ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ"

Transcript

1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Πολιτική εκτέλεσης εντολών του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Ενημέρωση σας σχετικά με το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών Προστασία χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων σας Διαχείριση χαρτοφυλακίου Γλώσσα και τρόποι επικοινωνίας... 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Ορισμοί και κατηγοριοποίηση πελατών Περιπτώσεις λήψης συναίνεσης από τον πελάτη σχετικά με την κατηγοριοποίησή του Συνέπειες κατηγοριοποιήσεως πελατών Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής - Ορισμοί Προσδιορισμός καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων Εντοπισμός, πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Ενημέρωση πελατών για καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων Αντιπαροχές Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων Τήρηση αρχείου και περιοδικές αναθεωρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Παράγοντες εκτέλεσης Κριτήρια προσδιορισμού της βαρύτητας των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης Τόποι Διαπραγμάτευσης Διαμεσολαβητές αγοράς Εκτέλεση εντολών Ομαδοποίηση και επιμερισμός εντολών Παρακολούθηση και αναθεώρηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 20

3 Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες από τις εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα (εφεξής ο «Όμιλος»), οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του Ν. 3606/2007. Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα ενημέρωση, καθώς και από τις πολιτικές των παραρτημάτων αυτής, είναι οι εξής (εφεξής οι «Καλυπτόμενες Εταιρείες»): Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ Οι παρεχόμενες σε εσάς επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία συμφωνείτε να διενεργούνται επενδύσεις, είτε κατόπιν προηγούμενης εντολής σας είτε για λογαριασμό σας από κάποια εκ των Καλυπτόμενων Εταιρειών, καθώς και οι ειδικότεροι όροι που διέ-πουν την παροχή των συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών σε εσάς, περιγράφονται ειδικά στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που θα υπογράψετε με την εκάστοτε Καλυπτόμενη Εταιρεία. Πριν από την Υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρέπει να έχετε μελετήσει και κατανοήσει τις πληροφορίες του παρόντος που αφορούν τις παρεχόμενες σε εσάς επενδυτικές υπηρεσίες. Για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης έχετε κατηγοριοποιηθεί ως Ιδιώτης Πελάτης, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ως Παράρτημα 1 Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να κατηγοριοποιηθείτε ως Επαγγελματίας Πελάτης. Εφόσον ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συμφωνήσει σε αυτή την κατηγοριοποίηση, αφού διενεργήσει τον κατάλληλο έλεγχο και πειστεί ότι πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια για την ως άνω κατηγοριοποίησή σας, θα πρέπει να συνάψετε τη σχετική σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για επαγγελματίες πελάτες. Κύρια συνέπεια της κατηγοριοποίησής σας ως Επαγγελματία Πελάτη είναι ότι το πλαίσιο των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ενημέρωσης, εκτέλεσης και διαχείρισης εντολών, θα διαμορφώνεται κυρίως με βάση τις μεταξύ μας συμφωνίες και συνεννοήσεις, και δευτερευόντως από τις υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 3606/07. Ενδεικτικά, εφόσον επιλέξετε να κατηγοριοποιηθείτε ως επαγγελματίας πελάτης: Δεν λαμβάνετε προηγούμενη ενημέρωση επί των χρεώσεων. Δεν απαιτείται σύναψη έγγραφης σύμβασης για κάθε νέα υπηρεσία. Δεν διενεργείται έλεγχος συμβατότητας κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών σας. Τεκμαίρεται η γνώση και εμπειρία σας στον έλεγχο καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικής συμβουλής ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. Ο Όμιλος μπορεί να σας παράσχει βελτίωση τιμής υπό προϋποθέσεις κατά την εσωτερικοποίηση πιθανών εντολών σας. Δικαιούστε να καθορίζετε κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών σας. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία των εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα ενημέρωση, καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων εποπτευουσών αρχών: Καλυπτόμενη εταιρεία και στοιχεία επικοινωνίας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Αμερικής 4, Αθήνα Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ.: (από σταθερό), (από κινητό ή το εξωτερικό), fax: Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Σταδίου 10, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: Πειραιώς Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Κοραή 3, Αθήνα , τηλ.: , fax: , Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ, Λ. Βας. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα , τηλ.: , fax: Εποπτεύουσα Αρχή και στοιχεία επικοινωνίας Τράπεζα της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα , τηλ.: , fax: , , Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: 1

4 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο Όμιλος μπορεί να σας παρέχει ενδεικτικά τις κάτωθι επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες: Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό σας, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως εξειδικεύονται στη σχετική σύμβαση που υπογράφετε. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό σας, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης για λογαριασμό σας ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών, όπως εξειδικεύονται στη σχετική σύμβαση που υπογράφετε. Διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Καλυπτόμενης Εταιρείας, του χαρτοφυλακίου σας, στο πλαίσιο εντολής σας. Ο Όμιλος, μέσω των Καλυπτόμενων Εταιρειών του, παρέχει τόσο εξατομικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων ιδιωτών πελατών (tailor made) όσο και διαχείριση επί τη βάσει προτύπων χαρτοφυλακίων ανά επενδυτικό προφίλ, κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια και προθεσμιακές καταθέσεις. Παροχή επενδυτικών συμβουλών, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης, η οποία συνίσταται στην παροχή τόσο εξατομικευμένων συμβουλών, είτε κατόπιν αιτήσεως σας είτε με πρωτοβουλία του Ομίλου, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα, όσο και επί προτύπων επενδυτικών καλαθιών ανά επενδυτικό προφίλ, αποτελούμενων κυρίως από αμοιβαία κεφάλαια και προθεσμιακές καταθέσεις. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό σας, κυρίως στο πλαίσιο παροχής μιας εκ των ανωτέρω επενδυτικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. Παροχή πιστώσεων ή δανείων προς διενέργεια συναλλαγής εκ μέρους σας σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως εξειδικεύονται στη σύμβαση που υπογράφετε. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. Παροχή σχετιζόμενων με την αναδοχή υπηρεσιών. Οι ανωτέρω επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τις Καλυπτόμενες Εταιρείες, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει η κάθε μία από αυτές και μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με εσάς. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας στο Παράρτημα ΙV της παρούσας παρουσιάζονται οι επενδυτικές υπηρεσίες που δυνητικά παρέχονται από κάθε μία εκ των Καλυπτόμενων Εταιρειών. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς σάς επισημαίνει ρητά ότι, εκτός και αν η Καλυπτόμενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες συμφωνήσει με ειδική γραπτή σύμβαση να σας παρέχει Επενδυτικές Συμβουλές ή Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να προβείτε στη δική σας αξιολόγηση οποιασδήποτε συναλλαγής που εξετάζετε και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση ή άλλου είδους επικοινωνία από τον Όμιλο, ως εάν αυτή αποτελούσε Επενδυτική Συμβουλή ή Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου ή οποιαδήποτε άλλη σύσταση σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή. Πριν από την παροχή των ως άνω επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών κατά περίπτωση, η Καλυπτόμενη Εταιρεία που θα σας παρέχει την επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία θα προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας και/ή συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Εκτίμηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών και Υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3606/2007, η Καλυπτόμενη Εταιρεία, για να εκτιμήσει την καταλληλότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση χαρτοφυλακίου, σας ζητά πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία, καθώς και με την οικονομική σας κατάσταση και τους επενδυτικούς σας στόχους, τις οποίες οφείλετε να παράσχετε. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης, η Καλυπτόμενη Εταιρεία εκτιμά το επενδυτικό σας προφίλ, την ικανότητά σας να κατανοήσετε τους κινδύνους του οποίους συνεπάγεται η συναλλαγή που σας συμβουλεύουμε να ενεργήσετε ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας και σας παρέχει υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για εσάς. Αναφορικά με τους Επαγγελματίες Πελάτες, η Καλυπτόμενη Εταιρεία θεωρεί ότι κατέχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, που σας χορηγείται από την Καλυπτόμενη Εταιρεία πριν από τη σύναψη σύμβασης που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή παροχής επενδυτικών συμβουλών. Δηλώνετε δε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ολοκληρωμένες και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Σε περίπτωση που δεν λάβει από εσάς τις παραπάνω πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας, η Καλυπτόμενη Εταιρεία δεν θα προβεί στην παροχή επενδυτικών συμβουλών προς εσάς ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. 2. Εκτίμηση Συμβατότητας Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη και Διαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών Για την εκτίμηση της συμβατότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Καλυπτόμενη Εταιρεία με το επενδυτικό σας προφίλ, η Καλυπτόμενη Εταιρεία ζητά πληροφορίες για τη γνώση και την εμπειρία σας οι οποίες θα βεβαιώνουν ότι είστε σε θέση να κατανοήσετε τους κινδύνους που συνδέονται με το ζητούμενο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, που σας χορηγείται από την Καλυπτόμενη Εταιρεία πριν από τη σύναψη σχετικής σύμβασης επενδυτικών υπηρεσιών. Δηλώνετε δε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ολοκληρωμένες και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Εάν δεν παρέχετε την απαιτούμενη πληροφόρηση ή η Καλυπτόμενη Εταιρεία θεωρήσει, στη βάση της διαθέσιμης πληροφόρησης, ότι το εν λόγω επενδυτικό προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι συμβατά με το επενδυτικό σας προφίλ, σας προειδοποιεί σχετικά πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. Ειδικότερα, για υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε απλά χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως, π.χ., εισηγμένες μετοχές, 2

5 ομόλογα, μερίδια ΟΣΕΚΑ) σε ελληνικές και ξένες αγορές, η Καλυπτόμενη Εταιρεία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου ή της υπηρεσίας που παρέχεται, επομένως δεν καλύπτεστε από την προστασία που απορρέει από τους σχετικούς κανόνες. Αναφορικά με τους Επαγγελματίες Πελάτες, η Καλυπτόμενη Εταιρεία δύναται να υποθέσει ότι έχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει ο Όμιλος, επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας ενημέρωσης. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η πολιτική εκτέλεσης εντολών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς επισυνάπτεται ως παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας ενημέρωσης. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Καλυπτόμενη Εταιρεία διενεργεί για λογαριασμό σας συγκεκριμένη συναλλαγή ή διαβιβάζει προς εκτέλεση σε τρίτο δική σας εντολή, εκτός των περιπτώσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σας αποστέλλει σχετικά με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για εσάς ή εκ μέρους σας ένα πινακίδιο επιβεβαίωσης ή ενημέρωσης, στο οποίο καταγράφονται οι λεπτομέρειες της συναλλαγής. Η αποστολή διενεργείται το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση της εντολής ή μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που αποστέλλει στην Καλυπτόμενη Εταιρεία τυχόν τρίτος, ο οποίος μεσολάβησε στην εκτέλεση της εντολής σας. Η Καλυπτόμενη Εταιρεία δεν αποστέλλει ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής εάν πρόκειται να αποσταλεί άμεσα σε εσάς από τρίτο πρόσωπο που μεσολάβησε στη συναλλαγή επιβεβαίωση που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. Σημειώνεται ότι η ΑΕΔΑΚ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς δεν υποχρεούται να σας αποστέλλει την ως άνω επιβεβαίωση για τη διενέργεια συμμετοχής ή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται ή μεριδίων μετοχών/μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων που αντιπροσωπεύει. 2. Η ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής, η οποία θα σας αποσταλεί, περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες: την ημέρα εκτέλεσης, το χρόνο εκτέλεσης, το είδος της εντολής, τον τόπο εκτέλεσης, το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου, αναφορά στη φύση της εντολής (αγορά, πώληση, ή άλλο σε περίπτωση που δεν είναι εντολή αγοράς ή πώλησης), την ποσότητα, την τιμή ανά μονάδα και το συνολικό τίμημα. Επίσης, η ίδια ενημέρωση θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των προμηθειών και χρεώσεων, τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με το διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και γνωστοποίηση αν ο αντισυμβαλλόμενός σας ήταν η ίδια η Καλυπτόμενη Εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ή άλλος πελάτης της Καλυπτόμενης Εταιρείας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, εκτός εάν η εντολή εκτελέστηκε μέσω συστήματος διαπραγμάτευσης που διευκολύνει την ανώνυμη διαπραγμάτευση. 3. Κατόπιν γραπτού αιτήματός σας, η Καλυπτόμενη Εταιρεία θα σας αποστείλει την ανάλυση των προμηθειών ή χρεώσεων, που σχετίζονται με την εκτελεσθείσα εντολή. Επίσης, κατόπιν γραπτού αιτήματός σας, η Καλυπτόμενη Εταιρεία μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εντολής σας. 4. Κατά παρέκκλιση από την ενημέρωση της παραγράφου 1, όταν η Καλυπτόμενη Εταιρεία εκτελεί εντολές για λογαριασμό σας που αφορούν ομόλογα για τη χρηματοδότηση σύμβασης ενυπόθηκου δανείου σας, θα σας γνωστοποιεί τη συναλλαγή ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των όρων του ενυπόθηκου δανείου, το αργότερο ένα μήνα μετά την εκτέλεση της σχετικής εντολής για την αγορά του ομολόγου. 5. Σε περίπτωση εντολής σας, η οποία αφορά μερίδια ή Μετοχές Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και η οποία εκτελείται περιοδικά, η Καλυπτόμενη Εταιρεία, αντί της ειδοποίησης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης της εντολής, θα σας παρέχει κάθε τρίμηνο περιοδική ενημέρωση με τα στοιχεία της παραγράφου 2. Σημειώνεται ότι η ΑΕΔΑΚ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς δεν υποχρεούται να σας αποστέλλει την ως άνω επιβεβαίωση για τη διενέργεια συμμετοχής ή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται ή μεριδίων μετοχών/μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων που αντιπροσωπεύει. 6. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Καλυπτόμενη Εταιρεία σάς παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου σάς αποστέλλει ή μεριμνά να σας αποσταλεί ανά εξάμηνο περιοδική ενημέρωση, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Ενημέρωση για το περιεχόμενο και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, καθώς και λεπτομέρειες για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο τηρείται στο χαρτοφυλάκιο, την αξία του στην αγορά ή την εύλογη αξία του, εάν η αξία του στην αγορά δεν είναι διαθέσιμη, το πιστωτικό υπόλοιπο κατά την αρχή και το τέλος της περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση, καθώς και την απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση. Το συνολικό ποσό των αμοιβών και προμηθειών που χρεώθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η ενημέρωση, με χωριστή αναφορά του συνόλου των αμοιβών διαχείρισης και το σύνολο των εξόδων που συνδέονται με την εκτέλεση εντολών. Σύγκριση της απόδοσης κατά την περίοδο που καλύπτει η ενημέρωση, σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς που, τυχόν, έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση διαχείρισης. Το συνολικό ποσό των συνδεόμενων με το χαρτοφυλάκιό σας μερισμάτων, τόκων και άλλων πληρωμών που λήφθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η ενημέρωση. Πληροφορίες σχετικά με εταιρικές πράξεις που παρέχουν δικαιώματα σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο. Τις πληροφορίες της παραγράφου 2 για κάθε συναλλαγή η οποία εκτελέστηκε κατά την περίοδο που καλύπτει η ενημέρωση. 7. Δικαιούστε να ζητήσετε εγγράφως να λαμβάνετε την περιοδική ενημέρωση της ανωτέρω παραγράφου ανά τρίμηνο. Επίσης, δικαιούστε να ζητήσετε εγγράφως να ενημερώνεστε αμέσως για τις συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας. Στην περίπτωση αυτή, σας αποστέλλεται επιβεβαίωση κάθε συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ωστόσο, η ενημέρωση της παραγράφου 6 αποστέλλεται ανά δωδεκάμηνο, εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί μεταξύ μας η επένδυση των διαθεσίμων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα ή διαπραγματεύσιμους τίτλους επιλογής με αναφορά κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη. Τέλος, δικαιούστε κατόπιν γραπτού αιτήματός σας, να λάβετε λεπτομερή ανάλυση των αμοιβών και των προμηθειών που βαρύνουν το χαρτοφυλάκιό σας για κάθε περίοδο ενημέρωσης. 3

6 8. Στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ μας η παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση με μόχλευση, η περιοδική ενημέρωση γίνεται τουλάχιστον ανά μήνα. 9. Επίσης, εφόσον η Καλυπτόμενη Εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιό σας ή κινεί λογαριασμούς σας που περιλαμβάνουν ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ενδεχόμενη υποχρέωσή σας, σας γνωστοποιεί, επιπροσθέτως, κάθε ζημία που υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ μας στην ειδικότερη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το αργότερο στο τέλος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή στο κλείσιμο της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εάν η υπέρβαση του ορίου σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα. 10. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Καλυπτόμενη Εταιρεία κατέχει χρηματοπιστωτικά σας μέσα σάς αποστέλλει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατάσταση περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει: Λεπτομερή στοιχεία για όλα τα χρηματοπιστωτικά σας μέσα που κατέχει η Καλυπτόμενη Εταιρεία για λογαριασμό σας, κατά το τέλος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση. Ενημέρωση κατά πόσον τα χρηματοπιστωτικά σας μέσα αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. Ενημέρωση κατά πόσον αποκτήσατε οποιοδήποτε όφελος ως αποτέλεσμα συμμετοχής σας σε συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων, καθώς και τη γενεσιουργό αιτία αυτού του οφέλους. Η Καλυπτόμενη Εταιρεία, εφόσον κατέχει χρηματοπιστωτικά σας μέσα εξαιτίας της παροχής προς εσάς της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μπορεί να ενσωματώνει την κατάσταση περιουσιακών στοιχείων πελάτη στην περιοδική ενημέρωσή σας, σύμφωνα με την παράγραφο 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΑΣ 1. Η Καλυπτόμενη Εταιρεία, προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια που σας ανήκουν: Τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασμούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό σας από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία. Τηρεί τα αρχεία και τους λογαριασμούς σας κατά τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει την ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό σας. Εξετάζει ανά τακτά διαστήματα τη συμφωνία μεταξύ των λογαριασμών και αρχείων που τηρεί η ίδια με τους λογαριασμούς και τα αρ χεία που τηρούν τυχόν τρίτοι, οι οποίοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό σας. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα χρηματοπιστωτικά σας μέσα που τυχόν έχουν κατατεθεί σε τρίτο μπορούν να διαχωριστούν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην Καλυπτόμενη Εταιρεία και από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε αυτόν τον τρίτο, με τη χρήση λογαριασμών σε διαφορετικά ονόματα στα βιβλία του τρίτου ή με άλλα ισοδύναμα μέτρα με τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας. Θεσπίζει κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων σας ή των δικαιωμάτων σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, πλημμελούς τήρησης αρχείου ή αμέλειας. 2. Οι συναλλαγές που καταρτίζονται μέσω των Καλυπτόμενων Εταιρειών του Ομίλου, καλύπτονται είτε από το Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) εφόσον διενεργούνται μέσω της Τράπεζας είτε από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (το Συνεγγυητικό), εφόσον διενεργούνται μέσω της ΑΕΔΑΚ ή της ΕΠΕΥ του Ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα πινακίδια και τα λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την απαίτηση του Επενδυτή έναντι της Καλυπτόμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 2533/1997, είναι συντεταγμένα και φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού. Το ύψος της κάλυψης των παρεχόμενων προς τον Επενδυτή επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ. ( ) για το σύνολο των παρεχόμενων στον Επενδυτή επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι καθολικός διάδοχος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ). Σκοπός τού ΤΕΚΕ είναι η συμβολή στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και η προστασία των καταθετών/επενδυτών σε περίπτωση αδυναμίας ενός πιστωτικού ιδρύματος, που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, να τους αποδώσει τις καταθέσεις τους ή να εκπληρώσει τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που εκάστοτε καλύπτονται από το ΤΕΚΕ. Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, ενώ στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων υποχρεωτικά όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα εφόσον παρέχουν μία τουλάχιστον από τις εκάστοτε καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Στο αντίστοιχο, κατά περίπτωση, Σκέλος του ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά και τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων ή αποζημίωσης επενδυτών. 4

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Πριν από την υπογραφή σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου λαμβάνετε ειδική ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει: Πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο και τη συχνότητα αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων του χαρτοφυλακίου σας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ανάθεση για διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια, που αφορά το σύνολο ή μέρος των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο σας. Προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς, με τον οποίο μπορεί να συγκριθεί η απόδοση του χαρτοφυλακίου σας. Τα είδη των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιό σας, καθώς και τα είδη των συναλλαγών που μπορεί να διενεργηθούν επί αυτών, περιλαμβανόμενων οποιωνδήποτε ορίων. Τους διαχειριστικούς στόχους, το επίπεδο κινδύνου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την άσκηση της διακριτικής διαχείρισης, καθώς και κάθε ειδικό περιορισμό που αφορά διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γενικά Επίσημη γλώσσα επικοινωνίας με τις Καλυπτόμενες Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με έδρα την Ελλάδα ορίζεται η ελληνική. Τυχόν κείμενα ή συμβάσεις, οι οποίες σας δοθούν σε άλλη γλώσσα, είναι για τη διευκόλυνσή σας. Εκτός διαφορετικής ειδικής συμφωνίας, το κείμενο που υπερισχύει είναι αυτό στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκάστοτε Καλυπτόμενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αυτοπροσώπως, εκτός και αν υποχρεούστε σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασής σας να επικοινωνήσετε εγγράφως με συγκεκριμένο μέσο ή τύπο. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Καλυπτόμενων Εταιρειών αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας ενημέρωσης. Υποβολή Παραπόνων Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο για την ποιότητα των επενδυτικών υπηρεσιών που σας προσφέρει ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να απευθυνθείτε στο συνήθη σύνδεσμό σας με την εκάστοτε Καλυπτόμενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες ή να απευθύνετε επιστολή στα στοιχεία Επικοινωνίας. Το παράπονό σας θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει ο Όμιλος για τη διαχείριση παραπόνων πελατών. Εάν δεν μπορείτε να διευθετήσετε το παράπονό σας, έχετε τη δυνατότητα να το αναφέρετε στο Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ο «Μεσολαβητής»). Αντίγραφα του «Ενημερωτικού Δελτίου» και της «Φόρμας Παραπόνων» που εκδίδονται από το Μεσολαβητή διατίθενται για δική σας χρήση, εάν το επιθυμείτε, σε όλα τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή στην έδρα των υπολοίπων Καλυπτόμενων Εταιρειών. Επικοινωνία μέσω σταθερού μέσου Η Καλυπτόμενη Εταιρεία επικοινωνεί μαζί σας μέσω έγχαρτου σταθερού μέσου, όπου αυτό επιβάλλεται από το νόμο. Για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας, θα είναι αρκετό για την Καλυπτόμενη Εταιρεία να αποδείξει ότι απευθύνθηκε στη διεύθυνση που της είχατε δηλώσει στην τελευταία επικοινωνία σας με την Καλυπτόμενη Εταιρεία, ή ότι μετέδωσε το μήνυμα (σε περίπτωση τηλεομοιοτυπίας) στον αριθμό που δηλώσατε τελευταίο στην Καλυπτόμενη Εταιρεία. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, η επικοινωνία θα γίνεται στη διεύθυνση, τηλέφωνο ή τηλεομοιοτυπία του πρώτου δικαιούχου. Ηλεκτρονική Επικοινωνία Η Καλυπτόμενη Εταιρεία δύναται, εφόσον έχετε συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχετε συναινέσει σχετικά να επικοινωνεί μαζί σας, αναρτώντας σχετικές πληροφορίες ή τροποποιήσεις των παρεχόμενων με το παρόν πληροφοριών στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η Καλυπτόμενη Εταιρεία τεκμαίρει ότι έχετε συχνή πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εφόσον της έχετε χορηγήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ως μέσο επικοινωνίας στις μεταξύ σας σχέσεις. Σε περίπτωση επικοινωνίας με ηλεκτρονικό μέσο, για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας θα είναι αρκετό για την Καλυπτόμενη Εταιρεία, κατά περίπτωση, να αποδείξει ότι ανάρτησε τη σχετική πληροφορία στο δικτυακό τόπο της ή απέστειλε το ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που της είχατε δηλώσει. 5

8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Ορισμοί Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς συμπεριλαμβανομένων όλων των θυγατρικών εταιριών της Τράπεζας οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του ν. 3606/2007 ή άλλων νόμων κρατών μελών της ΕΕ με τους οποίους ενσωματώθηκε σε αυτά τα κράτη μέλη η Οδηγία MiFID (εφεξής η «Οδηγία»). Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής ο «Όμιλος» ή «Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς») που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α. Οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς» καλύπτουν ως προς την εφαρμογή της παρούσας και τα υποκαταστήματα της Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου στην αλλοδαπή. Ο Ν. 3606/07 και τα εκτελεστικά αυτού μέτρα (εφεξής «Νόμος») διακρίνει τις εξής κατηγορίες πελατών: Ιδιώτες πελάτες Επαγγελματίες πελάτες, διακρινόμενοι σε: - Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους - Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους Δυνητικοί επαγγελματίες πελάτες. 2. Ορισμοί και κατηγοριοποίηση πελατών Πελάτες είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία ο Όμιλος παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες Ιδιώτες πελάτες Ιδιώτες πελάτες είναι οι πελάτες που δεν μπορούν να θεωρηθούν επαγγελματίες. Οι Ιδιώτες πελάτες απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Η προστασία δεν αναφέρεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία είναι υψηλή για όλες τους πελάτες, αλλά ιδίως στον λεπτομερή καθορισμό, σε σχέση με τους επαγγελματίες πελάτες, του είδους και της μορφής της παρεχόμενης από τον Όμιλο ενημέρωσης Επαγγελματίες πελάτες Επαγγελματίες πελάτες είναι τα οριζόμενα στο αρθρ. 6 του Νόμου πρόσωπα. Πρόκειται κυρίως για νομικά πρόσωπα. Οι επαγγελματίες πελάτες διακρίνονται σε: Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους θεωρούνται οι ακόλουθοι: Οι επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος μέλος κατ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους μέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρίες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρίες διαχείρισής τους, διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. ΑΕΕΔ), ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσμικοί επενδυτές. Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους Πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: σύνολο ισολογισμού: ευρώ, καθαρό κύκλο εργασιών: ευρώ, ίδια κεφάλαια: ευρώ Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι είναι οι λόγω της φύσης τους επαγγελματίες πελάτες των ανωτέρω κατηγοριών, όταν η παρεχόμενη σε αυτούς επενδυτική υπηρεσία συνίσταται σε λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολής τους. Κατηγοριοποίηση πελάτη ως επιλέξιμου δεν είναι νοητή για τις λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες, των επενδυτικών συμβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβανόμενων Δυνητικοί επαγγελματίες πελάτες Δυνητικοί επαγγελματίες πελάτες είναι όσοι ιδιώτες πελάτες πληρούν τα πρόσθετα κριτήρια του άρθρου 7 του Νόμου και δύνανται εξ αυτού του λόγου να αιτηθούν την αντιμετώπισή τους ως επαγγελματιών για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υπηρεσίες, για τις οποίες θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια αυτά. Τα κριτήρια ένταξης στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα εξής, εκ των οποίων απαιτείται η πλήρωση τουλάχιστον δύο, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ένταξη στην εν λόγω κατηγορία: ο πελάτης πραγματοποίησε κατά μέσον όρο δέκα συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, οριζόμενο ως καταθέσεις μετρητών συν χρηματοπιστωτικά μέσα, υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στο χρηματοπιστωτικό τομέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών. 7

10 3. Περιπτώσεις λήψης συναίνεσης από τον πελάτη σχετικά με την κατηγοριοποίησή του Ο Όμιλος δεν λαμβάνει ρητή συναίνεση του πελάτη, εφόσον αυτός είναι επαγγελματίας ή ιδιώτης και έχει κατηγοριοποιηθεί στην κατηγορία, στην οποία ανήκει. Ειδικά όμως για τους επαγγελματίες πελάτες, ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ενημέρωσή ότι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή των όρων της σύμβασης τους και να κατηγοριοποιηθούν ως ιδιώτες πελάτες προκειμένου να τύχουν υψηλότερης προστασίας. Ο πελάτης που έχει κατηγοριοποιηθεί από τον Όμιλο ως επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας, εάν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας παρέχεται, εάν ο πελάτης που θεωρείται επαγγελματίας συνάψει συμφωνία με τον Όμιλο ότι επιθυμεί να κατηγοριοποιηθεί ως ιδιώτης. Η συμφωνία πρέπει να διευκρινίζει εάν αυτό ισχύει για μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή συναλλαγές, ή για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή συναλλαγών. Ο Όμιλος δεσμεύεται να λαμβάνει ρητή συναίνεση του ιδιώτη δυνητικού επαγγελματία- πελάτη για την κατηγοριοποίησή του ως επαγγελματία καθώς και του επαγγελματία πελάτη για την αντιμετώπισή του ως επιλέξιμου αντισυμβαλλομένου. Ειδικότερα για την κατηγοριοποίηση ενός δυνητικού επαγγελματία πελάτη σε επαγγελματία απαιτείται προηγούμενη αίτηση του πελάτη, σε χωριστό έγγραφο, με συνημμένη σχετική δήλωσή του περί των συγκεκριμένων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων, για τα οποία αιτείται να αντιμετωπισθεί ως επαγγελματίας ως και περί του γεγονότος ότι έχει επίγνωση των συνεπειών που επάγεται η απώλεια της προστασίας του ως ιδιώτη. Ο Όμιλος μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση μόνο εάν πεισθεί ευλόγως μετά από κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων του πελάτη ότι, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο πελάτης είναι ικανός να λάβει μόνος του τις συγκεκριμένες επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Ο Όμιλος δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι ένας πελάτης δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων ταξινομήθηκε ως επαγγελματίας, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και ιδίως να τον ταξινομήσει ως ιδιώτη πελάτη και να τον ενημερώσει σχετικά. Για την κατηγοριοποίηση ενός επαγγελματία πελάτη ως επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του πελάτη και συμφωνία των μερών ότι αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών. Μόνο εφόσον ο πελάτης συναινέσει στη σχετική από τον Όμιλο προτεινόμενη κατηγοριοποίησή του ως επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου, θα αντιμετωπισθεί ως επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος. Προκειμένου ο πελάτης αυτός να αντιμετωπισθεί ως ιδιώτης, θα πρέπει ο ίδιος με έγγραφο αίτημά του ρητά να ζητήσει την προστασία αυτή από τον Όμιλο και ο Όμιλος να συναινέσει στο εν λόγω αίτημα. 4. Συνέπειες κατηγοριοποιήσεως πελατών 4.1. Ιδιώτες πελάτες Οι ιδιώτες πελάτες αντιμετωπίζονται ως προς τις επενδυτικές ευκαιρίες και την πληροφόρηση με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία σύμφωνα με το Νόμο. Ακολούθως, διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, επενδυτικές υπηρεσίες ή στρατηγικές διαπραγμάτευσης στην αγορά ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες ή συμβατές με την εικόνα ενός ιδιώτη πελάτη και ως εκ τούτου η κατάρτιση συναλλαγών στις ως άνω περιπτώσεις να μην είναι δυνατή για τον Όμιλο. Επιπρόσθετα, το πλαίσιο προσυμβατικής και διαρκούς ενημέρωσης, των πληροφοριών για τις χρεώσεις συμπεριλαμβανόμενων, είναι a priori καθορισμένο ως προς το είδος και τη μορφή του, η δε δυνατότητα συμβατικής καθιέρωσης ενός διαφορετικού συστήματος πληροφόρησης είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Τέλος, ο τρόπος προσδιορισμού της βέλτιστης εκτέλεσης περιορίζει τη δυνατότητα του Ομίλου για ευρύτερη αξιολόγηση άλλων παραμέτρων (π.χ. ταχύτητα, ποιότητα εκτέλεσης της εντολής) καθιερώνοντας την αρχή του «συνολικού τιμήματος» επί τη βάσει του οποίου κρίνεται καταρχήν το επιτευχθέν αποτέλεσμα Επαγγελματίες πελάτες Οι επαγγελματίες πελάτες, των οποίων η γνώση και πείρα τεκμαίρεται, έχουν καταρχήν μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής χρηματοπιστωτικών μέσων, επενδυτικών υπηρεσιών και στρατηγικών διαπραγμάτευσης στην αγορά. Το πλαίσιο προσυμβατικής και διαρκούς ενημέρωσης τους είναι περισσότερο ευέλικτο, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μορφή του. Διάφορα ζητήματα που άπτονται του τρόπου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, της ενημέρωσης συμπεριλαμβανόμενης, δύνανται να ρυθμίζονται με συμφωνία του Ομίλου και του πελάτη. Τέλος, η αξιολόγηση της βέλτιστης εκτέλεσης δύναται να λαμβάνει υπόψη της και άλλες παραμέτρους (π.χ. ταχύτητα, ποιότητα εκτέλεσης). Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός και η ορθή διαχείριση κάθε σύγκρουσης συμφερόντων αφορά όλες τις κατηγορίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, και όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 5. Σύνοψη Πολιτικής Κατηγοριοποίησης Πελατών του Ομίλου Η τρέχουσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών του Ομίλου συνοψίζεται στα ακόλουθα: Ο Όμιλος προτείνει στους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, στους οποίους παρέχει υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή / και εκτέλεσης εντολών, την κατηγοριοποίησή τους ως τέτοιων για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Μέχρι τη λήψη της συναίνεσής τους και σε περίπτωση μη συναίνεσής τους, οι συγκεκριμένοι πελάτες κατηγοριοποιούνται από τον Όμιλο ως επαγγελματίες πελάτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Όλες οι λοιπές κατηγορίες πελατών, κατηγοριοποιούνται από τον Όμιλο ως ιδιώτες πελάτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ειδικά για τους επαγγελματίες λόγω μεγέθους, η σχετική επιστολή ενημέρωσης για την κατηγοριοποίηση του πελάτη η οποία αποστέλλεται από τον Όμιλο, επέχει θέση προτάσεως προς σύναψη σχετικής συμβάσεως ανα-κατηγοριοποίησής τους σε ιδιώτη πελάτη. Η συναίνεσή των συγκεκριμένων πελατών στην ανα-κατηγοριοποίηση αυτή αρκεί και σιωπηρή, ήτοι θεωρείται ότι υφίσταται και η σύμβαση συνήφθη, εφόσον αυτοί δεν απορρίψουν ρητά την κατηγοριοποίηση ή συνεχίσουν να λαμβάνουν τις παρεχόμενες από τον Όμιλο επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες. Ιδιώτες πελάτες / δυνητικοί επαγγελματίες κατηγοριοποιούνται από τον Όμιλο ως ιδιώτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών του Ομίλου μπορεί να τροποποιείται αναλόγως της μεταβολής των επιλογών κατηγοριοποίησης πελατών του Ομίλου, πάντοτε εντός των νόμιμων πλαισίων. Εφόσον η τροποποίηση απαιτεί ρητή ή σιωπηρή συναίνεση των πελατών, γίνονται οι απαραίτητες ενημερώσεις αυτών και λαμβάνονται οι σχετικές συναινέσεις. 8

11 6. Έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Όμιλος παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι καταλληλότητας με χρήση προκαθορισμένων ερωτηματολογίων, με σκοπό τη συγκέντρωση επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με την εμπειρία του πελάτη σε επενδυτικές υπηρεσίες και συναλλαγές, την οικονομική του κατάσταση και τους επενδυτικούς του στόχους. Οι εξ ορισμού επαγγελματίες πελάτες θα θεωρείται ότι κατέχουν εκ των προτέρων την απαραίτητη γνώση και εμπειρία. Στους επαγγελματίες πελάτες θα πραγματοποιούνται έλεγχοι καταλληλότητας με σκοπό την άντληση πληροφοριών σχετικά με τους επενδυτικούς τους στόχους σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών. Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται επιπλέον έλεγχος της οικονομικής κατάστασης του πελάτη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης είναι σε θέση να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχει η συναλλαγή Σε ότι αφορά τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους δεν πραγματοποιείται καμιάς μορφής έλεγχος καταλληλότητας ή συμβατότητας. Για την παροχή υπηρεσιών απλής εκτέλεσης εντολών σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ο Όμιλος θα πραγματοποιεί ελέγχους συμβατότητας μόνο στους ιδιώτες πελάτες, με σκοπό να διερευνήσει τη γνώση και εμπειρία του πελάτη για να είναι σε θέση να αξιολογήσει τη συμβατότητα της επιλογής του προϊόντος. Για παροχή υπηρεσιών απλής εκτέλεσης εντολών σε μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν θα πραγματοποιούνται έλεγχοι συμβατότητας ούτε για τους ιδιώτες πελάτες. Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική - Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. - Piraeus Bank Bulgaria A.D. - Piraeus Bank Romania S.A. - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - Piraeus Asset Management Europe S.A. - Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ - Piraeus Bank (Cyprus) Ltd 9

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Ομίλου, ενδέχεται να διαμορφωθούν συνθήκες, από τις οποίες να προκύπτουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων είτε έκτακτα είτε σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στις περιπτώσεις όπου οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα των πελατών του, ο Όμιλος έχει ως κύρια και βασική επιδίωξη τη διακρίβωση και διαχείριση των καταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID). Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την Πολιτική που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τη διατήρηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών για τη διακρίβωση, διαχείριση και παρακολούθηση υφιστάμενων και δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις εταιρείες του Ομίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του ν. 3606/2007 ή άλλων νόμων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους ενσωματώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιμέρους κράτη μέλη. Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α. Οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» καλύπτουν, για την εφαρμογή της παρούσας, και τα υποκαταστήματα της Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου στην αλλοδαπή. Στόχος της Πολιτικής είναι να προσφέρει καθοδήγηση σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους των εταιρειών του Ομίλου για το πως ορίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, πως μπορούν να αναγνωριστούν και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν λαμβάνουν χώρα. Συγκεκριμένα, ο στόχος της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι να χαρτογραφήσει τον τρόπο, με τον οποίο ο Όμιλος: εντοπίζει καταστάσεις, στις οποίες μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συμφέροντα του πελάτη, υιοθετεί κατάλληλες διαδικασίες, μηχανισμούς και συστήματα για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων, και σχεδιάζει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα με στόχο την πρόληψη τυχόν ζημιών στα συμφέροντα των πελατών από τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. 2. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Ορισμοί Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες του Ομίλου και ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID), και στο σύνολο του προσωπικού τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό που απασχολείται στους τομείς των επενδύσεων, των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, στους πελάτες του Ομίλου περιλαμβάνονται: οι υφιστάμενοι πελάτες του Ομίλου, οι νέοι πελάτες Περαιτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως καλυπτόμενα πρόσωπα νοούνται: οι διευθυντές, οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας του Ομίλου, οι συνεταίροι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εταιρειών του Ομίλου, οι διευθυντές, οι μέτοχοι, οι εταίροι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα διευθυντικά στελέχη των συνδεδεμένων αντιπροσώπων εταιρειών του Ομίλου, οι υπάλληλοι των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων αντιπροσώπων τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο εταιρειών του Ομίλου ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου τους, το οποίο συμμετέχει, επίσης, στην παροχή και άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου, τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στον Όμιλο ή σε συνδεδεμένο αντιπρόσωπό του, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, με σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ομίλου. Ως «συνδεόμενα πρόσωπα» με ένα καλυπτόμενο πρόσωπο θεωρούνται τα εξής: ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του προσώπου αυτού που εξομοιώνεται με σύζυγο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα εξαρτώμενα τέκνα και τα εξαρτώμενα θετά τέκνα του καλυπτόμενου προσώπου, οι λοιποί συγγενείς του καλυπτόμενου προσώπου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία της σχετικής προσωπικής συναλλαγής, διέμεναν, επί ένα τουλάχιστον έτος, στην ίδια οικογενειακή στέγη με το καλυπτόμενο πρόσωπο. Περαιτέρω, στην παρούσα Πολιτική ως «προσωπική συναλλαγή» νοείται συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα, η οποία διενεργείται από ή για λογαριασμό καλυπτόμενου προσώπου, εφόσον πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: Το καλυπτόμενο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων, τις οποίες ασκεί υπό την ιδιότητα αυτή. Η συναλλαγή πραγματοποιείται για λογαριασμό ενός εκ των κάτωθι: του καλυπτόμενου προσώπου, οποιουδήποτε συνδεόμενου προσώπου με το καλυπτόμενο πρόσωπο, προσώπου, του οποίου η σχέση με το καλυπτόμενο πρόσωπο είναι τέτοια, ώστε το καλυπτόμενο πρόσωπο να έχει ένα άμεσο ή έμμεσο ουσιώδες συμφέρον που επηρεάζεται από το αποτέλεσμα της συναλλαγής, πέραν της αμοιβής ή της προμήθειας για την εκτέλεση της συναλλαγής. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «χρηματοοικονομικός αναλυτής» νοείται το καλυπτόμενο πρόσωπο που εκπονεί το ουσιώδες μέρος της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Ειδικά για τους σκοπούς της παραγράφου 8 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, ως «έρευνα στον τομέα των επενδύσεων» νοείται η έρευνα ή άλλη πληροφορία, η οποία: i) Συνιστά ή συνεπάγεται, ρητά ή έμμεσα, μια επενδυτική στρατηγική σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία ή τιμή τέτοιων μέσων, 10

13 ii) Προορίζεται για διαύλους επικοινωνίας ή για το κοινό, iii) Χαρακτηρίζεται ή περιγράφεται ως έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή με παρόμοιους όρους, ή παρουσιάζεται ως αντικειμενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη σύσταση, και iv) Εάν η εν λόγω σύσταση απευθυνόταν σε πελάτη δε θα συνιστούσε παροχή επενδυτικών συμβουλών. Επενδυτικές συστάσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας θεωρούνται επικοινωνία μάρκετινγκ και πρέπει να περιέχουν σαφή και εμφανή δήλωση ότι αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και ότι δεν έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας. Γενικές συστάσεις (π.χ. για βιομηχανίες, κατηγορίες τύπων ενεργητικού ή τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων) δεν θεωρούνται επενδυτικές συστάσεις. 3. Προσδιορισμός καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 3.1. Ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων Ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται η σύγκρουση που αναφύεται κατά την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας σε πελάτη σε οποιονδήποτε τομέα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οποία δύναται να ωφελήσει τον Όμιλο ή άλλο πελάτη για λογαριασμό, του οποίου ενεργεί ο Όμιλος, και ενδέχεται να αποφέρει σημαντικές ζημίες στα συμφέροντα του πελάτη, στον οποίο παρέχεται η επενδυτική υπηρεσία Παραδείγματα καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις, όπου ο Όμιλος ή καλυπτόμενο πρόσωπο: είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία εις βάρος του πελάτη, έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του πελάτη, συμφέρον, το οποίο είναι διαφορετικό από το συμφέρον του πελάτη στην έκβαση αυτή, έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης ομάδας πελατών εις βάρος των συμφερόντων του πελάτη, ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πελάτη, λαμβάνει ή θα λάβει από τρίτο πρόσωπο αντιπαροχή σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη, υπό τη μορφή υπηρεσιών, αγαθών ή χρημάτων, πέραν της συνήθους προμήθειας ή αμοιβής για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 4. Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων του Ομίλου και των συμφερόντων ενός πελάτη ή μιας ομάδας πελατών. Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ενός πελάτη ή μιας ομάδας πελατών και των συμφερόντων άλλου πελάτη ή άλλης ομάδας πελατών. Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ενός υπαλλήλου ή μιας ομάδας υπαλλήλων του Ομίλου ή ενός καλυπτόμενου προσώπου και των συμφερόντων του Ομίλου ή/ και των πελατών του. 5. Εντοπισμός, πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει σειρά οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών για τους διαφορετικούς τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προσδιοριστεί, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις στο μέλλον και να μπορεί να διαχειριστεί, ελέγξει και προλάβει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των πελατών Ανεξαρτησία, ξεχωριστή εποπτεία και διαχωρισμός λειτουργιών Ο Όμιλος δεσμεύεται να εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό κάθε διοικητικής μονάδας θα ενεργεί ανεξάρτητα σε ότι αφορά στα συμφέροντα των αντίστοιχων πελατών. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο Όμιλος λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ξεχωριστής εποπτείας και διαχωρισμού των λειτουργιών των υπαλλήλων του, προκειμένου να αποτρέπεται η ταυτόχρονη εμπλοκή ενός υπαλλήλου σε διαφορετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή πιθανόν να παρεμποδίσει τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος λαμβάνει μέτρα για την ξεχωριστή εποπτεία και το λειτουργικό διαχωρισμό των μονάδων του Ομίλου που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες, τα συμφέροντα των οποίων μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με εκείνα άλλων πελατών (ή ομάδας πελατών) ή με τα συμφέροντα του Ομίλου. 11

14 5.2. Άρνηση παροχής υπηρεσίας Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ο Όμιλος ήδη ενεργεί για λογαριασμό ενός πελάτη, είναι πιθανόν να μην κρίνεται σκόπιμο να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου πελάτη, αν είναι προφανές ότι ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο Όμιλος δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις όπου ο Όμιλος δεν είναι δυνατό να αποτρέψει ή να διαχειριστεί επιτυχώς μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενδέχεται να αρνηθεί να παράσχει την υπηρεσία που του έχει ζητηθεί ή να επιλέξει να μην παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξ αρχής Διαχείριση απόρρητων / εμπιστευτικών πληροφοριών Ως απόρρητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής νοούνται οι εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν υφιστάμενο ή πιθανό πελάτη ή χρηματοπιστωτικά μέσα και δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και η διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους πελάτες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αποτελεί μια από τις κύριες αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου («Need to Know Policy»). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η ως άνω πολιτική της απολύτως απαραίτητης πληροφόρησης διασφαλίζεται, επίσης, από τα συστήματα πληροφορικής του Ομίλου, τα οποία δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγματοποίηση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες / στα δεδομένα εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου Εφαρμογή σινικών τειχών («Chinese Walls») μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων Με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα σύστημα σινικών τειχών («Chinese Walls»), σχεδιασμένο ώστε να προλαμβάνει τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ μονάδων και εταιρειών του Ομίλου. Η λειτουργία του συστήματος αυτού δεν περιλαμβάνει μόνο τον διαχωρισμό των δεδομένων και των συστημάτων πληροφορικής, αλλά και τον φυσικό διαχωρισμό των διαφόρων μονάδων, ούτως ώστε τα απασχολούμενα σε κάθε μονάδα πρόσωπα να μην έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο εργασίας άλλης μονάδας. Μέσω της καθιέρωσης και της εφαρμογής των «Chinese Walls», ο Όμιλος δημιουργεί εμπόδια διακίνησης της πληροφορίας, για να εξασφαλίσει ότι οι κρίσιμες πληροφορίες που διαθέτει μια μονάδα ή εταιρεία του Ομίλου δεν χρησιμοποιούνται από άτομα σε άλλη μονάδα ή εταιρεία, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου. Περαιτέρω, τα σινικά τείχη αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτροπή εσωτερικών συναλλαγών ή χειραγώγησης της αγοράς. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή συστήματος σινικών τειχών παρέχει στον Όμιλο και τους υπαλλήλους του τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες επενδυτικές υπηρεσίες, χωρίς να επηρεάζονται από άλλες πληροφορίες που διαθέτει ο Όμιλος και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων Πολιτικές & διαδικασίες Ο Όμιλος λαμβάνει μέτρα και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισμό των μέσων αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα: Αμοιβές προσωπικού Δώρα και προσωπικά οφέλη Προσωπικές συναλλαγές Δευτερεύουσες δραστηριότητες και εξωτερική απασχόληση Αμοιβές προσωπικού Το πακέτο αμοιβής των υπαλλήλων και των διευθυντικών στελεχών του Ομίλου περιλαμβάνει ένα μίγμα σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που παρέχεται ανάλογα προς την απόδοση του υπαλλήλου ή του διευθυντικού στελέχους σε σχέση με τους προσωπικούς του στόχους και την συνολική απόδοση του Ομίλου. Ο Όμιλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε η αμοιβή, ο τρόπος αξιολόγησης και οι ανατεθείσες αρμοδιότητες να μην ενθαρρύνουν συμπεριφορές του προσωπικού που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων Δώρα & προσωπικές ωφέλειες Η αποδοχή και η προσφορά δώρων και άλλων προσωπικών ωφελειών ρυθμίζεται από τις σχετικές πολιτικές και τις διαδικασίες του Ομίλου, οι οποίες είναι σχεδιασμένες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η χρήση από καλυπτόμενο πρόσωπο της θέσης του εντός του Ομίλου, με σκοπό να προσποριστεί προσωπικές ωφέλειες για το ίδιο ή συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο Δώρα που λαμβάνονται από τους υπαλλήλους Τα καλυπτόμενα πρόσωπα, ως αναφέρονται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να αποδέχονται δώρα αξίας και δώρα υπό μορφή χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξαρτήτως ποσού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται δώρα προώθησης χαμηλής αξίας, όπως π.χ. είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας που προσφέρει το δώρο (έως 100). Εφόσον το καλυπτόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η αποδοχή ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική του Ομίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου (Group Compliance Division). 12

15 Δώρα που προσφέρονται σε πελάτες Επιτρέπεται να προσφέρονται δώρα στους πελάτες, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής προέγκρισης από την αρμόδια διοικητική μονάδα του Ομίλου. Αρχείο των δώρων που παρέχονται σε πελάτες κατά τα ανωτέρω τηρείται από τη Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας Ομίλου. Σε περιπτώσεις που ένα καλυπτόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η προσφορά ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική του Ομίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου. Από την υποχρέωση λήψης προέγκρισης κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται προωθητικά δώρα χαμηλής αξίας, όπως είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο του Ομίλου (έως 100) Προσωπικές συναλλαγές Ο Όμιλος έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των συναλλαγών του προσωπικού. Σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες, τα καλυπτόμενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες: είναι αντίθετες προς την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς, τους αποσπούν από τα καθήκοντα της θέσης εργασίας τους, δημιουργούν κίνδυνο για τη φήμη του Ομίλου. Περαιτέρω, απαγορεύεται στα καλυπτόμενα πρόσωπα να χρησιμοποιούν πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως εμπιστευτικές για τη διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι η διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών δεν επιφέρει ζημία στους πελάτες του Ομίλου. Αναφορικά με τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόμενων προσώπων ισχύουν οι ακόλουθοι βασικοί κανόνες: Δεν επιτρέπονται συναλλαγές που - συνεπάγονται την κατάχρηση ή αθέμιτη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών ή σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3340/ αντιβαίνουν ή είναι πιθανό ότι θα αντέβαιναν σε υποχρέωση που υπέχει ο Όμιλος δυνάμει του ν. 3606/2007 Περιορισμοί βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα οφείλουν να αποφεύγουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση πληροφοριών αναφορικά με επενδυτικές προθέσεις πελάτη. Αν ένα καλυπτόμενο πρόσωπο διαθέτει πληροφορίες ότι ο Όμιλος έχει λάβει εντολή από έναν πελάτη ή θα πραγματοποιήσει μια συναλλαγή για λογαριασμό ενός πελάτη, οφείλει να απέχει από τη διενέργεια αντίστοιχης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό, έως ότου η εν λόγω εντολή εκτελεστεί ή ακυρωθεί. Δεν επιτρέπεται το καλυπτόμενο πρόσωπο να βοηθά ή να συμβουλεύει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εκτελέσει συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα η οποία, εάν ήταν προσωπική συναλλαγή του καλυπτόμενου προσώπου, θα ενέπιπτε στις ανωτέρω συναλλαγές Εκπαίδευση & επικοινωνία Ο Όμιλος παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα. Ειδικότερα, αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού, υιοθετούνται τα ακόλουθα μέτρα: Ο Όμιλος ενισχύει την αφύπνιση της συνείδησης του προσωπικού σε ότι αφορά καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες μέσω του εσωτερικού δικτύου, εσωτερικών σεμιναρίων, ανοιχτών συζητήσεων κ.λπ. Ο Όμιλος αναπτύσσει την ικανότητα του προσωπικού να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μέσω της επιμόρφωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη, εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες και τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου. Στα προγράμματα εκπαίδευσης και προετοιμασίας νέων υπαλλήλων έχει ληφθεί η κατάλληλη πρόνοια ώστε να καλύπτονται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου διασφαλίζει ότι όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα γνωρίζουν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων Παρακολούθηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου εφαρμόζει διαδικασίες σχεδιασμένες, ούτως ώστε όποιες πιθανές συγκρούσεις προκύπτουν από τις εργασίες του Ομίλου να εντοπίζονται και να διευθετούνται. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων προσδιορίζονται μέσω των σχετικών διαδικασιών και καταγράφονται σε αρχείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 9 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου εξετάζει καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την παροχή νέων επενδυτικών υπηρεσιών ή συνδέονται με νέα επενδυτικά προϊόντα, σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες για το σχεδιασμό των νέων υπηρεσιών/ προϊόντων μονάδες του Ομίλου. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου σε ότι αφορά την Τράπεζα, και οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε ότι αφορά τις θυγατρικές της, διενεργούν περιοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική στα ακόλουθα: Δώρα και παροχές Έγκαιρη εκτέλεση των εντολών των πελατών Χρεώσεις και προμήθειες Παραβιάσεις και λάθη 13

16 6. Ενημέρωση πελατών για καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, κρίνεται ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί επαρκώς η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος ενημερώνει τους πελάτες, προτού προβεί σε σχετική πράξη για λογαριασμό τους, αναφορικά με τη φύση και την πηγή τέτοιων καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο, εφόσον ο πελάτης του Ομίλου δεν έχει συναινέσει σε άλλο τρόπο ενημέρωσης, και περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη (ιδιώτη επαγγελματία επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου), ώστε να είναι σε θέση να λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση για την παρεχόμενη επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συμφερόντων. 7. Αντιπαροχές Σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές του Ομίλου, δεκτές μπορούν να γίνουν αντιπαροχές, οι οποίες προέρχονται από τον πελάτη ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του πελάτη, καθώς και αντιπαροχές, οι οποίες συνδέονται με εύλογες αμοιβές που διευκολύνουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, έξοδα φύλαξης, έξοδα διακανονισμού, έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, τέλη ή πόροι εποπτικών αρχών, δικηγορικές αμοιβές κ.τ.λ.). Αντιπαροχές από ή προς τρίτα πρόσωπα ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο, εφόσον γνωστοποιηθούν προηγουμένως στον πελάτη, με ακριβή και κατανοητό τρόπο, και εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και δεν εμποδίζουν τον Όμιλο να συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη. 8. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων Ο Όμιλος εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες και οργανωτικές διαδικασίες, προκειμένου να διαχειριστεί τις συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό που εμπλέκεται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων (ιδίως, χρηματοοικονομικοί αναλυτές) είναι οι ακόλουθοι: Η εποπτεία υπαλλήλων που εμπλέκονται στην έρευνα επενδύσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται από πρόσωπα που απασχολούνται σε άλλες μονάδες του Ομίλου, των οποίων οι λειτουργίες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με την αντικειμενικότητα της παρεχόμενης επενδυτικής έρευνας. Ειδικότερα, ένα πρόσωπο του οποίου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των προσώπων, στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων που έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε μονάδα ή εταιρεία του Ομίλου, δε δύναται να είναι υπεύθυνο για: τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, την επιτήρηση των καθημερινών εργασιών των χρηματοοικονομικών αναλυτών, τον καθορισμό/ έγκριση του μισθού των προσώπων που διενεργούν έρευνα στον τομέα των επενδύσεων. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να απέχουν, μέχρι τη δημοσίευση της έρευνας, από τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, με τα οποία μπορεί να σχετίζεται η έρευνα. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές οφείλουν να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε οικονομικά κίνητρα και αντιπαροχές που αφορούν τη δημοσίευση έρευνας. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές οφείλουν να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλη ωφέλεια από τον εκδότη ενός προϊόντος, χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου με τη δημοσίευση μιας έρευνας και να μην προσφέρουν ή να δέχονται αντιπαροχές για τη δημοσίευση μιας ευνοϊκής έρευνας. Δεν επιτρέπεται στους χρηματοοικονομικούς αναλυτές να υπόσχονται σε οποιονδήποτε εκδότη προϊόντος ότι θα δημοσιεύσουν μια ευνοϊκή έρευνα. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να μη διενεργούν προσωπικές συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την έρευνα, οι οποίες να είναι αντίθετες στα αποτελέσματα και τις συστάσεις της συγκεκριμένης έρευνας. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα που εμπλέκονται στην εκπόνηση έρευνας επενδύσεων διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσχέδιο της έρευνας πριν την δημοσιοποίησή της. Ο Όμιλος παρέχει εκπαίδευση για την αναγνώριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν ειδικά σε περιπτώσεις ερευνών στον τομέα των επενδύσεων, σε χρηματοοικονομικούς αναλυτές, και γενικότερα σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την έρευνα. Επιπρόσθετα, τα καλυπτόμενα πρόσωπα που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους για κάθε περίπτωση που εντοπίζουν και ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Οι ανωτέρω κανόνες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου η έρευνα επενδύσεων που δημοσιεύεται έχει πραγματοποιηθεί από άλλα άτομα ή οργανισμούς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Το άτομο ή ο οργανισμός που έχει διεξάγει την έρευνα επενδύσεων δεν έχει καμία σχέση με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. - Οι συστάσεις της συγκεκριμένης έρευνας δεν έχουν τροποποιηθεί από τον Όμιλο. - Ο Όμιλος δεν εμφανίζεται ως ο παραγωγός της έρευνας. - Πριν από τη δημοσίευση της έρευνας, ο Όμιλος έχει επαληθεύσει ότι το άτομο ή οργανισμός που έχει διεξάγει την έρευνα...εφαρμόζει τους ίδιους ή παρόμοιους κανόνες συμμόρφωσης με τον Όμιλο. 14

17 9. Τήρηση αρχείου & περιοδικές αναθεωρήσεις Ο Όμιλος τηρεί αρχείο καταγραφής σύγκρουσης συμφερόντων, στο οποίο καταχωρούνται οι περιπτώσεις όπου έχει ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων, οι δραστηριότητες/ υπηρεσίες, στο πλαίσιο διενέργειας των οποίων ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την πρόληψη και τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών. Αρμόδιοι για την τήρηση και ενημέρωση του ως άνω αρχείου είναι για μεν την Τράπεζα η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, ενώ για τις θυγατρικές της που εμπίπτουν στην παρούσα Πολιτική οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου είναι, επίσης, αρμόδια για την αξιολόγηση της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων σε τακτές περιόδους, προκειμένου να διαπιστώνει αν και με ποιόν τρόπο θα πρέπει να αναθεωρηθεί η Πολιτική, ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τους στόχους της. Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική - Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. - Piraeus Bank Bulgaria A.D. - Piraeus Bank Romania S.A. - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - Piraeus Asset Management Europe S.A. - Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ - Piraeus Bank (Cyprus) Ltd 15

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όμιλος Πειραιώς λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες του κατά την εκτέλεση εντολών σε χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό τους, καθώς και κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών τους προς εκτέλεση σε τρίτους. Η παρούσα Πολιτική συνοψίζει τις αρχές που εφαρμόζει ο Όμιλος για την εκτέλεση των εντολών πελατών του και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση αυτών. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις εταιρείες του Ομίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια της Οδηγίας MiFID ή/ και του ελληνικού νόμου 3606/2007 ή άλλων νόμων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους ενσωματώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιμέρους κράτη μέλη. Οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» καλύπτουν, για την εφαρμογή του παρόντος, και τα καταστήματα της Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου στην αλλοδαπή. Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. Όροι για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ερμηνεία στην παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών ερμηνεύονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Οδηγία 2004/39/ΕΕ (η Οδηγία MiFID) ή στην Οδηγία 2006/73/ΕΕ ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1287/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν (το Ρυθμιστικό Πλαίσιο). 2. Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στους επαγγελματίες και ιδιώτες πελάτες του Ομίλου και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από τον ορισμό του Παραρτήματος Ι C της Οδηγίας MiFID. Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρμόζεται στη λήψη, διαβίβαση ή/και εκτέλεση εντολών πελατών, καθώς και κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών. Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος. Εάν ο πελάτης έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες εκτέλεσης της εντολής του. Επισημαίνεται στους πελάτες ότι η παροχή συγκεκριμένων οδηγιών εκτέλεσης ενδέχεται να εμποδίσει τον Όμιλο να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση των εντολών τους. Στην περίπτωση που οι οδηγίες του πελάτη σχετίζονται με ένα μέρος της εντολής του, ο Όμιλος θα εφαρμόσει την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών στο υπόλοιπο μέρος της εντολής. Εάν η εντολή αφορά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι C της Οδηγίας MiFID. Εάν συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο επηρεάζει, διακόπτει ή εμποδίζει (μόνιμα ή παροδικά) τη λειτουργία της οργανωμένης αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης ή άλλου μηχανισμού συστηματικών συναλλαγών, στον οποίο εκτελείται εντολή πελάτη. 3. Παράγοντες εκτέλεσης Ο Όμιλος Πειραιώς, όταν εκτελεί εντολές πελατών, λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες του. Οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, είναι οι ακόλουθοι: τιμή, κόστος, ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής, πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, όγκος της εντολής, φύση της εντολής, δυνατότητα των τόπων εκτέλεσης να διαχειριστούν τις δοθείσες εντολές. Η βαρύτητα εκάστου από τους ανωτέρω παράγοντες κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση και τα κριτήρια της παραγράφου 4 κατωτέρω. Ειδικά για τους ιδιώτες πελάτες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται με βάση το συνολικό τίμημα. Το συνολικό τίμημα αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που επιβαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, όπως τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισμού, και όλες οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Όμιλος ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να λαμβάνει υπόψη του και άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά η ταχύτητα εκτέλεσης, η πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, ο όγκος και η φύση της εντολής, οι επιπτώσεις στην αγορά και οποιαδήποτε άλλα έμμεσα κόστη, και να τους δίνει προτεραιότητα σε σχέση με τους παράγοντες άμεσης τιμής και κόστους, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε επίπεδο συνολικού τιμήματος για τον ιδιώτη πελάτη. Ο Όμιλος θεωρεί ότι το συνολικό τίμημα αποτελεί ικανοποιητική βάση για τον καθορισμό του βέλτιστου αποτελέσματος όχι μόνον για τους ιδιώτες πελάτες του, αλλά και για τους επαγγελματίες. Εντούτοις, υπό ορισμένες συνθήκες που θα κρίνονται κατά περίπτωση, ενδέχεται άλλοι παράγοντες να κρίνονται πιο σημαντικοί για τους επαγγελματίες πελάτες. Τέλος, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, που διαπραγματεύονται μόνο σε μία αγορά, ενδέχεται να υπάρχει μόνο ένας διαθέσιμος τόπος εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση μιας εντολής υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος θεωρεί ότι εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε συστηματική βάση, εφ όσον συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες της συγκεκριμένης αγοράς. 16

19 4. Κριτήρια προσδιορισμού της βαρύτητας των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης Ο Όμιλος προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο 3, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη (συμπεριλαμβανομένης και της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελματία). Τα χαρακτηριστικά και τη φύση της εντολής (συμπεριλαμβανομένου του αν δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες από τον πελάτη). Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής. Τα χαρακτηριστικά του τόπου διαπραγμάτευσης, στον οποίο θα εκτελεστεί η εντολή. 5. Τόποι Διαπραγμάτευσης Διαμεσολαβητές αγοράς Το Παράρτημα Β της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, περιλαμβάνει για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, τους τόπους διαπραγμάτευσης, στους οποίους ο Όμιλος μπορεί συστηματικά να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εκτέλεσης των εντολών των πελατών. Προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή του αναφορικά με το βέλτιστο αποτέλεσμα προς τον πελάτη, ο Όμιλος εκτελεί την εντολή του πελάτη στις οργανωμένες αγορές, στις οποίες διαθέτει άμεση πρόσβαση. Σε περιπτώσεις όπου ο Όμιλος δεν έχει άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένη οργανωμένη αγορά, η εντολή του πελάτη εκτελείται με τη διαμεσολάβηση τρίτου μέρους (διαμεσολαβητής αγοράς), με το οποίο ο Όμιλος έχει έρθει σε συμφωνία για τη διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση στη συγκεκριμένη αγορά. Ειδικότερα: Οι εντολές που αφορούν τίτλους ή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαβιβάζονται για εκτέλεση κυρίως προς την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ. Εντολές σχετικές με χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται ή είναι εισηγμένα σε άλλες αγορές, διαβιβάζονται κατά κανόνα προς εκτέλεση σε άλλους διαμεσολαβητές αγοράς που είναι μέλη των τοπικών αγορών, με τους οποίους ο Όμιλος Πειραιώς έχει συνάψει συμφωνίες διαβίβασης προς εκτέλεση. Εντολές σχετικές με ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικών Ομολόγων και Εταιρικών Ομολόγων, εσωτερικού και εξωτερικού, διαβιβάζονται προς εκτέλεση κυρίως στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εκτελεί τις εν λόγω εντολές είτε μέσω εσωτερικοποίησής τους είτε ως προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου για τον πελάτη. Τέλος, οι εντολές ή αποφάσεις διαχείρισης σχετικές με μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) διαβιβάζονται για εκτέλεση κυρίως στην Πειραιώς ΑΕΔΑΚ (Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων). Οι ανωτέρω διαδικασίες εκτέλεσης υπόκεινται στους κάτωθι περιορισμούς: Όταν μία εταιρεία του Ομίλου διαβιβάζει μια εντολή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου προς εκτέλεση, η διαβιβάζουσα εταιρεία θα διασφαλίζει ότι η εταιρεία που θα εκτελέσει την εντολή εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πελάτες του Ομίλου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να επιτευχθούν αν η εντολή τους διαβιβαζόταν προς εκτέλεση εκτός Ομίλου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι από ένας τόποι διαπραγμάτευσης, προκειμένου να επιλέξει τον καταλληλότερο μεταξύ αυτών, ο Όμιλος εξετάζει αν ένας συγκεκριμένος τόπος διαπραγμάτευσης επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε σταθερή βάση για το συγκεκριμένο είδος εντολών ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων στα οποία αφορά η εντολή, ή αν το κόστος για να συμπεριληφθούν περισσότεροι από έναν τόποι διαπραγμάτευσης στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών (όταν η συγκεκριμένη δαπάνη επιβαρύνει τους πελάτες) θα υπερέβαινε οποιαδήποτε τυχόν βελτίωση στην τιμή (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος). Προκειμένου ο Όμιλος να επιλέξει τους τρίτους διαμεσολαβητές εκτός του Ομίλου, στους οποίους θα διαβιβάζει εντολές για εκτέλεση: εξετάζει κατά πόσον οι τρίτοι έχουν την ιδιότητα της ΕΠΕΥ ή ισοδύναμης εταιρείας με άδεια λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών υπό την έννοια του άρθρου 21 της Οδηγίας MiFID, και διασφαλίζει, ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες επιλογής, ότι οι συγκεκριμένοι διαμεσολαβητές αγοράς που θα χρησιμοποιήσει συμμορφώνονται με τις κύριες απαιτήσεις βέλτιστης εκτέλεσης, και συνεπώς μπορεί να στηρίζεται στην δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών. Κατάλογος με τους τόπους εκτέλεσης εντολών, στους οποίους ο Όμιλος έχει πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή μέσω των διαμεσολαβητών αγοράς, με τους οποίους ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες για τη διαβίβαση προς εκτέλεση εντολών σε ξένες αγορές) και των διαμεσολαβητών αγοράς, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β. Ο Όμιλος θα αξιολογεί τακτικά τον κατάλογο με τους διαθέσιμους τόπους εκτέλεσης και τον κατάλογο των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών αγοράς και θα ενημερώνει τους εν λόγω καταλόγους αναλόγως. 17

20 6. Εκτέλεση εντολών Κατά την εκτέλεση των εντολών πελατών, ο Όμιλος θα διασφαλίζει ότι: οι εντολές καταχωρούνται και επιμερίζονται άμεσα και με ακρίβεια, στο μέτρο που υπάρχουν συγκρίσιμες εντολές, εκτελούνται άμεσα και με τη σειρά που τις λαμβάνει, ο ιδιώτης πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά με κάθε ουσιώδες πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών του, αμέσως μόλις ο Όμιλος λάβει γνώση του προβλήματος αυτού, οι εντολές για συναλλαγές εκτός οργανωμένων αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης θα εκτελούνται, μόνον εφόσον ο Όμιλος έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πελάτη, εκτός εάν ο πελάτης έχει ρητά και εγγράφως δηλώσει άλλως, οι εντολές αγοράς και πώλησης με όριο (limit order) θα δημοσιοποιούνται αμέσως, ανεξάρτητα από το αν θα είναι δυνατόν να εκτελεστούν άμεσα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς, εκτός εάν ο πελάτης έχει ρητά και εγγράφως δηλώσει άλλως. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν υφίστανται ειδικές οδηγίες από τον πελάτη, εάν τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη ή οι συνθήκες της αγοράς επιβάλουν διαφορετικό χειρισμό, εάν τα ειδικά συμφέροντα του πελάτη επιβάλουν διαφορετικό χειρισμό. 7. Ομαδοποίηση & επιμερισμός εντολών Ο Όμιλος δεν θα ομαδοποιεί εντολές πελατών του με εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό του Ομίλου. Ο Όμιλος θα ομαδοποιεί εντολές πελάτη του με εντολές άλλων πελατών του, μόνο εφόσον η ομαδοποίηση εντολών και των αντίστοιχων συναλλαγών δεν πρόκειται να αποβεί, συνολικά, εις βάρος πελάτη, του οποίου η εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί, ακόμη και εάν η ομαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση με μία συγκεκριμένη εντολή του. Ο επιμερισμός των εντολών που θα έχουν ομαδοποιηθεί, διενεργείται αναλογικά. Όταν η ομαδοποίηση διενεργείται για περισσότερους του ενός οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες τους οποίους διαχειρίζεται εταιρεία του Ομίλου, ο επιμερισμός των συναλλαγών ανά οργανισμό συλλογικών επενδύσεων θα έχει προκαθοριστεί, με κριτήριο και τον επενδυτικό προσανατολισμό κάθε οργανισμού. 8. Παρακολούθηση & αναθεώρηση Ο Όμιλος θα παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και διαδικασιών που έχει επιλέξει για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των πελατών, και γενικότερα την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, ώστε να διαπιστώνει και, αν χρειάζεται, να διορθώνει τυχόν ελλείψεις. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής, ο Όμιλος θα αποτιμά, μεταξύ άλλων, αν οι επιλεγμένοι τόποι διαπραγμάτευσης και οι επιλεγμένοι διαμεσολαβητές αγοράς είναι οι κατάλληλοι για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη ή αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης. Ο Όμιλος θα επανεξετάζει την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών όταν κρίνεται απαραίτητο, και τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, ώστε να την προσαρμόζει στις συνθήκες της αγοράς ή σε πιθανές αλλαγές στις πρακτικές της αγοράς. Οι εταιρείες του Ομίλου θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών με σταθερό μέσο (συμπεριλαμβανομένου του sms ή/ και του διαδικτυακού τόπου τους). A. Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική - Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. - Piraeus Bank Bulgaria A.D. - Piraeus Bank Romania S.A. - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - Piraeus Asset Management Europe S.A. - Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ - Piraeus Bank (Cyprus) Ltd Β. Κατάλογος τόπων διαπραγμάτευσης Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές μέσω συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εξής διεθνείς αντισυμβαλλόμενους: - BNY ConvergEX Group - Citigroup - Credit Agricole Cheuvreux Paris - Ekpres Invest - Jefferies - I.S. Investment securities - BNP Paribas - Deutsche Bank London Υπηρεσίες θεματοφυλακής παρέχουν οι Jefferies, Deutsche Bank, JP Morgan, Euroclear Bank, ING Luxembourg S.A., BNP Paribas Securities Services, Piraeus Bank Bulgaria AD, Piraeus Bank Romania SA, Τράπεζα Πειραιώς. 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ . ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα... 0 1. Σκοπός της παρούσας πληροφόρησης... 3 2. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τη δραστηριότητά της.... 3 2.1. Η Εταιρία και η εποπτεία αυτής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 474/2012 Αρ. 4683 14.6.2013 Κ.Δ.Π. 208/2013 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02(Α) του 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-02

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις. Καταθετών Επενδυτών. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Ερωτήσεις. Καταθετών Επενδυτών. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Ερωτήσεις Καταθετών Επενδυτών Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 1 Περιεχόμενα Γενικές Ερωτήσεις... 4 1. Που να απευθυνθώ για πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΚΕ;... 4 2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας... 3 2 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόµενες Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου

Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου Διεύθυνση Φορέων Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου 2 Δεκεμβρίου 2013 Γεώργιος Καραγιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων EΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/8/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 569,60 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,30%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,15 εκατ. εκ των οποίων 1,32 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στο (συμπληρώνεται η επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ ΑΚ και ΑΕΕΧ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα