ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διονύσιο Δάλλα (Εισηγητή), Αμαλία Καραμήτρου, Δημήτριο Καινούργιο, Αικατερίνη Καραΐνδρου, Βασιλεία Κοντομαθιού, Άρτεμις Κουκουρίκου, Πρωτοδίκες και Αλίκη Γιαννάτση, Πάρεδρο Πρωτοδικείου. Η Πρωτοδίκης Κοζάνης Βασιλική Μπουρνά, η οποία εκτίει την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης των (2) δύο μηνών, που της επιβλήθηκε με την υπ αριθμ. 137/2015 απόφαση του Επταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και η Πρωτοδίκης Κοζάνης Ελισάβετ Λαφάρα, η οποία τελεί σε άδεια ανατροφής τέκνου, απουσίαζαν. Συνήλθε με πρόσκληση της Προέδρου Πρωτοδικών Κοζάνης στις 26 Μαΐου 2015 και ώρα μ.μ, στο γραφείο αυτής με την παρουσία και της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Γεσθημανής Χατζηπαρασίδου, του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Νικολάου Δράμαλη, της Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης Ελένης Διαμαντίδου, κωλυομένου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και του Προέδρου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Κοζάνης, Δημήτριου Γκουλιάφα, ευρισκόμενη σε απαρτία, κατά το άρθρο 14 παρ.5 του Ν. 1756/1988, ως ισχύει, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) Δικαστών, που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό, παρίστανται οι εννέα (9), με θέμα, τον καθορισμό των τμημάτων δικαστικών διακοπών, για την περίοδο από 1 ης Ιουλίου 2015 μέχρι 15 ης Σεπτεμβρίου Σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης με το υπ αριθμ. 5/ έγγραφό της προς την Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Κοζάνης, που συγκλήθηκε για το λόγο αυτό από την Πρόεδρο Πρωτοδικών, εκθέτει τα παρακάτω: α) ορισμός για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου την 7 η Ιουλίου 2015, 28 η Ιουλίου 2015 και την 1 η Σεπτεμβρίου 2015, και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Έδρας την 1 η Ιουλίου 2015, την 29 η Ιουλίου 2015 και την 2 η Σεπτεμβρίου Αφού λάβαμε υπ όψη : 1) Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2, 3, 14παρ, 4γ και 27 παρ.1η του Ν. 1756/1988 << Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών >> όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6

2 παρ. 5 Ν. 1868/ ) Την κίνηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης και τον αριθμό των λειτουργών της. Καταρτίζουμε τα τμήματα για το διάστημα των δικαστικών διακοπών από 1 ης Ιουλίου 2015 μέχρι 15 ης Σεπτεμβρίου 2015 και ορίζουμε τους Εισαγγελικούς λειτουργούς που θα υπηρετήσουν σε αυτά ως εξής : Α) Πρώτο τμήμα διακοπών από 1 ης Ιουλίου έως και 5 ης Ιουλίου 2015, θα υπηρετήσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου. Β) Δεύτερο τμήμα διακοπών από 6 ης Ιουλίου 2015 έως και 30 ης Ιουλίου 2015, θα υπηρετήσει ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Ιωάννης Μητσιόπουλος. Γ) Τρίτο τμήμα διακοπών από 31 ης Ιουλίου 2015 έως και 9 ης Αυγούστου 2015, θα υπηρετήσει η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτα Χρά. Δ) Τέταρτο τμήμα διακοπών από 10 ης Αυγούστου 2015 έως και 29 ης Αυγούστου 2015, θα υπηρετήσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου. Ε) Τέταρτο τμήμα διακοπών από 30 ης Αυγούστου 2015, έως και 15 ης Σεπτεμβρίου 2015, θα υπηρετήσει η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτα Χρά. Αφού ακούστηκε η Εισαγγελέας, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης, έγινε συζήτηση επί του θέματος και επακολούθησε ψηφοφορία. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με το αρθρ. 27 παρ.1 έως 3 του Ν. 1756/88, όπως η παρ. 3 αντικ. με το άρθρ. 6 παρ.5 του Ν.1868/89, << στην περίοδο των δικαστικών διακοπών (1 ης Ιουλίου έως 15 ης Σεπτεμβρίου) τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια κατ εξαίρεση δικάζουν : α) ποινικές υποθέσεις, β) υποθέσεις τις οποίες ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο χαρακτήρισε ως κατεπείγουσες, με σημείωσή του στην υποβαλλόμενη αίτηση. Ο ίδιος δικαστής μπορεί να διεξάγει κατά τη διάρκεια των διακοπών απόδειξη που δεν έχει αρχίσει, εάν από την αναβολή κινδυνεύει να ματαιωθεί, γ) υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα και αναστολή εκτέλεσης, διαταγές πληρωμής και πιστωτικούς τίτλους, εργατικές διαφορές, διαφορές αμοιβών για την παροχή εργασίας και απόδοση της χρήσης μισθίου. Κατά το μήνα Αύγουστο τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια δικάζουν μόνο : α) ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται με τη διαδικασία των άρθρ του ΚΠΔ ή για τις οποίες προβλέπεται προθεσμία εκδίκασης ή αφορούν τον καθορισμό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας και

3 Φύλλο.. της με αριθμό 4/2015 απόφασης του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Κοζάνης σε Ολομέλεια απόφασης ή αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπή της ποινής ή αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση της ποινής και την ανασταλτική δύναμη ένδικου μέσου και β) αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή την αναστολή εκτέλεσης απόφασης. Η ολομέλεια του δικαστηρίου καταρτίζει τα τμήματά της για το διάστημα των διακοπών, ανάλογα με την κίνησή τους και τον αριθμό των λειτουργών τους. Η απόφαση υποβάλλεται το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα που έχει περιέλθει σ αυτόν να την παραπέμψει για συμπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση στο αντίστοιχο όργανο του αμέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας.>> Επομένως, συγκλήθηκε νόμιμα (σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, σε συνδ. με το άρθρ. 14 του ίδιου Ν. 1756/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 του Ν.1868/89) η ολομέλεια του Δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Κοζάνης, μετά την υποβολή της πρότασης της Εισαγγελέως, για τον καθορισμό των τμημάτων, καθώς και των δικάσιμων και δικαστών που θα υπηρετήσουν σε κάθε τμήμα, κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών του δικαστικού έτους Αφού ληφθούν δε υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες, οι μεταθέσεις των προαχθέντων και υπό προαγωγή δικαστικών λειτουργών, η υπηρεσία των δικαστικών λειτουργών στα τμήματα δικαστικών διακοπών των προηγούμενων τριών ετών, τα θέματα υγείας και οι έκτακτες οικογενειακές τους ανάγκες, η αρχαιότητά τους και οι δηλώσεις προτίμησής τους, πρέπει τα ζητήματα αυτά να ρυθμιστούν κατά τον λεπτομερώς στο διατακτικό διαλαμβανόμενο τρόπο, υπό την ακόλουθη περαιτέρω επισήμανση ότι σε περίπτωση μετάθεσης Δικαστικών Λειτουργών του Πρωτοδικείου, οι σε αυτό και σε αντικατάστασή τους τοποθετούμενοι θα καταλάβουν τις αντίστοιχες θέσεις και θα υπηρετήσουν στο τμήμα που ορίστηκαν να υπηρετήσουν οι μετατεθέντες. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Καθορίζει τα τμήματα των δικαστικών διακοπών του έτους 2015 του Πρωτοδικείου Κοζάνης σε τέσσερα (4), ως εξής : Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Στο τμήμα αυτό, που διαρκεί από την 1η Ιουλίου 2015 μέχρι και την 19η Ιουλίου 2015, θα υπηρετήσουν η Πρόεδρος Πρωτοδικών Αντωνία Βαρελά και ο

4 Πρωτοδίκης Δημήτριος Καινούργιος. Θα υπηρετήσουν επίσης οι Ειρηνοδίκες, Γεώργιος Κιοσές από 1/7/2015 έως 10/7/2015, και η Χάρις - Μυτρώ Νάνου από 11/7/2015 έως 19/7/2015. Καθήκοντα Εισαγγελέα θα εκτελέσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου από 1/7/2015 έως 5/7/2015 και ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωάννης Μητσιόπουλος από 6/7/2015 έως 19/7/2015. Καθήκοντα προσωρινού ανακριτή θα ασκήσει ο Πρωτοδίκης Δημήτριος Καινούργιος. Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Στο τμήμα αυτό, που διαρκεί από την 20 η Ιουλίου 2015 μέχρι και την 7 η Αυγούστου 2015, θα υπηρετήσουν οι Πρωτοδίκες Βασιλική Μπουρνά και Βασιλεία Κοντομαθιού. Θα υπηρετήσουν επίσης η Ειρηνοδίκης Χάρις-Μυρτώ Νάνου την 20/7/2015, η Ειρηνοδίκης Καλλιόπη Ζερβογιαννίδου από 21/7/2015 έως 31/7/2015, και η Πταισματοδίκης Παρθένα Κοσμίδου από 1/8/2015 μέχρι 7/8/2015. Καθήκοντα Εισαγγελέα θα εκτελέσει από ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωάννης Μητσιόπουλος από 20/7/2015 έως 30/7/2015 και η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτα Χρά από 31/7/2015 έως 7/8/2015. Καθήκοντα προσωρινού ανακριτή θα ασκήσει η Πρωτοδίκης Βασιλεία Κοντομαθιού. Γ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Στο τμήμα αυτό, που διαρκεί από 8 ης Αυγούστου 2015 μέχρι και την 27 η Αυγούστου 2015, θα υπηρετήσουν οι Πρωτοδίκες Διονύσιος Δάλλας και Αμαλία Καραμήτρου. Θα υπηρετήσουν επίσης η Πταισματοδίκης Παρθένα Κοσμίδου από 8/8/2015 μέχρι 12/8/2015, η Ειρηνοδίκης Δήμητρα Τσιόλα από 13/8/2015 μέχρι 24/8/2015 και ο Ειρηνοδίκης Άννα Σουρανάκη από 25/8/2015 μέχρι 27/8/2015. Καθήκοντα Εισαγγελέα θα εκτελέσει η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτα Χρά από την έως και η Εισαγγελίας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου από την έως και Καθήκοντα ανακριτή θα ασκήσει η τακτική Ανακρίτρια Αμαλία Καραμήτρου.

5 Φύλλο.. της με αριθμό 4/2015 απόφασης του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Κοζάνης σε Ολομέλεια Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Στο τμήμα αυτό, που διαρκεί από την 28 η Αυγούστου 2015 μέχρι και την 15 η Σεπτεμβρίου 2015, θα υπηρετήσουν η Πρόεδρος Πρωτοδικών Άννα Κουσιοπούλου η Πρωτοδίκης Αικατερίνη Καραΐνδρου και η Έμμισθη Πάρεδρος Αλίκη Γιαννάτση. Θα υπηρετήσουν επίσης η Ειρηνοδίκης Άννα Σουρανάκη από 28/9/2015 έως 5/9/2015 και η Ειρηνοδίκης Αθηνά Φονηά από 6/9/2015 έως 15/9/2015. Καθήκοντα Εισαγγελέα θα εκτελέσει η Εισαγγελίας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου από την 28/8/2015 έως και 29/8/2015 και η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτα Χρά, από 30/9/2015 έως και 15/9/2015. Καθήκοντα προσωρινού ανακριτή θα ασκήσει η Πρωτοδίκης Αικατερίνη Καραΐνδρου. Η τακτική Ανακρίτρια Πρωτοδίκης Αμαλία Καραμήτρου θα μπορεί να εκτελεί χρέη τακτικού ανακριτή καθ όλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών. ΟΡΙΖΕΙ δικάσιμους για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου την 7 η Ιουλίου 2015 την 28 η Ιουλίου 2015 και την 1 η Σεπτεμβρίου 2015, και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Έδρας την 1 η Ιουλίου 2015, την 29 η Ιουλίου 2015 και την 2 η Σεπτεμβρίου ΟΡΙΖΕΙ ως ημέρες ποινικών συνεδριάσεων των επ αυτοφώρω Πλημμελειοδικείων όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από ώρα μεσημβρινή έως μ.μ. ΟΡΙΖΕΙ ως δικάσιμους για την εκδίκαση κατεπειγουσών πολιτικών υποθέσεων του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου την 2 η Ιουλίου 2015, την 23 Ιουλίου 2015 (μόνο για τις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου) και την 3 η Σεπτεμβρίου 2015, ώρα δε τη συνήθη των συνεδριάσεων, δηλαδή π.μ. για το Πολυμελές Πρωτοδικείο και π.μ. για το Μονομελές Πρωτοδικείο. OΡΙΖΕΙ ως δικάσιμους για την εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων την 1 η Ιουλίου 2015, την 22 η Ιουλίου 2015, την 12 η Αυγούστου 2015 και την 2 η

6 Σεπτεμβρίου 2015 και ειδικά για την εκδίκαση υποθέσεων ανάκλησης - μεταρρύθμισης αποφάσεων προσημείωσης υποθήκης κατά τις ημέρες που θα συνεδριάζει πολιτικό ή ποινικό δικαστήριο, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω και ώρα μ., ενώ για την έκδοση διαταγών πληρωμής στα ως άνω τμήματα διακοπών, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από ώρα π.μ έως μ.μ, εκτός από το μήνα Αύγουστο, κατά τον οποίο θα εκδίδονται διαταγές πληρωμής μόνο κατεπείγουσας φύσης. ΟΡΙΖΕΙ ως ημέρες υποβολής των Εισαγγελικών Προτάσεων προς το Δικαστικό Συμβούλιο στα ως άνω τμήματα διακοπών όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως. ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1) Άννα Κουσιοπούλου 1) Διονύσιος Δάλλας Νικόλαος Δράμαλης 2 ) Αντωνία Βαρελά 2) Αμαλία Καραμήτρου 3) Δημήτριος Καινούργιος 4) Αικατερίνη Καραΐνδρου 5) Βασιλεία Κοντομαθιού 6) Άρτεμις Κουκουρίκου 7) Αλίκη Γιαννάτση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 12 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4312 Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα