No 22_Φεβρουάριος 2014 Κείμενο Πολιτικής Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης Αν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "No 22_Φεβρουάριος 2014 Κείμενο Πολιτικής Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης Αν."

Transcript

1 No 22_Φεβρουάριος 2014 Κείμενο Πολιτικής Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ

2 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ All Rights Reserved Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Το κείμενο βασίζεται σε παρουσίαση του συγγραφέα στο 1 ο Ετήσιο Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 13 Δεκεμβρίου 2013 με θέμα: «Μετά τη Λιτότητα: Πολιτική και Πολιτικές για την κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη» Γιώργος Αργείτης Ο Γιώργος Αργείτης σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο στα Πανεπιστήμια Λονδίνου (MSc) και Κέιμπριτζ (Ph.D). Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ξένα περιοδικά και τα παρακάτω βιβλία: Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και Οικονομική Προσαρμογή. Η Περίπτωση της Ελλάδας (Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός 2002). Οικονομικές Αλλαγές και Κοινωνικές Αντιθέσεις στην Ελλάδα. Οι Προκλήσεις του 21ου Αιώνα (επιμ.) (Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός 2005). Οικονομική Πολιτική Σταθεροποίησης και Αστάθεια στην ΟΝΕ (Παπαζήσης 2011), Χρεοκοπία και Οικονομική Κρίση: Αποτυχία και Κατάρρευση του Ελληνικού Μοντέλου Καπιταλισμού (Αλεξάνδρεια). Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος.. 2

3 Περιεχόμενα Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ Περίληψη... 4 Λέξεις Κλειδιά:... 4 Το Παρατηρητήριο της Κρίσης

4 Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ Περίληψη Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής χρεοκοπίας της χώρας δεν είναι μία ουδέτερη επιλογή. Απεναντίας, εντάσσονται στο ιδεολογικό πλαίσιο της «Συναίνεσης του Βερολίνου», σύμφωνα με την οποία η προσαρμογή του πρωτογενούς ελλείμματος ή πλεονάσματος στις απαιτήσεις χρηματοδότησης του χρέους προϋποθέτει την εφαρμογή της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές πάσχουν από δύο σοβαρές θεωρητικές αδυναμίες. Πρώτον, βασίζονται στην υπόθεση ότι η εσωτερική υποτίμηση θα αυξήσει την δημόσια και ιδιωτική αποταμίευση, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Δεύτερον, υποθέτουν πώς υπάρχει υψηλή συσχέτιση αφενός μεταξύ του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας και των εξαγωγών και αφετέρου μεταξύ των εξαγωγών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Στο παρόν άρθρο καταδεικνύεται πως οι θεωρητικές βάσεις των πολιτικών λιτότητας είναι εσφαλμένες και πώς χρειάζονται ρεαλιστικές πολιτικές προκειμένου να ενισχυθούν οι εξαγωγές και να επιστρέψει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Λέξεις Κλειδιά: Κρίση Χρέους, Λιτότητα, Απασχόληση, Εσωτερική Υποτίμηση 4

5 Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ Η κρίση δημόσιου χρέους της Ελλάδας που τυπικά ξεκίνησε το οδήγησε στην υιοθέτηση πακέτων βίαιης δημοσιονομικής και εισοδηματικής λιτότητας. Η πολιτική της λιτότητας ή εσωτερικής υποτίμησης ήταν πολιτική επιλογή της Τρόικας και των ελληνικών Κυβερνήσεων και αποτυπώνει μια πολύ συγκεκριμένη κατανομή του κόστους διαχείρισης της δημοσιονομικής χρεοκοπίας της Ελλάδας. Η πολιτική εσωτερικής υποτίμησης δεν είναι ιδεολογικά, κοινωνικά και θεσμικά ουδέτερη επιλογή. Είναι η συντηρητική διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης μιας χώρας, η οποία έχει συμφωνήσει την απώλεια της νομισματικής και συναλλαγματικής της ανεξαρτησίας, είναι μέλος νομισματικής ένωσης που δεν έχει θεσμοθετημένο «μηχανισμό ρευστότητας ύστατης προσφυγής» και επιπλέον εφαρμόζει την πολιτική της «Συναίνεσης του Βερολίνου» ως πλαίσιο μακροοικονομικής και «διαρθρωτικής» πολιτικής. Η κατανόηση του εγκλωβισμού της Ελλάδας στην παγίδα της εσωτερικής υποτίμησης προϋποθέτει σωστή ανάγνωση της τεχνικής ανάλυσης της χρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας και του ρόλου της εσωτερικής υποτίμησης ως επιλογή διαχείρισης της ελληνικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση του χρέους, βλέπε Διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1: Η Αρχιτεκτονική Χρηματοδότησης των Δανειακών Υποχρεώσεων Πηγή: ΔΝΤ (2013). 5

6 Αξιοσημείωτες είναι οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Πρώτον, στην Έκθεση του ΔΝΤ του Ιουνίου 2013, το Ταμείο δήλωσε κατηγορηματικά ότι η αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους, αντανακλούσε αυτό που κάθε φορά ήταν πολιτικά εφικτό στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τρόικας και των ελληνικών Κυβερνήσεων. Οι οικονομικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι αυτό που ήταν πολιτικά εφικτό ήταν οικονομικά και κοινωνικά ανέφικτο για την Ελλάδα, ή με μιαν άλλη διατύπωση, αυτό που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των δανειστών και προσδιοριζόταν αρχικά από την αποφυγή απομείωσης του χρέους και στη συνέχεια από το ύψος χορήγησης νέων δανείων προσδιόριζε δημοσιονομικούς και μακροοικονομικούς στόχους πέραν των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, η διαφορά δανειακών υποχρεώσεων και εξωτερικής χρηματοδότησης προσδιορίζει την απαιτούμενη πρωτογενή ρευστότητα που θα πρέπει να δημιουργεί η Ελλάδα για να ικανοποιήσει τις δανειακές υποχρεώσεις της. Η διαφορά αυτή ισούται με το άθροισμα του πρωτογενούς πλεονάσματος και των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις. Γίνεται κατανοητό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ εξωτερικής διαθέσιμης ρευστότητας και δανειακών υποχρεώσεων τόσο πιο μεγάλη θα πρέπει να είναι η δημοσιονομική προσπάθεια της Ελλάδας, σε όρους δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος. Στο πλαίσιο της «Συναίνεσης του Βερολίνου», η προσαρμογή του πρωτογενούς ελλείμματος ή πλεονάσματος στις απαιτήσεις χρηματοδότησης του χρέους προϋποθέτει την εφαρμογή της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης. Η υπόθεση που στηρίζεται αυτή η επιλογή είναι η αντιστάθμιση της συσταλτικής επίδρασης της λιτότητας στην εγχώρια δαπάνη και στο ΑΕΠ από την αύξηση των εξαγωγών. Όσο πιο μεγάλη είναι η προσαρμογή, τόσο πιο μεγάλη και βίαιη θα πρέπει να είναι η εσωτερική υποτίμηση, βλέπε Διάγραμμα 2. 6

7 Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ Διάγραμμα 2: Εσωτερική Υποτίμηση και Βιωσιμότητα του Χρέους Πηγή: ΔΝΤ (2013) Η συμβατική φιλοσοφία της ασκούμενης διαχείρισης υποφέρει από δύο μείζονες παθογένειες στην περίπτωση της Ελλάδας: Πρώτον, θεωρεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή με μακροοικονομικούς όρους από τη μείωση της εγχώριας δαπάνης. Η ιδέα αυτή στηρίζεται στην σαθρή υπόθεση ότι έτσι θα αυξηθεί η δημόσια και εθνική αποταμίευση. Η υπόθεση είναι σαθρή γιατί στηρίζεται στην παραδοχή ότι το εθνικό εισόδημα θα διατηρηθεί σταθερό ή δεν θα μειωθεί ισόποσα με την δαπάνη. Η παραδοχή των λανθασμένων πολλαπλασιαστών εκ μέρους του ΔΝΤ μας βοηθά να αντιληφθούμε τι έγινε. Καταβλήθηκε μια τεράστια δημοσιονομική προσπάθεια, η οποία βύθισε την οικονομία σε πρωτόγνωρη ύφεση, για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, δηλαδή της μείωσης του ελλείμματος/αεπ και της δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος που εξυπηρετούσαν τη χρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων που ήταν πολιτικά εφικτή για τους δανειστές της Ελλάδας. 7

8 Δεύτερον, το ασκούμενο πλαίσιο πολιτικής υποθέτει υψηλή συσχέτιση αφενός μεταξύ του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας και των εξαγωγών και αφετέρου μεταξύ των εξαγωγών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Οι υποθέσεις αυτές παραγνωρίζουν το μείζον πρόβλημα της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής ανεπάρκειας της ελληνικής οικονομίας. Η εφαρμογή εισοδηματικής λιτότητας και οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας που έγιναν στο όνομα της ανταγωνιστικότητας είχαν ως συνέπεια να θυσιαστεί η συνοχή της αγοράς εργασίας σε όφελος της λογικής συνοχής του προγράμματος εσωτερικής υποτίμησης. Αν αναλογιστούμε ότι τη λογική συνοχή του προγράμματος αμφισβητεί το ΔΝΤ με την παραδοχή των λανθασμένων πολλαπλασιαστών και την απαίτηση του για απομείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε την πολιτικό-ιδεολογική-ηθική διάσταση της ευθύνης των ελληνικών Κυβερνήσεων που αποδέχτηκαν και υλοποίησαν αυτήν την πολιτική. Συμπερασματικά, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης για τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης εξυπηρετούσε την τραπεζική και κυρίως την πολιτική συνοχή της Ευρωζώνης και εγκλώβισε την ελληνική οικονομία σε παγίδα λιτότητας, ενώ τροφοδοτεί την κρίση φερεγγυότητας στην οποία βρισκόμαστε από το Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη δημιουργία μιας ακόμη παγίδας, αυτήν της ρευστότητας. Ο συνδυασμός των παγίδων λιτότητας-ρευστότητας-ύφεσης έχει ενεργοποιήσει μια διαδικασία συσσώρευσης χρέους αποπληθωρισμού - ύφεσης που σκοτώνει τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και κάθε προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η άποψη μου είναι ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής έχει πολιτικά προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με το σημείο μη αντιστρέψιμης κατάρρευσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Συνεπώς δεν έχει ή δεν θα πρέπει να έχει προοπτική. Όχι επειδή είναι νεοφιλελεύθερη. Αυτό θα έκφραζε απλά ιδεολογική προτίμηση. Η πολιτική αυτή ίσως να είναι κατάλληλη για το Γερμανικό εξαγωγικό μοντέλο βιομηχανικού καπιταλισμού, αν βεβαίως παραβλέψει κανείς τις κοινωνικές συνέπειες της που είναι δεδομένες και προβλέψιμες σε όλες τις χώρες που την εφαρμόζουν. Η πολιτική αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει διατηρήσιμες συνθήκες εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την τρέχουσα κρίση, ούτε καν διατηρήσιμο πρωτογενές πλεόνασμα. 8

9 Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ Αν υπάρχει ελπίδα εξόδου από αυτήν την κρίση, μείζονα προϋπόθεση είναι ο απεγκλωβισμός της Ελλάδας από τις παγίδες λιτότητας-ρευστότητας-ύφεσης. Ο μακροοικονομικός ρεαλισμός μιας τέτοιας προοπτικής απεγκλωβισμού, με δεδομένη την υπόθεση εργασίας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωζώνης, αντιμετωπίζει τρεις βασικούς περιορισμούς: Πρώτον, η αποδέσμευση της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη από τη «Συναίνεση του Βερολίνου» είναι σχεδόν απίθανη στο προβλεπόμενο μέλλον δεδομένης της ηγεμονικής ισορροπίας πολιτικών-κοινωνικών δυνάμεων και ιδεών. Δεύτερον, η θεσμοθέτηση μιας κανονικής κεντρικής τράπεζας στην Ευρωζώνη που να προσφέρει ρευστότητα «ύστατης προσφυγής» στο τραπεζικό σύστημα και στα εθνικά κράτη-μέλη είναι επίσης σχεδόν απίθανη όσο βαθαίνει η Γερμανοποίηση της Ευρωζώνης. Τρίτον, η κρίση φερεγγυότητας-ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί θεμελιακή εμπλοκή στη χρήση παραδοσιακών εργαλείων μακροοικονομικής σταθεροποίησης και μεγέθυνσης, όπως η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, της ιδιωτικής επένδυσης και των δημόσιων δαπανών πέραν της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων. Επίσης το μέγεθος και η διάρθρωση των εξαγωγών και η παραγωγική ανεπάρκεια της οικονομίας δεν μπορούν να αντισταθμίσουν σε καμιά περίπτωση την αρνητική επίδραση της καθίζησης της εγχώριας δαπάνης στο ΑΕΠ. Η αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας είναι επιθυμητή και επιβεβλημένη, ωστόσο προϋποθέτει πρώτα την υλοποίηση στρατηγικής παραγωγικής και χρηματοδοτικής ανασυγκρότησης της οικονομίας. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί παρά μόνο μεσομακροχρόνια και κάτω από προϋποθέσεις. Ο ιδιωτικός τομέας έχει το καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα αυτό. Το μείζον ερώτημα για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα είναι αν μπορεί βραχυπρόθεσμα να δημιουργήσει το αναπτυξιακό αποτέλεσμα που θα απεγκλωβίσει την οικονομία από την τρέχουσα κατάσταση, σε ένα οικονομικό περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, κατάρρευσης της εγχώριας αγοραστικής δύναμης και κρίσης ρευστότητας. Η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας απαιτεί τα ζητήματα αυτά να τα προσεγγίζουμε με μακροοικονομικό ρεαλισμό και όχι με ιδεολογικές φαντασιώσεις. Συνεπώς το μείζον ζήτημα είναι εάν μπορεί, δεδομένων αυτών των περιορισμών, να σχεδιαστεί εθνικό πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που να δημιουργεί βραχυπρόθεσμα πρωτογενές πλεόνασμα και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς περαιτέρω εσωτερική 9

10 υποτίμηση και το οποίο να μπορεί να απεγκλωβίσει την οικονομία από την παγίδα λιτότητας και ρευστότητας. Σε θεωρητικό επίπεδο αυτό είναι εφικτό κάτω από δύο προϋποθέσεις: Πρώτον, επανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής χρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας σε πλαίσιο όπου α) το πρωτογενές πλεόνασμα θα προσδιορίζεται από τις πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες της Ελλάδας και την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, και β) να θεσμοθετηθεί ποσοστό αποπληρωμής των τόκων από το πραγματοποιούμενο πρωτογενές πλεόνασμα. Με τέτοια εξέλιξη μειώνει το νέο δανεισμό, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ θα μειώνει σωρευτικά το λόγο Χρέους/ΑΕΠ και το πιστωτικό ρίσκο της οικονομίας, με θετικές συνέπειες στην αναχρηματοδότηση του χρέους από τις ιδιωτικές αγορές. Με άλλα λόγια, θα πρέπει η αρχιτεκτονική χρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας να προσαρμοστεί στο αναπτυξιακά και κοινωνικά εφικτό επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος που μπορεί να δημιουργήσει η οικονομία. Δεύτερον, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να απαντά με ρεαλισμό και αξιοπιστία στο πως η οικονομία θα μεταβεί βραχυπρόθεσμα σε καθεστώς διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων με κοινωνική συνοχή. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αναδόμηση του δημοσιονομικού συστήματος και το μετασχηματισμό του από ένα σύστημα κατανομής (και σπατάλης) πόρων σε ένα σύστημα δημιουργίας πόρων. Ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να γίνει μόνο με τη θεσμοθέτηση της «απασχόλησης ύστατης προσφυγής». Ο πυρήνας των βραχυπρόθεσμων θετικών επιδράσεων της θεσμοθέτησης της «απασχόλησης ύστατης προσφυγής» είναι: η μακροοικονομική σταθεροποίηση με την άμεση αύξηση του ΑΕΠ, η δημιουργία διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω της ανάπτυξης, η σταθεροποίηση των ροών εισοδήματος και ρευστότητας και συνεπώς η σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής κατάστασης των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των τραπεζών, η άμεση αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος και η 10

11 Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ συμβολή στη συνοχή μεταξύ της βραχυπρόθεσμης μακροοικονομικής διαχείρισης και της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής αναδιάρθρωσης και εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος. Ο μακροοικονομικός ρεαλισμός ωστόσο δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε πολιτικό ρεαλισμό. Εκεί όμως είμαστε ακόμη στη σφαίρα υψηλού ιδεαλισμού. 11

12 Το Παρατηρητήριο της Κρίσης Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, της σημαντικότερης στην μεταπολεμική της ιστορία, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας για την σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγραφή, μελέτη και ανάλυση τόσο της ελληνικής, όσο και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης καθίσταται επιτακτική. Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να ικανοποίησει το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Το Παρατηρητήριο για την Κρίση είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ) και λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να καταστεί κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και διαλόγου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου διαλόγου γύρω από την κρίση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Παρατηρητήριο για την Κρίση οργανώνει την δράση στην βάση τριών βασικών πυλώνων: o o o Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας του μέσου πολίτη, ο οποίος δεν διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, να κατανοήσει βασικές πτυχές της κρίσης. Την παροχή σοβαρής, τεκμηριωμένης και κατά το δυνατό, ευρείας, όσον αφορά την θεματολογία αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, πληροφόρησης για την κρίση. Την παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, τόσο μέσω της δημιουργίας ενός βήματος για την ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών γνωμών και προτάσεων πολικής, όσο και με την παραγωγή και διάθεση στην δημόσια σφαίρα νέας, πρωτογενούς έρευνας γύρω από την κρίση. Η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι η εξής: Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου - Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία] Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Πολιτική Οικονομία] Επιστημονικοί Συνεργάτες - Μαριάνθη Αναστασάτου, Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων [Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανταγωνισμός, Διεθνές Εμπόριο] - Χριστίνα Βασιλάκη, Δημοσιογράφος με έδρα τις Βρυξέλλες Ειδικός Σύμβουλος - Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,[Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και Πολιτική αγοράς εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική Πολιτική] 12

13 Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, Αθήνα Τηλ Fax

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής

Κείμενο Πολιτικής. Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής No 6_Μάιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής Ειρήνη Ανδριοπούλου Επικοινωνιολόγος, Ερευνήτρια ΜΜΕ, EU Media Literacy Expert

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Η ανεργία στην Ελλάδα

Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Η ανεργία στην Ελλάδα ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 201, Ιανουάριος 2013 Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Η ανεργία στην Ελλάδα Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 201, Ιανουάριος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση της Αργεντινής. Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 & σύγκριση με Ελλάδα. Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank.

Η περίπτωση της Αργεντινής. Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 & σύγκριση με Ελλάδα. Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank. Τόμος V, Τεύχος 3, Μάιος 2010 Η περίπτωση της Αργεντινής. ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank.gr Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 &

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους Μια κριτική προσέγγιση του «Φρένου Χρέους» Αν ήθελε κανείς να χαρακτηρίσει τη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται στην Ευρώπη σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση, µια λέξη υπάρχει. Πειθαρχία. Περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Κρίση της Ελληνικής Οικονομίας και η αντιμετώπιση της Η Ελληνική οικονομία ταλανίζεται από σειρά παραγόντων τόσο εσωτερικών όσο και διεθνών. Η διεθνής οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 8 Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝIΔΗΣ KAI ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα