Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL"

Transcript

1 Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014

2 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ΠΡΟΣΟΧΗ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μήνυμα για υλικές ζημιές ή δυσλειτουργία Σημείωση: Πρόσθετες πληροφορίες Συμβουλή: Συνιστώμενη ενέργεια 2

3 Inhalt 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Κατεύθυνση λειτουργίας Δρομολόγηση πίεσης λειτουργίας Λειτουργία ασφάλειας κατά την αστοχία Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «επέκταση άξονα ενεργοποιητή» (FA) Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «σύμπτυξη άξονα ενεργοποιητή» (FE) Εφαρμογή Λειτουργία στραγγαλισμού Εκδόσεις Λειτουργία Διάταξη τερματισμού διαδρομής Κάτω τερματισμός διαδρομής (ελάχιστη διαδρομή) Επάνω τερματισμός διαδρομής (μέγιστη διαδρομή) Συντήρηση Αποσύνδεση ενεργοποιητή με προεντεταμένα ελατήρια από τη βαλβίδα Εκτόνωση συμπίεσης ελατηρίου Αντικατάσταση του διαφράγματος Αντικατάσταση στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων άξονα ενεργοποιητή Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας από επέκταση άξονα σε σύμπτυξη άξονα Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας από σύμπτυξη άξονα σε επέκταση άξονα Παράρτημα Πινακίδα χαρακτηριστικών Διαστάσεις και βάρη Αιτήματα πελατών

4 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Για λόγους ασφάλειας, ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες αναφορικά με την τοποθέτηση, εκκίνηση και λειτουργία του ενεργοποιητή: Ο ενεργοποιητής πρέπει να τοποθετείται, να τίθεται σε λειτουργία ή να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι εξοικειωμένο με το προϊόν. Σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας, ως εκπαιδευμένο προσωπικό νοούνται τα άτομα που μπορούν να κρίνουν την εργασία που τους ανατίθεται και να αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους λόγω της ειδικής εκπαίδευσής τους, των γνώσεων και της εμπειρίας τους, καθώς και της γνώσης τους αναφορικά με τα ισχύοντα πρότυπα. Τυχόν κίνδυνοι που μπορούν να προκληθούν από την πίεση λειτουργίας ή από κινούμενα μέρη του ενεργοποιητή οφείλουν να αποτρέπονται με εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Επιπλέον, για την αποτροπή ζημίας του εξοπλισμού οφείλουν να τηρούνται τα εξής: Η ορθή αποστολή και αποθήκευση αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού και υλικής φθοράς λόγω εσφαλμένης ανύψωσης του ενεργοποιητή! Μην χρησιμοποιείτε τον δακτύλιο ανύψωσης για να ανυψώσετε ολόκληρο το συγκρότημα της βαλβίδας. Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο μόνο για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του πνευματικού ενεργοποιητή. 4

5 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «σύμπτυξη άξονα ενεργοποιητή» (FE) S Ο πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 με επιφάνεια διαφράγματος 1000 cm² περιέχει ένα κυλινδρικό διάφραγμα και εσωτερικά ελατήρια επαναφοράς. Εγκαθίσταται στις βαλβίδες SAMSON των σειρών 240, 250, 280 και 290. Η πίεση λειτουργίας p st παράγει και εφαρμόζει τη δύναμη F = p st - A στην επιφάνεια του διαφράγματος A, το οποίο βρίσκει αντίσταση στα ελατήρια (10) του ενεργοποιητή. Η ονομαστική τιμή πίεσης λειτουργίας καθορίζεται από τον αριθμό των ελατηρίων που χρησιμοποιούνται καθώς και τη συμπίεσή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ονομαστική διαδρομή κίνησής τους. Η διαδρομή κίνησης των ελατηρίων είναι ανάλογη της πίεσης λειτουργίας p st. Η κατεύθυνση λειτουργίας του άξονα του ενεργοποιητή (7) εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης των ελατηρίων στον ενεργοποιητή. Ο σύνδεσμος του άξονα (51) συνδέει τον άξονα του ενεργοποιητή (7) με τον άξονα του κώνου της βαλβίδας. Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «επέκταση άξονα ενεργοποιητή» (FA) Διάφραγμα 5 Έλασμα στήριξης διαφράγματος 7 Άξονας ενεργοποιητή 10 Ελατήριο 51 Σύνδεσμος άξονα S Σύνδεσμος πίεσης εισόδου φορτίου 51 7 S Eικ. 1: Σχεδιάγραμμα εγκάρσιας τομής του ενεργοποιητή τύπου 3271, 1000 cm² 5

6 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια 2.1 Κατεύθυνση λειτουργίας Η κατεύθυνση λειτουργίας καθορίζεται από τη διάταξη των ελατηρίων και του ελάσματος στήριξης του διαφράγματος στον ενεργοποιητή. Στην κατεύθυνση λειτουργίας «σύμπτυξη άξονα ενεργοποιητή», ο αέρας υπό πίεση τροφοδοτείται στη σύνδεση πίεσης εισόδου φορτίου του επάνω περιβλήματος του διαφράγματος. Στην κατεύθυνση λειτουργίας «επέκταση άξονα ενεργοποιητή», ο αέρας υπό πίεση τροφοδοτείται στη σύνδεση πίεσης εισόδου φορτίου του κάτω περιβλήματος του διαφράγματος. Η κατεύθυνση λειτουργίας του ενεργοποιητή είναι αντιστρέψιμη. Αποσυνδέστε τον ενεργοποιητή από τη βαλβίδα προτού προβείτε σε αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας (δείτε την ενότητα 6). 2.2 Δρομολόγηση πίεσης λειτουργίας Στην έκδοση του ενεργοποιητή τύπου 3271 (1000 cm²) με δράση «επέκτασης άξονα ενεργοποιητή» (Eικ. 1, δεξιά), η πίεση λειτουργίας δρομολογείται από τον κάτω σύνδεσμο πίεσης εισόδου φορτίου (S) προς τον κάτω θάλαμο του διαφράγματος και μετακινεί τον άξονα του ενεργοποιητή (7) προς τα επάνω, αντίθετα της κατεύθυνσης της δύναμης που εφαρμόζεται από τα ελατήρια. Στην έκδοση με δράση «σύμπτυξης άξονα ενεργοποιητή» (Eικ. 1, αριστερά), η πίεση λειτουργίας δρομολογείται μέσω του επάνω συνδέσμου πίεσης εισόδου φορτίου (S) προς τον επάνω θάλαμο του διαφράγματος και μετακινεί τον άξονα του ενεργοποιητή (7) προς τα κάτω, αντίθετα της κατεύθυνσης της δύναμης που εφαρμόζεται από τα ελατήρια. 2.3 Λειτουργία ασφάλειας κατά την αστοχία Κατά την αστοχία της πίεσης λειτουργίας, η ενέργεια ασφάλούς λειτουργίας κατά την αστοχία του ενεργοποιητή εξαρτάται από το εάν τα ελατήρια είναι τοποθετημένα στον επάνω ή τον κάτω θάλαμο του διαφράγματος Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «επέκταση άξονα ενεργοποιητή» (FA) Όταν η πίεση λειτουργίας μειωθεί ή η παροχή αέρα σημειώσει αστοχία, τα ελατήρια μετακινούν τον άξονα του ενεργοποιητή προς τα κάτω και κλείνουν την εγκατεστημένη σφαιρική βαλβίδα. Η βαλβίδα ανοίγει όταν η πίεση λειτουργίας αυξηθεί αρκετά ώστε η δύναμη που ασκείται να υπερβαίνει τη δύναμη που ασκούν τα ελατήρια Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «σύμπτυξη άξονα ενεργοποιητή» (FE) Όταν η πίεση λειτουργίας μειωθεί ή η παροχή αέρα σημειώσει αστοχία, τα ελατήρια μετακινούν τον άξονα του ενεργοποιητή προς τα επάνω και ανοίγουν την τοποθετημένη σφαιρική βαλβίδα. Η βαλβίδα κλείνει όταν η πίεση λειτουργίας αυξηθεί αρκετά ώστε η δύναμη που ασκείται να υπερβαίνει τη δύναμη που ασκείται από τα ελατήρια. 6

7 Εφαρμογή 3 Εφαρμογή ÎÎ Για την τοποθέτηση του ενεργοποιητή στη βαλβίδα και την αφαίρεσή του από αυτή, ακολουθήστε τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας της αντίστοιχης βαλβίδας. 3.1 Λειτουργία στραγγαλισμού Ο πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 (1000 cm²) έχει σχεδιαστεί για μέγιστη πίεση παροχής 6 bar, κατά τη χρήση σε λειτουργία στραγγαλισμού. 3.2 Εκδόσεις Τυπική έκδοση Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 (1000 cm²) με περιβλήματα διαφράγματος από έλασμα με επίστρωση πλαστικού ή από ανοξείδωτο χάλυβα Διάταξη τερματισμού διαδρομής Ο ενεργοποιητής, ως ειδική έκδοση, μπορεί να εξοπλιστεί με μηχανικά ρυθμιζόμενη διάταξη τερματισμού διαδρομής. Η διαδρομή του ενεργοποιητή μπορεί να περιοριστεί με χρήση της διάταξης τερματισμού (δείτε την ενότητα4.1). Κατόπιν αιτήματος, διατίθενται εκδόσεις για άλλα μέσα ελέγχου (π.χ. νερό). 7

8 Λειτουργία 4 Λειτουργία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού και υλικής φθοράς λόγω εσφαλμένης ανύψωσης του ενεργοποιητή! Μην χρησιμοποιείτε τον δακτύλιο ανύψωσης για να ανυψώσετε ολόκληρο το συγκρότημα της βαλβίδας. Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο μόνο για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του πνευματικού ενεργοποιητή. Η ισχύουσα περιοχή τιμών ή το εύρος τιμών λειτουργίας, εντός του οποίου πρέπει να κυμαίνεται η λειτουργία του ενεργοποιητή, αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία: ÎÎ Εφαρμόζετε την πίεση λειτουργίας μόνο στην πλευρά του συνδέσμου πίεσης εισόδου φορτίου (S) του θαλάμου διαφράγματος του ενεργοποιητή που δεν περιέχει ελατήρια. ÎÎ Χρησιμοποιείτε μόνο τάπες εξαερισμού που επιτρέπουν τη διέλευση αέρα (16 στην Eικ. 5). Σημείωση: Οι ενεργοποιητές με προεντεταμένα ελατήρια φέρουν αντίστοιχη σήμανση και μπορούν να ταυτοποιούνται επίσης από τα επιμήκη περικόχλια και τους κοχλίες που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των περιβλήμάτων του διαφράγματος μεταξύ τους. 8

9 Λειτουργία 4.1 Διάταξη τερματισμού διαδρομής Σε μια ειδική έκδοση του τύπου 3271 (1000 cm²), η διαδρομή του ενεργοποιητή μπορεί να περιοριστεί ως εξής: Κατεύθυνση λειτουργίας Επέκταση άξονα Σύμπτυξη άξονα Ελάχ. σημείο τερματισμού Μέγ. σημείο τερματισμού 0 έως 125 % 33 έως 125 % 0 έως 100 % 33 έως 100 % Κάτω τερματισμός διαδρομής (ελάχιστη διαδρομή) 1. Ξεσφίξτε το περικόχλιο ασφάλισης (70) και αφαιρέστε το κάλυμμα (73). 2. Ξεβιδώστε το περικόχλιο ασφάλισης (74) και γυρίστε το περικόχλιο ρύθμισης (72) για να προσαρμόσετε τη διάταξη τερματισμού της διαδρομής. 3. Συσφίγξτε τον περικόχλιο ασφάλισης (74). 4. Προσαρμόστε το κάλυμμα (73) και συσφίγξτε εκ νέου το περικόχλιο ασφάλισης (70) Επάνω τερματισμός διαδρομής (μέγιστη διαδρομή) 1. Ξεσφίξτε το περικόχλιο ασφάλισης (70). 2. Προσαρμόστε το κάλυμμα (73) στο επιθυμητό σημείο τερματισμού διαδρομής. 3. Συσφίγξτε ξανά το περικόχλιο ασφάλισης (70). Αριστερό μισό: Δεξί μισό: Σύμπτυξη του άξονα ενεργοποιητή (FE) Επέκταση άξονα ενεργοποιητή (FA) 1 Επάνω περίβλημα διαφράγματος 5 Έλασμα στήριξης διαφράγματος 7 Άξονας ενεργοποιητή 70 Περικόχλιο ασφάλισης 72 Περικόχλιο ρύθμισης 73 Κάλυμμα 74 Περικόχλιο ασφάλισης Eικ. 2: Διάταξη τερματισμού διαδρομής

10 Συντήρηση 5 Συντήρηση Το διάφραγμα πρέπει να αντικαθίσταται, εάν δεν λειτουργεί σωστά. Συστήνεται επίσης η αντικατάσταση του εδράνου ολίσθησης και των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προεντεταμένο ελατήριο ενέχει κίνδυνο τραυματισμού! Πριν την αφαίρεση του ενεργοποιητή από τη βαλβίδα, εκτονώστε τη συμπίεση του ελατηρίου! Σημείωση: Οι ενεργοποιητές με προεντεταμένα ελατήρια φέρουν αντίστοιχη σήμανση και μπορούν να ταυτοποιούνται επίσης από τους επιμήκεις κοχλίες στο κάτω μέρος του περιβλήματος του διαφράγματος. 5.1 Αποσύνδεση ενεργοποιητή με προεντεταμένα ελατήρια από τη βαλβίδα 1. Ξεβιδώστε το σύνδεσμο του άξονα (51) μεταξύ της βαλβίδας και του ενεργοποιητή. 2. Για ενεργοποιητές με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία τύπου «επέκτασης άξονα» (FA): Εφαρμόστε αέρα υπό πίεση στο σύνδεσμο πίεσης εισόδου φορτίου (S) στο κάτω περίβλημα του διαφράγματος, μέχρι ο άξονας του ενεργοποιητή (7) να απομακρυνθεί από το περικόχλιο του συνδέσμου του άξονα στη βαλβίδα. Σημείωση: Εκτονώστε τη συμπίεση του ελατηρίου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.2, όταν ο ενεργοποιητής είναι ελαττωματικός ή δεν διατίθεται αέρας υπό πίεση. 3. Για ενεργοποιητές με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία τύπου «σύμπτυξης άξονα» (FE): Αποσυνδέστε την παροχή πίεσης λειτουργίας από τον ενεργοποιητή. 4. Αποσπάστε τον ενεργοποιητή από τη βαλβίδα, χαλαρώνοντας το δακτυλιοειδές περικόχλιο (8). 5.2 Εκτόνωση συμπίεσης ελατηρίου Επιμήκεις κοχλίες Eικ. 3: Προεντεταμένα ελατήρια 1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τα περικόχλια (21) στους βραχείς κοχλίες (20) στο περίβλημα του διαφράγματος. 2. Ξεβιδώστε τα περικόχλια (23) στους επιμήκεις κοχλίες κατά μερικές περιστροφές, εναλλάσσοντας μεταξύ τους για τη σταδιακή εκτόνωση της συμπίεσης του ελατηρίου. 10

11 Συντήρηση Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «σύμπτυξη άξονα ενεργοποιητή» (FE) Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «επέκταση άξονα ενεργοποιητή» (FA) S S 7 Άξονας ενεργοποιητή 8 Δακτυλιοειδές περικόχλιο 16 Τάπα εξαέρωσης 20 Κοχλίας 21 Περικόχλιο 23 Περικόχλιο S Σύνδεσμος πίεσης εισόδου φορτίου Eικ. 4: Εκτόνωση συμπίεσης ελατηρίου 11

12 Συντήρηση 5.3 Αντικατάσταση του διαφράγματος Για ενεργοποιητές με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία τύπου «επέκτασης άξονα» (FA): 1. Ξεβιδώστε τα περικόχλια (21) και τους κοχλίες (20) και στα δύο περιβλήματα. 2. Ανασηκώστε το επάνω περίβλημα του διαφράγματος (1) και αφαιρέστε τα ελατήρια (10). 3. Αφαιρέστε το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5) μαζί με το διάφραγμα (4) και τον άξονα του ενεργοποιητή (7) από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος. 4. Ξεβιδώστε το περικόχλιο με πατούρα (15), ενώ κρατάτε το συμπιεστή (35) σταθερό με κλειδί (πλάτος εξωτερικής επιφάνειας 28). 5. Ξεβιδώστε το περικόχλιο (34) και τη ροδέλα από το συμπιεστή (35), ενώ κρατάτε το συμπιεστή (35) σταθερό με κλειδί (πλάτος εξωτερικής επιφάνειας 28). 6. Αφαιρέστε το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5) και το διάφραγμα (4). 7. Τοποθετήστε το νέο διάφραγμα και το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5). Διασφαλίστε ότι το διάφραγμα εισαγάγεται σωστά μεταξύ του συμπιεστή (35) και του ελάσματος στήριξης του διαφράγματος (5). 8. Ελέγξτε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα στο περικόχλιο με πατούρα (15). Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το (αρ. παραγγελίας: ). 9. Βιδώστε το περικόχλιο (34) με τη ροδέλα στο συμπιεστή (35) και συσφίγξτε με ροπή 200 Nm. 10. Βιδώστε το περικόχλιο με πατούρα (15) στον άξονα του ενεργοποιητή (7) και συσφίγξτε με ροπή 160 Nm. 11. Εφαρμόστε στεγανοποιητικό και λιπαντικό στον άξονα του ενεργοποιητή: Διάφραγμα NBR: Διάφραγμα PVMQ: Εισαγάγετε το συγκρότημα του ελάσματος στήριξης του διαφράγματος στο κάτω περίβλημα του διαφράγματος. 13. Εισαγάγετε τα ελατήρια (10) και τοποθετήστε το επάνω περίβλημα του διαφράγματος (1). 14. Συνδέστε το επάνω και κάτω περίβλημα διαφράγματος μαζί χρησιμοποιώντας τα περικόχλια και τους κοχλίες. Συσφίγξτε τα περικόχλια ομοιόμορφα εφαρμόζοντας ροπή 30 Nm. 15. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή στη βαλβίδα, ακολουθώντας τις υποδείξεις στις οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας της βαλβίδας. Για ενεργοποιητές με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία τύπου «σύμπτυξης άξονα ενεργοποιητή» (FE): 1. Ξεβιδώστε τα περικόχλια (21) και τους κοχλίες (20) και στα δύο περιβλήματα. 2. Ανασηκώστε το επάνω περίβλημα του διαφράγματος (1). 3. Αφαιρέστε το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5) μαζί με το διάφραγμα (4) και τον άξονα του ενεργοποιητή (7) από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος. 4. Ξεβιδώστε το περικόχλιο με πατούρα (15), ενώ κρατάτε το συμπιεστή (35) σταθερό με κλειδί (πλάτος εξωτερικής επιφάνειας 28). 5. Ξεβιδώστε το περικόχλιο (34) και τη ροδέλα από το συμπιεστή (35), ενώ κρατάτε το συμπιεστή (35) σταθερό με κλειδί (πλάτος εξωτερικής επιφάνειας 28). 6. Αφαιρέστε το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5) και το διάφραγμα (4). 12

13 Συντήρηση Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «σύμπτυξη άξονα ενεργοποιητή» (FE) S Έκδοση με δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία «επέκταση άξονα ενεργοποιητή» (FA) S 16 1 Επάνω περίβλημα διαφράγματος 2 Κάτω περίβλημα διαφράγματος 4 Διάφραγμα 5 Έλασμα στήριξης διαφράγματος 7 Άξονας ενεργοποιητή 10 Ελατήριο 15 Περικόχλιο με πατούρα 16 Τάπα εξαέρωσης 20 Κοχλίας 21 Περικόχλιο 22 Κοχλίας 23 Περικόχλιο 34 Περικόχλιο 35 Συμπιεστής S Σύνδεσμος πίεσης εισόδου φορτίου Eικ. 5: Σχεδιάγραμμα τομής για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του ενεργοποιητή και την αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας 13

14 Συντήρηση 7. Τοποθετήστε το νέο διάφραγμα και το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5). Διασφαλίστε ότι το διάφραγμα εισαγάγεται σωστά μεταξύ του συμπιεστή (35) και του ελάσματος στήριξης του διαφράγματος (5). 8. Ελέγξτε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα στο περικόχλιο με πατούρα (15). Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το (αρ. παραγγελίας: ). 9. Βιδώστε το περικόχλιο (34) με τη ροδέλα στο συμπιεστή (35) και συσφίγξτε με ροπή 200 Nm. 10. Βιδώστε το περικόχλιο με πατούρα (15) στον άξονα του ενεργοποιητή (7) και συσφίγξτε με ροπή 160 Nm. 11. Ελέγξτε κατά πόσο τα ελατήρια (10) εδράζουν σωστά στο κάτω περίβλημα του διαφράγματος. 12. Εφαρμόστε στεγανοποιητικό και λιπαντικό στον άξονα του ενεργοποιητή: Διάφραγμα NBR: Διάφραγμα PVMQ: Εισαγάγετε το συγκρότημα του ελάσματος στήριξης του διαφράγματος στο κάτω περίβλημα του διαφράγματος. 14. Τοποθετήστε το επάνω περίβλημα του διαφράγματος (1). 15. Συνδέστε το επάνω και κάτω περίβλημα διαφράγματος μαζί χρησιμοποιώντας τα περικόχλια και τους κοχλίες. Συσφίγξτε τα περικόχλια ομοιόμορφα εφαρμόζοντας ροπή 30 Nm. 16. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή στη βαλβίδα, ακολουθώντας τις υποδείξεις στις οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας της βαλβίδας. 5.4 Αντικατάσταση στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων άξονα ενεργοποιητή 1. Αφαιρέστε το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5) μαζί με τον άξονα του ενεργοποιητή (7) από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος (2), όπως περιγράφεται στην ενότητα Εφαρμόστε στεγανοποιητικό και λιπαντικό στο νέο ακτινικό στεγανοποιητικό παρέμβυσμα του άξονα (40): Διάφραγμα NBR: Διάφραγμα PVMQ: Τοποθετήστε το ακτινικό στεγανοποιητικό παρέμβυσμα του άξονα με κατάλληλο σφιγκτήρα. 4. Αντικαταστήστε επίσης το έδρανο ολίσθησης (42) και το δακτύλιο συγκράτησης του λιπαντικού (41), εάν είναι απαραίτητο. 5. Επανασυναρμολογήστε τον ενεργοποιητή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Eικ. 6: Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα άξονα ενεργοποιητή 7 14

15 Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας 6 Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας Η κατεύθυνση λειτουργίας και η δράση ασφαλούς λειτουργίας κατά την αστοχία των πνευματικών ενεργοποιητών μπορεί να μεταβληθεί. Η δράση ασφαλούς λειτουργίας κατά την αστοχία υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών με ένα σύμβολο: Επέκταση άξονα ενεργοποιητή (FA) Σύμπτυξη του άξονα ενεργοποιητή (FE) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προσδιοριστικό διαμόρφωσης και το σύμβολο του ενεργοποιητή στην πινακίδα χαρακτηριστικών δεν θα είναι πλέον ορθά μετά την αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας! Μετά την αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας, αιτήστε νέα πινακίδα χαρακτηριστικών από το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση της SAMSON! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προεντεταμένο ελατήριο ενέχει κίνδυνο τραυματισμού! Πριν την αφαίρεση του ενεργοποιητή από τη βαλβίδα, εκτονώστε τη συμπίεση του ελατηρίου ομοιόμορφα! Σημείωση: Οι ενεργοποιητές με προεντεταμένα ελατήρια φέρουν αντίστοιχη σήμανση και μπορούν να ταυτοποιούνται επίσης από τους επιμήκεις κοχλίες στο κάτω μέρος του περιβλήματος του διαφράγματος. ÎÎ Πριν συνεχίσετε, εκτονώστε τη συμπίεση του ελατηρίου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1 ή Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας από επέκταση άξονα σε σύμπτυξη άξονα ÎÎ Ανατρέξτε στην Eικ. 5 στη σελίδα Εκτονώστε τη συμπίεση του ελατηρίου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1/ Ανασηκώστε το επάνω περίβλημα του διαφράγματος (1) και αφαιρέστε τα ελατήρια (10). 3. Αφαιρέστε τον άξονα του ενεργοποιητή (7) μαζί με το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5) καθώς και το διάφραγμα (4) από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος (2). 4. Συσφίγξτε τον άξονα του ενεργοποιητή (7) σε μέγγενη με προστατευτικές σιαγόνες. Διασφαλίστε ότι δεν προκαλείται ζημιά στον άξονα του ενεργοποιητή. 5. Ξεβιδώστε το περικόχλιο με πατούρα (15). 6. Ξεβιδώστε το συμπιεστή (35) και το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5), καθώς και το διάφραγμα (4) από τον άξονα του ενεργοποιητή (7). 15

16 Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας 7. Συσφίγξτε τον άξονα του ενεργοποιητή (7) με το σπείρωμα στραμμένο προς τα επάνω σε μέγγενη με προστατευτικές σιαγόνες. 8. Βιδώστε το περικόχλιο με πατούρα (15) με την πατούρα στραμμένη προς τα επάνω και σε απόσταση τουλάχιστον 20 χλστ. στον άξονα του ενεργοποιητή. Βιδώστε το συμπιεστή (35) στο προσυναρμολογημένο έλασμα στήριξης διαφράγματος (5) στον άξονα του ενεργοποιητή. Προσαρμόστε το συγκρότημα για να επιτύχετε διάσταση 18 χλστ.: Συνδέστε το επάνω και το κάτω περίβλημα διαφράματος με τα περικόχλια (21 και 23) και τους κοχλίες (20 και 22). 13. Αφαιρέστε την τάπα εξαέρωσης (16) από τον επάνω σύνδεσμο πίεσης εισόδου φορτίου (S) και βιδώστε την στον κάτω σύνδεσμο. ÎÎ Τα ελατήρια του ενεργοποιητή, τα οποία ωθούν τώρα το έλασμα στήριξης του διαφράγματος από το κάτω μέρος, προκαλούν τη συμπίεση του άξονα του ενεργοποιητή. Η πίεση λειτουργίας συνδέεται στο σύνδεσμο (S) στο επάνω περίβλημα του διαφράγματος. Ως αποτέλεσμα, ο άξονας του ενεργοποιητή εκτείνεται έναντι της ισχύος του ελατηρίου καθώς η πίεση λειτουργίας αυξάνει. 14. Επικολλήστε στον ενεργοποιητή νέα πινακίδα χαρακτηριστικών που αναγράφει το αναθεωρημένο σύμβολο του ενεργοποιητή και το νέο προσδιοριστικό διαμόρφωσης Βιδώστε το περικόχλιο με πατούρα (15) στο συμπιεστή (35) και συσφίγξτε με ροπή 160 Nm. 10. Εφαρμόστε στεγανοποιητικό και λιπαντικό (αρ. παραγγελίας ) στον άξονα του ενεργοποιητή. 11. Τοποθετήστε το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5) μαζί με το διάφραγμα στο επάνω περίβλημα του διαφράγματος (1). Εισαγάγετε τα ελατήρια (10) και σύρετε το κάτω περίβλημα του διαφράγματος επάνω από τον άξονα του ενεργοποιητή (7). 16

17 Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας 6.2 Αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας από σύμπτυξη άξονα σε επέκταση άξονα ÎÎ Ανατρέξτε στην εικόνα Eικ. 5 στη σελίδα Εκτονώστε τη συμπίεση του ελατηρίου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1/ Αφαιρέστε το επάνω περίβλημα του διαφράγματος (1). 3. Αφαιρέστε τον άξονα του ενεργοποιητή (7) μαζί με το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5) και το διάφραγμα (4) από το κάτω περίβλημα του διαφράγματος (2). Αφαιρέστε τα ελατήρια (10). 4. Ξεσφίξτε το περικόχλιο με πατούρα (15). 5. Ξεβιδώστε το συμπιεστή (35) και το έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5), καθώς και το διάφραγμα (4) από τον άξονα του ενεργοποιητή (7). 6. Βιδώστε τελειώς τον άξονα του ενεργοποιητή (7) μέσα στο συμπιεστή (35) στο προσυναρμολογημένο έλασμα στήριξης του διαφράγματος (5): Συσφίγξτε τον άξονα του ενεργοποιητή (7) σε μέγγενη με προστατευτικές σιαγόνες. Διασφαλίστε ότι δεν προκαλείται ζημιά στον άξονα του ενεργοποιητή. 8. Τοποθετήστε το περικόχλιο με πατούρα (15), διασφαλίζοντας ότι ο άξονας του ενεργοποιητή δεν ξεβιδώνεται από το συμπιεστή. 9. Συσφίγξτε το περικόχλιο με πατούρα (15) με ροπή 160 Nm. 10. Εφαρμόστε στεγανοποιητικό και λιπαντικό (αρ. παραγγελίας ) στον άξονα του ενεργοποιητή. Εισαγάγετέ τον μαζί με το έλασμα στήριξης του διαφράγματος και το διάφραγμα στο κάτω περίβλημα διαφράγματος (2). 11. Εισαγάγετε τα ελατήρια (10) και τοποθετήστε το επάνω περίβλημα του διαφράγματος (1). 12. Συνδέστε το επάνω και το κάτω περίβλημα διαφράματος με τα περικόχλια (21 και 23) και τους κοχλίες (20 και 22). 13. Αφαιρέστε την τάπα εξαέρωσης (16) από τον κάτω σύνδεσμο πίεσης εισόδου φορτίου (S) και βιδώστε τον στον επάνω σύνδεσμο. ÎÎ Τα ελατήρια του ενεργοποιητή, τα οποία ωθούν τώρα το έλασμα στήριξης του διαφράγματος από το επάνω μέρος, προκαλούν την επέκταση του άξονα του ενεργοποιητή. Η πίεση λειτουργίας συνδέεται στο σύνδεσμο (S) στο κάτω περίβλημα του διαφράγματος. Ως αποτέλεσμα, ο άξονας του ενεργοποιητή συμπιέζεται από τη δύναμη του ελατηρίου καθώς η πίεση λειτουργίας αυξάνει. 14. Επικολλήστε στον ενεργοποιητή νέα πινακίδα χαρακτηριστικών που αναγράφει το αναθεωρημένο σύμβολο του ενεργοποιητή και το νέο προσδιοριστικό διαμόρφωσης. 17

18 Παράρτημα 7 Παράρτημα 7.1 Πινακίδα χαρακτηριστικών Η πλαστική πινακίδα χαρακτηριστικών του πνευματικού ενεργοποιητή τύπου 3271 (1000 cm²) είναι επικολλημένη στο περίβλημα του διαφράγματος. Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του ενεργοποιητή: Σπείρωμα πνευματικής σύνδεσης σε G, NPT ή Rc Επιτρεπόμενη πίεση παροχής p max 7.2 Διαστάσεις και βάρη Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων u T EL για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαστάσεις και τα βάρη των εκδόσεων του ενεργοποιητή. 7.3 Αιτήματα πελατών Υποβάλετε τα ακόλουθα στοιχεία: Προσδιοριστικό τύπου και αριθμός μοντέλου Επιφάνεια δράσης Εύρος ονομαστικών τιμών (εύρος πίεσης ελατηρίων) σε bar Έκδοση ενεργοποιητή και δράση ασφάλειας λειτουργίας κατά την αστοχία Eικ. 7: Πινακίδα χαρακτηριστικών Κατασκευαστής και αριθμός τύπου Προσδιοριστικό διαμόρφωσης (Μεταβ.-ID) με τη μορφή γραμμωτού κώδικα και απλού κειμένου Αρ. σειράς Χώρα προέλευσης Επιφάνεια διαφράγματος σε cm² Υλικό διαφράγματος: NBR ή EPDM Σύμβολο που υποδεικνύει τη δράση ασφαλούς λειτουργίας κατά την αστοχία: επέκταση ή σύμπτυξη άξονα, (σε αυτό το παράδειγμα, επέκταση άξονα) Εύρος ονομαστικών τιμών σε bar ή psi Σύμβολο απόστασης διαδρομής λειτουργίας σε χλστ. Εύρος ονομαστικών τιμών με προεντεταμένα ελατήρια 18

19

20 SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK Weismüllerstraße Frankfurt am Main, Γερμανία Τηλέφωνο: Fax:

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL

Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2517 EL. Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-73

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2517 EL. Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-73 Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-73 Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης τύπου 41-73 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2517 EL Έκδοση Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL

Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746 Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Έκδοση Οκτώβριος 2013 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2512 EL. Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-23

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2512 EL. Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-23 Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-23 Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης τύπου 41-23 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2512 EL Έκδοση Σεπτέμβριος 2014 Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann

Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Εγχειρίδιο οδηγιών Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Περιεχόμενα Εισαγωγή... Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... Επισημάνσεις όσον αφορά τη σχεδίαση... 2 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR

Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR Οδηγός εγκατάστασης Ελληνικά Απρίλιος 2006 Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR Εισαγωγή Ο παρών οδηγός εγκατάστασης παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση, την εκκίνηση και τη ρύθμιση. Για να λάβετε ένα αντίτυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Focus 2,0 ltr. 16V με κωδικό κινητήρα EDDB, EDDC, EDDD Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα 1. Εύκολη & οικονομική χρήση 2. Διαθεσιμότητα ατμοσφαιρικού αέρα 3. Δεν εκρήγνυνται 4. Δεν μολύνουν 5. Ικανότητα ανάπτυξης μεγάλων δυνάμεων 6. Διαθεσιμότητα & χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE INSTR_LVZR_GR.doc Σελίδα 1 / 10 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ασφάλεια 3. Περιγραφή 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 604 450 /004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G5 και Logano G5 με καυστήρα Logatop Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο Σελίδα 1 Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) 3 1. 1 Ο SAC αυξάνει την άνεση οδήγησης 3 1. 2 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FINETROL

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FINETROL ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FINETROL Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας 5 FT 70 el Έκδοση 12/06 2 Πίνακας περιεχομένων 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1 Αντικείμενο του εγχειριδίου... 3 1.2 Κατασκευή βαλβίδας...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες

somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 Προειδοποίηση 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης

Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης για φύσιγγες φίλτρων Pall φαρμακευτικής χρήσης 1. Εισαγωγή Για την εγκατάσταση των φυσίγγων φίλτρου Pall για φαρμακευτική χρήση, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

NUMERIxx A801 GR. Μηχανικός μετρητής οβάλ γραναζιού τριψήφιος λ / λεπτό

NUMERIxx A801 GR. Μηχανικός μετρητής οβάλ γραναζιού τριψήφιος λ / λεπτό NUMERIxx3 82 550 A801 GR Μηχανικός μετρητής οβάλ γραναζιού τριψήφιος 2-100 λ / λεπτό K Οδηγίες Χρήσης μηχανικού μετρητή οβάλ γραναζιού Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 3 1.1. Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Βαλβίδα απόφραξης ασφαλείας JSAV ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 01.

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Βαλβίδα απόφραξης ασφαλείας JSAV ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 01. 215 Elster GmbH Edition 1.15 Μετάφραση από τα Γερμανικά D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Βαλβίδα απόφραξης ασφαλείας JSAV 5 1 Περιεχόμενα Βαλβίδα απόφραξης ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρον Αυτοματισμοί. Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2. Εγχειρίδιο Οδηγιών

Μέτρον Αυτοματισμοί. Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2. Εγχειρίδιο Οδηγιών Μέτρον Αυτοματισμοί Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2 Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιεχόμενα 3-6 4 4 5 6 7-10 11-14 15-18 19-20 21-22 23-26 27-30 31-32 33-34 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1.1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόρος χειρομοχλού

Γρασαδόρος χειρομοχλού Γρασαδόρος χειρομοχλού Σύμφωνα με την οδηγία DIN 1283-H-500 Βιομηχανικός γρασαδόρος ELITE K9 Βιομηχανικός γρασαδόρος 1 και 2 Στάνταρ γρασαδόρος Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 7 747 00 56 06/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα σε βάση στήριξης ταράτσας ιαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόµενα Τεχνικά στοιχεία............................................

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες ES και EAS easy-e Fisher CL125 έως CL600

Βαλβίδες ES και EAS easy-e Fisher CL125 έως CL600 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδα ES Βαλβίδες ES και EAS easy-e Fisher CL25 έως CL600 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................ Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου................... Περιγραφή......................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 09/2012 20051131

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Βαλβίδα απόφραξης ασφαλείας JSAV ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 11.

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Βαλβίδα απόφραξης ασφαλείας JSAV ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 11. 214 Elster GmbH Edition 1.14 Μετάφραση από τα Γερμανικά D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Βαλβίδα απόφραξης ασφαλείας JSAV 5 1 Να διαβαστούν και να φυλάγονται Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 6.1α. Είδη κατσαβιδιών.

Σχ. 6.1α. Είδη κατσαβιδιών. 6. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Η βίδα μαζί με το περικόχλιο (παξιμάδι) ή χωρίς αυτό, αποτελεί ένα μέσο που μας επιτρέπει να συνδέουμε δυο ή περισσότερα κομμάτια. Για να πραγματοποιήσουμε όμως τη σύνδεση με τη βίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Σφαιρικοί κρουνοί AKT, κρουνοί ρύθμισης ροής GEHV, GEH, LEH ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Σφαιρικοί κρουνοί AKT, κρουνοί ρύθμισης ροής GEHV, GEH, LEH ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 06 Elster GmbH Edition 09.6 D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Σφαιρικοί κρουνοί, κρουνοί ρύθμισης ροής GEHV, GEH, LEH Περιεχόμενα Σφαιρικοί κρουνοί, κρουνοί ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Ακτινικές Zylinderkopfdichtungen τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Advanced MLS-Technology Leistungsfähigkeit in jeder Lage Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποιητής Masoneilan* Σειράς 51/52/53 Εγχειρίδιο οδηγιών

Ενεργοποιητής Masoneilan* Σειράς 51/52/53 Εγχειρίδιο οδηγιών GE Oil & Gas Ενεργοποιητής Masoneilan* Σειράς 51/52/53 Εγχειρίδιο οδηγιών GE Data Classification: Public Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αφορά τα παρακάτω όργανα: Ενεργοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία

Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία 1/10 Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία R-GR 22280-XC-2/07.09 Τύπου WMM 6...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρά συσκευών 5X Μέγιστη πίεση λειτουργίας 315 br Μέγιστη ογκομετρική ροή 60 λίτρα/λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TURBO. Φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TURBO. Φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TURBO Φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών TURBO εισαγωγή Με την αύξηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων σε κυκλοφορία αλλά και την στροφή των κατασκευαστών στους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα VGP ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Edition 05.11

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα VGP ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Edition 05.11 3...4 Edition 5. D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Μετάφραση από τα Γερμανικά 28 2 Elster GmbH Περιεχόμενα Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα... Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Πεταλούδα DKR Πεταλούδα με σετ ενσωμάτωσης και σερβοκινητήρα IDR ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Πεταλούδα DKR Πεταλούδα με σετ ενσωμάτωσης και σερβοκινητήρα IDR ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 06 Elster GmbH Edition 0.6 D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Πεταλούδα DKR Πεταλούδα με σετ ενσωμάτωσης και σερβοκινητήρα IDR Cert. version??.?? Περιεχόμενα Πεταλούδα

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB made in Italy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 3.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ MBV Σειρά M1, M2 Οδηγίες Εγκατάστασης, Συντήρησης και Λειτουργίας

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ MBV Σειρά M1, M2 Οδηγίες Εγκατάστασης, Συντήρησης και Λειτουργίας ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ MBV Σειρά M1, M2 Οδηγίες Εγκατάστασης, Συντήρησης και Λειτουργίας 1 M 70 el 12/2011 2 1 M 70 el Πίνακας περιεχομένων 1 ΓΕΝΙΚΑ...3 1.1 Αντικείμενο του εγχειριδίου...3 1.2 Κατασκευή βαλβίδας...3

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες 3 κατευθύνσεων YD και YS Fisher

Βαλβίδες 3 κατευθύνσεων YD και YS Fisher Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες YD και YS Βαλβίδες κατευθύνσεων YD και YS Fisher Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................ Αντικείμενο του εγχειριδίου........................ Προδιαγραφές...................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Αισθητήρας υπεριωδών UVS ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Περιεχόμενα ΠΡΟΣΟΧΗ Edition Να διαβαστούν και να φυλάγονται

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Αισθητήρας υπεριωδών UVS ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Περιεχόμενα ΠΡΟΣΟΧΗ Edition Να διαβαστούν και να φυλάγονται 8.. Edition 09.09 D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Αισθητήρας υπεριωδών UVS Μετάφραση από τα Γερμανικά 008 009 Elster GmbH Περιεχόμενα Αισθητήρας υπεριωδών UVS.............

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 EL Eλληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818623-01 Ατμοπαγίδες UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h Ανοξείδωτου Χάλυβα, UNA 27h Περιεχόμενα Σημαντικές Σημειώσεις Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίπεδος συλλέκτης 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρον Αυτοματισμοί. Οδηγίες Εγκατάστασης Υδραυλικού Ανελκυστήρα. Εγχειρίδιο Οδηγιών

Μέτρον Αυτοματισμοί. Οδηγίες Εγκατάστασης Υδραυλικού Ανελκυστήρα. Εγχειρίδιο Οδηγιών Μέτρον Αυτοματισμοί Οδηγίες Εγκατάστασης Υδραυλικού Ανελκυστήρα Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιεχόμενα -0-5 Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Ρύθμισης και Σύνδεσης Οδηγίες Εγκατάστασης. Πλαίσιο Ανάρτησης : Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία πετρελαίου 60 l/min

Αντλία πετρελαίου 60 l/min Αντλία πετρελαίου 60 l/min 230 V AC Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Πεδίο χρήσης 1.4 Απαιτήσεις από το σημείο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Δοσιμετρικές αντλίες Vario, VAMc

Οδηγίες λειτουργίας Δοσιμετρικές αντλίες Vario, VAMc Οδηγίες λειτουργίας Δοσιμετρικές αντλίες Vario, VAMc EL Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους. Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση ζημιών από λάθη εγκατάστασης ή χειρισμού ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Διάγνωση βλαβών Ειδικά εργαλεία/αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Renault, DC4 μετάδοση 6 ταχυτήτων Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα