Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας"

Transcript

1 περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και Ε. Παπαναγιώτου Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη Περίληψη Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώνεται στην οικονομικότητα και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της παραδοσιακής προβατοτροφίας και αιγοτροφίας κυρίως στον ορεινό και ημιορεινό χώρο της Στερεάς Ελλάδας και της ς σε σχέση με τη λοιπή, εναλλακτικά χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις. Όσον αφορά την οικονομικότητα αυτών των εκμεταλλεύσεων, παρουσιάζονται τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, από τη μια μεριά δίνονται η απόδοση των ζώων και η ποσότητα των χορηγούμενων ζωοτροφών, και από την άλλη παρουσιάζονται η ακαθάριστη πρόσοδος, οι δαπάνες παραγωγής, το κέρδος και το εισόδημα, εναλλακτικά χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα των εν λόγω εκμεταλλεύσεων, γίνεται προσδιορισμός σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας-ς και λοιπής ς του μεγέθους των αμιγών μονάδων, που εξασφαλίζουν ένα στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο στις κτηνοτροφικές οικογένειες, με κριτήριο το επιτυγχανόμενο γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις. Πιστεύεται πως με την παραπάνω προσέγγιση δίνεται μια καλή εικόνα της σημερινής οικονομικής σπουδαιότητας και συμβολής αλλά και της μελλοντικής δυναμικής των δύο κλάδων ζωικής κατεύθυνσης για την οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Λέξεις κλειδιά: Προβατοτροφία, αιγοτροφία, ανάπτυξη ορεινών και ημιορεινών περιοχών, Στερεά Ελλάδα και. Εισαγωγή Σε επίπεδο ς, η προβατοτροφία και η αιγοτροφία, κατ εξοχήν παραδοσιακοί κλάδοι της κτηνοτροφίας με πολύ ικανοποιητική προσαρμογή στις ελληνικές φυσικές συνθήκες, συμμετέχουν στην μεν ακαθάριστη αξία της συνολικής ζωικής παραγωγής με 43% περίπου, στη δε αντίστοιχη της συνολικής γεωργικής παραγωγής με 13% περίπου. Οι προβατίνες και οι αίγες της Στερεάς Ελλάδας-ς (αριθμός κεφαλών και αντίστοιχα) αποτελούν αντίστοιχα το 19,7% και 19% του συνόλου της ς, ενώ παράγουν το 18,0% του γάλακτος και το 19,5% των αμνών, και το 16,0% του γάλακτος και 18,8% των εριφίων αντίστοιχα. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (1998), δίνονται τα παρακάτω διαρθρωτικά χαρακτηριστικά για την προβατοτροφία και την αιγοτροφία της Στερεάς Ελλάδας-ς: Προβατοτροφία (προβατίνες, κριάρια, ζυγούρια, στέρφα) Αριθμός προβάτων , το 18,6% της ς Αριθμός εκμεταλλεύσεων , το 19,7% της ς Πρόβατα/εκμετάλλευση 56, έναντι 71 λοιπής ς Ποιμενικά 80,8%, έναντι 86,3% λοιπής ς Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 333

2 Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και Ε. Παπαναγιώτου Αιγοτροφία (αίγες, τράγοι, βιτούλια, στέρφα) Αριθμός γιδιών , το 19,0% της ς Αριθμός εκμεταλλεύσεων , το 20,4% της ς Γίδια/εκμετάλλευση 30, έναντι 49 λοιπής ς Ποιμενικά 82,5%, έναντι 86,3% λοιπής ς Παραγόμενες ζωοτροφές Συμπυκνωμένες (καλαμπόκι-κριθάρι) Χονδροειδείς (μηδική-κοφτολίβαδα) Καλαμιές (έκταση) Γρασίδια (έκταση) Βοσκότοποι (κεφ./στρ.) τόνοι, το 13,5% της ς τόνοι, το 21,1% της ς στρ., το 12,1% της ς στρ., τα 25,5% της ς 3,7, έναντι 3,6 λοιπής ς Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση δεδομένων στη Στερεά Ελλάδα - και στη λοιπή, σε επίπεδο μέσων όρων, των βασικών τεχνικο-οικονομικών δεδομένων, και των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων προβατινών και αιγών ξεχωριστά ανά κεφαλή, χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις, καθώς επίσης των ελάχιστων μεγεθών ποιμνίων προβατινών και αιγών ανά εκμετάλλευση για επίτευξη συγκεκριμένου εισοδήματος, που ανταποκρίνεται σε ένα ελάχιστο παραδεκτό επίπεδο διαβίωσης της μέσης κτηνοτροφικής οικογένειας. Η Στερεά είναι ένα από τα επτά γεωγραφικά διαμερίσματα της ς (τα άλλα 6 είναι: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη-λοιπά νησιά), τα οποία ερευνήθηκαν ταυτόχρονα. Τα πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε επίπεδο εκμετάλλευσης από ερευνητική ομάδα με προσωπικές επαφές με τους κτηνοτρόφους, ενώ τα δευτερογενή σε επίπεδο νομού από τους γεωπόνους κτηνοτροφίας των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ορισμένων αντιπροσωπευτικών νομών. Τα δεδομένα αναφέρονται στην 3ετία Τεχνικοοικονομικά δεδομένα ανά προβατίνα και αίγα Τα σχετικά δεδομένα παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η αρκετά υψηλότερη απόδοση σε γάλα στις αίγες έναντι των προβατινών ήταν αναμενόμενη. Επίσης, τόσο στις προβατίνες όσο και αίγες ουσιαστικά υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς την απόδοση μεταξύ Στερεάς Ελλάδας-ς και λοιπής ς με υπεροχή της τελευταίας (κατά 9,2% και 17,9% αντίστοιχα). Αναμένονται λοιπόν σχεδόν ανάλογες διαφορές και στο οικονομικό αποτέλεσμα. Πίνακας 1. Τεχνικοοικονομικά δεδομένα προβατίνων και αιγών Στερεάς Ελλάδας-ς και λοιπής ς (μ.ό.). Τεχνικοοικονομικά δεδομένα Στερεά Στερεά xώρα 1. Απόδοση σε γάλα (χλγ./κεφ.) 2. Ζ.β.αμνού/εριφίου (χλγ./κεφ.) 3. Συμπυκνωμένες ζωοτροφές (χλγ./κεφ.) 4. Χονδροειδείς ζωοτροφές (χλγ./κεφ.) 87,0 14,0 133,0 102,0 95,0 13,8 143,2 108,7 96,0 13,0 130,0 67,0 113,2 12,8 147,5 41,3 334 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Το ζων βάρος αμνού/εριφίου ανά κεφαλή εμφανίζει διαφορές μεταξύ προβατίνων και αιγών (7,7% παραπάνω στις προβατίνες), όχι όμως μεταξύ Στερεάς Ελλάδας-ς και λοιπής ς. Όσον αφορά τις χορηγούμενες ζωοτροφές, σημειώνονται τα εξής: τόσο στις συμπυκνωμένες όσο και στις χονδροειδείς παρατηρούνται διαφορές ως προς τις ποσότητες μεταξύ των προβατίνων στους δύο χώρους και μεταξύ των αιγών αντίστοιχα. Οι διαφορές μεταξύ προβατίνων και αιγών ως προς μεν τις συμπυκνωμένες είναι πολύ μικρές, ως προς τις χονδροειδείς όμως εμφανίζουν μεγάλη υπεροχή στις πρώτες έναντι των δευτέρων. Στη λοιπή χρησιμοποιούνται περισσότερες συμπυκνωμένες ζωοτροφές (κατά 7,7% και 13,5% στις προβατίνες και στις αίγες αντίστοιχα) έναντι της Στερεάς Ελλάδας-ς, καθώς επίσης περισσότερες χονδροειδείς στις προβατίνες (κατά 6,6%) αλλά λιγότερες στις αίγες (κατά 38,4%). Οικονομικά αποτελέσματα ανά προβατίνα και αίγα χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα οικονομικά αποτελέσματα ανά προβατίνα και αίγα, τόσο σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας- ς όσο και σε επίπεδο λοιπής ς, χωρίς να περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις. Η ακαθάριστη πρόσοδος της προβατίνας (110,3 και 114,1Ευρώ/κεφ. αντίστοιχα στους δύο χώρους) υπερτερεί της αίγας (90,7 και 98,9 Ευρώ/κεφ.) κατά 21,6% και 15,4% στη Στερεά και τη λοιπή αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στην πολύ υψηλότερη τιμή γάλακτος της προβατίνας έναντι της αίγας (κατά 62,2% και 54,9%) που υπερκαλύπτει τόσο την υψηλότερη απόδοση γάλακτος όσο και την υψηλότερη αξία εριφίου της αίγας έναντι της προβατίνας. Ακόμη, οι διαφορές ακαθάριστης προσόδου της προβατίνας (κατά 3,4%) και της αίγας (κατά 9,0%) υπέρ της λοιπής ς ερμηνεύονται με βάση τις ανάλογες αποδόσεις σε γάλα. Το γάλα συμβάλλει πολύ περισσότερο στην ακαθάριστη πρόσοδο, ειδικά στην προβατοτροφία (53,7% και 57,3%), ακολουθούμενη από την αιγοτροφία (44,4% και 50,6%) σε σύγκριση με τα αμνοερίφια. Πίνακας 2. Πρόσοδος, δαπάνες, κέρδος και εισόδημα προβατίνων και αιγών Στερεάς Ελλάδας-ς και λοιπής ς χωρίς επιδοτήσεις σε Ευρώ/κεφ.(μ.ό.). Οικονομικά αποτελέσματα (Ευρώ/κεφ.) 1. Ακαθάριστη πρόσοδος 2. Δαπάνες παραγωγής 3. Κέρδος 4. Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα Στερεά 110,3 107,6 2,7 24,5 114,1 111,3 2,8 24,9 Στερεά 90,7 92,1-1,4 18,7 98,9 96,7 2,2 23,6 Οι δαπάνες παραγωγής της προβατίνας σε αμφότερους τους χώρους (107,6 και 111,3 Ευρώ/κεφ. αντίστοιχα) είναι μεγαλύτερες από εκείνες της αίγας (92,1 και 96,7 Ευρώ/κεφ. αντίστοιχα) κατά 16,8% και 15,1% στη Στερεά και τη λοιπή αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες δαπάνες διατροφής αλλά και στις χαμηλότερες ετήσιες δαπάνες ζωικού και πάγιου κεφαλαίου της αίγας έναντι της προβατίνας. Στο σύνολο των δαπανών παραγωγής την πρώτη θέση κατέχουν οι δαπάνες της διατροφής (37,3% και 41,5% στις προβατίνες, 37,2% και 36,4% στις αίγες), ακολουθούμενες από τις ετήσιες δαπάνες του ζωικού και του παγίου κεφαλαίου, την αμοιβή της εργασίας και τα κτηνιατρικά με τις λοιπές δαπάνες. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 335

4 Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και Ε. Παπαναγιώτου Από τη σύγκριση ακαθάριστης προσόδου και δαπανών παραγωγής συνάγεται ότι τελικά απομένει κέρδος, το οποίο για την προβατίνα είναι λίγο χαμηλότερο στη Στερεά έναντι της λοιπής ς, ενώ για τη αίγα συμβαίνει το αντίθετο. Το κέρδος ασφαλώς επηρεάζει το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα ανάλογα με το ύψος του. Το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με την παραδοχή ότι κατά μέσο όρο η εργασία και το κεφάλαιο παρέχονται κατά 50% από τον κτηνοτρόφο και κατά 50% από τρίτους. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί το 53% περίπου του γεωργικού εισοδήματος στις προβατίνες και το 48% περίπου στις αίγες, πράγμα που σημαίνει ότι ο κτηνοτρόφος χάνει το 47% και το 52% αντίστοιχα του εισοδήματός του λόγω χρησιμοποίησης ξένης εργασίας και ξένου κεφαλαίου. Το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα της προβατίνας είναι υψηλότερο έναντι της αίγας στους δύο χώρους, ενώ υπερέχει στη λοιπή ανά προβατίνα και αίγα. Συμπερασματικά, τα οικονομικά αποτελέσματα χωρίς επιδοτήσεις τόσο των προβατινών όσο και των αιγών είναι υψηλότερα στη λοιπή έναντι της Στερεάς Ελλάδας-ς, καθώς επίσης τα αντίστοιχα των προβατινών υπερέχουν έναντι εκείνων των αιγών. Τα ίδια, όπως παραπάνω, οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3 περιλαμβάνοντας και τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις συμβάλλουν κατά 16,5% και 16,2% στη διαμόρφωση της ακαθάριστης προσόδου της προβατίνας στους δύο χώρους και αντίστοιχα κατά 19,4% και 18,3% της αίγας. Επειδή οι δαπάνες παραγωγής δεν μεταβάλλονται, οι επιδοτήσεις συντελούν σε σημαντική αύξηση του κέρδους και των άλλων οικονομικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις επιφέρουν τις παρακάτω αυξήσεις των αποτελεσμάτων στους δύο χώρους: Οικονομικά αποτελέσματα Ακαθάριστη πρόσοδος Κέρδος Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα Αυξήσεις (%) 21,4-19,2 24,1-22,1 874,1-782,1 1464,3-995,5 96,3-87,6 116,6-92,8 Πίνακας 3. Πρόσοδος, δαπάνες, κέρδος και εισόδημα προβατινών και αιγών Στερεάς Ελλάδας- ς και λοιπής ς με επιδοτήσεις σε Ευρώ/κεφ.(μ.ό.). Οικονομικά αποτελέσματα (Ευρώ/κεφ.) Στερεά Στερεά 1. Ακαθάριστη πρόσοδος 2. Δαπάνες παραγωγής 3. Κέρδος 4. Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα 133,9 107,6 26,3 48,1 136,0 111,3 24,7 46,7 112,6 92,1 20,5 40,5 120,8 96,7 24,1 45,5 Οι επιδοτήσεις αποτελούν το 45,9% και το 47,2% του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος των προβατινών αντίστοιχα στους δύο χώρους, και το 53,9% και το 48,6% των αιγών αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, τόσο στην προβατοτροφία όσο και στην αιγοτροφία οι επιδοτήσεις συμβάλλουν κατά 50% περίπου στη διαμόρφωση του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος. Τέλος, τα οικονομικά αποτελέσματα των προβατινών με επιδοτήσεις είναι υψηλότερα στη Στερεά, έναντι εκείνων των αιγών στη λοιπή. 336 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Προσδιορισμός ελάχιστων βιώσιμων μεγεθών ποιμνίων προβατινών και αιγών ανά εκμετάλλευση χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις Με βάση την επιδίωξη επίτευξης γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος ύψους Ευρώ, ως ενός ελάχιστου παραδεκτού επιπέδου διαβίωσης της μέσης κτηνοτροφικής οικογένειας, προσδιορίζονται τα ελάχιστα βιώσιμα μεγέθη των αμιγών προβατοτροφικών και αιγοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σε αριθμό προβατινών και αιγών ανά εκμετάλλευση, τα οποία παρέχουν αυτό το εισόδημα (Πίνακας 4). Πίνακας 4. Αριθμός προβατινών και αιγών ανά εκμετάλλευση Στερεάς Ελλάδας-ς και λοιπής ς για επίτευξη γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος Ευρώ χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις. Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα Ευρώ 1. Αριθμός κεφαλών ανά εκμ/ση χωρίς επιδοτήσεις 2. Αριθμός κεφαλών ανά εκμ/ση με επιδοτήσεις Στερεά Στερεά Με βάση το ανά κεφαλή εισόδημα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ελάχιστα μεγέθη αμφοτέρων των κλάδων βρέθηκαν να είναι μικρότερα στη Στερεά για τις προβατίνες και μικρότερα στη λοιπή για τις αίγες. Φυσικά αυτά τα μεγέθη είναι πολύ μικρότερα, όταν στο εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις. Επίσης τα μεγέθη αυτά είναι μικρότερα στην προβατοτροφία έναντι της αιγοτροφίας. Η πιο ρεαλιστική προσέγγιση προσδιορισμού αυτών των μεγεθών είναι με βάση την επίτευξη του συγκεκριμένου ύψους γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις. Έτσι, ο αριθμός των προβατινών και των αιγών ανά εκμετάλλευση ανέρχεται αντίστοιχα σε 220 και 232, και σε 261 και 236, στη Στερεά και τη λοιπή αντίστοιχα. Τα περιθώρια αύξησης του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος και συνεπώς μείωσης των ελάχιστων βιώσιμων μεγεθών ποιμνίων προβατινών και αιγών είναι μεγάλα, αρκεί να περιοριστεί η χρησιμοποιούμενη ξένη εργασία και το ξένο κεφάλαιο. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η προβατοτροφία της Στερεάς Ελλάδας-ς συμβάλλει στο ακαθάριστο εισόδημα της ς με το 19,3% ( δρχ. ή Ευρώ) μαζί με τις επιδοτήσεις, η δε αιγοτροφία με το 17,5% ( δρχ. ή Ευρώ) αντίστοιχα. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα προβατινών και αιγών της Στερεάς Ελλάδας-ς και της λοιπής ς αναδεικνύουν μια υπεροχή της τελευταίας, κυρίως όσον αφορά την απόδοση σε γάλα και τις χορηγούμενες ζωοτροφές, καθώς επίσης μια υπεροχή της αιγοτροφίας έναντι της προβατοτροφίας όσον αφορά μόνο την απόδοση σε γάλα και αντίστροφα όσον αφορά τις ζωοτροφές. Τα οικονομικά αποτελέσματα χωρίς επιδοτήσεις τόσο των προβατινών όσο και των αιγών είναι υψηλότερα στη λοιπή παρά στη Στερεά, όπως επίσης τα αντίστοιχα των προβατινών υπερτερούν έναντι εκείνων των αιγών λόγω κυρίως της πολύ υψηλότερης τιμής του γάλακτος των προβατινών. Ειδικότερα, το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα ανά προβατίνα και ανά αίγα στη Στερεά ανέρχεται σε 24,5 και 236 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 337

6 Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και Ε. Παπαναγιώτου 18,7 Ευρώ (ή και δρχ.) αντίστοιχα, ενώ παρουσιάζεται αυξημένο κατά 2,0% και 26,0% αντίστοιχα στη λοιπή. Τα οικονομικά αποτελέσματα με επιδοτήσεις είναι πιο ευνοϊκά στη Στερεά για την προβατοτροφία και στη λοιπή για την αιγοτροφία. Ειδικότερα, το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα ανά προβατίνα και ανά αίγα στη Στερεά ανέρχεται σε 48,1 και 40,5 Ευρώ (ή και δρχ.) αντίστοιχα, έναντι 46,7 και 45,5 Ευρώ αντίστοιχα της λοιπής ς. Το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα με επιδοτήσεις συγκρινόμενο με το αντίστοιχο χωρίς επιδοτήσεις είναι αυξημένο στις προβατίνες κατά 96,3% και στις αίγες κατά 116,6% στο χώρο της Στερεάς Ελλάδας- ς. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η συμβολή των επιδοτήσεων στη διαμόρφωση του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος προσεγγίζει το 50% τόσο στην προβατοτροφία όσο και στην αιγοτροφία. Για τον συγκεκριμένο εισοδηματικό στόχο των Ευρώ προσδιορίστηκαν τα ελάχιστα βιώσιμα μεγέθη (σε μέσους όρους) με τον αριθμό προβατίνων και αιγών ανά εκμετάλλευση, λαμβάνοντας ως κριτήριο εισοδήματος το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις. Τα μεγέθη αυτά είναι μικρότερα στη Στερεά για τις προβατίνες και μικρότερα στη λοιπή για τις αίγες. Πιο ειδικά, με κριτήριο το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα και με επιδοτήσεις, προσδιορίζεται ένας αριθμός 220 προβατίνων και 261 αιγών στη Στερεά για την επίτευξη του εισοδηματικού στόχου των Ευρώ. Τέλος, επισημαίνεται η μεγάλη συμβολή των δύο παραδοσιακών κλάδων στην οικονομική ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου, καθώς επίσης οι μεγάλες δυνατότητες αύξησης του εισοδήματος, τόσο με τη χρησιμοποίηση περισσότερης οικογενειακής εργασίας και ιδίου κεφαλαίου, όσο και με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων και των βοσκοτόπων, τα οποία θα αυξήσουν τις βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Βιβλιογραφία Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, Γεωργική Στατιστική. Αθήνα. Ζιωγάνας, Χ Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία: Διάρθρωση, οικονομικότητα, βιωσιμότητα, τάσεις και προοπτικές. Γεωργία-Κτηνοτροφία, τεύχος 10, σελ , Αθήνα. Ζιωγάνας, Χ., Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, N. Καντερές και I. Παύλου Συγκριτική Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Προβατοτροφίας και Αιγοτροφίας κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Χώρας μας, Έκδοση Ε.Γ.Ο.Ε. και ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Θεσσαλονίκη. Κιτσοπανίδης, Γ., Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Ζιωγάνας και Β. Μάνος Διάρθρωση, Παραγωγικότητα και Οικονομικότητα Διαφόρων Κλάδων ζωικής παραγωγής στην Κρήτη, Έκδοση Ε.Γ.Ο.Ε., Θεσσαλονίκη. Παπαναγιώτου, Ε Οικονομικότητα και Παραγωγικότητα Αιγοτροφίας, Έκδοση Ε.Γ.Ο.Ε., Θεσσαλονίκη. Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, Η Ελληνική Γεωργία με Αριθμούς-Βασικά Χαρακτηριστικά, Αθήνα. 338 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς The contribution of sheep and goats to the development of mountain and semi mountain areas of Sterea Ellada and Evoia Ch. Zioganas, G. Kitsopanidis and E. Papanagiotou Department of Agricultural Economics, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Summary The present research paper focuses on the economics and viability of the traditional sheep and goat farms mainly in the mountain and semi-mountain region of Sterea Ellada and Evboia, in relation to the rest of the country, alternatively without and with subsidies. As far as the economics of these farms is concerned, the technico-economic data and results are presented. More specifically, on the one hand, the yields of the animals and the amounts of the foodstuffs supplied are given, and, on the other hand, the gross output, the production costs, the profit and the income are also presented, alternatively without and with subsidies. With regard to the viability of these farms, an attempt is made to determine at the two levels, i.e. Sterea Ellada-Evboia and the rest of the country, the size of the pure units, which ensure an elementary standard of living for the farm families, using as criterion the farm family income, without and with subsidies. It is believed that with the above approach a good picture is given of the today s economic importance and contribution as well as the future dynamics of the two livestock enterprises for the economic development of the particular region. Key words: Sheep, goats, development of mountain and semi-mountain areas, Sterea Ellada and Evboia. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 339

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σ. Αγγελόπουλος, 1 Β. Σαµαθρακής 1, Κ. Γαλανόπουλος, 2 Α. Παυλούδη 1 Περίληψη Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τυπολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Ι. Παπαδόπουλος 1, Σ. Γκατζογιάννης 2, Δ. Παλάσκας 2 και Ν. Στάμου 2 1 Διοίκηση Δάσους Περτουλίου, 420 32 Περτούλι Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Γαρύφαλλος Αραμπατζής *, Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος ** και Ασπασία Δεληγιάννη * * Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Ρεκλείτη 1, Μαρία Τανανάκη 2, Παναγιώτης Κυλούδης 3 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Το περίπτερο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Agrotica 2012 Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Βραβεύτηκε το περίπτερό του με το Ειδικό Βραβείο Διοργανωτή Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα