Καλοδήµος. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1"

Transcript

1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ , τηλ Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των οποίων: Η Πτέρυγα Υγειονοµικού στην οποία εντάσσονται τα Τµήµατα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρµακευτικού, Κτηνιατρικού που ανήκουν στο Επιστηµονικό Πεδίο των Επιστηµών Υγείας και το Τµήµα Ψυχολόγων που ανήκει στο Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών, Κοινωνικών Επιστηµών. Η Πτέρυγα των άλλων Σωµάτων στην οποία εντάσσονται τα Τµήµατα Στρατολογικού -Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων (ΣΣΝΣ) και Οικονοµικού, που ανήκουν στα Επιστηµονικά Πεδία των Ανθρωπιστικών, Νοµικών, Κοινωνικών Επιστηµών και στις Επιστήµες Οικονοµίας και ιοίκησης αντίστοιχα. Πόσο διαρκεί η φοίτηση στη Σχολή; Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρµακευτικό Τµήµα και 4 χρόνια για το Οικονοµικό, Στρατολογικό και Τµήµα Ψυχολόγων.. Ποιες υποχρεώσεις αναλαµβάνουν οι εισαγόµενοι; Οι απόφοιτοι-ες της Σχολής είναι υποχρεωµένοι µετά την αποφοίτησή τους, να µείνουν στο Στράτευµα: Οι Ιατροί 12 χρόνια, οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρµακοποιοί 10 χρόνια και οι Οικονοµικοί, Στρατολόγοι Ψυχολόγοι 8 χρόνια. Που εκπαιδεύονται οι Μαθητές; Η εκπαίδευση των Μαθητών- τριών είναι Ακαδηµαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση πραγµατοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύονται σε αυτό όπως όλοι οι άλλοι ιδιώτες φοιτητές και έχουν τις ίδιες µε αυτούς υποχρεώσεις. Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Μετά την αποφοίτηση τι; Οι Μαθητές- τριες που παίρνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστηµίου, στην οποία φοιτούν και τελειώνουν µε επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι ή Ανθυποσµηναγοί ανάλογα µε τον κλάδο των Ενόπλων υνάµεων στον οποίο κατανέµονται. Υπάρχουν έξοδα για τη φοίτηση στη Σχολή; Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής βαρύνουν το ηµόσιο και επιπλέον λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα Καλοδήµος. 1

2 1 ο Πεδίο Στρατολογικό Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (κωδ:866. πεδίο: 1ο) Σκοπός του τµήµατος είναι να εκπαιδεύει αξιωµατικούς που θα στελεχώσουν τις στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων υνάµεων. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια και οι απόφοιτοι του τµήµατος πρέπει να παραµείνουν στη σχολή 8 χρόνια. Ονοµάζονται, ανάλογα µε το σώµα, Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι ή Ανθυποσµηναγοί. Στο τµήµα γίνονται δεκτά και κορίτσια. Μετά την αποστράτευσή τους µπορούν να εργαστούν ως νοµικοί σύµβουλοι στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονοµική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιµασία. Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (κωδ:875, πεδίο: 1ο) Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια και οι απόφοιτοι του τµήµατος πρέπει να παραµείνουν στη σχολή 8 χρόνια Τα µαθήµατα γίνονται στο Το Τµήµα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. [http://www.psy.auth.gr ] 2ο - 4ο επιστ. Πεδίο ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ (Σ.Σ.Ε.) - ΟΠΛΑ (2ο - 4ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση στο τµήµα αυτό διαρκεί 4 χρόνια και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σε ένα από τα έξι όπλα: Πεζικό, Τεθωρακισµένα, Πυροβολικό, ιαβιβάσεις, Μηχανικό και Αεροπορία Στρατού. ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ (Σ.Σ.Ε.) - ΣΩΜΑΤΑ (2ο - 4ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση στο τµήµα αυτό διαρκεί 4 χρόνια. Μετά την αποφοίτησή τους ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σε ένα από τα τρία σώµατα: Τεχνικού, Εφοδιασµού Μεταφορών, Υλικού Πολέµου. Είναι υποχρεωµένοι να παραµείνουν στο στράτευµα 8 χρόνια µετά την αποφοίτησή τους. Στη σχολή αυτή εισάγονται και γυναίκες. Καλοδήµος. 2

3 Αεροπορία Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Η ΣΙ έχει τρία Τµήµατα, Ιπταµένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράµυνας ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι) - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (2 ο - 4 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο Στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι (8) χρόνια. Οι απόφοιτοι του τµήµατος ονοµάζονται Ανθυποσµηναγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί της Πολεµικής Αεροπορίας. Τα χρόνια του ιπτάµενου λογαριάζονται στο διπλάσιο και εποµένως µπορούν να αποστρατευτούν όταν συµπληρώσουν 18 χρόνια υπηρεσίας. Όταν αποστρατευτούν είναι δυνατόν να προσληφθούν στην πολιτική αεροπορία (εφόσον υπάρχουν θέσεις). ΙΚΑΡΩΝ (Σ. Ι) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) (2 ο - 4 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο Στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι (8) χρόνια Οι απόφοιτοι της σχολής ονοµάζονται Ανθυποσµηναγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί της Πολεµικής Αεροπορίας. Μετά την αποστράτευση είναι δυνατόν να εργαστούν στην πολιτική αεροπορία (εφόσον υπάρχουν θέσεις). Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Τα µαθήµατα γίνονται µέσα στη Σχολή Ικάρων. Οι Ίκαροι του Τµήµατος Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2ο,3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην Πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονοµικά ακατάλληλοι για το Ιπτάµενο προσωπικό, κατάλληλοι όµως για προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τµήµατα Ελεγκτών Αεράµυνας που συγκροτούνται ανάλογα µε τις εκάστοτε υφιστάµενες ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας. Οι Ίκαροι του Τµήµατος Μηχανικών, µε το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε µία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων), σύµφωνα µε τις εκάστοτε υφιστάµενες ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας. ΙΚΑΡΩΝ (Σ. Ι) - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (2 ο - 4 ο επιστ. Πεδίο) Οι ελεγκτές αεράµυνας ασχολούνται µε τον αεροπορικό έλεγχο κυρίως µέσω ραντάρ, επίγειων η ιπταµένων σταθµών (ΕRIEYE,E3Sentry) κτλ ασχολούνται µε προγραµµατισµό Η/Υ, επίγειες και δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, συστήµατα παρακολούθησης ESM,ECCM,ECM, ηλεκτρονικού πολέµου και συστήµατα κατευθυνόµενων βληµάτων µικρής, µέσης και µεγάλης εµβελείας, παντού υπάρχουν Ραντάρ και τέτοια συστήµατα, και στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά Καλοδήµος. 3

4 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν..) ΜΑΧΙΜΟΙ (2 ο - 4 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια. Οι απόφοιτοι του τµήµατος ονοµάζονται Σηµαιοφόροι και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού. εν µπορούν να παραιτηθούν πριν περάσουν 8 χρόνια. Μετά την αποστράτευσή τους από το πολεµικό ναυτικό µπορούν να εργαστούν ως πλοίαρχοι του εµπορικού ναυτικού. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν..) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (2 ο - 4 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια. Οι απόφοιτοι του τµήµατος παίρνουν το βαθµό του Σηµαιοφόρου και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού όπου θα πρέπει να παραµείνουν τουλάχιστον 8 χρόνια. Μετά την αποστράτευσή τους από το πολεµικό ναυτικό µπορούν να εργαστούν ως µηχανικοί στο εµπορικό ναυτικό. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ( Σ.Μ.Υ ) ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ( Σ.Μ.Υ ) ΟΠΛΑ ( Σ.Μ.Υ ) ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ( Σ.Μ.Υ ) ΣΩΜΑΤΑ α. Έδρα της Σχολής Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα. β. Επιστηµονικά Πεδία στα οποία ανήκει Η ΣΜΥ ανήκει στα Επιστηµονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών (2ο και 4ο). γ. ιάρκεια Φοίτησης και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά την Αποφοίτηση. Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες -ούσες από τη Σχολή αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής στις τάξεις του Στρατεύµατος για 5 χρόνια µετά την αποφοίτησή τους. δ. Κατηγορίες Ειδικότητες Κατανοµή (1) Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώµατα. (2) Εντός του 1ου εξαµήνου µε επιλογικές διαδικασίες γίνεται η κατανοµή των σπουδαστών -τριών, στις κατηγορίες ιοικητικοί και Τεχνικοί. (3) Οι Τεχνικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωµάτων, µετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέµονται στα Όπλα και Σώµατα και στη συνέχεια στις ειδικότητές τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους Καλοδήµος. 4

5 εκπαίδευσης ονοµάζονται Μόνιµοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρµογής Όπλων και Σωµάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς. (4) Οι ιοικητικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωµάτων, µετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέµονται στα Όπλα και Σώµατα, ονοµάζονται Μόνιµοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρµογής Όπλων και Σωµάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς. ε. Όπλα και Σώµατα του Στρατού Ξηράς (1) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέµονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω: (α)πεζικό (β) Τεθωρακισµένα (γ) Πυροβολικό (δ) Μηχανικό (ε) ιαβιβάσεις (στ) Αεροπορία Στρατού (ζ) Φροντιστές των παραπάνω Όπλων (2) Τα Σώµατα του Στρατού Ξηράς που κατανέµονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω: (α) Τεχνικό (β) Εφοδιασµού Μεταφορών (γ) Υλικού Πολέµου (δ)έρευνας Πληροφορικής (ε) Υγειονοµικό (στ) Γεωγραφικό (ζ) Στρατιωτικών Γραµµατέων (η) Ταχυδροµικό (θ)φροντιστές Τεχνικού Υγειονοµικού στ. Γενικά Θέµατα Παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στησχολή: (1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε: (α) Ακαδηµαϊκή. Με σκοπό την κοινωνική παιδεία καλλιέργεια και την οµαλή ένταξη των σπουδαστών τριών στο επαγγελµατικό και στο κοινωνικό περιβάλλον. (β) Στρατιωτική. Με σκοπό να καταστήσει τον -ην σπουδαστή τρια άριστο η µαχητή και διοικητή στρατιωτικών τµηµάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεµο. (γ) Τεχνική. Με σκοπό την απόκτηση γνώσεων εµπειριών ώστε να µπορούν οι σπουδαστές -τριες να κατανοούν και να συντηρούν τα µέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός. (2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαµένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Έχουν έξοδο Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εάν το επιθυµούν έχουν το δικαίωµα να ενοικιάζουν διαµερίσµατα στην πόλη των Τρικάλων. Άδειες χορηγούνται σύµφωνα µε τον οργανισµό της Σχολής. (3) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως και διαµονής βαρύνουν το ηµόσιο και επιπλέον, λαµβάνουν ένα µικρό µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. Καλοδήµος. 5

6 (4) Οι δευτεροετείς σπουδαστές -τριες της Σχολής, όταν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµίωση στο δηµόσιο. Εξαιρείται η αποχώρηση για λόγους υγείας ή για εισαγωγή σε άλλη Στρατιωτική Σχολή ή Παραγωγική Σχολή των Σωµάτων Ασφαλείας. ζ. Βαθµός Αποφοιτήσεως (1) Οι Σπουδαστές -τριες της Σχολής µετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν µε το βαθµό του Μόνιµου Λοχία. Προάγονται στο βαθµό του Ανθυπασπιστή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µετά από συνολικό χρόνουπηρεσίας 9 12 χρόνων στους βαθµούς Λοχία Επιλοχία Αρχιλοχία. Μετά από19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο βαθµό του Ανθυπασπιστή προάγονται σε Ανθυπολοχαγούς και εξελίσσονται ανάλογα. Καταληκτικός βαθµός είναι Συνταγµατάρχης για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή Αντισυνταγµατάρχης για τους µη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ. Έχουν δε το δικαίωµα να λάβουν µέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, αφού περάσει ένας χρόνος από την αποφοίτησή τους, µε επιπλέον ποσοστό εισαγωγής (20%) από τον αριθµό εισαγοµένων. (2) Αντικείµενο εργασίας (α)οι ιοικητικοί Υπαξιωµατικοί µπορούν να είναι εκπαιδευτές, επικεφαλής ή βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλής τµηµάτων κ.λ.π. ανάλογα µε τις ανάγκες της Μονάδας. (β) Τεχνικοί Υπαξιωµατικοί συντηρούν και επισκευάζουν το τεχνικό υλικό (άρµατα, οχήµατα, οπλισµός, µέσα επικοινωνιών κ.λ.π.) και παράλληλα είναι επικεφαλής διαφόρων τµηµάτων. (γ) Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδος τους, ως Γενικοί ιαχειριστές αυτής. η. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι 4ο Πεδίο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ( Σ.Τ.Υ.Α. ) ( 4ο επιστ. πεδίο.) Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 χρόνια και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στις τάξεις της Π.Α. είναι 5 χρόνια. Μετά την κατάταξή τους οι όκιµοι εντάσσονται σε µία από τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανηµάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικού RADAR, Ελεγκτού Αεραµύνης και Γενικού Υλικονόµου σύµφωνα µε τις ανάγκες της αεροπορίας. Οι απόφοιτοι του τµήµατος παίρνουν το βαθµό του Σµηνία και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι Υπαξιωµατικοί της Πολεµικής Αεροπορίας Καλοδήµος. 6

7 3 ο Πεδίο ΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) (3 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση στο Ιατρικό τµήµα διαρκεί 6 χρόνια. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται διπλή εκπαίδευση: ακαδηµαϊκή στο αντίστοιχο τµήµα του Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στρατιωτική στη Σχολή. Ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο κατανέµονται, οι απόφοιτοι ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι ή Ανθυποσµηναγοί. Υποχρεούνται να παραµείνουν στο στράτευµα 12 χρόνια. Μπορούν να εργαστούν και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους ιατρείο. Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ) (3 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση στο Ιατρικό τµήµα διαρκεί 5 χρόνια. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται διπλή εκπαίδευση: ακαδηµαϊκή στο αντίστοιχο τµήµα του Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στρατιωτική στη Σχολή. Στο τµήµα αυτό γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια. Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 χρόνια. Οι απόφοιτοι ανάλογα µε το σώµα στο οποίο κατανέµονται ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι, Ανθυποσµηναγοί και υποχρεούνται να παραµείνουν στο στράτευµα 10 χρόνια. Μπορούν παράλληλα να ανοίξουν δικό τους οδοντιατρείο όπως οι ιδιώτες οδοντίατροι. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ) (3 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση στο Κτηνιατρικό τµήµα διαρκεί 5 χρόνια. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται διπλή εκπαίδευση: ακαδηµαϊκή στο αντίστοιχο τµήµα του Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στρατιωτική στη Σχολή. Οι απόφοιτοι ανάλογα µε το σώµα στο οποίο κατανέµονται ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι, Ανθυποσµηναγοί και υποχρεούνται να παραµείνουν στο στράτευµα 10 χρόνια. Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι µπορούν παράλληλα να έχουν δικό τους ιατρείο. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) (3 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση στο Φαρµακευτικό τµήµα διαρκεί 5 χρόνια. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται διπλή εκπαίδευση: ακαδηµαϊκή στο αντίστοιχο τµήµα του Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στρατιωτική στη Σχολή. Οι απόφοιτοι ανάλογα µε το σώµα στο οποίο κατανέµονται ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι, Ανθυποσµηναγοί και υποχρεούνται να παραµείνουν στο στράτευµα 10 χρόνια. Μετά την αποστράτευσή τους µπορούν να ανοίξουν δικό τους φαρµακείο µε προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ιδιώτες φαρµακοποιούς. Καλοδήµος. 7

8 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.) (3 ο επιστ. πεδίο) Η έδρα της σχολής είναι στο στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΑ Α" στην Αθήνα και δέχεται αγόρια και κορίτσια. Η διάρκεια φοίτησης είναι 4 χρόνια και ο υποχρεωτικός χρόνος παραµονής στο στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια. Οι απόφοιτοι ανάλογα µε το σώµα στο οποίο κατανέµονται ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι, Ανθυποσµηναγοί και στελεχώνουν τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων. Μετά την αποστράτευσή τους µπορούν να εργαστούν στο ηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα. 5 ο Πεδίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) (5 ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια. Ανάλογα µε το σώµα τοποθέτησης ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι ή Ανθυποσµηναγοί. Υποχρεούνται να παραµείνουν στο σώµα 8 χρόνια. Γίνονται δεκτές και γυναίκες. Οι απόφοιτοι στελεχώνουν τις οικονοµικές υπηρεσίες των Ενόπλων υνάµεων. Μετά την αποστράτευσή τους µπορούν να εργαστούν ως σύµβουλοι επιχειρήσεων σε λογιστήρια. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ. ). (5ο επιστ. πεδίο) Η φοίτηση είναι διετής και ο συνολικός χρόνος παραµονής στις τάξεις της ΠΑ µετά την αποφοίτηση είναι 5 χρόνια. Μετά την κατάταξή τους οι δόκιµοι εντάσσονται σε µία από τις παρακάτω ειδικότητες: Μετερεωλόγου, Άµυνας Αεροδροµίων, Ταµειακού Στρατολόγου και Πληροφοριών Καλοδήµος. 8

9 Ειδικές κατηγορίες. Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις: α. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων) 1. Τέκνα πολυτέκνων 2. Τέκνα οικογενειών µε τρία παιδιά β. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%) 1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεµικών επιχειρήσεων 2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάµεων σε διατεταγµένη υπηρεσία 3. Τέκνα µονίµων στρατιωτικών-εφέδρων και κλη-ρωτών οπλιτών που συµµετείχαν σε πολεµικά γεγονότα της Κύπρου γ. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού) Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο Έλληνες του Εξωτερικού προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η µεν µία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειµένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν µαζί µία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού. (άρθρο 11 νόµου 3648/2008 ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΚΩ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΤΡΙΤ ΠΟΛΥΤ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) 866 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ. ) ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν. ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν. ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ *Στις στρατιωτικές σχολές οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι είναι στην ίδια κατηγορία σε αντίθεση µε τις Σχολές της Αστυνοµίας όπου οι πολύτεκνοι διεκδικούν το 10% και οι τρίτεκνοι το 4%. Επιµέλεια Παρουσίασης Καλοδήµος ηµήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαµίας Καλοδήµος. 9

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35 4 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3922 Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα