ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μεθοδολογίες ιόρθωσης και Ευθυγράµµισης Οδοντιατρικών εδοµένων µε Χρήση Εξελιγµένων Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μεθοδολογίες ιόρθωσης και Ευθυγράµµισης Οδοντιατρικών εδοµένων µε Χρήση Εξελιγµένων Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνων"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μεθοδολογίες ιόρθωσης και Ευθυγράµµισης Οδοντιατρικών εδοµένων µε Χρήση Εξελιγµένων Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνων Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ιπλωµατούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Επιστήµης Υπολογιστών (Aston University, Birmingham, Η.Β.) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μεθοδολογίες ιόρθωσης και Ευθυγράµµισης Οδοντιατρικών εδοµένων µε Χρήση Εξελιγµένων Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνων Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ιπλωµατούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Επιστήµης Υπολογιστών (Aston University, Birmingham, Η.Β.) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μεθοδολογίες ιόρθωσης και Ευθυγράµµισης Οδοντιατρικών εδοµένων µε Χρήση Εξελιγµένων Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνων Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ιπλωµατούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Επιστήµης Υπολογιστών (Aston University, Birmingham, Η.Β.) Συµβουλευτική Επιτροπή: Επ. Καθ. Γεώργιος Ματσόπουλος Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου Καθ. ηµήτριος Κουτσούρης Εγκρίθηκε από την επταµελή εξεταστική επιτροπή την Γ. Ματσόπουλος Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Κ. Σπ. Νικήτα Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.... Ν. Ουζούνογλου Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Α. Σταφυλοπάτης Καθηγητής Ε.Μ.Π..... Χαλαζωνίτης Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ.... Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π..... Φωτιάδης Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

6 Copyright Θεόδωρου Η. Οικονομόπουλου, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All right reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται στο συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

7 Περίληψη Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση, η ανάπτυξη και η παρουσίαση τεχνικών χρωματικής διόρθωσης και γεωμετρικής ευθυγράμμισης οδοντιατρικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων. Αρχικά πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις απεικονιστικές μεθόδους οδοντιατρικών δεδομένων και στη συνέχεια μια γενικευμένη μελέτη των διαθέσιμων τεχνικών επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, επικεντρώνοντας στην επεξεργασία οδοντιατρικών δεδομένων. Επίσης, στα πλαίσια παρούσας διδακτορικής διατριβής, αναπτύχθηκαν διάφορες καινοτόμες τεχνικές επεξεργασίας οδοντιατρικών δεδομένων. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τεχνικές διόρθωσης και τεχνικές ευθυγράμμισης τόσο δισδιάστατων, όσο και τρισδιάστατων οδοντιατρικών δεδομένων. Στην πρώτη περίπτωση, η εφαρμογή των προτεινόμενων αλγορίθμων αποσκοπεί στην εξάλειψη των πιθανών χρωματικών διαφορών μεταξύ συγκρινόμενων οδοντιατρικών εικόνων, με τελικό στόχο την βέλτιστη αντίληψή τους από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ή από αλγορίθμους ψηφιακής επεξεργασίας. Όσον αφορά τις προτεινόμενες τεχνικές ευθυγράμμισης οδοντιατρικών δεδομένων, αυτές εφαρμόστηκαν σε δισδιάστατες οδοντιατρικές εικόνες, αλλά και σε τρισδιάστατους τόμους οδοντιατρικών δεδομένων, με σκοπό την χρήση των δεδομένων για τη μελέτη θεραπευτικών σχημάτων, μέσω της χρήσης τεχνικών αφαιρετικής ακτινογραφίας. Για την αποτίμηση των προτεινόμενων αλγορίθμων χρησιμοποιήθηκαν τόσο τεχνητά όσο και κλινικά δεδομένα από διάφορες μελέτες. Η αποτίμηση βασίστηκε σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, σε σχέση με άλλες ευρέως διαδεδομένες τεχνικές διόρθωσης και ευθυγράμμισης ψηφιακών εικόνων. Λέξεις Κλειδιά Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, απεικονιστικές τεχνικές οδοντιατρικών δεδομένων, χρωματική διόρθωση ιατρικών εικόνων, ευθυγράμμιση ιατρικών εικόνων, αφαιρετική ακτινογραφία. 7

8

9 Abstract The primary purpose of this PhD thesis is the research, development and presentation of advanced digital image processing techniques for correcting the color properties and spatially registering dental data. Firstly, an introduction on digital dental imaging methods is performed, followed by a generalized description of digital image processing techniques, focused on dental data. This PhD thesis also presents novel image processing techniques for modifying dental data. The research mainly concerns color correction and registration techniques, applied to flat radiographs (two-dimensional data) and three-dimensional data. The proposed color correction methodology aims to the equalization of possible color deviations between two compared dental radiographs, in order to enhance their visual perception by human observers as well as by other automated image processing algorithms. On the other hand, the proposed image registration techniques where applied to two- and three- dimensional dental data, in order to allow the evaluation of therapeutic schemes, by using subtraction radiography approaches. Both clinical and artificial dental data, from various studies, were used in order to verify the performance of all proposed correction and registration techniques. The verification was performed using both qualitative and quantitative criteria, after comparing the proposed techniques with other similar, widely used color correction and image registration methods. Keywords: Digital image processing, dental imaging techniques, medical data color correction, medical image registration, digital subtraction radiography. 9

10

11 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που συνέβαλλαν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα στη συγγραφή αυτής της διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επ. Καθηγητή κ. Γιώργο Ματσόπουλο για την αμέριστη συμπαράσταση και την καθοδήγησή του, όλα αυτά τα χρόνια που χρειάστηκαν για την εκπόνηση της διδακτορικής αυτής διατριβής. Με τις ιδέες του και την πολύτιμη βοήθειά του, σε όλα τα επίπεδα, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τους Καθηγητές του Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαο Ουζούνογλου και κ. Δημήτρη Κουτσούρη. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρ. Παντελή Ασβεστά, ο οποίος με τις γνώσεις του και τις συμβουλές του με βοήθησε σημαντικά, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ επίσης τους Καθηγητές Hans-Goran Grondahl, Kerstin Grondahl και Peter Windisch για την άψογη συνεργασία τους στη συλλογή των ιατρικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στη διδακτορική διατριβή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου για τη αμέριστη ηθική και υλική συμπαράσταση που μου προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. 11

12 12

13 Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη 7 Abstract 9 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Σκοπός διδακτορικής διατριβής Περιεχόμενα διδακτορικής διατριβής Αναφορές Κεφάλαιο 2. Απεικονιστικές Τεχνικές στην Ψηφιακή Οδοντιατρική Εισαγωγή στη ψηφιακή οδοντιατρική απεικόνιση Βασικές αρχές Λήψη δεδομένων Πλεονεκτήματα ψηφιακής απεικόνισης Μειονεκτήματα ψηφιακής απεικόνισης Μέθοδοι Απεικόνισης Επίπεδα ραδιογραφήματα Τρισδιάστατα ραδιογραφήματα Μη-ραδιογραφικά δεδομένα Τεχνικές επεξεργασίας Βασικές αρχές Τροποποίηση χρωματικών ιδιοτήτων Ευθυγράμμιση

14 2.3.4 Ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία Συμπεράσματα Αναφορές Κεφάλαιο 3. Διόρθωση Αντίθεσης Οδοντιατρικών Εικόνων Εισαγωγή Μεθοδολογία Τεχνική Ευθυγράμμισης Ιστογράμματος Περιγραφή Δεδομένων Τεχνικές Αποτίμησης Εναλλακτική Τεχνική Διόρθωσης Αποτελέσματα Ποιοτικά Αποτελέσματα Ποσοτικά Αποτελέσματα Ανάλυση Συμπεράσματα Αναφορές Κεφάλαιο 4. Ευθυγράμμιση Δισδιάστατων Οδοντιατρικών Εικόνων Βάσει Σημείων Αναφοράς Εισαγωγή Μεθοδολογία Προ-επεξεργασία Ορισμός Διακριτών Σημείων

15 4.2.3 Αυτόματος Ορισμός Αντιστοιχιών Ευθυγράμμιση με Χρήση Γεωμετρικού Μετασχηματισμού Συγκριτική Μελέτη Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Ευθυγράμμισης Αποτελέσματα Δεδομένα Ποιοτική Αποτίμηση Ποσοτική Αποτίμηση Ανάλυση Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Αναφορές Κεφάλαιο 5. Ευθυγράμμιση και Ογκομέτρηση Τρισδιάστατων Οδοντιατρικών Δεδομένων Εισαγωγή Μεθοδολογία Λήψη δεδομένων Τεχνική τρισδιάστατης ευθυγράμμισης Τεχνικές Ογκομετρικής Αποτίμησης Διαφορών Αποτελέσματα Αποτίμηση ευθυγράμμισης Ογκομετρική αποτίμηση Παρατηρήσεις

16 5.5 Συμπεράσματα Αναφορές Κεφάλαιο 6. Ευθυγράμμιση Τρισδιάστατων Οδοντιατρικών Δεδομένων Βάσει Τεχνητού Ανοσοποιητικού Δικτύου Εισαγωγή Μεθοδολογία Λήψη δεδομένων Ευθυγράμμιση τρισδιάστατων οδοντιατρικών δεδομένων Τεχνικές αποτίμησης Αποτελέσματα Ποιοτική αποτίμηση Ποσοτική αποτίμηση Ανάλυση Συμπεράσματα Αναφορές Κεφάλαιο 7. Επίλογος και Μελλοντικές Επεκτάσεις Δημοσιεύσεις

17 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός διδακτορικής διατριβής Η συλλογή και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήμης. Με βάση την ποιοτική ανάλυση δεδομένων από διάφορες πηγές, οι ειδικοί καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την αποτίμηση ή την επιλογή συγκεκριμένων θεραπευτικών σχημάτων ή εγχειρητικών διαδικασιών, ανάλογα με την εξέλιξη των εξεταζομένων οδοντιατρικών παθήσεων. Η λήψη ψηφιακών οδοντιατρικών δεδομένων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, παρέχει στον ειδικό τη δυνατότητα της στιγμιαίας καταγραφής της κλινικής κατάστασης της περιοχής ενδιαφέροντος (οδοντική μάζα, περιοδοντικοί ιστοί, φατνιακό οστό, στοματική κοιλότητα, κλπ) [1]. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στη αξιοποίηση ψηφιακών οδοντιατρικών δεδομένων, η διάγνωση βασίζεται κατά πλειοψηφία στην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων αυτών από τους ειδικούς, χωρίς την περεταίρω εμπλοκή αυτοματοποιημένων απεικονιστικών ή διαγνωστικών τεχνικών. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των δεδομένων και τα εξαγόμενα συμπεράσματα, βασίζονται στην υποκειμενική κρίση του εκάστοτε ειδικού, χωρίς την ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων ή κανόνων. Ειδικά όσον αφορά την οδοντιατρική, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας των περιοχών ενδιαφέροντος, αλλά και λόγω της προβληματικής πρόσβασης σε αυτές, η έλλειψη κάποιου είδους προτυποποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων σχετικά με την αποτίμηση μιας φαρμακευτικής ή εγχειρητικής θεραπευτικής μεθόδου. Η χρήση υπολογιστικών συστημάτων για την επεξεργασία ιατρικών γενικότερα και οδοντιατρικών ειδικότερα δεδομένων, είναι δυνατό να εξασφαλίσει την προτυποποιημένη ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, κάνοντας χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων επεξεργασίας [2]-[3]. Οι αλγόριθμοι αυτοί περιορίζουν την εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα και επεξεργάζονται τα δεδομένα με βάση τη μορφολογία τους και τις ιδιότητές τους, οι οποίες καθορίζονται σε χαμηλότερο επίπεδο από τη χρωματική κατανομή των εικονοστοιχείων που απαρτίζουν τα δεδομένα [4]. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η παρουσίαση καινοτόμων, αυτοματοποιημένων τεχνικών επεξεργασίας οδοντιατρικών δεδομένων, με απώτερο σκοπό τη χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αποτίμηση θεραπευτικών σχημάτων ή της εξέλιξης συγκεκριμένων οδοντιατρικών παθήσεων. Βασική μέριμνα της εν λόγω εργασίας δεν είναι η υποκατάσταση του ειδικού ιατρού, αλλά η παροχή βοηθητικών τεχνικών και εργαλείων, τα οποία θα διευκολύνουν τον ειδικό στη λήψη αποφάσεων και την αποτίμηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. 17

18 Εισαγωγή 1.2 Περιεχόμενα διδακτορικής διατριβής Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, αναπτύχθηκαν και παρουσιάζονται διάφορες καινοτόμες τεχνικές επεξεργασίας οδοντιατρικών δεδομένων. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τεχνικές διόρθωσης και τεχνικές ευθυγράμμισης τόσο δισδιάστατων, όσο και τρισδιάστατων οδοντιατρικών δεδομένων. Στην πρώτη περίπτωση, η εφαρμογή των προτεινόμενων αλγορίθμων αποσκοπεί στην εξάλειψη των πιθανών χρωματικών διαφορών μεταξύ συγκρινόμενων οδοντιατρικών εικόνων, με τελικό στόχο την βέλτιστη αντίληψή τους από το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ή από αλγορίθμους ψηφιακής επεξεργασίας. Όσον αφορά τις προτεινόμενες τεχνικές ευθυγράμμισης οδοντιατρικών δεδομένων, αυτές εφαρμόστηκαν σε δισδιάστατες οδοντιατρικές εικόνες, αλλά και σε τρισδιάστατους τόμους οδοντιατρικών δεδομένων, με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία των δεδομένων για τη αποτελεσματικότερη σύγκρισή τους. Για την αποτίμηση των προτεινόμενων αλγορίθμων χρησιμοποιήθηκαν τόσο τεχνητά όσο και κλινικά δεδομένα από διάφορες μελέτες. Η αποτίμηση βασίστηκε σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, σε σχέση με άλλες ευρέως διαδεδομένες τεχνικές διόρθωσης και ευθυγράμμισης ψηφιακών εικόνων. Τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις σχετικά με την επίδοση των αλγορίθμων παρουσιάζονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρείται μια γενική εισαγωγή στις απεικονιστικές τεχνικές που αφορούν την ψηφιακή οδοντιατρική. Επιπλέον παρουσιάζονται οι πιθανές εφαρμογές των εν λόγω τεχνικών, αλλά και της επιστήμης της πληροφορικής στην οδοντιατρική, καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους η επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων συμβάλλει στο έργο των ειδικών οδοντιάτρων, οδοντοτεχνιτών και χειρούργων. Το ζήτημα της διόρθωσης της αντίθεσης και της φωτεινότητας των ληφθέντων οδοντιατρικών δεδομένων αναλύεται στο Κεφάλαιο 3. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη σύγκριση δεδομένων με διαφορετικές χρωματικές ιδιότητες και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Επίσης παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος διόρθωσης της αντίθεσης συγκρινόμενων οδοντιατρικών εικόνων, η οποία βασίζεται στην εφαρμογή των τεχνικών ευθυγράμμισης ψηφιακών εικόνων στα ιστογράμματα των υπό διόρθωση οδοντιατρικών ραδιογραφημάτων. Το ιστόγραμμα της υπό διόρθωσης εικόνας τροποποιείται με βάση έναν γραμμικό μετασχηματισμό, του οποίου οι παράμετροι υπολογίζονται επαναληπτικά, εφαρμόζοντας τεχνικές βελτιστοποίησης. Η προτεινόμενη τεχνική εφαρμόστηκε σε τεχνητά και κλινικά δεδομένα και πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη με μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική διόρθωσης της αντίθεσης ψηφιακών εικόνων, βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων αποτίμησης. Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζεται η ευθυγράμμιση δισδιάστατων οδοντιατρικών ραδιογραφημάτων, τα οποία ελήφθησαν στα πλαίσια δοκιμών ενός νέου συστήματος απεικόνισης προβολών οδοντιατρικών εικόνων. Στη μελέτη που ακολούθησε, επιλέχθηκαν πέντε εικόνες αναφοράς από αντίστοιχες σειρές λήψεων δειγμάτων της κάτω γνάθου. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η ευθυγράμμιση των ληφθέντων εικόνων της κάθε σειράς, σε σχέση με την αντίστοιχη εικόνα αναφοράς. Η διαδικασία της ευθυγράμμισης βασίστηκε σε έναν καινοτόμο αλγόριθμο αντιστοίχισης σημείων αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιεί εξαγωνικά 18

19 Εισαγωγή πρότυπα εύρεσης αντίστοιχων σημείων, με βάση την ομοιότητα στην φωτεινότητα των εξεταζόμενων σημείων. Η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου αλγορίθμου αποτιμήθηκε συγκριτικά με τρεις αντίστοιχες μεθόδους ευθυγράμμισης, σύμφωνα με ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά κριτήρια. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματου υπολογισμού του όγκου των διαφορών ανάμεσα σε δύο τόμους τρισδιάστατων δεδομένων υπολογιστικής τομογραφίας. Το σύστημα απαρτίζεται από τρία διακριτά υποσυστήματα: (α) την ευθυγράμμιση των δύο τρισδιάστατων τόμων, (β) την εύρεση των διαφορών ανάμεσα στους δύο ευθυγραμμισμένους τόμους, χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακής αφαιρετικής ακτινογραφίας και (γ) την ογκομέτρηση των διαφορών. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αποτίμησης ενός νέου εμφυτεύματος και μιας καινοτόμου εγχειρητικής διαδικασίας για την προσθετική περιοδοντικού οστού στη στοματική κοιλότητα. Δεδομένα υπολογιστικής τομογραφίας ελήφθησαν για 20 ασθενείς πριν και μετά από την εγχείρηση και εφαρμόστηκε η προτεινόμενη τεχνική ογκομέτρησης για τον υπολογισμό του όγκου του αναγεννημένου περιοδοντικού οστού. Μετά από σχετική μελέτη πιστοποίησης των μετρήσεων, αποδείχθηκε ότι οι ληφθείσες μετρήσεις παρουσίαζαν ικανοποιητικό βαθμό ακρίβειας. Η διαδικασία της ευθυγράμμισης τρισδιάστατων τόμων οδοντιατρικών δεδομένων επεκτείνεται στο Κεφάλαιο 6, με την παρουσίαση μιας νέας μεθόδου εύρεσης αντίστοιχων σημείων και ευθυγράμμισης τρισδιάστατων δεδομένων. Η προτεινόμενη μέθοδος βασίζεται στη χρήση ανοσοποιητικών τεχνικών για τον υπολογισμό αντίστοιχων σημείων στα υπό ευθυγράμμιση δεδομένα, από ένα αρχικό νέφος σημείων από τα δεδομένα αναφοράς. Στόχος του προτεινόμενου αλγορίθμου είναι η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας ευθυγράμμισης τρισδιάστατων δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα ευθυγράμμισης. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε 10 ζεύγη προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών δεδομένων υπολογιστικής τομογραφίας, τα οποία ελήφθησαν από 10 ασθενείς μετά από συγκεκριμένη εγχειρητική διαδικασία αποκατάστασης περιοδοντικού οστού. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν 10 ακόμα ζεύγη δεδομένων με γνωστές γεωμετρικές διαφοροποιήσεις, τα οποία παρήχθησαν τεχνηέντως. Ακολούθησε συγκριτική μελέτη της προτεινόμενης μεθοδολογίας με την πλέον διαδεδομένη μέθοδο εύρεσης αντίστοιχων νεφών σημείων σε τρισδιάστατα δεδομένα, χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά κριτήρια. 1.3 Αναφορές [1] Moore WS, Dental digital radiography. Tex Dent J, 2002,119: [2] Mol A. Image processing tools for dental applications. Dent Clin North Am [3] Escarpinati MC, Costa Vieira MA, Schiabel H. Computer technique for digital radiographic images correction based on the digitizer characteristic curve. J Digit Imaging 2002; 15(1): [4] Castleman RK. Digital Image Processing. Prentice Hall, 1996:

20 Απεικονιστικές Τεχνικές 20

21 Απεικονιστικές Τεχνικές Κεφάλαιο 2. Απεικονιστικές Τεχνικές στην Ψηφιακή Οδοντιατρική 2.1 Εισαγωγή στη ψηφιακή οδοντιατρική απεικόνιση Η ψηφιακή απεικόνιση χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους τομείς της ιατρικής [1]- [3]. Ειδικότερα όσον αφορά την οδοντιατρική, η ψηφιακή απεικόνιση άρχισε να εξαπλώνεται κατά τη δεκαετία του 1980, οπότε και κατασκευάστηκαν οι πρώτες ενδοστοματικές συσκευές λήψης ραδιογραφημάτων [4]. Παρόλα αυτά, οι πρώιμες υλοποιήσεις των συστημάτων αυτών δεν υποστήριζαν τη σύνθεση πανοραμικών και κεφαλομετρικών εικόνων και επομένως δεν ήταν δυνατή η αποκλειστική χρήση ψηφιακών δεδομένων και η απεξάρτηση από κλασικές τεχνικές ραδιογραφίας για τον έλεγχο οδοντιατρικών παθήσεων και την αποτίμηση θεραπευτικών χειρουργικών διαδικασιών. Η κατάσταση αυτή άλλαξε δραματικά από τις αρχές της δεκαετίας του Η κατασκευή πλήθους ενδοστοματικών και εξωστοματικών συσκευών λήψης ψηφιακών εικόνων, σε συνδυασμό με τη μηχανογράφηση των περισσότερων οδοντιατρείων και κλινικών, συνέβαλαν αποφασιστικά στη ραγδαία εξάπλωση της ψηφιακής οδοντιατρικής απεικόνισης και την αναγνώριση αυτής ως αξιόπιστη, και σε πολλές περιπτώσεις ποιοτικά ανώτερη, εναλλακτική μορφή απεικόνισης, έναντι των κλασικών τεχνικών ραδιογραφίας [5]. Η χρήση ψηφιακών δεδομένων στην οδοντιατρική έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τον ειδικό ιατρό (οδοντίατρο, ορθοδοντικό), όσο και για τον ίδιο τον ασθενή [6]. Στα πλεονεκτήματα αυτά συγκαταλέγονται, η δυνατότητα κεφαλομετρικής ανάλυσης, η δυνατότητα άμεσης ψηφιακής υπέρθεσης για τη σύγκριση δεδομένων που ελήφθησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, η ψηφιακή επεξεργασία των δεδομένων για τη διευκόλυνση της διάγνωσης συγκεκριμένων παθήσεων, η δραστική ελάττωση των επιπέδων ακτινοβόλησης, αλλά και η εύκολη και πρακτική αποθήκευση των δεδομένων σε ψηφιακή μορφή Βασικές αρχές Για τη λήψη οδοντιατρικών δεδομένων, στις κλασικές αναλογικές τεχνικές ενδοστοματικής ραδιογραφίας, χρησιμοποιείται ραδιογραφικό φιλμ, το οποίο αποτελείται από κόκκους αλογονιδίου του αργύρου, τοποθετημένους σε μήτρα ζελατίνης [6]. Όταν το φιλμ εκτίθεται σε φωτόνια ακτινών Χ, οι κρύσταλλοι αλογονιδίου του αργύρου ευαισθητοποιούνται, αποδίδοντας μαύρο χρώμα κατά την εμφάνιση του φιλμ [7]. Κατά συνέπεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το φιλμ δρα τόσο ως ανιχνευτής ακτινοβολίας, όσο και ως το μέσω απεικόνισης του ακτινοβολούμενου αντικειμένου. Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζονται μερικά προϊόντα αναλογικού φιλμ οδοντιατρικής χρήσης (α) συσκευασμένο και (β) μετά από την διαδικασία εμφάνισης. 21

22 Απεικονιστικές Τεχνικές (α) (β) Εικόνα 2.1. Αναλογικό φιλμ ραδιογραφίας για ενδοστοματική οδοντιατρική χρήση: (α) συσκευασμένο (πηγή: Wikimedia) και (β) μετά από την ολοκλήρωση της εμφάνισης (πηγή: Dental Blog - Όσον αφορά τις αναλογικές συσκευές εξω-στοματικής λήψης, επιστρατεύονται υποδοχείς δράσεων για την καταγραφή των εικόνων στο φιλμ [8]. Το φιλμ αυτού του τύπου είναι υπερευαίσθητο σε φωτόνια φωτός, τα οποία εκπέμπονται από παρακείμενες διατάξεις παραπετασμάτων ενίσχυσης. Και σε αυτή την περίπτωση το φιλμ κατασκευάζεται από μικρο-κρυστάλλους αλογονιδίου του αργύρου, οι οποίοι είναι πρωτίστως ευαίσθητοι στον φωτισμό, έναντι των ακτινών Χ [9]. Τα παραπετάσματα ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμβάλλουν στη μείωση της δόσης ακτινοβόλησης, αλλά επίσης ελαττώνουν την ευκρίνεια της απεικόνισης [10]. Στην Εικόνα 2.2 παρουσιάζεται παράδειγμα εμφανισμένου φιλμ εξω-στοματικής λήψης. 22

23 Απεικονιστικές Τεχνικές Εικόνα 2.2. Εμφανισμένο αναλογικό φιλμ ραδιογραφίας για εξω-στοματική οδοντιατρική χρήση (πηγή: Bob Cromwell - Αντίθετα με τις τεχνικές αναλογικής ραδιογραφίας, στη ψηφιακή ραδιογραφία η εικόνα παρουσιάζεται με τη χρήση ψηφιακών κουκίδων (εικονοστοιχείων) ή φωτοευαίσθητων στοιχείων (οθόνη υπολογιστή) [11]. Τα ψηφιακά αυτά στοιχεία απεικονίζουν συνήθως αποχρώσεις του γκρι, ανάλογα με την έκθεση ακτινοβόλησης της απεικονιζόμενης περιοχής, και τακτοποιούνται σε διατάξεις πλέγματος στην πλευρά του αισθητήρα ακτινοβολίας [10]. Επομένως, στην περίπτωση της ψηφιακής απεικόνισης, τα απεικονιστικά στοιχεία έχουν σαφώς καθορισμένη διάταξη, σε αντίθεση με την τυχαία διανομή των κρυστάλλων που χρησιμοποιούνται στις κλασικές τεχνικές αναλογικής ραδιογραφίας [1]. Επιπλέον, σε αντίθεση με την αναλογική ραδιογραφία, στη ψηφιακή ραδιογραφία οι αισθητήρες ακτινοβολίας απλά ανιχνεύουν το επίπεδο ακτινοβόλησης, καθώς η αποτύπωση των δεδομένων γίνεται σε διαφορετικό μέσο (οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ψηφιακό αρχείο). Στην περίπτωση της ψηφιακής ραδιογραφίας, το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από τον αισθητήρα είναι πρακτικά ένα αναλογικό σήμα και πιο συγκεκριμένα αντιστοιχεί σε τάση ως προς το χρόνο ανίχνευσης [6]. Ο αισθητήρας συνδέεται απ' ευθείας με υπολογιστικό σύστημα, το οποίο πραγματοποιεί τη δειγματοληψία και ψηφιοποίηση του εν λόγω αναλογικού σήματος [12]. Πρακτικά, παράγεται μια ψηφιοποιημένη τιμή για κάθε εικονοστοιχείο του απεικονιζόμενου αντικειμένου, η οποία, μετά από κανονικοποίηση, μετατρέπεται σε ένα επίπεδο φωτεινότητας από τον καταγραφέα καρέ του υπολογιστικού 23

24 Απεικονιστικές Τεχνικές συστήματος [11]. Για μονόχρωμες ψηφιοποιημένες εικόνες 8 ψηφίων (8-bit), το παραγόμενο επίπεδο φωτεινότητας ποικίλει από 0 ως 255, με την τιμή 0 να αντιστοιχεί σε μαύρο, την τιμή 255 σε λευκό και όλες τις ενδιάμεσες τιμές να αντιστοιχούν σε αποχρώσεις του γκρι [11]. Το εύρος των διαθέσιμων επιπέδων φωτεινότητας της παραγόμενης ψηφιακής εικόνας καθορίζει την ανάλυση της αντίθεσης της εικόνας (χρωματική ανάλυση), ενώ οι φυσικές διαστάσεις των εικονοστοιχείων της, καθορίζουν τη γεωμετρική ανάλυση της εικόνας. Τα χαρακτηριστικά αυτά ποικίλουν ανά περίπτωση και εξαρτώνται κυρίως από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και την ψηφιοποίηση των δεδομένων Λήψη δεδομένων Γενικά, διακρίνονται δύο μέθοδοι παραγωγής ψηφιακών οδοντιατρικών εικόνων: (α) μέσω έμμεσης λήψης και (β) μέσω άμεσης ψηφιακής απεικόνισης [1]. Στην πρώτη περίπτωση, η ψηφιακή εικόνα δεν λαμβάνεται απ' ευθείας από τη συσκευή λήψης, αλλά παράγεται από συμβατικά αναλογικά ραδιογραφήματα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία ψηφιοποίησης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση επίπεδου σαρωτή με ενσωματωμένο προσαρμογέα διαφανειών ή τη χρήση ειδικής φωτογραφικής μηχανής [13]. Μετά από την ψηφιοποίηση, η εικόνα μπορεί να βελτιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας κατάλληλα πακέτα λογισμικού [14]. Στη δεύτερη περίπτωση παραγωγής ψηφιακών οδοντιατρικών εικόνων, οι ψηφιακές εικόνες είναι το άμεσο αποτέλεσμα της ακτινογραφικής διαδικασίας. Οι εικόνες μπορούν να παραχθούν είτε ευθέως από τη συσκευή ραδιογραφίας, είτε με τη διαμεσολάβηση μιας επιπλέον διαδικασίας, στην οποία η τελική ψηφιακή εικόνα συντίθεται μετά από σάρωση με λέιζερ [15]. Στις συσκευές που εφαρμόζεται σάρωση λέιζερ για την παραγωγή των ψηφιακών εικόνων, απαιτείται η χρήση φωσφορούχων πλακιδίων αποθήκευσης. Τα πλακίδια αυτά αποθηκεύουν ενέργεια όταν εκτίθενται σε ακτινοβολία και εκπέμπουν φωτισμό όταν σαρώνονται από ακτίνες λέιζερ. Ο σαρωτής λέιζερ σαρώνει την επιφάνεια του φωσφορούχου πλακιδίου και καταγράφει των αριθμό των φωτονίων που εντοπίζονται σε κάθε θέση σάρωσης [16]. Η αρχικοποίηση και η χρήση των σαρωτών αυτών γενικά απαιτεί χαμηλό φωτισμό, καθώς τα πλακίδια φωσφόρου είναι ελαφρώς ευαίσθητα στον ορατό φωτισμό. Οι ακριβείς συνθήκες λειτουργίας εξαρτώνται από την κατασκευή του σαρωτή, καθώς μερικά προϊόντα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο φωτισμό. Συνήθως, στις συσκευές αυτές χρησιμοποιείται λέιζερ τύπου ηλίου-νέον και η έντασή του επικεντρώνεται γύρω από τη μπάντα των 600 nm [16]. Σαρωτές μεγέθους εκατοστών είναι δυνατό να εσωκλείουν πολλαπλά πλακίδια απεικόνισης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Ο ακριβείς αριθμός των πλακιδίων εξαρτάται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το ενδιάμεσο αυτό στάδιο επεξεργασίας, πριν από την παραγωγή της τελικής ψηφιακής εικόνας, προκαλεί μια μικρή καθυστέρηση της όλης διαδικασίας ψηφιακής ραδιογραφίας. Για παράδειγμα η εμφάνιση μέχρι 8 οπισθομυλικών ραδιογραφημάτων απαιτεί περίπου 90 δευτερόλεπτα, ενώ η απεικόνιση ενός πλήρους πανοραμικού οδοντιατρικού ραδιογραφήματος απαιτεί περίπου 3 λεπτά. Και πάλι, όμως, οι χρόνοι αυτοί εξαρτώνται από τη υλοποίηση του κατασκευαστή της συσκευής. Παρά το γεγονός ότι τα πλακίδια φωσφόρου μπορούν να αποθηκεύσουν την ενέργεια της ακτινοβολίας επί σειρά ημερών, οι αποθηκευμένες πληροφορίες αρχίζουν να εξασθενούν 24

25 Απεικονιστικές Τεχνικές μετά από την παρέλευση λίγων λεπτών από τη στιγμή της ακτινοβόλησης [16], οπότε συνιστάται η άμεση σάρωση των πλακιδίων για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής απεικόνισης. Για τη διαγραφή της αποθηκευμένης πληροφορίας, τα πλακίδια εκτίθενται σε υψηλής έντασης φωτισμό. Τα πλακίδια φωσφόρου έχουν το μέγεθος συμβατικού φιλμ και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αλλά απαιτούν προσεχτικό χειρισμό, λόγω της υπερευαίσθητης επιφάνειάς τους. Παραδείγματα πλακιδίων φωσφόρου και συσκευών σάρωσης παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.3(α) και στην Εικόνα 2.3(β), αντίστοιχα. (α) (β) Εικόνα 2.3. Εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών ραδιογραφημάτων με τη μέθοδο σάρωσης πλακιδίων φωσφόρου: (α) Πλακίδια φωσφόρου ScanX διαφόρων μεγεθών. (β) Συσκευή σάρωσης PSIX της εταιρίας Acteon. Στα συστήματα που παράγουν τις ψηφιακές εικόνες απ' ευθείας, χωρίς τη διαμεσολάβηση επιπλέον σάρωσης, συνήθως ο αισθητήρας ακτινοβόλησης αποτελείται από συσκευή Διάταξης Συζευγμένου Φορτίου (CCD). Η συσκευή απαρτίζεται από κρυστάλλους σιλικόνης τοποθετημένους δικτυωτά, οι οποίοι μετατρέπουν τη φωτεινή ενέργεια σε ηλεκτρονικό ψηφιακό σήμα [17]. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στις ψηφιακές βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές. Στην περίπτωση αυτή, ο ίδιος ο αισθητήρας δεν είναι σε θέση να αποθηκεύσει τις πληροφορίες και κατά συνέπεια απαιτείται άμεση διασύνδεση (συνήθως μέσω οπτικών ινών) με συσκευή απεικόνισης, η 25

26 Απεικονιστικές Τεχνικές οποία αναλαμβάνει την προβολή των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η απαίτηση αυτή αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των συστημάτων ψηφιακής ραδιογραφίας αυτού του τύπου [18]. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου συστήματος παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.4. Το σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα των συσκευών αυτών εντοπίζεται στον σημαντικά μειωμένο χρόνο επεξεργασίας που απαιτείται για τη λήψη και των προβολή των ραδιογραφημάτων, καθώς οι εικόνες προβάλλονται απ' ευθείας στην οθόνη του υπολογιστικού συστήματος. Στις αρχικές υλοποιήσεις των συσκευών αυτών η ωφέλιμη περιοχή του αισθητήρα CCD ήταν μικρότερη από το μέγεθος του τυπικού φιλμ και έτσι απαιτούνταν πολλαπλές ακτινοβολήσεις για την απεικόνιση του συνόλου της πληροφορίας [18]. Τα τελευταία, όμως, χρόνια έχουν παραχθεί αισθητήρες οι οποίοι προσεγγίζουν ικανοποιητικά το μέγεθος του κλασικού φιλμ ραδιογραφίας. Εικόνα 2.4. Συσκευή ακτινογράφησης με αισθητήρα τύπου CCD (Kodak Rvg 5100 Digital Radiography System). Στα συστήματα άμεσης ψηφιακής απεικόνισης συγκαταλέγονται και οι συσκευές υπολογιστικής τομογραφίας (Computed Tomography ή CT). Η έννοια και οι βασικές αρχές της υπολογιστικής τομογραφίας παρουσιάστηκαν από τους Godfrey Hounsfield και Alan Cormack το 1973 [19]. Οι συσκευές CT παράγουν τρισδιάστατες εικόνες που απεικονίζουν τις εσωτερικές δομές του σώματος ή του κρανίου του ασθενούς, χρησιμοποιώντας πολύπλοκες τεχνικές σάρωσης ακτινών Χ. Τα τρισδιάστατα δεδομένα υπολογιστικής τομογραφίας αποτελούνται από συστοιχίες επίπεδων εικόνων, οι οποίες αντιστοιχούν σε εγκάρσιες απόψεις των τομών της απεικονιζόμενης περιοχής [20]. Οι τομές αυτές παράγονται με την έκθεση του ασθενούς σε δέσμη ακτινών Χ σχήματος βεντάλιας ή κώνου και την αποτύπωση της διαθλώμενης ακτινοβολίας σε λεπτό, ημικυκλικό, ψηφιακό αισθητήρα. Ο ασθενής τοποθετείται ανάμεσα στην πηγή ακτινοβόλησης και τον αισθητήρα, έτσι ώστε το κέντρο του αισθητήρα να βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πηγή ακτινοβόλησης. Επομένως, κάθε επίπεδη εικόνα των δεδομένων αποτελεί προβολή μιας 26

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Πανοραμική ακτινογραφία Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Ενδοστοματικές ακτινογραφίες Εξωστοματικές ακτινογραφίες Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες κλινικές ανάγκες είναι: Οι ενδοστοματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπολογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Η Υπολογιστική Τοµογραφία ή Αξονική Τοµογραφία, έχει διεθνώς επικρατήσει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Computed Tomography. Θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος. Φροντίδα δοντιών

VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος. Φροντίδα δοντιών VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος Αεροσυμπιεστές Αναρροφήσεις Ψηφιακή Απεικόνιση Φροντίδα δοντιών Υγιεινή Η νέα διάσταση της ακτινοδιάγνωσης Δίπλα στη έδρα Ο σαρωτής φύλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Το δόντι αποτελείται από σκληρούς ενασβεστιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή 3Δ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ DICOM ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Νικολάου Φοίβια

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 7. Υπολογιστική τοµογραφία Η ανάγκη απεικόνισης στις 3- ιαστάσεις Στην κλασική ακτινολογία η τρισδιάστατη ανθρώπινη ανατοµία προβάλλεται πάνω στο ακτινογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

DENTOMEDICA A.E CS 8100 Ψηφιακό Πανοραµικό CS 8100 από την Carestream. Με έξυπνο σχεδιασµό, µικρό όγκο και τέλεια εικόνα, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το ιατρείο σας. Είναι σχεδιασµένο εργονοµικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η χρήση ακτίνων-χ και ραδιοϊχνηθετών συνηθίζεται: Στην Ιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: PR-4 ΜΑΘΗΤΕΣ: ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΘΩΜΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ)

Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ) Ενότητα 2: Οδοντιατρική ακτινολογία (β μέρος) Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παιδιατρική υπολογιστική τομογραφία: Μέθοδοι ιατρικής απεικόνισης και τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Τυπική καμπύλη δόσης επιβίωσης για καρκινικά και υγιή κύτταρα μετά από ακτινοβόληση:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Βασικά στοιχεία της ψηφιακής επεξεργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές Τομογραφίες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές Τομογραφίες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μεγάλο εύρος Έκθεσης. Λιγότερες επαναλήψεις. Περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Οδηγός Προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος λειτουργεί από

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Διδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνα Χρωματικά μοντέλα: Munsell, HSB/HSV, CIE-LAB Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνες Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.831.3/190/805496/Σ.4897/24 εκ. 2014/ΓΕΣ/ ΥΓ/4ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων

Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων Ερευνητικές δραστηριότητες εργαστηρίου του Δρ. Μάρκου Πετούση 1. Εισαγωγή Η εμβιομηχανική είναι η επιστήμη, στην οποία εφαρμόζονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Oι οπτικές επιδράσεις, που μπορεί να προκαλέσει μια εικόνα στους χρήστες, αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα των λειτουργιών γραφικών με Η/Υ. Τον όρο της οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο

Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Κ.Υ.Α.Τ. ΕΥΟΣΜΟΥ Νοέμβριος, 2015 Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Mέσα στερεάς κατάστασης

Mέσα στερεάς κατάστασης Πηγή: http://www.ipet.gr Mέσα στερεάς κατάστασης Τα αποθηκευτικά μέσα στερεής κατάστασης είναι συσκευές αποθήκευσης δεδομένων κλειστού τύπου, χωρίς κινούμενα μέρη, στις οποίες τα δεδομένα αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφική Γλυπτική Χαρακτική Διακοσμητική

Ζωγραφική Γλυπτική Χαρακτική Διακοσμητική 7/2/2008 ΕΙΣΟΔΟΣ Λεύκες στη Μεσσήνη (1960) Τάκης Κατσουλίδης (1933 - ) Φανή (1949) Γιάννης Μόραλης (1916 - ) Σινιάλα (1974-1988) Τάκις (1925 - ) Αρσανάς (1980-1990) Φώτης Ζαχαρίου (1909 - ) Ζωγραφική Γλυπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στις τεχνικές βελτίωσης εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 11: Επεξεργασία εικόνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Σελίδα 1 από 6 Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Ο οδηγός ποιότητας χρωμάτων βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες που διατίθενται για τη ρύθμιση και προσαρμογή της έγχρωμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Χρ. ΜΑΚΡΗ M.Sc. Γεωλόγος Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες

Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες Σύστημα κινητικής ανάλυσης βάδισης (πελματογράφος). Μετρήσεις, αξιολόγηση, διάγνωση και ορθωτική θεραπεία στις παθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ακτινοβολία χ που εξέρχεται από το σώμα, αλληλεπιδρά με το φθορίζον στρώμα της ΕΠ, μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1. ΥΛΙΚΟ 2.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Ρολόι υπολογιστή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CPU 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης ΜΕΤΡΗΣΗ Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης Ανάλυση Βάδισης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΑΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΑΝΣΗΣ Σημείου Μέλους Γωνίας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Η συχνότητα καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

A L A R A. Μαρία Λύρα

A L A R A. Μαρία Λύρα A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία 37 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ακτινοπροστασία σε εφαρµογές επεµβατικής Καρδιολογίας Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία Π. Ι. Παπαγιάννης Επ. Καθ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1 Βασικές έννοιες 11.1.1 Γραμμική και μη

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 7 : 3D Laser Scanner Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του Έργου. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών»

Απολογισμός του Έργου. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών» Απολογισμός του Έργου «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών» Εισηγητής: κος Κανάκης Νικήτας Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου / Γενικός Γραμματέας ΓτΚ Γιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα. ΤΕΙ Κρήτης DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα ΤΕΙ Κρήτης Πληροφορίες Μαθήματος ιαλέξεις Πέμπτη 12:15 15:00 Αιθουσα Γ7 ιδάσκων:. Κοσμόπουλος Γραφείο: Κ23-0-15 (ισόγειο( κλειστού γυμναστηρίου) Ωρες γραφείου Τε 16:00

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. καταστροφές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. καταστροφές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ του Ευάγγελου Ι. Φιλιππίδη για τη συμμετοχή στο έργο «Εκπαιδευτική εμβάθυνση στις φυσικές καταστροφές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα