Χαράλαμπος Μπακιρτζόγλου, MRICS Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Urban Real Estate Management & Development

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαράλαμπος Μπακιρτζόγλου, MRICS Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Urban Real Estate Management & Development"

Transcript

1 Χαράλαμπος Μπακιρτζόγλου, MRICS Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Urban Real Estate Management & Development

2 Τι είναι εκτίμηση? Υπάρχουν πολλοί ορισμοί αναφορικά στο τι είναι τελικά ηεκτίμηση. Ένας ορισμός είναι: «η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε δεδομένη χρονική στιγμή, βάση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας και για ένα συγκεκριμένο σκοπό» Ο λόγος που συντάσσουμε μια εκτίμηση, τα προσκομισθέντα στοιχεία και οι παραδοχές που αναγκαζόμαστε να λάβουμε υπόψη, καθορίζει και την μεθοδολογία εκτίμησης. 2

3 Ένας δεύτερος ορισμός είναι: «εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε μία δεδομένη χρονική στιγμή λαμβάνοντας υπόψη α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση ακινήτου, β) τους τρέχοντες οικονομικούς δείκτες της αγοράς και γ) όλες τις εναλλακτικές μορφές επενδύσεων» Τελικά τι είναι η εκτίμηση? Τέχνηήεπιστήμη? Είναι και τα δύο. Η επιστήμη στηρίζεται σε όλα τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιεί ο εκτιμητής για τους υπολογισμούς του. Τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι από πολύ απλά μέχρι πάρα πολύ σύνθετα. Η τέχνη έγκειται στο γεγονός ότι ο εκτιμητής μέσα από ένα πολύ μεγάλο δείγμα στατιστικών στοιχείων και πληροφόρησης από την αγορά πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει τα στοιχεία αυτά που είναι χρήσιμα για την δική του μελέτη και θα τον βοηθήσουν να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα χωρίς να παραπλανηθεί. 3

4 Τελικά εκτίμηση είναι η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός ακίνητου περιουσιακού στοιχείου..σε συγκεκριμένο χρόνο....λαμβάνοντας υπ όψιν τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς ακινήτων....τις παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν την μεταβολή της αξίας των ακινήτων....διαθέτοντας την αναγκαία τεχνική πληροφόρηση που αφορά το προς εκτίμηση ακίνητο....εφαρμόζοντας τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις μεθοδολογίες που είναι αναγνωρισμένες στον χώρο για την σύνταξη μελετών εκτίμησης.. 4

5 Για ποιο λόγο συντάσσουμε εκθέσεις εκτίμησης? Για να συμβουλέψουμε ένα πελάτη στις επενδυτικές του κινήσεις Γιαναπροσημειωθείέναακίνητο Για δικαστικές διαμάχες Για ορισμό μονάδας αποζημίωσης Για λογιστικές καταστάσεις και τα ΔΛΠ Για ασφαλιστικούς σκοπούς 5

6 Το ακίνητο έχει τρείς διαστάσεις 1. Τεχνική διάσταση 2. Οικονομική διάσταση 3. Νομική διάσταση Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνυπολογίζονται ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την αξία του. Συνεπώς ο καταρτισμένος εκτιμητής που θέλει να το ακολουθήσει ως επάγγελμα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και από τις τρείς παραπάνω επιστήμες. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται πώς και σε ποιο βαθμό οι παραπάνω μεταβλητές επηρεάζουν την αξία του ακινήτου. 6

7 Η τεχνική φύση του ακινήτου είναι λίγο πολύ γνωστή σε εμάς τους μηχανικούς. Επιγραμματικά ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται από έννοιες όπως: Μοναδικότητα Θέση / προσανατολισμός Οικοδομική άδεια Αναθεωρήσεις Ποιότητα & τεχνολογία κατασκευών Απαξίωση & συντήρηση κατασκευών Ηλικία Αυθαιρεσίες Αστοχία υλικών Ειδικές κατασκευές 7

8 Το ακίνητο είναι στην ουσιαστικά χρήμα επενδυμένο με μία συγκεκριμένη μορφή. Συνεπώς η γνώση και κατανόηση οικονομικών όρων όπως πληθωρισμός, επιτόκιο κλπ θα τον βοηθήσει να αντιληφτεί τις τάσεις της αγοράς, τον τρόπο χρηματοδότησης των ακινήτων και πως οι μίκρο / μάκρο οικονομικοί δείκτες επηρεάζουν τελικά το αποτέλεσμα μιας εκτίμησης. Τα ακίνητα διαθέτουν την δική τους οικονομία με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα ξεχωρίζουν από εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ακινήτων ως μορφή επένδυσης είναι: 8

9 Η επένδυση στα ακίνητα είναι μεσοπρόθεσμη είτε μακροπρόθεσμη επένδυση, σεσχέσημεάλλεςεπενδύσειςοι οποίες μπορούν να μας δώσουν άμεσα κέρδη πχ μετοχές Κάθε ακίνητο στο οποίο επενδύουμε έχει μοναδικά χαρακτηριστικά Η συναλλαγή ενός ακινήτου απαιτεί χρόνο και χρήμα (κόστη μεταβίβασης) Τα κόστη μεταβίβασης είναι στην Ελλάδα υψηλά Το ακίνητο συνοδεύεται από τίτλους που απαιτούν νομικό έλεγχο πριν τη πράξη Στην Ελλάδα η ακίνητη περιουσία φορολογείται υψηλά και συχνά αποτελεί άμεση πηγή άντλησης εισοδήματος για τα κρατικά ταμεία η επένδυση μας απαξιώνεται κτιριακά με την πάροδο του χρόνου Σωστό management του χαρτοφυλακίου μας μπορεί να δημιουργήσει υπεραξίες 9

10 Η επένδυση μας απαιτεί συντήρηση (επιπλέον χρήμα) Η αγορά ενός ακινήτου απαιτεί σημαντικά ποσά Η διαχείριση του είναι συχνά μια πολύπλοκη διαδικασία (πχ εμπορικό κέντρο, κτίριο γραφείων, ξενοδοχείο) Η αγορά δεν είναι τέλεια, μεελεύθερηκαιπλήρηπληροφόρηση. Κρύβονται επενδυτικοί κίνδυνοι Βέβαια το ακίνητο αντιστέκεται σε απότομες μεταβολές της οικονομίας Το ακίνητο προστατεύει το κεφάλαιο μας σε εποχές κρίσεων με έντονες πληθωριστικές τάσεις Οι αποδόσεις των ακινήτων μεταβάλλονται με αργούς σχετικά ρυθμούς και συχνά είναι μεγαλύτερες από εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. Βέβαια η επένδυση σε κάθε τύπο ακινήτου αποδίδει διαφορετικά αλλά περιέχει και διαφορετικό κίνδυνο Το ακίνητο δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί άμεσα εφόσον χρειαζόμαστε κεφάλαιο Το ακίνητο μπορεί να υποθηκευτεί για άντληση κεφαλαίων 10

11 Επίσης τα ακίνητα ακολουθούν νομικές δεσμεύσεις και όροι όπως η έννοια της συνιδιοκτησίας, της δουλείας, της οριζόντιας ιδιοκτησίας, της κάθετης ιδιοκτησίας κλπ με τις οποίες πρέπει να είναι εξοικειωμένος ο εκτιμητής. Οι νομικές δεσμεύσεις των ακινήτων επηρεάζουν την αγοραία αξία τους αναλόγως. 11

12 Πως ορίζεται τελικά το ακίνητο? Κατά τον αστικό κώδικα ακίνητο θεωρείται το έδαφος και όλα τα συστατικά αυτού. Αλλιώς ακίνητο είναι ο χώρος, απτός ή μη στον οποίο θεμελιώνεται αυτοτελές ή εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Δηλαδή το ακίνητο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελείται από έδαφος με απεριόριστο χρόνο ζωής και κτίσματα με περιορισμένη ζωή. 12

13 Όλαταπαραπάνωστοιχείακαιάλλακατάπερίπτωση τα λαμβάνει υπόψη του ο εκτιμητής για να καταλήξει στην ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 13

14 Σχέση Αγοραίας Αξίας και Τιμής ακινήτου Η αξία του ακινήτου στην εκτίμηση δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από μία άποψη γιατοποσόπουδύναταινα πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο κατά την ημέρα της εκτίμησης. Η τιμή του ακινήτου είναι το καταγεγραμμένο ποσό στο οποίο έγινε τελικά η πράξη αγοραπωλησίας. Γιατί συχνά οι δύο παραπάνω τιμές δεν συμπίπτουν? Θεωρητικά σε συνθήκες τέλειας αγοράς όπου υπάρχει διαφάνεια και ολοκληρωμένη πληροφόρηση η αγοραίααξίαθαισούταιπάνταμετηντιμή. 14

15 Η πραγματική αγορά των ακινήτων όμως είναι ατελής και υπάρχει απόκλιση μεταξύ της αξίας και της τιμής των ακινήτων. Επίσης πολλές φορές ο εν δυνάμει αγοραστής εν γνώσει του επενδύει σε ένα ακίνητο σε διαφορετική τιμή από την αξία του. 15

16 Ηαγοράτωνακινήτων Η αγορές γενικά κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ευρείες μορφές: 1. Η ανταγωνιστική αγορά ή τέλεια αγορά ανταγωνισμού 2. Η μονοπωλιακή αγορά 3. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός 4. Η ολιγοπωλιακή αγορά 16

17 Ανταγωνιστή αγορά Η τέλεια αγορά. Όταν βρίσκονται σε ισορροπία οι δυνάμεις της προσφοράςκαιτηςζήτησης. Η ανταγωνιστική αγορά προϋποθέτει Μεγάλο αριθμό αγοραστών και πωλητών ώστε να είναι αδύνατη η επιρροή τους στην τιμή. Οι αγοραστές επιθυμούν να αγοράσουν στην χαμηλότερη δυνατή τιμή και οι πωλητές επιθυμούν να πουλήσουν στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Ομοιογενή αγαθά Πλήρης γνώση των συνθηκών της αγοράς και όλων των εναλλακτικών λύσεων Δυνατότητα εξαναγκασμού για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τους συμβαλλόμενους Ελεύθερη οικονομία 17

18 Μονοπωλιακή αγορά Μονοπωλιακή αγορά είναι η αγορά στην οποία όλη η προσφορά προέρχεται από ένα παράγοντα ο οποίος ελέγχει πλήρως την αγορά και διαμορφώνει την τιμή του προϊόντος κατά το δοκούν. Ειδικά δε όταν δεν υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα. Πχ ΔΕΗ 18

19 Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Είναι η αγορά στην οποία υπάρχει ικανός αριθμός επιχειρήσεων που διαθέτουν παρεμφερή προϊόντα. Το διαφοροποιημένο προϊόν διαφοροποιεί στην ουσία την αγορά του τέλειου ανταγωνισμού από την αγορά μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Όλα τα άλλα στοιχεία είναι ίδια. 19

20 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο είναι η αγορά στην οποία υπάρχει μικρός αριθμός αγοραστών και πωλητών ενός προϊόντος. Όσο ελαττώνεται ο αριθμός των πωλητών ή αγοραστών τόσο μεγαλώνει η διαπραγματευτική ισχύ τους. 20

21 Ποιος είναι ικανός να πραγματοποιεί εκτιμήσεις? Σήμερα μία σωρεία επαγγελματιών (μηχανικοί, οικονομολόγοι, μεσίτες, δικηγόροι κλπ) πραγματοποιούν εκτιμήσεις κάθε μορφής ακινήτου και οποιουδήποτε βαθμού δυσκολίας. Υπάρχει κίνδυνος σ αυτό? 21

22 Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας ικανός εκτιμητής? Πρέπει να διαθέτει εμπειρία στο αντικείμενο που καλείται να εκτιμήσει. Συχνά ένας εκτιμητής εξειδικευμένος σε ένα αντικείμενο αδυνατεί να αναλάβει κάποιας άλλης μορφής εκτίμηση. Δεν μπορούμε όλοι οι εκτιμητές να εκτιμήσουμε τα πάντα. Ο εκτιμητής πρέπει να αντιλαμβάνεται αν είναι ικανός να αναλάβει εξ ολοκλήρου μία εκτίμηση ή αν χρειάζεται να απευθυνθεί σε βοήθεια από κάποιον άλλο εξειδικευμένο εκτιμητή, μηχανικό, οικονομολόγο, λογιστή, δικηγόρο κλπ. 22

23 Πρέπει πέρα από την εμπειρία να διαθέτει ακαδημαϊκές γνώσεις πάνω στην εκτιμητική επιστήμη και να επιμορφώνεται συνεχώς πάνω στο αντικείμενο του Πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρη ευθύνη για το αποτέλεσμα της εκτίμησης Πρέπει να είναι αμερόληπτος και ποτέ να μην λειτουργεί υπέρ ενός πελάτη Πρέπει να έχει ήθος, να είναι έντιμος και άνθρωπος αδιαμφισβήτητου κύρους στην αγορά Πρέπει να μην εκτελεί εκτιμήσεις κατά παραγγελία Να μην συζητά με τον πελάτη το αποτέλεσμα μιας εκτίμησης πριν τελικώς παραδοθεί 23

24 Πρέπει να μην συνδέει την αμοιβή του με το αποτέλεσμα της εκτίμησης Πρέπει να μην λαμβάνει υπόψη απίθανες παραδοχές στα μοντέλα που ακολουθεί Πρέπει να δέχεται βοήθεια και συστάσεις Να είναι γνώστης της αγοράς που κινείται Πρέπει να είναι κοινωνικός με διευρυμένο κύκλο επαγγελματιών και να ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία της κτηματαγοράς, της οικονομίας, την πολεοδομική νομοθεσία κλπ Να διαθέτει επαγγελματική κάλυψη Να είναι διακριτικός και εχέμυθος 24

25 Να αποφεύγει την σύγκρουση συμφερόντων. Δεν μπορείγιαπαράδειγμαναεκτιμάέναακίνητοκαιγια τις δύο πλευρές αλλά πρέπει να εκπροσωπεί έναν πελάτη κάθε φορά. 25

26 Κατηγορίες εκτιμητών Οι εκτιμητές διακρίνονται σε τρείς κύριες κατηγορίες: 1. Σε εσωτερικούς εκτιμητές, δηλαδή σε εκτιμητές που έχουν άμεση οικονομική σχέση ή συμφέρον με την επιχείρηση του πελάτη. Δηλαδή ένας εκτιμητής που εκτιμά για λογαριασμό ενός οίκου ή ένας εκτιμητής που δουλεύει σε μία τράπεζα και ασχολείται με τα ακίνητα αυτής 26

27 2. Σε εξωτερικούς εκτιμητές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον πελάτη που τους ανέθεσε την εκτίμηση 3. Σε ανεξάρτητους εκτιμητές οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχαν καμίας μορφής δοσοληψία με τον πελάτη 27

28 Προσφορά για ανάληψη εκτίμησης Ο εκτιμητής πρέπει να στέλνει γραπτή προσφορά στον πελάτη για ανάληψη εκτίμησης η οποία πρέπει να αναφέρει ρητά τα παρακάτω: Το όνομα του πελάτη ή της εταιρείας που ζητά την εκτίμηση Τον σκοπό της εκτίμησης, πχ για δικαστική διαμάχη, για ΔΛΠ κλτ Το θέμα της εκτίμησης Το ακίνητο που εκτιμάται, είδος κλπ Ποια αξία ζητείται, πχ εμπορική αξία, εύλογη αξία κλπ 28

29 Την ημερομηνία εκτίμησης Δήλωση ότι μπορεί να αναλάβει την εκτίμηση και ότι δεν συντρέχουν λόγοι απόρριψης της εκτίμησης Τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιήσει και βάση ποιον προτύπων Τις παραδοχές που θα λάβει υπόψη στην εκτίμηση Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για την έκβαση της εκτίμησης Σε ποιο βαθμό επιθυμεί να ερευνήσει το ακίνητο. Να ζητήσει πρόσβαση /συνοδεία από τον πελάτη όπου κρίνει απαραίτητο Την αμοιβή του 29

30 Έκθεση εκτίμησης Αντίστοιχα μία έκθεση εκτίμησης θα πρέπει κατ ελάχιστον να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία: Το όνομα του πελάτη Τον σκοπό της μελέτης εκτίμησης Το αντικείμενο που εκτιμάται Το ιδιοκτησιακό καθεστώς Την βάση της εκτίμησης Την ημερομηνία της εκτίμησης Τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση 30

31 Τιςαρχέςπουβασίστηκεηεκτίμηση Τους όρους ανάθεσης της έκθεσης, τον βαθμό εμπιστευτικότητας της έκθεσης, τους περιορισμούς στην δημοσίευση αυτής κλπ Αν κρίνεται απαραίτητο την νομισματική μονάδα που χρησιμοποιείται Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έκθεση εκτίμησης Αυτοψία του ακινήτου και σε ποιο βαθμό έγινε Δήλωση των εκτιμητικών προτύπων που έλαβε χώρα η έκθεση Ανάλυση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε 31

32 Την αξία του ακινήτου αριθμητικά και γραπτά Υπογραφή και ημερομηνία 32

33 Αξίες ακινήτων Οι πιο συνήθεις αξίες των που αναφέρονται στις εκθέσεις εκτίμησης είναι: 1. Ηεμπορικήαξία(market value) 2.Αξία βάση της υψηλότερης και καλύτερης χρήσης (highest & best use value) 3. Ηεύλογηαξία(fair value) 4.Αποσβεσμένο Κόστος Αντικατάστασης (DRC) 5.Η μισθωτικήαξία(market rent) 6.Η αντικειμενικήαξία (Ελλάδα) 33

34 Εμπορική αξία Σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS, 8 th edition 2007) ορίζεται «το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο μια ιδιοκτησία θα μπορεί να συναλλαγεί, κατά την κρίσιμη ημερομηνία εκτίμησης, μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, σε μίασυναλλαγήεντόςτωνπλαισίωντηςαγοράςμετά από κατάλληλη προώθηση όπου καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει ενεργήσει με επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασμό». 34

35 Αξία βάση της υψηλότερης και καλύτερης χρήσης Ο όρος υψηλότερη και καλύτερη χρήση (highest & best use) ορίζεται από την IVSC ως «η πιθανότερηχρήση μιας ιδιοκτησίας που είναι φυσικά δυνατή, κατάλληλα δικαιολογημένη, νόμιμα επιτρεπτή, οικονομικά εφικτή και οδηγεί στην υψηλότερη αξία της ιδιοκτησίας που εκτιμάται» 35

36 Εύλογη αξία Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο ανταλλάσσεται ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο μεταξύ συνετών και πρόθυμων μελών, σε συνθήκες αγοράς, χωρίς να υπάρχει ειδικό συμφέρον ή σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών. Είναι λογιστική έννοια και περιέχεται στο ΔΛΠ 16 36

37 Αποσβεσμένο κόστος αντικατάστασης Το ΑΚΑ είναι η διαδικασία εκτίμησης που ακολουθεί ο εκτιμητής ώστε να καταλήξει στην αξία υπάρχουσας χρήσης ή στην αξία στην χρήση σε εξειδικευμένα ακίνητα που σπάνια, ίσως ποτέ, πωλούνται ή μισθώνονται αυτοτελώς στην αγορά. Ίσως μεταβιβασθούν ως τμήμα επιχείρησης. Απουσία αντίστοιχης αγοράς, το ΑΚΑ χρησιμοποιείται γιατηπαραγωγήανάλυσηςτηςαγοράς. Είναι λοιπόν ακατάλληλο σαν μεθοδολογία για επενδυτικά ακίνητα ή για ακίνητα πλεονασματικά σε σχέση με τις λειτουργικές απαιτήσεις της ιδιοκτήτριας επιχείρησης. 37

38 Μισθωτική αξία Σε αντιστοιχία με την εμπορική αξία είναι το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο μια ιδιοκτησία θα μπορεί να μισθωθεί, κατά την κρίσιμη ημερομηνία εκτίμησης, μεταξύ ενός πρόθυμου μισθωτή και ενός πρόθυμου εκμισθωτή, σε κατάλληλους όρους μίσθωσης, σε μία συναλλαγή εντός των πλαισίων της αγοράς μετά από κατάλληλη προώθηση όπου καθένα απότασυμβαλλόμεναμέρηέχειενεργήσειμε επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασμό 38

39 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αξίες των ακινήτων? Εθνική οικονομία Κατάσταση, ηλικία Τοποθεσία γεωγραφία Νομική τάξη του ακινήτου Παγκόσμιο οικονομικό κλίμα Τρέχον μίσθωμα Νομοθεσία φορολογικό Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου (αρχιτεκτονική, διαρρύθμιση) Η εγγύς κτηματαγορά Προοπτικές ανάπτυξης μίας περιοχής Τάσεις της μόδας 39

40 Πως διενεργούμε αυτοψίες Η διαδικασία που ακολουθείται για κάθε αυτοψία και η διάρκεια αυτής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ακίνητο που πρόκειται να εξετάσουμε. Τα ακίνητα που εκτιμούμε συνήθως κατηγοριοποιούνται σε: Κενή γη, εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου, εντός ζώνης Αξιοποιημένη γη Κατοικίες Καταστήματα Γραφεία 40

41 Βίλλες μονοκατοικίες Βιοτεχνικά / βιομηχανικά κτίρια Αποθήκες Logistics Εμπορικά κέντρα Ξενοδοχεία Μαρίνες Ιδιωτικά νησιά Λατομεία Σταθμοί αυτοκινήτων Διατηρητέα κτίρια Σεισμοπαθή κτίρια 41

42 Βασικός κανόνας είναι να πάμε στην αυτοψία «διαβασμένοι» με τον φάκελο των σχεδίων μαζί μας ώστε να πραγματοποιήσουμε ταύτιση των σχεδίων με την πραγματική κατάσταση και να εξακριβώσουμε τις όποιες αυθαιρεσίες πιθανόν να έχουν λάβει χώρα. Πολλοί εκτιμητικοί οίκοι διαθέτουν εκτιμητές εξειδικευμένους σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα οπότε δουλεύουν παράλληλα σε μεγάλα και σύνθετα ακίνητα. 42

43 Αυτοψία γηπέδων Κατά την επίσκεψη μας στο ακίνητο σημειώνουμε: Τοποθεσία /θέση ακινήτου σε σχέση με τον ανταγωνισμό Πρόσβαση οδικό δίκτυο Προβολή Θέα Μορφολογία εδάφους Σύσταση του εδάφους Γειτνίαση με θετικούς ή αρνητικούς παράγοντες Απόσταση από θάλασσα 43

44 Έρευνα αγοράς (ποια είναι η πλειοψηφία των κατασκευών, ποιο είναι το κτιριολογικό πρόγραμμα των περισσότερων κτιρίων, τιηλικίαέχειη πλειοψηφία των όμορων κατασκευών, πωλήσεις γηπέδων κενών, προσφορά ακινήτων, πωλήσεις νεόδμητων κατασκευών, πωλήσεις παλιών ακινήτων, ποια μεσιτικά γραφεία δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ποιοι εργολάβοι κλπ) Απαραίτητο ένα πρόσφατο τοπογραφικό. 44

45 Κτίσματα (γραφεία κατοικίες καταστήματα) Ελέγχουμε εξονυχιστικά τον φάκελο της άδειας οικοδομής (κατόψεις, τοπογραφικό, χρήση άδειας σε σχέση με τρέχουσα χρήση του ακινήτου, υπερβάσεις σε επιφάνεια, περίγραμμα, ύψος, θέση του κτίσματος, αποστάσεις από τα όρια κλπ) Ποιότητα κατασκευής και υλικών Βαθμός συντήρησης Τυχών ανακαινίσεις, αντικατάσταση υλικών Φθορές, αστοχία υλικών και ζημίες Πρόσβαση 45

46 Προβολή Θέα, όροφος Προσανατολισμός Αισθητική λειτουργικότητα Ηλικία (στα καταστήματα όχι απαραίτητα) Ιδιαίτερος χαρακτήρας της περιοχής σύγκριση των ανταγωνιστικών αναπτύξεων Έρευνα αγοράς ομοειδών ακινήτων 46

47 Βιοτεχνικά βιομηχανικά κτίρια αποθήκες Ελέγχουμε εξονυχιστικά τον φάκελο της άδειας οικοδομής (κατόψεις, τοπογραφικό, χρήση άδειας σε σχέση με τρέχουσα χρήση του ακινήτου, υπερβάσεις σε επιφάνεια, περίγραμμα, ύψος, θέση του κτίσματος, αποστάσεις από τα όρια κλπ) Ποιότητα κατασκευής και υλικών Βαθμός συντήρησης Τυχών ανακαινίσεις, αντικατάσταση υλικών Φθορές, αστοχία υλικών και ζημίες Γεωτρήσεις, ύπαρξη γερανογέφυρας, φορτία λειτουργίας 47

48 Πρόσβαση από οδικό δίκτυο Απόσταση από εθνική οδό Απόσταση από λιμάνια, τραίνα, αεροδρόμια κλπ Σύνδεση με ΟΣΕ Βρίσκεται εντός βιομηχανικής περιοχής? Υποδομές περιοχής ο μηχανολογικός εξοπλισμός εκτιμάται ξεχωριστά 48

49 Ξενοδοχεία Είναι ιδιαίτερα, πολυδιάστατα ακίνητα με πολλές παραμέτρους να ληφθούν υπόψη κατά περίπτωση. Εκτιμώνται κυρίως από έμπειρους εκτιμητές με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο είδος. Γενικά: Ελέγχουμε εξονυχιστικά τον φάκελο της άδειας οικοδομής (κατόψεις, τοπογραφικό, χρήση άδειας σε σχέση με τρέχουσα χρήση του ακινήτου, υπερβάσεις σε επιφάνεια, περίγραμμα, ύψος, θέση του κτίσματος, αποστάσεις από τα όρια κλπ) 49

50 Σήμα ΕΟΤ Αριθμός πραγματικών κλινών Πηγές εσόδων ξενοδοχείου (pool bar, mini market, restaurant, disco, spas, courts, water sports, ιδιωτική μαρίνα, θέατρο κλπ) Ισολογισμοί των πέντε (5) τουλάχιστον τελευταίων ετών Προσβάσεις απόσταση από αεροδρόμιο, λιμάνι, τραίνο κλπ Στατιστικά στοιχεία πελατών (ηλικία, χώρα προέλευσης, μέση διάρκεια παραμονής κλπ) 50

51 Έρευνα αγοράς και καταγραφή ανταγωνιστικών ξενοδοχειακών μονάδων στη ν εγγύς και ευρύτερη καμιάφοράπεριοχή(+/ 1*) Έρευνα τουριστικής αγοράς περιοχής (πληρότητα, high season, προέλευση τουριστών, μέση διάρκεια διακοπών, τιμές πόρτας ξενοδοχείων, δυναμικότητες ξενοδοχείων, κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων κλπ) Υπό ανάπτυξη μονάδες και πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία τους Ποιες μονάδες πουλήθηκαν πρόσφατα 51

52 Ποιεςμονάδεςξενοδοχείωνέκλεισανστηνπεριοχήκαι την αιτία Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπό εκτίμηση μονάδας Ηλικία, ποιότητα κατασκευής, βαθμός συντήρησης, ανακαινίσεις, αισθητική, περιβάλλων χώροι Εξοπλισμός δωματίων, εξοπλισμός κουζίνας κλπ Ειδικός / θεματικός χαρακτήρας ξενοδοχείου. Μοναδικότητα Και πολλά άλλα κατά περίπτωση 52

53 Διατηρητέα κτίρια Ηλικία κτιρίου Φθορές και ζημίες στα επιχρίσματα Υδραυλικά (σκουριασμένα, διαρροές κλπ) Στεγανότητα ταράτσας, διείσδυση νερού Κουφώματα (κατεστραμμένα, σφηνωμένα, σπασμένοι υαλοπίνακες κλπ) Δάπεδα Θέρμανση, τζάκια Ζημίες από σεισμούς 53

54 Ζημίες από καθιζήσεις Πρώτος γρήγορος έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου ΦΕΚ χαρακτηρισμού (διατηρητέο ως προς την πρόσοψη, καθ ολοκληρία κλπ ) Δυνατότητα εξάντλησης του ΣΔ Προσδιορισμός των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου στην αρχική του κατάσταση ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό Έρευνα στην περιοχή για μίσθωση πώληση αντίστοιχων κτιρίων 54

55 Μέτρα προστασίας κατά την αυτοψία Ο εκτιμητής εργάζεται σε ξένη ιδιοκτησία. Πρέπει να είναι διακριτικός και να μην αναστατώνει τους κατοίκους / χρήστες. Αυτό σημαίνει συχνά ότι πρέπει να ενεργεί γρήγορα, όχι όμως πρόχειρα Συχνά βιώνει εχθρικές καταστάσεις (διαζύγια, κατασχέσεις κλπ) και πρέπει να είναι ψυχικά προετοιμασμένος Εκτιμά τους κινδύνους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής προστασίας 55

56 Κράνος, ειδικά υποδήματα Φακό, μάσκα Χρήση σκάλας με συνοδεία Επίσκεψη σε εγκαταλελειμμένα κτίσματα (βιομηχανοστάσια, διατηρητέα, σεισμόπληκτα κλπ) με συνοδεία ή ενημέρωση στο γραφείο για την ώρα και τον τόπο της αυτοψίας. Προσοχή σε σάπια πατώματα, σύριγγες, φίδια, σκυλιά, πηγάδια κλπ Αυτοψίες σε λατομεία με συνοδεία Σε βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν ζητά συνοδεία από άνθρωπο της επιχείρησης. Επικίνδυνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κλπ 56

57 Έρευνα αγοράς Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της εργασίας του εκτιμητή. Οι κύριες πηγές πληροφόρησης του είναι: 1. Οργανωμένα μεσιτικά γραφεία 2.Εργολάβοι κατασκευαστές 3. Συνάδελφοι εκτιμητές, εκτιμητικοί οίκοι 4.Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων 5.Συμβολαιογράφοι 6.Τύπος, ειδικά άρθρα 7.Αγγελίες με πολύ προσοχή 57

58 Τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα Η International Valuation Standards Committee (IVSC) αποτελεί τον φορέα ο οποίος εκδίδει τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards IVS). Τα πρότυπα δημιουργήθηκαν από την ανάγκη τυποποίησης σύγκλισης διεθνώς του τρόπου εκτίμησης των ακινήτων. Είναι απόρροια της διεθνοποίησης των αγορών η οποία ξεκίνησε σταδιακά από το Το 1984 ιδρύθηκε η TIAVSC η οποία το 1994 μετονομάστηκε σε IVSC 58

59 Δηλαδή γίνεται προσπάθεια να εναρμονιστεί ο τρόπος που εκτελούμε εκτιμήσεις διεθνώς και να επισημανθούν οι όποιες διαφοροποιήσεις λαμβάνουν χώρα (όταν συμβαίνει) σε διάφορα κράτη. Επίσης υπήρξε η ανάγκη σύγκλισης των εκτιμήσεων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards IAS) και να επισημανθούν οι υποχρεώσεις των εκτιμητών σε εκθέσεις εκτίμησης για οικονομικές καταστάσεις. Τα εκτιμητικά πρότυπα δεν είναι παγιωμένα αλλά κατά καιρούς γίνονται κατάλληλες προσθήκες, απόρροια της μετεξέλιξης των αγορών. Οπότε απαιτείται συνεχής ενημέρωση παρακολούθηση. 59

60 Σημαντικό ρόλο για τα παραπάνω παίζει η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η διακρατική μετακίνηση κεφαλαίων. To Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.) εκδίδει πρότυπα (Red Book, Appraisal and Valuation Standards, 2009, 6 th Edition) τα οποία συμπλέουν με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS) της IVSC (IVS, 2007, 8 th Edition) 60

61 Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των IVS οι εκτιμήσεις που γίνονται βάση των προτύπων αυτών πρέπει να πραγματοποιούνται από εκτιμητές με επαρκείς γνώσεις, έντιμους, αμερόληπτους, ανιδιοτελείς, με ξεκάθαρη διατύπωση, χωρίς παραπλανητικά στοιχεία και να αποκαλύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και της πηγές ώστε ο πελάτης να κατανοεί πλήρως την έκθεση εκτίμησης. Οι εκτιμητές πρέπει να προωθούν και να υπερασπίζονται οι ίδιοι το επάγγελμα 61

62 Οι πελάτες πρέπει να δέχονται εκτιμήσεις βάση των IVS μόνο όταν αυτές παράγονται από επαγγελματίες εκτιμητές κατάλληλα εκπαιδευμένους, οιοποίοιείναι μέλη Εθνικού Φορέα. Ο οποίος φορέας επιβάλει την τήρηση προτύπων καταλληλότητας του εκτιμητή την πιστοποίηση της ικανότητας, τυπικών προσόντων και επάρκειας του εκτιμητή κώδικα δεοντολογίας εμπειρία του εκτιμητή στοιχεία αναγκαία για την έκθεση εκτίμησης 62

63 Όταν απουσιάζει ένας αντίστοιχος θεσμός από μία χώρα την ευθύνη την έχει ο πελάτης αναφορικά στην επιλογή του εκτιμητή Με την πάροδο του χρόνου οι χώρες συμμορφώνονται διαμορφώνοντας κατάλληλους φορείς. 63

64 Ποιες είναι η μέθοδοι εκτίμησης? Σύμφωνα με τα IVS οι μέθοδοι εκτίμησης της αγοραίας αξίας είναι οι παρακάτω τέσσερις (4): 1. Η συγκριτική μέθοδος 2.Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης της προσόδου 3. Η υπολειμματική μέθοδος 4.Η μέθοδος του κόστους αντικατάστασης 64

65 Η οικονομική κρίση Η τρέχουσα οικονομική κρίση δεν είναι η πρώτη στην ιστορία. Προηγήθηκαν η βαθιά ύφεση του 1929 και η Ιαπωνική κρίση του (κρίση των savings & loans). Η παρούσα οικονομική κρίση, η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία μετά την μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 1929 στηρίχθηκε στην ίδια λανθασμένη παραδοχή που έγινε και στην Ιαπωνία, ότι δηλαδή η αξία των ακινήτων συνεχώς θα αυξάνει. 65

66 Η παρούσα οικονομική κρίση ξεκίνησε στην Αμερική, με την εσφαλμένη εκτίμηση των αμερικάνικων τραπεζών ότι οι αξίες των ακινήτων συνεχώς θα αυξάνουν και σύντομα εξαπλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Πως έγινε αυτό? Η κεντρική ιδέα είναι να συνδεθούν οι επενδυτές με τα υποθηκευμένα ακίνητα των πολιτών. 66

67 Ιδιοκτήτες ακινήτων επενδυτές δάνεια Τράπεζες κεφάλαιο σπίτια Ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία κλπ 67

68 2001, η US Federal Reserve (κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ) ρίχνει τα επιτόκια στο 1%. Αυτό πρακτικά σημαίνει «φθηνό» χρήμα για τις τράπεζες, οι οποίες δανείζονται μεγάλα κεφάλαια. Υποθέτουμε ότι μία οικογένεια με καλά πιστοληπτικά κριτήρια επιθυμεί να αγοράσει ένα σπίτι. Πηγαίνει και παίρνει ένα δάνειο υποθηκεύοντας το σπίτι. Αποτέλεσμα ένα σπίτι πουλήθηκε, η τράπεζα πούλησε χρήμα και η οικογένεια έχει πια ένα σπίτι και μία δόση δανείου να εξυπηρετεί. Η εν λόγω οικογένεια δεδομένου ότι έχουν καλές και σταθερές δουλειές κλπ θεωρείται ασφαλής δανειολήπτης με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και με μικρό κίνδυνο αδυναμίας να εξυπηρετήσει το δάνειο (prime loan). Ο τραπεζίτης στην συνέχεια τιτλοποιεί τις απαιτήσεις των prime loans με την έκδοση των λεγόμενων CDO s (Collateralized Dept Obligations). Τα CDO είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία έχουν μία διαβάθμιση στις αποδόσεις που εξασφαλίζουν αλλά και στο ρίσκο 68

69 CDO slices: safe OK risky Απόδοση: 4% 7% 10% *Οι αποδόσεις δίνονται ενδεικτικά για το παράδειγμα. 69

70 CDO $$$$$$$$ Επενδυτές σε όλο τον κόσμο 70

71 Η απληστία όμως ώστε να πουλήσουν περισσότερα προϊόντα «CDO» οδήγησε στην χορήγηση περισσότερων δανείων σε άτομα με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα και υψηλό κίνδυνο να μην μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το δάνειο (subprime loans). Θεωρητικά καθώς οι τιμές των ακινήτων πάντα θα αυξάνονταν δεν υπήρχε πρόβλημα γιατί τα υποθηκευμένα ακίνητα που κατάσχονταν τα πουλούσαν ξανά στην αγορά οπότε δεν υπήρχε ζημία. Με τον ίδιο τρόπο CDO πουλήθηκαν σε ολόκληρο το πλανήτη σε επενδυτές που αποσκοπούσαν σε υψηλό και γρήγορο κέρδος. 71

72 Οι τράπεζες στην Αμερική είχαν φτάσει σε σημείο να δανείζουν με δείκτη LTV (Loan to Value) 120%, δηλαδή 1,2 φορές την αξία του ακινήτου. Θεωρητικά πάλι επειδή τα ακίνητα θα ανέβαιναν δεν διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο. Παράλληλα οι πιέσεις στους εκτιμητές για να υπερεκτιμήσουν τα ακίνητα ώστε να δοθούν περισσότερα δάνεια ήταν αφόρητες. Όπως είναι φυσικό οι δανειολήπτες υψηλού κινδύνου άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να μην εξυπηρετούν τα δάνεια, πάρα πολλά κατασχεμένα σπίτια βγήκαν προς πώληση και καθώς η προσφορά υπερέβη την ζήτηση 72

73 τελικώς οι τιμές των ακινήτων στην Αμερική άρχισαν να πέφτουν δραματικά. Ακόμα και οι καλοπληρωτές και τυπικοί δανειολήπτες άρχισαν να αναρωτούνται αν αξίζει τον κόπο να πληρώνουν ένα δάνειο $ όταν το σπίτι σήμερα αξίζει $ Δεν φτάνει μόνο αυτό. Λόγω της κρίσης άρχισαν να βλέπουν τα επιτόκια να αυξάνονται σημαντικά. Οι επενδυτές και οι τραπεζίτες είχαν στα χέρια τους μία ωρολογιακή βόμβα που την είχαν αγοράσει πολύ ακριβά και κανείς πια δεν την ήθελε ώστε να την κεφαλαιοποιήσουν. 73

74 Το αποτέλεσμα είναι να ακολουθήσει η μία χρεωκοπία μετά την άλλη. Η Lehman Brothers μετάαπόμίαπορεία158 ετών χρεοκόπησε δημιουργώντας τεράστια αναταραχή στο τραπεζικό σύστημα. Η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία του κόσμου A.I.G. κρατικοποιήθηκε. Συνολικά 121 τράπεζες εντός των ΗΠΑ έκλεισαν μέσα στο 2009 και οι προβλέψεις μιλούν για πολύ πιο άσχημα νούμερα μέσα στο Τα λεγόμενα σήμερα και τοξικά προϊόντα (CDO s) πουλήθηκαν σε όλο τον πλανήτη με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί το πρόβλημα στις οικονομίες όλων των χωρών. 74

75 Ακόμα και η γερμανική, συντηρητική κατά τα άλλα στην χορήγηση δανείων, τράπεζα Hypo χρειάστηκε στήριξη ύψους από την γερμανική κυβέρνηση για να μην κινδυνεύσει με κατάρρευση. Η ελληνική αγορά τώρα μπαίνει σε ύφεση σύμφωνα με τους αναλυτές των τραπεζών, ενώ πια η Αμερική δείχνει ότι έχει αρχίσει να εξέρχεται. Τα ακίνητα στην Ελλάδα είναι υπερεκτιμημένα και σίγουρα θα γίνουν διορθώσεις στις εμπορικές αξίες τους. Ήδη σύμφωνα με μελέτες και έρευνες αγοράς εκτιμητικών οίκων στην Ελλάδα, μεσιτικών γραφείων και με άρθρα στον τύπο οι αξίες των ακινήτων στην Ελλάδα είναι μέχρι και 25% υπερεκτιμημένες. 75

76 Ήδη σήμερα οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα πέφτουν και προβλέπω προσωπικά ότι θα συνεχίσουν να πέφτουν για καιρό. 76

77 Πρόσφατα στο περιοδικό Property EU Magazine (no.2 Μάρτιος 2009) δημοσιεύτηκε το άρθρο του Jubi Seebus Crises Exposes Valuation Flaws. Στο άρθρο του αναφέρει την άποψη του Michel Brodtman, CBRE s Head of Valuation UK, για το ποια είναι τελικά η δουλειά του εκτιμητή: Our job is not to decide what value should be, but what a buyer is prepared to pay. We re not here to forecast, but to provide a mirror. 77

78 Η συγκριτική μέθοδος Ονομάζεται αλλιώς ως μέθοδος της κτηματαγοράς. Στην αγγλική γλώσσα μεταφράζεται ως «the comparative method». Θεωρείται ο θεμέλιος λίθος της εκτιμητικής επιστήμης. Αποτιμά κυρίως την εμπορική αξία (market value) ήτο μίσθωμα (market rent) ενός ακινήτου. 78

79 Να εφαρμόζεται πάντα, όταν κρίνεται κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο τύπο ακινήτου. Ακόμα και όταν θεωρείται απλά αποδεκτή, να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεθοδολογίες. Μαςβοηθάσυχνάναδιασταυρώσουμετααποτελέσματα άλλων μεθόδων και να καταλήξουμε αν είναι λογικά. Τα μαθηματικά της μεθόδου συγκριτικών στοιχείων είναι πολύ απλά και στηρίζονται σε απλές αναγωγές. Πάραυτα απαιτείται εμπειρία (τέχνη για πολλούς) ώστε να συγκεντρωθούν κατάλληλα και ικανού αριθμού συγκριτικά στοιχεία. 79

80 Η βασική αρχή της μεθόδου είναι η σύγκριση του υπό εκτίμηση ακινήτου (τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του) με ομοειδή ακίνητα στην εγγύς περιοχή για τα οποία έχουμε πληροφόρηση για τις τιμές συναλλαγής τους. Η σύγκριση έγκειται μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, οι διαφορές των οποίων με την χρήση των κατάλληλων αναγωγών μας οδηγεί στην εμπορική αξία του υπό εκτίμηση ακινήτου. 80

81 Εφαρμόζονται οι ίδιες αναγωγές για όμοια χαρακτηριστικά σε όλο το δείγμα. Ο μικρός αριθμός ή η ανομοιογένεια των συγκριτικών στοιχείων οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο για την αξιοπιστία του αποτελέσματος της μεθόδου. Γενικά είναι φρόνιμο ο εκτιμητής να εφαρμόζει περισσότερες από μία μεθοδολογίες πριν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για την αξία ενός ακινήτου. 81

Νικόλας Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Νικόλας Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Νικόλας Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. ας γνωριστούμε Συμμετέχοντες ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 112 3 1 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 41 20 16 8 6 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγήστιςεκτιµήσεις ακινήτων Οµιλητής: Ηµεροµηνία: Τοποθεσία: Χάρης Μπακιρτζόγλου, MSc, MRICS 21 Μαίου 2012 Θεσσαλονίκη, ΤΕΕ-ΤΚΜ Τιείναιεκτίµηση; Υπάρχουν πολλοί ορισµοί αναφορικά στο τι είναι τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά 5 Συγκριτική μέθοδος 5.1. Γενικά Η συγκριτική μέθοδος εκτίμησης ακινήτων είναι η πιο βασική μέθοδος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Θεωρείται η μητέρα όλων των μεθόδων εκτίμησης και συνηθίζεται να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Γενικοί Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίμησης Η ΝΑΙ Hellas/AVENT AE για την παροχή των εκτιμητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχε διέπεται από τις ακόλουθες υποθέσεις, περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. Η Μέθοδος αυτή βασίζεται στην Αρχή ότι η αξία αποκτάται από το Μικτό Κόστος Αντικατάστασης, το οποίο αποσβένεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc East London University Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer Real Estate Property Sample Paper [Part B oly] Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι ιδιώτες, που αποτελούν την μεγαλύτερη και ευρύτερη γεωγραφικά πελατεία στην Ελληνική κτηματαγορά, έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Θεσσαλονίκη 2010 Σπύρος Ράπτης Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜSc Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) 2/11/07 2

(cost approach) 2/11/07 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου 2.800 µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ

(cost approach) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοτεχνία επεξεργασίας κρεάτων επί αγροτεµαχίου επιφανείας 11.662,37 µ2 (Η εκτίµηση αναφέρεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 6: Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων» ΠΟΛ.1118/13.8.2008 Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τ έλους Ακινήτων φυσικών προσώπων Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008 Αριθ. Πρωτ: 1085787/888/0013

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

6-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

6-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 6-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College Αντικείμενο μάθησης 1. Λογιστική των αποθεμάτων 6-2 Λογιστική των αποθεμάτων Πίνακας 6-1 Αντιπαράθεση μιας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αδραμυττίου 45, Νέα Σμύρνη Αττική, 11145

Αδραμυττίου 45, Νέα Σμύρνη Αττική, 11145 Αδραμυττίου 45, Αττική, 11145 Αγοραία Αξία Πώλησης 196,000 Εύρος εκτιμώμενης αξίας από 176,000 έως 215,000 Μέθοδος Εκτίμησης: Ο υπολογισμός της εμπορικής αξίας του ακινήτου έχει γίνει με τη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327 1 -''INTERHOME'' πωλείται γκαρσονιέρα 50τμ 1Δ 1ου ορόφου ετοιμοπαράδοτο το διαμέρισμα διαθέτει ατομικό φυσικό αέριο, θωρακισμένη πόρτα. (κωδ 28828) Τιμή 100.000 Καλέστε 2310317100 6936146412 Κωδ.: < 28828

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων Υπερπροσφορά ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «υπερπροσφορά» (Investopedia) Η υπερβολική ποσότητα ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας. Η Υπερπροσφορά προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κοντά σας από το 1978 Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κινητό: +30 (6932) 75 66 57 +30 (6945) 34

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer in Real Estate Property Sample Paper Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η *02011522712960016* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fevxoσ ΔΕντΕΡΟ) 12101 4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 -- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023038/332/A0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1047 I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Τίτλος εργασίας: Η επίδραση της λογιστικής της εύλογης αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Στόχος της εργασίας Να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 3 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Λογιστική υλικών πάγιων στοιχείων πρόσθετες έννοιες 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Λ Π Λ Π 23 Κόστ σ ος α ν α εισ ι µ σ ού IAS 23 Bo B rr r o r wi w n i g C o C st s s t Λ Π Λ Π

Λ Π Λ Π 23 Κόστ σ ος α ν α εισ ι µ σ ού IAS 23 Bo B rr r o r wi w n i g C o C st s s t Λ Π Λ Π ΛΠ 23 Κόστος ανεισµού IAS 23 Borrowing Costs ΛΠ 23 1 Το κόστος δανεισµού που µπορεί να σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εταιρεία υιοθέτησε από 1/1/2005,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ Ορισμός Αναγνώριση ΕΠ Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Αρχική αποτίμηση στο κόστος. Τιμή Αγοράς + Δασμοί Εισαγωγής + Λοιποί Φόροι (μη ανακτήσιμοι) + Λοιπά Άμεσα Έξοδα (π.χ. μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: PEF-000123 Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κον Πουλημένο Παναγιώτη Αν. Τσόχα 18-20 Αθήνα, 11521 10 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 1. Όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών της λειτουργίας του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος της Εταιρείας μας δεν μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν.

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Πειραιώς Βασικοί Ορισμοί Διαχρονική Αξία Χρήματος Το χρήµα έχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα