ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 3: Η ταυτότητα της περιοχής µελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 3: Η ταυτότητα της περιοχής µελέτης"

Transcript

1 Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση ράση Εθνικής Εµβέλειας «Συνεργασία» Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας» Συντονιστής: Αθανάσιος Μπέλλας, Οµ. Καθηγητής Παν/µίου Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Παν/µίου Πατρών ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 3: Η ταυτότητα της περιοχής µελέτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Προοίµιο Το τεύχος αυτό αποτελεί µέρος των παραδοτέων της τελικής έκθεσης παράδοσης του ερευνητικού έργου µε τίτλο «Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά». Το ερευνητικό έργο εντάσσεται σε Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση ράση Εθνικής Εµβέλειας «Συνεργασία». Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας». Στόχος του έργου είναι η µελέτη και καταγραφή του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού. Τα τελευταία χρόνια, το ζήτηµα του κοινωνικού αποκλεισµού βρίσκεται στο επίκεντρο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τόσο από πλευράς έρευνας, όσο και από τους φορείς άσκησης πολιτικής. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, ως κοινωνικός αποκλεισµός ορίζεται «η παρεµπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δηµόσιων αγαθών», όπως είναι π.χ. αυτά της εκπαίδευσης, του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης κλπ., η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην οικονοµική ανέχεια και περιθωριοποίηση. Επειδή το φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού αποτελεί µια σηµαντική απειλή για τις κοινωνίες, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του αποκλεισµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σ αυτό εστιάζει η παρούσα έρευνα. Ως κύρια µεθοδολογική προσέγγιση για την καταγραφή του κοινωνικού αποκλεισµού στην εξεταζόµενη περιοχή, υιοθετήθηκε η δηµιουργία ενός συστήµατος δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και κοινωνικής ανισότητας, που περιλαµβάνει σειρά από κοινωνικοοικονοµικούς, συγκοινωνιακούς και αµιγώς οικονοµικούς δείκτες µε στόχο την ανάδειξη των επιµέρους χωρικών διαφοροποιήσεων. Για την κατασκευή των δεικτών, χρησιµοποιούνται δευτερογενή δεδοµένα που προέρχονται από διάφορους φορείς. Ωστόσο, προκείµενου να καλυφθούν πιθανά κενά αναφορικά µε τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, έχει σχεδιαστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα πεδίου µε ερωτηµατολόγια στις κατά τόπους περιοχές, µε στόχο τη συλλογή πρωτογενών δεδοµένων. Παράλληλα, η έρευνα εστιάζει στις δυναµικές µεταβολές των χωρικών επιπτώσεων που θα προκαλέσουν στην περιοχή τα υπό κατασκευή µεγάλα συγκοινωνιακά και αναπτυξιακά έργα. εδοµένου ότι οι νέοι οδικοί άξονες θα προσδώσουν νέα ώθηση στην κοινωνική σύγκλιση των περιφερειών και την οικονοµική ανάπτυξη, θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό αν, µέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνας, προκύψει ένας µηχανισµός µόνιµης και διαρκούς παρακολούθησης της κοινωνικής ανισότητας και του αποκλεισµού της περιοχής, είτε µέσα από κάποιο πανεπιστηµιακό εργαστήριο ή και µε τη δηµιουργία κάποιου ειδικού Παρατηρητήριου. παρακολούθησης της κοινωνικής ανισότητας και του αποκλεισµού της περιοχής, είτε µέσα από κάποιο πανεπιστηµιακό εργαστήριο ή και µε τη δηµιουργία κάποιου ειδικού Παρατηρητήριου. Ήδη, σηµαντικές αναπτυξιακές επιδράσεις έχουν καταγραφεί από σχετικές µελέτες αναφορικά µε παρόµοια συγκοινωνιακά έργα που λειτουργούν στην περιοχή (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, οδικός άξονας Κορίνθου-Τριπόλεως κλπ). Την περιοχή µελέτης απαρτίζουν οι επόµενες δέκα εννέα (19) Περιφερειακές Ενότητες (Νοµοί): 1. Κορινθίας 2. Αχαΐας 3. Ηλείας 4. Αρκαδίας 5. Αργολίδος 6. Μεσσηνίας 7. Λακωνίας 8. Αιτωλοακαρνανίας 9. Κερκύρας 10. Λευκάδος 11. Κεφαλλήνιας 12. Ζακύνθου 13. Άρτας 14. Πρέβεζας 15. Ευρυτανίας 16. Φωκίδας 17. Φθιώτιδας 18. Καρδίτσας 19. Τρικάλων

3 Το ερευνητικό έργο ξεκίνησε την 1/12/2010 και ολοκληρώθηκε την 30/11/2013. Για την ολοκλήρωσή του συνέβαλαν οι επόµενοι ερευνητές, µε διακριτούς ρόλους ο καθένας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα επιµέρους τεύχη. Συντονιστής Αθανάσιος Μπέλλας, Οµ. Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος Βασίλης Παππάς, Καθηγητής, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Συµµετέχοντες Φορείς Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Μπέλλας Αθανάσιος, Οµότιµος Καθηγητής Χλέτσος Μιχάλης Θεολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Παν/µιο Ιωαννίνων) Πανοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ιακοµιχάλης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής (ΑΤΕΙ Ηπείρου) Οικονοµάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Γιωτόπουλος Ιωάννης, ρ. Οικονοµολόγος Παπαδάτος Κωνσταντίνος, ιδάκτωρ, MSc Θανάσας Γεώργιος, Υποψήφιος ιδάκτωρ Κοντολαίµου Αλεξάνδρα, ιδάκτωρ, MSc Μακρή Βασιλική, ΜΒΑ, Υποψηφία ιδάκτωρ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εργαστήριο Πολιτικής Οικονοµίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ζωγραφάκης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρανικόλας Παύλος, Επίκουρος Καθηγητής Μητράκος Θεόδωρος, ρ. Οικονοµολόγος Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εργαστήριο Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού Πολυδωρίδης Νίκος, Καθηγητής Παππάς Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλεβίζος Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρύδη Αγγελική, Περιβαλλοντολόγος. Μ Ε Ρουµπάνη Φλώρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Εθνικό Σηµείο Επαφής ESPON2013 Κυβέλου Χιωτίνη Στέλλα Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Λουκάκης Παύλος, Οµότιµος Καθηγητής Ποθητάκη Ιωάννα, Υποψηφία ιδάκτωρ Επίσης συµµετέχει η εταιρεία DATA RC, καθώς και το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων υτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.

4 Τεύχος 3 Η ταυτότητα της περιοχής µελέτης Το παρόν τεύχος αναφέρεται στη γεωγραφική και δηµογραφική ταυτότητα της κάθε µίας Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής έρευνας και περιλαµβάνει οικονοµικά και άλλα δευτερογενή στοιχεία (δείκτες ευηµερίας, κλπ) περιγραφικά της αναπτυξιακής ταυτότητας του κάθε Νοµού. Όλα τα µέλη της ερευνητικής οµάδας συµµετέχουν και συµβάλλουν στο ερευνητικό πρόγραµµα σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο καταµερισµό εργασιών, όµως την τελική ευθύνη σύνθεσης του παρόντος τεύχους έχουν: ιακοµιχάλης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΤΕΙ Ηπείρου Παππάς Βασίλης, Καθηγητής, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν/µιου Πατρών Λουκάκης Παύλος, Οµότιµος Καθηγητής, Πάντειου Πανεπιστηµίου

5 Περιεχόµενα 1. Η Περιοχή Μελέτης Οι Νοµοί αναλυτικά Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδος Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Οι δείκτες ευηµερίας συγκεντρωτικά Χωροταξική διάρθρωση της περιοχής Εισαγωγή Ο φυσικός χώρος Οικιστικό δίκτυο Πληθυσµός Οικονοµικά χαρακτηριστικά ίκτυο Μεταφορών Εξυπηρετήσεις από Υπηρεσίες Χωροταξική πολιτική & αναπτυξιακός προγραµµατισµός Οι αναπτυξιακές πολιτικές της Ε.Ε ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών Το χωροταξικό πλαίσιο στη χώρα µας Οι στρατηγικοί οδικοί άξονες Γενική επισκόπηση των επιπτώσεων Οδικών Αξόνων Γενική κατηγοριοποίηση Άµεσες και µεσο-µακροχρόνιες επιπτώσεις Προσπελασιµότητα - Χρονοαποστάσεις Ο ρόλος της Γέφυρας µέσα από τα ερωτηµατολόγια Παράρτηµα

6 2

7 1. Η Περιοχή Μελέτης Η περιοχή µελέτης όπως προτάθηκε περιλαµβάνει τις περιφέρειες της Πελοποννήσου, της υτικής Ελλάδας και των Ιόνιων Νήσων. Ειδικότερα, περιλαµβάνονται οι επόµενοι Νοµοί: Κορινθίας Αχαΐας Ηλείας Αρκαδίας Αργολίδος Μεσσηνίας Λακωνίας Αιτωλοακαρνανίας Κερκύρας Λευκάδος Κεφαλλήνιας Ζακύνθου Λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Θεµατικής Επιτροπής Αξιολόγησης του επιστηµονικού τοµέα προτεραιότητας στον οποίο υποβλήθηκε η πρόταση (για περιορισµένη γεωγραφική εφαρµογή της έρευνας), κρίθηκε σκόπιµη η διεύρυνση της υπό εξέταση γεωγραφικής περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να γίνει µια σηµαντική προσθήκη Νοµών ώστε η µελέτη να αφορά τελικά ένα πολύ µεγάλο τµήµα της χώρας το οποίο υστερεί οικονοµικοκοινωνικά και ενδέχεται στις περιοχές αυτές να διαµορφώνονται συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού. Πλέον αναλυτικά, εκτός από τους Νοµούς των Περιφερειών Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων, η έρευνα επεκτάθηκε και σε όµορες Περιφέρειες και συγκεκριµένα σε Νοµούς της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Από τις Περιφέρειες αυτές επιλέχτηκαν οι Νοµοί µε τον χαµηλότερο δείκτη ΑΕΠ, ως πρώτο κριτήριο ένδειξης κοινωνικού αποκλεισµού. Ειδικότερα, οι Νοµοί που επιλέχτηκαν για να επεκταθεί η µελέτη είναι οι εξής:. Άρτας (Ήπειρος) Πρέβεζας (Ήπειρος) Ευρυτανίας (Στερεά Ελλάδα) Φωκίδας (Στερεά Ελλάδα) Φθιώτιδας (Στερεά Ελλάδα) Καρδίτσας (Θεσσαλία) Τρικάλων (Θεσσαλία) Στους προηγούµενους 19 Νοµούς αντιστοιχούν ογδόντα (80) νέοι ήµοι (σύµφωνα µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης») ή 340 παλαιοί Ο.Τ.Α. (σύµφωνα µε το πρόγραµµα «Καποδίστριας»), Τοπικά ιαµερίσµατα και οικισµοί (2001). Παράλληλα πλήρης καταλογράφηση των διοικητικών διαιρέσεων, µαζί µε πληθυσµιακά δεδοµένα, παρουσιάζεται στο παράρτηµα του παρόντος. Συνολικά στην περιοχή µελέτης αντιστοιχεί το 20,6% το συνολικού πραγµατικού πληθυσµού 1 της χώρας ( άτοµα) και το 35,1 % της συνολικής της έκτασης ( τ.χλµ.). 1 «Πραγµατικός πληθυσµός» όπως ορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω της χρονικής στιγµής που γίνεται η έρευνα, τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011 δεν είναι ακόµα διαθέσιµα, και τα προσωρινά που δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της έρευνας και δεν είναι συγκρίσιµα διαχρονικά µε την πρέπουσα αξιοπιστία. Βεβαίως στην έρευνα, και όπως φαίνεται και στη συνέχεια του παρόντος, χρησιµοποιήθηκαν πληθυσµιακά δεδοµένα και άλλων χρονικών στιγµών, όµως η ερευνητική οµάδα θεωρεί τα πλέον αξιόπιστα και ως σηµείο αναφοράς τα στοιχεία της απογραφής πληθυσµού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του

8 Πρέπει να αναφερθεί ότι την ερευνητική οµάδα την απασχόλησε ιδιαίτερα αν θα υιοθετούσε και θα αναφερόταν σε επίπεδο Νοµών ή αν θα υιοθετούσε το νέο διοικητικό διαµερισµό σε Περιφερειακές Ενότητες. Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι ένα µήνα µετά την έναρξη του έργου εφαρµόστηκε η νέα διοικητική µεταρρύθµιση στη χώρα µας γνωστή µε το όνοµα «Καλλικράτης». Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να παραµείνουµε στο επίπεδο των Νοµών κυρίως λόγω της διαθεσιµότητας των δεδοµένων και της εκτίµησης ότι τα αποτελέσµατα της απογραφής του 2011 δεν θα ήταν διαθέσιµα πριν από το 2012 ώστε να αξιοποιηθούν τα νέα δεδοµένα, γεγονός όµως που θα επιβάρυνε ιδιαίτερα την διεξαγωγή του προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση η µόνη αλλαγή, σε επίπεδο Π.Ε., αφορά τον Νοµό Κεφαλληνίας που διασπάστηκε σε δύο Π.Ε. (Κεφαλληνίας και Ιθάκης). Παράλληλα αποφασίστηκε να δοθεί βάρος στην αναγωγή των στοιχείων κυρίως σε επίπεδο νέων ήµων, πράγµα που τελικά έγινε κατορθωτό και η σχετική µεθοδολογία αναγωγής παρουσιάζεται στη συνέχεια του παρόντος αλλά και σε άλλα τεύχη, όπως στο τεύχος 7. 4

9 5

10 6

11 Ο µεγαλύτερος σε έκτασο Νοµός είναι ο Νοµος Αιτωλίας και Ακαρνανίας ενώ ο µικρότερος ο της Λευκάδος, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. ΕΚΤΑΣΗ Μ.Ε.Υ. Χ.Ε.Υ. (%) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,00% ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,14% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ,37% ΑΡΚΑ ΙΑΣ ,35% ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,76% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,56% ΑΧΑΙΑΣ ,48% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,27% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ,00% ΗΛΕΙΑΣ ,98% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,74% ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ,63% ΦΩΚΙ ΟΣ ,61% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,42% ΑΡΤΗΣ ,26% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,79% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,69% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,49% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,31% ΛΕΥΚΑ ΟΣ ,27% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,08% Κατανοµή των εκτάσεων των Νοµών στην περιοχή µελέτης ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 6% ΗΛΕΙΑΣ 6% ΑΧΑΙΑΣ 7% ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7% ΛΑΚΩΝΙΑΣ 8% ΑΡΚΑ ΙΑΣ 10% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5% ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 5% ΦΩΚΙ ΟΣ 5% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4% ΑΡΤΗΣ 4% ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2% ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1% ΛΕΥΚΑ ΟΣ 1% ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1% ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 12% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 10% 7

12 Αντίστοιχα οι περισσότεροι οικισµοί προσµετρούνται στο Νοµό Αιτωλίας και Ακαρνανίας ενώ επίσης οι λιγότεροι στο Νοµό Λευκάδος (2001). # ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΦΩΚΙ ΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

13 9

14 Ο µεγαλύτερος, αναφορικά µε τον πραγµατικό πληθυσµό, Νοµός είναι της Αχαΐας ενώ ο µικρότερος η Λευκάδα. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 2001 ΣΥΝΟΛΟ Ε,Π,Β, ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,000% ΑΧΑΙΑΣ ,944% ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,047% ΗΛΕΙΑΣ ,763% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ,631% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,613% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,410% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,259% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ,182% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,021% ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ,965% ΑΡΚΑ ΙΑΣ ,931% ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,909% ΑΡΤΗΣ ,713% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,541% ΦΩΚΙ ΟΣ ,440% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,360% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,356% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,292% ΛΕΥΚΑ ΟΣ ,205% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,582% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

15 Αναφορικά µε την πληθυσµιακή εξέλιξη στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Νοµοί της Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας και Φθιώτιδος µε διψήφια θετική εξέλιξη (41.0 %, 36.4%, 23.9 % και 20.5 % αντίστοιχα) κατά την πεντηκονταετία , ενώ στον αντίποδα µε διψήφια αρνητική εξέλιξη πληθυσµού, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, βρίσκονται έξι Νοµοί µε δυσµενέστερους την Αρκαδία (-33.9%) και την Κεφαλονιά (-27.7%). ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,64% ΑΧΑΙΑΣ ,04% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,40% ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ,87% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ,53% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,66% ΑΡΤΗΣ ,45% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,22% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,54% ΗΛΕΙΑΣ ,66% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,50% ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,95% ΦΩΚΙ ΟΣ ,19% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ,66% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,22% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,38% ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,88% ΛΕΥΚΑ ΟΣ ,15% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,74% ΑΡΚΑ ΙΑΣ ,90% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,94% ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ιαγράµµατα εξέλιξης πραγµατικού πληθυσµού

16 ιαγράµµατα εξέλιξης πραγµατικού πληθυσµού Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΗΣ ιαγράµµατα εξέλιξης πραγµατικού πληθυσµού

17 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ ΟΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ιαγράµµατα εξέλιξης πραγµατικού πληθυσµού

18 Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5,33% 6,86% 12,56% ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8,47% 19,84% 29,99% 2,98% 12,14% 15,48% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3,76% 21,60% 26,17% -1,49% 13,79% 12,09% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15,26% 9,03% 25,67% 9,43% 2,02% 11,64% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -7,16% 31,87% 22,42% -11,86% 23,40% 8,76% ΗΛΕΙΑΣ 11,93% 7,72% 20,58% 6,26% 0,81% 7,12% ΑΧΑΙΑΣ 9,04% 7,57% 17,30% 3,52% 0,66% 4,21% ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 4,96% 8,33% 13,71% -0,35% 1,37% 1,02% ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8,16% 4,07% 12,56% 2,68% -2,61% 0,00% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4,47% 5,94% 10,67% -0,82% -0,87% -1,68% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 5,73% 4,38% 10,36% 0,37% -2,33% -1,96% ΦΩΚΙ ΟΣ -0,09% 9,28% 9,19% -5,15% 2,26% -3,00% ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2,66% 4,12% 6,89% -2,54% -2,57% -5,04% ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4,85% 1,24% 6,15% -0,46% -5,26% -5,69% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 1,54% 2,12% 3,69% -3,60% -4,44% -7,88% ΛΕΥΚΑ ΟΣ -3,44% 6,61% 2,94% -8,33% -0,24% -8,55% ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3,53% -0,65% 2,86% -1,71% -7,03% -8,62% ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3,83% -1,64% 2,12% -1,43% -7,96% -9,27% ΑΡΤΗΣ -1,66% -0,74% -2,39% -6,63% -7,12% -13,28% ΑΡΚΑ ΙΑΣ -2,43% -3,11% -5,46% -7,37% -9,33% -16,01% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5,35% 4,87% 10,49% 0,02% -1,86% -1,84% Ο πλέον δυναµικός Νοµός είναι της Αχαΐας γιατί εκτός του ότι έχει συνεχή θετική πληθυσµιακή εξέλιξη παράλληλα το ειδικό πληθυσµιακό βάρος του αυξήθηκε την εικοσαετία κατά 15.5%. Αντίστοιχα στον αντίποδα αυτός που έχει αρνητική πληθυσµιακή εξέλιξη και σε απόλυτους αριθµούς αλλά και σε ποσοστά του Ε.Π.Β είναι η Αρκαδία ( : -16.0%) και ακολουθεί η Άρτα µε παρόµοια χαρακτηριστικά (-13.3%). Παράλληλα χαρακτηριστικός είναι και ο επόµενες χάρτης που δείχνει την πληθυσµιακή εξέλιξη των Τοπικών διαµερισµάτων κατά την δεκαετία µε αντίστοιχη βεβαίως αναγωγή του πληθυσµού τους. 14

19 15

20 Η µεγαλύτερη πληθυσµιακή πυκνότητα, κατά την πεντηκονταετία , παρουσιάζεται στην Κέρκυρα ενώ η µικρότερη για το ίδιο χρονικό διάστηµα στην Ευρυτανία. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 58,40 64,20 67,09 74,53 78,50 83,89 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 166,27 160,52 146,58 156,90 169,70 176,62 ΑΧΑΙΑΣ 70,10 73,62 73,77 84,29 91,91 98,86 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 93,98 87,68 74,54 74,11 80,39 96,33 ΗΛΕΙΑΣ 72,92 72,70 63,54 62,09 69,49 74,86 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 49,63 49,26 49,52 53,87 62,09 67,70 ΛΕΥΚΑ ΟΣ 85,85 90,88 71,47 61,59 59,47 63,40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 76,26 70,94 57,92 53,49 55,88 59,20 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 55,07 59,04 53,60 54,23 56,87 57,57 ΑΡΤΗΣ 46,32 53,68 50,76 50,98 50,14 49,77 ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 53,01 58,10 50,81 47,72 48,45 49,48 ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 39,68 41,89 41,22 43,22 45,37 49,15 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 60,51 49,87 39,81 34,66 35,96 43,73 ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 42,39 45,78 44,10 42,32 43,94 43,22 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 37,93 42,55 39,46 39,69 41,10 40,83 ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 33,42 36,38 35,05 36,50 38,59 40,28 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 36,00 32,64 26,36 25,64 26,32 27,40 ΑΡΚΑ ΙΑΣ 34,97 30,59 25,21 24,45 23,86 23,12 ΦΩΚΙ ΟΣ 24,52 22,79 19,71 21,07 21,05 23,00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 21,85 20,08 15,10 14,42 13,38 17,65 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 47,82 48,29 43,77 44,12 46,48 48,74 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Πληθυσµιακή Πυκνότητα

21 Πρόσφατα η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δηµοσίευσε τα προσωρινά αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού του Τα αποτελέσµατα αυτά αφορούν τον µόνιµο πληθυσµό και παρουσιάζονται συγκριτικά µε τους αντίστοιχους των ετών 1991 και Η µεγαλύτερη θετική µεταβολή παρουσιάζεται στην Λευκάδα ενώ η µικρότερη στην Ηλεία σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (π) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,95% 5,52% -1,34% ΛΕΥΚΑ ΟΣ ,51% 13,40% 8,51% ΦΩΚΙ ΟΣ ,99% 9,97% 6,77% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,34% 24,76% 4,54% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,28% -0,54% 3,90% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,29% 9,92% 0,58% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,89% 1,14% -0,73% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,63% 1,48% -2,07% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,01% -6,17% -2,25% ΑΧΑΙΑΣ ,45% 4,63% -2,62% ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,44% -1,10% -3,46% ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,31% -6,59% -4,38% ΑΡΚΑ ΙΑΣ ,86% -9,55% -4,93% ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ,93% 2,34% -5,18% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,53% 9,85% -5,74% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ,39% -8,23% -5,98% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ,76% -3,17% -6,68% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,32% -0,20% -7,00% ΑΡΤΗΣ ,63% -10,24% -7,81% ΗΛΕΙΑΣ ,30% -8,13% -12,76% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,21% -1,02% -4,10% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% Μεταβολή Μόνιµου Πληθυσµού (Προσωρινά στοιχεία) 17

22 Οι µεγαλύτεροι δείκτες γηρασµού και εξάρτησης παρουσιάζονται στους πλέον ολιγάριθµους πληθυσµιακά Νοµούς της Ευρυτανίας και Λευκάδος ενώ οι µικρότεροι δείκτες καταγράφονται στην Αχαΐα. ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 2001 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΣΥΝΟΛΟ. ΓΗΡΑΣΜΟΥ. ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 0-14 χρ χρ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,54% 46,85% ΑΧΑΙΑΣ ,88% 46,33% ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ,41% 50,64% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,63% 50,89% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,56% 51,78% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ,23% 52,03% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,84% 53,58% ΗΛΕΙΑΣ ,35% 53,61% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,28% 53,90% ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,37% 56,43% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,42% 56,58% ΑΡΤΗΣ ,58% 57,48% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,40% 58,82% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ,69% 59,91% ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,61% 60,97% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,12% 61,78% ΦΩΚΙ ΟΣ ,37% 63,86% ΑΡΚΑ ΙΑΣ ,15% 64,95% ΛΕΥΚΑ ΟΣ ,09% 66,08% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,09% 70,12% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,82% 54,57% ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 80% 70% 60% ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 50% 40% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦΩΚΙ ΟΣ 30% 20% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 10% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΓΗΡΑΣΜΟΥ. ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18

23 Αναφορικά µε την κατανοµή των δύο φύλων οι περισσότεροι άνδρες απαντώνται στον Νοµό Αρκαδίας ενώ αντίστοιχα η Κέρκυρα έχει τις περισσότερες γυναίκες. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ ΡΕΣ (%) ΓΥΝΑΙΚΕΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,504% 50,496% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,881% 51,119% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,846% 50,154% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ,851% 50,149% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,017% 49,983% ΑΡΤΗΣ ,164% 49,836% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,369% 49,631% ΑΧΑΙΑΣ ,465% 49,535% ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,533% 49,467% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,542% 49,458% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,667% 49,333% ΛΕΥΚΑ ΟΣ ,671% 49,329% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ,793% 49,207% ΦΩΚΙ ΟΣ ,828% 49,172% ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ,064% 48,936% ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,319% 48,681% ΗΛΕΙΑΣ ,377% 48,623% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,437% 48,563% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,689% 48,311% ΑΡΚΑ ΙΑΣ ,318% 47,682% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,606% 49,394% ΑΡΚΑ ΙΑΣ 53% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 52% 51% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 50% 49% ΠΡΕΒΕΖΗΣ 48% ΗΛΕΙΑΣ 47% ΑΡΤΗΣ 46% ΛΑΚΩΝΙΑΣ 45% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΦΩΚΙ ΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κατανοµή των δύο φύλων 19

24 Ένα τρόπος µέτρησης της ανισοκατανοµής του πληθυσµού στο εσωτερικό µίας χωρικής ενότητας είναι και ο συντελεστής Gini (βλέπε τεύχος 2). Ο συντελεστής λαµβάνει τιµές από 0 έως 1, 0 όταν πρόκειται για πλήρη ισοκατανοµή και 1 στην αντίθετη περίπτωση της πλήρους ανισοκατανοµής. Ανισοκατανοµή µε την έννοια ότι ο πληθυσµός δεν κατανέµεται αναλογικά µε την έκταση των επιµέρους χωρικών οντοτήτων. Εν προκειµένω υπολογίστηκαν οι συντελεστής Gini για όλους τους Νοµούς της περιοχής µελέτης για τις χρονιές 1981, 1991 και 2001 και σε επίπεδο χωρικής ανάλυσης τα Τοπικά διαµερίσµατα. Ο µεγαλύτερος συντελεστής, και για τις τρεις χρονιές παρατηρείται στην Αχαΐα, ενώ αντίστοιχα ο µικρότερος στην Ευρυτανία επίσης και για τις τρεις χρονιές. Παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Νοµοί Πρεβέζης και Λευκάδος όπου παρουσιάζουν την µεγαλύτερη θετική µεταβολή του συντελεστή στην εικοσαετία όπου µία ερµηνεία είναι ότι οφείλεται στην πληθυσµιακή ενίσχυση των αστικών κέντρων των περιοχών. Αντίστοιχα αρνητική µεταβολή του συντελεστή, για την ίδια εικοσαετία παρουσιάζεται µόνο σε δύο Νοµούς, Κέρκυρας και Ευρυτανίας, όπου όµως η ερµηνεία για αυτό το φαινόµενο δεν είναι µονοδιάστατη. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ GINI ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 0,76 0,77 0,79 2,96% ΑΧΑΙΑΣ 0,78 0,80 0,80 2,20% ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,66 0,67 0,69 3,82% ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 0,62 0,64 0,67 8,59% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,63 0,65 0,66 4,81% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0,61 0,61 0,64 4,14% ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0,62 0,62 0,63 2,06% ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 0,56 0,59 0,58 4,09% ΛΕΥΚΑ ΟΣ 0,51 0,54 0,58 12,72% ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0,52 0,55 0,57 9,27% ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0,52 0,54 0,56 9,23% ΑΡΚΑ ΙΑΣ 0,52 0,52 0,55 6,57% ΑΡΤΗΣ 0,52 0,55 0,55 5,41% ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 0,54 0,56 0,55 0,43% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0,53 0,53 0,54 2,97% ΠΡΕΒΕΖΗΣ 0,45 0,49 0,54 19,82% ΦΩΚΙ ΟΣ 0,57 0,54 0,54-5,36% ΗΛΕΙΑΣ 0,48 0,53 0,52 7,10% ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0,51 0,51 0,48-5,85% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0,45 0,49 0,41-9,16% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 20

25 Η µεγαλύτερη ανεργία το 2009 παρουσιάζεται στην Νοµό Φωκίδος και η µικρότερη στη Φθιώτιδα, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις ανά κατοίκους παρουσιάζονται στην Ζάκυνθο και οι λιγότερες στην Ευρυτανία. ΑΝΕΡΓΙΑ Έρευνα Εργαστικού υναµικού ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 11,00 9,50-13,64 ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 10,10 4,40-56,44 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7,10 5,10-28,17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10,50 6,80-35,24 ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 13,20 7,10-46,21 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9,90 7,80-21,21 ΗΛΕΙΑΣ 16,80 8,60-48,81 ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ 10,50 8,80-16,19 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15,20 9,20-39,47 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 12,60 9,20-26,98 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8,30 9,40 13,25 ΑΧΑΪΑΣ 16,00 10,20-36,25 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 12,70 10,60-16,54 ΑΡΚΑ ΙΑΣ 10,00 10,60 6,00 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16,20 11,20-30,86 ΑΡΤΗΣ 11,50 11,90 3,48 ΦΩΚΙ ΟΣ 12,80 14,00 9,37 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12,70 * * ΛΕΥΚΑ ΟΣ 9,20 * * ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 12,00 * * ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 11,96 9,06-24,30 ΑΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2005) Π. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (2001) Επιχειρήσεις ανά κατ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,9 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,5 ΛΕΥΚΑ ΑΣ ,4 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,7 ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ ,0 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,6 ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ,6 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,1 ΑΧΑΙΑΣ ,9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,8 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,5 ΑΡΚΑ ΙΑΣ ,5 ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,9 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ,9 ΑΡΤΑΣ ,3 ΦΩΚΙ ΑΣ ,5 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,2 ΗΛΕΙΑΣ ,1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,3 21

26 Τέλος στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι πενταετείς πυραµίδες ηλικιών (πραγµατικός πληθυσµός 2001) για όλες τις Π.Ε. της περιοχής µελέτης καθώς και για το σύνολο της χώρας. ΧΩΡΑ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 22

27 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΡΤΗΣ 23

28 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 24

29 Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΟΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 25

30 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 26

31 Π.Ε. ΦΩΚΙ ΟΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 27

32 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑ ΙΑΣ 28

33 2. Οι Νοµοί αναλυτικά 2.1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Νοµός Κέρκυρας Γεωγραφικά στοιχεία: Η Κέρκυρα είναι επιµήκης (περίπου 62 χλµ. µήκος), στενή (µέσο πλάτος περίπου 9,5 χλµ.) και εκτείνεται σχεδόν παράλληλα προς την ηπειρωτική ακτή. Το πλάτος της στο βόρειο τµήµα φτάνει περίπου τα 28 χλµ., ενώ στενεύει προς τα νότια (στενότερο σηµείο 3,5 χλµ.). Η έκταση του νησιού είναι 591 τ.χλµ., ενώ ο Νοµός συνολικά έχει έκταση 641 τ.χλµ. Έχει µεγάλο τµήµα ορεινών ζωνών, το 68.32% της έκτασής της. Μεταξύ της Κέρκυρας και της ηπειρωτικής ακτής εκτείνεται η σχεδόν κλειστή Κερκυραϊκή θάλασσα. Η τελευταία είναι πολύ στενή στο βόρειο τµήµα της (όπου σχηµατίζεται ο πορθµός του Βόρειου Στενού Κέρκυρας, πλάτους περίπου 2 χλµ.) και ευρύτερη στο νότιο τµήµα, όπου δηµιουργείται το Νότιο Στενό Κέρκυρας, πλάτους περίπου 10 χλµ. Ο πυθµένας της Κερκυραϊκής θάλασσας είναι σχεδόν επίπεδος και έχει βάθος µ. Μόνο πολύ κοντά στις ακτές ο πυθµένας ανυψώνεται βαθµιαία. Στη δυτική πλευρά του νησιού εκτείνεται η ανοιχτή θάλασσα του Ιονίου. Λόγω της κυµατώδους µορφής της κατά το µεγαλύτερο διάστηµα του έτους, πέφτει µε ορµή στη στεριά και τη διαβρώνει (θαλάσσια διάβρωση), µε αποτέλεσµα οι δυτικές ακτές της Κέρκυρας να είναι απότοµες και αλίµενες, γεγονός που δυσκολεύει την αλιεία και τις συγκοινωνίες. Μόνο στο βόρειο τµήµα σχηµατίζονται οι κόλποι του Αγίου Γεωργίου και των Λιαπάδων. Αντίθετα, οι ανατολικές ακτές στην ήρεµη Κερκυραϊκή θάλασσα είναι οµαλές, τοξοειδείς και σχηµατίζουν ωραίους κόλπους, όπως αυτόν της πόλης στο κεντρικό τµήµα και της Λευκίµµης στο νότιο, που απολήγει στο οµώνυµο ακρωτήριο. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται και η γραφικότατη µικρή λιµνοθάλασσα Χαλικιόπουλου, µε το Ποντικονήσι στην είσοδό της. Το µορφολογικό ανάγλυφο του νησιού, αποτέλεσµα της γεωλογικής και τεκτονικής δοµής του, είναι κάπως έντονο στα βόρεια, όπου βρίσκεται και ο Παντοκράτωρ, το µοναδικό όρος του νησιού (906 µ.). Προς τα νότια το ανάγλυφο γίνεται οµαλότερο, µε µια σειρά χαµηλών βουνών (µέγιστο ύψος 576 µ., κοντά στους Αγίους έκα) να υψώνεται στο κεντρικό τµήµα, ενώ στα νότια υπάρχουν µόνο λοφοσειρές. Οι πεδινές περιοχές και οι διάφορες λοφοσειρές που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του νησιού αποτελούνται από µεταλπικά ιζήµατα (κροκαλοπαγή, ψαµµίτες, µάργες κλπ.). Τα όρη του βόρειου και του κεντρικού τµήµατος όπως επίσης και µία χαµηλή ορεινή ζώνη κοντά στις δυτικές ακτές σχηµατίζονται από τα πτυχωµένα ιζηµατογενή πετρώµατα του αλπικού γεωσυγκλίνου. Τα πετρώµατα αυτά ανήκουν στην αδριατικο-ιόνιο ζώνη και αποτελούνται κυρίως από ασβεστόλιθους, ραδιολαρίτες και από αργιλοψαµµιτικά της διάπλασης του φλύσχη. Εξαιτίας της µικρής έκτασής της και της απουσίας σηµαντικών ορεινών όγκων, η Κέρκυρα δεν διαθέτει κανέναν µόνιµο ποταµό. Υπάρχουν όµως αρκετοί χείµαρροι λόγω του µεγάλου ύψους βροχοπτώσεων, µε σπουδαιότερους τον Μεγαπόταµο, τον Τυφλοπόταµο ή Ηγούµενο και τον Μεσογγή. Στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού σχηµατίζεται η λίµνη Κορισσίων, µε βάθος 4 µ. το καλοκαίρι αποξηραίνεται κατά το ήµισυ, ενώ τον χειµώνα τα νερά της διοχετεύονται στη θάλασσα µέσω ενός στοµίου. Η λίµνη αυτή αποτελούσε παλαιότερα έναν όρµο, όµως τα διάφορα υλικά που µεταφέρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύµατα απαγόρευσαν την επικοινωνία του τµήµατος αυτού µε τη θάλασσα ηµογραφικά στοιχεία: Με πρωτεύουσα την Κέρκυρα ο Νοµός Κέρκυρας συγκεντρώνει το 1,1% του πληθυσµού της χώρας. Μεγάλη αύξηση πληθυσµού σηµειώθηκε στο Νοµός, όπου κατά την απογραφή του 1991 είχε ξεπεράσει κατά πολύ τον πληθυσµό του 1961 και το 1997 ανήρχετο στους

Πελοπόννησος. Λεωνίδας Κραλίδης. 1 ο Π.Π.Σ. Α.Π.Θ. Ε2-2014-2015

Πελοπόννησος. Λεωνίδας Κραλίδης. 1 ο Π.Π.Σ. Α.Π.Θ. Ε2-2014-2015 Πελοπόννησος Λεωνίδας Κραλίδης 1 ο Π.Π.Σ. Α.Π.Θ. Ε2-2014-2015 Περιεχόµενα 1. Γεωφυσικά στοιχεία 2. Πόλεις 3. Πολιτισµός 4. Τουρισµός 1. Γεωφυσικά στοιχεία 1.1 Λίµνες 1.2 Ποτάµια 1.3 Βουνά 1.1 Λίµνες Λίµνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ, ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ, ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ Η Κέρκυρα είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας, που με τη πολυσήμαντη ιστορία της, την καταπράσινη ύπαιθρο, τις δαντελένιες ακρογιαλιές και κυρίως με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

et in Arcadia ego (= ανήκω κι εγώ στην Αρκαδία)

et in Arcadia ego (= ανήκω κι εγώ στην Αρκαδία) et in Arcadia ego (= ανήκω κι εγώ στην Αρκαδία) Νομός Αρκαδίας Ιστορία Οι Αρκάδες ήταν αρχαίο Ελληνικό φύλο εγκατεστημένο στην ορεινή Πελοπόννησο Θεωρείται το αρχαιότερο ελληνικό φύλο Ήταν πιθανόν συγγενικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103332267, 2103332323

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Βασιλική Στεφάνου, Προϊσταµένη /νσης Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Χαρά Ζήκου, Προϊσταµένη Τµήµατος Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού, /νση Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Ο Δήμος Βιάννου Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Γενικά χαρακτηριστικά Η Βιάννος αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς δήμους της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως, συνδυάζει πρόσβαση στη θάλασσα και μάλιστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ) Α ακτογραμμή Η γραμμή που σχηματίζουν οι ακτές μιας περιοχής. 25 ανάγλυφο της γης Η μορφή της γης με τις οροσειρές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

Οι έντονες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µεταπολεµικά η Ελλάδα.

Οι έντονες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µεταπολεµικά η Ελλάδα. ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι έντονες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µεταπολεµικά η Ελλάδα. Ως φαινόµενο επηρεάζει άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΔΕΔΙΣΑ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΔΕΔΙΣΑ ΔΕΔΙΣΑ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών/ΕΚΤ Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΚΩ ΙΚΟΣ MIS 75448 Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας Υπεύθυνος Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα