ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ 2005

2 Έξοδος των πηγών του Αλµυρού Αγίου Νικολάου Στους Λουκά, Μαρία Ζαχαρένια και Θεοδώρα

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που µου συµπαραστάθηκαν σε αυτό το δύσκολο εγχείρηµα. Χωρίς την συµβολή τους πιθανά να µην είχε πραγµατοποιηθεί η συγγραφή αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Η ανάθεση του θέµατος έγινε από τον Αναπληρωτή. Καθηγητή κ. Νικόλαο Λαµπράκη, τον οποίο και ευχαριστώ θερµά, για την εµπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο µου, καθώς και για την συνεχή καθοδήγηση του στο θέµα της εργασίας µου και τις πολύτιµες συµβουλές. Ευχαριστώ τον Καθηγητή Γεώργιο Κούκη για την ηθική συµπαράσταση που µου παρείχε έως την ολοκλήρωση της διπλωµατικής εργασίας ειδίκευσης. Τον λέκτορα κ. Αναστάσιο Γραµµατικόπουλο για την βοήθεια του τόσο στην επεξεργασία των λεπτών τοµών όσο και για την ερµηνεία τους και την ψηφιακή φωτογράφηση τους. Τον διδάκτορα, µέλος ΕΤΕΠ κ. Παναγιώτη Στεφανόπουλο, για την βοήθεια και τη γνώση που µου προσέφερε πάνω στη χρήση εξειδικευµένων λογισµικών. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον ιδάκτορα και φίλο Γεώργιο Παναγόπουλο τόσο για την βοήθεια του στις εργαστηριακές αναλύσεις όσο και για τις εποικοδοµητικές του συµβουλές και την αµέριστη συµπαράσταση του. Ευχαριστώ τους υπαλλήλους του γραφείου της Στατιστικής Υπηρεσίας για τη διάθεση των στοιχείων απογραφών. Επίσης τον Γεωλόγο Εµµανουήλ Καλογιαννάκη και τους εργαζόµενους στο ΙΓΜΕ του Αγίου Νικολάου για τη διάθεση γεωλογικών, υδρογεωλογικών και υδροχηµικών στοιχείων. Τους εργαζόµενους του ΤΟΕΒ ρασίου και Λακωνίων για την κατανόηση τους και την άψογη συνεργασία τους, στο στάδιο της δειγµατοληψίας νερού και µέτρησης της στάθµης των υδροφόρων. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω το θείο µου, Ιωάννη Μαυροµάτη, για τη διάθεση του χρόνου του, κατά τις εργασίες υπαίθρου στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και για την παραχώρηση χρήσιµου υλικού. Ευχαριστώ όλα τα µέλη της οικογένειάς µου για την αµέριστη ηθική και υλική συµπαράσταση που ποτέ δεν µου απαρνήθηκαν και χωρίς αυτή δεν θα ολοκληρωνόταν η παρούσα εργασία.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θέση περιοχής έρευνας Ιστορική αναδροµή Προγενέστερες υδρογεωλογικές έρευνες στην περιοχή Στατιστικά στοιχεία της περιοχής έρευνας Πληθυσµιακή ανάπτυξη Χρήσεις γης ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλακώδεις ασβεστόλιθοι Φυλλιτική Χαλαζιτική σειρά Ζώνη Τρίπολης Ζώνη Πίνδου-Εθιάς Τεκτονικό κάλυµµα εσωτερικών ζωνών-οφιολιθικό κάλυµµα Μεταλπικά ιζήµατα Αποθέσεις Τριτογενούς Αποθέσεις Τεταρτογενούς Τεκτονική της Περιοχής Γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής Τεκτονικό καθεστώς Πτυχές, φολίωση και γραµµική κρυστάλλωση Ρήγµατα ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Καρστ Έννοια του καρστ Παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη του καρστ Η γεωµορφολογία του καρστ στην περιοχή του Μιραµπέλου Εξωκαρστικές µορφές Γλυφές ολίνες Πόλγες Ποταµοκαρστικές µορφές Καταβόθρες Καρστικές πηγές Ενδοκαρστικές µορφές Σπήλαια Γεωµορφολογική ανάλυση µε τη βοήθεια γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών Η ισχύς των νόµων του Horton Λεκάνη Περαµπέλων Λεκάνη πόλγης Λασιθίου Λεκάνη πόλγης Λακωνίων Λεκάνη Καλού Ρυακιού Λεκάνη Σισίου Λεκάνη Τζαµπίου Λεκάνη Βάλτου Λεκάνη Ξερών Ξύλων

5 Λεκάνη Βραχασίου Λεκάνη Ξηροπόταµου Οι µικρότερες λεκάνες της περιοχής έρευνας Γεωµορφολογία της περιοχής έρευνας ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατανοµή βροχοπτώσεων Κατασκευή ισοϋέτιων καµπυλών Έλεγχος της οµοιογένειας των βροχοµετρικών δεδοµένων Σχέση υψοµέτρου και µέσης ετήσιας βροχόπτωσης Θερµοκρασία αέρα Σχέση υψοµέτρου θερµοκρασίας Σχετική υγρασία του αέρα Υδρολογικό ισοζύγιο Όγκος νερού από βροχοπτώσεις Εξατµισοδιαπνοή (ΕΤ) υνητική εξατµισοδιαπνοή Πραγµατική εξατµισοδιαπνοή Επιφανειακή απορροή Κατείσδυση Προσεγγιστικό υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής έρευνας Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ Εργασία υπαίθρου Υδρολιθολογική ταξινόµηση των σχηµατισµών Πορώδη µη συνεκτικά πετρώµατα Συνεκτικά πετρώµατα µε δευτερογενές πορώδες Πετρώµατα συνεκτικά ή µη µε αµελητέα παρουσία νερού Πιεζοµετρία των καρστικών υδροφόρων Πιεζοµετρία του καρστικού υδροφόρου των Πλακώδων ασβεστόλιθων Πιεζοµετρία του καρστικού υδροφόρου των ασβεστόλιθων της ζώνης Τρίπολης ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ-Υ ΡΟΧΗΜΕΙΑ Γενικά ειγµατοληπτική εργασία υπαίθρου Λήψη δειγµάτων νερού από τα υδροσηµεία ειγµατοληψία των πετρωµάτων Αναλυτικές τεχνικές Μετρήσεις και αναλύσεις υπαίθρου Εργαστηριακές αναλύσεις Χηµικές αναλύσεις ιχνοστοιχείων, βαρέων µετάλλων και σπάνιων γαιών Πετρογραφικές τοµές και γεωχηµικές αναλύσεις των πετρωµάτων Επεξεργασία των χηµικών αναλύσεων Χηµικός χαρακτήρας του καρστικού υδροφόρου των πετρωµάτων της ζώνης Τρίπολης ος τύπος νερού-περιοχή Α ος τύπος νερού-περιοχή Β ος τύπος νερού-περιοχή Γ Μηχανισµοί υφαλµύρινσης του νερού σε καρστικά συστήµατα Η υφαλµύρινση στο καρστικό σύστηµα της πηγής Αλµυρού, Αγίου Νικολάου Οι χηµικές διεργασίες κατά την υφαλµύρινση

6 6.7. ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ Γενικά Κανονικοποίηση-οµαλοποίηση των σπάνιων γαιών Πηγές και τρόποι µεταφοράς των σπάνιων γαιών Ανάλυση δεδοµένων σπάνιων γαιών από τα δείγµατα πετρωµάτων της περιοχής έρευνας Ανάλυση δεδοµένων σπάνιων γαιών από τα δείγµατα νερού της περιοχής έρευνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Θέση περιοχής έρευνας Η περιοχή έρευνας βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριµένα στα Β.. του Νοµού Λασιθίου. Περιλαµβάνει τις πρώην επαρχίες του Μιραµβέλου καθώς και ένα τµήµα του Οροπεδίου Λασιθίου. ιοικητικά αποτελείται από τους ήµους Αγίου Νικολάου, Νεάπολης και µερικά δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου Οροπεδίου Λασιθίου. Γεωγραφικά εκτείνεται µεταξύ των µεσηµβρινών 25 ο 30 και 25 ο 45 ανατολικά του Greenwich και µεταξύ 35 ο 06 και 35 ο 21 των µέγιστων κύκλων του γεωγραφικού πάτους. Γεωµορφολογικά, η περιοχή εκτείνεται από δυτικά από το ρέµα του Αράπη µέχρι τον Κόλπο του Μιραµπέλου και από νότια από το όρος ίκτη (Λασιθιώτικα βουνά και καταλήγει στο Κρητικό Πέλαγος. Η συνολική έκταση της περιοχής έρευνας ανέρχεται σε 420 km 2 περίπου. Εικόνα 1.1. Χάρτης της περιοχής έρευνας που παρουσιάζει τις πόλεις και τα χωριά καθώς και το οδικό δίκτυο. 4

8 1.2. Ιστορική αναδροµή. Η περιοχή έχει κατοικηθεί από τους Προτεροµινωικούς χρόνους. Σύµφωνα µε την µυθολογία το ικταίο Άντρον ήταν η σπηλιά που γεννήθηκε ο ίας και αποτελούσε χώρο λατρείας για τους Μινωίτες, σύµφωνα µε τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν πραγµατοποιηθεί. Εξάλλου πρωτοµινωιτικοί τάφοι έχουν βρεθεί στα βουνά βορείως του Λασιθίου. Επίσης από τις αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν έρθει στο φως τέσσερις πολιτείες κράτη της κύριας µινωικής εποχής που βρίσκονταν σε συνεχή διαµάχη µεταξύ τους για την κυριαρχία στην περιοχή. Αυτές ήταν η ρήρος, η Όλους, η Λατώ και η Μίλητος (µητρόπολη της πόλης της Μιλητού στη Μικρά Ασία). Οι πόλεις αυτές καταστράφηκαν ή συµµάχησαν µε τους Μυκηναίους κατά τη Μυκηναϊκή επέλαση. Στην κλασική περίοδο της αρχαιότητας οι περισσότερες πόλεις παρακµάζουν. Σηµάδια όµως ζωής παρουσιάζονται στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην ελληνιστική περίοδο (ο ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν πιθανά από την πόλη της αρχαίας Όλους ή Λατούς, καθώς επίσης οι Κρήτες συµµετείχαν στην εκστρατεία του σαν τοξοβόλοι). Στους Ρωµαϊκούς χρόνους, η περιοχή παρακµάζει από τις τοπικές διαµάχες των πόλεων και στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων αναπτύσσονται πλέον µικρά χωριά κυρίως στην ενδοχώρα του νησιού αφού τα παράλια ερηµώνονται από τις επιθέσεις των κουρσάρων και των πειρατών. Τον 12 ο αιώνα η περιοχή αποτελεί µια περιφέρεια της ενετικής θαλάσσιας αυτοκρατορίας και γνωρίζει σε εναλλαγές ανάπτυξη και καταστροφή ανάλογα µε τις επαναστάσεις των Κρητών στην ενετική κυριαρχία. Όµως το 1671 η περιοχή περνάει στην Οθωµανική αυτοκρατορία, αφού και το τελευταίο φρούριο της Κρήτης (Φρούριο Σπιναλόγκας) αλώνετε. Η περιοχή διοικητικά αναδιοργανώνεται σε µικρά χωριά και Μετόχια τα οποία διοικούνται από Τούρκο πασά µε έδρα την Φουρνή Μιραµπέλου. Ο τόπος αναβιώνει τις καταστροφές και το µαρασµό κατά τις επαναστάσεις των Κρητικών, εκτός του Οροπεδίου του Λασιθίου το οποίο αποτέλεσε µέρος προστασίας των επαναστατών. Στις µεγαλύτερες καταστροφές συµπεριλαµβάνεται η θυσία στο σπήλαιο της Μιλάτου όπου ο άµαχος πληθυσµός της περιοχής ή σφαγιάστηκε ή πουλήθηκε στα σκλαβοπάζαρα της Μέσης Ανατολής. Η κυριαρχία της Οθωµανικής αυτοκρατορίας λήγει στις αρχές του 20 ου όπου η Κρήτη προσαρτάται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην περιοχή αναπτύσσονται µεγάλα 5

9 χωριά που βασίζονται στην γεωργία και την κτηνοτροφία και που αργότερα θα αναπτυχθούν αστικά κέντρα λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης Προγενέστερες υδρογεωλογικές έρευνες στην περιοχή. Οι πρώτες υδρογεωλογικές έρευνες στην περιοχή πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια εργασίας του IΓΜΕ στην περιοχή για την διερεύνησης της καρστικής πηγής του Αλµυρού του Αγίου Νικολάου σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση του υδατικού δυναµικού και της ποιότητας του υπόγειου νερού της πηγής. Στα πλαίσια των εργασιών του ΙΓΜΕ πραγµατοποιήθηκαν ερευνητικές γεωτρήσεις στις περιοχές του Οροπεδίου του Λασιθίου, ρασίου, Λακωνίων Νεάπολης καθώς και στις παράκτιες ζώνες των χωριών Βρουχά, Ελούντας και του Αγίου Νικολάου. Από τις έρευνες αυτές διαπιστώθηκαν τρεις ζώνες µε διαφορετικές ποιότητες νερού, οι οποίες εκτείνονται από την πηγή του Αλµυρού έως την περιοχή του ρασίου. Οι κυριότερες εκθέσεις που προέκυψαν από τις υδρογεωλογικές έρευνες στην περιοχή είναι: Λεοντιάδη Ι. Λ., 1979., Α ενδιάµεση τεχνική έκθεση, Ισοτοπική υδρολογική έρευνα Αγ. Νικολάου Κρήτης. Κνιθάκη Μ., Καλογιαννάκη Μ., Ζαµπετάκη Γ., 1990., Έκθεση της υδρογεωλογικής έρευνας της πηγής αλµυρού (Αγ. Νικολάου) και της ευρύτερης περιοχής. (Συνοπτική αναφορά της έρευνας επί της δυνατότητας αξιοποίησης υπόγειων νερών του συστήµατος της πηγής). Κνιθάκης Μ., Παπαδόπουλος Κ., Mangin A., Bakalowicz M., D Hustl D., Andrieux C., Υδρογεωλογία των ανθρακικών υδροφόρων της περιοχής Αγίου Νικολάου (Κρήτη, Ελλάδα). 6

10 1.4. Στατιστικά στοιχεία της περιοχής έρευνας Πληθυσµιακή ανάπτυξη. Η στατιστική υπηρεσία διαθέτει στοιχεία του πληθυσµού της περιοχής από την απογραφή του Ο Πίνακας 1.1 και το διάγραµµα της εικόνας 1.2 παρουσιάζουν την πληθυσµιακή µεταβολή από το 1928 έως την τελευταία απογραφή του Ο πληθυσµός στην περίοδο 1928 έως 1981 αυξοµειωνόταν από άτοµα έως άτοµα. Από το 1981 έως το 2001 αυξήθηκε ως αποτέλεσµα της έντονης κυρίως τουριστικής ανάπτυξης. Ο πληθυσµός το 2001 ανερχόταν σε κατοίκους µε τάση αύξησης 3 κατοίκων ανά άτοµα τον χρόνο. Πίνακας 1.1: Πληθυσµιακή ανάπτυξη στην περιοχή έρευνας. Χρονολογία απογραφής του πληθυσµού: Πληθυσµός: Εικόνα 1.2: Γραφική απεικόνιση της πληθυσµιακής µεταβολής από το

11 Χρήσεις γης. Στην επαρχία του Μιραµπέλου καλλιεργούνται κυρίως ελαιόδεντρα, αµπέλια λιβάδια καθώς και λαχανόκηποι µικρής έκτασης. Ο Πίνακας 1.2. παρουσιάζει τις κύριες χρήσεις γης και τις καλλιέργειες στην περιοχή έρευνας σύµφωνα µε την απογραφή που πραγµατοποιήθηκε το Παρατηρείται ότι οι δενδρώδεις εκτάσεις (ελαιώνες κτλ.) καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής, ενώ τα λιβάδια και οι βοσκότοποι παρουσιάζονται στην δεύτερη θέση λόγω του έντονου ανάγλυφου και υψοµέτρων σε µερικές περιοχές. ΗΜΟ Ι ΚΟΙΝΟ ΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΝΙΚΟ ΛΑΟΥ ΝΕΑΠΟ ΛΗΣ Μέσα Λασιθί Πίνακας 1.2: Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στην περιοχή έρευνας κατά την απογραφή του 2001 (σε στρέµµατα). ΧΡΗΣΙΜΟ ΛΙΕΡ- ΠΟΙ- ΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚ Η ΕΚΤΑΣΗ ΕΤΗ ΣΙΕΣ ΚΑΛ ΓΕΙΕ Σ ΕΚΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑ Α ΕΙ ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΡΩ ΕΙ Σ ΚΑΛΛ ΙΕΡΓΕ ΙΕΣ ΕΚΤΑ ΣΕΙΣ ΑΜΠΕ ΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ Α ΜΠΕΛΑ ΕΚΤΑΣΕΙ Σ ΜΟΝΙΜΑ ΛΙΒΑ ΙΑ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟ ΠΟΙ ΕΚΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΑΝΑ ΠΑΥΣΕΙΣ ΕΚΤΑ ΣΕΙΣ ΟΙΚΟ ΓΕΝΕΙΑ ΚΟΙ ΛΑΧΑ ΝΟ ΚΗΠΟΙ ΕΚΤΑ ΣΕΙΣ ΦΥΤΩΡΙ Α ΚΑΡΠΟΦ.. ΕΝ ΡΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΠΟΛ. ΦΥΤΕΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙ 55557,1 2375, ,9 1206,4 8864,5 825,7 768, ,6 631, ,6 495, ,6 208,3 329, ,5 814,8 473,2 163, ,9 5,9 0 Σ 8

12 2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το γεωλογικό υπόβαθρο της επαρχίας Μιραµπέλου αποτελείται από διάφορες τεκτονικές ενότητες µεταµορφωµένων και µη-µεταµορφωµένων καλυµµάτων. Γενικά, τα καλύµµατα αυτά, εντάσσονται στις Ελληνίδες. Οι Ελληνίδες οροσειρές είναι το αποτέλεσµα της σύγκρουσης της Ευρασιατικής πλάκας µε την Απούλια πλάκα (Mountrakis 1986, Clift 1992, Doutsos et al. 1993). Η Απούλια θεωρείται ότι ήταν είτε µια µικροπλάκα ή µια προεκβολή της Γκοντβάνα προς το Νότο, κατά την διάρκεια του Τριαδικού και Ιουρασικού η τεκτονική διάρρηξη και διάνοιξη οδήγησε την διαίρεση της Απούλιας µικροπλάκας σε διάφορες ενότητες ρηχών πλατφόρµων στα κεντρικά τµήµατα της (ζώνη Τρίπολης) και βαθέων λεκανών στα δυτικά και ανατολικά (Ιόνια ζώνη, ενότητα Πλακωδών ασβεστόλιθων και ζώνη Πίνδου, αντίστοιχα). Οι ελληνίδες οροσειρές έχουν χωριστεί σύµφωνα µε γεωτεκτονικά κριτήρια σε 12 γεωτεκτονικές ζώνες (Εικόνα 2.1). Σε αυτές τις ζώνες µπορούν να προστεθούν η ενότητα των Πλακωδών ασβεστολίθων, που ανήκει στην Αδριατικοιόνιο και η σειρά Φυλλιτών-Χαλαζιτών που τοποθετείται µεταξύ των Πλακωδών ασβεστόλιθων και στη ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης. 9

13 Εικόνα 2.1: Γεωτεκτονικός χάρτης των Ελληνίδων (από Jacobshagen et al., 1978) 2.1. Πλακώδεις ασβεστόλιθοι. Οι Πλακώδεις ασβεστόλιθοι αποτελούν την κατώτερη γεωτεκτονική ενότητα της περιοχής, που εκτός από την περιοχή έρευνας (τεκτονικό Παράθυρο Ελούντας, Σέλενας) απαντάται στον Ψηλορείτη και στα Λευκά Όρη. Τα παλαιότερα στρώµατα αυτής της ενότητας βρίσκονται στα Ταλλαία Όρη. Στην περιοχή της Ελούντας παρατηρούνται µε την µορφή λεπτό-µεσοκρυσταλλικών µαρµάρων και κρυσταλλικών ασβεστόλιθων µε τεφρό έως µαύρο χρώµα που το πάχος τους ποικίλει από λίγα εκατοστά µέχρι 1m,. Μεταξύ των στρωµάτων παρεµβάλλονται διαστρώσεις ή βολβοί από πυριτόλιθο λευκού έως τεφρού χρώµατος και λεπτές στρώσεις σερικιτικών φυλλιτών στα µεσαία στρώµατα της σειράς. Η ηλικία τους κυµαίνεται από το ογγέριο έως το Ανώτερο Ηώκαινο (Bizon Thiebault 1974) και το πάχος τους φτάνει τα 1500m. Οι πλακώδεις προς τα ανώτερα τους τµήµατα µεταπίπτουν σε στρώµατα ασβεστιτικών σχιστολίθων και ασβεστοφυλλιτών (περιοχή Αγ. Αντωνίου, Φινοκαλιά, 10

14 Σκινιά) τεφροπράσινου ή πορτοκαλί χρώµατος που θεωρούνται ότι αποτελούν τα µεταβατικά στρώµατα προς τον µεταφλύσχη (στρώµατα Καλαβρού) και χαρακτηρίζονται ως ο µεταφλύσχης των Πλακωδών ασβεστόλιθων (Φυτρολάκης, 1978). Το µέγιστο πάχος αυτών των στρωµάτων δεν υπερβαίνει τα 50m. και η ηλικία τους εκτιµάται ως Άνω Ηωκαινική µέχρι Κάτω Ολιγοκαινική (Bizon & Thiebalt, 1974) Φυλλιτική Χαλαζιτική σειρά Η φυλλιτική-χαλαζιτική σειρά συναντάται σε όλη την Κρήτη. Βρίσκεται τεκτονικά µεταξύ των Πλακωδών ασβεστόλιθων και των µη µεταµορφωµένων ανθρακικών πετρωµάτων της ζώνης της Τρίπολης. Το πάχος της σειράς αυτής φτάνει και 600m. Σύµφωνα µε τους Κνιθάκη κ.α. (γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, Φύλλο Άγιος Νικόλαος) φυλλιτική χαλαζιτική σειρά αποτελείται κυρίως από φυλλίτες, χαλαζίτες, αργιλικούς σχιστόλιθους µε επικρατέστερους α) τους µαρµαρυγιακούςανθρακούχους σχιστόλιθους µε µικροκρυσταλλικό λεπιδοβλαστικό ιστό και συµπαγή υφή. Αποτελούνται από µαρµαρυγίες και χλωρίτη στην µορφή των φυλλαρίων και ινιδίων παράλληλα διευθετηµένων, όπου παρεµβάλλονται επιµήκεις κρύσταλλοι ασβεστίτη, χαλαζία και αστρίων β) χαλαζιακούς ψαµµίτες µε ψαµµιτικό ιστό και συµπαγή υφή µε µικροπτυχώσεις. Οι ψαµµίτες αποτελούνται από γωνιώδεις κρυστάλλους χαλαζία και µικρό ποσοστό αστρίων και πυριτόλιθων, τα διάκενα των οποίων πληρούν λεπτοφυλλάρια σερικίτη και βιοτίτη. Τα στρώµατα των φυλλιτών χαλαζιτών διακόπτονται από ανδροκρυσταλλικές φλέβες χαλαζία, µέγιστου πάχους 10 cm, που παρουσιάζουν µαγµατική διάβρωση, δικαιολογώντας έτσι την ηφαιστειακή προέλευση τους. Κατά θέσεις παρουσιάζονται αµφιβολίτες και µεταβασίτες. Το µέγιστο πάχος της σειράς είναι 400 m. περίπου. Σύµφωνα µε τον Κοκάλα, 2000, η σειρά των φυλλιτών-χαλαζιτών έχει πάχος m, αποτελείται από φυλλίτες χαλαζίτες, µάρµαρα, µετακροκαλοπαγή και γύψους µε παρενστρώσεις κατά µέρη αλκαλικών βασαλτών και ασβεσταλκαλικών ανδεσιτών. Τα απολιθώµατα που υπάρχουν έδειξαν ότι τα µητρικά ιζήµατα της σειράς είχαν αποτεθεί σε ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον κατά το Ανώτερο Λινθανθρακοφόρο-Πέρµιο µέχρι το Άνω Τριαδικό ( Krahl et al. 1983, 1988). 11

15 Οι χρονολογήσεις που έγιναν µε την µέθοδο K-Ar σε κρυστάλλους µοσχοβίτη έδωσαν ηλικίες εκ. χρ. (Seidel et al., 1982), ενώ οι ηλικίες που προσδιορίστηκαν από ραδιοχρονολόγηση σε κρυστάλλους κεροστίλβης ποικίλουν από εκ. χρ. Οι πετρολογικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από τον Seidel (1978) στους µεταηφαιστείτες έδειξαν ορυκτολογικές παραγενέσεις µαγνήσιο-ριβεκίτη και αιγιρίνη αυγίτη, ενώ στους µεταπηλίτες η κύρια ορυκτολογική παραγένεση είναι πυροφυλλίτη χλώριτη. Σύµφωνα µε αυτές τις παραγενέσεις υπολογίστηκαν οι συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας της παραµόρφωσης στους 300±50 ο C και 8±3 kbar Ζώνη Τρίπολης Αποτελεί µια από τις δύο αλλόχθονες ζώνες που απαντώνται στην περιοχή. Πρόκειται µια ανθρακική ακολουθία που αναπτύσσεται πάνω στα µεταµορφωµένα µικρού βαθµού µεταµόρφωσης στρώµατα Τυρού. Η ζώνη της Τρίπολης αποτελείται από τρεις γενικά στρωµατογραφικές ενότητες. Στην πρώτη εντάσσονται οι ασβεστόλιθοι, οι δολοµιτικοί ασβεστόλιθοι και οι δολοµίτες του Ανώτερου Τριαδικού. Τα κατώτερα µέρη της αποτελείται από ηµικρυσταλλικούς δολοµίτες, παχυστρωµατώδεις έως άστρωτους τεφρού χρώµατος που µεταβαίνουν σε ασβεστόλιθους και δολοµιτικούς ασβεστόλιθους µεσοστρωµατώδεις µε τεφρόλευκο έως µαύρο χρώµα στα ανώτερα τµήµατα της. Στην ενότητα αυτή, στους ασβεστόλιθους, βρέθηκαν απολιθώµατα του Τριαδικού (ελασµατοβράγχια) (Wurm, 1950) ενώ στους δολοµίτες βρέθηκαν Μεγαλόδοντες και υπολείµµατα φυκών. Το πάχος της ενότητας αυτής υπολογίζεται στα 800m. Η δεύτερη ενότητα ηλικίας Κρητιδικού-Μέσου Ανώτερου Ηωκαίνου αποτελείται από τεφρούς έως µαύρους παχυστρωµατώδεις βιτουµενιούχους και κατά µέρη δολοµιτικούς ασβεστόλιθους µε πλούσια νηριτική πανίδα. Το πάχος της ενότητας υπολογίζεται στα 500 m περίπου. Η ανώτερη ενότητα περιλαµβάνει τον φλύσχη της Τρίπολης ηλικίας Μέσου- Ανώτερου Ηωκαίνου σύµφωνα µε τις έρευνες των Seidel (1968) και Zager (1972). Πρόκειται για εναλλαγές καστανόχρωµων και ερυθρών αργιλικών σχιστολίθων και 12

16 ψαµµιτών που παρεµβάλλουν τέφροι ασβεστόλιθοι τουρβιδιτών. Το πάχος του φλύσχη είναι περίπου 100 m. περίπου Ζώνη Πίνδου-Εθιάς. Η ζώνη Πίνδου-Εθιάς εµφανίζεται στην περιοχή των Λασιθιώτικων Ορέων επωθηµένη πάνω στον φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης. Η ζώνη της Πίνδου-Εθιάς περιλαµβάνει λεπτό-µεσοστρωµατώδεις λευκούς έως ροδότεφρους µικριτικούς ασβεστόλιθους που είναι έντονα τεκτονισµένοι και πτυχωµένοι. Η ηλικία τους, σύµφωνα µε τα απολιθώµατα που βρέθηκαν (Globotruncana) υπολογίζεται ως Ανώτερη Κρητιδική έως Κατώτερη Ηωκαινική Τεκτονικό κάλυµµα εσωτερικών ζωνών-οφιολιθικό κάλυµµα. Πρόκειται για ένα τεκτονικό κάλυµµα, που αποτελεί την ανώτερη ενότητα των Αλπικών σχηµατισµών. Έχει διακριθεί σύµφωνα µε τον Bonneau, 1972, σε επιµέρους ανεξάρτητα τεκτονικά καλύµµατα της «Άρβης», «Μίαµου» κτλ. Το κάλυµµα αυτό χαρακτηρίζεται από ένα οφιολιθικό σύµπλεγµα που αποτελείται από σερπεντινίτες, περιδοτίτες, γάββρους, δολερίτες και βασάλτες µε µεταµορφωµένα πετρώµατα διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικού βαθµού µεταµόρφωσης (αµφιβολίτες, γνεύσιοι, µαρµαρυγιακοί σχιστόλιθοι) καθώς και από ιζηµατογενή πετρώµατα (ασβεστόλιθοι και ραδιολαρίτες) και µαγµατικά (γρανίτες, γρανοδιορίτες, σπηλίτες). Οι ασβεστόλιθοι είναι τέφροι άστρωτοι και ανακρυσταλλωµένοι Κρητιδικής ηλικίας, οι οφιόλιθοι σχηµατίστηκαν πιθανά στο Μαιστρίχτιο, ενώ οι ραδιοχρονολογήσεις Κ-Ar που πραγµατοποιήθηκαν στους γρανίτες και στους γρανοδιορίτες δίνουν ηωκαινική ηλικία Παλαιογεωγραφικά αυτό το τεκτονικό κάλυµµα τοποθετείται είτε σε ένα νησιωτικό τόξο ή σε ένα ηπειρωτικό περιθώριο. 13

17 2.6. Μεταλπικά ιζήµατα. Τα µεταλπικά ιζήµατα χρονολογούνται στο Τριτογενές και το Τεταρτογενές. Έχουν αποτεθεί σε ασυµφώνια, σε µερικές περιπτώσεις, πάνω στους παραµορφωµένους αλπικούς σχηµατισµούς. Οι τεταρογενείς αποθέσεις έχουν επηρεαστεί από τις ευστατικές κινήσεις και τις συνεχείς επικλύσεις και αποσύρσεις της θάλασσας της Μεσογείου. Οι µεταβολές της στάθµης της Μεσογείου στο Τεταρτογενές παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.2. Εικόνα 2.2: Μεταβολές της στάθµης της θάλασσας κατά το Τεταρτογενές (από D. Burdon- N. Papakis, 1963) Τα µεταλπικά ιζήµατα συναντώνται κυρίως στις περιοχές της Πόλγης του Λασιθίου, στην Κριτσά, στο Σίσι, Αλµυρό και Βόρεια πάνω από τους Πλακώδεις ασβεστόλιθους στις περιοχές του Σκινιά-Φινοκαλιά. 14

18 Αποθέσεις Τριτογενούς Στις αποθέσεις του Τριτογενούς εντάσσονται οι σχηµατισµοί του Σερραβαλλίου- Τορτονίου καθώς και του Πλειοκαίνου. Οι σχηµατισµοί του Σερραβαλλλίου-Τορτονίου αποτελούνται από κλαστικά πετρώµατα, καλά ενστρωµένα λατυποπαγή και κροκαλοπαγή ανθρακικής κυρίως σύστασης που προέρχεται από τα ανθρακικά πετρώµατα της ζώνης της Τρίπολης. Το συνδετικό τους υλικό είναι ψαµµιτοµαργαϊκό. Στα ανώτερα µέρη αυτά τα πετρώµατα εναλλάσσονται µε µαργαϊκά στρώµατα. Το µ έγιστο πάχος του σχ ηµατισµού υπολογίζεται στα 300m. περίπου. Κατά το Πλειόκαινο αποτέθηκαν λεπτό-µεσοστρωµατώδεις λευκοκίτρινοι µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και µάργες µε µέγιστο πάχος 200m Αποθέσεις Τεταρτογενούς Κατά το Πλειστόκαινο (Τυρρήνιο) αποτέθηκαν βιοκλαστικοί ασβεστόλιθοι πλούσιοι σε Τρηµατοφόρα και Φύκη που το πάχος τους δεν υπερβαίνει τα 10m. Στους σχηµατισµούς τους Ολοκαίνου συγκαταλέγονται οι αλλουβιακές αποθέσεις, οι κώνοι κορηµάτων καθώς και οι αναβαθµίδες των χειµάρρων. Οι αλλουβιακές αποθέσεις αποτελούνται κυρίως από χαλαρά αργιλοαµµώδη υλικά, ερυθρογή µε λατύπες και κροκάλες. Οι κώνοι κορηµάτων και τα υλικά των αναβαθµίδων αποτελούνται από λατύπες ανθρακικής κυρίως σύστασης µε αργιλοµ αργαϊκό υλικό ή ερυθρογή να πληρούν τα κενά τους. Το πάχος των αναβαθµίδων ανέρχεται στα 5m Τεκτονική της Περιοχής Γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής Η περιοχή του Αιγαίου αποτελεί το πιο ενεργό τµήµα της ζώνης σύγκρουσης της Ευρασιατικής και της Αφρικάνικης πλάκας (Εικόνα 2.3). Τα σεισµικά κέντρα σε µεγάλα βάθη στο Κρητικό Πέλαγος οφείλονται στην καταβύθιση του ωκεάνιου φλοιού της Ασιατικής πλάκας κάτω από ηπειρωτικό περιθώριο της Ευρασιατικής πλάκας, ενώ οι ρηχοί σεισµοί στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας σχετίζονται µε τις 15

19 µ ετακινήσεις του Αιγιακού χώρου προς τα Ν. Η κίνηση του Αιγιακού χώρου σύµφωνα µε τα γεωδυναµικά µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί είναι συνδυασµός δύο κυρίων παραγόντων: α) της µετακίνησης της πλάκας της Ανατολίας προς τα δυτικά και β) της οπισθοχώρησης της καταδυόµενης Αφρικανικής πλάκας προς το νότο. Η πρώτη µετακίνηση έχει ρυθµό µετατόπισης 3.5 εκ. /χρ., ενώ ο ρυθµός καταβύθισης της Αφρικανικής πλάκας είναι 1 εκ. /χρ., έτσι η σύγκλιση στην περιοχή υπολογίζεται στα 4.5 εκ. /χρ. Η διαστολή στην περιοχή του Αιγαίου άρχισε κατά το Σερραβάλιο και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε τις παλαιοµαγνητικές έρευνες το Αιγιακό τόξο είχε ένα ευθύγραµµο σχήµα στο Κατώτερο Μειόκαινο, και το δυτικό µέρος του οποίου υπέστη µια δεξιόστροφη στροφή 45 ο σε δύο στάδια, στο πρώτο, που τερµατίστηκε πριν 12 εκ. χρ. στράφηκε κατά 20 ο και το δεύτερο που συνεχίζεται µέχρι σήµερα µε ρυθµό 5 ο και άρχισε πριν 5 εκ. χρ. Εικόνα 2.3: α) Χάρτης που δείχνει το γεωδυναµικό καθεστώς κατ ά την σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών (τροποποιηµένος από Mc Kenzie, 1972). β) Χάρτης που παρουσιάζει τα δοµικά στοιχεία του Ελληνικού τόξου. 16

20 Τεκτονικό καθεστώς Πτυχές, φολίωση και γραµµική κρυστάλλωση. Στις ενότητες των Πλακωδών ασβεστολίθων και στην σειρά των Φυλλιτών- Χαλαζιτών παρουσιάζεται φολίωση, που αναπτύσσεται σύµφωνα µε την διεύθυνση της διάταξης των ορυκτών του µαρµαρυγία και των χλωριτοειδών. Η διεύθυνση της σε πολλές περιοχές είναι ΒΒ -ΝΝΑ (τεκτονικό παράθυρο Ελούντας), ενώ σε λίγες περιοχές η διεύθυνση της είναι Α-. (τεκτονικό παράθυρο Σέλενας). Στο επίπεδο της φολίωσης αναπτύσσεται κρυσταλλική γράµµωση από τους επιµηκυσµένους κρυστάλλους του χαλαζία, χλωριτοειδούς, µοσχοβίτη και σερικίτη µε διεύθυνση Β -ΑΝΑ. έως Α- κατά µήκος των τεκτονικών επαφών των Φυλλιτών-Χαλαζιτών και των πλακωδών ασβεστόλιθων. Η κρυσταλλική γράµµωση στρέφεται από Β.Β - Ν.ΝΑ. διεύθυνση σε.β -Α.ΝΑ. στα νότια. Επίσης οι κλειστές ισοκλινείς πτυχές των πλακωδών ασβεστόλιθων και των Φυλλιτών-Χαλαζιτών έχουν παρόµοια διεύθυνση, δείχνοντας έτσι µια δεξιόστροφη διατµητική κίνηση πλαστικού τύπου παραµόρφωσης. Οι αλλαγές στην διεύθυνση των κρυσταλλικών γραµµών που παρουσιάζονται στα ρήγµατα ΒΑ-Ν διεύθυνσης (ρήγµα Πλάκας) συµπίπτουν µε την σχετική κίνηση των πλακών κατά την διάρκεια της σύγκλισης. Στην φολίωση και στη γράµµωση µπορούν να προστεθούν οι πτυχές, που οφείλονται στο ίδιο παραµορφωτικό παράγοντα και παρουσιάζουν Βόρεια-Νότια διεύθυνση µε διπλή συµµετρία. Πρόκειται για πτυχές, κατακεκλιµένες, πολύ κλειστές µέχρι ισοκλινείς που έχουν τα αξονικά τους επίπεδα παράλληλα µε την φολίωση. Μια άλλη οµάδα πτυχών περιλαµβάνει εκείνες που είναι κλειστές ασύµµετρες µε διεύθυνση αξόνων Α-, όπου τα αξονικά επίπεδα κλίνουν οµαλά προς τον Βορρά. Οι πτυχές αυτές οφείλονται στην διατµητική ολίσθηση που συµβαίνει προς Ν-ΝΑ. Στα κατώτερα µέλη τους οι Πλακώδεις ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν αντικλινικές δοµές και µεγάλες πτυχές, µήκους εκατοντάδων µέτρων που βυθίζονται Νότια. 17

21 Ρήγµ ατα Στη ζώνη της Τρίπολης, κυρίως, αναπτύσσονται κανονικά ρήγµατα διευθύνσεως ΒΒΑ-ΝΝ και ΒΑ-Ν, που υπερτίθενται σε όλες τις τεκτονικές δοµές, υποδηλώνοντας τον έντονο εφελκυσµό κάθετα στην διεύθυνση κίνησης. Τα ρήγµατα µετατοπίζουν την επαφή των Φυλλιτών-Χαλαζιτών και της ζώνης της Τρίπολης, η οποία παρουσιάζεται ως µια ζώνη αποκόλλησης πάχους 3-4 m ήπιας κλίσης. Η τεκτονική επαφή των Φυλλιτών-Χαλαζιτών και των ανθρακικών σχηµατισµών της ζώνης Τρίπολη ς είναι µια ζώνη πάχους m κατακερµατισµένων κροκαλοπαγών. Η µυλωνιτική ζώνη που αναπτύσσεται στα ρήγµατα µεταξύ των παλκωδών ασβεστολίθων και της σειράς των Φυλλιτών-Χαλαζιτών έχει πάχος 20m (περιοχή Αγίου Νικολάου, Νεάπολης, Βραχασίου), ενώ στο τεκτονικό παράθυρο της Σελένας παρουσιάζεται πτυχωµένη µε γαλονοειδείς πτυχές που κλίνουν προς Ν-ΝΑ. Οι µυλωνιτικές ζώνες µεταβαίνουν σταδιακά σε κατακλαστικές ζώνες, δείχνοντας την ένταση της διατµητικής τάσης που επικρατεί στην περιοχή. Εικόνα 2.4: ιαγράµµατα c-αξόνων χαλαζία και σκελετοδιαγράµµατα τεκτονικό παράθυρο της Σέλενας (Κοκάλας, 1990). από το 18

22 Εικόνα 2.5: Χάρτης της χωρικής κατανοµής της παραµόρφωσης στους Φυλλίτες- Χαλαζίτες, στους Πλακώδεις, στο τεκτονικό παράθυρο της Σέλενας (Κοκάλας, 1990). Εικόνα 2.6: οµικός χάρτης των τεκτονικών παραθύρων της Ελούντας και της Σέλενας, καθώς και στερεογραφικές προβολές των τεκτονικών στοιχείων, (Κοκάλας, 1990). Εικόνα 2.7: Στερεογραφικές προβολές στους Πλακώδεις ασβεστόλιθους και στους Φυλλίτες-Χαλαζίτες, των πτυχών και των κρυσταλλικών γραµµών, (Κοκάλας, 1990). 19

23 Εικόνα 2.8: Kink τύπου πτυχές στην περιοχή της Νεάπολης και ζώνη διάτµησης χαµηλής κλίσης στη µυλονιτική ζώνη µεταξύ των Πλακωδών ασβεστολίθων και των φυλλιτών-χαλαζιτών στο τεκτονικό παράθυρο της Σέλενας, (Κοκάλας, 1990). Εικόνα 2.9: Ανοικτή πτυχή στο τεκτονικό παράθυρο της Ελούντας (στην περιοχή της Νεάπολης) και ασύµµετρη κλειστή πτυχή στο τεκτονικό παράθυρο της Σέλενας, (Κοκάλας, 1990). 20

24 Εικόνες 2.10 και 2.11: Boudinage πυριτόλιθου στα µάρµαρα των Πλακωδών ασβεστολίθων και κανονικό ρήγµα στους δολοµιτικούς ασβεστόλιθους στην περιοχή της λίµνης Αγίου Νικολάου. Εικόνα 2.12: Κανονικό ρήγµα στους Πλακώδεις ασβεστόλιθους. 21

25 Εικόνα 2.13: Το κανονικό ρήγµα της Ελούντας (Πλακώδεις ασβεστόλιθοι). Εικόνα 2.14: Τεκτονικό κέρας στους Πλακώδεις ασβεστόλιθους στην περιοχή της Ελούντας. 22

26 Εικόνα 2.15: ολοµιτικοί ασβεστόλιθοι της ζώνης Τρίπολης. Εικόνα 2.16: Καθρέπτης του ρήγµατος της Ελούντας. 23

27 Εικόνα 2.17: Γεωλογικές τοµές στην περιοχή έρευνα (Α-Α, Β-Β, Γ-Γ ). 24

28 Εικόνα 2.18: Η στρωµατογραφική στήλη της περιοχής έρευνας. 25

29 Εικόνα 2.19: Ο γεωλογικός χάρτης της περιοχής έρευνας. 26

30 3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 3.1. Καρστ Έννοια του καρστ Ο όρος καρστ χρησιµοποιείται για να περιγράψει γεωµορφολογικά περιοχές που παρουσιάζουν χαρακτηριστικές γεωµορφολογικές µορφές που έχον προκύψει από την διαλυτοποίηση των ανθρακικών της πετρωµάτων. Το ανθρακικό ασβέστιο CaCO 3 (ασβεστίτης) και το ανθρακικό µαγνήσιο (δολοµίτης) των ανθρακικών σχηµατισµών διαλύεται σύµφωνα µε τις χηµικές αντιδράσεις: CO2 (g) CO 2(l) CO 2(l) +H 2 0 H 2 CO 3 H 2 CO 3 HCO - 3 +H + CaCO 3 Ca CO 3 Οπότε CaCO 3 +CO 2 +H 2 0 Ca HCO 3 Με τον ίδιο τρόπο διαλύεται και ο δολοµίτης Παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη του καρστ. Η καρστικοποίηση ενός ασβεστόλιθου σε µια περιοχή εξαρτάται από τις κλιµατολογκές, γεωµορφολογικές, γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Το ποσοστό του ασβεστίτη στο πέτρωµα του ασβεστόλιθου είναι ίσως ο κυριότερος παράγοντας ανάπτυξης του καρστ σε µια περιοχή. Τα ανθρακικά πετρώµατα δεν αποτελούνται µόνο από ασβεστίτη ή από δολοµίτη αλλά περιέχουν σε κάποιο ποσοστό και άλλα ορυκτά τα οποία δεν είναι ευδιάλυτα στο ανθρακικό οξύ. Η παρουσία των δυσδιάλυτων ορυκτών επηρεάζει την οµοιογένεια και την ισοτροπία του ασβεστόλιθου. Έτσι ώστε η καρστοποίηση να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα µε το ποσοστό των ανθρακικών ορυκτών. 27

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα Δασική Εδαφολογία Ορυκτά και Πετρώματα Ορισμοί Πετρώματα: Στερεά σώματα που αποτελούνται από συσσωματώσεις ενός ή περισσοτέρων ορυκτών και σχηματίζουν το στερεό φλοιό της γης Ορυκτά Τα ομογενή φυσικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΛΥΤΟΣΕΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους» ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: «H Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) Θεσσαλονίκη 2011 Η απόφαση για μια αναγνωριστική αποστολή πάνω από το χωριό Χαλίκι, στο όρος Λάκμος ή Περιστέρι, πάρθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Κεφάλαιο 3 ο : Αποσάθρωση Εξωγενείς παράγοντες Ονοµάζονται εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του αναγλύφου Ο φυσικός τους χώρος είναι η επιφάνεια της γης. Έχουν σαν έδρα τους την ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια: ηµάδη Αγόρω Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ: είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 333 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεκτονικής ΔIΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο

Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο Ιωάννης Ηλιόπουλος Παγκόσμια Γεωδυναμική 1 Η θέση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο γεωτεκτονικό σύστημα 2 Γεωλογική τοποθέτηση η της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό χώρο Πανάρχαια Ευρώπη:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Φυσική Γεωγραφία ονοµάζουµε την επιστήµη που µελετά το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συµβαίνουν στην επιφάνεια της γης και διαµορφώνουν τις φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Ορυκτά - πετρώματα Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Πετρώματα είναι οι μεγάλες μονάδες υλικών, που αποτελούν το στερεό συνεκτικό σύνολο από ένα ανακάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.1. Περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος.1.1. Γεωμορφολογία Η γεωμορφολογία μιας περιοχής οφείλεται σε πολλά αίτια. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας Αθήνα, Οκτώβριος 28 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Κουμαντάκης, Δ. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης Ε.Μ.Π., Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000)

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) ΑΣΚΗΣΗ 3η ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) 1 Τεχνικογεωλογικοί χάρτες μεγάλης κλίμακας Βασικός στόχος μιας γεωτεχνικής έρευνας είναι η ομαδοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 2.1. Γενικά... 5 2.2. Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης... 8 2.2.1 Τοπογραφία της περιοχής µελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοιραλιώτης Στέφανος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοιραλιώτης Στέφανος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοιραλιώτης Στέφανος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 134 Κεφάλαιο 14 ο : Καρστική Γεωμορφολογία 14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 14.1. ΓΕΝΙΚΑ Σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 3 ο ) αναφέρθηκε η πολύ σημαντική διαλυτική δράση του νερού, όταν αυτό εμπλουτίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 14 Υδατικό ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας 14 Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υδατικό διαµέρισµα της ανατολικής Μακεδονίας έχει έκταση 7.791 km 2 και συνορεύει δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι μία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από Γ. Ε. Βουγιουκαλάκη Αθήνα, Άυγουστος 2003 2 Πιθανά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8: Ζώνη Παρνασσού, Ζώνη Βοιωτίας, Υποπελαγονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΠΕ του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ -) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ : ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ (ORPHEAS BEACH) ) ΠΕΡΙΟΧΗ : ΔE ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΔ ΚΟΥΡΝΑ ΘΕΣΗ : ΚΑΒΡΟΣ ΔΗΜΟΣ : ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλεξανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Καλιούχος Άστριος ή Πλαγιόκλαστο Χαλαζίας Βιοτίτης ή Κεροστίλβη + Μοσχοβίτης (όχι με Κεροστλίβη) + Μαγνητίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 7 Υδατικό ιαµέρισµα υτικής Στερεάς Ελλάδας 7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υδατικό διαµέρισµα της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, έκτασης 10.417 km 2 περίπου, ορίζεται βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Εκφώνηση Από την υπαίθρια έρευνα σε μία περιοχή προέκυψε ο γεωλογικός χάρτης του σχήματος 1. Σε αυτόν φαίνεται ότι ο γρανίτης έρχεται σε επαφή με σχιστόλιθο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα