EΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 351 EΝ ΠΡΟΛΗΜ ΜΕΙΣΤΟΥ-ΕΛΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΙΖΟΝΤΣ ΜΙ ΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΣΕ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤ ΥΝΜΙΚΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΚΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μπιζά Ειρήνη Μαθηματικός Τσίτσος ασίλης Μαθηματικός, επιμορφωτής ΤΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή περιγράφουμε το σχεδιασμό μιας δραστηριότητας που έχει ως θέμα ένα γεωμετρικό πρόβλημα μεγίστου-ελαχίστου. Στην παρουσίαση που ακολουθεί δίνουμε έμφαση στα σημεία δυσκολίας που προκύπτουν από την ανάγκη να εμπλέξουμε ενεργητικά τους μαθητές μας στην διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Ο στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα μαθηματικά δεν λειτουργούν αποσπασματικά και κατακερματισμένα αλλά έχουν συνέχεια, δομή, συνάφεια και συνδέονται με τις άλλες επιστήμες. ια το λόγο αυτό δημιουργήσαμε κατάλληλα πλαίσια εργασίας επανατοποθετώντας το πρόβλημα σε περιβάλλοντα άλλοτε δυναμικής γεωμετρίας (Geometer s Sketchpad) και άλλοτε μοντελοποίησης (Interactive Physics). ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΙ νοιχτό πρόβλημα, μοντελοποίηση, μικρόκοσμος, εικασία, δυναμική γεωμετρία, Geometer s Sketchpad Interactive Physics ΣΧΕΙΖΟΝΤΣ ΜΙ ΡΣΤΗΡΙΌΤΗΤ Τα μαθηματικά προβλήματα που διδάσκονται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι συνήθως χρονικά και θεματικά περιορισμένα. υτό σημαίνει ότι τις περισσότερες φορές είναι εφαρμογές συγκεκριμένης θεωρίας που διαδέχονται η μία την άλλη με μόνο κοινό σημείο την αναφορά στην ίδια διδακτική ενότητα. Σχεδόν πάντα, όμως, αγνοείται η γέννηση και η εξέλιξη ενός προβλήματος καθώς και η σύνδεσή του με την πραγματικότητα. υτό έχει ως συνέπεια η κάθε δραστηριότητα να είναι αποκομμένη από το επιστημονικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται, με αντίστοιχο αντίκτυπο στις διαδικασίες ανάπτυξης εικασιών και επίλυσης προβλημάτων. Τα κρίσιμα σημεία του προβλήματος που κανονικά θα έπρεπε να επινοηθούν από τους μαθητές με κατάλληλη υποστήριξη, αποκαλύπτονται αυθαίρετα από τον εκπαιδευτικό που παίζει το ρόλο του «από μηχανής Θεού». υτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές μιμούμενοι τις εξηγήσεις-διαπιστώσεις του εκπαιδευτικού να αρκούνται στη χρησιμοποίησή τους και σε άλλες περιπτώσεις. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τέτοιες προσεγγίσεις δημιουργούν την άποψη ότι τα μαθηματικά λειτουργούν έξω από τις άλλες επιστήμες και πέρα από την πραγματικότητα, γεγονός που επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση των μαθητών.

2 352 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ Στην απόπειρα να διερευνήσουμε τους τρόπους επίλυσης αυτών των προβλημάτων θεωρούμε σωστό στο σχεδιασμό μιας δραστηριότητας μαθηματικών να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: Το θέμα που θα επιλεχθεί να έχει τη δυνατότητα διεύρυνσης προς άλλες γνωστικές περιοχές, όχι αποκλειστικά των μαθηματικών και να συνδυάζει διαφορετικές ενότητες, τεχνικές και μεθόδους. υτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι μαθητές να αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά δεν λειτουργούν αποσπασματικά και κατακερματισμένα αλλά έχουν συνέχεια, δομή, συνάφεια και συνδέονται με τις άλλες επιστήμες. Η δυνατότητα διεύρυνσης του χρόνο προσέγγισης, ώστε να υπάρχει περιθώριο να δοθεί έμφαση στην αναζήτηση, την έρευνα, την επινόηση και την εφευρετικότητα. Με τον τρόπο αυτό τα προβλήματα που διαχειριζόμαστε δεν θα είναι ξεκομμένα αλλά θα υπάρχουν μέσα σε μια γενικότερη συλλογιστική. Ο τρόπος υποστήριξης των μαθητών ώστε να φθάσουν στην επινόηση των κρίσιμων σημείων του προβλήματος χωρίς αυτά να υπαγορεύονται. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει το απαιτούμενο κάθε φορά ποσό πληροφορίας που να στρέφει το ενδιαφέρον των μαθητών σε σημεία που ενδεχομένως δεν είχαν εντοπίσει. υτό μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλα ερωτήματα ή ακόμα και με νέα ενδιάμεσα προβλήματα. Το κάθε πρόβλημα πρέπει να είναι ενταγμένο σε μία ευρύτερη ενότητα προβληματισμού. Στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες εικασίες που μπορούν και να τους οδηγήσουν στη λύση. Η δημιουργία κατάλληλων πλαισίων μέσα στα οποία οι μαθητές να μπορούν να κατασκευάζουν εικονικά καθώς και πραγματικά μοντέλα για να διερευνήσουν και να κατανοήσουν το πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνδέσουν το μαθηματικό γεγονός με φυσικά φαινόμενα και να αντιληφθούν την αφαιρετική δύναμη της μαθηματικής γλώσσας καθώς και να μάθουν να προσεγγίζουν ερμηνευτικά τις παρατηρήσεις τους. Το ζητούμενο στη δραστηριότητα πρέπει να είναι ο μαθητής να μάθει να χειρίζεται με ευελιξία το μαθηματικό συμβολισμό και τις μαθηματικές έννοιες για να μπορεί να αντιμετωπίζει καταστάσεις προβληματισμού. Η κύρια πηγή γνώσης δεν είναι η λύση του προβλήματος αυτή καθεαυτή, αλλά η πορεία προς αυτή. Η λύση του προβλήματος είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη για να κερδίσει ο μαθητής τις απαιτούμενες γνώσεις. Ο δάσκαλος γίνεται o ίδιος ερευνητής και ως προς το πρόβλημα και ως προς το μικροεπίπεδο της τάξης του, αναστοχαστικός τύπος δασκάλου (Ι Μαρμαρινός, 2002). Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ένα πρόβλημα που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διδακτικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω. Ως ευρύτερη θεματική ενότητα επιλέχθηκαν τα γεωμετρικά προβλήματα μεγίστου ελαχίστου. Όπως φαίνεται και στην αναλυτική περιγραφή που ακολουθεί, τα σημεία δυσκολίας που προέκυψαν αντιμετωπίστηκαν με επανατοποθέτηση του προβλήματος σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας (Geometer s Sketchpad) και μοντελοποίησης (Interactive physics) ώστε να δημιουργήσουμε κατάλληλα πλαίσια εργασίας. Είναι αλήθεια ότι οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα τα εκπαιδευτικά λογισμικά δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής κατάλληλων μικρόκοσμων και αλλαγής

3 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 353 του πλαισίου προσέγγισης. Επίσης παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία στους μαθητές για πειραματισμό και ανάπτυξη εικασιών. ΠΡΕΙΜ ΠΡΟΛΗΜ «Θεωρούμε όλα τα δυνατά τετράπλευρα με δεδομένες πλευρές α, β, γ και δ, διατεταγμένες με τη σειρά που αναφέρονται.. Ποιο από αυτά θα έχει το μέγιστο εμβαδόν;» Το πρόβλημα αυτό εντάσσεται σε μία ευρύτερη ενότητα προβλημάτων μεγίστων ελαχίστων που έχουν ως αφετηρία το ιστορικό πρόβλημα της ιδούς: Ο μύθος της ιδούς αναφέρεται στην ινειάδα του ιργιλίου και σχετίζεται με ένα περιστατικό που τοποθετείται από τη παράδοση στον 9ο π.χ. αιώνα. Σύμφωνα με αυτόν η πριγκίπισσα της Φοινίκης ιδώ, όταν έφτασε κυνηγημένη στα παράλια της σημερινής Τύνιδας, θέλησε να αγοράσει γη από τον τοπικό ηγεμόνα Ιάρβα. Μετά από διαπραγματεύσεις και αφού κατάφερε να τον πείσει να της παραχωρήσει τόση γη όση θα μπορούσε να περικυκλώσει με τη δορά ενός ταύρου, τεμάχισε το δέρμα σε λεπτές λωρίδες, τις έδεσε μεταξύ τους και κύκλωσε ένα μεγάλο τμήμα γης. Το ερώτημα που προκύπτει από αυτό το περιστατικό είναι η εύρεση της μέγιστης επιφάνειας που μπορεί να οριστεί με τον τρόπο αυτό.. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΜΤΟΣ Στη φάση αυτή γίνεται κατασκευή τετραπλεύρου με δεδομένες πλευρές α, β, γ και δ, διατεταγμένες με τη σειρά που αναφέρονται. Η κατασκευή αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε σε περιβάλλον ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας είτε σε φυσικό περιβάλλον με αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως χαρτί, σχοινί, ξύλο, πανί κ.α. Η πρόταση υποστηρίζει να πραγματοποιηθούν και οι δύο προσεγγίσεις από διαφορετικές ομάδες μαθητών που θα εργάζονται παράλληλα και θα συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την αμοιβαία υποστήριξη και τη σύγκλιση σε κοινά συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα έχουμε: 1. ΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΜΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΛΛΟΝ ΥΝΜΙΚΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙΣ Προτρέπουμε τους μαθητές να κατασκευάσουν ένα τετράπλευρο με δεδομένες πλευρές α, β, γ και δ, διατεταγμένες με τη σειρά που αναφέρονται. Κρίνεται σκόπιμο να σκεφτούν πρώτα την κατασκευή με κανόνα και διαβήτη και μετά να την πραγματοποιήσουν με τη βοήθεια ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας. ρχικά το τετράπλευρο μπορεί να κατασκευαστεί με τυχαία επιλογή κάποιων συγκεκριμένων κορυφών. Ένας τέτοιος τρόπος είναι με την κατασκευή δύο κορυφών και ως ελεύθερα σημεία και την εύρεση των και ως σημεία τομής κύκλων που έχουν ακτίνες τα δεδομένα τμήματα. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να χειριστούν δυναμικά, αρχικά τα σημεία και και έπειτα τα τμήματα α, β, γ και δ με σκοπό να παρατηρήσουν ότι το τετράπλευρο με τις παραπάνω προδιαγραφές δεν υπάρχει πάντα. υτό γίνεται αντικείμενο συζήτησης ώστε να προκύψουν οι κατάλληλες ανισοτικές σχέσεις που πρέπει να ικανοποιεί το τμήμα σε σχέση με τις δεδομένες πλευρές για να είναι δυνατή η κατασκευή του

4 354 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ τετραπλεύρου. Η παραπάνω διερεύνηση οδηγεί στον περιορισμό της διαγωνίου : max α-β, γ-δ << min α+β, γ+δ) και το σχήμα βελτιώνεται έτσι ώστε το να ( ) ( κινείται σε τμήμα που τα σημεία του ικανοποιούν την παραπάνω σχέση. ια τη διερεύνηση της παραπάνω σχέσης είναι απαραίτητος ο συνδυασμός γνώσεων Άλγεβρας και εωμετρίας καθότι η υλοποίησή της απαιτεί την γεωμετρική απεικόνιση αλγεβρικών σχέσεων. Η κατασκευή ενός γεωμετρικού σχήματος με τις παραπάνω προδιαγραφές δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με το συμβατικό τρόπο (μολύβι, χαρτί) ενώ πραγματοποιείται με επιτυχία στο περιβάλλον ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας (εικόνα 1). Κατασκευή min { α+β, γ+δ } Κατασκευή τεττραπλεύρου Κατασκευή διαγωνίου ώστε :max { α-β, γ-δ } < < min{ α+β, γ+δ } α+β γ+δ α+β+γ+δ α+β-(γ+δ) α+β+γ+δ- (α+β-(γ+δ)) min{ α+β, γ+δ } Κατασκευή max { α-β, γ-δ } α διαγώνιος β α-β δ γ-δ γ (α-β) + (γ-δ) Iα-βI-Iγ-δI (α-β) + (γ-δ) + Iα-βI-Iγ-δI max { α-β, γ-δ } < < min{ α+β, γ+δ max { α-β, γ-δ } Εικόνα 1: Κατασκευή τετραπλεύρου Στη συνέχεια οι μαθητές μετρούν το εμβαδόν του τετραπλεύρου και χειρίζονται δυναμικά το σχήμα προσπαθώντας να εντοπίσουν εκείνο που θα έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν. 2. ΚΤΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΜΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚ ΜΕΣ. ημιουργία κατασκευής με φυσικά υλικά (χαρτί, σχοινί, ξύλο, πανί κ.α)(εικόνα 2). Η κατασκευή αυτή θα λειτουργήσει ως μοντέλο του προβλήματος ενώ η επιλογή της γίνεται με κριτήριο: να επιδέχεται φυσική ερμηνεία και να διευκολύνει τη δημιουργία εικασιών σχετικά με τη λύση.

5 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 355 Εικόνα 2: πραγματικό μοντέλο, αρθρωτό σχήμα Μια άλλη ιδέα είναι να κατασκευαστεί ένας πρισματικός σωλήνας ή αεραγωγός (εικόνα 3) που η κάθετη διατομή του είναι το πολυγωνικό σχήμα που μελετάμε. Όταν διοχετευθεί νερό ή αέρας μέσα από το σωλήνα η πίεση που θα ασκηθεί στα τοιχώματα θα τον αναγκάσει να διογκωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η διατομή να αποκτήσει το μέγιστο εμβαδόν. Το πολύγωνο που σχηματίζεται στην περίπτωση αυτή είναι το ζητούμενο. Εικόνα 3: πρισματικός σωλήνας Η διερεύνηση της παραπάνω κατασκευής διευκολύνεται από ένα λογισμικό μοντελοποίησης, όπως το Interactive Physics. Στην κατασκευή αυτή στο σώμα τετράπλευρο ασκούνται δυνάμεις κάθετες στα μέσα των πλευρών και με μέτρο ανάλογο του μήκους της αντίστοιχης πλευράς (εικόνα 4).

6 356 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ Εικόνα 4: Eικονικό μοντέλο, στο περιβάλλον του λογισμικού Interactive Physics. Το μοντέλο αυτό κατασκευάστηκε από τον εκπ/κο ντώνη ντωνίου.. ΝΠΤΥΞΗ ΕΙΚΣΙΩΝ Το ζητούμενο στο στάδιο αυτό είναι οι μαθητές να καταφέρουν να εντοπίσουν τις ιδιότητες του τετραπλεύρου που παρουσιάζει το μέγιστο εμβαδόν. υτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της δραστηριότητας και ο λόγος είναι ότι ο απλός πειραματισμός, χωρίς πλαίσιο δράσης, λειτουργεί τυχαία, επομένως μειώνει τις πιθανότητες να οδηγηθούν οι μαθητές στις σωστές υποθέσεις, ιδιαίτερα αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι αυξημένης δυσκολίας και πολυπλοκότητας. πό την άλλη μεριά, οι μαθητές πρέπει να οδηγηθούν σε εικασίες, χωρίς να πάρουν την απάντηση έτοιμη από τον εκπαιδευτικό. ια το λόγο αυτό υποστηρίζουμε τις ομάδες των μαθητών να ασχοληθούν παράλληλα και συμπληρωματικά τόσο στο περιβάλλον της δυναμικής γεωμετρίας αλλά και στο φυσικό περιβάλλον με τα μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί. 1. ΣΕ ΠΕΡΙΛΛΟΝ ΥΝΜΙΚΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙΣ Ο υπολογισμός του εμβαδού του τετραπλεύρου ανάγεται στο υπολογισμό των εμβαδών των τριγώνων και. Επειδή σε καθένα από αυτά τα τρίγωνα είναι δεδομένες δύο πλευρές, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 1 έναν από τους γνωστούς τύπους: () = ημ ή () =. Σε 2 4R κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές, οι μαθητές εντοπίζουν τα μεγέθη που μεταβάλλονται και τα παρατηρούν σε σχέση με το εμβαδόν του τετραπλεύρου. ια παράδειγμα:

7 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 357 αν χρησιμοποιηθεί ο τύπος του περιγεγραμμένου κύκλου, το ζητούμενο τετράπλευρο είναι εκείνο που προκύπτει όταν μεγιστοποιείται η παράσταση: αβ γδ E = +. Το λογισμικό παρέχει την δυνατότητα να αποδοθούν τα 4R1 4R2 μεγέθη των R 1, R 2 και Ε με κατάλληλους μονοδιάστατους και δισδιάστατους μεταβολείς, ώστε να είναι εφικτή η παρατήρηση της συμμεταβολής τους. Πράγματι, όπως φαίνεται και στην εικόνα 5 το εμβαδόν του τετραπλεύρου μεγιστοποιείται όταν R 1 =R 2, δηλαδή όταν οι περιγεγραμμένοι κύκλοι ταυτίζονται και το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο. R 2 α β R 1 5 διαγώνιος E δ E 1 γ E Εικόνα 5: Μικρόκοσμος διερεύνησης αν χρησιμοποιηθεί ο τύπος του ημιτόνου, το ζητούμενο τετράπλευρο είναι εκείνο που προκύπτει όταν ημ=ημ και οι γωνίες και είναι παραπληρωματικές. Στην περίπτωση αυτή το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο (εικόνα 6). 10 α β 5 διαγώνιος δ Ε γ ημ ημ Εικόνα 6: Μικρόκοσμος διερεύνησης

8 358 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 2. ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝ Στο μοντέλο της εικόνας 3 που έχουμε ήδη περιγράψει, τα τοιχώματα του σωλήνα ισορροπούν όταν η διατομή έχει το μέγιστο εμβαδόν. Στην περίπτωση αυτή οι δυνάμεις που ασκούνται από το νερό ή τον αέρα είναι τέτοιες ώστε η συνισταμένη δύναμη και η συνισταμένη ροπή να είναι μηδενική. ια να συμβεί αυτό πρέπει οι μεσοκάθετες των πλευρών, ως φορείς των συνισταμένων δυνάμεων κάθε πλευράς να διέρχονται από το ίδιο σημείο. Επομένως το μέγιστο εμβαδόν παρουσιάζεται όταν το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο. Η παραπάνω εικασία ενισχύεται και με τον εικονικό τρόπο εκτέλεσης του πειράματος με το μοντέλο του Interactive Physics. Όταν ο μαθητής εκτελεί το μοντέλο αυτό παρατηρεί ότι το τετράπλευρο ισορροπεί σε εκείνη τη θέση που οι φορείς των δυνάμεων διέρχονται από το ίδιο σημείο (συνισταμένη δύναμη και συνισταμένη ροπή μηδέν) και το εμβαδόν του είναι μέγιστο (Εικόνα 7). Εικόνα 7: Εικονικό μοντέλο, στο περιβάλλον του λογισμικού Interactive Physics. Το μοντέλο αυτό κατασκευάστηκε από τον εκπ/κο ντώνη ντωνίου. Όπως βλέπουμε, οι μαθητές, με τις παραπάνω διαδικασίες οδηγούνται στην ίδια εικασία από δύο διαφορετικές πορείες. Το αποτέλεσμα τους έρχεται να ενισχυθεί από το γεγονός ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν υπάρχει αυτόνομα, αλλά αποτελεί μέρος ενότητας προβλημάτων μεγίστου ελαχίστου που έχει ξεκινήσει από το πρόβλημα της ιδούς. Ήδη οι μαθητές γνωρίζουν ότι η βελτιστοποίηση στη φύση συνδέεται με τη συμμετρία με την έννοια ότι από όλα τα ισοπεριμετρικά σχήματα εκείνα που παρουσιάζουν μέγιστο εμβαδόν είναι όσα έχουν «κανονικότητες» και συμμετρίες. ια παράδειγμα από όλα τα ν-γωνα με σταθερή περίμετρο το κανονικό έχει το μέγιστο εμβαδόν ή από όλες τις δεδομένου μήκους κλειστές καμπύλες του επιπέδου ο κύκλος περικλείει το μέγιστο εμβαδόν. Σε αυτό το συλλογιστικό πλαίσιο

9 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 359 θα αναζητηθεί ποιο από τα τετράπλευρα παρουσιάζει κάποια «κανονικότητα». Επειδή οι πλευρές α, β, γ και δ είναι τυχαία επιλεγμένες και σταθερές, το μόνο τετράπλευρο που πλησιάζει τις «προδιαγραφές βελτιστοποίησης» είναι το εγγράψιμο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη φάση αυτή είναι να θέσει στους μαθητές κατάλληλα ερωτήματα ώστε να ενεργοποιηθούν και να συνδυάσουν όλες τις παραπάνω γνώσεις.. ΗΜΙΟΥΡΙΚΗ ΜΦΙΟΛΙ Στο σημείο αυτό έχει δημιουργηθεί από τους μαθητές η υποψία ότι το ζητούμενο τετράπλευρο είναι το εγγράψιμο. εν έχει όμως απαντηθεί το ερώτημα της ύπαρξης τέτοιου τετραπλεύρου. Το πιθανότερο είναι οι μαθητές να μην εκφράσουν αυτό τον προβληματισμό αυθόρμητα, αλλά ο εκπαιδευτικός οφείλει να θέσει αυτή την ερώτηση και να τους κινητοποιήσει. Με ερωτήματα τέτοιου τύπου οι μαθητές προβληματίζονται για την ορθότητα των υποθέσεων τους και στρέφονται σε νέες ενέργειες που θα ενισχύσουν τις εικασίες τους και την πίστη στην ορθότητα τους. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα διευκολυνθεί από την εποπτεία που προσφέρει ο δυναμικός χειρισμός του σχήματος και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει με φορμαλιστικό τρόπο (η τυπική κατασκευή μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των θεωρημάτων του Πτολεμαίου που δεν είναι το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή). Πιο συγκεκριμένα, για να υπάρχει τετράπλευρο εγγράψιμο πρέπει να υπάρχει τετράπλευρο με άθροισμα απέναντι γωνιών π.χ. και ίσο με δύο ορθές. Οι μαθητές ζητούν από το λογισμικό να υπολογίσει το άθροισμα των γωνιών αυτών και παρατηρούν ότι το άθροισμα αυτό παίρνει τιμές μικρότερες και μεγαλύτερες από 180 ο. Θεωρώντας ότι το άθροισμα μεταβάλλεται συνεχώς θα υπάρχει κατάλληλη θέση των κορυφών ώστε το άθροισμα να γίνει ίσο με 180 ο, επομένως ανάμεσα στα τετράπλευρα υπάρχει ένα που είναι εγγράψιμο (εικόνα 8). Εικόνα 8

10 360 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ. ΠΟΕΙΞΗ Κατασκευάζουμε το εγγράψιμο τετράπλευρο και ένα τυχαίο με πλευρές ίσες με α, β, γ και δ. Μεταφέρουμε τα κυκλικά τμήματα με χορδές,, και από το εγγράψιμο στις αντίστοιχες ίσες πλευρές του τυχαίου, όπως φαίνεται στην εικόνα 9. T 1 B' T 1 Τ 2 Τ 2 ' A Τ 4 Τ3 ' Τ 3 Εικόνα 9 Τα τόξα στα σχήματα και σχηματίζουν κλειστή καμπύλη και τα εμβαδά των αντιστοίχων κυκλικών τμημάτων είναι ίσα. νωρίζουμε, όμως, ότι το μεγαλύτερο εμβαδόν το περικλείει ο κύκλος στο σχήμα, όπως είναι ήδη γνωστό από το πρόβλημα της ιδούς. Επομένως το εμβαδόν του εγγράψιμου τετραπλεύρου είναι μεγαλύτερο από αυτό του τυχαίου. Ε. ΕΝΙΚΕΥΣΗ Η παραπάνω ιδιότητα ισχύει για κάθε ν-γωνο, δηλαδή από όλα τα ν-γωνα με πλευρές ορισμένα ευθύγραμμα τμήματα διατεταγμένα με συγκεκριμένη σειρά το εγγράψιμο έχει το μέγιστο εμβαδόν. ΣΤ. ΕΠΕΚΤΣΗ Μπορούμε να επεκταθούμε και σε άλλα προβλήματα διευρύνοντας την ενότητα των προβλημάτων μεγίστου εμβαδού. Μία τέτοια περίπτωση είναι το παρακάτω: «πό όλα τα τετράπλευρα με δεδομένες τρεις πλευρές τους, να βρεθεί εκείνο που έχει το μέγιστο εμβαδόν» Η λύση του προβλήματος αυτού ανάγεται στο προηγούμενο: Το τετράπλευρο έχει τις πλευρές, και με δεδομένο μήκος, ενώ η πλευρά μεταβάλλεται. ν για κάθε ένα από αυτά τα τετράπλευρα θεωρήσουμε το συμμετρικό του ως προς την, προκύπτει ένα 6-γωνο με συγκεκριμένες πλευρές, όπως φαίνεται και στην εικόνα 10. Σύμφωνα με τη γενίκευση του προηγούμενου προβλήματος, το εμβαδόν του γίνεται μέγιστο όταν το 6-γωνο γίνει εγγράψιμο. Επομένως, λόγω της συμμετρίας το θα έχει μέγιστο εμβαδόν όταν οι κορυφές του, και είναι σημεία ημικυκλίου με διάμετρο την. Τ 4

11 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 361 ' ' ' ' Εικόνα 10 ΣΥΜΠΕΡΣΜ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η παραπάνω δραστηριότητα σχεδιάστηκε με αφορμή το ευρύτερο θέμα της μεγιστοποίησης επιφανειών και αποτελεί μέρος ενός συνόλου προβλημάτων. ν και αναφέρεται στην ενότητα του εμβαδού της εωμετρίας της Λυκείου επεκτείνεται και σε άλλες γνωστικές περιοχές της εωμετρίας και της Άλγεβρας, καθώς επίσης και της Φυσική. Με αυτή τη μορφή θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε σχέδιο εργασίας (project) με διαθεματικό χαρακτήρα που αντιβαίνει στη γραμμική ανάπτυξη της ύλης στο πλαίσιο του ναλυτικού Προγράμματος. Επικεντρωθήκαμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα και περιγράψαμε λεπτομερώς τη διαδικασία προσέγγισης του για να δείξουμε ότι η δημιουργία εικασιών και η επίλυση, αν αυτό είναι εφικτό, διευκολύνεται από το πλαίσιο δράσης του μαθητή το οποίο καθορίζεται από: το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, την ενότητα μέσα στην οποία εντάσσεται το κάθε πρόβλημα, το περιβάλλον προσέγγισης, είτε αυτό είναι της δυναμικής γεωμετρίας, είτε του πειραματισμού με πραγματικά ή εικονικά μοντέλα και η δυνατότητα διαπραγμάτευσης ενεργειών και αποτελεσμάτων μέσα στη μαθητική κοινότητα. Η απόδειξη τέλος του προβλήματος, αν επιτευχθεί, πρέπει να συνάδει με την διαδικασία που προηγήθηκε και να συνδυάζει την εποπτεία με το φορμαλισμό. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσφέρουν κατάλληλα περιβάλλοντα για τη διερεύνηση προβλημάτων και την ανάπτυξη εικασιών λειτουργώντας ως εργαλείο στα χέρια του μαθητή αλλά και του καθηγητή. Όμως ο τρόπος εργασίας μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου διαφέρει. Ο πρώτος έχει ήδη ένα δομημένο τρόπο μαθηματικής σκέψης που τον διευκολύνει να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες και να προσεγγίσει τη λύση. Ο δεύτερος χρειάζεται υποστήριξη που να του παρέχει σταδιακά τις απαιτούμενες πληροφορίες, δίνοντας του ταυτόχρονα περιθώρια να αυτενεργήσει. Η δράση των μαθητών δεν μπορεί να ασφυκτιά κάτω από την πλήρη καθοδήγηση του καθηγητή ούτε όμως να πραγματοποιείται ανεξέλεγκτα με τυχαίο και χαοτικό τρόπο.

12 362 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην διδακτική πράξη με την προϋπόθεση να υπάρχει παιδαγωγικός σχεδιασμός και σαφήνεια των στόχων σε σχέση με το περιεχόμενο και την διαδικασία προσέγγισης του προβλήματος. ΙΛΙΟΡΦΙ 1. F.G.-M. (1952), σκήσεις εωμετρίας (Ιησουϊτών),. Καραβία, θήνα 2. Guimaraez L., Belfort A., Bellemain F. (2002), Geometry: Back to the future?, Proceedings of the 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics, Hersonissos, Crete, Greece 3. Sharygin I. F. (1997), πό ένα ρωμαϊκό μύθο στο ισοπεριμετρικό πρόβλημα ή πώς να πετύχετε μια συμφέρουσα αγορά, Quantum, 4, 2, Tikhomirov V. M. (1999), Ιστορίες για μέγιστα και ελάχιστα. Κάτοπτρο, θήνα 5. ιδάσκοντας τη εωμετρία με το The Geometer s Sketchpad, ιβλίο Καθηγητή (2001), Key Curriculum Press, Ι.Τ.Υ., Π.Ι., Πληροφορική Τεχνογνωσία, θήνα. 6. Κοντογιάννης. (2002), πόπειρα χαρακτηρισμού των «ανοικτών καταστάσεων και μεθοδολογίας των Μαθηματικών. θήνα προβληματισμού» με ιστορική τεκμηρίωση. ιπλωματική εργασία. Μ.Π.Σ. ιδακτικής 7. Μαρμαρινός Ι.. (2002), Το σχολικό πρόγραμμα, θήνα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Ζάντζος Ιωάννης 1, Κυνηγός Χρόνης 2 1 Καθηγητής Μαθηµατικών, Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα