαρία-Σόνια Επώνυμο: Μελετίου-Χρήστου Όνομα πατέρα: Νικόλαος Όνομα Μητέρας: Ελένη Ημερομηνία γέννησης: 7 Μαΐου 1953 Τόπος γέννησης: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη, μητέρα ενός παιδιού Διεύθυνση κατοικίας: Καισαρείας 29, , Αθήνα Διεύθυνση εργασίας: Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, , Αθήνα. Τηλ: , Fax: , Σπουδές Σταδιοδρομία 1971 : Αποφοίτηση από το Β Αρσάκειο (εξατάξιο) Γυμνάσιο Ψυχικού : Φοιτήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. 1975: Πτυχίο από το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ (Λίαν Καλώς) : Άμισθη Συνεργάτης στο Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ : Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 1986: Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ σήμερα: Λέκτορας στον Τομέα Βοτανικής, του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του ΕΚΠΑ. Ξένες γλώσσες: Γαλλικά (Sorbonne I), Αγγλικά (πολύ καλά), Ιταλικά. A. Εκπαιδευτικό έργο I. Άσκηση και διδασκαλία φοιτητών του τμήματος Βιολογίας (ΕΚΠΑ) στα μαθήματα: «Φυσιολογία φυτών», «Μεταβολισμός φυτών» και «Οικοφυσιολογία φυτών». II. III. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών προπτυχιακού επιπέδου (41 έχουν ολοκληρωθεί και 2 βρίσκονται σε εξέλιξη) που εκπονήθηκαν και εκπονούνται από φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Διδασκαλία στο μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος υποψηφίων διδακτόρων: «Προσαρμοστικοί μηχανισμοί Μεσογειακών φυτών».

2 IV. Συμμετοχή σε 5 εξεταστικές επιτροπές και 3 συμβουλευτικές επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών που εκπονήθηκαν και εκπονούνται στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Β. Ερευνητικό έργο Ι. Διδακτορική διατριβή Μελετίου-Χρήστου Μ.Σ. Μεταβολισμός λιπιδίων στα αρτίβλαστα του φυτού Citrullus lanatus (cv. Sugar baby). Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, ΙΙ. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. 1. Diamantoglou S. und M.S. Meletiou - Christou. Das jahresperiodische Verhalten des Rohfetts und der Fettsauren in Rinden und Blattern von Ceratonia siliqua L. Z. Pflanzenphysiol. 85, , Diamantoglou S. und M.S. Meletiou - Christou. Kohlenhydratgehalte und osmotische Verhaltnisse bei Blattern und Rinden von Ceratonia siliqua L. und Quercus coccifera im Jahresgang: Flora, 167, , Diamantoglou S. und M.S. Meletiou - Christou. Das jahresperiodische Verhalten des Rohfetts und der Fettsauren in Rinden und Blattern von Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus und Pistacia vera Z. Pflanzenphysiol. 93, , Diamantoglou S. und M.S. Meletiou - Christou. Kohlenhydratdratgehalte und osmotische Verhaltnisse bei Blattern und Rinden von Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus und Pistacia vera im Jahresgang. Flora, 169, , Meletiou - Christou M.S., S. Diamantoglou and K. Mitrakos. Analysis of lipids of Citrullus lanatus (cv.sugar baby) during seed germination and seedling growth. J. Exp. Bot. 41, , Rhizopoulou S., M.S. Meletiou - Christou and S. Diamantoglou. Water relations for sun and shade leaves of four Mediterranean evergreen sclerophylls. J. Exp. Bot. 42, , Meletiou - Christou M.S., S. Rhizopoulou and S. Diamantoglou. Seasonal changes in carbohydrates, lipids and fatty acids of two Mediterranean dimorphic phrygana species. Biochem. Physiol. Pflanzen, 188, , Meletiou - Christou M.S., S. Rhizopoulou and S. Diamantoglou. Seasonal changes of carbohydrates, lipids and nitrogen content in sun and shade leaves from four Mediterranean evergreen sclerophylls. Env. Exp. Bot., 34, , Meletiou - Christou M.S., G.P. Banilas and S. Diamantoglou. Seasonal trends in energy contents and storage substances of the Mediterranean species Dittrichia viscosa and Thymelaea tartonraira. Env. Exp. Bot., 39, 21-32, Meletiou - Christou M.S., S. Diamantoglou and K. Mitrakos. Changes in membrane lipids of Citrullus lanatus during seed germination and seedling growth. Biologia Gallo- Hellenica, Supplementum 26, 23-34, Meletiou - Christou M.S., G.P. Banilas, C. Bardis and S. Rhizopoulou. Plant Biomonitoring: Impact of urban environment on seasonal dynamics of storage substances and chlorophylls of oleander. Global NEST Journal 13, , Meletiou - Christou M.S. and S. Rhizopoulou. Constraints of photosynthetic performance and water status of four evergreen species co-occuring under field conditions. Botanical studies 53 (3) , 2012.

3 ΙΙΙ. Κεφάλαια σε Βιβλίo Φυσιολογία Φυτών: 5 η Αμερικανική έκδοση (L. Taiz & E. Zaiger eds, Sinauer), 1 η Ελληνική (Κ. Α. Θάνος). Μετάφραση στην ελληνική του Κεφαλαίου 11. Αναπνοή και μεταβολισμός λιπιδίων και του Παραρτήματος 3. Οδοί βιοσύνθεσης ορμονών. Επιμέλεια του Κεφαλαίου 13. Δευτερογενείς μεταβολίτες και φυτική άμυνα. Εκδόσεις Utopia, Αθήνα, IV. Ανακοινώσεις και Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων 1. Diamantoglou S. and M.S. Meletiou Christou. Annual changes in carbohydrates on bark and leaves of Ceratonia siliqua L. Portug. Acta Biol. (A) XVI (1-4), , Diamantoglou S. and M.S. Meletiou - Christou. Annual changes in lipids and their fatty acid composition in bark and leaves of Ceratonia siliqua L. Portug. Acta Biol. (A) XVI (1-4), , Diamantoglou S. and M.S. Meletiou - Christou. Annual carbohydrates and lipid storage in vegetative parts of Macchie plants. 2nd Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Spain, Santiago de Compostela, July, Diamantoglou S. and M.S. Meletiou - Christou. Changes of storage lipids, fatty acids and carbohydrates in vegetative parts of Mediterranean evergreen sclerophylls during one year, pp In: Components of productivity of Mediterranean climate regions basic and applied aspects (Margaris N.S. and Mooney H.A. eds). Dr W. Junk Publishers. The Hague, Meletiou - Christou M.S., S. Diamantoglou and K. Mitrakos. Phospholipid metabolism in the cotyledons of watermelon seedlings. 4th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Strasbourg, France, Meletiou - Christou M.S., S. Rhizopoulou and S.Diamantoglou. Phospholipids and phospholipid fatty acid composition in the leaves of Mediterranean evergreen sclerophylls. 5th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hamburg, Federal Republic of Germany, Rhizopoulou S., S.Diamantoglou and M.S. Meletiou - Christou. Comparative proline measurements in the leaves of Mediterranean evergreen sclerophylls. 5th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hamburg, Federal Republic of Germany, Meletiou - Christou M.S., S. Rhizopoulou and S. Diamantoglou. The biochemistry of sun and shade leaves of evergreen sclerophylls. 7th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Umea, Sweden. Physiol. Plant. 79, A55, Rhizopoulou S., M.S. Meletiou - Christou and S.Diamantoglou. The physiology of sun and shade leaves of evergreen sclerophylls. 7th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Umea, Sweden. Physiol. Plant. 79, A55, Bardis C., G.P. Banilas and M.S. Meletiou - Christou. Metabolic response of Nerium oleander L. to air pollution, pp In: Progress in Botanical Research, Proceedings of the 1 st Balkan Botanical Congress, I. Tsekos and M. Moustakas Eds. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Rhizopoulou S., G. Psaras and M.S. Meletiou - Christou. Physiological and anatomical features of leaves from two evergreen sclerophylls grown in the city of Athens. European Ecological Congress. Halkidiki, Greece, Meletiou - Christou M.S. and S. Rhizopoulou. Photosynthetic response of Laurus nobilis L. and Nerium oleander L. to air pollution. MEDECOS 2000 Ninth International Conference on Mediterranean-Type Ecosystems. Stellenbosch, South Africa, Meletiou - Christou M.S., E. Antypa and K. Spala. Plant responses to air pollution, membrane lipid modifications. 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Crete, Greece, Meletiou - Christou M.S., K. Nassios and S. Rhizopoulou. A study on the growth rate

4 of Mediterranean plants exposed to the air pollution of the city of Athens, pp Ιn: SBOMED The Mediterranean city facing climate change, CD πρακτικών του συνεδρίου, V. Ανακοινώσεις και Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Επιστημονικών Συνεδρίων 1. Μελετίου - Χρήστου Μ.Σ. και Σ. Διαμαντόγλου. Εποχιακές μεταβολές των αποταμιευτικών ουσιών και του ενεργειακού περιεχομένου στα φυτά Dittrichia viscosa και Thymelaea tartonraira. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, pp Δελφοί, Μελετίου - Χρήστου Μ.Σ., Γ. Μπανίλας και Σ. Διαμαντόγλου. Εποχιακές μεταβολές του αζώτου και οι σχέσεις της συγκέντρωσής του με τους υδατάνθρακες στα φύλλα των φυτών Dittrichia viscosa και Thymelaea tartonraira. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας και της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου, pp Παραλίμνι-Κύπρος, Σπάλα Κ., Γ. Μπανίλας και Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου. Ανάλυση των λιπιδίων στα φύλλα τεσσάρων φυτικών ειδών που αναπτύσσονται στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας. Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, pp Πάτρα, Aντύπα Ε. και Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου. Επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα λιπίδια των μεμβρανών των φύλλων του φυτού Nerium oleander L. Πρακτικά 9 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, pp Κεφαλονιά, Σπάλα Κ. και Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου. Ανάλυση των λιπιδίων των μεμβρανών κατά την ανάπτυξη των φύλλων του φυτού Laurus nobilis L. Πρακτικά 9 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, pp Κεφαλονιά, Ριζοπούλου Σ., Δ. Άγγλος, Α. Αργυρόπουλος, Κ. Λέτσιος, Δ. Γκίκας, Σ. Οικονόμου, Ε. Αντύπα, Α. Γαλούκα, Φ. Κολίσης, Κ. Φωτάκης, Κ. Μεθενίτης, Σ. Κοΐνης και Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου. Βιοαισθητήρες χρώματος: διεπιστημονική μελέτη του μηνύματος (ορατού και αοράτου) από άνθη φυτών. 5ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ε.Μ.Π. Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία από το χθες στο αύριο, Μέτσοβο, CD Πρακτικών 1-7, Κατσίγιαννη Α. και Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου. Επίδραση του χαλκού στην ανάπτυξη των φύλλων νεαρών φυτών χαρουπιάς. 30 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών επιστημών ΕΕΒΕ, (CD πρακτικών σελ ), Θεσσαλονίκη, Μπραβάκος Π., Α. Πανταζίδου, Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου και Ε. Δασενάκης. Μελέτη κυανοβακτηρίων σε περιβάλλον θερμοπηγών. Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου «Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία». Βόλος, Βελιανίτη Α., Κ. Κουτσοβούλου, Α. Καλτσής, Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου και Κ.Α. Θάνος. Συμβολή στη διατήρηση της χλωρίδας του Υμηττού-καταγραφή θέσεων και φύτρωση ειδών της οικογένειας Orchidaceae. 11 ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας ΕΒΕ, (Βιβλίο περιλήψεων σελ. 47), Αθήνα, Πλεξίδα Κ., Δεληπέτρου Π., Μελετίου Χρήστου Μ. Σ. και Κ. Γεωργίου. Βιολογία των σπερμάτων του ενδημικού φυτού της Κύπρου Bosea cypria Bois.ex Hook.f. 11 ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας ΕΒΕ, (Βιβλίο περιλήψεων σελ. 136), Αθήνα, Σαραντάρη Α. Μ. και Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου. Επίδραση του χαλκού και της ανόργανης θρέψης στην ανάπτυξη νεαρών φυτών χαρουπιάς. Ανάλυση χλωροφυλλών, φαινολικών ουσιών και ασκορβικού οξέος. 11 ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας ΕΒΕ, (Βιβλίο περιλήψεων σελ. 147), Αθήνα, Φωστιέρη Χ. και Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου. Επίδραση του χαλκού στη λιπιδική σύσταση των φύλλων νεαρών φυτών χαρουπιάς. 11 ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας ΕΒΕ, (Βιβλίο περιλήψεων σελ. 168), Αθήνα, Κούκου Δ.Ι., Σ. Ριζοπούλου, Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου και Κ. Φωτάκης. Μελέτη υδατικής κατάστασης και μικροαναγλύφου φυτικών ιστών. 12 ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας ΕΒΕ, (Βιβλίο περιλήψεων σελ. 96), Ρέθυμνο, 2011.

5 14. Μελετίου - Χρήστου Μ.Σ. και Σ. Ριζοπούλου. Αλληλεπίδραση θερμοκρασίας και φωτεινού καθεστώτος στη σύσταση των φύλλων της πικροδάφνης: ανάλυση χλωροφυλλών, λιπιδίων, φαινολών και ασκορβικού οξέος. 12 ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας ΕΒΕ, (Βιβλίο περιλήψεων σελ. 129), Ρέθυμνο, Πέππα Α., Κ. Κουτσοβούλου, Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου και Κ.Α. Θάνος. In vitro ασυμβιωτική φύτρωση σπερμάτων σε 14 είδη της οικογένειας Orchidaceae από τον Υμηττό. 12 ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας ΕΒΕ, (Βιβλίο περιλήψεων σελ. 154), Ρέθυμνο, Κούκου Δ., Σ. Ριζοπούλου, Μ.Σ. Μελετίου - Χρήστου και Κ. Φωτάκης. Μικροανάγλυφο φύλλων μεσογειακών φυτών, 13 ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη, VI. Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια. International symposium on photosynthesis, primary production and biomass utilization in Mediterranean -type ecosystems. Kassandra, Greece, B' Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Αθήνα, th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Strasbourg, France, th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hamburg, Federal Republic of Germany, Annual meeting of the Society for Experimental Biology. Birmingham, U.K., Medecos VI, VI International conference on Mediterranean climate ecosystems. Maleme (Crete), Greece, ο Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Δελφοί, ο Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Παραλίμνι, Κύπρος, ο Βαλκανικό συνέδριο Βοτανικής. Θεσσαλονίκη, European Ecological Congress. Halkidiki, Greece, MEDECOS 2000 Ninth International Conference on Mediterranean-Type Ecosystems. Stellenbosch, South Africa, ο Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Πάτρα, ο Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Κεφαλλονιά, th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Crete, Greece, SB08MED International Conference The Mediterranean City facing climate change: Innovation, investment, governance for a low-carbon city. Athens, Greece, o Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Αθήνα, VII. Ερευνητικές συνεργασίες - επισκέψεις σε ξένα Πανεπιστήμια Πανεπιστήμιο Lancaster (Μ. Βρετανία) στα πλαίσια κοινών Ερευνητικών και Τεχνολογικών προγραμμάτων Ελλάδα - UK. ΓΓΕΤ-The British Council. Πανεπιστήμιο Beilefeld (Γερμανία) στα πλαίσια κοινών Ερευνητικών και Τεχνολογικών προγραμμάτων Ελλάδα - Γερμανία. ΓΓΕΤ-DAAD. VIII. Κριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά Environmental and Experimental Botany (1 εργασία). Acta Biologica Cracoviensia (1 εργασία). Tree Physiology (1 εργασία).

6 Journal of Biological Research (1 εργασία). IX. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και Προγράμματα Φυσιολογία Φυτών. Μεταβολισμός αποταμιευτικών λιπιδίων σε σπέρματα και αρτίβλαστα φυτών. Επίδραση αβιοτικών παραγόντων στο μεταβολισμό αποταμιευτικών ουσιών και δευτερογενών μεταβολιτών. Χρήση αυτοφυών Μεσογειακών φυτών, φυτών που καλλιεργούνται στο εργαστήριο κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες καθώς και δειγμάτων από ιστοκαλλιέργειες. Χρησιμοποίηση μεθόδων χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (TLC) καθώς και αερίου χρωματογραφίας (GC). X. Ερευνητικά Προγράμματα 1996 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ: «H προσαρμογή των φυτικών ειδών στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας και η συνεισφορά τους στη βελτίωση της ποιότητάς του» Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα, Ελλάδα-Γερμανία. ΓΓΕΤ- DAAD. «Βελτίωση της παραγωγικότητας των αειφύλλων Μεσογειακών φυτοκοινωνιών: η δεύτερη αυξητική περίοδος» Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα, Ελλάδα - UK. ΓΓΕΤ-The British Council. «Προστασία των κατακομβών της Μήλου από τη φθορά των υλικών: ο ρόλος των φυτών και δη των ριζών στη διάβρωση του πετρώματος» Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΕΚΠΑ: «Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του διαλυτού αζώτου σε φυτά του λεκανοπεδίου Αττικής» Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΕΚΠΑ: «Ανάλυση των πολικών και ουδέτερων λιπιδίων και της σύστασής τους σε λιπαρά οξέα, στα φύλλα Μεσογειακών φυτών που αναπτύσσονται στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας» Ερευνητικά προγράμματα Καποδίστριας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΕΚΠΑ: «Μελέτη του ρόλου των αντιοξειδωτικών ουσιών σε φυτά που αναπτύσσονται στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας» Ερευνητικά προγράμματα Καποδίστριας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΕΚΠΑ: «Διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότηταςτου φυτού Ceratonia siliqua (χαρουπιά) στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των φύλλων σε χλωροφύλλες, ασκορβικό οξύ και ολικές φαινόλες» Ερευνητικά προγράμματα Καποδίστριας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΕΚΠΑ: «Διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας του φυτού Ceratonia siliqua (χαρουπιά) στην αβιοτική καταπόνηση. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των φύλλων σε χλωροφύλλες, ασκορβικό οξύ και ολικές φαινόλες. Ανάλυση της σύστασης των φύλλων σε λιπίδια μεμβρανών» Ερευνητικά προγράμματα Καποδίστριας. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΕΚΠΑ: «Αλληλεπίδραση του χαλκού και της ανόργανης θρέψης στην ανάπτυξη νεαρών φυτών χαρουπιάς (Ceratonia siliqua L). Ανάλυση λιπιδίων μεμβρανών, προσδιορισμός χλωροφυλλών, φαινολών και ασκορβικού οξέος στα φύλλα και τις ρίζες της χαρουπιάς» Hράκλειτος ΙΙ ( ). «Μελέτη υδατικής κατάστασης και μικροαναγλύφου φυτικών ιστών» Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Τομέα Βοτανικής 2014 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Τομέα Βοτανικής.

7 XI. Μέλος των Επιστημονικών Εταιρειών: 1. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ΕΒΕ). 2. Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB). 3. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 από 16 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Λιακόπουλος ΟΝΟΜΑ : Γεώργιος ΙΔΙΟΤΗΤΑ : Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρίας Σ. Παπαφωτίου Καθηγήτριας Γ.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρίας Σ. Παπαφωτίου Καθηγήτριας Γ.Π.Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Σ. Παπαφωτίου Καθηγήτριας Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων I. ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 II. ΣΠΟΥΔΕΣ 1 III. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1 IV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Παντής. ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹»

Ιωάννης Δ. Παντής. ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹» Ιωάννης Δ. Παντής ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹» åóóáìïîýëè 2015 Θεσσαλονίκη 2015 2 Ιωάννης Δ. Παντής Καθηγητής Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969213 e-mail: sdailianis@upatras.gr ΠΑΤΡΑ 2011 Περιεχόμενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Δρ. Ιωάννης Ραυτογιάννης

Βιογραφικό. Δρ. Ιωάννης Ραυτογιάννης Δρ. Ιωάννης Ραυτογιάννης Βιογραφικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λαμίας, 36100, Καρπενήσι. Τηλ: 22370-25063, Fax: 22370-24035, e-mail: rafto@teilam.gr, yannisraftoyannis@gmail.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΑΤΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 30-6-1983: Απολυτήριο Λυκείου (17,8/20) 21-10-1988: Πτυχίο Γεωπονίας Α.Π.Θ με βαθμό 8,54 Άριστα. 24-11-1988:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 Έγγαμος με δυο παιδιά Αντιοχείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 3 Σπουδές-Σταδιοδρομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Αθηνά Οικονόμου-Αμίλλη Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Τηλ. : 210-7274325 Fax: 210-7274885 Email: aamilli@biol.uoa.gr Τόπος γεννήσεως: Άγιος Δημήτριος Πιερίας Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΦΛΩΡΙΝΑ 2015. 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΞΥΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Μέρου Ημερομηνία γέννησης: 3 Φεβρουαρίου 1955 Τόπος γέννησης: Κοζάνη Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ.Π.Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ, 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 4 2.1. Μεταπτυχιακές Σπουδές 4 2.2. Ξένες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα - Θηρεσία Παπαστυλιανού - Παπασωτηρίου. Windows 2000, στατιστικά προγράμματα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα - Θηρεσία Παπαστυλιανού - Παπασωτηρίου. Windows 2000, στατιστικά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα - Θηρεσία Παπαστυλιανού - Παπασωτηρίου Πατρώνυμο: Στυλιανός Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ημερομηνία Γέννησης: 3-02-1960 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗ (28 Μαΐου 2014) Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Υπηκοότητα ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 17/10/1964 Ιδιότητα Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: Νικόλαος ΕΠΩΝΥΜΟ: Δέρκας ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ: Παναγιώτης ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29-10-1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς Αττικής ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα τέκνο Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ. Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής, MSc, PhD

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ. Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής, MSc, PhD ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής, MSc, PhD Προσωπικές πληροφορίες Τίτλοι Σπουδών Ημερομηνία Γεννήσεως: 12/12/1981 Τόπος γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 22540-83123 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών Μάιος 2012 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μήτσαινας Ημερομηνία και Τόπος γέννησης: 15.11.1974, Αθήνα Ιδιότητα: - Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ )

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) Έτος - Τόπος Γέννησης : 1960 - Βόλος Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, δύο παιδιά Επαγγελματική κατάσταση : Επίκουρος Καθηγητής Χημείας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Αντώνιος Ν. Ρεζίτης Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αγρινίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

: stefst2@cp.teithe.gr

: stefst2@cp.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανου Στεφάνου Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα