ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 040 Λεμεσός Τηλ /7 Fax Ηλ. Διεύθυνση: URL: ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - Στον κατάλογο που ακολουθεί περιλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια (βαθμολογία πάνω από 80%, έτος εξέτασης 0, προαπαιτούμενα μαθήματα, κριτήρια ειδικής κατηγορίας) και συμμετείχαν στην κατανομή. - Πράσινη σκίαση σημαίνει επιτυχής εξασφάλιση θέσης στο συγκεκριμένο Τμήμα. - Κόκκινη σκίαση σημαίνει δεν πληροί τη βαθμολογία ή και μαθήματα πρόσβασης για αυτή την επιλογή. - Κατάλογος με μόνο τους επιτυχόντες κατά τμήμα παρατίθεται χωριστά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΚ4 8,770 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΚ9 7,856 ΕΣΔ ΕΚ05 7,6699 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ 4 ΕΚ066 7,4748 ΓΒΤ ΑΠΌ 5 ΕΚ7 7,75 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΕΣΔ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75% 6 ΕΚ074 7,56 ΕΣΔ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 00% 7 ΕΚ99 7,497 ΑΠΌ 8 ΕΚ008 9 ΕΚ45 6, ,9408 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΕΣΔ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75% 0 ΕΚ0 6,969 ΜΜ ΠΟΜ ΤΟΜ ΜΜ Ψυχιατρική Διαταραχή και οικονομικά προβλήματα/ Μητέρα λήπτης δημοσίου

2 ΕΚ5 6,850 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 6,867 ΕΚ ΕΧΝ ΕΧΝ Πατέρας με σύνταξη Ανικανότητας 75% ΕΚ 6,7566 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ ΕΧΝ 4 ΕΚ0 6,70055 ΠΓΤ-Γ 6, ΕΚ07 ΕΣΔ 6 ΕΚ80 6,6869 ΕΣΔ 6,678 7 ΕΚ05 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ. Μητέρα άνεργη και λήπτης δημοσίου και εγκατάλειψη από πατέρα. 8 ΕΚ075 6,6446 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 9 ΕΚ95 6,605 ΜΗΥΠ ΗΜ ΕΤΕΠ ΜΗΥΠ 0 ΕΚ6 6,588 ΕΧΝ ΕΣΔ 6,579 ΕΚ08 ΕΚ08 6,55957 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 00% Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου. ΕΚ08 4 ΕΚ08 6,5454 6,50567 ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας και ο αιτητής είναι ίδιος λήπτης δημοσίου / Σοβαρό οικονομικό κατά κεφαλήν κάτω από. 5 ΕΚ07 6,47608 ΠΟΜ ΓΒΤ ΠΟΜ 6,5 6 ΕΚ5 ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΠΟΜ ΓΒΤ 7 ΕΚ8 6,55 ΕΧΝ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 6,094 8 ΕΚ079 ΕΧΝ ΔΞΤ ΔΞΤ 9 ΕΚ8 6,054 ΜΗΥΠ ΗΜ ΜΜ ΗΜ

3 0 ΕΚ54 6,0009 ΜΗΥΠ ΗΜ ΓΒΤ ΓΒΤ ΕΚ69 6,467 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ ΔΞΤ 6,04894 ΕΚ5 ΕΚ0 6,05 ΕΣΔ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75% 4 ΕΚ084 6,048 ΜΜ ΗΜ ΠΟΜ ΜΜ Ορφανός από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου 5 ΕΚ058 5,9908 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 5,909 6 ΕΚ089 ΜΜ ΕΤΕΠ ΕΤΕΠ 7 ΕΚ00 5,9095 ΜΗΥΠ ΕΣΔ ΜΜ 8 ΕΚ4 5,87 Άτομο ορφανό από μητέρα και υπο την νομική φροντίδα του κράτους 9 ΕΚ96 5,849 ΕΣΔ. 40 ΕΚ56 5,8084 ΕΧΝ ΔΞΤ και σοβαρά οικονομικά κάτω από 4 ΕΚ 5,7770 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Διαβητική 4 ΕΚ 5,749 ΕΣΔ 4 ΕΚ80 5,6965 ΜΜ ΤΟΜ ΕΤΕΠ ΤΟΜ 5, ΕΚ07 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Εγκατάλειψη από μητέρα και πατέρας λήπτης δημοσίου 45 ΕΚ8 5,6599 ΔΞΤ ΕΧΝ Μητερα Λήπτης Δημοσίου Βοηθήματος 46 ΕΚ97 5,6048 ΓΒΤ ΕΣΔ 47 ΕΚ4 48 ΕΚ9 5,547 5,586 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 49 ΕΚ0 5,5574 ΠΓΤ-Π Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75%

4 50 ΕΚ49 5 ΕΚ04 5,4879 5,4 ΕΣΔ ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΓΒΤ 5 ΕΚ04 5,44 ΕΣΔ και. 5 ΕΚ0 5,8765 ΕΧΝ ΕΣΔ 5,76 54 ΕΚ097 ΕΣΔ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π 5,5 55 ΕΚ048 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 5,47 56 ΕΚ044 ΠΓΤ-Γ 57 ΕΚ75 5,98 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Μητέρα λήπτης Δημοσίου Βοηθήματος 58 ΕΚ00 59 ΕΚ97 60 ΕΚ5 6 ΕΚ09 6 ΕΚ090 5,755 5,45 5,89 5,0948 5,0905 ΠΓΤ-Π ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΜΜ Και οι δύο γονείς με σύνταξη ανικανότητας 00% Μητερα Λήπτης Δημοσίου Βοηθήματος και σοβαρό οικονομικό κατά κεφαλήν εισόδημα 6 ΕΚ94 5,084 ΗΜ ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΓΒΤ 5, ΕΚ088 ΔΞΤ ΕΧΝ 65 ΕΚ8 5,0504 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Πατέρας με Σύνταξη ανικανότητας 75% και η ίδια με επιληψία 66 ΕΚ00 4,9659 ΠΓΤ-Π Εγκατάλειψη από πατέρα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατά κεφαλήν κάτω από. 4,9 67 ΕΚ06 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ 68 ΕΚ98 4,96 ΜΗΥΠ ΗΜ ΜΜ 4, ΕΚ46 ΕΤΕΠ ΓΒΤ ΕΤΕΠ Οικονομικά προβλήματα. Αναμένεται φορολογική δήλωση πατέρα

5 70 ΕΚ5 4,896 4, ΕΚ06 ΕΧΝ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 7 ΕΚ004 4,8 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ. 4,789 7 ΕΚ78 ΓΒΤ 74 ΕΚ0 4,576 ΕΣΔ 75 ΕΚ9 4,578 ΠΓΤ-Γ 76 ΕΚ09 4,508 ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75% 4, ΕΚ087 ΕΧΝ ΔΞΤ 78 ΕΚ55 4,445 ΔΞΤ ΕΧΝ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75% 79 ΕΚ9 4,88 ΕΣΔ 80 ΕΚ9 4,769 ΔΞΤ ΕΧΝ 8 ΕΚ059 4,948 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ Γονείς με αναπηρία 8 ΕΚ05 4,586 ΕΣΔ Ατομο ορφανό από πατέρα και 8 ΕΚ47 4,45 ΠΟΜ ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75%, ΕΚ6 ΠΟΜ ΗΜ ΤΟΜ Άτομο με αθλητικέ επιδόσεις και Οικονομικό πρόβλημα κατά κεφαλήν κάτω από 85 ΕΚ7,765 ΜΜ ΜΗΥΠ ΓΒΤ ΓΒΤ, ΕΚ6 87 ΕΚ5,5049 ΔΞΤ ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΤΟΜ ΕΤΕΠ Πατέρας με σύνταξη ανικανότητας 75%

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΕΚ067 8,777 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Σοβαρό πρόβλημα ακοής. ΕΚ096 8,9 ΜΜ ΗΜ ΠΟΜ ΜΜ Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. ΕΚ098 7,6966 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Π Καρκινοπαθής 4. ΕΚ74 7,6894 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΑΠΌ 5. ΕΚ005 6,957 ΕΧΝ ΕΣΔ ΕΧΝ 6. ΕΚ0 6,9055 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΧΝ 6, ΕΚ056 Σοβαρό πρόβλημα υγείας και η ίδια λήπτης δημοσίου σοβαρά οικονομικά προβλήματα το κατά κεφαλήν κάτω από. 8. ΕΚ7 6,86704 Διαβητική 6, ΕΚ69 ΑΠΌ Διαβητική 0. ΕΚ05 6,856 Σοβαρό πρόβλημα υγείας. ΕΚ05 6,795 ΠΓΤ-Γ Εγκατάλειψη από μητέρα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα με το κατά κεφαλήν κάτω από. ΕΚ00 6,756 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ Μαθησιακές δυσκολίες/ Μητέρα λήπτης δημοσίου. ΕΚ07 6,6965 ΕΣΔ ΕΣΔ Μητέρα άνεργη και λήπτης δημοσίου και εγκατάλειψη από πατέρα 4. ΕΚ8 6,6885 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ Ψυχιατρική Διαταραχή 5. ΕΚ6 6,588 ΕΧΝ ΕΣΔ 6. ΕΚ08 6,5454 ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας και ο αιτητής είναι λήπτης δημοσίου. / Σοβαρό οικονομικό κατά κεφαλήν κάτω από 7. ΕΚ65 6,45774 ΜΜ ΗΜ ΕΤΕΠ ΜΜ Ψυχιατρικά προβλήματα 8. ΕΚ44 9. ΕΚ64 6,9646 6,0504 ΠΟΜ ΤΟΜ ΜΜ ΠΟΜ ΜΗΥΠ ΗΜ ΕΣΔ ΜΗΥΠ Άτομο ορφανό από μητέρα και σοβαρό οικονομικό πρόβλημα κατά κεφαλήν κάτω από Σοβαρό πρόβλημα ακοής και αιτητής είναι λήπτης δημοσίου. 0. ΕΚ88 5,9849 ΜΜ ΜΗΥΠ ΗΜ ΗΜ Σοβαρό πρόβλημα υγείας

7 5,955. ΕΚ07 ΓΒΤ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 5,974. ΕΚ45 ΜΗΥΠ ΗΜ ΤΟΜ ΤΟΜ Σοβαρό πρόβλημα υγείας. ΕΚ 5,9074 Σοβαρό πρόβλημα υγείας 5,87 4. ΕΚ4 Άτομο ορφανό από μητέρα και υπο την νομική φροντίδα του κράτους 5. ΕΚ00 5,866 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ εγκατελειμμένο από μητέρα. 6. ΕΚ 5,7770 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Διαβητική 7. ΕΚ077 5,74855 Σοβαρό πρόβλημα ακοής και λήπτης δημοσίου 8. ΕΚ 5,749 ΕΣΔ Εγκατάλειψη από μητέρα και πατέρας λήπτης δημοσίου 9. ΕΚ070 5,794 Θαλασσαιμικός 0. ΕΚ065 5,6869 ΜΗΥΠ ΗΜ ΜΜ Διαβητική 5,547. ΕΚ4 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ ΔΞΤ Σοβαρό πρόβλημα υγείας. ΕΚ04 5,578 ΜΗΥΠ ΗΜ Μαθησιακές δυσκολίες. ΕΚ07 5,4898 ΜΗΥΠ ΗΜ ΠΟΜ ΠΟΜ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 4. ΕΚ84 5,44 Διαβητική 5. ΕΚ04 5,40488 ΠΓΤ-Γ ΕΧΝ ΔΞΤ ΔΞΤ Σοβαρό πρόβλημα υγείας

8 6. ΕΚ5 5,8504 ΕΤΕΠ ΓΒΤ ΜΜ ΕΤΕΠ Ατομο ορφανό από πατέρα και με σοβαρό πρόβλημα υγείας ο αιτητής 7. ΕΚ67 5,8098 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Μαθησιακές δυσκολίες 8. ΕΚ097 5,76 ΕΣΔ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π 9. ΕΚ7 5,6 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 40. ΕΚ64 5,088 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ ΔΞΤ Ορφανός από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου 4. ΕΚ78 5,5747 Διαβητική 4. ΕΚ40 5,4566 Καρκινοπαθής 5, ΕΚ4 ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ Καρκινοπαθής 44. ΕΚ09 5,06055 ΕΧΝ ΔΞΤ 45. ΕΚ8 5,0504 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Πατέρας με Σύνταξη ανικανότητας 75% και η ίδια με επιληψία 46. ΕΚ00 4,9659 ΠΓΤ-Π Εγκατάλειψη από πατέρα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατά κεφαλήν κάτω από. 47. ΕΚ7 4,895 ΕΧΝ ΔΞΤ ΠΓΤ-Γ Πρόβλημα Όρασης 48. ΕΚ09 4,8445 ΜΗΥΠ ΗΜ ΕΣΔ Καρδιοπαθής. Πατέρας λήπτης δημοσίου 49. ΕΚ004 4,8 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ. 50. ΕΚ086 4,68 ΠΓΤ-Γ ΠΟΜ ΤΟΜ ΠΟΜ Εγκατάλειψη από πατέρα και με οικονομικό προβλημα κατά κεφαλήν κάτω από 5. ΕΚ9 4,6587 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Άτομο ορφανό από μητέρα και λήπτης δημοσίου επιδόματος 5. ΕΚ60 4,644 ΜΜ Μαθησιακές δυσκολίες 5. ΕΚ 4,564 Σοβαρός βαθμός κύφωσης και σκολίωση. 4, ΕΚ47 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ Μαθησιακές δυσκολίες 55. ΕΚ55 4,445 ΔΞΤ ΕΧΝ 4, ΕΚ ΕΚ080 4,58 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας

9 58. ΕΚ ΕΚ05 4,874 4,586 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα ακοής. ΕΣΔ 60. ΕΚ87 4,86 ΜΜ ΜΗΥΠ ΗΜ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 6. ΕΚ4 4,99 ΕΣΔ Σοβαρό πρόβλημα υγείας 6. ΕΚ08,6886 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ Μαθησιακές δυσκολίες και άτομο με αθλητικές επιδόσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΕΚ04 7,75088 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις ΕΚ0 6,8459 ΕΚ08 6,64 ΜΜ ΗΜ ΜΗΥΠ ΜΜ Μαρωνίτης 54 ΕΚ0 6,4045 ΑΠΌ Μαρωνίτης Άνω των 0 ετών και μητέρα ανηλίκου 6,468 5 ΕΚ46 ΠΓΤ-Γ ΠΟΜ ΕΤΕΠ ΠΓΤ-Γ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 6, ΕΚ4 ΜΜ ΗΜ ΜΗΥΠ ΗΜ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 7 ΕΚ8 6,079 ΕΣΔ ΔΞΤ ΠΓΤ-Γ ΔΞΤ Μαρωνίτης 8 ΕΚ54 5,857 Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 9 ΕΚ 5,7589 Μητέρα ανηλικου 0 ΕΚ0 5,6996 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π Μαρωνίτης ΕΚ6 5,7596 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Μαρωνίτης ΕΚ046 5,77 Μαρωνίτης

10 5,099 ΕΚ5 ΓΒΤ ΜΜ ΜΗΥΠ ΓΒΤ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 4 ΕΚ0 4,8085 Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 4, ΕΚ77 6 ΕΚ59 4,7554 ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π Μαρωνίτης ΕΤΕΠ ΓΒΤ ΗΜ ΕΤΕΠ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 4,08 7 ΕΚ06 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΧΝ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις 8 ΕΚ6,856 ΜΜ ΤΟΜ ΓΒΤ ΤΟΜ Μαρωνίτης/ Ορφανή από πατέρα και, ΕΚ6 ΠΟΜ ΗΜ ΤΟΜ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις και Οικονομικό πρόβλημα κατά κεφαλήν κάτω από, ΕΚ08 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ ΕΚ050 ΜΗΥΠ ΜΗΥΠ Μαθησιακές δυσκολίες και Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις Απόφοιτος Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Βαθμός 7 και 0/ ΜΗ ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι ακόλουθες αιτήσεις δεν πληρούσαν είτε τη βαθμολογία είτε το ειδικό κριτήριο και δεν συμπεριλήφθηκαν στην κατανομή. Ορισμένες αιτήσεις αποσύρθηκαν διότι εξασφάλισαν θέση με τη διαδικασία Κενών Θέσεων ή σε άλλη Ειδική Κατηγορία. Σημειώσεις

11 ΕΚ047 7,5988 Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κατά κεφαλήν κάτω από ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. ΕΚ90 7,77 ΠΟΜ ΜΗΥΠ Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75% / Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. ΕΚ90 7,77 ΠΟΜ ΜΗΥΠ 4 ΕΚ59 7,466 Μητέρα με σύνταξη ανικανότητας 75% / Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 5 ΕΚ8 7,854 ΕΧΝ κεφαλήν πάνω από 6 ΕΚ74 7,6894 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π 7,449 7 ΕΚ045 7,409 8 ΕΚ0 7,6 9 ΕΚ5 ΕΣΔ 0 ΕΚ8 6,97 ΗΜ ΤΟΜ ΠΟΜ ΕΚ060 6,956 ΠΟΜ ΤΟΜ ΜΜ 6,957 ΕΚ005 ΕΧΝ ΕΣΔ ΕΚ0 6,969 ΜΜ ΠΟΜ ΤΟΜ Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κατά κεφαλήν κάτω από Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου Ψυχιατρική Διαταραχή και οικονομικά προβλήματα/ Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. από Ιατροσυμβούλιο ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 4 ΕΚ094 5 ΕΚ056 6,890 6,88678 ΠΟΜ Μητέρα δεν λαμβάνει σύνταξη ανικανότητας και το κατά κεφαλή πάνω από Ορφανή από πατέρα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα το κατά κεφαλήν κάτω από. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία Σημειώσεις 6 ΕΚ60 6, ΕΚ7 6,86704 Διαβητική 8 ΕΚ69 6,8567 Διαβητική Ιατροσυμβούλιο / ΜΕΛΕΤΗ. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία Ιατροσυμβούλιο/ΜΕΛΕΤΗ. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία

12 9 ΕΚ05 6,795 ΠΓΤ-Γ Εγκατάλειψη από μητέρα. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κατά κεφαλήν κάτω από Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 0 ΕΚ00 6,756 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 6,7768 ΕΚ9 6,6674 ΕΚ57 ΜΗΥΠ ΗΜ ΕΚ4 6,57 ΓΒΤ ΕΤΕΠ ΜΜ 4 ΕΚ40 6,5604 6, ΕΚ085 ΕΧΝ ΔΞΤ 6, ΕΚ70 7 ΕΚ05 6,4676 6, ΕΚ09 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 6,46 9 ΕΚ057 ΕΧΝ ΔΞΤ ΠΓΤ-Π Μαθησιακές δυσκολίες/ Μητέρα λήπτης δημοσίου κεφαλήν πάνω από. Να ελεχθέι ξανα Αιτήθηκε με το κριτήριο ψυχολογικής διαταραχής και απορρίφθηκε από το Ιατροσυμβούλιο Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων Ορφανή από πατέρα και κατά κεφαλήν κάτω από Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Εγκατάλειψη από πατέρα και οικονομικά προβλήματα δεν πληροί το κατά κεφαλήν πάνω από. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κατά κεφαλήν κάτω από Ιατροσυμβούλιο. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία Δεν πληροί τα κριτήρια ΕΛΑΒΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕ Κ.Θ. 0 ΕΚ069 6,586 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ ΕΚ8 6,05 ΕΣΔ ΕΚ 6,45 ΕΣΔ Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Σημειώσεις ΕΚ67 6,07087 ΤΟΜ ΕΤΕΠ ΠΟΜ Αιτείται ως ορφανή από πατέρα και με οικονομικό. Δεν πληροί το οικονομικό. Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πάνω από. 6, ΕΚ4 ΜΜ ΗΜ ΜΗΥΠ Κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις και μαθησιακές δυσκολιες Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία

13 5 ΕΚ05 6,0649 ΕΣΔ ΕΧΝ 5, ΕΚ7 5, ΕΚ099 5, ΕΚ55 ΠΓΤ-Γ ΤΟΜ 9 ΕΚ0 5,8574 ΜΜ ΗΜ ΕΤΕΠ 40 ΕΚ6 5,8508 ΕΣΔ Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε Αιτήθηκε με το κριτήριο ψυχολογική διαταραχή το οποίο δεν πληρούσε Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε 4 ΕΚ09 5,85 πρόβλημα το κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από 4 ΕΚ06 5,786 ΕΧΝ ΔΞΤ 5,774 4 ΕΚ74 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ Σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε 44 ΕΚ0 5,755 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ κεφαλήν πάνω από 45 ΕΚ89 5,7007 Απέσυρε την αίτηση από τη διαδικασία 46 ΕΚ0 5,6599 κεφαλήν πάνω από 5, ΕΚ95 ΕΧΝ ΔΞΤ 48 ΕΚ09 5,56688 ΔΞΤ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ κεφαλήν πάνω από 49 ΕΚ75 5,4757 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ κεφαλήν πάνω από Σημειώσεις 50 ΕΚ89 5,457 ΠΓΤ-Γ κεφαλήν πάνω από 5 ΕΚ94 5, ΕΚ50 5,4907 ΕΣΔ κεφαλήν πάνω από Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε

14 5 ΕΚ86 5,685 ΕΧΝ ΔΞΤ 54 ΕΚ6 5,78 ΜΜ Ορφανός από πατέρα. Δεν πληροί το οικονομικό κριτήριο, το Ορφανός από πατέρα δεν πληροί το οικονομικό πρόβλημα το κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από 55 ΕΚ9 5,5507 ΠΟΜ ΓΒΤ ΕΤΕΠ Αιτήθηκε με το κριτήριο Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν πληρούσε. 56 ΕΚ07 5,46 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ Εξετάσεις 0. Δεν δικαιούται 5,96 57 ΕΚ04 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 58 ΕΚ6 5,066 4, ΕΚ0 ΕΧΝ ΔΞΤ 60 ΕΚ84 4,94 Ελλειπής αίτηση 6 ΕΚ0 4,86 ΓΒΤ ΠΓΤ-Γ ΔΞΤ 4,609 6 ΕΚ05 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π 6 ΕΚ9 4, ΕΚ05 4,545 Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων 65 ΕΚ79 4,4855 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 66 ΕΚ00 67 ΕΚ7 4,64 4,7 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π κεφαλήν πάνω από ΤΟΜ ΠΟΜ ΕΤΕΠ Μαθησθακες Δυσκολίες ΠΓΤ-Γ και ΠΓΤ-Π δεν πληροί τη βαθμολογία Σημειώσεις 4,09 68 ΕΚ00 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 69 ΕΚ56 4,85 ΕΧΝ ΔΞΤ

15 70 ΕΚ76 4,64 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 4,84 7 ΕΚ65 ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ 4, ΕΚ ΕΣΔ 4,047 7 ΕΚ7 ΕΣΔ 74 ΕΚ7 4,5 ΕΣΔ ΔΞΤ ΕΧΝ 75 ΕΚ7 4,0966 ΜΜ ΕΤΕΠ 76 ΕΚ5 4,099 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΤΕΠ, ΕΚ06, ΕΚ, ΕΚ04 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ 80 ΕΚ76,98 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π Η αιτήτρια με ψυχιατρικά προβλήματα Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων 8 ΕΚ9,906 ΕΤΕΠ ΓΒΤ δεν πληροί τη βαθμολογία. ΕΤΕΠ και ΓΕΒΕΤ δεν πληροί τα μαθήματα πρόσβασης δεν πληροί τη βαθμολογία. ΕΤΕΠ και ΓΕΒΕΤ δεν πληροί τα μαθήματα πρόσβασης Σημειώσεις 8 ΕΚ58 8 ΕΚ055,9048,8874 ΜΗΥΠ ΗΜ ΤΟΜ κεφαλήν πάνω από

16 84 ΕΚ9,86848 ΕΣΔ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π 85 ΕΚ6,856 ΜΜ ΤΟΜ ΓΒΤ Μαρωνίτης/ Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου ΜΜ δεν πληροί τη βαθμολογία, Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 86 ΕΚ6 87 ΕΚ44,856,8464 ΜΜ ΤΟΜ ΓΒΤ ΕΣΔ Μαρωνίτης/ Ορφανή από πατέρα και μητέρα λήπτης δημοσίου ΜΜ δεν πληροί τη βαθμολογία. Έλαβε θέση σε άλλη κατηγορία 88 ΕΚ8 89 ΕΚ0,79,79 ΗΜ ΜΗΥΠ ΕΤΕΠ ΗΜ ΜΗΥΠ ΕΤΕΠ Ορφανός από μητέρα με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Δεν πληροί. Το κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από Ορφανός από πατέρα και με κατά κεφαλήν πάνω από ευρώ Δεν πληροί βαθ για ΗΜ και ΜΗΥΠ, EK 06 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ 9 ΕΚ49,707 ΠΓΤ-Γ,785 9 ΕΚ7 ΠΓΤ-Π ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ πρόβλημα το κατά κεφαλή εισόδημα πάνω από 9 ΕΚ48,705 ΕΧΝ ΔΞΤ ΕΣΔ κεφαλήν πάνω από Δεν πληροί βαθ για ΕΧΝ και ΕΣΔ, ΕΚ ΓΒΤ ΠΓΤ-Γ 95 ΕΚ6,4548 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π, ΕΚ04 ΕΣΔ Απέσυρε την αίτηση από την διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων Σημειώσεις 97 ΕΚ6 98 ΕΚ6,4048,4048 ΕΧΝ ΠΓΤ-Π ΔΞΤ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π ΔΞΤ Δεν πληροί βαθ για ΕΧΝ και ΠΓΤ-Π Δεν πληροί βαθ για ΕΧΝ και ΠΓΤ-Π

17 99 ΕΚ07,97 00 ΕΚ9,9798 ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ 0 ΕΚ9,9798 ΕΣΔ ΠΓΤ-Γ 0 ΕΚ,95 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π, ΕΚ ΠΟΜ ΠΓΤ-Π ΓΒΤ, ΕΚ ΠΟΜ ΠΓΤ-Π ΓΒΤ 05 ΕΚ068, ΤΟΜ ΜΗΥΠ ΕΤΕΠ 06 ΕΚ06, ΕΚ58,77 ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ 08 ΕΚ58,77 ΔΞΤ ΕΧΝ ΕΣΔ 09 ΕΚ87,56 ΕΣΔ 0 ΕΚ,0 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΕΚ4,088 Δεν πληροί βαθ για ΠΟΜ και ΠΓΤ-Π Δεν πληροί βαθ για ΠΟΜ και ΠΓΤ-Π Σημειώσεις ΕΚ009,089 ΕΣΔ

18 ,08 ΕΚ66 4 ΕΚ09,08 5 ΕΚ77,99 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ, ΕΚ ΠΓΤ-Γ 7 ΕΚ00,95,867 8 ΕΚ ΜΜ ΜΗΥΠ ΗΜ,849 9 ΕΚ96 ΠΟΜ ΤΟΜ ΗΜ 0 ΕΚ4,776 ΕΚ66,69084,64 ΕΚ48 ΕΚ08,6678 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ,565 4 ΕΚ0 ΜΜ ΠΟΜ ΤΟΜ,474 5 ΕΚ040 6 ΕΚ0,40 ΕΣΔ Σημειώσεις 7 ΕΚ90,7 ΕΣΔ

19 8 ΕΚ4,855 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 9 ΕΚ57,06 ΕΣΔ 0 ΕΚ99,998 ΕΚ07,997 ΕΧΝ ΔΞΤ Εξετάσεις 0. Δεν δικαιούται Εξετάσεις 0. ΕΚ04,966 ΕΣΔ ΕΧΝ ΠΓΤ-Π ΕΚ064,85 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΔΞΤ, ΕΚ5 ΓΒΤ ΕΤΕΠ,769 5 ΕΚ095 ΔΞΤ ΕΧΝ, ΕΚ076 ΕΧΝ ΕΣΔ ΔΞΤ, ΕΚ6 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ,98 8 ΕΚ98 ΔΞΤ 9 ΕΚ86, ΕΚ70,9 ΔΞΤ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π 4 ΕΚ88 0,96 0,975 4 ΕΚ0 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π Σημειώσεις 4 ΕΚ00 0,907 ΕΣΔ ΕΧΝ ΔΞΤ

20 44 ΕΚ5 0,9 ΔΞΤ ΜΗΥΠ ΗΜ 45 ΕΚ6 0,87 ΓΒΤ ΕΣΔ 46 ΕΚ85 0,7445 ΕΣΔ 47 ΕΚ054 0,76 ΕΧΝ ΔΞΤ 48 ΕΚ007 0,67 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 49 ΕΚ007 0,67 ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΕΣΔ 50 ΕΚ4 5 ΕΚ 5 ΕΚ06 5 ΕΚ50 0,5008 0,84 0,898 8,986 ΕΧΝ ΗΜ ΤΟΜ ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ ΕΣΔ 54 ΕΚ8 ΕΣΔ ΠΓΤ-Π ΠΓΤ-Γ Εξατάσεις του 0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους #201. Οι 8 κατηγορίες εργαζοµένων και ανέργων που κερδίζουν την «έξοδο»

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους #201. Οι 8 κατηγορίες εργαζοµένων και ανέργων που κερδίζουν την «έξοδο» EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 16.02. #201 ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους Σύνταξη χωρίς τα «100 ένσηµα» για µειωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014

Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014 Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με παράπονο για τη μετακίνηση ατόμου αναπηρία, από το σπίτι του, σε μονάδα φροντίδας και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΝΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία 2. Ακαδημαϊκό Ιστορικό 3. Στοιχεία Προγράμματος 4. Δεσμεύσεις 5. Ακαδημαϊκή Δομή 6. Εγγραφή Εξαμήνου 7. Ωρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " ΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ" ιεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνα 93, Χαλκίδα, ΤΚ 34100 Πληροφορίες: Λυσαίος Ευάγγελος Τηλ. : 2221026626,89706 Fax: 2221077747,36040 E-mail: info@anevia.gr Χαλκίδα, 21/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα