Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων"

Transcript

1 Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων οnline ενηµέρωση 100% WINDOWS εφαρµογή ευκολία στην εκµάθηση ταχύτητα στη σχεδίαση ευελιξία & προσαρµοστικότητα επικοινωνία µε Microsoft Office ενηµερωµένη Ευρωπαϊκή τυποποίηση πολύ καλή σχέση τιµής προς απόδοση πλήρης µετάφραση στα Ελληνικά Με το SEE Electrical θα απαιτηθεί ελάχιστος χρόνος εκµάθησης, καθώς στο περιβάλλον του προγράµµατος προσφέρονται όλες οι κλασικές λειτουργίες των Windows, όπως Copy & Paste, Drag & Drop, λειτουργίες στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού, λειτουργίες σε εικονίδια. λειτουργικότητα Το SEE Electrical προσφέρει εκτεταµένη σειρά λειτουργιών για την εργασία σε Ηλεκτρολογικά σχέδια και τη διαχείριση υλικών και λιστών (reports). Μέσα σε φιλικό περιβάλλον λειτουργίας, απαλλαγµένο από χρονοβόρες διαδικασίες & παραµετροποιήσεις, αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη παραγωγή επαγγελµατικής τεκµηρίωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων και µελετών. επικοινωνία µε MS OFFICE Σ ένα έργο SEE Electrical µπορούν να ενταχθούν έγγραφα από οποιοδήποτε πρόγραµµα MS Office. Έτσι µπορεί να συµπεριληφθεί κάποιο φύλλο Excel µε κοστολογικό υπολογισµό ή κάποιο έγγραφο Word µε τεχνική περιγραφή του έργου κ.λ.π. Το αντίστοιχο πρόγραµµα «ανοίγει» µέσα στο περιβάλλον SEE Electrical και το αρχείο αποτελεί «φύλλο» του έργου. τοµείς εφαρµογών κυκλώµατα Τρία επίπεδα δυνατοτήτων στο τοµέα σχεδίασης κυκλωµάτων (Basic, Standard & Advanced), απολύτως συµβατά µεταξύ τους, µε κοινό περιβάλλον λειτουργίας αλλά διαφορετικές δυνατότητες. όψεις πινάκων Για την εύκολη παραγωγή σχεδίων Όψεων Πινάκων σε πραγµατικές διαστάσεις. ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Με δύο επίπεδα δυνατοτήτων (Basic & Standard) προσφέρεται ένα µοναδικό εργαλείο για τη παραγωγή σχεδίων Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Προµηθέως Θεσσαλονίκη ΤΗΛ ,

2 κυκλώµατα BASIC ιδανική εισαγωγική λύση στη σχεδίαση µη Η/Υ! Το SEE Electrical Basic αποτελεί ιδανική εισαγωγική λύση στη παραγωγή ηλεκτρολογικών σχεδίων µε χρήση Η/Υ. Το πλήθος δυνατοτήτων που προσφέρει και η χαµηλή τιµή του, το καθιστούν ιδιαίτερα προσιτό σε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε µικρά ηλεκτρολογικά έργα. Προσφέρει online αυτόµατες λειτουργίες εξειδικευµένες στη παραγωγή & διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων. Ως γνήσια Windows εφαρµογή, εύκολα εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε περιβάλλον Windows, και µπορούµε να προσαρµόσουµε το περιβάλλον λειτουργίας στις δικές µας ανάγκες. Όλες οι λειτουργίες και εντολές του προγράµµατος είναι εύκολες στη χρήση. Το ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον καθιστά τους νέους χρήστες παραγωγικούς από τη 1 η µέρα ακόµη και δίχως εκπαίδευση. Πλήρης βιβλιοθήκη ηλεκτρολογικών συµβόλων, είναι εύκολα προσβάσιµη σε βιβλιοθήκες µε βάση τα πρότυπα EN60617, EN61346 & ΙΕΕΕ. Βιβλιοθήκες συµβόλων για µονογραµµικά, υδροπνευµατικά, σύµβολα δικτύων σωληνώσεων (P&I), καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες. Εύκολα παράγονται από το χρήστη εξειδικευµένα σύµβολα και ενσωµατώνονται στις βιβλιοθήκες. Αυτόµατα ονοµάζονται εξαρτήµατα & κλέµες. Ιδιαίτερα οι κλέµες οµαδοποιούνται σε κλεµοσειρές µε ξεχωριστή αρίθµηση. Επιτυγχάνεται έτσι ιδιαίτερη οικονοµία χρόνου κατά τη σχεδίαση, αλλά και αποφεύγονται λάθη. Προσφέρονται όλες οι κλασικές µέθοδοι ονοµασίας εξαρτηµάτων, που µπορούν και να προσαρµοστούν από το χρήστη. Αυτόµατα εισάγονται αναφορές σε PLC, δυναµικά, πηνία /επαφές & εξαρτήµατα µε βοηθητικές επαφές. Κάτω από πηνία εµφανίζονται οι επαφές σε σταυρό, µε παράλληλη αναφορά στο είδος των επαφών που χρησιµοποιούνται, και τη θέση που βρίσκονται στα σχέδια (φύλλο /όδευση). Αυτόµατα παράγονται & ενηµερώνονται online Λίστες µε πληροφορίες για : Περιεχόµενα έργου, Εξαρτήµατα, Κλέµες, Καλώδια & Αγωγοί καλωδίων, PLC, Επαφές, υναµικά. Προσφέρεται έτσι πλήρη εποπτεία του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο σχεδίασης βρισκόµαστε. Ετικέτες για εξαρτήµατα, κλέµες και καλώδια µπορούν να παραχθούν µε εξαγωγή σε διάφορα εκτυπωτικά µηχανήµατα (όπως Weidmuller). Αυτόµατα παράγονται έγγραφα µε πληροφορίες λιστών για ολοκληρωµένη τεκµηρίωση των σχεδίων. Η µορφή των εκτυπώσεων ορίζεται από πλήθος προτύπων, τα οποία εύκολα προσαρµόζονται. Με εντολές εξειδικευµένες στη σχεδίαση κυκλωµάτων, εύκολα παράγονται πολυγραµµικά ή µονογραµµικά ηλεκτρολογικά σχέδια. Με Απλή ή Τριπολική σύνδεση, σχεδιάζονται συνδέσεις µεταξύ εξαρτηµάτων ή/και γραµµών δυναµικού, µε αυτόµατη προσαρµογή του σχεδίου. Λειτουργίες όπως «ελαστικές συνδέσεις» βοηθούν στην εύκολη τροποποίηση καθώς µετακινώντας κάποιο εξάρτηµα προσαρµόζονται αυτόµατα οι συνδέσεις. Καλώδια µπορούν να ορισθούν εύκολα, µε αναλυτική αναφορά στο χρώµα και τη διατοµή των αγωγών. Σχέδια & έγγραφα προβάλλονται στον ιαχειριστή Έργου, προσφέροντας πλήρη εποπτεία και άµεση µετακίνηση µεταξύ φύλλων. Βασικές εντολές γενικής σχεδίασης προσφέρουν τη δυνατότητα παραγωγής ολοκληρωµένων σχεδίων µε ακριβή αποτύπωση της γεωµετρίας. Η δυνατότητα εισαγωγής & εξαγωγής αρχείων DXF, DWG & DXB, καθώς και Enchanced Metafiles, καθιστά δυνατή την ανταλλαγή σχεδίων µε τρίτους. Η εισαγωγή Bitmap αρχείων (JPG, BMP) στα φύλλα σχεδίων καθιστά εφικτή την επαγγελµατική τεκµηρίωση.

3 κυκλώµατα STANDARD υψηλό επίπεδο σε δελεαστική τιµή! Το SEE Electrical Standard προσφέρει ένα επαγγελµατικό εργαλείο σχεδίασης για επιχειρήσεις που τακτικά παράγουν και επεξεργάζονται ηλεκτρολογικά σχέδια. Επιπρόσθετα στις δυνατότητες του Basic, το Standard προσφέρει ευρύτερο πεδίο λειτουργιών για αυξηµένη παραγωγικότητα και αποτελεσµατική διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων. Με την online σύνδεση µε βάση δεδοµένων πληροφοριών υλικών (type database), επιτυγχάνεται ο ακριβής χαρακτηρισµός εξαρτηµάτων εισάγοντας πληροφορίες τύπου όπως : περιγραφή, τιµή, κωδικός παραγγελίας, καταεκευαστής κ.λ.π. Από το πρόγραµµα ενηµερώνεται αυτόµατα λίστα επιµέτρησης υλικών και Parts List. Η βάση δεδοµένων µπορεί να ενηµερωθεί µέσω αρχείων Excel, ECAD ή ASCII. Ειδικά για τα πηνία, η βάση δεδοµένων περιέχει βιβλιοθήκη σκαριφηµάτων επαφών, οπότε χαρακτηρίζοντας κάποιο πηνίο, αυτόµατα το σκαρίφηµα εµφανίζεται στο σχέδιο, µε παράλληλη αναφορά στις επαφές που χρησιµοποιούνται. Αυτόµατα εκτελείται η αρίθµηση των επαφών. Σε περίπτωση υπερκάλυψης κάποιου πηνίου εµφανίζεται προειδοποίηση, και προσφέρεται η δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων επαφών. Πρόσθετες εντολές σύνδεσης (ΣύµβολοΣύµβολο, υναµικόσύµβολο και υναµικό υναµικό), επιταχύνουν τη σχεδίαση συνδέσεων. Οι συνδέσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε κυκλώ µατα (πχ. ισχύος, βοηθητικό κλπ). Σε κάθε «κύκλωµα» µπορούν να ορισθούν ιδιότητες εµφάνισης (χρώµα, τύπος γραµµής, πάχος) αλλά και µέθοδος αρίθµησης. Αυτόµατα εκτελείται αρίθµηση συνδέσεων στο σχέδιο. Η µέθοδος και η µορφή αρίθµησης ορίζεται από το χρήστη. Επιλεκτικά µπορεί ν αριθµηθεί είτε ολόκληρο το έργο, είτε µόνο ένα κύκλωµα (πχ. Βοηθητικό). Νέα αρίθµηση µπορεί να διενεργηθεί είτε για ολόκληρο το έργο είτε µόνο για τις νέες συνδέσεις που έχουν εισαχθεί. Με τις Λίστες ελέγχου, µπορούν άµεσα να ελεγχθούν παραλήψεις όπως ιπλά ονόµατα Εξαρτηµάτων, PLC Συνδέσεις και Υπερβάσεις επαφών σε πηνία. Αυτόµατα εκτελείται νέα ονοµασία εξαρτηµάτων σ ένα έργο. ιορθώνονται έτσι ανακολουθίες στις ονοµασίες, ή προσαρµόζονται σε νέα µορφή (πχ. από Μ1, Μ2, σε 1Μ1, 1Μ2,..). Αναφορές και παραποµπές διορθώνονται αυτόµατα. Αυτόµατα εκτελείται νέα αρίθµηση στις κλέµµες µίας ή περισσοτέρων κλεµµοσειρών, για διόρθωση αλλαγών /διαγραφών κατά τη διάρκεια σχεδίασης. Αυτόµατα παράγονται από τα κυκλώµατα Κλεµοσχέδια, που παρουσιάζουν, για κάθε κλεµοσειρά ξεχωριστά, πληροφορίες σύνδεσης κλεµών, αλλά και πληροφορίες καλωδίων (τύπος, χρώµα, διατοµή κλπ.). Αυτόµατα αποτυπώνονται γεφυρώσεις µεταξύ κλεµών. Αυτόµατα παράγεται διάγραµµα σύνδεσης καλωδίων. Προβάλλονται για κάθε καλώδιο τα συνδεδεµένα σύµβολα και εισάγονται πληροφορίες αγωγών καλωδίων (αριθµός, χρώµα και διατοµή). Ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών καλωδίων γίνεται αυτόµατα µέσω της Βάσης δεδοµένων καλωδίων. Με την ολοκληρωµένη διαχείριση Εισόδων /Εξόδων PLC, υπάρχει αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ σηµείων σύνδεσης και κάρτας PLC, µε αλληλοενηµέρωση πληροφοριών (αναφορές σχόλια). Σε κάθε στάδιο σχεδίασης, ο χρήστης έχει πλήρη εικόνα για το πόσες και ποιες Είσοδοι /Έξοδοι χρησιµοποιούνται από κάθε PLC κάρτα. Με τις πληροφορίες Λειτουργία/Θέση, τα φύλλα κυκλωµάτων διατηρούν ξεχωριστή αρίθµηση & οµαδοποιούνται στο «ένδρο έργου» σε φακέλους ανά Λειτουργία. Μέσω ειδικής επεξεργάσιµης λίστας, εύκολα τροποποιούνται οι περιγραφές Λειτ/ Θέση µε αυτόµατη ενηµέρωση των σχεδίων.

4 κυκλώµατα ADVANCED απόλυτο εργαλείο τεκµηρίωσης ηλεκτρολογικών µελετών! Το SEE Electrical Advanced αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου σύστηµα παραγωγής ηλεκτρολογικών διαγραµµάτων, µε παράλληλη δραστική µείωση στο χρόνο µελέτης & σχεδίασης. Επιπρόσθετα στις δυνατότητες Basic & Standard, το Advanced προσφέρει στο χρήστη υψηλού επιπέδου λειτουργίες, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για ταχεία και αποτελεσµατική ανάπτυξη και διαχείριση περίπλοκων ηλεκτρολογικών έργων. Επιτάχυνση της σχεδίασης συνδέσεων µε τις εντολές αυτόµατης σύνδεσης εξαρτηµάτων και «Ορθογωνικής» σύνδεσης όπου το πρόγραµµα αυτόµατα αναγνωρίζει τον αριθµό πόλων και σχεδιάζει ισάριθµες συνδέσεις προσαρ µόζοντας κατάλληλα τις οδεύσεις. Επιπρόσθετα παράγεται έγγραφο καλωδίωσης κλεµών, µε συγκεντρωτική παρουσίαση πληροφοριών καλωδίωσης όλων των κλεµών του έργου. ραστική µείωση στον απαιτούµενο χρόνο αλλαγών σε ονόµατα εξαρτηµάτων, κλέµες, αριθ.συνδέσεων, PLC I/O, και πληροφορίες σχεδίων. Μέσω Λιστών επεξεργασίας επιβάλλονται µαζικές αλλαγές άµεσα στα σχέδια. Παρεµβολή, ιαγραφή φύλλων, µε αυτόµατη ενηµέρωση ονοµάτων και αναφορών. Αντιγραφή φύλλων σχεδίων µε drag & drop είτε στο ίδιο έργο είτε σε διαφορετικά έργα. Αυτόµατη αντικατάσταση πρότυπου φύλλου σε υπάρχον έργο, χωρίς να επηρεαστούν τα περιεχόµενα σχέδια. Μέσω προσαρµόσιµων templates, αυτόµατα παράγονται σχέδια κλεµµών σε ράγα, ή σχέδια σύνδεσης πολύεπίπεδων κλεµµών Αυτόµατη / ταχεία µετακίνηση στα αντίστοιχα φύλλα µέσω αναφορών σε εξαρτήµατα, δυναµικά και επαφές. Σε περίπτωση παραγωγής παρόµοιων σχεδίων, προσφέρεται η εντολή «Αυτόµατα διαγράµµατα». Τα σχέδια παράγονται αυτόµατα από το πρόγραµµα από ειδικά διαµορφωµένα αρχεία Excel ή Access. υνατότητα µετάφρασης ενός έργου σε διαφορετικές γλώσσες (µέχρι 20 διαφορετικές γλώσσες). Αυτόµατη εναλλαγή των σχεδίων από µία γλώσσα σε άλλη. Αυτόµατα παράγεται «ιάγραµµα Κλεµών» µε όλες τις πληροφορίες των κλεµοσχεδίων, και επιπλέον τα σύµβολα µε τα οποία είναι συνδεδεµένες οι κλέµες, προσφέροντας περισσότερη εποπτεία κατά την on site συντήρηση του κυκλώµατος. Το έγγραφο «Συνδεσµολογία Εξαρτηµάτων» παρουσιάζει όλα τα εξαρτήµατα των σχεδίων και παράλληλα τις συνδέσεις στα σηµεία επαφής. Μέσω της εφαρµογής «Λίστες & Ετικέτες» µπορούν να ορισθούν ελεύθερα από το χρήστη εκτυπώσεις (reports) οι οποίες θα αντλούν πληροφορίες από τις Λίστες του Έργου, και θα τις παρουσιάζουν σε επιθυµητή µορφή. Με αυτό τον τρόπο µπορούν εύκολα να παραχθούν: ελτία απαιτούµενο υλικών έργου ελτία παραγγελίας Ετικέτες µε ονόµατα εξαρτηµάτων κλεµών, καλωδίων, και συνδέσεων. Τα reports µπορούν είτε να εκτυπώνονται απ ευθείας σε εκτυπωτή είτε να αποθηκεύονται σε µορφή : ASCII, Excel, Bitmap, Pdf, HTML.

5 CABINET LAYOUT σχέδια όψεων πινάκων online µε τα κυκλώµατα! Το SEE Electrical Cabinet Layout, αποτελεί πρόσθετη εφαρµογή για τη παραγωγή σχεδίων όψεων πινάκων σε πραγµατικές διαστάσεις, που βοηθάει αποτελεσµατικά στη κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων και panel ελέγχου. Προσφέρει ένα δυνατό εργαλείο, που βοηθάει τον κατασκευαστή να ολοκληρώσει τη διάταξη του υλικού σ ένα πίνακα σε ελάχιστο χρόνο. Η τοποθέτηση εξαρτηµάτων γίνεται επιλέγοντας τα από τη βάση δεδοµένων εξαρτηµάτων. Τα εξαρτήµατα έρχονται στις πραγµατικές τους διαστάσεις, και διατάσσονται δυναµικά πάνω στην όψη του πίνακα. Αυτόµατα µπορούν να διαταχθούν (οριζόντια ή κατακόρυφα) πολλά εξαρτήµατα µαζί σε συγκεκριµένες µεταξύ τους αποστάσεις. Σε περίπτωση που συνδυαστεί µε το SEE Electrical Standard ή Advanced, τα εξαρτήµατα εισάγονται από τα σχέδια κυκλωµάτων, και διασφαλίζεται η αντιστοιχία ονοµάτων. Υπάρχει άµεση online σύνδεση και αυτόµατη αλληλοενηµέρωση σχεδίων µε τυχόν αλλαγές. Mε ειδικές εντολές σχεδιάζονται ράγες και κανάλια καλωδίων. Αυτόµατα προσαρµόζονται µήκη & πλάτη, αυτόµατα το πρόγραµµα επιµετρά το συνολικό µήκος που θα απαιτηθεί. Περιέχει ενηµερωµένη Βάση δεδοµένων υλικών Schneider Electric, ΑΒΒ & Hager (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιµές κλπ), αλλά και βιβλιοθήκες συµβόλων όψεων υλικού. Αυτόµατα εκτελείται επιµέτρηση υλικών & παράγεται λίστα υλικών που έχει εισαχθεί στο πίνακα. Μέσω ειδικών reports παράγονται εκτυπώσεις όπως : Απαιτούµενα Υλικά (παραγγελία) Συνολικό κόστος Υλικών πίνακα. Με ειδικές εντολές εκτελείται και η διαστασιολόγηση του πίνακα.

6 Συγκριτικός πίνακας δυνατοτήτων εφαρµογών κυκλωµάτων Πεερι ιγραφή λεει ιττουργί ίαςς BASIC STAND ADV Παραγωγή σχεδίων κυκλωµάτων σε πολλαπλά φύλλα, οµαδοποιηµένα σε «έργο», µε απεριόριστο αριθµό σελίδων ανά έργο και αυτόµατη αρίθµηση σελίδων ιαχείριση εγγράφων Έργου (Σχέδια & Λίστες) µέσω ένδρου Περιεχοµένων (Explorer) Multi document interface, άνοιγµα πολλαπλών έργων ταυτόχρονα Εισαγωγή πληροφοριών τεκµηρίωσης Έργου µε αυτόµατη ενηµέρωση των σχεδίων Παραµετροποίηση λειτουργίας, προσαρµογή περιβάλλοντος Βιβλιοθήκες συµβόλων, Αυτόµατος ορισµός νέων συµβόλων Αυτόµατη ονοµασία εξαρτηµάτων, Αυτόµατη αρίθµηση ακροδεκτών Αυτόµατες αναφορές σε δυναµικά, PLC, πηνίαεπαφές. Εµφάνιση επαφών σε «σταυρό» κάτω από τα πηνία (µε αναφορά στο είδος και τη θέση της επαφής) Αυτόµατη τοποθέτηση Γρ. υναµικού (πάνω/κάτω), ελεύθερη σχεδίαση Γρ. υναµικού Σχεδίαση συνδέσεων (Απλή & Τριπολική σύνδεση) µε αυτόµατη τοποθέτηση κόµβων Ορισµός «ελαστικών» (ruberband) συνδέσεων Σχεδίαση καλωδίων (ορισµός χρώµατοςδιατοµής αγωγών σε ειδική µάσκα). Ενηµέρωση Λιστών : Περιεχόµενα, Εξαρτήµατα, Επαφές, Κλέµες, PLC Εισ/έξοδοι, Καλώδια, Αγωγοί καλωδίων, Συνδέσεις, υναµικάπαραποµπές Αυτόµατη παραγωγή εγγράφων από Λίστες : Περιεχόµενα έργου, Εξαρτήµατα, Κλέµες, Καλώδια, Αγωγοί καλωδίων, PLC I/O, Συνδέσεις. Μορφοποίηση εκτυπώσεων από χρήστη µέσω Templates Γενικές σχεδιαστικές λειτουργίες, 512 layers σχεδίασης Εισαγωγή / εξαγωγή αρχείων DXF & DWG (AutoCAD) Ενσωµάτωση αρχείων Office στο έργο. Εξαγωγή έργου σε Windows Meta file αρχείο Εισαγωγή Bitmap, OLE & Windows Meta file αρχείων στα σχέδια Αντιγραφή φύλλων στο δέντρο έργου Οµαδοποίηση Έργου κατά =Λειτουργία +Θέση Εύρεση /αντικατάσταση κειµένων στο Έργο Online πρόσβαση σε βάση δεδοµένων υλικών προµηθευτών. Εισαγωγή δεδοµένων υλικών (ECAD ASCII EXCEL αρχεία) Τύποι πηνίων, σχέδιο επαφών κάτω από τα πηνία, αυτόµατη αρίθµηση επαφών ιαχείριση Εισόδων /Εξόδων PLC. OnLine ενηµέρωση των χρησιµοποιούµενων σηµείων σύνδεσης, αυτόµατη ενηµέρωση της PLC κάρτας µε αναφορές σχόλια Εναλλακτική τοποθέτηση διεύθυνση ρεύµατος (αντί κόµβων) στις συνδέσεις. Πρόσθετες εντολές σύνδεσης : 2 Συµβόλων, υναµικό µε Σύµβολα, µεταξύ 2 υναµικών Αυτόµατη αρίθµηση συνδέσεων στο σχέδιο (µορφή αρίθµησης οριζόµενη από το χρήστη) Οµαδοποίηση συνδέσεων σε κυκλώµατα (πχ. ισχύος, βοηθητικό κλπ), επιλεκτική αρίθµηση συνδέσεων κυκλωµάτων. Σχεδίαση καλωδίων µε επιλογή µορφής (πχ. Θωρακισµένο, συνεστραµµένο κλπ). Αυτόµατος ορισµός πληροφοριών καλωδίων (χρώµαδιατοµή) µέσω βάσης δεδοµένων καλωδίων. Ενηµέρωση πρόσθετων Λιστών : Επιµέτρησης, Επιµέτρησης ανά Λ/Θ, Parts list, Τύποι συνδέσεων Λίστες επεξεργάσιµες µε αυτόµατη ενηµέρωση σχεδίων : Περιεχόµενα, Εξαρτήµατα, Κλέµες, Καλώδια, PLC I/O, Συνδέσεις, Λειτ /Θέση, υναµικάπαραποµπές Λίστες ελέγχου : ιπλά ονόµατα, Υπερβάσεις επαφών, PLC Συνδέσεις Πρόσθετα έγγραφα από Λίστες : Επιµέτρησης, Επιµέτρησης ανά Λ/Θ, Parts List, Τύποι συνδέσεων Νέα αρίθµηση κλεµώνακροδεκτών, Νέα ονόµατα εξαρτηµάτων Αυτόµατη παραγωγή κλεµοσχεδίων, µε αναφορά καλωδίων σύνδεσης. Αυτόµατη αναγνώριση γεφυρώσεων. Αυτόµατη παραγωγή διαγράµµατος σύνδεσης καλωδίων Εντολές εισαγωγής διαστάσεων στα σχέδια.

7 Συγκριτικός πίνακας δυνατοτήτων εφαρµογών κυκλωµάτων Πεερι ιγραφή λεει ιττουργί ίαςς BASIC STAND ADV Ορισµός (προσαρµογή) από το χρήστη : Πληροφορίες τεκµηρίωσης Έργου/Φύλλων, Νέες Λίστες & Έγγραφα από Λίστες. Παρεµβολή / διαγραφή κενών φύλλων, µε αυτόµατη ενηµέρωση ονοµάτων /αναφορών Μετάφραση Έργου. Αυτόµατη εναλλαγή µεταξύ γλωσσών (είκοσι εναλλακτικές γλώσσες) Αυτόµατη αλλαγή πρότυπου φύλλου σχεδίων Ταχεία µετακίνηση (GOTO ) µέσω αναφορών Εύρεση & Αντικατάσταση συµβόλων στα σχέδια Ορισµός & διαχείριση πολύκλωνων συνδέσεων Εισαγωγή δεδοµένων προγραµµατισµού PLC καρτών από EXCEL αρχεία Αυτόµατη σύνδεση εξαρτηµάτων κατά τη τοποθέτηση τους. Παραγωγή «πολλαπλών» συνδέσεων µεταξύ 2 εξαρτηµ. ή υναµικών & εξαρτηµ. Αυτόµατη αναγνώριση του αριθµού πόλων και σχεδίαση ισάριθµων συνδέσεων. Αυτόµατη παραγωγή κυκλωµάτων από αρχεία Excel, Access Πρόσθετες Λίστες & Έγγραφα από Λίστες: Καλωδίων & Αγωγών καλωδίων οµαδοπ. κατά Λειτ, Πολύκλωνα καλώδια, Αγωγοί Πολύκλωνων. Αυτόµατη παραγωγή εγγράφων Συνδεσµολογίας Εξαρτηµάτων. Αυτόµατη παραγωγή ιαγράµµατος Σύνδεσης Κλεµών µε εµφάνιση συµβόλων σύνδεσης. ιαχείριση πολυεπίπεδων κλεµών, µε αυτόµατη παραγωγή σχεδίου σύνδεσης. Αυτόµατη παραγωγή ράγας κλεµών (rail designer) από τα κυκλώµατα Επιλογή πολλαπλών πεδίων στις λίστες επεξεργασίας, για ταχεία εφαρµογή τροποποιήσεων. Ορισµός και εκτύπωση ετικετών (labels) και Reports Μαζική µετατροπή Έργου σε DXF /DWG IGE+XAO ΕΛΛΑΣ Προµηθέως Θεσσαλονίκη ΤΗΛ , FAX

σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical v7r2 / Κυκλώµατα STANDARD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Α1. Περιγραφή περιβάλλοντος εργασίας 4 Α1.1 Menu Εντολών & Εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση στάσεων Επίλυση οδεύσεων Όλων των τύπων, αυτόµατη αναγνώριση τύπου όδευσης Γραφική επιλογή κορυφών Κορυφές όδευσης από αυτόµατα αποθηκευµένο α

Επίλυση στάσεων Επίλυση οδεύσεων Όλων των τύπων, αυτόµατη αναγνώριση τύπου όδευσης Γραφική επιλογή κορυφών Κορυφές όδευσης από αυτόµατα αποθηκευµένο α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή µετρήσεων και συντεταγµένων Συµβατότητα µε όλα τα καταγραφικά. Πλήρης συµβατότητα µε AutoCAD & ZwCAD. Χρησιµοποιεί και αρχεία παλαιότερων εκδόσεων. Εισαγωγή από το Excel, CAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Επεξεργασία Κειµένου και θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Visio 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Ενημερωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Mετακινείστε ανάλογα τον τροχό κύλισης, που διαθέτει το ποντίκι του Η/Υ, καθορίζοντας την ροή της παρουσίασης σύµφωνα µε τις επιλογές σας. 2. Παρατηρείστε προσεκτικά την παρουσίαση έτσι ώστε να είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft Project 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Κ. Ξαρχάκος -. Καρολίδης Microsoft Office Word 2003 Θεωρία & Πράξη Copyright 2005 Βλαχοθανάση 30 117 44 Αθήνα Τηλ./Φαξ: 210 9024407 Μεσολογγίου 7 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3303297 Φαξ: 210 3303298 ISBN: 960

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΥ 130 : Ψηφιακή σχεδίαση Βόλος 2015 1 Εισαγωγή Το Multisim είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης 04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Dr.-Ing. Β. Β. Ιακωβάκης Περιεχόμενα I. Μορφοποίηση οντοτήτων 1. Ιδιότητες οντοτήτων 2. Επιλογή χρώματος 3. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel 2002...17 Εκκίνηση του Excel...17 Πλοήγηση στο χώρο εργασίας...18 Φύλλα εργασίας (worksheets)...18 Γραμμή τίτλου...19 Γραμμή μενού...19

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πίνακες. Για να εισάγουμε έναν πίνακα επιλέγουμε από το μενού Insert->Table.

Σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πίνακες. Για να εισάγουμε έναν πίνακα επιλέγουμε από το μενού Insert->Table. DreamWeaver - Άσκηση 4η Πίνακες Παρακάτω θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργούμε και να επεξεργαζόμαστε πίνακες, μια πολύ βασική δομή. Θα δούμε πως γίνεται εισαγωγή πίνακα, ένωση κελιών του πίνακα, προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης

ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης Εισαγωγή Η συνεχής ανάπτυξη είναι βασικό στοιχείο του DNA των επιχειρήσεων του 21ου αιώνα. Κάθε µέρα αναρωτιόµαστε για την επιχείρηση µας: Πως πήγαµε σε σχέση µε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

α2. Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπου ή/και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα

α2. Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπου ή/και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν(power point ) 1. Βασικές λειτουργίες & Περιβάλλον εφαρμογής παρουσιάσεων α. Χειρισμός παρουσιάσεωνα1. Δημιουργία, άνοιγμα, Κλείσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πλήρης Οδηγός για το ίπλωµα ECDL 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Παρουσιάσεις και θεωρούνται η βάση του υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πρόσθετα 5 1.1. Γλώσσες 5 1.2. Παράμετροι 6 1.3. Προμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Extracting Drawing data

Extracting Drawing data Λ. Πεντέλης 5α 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: +30 2108774080 Φαξ: +30 2108774089 www.alconsoft.gr Extracting Drawing data Το αποτελεί το απλούστερο και πληρέστερο εργαλείο μετρήσεων από σχέδια τεχνικών έργων. Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2013

Παράρτημα Έκδοση 2013 Παράρτημα Έκδοση 2013 Έλεγχος Πεδίλων σύμφωνα με ΕΑΚ/ΕΚΩΣ κ EC2/EC7 Ομαδοποίηση μελών στον Έλεγχο Μελών Γραμμικό 3Δ διατομών κατασκευής Εξαγωγή σχεδίων σε DXF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έλεγχος Πεδίλων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 231 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ (2 διδακτικές ώρες) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1 Μέρος Β : Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design).

Εργαστήριο 1 Μέρος Β : Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design). Σκοπός Σχεδίαση Η/Μ Εγκαταστάσεων στον Η/Υ Εργαστήριο 1 Μέρος Β: Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design). Ιστορική Αναδρομή της Σχεδίασης στον Υ- πολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

GOOGLE DRIVE & WEB 2.0

GOOGLE DRIVE & WEB 2.0 GOOGLE DRIVE & WEB 2.0 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ GOOGLE DRIVE Διαδικτυακός χώρος αποθήκευσης, διαμοίρασης και συγχρονισμού αρχείων Χώρος συνεργατικής επεξεργασίας εγγράφων, υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Extracting Drawing data

Extracting Drawing data Λ. Πεντέλης 5α 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: +30 2108774080 Φαξ: +30 2108774089 www.alconsoft.gr Extracting Drawing data Το αποτελεί το απλούστερο και πληρέστερο εργαλείο μετρήσεων από σχέδια τεχνικών έργων. Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Powerpoint) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT POWERPOINT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ συνοπτική περιγραφή συνοπτική περιγραφή TESSERA Το Tessera είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής οδικών έργων. Σας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα