ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή"

Transcript

1 ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΒΕΝΤΕΚΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: «Μία ιστοεξερεύνηση για τη Μικρασιατική Καταστροφή : Στη Σµύρνη µε τη µηχανή του χρόνου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν διδακτικό σενάριο εκπονήθηκε ως µέρος της ολοκλήρωσης της Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για τους Φιλολόγους. Αξιοποιήθηκε το περιβάλλον webquest για την υλοποίηση της διδασκαλίας. Στόχος του διδακτικού σεναρίου µετά το πέρας της διδακτικής ενότητας είναι οι µαθητές να γνωρίσουν τα γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής και παράλληλα να εξοικειωθούν στη χρήση των ΤΠΕ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ: Το σενάριο αυτό ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για τη ιδασκαλία της Ιστορίας στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς: Να αναπτύξει την ιστορική σκέψη και συνείδηση του µαθητή. Να συνειδητοποιηθεί ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη µελέτη όλων των πτυχών της (οικονοµικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής, κ.λ.π.). Να κατανοήσουν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεµελιώνεται στην ορθή αξιοποίηση των πηγών. Να αναπτύξουν θετική στάση για την αξία της σπουδής του παρελθόντος ως παράγοντα αυτογνωσίας και βαθύτερης κατανόησης της κοινωνίας. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Γενικοί διδακτικοί στόχοι: Να γνωρίσουν τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου και τους βασικούς πρωταγωνιστές. Να γνωρίσουν τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την καταστροφή της Σµύρνης και το διωγµό. Να επισηµάνουν τις συνέπειες του πολέµου για τον άµαχο πληθυσµό και τη στάση των ισχυρών. Να ενηµερωθούν για τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι µικρασιάτες κατά τον ερχοµό τους στην Ελλάδα µετά το Να πληροφορηθούν για τη µέριµνα που έλαβε το ελληνικό κράτος για τη στέγαση και την επιβίωση των προσφύγων.

2 Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: Να επεξεργαστούν διαφορετικά είδη ιστορικών πηγών (γραπτές, προφορικές και οπτικοακουστικές). Να εξοικειωθούν µε την ανάγνωση ιστορικών χαρτών. Να κατανοήσουν την έννοια της οπτικής γωνίας, συνθέτοντας δικό τους κείµενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Να ασκηθούν στην επιλογή εκείνων των πληροφοριών που ταιριάζουν στο εκάστοτε ερώτηµα δραστηριότητα (κριτικός γραµµατισµός). Ειδικοί διδακτικοί στόχοι (νέες δεξιότητες στους Η/Υ και στις ΤΠΕ ψηφιακός γραµµατισµός): Να εξοικειωθούν µε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης. Να αναπτύξουν την ικανότητα αναζήτησης υλικού σε επιλεγµένους δικτυακούς τόπους. Να γνωρίσουν το διαδίκτυο ως πηγή γνώσης και να το χρησιµοποιούν ως εύχρηστο και σηµαντικό µέσο έρευνας και µάθησης. Να εξοικειωθούν µε τη διερεύνηση και κριτική επιλογή πληροφοριών µέσα από το διαδίκτυο. Να ασκηθούν οι µαθητές/ µαθήτριες στην παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου σε περιβάλλον Προγραµµάτων Επεξεργασίας κειµένου. Να ασκηθούν στη χρήση του λογισµικού παρουσίασης. Παιδαγωγικοί στόχοι: Η εξοικείωση των µαθητών µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο µάθησης, µέσω της εργασίας τους σε οµάδες. Η ενίσχυση της αυτενέργειάς τους κατά τον επιµερισµό των ρόλων και του έργου που θα επιτελέσουν. Η ανάληψη ενεργού ρόλου στην οικοδόµηση της γνώσης. Η ανάπτυξη του σεβασµού των ικανοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων των άλλων, της αλληλοϋποστήριξης και της συνεργασίας. Η τόνωση της αυτοεκτίµησης, της αυτοπεποίθησης και η κοινωνικοποίηση του κάθε ατόµου µέσα στην οµάδα και ενώπιον της τάξης µέσω της παρουσίασης. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 6 διδακτικές ώρες. Η έκτη διδακτική ώρα απαιτείται για την παρουσίαση και το σχολιασµό του βίντεο που παρήγαγαν οι µαθητές µε το πρόγραµµα ulead, για αξιολόγηση των εργασιών καθώς και για περαιτέρω διευκρινίσεις. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οι στόχοι αυτής της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται πλήρως στο ισχύον πρόγραµµα της διδασκαλίας της Ιστορίας. Η συγκεκριµένη διδασκαλία γίνεται στο κεφάλαιο της Μικρασιατικής Καταστροφής, της Ιστορίας Γενικής παιδείας της Γ Λυκείου. Η διδασκαλία αυτή µπορεί επίσης να ενταχθεί εναλλακτικά στο µάθηµα της Ερευνητικής Εργασίας Α ή Β Λυκείου ή στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράµµατος.

3 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ιδακτικό εγχειρίδιο «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσµου» (Γ' Γενικού Λυκείου) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ: Απαιτείται η ύπαρξη εργαστηρίου πληροφορικής, σύνδεση στο διαδίκτυο και ύπαρξη προγραµµάτων φυλλοµετρητή, επεξεργαστή κειµένου και προγράµµατος παρουσιάσεων σε κάθε υπολογιστή. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Μικρή εξοικείωση των µαθητών και του διδάσκοντα στη χρήση διερευνητικού λογισµικού. Προηγούµενη εµπειρία των µαθητών σε συνεργατική δραστηριότητα. Ευελιξία στο ωρολόγιο σχολικό Πρόγραµµα προκειµένου να γίνει τροποποίηση αν χρειαστεί, έτσι ώστε να διατεθούν δύο συνεχόµενες διδακτικές ώρες. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: Οι µαθητές χωρίζονται σε 6 οµάδες 4 µαθητών. Κριτήριο για τη σύνθεση των οµάδων είναι να υπάρχει σε κάθε µια ένας τουλάχιστον µαθητής, που να είναι εξοικειωµένος στη χρήση λογισµικού και Η/Υ. Σε κάθε οµάδα ένα άτοµο θα είναι ο χειριστής του Η/Υ, ένα ο γραµµατέας, ένα ο ερευνητής και ένα ο συντονιστής. ΟΙ ΟΜΑ ΕΣ ΜΑΣ: Οι ιστορικοί Οι πολιτικοί Οι δηµοσιογράφοι Οι λογοτέχνες Οι πρόσφυγες Οι καλλιτέχνες ( µουσικοί, φωτογράφοι, σκηνοθέτες) ΠΟΡΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Α ΦΑΣΗ Η πρώτη φάση διαρκεί (1) µία διδακτική ώρα. Το πρώτο δεκάλεπτο της ώρας διατίθεται για να παρουσιάσει ο καθηγητής στους µαθητές την ιστοεξερεύνηση. Έπειτα, σε αυτή τη φάση ο καθηγητής πρέπει να συζητήσει µε κάθε οµάδα, προκειµένου να βοηθήσει τους µαθητές να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας της ιστοεξερεύνησης, να µοιράσουν αρµοδιότητες και να ανακαλύψουν µόνοι τους - µελετώντας τα φύλλα εργασίας της οµάδας τους - τι είδους ευρήµατα πρέπει να εντοπίσουν προκειµένου να τα καταγράψουν και να τα αξιοποιήσουν στη συνέχεια µε τις διαδικασίες της επιλογής, σύγκρισης και ταξινόµησης, για την τελική σύνθεση των πληροφοριών σε ενιαίο κείµενο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο καθηγητής δίνει οδηγίες για την πραγµατοποίηση της αναζήτησης και ελέγχει αν οι µαθητές αναζητούν τα κατάλληλα ευρήµατα.

4 Β ΦΑΣΗ Κατά τη δεύτερη φάση, που διαρκεί (2) δύο διδακτικές ώρες (προτείνεται να είναι συνεχόµενες), οι µαθητές ασχολούνται µε την παρατήρηση, τη σύγκριση, την ερµηνεία των ευρηµάτων, προκειµένου να συνθέσουν κείµενο που θα απαντά στα συγκεκριµένα ερωτήµατα των φύλλων εργασίας της οµάδας τους. Τα φύλλα εργασίας εκτός από το περιβάλλον της ιστοεξερεύνησης (http://smyrna1922.weebly.com/) υπάρχουν και στο τέλος του διδακτικού σεναρίου. Σε αυτήν τη φάση συνεργάζονται όλα τα µέλη κάθε οµάδας ισότιµα και αποφασίζουν για τις απαντήσεις που θα δώσουν. Επίσης, σε αυτήν τη φάση µπορεί να χρησιµοποιηθεί συµπληρωµατικά πρόσθετο υλικό από τη σχετική βιβλιογραφία (προτείνεται: Σχολικό Εγχειρίδιο Ιστορίας, Ιστορία Ελληνικού Έθνους- Εκδοτική Αθηνών ) και από την καρτέλα Χρήσιµο υλικό της ιστοεξερεύνησης. Κατά τη διαδικασία της σύνθεσης ο καθηγητής ελέγχει τις οµάδες αν έχουν ολοκληρώσει την αναζήτηση των ευρηµάτων, παρεµβαίνει στις συζητήσεις και ελέγχει την επάρκεια των απαντήσεων που καταγράφονται στα φύλλα εργασίας. Γ ΦΑΣΗ Η τρίτη φάση της δραστηριότητας διαρκεί (1) µία διδακτική ώρα. Σε αυτήν οι οµάδες παραδίδουν στον καθηγητή τα φύλλα εργασίας που συµπλήρωσαν και παρουσιάζουν προφορικά τις εργασίες τους. Ακολουθήσει συζήτηση όπου διατυπώνονται απορίες από το ακροατήριο και δίνονται διευκρινίσεις για τα θέµατα που παρουσιάστηκαν. Όλα τα µέλη κάθε οµάδας συµµετέχουν στην παρουσίαση και αξιολογείται από τον καθηγητή αυτή η οµαδική δραστηριότητα. ΦΑΣΗ Η τέταρτη φάση της δραστηριότητας διαρκεί (1) µία διδακτική ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης οι µαθητές συνεργάζονται και αξιοποιώντας τα ευρήµατά τους, δηµιουργούν ένα βίντεο trailer της εκποµπής «Με τη Μηχανή του Χρόνου» µε τη βοήθεια του προγράµµατος ulead, το οποίο θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο youtube. Ε ΦΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση των µαθητών θα γίνει σε (1) µία διδακτική ώρα ατοµικά και οµαδικά στα αντίστοιχα φύλλα αξιολόγησης που υπάρχουν στην ιστοεξερεύνηση. Αξιολογούνται η αποτελεσµατική συνεργασία κάθε οµάδας, η εύστοχη και επαρκής απάντηση των ερωτηµάτων στα φύλλα εργασίας, καθώς και η ικανοποιητική προφορική παρουσίαση του κάθε θέµατος.

5 ΟΜΑ Α 1 η : Οι ιστορικοί ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αφού παρακολουθήσετε την παραπάνω παρουσίαση µε τίτλο "Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή" και αφού διαβάσετε το εισαγωγικό σηµείωµα του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού για τα σηµαντικά γεγονότα της περιόδου να συντάξετε σε ένα έγγραφο word ένα ηµερολόγιο των βασικών εξελίξεων των ετών , δηλαδή των γεγονότων από την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, το 1919 έως και την κατάρρευση του µετώπου. Εργασία 2 η Επισκεφτείτε τη σελίδα του ΙΜΕ και διαβάστε την πηγή "Από την καταστροφή". Πώς περιγράφει την τύχη των Ελλήνων ο γάλλος ιστορικός Ντριώ; Εργασία 3 η Με τη βοήθεια του λογισµικού Centennia να εντοπίσετε την πορεία του ελληνικού στρατού στο Μικρασιατικό µέτωπο. Επίσης, βρείτε στο google αντίστοιχες εικόνες και χάρτες µε την πορεία του ελληνικού στρατού. Τι παρατηρείτε ως προς τις δυσκολίες ανεφοδιασµού του; Εργασία 4η Αφού επισκεφτείτε τις σελίδες του σχολικού βιβλίου "Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας" για τη Συνθήκη Λωζάνης και αφού παρακολουθήσετε την σχετική παρουσίαση, να εντοπίσετε και να καταγράψετε σε ένα αρχείο word τα κυριότερα σηµεία της Συνθήκης και τέλος, µε τη βοήθεια του λογισµικού Centennia να παρατηρήσετε το χάρτη της Ελλάδος όπως διαµορφώθηκε το 1923 µε βάση τη συνθήκη αυτή. Να αποθηκεύσετε το χάρτη που χρησιµοποιήσατε. Εργασία 1η ΟΜΑ Α 2η : Οι πολιτικοί Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που θα αντλήσετε από το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού για την προσωπικότητα και τις πολιτικές θέσεις του Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου, να δηµιουργήσετε ένα κείµενο word, στο οποίο θα απαντάτε στα εξής ερωτήµατα: Ποιοι ήταν οι στόχοι και τα πολιτικά οράµατα του Βενιζέλου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας; Ποια εικόνα είχε η κοινή γνώµη για τον Κωνσταντίνο; Ποια ελληνικά στρώµατα και γιατί τάχθηκαν µε το µέρος του;

6 Εργασία 2η Αφού διαβάσετε προσεχτικά τις απόψεις που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ και τα ειδικά αφιερώµατα της Ελευθεροτυπίας και του Βήµατος να διατυπώσετε σε ένα αρχείο word τις απόψεις σας για τις ευθύνες τόσο του Βενιζέλου όσο και των αντιβενιζελικών κυβερνήσεων για την τραγική εξέλιξη των γεγονότων. Ποιες ήταν κατά τη γνώµη σας οι ευθύνες της κάθε πλευράς και ποιοι άλλοι παράγοντες (Ξένες υνάµεις, Τούρκοι αντάρτες) έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων; Εργασία 3 η είτε στο youtube σκηνές από τον ενταφιασµό του Ελευθέριου Βενιζέλου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Κρήτη και διαβάστε δηµοσιεύµατα της εποχής για το θάνατό του. Παρατηρήστε τη συµµετοχή του κόσµου και τα συναισθήµατα του κόσµου. Ποια είναι τα συµπεράσµατά σας; Εργασία 1η ΟΜΑ Α 3η : Οι δηµοσιογράφοι Αφού µελετήσετε το άρθρο του Αριστείδη Βικέτου µε τίτλο "Οι εφηµερίδες που άντεξαν στον χρόνο και στη φωτιά της Μικρασιατικής καταστροφής" να απαντήσετε στο εξής ερώτηµα: Ποια προβλήµατα είχαν να αντιµετωπίσουν οι εφηµερίδες στη Σµύρνη την εποχή λίγο πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή; Εργασία 2η Αφού µελετήσετε το άρθρο µε τίτλο "Η στάση των εφηµερίδων για την Μικρασιατική καταστροφή" να απαντήσετε στο εξής ερώτηµα: Πώς αντιµετώπισαν το θέµα των προσφύγων οι εφηµερίδας στην Ελλάδα µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή; Εργασία 3η Ο βρετανός ιστορικός Γκάϊλς Μίλτον σε µια συνέντευξή του για το βιβλίο του "Σµύρνη, ο χαµένος παράδεισος" είπε: Θεώρησα ότι ήταν αναγκαίο να ειπωθεί καθαρά, στον αγγλόφωνο κόσµο τουλάχιστον, τι σήµαινε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκείνο το οποίο κατ ευφηµισµόν αποκαλείται ρεαλιστική πολιτική, που πληρώθηκε µε αίµα, δάκρυα, εξανδραποδισµό και στρατιές προσφύγων. Οι Άγγλοι θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή για αυτό, όσον αφορά τουλάχιστον το µέρος της ευθύνης που τους αναλογεί.

7 Σε ποια ευθύνη αναφέρεται ο ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου; Να απαντήσετε σύντοµα αφού διαβάσετε από το ΙΜΕ "Οι πρωταγωνιστές της τραγωδίας" το κοµµάτι στο τέλος µε τίτλο "οι Σύµµαχοι" και την πηγή "Σκηνές από την καταστροφή της Σµύρνης". ΟΜΑ Α 4η : Οι λογοτέχνες Να διαβάσετε το άρθρο της Χρύσας Σπυροπούλου µε τίτλο "Η Μικρασιατική Καταστροφή στη Λογοτεχνία" και να φτιάξετε ένα powerpoint σχετικό µε το θέµα, στο οποίο θα αναφέρετε τα έργα (µυθιστορήµατα, διηγήµατα) που σχετίζονται µε την Καταστροφή του 1922 και θα παραθέτετε αποσπάσµατα ενδεικτικά από τα συγκεκριµένα έργα. Το βίντεο "Κάποτε στη Σµύρνη : ένας πρόσφυγας αφηγείται!" που υπάρχει στο µαυροπίνακα µπορεί να σας δώσει κάποιες ιδέες. Εργασία 2 η Να φτιάξετε σε ένα αρχείο word έναν κατάλογο µε τους συγγραφείς ή τους ποιητές που έχουν γενέτειρα τη Μικρά Ασία και έζησαν την Μικρασιατική Καταστροφή. Να απαντήσετε σύντοµα κατά πόσο θεωρείτε ότι επηρέασε τη σκέψη και το έργο τους η µικρασιατική καταγωγή, η απώλεια πατρίδας και αγαπηµένων προσώπων, η προσωπική τους υπόθεση της προσφυγιάς και ο αγώνας για νέα ζωή στην Ελλάδα. ΟΜΑ Α 5η : Οι πρόσφυγες Εκτός από τα κουρέλια µιας ζωής ρηµαγµένης, οι πρόσφυγες έφεραν µαζί τους και τον πολιτισµό τους. Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Το παλιατζίδικο των αναµνήσεων και συγκεκριµένα τη δηµοσίευση για τη Μικρά Ασία και το ίκτυο Μικρασιάτης και αφού συγκεντρώσετε το απαραίτητο υλικό να φτιάξετε ένα λεύκωµα µε τα ήθη και τα έθιµα των προσφύγων. Εργασία 2 η Να καταρτίσετε έναν κατάλογο πόλεων, περιοχών/τοπωνυµίων της Ελλάδας ανά γεωγραφικό διαµέρισµα οι οποίες αποτελούν εξέλιξη προσφυγικών συνοικισµών. Εργασία 3η Οι πρόσφυγες µετά τον ξεριζωµό τους από τις πατρίδες τους εγκαταστάθηκαν σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στα αστικά κέντρα όπου έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική και πνευµατική ανάπτυξη της χώρας. Αφού µελετήσετε τη σελίδα του ΙΜΕ για τον πολιτισµό της περιόδου, το σχολικό βιβλίο της Γ Λυκείου "Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας", τη σελίδα µε τίτλο "Πρόσφυγες - η χρυσοφόρα επιχείρηση" και το αρχείο word που επισυνάπτεται στο τέλος της καρτέλας να απαντήσετε σε ένα αρχείο word στις παρακάτω ερωτήσεις:

8 Πώς έγινε η αποκατάσταση και η ενσωµάτωσή τους; Πώς τους δέχτηκαν το ελληνικό κράτος και οι Έλληνες; Γιατί θεωρείται ότι έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική και πνευµατική ανάπτυξη της χώρας; ΟΜΑ Α 6η : Οι καλλιτέχνες Οι µουσικοί Αφού συµβουλευτείτε τους παρακάτω συνδέσµους, να δηµιουργήσετε µια παρουσίαση powerpoint για την συµβολή των προσφύγων της Σµύρνης στη διάδοση του ρεµπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα. Το ρεµπέτικο και το λαϊκό τραγούδι Ρεµπέτικο τραγούδι Μουσική και µουσικοί από τη Σµύρνη ( το κεφάλαιο (ΙV) Συµβολή του Σµυρναίικου τραγουδιού στη δεκαετία του 30) Η µουσική ζωή στη Σµύρνη στις αρχές στου 20ου αιώνα Οι φωτογράφοι Αφού επισκεφτείτε τη σελίδα του ΙΜΕ επιλέξτε τη φωτογραφία µε τη λεζάντα "Σκηνή από την καταστροφή της Σµύρνης το 1922" Επίσης, στη σελίδα του ΙΜΕ επιλέξτε τις φωτογραφίες µε τις εξής λεζάντες: - Στην προκυµαία της Σµύρνης µια τελευταία προσπάθεια διάσωσης των Ελλήνων που αποχωρίζονταν οριστικά τις εστίες τους. - Οι τελευταίες ώρες των Ελλήνων στη Σµύρνη. Τα πλήθη των προσφύγων συγκεντρωµένα στην προκυµαία αναζητούν κάποιο µέσο σωτηρίας, ενώ στο βάθος διακρίνονται τα πυρποληµένα κτήρια. - Εικόνα από την πυρπόληση της Σµύρνης - Σκηνές δραµατικές εκτυλίχθηκαν στην προκυµαία της Σµύρνης καθώς πολλοί περίµεναν µε αγωνία την επιβίβασή τους σε κάποιο πλωτό µέσο. Στη φωτογραφία πρόσφυγες προσπαθούν να επιβιβασθούν σε πλοιάρια, ενώ αποµακρύνεται άκατος αµερικανικού πολεµικού πλοίου - Εικόνα της Σµύρνης µετά τον εµπρησµό

9 - Μικρασιάτες πρόσφυγες στο κατάστρωµα πλοίου - Εικόνα µικρασιατών προσφύγων. ηµιουργήστε ένα λογισµικό παρουσίασης powerpoint µε τις φωτογραφίες που ανοίξατε προσθέτοντας και τις αντίστοιχες λεζάντες. Συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για αξιοποίηση. Οι σκηνοθέτες Εργασία 1η Να αναζητήσετε στο google ποιες ταινίες έχουν προβληθεί στον κινηµατογράφο µε θέµα τη Μικρασιατική Καταστροφή και να τις παρουσιάσετε σύντοµα σε ένα powerpoint. (Τίτλος ταινίας, έτος προβολής, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιοί, περίληψη του έργου και κριτική που δέχτηκε)

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ακούω για πόλεμο

Όπου ακούω για πόλεμο Όπου ακούω για πόλεμο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιωάννα Πασταρματζή, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) ΣΧΟΛΕΙΟ 4 Ο Γυμνάσιο Σπάρτης Γιάννης Ρίτσος Σπάρτη, 29/5/2015 Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet 4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται δραστηριότητες µε στόχο την εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα και στην ανάλυση του θέµατος πάνω σε θεµατικούς άξονες οι οποίοι θα αποτελέσουν µαγιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα