Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) SUMMARY THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE Κostas Valeontis, Hellenic Society For Terminology (ELETO) The basic data (object(s), characteristics, concept, definition, and designation) concerning a new concept are considered and their «transfer» from a source language (SL) to a target language (TL) is examined. The SL namer has conceived the new concept, formulated its definition and formed its designation X (name, term or symbol), by applying principles and rules proper to the SL (the SL convention), whereas the TL namer must have fully understood the new concept by means of its basic data from the SL and he/she has on one hand to transfer to the TL all those data which are transferable and on the other hand to form the equivalent designation Y of the new concept in the TL, by using principles and rules proper to the TL (the TL convention). Therefore, the passage of a new concept, as a new unit of knowledge, from SL to TL, is done within the TL namer s mind. The Analogue Rule of Naming is applicable when creating the TL convention for Y. This rule states that except the above basic data of the new concept, the term-formation mechanism used for the designation X should be taken into account, and utilizes any analogies which may be applied in the TL to create the designation Y. A set of such analogies is indicated. Examples are given for the pair of languages English (SL) Greek (TL). 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Η «ΜΕΤΑΦΟΡΑ» ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΧΟΥ Αντικείμενο είναι κάθε τι που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας ή να συλλάβουμε με το νου μας τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου ή μιας ομάδας αντικειμένων είναι νοητικές αφαιρέσεις των ιδιοτήτων του/τους, ενώ ένας μοναδικός συνδυασμός χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου ή μιας ομάδας αντικειμένων αποτελεί μια μονάδα γνώσης, την έννοια, η οποία αντιπροσωπεύει στο νου μας το/τα αντικείμενο/αντικείμενα (και είναι αντίστοιχα ατομική έννοια ή γενική έννοια) [1]. Ο ορισμός και η κατασήμανση είναι παραστάσεις της έννοιας ο ορισμός παριστάνει την έννοια μέσω μιας περιγραφικής δήλωσης που την οριοθετεί πλήρως και την διαφοροποιεί από όλες τις άλλες συναφείς έννοιες, ενώ η κατασήμανση παριστάνει την έννοια με ένα «σημείο» (= σημάδι) που (κατα σύμβαση) την υποδηλώνει. Η παράσταση αυτή μπορεί να είναι λεκτική (δηλαδή με λέξη/-εις) οπότε, αν πρόκειται για ατομική εννοια, η κατασήμανση είναι ένα «όνομα» ή «ονομασία», ενώ αν πρόκειται για γενική έννοια η κατασήμανση είναι ένας «όρος» - ή μπορεί να είναι συμβολική

2 2 (δηλαδή η κατασήμανση είναι ένα «σύμβολο»), ή να συνδυάζει και τα δύο (λέξη/-εις και σύμβολο/-α). «Κατασήμανση» όμως είναι και η ενέργεια του «κατασημαίνειν», δηλαδή η λειτουργία που επιτελεί το όνομα, ο όρος ή το σύμβολο μιας έννοιας, αλλά και η ενέργεια του σχηματισμού της του ονόματος, του όρου ή του συμβόλου μιας έννοιας από κάποιον, που θα συμφωνήσουμε να τον λέμε «ονοματοθέτη» της έννοιας. Η κατασήμανση Χ μιας νέας έννοιας σε ένα θεματικό πεδίο είναι επιλογή εκείνου που ανακάλυψε ή επινόησε τη νέα έννοια και την απέδωσε στη γλώσσα του (γλώσσα πηγής). Η νέα γνώση δημιουργείται στη γλώσσα πηγής και ύστερα μεταφέρεται στις άλλες γλώσσες (γλώσσες στόχου). Ο ονοματοθέτης της γλώσσας πηγής συνέλαβε τη νέα έννοια, διατύπωσε τον ορισμό της και σχημάτισε την κατασήμανσή της Χ, εφαρμόζοντας ενσυνείδητα ή όχι αρχές και κανόνες που προσιδιάζουν στη γλώσσα του, χωρίς να δεσμεύεται από άλλες γλώσσες. Ήταν ελεύθερος να αποδώσει με τον καλύτερο γι αυτόν τρόπο τη νέα έννοια έχοντας πλήρη γνώση τόσο της έννοιας όσο και των αλλαγών που αυτή επιφέρει στο σύστημα εννοιών του σχετικού θεματικου πεδίου. Ο σχηματισμός της Χ και η αντιστοίχισή της με την νέα έννοια αποτελούν, στην ουσία, τη σύμβαση της γλώσσας πηγής για την κατασήμανση της νέας έννοιας. Το ζήτημα δεν είναι ίδιο για τον ονοματοθέτη της γλώσσας στόχου (και λέμε «ονοματοθέτη» της γλώσσας στόχου και όχι «μεταφραστή» γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για μετάφραση όταν ακόμα δεν έχει σχηματιστεί η ισοδύναμη κατασήμανση της νέας έννοιας στη γλώσσα στόχου). Ο ονοματοθέτης της γλώσσας στόχου, λοιπόν, πρέπει να έχει κατανοήσει πλήρως τη νέα έννοια από στοιχεία (αντικείμενα που καλύπτει η έννοια, χαρακτηριστικά των αντικειμένων, ορισμό της έννοιας και κατασήμανσή της) τη γνώση των οποίων αντλεί από τη γλώσσα πηγής και πρέπει να μεταφέρει στη γλώσσα του (γλώσσα στόχου) όσα από τα στοιχεία αυτά μπορούν να «μεταφερθούν» - δηλαδή τις πληροφορίες για τα αντικείμενα, τα χαρακτηριστικά και τον ορισμό, γιατί αυτά περιγράφονται μεσω γνωστών εννοιών και κατασημάνσεων - και να σχηματίσει την ισοδύναμη κατασήμανση Υ (δηλαδή το όνομα, τον όρο ή το σύμβολο) της νέας έννοιας στη γλώσσα στόχου, χρησιμοποιώντας πλέον αρχές και κανόνες που προσιδιάζουν στη γλώσσα στόχου. Ο σχηματισμός της Υ και η αντιστοίχισή της με την νέα έννοια και επομένως η ισοδυναμία της με την Χ αποτελούν τη σύμβαση της γλώσσας στόχου για την κατασήμανση της νέας έννοιας. Ωστε, το πέρασμα μιας νέας έννοιας, ως νέας μονάδας γνώσης, από τη γλώσσα πηγής στη γλώσσα στόχου, με σκοπό την περαιτέρω διάδοσή της, γίνεται μέσω μιας νοητικής διαγλωσσικής διεπαφής η οποία συντελείται μέσα στο νου του ονοματοθέτη της γλώσσας στόχου. Στο σχήμα 1 έχουμε παραστήσει με ένα οριζόντιο γεωμετρικό επίπεδο τη «γλωσσική/ νοητική» λειτουργία του ονοματοθέτη της γλώσσας στόχου για τη γλώσσα πηγής και με ένα χαμηλότερο αντίστοιχο επίπεδο το «γλωσσική/νοητική» λειτουργία του ίδιου ονοματοθέτη για τη γλώσσα στόχου 1. Η πορεία της μεταφοράς της γνώσης της νέας έννοιας από τη μία γλώσσα στην άλλη, μέσω της προαναφερόμενης νοητικής διαγλωσσικής διεπαφής, η οποία θεωρείται μεταξύ των δύο επιπέδων 1 Η παράσταση αυτή είναι σκόπιμα απλοποιητική η οριζοντιότητα και διαφορά στάθμης των δύο επιπέδων δεν υπονοούν παρά την κατεύθυνση από τη γλώσσα πηγής στη γλώσσα στόχου, ενώ η παραλληλία τους δεν υποδηλώνει ότι οι λειτουργίες τις οποίες παριστάνουν είναι ξένες και άσχετες μεταξύ τους, αφού ήδη τα σημεία «χαρακτηριστικά» και «έννοια» μπορούν να θεωρηθούν κοινά σημεία των δύο επιπέδων.

3 3 του σχήματος 1, είναι η εξής: Ο ονοματοθέτης της γλώσσας στόχου: 1 μπορεί, μέσω της γλώσσας πηγής, να ακολουθήσει και κατανοήσει τη νοητική πορεία του ονοματοθέτη της γλώσσας πηγής (ανάγκη κάλυψης των νέων αντικειμένων διαπίστωση (αφαίρεση) των χαρακτηριστικών που αποτελούν τον νέο συνδυασμό δηλαδή τη νέα έννοια διατύπωση του ορισμού της έννοιας στη γλώσσα πηγής σχηματισμός της κατασήμανσής της στη γλώσσα πηγής) 2 έχοντας κατανοήσει, μέσω της γλώσσας πηγής, τόσο τα χαρακτηριστικά όσο και την έννοια δεν χρειάζεται να «μεταφέρει» αυτά τα δύο στη γλώσσα στόχου δεδομένου ότι αυτά είναι στοιχεία που έχουν διαγλωσσικό χαρακτήρα 3 μπορεί, όμως, να «μεταφέρει» τον ορισμό από τη γλώσσα πηγής στη γλώσσα στόχου, εφόσον ο ορισμός στη γλώσσα πηγής είναι διατυπωμένος μέσω γνωστών κατασημάνσεων της γλώσσας πηγής για τις οποίες υπάρχουν ήδη οι ισοδύναμες κατασημάνσεις στη γλώσσα στόχου (με αυτήν την προϋπόθεση ο ορισμός στη γλώσσα στόχου αποτελεί μετάφρασμα του ορισμού στη γλώσσα πηγής) 4 λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της έννοιας (και στις δύο γλώσσες) και την κατασήμανσή της στη γλώσσα πηγής, σχηματίζει την κατασήμανσή της στη γλώσσα στόχου, εφαρμόζοντας αρχές και κανόνες κατασήμανσης που προσιδιάζουν στη γλώσσα στόχου.

4 4 αντικείμενο/-α συγκείμενο (θεματικό πεδίο) Γλωσσικό/νοητικό επίπεδο του ονοματοθέτη της γλώσσας στόχου για τη γλώσσα πηγής χαρακτηριστικά ορισμός έννοια Γλώσσα Πηγής κατασήμανση: Χ Ο ορισμός διατυπώνεται στη Γλώσσα Στόχου με τη χρησιμοποίηση εννοιών και όρων ήδη γνωστών Τα χαρακτηριστικά και η έννοια έχουν διαγλωσσικό χαρακτήρα κσι δεν χρειάζεται να μεταφερθούν Νοητική διαγλωσσική διεπαφή του ονοματοθέτη της Γλώσσας Στόχου Γλωσσικό/νοητικό επίπεδο του ονοματοθέτη της Γλώσσας Στόχου για τη Γλώσσα Στόχου χαρακτηριστικά ορισμός Γλώσσα Στόχου Αρχές και κανόνες κατασήμανσης έννοια κατασήμανση: Υ Σχήμα 1 Η μεταφορά των βασικών στοιχείων μιας νέας έννοιας από τη γλώσσα πηγής στη γλώσσα στόχου μέσω της «νοητικής διαγλωσσικής διεπαφής» του ονοματοθέτη της γλώσσας στόχου 2 ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΑΤΑ ISO) Σύμφωνα με τον ISO [2], τρεις γενικοί μηχανισμοί σχηματισμού όρων που εφαρμόζονται στην αγγλική και ενδέχεται να εφαρμόζονται και σε άλλες γλώσσες είναι: η δημιουργία νέων μορφών, η χρήση υπαρχουσών μορφών και ο διαγλωσσικός δανεισμός. 2.1 Οι νέες μορφές είναι [2] νέες λεξικές οντότητες που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Για τη δημιουργία νέων μορφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν διεργασίες όπως η παραγωγή (π.χ. phosphor+ous phosphorous), η σύνθεση (π.χ. information + highway information highway, information + entertainment infotainment ), και η συντόμευση όρων ή ονομάτων (π.χ. disc operating system DOS).

5 5 2.2 Για τη δημιουργία νέων όρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες μορφές με τις διεργασίες της μετατροπής (π.χ. output {noun} to output {verb}), της οροποίησης (π.χ. circuit <γενική γλώσσα> circuit <Ηλεκτρονική>), της σημασιολογικής μεταφοράς (π.χ. screen {συγκεκριμένο} screen {αφηρημένο}) και του διαθεματικού δανεισμού (π.χ. virus <Ιατρική> virus <Πληροφορική>). 2.3 Όροι που υπάρχουν σε μία γλώσσα μπορούν να εισαχθούν σε άλλη γλώσσα με διαγλωσσικό δανεισμό: είτε ως άμεσα δάνεια είτε ως μεταφραστικά δάνεια. 3 ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΙΤΕ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΗΓΗΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΧΟΥ) Τα παραπάνω που αναφέρει ο ISO βάσει της αγγλικής γλώσσας έχουν εφαρμογή και στην ελληνική, δεδομένου ότι οι παρακάτω μηχανισμοί που ισχύουν για την ελληνική γλώσσα εντάσσονται κατάλληλα στους τρεις κύριους μηχανισμούς του ISO: α. Δημιουργία ενός νεολογισμού 2 με δημιουργία μιας νέας ελληνικής λέξης που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ως τώρα στην ελληνική γλώσσα. Για τον σχηματισμό του νεολογισμού μπορούν να επιστρατευθούν διεργασίες και τεχνικές όπως η παραγωγή, η σύνθεση, η παρασύνθεση, η σύμμειξη κ.ά. (ISO περίπτωση 2.1 για μονολεκτικές νέες μορφές). β. Σχηματισμός πολυλεκτικού σύμπλοκου όρου από γνωστούς ελληνικούς όρους, σε συντακτική σχέση μεταξύ τους η οποία κατοπτρίζει τη λεκτική περιγραφή του ορισμού. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διεργασίες συντόμευσης, όπως η αρκτικολέκτηση και η ακρωνυμία. (ISO περίπτωση 2.1 για πολυλεκτικές νέες μορφές). γ. Μεταφορά όρου μονολεκτικού ή πολυλεκτικού από τη γενική γλώσσα (οροποίηση) ή από άλλο θεματικό πεδίο (διαθεματικός δανεισμός), δηλαδή χρήση ενός κοινού όρου, ή ενός όρου άλλου θεματικού πεδίου, ως κατασήμανσης της νέας έννοιας στο υπό μελέτη θεματικό πεδίο.(iso περίπτωση 2.2 για υπάρχουσες μορφές). δ. Δανεισμός όρου από άλλη γλώσσα, δηλαδή μεταγραφή του όρου αυτού στο ελληνικό αλφάβητο με ή χωρίς προσαρμογή του στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής. (ISO περίπτωση 2.3 για διαγλωσσικό δανεισμό). ε. Εφαρμογή της «συνεκδοχικής επέκτασης», δηλαδή η χρήση με λογική επέκταση σε μια έννοια, προσδιορισμού που προσιδιάζει σε άλλη έννοια συναφή με την πρώτη και βασικής σπουδαιότητας για εκείνη. (Η διεργασία αυτή δεν αποτελεί χωριστό μηχανισμό, αλλά οριζόντιο κανόνα για όλους τους προαναφερόμενους μηχανισμούς. Παρ ότι δεν αναφέρεται από τον ISO, ισχύει και για την αγγλική γλώσσα). 2 Στην Ελληνική Ορολογία, νεολογισμός είναι νεοσχηματιζόμενο μονόλεκτο απλό ή σύμπλοκο που μπορεί να είναι ριζική, παράγωγη, σύνθετη ή παρασύνθετη λέξη η οποία σχηματίζεται και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, σε όλη την ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, για την απόδοση μιας (όχι κατ ανάγκη νέας) έννοιας.

6 6 4 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ» ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ Eίναι γεγονός ότι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της νέας γνώσης παράγεται κυρίως στην αγγλική γλώσσα ως γλώσσα πηγής. Το πρόβλημα της Ορολογίας στην ελληνική γλώσσα, όσο και σε άλλες γλώσσες, ως γλώσσες στόχου, εμφανίζεται οξύτατο κατά την εισαγωγή νέας γνώσης εισαγωγή που γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς, ώστε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προλαβαίνεται η απόδοση όλων των νέων όρων της γλώσσας πηγής με ισοδύναμους όρους της αντίστοιχης γλώσσας στόχου. Όμως, νέος όρος της γλώσσας πηγής, σε δεδομένο θεματικό πεδίο, σημαίνει νέα έννοια στο υπόψη θεματικό πεδίο για την οποία δεν υπάρχει ακόμα ισοδύναμος όρος στη γλώσσα στόχου και αφού πρόκειται για νέα έννοια δεν είναι ασφαλώς δυνατό να βρούμε σε κανένα λεξικό της γλώσσας στόχου έτοιμο τον ισοδύναμο όρο. Πρέπει, επομένως, να ασχοληθούν οι ονοματοθέτες της γλώσσας στόχου για το υπόψη θεματικό πεδίο (στο πλαίσιο των εργασιών του κατάλληλου συλλογικού οργάνου ορολογίας) και να συμφωνήσουν για τον σχηματισμό του ισοδύναμου όρου. Ποιον μηχανισμό θα επιλέξουν, όμως, από αυτούς που προαναφέραμε; Στο σχήμα 2 δίνεται ένα απλό σχηματικό διάγραμμα της ονοματοδότησης μιας νέας έννοιας καταρχήν στη γλώσσα πηγής (αριστερή πλευρά) και, στη συνέχεια, στη γλώσσα στόχου (δεξιά πλευρά). Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό, το πρόβλημα της ονοματοδότησης μιας νέας έννοιας στη γλώσσα στόχου δεν έχει ως μόνα δεδομένα τον ορισμό της έννοιας και την κατασήμανσή της (τον όρο) στη γλώσσα πηγής, αλλά έχει επιπλέον δεδομένο και το μηχανισμό σχηματισμού του όρου στη γλώσσα πηγής. Γλώσσα πηγής (Αγγλική) Γλώσσα στόχου (Ελληνική ή άλλη) γνωστών όρων της γλώσσας πηγής έννοια που ορίζεται μέσω: που έχουν ήδη αποδοθεί με γνωστούς όρους της γλώσσας στόχου Εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα Μηχανισμός σχηματισμού όρου στη γλώσσα πηγής Μηχανισμός σχηματισμού όρου στη γλώσσα στόχου όρος (Χ) στη γλώσσα πηγής όρος (Υ) στη γλώσσα στόχου Σχήμα 2 Η εφαρμογή του «Αναλογικού Κανόνα» για την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας στη γλώσσα στόχου λαμβάνει υπόψη τρία στοιχεία: τον ορισμό της έννοιας, τον όρο που την κατασημαίνει στη γλώσσα πηγής και τον μηχανισμό σχηματισμού του όρου αυτού.

7 7 Το Σχήμα 2, στην ουσία, αφορά τη λειτουργία της ονοματοδοσίας στη γλώσσα στόχου μέσω της νοητικής διαγλωσσικής διεπαφής του ονοματοθέτη της γλώσσας στόχου, με τη διαφορά ότι προσθέτει, στα στοιχεία του Σχήματος 1, άλλον ένα στοιχείο: τον μηχανισμό σχηματισμού με τον οποίο σχηματίστηκε η κατασήμανση Χ στη γλώσσα πηγής. Δηλαδή προσθέτει και ένα τρίτο βέλος στα δύο που οδηγούν στην κατασήμανση Υ (βλέπε Σχήμα 1) το οποίο αντιστοιχεί στην πληροφορία για τον μηχανισμό αυτό. Γεννιέται λοιπόν αμέσως το ερώτημα: Σε ποιο βαθμό ο ονοματοθέτης της γλώσσας στόχου θα ακολουθήσει ανάλογη πορεία με εκείνη που ακολούθησε ο ονοματοθέτης της γλώσσας πηγής, δηλαδή ανάλογο μηχανισμό σχηματισμού της γλώσσας στόχου; Η απάντηση, σε ό,τι αφορά την ελληνική γλώσσα ως γλώσσα στόχου, βασίζεται σε ορολογική πράξη και εμπειρία ονοματοδοσίας πλέον των δύο δεκαετιών στο πλαίσιο οργάνων Ορολογίας όπως είναι οι Ομάδες: ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ομάδα Ορολογίας Τεχνολογίας Πληροφοριών) και έχει διατυπωθεί [3] ως ο «Αναλογικός Κανόνας» της Ονοματοδοσίας: Ο «Αναλογικός Κανόνας» της Ονοματοδοσίας: Κατά το σχηματισμό ενός όρου σε μια γλώσσα (γλώσσα στόχου) για την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας που έχει ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε μια άλλη γλώσσα (γλώσσα πηγής) ως πρώτη επιλογή του ονοματοθέτη πρέπει να είναι: η εφαρμογή μηχανισμού σχηματισμού ανάλογου προς το μηχανισμό σχηματισμού του όρου της γλώσσας πηγής. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί δίνεται η αντιστοιχία μερικών ανάλογων στοιχείων που εξετάζονται κατά την εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα.

8 8 Πίνακας 1 Αντιστοιχία στοιχείων του μηχανισμού σχηματισμού όρων που εξετάζονται σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα Αρ. Στη γλώσσα πηγής Στη γλώσσα στόχου 1 Έχει δημιουργηθεί μια μονολεκτική νέα μορφή Χ α. μονολεκτικός απλός όρος Χ (ΑΟ) β. μονολεκτικός σύμπλοκος όρος Χ (ππ ή Ππ), όπου π είναι το προσδιοριστικό συνθετικό και Π το προσδιοριζόμενο συνθετικό του όρου) 2 Έχει δημιουργηθεί μια πολυλεκτική νέα μορφή Χ (πολυλεκτικός σύμπλοκος όρος) 3 Ο όρος Χ έχει προέλθει από μετατροπή 4 Έχει γίνει οροποίηση του κοινού όρου (της γενικής γλώσσας) Χ 5 Έχει γίνει διαθεματικός δανεισμός του όρου Χ από το θεματικό πεδίο ΘΠ 6 Ο όρος Χ είναι συντομομορφή της πλήρους μορφής x 7 Στον όρο Χ έχει εφαρμοστεί συνεκδοχική επέκταση Εξετάζεται η δημιουργία μονολεκτικού 3 όρου Υ (νεολογισμού), απλού ή σύμπλοκου αντίστοιχα. Σε περίπτωση σύμπλοκου όρου εξετάζεται η αντιστοίχιση των άμεσων συνθετικών του προς εκείνα του Χ (δηλαδή το Προσδιοριζόμενο συνθετικό του Χ με το Προσδιοριζόμενο συνθετικό του Υ και το προσδιοριστικό συνθετικό του Χ με το προσδιοριστικό συνθετικό του Υ: Π Χ Π Υ και π Χ π Υ ) Εξετάζεται η δημιουργία πολυλεκτικού σύμπλοκου όρου Υ με αντιστοίχιση των άμεσων συνθετικών του (Π Υ, π Υ ) προς εκείνα του Χ (Π Χ,π Χ ) Εξετάζεται η ανάλογη μετατροπή για να προκύψει ο ισοδύναμος όρος Υ Εξετάζεται η οροποίηση του ισοδύναμου κοινού όρου ή άλλου κατάλληλου κοινού όρου, Υ Εξετάζεται αν μπορεί να γίνει διαθεματικός δανεισμός του ισοδύναμου όρου Υ από το ίδιο θεματικό πεδίο ΘΠ Εξετάζεται η δημιουργία συντομομορφής Y της πλήρους μορφής y Εξετάζεται η εφαρμογή ανάλογης συνεκδοχικής επέκτασης και στον ισοδύναμο όρο Υ 5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ» Δίνουμε παρακάτω μια σειρά παραδειγμάτων εφαρμογής του Αναλογικού Κανόνα με γλώσσα στόχου την ελληνική: Παραδείγματα εφαρμογής του Αναλογικού Κανόνα : Παράδειγμα 1: Στο θεματικό πεδίο <Ηλεκτρονική> ο αγγλικός όρος chip σχηματίστηκε στη γλώσσα πηγής, ως απλός μονολεκτικός όρος, με οροποίηση του κοινού όρου chip που σημαίνει «πολύ λεπτή φέτα ξύλου, τροφής κ.ά.» για να αποδώσει την έννοια «ολοκληρωμένο κύκλωμα με τη μορφή λεπτού ορθογώνιου πλακιδίου από ημιαγωγό». Στα ελληνικά, η ΜΟΤΟ εφάρμοσε ανάλογο μηχανισμό με οροποίηση του κοινού ελληνικού όρου πλινθίο (= τουβλάκι). Η απόδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα να αποδοθούν με επιτυχία όροι όπως αυτοί του Πίνακα 2. 3 Η απόδοση μονολεκτικού όρου της γλώσσας πηγής με ισοδύναμο μονολεκτικό όρο της γλώσσας στόχου (εν προκειμένω της ελληνικής) ανεξάρτητα αν ο τελευταίος είναι απλός ή σύμπλοκος έχει ιδιαίτερη σημασία για την μεταφορά της μελλοντικής ανάπτυξης του σχετικού συστήματος εννοιών του θεματικού πεδίου στη γλώσσα στόχου, δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα πολυποίκιλης περαιτέρω συμπλοκής με άλλα συνθετικά για την κατασήμανση νεότερων εννοιών.

9 9 Πίνακας 2 Μερικοί αγγλικοί όροι που περιέχουν το συνθετικό chip και οι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα Αγγλικός όρος Περίπτωση του Πίνακα 1 Ελληνικός όρος chip AO 4 πλινθίο /plinθíο/ ΑΟ chip-carrier ππ 1β πλινθιοβάση /plinθio-vási/ ππ silicon chip ππ 2 πλινθίο πυριτίου /plinθíο piritíu/ Ππ multichip {n.} ππ 1β πολυπλινθίο /poly-plinθíο/ ππ multichip {adj.} ππ 1β πολυπλίνθιος /poly-plínθiοs/ ππ multichip module ππ 2 πολυπλίνθιο δομοστοιχείο /poly-plínθio δomostixío/ ππ chip frequency ππ 2 συχνότητα πλινθίου /syxnótita plinθíu/ Ππ Παράδειγμα 2: Στα θεματικά πεδία <Τεχνολογία Πληροφοριών>, <Τηλεπικοινωνίες> ο αγγλικός όρος bit σχηματίστηκε στη γλώσσα πηγής ως νέα μονολεκτική μορφή (μονολεκτικός απλός όρος) με συντόμευση (εδώ πρόκειται για σύμμειξη) της πλήρους μορφής binary digit χωρίς αλλαγή στην έννοια της πλήρους μορφής: «ψηφίο του δυαδικού συστήματος αρίθμησης». Οι Ομάδες ΜΟΤΟ (Τηλεπικοινωνίες) και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Τεχνολογία Πληροφοριών) πρότειναν τρεις ελληνικές αποδόσεις του bit υποψήφιες για τον ελληνικό ισοδύναμο όρο, τις οποίες έθεσε σε ψηφοφορία η ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας). Υπερψηφίστηκε, εγκρίθηκε και έχει ήδη καθιερωθεί ως ελληνικός ισοδύναμος όρος το ελληνικό σύμμειγμα δυφίο /δifío/. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόστηκε σύμμειξη του ισοδύναμου ελληνικού πλήρους όρου ανάλογη με εκείνη του αγγλικού όρου: b inary dig it δυ αδικό ψη φίο bit δυφίο /δifío/ Η καθιέρωση του δυφίου ήταν πραγματική ανακούφιση στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή ορολογία, δεδομένου ότι συνετέλεσε στην εξορθολογιστική αναθεώρηση μερικών εκατοντάδων ελληνικών σύμπλοκων όρων που περιείχαν την πλήρη μορφή δυαδικό ψηφίο ως απόδοση του όρου bit της γλώσσας πηγής. Μερικοί από τους όρους αυτούς δίνονται στον Πίνακα 3.

10 10 Πίνακας 3 Μερικοί αγγλικοί όροι που περιέχουν το συνθετικό bit και οι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα Αγγλικός όρος Περίπτωση Ελληνικός όρος του Πίνακα 1 bit {n.} AO 6, 1α δυφίο /δifíο/ ΑΟ bit {adj.} AO 6, 1α δυφιακός /δifiakós/ ΑΟ bit number ππ 6, 2 αριθμός δυφίου /ariθmós δifíu/ Ππ bit sequence ππ 6, 2 ακολουθία δυφίων /akoluθía δifíon/ Ππ bit error ππ 6, 2 δυφιακό σφάλμα /δifiakó sfálma/ ππ bit error ratio ππ 6, 2 λόγος δυφιακών σφαλμάτων /lóγos - δifiakón sfalmáton/ Ππ bit-oriented protocol ππ 6, 2 δυφιοστρεφές πρωτόκολλο /δifiostrefés protókolo/ ππ data bit ππ 6, 2 δυφίο δεδομένων /δifíο δeδoménon/ Ππ field extension bit ππ 6, 2 δυφίο επέκτασης πεδίου /δifíο - epéktasis pedíu/ Ππ dibit ππ 6, 1β διδυφίο, δίδυφο /δiδifíο, δíδifο/ ππ Παράδειγμα 3: Ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), στο θεματικό πεδίο <Ποιότητα>, δανείστηκε από την <Διπλωματία> τον όρο διαπίστευση ως ελληνικό όρο ισοδύναμο με τον αγγλικό όρο accreditation για την απόδοση της έννοιας «διαδικασία παροχής επίσημης αναγνώρισης ότι ένας οργανισμός ή ένα πρόσωπο έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί ειδικά έργα» (βλέπε και Πίνακα 4). Πίνακας 4 Απόδοση μερικών αγγλικών όρων του θεματικού πεδίου < Ποιότητα> που περιέχουν τον όρο accreditation Αγγλικός όρος Περίπτω ση Πίν.1 Ελληνικός όρος accreditation AO 5 διαπίστευση /δiapístefsi/ ΑΟ laboratory accreditation 5, 2 διαπίστευση εργαστηρίου / δiapístefsi erγastiríu/ accreditation criteria ππ 5, 2 κριτήρια διαπίστευσης /kritíria δiapístefsis / Ππ accredited laboratory ππ 5, 2 διαπιστευμένο εργαστήριο /δiapistevméno erγastirio/ ππ accreditation body ππ 5, 2 οργανισμός διαπίστευσης /orγanizmós δiapístefsis / Ππ Παράδειγμα 4: Η συνεκδοχική επέκταση της χρήσης του επιθέτου «digital» της αγγλικής από την έννοια «digital signal» (= «σήμα με ασυνεχή χρονική μεταβολή σε ένα χαρακτηριστικό μέγεθός του, το οποίο λαμβάνει τιμές από ένα σύνολο διάκριτων τιμών») σε μια σειρά συναφών εννοιών του ίδιου συστήματος εννοιών υιοθετήθηκε (από τη ΜΟΤΟ) και για την ελληνική γλώσσα (βλέπε και Πίνακα 5). Πίνακας 5 <Τηλεπικοινωνίες> Από το «ψηφιακό» σήμα σε μια σειρά άλλες «ψηφιακές» έννοιες Αγγλικός όρος (ππ) Περίπτωση του Πίν. 1 Ελληνικός όρος (ππ) digital signal 2 ψηφιακό σήμα /psifiakó síma/ digital input 2, 7 ψηφιακή είσοδος /psifiakí ísoδos/ (= digital signal input) digital electronics 2, 7 ψηφιακή ηλεκτρονική /psifiakí ilektronikí/ (= digital signal electronics) digital network 2, 7 ψηφιακό δίκτυο /psifiakó δíktio/ (= digital signal network) digital connection 2, 7 ψηφιακή σύνδεση /psifiakí sínδesi/ (= digital network connection) digital radio link (= digital signal radio link) 2, 7 ψηφιακή ραδιοζεύξη /psifiakí raδiozéfksi/

11 11 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη μεταφορά νέας γνώσης από μια γλώσσα (γλώσσα πηγής) σε μια άλλη (γλώσσα στόχου) βασικότατο ρόλο παίζει η μεταφορά των νέων εννοιών ως νέων μονάδων γνώσης. Μια από τις ουσιώδεις συνιστώσες της μεταφοράς αυτής είναι και η ονοματοδότηση των νέων εννοιών στη γλώσσα στόχου, λειτουργία που επιτελείται, συνήθως, από Όργανα Ορολογίας (ειδικές επιτροπές ή ομάδες) της γλώσσας στόχου (ονοματοθέτες της γλώσσας στόχου). Κατά την ονοματοδότηση των νέων εννοιών, που δεν έχουν ακόμη ονοματοδοτηθεί στη γλώσσα στόχου, έχει εφαρμογή ο «Αναλογικός Κανόνας», κατά τον οποίο ο ονοματοθέτης, εκτός από τον ορισμό και τον όρο της νέας έννοιας στη γλώσσα πηγής, καλείται να λάβει υπόψη του και το μηχανισμό σχηματισμού του όρου στη γλώσσα πηγής, και να εξετάσει, κατά προτεραιότητα, το ενδεχόμενο χρήσης ανάλογου μηχανισμού σχηματισμού για τον όρο στη γλώσσα στόχου. Ο «Αναλογικός Κανόνας» [3]. δεν επιβάλλει, αλλά απλώς δίνει προτεραιότητα στην εξέταση του ανάλογου μηχανισμού σχηματισμού όρου της γλώσσας στόχου προς εκείνον της γλώσσας πηγής και μ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει: την αξιοποίηση της εργασίας η οποία έγινε στη γλώσσα πηγής, όπου δημιουργήθηκε η νέα γνώση (νέα έννοια), και η οποία εργασία θα ήταν ασύνετο να αγνοηθεί τον περιορισμό της αυθαιρεσίας στην επιλογή μηχανισμών σχηματισμού όρων άσχετων ενδεχομένως ή ασύμβατων προς τους μηχανισμούς σχηματισμού όρων για τις άλλες έννοιες του ίδιου συστήματος εννοιών όπου εντάσσεται η υπό ονοματοδότηση νέα έννοια την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από μελλοντικές τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, οι οποίες είναι φυσικό να συντελεστούν στη γλώσσα πηγής (δεδομένου ότι η γνώση από τη μελλοντική ανάπτυξη του υπό θεώρηση θεματικού πεδίου πιθανότατα θα παραμείνει εισαγόμενη γνώση για τη γλώσσα στόχου). ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [1] International Standard ISO :2000 "Terminology work - Vocabulary Part 1: Theory and application" [2] International Standard ISO 704:2000 "Terminology work - Principles and methods" [3] Valeontis K. The Analogue Rule at the service of the contemporary Hellenic Terminology, Proceedings of the 1 st Conference Hellenic Language and Terminology, Athens 1997, pp [4] Langley G. "Telephony s Dictionary", Telephony Publishing Corporation, USA, 1986 [5] Random House Webster s Unabridged Dictionary, 1999 [6] McGraw-Hill Telecom Dictionary, 4rth Edition, 2002 [7] ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM (www.moto-teleterm.gr), ελεύθερη η χρήση της στο Ίντερνετ ως προσφορά του ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ [8] ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ομάδα Ορολογίας Τεχνολογίας Πληροφοριών) Βάση Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM (http://inforterm.cs.aueb.gr/), ελεύθερη η χρήση της στο Ίντερνετ ως προσφορά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΕΛΕΤΟ.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ελληνοαγγλικό Ορολόγιο Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 4 ακολουθία δυφίων bit sequence άμεσο δάνειο direct loan ανάλογα στοιχεία analogous data ανάλογη οροποίηση analogous terminologization ανάλογη συνεκδοχική επέκταση analogous synecdochical extension Αναλογικός Κανόνας της Ονοματοδοσίας Analogue Rule of Naming ανάλογος δρόμος analogous route ανάλογος μηχανισμός analogous mechanism ανάλογος μηχανισμός σχηματισμού όρου analogous term-formation mechanism αντικείμενο object αντίστοιχα άμεσα συνθετικά corresponding immediate components αντιστοίχιση correspondence απλό μονόλεκτο simple monolect απλοποιητική παράσταση simplificative representation απλός όρος, ΑΟ simple term, ST αποδίδω έννοια render a concept αποδίδω νέο όρο render a new term αποδίδω όρο της γλώσσας πηγής με όρο της γλώσσας στόχου render a SL term by a TL term απόδοση όρου rendition of a term απόδοση όρου της γλώσσας πηγής rendition of an SL term αριθμός δυφίου bit number αρχές και κανόνες κατασήμανσης designating principles and rules ασύμβατος μηχανισμός σχηματισμού όρων incompatible term-formation mechanism ασυνεχής χρονική μεταβολή discontinuous temporal change άσχετη λειτουργία irrelevant function άσχετος μηχανισμός σχηματισμού όρων irrelevant term-formation mechanism ατομική έννοια individual concept αυθαιρεσία στην επιλογή μηχανισμού σχηματισμού όρου arbitrariness in selecting term-formation mechanisms αφαίρεση {νοητική} abstraction βάση όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών Information technology termbase INFORTERM INFORTERM βάση όρων Τηλεπικοινωνιών TELETERM Telecommunications termbase TELETERM γενική γλώσσα general language γενική έννοια general concept 4 που χρησιμοποιήθηκε στην αγγλική παραλλαγή της εργασίας

13 13 Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 4 γενικός μηχανισμός σχηματισμού όρων general term-formation mechanism γλώσσα πηγής, ΓΠ source language, SL γλώσσα στόχου target language namer γλώσσα στόχου, ΓΣ target language, TL γλωσσική/νοητική λειτουργία linguistic/intellectual function γνωστή κατασήμανση known designation δημιουργία νεολογισμού creation of a neologism δημιουργώ νέες μορφές create new forms διαγλωσσική μεταφορά γνώσης interlingual transfer of knowledge διαγλωσσικός δανεισμός translingual borrowing διαγλωσσικός χαρακτήρας interlingual character διαθεματικός δανεισμός transdisciplinary borrowing διάκριτη τιμή discrete value διαπιστευμένο εργαστήριο accredited laboratory διαπίστευση accreditation διαπίστευση εργαστηρίου laboratory accreditation διαφορά στάθμης level difference διδυφίο, δίδυφο dibit διεργασία συντόμευσης shortening process Διπλωματία Diplomacy δυαδικό σύστημα αρίθμησης binary numbering system δυαδικό ψηφίο binary digit δυφιακό σφάλμα bit error δυφιακός bit {adj.} δυφίο bit {n.} δυφίο δεδομένων data bit δυφίο επέκτασης πεδίου field extension bit δυφιοστρεφές πρωτόκολλο bit-oriented protocol ειδική επιτροπή special committee ειδική ομάδα special group εισαγόμενη γνώση imported knowledge εισάγω νέα γνώση import new knowledge ελαχιστοποίηση προβλημάτων minimization of problems ΕΛΕΤΟ, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας ELETO, Hellenic Society for terminology Ελληνική Ορολογία Hellenic Terminology ελληνική τηλεπικοινωνιακή ορολογία Hellenic telecommunications terminology ΕΛΟΤ, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ELOT, Hellenic Organization for Standardization ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Τεχνολογίας Πληροφοριών» ELOT/TC48/WG1 «Information Technology Terminology»

14 14 Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 4 ενέργεια του κατασημαίνειν, κατασήμανση act of designating ενέργεια του σχηματισμού ενός όρου, act of forming a term σχηματισμός όρου έννοια concept εξορθολογιστική αναθεώρηση rationalizing revision επίσημη αναγνώριση formal recognition εφαρμόζω μηχανισμό σχηματισμού όρου apply a term-formation mechanism ημιαγωγός semiconductor θεματικό πεδίο subject field ιδιότητες properties ισοδύναμη κατασήμανση equivalent designation ισοδύναμη πλήρης μορφή equivalent full form ισοδυναμία equivalence ισοδύναμος όρος equivalent term κατασημαίνω έννοια designate a concept κατασημαίνω έννοια αναλόγως designate a concept analogously κατασήμανση designation κατασήμανση της γλώσσας πηγής source language designation κριτήρια διαπίστευσης accreditation criteria κύριος μηχανισμός main mechanism κύριος μηχανισμός σχηματισμού όρων main term-formation mechanism λαμβάνω τιμές assume values λειτουργία της ονοματοδοσίας function of naming λεκτική παράσταση verbal representation λεκτική περιγραφή verbal description λεξική οντότητα lexical entity λογική επέκταση logical extension λόγος δυφιακών σφαλμάτων bit error ratio μελλοντική αναθεώρηση future revision μελλοντική ανάπτυξη θεματικού πεδίου future development of a subject field μελλοντική τροποποίηση future modification μεταγραφή όρου στο ελληνικό αλφάβητο transcription of a term into the Greek alphabet μετατροπή conversion μεταφορά βασικών στοιχείων transfer of basic data μεταφορά γνώσης από τη ΓΠ στη ΓΣ transfer knowledge from SL to TL μεταφορά νέων εννοιών transfer of new concepts μεταφορά στο γλώσσα στόχου transfer to the target language μεταφραστικό δάνειο loan translation μηχανισμός mechanism μηχανισμός σχηματισμού όρου term-formation mechanism.

15 15 Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 4 μηχανισμός σχηματισμού όρου στη γλώσσα πηγής μονάδα γνώσης unit of knowledge μονολεκτική μορφή monolectic form term-formation mechanism in the source language μονολεκτική νέα μορφή monolectic new form μονολεκτικός απλός όρος monolectic simple term μονολεκτικός όρος monolectic term μονολεκτικός σύμπλοκος όρος monolectic complex term μονόλεκτο monolect ΜΟΤΟ, Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας MOTO, Permanent Group for Telecommunication Terminology νέα γνώση new knowledge νέα έννοια new concept νέα μονάδα γνώσης new knowledge unit νέα μορφή new form νεολογισμός neologism νέος όρος new term νοητική διαγλωσσική διεπαφή noetic translingual interface ξένη λειτουργία, άσχετη λειτουργία extraneous function ολοκληρωμένο κύκλωμα integrated circuit ομάδα αντικειμένων group of objects όνομα name ονομασία appellation ονοματοδότηση εννοιών concept naming ονοματοδότηση νέας έννοιας act of naming a new concept ονοματοδοτώ νέες έννοιες naming new concepts ονοματοθέτης namer ονοματοθέτης της γλώσσας πηγής, ονοματοθέτης της ΓΠ source language namer, SL namer ονοματοθέτης της γλώσσας στόχου target language namer ΟΠΑ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών AUEB, Athens University of Economics and Business οργανισμός διαπίστευσης accreditation body όργανο ορολογίας terminology body οριζόντιος κανόνας horizontal rule οριζοντιότητα horizontality ορίζω έννοια με γνωστούς όρους define a concept via known terms ορισμός definition ορισμός στη γλώσσα στόχου target language definition ορισμός στη γλώσσα πηγής source language definition ορολογική εργασία terminology work

16 16 Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 4 ορολογική πράξη και εμπειρία terminological practice and experience οροποίηση terminologization οροποίηση κοινού όρου terminologization of a common term όρος term όρος της γλώσας πηγής source language term, SL term όρος της γλώσσας στόχου, όρος της ΓΣ target language term, TL term οροσυνθετικό, συνθετικό όρου term component ΟΤΕ, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος OTE, Hellenic Telecommunications Organization ουσιώδης συνιστώσα essential component παραγωγή derivation παράγωγη λέξη derivative word παραλληλισμός parallelism παράσταση representation παρασύνθεση parasynthesis παρασύνθετη λέξη parasynthetic word περιγραφική δήλωση descriptive statement περιορισμός της αυθαιρεσίας στην επιλογή μηχανισμού σχηματισμού όρου πλήρης μορφή full form πλινθίο {ΑΟ} chip {ST} πλινθίο πυριτίου silicon chip πλινθιοβάση chip-carrier Ποιότητα Quality restriction of arbitrariness in selecting termformation mechanism πολυλεκτική νέα μορφή polylectic new form, multi-word new form πολυλεκτικός όρος polylectic term πολυλεκτικός σύμπλοκος όρος polylectic complex term, multi-word complex term πολυπλινθίο multichip {n.} πολυπλίνθιο δομοστοιχείο multichip module πολυπλίνθιος multichip {adj.} πορεία μεταφοράς course of transfer Ππ {= Προσδιοριζόμενο συνθετικό προσδιοριστικό συνθετικό} Dd ππ {= προσδιοριστικό συνθετικό Προσδιοριζόμενο συνθετικό} προσαρμογή όρου στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής dd adaptation of a term to the conjugational system of Greek προσδιοριζόμενο συνθετικό, Π determined component, D προσδιορισμός {μιας έννοιας} qualification {o a concept} προσδιοριστικό συνθετικό, π determining component, d πρώτη επιλογή του ονοματοθέτη namer s first choice

17 17 Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 4 πρωτογενώς ονοματοδοτημένος primarily named ριζική λέξη root word σημασιολογική μεταφορά semantic transfer σημείο {σημάδι} sign στοιχεία μηχανισμού σχηματισμού όρου term-formation mechanism data σύμβαση της γλώσας πηγής source language convention, SL convention σύμβαση της γλώσσας στόχου, σύμβαση της ΓΣ target language convention, TL convention συμβολικός symbolic σύμβολο symbol σύμμειγμα blend σύμμειξη blending σύμμειξη μορφής blending a form σύμμειξη όρου blending a term σύμπλοκο μονόλεκτο complex monolect συμφωνώ για το σχηματισμό του ισοδύναμου όρου agree on forming the equivalent term συναφείς έννοιες related concepts συνδυασμός χαρακτηριστικών combination of characteristics Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Conference Hellenic Language and Terminology συνεκδοχική επέκταση synecdochical extension σύνθεση composition σύνθεση compounding σύνθετη λέξη compound word συνθετικό component Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Terminology Summit σύνολο διάκριτων τιμών set of discrete values συντακτική διάσχεση syntactical interrelation συντόμευση {μορφής} abbreviation {of a form} συντομεύω μορφή abbreviate a form συντομομορφή abbreviated form σύστημα εννοιών system of concepts συχνότητα πλινθίου chip frequency σχηματικό διάγραμμα ονοματοδότησης νέας έννοιας block diagram of naming a new concept σχηματισμός formation σχηματισμός ακρωνύμου, ακρωνυμία acronym formation σχηματισμός αρκτικολέξου initialism formation σχηματισμός νεολογισμού formation of a neologism Τεχνολογία Πληροφοριών Information Technology Τηλεπικοινωνίες Telecommunications

18 18 Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 4 υπάρχουσα μορφή existing form υποδηλώνω denote υποψήφιος ελληνικός ισοδύναμος όρος candidate Greek equivalent term χαρακτηριστικά characteristics χαρακτηριστικό μέγεθος characteristic quantity χρονική μεταβολή temporal change ψηφιακή είσοδος {= είσοδος ψηφιακών σημάτων} digital input (= digital signal input) ψηφιακή ηλεκτρονική {= ηλεκτρονική ψηφιακών digital electronics (= digital signal electronics) σημάτων} ψηφιακή ραδιοζεύξη {= ραδιοζεύξη ψηφιακών σημάτων} digital radio link (= digital signal radio link) ψηφιακή σύνδεση {= σύνδεση ψηφιακού δικτύου} digital connection (= digital network connection) ψηφιακό δίκτυο {= δίκτυο ψηφιακών σημάτων} digital network (= digital signal network) ψηφιακό σήμα digital signal ψηφιακός digital Κ. Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ (Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας ΟΤΕ ΕΛΟΤ), Υπεύθυνος της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Ορολογία Πληροφορικής, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ και Πρόεδρος του ΓΕΣΥ (Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου) της ΕΛΕΤΟ. Διεύθυνση: Καραμανλάκη 18, ΑΘΗΝΑ, Αρ. Τηλεφ.: , Αρ. Τηλεομ.: , Ηλ-Ταχ.:

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

THE LINGUISTIC DIMENSION OF TERMINOLOGY: PRINCIPLES AND METHODS OF TERM FORMATION

THE LINGUISTIC DIMENSION OF TERMINOLOGY: PRINCIPLES AND METHODS OF TERM FORMATION THE LINGUISTIC DIMENSION OF TERMINOLOGY: PRINCIPLES AND METHODS OF TERM FORMATION Kostas Valeontis Physicist-Electronic Engineer, President of ΕLΕΤΟ 1, Elena Mantzari Linguist-Researcher, Deputy Secretary

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά κατά τη διεργασία της ελληνικής οροδοσίας/ονοματοδοσίας, πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Ορολογία Πληροφορικής Ο Ε Λ Ο Τ Ε 48 Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.0, 2 η Έκδοση Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης ΕΕΦ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση Οι προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 Πολυχώρος «Τεχνόπολις» Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης Κ. Βαλεοντής Φυσικός-ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Elements of Information Theory

Elements of Information Theory Elements of Information Theory Model of Digital Communications System A Logarithmic Measure for Information Mutual Information Units of Information Self-Information News... Example Information Measure

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 Ακαδημία Αθηνών Αρχές και μέθοδοι ορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΟΡΩΝ Αθήνα, - Νοεμβρίου 00 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Αντιδιαστολή της λέξης από τον όρο και ορισμοί των βασικών εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Use Case - an example of ereferral workflow Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής Plural form in Greek terms Kostas Valeontis 1 Εισαγωγή Στην Ορολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation 5 Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κυριακή Δανακτσή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics Contents 1. Markov set-chain 2. Model of bonus-malus system 3. Example 4. Conclusions

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

WWW.Greek Trading. Club

WWW.Greek Trading. Club Trading Level (TL) Σημαντικές πληροφορίες για το Trading Το Trading εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο και δεν είναι για όλους. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Βασική Χαρτογράφηση: Η Διαδικασία Μετασχηματισμού Basic Mapping: The Transformation Process 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEK COMPLEX TERM

THE GREEK COMPLEX TERM THE GREEK COMPLEX TERM AND THE USE OF THE GENITIVE CASE AS THE DETERMINING COMPONENT Kostas Valeontis Katerina Zeriti Anna Nikolaki ATHENS, October 1999 (Blank page) 2 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Language Resources for Information Extraction:

Language Resources for Information Extraction: Language Resources for Information Extraction: demands and challenges in practice Christos Tsalidis tsalidis@neurolingo.gr Page 1 Different types of LRs Alphabets & Characters sets (Greek, English, Mixed)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometric Formula Sheet

Trigonometric Formula Sheet Trigonometric Formula Sheet Definition of the Trig Functions Right Triangle Definition Assume that: 0 < θ < or 0 < θ < 90 Unit Circle Definition Assume θ can be any angle. y x, y hypotenuse opposite θ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνονται οι βασικές έννοιες, όροι και ορισμοί, σύμφωνα με τον ISO, σχετικά με τον σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete (CASC) Περιεχόμενο Η βάση CASC διαθέτει περιεχόμενο για την έρευνα και την ανάπτυξη των τομέων της πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Athex Composite Share Price Index

Athex Composite Share Price Index v.1.1 Athex Composite Share Price Index Greek Trading Club 78252 USA. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι παρατηρήσεις, σχόλια και διαθέσιμες πληροφορίες είναι για ενημερωτικούς σκοπούς ΔΕΝ πρέπει να εκλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα