Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων"

Transcript

1 Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων οnline ενηµέρωση 100% WINDOWS εφαρµογή ευκολία στην εκµάθηση ταχύτητα στη σχεδίαση ευελιξία & προσαρµοστικότητα επικοινωνία µε Microsoft Office ενηµερωµένη Ευρωπαϊκή τυποποίηση πολύ καλή σχέση τιµής προς απόδοση πλήρης µετάφραση στα Ελληνικά Με το SEE Electrical θα απαιτηθεί ελάχιστος χρόνος εκµάθησης, καθώς στο περιβάλλον του προγράµµατος προσφέρονται όλες οι κλασικές λειτουργίες των Windows, όπως Copy & Paste, Drag & Drop, λειτουργίες στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού, λειτουργίες σε εικονίδια. λειτουργικότητα Το SEE Electrical προσφέρει εκτεταµένη σειρά λειτουργιών για την εργασία σε Ηλεκτρολογικά σχέδια και τη διαχείριση υλικών και λιστών (reports). Μέσα σε φιλικό περιβάλλον λειτουργίας, απαλλαγµένο από χρονοβόρες διαδικασίες & παραµετροποιήσεις, αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη παραγωγή επαγγελµατικής τεκµηρίωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων και µελετών. επικοινωνία µε MS OFFICE Σ ένα έργο SEE Electrical µπορούν να ενταχθούν έγγραφα από οποιοδήποτε πρόγραµµα MS Office. Έτσι µπορεί να συµπεριληφθεί κάποιο φύλλο Excel µε κοστολογικό υπολογισµό ή κάποιο έγγραφο Word µε τεχνική περιγραφή του έργου κ.λ.π. Το αντίστοιχο πρόγραµµα «ανοίγει» µέσα στο περιβάλλον SEE Electrical και το αρχείο αποτελεί «φύλλο» του έργου. τοµείς εφαρµογών κυκλώµατα Τρία επίπεδα δυνατοτήτων στο τοµέα σχεδίασης κυκλωµάτων (Basic, Standard & Advanced), απολύτως συµβατά µεταξύ τους, µε κοινό περιβάλλον λειτουργίας αλλά διαφορετικές δυνατότητες. όψεις πινάκων Για την εύκολη παραγωγή σχεδίων Όψεων Πινάκων σε πραγµατικές διαστάσεις. ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Με δύο επίπεδα δυνατοτήτων (Basic & Standard) προσφέρεται ένα µοναδικό εργαλείο για τη παραγωγή σχεδίων Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Προµηθέως Θεσσαλονίκη ΤΗΛ ,

2 κυκλώµατα BASIC ιδανική εισαγωγική λύση στη σχεδίαση µη Η/Υ! Το SEE Electrical Basic αποτελεί ιδανική εισαγωγική λύση στη παραγωγή ηλεκτρολογικών σχεδίων µε χρήση Η/Υ. Το πλήθος δυνατοτήτων που προσφέρει και η χαµηλή τιµή του, το καθιστούν ιδιαίτερα προσιτό σε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε µικρά ηλεκτρολογικά έργα. Προσφέρει online αυτόµατες λειτουργίες εξειδικευµένες στη παραγωγή & διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων. Ως γνήσια Windows εφαρµογή, εύκολα εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε περιβάλλον Windows, και µπορούµε να προσαρµόσουµε το περιβάλλον λειτουργίας στις δικές µας ανάγκες. Όλες οι λειτουργίες και εντολές του προγράµµατος είναι εύκολες στη χρήση. Το ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον καθιστά τους νέους χρήστες παραγωγικούς από τη 1 η µέρα ακόµη και δίχως εκπαίδευση. Πλήρης βιβλιοθήκη ηλεκτρολογικών συµβόλων, είναι εύκολα προσβάσιµη σε βιβλιοθήκες µε βάση τα πρότυπα EN60617, EN61346 & ΙΕΕΕ. Βιβλιοθήκες συµβόλων για µονογραµµικά, υδροπνευµατικά, σύµβολα δικτύων σωληνώσεων (P&I), καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες. Εύκολα παράγονται από το χρήστη εξειδικευµένα σύµβολα και ενσωµατώνονται στις βιβλιοθήκες. Αυτόµατα ονοµάζονται εξαρτήµατα & κλέµες. Ιδιαίτερα οι κλέµες οµαδοποιούνται σε κλεµοσειρές µε ξεχωριστή αρίθµηση. Επιτυγχάνεται έτσι ιδιαίτερη οικονοµία χρόνου κατά τη σχεδίαση, αλλά και αποφεύγονται λάθη. Προσφέρονται όλες οι κλασικές µέθοδοι ονοµασίας εξαρτηµάτων, που µπορούν και να προσαρµοστούν από το χρήστη. Αυτόµατα εισάγονται αναφορές σε PLC, δυναµικά, πηνία /επαφές & εξαρτήµατα µε βοηθητικές επαφές. Κάτω από πηνία εµφανίζονται οι επαφές σε σταυρό, µε παράλληλη αναφορά στο είδος των επαφών που χρησιµοποιούνται, και τη θέση που βρίσκονται στα σχέδια (φύλλο /όδευση). Αυτόµατα παράγονται & ενηµερώνονται online Λίστες µε πληροφορίες για : Περιεχόµενα έργου, Εξαρτήµατα, Κλέµες, Καλώδια & Αγωγοί καλωδίων, PLC, Επαφές, υναµικά. Προσφέρεται έτσι πλήρη εποπτεία του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο σχεδίασης βρισκόµαστε. Ετικέτες για εξαρτήµατα, κλέµες και καλώδια µπορούν να παραχθούν µε εξαγωγή σε διάφορα εκτυπωτικά µηχανήµατα (όπως Weidmuller). Αυτόµατα παράγονται έγγραφα µε πληροφορίες λιστών για ολοκληρωµένη τεκµηρίωση των σχεδίων. Η µορφή των εκτυπώσεων ορίζεται από πλήθος προτύπων, τα οποία εύκολα προσαρµόζονται. Με εντολές εξειδικευµένες στη σχεδίαση κυκλωµάτων, εύκολα παράγονται πολυγραµµικά ή µονογραµµικά ηλεκτρολογικά σχέδια. Με Απλή ή Τριπολική σύνδεση, σχεδιάζονται συνδέσεις µεταξύ εξαρτηµάτων ή/και γραµµών δυναµικού, µε αυτόµατη προσαρµογή του σχεδίου. Λειτουργίες όπως «ελαστικές συνδέσεις» βοηθούν στην εύκολη τροποποίηση καθώς µετακινώντας κάποιο εξάρτηµα προσαρµόζονται αυτόµατα οι συνδέσεις. Καλώδια µπορούν να ορισθούν εύκολα, µε αναλυτική αναφορά στο χρώµα και τη διατοµή των αγωγών. Σχέδια & έγγραφα προβάλλονται στον ιαχειριστή Έργου, προσφέροντας πλήρη εποπτεία και άµεση µετακίνηση µεταξύ φύλλων. Βασικές εντολές γενικής σχεδίασης προσφέρουν τη δυνατότητα παραγωγής ολοκληρωµένων σχεδίων µε ακριβή αποτύπωση της γεωµετρίας. Η δυνατότητα εισαγωγής & εξαγωγής αρχείων DXF, DWG & DXB, καθώς και Enchanced Metafiles, καθιστά δυνατή την ανταλλαγή σχεδίων µε τρίτους. Η εισαγωγή Bitmap αρχείων (JPG, BMP) στα φύλλα σχεδίων καθιστά εφικτή την επαγγελµατική τεκµηρίωση.

3 κυκλώµατα STANDARD υψηλό επίπεδο σε δελεαστική τιµή! Το SEE Electrical Standard προσφέρει ένα επαγγελµατικό εργαλείο σχεδίασης για επιχειρήσεις που τακτικά παράγουν και επεξεργάζονται ηλεκτρολογικά σχέδια. Επιπρόσθετα στις δυνατότητες του Basic, το Standard προσφέρει ευρύτερο πεδίο λειτουργιών για αυξηµένη παραγωγικότητα και αποτελεσµατική διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων. Με την online σύνδεση µε βάση δεδοµένων πληροφοριών υλικών (type database), επιτυγχάνεται ο ακριβής χαρακτηρισµός εξαρτηµάτων εισάγοντας πληροφορίες τύπου όπως : περιγραφή, τιµή, κωδικός παραγγελίας, καταεκευαστής κ.λ.π. Από το πρόγραµµα ενηµερώνεται αυτόµατα λίστα επιµέτρησης υλικών και Parts List. Η βάση δεδοµένων µπορεί να ενηµερωθεί µέσω αρχείων Excel, ECAD ή ASCII. Ειδικά για τα πηνία, η βάση δεδοµένων περιέχει βιβλιοθήκη σκαριφηµάτων επαφών, οπότε χαρακτηρίζοντας κάποιο πηνίο, αυτόµατα το σκαρίφηµα εµφανίζεται στο σχέδιο, µε παράλληλη αναφορά στις επαφές που χρησιµοποιούνται. Αυτόµατα εκτελείται η αρίθµηση των επαφών. Σε περίπτωση υπερκάλυψης κάποιου πηνίου εµφανίζεται προειδοποίηση, και προσφέρεται η δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων επαφών. Πρόσθετες εντολές σύνδεσης (ΣύµβολοΣύµβολο, υναµικόσύµβολο και υναµικό υναµικό), επιταχύνουν τη σχεδίαση συνδέσεων. Οι συνδέσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε κυκλώ µατα (πχ. ισχύος, βοηθητικό κλπ). Σε κάθε «κύκλωµα» µπορούν να ορισθούν ιδιότητες εµφάνισης (χρώµα, τύπος γραµµής, πάχος) αλλά και µέθοδος αρίθµησης. Αυτόµατα εκτελείται αρίθµηση συνδέσεων στο σχέδιο. Η µέθοδος και η µορφή αρίθµησης ορίζεται από το χρήστη. Επιλεκτικά µπορεί ν αριθµηθεί είτε ολόκληρο το έργο, είτε µόνο ένα κύκλωµα (πχ. Βοηθητικό). Νέα αρίθµηση µπορεί να διενεργηθεί είτε για ολόκληρο το έργο είτε µόνο για τις νέες συνδέσεις που έχουν εισαχθεί. Με τις Λίστες ελέγχου, µπορούν άµεσα να ελεγχθούν παραλήψεις όπως ιπλά ονόµατα Εξαρτηµάτων, PLC Συνδέσεις και Υπερβάσεις επαφών σε πηνία. Αυτόµατα εκτελείται νέα ονοµασία εξαρτηµάτων σ ένα έργο. ιορθώνονται έτσι ανακολουθίες στις ονοµασίες, ή προσαρµόζονται σε νέα µορφή (πχ. από Μ1, Μ2, σε 1Μ1, 1Μ2,..). Αναφορές και παραποµπές διορθώνονται αυτόµατα. Αυτόµατα εκτελείται νέα αρίθµηση στις κλέµµες µίας ή περισσοτέρων κλεµµοσειρών, για διόρθωση αλλαγών /διαγραφών κατά τη διάρκεια σχεδίασης. Αυτόµατα παράγονται από τα κυκλώµατα Κλεµοσχέδια, που παρουσιάζουν, για κάθε κλεµοσειρά ξεχωριστά, πληροφορίες σύνδεσης κλεµών, αλλά και πληροφορίες καλωδίων (τύπος, χρώµα, διατοµή κλπ.). Αυτόµατα αποτυπώνονται γεφυρώσεις µεταξύ κλεµών. Αυτόµατα παράγεται διάγραµµα σύνδεσης καλωδίων. Προβάλλονται για κάθε καλώδιο τα συνδεδεµένα σύµβολα και εισάγονται πληροφορίες αγωγών καλωδίων (αριθµός, χρώµα και διατοµή). Ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών καλωδίων γίνεται αυτόµατα µέσω της Βάσης δεδοµένων καλωδίων. Με την ολοκληρωµένη διαχείριση Εισόδων /Εξόδων PLC, υπάρχει αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ σηµείων σύνδεσης και κάρτας PLC, µε αλληλοενηµέρωση πληροφοριών (αναφορές σχόλια). Σε κάθε στάδιο σχεδίασης, ο χρήστης έχει πλήρη εικόνα για το πόσες και ποιες Είσοδοι /Έξοδοι χρησιµοποιούνται από κάθε PLC κάρτα. Με τις πληροφορίες Λειτουργία/Θέση, τα φύλλα κυκλωµάτων διατηρούν ξεχωριστή αρίθµηση & οµαδοποιούνται στο «ένδρο έργου» σε φακέλους ανά Λειτουργία. Μέσω ειδικής επεξεργάσιµης λίστας, εύκολα τροποποιούνται οι περιγραφές Λειτ/ Θέση µε αυτόµατη ενηµέρωση των σχεδίων.

4 κυκλώµατα ADVANCED απόλυτο εργαλείο τεκµηρίωσης ηλεκτρολογικών µελετών! Το SEE Electrical Advanced αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου σύστηµα παραγωγής ηλεκτρολογικών διαγραµµάτων, µε παράλληλη δραστική µείωση στο χρόνο µελέτης & σχεδίασης. Επιπρόσθετα στις δυνατότητες Basic & Standard, το Advanced προσφέρει στο χρήστη υψηλού επιπέδου λειτουργίες, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για ταχεία και αποτελεσµατική ανάπτυξη και διαχείριση περίπλοκων ηλεκτρολογικών έργων. Επιτάχυνση της σχεδίασης συνδέσεων µε τις εντολές αυτόµατης σύνδεσης εξαρτηµάτων και «Ορθογωνικής» σύνδεσης όπου το πρόγραµµα αυτόµατα αναγνωρίζει τον αριθµό πόλων και σχεδιάζει ισάριθµες συνδέσεις προσαρ µόζοντας κατάλληλα τις οδεύσεις. Επιπρόσθετα παράγεται έγγραφο καλωδίωσης κλεµών, µε συγκεντρωτική παρουσίαση πληροφοριών καλωδίωσης όλων των κλεµών του έργου. ραστική µείωση στον απαιτούµενο χρόνο αλλαγών σε ονόµατα εξαρτηµάτων, κλέµες, αριθ.συνδέσεων, PLC I/O, και πληροφορίες σχεδίων. Μέσω Λιστών επεξεργασίας επιβάλλονται µαζικές αλλαγές άµεσα στα σχέδια. Παρεµβολή, ιαγραφή φύλλων, µε αυτόµατη ενηµέρωση ονοµάτων και αναφορών. Αντιγραφή φύλλων σχεδίων µε drag & drop είτε στο ίδιο έργο είτε σε διαφορετικά έργα. Αυτόµατη αντικατάσταση πρότυπου φύλλου σε υπάρχον έργο, χωρίς να επηρεαστούν τα περιεχόµενα σχέδια. Μέσω προσαρµόσιµων templates, αυτόµατα παράγονται σχέδια κλεµµών σε ράγα, ή σχέδια σύνδεσης πολύεπίπεδων κλεµµών Αυτόµατη / ταχεία µετακίνηση στα αντίστοιχα φύλλα µέσω αναφορών σε εξαρτήµατα, δυναµικά και επαφές. Σε περίπτωση παραγωγής παρόµοιων σχεδίων, προσφέρεται η εντολή «Αυτόµατα διαγράµµατα». Τα σχέδια παράγονται αυτόµατα από το πρόγραµµα από ειδικά διαµορφωµένα αρχεία Excel ή Access. υνατότητα µετάφρασης ενός έργου σε διαφορετικές γλώσσες (µέχρι 20 διαφορετικές γλώσσες). Αυτόµατη εναλλαγή των σχεδίων από µία γλώσσα σε άλλη. Αυτόµατα παράγεται «ιάγραµµα Κλεµών» µε όλες τις πληροφορίες των κλεµοσχεδίων, και επιπλέον τα σύµβολα µε τα οποία είναι συνδεδεµένες οι κλέµες, προσφέροντας περισσότερη εποπτεία κατά την on site συντήρηση του κυκλώµατος. Το έγγραφο «Συνδεσµολογία Εξαρτηµάτων» παρουσιάζει όλα τα εξαρτήµατα των σχεδίων και παράλληλα τις συνδέσεις στα σηµεία επαφής. Μέσω της εφαρµογής «Λίστες & Ετικέτες» µπορούν να ορισθούν ελεύθερα από το χρήστη εκτυπώσεις (reports) οι οποίες θα αντλούν πληροφορίες από τις Λίστες του Έργου, και θα τις παρουσιάζουν σε επιθυµητή µορφή. Με αυτό τον τρόπο µπορούν εύκολα να παραχθούν: ελτία απαιτούµενο υλικών έργου ελτία παραγγελίας Ετικέτες µε ονόµατα εξαρτηµάτων κλεµών, καλωδίων, και συνδέσεων. Τα reports µπορούν είτε να εκτυπώνονται απ ευθείας σε εκτυπωτή είτε να αποθηκεύονται σε µορφή : ASCII, Excel, Bitmap, Pdf, HTML.

5 CABINET LAYOUT σχέδια όψεων πινάκων online µε τα κυκλώµατα! Το SEE Electrical Cabinet Layout, αποτελεί πρόσθετη εφαρµογή για τη παραγωγή σχεδίων όψεων πινάκων σε πραγµατικές διαστάσεις, που βοηθάει αποτελεσµατικά στη κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων και panel ελέγχου. Προσφέρει ένα δυνατό εργαλείο, που βοηθάει τον κατασκευαστή να ολοκληρώσει τη διάταξη του υλικού σ ένα πίνακα σε ελάχιστο χρόνο. Η τοποθέτηση εξαρτηµάτων γίνεται επιλέγοντας τα από τη βάση δεδοµένων εξαρτηµάτων. Τα εξαρτήµατα έρχονται στις πραγµατικές τους διαστάσεις, και διατάσσονται δυναµικά πάνω στην όψη του πίνακα. Αυτόµατα µπορούν να διαταχθούν (οριζόντια ή κατακόρυφα) πολλά εξαρτήµατα µαζί σε συγκεκριµένες µεταξύ τους αποστάσεις. Σε περίπτωση που συνδυαστεί µε το SEE Electrical Standard ή Advanced, τα εξαρτήµατα εισάγονται από τα σχέδια κυκλωµάτων, και διασφαλίζεται η αντιστοιχία ονοµάτων. Υπάρχει άµεση online σύνδεση και αυτόµατη αλληλοενηµέρωση σχεδίων µε τυχόν αλλαγές. Mε ειδικές εντολές σχεδιάζονται ράγες και κανάλια καλωδίων. Αυτόµατα προσαρµόζονται µήκη & πλάτη, αυτόµατα το πρόγραµµα επιµετρά το συνολικό µήκος που θα απαιτηθεί. Περιέχει ενηµερωµένη Βάση δεδοµένων υλικών Schneider Electric, ΑΒΒ & Hager (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιµές κλπ), αλλά και βιβλιοθήκες συµβόλων όψεων υλικού. Αυτόµατα εκτελείται επιµέτρηση υλικών & παράγεται λίστα υλικών που έχει εισαχθεί στο πίνακα. Μέσω ειδικών reports παράγονται εκτυπώσεις όπως : Απαιτούµενα Υλικά (παραγγελία) Συνολικό κόστος Υλικών πίνακα. Με ειδικές εντολές εκτελείται και η διαστασιολόγηση του πίνακα.

6 Συγκριτικός πίνακας δυνατοτήτων εφαρµογών κυκλωµάτων Πεερι ιγραφή λεει ιττουργί ίαςς BASIC STAND ADV Παραγωγή σχεδίων κυκλωµάτων σε πολλαπλά φύλλα, οµαδοποιηµένα σε «έργο», µε απεριόριστο αριθµό σελίδων ανά έργο και αυτόµατη αρίθµηση σελίδων ιαχείριση εγγράφων Έργου (Σχέδια & Λίστες) µέσω ένδρου Περιεχοµένων (Explorer) Multi document interface, άνοιγµα πολλαπλών έργων ταυτόχρονα Εισαγωγή πληροφοριών τεκµηρίωσης Έργου µε αυτόµατη ενηµέρωση των σχεδίων Παραµετροποίηση λειτουργίας, προσαρµογή περιβάλλοντος Βιβλιοθήκες συµβόλων, Αυτόµατος ορισµός νέων συµβόλων Αυτόµατη ονοµασία εξαρτηµάτων, Αυτόµατη αρίθµηση ακροδεκτών Αυτόµατες αναφορές σε δυναµικά, PLC, πηνίαεπαφές. Εµφάνιση επαφών σε «σταυρό» κάτω από τα πηνία (µε αναφορά στο είδος και τη θέση της επαφής) Αυτόµατη τοποθέτηση Γρ. υναµικού (πάνω/κάτω), ελεύθερη σχεδίαση Γρ. υναµικού Σχεδίαση συνδέσεων (Απλή & Τριπολική σύνδεση) µε αυτόµατη τοποθέτηση κόµβων Ορισµός «ελαστικών» (ruberband) συνδέσεων Σχεδίαση καλωδίων (ορισµός χρώµατοςδιατοµής αγωγών σε ειδική µάσκα). Ενηµέρωση Λιστών : Περιεχόµενα, Εξαρτήµατα, Επαφές, Κλέµες, PLC Εισ/έξοδοι, Καλώδια, Αγωγοί καλωδίων, Συνδέσεις, υναµικάπαραποµπές Αυτόµατη παραγωγή εγγράφων από Λίστες : Περιεχόµενα έργου, Εξαρτήµατα, Κλέµες, Καλώδια, Αγωγοί καλωδίων, PLC I/O, Συνδέσεις. Μορφοποίηση εκτυπώσεων από χρήστη µέσω Templates Γενικές σχεδιαστικές λειτουργίες, 512 layers σχεδίασης Εισαγωγή / εξαγωγή αρχείων DXF & DWG (AutoCAD) Ενσωµάτωση αρχείων Office στο έργο. Εξαγωγή έργου σε Windows Meta file αρχείο Εισαγωγή Bitmap, OLE & Windows Meta file αρχείων στα σχέδια Αντιγραφή φύλλων στο δέντρο έργου Οµαδοποίηση Έργου κατά =Λειτουργία +Θέση Εύρεση /αντικατάσταση κειµένων στο Έργο Online πρόσβαση σε βάση δεδοµένων υλικών προµηθευτών. Εισαγωγή δεδοµένων υλικών (ECAD ASCII EXCEL αρχεία) Τύποι πηνίων, σχέδιο επαφών κάτω από τα πηνία, αυτόµατη αρίθµηση επαφών ιαχείριση Εισόδων /Εξόδων PLC. OnLine ενηµέρωση των χρησιµοποιούµενων σηµείων σύνδεσης, αυτόµατη ενηµέρωση της PLC κάρτας µε αναφορές σχόλια Εναλλακτική τοποθέτηση διεύθυνση ρεύµατος (αντί κόµβων) στις συνδέσεις. Πρόσθετες εντολές σύνδεσης : 2 Συµβόλων, υναµικό µε Σύµβολα, µεταξύ 2 υναµικών Αυτόµατη αρίθµηση συνδέσεων στο σχέδιο (µορφή αρίθµησης οριζόµενη από το χρήστη) Οµαδοποίηση συνδέσεων σε κυκλώµατα (πχ. ισχύος, βοηθητικό κλπ), επιλεκτική αρίθµηση συνδέσεων κυκλωµάτων. Σχεδίαση καλωδίων µε επιλογή µορφής (πχ. Θωρακισµένο, συνεστραµµένο κλπ). Αυτόµατος ορισµός πληροφοριών καλωδίων (χρώµαδιατοµή) µέσω βάσης δεδοµένων καλωδίων. Ενηµέρωση πρόσθετων Λιστών : Επιµέτρησης, Επιµέτρησης ανά Λ/Θ, Parts list, Τύποι συνδέσεων Λίστες επεξεργάσιµες µε αυτόµατη ενηµέρωση σχεδίων : Περιεχόµενα, Εξαρτήµατα, Κλέµες, Καλώδια, PLC I/O, Συνδέσεις, Λειτ /Θέση, υναµικάπαραποµπές Λίστες ελέγχου : ιπλά ονόµατα, Υπερβάσεις επαφών, PLC Συνδέσεις Πρόσθετα έγγραφα από Λίστες : Επιµέτρησης, Επιµέτρησης ανά Λ/Θ, Parts List, Τύποι συνδέσεων Νέα αρίθµηση κλεµώνακροδεκτών, Νέα ονόµατα εξαρτηµάτων Αυτόµατη παραγωγή κλεµοσχεδίων, µε αναφορά καλωδίων σύνδεσης. Αυτόµατη αναγνώριση γεφυρώσεων. Αυτόµατη παραγωγή διαγράµµατος σύνδεσης καλωδίων Εντολές εισαγωγής διαστάσεων στα σχέδια.

7 Συγκριτικός πίνακας δυνατοτήτων εφαρµογών κυκλωµάτων Πεερι ιγραφή λεει ιττουργί ίαςς BASIC STAND ADV Ορισµός (προσαρµογή) από το χρήστη : Πληροφορίες τεκµηρίωσης Έργου/Φύλλων, Νέες Λίστες & Έγγραφα από Λίστες. Παρεµβολή / διαγραφή κενών φύλλων, µε αυτόµατη ενηµέρωση ονοµάτων /αναφορών Μετάφραση Έργου. Αυτόµατη εναλλαγή µεταξύ γλωσσών (είκοσι εναλλακτικές γλώσσες) Αυτόµατη αλλαγή πρότυπου φύλλου σχεδίων Ταχεία µετακίνηση (GOTO ) µέσω αναφορών Εύρεση & Αντικατάσταση συµβόλων στα σχέδια Ορισµός & διαχείριση πολύκλωνων συνδέσεων Εισαγωγή δεδοµένων προγραµµατισµού PLC καρτών από EXCEL αρχεία Αυτόµατη σύνδεση εξαρτηµάτων κατά τη τοποθέτηση τους. Παραγωγή «πολλαπλών» συνδέσεων µεταξύ 2 εξαρτηµ. ή υναµικών & εξαρτηµ. Αυτόµατη αναγνώριση του αριθµού πόλων και σχεδίαση ισάριθµων συνδέσεων. Αυτόµατη παραγωγή κυκλωµάτων από αρχεία Excel, Access Πρόσθετες Λίστες & Έγγραφα από Λίστες: Καλωδίων & Αγωγών καλωδίων οµαδοπ. κατά Λειτ, Πολύκλωνα καλώδια, Αγωγοί Πολύκλωνων. Αυτόµατη παραγωγή εγγράφων Συνδεσµολογίας Εξαρτηµάτων. Αυτόµατη παραγωγή ιαγράµµατος Σύνδεσης Κλεµών µε εµφάνιση συµβόλων σύνδεσης. ιαχείριση πολυεπίπεδων κλεµών, µε αυτόµατη παραγωγή σχεδίου σύνδεσης. Αυτόµατη παραγωγή ράγας κλεµών (rail designer) από τα κυκλώµατα Επιλογή πολλαπλών πεδίων στις λίστες επεξεργασίας, για ταχεία εφαρµογή τροποποιήσεων. Ορισµός και εκτύπωση ετικετών (labels) και Reports Μαζική µετατροπή Έργου σε DXF /DWG IGE+XAO ΕΛΛΑΣ Προµηθέως Θεσσαλονίκη ΤΗΛ , FAX

σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical v7r2 / Κυκλώµατα STANDARD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Α1. Περιγραφή περιβάλλοντος εργασίας 4 Α1.1 Menu Εντολών & Εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Mετακινείστε ανάλογα τον τροχό κύλισης, που διαθέτει το ποντίκι του Η/Υ, καθορίζοντας την ροή της παρουσίασης σύµφωνα µε τις επιλογές σας. 2. Παρατηρείστε προσεκτικά την παρουσίαση έτσι ώστε να είστε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Extracting Drawing data

Extracting Drawing data Λ. Πεντέλης 5α 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: +30 2108774080 Φαξ: +30 2108774089 www.alconsoft.gr Extracting Drawing data Το αποτελεί το απλούστερο και πληρέστερο εργαλείο μετρήσεων από σχέδια τεχνικών έργων. Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ συνοπτική περιγραφή συνοπτική περιγραφή TESSERA Το Tessera είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής οδικών έργων. Σας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 231 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ (2 διδακτικές ώρες) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗ SP 4310N Μοναδική Ποιότητα Εκτύπωσης µε Απεριόριστες υνατότητες Η RICOH σας παρουσιάζει τον standalone δικτυακό εκτυπωτή SP 4310N ιδανικό για οµάδες εργασίας σε µια εταιρία.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Δόμησης. Οδηγίες Χρήσης. έκδοση 2.x. Έντυπα Δόμησης. Αίτηση. pdf doc xls. Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Μικρής Κλίμακας

Έντυπα Δόμησης. Οδηγίες Χρήσης. έκδοση 2.x. Έντυπα Δόμησης. Αίτηση. pdf doc xls. Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Μικρής Κλίμακας Έντυπα Δόμησης Οδηγίες Χρήσης έκδοση 2.x Αίτηση pdf doc xls Έντυπα Δόμησης Έγκριση Μικρής Κλίμακας ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication ModusWEB TM CMS White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Σήμερα κάθε επιχείρηση χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια μορφή online ψηφιακούπεριεχομένου.

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού Bank Budget MIS To Bank Budget MIS είναι μια ολοκληρωμένη web-based εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των στοιχείων και μεγεθών προϋπολογισμού ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα