Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης"

Transcript

1 Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΕΠΕΜ Α.Ε. Αχαρνών 141B & Λαερτίου Αθήνα Τηλ: Fax :

2 Περιεχόμενα Εισαγωγικό μέρος 7 1. Γενικά χαρακτηριστικά δήμου Γενικά στοιχεία Ιστορικό περιοχής Διοικητικά όρια συνοικίες Συνοπτικό προφίλ Δήμου 9 2. Δημογραφική φυσιογνωμία Πληθυσμιακά στοιχεία Δημογραφικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά νοικοκυριών Χαρακτηριστικά κατοικιών Δημογραφικοί δείκτες Μελλοντική εξέλιξη πληθυσμού Οικονομική δραστηριότητα Δομημένο περιβάλλον Χωροταξικά χαρακτηριστικά Χρήσεις γης Χωροταξικά χαρακτηριστικά Χρήσεις γης Δομημένο περιβάλλον Κτίρια Δρόμοι, πεζόδρομοι & πεζοδρόμια Αστικός εξοπλισμός Αποτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων Χωροταξικά χαρακτηριστικά Χρήσεις γης Δομημένο περιβάλλον Αναμενόμενες αστικές παρεμβάσεις χωροταξικές ρυθμίσεις Αναπλάσεις Ενοποιήσεις Νέα δημόσια κτίρια και προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια Πεζοδρομήσεις Ποδηλατόδρομοι Άλλα προγραμματισμένα έργα 56 2

3 5. Πράσινο Χώροι αναψυχής Το Πράσινο στη Νέα Σμύρνη Πλατείες & Πάρκα Πευκώνες Φύτευση πεζοδρομίων Πρασιές κτιρίων Κήποι στο εσωτερικό των Ο.Τ Νησίδες πρασίνου Τραμ Πράσινο σε σχολεία, αθλητικά κέντρα και λοιπούς αύλειους χώρους Πράσινο στα κτίρια Οι Χώροι Αναψυχής & Αθλητισμού Πάρκα και Πλατείες Αθλητικά κέντρα Αποτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων δείκτες αειφορίας Χώροι πρασίνου Χώροι Αναψυχής & Αθλητισμού Αναμενόμενες παρεμβάσεις για το πράσινο και τους χώρους αναψυχής Κυκλοφορία / Συγκοινωνία Κυκλοφοριακή Οργάνωση Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου Φόρτιση Οδικού Δικτύου Δημόσιες Συγκοινωνίες Λεωφορεία ΟΑΣΑ Δημοτική Συγκοινωνία Τραμ Ανάλυση Μετακινήσεων Στάθμευση Αποτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων δείκτες αειφορίας Ζητήματα Φόρτισης Οδικού Δικτύου Δημόσιες Συγκοινωνίες Στάθμευση Στοιχεία αναμενόμενης εξέλιξης προβλεπόμενα έργα Προτάσεις Κυκλοφοριακής Μελέτης Μελέτη Ποδηλατοδρόμων Δημόσιες Συγκοινωνίες Στάθμευση 104 3

4 7. Ενέργεια Κλιματική μεταβολή & Αέριες Εκπομπές Υφιστάμενες ενεργειακές καταναλώσεις Κτίρια Οχήματα Μεταφορές Φωτισμός οδών πλατειών Συνολικές καταναλώσεις ενεργειακού τομέα Υφιστάμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αερίων ρύπων Μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών CO 2 και SO Μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών λοιπών αερίων από σταθερές πηγές εκπομπής Μεθοδολογία υπολογισμού λοιπών αερίων εκπομπών από κινητές πηγές εκπομπής Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αερίων ρύπων (2008) Αποτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων δείκτες αειφορίας Εντοπισμός προβλημάτων Προτεινόμενοι δείκτες απεικόνισης περιβαλλοντικών πιέσεων Στοιχεία αναμενόμενης εξέλιξης Παραδοχές για την εξέλιξη παραμέτρων Αποτελέσματα Σεναρίου Αναμενόμενης Εξέλιξης στον ενεργειακό τομέα Παρατηρήσεις Νερό Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης νερού Ύδρευση Δημοτικά και σχολικά κτίρια Άρδευση Συνολική κατανάλωση νερού υπηρεσιών και φορέων του Δήμου Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Πιέσεων δείκτες αειφορίας Δείκτες αειφορίας Διαχείριση Απορριμμάτων Ποσότητα και σύνθεση απορριμμάτων Η κατάσταση στην περιοχή της Αττικής Η περίπτωση του Δήμου Νέας Σμύρνης Υφιστάμενη κατάσταση των Υπηρεσιών Καθαριότητας Διάρθρωση Υπηρεσίας Καθαριότητας Προσωρινή Αποθήκευση Κάδοι Απορριμμάτων Οχήματα Συλλογής Μεταφοράς Υπηρεσίες Οδοκαθαρισμού Σταθμός καθαριότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης 195 4

5 9.3 Υφιστάμενο πλαίσιο Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Νομικά Υπόχρεοι Μοντέλα συνεργασίας των Συστημάτων με τους Δήμους Γενικές προδιαγραφές έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Υπάρχοντα συστήματα (συλλογικά & ατομικά) στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αποτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων δείκτες αειφορίας Αποτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων Παρουσίαση Δεικτών Ποιότητα Ατμόσφαιρας Αστική ατμοσφαιρική ρύπανση Χρονικές και εποχικές διακυμάνσεις τιμών συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων Σύγκριση τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τα ισχύοντα όρια ποιότητας Αποτίμηση πιέσεων δείκτες αειφορίας Περιβαλλοντικός Θόρυβος Σύνοψη Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Κατάλογος περιβαλλοντικών ζητημάτων / διαπιστώσεων Κατάλογος δεικτών αειφορίας 225 Πηγές Πληροφόρησης 229 Παράρτημα Α. Αναλυτικό ενεργειακό ισοζύγιο Νέας Σμύρνης Β. Διαχείριση απορριμμάτων 1. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων 2. Εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Γ. Χάρτες 1. Χάρτης Περιοχής Μελέτης 2. Χάρτης Πολεοδομικών Ρυθμίσεων 5

6 Εισαγωγικό Μέρος Η μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ανατέθηκε από το Δήμο Νέας Σμύρνης στην εταιρεία Ε.Π.Ε.Μ. Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθ / σύμβαση ανάθεσης. Σκοπός της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο Δήμο Νέας Σμύρνης για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργίας της πόλης. Το περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των δημοτών, συνιστά πόλο έλξης για τους επισκέπτες και αποτελεί σημαντική παράμετρο της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Ειδικότερα αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση ενός τοπικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των περιβαλλοντικών θεμάτων που διαχειρίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης, όπως τα απορρίμματα και η ανακύκλωση, το νερό και η ενέργεια, η διαχείριση των μετακινήσεων και της κυκλοφορίας, το αστικό πράσινο. Το πρόγραμμα δράσης θα συγκροτεί μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική για τη Νέα Σμύρνη με στόχους, παρεμβάσεις και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, πρόβλεψη χρηματοδότησης και ενέργειες παρακολούθησης. Η πρώτη φάση της μελέτης περιλαμβάνει την παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, την απεικόνιση των περιβαλλοντικών πιέσεων και την εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Για το σκοπό αυτό επεξεργάστηκαν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες που είναι στη διάθεση του δήμου καθώς και άλλων τοπικών και κεντρικών αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από επιτόπια έρευνα και παρατήρηση στην πόλη. Το παρόν είναι το παραδοτέο της πρώτης φάσης της μελέτης και αποτελεί την «Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης». Η έκθεση διαρθρώνεται σε δέκα βασικές θεματικές ενότητες περιβαλλοντικούς τομείς: δημογραφία, οικονομική δραστηριότητα, δομημένο περιβάλλονχωροταξικά και χρήσεις γης, πράσινο και χώροι αναψυχής, κυκλοφορία, ενέργεια κλιματική μεταβολή και αέριες εκπομπές, νερό, ποιότητα ατμόσφαιρας, στερεά απόβλητα, θόρυβος. Σε κάθε θεματική αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, αποτιμώνται τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα και πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος και σημειώνονται τα στοιχεία αναμενόμενης εξέλιξης και τα προγραμματιζόμενα έργα. Η αποτύπωση της περιβαλλοντικής εικόνας της Νέας Σμύρνης συμπληρώνεται με κατάλληλους δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης αειφορίας που επιλέχθηκαν για το σκοπό αυτό. 6

7 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ 1.1 Γενικά στοιχεία Η Νέα Σμύρνη είναι ένα από τα νότια προάστια Δήμους της Αθήνας, καταλαμβάνει έκταση 3600 στρεμμάτων περίπου και σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ (2001) αριθμεί κατοίκους, ωστόσο ο πραγματικός της πληθυσμός, εκτιμάται σήμερα κοντά στους κατοίκους. Βόρεια συνορεύει με την Αθήνα και τη Δάφνη, ανατολικά με τον Άγιο Δημήτριο, νότια με το Παλαιό Φάληρο και δυτικά με την Καλλιθέα. Απέχοντας 5 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα και 0,5 χιλιόμετρα από το παραλιακό μέτωπο, έχει καλή κεντροβαρική θέση. Η μορφολογία του εδάφους παρουσιάζει σημαντικές ανωφέρειες από Δυτικά προς τα Ανατολικά της πόλης. Το κλίμα είναι εύκρατο μεσογειακό με τα γενικά χαρακτηριστικά της Αττικής, επηρεαζόμενο από τη θάλασσα και τον Υμηττό. Ο πληθυσμός είναι καθαρά αστικός και οι συνοικίες της πόλης είναι σχεδόν ομογενοποιημένες. Πλέον δεν έχει δυνατότητα επέκτασης (είναι ολόκληρη εντός σχεδίου πόλης) και αναπτύσσεται μόνο κατά ύψος. Η γειτνίαση με το Κέντρο της Αθήνας, εκτός της μεγάλης ώθησης στην κατοικία, οδήγησε στην ανάπτυξη μεγάλης αγοράς παροχής υπηρεσιών, κυρίως γύρω από τη λεωφόρο Συγγρού. Για τον ίδιο λόγο, δεν υπήρξε εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων (εργοστάσια, υπερτοπικό εμπόριο, κλπ.). Η τοπική αγορά, η οποία αναπτύσσεται με μεγαλύτερη έμφαση στο κέντρο της πόλης, χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (χώροι εστίασης, λιανικό εμπόριο, κλπ.) 1.2 Ιστορικό περιοχής Ο χώρος που καταλαμβάνει σήμερα ο Δήμος Νέας Σμύρνης περιβαλλόταν κατά την αρχαιότητα από σημαντικούς αστικούς δήμους: νότια από το Φάληρο, βορειοανατολικά από την Αλωπεκή (τη σημερινή περιοχή της Δάφνης Φάρου) και δυτικά από την Ξυπέτη (τις σημερινές περιοχές: Καλλιθέα Μοσχάτο). Τη διέσχιζε η Φαληρική οδός η οποία ένωνε την Αθήνα με το Φάληρο, το αρχαιότερο επίνειο της Αθήνας. Η Νέα Σμύρνη άρχισε να κατοικείται στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ μέχρι τότε δεν είχε κατοικηθεί συστηματικά. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το , η κυβέρνηση αποφάσισε την κατασκευή συνοικισμού για τους πρόσφυγες από τη Σμύρνη στην περιοχή και η οικοδόμησή του άρχισε το Το 1928 είχε πληθυσμό μόλις 210 κατοίκων. Το 1934 η Νέα Σμύρνη γίνεται επίσημα κοινότητα με πληθυσμό κατοίκων, ο οποίος έφτασε τους κατοίκους πριν το Η Νέα Σμύρνη έγινε Δήμος με το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση, το 1944, και οφείλει το όνομά της στην καταγωγή των προσφύγων κατοίκων της. Τη μεταπολεμική περίοδο η 7

8 Νέα Σμύρνη ενσωματώθηκε σταδιακά στην Αθήνα και επεκτάθηκε προς τα ανατολικά και νότια στις περιοχές: Φάρου Λουτρών Νεκροταφείου Βουρλοπόταμου, καταλαμβάνοντας μέχρι το 1960 σχεδόν όλη της την έκταση. Κατά την περίοδο αυτή παρουσιάζει ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση, με πληθυσμό κατοίκους το 1971, φτάνοντας τους το 1991 λόγω της γενικότερης τάσης μετακίνησης από διάφορες περιοχές. Η ραγδαία αυτή αύξηση οδηγεί τα τελευταία χρόνια σε μία ανάπτυξη αποκλειστικά κατά ύψος λόγω της αδυναμίας οποιασδήποτε επέκτασης του δήμου. Ο σημερινός πληθυσμός της, υπολογίζεται στους κατοίκους. 1.3 Διοικητικά όρια συνοικίες Ο Δήμος Νέας Σμύρνης υπάγεται χωροταξικά στο λεκανοπέδιο Αττικής, ενώ διοικητικά ανήκει στη Νομαρχία Αθηνών, αποτελείται από ένα Δημοτικό Διαμέρισμα και χωρίζεται σε 8 πολεοδομικές ενότητες συνοικίες: ΠΕ1 Φάρος ΠΕ2 Αγία Φωτεινή ΠΕ3 Άλσος ΠΕ4 Κέντρο ΠΕ5 Χρυσάκη ΠΕ6 Αγία Παρασκευή ΠΕ7 Μυτιληναίικα ΠΕ8 Λουτρά Συνορεύει με τους δήμους Αθηναίων και Δάφνης στα βόρεια, Αγίου Δημητρίου στα ανατολικά, Παλαιού Φαλήρου στα νότια, και Καλλιθέας στα δυτικά. Συγκεκριμένα, βρίσκεται εντός του τριγώνου των οδικών αξόνων Λ. Συγγρού Λ. Ποσειδώνος Λ. Βουλιαγμένης. Η λεωφόρος Συγγρού είναι το όριο της Νέας Σμύρνης με την Καλλιθέα (δυτικό όριο του Δήμου). Η πρόσβαση από την Αθήνα γίνεται κυρίως μέσω των λεωφόρων Συγγρού Υμηττού Βουλιαγμένης και από το Φάληρο (και Πειραιά) μέσω Συγγρού Αμφιθέας. 8

9 1.4 Συνοπτικό προφίλ Δήμου Δήμος Νέας Σμύρνης Γεωγραφικό Διαμέρισμα Περιφέρεια Νομός Στερεά Ελλάδα Αττικής Νομαρχία Αθηνών Αριθμός Δημοτικών Διαμερισμάτων 1 Αριθμός Πολεοδομικών Ενοτήτων 8 Επίσημος πληθυσμός (ΕΣΥΕ 2001) Πραγματικός πληθυσμός (εκτίμηση 2008) Έκταση Χαρακτήρας περιοχής Δικτυακός τόπος 3524 στρέμματα αστικός 9

10 Εικ. 1 1: Όρια Δήμου Νέας Σμύρνης (Google maps Ιούνιος 2009) 10

11 2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 2.1 Πληθυσμιακά στοιχεία Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία για τη Νέα Σμύρνη όπως προκύπτουν από τα απογραφικά δεδομένα της ΕΣΥΕ για την περίοδο παρουσιάζονται μαζί με τα στοιχεία της Νομαρχίας Αθηνών στον πίνακα που ακολουθεί. Συνολικά στη Νέα Σμύρνη εμφανίζεται αύξηση του πραγματικού πληθυσμού της τάξεως του 6% την τελευταία δεκαετία με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 0,6%. Η δε πληθυσμιακή πυκνότητα για το Δ. Νέας Σμύρνης ανέρχεται σε 21 κατοίκους/ στρέμμα. Πίνακας 2 1: Επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία για το Δ. Νέας Σμύρνης Νομαρχία Αθηνών Δήμος Νέας Σμύρνης Μόνιμος πληθυσμός Μεταβολή % 5.5% Πραγματικός πληθυσμός Μεταβολή % 6.1% Πυκνότητα πληθυσμού (κάτοικοι /στρέμμα) Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001 Η αύξηση στον πληθυσμό του Δήμου φαίνεται να ακολουθεί την πορεία που ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες καταγράφεται (Διάγραμμα 2 1), η οποία δείχνει να μετριάζεται την τελευταία εικοσαετία. Το βασικό αίτιο της αύξησης είναι σε μεγάλο βαθμό η εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού του λεκανοπεδίου. 11

12 Εξέλιξη πληθυσμού Νέας Σμύρνης (στοιχεία πραγματικού πληθυσμού ΕΣΥΕ) Κάτοικοι Ετος Διάγραμμα 2 1: Μεταβολή πληθυσμού Δ. Νέας Σμύρνης Η κυριότερη πηγή συλλογής και διάθεσης στοιχείων για τον πληθυσμό και τη δημογραφία της Νέας Σμύρνης είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Το γεγονός ότι η απογραφή διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια, θέτει προβλήματα σε εργασίες που γίνονται στο μεσοαπογραφικό διάστημα. Τα προβλήματα αυτά απορρέουν από το γεγονός ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται δεν είναι επικαιροποιημένα, με αποτέλεσμα οι μεταβολές που έχουν συντελεσθεί στο μεσοδιάστημα να μην είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον πληθυσμό είναι σημαντικές. Η υπόθεση αυτή δεν είναι αβάσιμη στο βαθμό που αφενός η μελέτη γίνεται στο τέλος του διαστήματος ανάμεσα στις δυο απογραφές, αφετέρου δε η κινητικότητα του πληθυσμού του δήμου παρουσιάζεται με βάση πολλαπλές ενδείξεις αυξημένη. Η εκτίμηση για το σημερινό πληθυσμό της Νέας Σμύρνης αριθμεί κατοίκους (2008), με πληθυσμιακή πυκνότητα στους 27.5 κατοίκους/στρέμμα. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στον αριθμό των κατοικιών μέχρι και το έτος 2008 και το μέσο μέγεθος του νοικοκυριού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων κατοικιών υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις κανονικές κατοικίες για το έτος 2001, εξαιρουμένων των κενών κατοικιών (εξοχικά, δευτερεύουσες, κλπ), προσθέτοντας τις νέες κατοικίες τις περιόδου Η εκτίμηση αυτή προσεγγίζει ικανοποιητικά τη σημερινή εικόνα των κατοικιών της Νέας Σμύρνης και έρχεται σε συμφωνία με τα τρέχοντα στοιχεία της ΔΕΗ για τον αριθμό των μετρητών οικιακής χρήσης. Οσον αφορά το μέσο μέγεθος του νοικοκυριού, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το έτος 2001 δεδομένου ότι για την περιοχή δεν έχει γίνει νεότερο σχετικό απογραφικό έργο. 12

13 Περισσότερο πληθυσμό συγκεντρώνει η ΠΕ 3 (Άλσος) και η ΠΕ 4 (Κέντρο) με ποσοστό 16,8% και 15,9% αντίστοιχα του συνολικού πληθυσμού του Δήμου. Ακολουθεί η ΠΕ 6 (Αγία Παρασκευή) με ποσοστό 15,1%, η ΠΕ 1 (Φάρος) με 12,3%, και η ΠΕ 8 (Λουτρά) με 12,2%. Οι υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες ΠΕ 2, ΠΕ 7 και ΠΕ 5 συγκεντρώνουν η κάθε μία ποσοστό χαμηλότερο του 10% του πληθυσμού του Δήμου. Η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή είναι αυτή της ΠΕ 3 (Άλσος) με πυκνότητα 37,6 κατοίκους ανά στρέμμα και η οποία συγκεντρώνει τον περισσότερο πληθυσμό της Νέας Σμύρνης. Ως η πλέον αραιοκατοικημένη εμφανίζεται η ΠΕ 5 (Χρυσάκη) με 18,5 κατοίκους ανά στρέμμα, η οποία συγκεντρώνει και το μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού. Στις υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες η πληθυσμιακή πυκνότητα κυμαίνεται από 23,2 κατοίκους στην ΠΕ 7 (Μυτιληναίικα) έως 30,9 στην ΠΕ 8 (Λουτρά). Πολεοδομική Ενότητα Πίνακας 2 2: Κατανομή πληθυσμού στο Δ. Νέας Σμύρνης Αριθμός Ο.Τ. Κατανομή πληθυσμού 1 (%) Πληθυσμιακή πυκνότητα 2 (κάτοικοι/ στρέμμα) ΠΕ1 ΦΑΡΟΣ % 30.2 ΠΕ2 ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ % 25.8 ΠΕ3 ΑΛΣΟΣ % 37.6 ΠΕ4 ΚΕΝΤΡΟ % 28.6 ΠΕ5 ΧΡΥΣΑΚΗ % 18.5 ΠΕ6 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ % 26.1 ΠΕ7 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΙΚΑ % 23.2 ΠΕ8 ΛΟΥΤΡΑ % 30.9 Πηγή: 1 Επεξεργασία των στοιχείων κατανομής πραγματικού πληθυσμού ανά Ο.Τ. από την απογραφή ΕΣΥΕ Υφιστάμενη πληθυσμιακή πυκνότητα (2008) για συνολικό πληθυσμό κατ. 2.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά Σε σχέση με την πληθυσμιακή σύνθεση ανά φύλο, γενικά στο Δήμο υπερτερούν στον πληθυσμό οι γυναίκες με ποσοστό 54% του πραγματικού πληθυσμού, κοντά στους μέσους δείκτες, με ελαφρά ανοδική τάση, που καταγράφονται στην Αττική και στο σύνολο της Ελλάδας (50 52% γυναίκες στο γενικό πληθυσμό) και στα ίδια επίπεδα με το δείκτη της νομαρχίας Αθηνών (54,3%). 13

14 ΘΗΛΕΙΣ 54.0% ΑΡΡΕΝΕΣ 46.0% (στοιχεία πραγματικού πληθυσμού ΕΣΥΕ 2001) Διάγραμμα 2 2: Κατανομή ανά φύλο Δ. Νέας Σμύρνης Όσον αφορά την διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικίες, η ηλικιακή κατανομή δίνεται στον ακόλουθο πίνακα και στηρίζεται στην απογραφή της ΕΣΥΕ 2001 για τον πραγματικό πληθυσμό. Πίνακας 2 3: Σύνθεσης πληθυσμού κατά ηλικία Δ. Νέας Σμύρνης Oμάδες ηλικιών Κάτοικοι ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001, επεξεργασία στοιχείων πραγματικού πληθυσμού Σύμφωνα με τα στοιχεία, μεγάλο ποσοστό του πραγματικού πληθυσμού του Δήμου (50,6%) είναι πάνω από 40 ετών με έναν στους τέσσερις περίπου κατοίκους (17,1%) να είναι πάνω από 65 ετών, ηλικία που υιοθετείται ως δείκτης γήρανσης. Το ποσοστό αυτό είναι λίγο υψηλότερο από αυτό που συναντάται στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας όπου οι άνω των 65 ετών είναι το 16,7% του πληθυσμού, καθώς και της Αττικής 15,1% και της Νομαρχίας Αθηνών 15,4%. 14

15 Κάτοικοι Διάγραμμα 2 3: Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού Δ. Νέας Σμύρνης Μόλις το 1/4 του πληθυσμού στο Δήμο Ν. Σμύρνης, ποσοστό 25,,8% είναι νεότερο από 25 ετών, εμφανίζοντας υψηλό δείκτη γήρανσης (0,66) σε σχέση με αυτόν της χώρας (0,57), καθώς και της Αττικής (0,53) και Νομαρχίας Αθηνών (0,55). Οι μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ηλικιών στον Δήμο είναι μεταξύ ετών και ακολούθως μεταξύ ετών. Η υπεροχή των μεσαίων ηλικιών που αποτελούν το 45,7% είναι παρόμοια με τη αντίστοιχη στην Αττική (45,7%) και τη Νομαρχία Αθηνών (46, 1%), και υψηλότερη με αυτή της χώρας (42,8%), η οποία φανερώνει την παρουσία σημαντικού παραγωγικού πληθυσμού στο Δήμο. Ο δείκτης εξάρτησης εμφανίζεται να είναι της τάξης του 0,43 επί των ατόμων εργάσιμης ηλικίας. Αυτό μεταφράζεται ότι στα 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας (15 64 ετών) αντιστοιχούν 43 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα (<15 & >65). Ο αριθμός των ατόμων αυτής της κατηγορίας εμφανίζεται να είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο σε εθνικό επίπεδο (0,47) και παρόμοιος με τον αντίστοιχο της Αττικής και Νομαρχίας Αθηνών (0,41 0,42). Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στη Νέα Σμύρνη το ποσοστό μεταναστών είναι σχετικά μικρό. Σήμερα η εικόνα στην πόλη, έχει ως εξής : εκτιμάται, ότι λόγω των υψηλών ενοικίων και της ακριβής αγοράς κατοικίας, υπάρχουν λίγοι μετανάστες μόνιμοι κάτοικοι.. Όμως σημαντικός είναι ο αριθμός των αλλοδαπών, που απασχολούνται κυρίως σε σπίτια, ως βοηθητικό προσωπικό. Έχουν καταγραφεί 546 αλλοδαποί μαθητές (ποσοστό 7 % επί του συνόλου των μαθητών) που φοιτούν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου αλλοδαπών του Δήμου Ν. Σμύρνης, εξυπηρετούνται από την υπηρεσία, περίπου άτομα. 15

16 2.3 Χαρακτηριστικά νοικοκυριών Το στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών του δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με την απογραφή 2001 της ΕΣΥΕ παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα νοικοκυριά με 1 2 μέλη αποτελούν ποσοστό 54,2% και τα νοικοκυριά με 3 4 μέλη ποσοστό 41,3%, ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών με 5 άτομα ή και περισσότερα, που καταγράφεται είναι μόλις 4,5%. Το μέγεθος 3 4 μέλη κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, ενώ το μέγεθος 1 2 μέλη εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό με τα αντίστοιχα του συνόλου χώρας, Αττικής και Νομαρχίας Αθηνών (48% 51%). Το μέσο νοικοκυριό του Δήμου Νέας Σμύρνης μειώθηκε στα 2,5 μέλη το 2001 από 2,7 μέλη το 1991 και εμφανίζεται χαμηλότερο με το αντίστοιχο του συνόλου της χώρας (2,8 μέλη), της Αττικής (2,7 μέλη) και της Νομαρχίας Αθηνών (2,6 μέλη). Η πτώση στο μέγεθος του νοικοκυριού (της οικογένειας) δύναται να οφείλεται στην τάση των νέων να μένουν ξεχωριστά. Πίνακας 2 4: Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών Αριθμός νοικοκυριών Αριθμός μελών Νοικοκυριά κατά μέλος 1 μέλος 2 μέλη 3 μέλη 4 μέλη 5 μέλη 6 μέλη 7 μέλη 8 μέλη 9 μέλη 10 & άνω Μέσο μέγεθος νοικοκυριού 2,50 Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή % 41.3% 54.2% ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ 1 2 ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ 3 4 ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ 5+ ΜΕΛΗ Διάγραμμα 2 4: Κατανομή μεγέθους νοικοκυριών στο Δ. Νέας Σμύρνης 16

17 2.4 Χαρακτηριστικά κατοικιών Κατοικία θεωρείται γενικά ένας χώρος χωριστός και ανεξάρτητος ο οποίος κτίστηκε ή μετατράπηκε με σκοπό να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας (νοικοκυριού). Επόμενα κατοικία 1 και νοικοκυριό 2 είναι ταυτόσημοι όροι. Ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός των κατοικιών (με άλλα λόγια νοικοκυριών) ανέρχεται σε το έτος Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει τόσο τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πληθυσμού και νοικοκυριών (2001) της ΕΣΥΕ, όσο και τα ετήσια στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις νέες οικοδομές και κατοικίες της περιόδου Πίνακας 2 5: Υφιστάμενες κατοικίες Δ. Νέας Σμύρνης Ετος Κατοικίες σύνολο Οι κατοικούμενες κατοικίες (απογραφή 2001) περιλαμβάνουν τις κύριες κατοικούμενες, τις κύριες κατοικούμενες των οποίων τα νοικοκυριά απουσιάζουν προσωρινά καθώς και τις κατοικίες για ενοικίαση, πώληση κλπ θεωρώντας ότι σήμερα είναι πλέον κατοικούμενες. Οι εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες εξαιρούνται. Η εκτίμηση των υφιστάμενων κατοικιών (38811) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του σημερινού πληθυσμού της Νέας Σμύρνης που ανέρχεται στους κατοίκους λαμβάνοντας ως μέσο μέγεθος νοικοκυριού τα 2,5 μέλη ανά νοικοκυριό (βλέπε προηγούμενη παράγραφο). 1 Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία (ΕΣΥΕ) χρησιμοποιείται ο όρος κανονική κατοικία με τον οποίο νοείται η μόνιμη και ανεξάρτητη κατασκευή που αποτελείται από ένα, τουλάχιστον, κανονικό δωμάτιο και προορίζεται για κατοικία ενός νοικοκυριού. 2 Αν και ο αριθμός των κανονικών κατοικιών και ο αριθμός των νοικοκυριών θα πρέπει να είναι ταυτόσημοι, το δείγμα της απογραφής των νοικοκυριών είναι μικρότερο διότι δεν απογράφονται τα νοικοκυριά και τα μέλη τους που απογράφηκαν σε κατοικίες διάφορες των κατοικιών που διαμένουν μόνιμα. Σημειώνεται ότι το ίδιο ισχύει με τον πραγματικό πληθυσμό και τα μέλη του νοικοκυριού. 17

18 Τα στοιχεία που αφορούν τις κατοικίες, προσφέρουν πληροφορίες για τη μορφή και το είδος τους, όπως τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν και τις ανέσεις που πληρούν. Με τον όρο μορφή εννοούμε κάθε στοιχείο που αναφέρεται στην περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών (επιφάνεια, δωμάτια), ενώ ο όρος είδος κατοικίας τις ανέσεις που πληρούνται σε μια κατοικία (λουτρό, κουζίνα, αποχέτευση κ.λ.π). Αν και τα στοιχεία αυτά στηρίζονται στην απογραφή του 2001, θεωρείται ότι στο μεσοδιάστημα οι όποιες αλλαγές είναι περιορισμένου χαρακτήρα. Το σύνολο σχεδόν των κτιρίων κατοικίας έχει τις βασικές υποδομές (κουζίνα, ηλεκτρικό φως, εσωτερικό λουτρό με παροχή νερού, αποχέτευση και σύνδεση με δίκτυα) ενώ χρησιμοποιεί κεντρική θέρμανση. Οι νεότερες κατασκευές συνήθως εξασφαλίζουν αυτόνομη θέρμανση. Πίνακας 2 6: Μορφολογικά χαρακτηριστικά κατοικιών Δ. Νέας Σμύρνης Δωμάτια Νοικοκυριά κατά αριθμό δωματίου σύνολο για επαγγελματικούς σκοπούς & άνω % 2.0% 9.8% 23.6% 37.0% 27.5% Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001, κανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν Πίνακας 2 7: Ανέσεις κατοικιών Δ. Νέας Σμύρνης Κουζίνα Ηλεκτρικό φως Λουτρό ή ντους Ύδρευση με βρύση μέσα στην κατοικία Κεντρική θέρμανση Αποχωρητήριο με υδραυλική εγκατάσταση μέσα στην κατοικία Αποχέτευση (σύνδεση με δίκτυο) % 99.7% 99.8% 100.0% 91.5% 100.0% 100.0% Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001, κανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν 2.5 Δημογραφικοί δείκτες Τα στοιχεία πληθυσμού και δημογραφίας αποτυπώνονται με τους παρακάτω βασικούς δείκτες, οι οποίοι αποτελούν στοιχεία βάσης για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής μελέτης. Αποφεύγεται η χρήση δεικτών σε απόλυτες τιμές για τις παραμέτρους εκείνες που δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία από τα στοιχεία της απογραφής ΕΣΥΕ Δημογραφικοί δείκτες Συνολικός πληθυσμός Ετήσιος ρυθμός μεταβολής πληθυσμού την τελευταία 5ετία ,5% Λόγος γυναικών/ανδρών ,17 Δείκτης γήρανσης (>65 / <25) ,66 18

19 Δημογραφικοί δείκτες Δείκτης εξάρτησης (<15 + >65 / 15 64) ,43 Μέσο μέγεθος νοικοκυριού (μέλη / νοικοκυριό) ,5 Συνολικός αριθμός κατοικούμενων κατοικιών Πληθυσμιακή πυκνότητα ,5 2.6 Μελλοντική εξέλιξη πληθυσμού Απαραίτητη συνιστώσα για την εκτίμηση της τάσης εξέλιξης των βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το Δήμο Νέας Σμύρνης σήμερα, είναι η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου και μάλιστα σε ένα βάθος χρόνου. Για τον υπολογισμό της μελλοντικής εξέλιξης του πληθυσμού λαμβάνεται ως έτος βάσης το 2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,5% που είναι ο εκτιμώμενος ρυθμός αύξησης της τελευταίας 5ετίας. Στη βάση αυτή, η εκτίμηση του πληθυσμού για την επόμενη 15ετία παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί. Χρονικός Ορίζοντας Έτος Κάτοικοι σήμερα ετία ετία ετία

20 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ και τα στοιχεία για τον οικονομικώς ενεργό πληθυσμό (απογραφή 2001), προκύπτει ότι αυτός στη Νέα Σμύρνη απασχολείται στη συντριπτική του πλειοψηφία στον τριτογενή τομέα σε ποσοστό 73%. Ο δευτερογενής τομέας έρχεται δεύτερος με ποσοστό 15,2%, ενώ στον πρωτογενή τομέα απασχολείται σχεδόν μηδενικό ποσοστό πληθυσμού (μόλις το 0,3%). Οι άνεργοι αποτελούν το 7.6% του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού. Αν και τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2001 θεωρούμε ότι στο μεσοδιάστημα οι όποιες αλλαγές δεν είναι σημαντικές που να αλλοιώνουν τη σημερινή εικόνα σε επίπεδο ποσοστών. Πίνακας 3 1 : Στοιχεία απασχόλησης Δ. Νέας Σμύρνης ανά παραγωγικό τομέα Νομαρχία Αθηνών Δήμος Νέας Σμύρνης Οικονομικώς ενεργοί Απασχολούμενοι Α γενής Τομέας Β γενής Τομέας Γ γενής Τομέας Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Άνεργοι Οικονομικώς μη ενεργοί Πηγή: ΕΣΥΕ,, Διαγραμματικά η κατανομή του οικονομικώς ενεργού σχήμα. πληθυσμού παρουσιάζεται στο ακολούθως Καταν πληθ ενής μέας 3% Τομέας 2% Γ 20

21 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από το Μητρώο Επιχειρήσεων 2001 και 2002, στο Δήμο Νέας Σμύρνης λειτουργούν οι ακόλουθες επιχειρήσεις ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 2003, με στοιχεία για τους απασχολούμενους σε αυτές, όπου είναι διαθέσιμα. Πίνακας 3 2 : Στοιχεία επιχειρήσεων Δ. Νέας Σμύρνης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ03ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός επιχειρήσεων 2001 Αριθμός Αριθμός επιχειρήσεων απασχολούμενων Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς βοηθητικές 01 δραστηριότητες Δασοκομία, υλοτομία και συναφείς δραστηριότητες Β. ΑΛΙΕΙΑ 05 Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες Γ. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 0 0 Δ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών Κατασκευή ειδών ένδυσης κατεργασία και βαφή γουναρικών Κατεργασία και δέψη δέρματος κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά Παραγωγή βασικών μετάλλων Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών

22 ΣΤΑΚΟΔ03ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός επιχειρήσεων 2001 Αριθμός Αριθμός επιχειρήσεων απασχολούμενων Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρουλκούμενων οχημάτων Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών Κατασκευή επίπλων λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ Ανακύκλωση 0 0 Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 40 και ζεστού νερού Συλλογή καθαρισμός και διανομή νερού 0 0 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 45 Κατασκευές Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 50 οχημάτων και μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης Η. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 60 Χερσαίες μεταφορές. Μεταφορές μέσω αγωγών Υδάτινες μεταφορές Εναέριες μεταφορές Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες Ι. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση 65 τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών Κ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 70 Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες Έρευνα και ανάπτυξη Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ 75 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Μ.Β. Λαυρεντιάδου, πρώην επιστημονική σύμβουλος Δημάρχου Δ. Νίκαιας email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Μιλτιάδης Λάζογλου 1 Κωνσταντίνος Τασιόπουλος 2 Email: 1 mlazoglou@civil.auth.gr 2 tasiopok@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος»

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» «Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα