και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα"

Transcript

1 Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες (ΓΟΜ) και Μελέτες Εφαρμογής (ΛΟΜ) δύο (2) σηράγγων ΤΒΜ μονής τροχιάς, ενός (1) σταθμού μετρό και ενός (1) επίσταθμου μετρό για το έργο: Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά" Συνολικό κόστος: περίπου 312 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2012 σε εξέλιξη Κατασκευή: 2013 σε εξέλιξη Περιγραφή υ Δυο (2) σήραγγες TBM μονής τροχιάς ~7km Διατομή Εκσκαφής: 30,20m 2 Ωφέλιμη Διατομή: 22,10m 2 1 αντλιοστάσιο για κάθε σήραγγα Σταθμός Μίκρα ~ 320m, Πλάτος: 16,60m 21,10m, Βάθος: 18,70m 21,90m 4 Τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης / Επίπεδο Πλατφόρμας / Επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων & ΗΜ χώρων / Επίπεδο πλάκας οροφής Σήραγγες έναρξης ΤΒΜ: ~ 36m (η καθεμία) Διατομή Εκσκαφής: 2χ44,80 2 / Ωφέλιμη Διατομή: 2χ37,2m 2 ΣήραγγαΕπίσταθμου Μίκρα ~ 358m Πλάτος: 10,40m-16,40m Βάθος: 11,50m-21,00m 2 Τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης / Επίπεδο οροφής Τερματικό φρέαρ: 8,00m, Πλάτος: 9,60m, Βάθος: 9,60m Μέθοδος Κατασκευής Δυο (2) σήραγγες TBM μονής τροχιάς: Μηχανική διάνοιξη με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΕΡΒ- ΤΒΜ) Σταθμός Μίκρα: Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Πάσσαλοι οπλισμένου σκυρόδεματος / Προεντεταμένα αγκύρια /Αντηρίδες Υπόγεια εκσκαφή δύο σηράγγων έναρξης ΤΒΜ με συμβατικά μέσα Επίσταθμος Μίκρα: Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Πάσσαλοι οπλισμένου σκυρόδεματος / Προεντεταμένα αγκύρια Τελική Επένδυση ΣκυρόδεμαC40/50 για τα προκατασκευασμέναστοιχεία, Οπλισμός B500c Σκυρόδεμα C30/37 για τις μόνιμες κατασκευές του σταθμού & επίσταθμου, Οπλισμός B500c Νεογενείς, Τεταρτογενείς αποθέσεις και πρόσφατες επιφανειακές τεχνητές επιχώσεις, Ύψος Υπερκειμένων: 5-25m Γεωτεχνική Στατική Αξιολόγηση Γεωτεχνικές Στατικές Προμελέτες Προσφοράς Γεωτεχνικές Στατικές Οριστικές Μελέτες (ΓΟΜ) Γεωτεχνικές Στατικές Μελέτες Εφαρμογής (ΛΟΜ) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Ενδεικτικό μοντέλο ελέγχου ευστάθειας Κάνναβος ανάλυσης εκσκαφής και άμεσης Υποστήριξης σήραγγας έναρξης TBM Τυπικός δακτύλιος επένδυσης σήραγγας ΤΒΜ με εύκαμπτα στοιχεία διαφορετικών τύπων

2 Σήραγγες Μετρό, Τζαϊπουρ, Ινδία Προμελέτες Προσφοράς & Οριστικές Μελέτες δύο (2) ΤΒΜ σηράγγων μετρό στην Ανατολική Δυτική Γραμμή του Μετρό Τζαϊπούρ (Φάση 1Β), στο Τζαϊπούρ, Ρατζαστάν, Ινδία. Προμελέτες Προσφοράς & Οριστικές Μελέτες δύο (2) σηράγγων μετρό ΤΒΜ, ανάμεσα στην Πύλη Chandpole και στο Badi Chouper του έργου της Ανατολικής Δυτικής Γραμμής του Μετρό Τζαϊπούρ (Φάση 1β), Τζαϊπούρ, Ρατζαστάν, Ινδία. Συνολικό κόστος κατασκευής: ~50,000,000 US $ Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Κατασκευή: 2013 ~ 2016 Περιγραφή υ Δυο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς Συνολικό μήκος: ~ 2.8χλμ Διατομή εκσκαφής: 35m 2 Ωφέλιμη διατομή εκσκαφής: 26m 2 Μέθοδος κατασκευής Δυο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς: Μηχανική διάνοιξη με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροποιητικήςπίεσης (EPB TBM) Πύλη Chandpole Καθιζήσεις στην επιφάνεια λόγω της εκσκαφής του ΤΒΜ Τελική επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα M50 για τα προκατασκευασμένα στοιχεία του ΤΒΜ Οπλισμός Fe500D Άμμος, Ιλύωδης Άμμος & Ιλύωδης Άμμος με Χάλικες Ύψος υπερκειμένων του TBM: 6~12m. Μεταλλική κατασκευή για την εκκίνηση του ΤΒΜ Περιγραφή εργασιών Προκαταρκτικές υποβολές μελετών Έκθεση γεωτεχνικής αξιολόγησης όλου του έργου Οριστικές μελέτες σηράγγων ΤΒΜ Οριστική μελέτη λεπτομερειών εκκίνησης και ανάκτησης ΤΒΜ, Μελέτη πλαισίου εκκίνησης και μεθοδολογία ξετρυπήματος Αξιολόγηση και προστασία υπαρχόντων παρακείμενων κτιρίων και κοινωφελών δικτύων Διευθέτηση εδάφους εντός της ζώνης επιρροής από τις εργασίες κατασκευής των σηράγγων Παρακολούθηση των εδαφικών μετακινήσεων και των μετακινήσεων των παρακείμενων ιδιοκτησιών Υπολογισμός της απαιτούμενης εξισορροποιητικής πίεσης του TBM Μελέτη επικινδυνότητας κτιρίων, υποδομών και δικτύων εξαιτίας της διάνοιξης των σηράγγων Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την εταιρεία INDUS CONSULTRANTS Pvt. Ltd. Ινδία Προσωρινή μεταλλική κατασκευή υποστήριξης της σήραγγας για την κατασκευή του συνδετήριου διαδρόμου CEC INT L CORP INDIA PVT. LTD., Ινδία

3 Σταθμοί Μετρό Προμελέτες Προσφοράς & Οριστικές Μελέτες δυο (2) υπογείων σταθμών Μετρό, δύο (2) C&C και δύο (2) φρεάτων στην Ανατολική Δυτική Γραμμή τουμετρό στο Τζαϊπούρ (Φάση 1Β), Ρατζαστάν, Ινδία Προμελέτες Προσφοράς & Οριστικές Μελέτες δύο (2) υπογείων σταθμών Μετρό, σταθμός Choti Chouper και σταθμός Badi Chouper με τη μέθοδο Top Down, δύο (2) C&C και δύο (2) φρεάτων ανάμεσα στην Πύλη Chandpole και στο Badi Chouper του έργου της Ανατολικής Δυτικής Γραμμής του Μετρό στο Τζαϊπούρ (Φάση 1β), Ρατζαστάν, Ινδία. Συνολικό κόστος ~50,000,000 US $ Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Κατασκευή 2013 ~ 2016 Περιγραφή υ Choti Chouper υπόγειος σταθμός Μ: ~ 233m, Π: 22.65m ~ 63.05m, Β: ~20.00m Πέντε (5) τελικά επίπεδα: Επίπεδο θεμελίωσης / Επίπεδο Πλατφόρμας / Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων / Επίπεδο μηχανολογικού εξοπλισμού / Επίπεδο Πλάκας Οροφής Badi Chouper υπόγειος σταθμός Μ: ~ 233m, Π: 27.95m ~ 68.35m, Β: ~20.00m Πέντε (5) τελικά επίπεδα: Επίπεδο θεμελίωσης / Επίπεδο Πλατφόρμας / Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων / Επίπεδο μηχανολογικού εξοπλισμού / Επίπεδο Πλάκας Οροφής C&Cs Μ: ~ 269m, Π: 12.6m, Β:~18.00m/Μ: ~ 110m, Π: 12.6 ~23.6m, Β: ~18.00m Φρέατα Μ: ~ 25.6m, Π: 24.6m, Β: ~18.00m / Μ: ~ 25.6m, Π: 24.6m, Β: ~12.00m Τρισδιάστατο μοντέλο σταθμού Choti Chouper Μέθοδος Κατασκευής Σταθμοί : Κατασκευή με τη μέθοδο Top Down και με διαφραγματικούς τοίχους C&C και φρέατα με εκσκαφή και επανεπίχωση (πάσσαλοι και αντιρήδες) Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα M35, Οπλισμός Fe500D Άμμος, Ιλύωδης Άμμος & Ιλύωδης Άμμος με Χάλικες Προκαταρκτικές υποβολές μελετών Τρισδιάστατο μοντέλο σταθμού Badi Chouper Έκθεση γεωτεχνικής αξιολόγησης όλου του έργου Οριστικές μελέτες των τεχνικών με εκσκαφή & επανεπίχωση (Cut and Covers), φρεάτων, μελέτες προσωρινών εργασιών Έλεγχος καθιζήσεων εντός της ζώνης επιρροής από τις κατασκευαστικές εργασίες των σταθμών Μελέτες δευτερευόντων κατασκευών π.χ. δευτερογενή & σκυροδέματα πεζοδρομίου διάβασης πεζών έκτακτης ανάγκης Στατική μελέτη σταθμών με τρισδιάστατη (3D) προσομοίωση Στατική μελέτη των τεχνικών εισόδου & εξόδου, φρεάτων αερισμού σήραγγας, φρεάτια παραγωγής & εξαγωγής αερισμού, τεχνικών με εκσκαφή & επανεπίχωση (C&C) Ξυλότυποι (κατόψεις και διατομές) και οπλισμικά σχέδια των σταθμών, των εισόδων, των C&C και των φρεάτων Λεπτομέρειες στεγανοποίησης διαφόρων στατικών στοιχείων Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την εταιρεία INDUS CONSULTRANTS Pvt. Ltd. Ινδία CEC INT L CORP INDIA PVT. LTD.

4 Σταθμοί Μετρό Οριστική Μελέτη ενός (1) υπογείου σταθμού Μετρό και ενός (1) βοηθητικού κτιρίου για το έργο: «CC 23 του Μετρό στο Δελχί Φάση ΙΙΙ», Ινδία Οριστική στατική μελέτη ενός (1) υπόγειου σταθμού μετρό και ενός (1) βοηθητικού κτιρίου για το έργο: «CC 23: Μελέτη και Κατασκευή της σήραγγας ανάμεσα στους σταθμούς Hauz Khas και Kalkaji με τη μέθοδο TBM, της σήραγγας πλησίον των σταθμών Chirag Delhi & Kalkaji και της υπόγειας ράμπας μετά το σταθμό Kalkaji με τη μέθοδο εκσκαφής & επανεπίχωσης (Cut & Cover), των υπογείων σταθμών μετρό στο πάρκο Panchsheel, στο Chirag Delhi, στο G.K.Enclave-1, στο Nehru Place & στο Kalkaji με τη μέθοδο εκσκαφής & επανεπίχωσης (Cut & Cover) στο Janakpuri West Botanical Garden της Φάσης ΙΙΙ του Μετρό στο Δελχί, Ινδία. Συνολικό : περίπου 25 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη - Κατασκευή: 2013 ~ 2015 Περιγραφή υ Σταθμός Μετρό Greater Kailash Enclave 1 ~ 267m, Πλάτος: 23.20m ~ 30m, Βάθος: ~17.80m Τέσσαρα (4) τελικά επίπεδα: Επίπεδο θεμελίωσης / Επίπεδο πλατφόρμας / Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων / Επίπεδο Πλάκας Οροφής Βοηθητικό Κτίριο Διαστάσεις κάτοψης: 27m x 23m Height: ~13m Μέθοδος Κατασκευής Σταθμός: Κατασκευή με τη μέθοδο Top Down method και με διαφραγματικούς τοίχους Συνδετήριοι Διάδρομοι: Συμβατική διάνοιξη (ΝΑΤΜ) Βοηθητικό Κτίριο Είσοδοι σταθμού: Μέθοδος εκσκαφής και επανεπίχωσης Τρισδιάστατο μοντέλο σταθμού Greater Kailash Enclave 1 Τελική Επένδυση Μόνιμες κατασκευές σταθμού: Οπλισμένο σκυρόδεμα M40, Οπλισμός Fe500D Βοηθητικό Κτίριο: Οπλισμένο σκυρόδεμα M35, Οπλισμός Fe500D Σκληρή ιλύς και πολύ σκληρή ιλύς Οριστική στατική μελέτη του σταθμού με τρισδιάστατη (3D) προσομοίωση της τελικής επένδυσης και κάθε διακριτού σταδίου κατασκευής αυτού σύμφωνα με την κατασκευαστική ακολουθία Αξιολόγηση των καθιζήσεων εντός της ζώνης επιρροής των εργασιών Τρισδιάστατο μοντέλο εισόδου σταθμού Greater Kailash Enclave 1 κατασκευής του σταθμού Οριστικές μελέτες των συνδετήριων διαδρόμων, φρέατος αποστράγγισης και αποστράγγισης σήραγγας Οριστική στατική μελέτη των τεχνικών εισόδου και εξόδου, των φρεάτων αερισμού, των φρεάτων παραγωγής & εξαγωγής αερισμού και του βοηθητικού κτιρίου στην περιοχή του σταθμού Ξυλότυποι (κατόψεις και διατομές) και οπλισμικά σχέδια του σταθμού, των εισόδων και του βοηθητικού κτιρίου, καθώς επίσης και λεπτομέρειες στεγανοποίησης διαφόρων στατικών στοιχείων Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την εταιρεία INDUS CONSULTRANTS Pvt. Ltd. Ινδία Κοινοπραξία FEMC-PRATIBHA, Ινδία Τρισδιάστατο μοντέλο βοηθητικού κτιρίου

5 Σήραγγες Μετρό Δελχί (Σήραγγες ΤΒΜ & ΝΑΤΜ) Προμελέτες Προσφοράς και Οριστικές Μελέτες Σηράγγων Μετρό ΤΒΜ & ΝΑΤΜ για το έργο: «CC 23 του Μετρό στο Δελχί Φάση ΙΙΙ», ΙΙΙ» Ινδία Προμελέτες προσφοράς, οριστικές μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου για τις σήραγγες ΤΒΜ & ΝΑΤΜ του μετρό στο Δελχί και συγκεκριμένα για το έργο: «CC 23: Μελέτη και Κατασκευή της σήραγγας ανάμεσα στους σταθμούς Hauz Khas και Kalkaji με τη μέθοδο TBM, της σήραγγας πλησίον των σταθμών Chirag Delhi & Kalkaji και της υπόγειας ράμπας μετά το σταθμό Kalkaji με τη μέθοδο εκσκαφής & επανεπίχωσης (Cut & Cover), των υπογείων σταθμών μετρό στο πάρκο Panchsheel, στο Chirag Delhi, στο G.K.Enclave-1, στο Nehru Place & στο Kalkaji με τη μέθοδο εκσκαφής & επανεπίχωσης (Cut & Cover) στο Janakpuri West Botanical Garden της Φάσης ΙΙΙ του Μετρό στο Δελχί, Ινδία Προϋπολογισμός Κατασκευής Συνολικό Κόστος: περίπου 185 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2013 Περιγραφή υ Προμελέτες προσφοράς και οριστικές μελέτες για το έργο CC-23 του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Μετρό του Δελχίου για λογαριασμό της Κοινοπραξίας FEMC PRATIBHA 8,2 km Σηράγγων μετρό εκ των οποίων: 8 χλμ Σήραγγες TBM με διατομή εκσκαφής: 35m2 & ωφέλιμη: 26 m2 0,2 χλμ Σηράγγων NATM με διατομή εκσκαφής: 85m2 & ωφέλιμη: 60m2 Μέθοδος Όρυξης Μηχανική διάνοιξη με τέσσερα (4) μηχανήματα ολομέτωπης κοπής και σύνθετης ασπίδας - τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΕΡΒ Mixed Shield TMBs) Υπόγεια εκσκαφή με τη μέθοδο NATM Ιλύς Δελχίου & Χαλαζίτης Αξιολόγηση Αξ λό γεωλογικών λ ώ γεωτεχνικών ώ ερευνών ώ υπαίθρου ίθ Επιλογή τύπου μηχανήματος TBM Υπολογισμοί απαιτούμενης πίεσης υποστήριξης του μηχανήματος ΤΒΜ Υπολογισμοί εκτίμησης επιφανειακών καθιζήσεων Αρχική Επισκόπηση των υφιστάμενων κρίσιμων επιφανειακών κατασκευών άνωθεν του άξονα των σηράγγων Μελέτες διαστασιολόγησης προκατασκευασμένων στοιχείων επένδυσης σηράγγων συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών Σχεδιασμός εκσκαφής & προσωρινής υποστήριξης των στοών διαφυγής και της σήραγγας ΝΑΤΜ Διαστασιολόγηση τελικής επένδυσης σηράγγων ΝΑΤΜ & στοών διαφυγής Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οργάνων παρακολούθησης των μετακινήσεων Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την INDUS CONSULTRANTS Pvt. Ltd, Ινδία Τελική Επένδυση Οπλισμένο Ο λ έ σκυρόδεμα όδ C40/50 (M50), (M50) 500D, 500D για τις σήραγγες ή ΤΒΜ Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 (M35), 500D, για τις σήραγγες ΝΑΤΜ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ FEMC - PRATIBHA, ΙΝΔΙΑ Ενδεικτική τομή ασπίδας εξισορρόπησης πίεσης Ενδεικτική όψη κεφαλής μηχανήματος ΤΒΜ Άποψη μοντέλου FE-model με υπερκείμενα 15m και προκατασκευασμένα στοιχεία

6 Σήραγγες Μετρό Δελχί Προμελέτες Προσφοράς Σηράγγων Μετρό ΤΒΜ του έργου: «CC 34 του Μετρό στο Δελχί Φάση ΙΙΙ», Ινδία Προμελέτες προσφοράς και υπηρεσίες συμβούλου για τις σήραγγες ΤΒΜ του έργου: Μελέτη και Κατασκευή των σηράγγων μετρό από τη Χ.Θ πλησίον του υπόγειο σταθμού Janakpuri West έως τον υπόγειο σταθμό Palam περί τη Χ.Θ. (+) ) με τη μέθοδο ΤΒΜ και των υπογείων σταθμών μετρό Janakpuri West, Dabri Mor και Dashrath Puri με τη μέθοδο της εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover) συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σύνδεσης του υπάρχοντος υπερυψωμένου σταθμού με τον προτεινόμενο υπόγειο σταθμό μετρό στο Janakpuri West της γραμμής Janakpuri West Kalindi Kunj της Φάσης III του Μετρό στο Δελχί / Σύμβαση Νο: CC-34 Προϋπολογισμός Κατασκευής Συνολικό Κόστος: περίπου 145 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2012 Κατασκευή : Περιγραφή υ Προμελέτες προσφοράς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Μετρό του Δελχί για το έργο CC-34 της φάσης ΙΙΙ του Μετρό, για λογαριασμό της Κοινοπραξίας CEC-CICI, Ινδία. Συγκεκριμένα προμελέτες για 8,5 km σηράγγων μετρό ΤΒΜ με διατομή εκσκαφής 35m 2 & ωφέλιμη 26m 2 Μέθοδος Όρυξης Μηχανική διάνοιξη με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΕΡΒ - ΤΒΜ) Ιλύς Δελχίου Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου Επιλογή τύπου μηχανήματος TBM Υπολογισμοί απαιτούμενης πίεσης υποστήριξης του μηχανήματος ΤΒΜ Υπολογισμοί εκτίμησης επιφανειακών καθιζήσεων Αρχική επισκόπηση των υφιστάμενων κρίσιμων επιφανειακών κατασκευών άνωθεν του άξονα των σηράγγων Μελέτες διαστασιολόγησης προκατασκευασμένων στοιχείων επένδυσης σηράγγων συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών Σχεδιασμός εκσκαφής & προσωρινής ρ υποστήριξης ρξ των στοών διαφυγής Διαστασιολόγηση τελικής επένδυσης στοών διαφυγής Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οργάνων παρακολούθησης των μετακινήσεων Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την INDUS CONSULTRANTS Pvt. Ltd, Ινδία Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C40/50 (M50), 500D ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CEC-CICI, ΙΝΔΙΑ Υπολογισμός επιφάνειας μετακινήσεων για ύψος υπερκειμένων 15m, πίεση εξισσορόπησης 1.5bar & Ko=1.0 Τυπική εδαφική τομή του ιλύος Δελχίου Γεωλογικός χάρτης Δελχίου με ενδεικτική χάραξη της γραμμής CC34

7 Σιδηροδρομικές Σήραγγες Υπόγειες Σήραγγες Χρυσής Γραμμής Μετρό στην Ντόχα Προμελέτες Προσφοράς Ντόχα, Κατάρ Υπόγειες σήραγγες μετρό & εγκάρσιες στοές διαφυγής της Χρυσής Γραμμής του Μετρό στην Ντόχα Προϋπολογισμός Κατασκευής Συνολικό κόστος: περίπου 0,5 Eκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2012 Κατασκευή: Περιγραφή υ 14 δίδυμες σήραγγες και 1 μονή σήραγγα (TBM) σε αστικό περιβάλλον Συνολικό μήκος: περίπου 40km Διατομή εκσκαφής: 39.6m 2 Ωφέλιμη διατομή: 19.4m 2 65 εγκάρσιες στοές διαφυγής (συμβατική μέθοδος διάνοιξης) σε αστικό περιβάλλον Συνολικό μήκος: περίπου 600m Διατομή εκσκαφής: 15.7m 2-22m 2 Ωφέλιμη διατομή: ~8.0m 2 Μέθοδος Όρυξης Σήραγγες ΤΒΜ: Μηχανική διάνοιξη με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΕΡΒ - ΤΒΜ) Στοές Διαφυγής: Συμβατική διάνοιξη (ΝΑΤΜ) Τελική επένδυση Προκατασκευασμένα στοιχεία (πάχους 30cm) C40/50 Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 για τις εγκάρσιες στοές διαφυγής Αποσαθρωμένος ασβεστόλιθος, όλθ Ασβεστόλιθος, όλθ Σχιστόλιθος, όλθ Κιμωλιώδης ασβεστόλιθος και ενστρώσεις ιλυόλιθου Καρστικά έγκοιλα 2 υδροφόροι ορίζοντες (επιφανειακός και υπό πίεση), Yψηλή διαβρωτικότητα του νερού Ύψος υπερκειμένων: 15m - 30m Τυπική όψη μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων και τελικής επένδυσης προκατασκευασμένων στοιχείων Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΕΡΒ - ΤΒΜ) Περιγραφή ργρ εργασιών Γεωτεχνικές και στατικές προμελέτες προσφοράς και σχέδια Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την EDR GmbH, Μονάχο Κατασκευαστικές λεπτομέρειες Ειδικές τεχνικές ενεμάτωσης για προστασία από το νερό Ποιότητα σκυροδέματος διάρκειας αντοχής 120 ετών Διπλά παρεμβύσματα με υδροδιογκούμενη ταινία Κοινοπραξία YAPI MERKEZI - STFA- ΑΚΤΩΡ Γεωμετρία εκσκαφής εγκάρσιας στοάς σε θέση αντλιοστασίου

8 Σταθμοί Μετρό Σταθμοί Υπόγειας Χρυσής Γραμμής Μετρό στη Ντόχα - Καταρ, Προμελέτες Προσφοράς Προμελέτες προσφοράς για 14 Υπόγειους Σταθμούς, 4 Διασταυρώσεις (αλλαγές τροχιών) & 2 Φρεάτια εξόδου της Χρυσής Γραμμής του Μετρό στο Ντόχα Προϋπολογισμός Κατασκευής Συνολικό κόστος: περίπου 1,5 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2012 Κατασκευή: Περιγραφή υ 14 Υπόγειοι Σταθμοί: (συμπεριλαμβανομένων των φρεάτων αερισμού): 13 υπόγειοι σταθμοί έκαστος με μήκος: ~177m / Πλάτος: ~27m / Βάθος: ~25m to 45m / 4 τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης/Επίπεδο Πλατφόρμας/Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων/Επίπεδο Οροφής 1 υπόγειος σταθμός με μήκος: ~355m / Πλάτος: ~48m / Βάθος: ~45m 6 τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης/Επίπεδο Πλατφόρμας / Επίπεδο μετεπιβίβασης / Ενδιάμεσο επίπεδο / Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων / Επίπεδο Οροφής 15 Σήραγγες πρόσβασης/αερισμού: Συνολικό μήκος: ~650m / Διατομή εκσκαφής: m 2 / Ωφέλιμη διατομή: 38-60m 2 4 Διασταυρώσεις (αλλαγές τροχιών): ~120m & ~190m / Πλάτος: ~25m & ~45m / Βάθος: ~20m & ~28m 2 τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης/Επίπεδο Οροφής 2 Φρεάτια εξόδου έκτακτης ανάγκης: 12m / Πλάτος:~6m / Βάθος:~28m Μέθοδος Κατασκευής Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) {για Σταθμούς, Διασταυρώσεις και Φρέατα} Αντιστήριξη ανοιχτής εκσκαφής: Διαφραγματικοί τοίχοι οπλισμένου σκυροδέματος, προεντεταμένα αγκύρια, αντηρίδες {για Σταθμούς, Διασταυρώσεις και Φρέατα} Σήραγγες πρόσβασης/αερισμού των Σταθμών: Συμβατική μέθοδος διάνοιξης σήραγγας μικρών διαστάσεων (μέθοδος barrelvault ) Προσωρινές γέφυρες Σταθμών/Διασταύρωσης: Αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι διαμέτρου Φ100/Φ120, μήκους 15m~19m, προεντεταμένα αγκύρια, προεντεταμένες δοκοί, διαφραγματικοί τοίχοι μήκους 16km, διαμέτρου 12m~46m και βάθους 0,80/1,00m, πολλαπλές στρώσεις αγκυρίων Τελική επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Αποσαθρωμένος ασβεστόλιθος, όλθ Ασβεστόλιθος, όλθ Σχιστόλιθος, όλθ Κιμωλιώδης λώδ ασβεστόλιθος και ενστρώσεις ιλυόλιθου, 2 υδροφόροι ορίζοντες (επιφανειακός και υπό πίεση), Yψηλή διαβρωτικότητα του νερού Περιγραφή εργασιών Γεωτεχνικές & στατικές προμελέτες προσφοράς και σχέδια Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την EDR GmbH, Μόναχο Κατασκευαστικές λεπτομέρειες Διάρκεια αντοχής 120 ετών Κατάλληλες μέθοδοι αποστράγγισης Απαραίτητες εκτροπές κυκλοφορίας Κοινοπραξία YAPI MERKEZI STFA ΑΚΤΩΡ Μοντέλο στατικής ανάλυσης Υπόγεια διάνοιξη σήραγγας πρόσβασης με συμβατικά μέσα Τυπική διατομή εκσκαφής & προσωρινής αντιστήριξης μέσω διαφραγματικών τοίχων και προεντεταμένων αγκυρίων

9 Σταθμοί Μετρό Μεγάλοι - Σύνθετοι Υπόγειοι Σταθμοί στο Μετρό της Ντόχα - Κατάρ, Προμελέτες Προσφοράς Σταθμός Μετρό Mshaireb & Σταθμός Μετρό Education City στην Ντόχα Προϋπολογισμός Κατασκευής Συνολικό κόστος: περίπου 1 Δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2012 Κατασκευή: Περιγραφή ργρ υ Σταθμός Mshaireb (Κεντρικός σταθμός μετεπιβίβασης στο κέντρο της Ντόχα) ~177m (κυρίως σταθμός) Πλάτος: ~33m (κυρίως σταθμός) Βάθος: ~38m 6 τελικά επίπεδα: Επίπεδο θεμελίωσης / 2 Επίπεδα Πλατφόρμας/Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων /Ενδιάμεσο Επίπεδο/Επίπεδο Οροφής Σήραγγαπρόσβασης μήκους ~275m Σταθμός Education City (σταθμός διπλής λειτουργίας) ~177m (κυρίως σταθμός) Πλάτος: ~65m Βάθος: ~23m 4 τελικά επίπεδα: Επίπεδο θεμελίωσης/επίπεδο Πλατφόρμας /Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων/Επίπεδο Οροφής Διασταυρώσεις (αλλαγή τροχιάς) ανοίγματος 25m μήκους 81m και 155m / Σήραγγαπρόσβασης μήκους ~145m4 Μέθοδος Κατασκευής Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Αντιστήριξη ανοιχτής εκσκαφής: Διαφραγματικοί τοίχοι οπλισμένου σκυροδέματος, προεντεταμένα αγκύρια, αντηρίδες, προεντεταμένες δοκοί Σταθμός Mshaireb: Σήραγγα πρόσβασης με συμβατική μέθοδο διάνοιξης / Προσωρινή ρ μεταλλική γέφυρα/γέφυρα γφρ φ ρ Τελική επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Αποσαθρωμένος ασβεστόλιθος, Ασβεστόλιθος, Σχιστόλιθος, Κιμωλιώδης ασβεστόλιθος και ενστρώσεις ιλυόλιθου, 2 υδροφόροι ορίζοντες (επιφανειακός και υπό πίεση), Yψηλή διαβρωτικότητα του νερού Περιγραφή εργασιών Γεωτεχνικές & στατικές προμελέτες προσφοράς και σχέδια Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την EDR GmbH, Μόναχο Κατασκευαστικές λεπτομέρειες Διάρκεια αντοχής 120 ετών Κατάλληλες μέθοδοι αποστράγγισης Διαφραγματικοί τοίχοι μήκους 1,5m διαμέτρου ~ 14m έως 28m και βάθους 0,64/0,80m Πολλαπλές στρώσεις αγκυρίων Απαραίτητες εκτροπές κυκλοφορίας Κοινοπραξία YAPI MERKEZI STFA ΑΚΤΩΡ Μοντέλο ανάλυσης του Σταθμού Mshaireb Μοντέλο ανάλυσης του Σταθμού Education City

10 Σταθμός Μετρό Αττικό Μετρό Αθηνών Σταθμός Ελληνικό Αθήνα Όρυγμα και κτίριο σταθμού Ελληνικού Γραμμής 2 προς Ελληνικό Μετρό Αθηνών Συνολικό κόστος: περίπου 21 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Κυρίως σταθμός (συμπεριλαμβανομένων των φρεάτων εκτόνωσης- αερισμού) 123m Πλάτος: 17m 28m Βάθος: 25m 28m 5 τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης / Επίπεδο Πλατφόρμας / Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων / Επίπεδο Η/Μ χώρων/ Επίπεδο Οροφής Ανατολική είσοδος σταθμού 15m Πλάτος: 9m Βάθος: 26,5m Σήραγγα Πρόσβασης Σταθμού 3,5m Διατομή: εκσκαφής: 44m 2-55m 2 Ωφέλιμη διατομή: 25 m 2 Μέθοδος Κατασκευής Κυρίως σταθμός και ανατολική είσοδος: Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Αντιστήριξη ανοικτής εκσκαφής: φρεατοπάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος, προεντεταμένα αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, δομικό πλέγμα Σήραγγα Πρόσβασης Σταθμού Υπόγεια εκσκαφή με τη μέθοδο NATM Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και Οπλισμός Β500c Κορήματα, κλαστικοί σχηματισμοί, νεογενείς σχηματισμοί (ιλυόλιθοι-αργιλόλιθοι-κροκολοπαγή-μαργαϊκός ασβεστόλιθος) Ύψος υπερκείμενων σήραγγας πρόσβασης: 10m Γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Εργασίες κατασκευής σταθμού Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. SIEMENS AG VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

11 Σταθμός Μετρό Αττικό Μετρό Αθηνών Σταθμός Αργυρούπολη Αθήνα Όρυγμα και κτίριο σταθμού Αργυρούπολης Γραμμής 2 προς Ελληνικό Μετρό Αθηνών Συνολικό κόστος: περίπου 21 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Κυρίως σταθμός (συμπεριλαμβανομένων των φρεάτων εκτόνωσης- αερισμού) 123m Πλάτος: 19m 28m Βάθος: 21m 24,5m 5 τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης / Επίπεδο Πλατφόρμας / Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων / Επίπεδο Η/Μ χώρων /Επίπεδο Οροφής Ανατολική είσοδος σταθμού 43m Πλάτος: 4m-8m Βάθος: 2,0m-14m Σήραγγα Πρόσβασης Σταθμού 52m Διατομή εκσκαφής: 44m 2-55m 2 Ωφέλιμη διατομή: 25 m 2 Φρέαρ φωτισμού σήραγγας Μέγιστο μήκος: 7,9m Μέγιστο πλάτος: 5,6m Μέγιστο βάθος: 5,5m Μέθοδος Κατασκευής Κυρίως σταθμός, ανατολική είσοδος και φρέαρ φωτισμού σήραγγας πρόσβασης: Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Αντιστήριξη ανοικτής εκσκαφής: φρεατοπάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος, προεντεταμένα αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, δομικό πλέγμα Σήραγγα Πρόσβασης Σταθμού Υπόγεια εκσκαφή με τη μέθοδο NATM Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και Οπλισμός Β500c Κορήματα, Αθηναϊκός σχιστόλιθος Ύψος υπερκείμενων σήραγγας πρόσβασης: 6m-7m Ύπαρξη δικτύων ΟΚΩ εντός του περιγράμματος των εκσκαφών Γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. SIEMENS AG VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS Μοντέλο ανάλυσης κτιρίου σταθμού Εργασίες κατασκευής σταθμού

12 Σταθμός Μετρό Αττικό Μετρό Αθηνών Φρέαρ Σούρμενα Αθήνα Φρέαρ εκκίνησης μηχανήματος ολομέτωπης κοπής (TBM), Γραμμής 2 προς Ελληνικό Μετρό Αθηνών Συνολικό κόστος: περίπου 5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2006 Κατασκευή: 2006 Περιγραφή υ Ανοικτή αντιστηριζόμενη εκσκαφή 74,50m Πλάτος: 16m 18m Βάθος: 25,4m Μόνιμη επένδυση αποτελούμενη από τα ακόλουθα επίπεδα: Επίπεδο πλάκας θεμελίωσης Δύο ενδιάμεσες πλάκες με ανοίγματα Επίπεδο πλάκας οροφής Μέθοδος Κατασκευής Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Αντιστήριξη ανοικτής εκσκαφής: φρεατοπάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος, προεντεταμένα αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, δομικό πλέγμα Τελική επένδυση στο ΒΔ τμήμα του φρέατος, διαστάσεων 20m x 14,35m, αποτελούμενη από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και οπλισμό Β500c Επίχωση του υπόλοιπου τμήματος μετά το πέρας των εργασιών συναρμολόγησης και εξυπηρέτησης του ΤΒΜ Εργασίες κατασκευής φρέατος Κορήματα Κλαστικός σχηματισμός Ύπαρξη δικτύων ΟΚΩ εντός της εκσκαφής Ύπαρξη μεσοβάθρου υφιστάμενης γέφυρας σε απόσταση 7m από τη ΔΑ παρειά του φρέατος Γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. SIEMENS AG VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS Συναρμολόγηση μηχανήματος ΤΒΜ

13 Σταθμός Μετρό Αττικό Μετρό Αθηνών Φρέαρ Ελληνικό Αθήνα Φρέαρ αερισμού σιδηροδρομικής σήραγγας και μετεγκατάστασης μηχανήματος ΤΒΜ Γραμμής 2 προς Ελληνικό Μετρό Αθηνών Συνολικό κόστος: περίπου 2,2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Μοντέλο ανάλυσης φρέατος Περιγραφή υ Ανοικτή αντιστηριζόμενη εκσκαφή ορθογωνικής διατομής 22m Πλάτος: 16m Βάθος: 25,5m Μόνιμη επένδυση αποτελούμενη από τα ακόλουθα επίπεδα: Επίπεδο πλάκας θεμελίωσης Ενδιάμεσες δύο πλάκες με ανοίγματα Επίπεδο πλάκας οροφής Μέθοδος Κατασκευής Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Αντιστήριξη ανοικτής εκσκαφής: φρεατοπάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος, προεντεταμένα αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, δομικό πλέγμα Τελική επένδυση: Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Οπλισμός Β500c Κορήματα, Αθηναϊκός Σχιστόλιθος Γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. SIEMENS AG VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS Εργασίες κατασκευής φρέατος

14 Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 2 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Συνολικό κόστος: περίπου 84,5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Συναρμολόγηση ΤΒΜ Περιγραφή υ Σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 4.593m Διατομή: Διπλής τροχιάς διαμέτρου 9,48m Μέθοδος Όρυξης Μηχανική διάνοιξη με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΤΒΜ ΕΡΒ) Τελική επένδυση Προκατασκευασμένα στοιχεία με σκυρόδεμα C40/50 και οπλισμό Β500c Κορήματα, κλαστικός σχηματισμός, νεογενείς σχηματισμοί (ιλυόλιθοι, αργιλόλιθοι, ψαμμίτες, κροκολοπαγή, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι), αλπικοί σχηματισμοί (μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, Αθηναϊκός σχιστόλιθος) Υπόγεια ύδατα Ύψος υπερκείμενων: 10m 18m Γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική μελέτη τελικής επένδυσης Οριστική μελέτη προχώρησης ΤΒΜ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. SIEMENS AG VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS Ξετρύπημα ΤΒΜ στο σταθμό Ελληνικό

15 Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής Συνολικό κόστος: περίπου 43,12 εκατ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m Διατομή: 67m 2 -Πέντε φρέατα έναρξης κατασκευής Βάθος: 25-30m Διατομή: m 2 Φρέαρ Προφήτη Δανιήλ Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Σχιστόλιθοι, αλλουβιακές αποθέσεις, ανθρωπογενείς αποθέσεις Υπόγεια ύδατα Μέγιστα υπερκείμενα:18m Σιδηροδρομική σήραγγα μετά την πλήρη εκσκαφή Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Επίβλεψη κατά τη διάρκεια κατασκευής Η Μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Λεπτομέρειες Κατασκευής Ειδικά μέτρα αποστράγγισης Ειδικές τεχνικές τσιμεντενέσεων Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. IMPREGILO S.p.A. Σιδηροδρομική σήραγγα κατά την α φάση εκσκαφής

16 Σταθμός Μετρό Αττικό Μετρό Αθηνών Κτίριο Σταθμού Ελαιώνα Αθήνα Κτίριο σιδηροδρομικού σταθμού Συνολικό κόστος: περίπου 6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2004 Κατασκευή: Περιγραφή υ Πλάτος: Βάθος: 30m 40m 34m Μοντέλο ανάλυσης κτιρίου Οριστική γεωτεχνική, στατική & αρχιτεκτονική μελέτη Επίβλεψη κατασκευής Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & EDR GmbH, Μόναχο Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. IMPREGILO S.p.A. Εργασίες κατασκευής Αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου του σταθμού

17 Σταθμός Μετρό Αττικό Μετρό Αθηνών Σταθμός Ελαιώνα Αθήνα Όρυγμα κατασκευής σιδηροδρομικού σταθμού Συνολικό κόστος: περίπου 12,7 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος Πλάτος: 30m 40m Βάθος: 34m Αρχαιολογικά ευρήματα κατά τη φάση κατασκευής Μέθοδος Κατασκευής Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος Κατασκευή Top down Αλλουβιακές αποθέσεις, ανθρωπογενείς αποθέσεις Υπόγεια ύδατα Αρχαιολογικά ευρήματα Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Επίβλεψη κατά τη φάση κατασκευής Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο ΝΑ άποψη του ορύγματος κατά τη φάση κατασκευής Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. IMPREGILO S.p.A.

18 Σταθμός Μετρό Αττικό Μετρό Αθηνών Σταθμός Αγίου Αντωνίου Αθήνα Όρυγμα κατασκευής σταθμού Αντιστήριξη δυτικού φρέατος εκτόνωσης Συνολικό κόστος: περίπου 10 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος αντιστήριξης Όρυγμα σταθμού Μέγιστο πλάτος: 75m Μέγιστο μήκος: 150m Μέγιστο βάθος: 19,3m Δυτικό φρέαρ εκτόνωσης 26m Μέγιστο πλάτος: 14,1m Μέγιστο βάθος: 14,5m Μέθοδος Κατασκευής Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος αντιστήριξης Κατασκευή Top down Αλλουβιακές και ανθρωπογενείς αποθέσεις Υπόγεια ύδατα Αρχαιολογικά ευρήματα Άποψη του ορύγματος του σταθμού κατά τη φάση κατασκευής Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την ΕDR GmbH, Μόναχο Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή αλληλοτεμνόμενων πασσάλων στις περιοχές των ορυγμάτων άνωθεν των μετώπων των σηράγγων και πλησίον των υφιστάμενων κτιρίων Αγκύρωση πασσαλότοιχων με μία έως έξι σειρές προεντεταμένων αγκυρίων Διαμόρφωση τοίχων τύπου Βερολίνου περιμετρικά των ορυγμάτων για λόγους ασφαλείας Άποψη του σταθμού κατά τη φάση λειτουργίας Χ. Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.

19 Σιδηροδρομικό Παροχή υπηρεσιών ανασκόπησης, ελέγχου και επαλήθευσης τεχνικών μελετών και οριστικές μελέτες σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, Τμήμα Ροδοδάφνη Ψαθόπυργος, Ελλάδα Παροχή υπηρεσιών ανασκόπησης, έλεγχος και επαλήθευσης μελετών του έργου: Κατασκευή της Ν.Δ.Σ.Γ. στο τμήμα Ροδοδάφνη Ψαθόπυργος από Χ.Θ έως Χ.Θ και σήραγγας Παναγοπούλας. Οριστικές μελέτες σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας. Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 293 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Κατασκευή: Περιγραφή έργου Τεχνικός έλεγχος και επαλήθευση τεχνικών μελετών: Τεσσάρων (4) Οδικών Γεφυρών Τριάντα (30) Σιδηροδρομικών Γεφυρών Πενήντα (50) Τοίχων Αντιστήριξης Δίδυμης σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εισόδου & εξόδου (συνολικού μήκους ~8.50km) Οριστικές μελέτες σιδ. σήραγγας Παναγοπούλας Δυτική σήραγγα προσβολής σιδ. Σήραγγας Παναγοπούλας 68m, Διατομή εκσκαφής: 44m 2, Υπερκείμενα: 35m Στόμιο Δυτικής σήραγγας προσβολής ( 18m, Πάσσαλοι Ø 1.20) Θάλαμοι διευρυμένων διαστάσεων και συνδετήρια στοά Δυτικής σήραγγας προσβολής 52m, Διατομή εκσκαφής: 77m 2, Υπερκείμενα: 62m Θάλαμοι διευρυμένων διαστάσεων και ενδιάμεση συνδετήρια στοά σήραγγας ενδιάμεσης προσβολής 55m, Διατομή εκσκαφής: 77m 2, Υπερκείμενα: 202m Κατηγορία εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης ΣΠ2, Δυτικής Σήραγγας Προσβολής Λεπτομέρεια πασσαλοστοιχίας γέφυρας Γεωολογία Τεταρτογενείς αποθέσεις αργιλικών κορημάτων κυρίως από την αποσάθρωση των μαργών της περιοχής, καθώς και πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα που χαρακτηρίζονται από εναλλαγές μαργών (στιφρών αργίλων) και κροκαλοπαγών, κερατόλιθοι, ασβεστόλιθοι Παροχή υπηρεσιών ανασκόπησης, ελέγχου και επαλήθευσης μελετών. Εντοπισμός ελλείψεων στην πληρότητα και στην επάρκεια τους και επισήμανση ζητημάτων κατασκευασιμότητας και την εφαρμοσιμότητας των μελετών. Οριστική μελέτη Δυτικής σήραγγας πρόσβασης και στομίου αυτής Οριστικές μελέτες θαλάμων διευρυμένων διαστάσεων και συνδετήριων στοών Εργοδότες Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. Κατασκευαστική Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Οριζοντιογραφία στομίου σήραγγας πρόσβασης Πασσαλοστοιχία στομίου πρόσβασης

20 Σιδηροδρομικό Σιδηροδρομική Σήραγγα ΣΣ5 της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου- Δομοκού Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα ΣΣ5 Συνολικό κόστος: περίπου 5,5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2010 Κατασκευή: Άποψη στομίου εισόδου Περιγραφή ργρ υ Διάνοιξη υπολειπόμενου τμήματος σήραγγας ΣΣ5 Συνολικό μήκος: 370m Μη διανοιγμένο μήκος 32m Διατομή εκσκαφής: 160m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Τυπική διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Βασάλτες, σχιστοκερατόλιθοι Ειδική οριστική γεωτεχνική μελέτη για το μη διανοιγμένο τμήμα της σήραγγας & στατική μελέτη για το σύνολο της σήραγγας Τελική διαμόρφωση και αποκατάσταση στομίου εισόδου Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δοκών προπορείας Εκσκαφή σε δύο φάσεις Λοξή απόληξη στομίου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Σιδηροδρομική σήραγγα κατά την α φάση εκσκαφής Στατικό μοντέλο επίλυσης

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔ/ΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΠΑΘΕ/Π)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔ/ΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΠΑΘΕ/Π) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔ/ΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΠΑΘΕ/Π) ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα