Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΤΠΑ - Ελληνικό ηµόσιο)

2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX: , WEB: Ο Η Γ Ο Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Α Π Ο Α Π Ε Κ Α Ι Μ Ι Κ Ρ Η Σ Η Θ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΡΑΕ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2001

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ...3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Φάση Αξιολόγησης Α Προκριµατικό Στάδιο Φάση Αξιολόγησης Β ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Στάδιο Εξέτασης Α Τυπική πληρότητα της αίτησης Στάδιο Εξέτασης Α Εξέταση επηρεασµού θεµάτων ασφάλειας Στάδιο Εξέτασης Α Εξασφάλιση ή δυνατότητα εξασφάλισης θέσης Στάδιο Εξέτασης Α Αξιολόγηση τεχνικών, οικονοµικών και χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων φορέα Στάδιο Εξέτασης Α Περιβαλλοντική και χωροταξική επάρκεια Στάδιο εξέτασης Α Ποιότητα τεχνολογικής πρότασης και εξασφάλιση πρώτης ύλης ΑΠΕ Στάδιο Εξέτασης Α Εξασφάλιση ενεργειακής αποδοτικότητας και διάθεσης της παραγόµενης ενέργειας α) Αιολικά...25 β) Μικρά Υδροηλεκτρικά...26 γ) Μικρή Συµπαραγωγή Η-Θ...28 δ) Βιοµάζα...29 ε) Υβριδικά Έργα Αιολικών Μικρών Υδροηλεκτρικών Στάδιο Εξέτασης Α Εξασφάλιση Τεχνικο-οικονοµικής Αποδοτικότητας Έργου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ

4 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ...35 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΈΚΦΡΑΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΈΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑ ιαπίστωση τυχόν προβληµάτων σύγκρουσης µε άλλα έργα ή εκκρεµούσες Αιτήσεις Α. Περιορισµός ικτύου ή Συστήµατος...35 Β. Επικαλύψεις...36 Γ. Κορεσµός περιοχής ΒΗΜΑ Συγκρότηση υποσυνόλων, εντός των οποίων τα έργα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο ΒΗΜΑ Εξέταση αντιρρήσεων για τα µη συγκρουόµενα έργα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ...37 ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...38 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΈΝΑ ΤΟ ΆΛΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Βαθµολογία κριτηρίων Συστήµατα Βαρών ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

5 Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α Η αξιολόγηση των Αιτήσεων που υποβάλλονται στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για τη λήψη Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους ενδιαφερόµενους φορείς για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα, διενεργείται αποκλειστικά από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, µε βάση τον παρόντα Οδηγό. Η διαδικασία έχει ως βάση τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΑ 17951/ ), Άρθρο 9, 1 και το Νόµο 2773/99. Ο Κανονισµός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει τα εξής κριτήρια: (α) την ασφάλεια και προστασία του Συστήµατος, του ικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του συνδεδεµένου εξοπλισµού (β) την προστασία του περιβάλλοντος (γ) την αποδοτική παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (δ) την πρωτογενή πηγή ενέργειας και την τεχνολογία που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί (ε) τις τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές δυνατότητες του Αιτούντος (στ) την ωριµότητα του έργου προκειµένου για άδεια παραγωγής (ζ) τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δηµόσιας ωφέλειας (η) το µακροπρόθεσµο ενεργειακό προγραµµατισµό της χώρας (θ) την προστασία των καταναλωτών (ι) τις επισηµάνσεις άλλων δηµοσίων αρχών σχετικά µε τα θέµατα εθνικής ασφάλειας Σύµφωνα µε την Οδηγία και το νόµο, το νόηµα της άδειας παραγωγής αφορά στη σκοπιµότητα του ενεργειακού έργου ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι που ορίζονται για την κρατική εποπτεία από το Άρθρο 3 του Ν. 2773/99 και οι οποίοι έχουν ως εξής: (α) Να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας (β) Να ικανοποιείται το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της χώρας (γ) Να ελέγχεται αν οι κάτοχοι της άδειας παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να χρηµατοδοτούν τις δραστηριότητες για τις οποίες τους χορηγήθηκε η άδεια (δ) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός στους τοµείς της παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής και κάθε άλλης µορφής ενέργειας (ε) Να προστατεύονται τα συµφέροντα των καταναλωτών και ιδίως οι τιµές, οι όροι προµήθειας, η ασφάλεια εφοδιασµού, η τακτική παροχή και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προµήθειας ηλεκτρικής και κάθε άλλης µορφής ενέργειας (στ) Να προάγεται η χρήση αποδοτικών και οικονοµικών µεθόδων και πρακτικών από τους κατόχους άδειας, καθώς και η αποδοτική και οικονοµική χρήση της ηλεκτρικής και κάθε άλλης 3

6 µορφής ενέργειας που προµηθεύονται οι καταναλωτές. (ζ) Να λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοι άδειας για την έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών µεθόδων και διαδικασιών για την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή ή προµήθεια ηλεκτρικής ή άλλης µορφής ενέργεια (η) Να προστατεύεται το κοινό από κινδύνους που δηµιουργούνται από τις ενεργειακές δραστηριότητες και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όσων ασχολούνται στις δραστηριότητες αυτές. Η µεθοδολογία αξιολόγησης των Αιτήσεων στοχεύει στην ορθή, αντικειµενική και ισότιµη αντιµετώπιση όλων των έργων και των φορέων υλοποίησης τους. Βασικοί άξονες της µεθοδολογίας που διασφαλίζουν τα παραπάνω είναι οι εξής: Ενιαίοι κανόνες αξιολόγησης για όλες τις Αιτήσεις. Η αξιολόγηση όλων των Αιτήσεων βασίζεται στους ίδιους κανόνες, ανεξάρτητα από την περιοχή της χώρας όπου θα γίνει το έργο, την τεχνολογία ΑΠΕ του έργου, κλπ. Η αξιολόγηση των Αιτήσεων δεν γίνεται µε διαγωνιστική διαδικασία, αλλά κάθε Αίτηση αξιολογείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες που έχουν υποβληθεί. Μόνο σε περιπτώσεις συγκρουόµενων έργων, τότε και µόνο τότε, εφαρµόζονται διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης των Αιτήσεων. Αντικειµενική αξιολόγηση των Αιτήσεων που διασφαλίζεται µε τη χρησιµοποίηση κυρίως τεκµηριωµένων στοιχείων και δεδοµένων από κρατικούς φορείς. Λαµβάνονται υπόψη πιστοποιηµένες µετρήσεις και λοιπά τεκµηριωµένα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις Αιτήσεις. 4

7 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5

8 Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Ι Α Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 11. ΕΙ ΣΣ ΑΑ ΓΓΩ ΓΓΗ Η διαδικασία αξιολόγησης Αιτήσεων για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφεται συνοπτικά στο σχήµα 1 και αναλυτικότερα στα διαγράµµατα των σχηµάτων 2 (α και β), 3 και 4. Η διαδικασία απαρτίζεται από δύο κύριες φάσεις, τη Φάση Α και τη Φάση Β. Αρχή ιαδικασίας ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α Ατοµική Αξιολόγηση Αίτησης Έλεγχος τυπικής πληρότητας Αίτησης και ικανοποίησης των προϋποθέσεων: Εθνική Ασφάλεια Θέση Έργου Τεχνικοοικονοµικές δυνατότητες φορέα Περιβαλλοντικά θέµατα Πρώτη ύλη ΑΠΕ και ποιότητα τεχνολογικής πρότασης Ενεργειακή αποδοτικότητα έργου και εξασφάλιση απορρόφησης παραγόµενης ενέργειας Οικονοµικοτεχνική αποδοτικότητα έργου Θετική Γνώµη ΡΑΕ Παλιά έργα χωρίς κώλυµα, µε άδ. Εγκ./Λειτ. ή έργα ΕΠΕ Προκρινόµενες Αιτήσεις. Θετική Γνώµη κατ αρχήν Απορριπτόµενες Αιτήσεις Αρνητική Γνώµη ΡΑΕ ΟΧΙ Σύγκρουση µε άλλα έργα; ΝΑΙ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β Συγκριτική Αξιολόγηση Συγκρουόµενων Έργων Κώλυµα σε περιπτώσεις: υνατότητας σύνδεσης στο δίκτυο (δυνατότητα απορρόφησης ισχύος) Επικαλύψεις Κορεσµός περιοχής Θετική Γνώµη ΡΑΕ Προκρινόµενες Αιτήσεις Τέλος ιαδικασίας Απορριπτόµενες Αιτήσεις Αρνητική Γνώµη ΡΑΕ Σχήµα 1. ιάγραµµα της διαδικασίας αξιολόγησης Αιτήσεων για έργα παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και µικρή συµπαραγωγή Κατά τη φάση Α η Αίτηση κρίνεται ατοµικά, ανεξάρτητα από τις λοιπές. Η Αίτηση εξετάζεται στη 6

9 Φάση Β µόνον όταν συγκρούεται µε άλλες Αιτήσεις ή υφιστάµενα έργα λόγω επικαλύψεων, περιορισµού ηλεκτρικού δικτύου ή ζητηµάτων κορεσµού. Σε αυτή την περίπτωση τα αλληλοσυγκρουόµενα έργα εξετάζονται συγκριτικά το ένα προς το άλλο. Θετική Γνώµη για ένα έργο διατυπώνεται όταν αυτό ικανοποιεί τα κριτήρια της Φάσης Α και διαπιστωθεί ότι δεν συγκρούεται µε άλλα έργα κατά την εξέταση σε ένα προκριµατικό στάδιο της Φάσης Β. Εάν συγκρούεται, ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση των ανταγωνιζόµενων έργων µε τα κριτήρια της Φάσης Β, και διατύπωση Θετικής Γνώµης για τα προκρινόµενα. 22. Φ ΑΑ ΣΣ ΕΕ Ι ΣΣ Α ΞΞ Ι ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓΗ ΣΣΗ ΣΣ 2.1. Φάση Αξιολόγησης Α Στη Φάση Α εξετάζεται κάθε Αίτηση ατοµικά. Εξετάζεται η πλήρωση των προϋποθέσεων που περιγράφονται στον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και κάποια άλλα επιπλέον θέµατα που αφορούν στη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Οι επιµέρους εξετάσεις για κάθε Αίτηση είναι οι εξής: 1. Επηρεασµός θεµάτων εθνικής ασφάλειας 2. Εξασφάλιση ή δυνατότητα εξασφάλισης της θέσης του έργου 3. Επάρκεια τεχνικών, οικονοµικών και χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων του φορέα υλοποίησης 4. Εξέταση περιβαλλοντικών θεµάτων που πιθανόν να αποτελέσουν µέγιστα εµπόδια στην υλοποίηση του έργου ή αποκλεισµός συγκεκριµένης θέσης µετά από υφιστάµενες µελέτες χωροταξικού προσανατολισµού 5. Εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας της πρότασης από τεχνολογικής πλευράς, επιβεβαίωση ότι η πρωτογενής ενέργεια παράγεται µε χρήση ΑΠΕ και εξασφάλιση της πρώτης ύλης ΑΠΕ. 6. Εξασφάλιση επαρκούς ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου και εξασφάλιση απορρόφησης θερµικής ενέργειας (για εγκαταστάσεις συµπαραγωγής) και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας 7. Εξασφάλιση επαρκούς οικονοµικοτεχνικής αποδοτικότητας του έργου Οι παραπάνω προϋποθέσεις εξετάζονται σε επτά αντίστοιχα Στάδια Εξέτασης (στάδια Α1-Α7 σχήµατος 2), τα οποία περιλαµβάνονται στη Φάση Α. Οι εξετάσεις αυτές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και συνεπώς τα αντίστοιχα στάδια εκτελούνται παράλληλα. Βέβαια, πριν από τα στάδια αυτά προηγείται η εξέταση της πληρότητας της Αίτησης. Σε κάθε περίπτωση εξέτασης κατά την οποία διαπιστώνεται ύπαρξη προβλήµατος, ζητούνται από τον αιτούντα περαιτέρω πληροφορίες ή ζητείται η τροποποίηση της Αίτησης. Η Αίτηση θεωρείται πλήρης όταν δεν ζητούνται πλέον περαιτέρω πληροφορίες ή τροποποιήσεις από τον αιτούντα. Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη οι αντιρρήσεις που τυχόν έχουν εγερθεί κατά µιας Αίτησης και η ΡΑΕ κατά την κρίση της µπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή τροποποιήσεις του έργου από τον αιτούντα. Μέθοδος συνεκτίµησης κριτηρίων: Το τελικό αποτέλεσµα της εξέτασης κάθε Αίτησης στη Φάση Α προκύπτει ύστερα από συνεκτίµηση των ανωτέρω κριτηρίων. Για κάθε κριτήριο απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο επίδοσης, αλλιώς η Αίτηση θεωρείται ότι είναι καταφανώς ανεπαρκής στο κριτήριο 7

10 ή τα κριτήρια στα οποία είχε πολύ χαµηλή επίδοση. Τυχόν επίδοση µεγαλύτερη του ελαχίστου επιπέδου κατά κριτήριο βαθµολογείται κατά τη συνεκτίµηση κριτηρίων. ΦΑΣΗ Α Εξέταση ανά Αίτηση ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΙΟ Α0 Τυπική Πληρότητα Αίτησης Σοβαρές Ελλείψεις εν αξιολογείται Ζητούνται Πρόσθετα Στοιχεία Ελλιπής Πλήρης Παλαιό έργο µε Αδ. Εγκ./Λειτ. µεταβατικής περιόδου Ν.2773 Ή έργο ΕΠΕ ιαδικασία Εξέτασης Αντιρρήσεων Ζητούνται πρόσθετα στοιχεία ΣΤΑ ΙΟ. Α1 Εξέταση επηρεασµού θεµάτων ασφάλειας Έργα για τα οποία οι αντιρρήσεις γίνονται δεκτές Έργα για τα οποία οι αντιρρήσεις απορρίπτονται Έργα µε δυνατότητα θεραπείας των αντιρρήσεων Το έργο δεν επηρεάζει θέµατα ασφάλειας Το έργο επηρεάζει θέµατα ασφάλειας Ζητούνται πρόσθετα στοιχεία ΣΤΑ ΙΟ Α2 Εξασφάλιση ή δυνατότητα εξασφάλισης θέσης έργου Αδύνατη εξασφάλιση θέσης έργου Αµφισβήτηση εξασφάλισης θέσης έργου Εξασφάλιση ή δυνατότητα εξασφάλισης θέσης έργου ΣΤΑ ΙΟ Α3 Επάρκεια τεχνικών, οικονοµικών και χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων του φορέα Ανεπαρκής Φορέας Ζητούνται Πρόσθετα Στοιχεία Αµφίβολη επάρκεια Επαρκής φορέας ΣΤΑ ΙΟ Α4 Εξέταση περιβαλλοντικών θεµάτων που πιθανόν να προκαλέσουν µέγιστα εµπόδια στην υλοποίηση του έργου ή αποκλεισµός συγκεκριµένης θέσης µετά από υφιστάµενες µελέτες χωροταξικού προσανατολισµού Ανυπέρβλητο περιβ/κό κώλυµα Ζητείται Άδεια Περιβαλ/κών Όρων Περιβαλλοντικό Κώλυµα Καθαρές Μικρό περιβ/κό πρόβληµα Τροποποίηση έργου Αρνητική Γνώµη Α Θετική Γνώµη Σχήµα 2.α. ιάγραµµα Φάσης Α της διαδικασίας αξιολόγησης έργων ΑΠΕ από τη ΡΑΕ 8

11 ΦΑΣΗ Α Εξέταση ανά Αίτηση Α ΣΤΑ ΙΟ Α5 Εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας τεχνολογικής πρότασης επιβεβαίωση ότι η πρωτογενής ενέργεια είναι από ΑΠΕ & γίνεται βέλτιστη αξιοποίησή της Μη δεκτή τεχνολογία ΑΠΕ ή µη εξασφάλιση πρώτης ύλης ΑΠΕ ή βέλτιστης αξιοποίησή της ή µη ΑΠΕ Πιθανή ανάγκη τροποποίησης έργου Αµφισβητούµενη τεχνολογία ΑΠΕ, ή µη εξασφάλιση πρώτης ύλης ή της βέλτιστης αξιοποίησή τηςή µη ΑΠΕ εκτή τεχνολογία ΑΠΕ και εξασφάλιση πρώτης ύλης ΑΠΕ και βέλτιστης αξιοποίησή της ΣΤΑ ΙΟ Α6 Εξασφάλιση επαρκούς Ενεργειακής Αποδοτικότητας Έργου και ιάθεσης της Παραγόµενης Ενέργειας Μη επαρκής βαθµός απόδοσης ή µε εξασφαλισµένη διάθεση της ενέργειας Πιθανή ανάγκη τροποποίησης έργου Αµφισβητούµενος βαθµός απόδοσης ή µη εξασφαλισµένη διάθεση της ενέργειας Επαρκής βαθµός απόδοσης µε εξασφαλισµένη τη διάθεση της ενέργειας ΣΤΑ ΙΟ Α7 Εξασφάλιση επαρκούς Οικονοµικοτεχνικής Αποδοτικότητας Έργου Μη Επαρκής Οικον/κή Αποδοτικότητα Επαρκής Οικον/κή Αποδοτικότητα Τέλος Πρώτης Φάσης: Κατ αρχήν Θετική Γνώµη για τα έργα που πέρασαν επιτυχώς την Πρώτη Φάση Αρνητική Γνώµη Αναλυτικότερα και µε βάση τα διαγράµµατα των σχηµάτων 2(α) και 2(β), για κάθε Αίτηση εξετάζεται: Τυπική Πληρότητα. Εξετάζεται η Τυπική Πληρότητά της, δηλαδή η ορθή και έγκαιρη υποβολή όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής. Κατά την εξέταση διαπιστώνεται κατ αρχήν αν η Αίτηση είναι τυπικά αποδεκτή. Επιπλέον αν πρόκειται για παλαιό έργο, το οποίο διαθέτει Άδεια Εγκατάστασης ή Άδεια Λειτουργίας µε αίτηση προ της δηµοσίευσης του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής (8 εκεµβρίου 2000) εντάσσεται στα έργα της µεταβατικής περιόδου, όπως ορίζονται στο Ν. 2773/99. Έργα µεταβατικής περιόδου θεωρούνται και όσα είχαν εγκριθεί για επιχορήγηση στα πλαίσια του ΕΠΕ (Β ΚΠΣ). ΣΤΑ ΙΟ Α0 Τυπική Πληρότητα Αίτησης Σοβαρές Ελλείψεις εν αξιολογείται Ζητούνται Πρόσθετα Στοιχεία Ελλιπής Πλήρης Επιτυχής εξέταση Αίτησης Παλαιό έργο µε Αδ. Εγκ./Λειτ. µεταβατικής περιόδου Ν.2773 Ή έργο ΕΠΕ Έργα για τα οποία οι αντιρρήσεις γίνονται δεκτές ιαδικασία Εξέτασης Αντιρρήσεων Έργα για τα οποία οι αντιρρήσεις απορρίπτονται Ζητούνται πρόσθετα στοιχεία Έργα µε δυνατότητα θεραπείας των αντιρρήσεων Αρνητική Γνώµη Θετική Γνώµη Εάν πρόκειται για παλαιό έργο που εντάσσεται στη µεταβατική περίοδο κατά το Ν. 2773/99, 9

12 αυτό λαµβάνει θετική Γνώµη για Άδεια Παραγωγής, αφού προηγουµένως εξεταστούν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις εναντίων του και απορριφθούν ως αβάσιµες. Εάν οι αντιρρήσεις έχουν βάση, τότε, αν µπορεί να θεραπευτούν, ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία και το έργο επανεξετάζεται, αλλιώς δίνεται αρνητική Γνώµη από τη ΡΑΕ για Άδεια Παραγωγής. Ή τυπική πληρότητα της Αίτησης είναι απαραίτητη προκειµένου να συνεχιστεί η αξιολόγηση του έργου. Έτσι, αν είναι τυπικά πλήρης ακολουθεί η εξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων στα υπόλοιπα στάδια αξιολόγησης, αν είναι ελλιπής ζητούνται πρόσθετα στοιχεία για τη συµπλήρωσή της, ενώ αν περιλαµβάνει ελάχιστα στοιχεία και ουσιαστικά απαιτείται υποβολή όλων σχεδόν των στοιχείων, το έργο δεν αξιολογείται. Θέµατα Ασφάλειας. Η υλοποίηση του έργου δεν πρέπει να επηρεάζει θέµατα εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας ή να παρεµποδίζει τις µεταφορές. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται πρόβληµα, τα έργα λαµβάνουν αρνητική Γνώµη για Άδεια Παραγωγής, αφού ζητηθεί από τον αιτούντα η παροχή σχετικών διευκρινήσεων. Τα υπόλοιπα έργα περνούν επιτυχώς το στάδιο αυτό. ΣΤΑ ΙΟ.Α1 Εξέταση επηρεασµού θεµάτων ασφάλειας Το έργο δεν επηρεάζει θέµατα ασφάλειας Το έργο επηρεάζει θέµατα ασφάλειας Επιτυχής εξέταση Αίτησης Αρνητική Γνώµη Εξασφάλιση Θέσης Έργου. Στην Αίτηση θα πρέπει να διαφαίνεται η εξασφάλιση, ή η δυνατότητα εξασφάλισης της θέσης του έργου. Ζητούνται πρόσθετα στοιχεία ΣΤΑ ΙΟ Α2 Εξασφάλιση ή δυνατότητα εξασφάλισης θέσης έργου Αδύνατη εξασφάλιση θέσης έργου Αµφισβήτηση εξασφάλισης θέσης έργου Εξασφάλιση ή δυνατότητα εξασφάλισης θέσης έργου Αρνητική Γνώµη Επιτυχής εξέταση Αίτησης Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ανυπέρβλητα εµπόδια σχετικά µε την εξασφάλιση της θέσης, το έργο λαµβάνει αρνητική Γνώµη. Εάν υπάρχουν αµφιβολίες για την εξασφάλιση της θέσης ζητούνται πρόσθετα στοιχεία και επανεξετάζεται η Αίτηση, ενώ εάν διαπιστωθεί ότι η θέση έχει ή µπορεί να εξασφαλιστεί, το έργο περνά επιτυχώς το στάδιο αυτό. Ωριµότητα Έργου. Ο αιτών υποβάλλει επικυρωµένα αντίγραφα από τις εγκρίσεις και άδειες που τυχόν έχει λάβει προ της εκδόσεως της άδειας παραγωγής για το συγκεκριµένο έργο. Τέτοιες εγκρίσεις ή άδειες µπορεί να περιλαµβάνουν εγκρίσεις επέµβασης ή παραχώρησης, εγκρίσεις από διάφορους φορείς σχετικά µε την καταλληλότητα της θέσης, προέγκρισης χωροθέτησης ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 10

13 Για την άδεια παραγωγής δεν απαιτείται ο αιτών να έχει λάβει τέτοιες εγκρίσεις ή άδειες. Αν τις κατέχει, αυτό λαµβάνεται θετικά υπόψη, ως επίδοση στο κριτήριο της ωριµότητας του έργου, µόνον εφ όσον το έργο συγκρούεται µε άλλο έργο που εξετάζεται κατά τη Φάση Β της αξιολόγησης. Σε περίπτωση αµφιβολιών για τυχόν υποβληθείσες εγκρίσεις ή άδειες, ζητούνται πρόσθετα στοιχεία και διευκρινήσεις από τον αιτούντα. Επάρκεια Τεχνικών, Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών υνατοτήτων Φορέα. Στην Αίτηση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι σε θέση να υλοποιήσει το έργο και να λειτουργεί την ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητα καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Η δυνατότητα αυτή σχετίζεται µε την εµπειρία και την τεχνογνωσία του φορέα στην υλοποίηση τέτοιων έργων και στη δυνατότητα κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και χρηµατοπιστωτικής επάρκειας, έτσι όπως απαιτούνται για την υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου. ΣΤΑ ΙΟ Α3 Επάρκεια τεχνικών, οικονοµικών και χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων του φορέα Ανεπαρκής Φορέας Ζητούνται Πρόσθετα Στοιχεία Αµφίβολη επάρκεια Επαρκής φορέας Αρνητική γνώµη Επιτυχής εξέταση Αίτησης Αν ο φορέας δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτές, τότε το η Αίτηση θεωρείται ανεπαρκής ως προς το κριτήριο αυτό και συνεκτιµώντας και τα άλλα κριτήρια δίδεται αρνητική Γνώµη. Αν υπάρχουν αµφιβολίες για την επάρκεια των δυνατοτήτων του φορέα, ζητούνται πρόσθετα στοιχεία και η Αίτηση εκκρεµεί. Τέλος, αν οι δυνατότητες του φορέα επαρκούν τότε το έργο περνάει επιτυχώς το στάδιο αυτό. Περιβαλλοντικά θέµατα. Στην Αίτηση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία θα εµποδίσουν την υλοποίηση του έργου. ΣΤΑ ΙΟ Α4 Εξέταση περιβαλλοντικών θεµάτων που πιθανόν να προκαλέσουν µέγιστα εµπόδια στην υλοποίηση του έργου ή αποκλεισµός συγκεκριµένης θέσης µετά από υφιστάµενες µελέτες χωροταξικού προσανατολισµού Ανυπέρβλητο περιβ/κό κώλυµα Αρνητική γνώµη Ζητείται Άδεια Περιβαλ/κών Όρων Περιβαλλοντικό Κώλυµα Καθαρές Μικρό περιβ/κό πρόβληµα Τροποποίηση έργου Επιτυχής Εξέταση Αίτησης Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανυπέρβλητο περιβαλλοντικό κώλυµα στην υλοποίηση του έργου, τότε η Αίτηση θεωρείται ανεπαρκής ως προς το κριτήριο αυτό και συνεκτιµώντας και τα άλλα κριτήρια δίνεται αρνητική Γνώµη για Άδεια Παραγωγής. Αν υφίσταται περιβαλλοντικό πρόβληµα το οποίο όµως µπορεί να αρθεί µε τροποποίηση του έργου ή διευθετηθεί µε την προσκόµιση έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, τότε ζητούνται τα αντίστοιχα στοιχεία και η Αίτηση εκκρεµεί. Η απουσία σηµαντικού περιβαλλοντικού προβλήµατος συνιστά την επιτυχή εξέταση της Αίτησης στο στάδιο αυτό. 11

14 Ικανοποιητική Ποιότητα Τεχνολογικής Πρότασης, Επιβεβαίωση ότι η Πρωτογενής Ενέργεια είναι από ΑΠΕ και Εξασφάλιση Πρώτης Ύλης ΑΠΕ. Στην Αίτηση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η πρωτογενής ενέργεια (πρώτη ύλη) παράγεται µε χρήση Ανανεώσιµης Πηγής Ενέργειας και η οποία (ΑΠΕ) είναι εξασφαλισµένη, καθώς και ότι η προτεινόµενη τεχνολογία είναι ικανοποιητικής ποιότητας και αποδεκτή. Ειδικά για τα υδροηλεκτρικά απαιτείται βέλτιστη αξιοποίηση του υδάτινου δυναµικού της οικίας υδρολογικής λεκάνης µε ελάχιστο Βαθµό Ενεργειακής Αξιοποίησης ίσο µε 75%. Αν η τεχνολογία ΑΠΕ δεν είναι αποδεκτή (δεν είναι τεχνικά επαρκής) ή η πρωτογενής ενέργεια δεν είναι κυρίως από ΑΠΕ ή δεν είναι εξασφαλισµένη, τότε επιχειρείται να υπερκεραστεί το πρόβληµα µε τροποποίηση του έργου ή προσκόµιση επιπλέον στοιχείων και η Αίτηση εκκρεµεί µέχρι την επανεξέταση της. Αν τελικώς δεν µπορεί να υπερκεραστεί το πρόβληµα τότε η Αίτηση θεωρείται ανεπαρκής ως προς το κριτήριο αυτό και συνεκτιµώντας και τα άλλα κριτήρια δίδεται αρνητική Γνώµη. Αν η τεχνολογία ΑΠΕ είναι αποδεκτή και η πρωτογενής ενέργεια παράγεται µε χρήση κυρίως ΑΠΕ και είναι εξασφαλισµένη τότε η Αίτηση περνά επιτυχώς το στάδιο αυτό. ΣΤΑ ΙΟ Α5 Εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας τεχνολογικής πρότασης επιβεβαίωση ότι η πρωτογενής ενέργεια είναι από ΑΠΕ & γίνεται βέλτιστη αξιοποίησή της Μη δεκτή τεχνολογία ΑΠΕ, ή µη εξασφάλιση πρώτης ύλης ή βέλτιστης αξιοποίησής της ή µη ΑΠΕ Πιθανή ανάγκη τροποποίησης έργου Αµφισβητούµενη τεχνολογία ΑΠΕ, ή µη εξασφάλιση πρώτης ύλης ή βέλτιστης αξιοποίησής της ή µη ΑΠΕ εκτή τεχνολογία ΑΠΕ και εξασφάλιση πρώτης ύλης ΑΠΕ και βέλτιστη αξιοποίησής της Αρνητική Γνώµη Επιτυχής Εξέταση Αίτησης Ικανοποιητική Ενεργειακή Αποδοτικότητα Έργου. Το έργο θα πρέπει να είναι Ενεργειακά Αποδοτικό. Η ικανοποιητική αποδοτικότητα του έργου εξασφαλίζεται ανάλογα µε την τεχνολογία ΑΠΕ και συγκεκριµένα: Αιολικά: Capacity Factor > 20% Υδροηλεκτρικά: Capacity Factor >30% Έργα Συµπαραγωγής: Συνολικός Βαθµός Απόδοσης > 65% ή 75% και εξασφάλιση διάθεσης θερµότητας Έργα Βιοµάζας: Βαθµός Απόδοσης > 20% ΣΤΑ ΙΟ Α6 Εξασφάλιση επαρκούς Ενεργειακής Αποδοτικότητας Έργου Μη επαρκής βαθµός απόδοσης Πιθανή ανάγκη τροποποίησης έργου Αµφισβητούµενος βαθµός απόδοσης Επαρκής βαθµός απόδοσης Αρνητική Γνώµη Επιτυχής Εξέταση Αίτησης 12

15 Αν το έργο εξασφαλίζει ικανοποιητική ενεργειακή αποδοτικότητα, τότε η Αίτηση θεωρείται επαρκής για το κριτήριο. Αν ο βαθµός ενεργειακής απόδοσης αµφισβητείται ή δεν είναι ικανοποιητικός αλλά µπορεί µε τροποποίηση του έργου να αυξηθεί και να καλύψει το απαιτούµενο όριο, τότε ζητείται τροποποίηση και η Αίτηση επανεξετάζεται. Αν ο βαθµός δεν είναι ικανοποιητικός, τότε η Αίτηση θεωρείται ανεπαρκής ως προς το κριτήριο αυτό και συνεκτιµώντας και τα άλλα κριτήρια δίδεται αρνητική Γνώµη για Άδεια Παραγωγής. Ικανοποιητική Οικονοµικοτεχνική Αποδοτικότητα Έργου. Επιδιώκεται να εξασφαλίζεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε οικονοµικό τρόπο. Αυτό διασφαλίζεται µε την εξέταση του Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσης (IRR) του έργου, ανεξαρτήτως τρόπου χρηµατοδότησης, ή το µέσο κόστος παραγόµενης ενέργειας. Έτσι ανά τεχνολογία θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο: Αιολικά. IRR > 4% Υδροηλεκτρικά: IRR > 5% Βιοµάζα και Συµπαραγωγή: Μέσο κόστος παραγόµενης Ενέργειας < 18 δρχ./kwh ΣΤΑ ΙΟ Α7 Εξασφάλιση επαρκούς Οικονοµικοτεχνικής Αποδοτικότητας Έργου Μη Επαρκής Οικον/κή Αποδοτικότητα Επαρκής Οικον/κή Αποδοτικότητα Αρνητική Γνώµη Επιτυχής Εξέταση Αίτησης Αν η οικονοµοτεχνική αποδοτικότητα του έργου είναι επαρκής, τότε η Αίτηση θεωρείται επαρκής για το κριτήριο αυτό και οι επιδόσεις της βαθµολογούνται, διαφορετικά η Αίτηση θεωρείται ανεπαρκής ως προς το κριτήριο αυτό και συνεκτιµώντας και τα άλλα κριτήρια δίδεται αρνητική Γνώµη. Οι Αιτήσεις που πέρασαν επιτυχώς από όλα τα στάδια Α1-Α7, καλύπτουν τις προϋποθέσεις για Άδεια Παραγωγής και δίνεται σ αυτά κατ αρχήν από τη ΡΑΕ θετική Γνώµη Προκριµατικό Στάδιο Μετά την εξέταση των Αιτήσεων στη Φάση Α ακολουθεί ένα στάδιο εξέτασης όπου διαπιστώνονται πιθανές συγκρούσεις µεταξύ των έργων αυτών. Για το λόγο αυτό, εξετάζονται πιθανές αιτίες σύγκρουσης µε άλλα έργα, τα οποία είναι είτε υφιστάµενα είτε υποψήφια για έγκριση και έχουν επίσης κατ αρχήν αξιολογηθεί θετικά από τη Φάση Α. Οι αιτίες σύγκρουσης είναι οι εξής: Περιορισµένη χωρητικότητα του ικτύου ή του Συστήµατος στην ευρύτερη περιοχή του έργου Πρόβληµα επικάλυψης του έργου µε άλλο έργο Αδυναµία υλοποίησης του έργου λόγω κορεσµού περιοχής Κατ αρχήν προσδιορίζεται κατά πόσον συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης έργων. Σε ορισµένες περιπτώσεις συγκρούσεων έργων µπορεί να συντρέχουν περισσότερες της µιας από αυτές τις περιπτώσεις. Αποτέλεσµα της εξέτασης στο στάδιο αυτό είναι ο διαχωρισµός των Αιτήσεων σε δύο 13

16 κύριες κατηγορίες: (i) Έργα που δεν συγκρούονται µε κανένα άλλο έργο (ii) Έργα που τουλάχιστον για έναν από τους παραπάνω τρεις λόγους συγκρούονται µε άλλο ή άλλα έργα. Για τα έργα της πρώτης κατηγορίας εξετάζονται οι τυχόν αντιρρήσεις εναντίων τους που υποβλήθηκαν κατά τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας. Γίνεται λεπτοµερής εξέτασής τους και ενδεχοµένως να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία από τους αιτούντες, προς θεραπεία των αντιρρήσεων. Αν τελικά οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές από τη ΡΑΕ, το έργο λαµβάνει αρνητική Γνώµη για Άδεια Παραγωγής, διαφορετικά διατυπώνεται θετική Γνώµη. Για τα έργα της δεύτερης κατηγορίας κατασκευάζονται υποσύνολα συγκρουόµενων έργων. Κάθε Αίτηση ανήκει σε ένα µόνο υποσύνολο, εντός του οποίου κάθε έργο συγκρούεται µε όλα τα υπόλοιπα για έναν τουλάχιστον λόγο από τους τρεις παραπάνω αναφερθέντες. Κάθε υποσύνολο συγκρουόµενων έργων περιλαµβάνει έργα που αφορούν σε µία συγκεκριµένη θέση ή έργα που βρίσκονται σε µια περιοχή µε περιορισµό δικτύου ή κορεσµού ή συµβαίνουν και τα δύο. Αν τα εµπόδια δικτύου ή κορεσµού είναι αποτρεπτικά (πράγµα εξαιρετικά σπάνιο) η Γνώµη της ΡΑΕ είναι αρνητική για όλα τα έργα του συγκεκριµένου υποσυνόλου. Αν αυτό δεν συµβαίνει, η ΡΑΕ µε ανεξάρτητη µελέτη, είτε σε συνεργασία µε ΕΣΜΗΕ και ΕΗ (ως ιαχειριστή του ικτύου), είτε σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες, προσδιορίζει το όριο της ηλεκτρικής ισχύος του περιορισµού. Στην περίπτωση περιορισµού δικτύου ή Συστήµατος, το όριο ισχύος συνδυάζεται µε πρόγραµµα ενίσχυσης ή επέκτασης του συστήµατος Μεταφοράς. ιαπίστωση κατά πόσον η Αίτηση συγκρούεται µε άλλα έργα ή Αιτήσεις που εκκρεµούν (θετικής αξιολόγησης από τη Φάση Α και κατασκευή υποσύνολων συγκρουόµενων έργων. Έργα χωρίς σύγκρουση (επικάλυψη, περιορισµό δικτύου ή πρόβληµα κορεσµένης περιοχής) Υποσύνολα έργων για τα οποία συµβαίνει ένα ή περισσότερα από τα εξής: (i) υπάρχει επικάλυψη (ii) υφίσταται περιορισµός δικτύου (iii)υφίσταται κορεσµός περιοχής Αβάσιµες Εξέταση Αντιρρήσεων εκτές Θετική Γνώµη Αρνητική Γνώµη Πλήρης αδυναµία ιαπίστωση δυνατότητας αδειοδότησης έργων υποσυνόλου Υπάρχει δυνατότητα Προς Β Φάση Αξιολόγησης Σχήµα 3. Προκριµατικό Στάδιο της ιαδικασίας Αξιολόγησης από τη ΡΑΕ 2.3. Φάση Αξιολόγησης Β Η Φάση Β Αξιολόγησης αφορά στις Αιτήσεις για τα έργα που προκρίθηκαν από τη Φάση Α, µόνο 14

17 εφ όσον αυτά συγκρούονται µε άλλα έργα και δεν µπορούν όλα να υλοποιηθούν. Σε κάθε υποσύνολο που δηµιουργήθηκε στο Προκριµατικό Στάδιο γίνεται χωριστά συγκριτική βαθµολόγηση των Αιτήσεων που ανήκουν στο συγκεκριµένο υποσύνολο και οι Αιτήσεις κατατάσσονται σε σειρά που αντιστοιχεί σε φθίνουσα συνολική βαθµολογία. ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ Συγκριτική αξιολόγηση συγκρουόµενων έργων Για κάθε Υποσύνολο συγκρουόµενων έργων Συγκριτική βαθµολογία Αίτησης για τα κριτήρια: 1. Οικονοµική αποδοτικότητα έργου 2. Ποιότητα πρότασης 3. Ωριµότητα έργου Εφαρµογή πολυκριτηριακής ανάλυσης µε βάση τη βαθµολογία των κριτηρίων (1)-(3) λαµβάνονται υπόψη επίσης και τα κριτήρια: 4. Έργα πολλαπλού σκοπού 5. Εξασφάλιση θέσης για περιπτώσεις επικαλύψεων 6. Περιβάλλον για την επιλογή των έργων που τελικά προκρίνονται από κάθε υποσύνολο µέχρι το άνω όριο ισχύος που αντιστοιχεί στο υποσύνολο ή για τη θέση για την οποία υπάρχει επικάλυψη Αιτήσεων. Πρώτα επιλύονται οι επικαλύψεις και µετά επιλέγονται έργα µέχρι καλύψεως του ορίου ισχύος που αντιστοιχεί στο υποσύνολο. Για τις επικαλύψεις διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: (i) Επιλέγεται ένα από τα επικαλυπτόµενα έργα (ii) Επιλέγονται περισσότερα έργα µε πρόταση της ΡΑΕ, µε χωρική διευθέτηση και µικρότερη ισχύ ανά έργο (iii) Ζητείται από τους προτείνοντες να προτείνουν λύση Απορριπτόµενα έργα Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Η Προκρινόµενα έργα. ιαδικασία εξέτασης Αντιρρήσεων Έργα για τα οποία οι αντιρρήσεις γίνονται δεκτές Γ Ν Ω Μ Η Έργα για τα οποία οι αντιρρήσεις απορρίπτονται ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Σχήµα 4. ιάγραµµα Φάσης Β της διαδικασίας αξιολόγησης έργων ΑΠΕ από τη ΡΑΕ 15

18 Η συγκριτική βαθµολόγηση περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια απόφασης: (1). Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου (IRR) (2). Ποιότητα πρότασης (3). Ωριµότητα έργου (4). Έργα πολλαπλού σκοπού (π.χ. αιολικά που συνδυάζονται µε αφαλάτωση ενταγµένη σε υδρολογικό πρόγραµµα) (5). Εξασφάλιση θέσης (6). Περιβάλλον Μετά τη βαθµολόγηση των επιδόσεων της Αίτησης πάνω σε κάθε κριτήριο, η µέθοδος τελικής κατάταξης των έργων ακολουθεί τα εξής βήµατα: α) Αν ένα έργο είναι πολλαπλού σκοπού και έχει σαφώς ικανοποιητικές επιδόσεις στα υπόλοιπα κριτήρια και δεν υπάρχει σηµαντικό εµπόδιο σχετικά µε την εξασφάλιση θέσης ή το περιβάλλον, τότε η αντίστοιχη Αίτηση προηγείται των άλλων Αιτήσεων στο πλαίσιο του ίδιου υποσυνόλου συγκρουόµενων έργων. β) Αν µεταξύ έργων που προτείνονται για την ίδια θέση (επικαλύψεις) κάποιο έχει σαφώς εξασφαλίσει τη θέση είτε σε ιδιωτική βάση είτε σε αµετάκλητη και ιδιωτική πράξη της ιοίκησης, τότε το έργο αυτό προηγείται των άλλων µε τα οποία επικαλύπτεται για τη συγκεκριµένη θέση. γ) Για τα έργα του συγκεκριµένου υποσυνόλου των συγκρουόµενων έργων που δεν ανήκουν στις ως άνω δύο περιπτώσεις, εφαρµόζεται στάθµιση των επιδόσεων τους στα κριτήρια (1), (2) και (3) µε σχετικά βάρη και το αριθµητικό αποτέλεσµα, δηλαδή η συνολική τους επίδοση χρησιµεύει για την κατάταξη των έργων στο πλαίσιο του συγκεκριµένου υποσυνόλου. δ) Χρησιµοποιούνται πέντε διαφορετικά συστήµατα βαρών για τη στάθµιση των κριτηρίων ώστε να αναλυθεί η ευαισθησία της κατάταξης στα βάρη. Σε περιπτώσεις αµφιβολίας κατάταξης λόγω διαφορετικών βαρών, εξετάζεται λεπτοµερέστερα κάθε Αίτηση και ενδεχόµενα ζητούνται στοιχεία ώστε να επιλυθεί κατά το δυνατόν η αβεβαιότητα στην κατάταξη. ε) Σε περιπτώσεις τέτοιων αβεβαιοτήτων και στην περίπτωση τελικά ισοδυνάµων έργων λαµβάνονται επιπλέον υπόψη τα κριτήρια της εξασφάλισης της θέσης και του περιβάλλοντος. Αν και µετά από αυτό δεν αποσαφηνίζεται η κατάταξη, τελικά χρησιµοποιείται το κριτήριο της ωριµότητας για την κατάταξη των έργων που κατά τα άλλα κριτήρια έχουν απόλυτα ή σχεδόν ίδιες επιδόσεις. Μετά το πέρας των βηµάτων (α) έως (ε) προκύπτει κατάταξη των έργων, πάντα στο πλαίσιο του συγκεκριµένου υποσυνόλου συγκρουόµενων έργων. Στη συνέχεια επιλύονται τα ενδεχόµενα προβλήµατα έργων µε επικάλυψη στην ίδια θέση ακολουθώντας τα εξής: (i) Όταν δύο επικαλυπτόµενα έργα σαφώς διαφέρουν στη συνολική κατάταξη επιλέγεται το έργο που είναι σε ανώτερη σειρά στην κατάταξη. (ii) Όταν δύο επικαλυπτόµενα έργα δεν διαφέρουν σαφώς στη συνολική κατάταξη επιχειρείται ένα από τα εξής: αν η τοπολογία το επιτρέπει µοιράζεται η θέση στα υποψήφια έργα µε περιορισµό της ισχύος του καθενός 16

19 αν η τοπολογία δεν το επιτρέπει, η ΡΑΕ προτείνει στους επενδυτές να συνεννοηθούν µεταξύ τους και να πραγµατοποιήσουν από κοινού το έργο. αν τα παραπάνω αποτύχουν, είτε γιατί είναι αδύνατον είτε γιατί οι επενδυτές δεν το επιθυµούν, τότε η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά χρησιµοποιώντας έστω και τη µικρή διαφορά των έργων στη συνολική κατάταξη. Τέλος, εφ όσον για το συγκεκριµένο υποσύνολο συγκρουόµενων έργων υφίσταται συνολικός περιορισµός ισχύος, επιλέγονται τα έργα ακολουθώντας τη σειρά κατάταξης, διορθωµένης µετά την επίλυση τυχόν επικαλύψεων, των οποίων η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τον περιορισµό. Μετά το πέρας της Φάσης Β προκύπτουν Αιτήσεις µε κατ αρχήν θετική Γνώµη. Για τα έργα αυτά εξετάζονται εκ νέου αντιρρήσεις και ανάλογα, είτε η ΡΑΕ ζητά πρόσθετα στοιχεία ή τροποποιήσεις για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που θεωρεί ότι βάσιµα εγείρονται από τις αντιρρήσεις, είτε η ΡΑΕ θεωρεί αβάσιµες τις αντιρρήσεις και εκφράζει θετική Γνώµη, είτε τις αποδέχεται, οπότε εκφράζει αρνητική Γνώµη. 17

20 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 18

(1) Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου. (2) Ποιότητα πρότασης. (3) Ωριµότητα έργου

(1) Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου. (2) Ποιότητα πρότασης. (3) Ωριµότητα έργου ΑΝΑΚΟ ΙΙΝΩΣΗ ΡΑΕ ΑΞ ΙΙΟΛΟ ΓΓΗΣΗ Α ΙΙΤΗΣΕΩΝ ΓΓ ΙΙΑ ΧΟΡΗ ΓΓΗΣΗ Α Ε ΙΙΑΣ ΠΑΡΑ ΓΓΩ ΓΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΙΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΓΕ ΙΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01487/10.05.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Δράση. Β Κύκλος. «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Δράση. Β Κύκλος. «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Ελέγχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Ν. Σπυρόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειρήνη Σωπασή Μονάδα Α2 Κέρκυρα, 12/07/ 2011 Θέµατα Παρουσίασης Συνοπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Όνοµα / επωνυµία 2. Κατοικία / έδρα Μέρος 1 - Στοιχεία αιτούντος 3. Νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα