ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 040 Λεμεσός Τηλ /7 Fax Ηλ. Διεύθυνση: URL: ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - Στον κατάλογο που ακολουθεί περιλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια (βαθμολογία πάνω από 80%, έτος εξέτασης 0, προαπαιτούμενα μαθήματα, κριτήρια ειδικής κατηγορίας) και συμμετείχαν στην κατανομή. - Πράσινη σκίαση σημαίνει επιτυχής εξασφάλιση θέσης στο συγκεκριμένο Τμήμα. - Κόκκινη σκίαση σημαίνει δεν πληροί τη βαθμολογία ή και μαθήματα πρόσβασης για αυτή την επιλογή. - Κατάλογος με μόνο τους επιτυχόντες κατά τμήμα παρατίθεται χωριστά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΚ4 8,770 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΚ9 7,856 ΕΣΔ ΕΚ05 7,6699 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ 4 ΕΚ066 7,4748 ΓΒΤ ΑΠΌ 5 ΕΚ7 7,75 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΕΣΔ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75% 6 ΕΚ074 7,56 ΕΣΔ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 00% 7 ΕΚ99 7,497 ΑΠΌ 8 ΕΚ008 9 ΕΚ45 6, ,9408 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΕΣΔ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75% 0 ΕΚ0 6,969 ΜΜ ΠΟΜ ΤΟΜ ΜΜ Ψυχιατρική Διαταραχή και οικονομικά προβλήματα/ Μητέρα λήπτης δημοσίου

2 ΕΚ5 6,850 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 6,867 ΕΚ ΕΧΝ ΕΧΝ Πατέρας με σύνταξη Ανικανότητας 75% ΕΚ 6,7566 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ ΕΧΝ 4 ΕΚ0 6,70055 ΠΓΤ-Γ 6, ΕΚ07 ΕΣΔ 6 ΕΚ80 6,6869 ΕΣΔ 6,678 7 ΕΚ05 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ. Μητέρα άνεργη και λήπτης δημοσίου και εγκατάλειψη από πατέρα. 8 ΕΚ075 6,6446 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 9 ΕΚ95 6,605 ΜΗΥΠ ΗΜ ΕΤΕΠ ΜΗΥΠ 0 ΕΚ6 6,588 ΕΧΝ ΕΣΔ 6,579 ΕΚ08 ΕΚ08 6,55957 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 00% Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου. ΕΚ08 4 ΕΚ08 6,5454 6,50567 ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας και ο αιτητής είναι ίδιος λήπτης δημοσίου / Σοβαρό οικονομικό κατά κεφαλήν κάτω από. 5 ΕΚ07 6,47608 ΠΟΜ ΓΒΤ ΠΟΜ 6,5 6 ΕΚ5 ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΠΟΜ ΓΒΤ 7 ΕΚ8 6,55 ΕΧΝ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 6,094 8 ΕΚ079 ΕΧΝ ΔΞΤ ΔΞΤ 9 ΕΚ8 6,054 ΜΗΥΠ ΗΜ ΜΜ ΗΜ

3 0 ΕΚ54 6,0009 ΜΗΥΠ ΗΜ ΓΒΤ ΓΒΤ ΕΚ69 6,467 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ ΔΞΤ 6,04894 ΕΚ5 ΕΚ0 6,05 ΕΣΔ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75% 4 ΕΚ084 6,048 ΜΜ ΗΜ ΠΟΜ ΜΜ Ορφανός από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου 5 ΕΚ058 5,9908 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 5,909 6 ΕΚ089 ΜΜ ΕΤΕΠ ΕΤΕΠ 7 ΕΚ00 5,9095 ΜΗΥΠ ΕΣΔ ΜΜ 8 ΕΚ4 5,87 Άτομο ορφανό από μητέρα και υπο την νομική φροντίδα του κράτους 9 ΕΚ96 5,849 ΕΣΔ. 40 ΕΚ56 5,8084 ΕΧΝ ΔΞΤ και σοβαρά οικονομικά κάτω από 4 ΕΚ 5,7770 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Διαβητική 4 ΕΚ 5,749 ΕΣΔ 4 ΕΚ80 5,6965 ΜΜ ΤΟΜ ΕΤΕΠ ΤΟΜ 5, ΕΚ07 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Εγκατάλειψη από μητέρα και πατέρας λήπτης δημοσίου 45 ΕΚ8 5,6599 ΔΞΤ ΕΧΝ Μητερα Λήπτης Δημοσίου Βοηθήματος 46 ΕΚ97 5,6048 ΓΒΤ ΕΣΔ 47 ΕΚ4 48 ΕΚ9 5,547 5,586 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 49 ΕΚ0 5,5574 ΠΓΤ-Π Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75%

4 50 ΕΚ49 5 ΕΚ04 5,4879 5,4 ΕΣΔ ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΓΒΤ 5 ΕΚ04 5,44 ΕΣΔ και. 5 ΕΚ0 5,8765 ΕΧΝ ΕΣΔ 5,76 54 ΕΚ097 ΕΣΔ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π 5,5 55 ΕΚ048 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 5,47 56 ΕΚ044 ΠΓΤ-Γ 57 ΕΚ75 5,98 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Μητέρα λήπτης Δημοσίου Βοηθήματος 58 ΕΚ00 59 ΕΚ97 60 ΕΚ5 6 ΕΚ09 6 ΕΚ090 5,755 5,45 5,89 5,0948 5,0905 ΠΓΤ-Π ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΜΜ Και οι δύο γονείς με σύνταξη ανικανότητας 00% Μητερα Λήπτης Δημοσίου Βοηθήματος και σοβαρό οικονομικό κατά κεφαλήν εισόδημα 6 ΕΚ94 5,084 ΗΜ ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΓΒΤ 5, ΕΚ088 ΔΞΤ ΕΧΝ 65 ΕΚ8 5,0504 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Πατέρας με Σύνταξη ανικανότητας 75% και η ίδια με επιληψία 66 ΕΚ00 4,9659 ΠΓΤ-Π Εγκατάλειψη από πατέρα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατά κεφαλήν κάτω από. 4,9 67 ΕΚ06 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ 68 ΕΚ98 4,96 ΜΗΥΠ ΗΜ ΜΜ 4, ΕΚ46 ΕΤΕΠ ΓΒΤ ΕΤΕΠ Οικονομικά προβλήματα. Αναμένεται φορολογική δήλωση πατέρα

5 70 ΕΚ5 4,896 4, ΕΚ06 ΕΧΝ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 7 ΕΚ004 4,8 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ. 4,789 7 ΕΚ78 ΓΒΤ 74 ΕΚ0 4,576 ΕΣΔ 75 ΕΚ9 4,578 ΠΓΤ-Γ 76 ΕΚ09 4,508 ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75% 4, ΕΚ087 ΕΧΝ ΔΞΤ 78 ΕΚ55 4,445 ΔΞΤ ΕΧΝ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75% 79 ΕΚ9 4,88 ΕΣΔ 80 ΕΚ9 4,769 ΔΞΤ ΕΧΝ 8 ΕΚ059 4,948 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ Γονείς με αναπηρία 8 ΕΚ05 4,586 ΕΣΔ Ατομο ορφανό από πατέρα και 8 ΕΚ47 4,45 ΠΟΜ ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75%, ΕΚ6 ΠΟΜ ΗΜ ΤΟΜ Άτομο με αθλητικέ επιδόσεις και Οικονομικό πρόβλημα κατά κεφαλήν κάτω από 85 ΕΚ7,765 ΜΜ ΜΗΥΠ ΓΒΤ ΓΒΤ, ΕΚ6 87 ΕΚ5,5049 ΔΞΤ ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΤΟΜ ΕΤΕΠ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75%

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΕΚ067 8,777 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Σοβαρό πρόβλημα ακοής. ΕΚ096 8,9 ΜΜ ΗΜ ΠΟΜ ΜΜ Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. ΕΚ098 7,6966 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Π Καρκινοπαθής 4. ΕΚ74 7,6894 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΑΠΌ 5. ΕΚ005 6,957 ΕΧΝ ΕΣΔ ΕΧΝ 6. ΕΚ0 6,9055 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΧΝ 6, ΕΚ056 Σοβαρό πρόβλημα υγείας και η ίδια λήπτης δημοσίου σοβαρά οικονομικά προβλήματα το κατά κεφαλήν κάτω από. 8. ΕΚ7 6,86704 Διαβητική 6, ΕΚ69 ΑΠΌ Διαβητική 0. ΕΚ05 6,856 Σοβαρό πρόβλημα υγείας. ΕΚ05 6,795 ΠΓΤ-Γ Εγκατάλειψη από μητέρα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα με το κατά κεφαλήν κάτω από. ΕΚ00 6,756 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ Μαθησιακές δυσκολίες/ Μητέρα λήπτης δημοσίου. ΕΚ07 6,6965 ΕΣΔ ΕΣΔ Μητέρα άνεργη και λήπτης δημοσίου και εγκατάλειψη από πατέρα 4. ΕΚ8 6,6885 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ Ψυχιατρική Διαταραχή 5. ΕΚ6 6,588 ΕΧΝ ΕΣΔ 6. ΕΚ08 6,5454 ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας και ο αιτητής είναι λήπτης δημοσίου. / Σοβαρό οικονομικό κατά κεφαλήν κάτω από 7. ΕΚ65 6,45774 ΜΜ ΗΜ ΕΤΕΠ ΜΜ Ψυχιατρικά προβλήματα 8. ΕΚ44 9. ΕΚ64 6,9646 6,0504 ΠΟΜ ΤΟΜ ΜΜ ΠΟΜ ΜΗΥΠ ΗΜ ΕΣΔ ΜΗΥΠ Άτομο ορφανό από μητέρα και σοβαρό οικονομικό πρόβλημα κατά κεφαλήν κάτω από Σοβαρό πρόβλημα ακοής και αιτητής είναι λήπτης δημοσίου. 0. ΕΚ88 5,9849 ΜΜ ΜΗΥΠ ΗΜ ΗΜ Σοβαρό πρόβλημα υγείας

7 5,955. ΕΚ07 ΓΒΤ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 5,974. ΕΚ45 ΜΗΥΠ ΗΜ ΤΟΜ ΤΟΜ Σοβαρό πρόβλημα υγείας. ΕΚ 5,9074 Σοβαρό πρόβλημα υγείας 5,87 4. ΕΚ4 Άτομο ορφανό από μητέρα και υπο την νομική φροντίδα του κράτους 5. ΕΚ00 5,866 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ εγκατελειμμένο από μητέρα. 6. ΕΚ 5,7770 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Διαβητική 7. ΕΚ077 5,74855 Σοβαρό πρόβλημα ακοής και λήπτης δημοσίου 8. ΕΚ 5,749 ΕΣΔ Εγκατάλειψη από μητέρα και πατέρας λήπτης δημοσίου 9. ΕΚ070 5,794 Θαλασσαιμικός 0. ΕΚ065 5,6869 ΜΗΥΠ ΗΜ ΜΜ Διαβητική 5,547. ΕΚ4 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ ΔΞΤ Σοβαρό πρόβλημα υγείας. ΕΚ04 5,578 ΜΗΥΠ ΗΜ Μαθησιακές δυσκολίες. ΕΚ07 5,4898 ΜΗΥΠ ΗΜ ΠΟΜ ΠΟΜ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 4. ΕΚ84 5,44 Διαβητική 5. ΕΚ04 5,40488 ΠΓΤ-Γ ΕΧΝ ΔΞΤ ΔΞΤ Σοβαρό πρόβλημα υγείας

8 6. ΕΚ5 5,8504 ΕΤΕΠ ΓΒΤ ΜΜ ΕΤΕΠ Ατομο ορφανό από πατέρα και με σοβαρό πρόβλημα υγείας ο αιτητής 7. ΕΚ67 5,8098 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Μαθησιακές δυσκολίες 8. ΕΚ097 5,76 ΕΣΔ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π 9. ΕΚ7 5,6 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 40. ΕΚ64 5,088 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ ΔΞΤ Ορφανός από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου 4. ΕΚ78 5,5747 Διαβητική 4. ΕΚ40 5,4566 Καρκινοπαθής 5, ΕΚ4 ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ Καρκινοπαθής 44. ΕΚ09 5,06055 ΕΧΝ ΔΞΤ 45. ΕΚ8 5,0504 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Πατέρας με Σύνταξη ανικανότητας 75% και η ίδια με επιληψία 46. ΕΚ00 4,9659 ΠΓΤ-Π Εγκατάλειψη από πατέρα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατά κεφαλήν κάτω από. 47. ΕΚ7 4,895 ΕΧΝ ΔΞΤ ΠΓΤ-Γ Πρόβλημα Όρασης 48. ΕΚ09 4,8445 ΜΗΥΠ ΗΜ ΕΣΔ Καρδιοπαθής. Πατέρας λήπτης δημοσίου 49. ΕΚ004 4,8 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ. 50. ΕΚ086 4,68 ΠΓΤ-Γ ΠΟΜ ΤΟΜ ΠΟΜ Εγκατάλειψη από πατέρα και με οικονομικό προβλημα κατά κεφαλήν κάτω από 5. ΕΚ9 4,6587 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Άτομο ορφανό από μητέρα και λήπτης δημοσίου επιδόματος 5. ΕΚ60 4,644 ΜΜ Μαθησιακές δυσκολίες 5. ΕΚ 4,564 Σοβαρός βαθμός κύφωσης και σκολίωση. 4, ΕΚ47 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Μαθησιακές δυσκολίες 55. ΕΚ55 4,445 ΔΞΤ ΕΧΝ 4, ΕΚ ΕΚ080 4,58 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας

9 58. ΕΚ ΕΚ05 4,874 4,586 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα ακοής. ΕΣΔ 60. ΕΚ87 4,86 ΜΜ ΜΗΥΠ ΗΜ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 6. ΕΚ4 4,99 ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 6. ΕΚ08,6886 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ Μαθησιακές δυσκολίες και άτομο με αθλητικές επιδόσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΕΚ04 7,75088 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις ΕΚ0 6,8459 ΕΚ08 6,64 ΜΜ ΗΜ ΜΗΥΠ ΜΜ Μαρωνίτης 54 ΕΚ0 6,4045 ΑΠΌ Μαρωνίτης Άνω των 0 ετών και μητέρα ανηλίκου 6,468 5 ΕΚ46 ΠΓΤ-Γ ΠΟΜ ΕΤΕΠ ΠΓΤ-Γ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 6, ΕΚ4 ΜΜ ΗΜ ΜΗΥΠ ΗΜ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 7 ΕΚ8 6,079 ΕΣΔ ΔΞΤ ΠΓΤ-Γ ΔΞΤ Μαρωνίτης 8 ΕΚ54 5,857 Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 9 ΕΚ 5,7589 Μητέρα ανηλικου 0 ΕΚ0 5,6996 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π Μαρωνίτης ΕΚ6 5,7596 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Μαρωνίτης ΕΚ046 5,77 Μαρωνίτης

10 5,099 ΕΚ5 ΓΒΤ ΜΜ ΜΗΥΠ ΓΒΤ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 4 ΕΚ0 4,8085 Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 4, ΕΚ77 6 ΕΚ59 4,7554 ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π Μαρωνίτης ΕΤΕΠ ΓΒΤ ΗΜ ΕΤΕΠ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 4,08 7 ΕΚ06 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΧΝ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 8 ΕΚ6,856 ΜΜ ΤΟΜ ΓΒΤ ΤΟΜ Μαρωνίτης/ Ορφανή από πατέρα και, ΕΚ6 ΠΟΜ ΗΜ ΤΟΜ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις και Οικονομικό πρόβλημα κατά κεφαλήν κάτω από, ΕΚ08 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ ΕΚ050 ΜΗΥΠ ΜΗΥΠ Μαθησιακές δυσκολίες και Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις Απόφοιτος Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Βαθμός 7 και 0/ ΜΗ ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι ακόλουθες αιτήσεις δεν πληρούσαν είτε τη βαθμολογία είτε το ειδικό κριτήριο και δεν συμπεριλήφθηκαν στην κατανομή. Ορισμένες αιτήσεις αποσύρθηκαν διότι εξασφάλισαν θέση με τη διαδικασία Κενών Θέσεων ή σε άλλη Ειδική Κατηγορία. Σημειώσεις

11 ΕΚ047 7,5988 Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κατά κεφαλήν κάτω από ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. ΕΚ90 7,77 ΠΟΜ ΜΗΥΠ Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75% / Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. ΕΚ90 7,77 ΠΟΜ ΜΗΥΠ 4 ΕΚ59 7,466 Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75% / Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 5 ΕΚ8 7,854 ΕΧΝ κεφαλήν πάνω από 6 ΕΚ74 7,6894 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π 7,449 7 ΕΚ045 7,409 8 ΕΚ0 7,6 9 ΕΚ5 ΕΣΔ 0 ΕΚ8 6,97 ΗΜ ΤΟΜ ΠΟΜ ΕΚ060 6,956 ΠΟΜ ΤΟΜ ΜΜ 6,957 ΕΚ005 ΕΧΝ ΕΣΔ ΕΚ0 6,969 ΜΜ ΠΟΜ ΤΟΜ Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κατά κεφαλήν κάτω από Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου Ψυχιατρική Διαταραχή και οικονομικά προβλήματα/ Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. από Ιατροσυμβούλιο ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 4 ΕΚ094 5 ΕΚ056 6,890 6,88678 ΠΟΜ Μητέρα δεν λαμβάνει σύνταξη ανικανότητας και το κατά κεφαλή πάνω από Ορφανή από πατέρα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα το κατά κεφαλήν κάτω από. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία Σημειώσεις 6 ΕΚ60 6, ΕΚ7 6,86704 Διαβητική 8 ΕΚ69 6,8567 Διαβητική Ιατροσυμβούλιο / ΜΕΛΕΤΗ. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία Ιατροσυμβούλιο/ΜΕΛΕΤΗ. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία

12 9 ΕΚ05 6,795 ΠΓΤ-Γ Εγκατάλειψη από μητέρα. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κατά κεφαλήν κάτω από Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 0 ΕΚ00 6,756 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 6,7768 ΕΚ9 6,6674 ΕΚ57 ΜΗΥΠ ΗΜ ΕΚ4 6,57 ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΜΜ 4 ΕΚ40 6,5604 6, ΕΚ085 ΕΧΝ ΔΞΤ 6, ΕΚ70 7 ΕΚ05 6,4676 6, ΕΚ09 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 6,46 9 ΕΚ057 ΕΧΝ ΔΞΤ ΠΓΤ-Π Μαθησιακές δυσκολίες/ Μητέρα λήπτης δημοσίου κεφαλήν πάνω από. Να ελεχθέι ξανα Αιτήθηκε με το κριτήριο ψυχολογικής διαταραχής και απορρίφθηκε από το Ιατροσυμβούλιο Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων Ορφανή από πατέρα και κατά κεφαλήν κάτω από Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Εγκατάλειψη από πατέρα και οικονομικά προβλήματα δεν πληροί το κατά κεφαλήν πάνω από. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κατά κεφαλήν κάτω από Ιατροσυμβούλιο. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία Δεν πληροί τα κριτήρια ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. 0 ΕΚ069 6,586 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ ΕΚ8 6,05 ΕΣΔ ΕΚ 6,45 ΕΣΔ Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Σημειώσεις ΕΚ67 6,07087 ΤΟΜ ΕΤΕΠ ΠΟΜ Αιτείται ως ορφανή από πατέρα και με οικονομικό. Δεν πληροί το οικονομικό. Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πάνω από. 6, ΕΚ4 ΜΜ ΗΜ ΜΗΥΠ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις και μαθησιακές δυσκολιες Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία

13 5 ΕΚ05 6,0649 ΕΣΔ ΕΧΝ 5, ΕΚ7 5, ΕΚ099 5, ΕΚ55 ΠΓΤ-Γ ΤΟΜ 9 ΕΚ0 5,8574 ΜΜ ΗΜ ΕΤΕΠ 40 ΕΚ6 5,8508 ΕΣΔ Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Αιτήθηκε με το κριτήριο ψυχολογική διαταραχή το οποίο δεν πληρούσε Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε 4 ΕΚ09 5,85 πρόβλημα το κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από 4 ΕΚ06 5,786 ΕΧΝ ΔΞΤ 5,774 4 ΕΚ74 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ Σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε 44 ΕΚ0 5,755 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ κεφαλήν πάνω από 45 ΕΚ89 5,7007 Απέσυρε την αίτηση από τη διαδικασία 46 ΕΚ0 5,6599 κεφαλήν πάνω από 5, ΕΚ95 ΕΧΝ ΔΞΤ 48 ΕΚ09 5,56688 ΔΞΤ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ κεφαλήν πάνω από 49 ΕΚ75 5,4757 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ κεφαλήν πάνω από Σημειώσεις 50 ΕΚ89 5,457 ΠΓΤ-Γ κεφαλήν πάνω από 5 ΕΚ94 5, ΕΚ50 5,4907 ΕΣΔ κεφαλήν πάνω από Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε

14 5 ΕΚ86 5,685 ΕΧΝ ΔΞΤ 54 ΕΚ6 5,78 ΜΜ Ορφανός από πατέρα. Δεν πληροί το οικονομικό κριτήριο, το Ορφανός από πατέρα δεν πληροί το οικονομικό πρόβλημα το κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από 55 ΕΚ9 5,5507 ΠΟΜ ΓΒΤ ΕΤΕΠ Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε. 56 ΕΚ07 5,46 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ Εξετάσεις 0. Δεν δικαιούται 5,96 57 ΕΚ04 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 58 ΕΚ6 5,066 4, ΕΚ0 ΕΧΝ ΔΞΤ 60 ΕΚ84 4,94 Ελλειπής αίτηση 6 ΕΚ0 4,86 ΓΒΤ ΠΓΤ-Γ ΔΞΤ 4,609 6 ΕΚ05 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π 6 ΕΚ9 4, ΕΚ05 4,545 Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων 65 ΕΚ79 4,4855 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 66 ΕΚ00 67 ΕΚ7 4,64 4,7 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π κεφαλήν πάνω από ΤΟΜ ΠΟΜ ΕΤΕΠ Μαθησθακες Δυσκολίες ΠΓΤ-Γ και ΠΓΤ-Π δεν πληροί τη βαθμολογία Σημειώσεις 4,09 68 ΕΚ00 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 69 ΕΚ56 4,85 ΕΧΝ ΔΞΤ

15 70 ΕΚ76 4,64 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 4,84 7 ΕΚ65 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ 4, ΕΚ ΕΣΔ 4,047 7 ΕΚ7 ΕΣΔ 74 ΕΚ7 4,5 ΕΣΔ ΔΞΤ ΕΧΝ 75 ΕΚ7 4,0966 ΜΜ ΕΤΕΠ 76 ΕΚ5 4,099 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΤΕΠ, ΕΚ06, ΕΚ, ΕΚ04 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 80 ΕΚ76,98 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π Η αιτήτρια με ψυχιατρικά προβλήματα Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων 8 ΕΚ9,906 ΕΤΕΠ ΓΒΤ δεν πληροί τη βαθμολογία. ΕΤΕΠ και ΓΕΒΕΤ δεν πληροί τα μαθήματα πρόσβασης δεν πληροί τη βαθμολογία. ΕΤΕΠ και ΓΕΒΕΤ δεν πληροί τα μαθήματα πρόσβασης Σημειώσεις 8 ΕΚ58 8 ΕΚ055,9048,8874 ΜΗΥΠ ΗΜ ΤΟΜ κεφαλήν πάνω από

16 84 ΕΚ9,86848 ΕΣΔ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π 85 ΕΚ6,856 ΜΜ ΤΟΜ ΓΒΤ Μαρωνίτης/ Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου ΜΜ δεν πληροί τη βαθμολογία, Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 86 ΕΚ6 87 ΕΚ44,856,8464 ΜΜ ΤΟΜ ΓΒΤ ΕΣΔ Μαρωνίτης/ Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου ΜΜ δεν πληροί τη βαθμολογία. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 88 ΕΚ8 89 ΕΚ0,79,79 ΗΜ ΜΗΥΠ ΕΤΕΠ ΗΜ ΜΗΥΠ ΕΤΕΠ Ορφανός από μητέρα με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Δεν πληροί. Το κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από Ορφανός από πατέρα και με κατά κεφαλήν πάνω από ευρώ Δεν πληροί βαθ για ΗΜ και ΜΗΥΠ, EK 06 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ 9 ΕΚ49,707 ΠΓΤ-Γ,785 9 ΕΚ7 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ πρόβλημα το κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από 9 ΕΚ48,705 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ κεφαλήν πάνω από Δεν πληροί βαθ για ΕΧΝ και ΕΣΔ, ΕΚ ΓΒΤ ΠΓΤ-Γ 95 ΕΚ6,4548 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π, ΕΚ04 ΕΣΔ Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων Σημειώσεις 97 ΕΚ6 98 ΕΚ6,4048,4048 ΕΧΝ ΠΓΤ-Π ΔΞΤ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π ΔΞΤ Δεν πληροί βαθ για ΕΧΝ και ΠΓΤ-Π Δεν πληροί βαθ για ΕΧΝ και ΠΓΤ-Π

17 99 ΕΚ07,97 00 ΕΚ9,9798 ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ 0 ΕΚ9,9798 ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ 0 ΕΚ,95 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π, ΕΚ ΠΟΜ ΠΓΤ-Π ΓΒΤ, ΕΚ ΠΟΜ ΠΓΤ-Π ΓΒΤ 05 ΕΚ068, ΤΟΜ ΜΗΥΠ ΕΤΕΠ 06 ΕΚ06, ΕΚ58,77 ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ 08 ΕΚ58,77 ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ 09 ΕΚ87,56 ΕΣΔ 0 ΕΚ,0 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΕΚ4,088 Δεν πληροί βαθ για ΠΟΜ και ΠΓΤ-Π Δεν πληροί βαθ για ΠΟΜ και ΠΓΤ-Π Σημειώσεις ΕΚ009,089 ΕΣΔ

18 ,08 ΕΚ66 4 ΕΚ09,08 5 ΕΚ77,99 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ, ΕΚ ΠΓΤ-Γ 7 ΕΚ00,95,867 8 ΕΚ ΜΜ ΜΗΥΠ ΗΜ,849 9 ΕΚ96 ΠΟΜ ΤΟΜ ΗΜ 0 ΕΚ4,776 ΕΚ66,69084,64 ΕΚ48 ΕΚ08,6678 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ,565 4 ΕΚ0 ΜΜ ΠΟΜ ΤΟΜ,474 5 ΕΚ040 6 ΕΚ0,40 ΕΣΔ Σημειώσεις 7 ΕΚ90,7 ΕΣΔ

19 8 ΕΚ4,855 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 9 ΕΚ57,06 ΕΣΔ 0 ΕΚ99,998 ΕΚ07,997 ΕΧΝ ΔΞΤ Εξετάσεις 0. Δεν δικαιούται Εξετάσεις 0. ΕΚ04,966 ΕΣΔ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π ΕΚ064,85 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΔΞΤ, ΕΚ5 ΓΒΤ ΕΤΕΠ,769 5 ΕΚ095 ΔΞΤ ΕΧΝ, ΕΚ076 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ, ΕΚ6 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ,98 8 ΕΚ98 ΔΞΤ 9 ΕΚ86, ΕΚ70,9 ΔΞΤ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 4 ΕΚ88 0,96 0,975 4 ΕΚ0 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π Σημειώσεις 4 ΕΚ00 0,907 ΕΣΔ ΕΧΝ ΔΞΤ

20 44 ΕΚ5 0,9 ΔΞΤ ΜΗΥΠ ΗΜ 45 ΕΚ6 0,87 ΓΒΤ ΕΣΔ 46 ΕΚ85 0,7445 ΕΣΔ 47 ΕΚ054 0,76 ΕΧΝ ΔΞΤ 48 ΕΚ007 0,67 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 49 ΕΚ007 0,67 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 50 ΕΚ4 5 ΕΚ 5 ΕΚ06 5 ΕΚ50 0,5008 0,84 0,898 8,986 ΕΧΝ ΗΜ ΤΟΜ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ 54 ΕΚ8 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Εξατάσεις του 0

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλευτικής Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός Τηλ.. 25 002380 & 25 002411 Fax. 25 00 2683 Ηλ. Διεύθυνση: counseling@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τα αποτελέσματα της κατανομής των θέσεων της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου 2015.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τα αποτελέσματα της κατανομής των θέσεων της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου 2015. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Προθεσμία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 / 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στις σελίδες 8 και 9 πριν συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Γενικές Οδηγίες 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Το Γραφείο Σταδιοδρομίας δέχεται αιτήσεις από Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, για εργασία ως ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στη Λεμεσό Κτήριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους (Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας) Τηλ.: 25 002710/11, 25 002534

Διαβάστε περισσότερα

Δε θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Δε θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΗΛ. 22 89 4051, 4021- ΦΑΞ. 22 89 5379) Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: Κατηγορία:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στη Λεμεσό Κτήριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους (Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας) Τηλ.: 25 002710/11, 25 002534

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερ. Παραλαβής: Κατηγορία:. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: Κατηγορία:. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη τριών (3) υποτροφιών με την ονομασία «Ακαδημαϊκή Υποτροφία Διάκρισης Ρόη Πογιατζή εις Μνήμη του Πολυαγαπημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνικοοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΑΒΑ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΑΒΑ Ponis mu ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΑΒΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ ΕΤΟΣ 2014 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την παρούσα Αίτηση, μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ

Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Ή ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΠΑΚ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη 05/02/2015) Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τύπος (δια ζώσης ή σύγχρονη Θεματική ενότητα Διδάσκων Αίθουσα/ αμφιθέατρο 7/2/2015 1 Προβλήματα συμπεριφοράς-

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου 24 Μαρτίου 2011

Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου 24 Μαρτίου 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Σεπτέμβριος 2011 - Ιούνιος 2012 Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φοίτησης (Πανεπιστήμιο, Σχολή) Πρόγραμμα Σπουδών Έτος σπουδών* 1 (π.χ 1 ο, 2 ο, 3 ο, ): Πόλη Σπουδών

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φοίτησης (Πανεπιστήμιο, Σχολή) Πρόγραμμα Σπουδών Έτος σπουδών* 1 (π.χ 1 ο, 2 ο, 3 ο, ): Πόλη Σπουδών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνικοοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΕΦΕ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ" (Έκδοση 2)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΕΦΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (Έκδοση 2) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 42 ΤΗΛ 2310 311800 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΕΦΕ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ" (Έκδοση 2) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-4 ΜΕΡΟΣ Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΛ 5-6 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ 7-11 ΜΕΡΟΣ Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΣΦΜ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ -2016 (3-7 Αυγούστου ) 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές (εξωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2014-15 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 12.00ΜΜ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία Αναφορές υπάρχουν από την Αρχαία Ελλάδα Απρίλιο 1963 : Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ/ΝΧ 14/10/2014 Σελίδα 1

ΚΕ/ΝΧ 14/10/2014 Σελίδα 1 Α/Α Αίτησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι αιτήσεις για εσωτερική μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με απόφαση τρικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ) αυξάνονται δραματικά όλα τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Τα γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού ή εξωτερικού όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΟΥ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκο έτος 2011-2012 πέντε συνολικά (5)υποτροφίες για τους απόφοιτους του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κωνσταντίνος Ευθυμίου & Νικόλαος Γεωργουλάς Γ.Δ. τουδημοκρίτειουπανεπιστημίουθράκης 1 Η Συμβουλευτική Υπηρεσία στο Δ.Π.Θ. n,!.!,!. " # (".#.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013)

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013) Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Άτομα με ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος στην Α/θµια και Β/θµια Εκπ/ση Επιτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου. Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων. με Αναπηρία. Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ»

Δραστηριότητες. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου. Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων. με Αναπηρία. Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» Δραστηριότητες του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» ΠΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ 44, ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2241034442, Email: elpida1999@hotmail.com 1 Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο: Άρρεν Θήλυ Ημερ.Γέν: / /20. Φύλο: Άρρεν. Φύλο: Άρρεν

Φύλο: Άρρεν Θήλυ Ημερ.Γέν: / /20. Φύλο: Άρρεν. Φύλο: Άρρεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.) Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. Πρόνοια ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: Όνομα: Επάγγελμα: /νση Κατοικίας: Τ.Κ: Πόλη: Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ»

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ» ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ» Εισηγήτρια: Μαρία Σαραφίδου MD. Παιδοψυχίατρος-Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια. ιδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Πανεπ. Λωζάννης τ. ιευθύντρια Ιατροπαιδαγωγικού Τοµέα στην

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Σ Τ Α Δ Ι Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α Σ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα