Σκοπεύοντας προς περισσότερη ή απλά καλύτερη ρύθµιση;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκοπεύοντας προς περισσότερη ή απλά καλύτερη ρύθµιση;"

Transcript

1 DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly, Vol. 2. No. 7. (Autumn 2011/3 ősz) Οικονοµική Καινοτοµία: Ο εφιάλτης της ρυθµιστικής αρχής. Σκοπεύοντας προς περισσότερη ή απλά καλύτερη ρύθµιση; ISTVAN MAGAS Εισαγωγικό σηµείωµα Οι οικονοµικές αγορές έχουν αλλάξει εµφανώς µετά το Κραχ της Lehman, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ, ενώ έχει εφαρµοστεί περισσότερη και αυστηρότερη οικονοµική ρύθµιση. Μια παγκόσµια οικονοµική ανασυγκρότηση δεν αναµένεται ωστόσο στο προσεχές µέλλον, ακόµα και µε την ανάκαµψη των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Μια πιο ετοιµοπόλεµη στάση από µόνη της δεν µπορεί να κάνει θαύµατα όσον αφορά στα υποτονικά στοιχεία εκροών, αλλά µπορεί να επιφέρει περισσότερη σταθερότητα και να αποτελεί διαβεβαίωση αποφυγής µελλοντικής κατάρρευσης. Ο Τύπος υποστηρίζει την ανάγκη περισσότερου και καλύτερου ελέγχου ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καταστροφικά γεγονότα στην παγκόσµια οικονοµία. Ο κύριος άξονας της συλλογιστικής έγκειται στο ότι δεν υπάρχει πλέον καθαρά εθνική τραπεζική δραστηριότητα, συνεπώς η αποτελεσµατική διακρατική επίβλεψη καθίσταται απαραίτητη. Η ακαταµάχητη ισχύς του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος χρειάζεται δηλαδή διεθνή επιτήρηση. Υπάρχει όµως ο κίνδυνος η ταχεία κανονιστική ρύθµιση να εφαρµοστεί σε υπερβολικό βαθµό, χωρίς να διατηρεί τα κατάλληλα κίνητρα για να δηµιουργήσει και να διευκολύνει την πίστη στο σύστηµα, υπό γενικώς νωθρές συνθήκες ανάπτυξης, και να επιτρέψει στα κεφάλαια να κινηθούν παγκοσµίως όπου χρειάζονται περισσότερο. Ο κύριος στόχος µιας παγκόσµιας ρύθµισης δεν θα πρέπει να είναι µόνο οι παγκόσµιες τράπεζες, αλλά, κατά κύριο λόγο, οι σχετιζόµενες µε τον επιχειρηµατικό κύκλο µεγάλες αποταµιευτικές και δανειοληπτικές χώρες αντίστοιχα. Η δηµιουργία νέων κανόνων όπως το Basel 3 αποτελεί το πρώτο βήµα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κόσµος όντως έχει ανάγκη µια κατά πολύ βελτιωµένη παγκόσµια οικονοµική επίβλεψη, η οποία δεν θα είναι απαραιτήτως περισσότερη, αλλά καλύτερη σε κάθε τοµέα. Κρίση της Lehman - οικονοµική αγορά - οικονοµικός ελεγκτής - διεθνώς κινητό κεφάλαιο - παγκόσµιες τράπεζες - χρήση παραγώγων - εγγυήσεις - αξιολόγηση πιστώσεων - Basel 3 - LCR (δείκτης κάλυψης ρευστότητας) EFA (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Αρχή). JEL: E44, E60, E62 * I. Εισαγωγή Ποια είναι τα ουσιαστικά πλεονεκτήµατα της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης; Υπάρχουν αρκετά. Όπως περιγράφεται από πληθώρα συγγραφέων, οι οποίοι έχουν καθιερωθεί στη σχετική µε διεθνή οικονοµικά βιβλιογραφία, Fisher (2001), Froot-Rogoff (1995), Krugman-Obstfeld (2000), Pugel (2002), η καλύτερη διεθνής κατανοµή επιπλέον κεφαλαίων µεταξύ αποταµιευτών και δανειστών, ιδιωτών και δηµοσίου, παράγονται υπολογίσιµα κέρδη λόγω των χαµηλότερων επιτοκίων ισορροπίας. Μεγαλύτερες αγορές και περισσότεροι πελάτες σηµαίνουν πράγµατι χαµηλότερα περιθώρια κάλυψης και µεγαλύτερα µεγέθη, όπως ακριβώς στην περίπτωση ενός ευρέος εγχώριου τραπεζικού ιδρύµατος. Οι µικρές, ανοιχτές οικονοµίες µπορούν να επωφεληθούν ιδιαιτέρως από τον οικονοµικό φιλελευθερισµό, ωστόσο, προκύπτουν νέοι προβληµατισµοί όσον αφορά στη µακροπρόθεσµη σταθερότητα και στη διατήρηση της ροής κεφαλαίων τόσο σε δηµόσιες όσο και σε ιδιωτικές αγορές χρέους, Magas (2012). Η πιο προφανής ωφέλεια της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης για κράτη που έχουν ανάγκη χρηµατοδότησης συνδέεται µε τη διαθεσιµότητα περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων, η αλήθεια είναι, όχι οπωσδήποτε σε καλύτερη τιµή, και µε το γεγονός ότι τα κεφάλαια µπορούν να φτάσουν πολύ πιο γρήγορα από ότι από κρατικές πηγές ή από παγκόσµιους οικονοµικούς οργανισµούς, όπως το ΝΤ ή η Παγκόσµια Τράπεζα. Πράγµατι, ίσως θα πρέπει να πληρωθεί σηµαντικό τίµηµα για να αποκτηθεί αυτή η ταχύτητα. Από την άλλη, η ταχύτητα µπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Istvan Magas, Καθηγητή και Προέδρου, Τµήµα Παγκόσµιας Οικονοµίας, Πανεπιστήµιο Corvinus Βουδαπέστης.

2 2 István Magas Φθινόπωρο 2011/3 Η τραπεζική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο ανοίγει νέες ευκαιρίες και νέους τύπους κινδύνων, φυσικά, το να εντοπιστούν οι µόλις διαχειρίσιµοι παγκόσµιοι κίνδυνοι και να δηµιουργηθεί µια καλή ισορροπία είναι καθετί άλλο παρά εύκολο. Οι παγκόσµιες τράπεζες, ωστόσο, κατόρθωσαν όντως να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους ταχύτατα, και έχουν δηµιουργήσει ένα παντελώς νέο περιβάλλον για τις ρυθµιστικές αρχές. Με την εξάπλωση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη συλλογή, αποθήκευση και παραγωγή πληροφοριών σχετικά µε µη απτά αλλά κατασκευασµένα οικονοµικά προϊόντα (παράγωγα), τα οποία δεν έχουν µια παραδοσιακή αξία της αγοράς, η οποία µπορεί εύκολα να καταµετρηθεί ως προς τη χρησιµότητά τους (ζυγίζοντας την ωφέλειά ως προς το ρίσκο αυτής), σχηµατίζεται σταδιακά ένα καινούργιος κόσµος και ουσιαστικά ένας νέος καταµερισµός της εργασίας, τον οποίο ούτε ο Adam Smith ούτε οι διάδοχοι αυτού µπορούσαν να έχουν προβλέψει. Η χρηµατοοικονοµική αγορά καινοτοµιών για αυτά τα παράγωγα προϊόντα αυξάνεται συνεχώς, τόσο στις προθεσµιακές πράξεις όσο και στις ιδιωτικές πωλήσεις, οι οποίες τείνουν να είναι πολύ πιο περίπλοκες και κερδοφόρες, έστω για µικρό χρονικό διάστηµα. Σε αυτή την καινούργια πραγµατικότητα, η τέχνη (όχι επιστήµη) της αξιολόγησης µετοχών πιθανότατα δυσκολεύει εξαιτίας των αλλαγών στην ίδια τη φύση της οικονοµίας, δηµιουργώντας ένα ακόµα µεγαλύτερο φάσµα στο οποίο µπορούν να σχηµατιστούν "φούσκες". Όταν ο κύριος όγκος των περιουσιακών στοιχείων µιας εταιρίας ήταν φυσικά και οι αγορές της σχετικά σταθερές, η αξιολόγηση ήταν πολύ περισσότερο αυτονόητη. Οι σήµερα αυξανόµενες διαστάσεις των περιουσιακών ενός οµίλου -µάρκες, ιδέες, ανθρώπινο κεφάλαιο- είναι µη απτές και συχνά δύσκολο να ταυτοποιηθούν, κατά πόσο να αξιολογηθούν. Είναι επίσης λιγότερο προσοδοφόρα από ότι ένα φυσικό στοιχείο όπως ένα εργοστάσιο. 1 Αυτή η νέα, αρκετά καινοτόµα και εν µέρει σχετιζόµενη µε τεχνολογία πληροφοριών, περίπλοκη εξέλιξη των αγορών έχει αυξήσει τις δυσκολίες στην εκτίµηση κινδύνου και αξίας, ιδιαίτερα σε µια διεθνή συνθήκη. Ωστόσο, εφόσον ο κίνδυνος παρέµενε συγκεντρωµένος στο εσωτερικό ενός κράτους και κυρίως στις τράπεζές του, οι οικονοµικοί του ρυθµιστές θα έπρεπε να είναι ικανοί να το ελέγχουν επιτυχώς. Το πρόβληµα µε τη σηµερινή συγκέντρωση κεφαλαίων είναι ότι οι ελεγκτές µπορεί να έχουν ξεπεράσει πλέον τα όριά τους. Χρειάζεται ένα παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα ένα διεθνή ρυθµιστή; Θεωρούµε πως ναι. II. Προς περισσότερο ή απλά καλύτερο έλεγχο. Αξίζει να αντιγραφεί το αµερικανικό µοντέλο; Αξίζει να αντιγραφεί το αµερικανικό µοντέλο; Όχι αναγκαστικά, αλλά προσφέρει αρκετή σοφία και εµπειρία στις αγορές. ποιος ρυθµίζει το Citigroup, το µεγαλύτερο και πιο πολυποίκιλο οικονοµικό θεσµό στον κόσµο; Με τις επιχειρήσεις του σε πάνω από 100 χώρες, πουλώντας σχεδόν κάθε οικονοµικό προϊόν που έχει εφευρεθεί, πιθανώς κάθε οικονοµικός ελεγκτής διεθνώς αισθάνεται, ως ένα σηµείο, ευθύνη για το Citi. Οι ΗΠΑ από µόνες τους διαθέτουν την Οµοσπονδιακή Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Εµπορίου Αγαθών και Προθεσµιακών Πράξεων, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, 50 κρατικούς επιτρόπους ασφαλίσεων και πολλά άλλα. Και όµως, υπό µια έννοια, κανείς δεν ρυθµίζει πραγµατικά το Citi. Είναι µια διεθνής εταιρία σε έναν κόσµο εθνικών και κάποιες φορές τοµεακών ρυθµιστών. Το ίδιο ισχύει για τις AIG, General Electric Capital, UBS, Deutsche Bank και πολλές άλλες. Θα µπορούσε αυτή η συνθήκη να είναι επιθυµητή; Συνηθίζεται πολύ σήµερα οι οικονοµικοί ρυθµιστές να θεωρούνται ως οι "κάµπιες της κοινοπολιτείας, πλάσµατα τα οποία, αντί να προσδίδουν αξία, εµποδίζουν την πορεία της αγοράς" του Shakespeare. Φυσικά, αυτή την άποψη δεν ασπάζονται όλοι. Όπως και να 'χει, φαίνεται καθαρά πως µεγάλο µέρος της δυναµικής στα παγκόσµια οικονοµικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες προέκυψε λόγω των λιγότερων περιορισµών στην κίνηση του κεφαλαίου, ιδιαίτερα εκτός συνόρων, και στο σε τι µπορεί να χρησιµεύσει αυτό. Στο µεγαλύτερο µέρος, τα χρήµατα µπορούν να κινηθούν ελεύθερα οπουδήποτε παρουσιάζεται µια ευκαιρία, και σε γενικές γραµµές έχει γίνει αυτό, αφήνοντας τους πάντες σε καλύτερη θέση από ότι θα ήταν µε δυσκίνητες ρυθµίσεις. Η άφεση του κεφαλαίου να κινείται απεριόριστα εκεί που θα προκύψει το µεγαλύτερο όφελος επίσης καταπολέµησε περιπτώσεις δαπανηρού ή άστοχου ελέγχου: τα χρήµατα απλά πήγαιναν αλλού. Για παράδειγµα, επειδή η Ιαπωνία απαγόρευε τη χρήση παραγώγων, οι συναλλαγές σε ιαπωνικές εγγυήσεις µετακινήθηκαν στην περισσότερο συνεργάσιµη Σιγκαπούρη. Καθώς η Ιαπωνία σταδιακά αποµάκρυνε τους περιορισµούς, κάποιες από τις υπεράκτιες επιχειρήσεις επέστρεψαν στο Tokyo. Γενικότερα, ο ανταγωνισµός για το κεφάλαιο έχει δώσει κίνητρα στα κράτη να βελτιώσουν το οικονοµικό τους έλεγχο, ώστε να είναι 1 Όπως απέδειξε η Enron, µια φήµη αξιοπιστίας, και η αξία της αγοράς που προκύπτει από αυτή, µπορεί να εξαφανιστεί σε δευτερόλεπτα. Οι µικρές διαδικτυακές επιχειρήσεις ώθησαν την αρχή αυτή στα άκρα, συχνά περιµένοντας από τους επενδυτές να τιµολογήσουν κέρδη, τα οποία δεν θα προέκυπταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και θα παράγονταν από επιχειρηµατικά µοντέλα και άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως µάρκες που ακόµη δεν είχαν δηµιουργηθεί.

3 International Relations Quarterly 3 αρεστός στο κινητό κεφάλαιο -αν και κάποια, όπως η Μαλαισία, έχουν αντισταθεί στην πίεση, και συνεχίζουν να ασκούν έλεγχο στις κινήσεις κεφαλαίων εκτός συνόρων. Περιέργως, δεν έχει υπάρξει ανταγωνισµός προς τα κάτω όσον αφορά στον έλεγχο. Πίσω από κάθε σηµαντική αγορά υπάρχει µια καλή ρύθµιση -είτε από µια κυβερνητική υπηρεσία είτε από τους συµµετέχοντες στην αγορά. Το διεθνώς κινούµενο κεφάλαιο τείνει να επιβραβεύει τον έλεγχο ο οποίος προστατεύει τους επενδυτές και συρρικνώνει τα προνόµια αυτών που λαµβάνουν εµπιστευτικές πληροφορίες για την αγορά. Μιλώντας γενικά, αυτό έχει οδηγήσει σε µια σύγκλιση των ρυθµίσεων σε κοινά διεθνή πρότυπα, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι κατ' οποιονδήποτε τρόπο ολοκληρωµένη, ιδιαίτερα για προϊόντα επενδύσεων που πωλούνται σε ιδιώτες επενδυτές. Η µέρα κατά την οποία µια παγκόσµια επιχείρηση µπορεί να πουλήσει το ίδιο απλό χρηµατιστηριακό κεφάλαιο οπουδήποτε στον κόσµο είναι ακόµα πολύ µακριά. Οι ΗΠΑ διστάζουν να επιτρέψουν σε συναλλαγές εγγυήσεων εκ της Ευρώπης να εφαρµόσουν το εµπόριό τους µέσω οθονών, αν και τεχνικά αυτό είναι πλέον εύκολο να γίνει, "υπερβολική στάση προστατευτισµού" όπως θεωρείται από τους Ευρωπαίους ελεγκτές. εδοµένων των πολιτικών δυσχερειών, η ιδέα µιας παγκόσµιας ρυθµιστική αρχής δεν εµπεριέχεται σε κάποιο σοβαρό πρόγραµµα. Αυτό ίσως να είναι και το καλύτερο: ο ανταγωνισµός µεταξύ ρυθµιστών επιφέρει κάποια πλεονεκτήµατα. Αυτό που είναι προγραµµατισµένο, τουλάχιστον για τους ελεγκτές από τα κράτη ανοιχτά σε διεθνές κεφάλαιο, είναι να εξασφαλιστεί η διάθεση καλών πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση των παγκοσµίων αγορών και τις διεθνείς επιχειρήσεις χρηµατοοικονοµικών οµίλων. Το FSA για παράδειγµα έχει την ικανότητα να ρυθµίζει µόνο τις βρετανικές δραστηριότητες του Citigroup, αλλά θα έχει πολύ καλύτερες προδιαγραφές για να το κάνει αν γνωρίζει ικανοποιητικά την υγεία της εταιρείας σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι πληροφορίες κινούνται ήδη πιο ελεύθερα µεταξύ διαφορετικών εθνικών ρυθµιστών. Πολυεθνικοί θεσµοί όπως το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών και το Φόρουµ Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας παίζουν όλα σηµαντικό ρόλο σε αυτό, αλλά είναι η διµερής επικοινωνία µεταξύ εθνικών ρυθµιστών που έχει την µεγαλύτερη σηµασία -και το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα δεν είναι τόσο διαφανές στους εθνικούς ρυθµιστές όσο θα έπρεπε να είναι. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει διεθνής συµφωνία ως προς τι ακριβώς πρέπει να ελέγχεται. Επί παραδείγµατι, στη Βρετανία οι αντασφαλιστές ελέγχονται από το FSA, αλλά στις εγχώριες αγορές τους η Munich Re και Swiss Re, οι µεγαλύτεροι αντασφαλιστές στον κόσµο, δεν υπόκεινται κατά κύριο λόγο σε έλεγχο. Μη οικονοµικές εταιρίες µε ευρείες οικονοµικές δραστηριότητες δεν ταιριάζουν σωστά οπουδήποτε στο υπάρχον ρυθµιστικό πλαίσιο. Η Enron, η οποία έχει εύλογα περιγραφεί ως µια τράπεζα επενδύσεων ή αντισταθµιστικών κεφαλαίων έχοντας στην άκρη και µια επιχείρηση ενέργειας, δεν τελούσε υπό έλεγχο στις ΗΠΑ. Στη Βρετανία, η ίδια η εταιρία δεν ελεγχόταν, αλλά οι οικονοµικές της θυγατρικές παρακολουθούνταν από το FSA. Υπάρχει πλήθος αποριών για το ποιος ρυθµίζει τον αύξοντα αριθµό οµίλων που τώρα µεταµορφώνονται σε οικονοµικούς κολοσσούς, µε βάση το µοντέλο της GE µε την τεράστια επιχείρηση GE Capital. Αντισταθµιστικά κεφάλαια και άλλοι θεσµοί υψηλής µόχλευσης ρυθµίζονται ελαφρά στις περισσότερες χώρες, και καθόλου στις ΗΠΑ. Μια πρόταση από µια προεδρική οµάδα εργασίας για ισχυρότερο έλεγχο των αντισταθµιστικών κεφαλαίων, µε αφορµή την κατάρρευση της µακροπρόθεσµης διαχείρισης κεφαλαίου (LTCM), δέχτηκε περιέργως σθεναρή αντίσταση από το Κογκρέσο για αρκετούς µήνες. Σήµερα, τα αντισταθµιστικά κεφάλαια δεν αποτελούν εξαίρεση. Ένα δεύτερο ζήτηµα, τουλάχιστον στα µάτια των εξωτερικών εταίρων, ήταν και είναι ακόµα το ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν υπερβολικά πολλές διαφορετικές ρυθµιστικές αρχές. Ενώ η Βρετανία έχει συγχωνεύσει τους πολυπληθείς οικονοµικούς ρυθµιστές της σε µια ενιαία αρχή, και αρκετές άλλες χώρες στον κόσµο κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, οι ΗΠΑ επιµένει στην πληθώρα διαφορετικών ρυθµιστών για διαφορετικά τµήµατα του κλάδου οικονοµικών και υπηρεσιών. Φαίνεται αµφίβολο να διαθέτει κάποιος από αυτούς µια ικανοποιητική γενική εικόνα για το τι συµβαίνει στο αµερικανικό οικονοµικό σύστηµα στο σύνολό του -αν και το Fed (FRS) υποστηρίζει ότι λαµβάνει όσες πληροφορίες χρειάζεται, ούτως ή άλλως. Κατά την διαχείριση του Clinton, η ρύθµιση λάµβανε συχνά χώρα στο γήπεδο του γκολφ µεταξύ των κυρίων Greenspan, Arthur Levitt, τον πρόεδρο του SEC, και Robert Rubin, τον γραµµατέα του Θησαυροφυλακίου. Σήµερα, η διαδικασία προγραµµατίζεται πιο επίσηµα. Όπως και να 'χει, οι ιδιωτικές ρυθµιστικές αρχές του εξωτερικού θα το έβρισκαν ευκολότερο να λύσουν τα προβλήµατα της διασυνοριακής συνεργασίας µε έναν και µοναδικό Αµερικανό εταίρο. Κάποιοι Αµερικανοί ρυθµιστές υπεραµύνονται των πολλαπλών συστηµάτων τους, παρά τη σηµαντική αλληλοεπικάλυψη που συντελείται, κυρίως µε επιχείρηµα ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ ρυθµιστών τους κάνει δυναµικούς και ορθολογιστές. Σίγουρα, η υπεροχή του ενός, παγιωµένου ρυθµιστή δεν έχει ακόµα αποδειχτεί. Σύµφωνα µε έκθεση CSFI (2010) από το Κέντρο για τη Μελέτη της Χρηµατοοικονοµικής Καινοτοµίας, "επικρατεί µια διάχυτη αίσθηση δυσαρέσκειας στο City σχετικά µε το ESA: ο κόσµος το βρίσκει γραφειοκρατικό, παρεµβατικό και αναίσθητο". Ωστόσο, ο παρών καταµερισµός της εργασίας

4 4 István Magas Φθινόπωρο 2011/3 µεταξύ των διαφόρων Αµερικανών ρυθµιστών είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί. Γιατί, για παράδειγµα, θα πρέπει το SEC να επιβλέπει τις συναλλαγές του Χρηµατιστηρίου και το CFTC τις προθεσµιακές συναλλαγές, από τη στιγµή που οι ανάγκες ρυθµίσεις όλων των συναλλαγών είναι ουσιαστικά οι ίδιες; Και γιατί δεν ελέγχεται η ασφάλεια σε οµοσπονδιακό αλλά σε κρατικό επίπεδο, κυρίως από εκλεγµένους ασφαλιστικούς επιτρόπους; Κανένας δεν πιστεύει πραγµατικά πως όλο αυτό έχει λογική, αλλά το σύστηµα επιζεί επειδή κάθε ρυθµιστική αρχή έχει τους δικούς τους υποστηρικτές στο Κογκρέσο. Από κάποιες απόψεις, ένα αναποτελεσµατικό ρυθµιστικό σύστηµα ταιριάζει σε ισχυρούς οικονοµικούς οµίλους. Οι νόµοι Glass-Steagall, οι οποίοι διατηρούσαν τις τράπεζες, τις τράπεζες επενδύσεων και τις ασφαλιστικές χωριστές, επέζησαν µιας ντουζίνας προσπαθειών του Κογκρέσου να τους καταργήσουν -ως και το 1998, οπότε και η Travelers, µια ασφαλιστική, συγχωνεύτηκε µε τη Citibank, η οποία αµέσως τερµάτισε το πολυδάπανο lobbying της κατά της κατάργησης. Λίγο µετά έφυγαν από τη µέση. Πολλοί στην αµερικανική Γερουσία πίστευαν, ιδιαίτερα µετά την κατάρρευση της Enron, ότι µία ενιαία ρυθµιστική αρχή στα πρότυπα του FSA θα ήταν καλή λύση για τις αµερικανικές αγορές κεφαλαίου, αλλά για να συντελεστεί µια βασική αλλαγή, θα χρειαστεί µια µεγαλύτερη κρίση από της Enron για να την δροµολογήσει. Και έτσι έγινε, χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση. Η κρίση της Lehman το 2008 ήταν αρκετή, όπως επίσης και η Οικονοµική Πράξη Dodd- Frank, η οποία έχει µεταρρυθµίσει το αµερικανικό σύστηµα στο σύνολό του, για την ευχαρίστηση σχεδόν όλων των εµπλεκοµένων, πράγµατι το προϊόν είναι µακροσκελές, και ενσωµατώνεται σε σελίδες νέας νοµοθεσίας. Μέχρι τώρα το δυσκίνητο ρυθµιστικό σύστηµα της Αµερικής δεν φαίνεται να έχει καθυστερήσει την ανάπτυξη των αγορών της, αλλά σε βάθος χρόνου µπορεί να επιφέρει απώλειες, ιδιαίτερα αν-και αυτό είναι µάλλον απίθανο- η Ευρωπαϊκή Ένωση κατορθώσει την πλήρη ενσωµάτωση των αγορών κεφαλαίου της και την εισαγωγή κατάλληλου συστήµατος ρύθµισης. Οι ΗΠΑ υπερηφανεύονται εδώ και χρόνια για το ότι έχουν τις πιο αποτελεσµατικές αγορές κεφαλαίου στον κόσµο, και µέχρι σήµερα ισχύει όντως αυτό. Αλλά το δύσχρηστο σύστηµά της των πολλαπλών ρυθµιστών θα µπορούσε να αποδειχθεί ανταγωνιστικό µειονέκτηµα αν η Ευρώπη ανέπτυσσε ένα καλύτερο και λιγότερο δαπανηρό ρυθµιστικό σύστηµα. Πράγµατι, είναι πιθανόν ότι η πίεση από την ΕΕ θα βοηθήσει στην αφοµοίωση του αµερικανικού ελέγχου. Σύµφωνα µε µια προσεχή οδηγία της ΕΕ, κάθε χρηµατοοικονοµικός όµιλος ο οποίος λειτουργεί εντός της Ένωσης θα πρέπει να επιλέξει έναν κύριο ρυθµιστή της ΕΕ, που θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της εταιρίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Πρακτικά, ο Ευρωπαίος ρυθµιστής για τις µεγάλες αµερικανικές επιχειρήσεις, όπως η Goldman και η Citi, θα εξουσιοδοτεί απαιτώντας από τον όµιλο να προτείνει έναν Αµερικανό ρυθµιστή ως τον "συνεργαζόµενο ρυθµιστή" της, ο οποίος θα αποτελούσε την de facto µοναδική εθνική ρυθµιστική αρχή για την εταιρία. Ακόµα και αν η υποδοµή για αποτελεσµατικό παγκόσµιο οικονοµικό έλεγχο προϋπήρχε, θα έπρεπε ακόµη να αντιµετωπιστούν τεράστιες προκλήσεις. Κάποιες πνευµατικής φύσεως. "Πόσες απώλειες πρέπει να επιτρέπει ένα ρυθµιστικό σύστηµα;" µια τόσο συχνή ερώτηση. Το να δοθεί µια απάντηση δεν είναι απλό, πέραν του να πούµε ότι πρέπει να είναι περισσότερο του µηδενός, και λιγότερο από αυτό που θα προκαλούσε την κατάρρευση του συστήµατος. Άλλοι στον ρυθµιστικό κλάδο θεωρούν ότι το ιδανικό θα ήταν "λίγα µικρά προβλήµατα, ώστε να γνωρίζουν οι άνθρωποι τους κινδύνους". Μπορεί να είναι ένας φόρος τιµής στην αµερικανική ρύθµιση το γεγονός ότι επετράπη η κατάρρευση της Enron, και ευτυχώς αυτό δεν φαίνεται να επέφερε επιπτώσεις στο σύνολο του συστήµατος. Η κρίση της Lehman τελείωσε µε διαφορετικό σενάριο. Κάποια κράτη ίσως θα προσπαθούσαν να οργανώσουν µια σωτήρια επέµβαση. Πράγµατι, ακόµα και το Fed (FRS) έχει την φήµη πως κρατάει ζωντανές εταιρίες οι οποίες θα έπρεπε να αφεθούν στην κατάρρευση. Η κατανόηση του κατά πόσο το επίπεδο κινδύνου βρίσκεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα έχει γίνει πολύ δυσκολότερη σήµερα, όταν τόσος κίνδυνος µεταφέρεται από το τραπεζικό σύστηµα. Πολλοί ανησυχούν πως οι ρυθµιστικές αρχές και οι χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις εξίσου είναι πολύ πιο ικανές στο να διακρίνουν την σχετική επικινδυνότητα διαφορετικών οργάνων, θεσµών και συνεργαζόµενων από ότι τον συνολικό κίνδυνο του συστήµατος. Συµφωνούµε, το επιχείρηµα αυτό έχει αρκετό βάρος. Το πρόβληµα έχει έρθει στο προσκήνιο µε την τεχνολογική "φούσκα", και τον πρόσφατα αναγεννηµένο φόβο µιας ευρύτερης αµερικανικής "φούσκας" µετοχών. Το γνωρίζουν οι ρυθµιστές όταν έχει σχηµατιστεί µια "φούσκα" και το οικονοµικό σύστηµα γίνεται επικίνδυνα ανισόρροπο; Μάλλον όχι µε αρκετή σιγουριά, πάνω στην οποία να στηριχτούν πολιτική. Πιο προφανές είναι το ότι το συνολικό ρίσκο κινείται µε τον οικονοµικό κύκλο, τα στελέχη πιστώσεων τείνουν να δανείζουν υπερβολικά πολύ στις καλές περιόδους, θερµαίνοντας την οικονοµία, και µετά σε περίπτωση δυσχέρειας να µειώνουν κατά πολύ τα δάνεια, κάνοντας τα πράγµατα χειρότερα. Ένας τρόπος να ξεπεραστεί αυτό θα ήταν να εξαναγκαστούν οι τράπεζες να βάζουν στην άκρη υψηλότερα ποσά κεφαλαίου σε περιόδους οικονοµικής άνθισης από ότι σε περιόδους ύφεσης, ώστε η αποδοχή κινδύνων να έχει λιγότερο κυκλικό χαρακτήρα. Πόσο κεφάλαιο θα πρέπει να

5 International Relations Quarterly 5 αποθηκεύουν οι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι για περιπτώσεις που το ρίσκο οδηγεί σε απώλειες είναι η πιο περίπλοκη απόφαση που πρέπει να λάβουν οι διεθνείς ρυθµιστές. Από το 1988, οι µεγάλες τράπεζες λειτουργούσαν βάσει του καπιταλιστικού προτύπου Basel, το οποίο συνδέει το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να αποθηκεύουν µε την επικινδυνότητα των δανείων που δροµολογούν. Ωστόσο, οι κατηγορίες κινδύνου έχουν υπερβολικά λίγες διαφορές µεταξύ τους: οι τράπεζες πρέπει να βάλουν στην άκρη τόσο κεφάλαιο για ένα δάνειο προς τη Microsoft όσο και προς µια µικρή διαδικτυακή επιχείρηση, ή όσο για ένα δάνειο προς τη Βραζιλία ή προς τη Νότια Κορέα. Οι τράπεζες έχουν επίσης ανακαλύψει τρόπους χρήσης των παραγώγων και άλλων ασφαλειών ώστε να επιτρέπουν σε σχετικά επικίνδυνα δάνεια να αξιολογούνται ως χαµηλού ρίσκου και συνεπώς κατάλληλα για µεταχείριση χαµηλού κεφαλαίου. Οι ρυθµιστές φοβούνται πως ένα µεγάλο µέρος της ανάπτυξης στη χρήση παραγώγων και ασφάλισης από τις τράπεζες µπορεί να προκύπτει από την αποφυγή των ρυθµιστικών ελέγχων. Μπορούµε να προσθέσουµε ότι ο φόβος αυτός είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογηµένος. III. Είναι το Basel-3 η λύση; Το Basel-3, µια πιο ραφιναρισµένη έκδοση των κανόνων βασισµένου σε ρίσκο κεφαλαίων, βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται να αφορά όχι µόνο στις µεγάλες τράπεζες, αλλά σε όλες τις τράπεζες παγκοσµίως, και σε όλες τις εταιρίες επενδύσεων στην ΕΕ. Συζητιέται επίσης και ένα Basel για τις ασφάλειες. Αλλά το Basel-3 έχει αντιπαραταχθεί µε ισχυρές αντιθέσεις, εν µέρει επειδή είναι υπερβολικά περίπλοκο, εν µέρει επειδή κάποια κράτη διαφωνούν σχετικά µε το πόσο κεφάλαιο θα πρέπει να αποθηκεύεται για κάποια είδη δανείων. Η Γερµανία θέλει µια µικρότερη απαίτηση κεφαλαίου για δάνεια προς µικρές επιχειρήσεις, για παράδειγµα, διότι τα τραπεζικά δάνεια αποτελούν την παραδοσιακή πηγή χρηµατοδότησής της. Η εισαγωγή του νέου προτύπου, αρχικά προγραµµατισµένη για το 2012, έχει ήδη καθυστερηθεί ως το 2014, και ακόµη και αυτό µπορεί να αποδειχθεί αισιόδοξο. Στο µεταξύ, οι τράπεζες λειτουργούν µε ένα καπιταλιστικό πρότυπο που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, αλλά µπορεί να δίνει στους ρυθµιστές µια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Στον καθορισµό ρυθµιστικού κεφαλαίου, το Basel-3 θα έδινε έναν ακόµα σηµαντικότερο ρόλο στους οίκους αξιολόγησης όπως οι Moody's και Standard & Poor's. Πόσο σωστές είναι οι αξιολογήσεις τους είναι ιδιαίτερα πολυσυζητηµένο θέµα. Όσον αφορά στον κίνδυνο κυριαρχίας, αυτό επαληθεύτηκε φανερά από τις πρόσφατες υποβαθµίσεις του ίδιου του χρέους της αµερικανικής κυβέρνησης, ή από την πληθώρα υποβαθµίσεων πολλών ορθών εθνικών χρεών όπως στη Γαλλία ή το Βέλγιο. Ως εναλλακτική λύση, οι τράπεζες θα ενθαρρυνθούν να χρησιµοποιήσουν τις δικές τους προσωπικές αξιολογήσεις. Αλλά οι ρυθµιστικές αρχές ακόµα δεν εµπιστεύονται τη χρήση ποσοτικών µοντέλων πιστωτικού κινδύνου για να τεθεί το ρυθµιστικό κεφάλαιο. Χρειάζονται καλύτερες τεχνικές και καλύτερα δεδοµένα, ειδικά στην Ευρώπη. Πολλές µεγάλες τράπεζες ήδη χρησιµοποιούν ποσοτικά µοντέλα για να υπολογίσουν πόσο κεφάλαιο πρέπει να αποταµιεύσουν για συνολικές επενδύσεις εµπορεύσιµων ασφαλειών. Αυτά τα µοντέλα αξίας προς κίνδυνο (VAR) συνήθως µετράνε το περισσότερο που θα µπορούσε να χάσει µια εταιρία σε µια µέρα, κρίνοντας από προηγούµενες επιδόσεις, αλλά τείνουν να υποτιµούν τη συχνότητα µε την οποία λαµβάνουν χώρα οι πραγµατικά άσχηµες µέρες. Την τελευταία δεκαετία έξι αναπάντεχες δυσχέρειες έχουν παρατηρηθεί στην αγορά, στη διάρκεια των οποίων οι µετρήσεις του VAR αποδείχθηκαν ανίκανες στην πρόβλεψη απωλειών. Οι δοκιµές αντοχής συνολικών επενδύσεων απέναντι σε τέτοια αναπάντεχα περιστατικά µπορούν να διορθώσουν κάποιες από τις αδυναµίες. Αλλά η µοντελοποίηση του πιστωτικού κινδύνου µε αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιο δύσκολη, και ιδιαίτερα επειδή τα δεδοµένα για προηγούµενες πιστωτικές αποδόσεις είναι σπάνια. Ένα άλλο βασισµένο στις αγορές σύστηµα έχει επίσης δηµιουργήσει κάποιο ενδιαφέρον. Αν οι τράπεζες εκδίδουν βραχυπρόθεσµο εξαρτηµένο χρέος το οποίο συναλλάσσεται καθηµερινά και πρέπει να αναχρηµατοδοτείται συχνά, και µπορεί να παραµένει στις επιχειρήσεις µόνο εφόσον το χρέος αναχρηµατοδοτείται, τότε η αγορά θα ρυθµίζει ουσιαστικά την τράπεζα. Οι δανειστές δεν θα ενισχύσουν µια τράπεζα η οποία πιστεύουν ότι κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Αλίµονο, η µοναδική χώρα που το προσπάθησε µέχρι τώρα ήταν η Αργεντινή, όπου το "µάδηµα" του τραπεζικού συστήµατος από την κυβέρνηση µετά από τη χρεοκοπία του µάλλον χειροτέρευσε την κατάσταση. Οι ρυθµιστές γνωρίζουν καλά πως η πολυπλοκότητα και µόνο του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος θέτει πρακτικούς περιορισµούς στο τι είναι σε θέση να κάνουν. Ολοένα και περισσότερο, πρέπει να στηριχτούν στον ιδιωτικό τοµέα για βοήθεια στο έργο της ρύθµισης. Αυτοί δεν έχουν απλά τη δυνατότητα να εντοπίσουν ποιοι κίνδυνοι εισέρχονται σε µια µεγάλη διεθνή τράπεζα, εκτός και αν τους το πει η ίδια.

6 6 István Magas Φθινόπωρο 2011/3 Η εφαρµογή στον τραπεζικό τοµέα είναι δυνατόν να αυξάνει το ρίσκο του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µε άλλους τρόπους. 2 Το νέο παγκόσµιο δίληµµα, και µε αυτό ο πραγµατικός κίνδυνος, ότι το ρίσκο που αποδέχτηκαν αρχικά οι καπιταλιστικές αγορές θα εισέλθει ξανά, αργά ή γρήγορα, στο τραπεζικό σύστηµα. Μεγάλο µέρος της µεταφοράς κινδύνου που από ότι φαίνεται λαµβάνει χώρα µπορεί να αποτελεί λογιστική πλάνη, σχεδιασµένη να ξεφύγει από τις ρυθµιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις χωρίς πραγµατικά να καταπολεµάται ο κίνδυνος. Και αν οι ασφαλιστές δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και χρεοκοπήσουν, οι τράπεζες µπορεί να βρεθούν µε έλλειψη των χρειαζούµενων αποθηκευµένων κεφαλαίων. Είναι ασφαλές να υποθέσουµε πως αρκετός από τον ανεπιθύµητο κίνδυνο που αναλαµβάνει ο τραπεζικός τοµέας µπορεί να καταλήξει στα χέρια λιγότερο πολύπειρων επενδυτών, µεταξύ αυτών και κάποιων από τα άτοµα που τώρα βρίσκονται στο στόχαστρο των επιχειρήσεων οικονοµικών και υπηρεσιών. Μπορεί να παίρνουν αυτό το ρίσκο ασυλλόγιστα. Κανείς δεν ξέρει πως θα αντιδρούσαν αυτά τα άτοµα αν το ανακάλυπταν, ή πως το γεγονός αυτό θα επηρέαζε την παγκόσµια οικονοµία στο σύνολό της. Θα µπορούσαν να αισθανθούν φτωχότεροι και λιγότεροι διατεθειµένοι να ξοδέψουν, πράγµα που θα προκαλούσε στην οικονοµία του είδους τη ζηµιά την οποία φοβάται το τραπεζικό σύστηµα. Υπάρχει µια πραγµατική απειλή που πιθανόν να επιταχυνθεί µέσω του αντιστρόφου συντελεστή. Παρόλα αυτά, εφόσον ο κίνδυνος παραµένει συγκεντρωµένος µέσα σε µια χώρα και κυρίως στις τράπεζές της, οι ρυθµιστικές της αρχές θα έπρεπε να µπορούν να τον επιβλέπουν αποτελεσµατικά. Το πρόβληµα µε τη σηµερινή συγκέντρωση κεφαλαίων είναι ότι οι ρυθµιστές µπορεί να έχουν ξεπεράσει πλέον τα όριά τους, την εθνική τους δικαιοδοσία. Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει µια προφανής ανάγκη για διεθνείς ρυθµιστικούς µηχανισµούς. Την ίδια στιγµή, φαίνεται καθαρά πως µεγάλο µέρος της δυναµικής στα παγκόσµια οικονοµικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες προέκυψε λόγω των λιγότερων περιορισµών στην κίνηση του κεφαλαίου, ιδιαίτερα εκτός συνόρων, και στο σε τι µπορεί να χρησιµεύσει αυτό. Στο µεγαλύτερο µέρος, τα χρήµατα µπορούν να κινηθούν ελεύθερα οπουδήποτε παρουσιάζεται µια ευκαιρία, και σε γενικές γραµµές έχει γίνει αυτό, αφήνοντας τους πάντες σε καλύτερη θέση από ότι θα ήταν µε δυσκίνητες ρυθµίσεις. Να προσθέσουµε, συνήθως βάσει φυσιολογικής συµπεριφοράς. 3 IV. Συµπεράσµατα Ας αναφέρουµε ξανά τα κυριότερα σηµεία µας. Πίσω από κάθε καλή αγορά υπάρχει και καλή ρύθµιση -είτε από κάποιον κυβερνητικό οργανισµό είτε οργανωµένο από συµµετέχοντες στις αγορές. Μετά τις σοβαρές χρηµατοοικονοµικές κρίσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατέστη φανερή η ανάγκη για αλλαγή, µε στόχο ένα καλύτερο ρυθµιστικό διεθνές περιβάλλον. Το διεθνώς κινούµενο κεφάλαιο τείνει να επιβραβεύει τον έλεγχο ο οποίος προστατεύει τους επενδυτές και συρρικνώνει τα προνόµια αυτών που λαµβάνουν εµπιστευτικές πληροφορίες για την αγορά. Μιλώντας γενικά, αυτό έχει οδηγήσει σε µια σύγκλιση των ρυθµίσεων σε κοινά διεθνή πρότυπα, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι κατ' οποιονδήποτε τρόπο ολοκληρωµένη, ιδιαίτερα για προϊόντα επενδύσεων που πωλούνται σε ιδιώτες επενδυτές. 2 Η ενοποίηση έχει περιορίσει τον αριθµό των µεγάλων συµµετεχόντων στις αγορές. Το 1995, 20 τράπεζες στις ΗΠΑ διενεργούσαν το 75% της αγοραπωλησίας συναλλάγµατος. Κατά το 2001, ο αριθµός αυτός είχε µειωθεί σε 13. Σίγουρο είναι πως οι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι, ειδικά στη Wall Street και στο City of London, λατρεύουν τα παράγωγα, και έχουν προσλάβει µια στρατιά µαθηµατικών και φυσικών επιστηµόνων για εργασία ως "οικονοµικοί µηχανικοί", δηµιουργώντας περίπλοκα νέα παράγωγα για να ακινητοποιήσει τον κίνδυνο στο πλαίσιο του οικονοµικού συστήµατος. Τα πιστωτικά παράγωγα ήδη έχουν µια ονοµαστική αξία σχεδόν 1 τρις δολαρίων, σε αύξηση από περίπου 100 δις προ πενταετίας. Προβλέφθηκε η άνοδός τους στα 3 τρις δολάρια µέχρι το Η ονοµαστική αξία των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων τώρα ξεπερνάει τα 100 τρις δολάρια, 60% των οποίων ελέγχονται από πέντε µόνο αντιπροσώπους, µεταξύ αυτών και δύο γίγαντες, τη J.P. Morgan και τη Citigroup. Τα παράγωγα και άλλα εργαλεία οικονοµικής µηχανικής µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καλύτερη διαχείριση του κινδύνου αντισταθµίζοντας θέσεις και µεταφέροντας τον ανεπιθύµητο κίνδυνο σε έναν αντισυµβαλλόµενο, και για αυτό υποστηρίζουν οι τράπεζες ότι συνήθως τα χρησιµοποιούνε. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία µπορούν επίσης να χρησιµεύσουν στην αύξηση του κινδύνου, ίσως σε µεγάλα µεγέθη, και υπάρχει ένα αυξανόµενο ρίσκο ότι αυτό θα γίνει κατά λάθος. 3 Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αναφέρουµε πως ένας φυσικός επιστήµονας αντιµετωπίζει τον κόσµο των σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών αγορών, και να θέσουµε την πιο συχνή ερώτηση: "Γιατί τόσα πολλά άτοµα προσκολλώνται µε τόση επιµονή στην ιδέα αποτελεσµατικών αγορών;" Ο Emanuel Derman της Goldman Sachs, ένας από τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό πρώην φυσικών επιστηµόνων που τώρα εργάζονται στην επενδυτική τραπεζική, θέτει σε προοπτική αυτή την ιδέα. Στα οικονοµικά, λέει, παίζεις εναντίον ανθρώπων, οι οποίοι αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία ανάλογα µε τα αισθήµατά τους για το µέλλον. "Αυτά τα αισθήµατα είναι εφήµερα, ή τουλάχιστον ασταθή". Τι απλός τρόπος για να περιγραφεί η περίπλοκη πραγµατικότητα, όπως αναφέρεται στον U.S. Weekly Analyst, Goldman Sachs, Μάρτιος

7 International Relations Quarterly 7 Η µέρα κατά την οποία µια παγκόσµια επιχείρηση µπορεί να πουλήσει το ίδιο απλό χρηµατιστηριακό κεφάλαιο οπουδήποτε στον κόσµο είναι ακόµα πολύ µακριά. Η αγορά κρατικού χρέους δέχτηκε σηµαντικότατες καθυστερήσεις λόγω των οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι συχνά δεν συνειδητοποιούν την αλήθεια αµέσως ώστε να στείλουν σε παγκόσµιο επίπεδο µηνύµατα σε εταιρίες µε αποταµιευµένα κεφάλαια, ποιος είναι και ποιος όχι καλός µελλοντικός κίνδυνος. εδοµένων των πολιτικών δυσχερειών, η ιδέα µιας παγκόσµιας ρυθµιστική αρχής δεν εµπεριέχεται σε κάποιο σοβαρό πρόγραµµα, ούτε στο πλαίσιο των G-20, ούτε της ΕΕ. Αυτό ίσως να είναι και το καλύτερο: ο ανταγωνισµός µεταξύ ρυθµιστών επιφέρει κάποια πλεονεκτήµατα. Αυτό που είναι προγραµµατισµένο, τουλάχιστον για τους ρυθµιστές από τα κράτη ανοιχτά σε διεθνές κεφάλαιο, είναι να εξασφαλιστεί η διάθεση καλών πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση των παγκοσµίων αγορών και τις διεθνείς επιχειρήσεις χρηµατοοικονοµικών οµίλων. Η κατανόηση του κατά πόσο το επίπεδο κινδύνου βρίσκεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα έχει γίνει πολύ δυσκολότερη σήµερα, όταν τόσος κίνδυνος µεταφέρεται από το τραπεζικό σύστηµα. Το πρόβληµα έχει έρθει στο προσκήνιο µε την τεχνολογική "φούσκα", και τον πρόσφατα αναγεννηµένο φόβο µιας ευρύτερης αµερικανικής "φούσκας" µετοχών και ακινήτων. Το γνωρίζουν οι ρυθµιστές όταν έχει σχηµατιστεί µια "φούσκα" και το οικονοµικό σύστηµα γίνεται επικίνδυνα ανισόρροπο; Θα το επαναλάβουµε: µάλλον όχι µε αρκετή σιγουριά, πάνω στην οποία να στηρίξουν πολιτική. Πιο προφανές είναι το ότι το συνολικό ρίσκο κινείται µε τον οικονοµικό κύκλο. Ένα άλλο µάθηµα που πρέπει να επαναληφθεί: τα στελέχη πιστώσεων τείνουν να δανείζουν υπερβολικά στις καλές περιόδους, θερµαίνοντας την οικονοµία, και µετά σε περίπτωση δυσχέρειας να µειώνουν κατά πολύ τα δάνεια, κάνοντας τα πράγµατα χειρότερα. Ένας τρόπος να ξεπεραστεί αυτό θα ήταν να εξαναγκαστούν οι τράπεζες να βάζουν στην άκρη υψηλότερα ποσά κεφαλαίου σε περιόδους οικονοµικής άνθισης από ότι σε περιόδους ύφεσης, ώστε η αποδοχή κινδύνων να έχει λιγότερο κυκλικό χαρακτήρα. Αυτό ενισχύθηκε από τους προσφάτως χαλαρωµένους όρους -όπως τοποθετείται το Basel-3- στο LCR, τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας που χρειάζονται οι τράπεζες στις καθηµερινές τους λειτουργίες. Αν ο εξαναγκασµός ίσχυε διεθνώς, θα ήµασταν σε ακόµα καλύτερη θέση. Πρωτοβουλίες σε αυτό το θέµα θα πρέπει να προέλθουν από τους ρυθµιστές των µεγαλύτερων και σηµαντικότερων συµµετεχόντων στις αµερικανικές αγορές. Το ίδιο ισχύει για την Ευρώπη και για τον νέο της θεσµό, το EFA, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Αρχή. Χρειαζόµαστε καλύτερους κανόνες, όχι απλώς περισσότερους. Μεγάλες και µικρές ανοιχτές οικονοµίες, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί τοµείς τους σίγουρα θα ωφεληθούν από αυτούς. Μεταφρασµένο από την Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου Βιβλιογραφία * Fisher. Stanley (2001): Exchange Rate Regimes: is the Bipolar View Correct? Distinguished Lecture on Economics in Government. Meetings of the American Economic Association, New Orleans, January 6. Froot, Kenneth, A.-Rogoff, Kenneth, (1995): Perspectives on PPP and Long Run Real Exchange Rates, In: Grossman, G. Rogoff, K. /eds./: Handbook of International Economics, Vol. III. Elsevier Science Krugman, Paul (1994): Competitiveness: a dangerous obsession, Foreign Affairs, Vol. 73. No. 2. pp Krugman, Paul Obstfeld, Maurice (2000): International Economics, Theory and Practice. 5 th edition, Adddison Wesley Longman. [(2003) Nemzetközi Gazdaságtan, Elmélet es Gazdaságpolitika. Panem Kiadó, Budapest.] Obstfeld, Maurice (1998): The Global Capital Market, Benefit or Menace, Journal of Economic Perspectives 12. no. 4, Fall 1998, (pp. 9-30). Magas I. (2000): The Impact of International Capital Flows: The Case of Hungary In: Bara, Z.- Csaba L /eds/: Small Economies Adjustment to Global Change. Budapest, Aula Kiadó, ( ). Magas I. (2001): International Distribution of Equity Funds and Market Efficiency, Acta Oeconomica Vol. 51. (3), pp Magas I. (2012) External Shocks, Limited Absorption: the case of a small open economy, Post Communist Economies, No. 2, Journal of CPCE (forthcoming, article id: ) Pugel. A.Thomas - Lindert. H. Peter (2002): International Economics, 11th International Edition, Irwin McGraw-Hill, Boston

8 8 István Magas Φθινόπωρο 2011/3 * DKE Σηµείωση: Αξιότιµοι ερευνητές! Εάν κάνετε αναφορά σε αυτό το άρθρο ή χρησιµοποιήσετε κάποιο απόσπασµα παρακαλώ στείλτε µας στη διεύθυνση για να µας ενηµερώσετε. Παρακαλώ αναφερθείτε στο άρθρο ως εξής: István Magas: Οικονοµική Καινοτοµία: Ο εφιάλτης της ρυθµιστικής αρχής. Σκοπεύοντας προς περισσότερη ή απλά καλύτερη ρύθµιση; (Μετέφρασε η Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), Délkelet-Európa South-East Europe International Relations Quarterly, (Φθινόπωρο 2011) σελ Ευχαριστώ για την ευγενική σας συνεργασία. Ο Αρχισυντάκτης

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

2012 / 6 Οι λάθος κίνδυνοι Τι µας λένε οι απώλειες που προήλθαν από παράγωγα στο κεντρικό γραφείο επενδύσεων της JPMorgan Chase για τις αδυναµίες του νόµου Dodd-Frank Του Jan Kregel Τι µπορούµε να διδαχθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Του Δημητρη Κοντογιαννη, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1458 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ:

Του Δημητρη Κοντογιαννη, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1458 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ: Του Δημητρη Κοντογιαννη, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1458 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ: Ο καθηγητης κ.γκικας Χαρδουβελης, οικονομικος συμβουλος του πρωθυπουργου από τον Απριλιο του 2001, είναι γνωστος στους ανθρωπους της αγορας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

MiFID Οι Επιπτώσεις Εφαρµογής της στους Χρηµατοοικονοµικούς ιαµεσολαβητές

MiFID Οι Επιπτώσεις Εφαρµογής της στους Χρηµατοοικονοµικούς ιαµεσολαβητές MiFID Οι Επιπτώσεις Εφαρµογής της στους Χρηµατοοικονοµικούς ιαµεσολαβητές Νικόλαος Α. Κεφαλληναίος, ΜΒΑ Αθήνα, εκέµβριος 2006 Η MiFID ( Market in Financial Instruments Directive ) αποτελεί την Οδηγία 2004/39/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26 Μαΐου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014 Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 02 Μαρτίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου 2011. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

10 Φεβρουαρίου 2011. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10 Φεβρουαρίου 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Μάρτιος 2006 0 ΒασιλείαΙΙ H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Senior Manager, Ernst & Young South Eastern Europe Περιεχόμενα Επισκόπηση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Κεφάλαιο 8. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Κεφάλαιο 8 Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής v Οι ειδικοί στόχοι του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα