1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά συμφέροντα, καθώς η δυνατότητα παροχής οικονομικά προσιτών στεγαστικών μονάδων στη μέσης εισοδηματικής βαθμίδας κοινωνική βάση συνιστά πρόκληση για κάθε κυβερνητικό σχήμα. Στην ελληνική πραγματικότητα, η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, αλλά και οι αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, προδιαγράφουν μία σαφή επέκταση του δομημένου περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται έντονες οικιστικές ανάγκες, οι οποίες πρόκειται να ενταθούν με την εισροή οικονομικών προσφύγων, όπως επίσης και ανάγκες που σχετίζονται με την τουριστική και βιομηχανική υποδομή (ξενοδοχειακές / βιομηχανικές μονάδες), με την έλλειψη σχολικών συγκροτημάτων, κ.α. Η μέθοδος της προκατασκευής δύναται να ανταποκριθεί στο αίτημα για ταχεία, ποιοτική και οικονομικά ανταγωνιστική δόμηση και παρουσιάζει τα τελευταία έτη σημαντικές προοπτικές τόσο για την εγχώρια, όσο και για την Κοινοτική μελλοντική πρακτική, καθώς οι έννοιες της τυποποίησης και της διασφάλισης ποιότητας επεκτείνονται με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς και στον κατασκευαστικό τομέα. Από τα παραπάνω, καθίσταται προφανής η ανάγκη μιας σύντομης παρουσίασης του ρόλου που διαδραματίζει η βιομηχανοποιημένη δόμηση στον τομέα των κατασκευών, καθώς και των δυνατοτήτων της. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ακριβώς αυτός. 1.2 Δομή της διπλωματικής εργασίας Ακολούθως δίνεται εν συντομία το περίγραμμα της διπλωματικής εργασίας, όπως η τελευταία διαρθρώνεται ανά Κεφάλαιο. 1

2 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Σκοπός του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των γενικών στοιχείων της βιομηχανοποιημένης δόμησης δίνοντας μια σύντομη περιγραφή, καθώς και τον ακριβή ορισμό του όρου προκατασκευή. Ακολουθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία της προκατασκευής σε παγκόσμιο επίπεδο και τέλος, γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των συστημάτων προκατασκευής. Κεφάλαιο 3 Στο, εν λόγω, Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δομικών συστημάτων, πιο συγκεκριμένα των βασικών τρόπων διαμόρφωσης του φέροντος οργανισμού προκατασκευασμένων στοιχείων και συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων ειδών προκατασκευασμένων στοιχείων. Στη συνέχεια περιγράφονται τα στάδια παραγωγής (ανάρτηση-μεταφορά-αποθήκευση) που χρησιμοποιούνται για τα διάφορα είδη προκατασκευασμένων στοιχείων. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα για την παραγωγή των στοιχείων με μια συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται. Κεφάλαιο 4 Το αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι τα υλικά, τα χρησιμοποιούμενα στην προκατασκευή δομικών στοιχείων. Τα,εν λόγω, υλικά αντιστοιχούν στα παραδοσιακά δομικά υλικά (χάλυβας, δομική ξυλεία, συμβατικό σκυρόδεμα) καθώς και σε κάποια ειδικά σκυροδέματα και άλλα προηγμένα δομικά υλικά. Κεφάλαιο 5 Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο παραθέτει τις κυριότερες διαφορές μεταξύ συμβατικής και βιομηχανοποιημένης δόμησης, οι οποίες εστιάζονται στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τελευταίας, ενώ επίσης σχολιάζεται η ανταπόκριση της προκατασκευής στο ζητούμενο της αισθητικής. Επιπλέον, περιγράφονται ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής της προκατασκευής σε διάφορους κατασκευαστικούς τομείς. 2

3 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή Κεφάλαιο 6 Στο Κεφάλαιο αυτό αναλύεται η σεισμική συμπεριφορά των προκατασκευασμένων δομικών συστημάτων και ο σεισμικός σχεδιασμός των κυριότερων προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων. Κεφάλαιο 7 Σκοπός του Κεφαλαίου, είναι η παρουσίαση της ελληνικής πραγματικότητας στον τομέα της προκατασκευής. Παρουσιάζονται οι μονάδες προκατασκευής στον Ελλαδικό χώρο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ισχύοντες κανονισμοί, καθώς και οικονομικά στοιχεία σχετικά με την προκατασκευή κατοικίας. Κεφάλαιο 8 Στο τελευταίο Κεφάλαιο δίνεται το στίγμα των εγχώριων προβλημάτων, τάσεων και προοπτικών, καθώς και μια αναφορά στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της βιομηχανοποιημένης δόμησης. Τέλος, σχολιάζεται η θέση της προκατασκευής, ως αντικείμενο διδασκαλίας στον τομέα της εκπαίδευσης. 3

4 Κεφάλαιο 2 ο Γενικά στοιχεία προκατασκευής 2.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2.1 Εισαγωγή Σκοπός του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των γενικών στοιχείων της βιομηχανοποιημένης δόμησης δίνοντας μια σύντομη περιγραφή, καθώς και τον ακριβή ορισμό του όρου προκατασκευή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πορεία της προκατασκευής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ιστορική αναδρομή βοηθά να αποκτήσουμε καθαρότερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συστήματος τη προκατασκευής. 2.2 Περιγραφή Ο όρος «προκατασκευή» αναφέρεται στην υλοποίηση των κατασκευών με την μέθοδο της συναρμολόγησης δομικών στοιχείων επί τόπου στο έργο ( in situ ), τα οποία έχουν προκατασκευαστεί στο εργοστάσιο. Τα επιμέρους δομικά στοιχεία σε αυτή την περίπτωση θεωρούνται, και στην ουσία είναι, βιομηχανικά προϊόντα. Η βιομηχανική παραγωγή στοιχείων γίνεται σε μόνιμες ή κινητές εγκαταστάσεις με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και εφαρμογή βιομηχανικών μεθόδων για την οργάνωση της παραγωγής και τη διάθεση των προϊόντων. Ο Ευρωκώδικας 2 (EC 2, ENV ) ορίζει ως προκατασκευασμένο στοιχείο «αυτό που κατασκευάζεται σε εργοστάσιο ή σε τοποθεσία που είναι διαφορετική από την τελική θέση του στοιχείου στην κατασκευή, η οποία τοποθεσία όμως πρέπει να είναι προστατευμένη από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να παρέχει όλα τα εχέγγυα της ποιοτικής παραγωγής». Ο ίδιος κανονισμός ορίζει ως μικτό στοιχείο «αυτό που περιλαμβάνει τόσο επιτόπου, όσο και προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς πρόβλεψη οπλισμού συνδέσεως». 2.3 Ιστορική αναδρομή Η σύλληψη της επανάληψης προκατασκευασμένων, πανομοιότυπων δομικών μονάδων δεν είναι ένα σύγχρονο επίτευγμα. Αξιοθαύμαστα οικοδομικά έργα 4

5 Κεφάλαιο 2 ο Γενικά στοιχεία προκατασκευής αρχαίων λαών, όπως για παράδειγμα Αιγυπτίων και Ελλήνων, αποτελούνται από βασικά φέροντα στοιχεία τα οποία είχαν διαμορφωθεί σε λατομεία και είχαν μεταφερθεί στο χώρο ανέγερσης. Η πρώτη «προκατασκευασμένη» οικία, αποτελούμενη από ξύλινα φατνώματα (panels), μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκά από τη Βρετανία το 1642 στη Μασσαχουσέτη για να καλύψει προσωρινές στεγαστικές ανάγκες του αλιευτικού στόλου της εποχής. Το γνωστότερο όμως, πλήρως προκατασκευασμένο έργο από τμήματα δομικού σιδήρου, ήταν το Crystal Palace στο Λονδίνο, κατασκευασμένο από τον Joseph Paxton το Στις ΗΠΑ, η μέθοδος συναρμολόγησης προκατασκευασμένων μεταλλικών τμημάτων οδήγησε από το 1870 στην ανέγερση κτιρίων πολύ μεγάλου ύψους (ουρανοξύστες), όπως το Empire State Building, σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα για την εποχή. Η συντονισμένη προσπάθεια βιομηχανοποίησης της δόμησης είχε ως αφετηρία την επιτακτική ανάγκη μίας εκτεταμένης και ταχείας δόμησης, με την απασχόληση όσον το δυνατό λιγότερων εργατικών χεριών, μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Η καταστροφή μεγάλων αστικών τμημάτων Ευρώπης και Ιαπωνίας, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή έκρηξη που σημειώθηκε στη μεταπολεμική εποχή, δημιούργησαν το πρόβλημα για άμεση στέγαση εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ύπαρξη ενός αποκλειστικού πελάτη (του κράτους) και η απαίτηση για γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος για την δημιουργία και ανάπτυξη βιομηχανικών κατασκευαστικών μεθόδων (Finn, 1992). Κύριοι πρωτεργάτες στον τομέα, υπήρξαν κατασκευαστικές εταιρίες από την Ευρώπη και την Ιαπωνία, οι οποίες εισήγαγαν τις νέες μεθόδους και συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στην τεχνολογία της βιομηχανοποιημένης (ή αλλιώς οργανωμένης ή/και συστηματοποιημένης) δόμησης. Ενδεικτικά, κτίρια κατασκευάστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, ακολουθώντας τρεις βασικές προκατασκευαστικές επινοήσεις (Uni-Seco, Arcon, Airoh), ενώ με το σύστημα IMS, σχεδιασμένο στη Γιουγκοσλαβία, έγινε παραγωγή οικιστικών μονάδων το χρόνο στις χώρες της Σοβιετικής κυριαρχίας. Στη δεκαετία του 70 η προκατασκευή βρήκε πεδίο εφαρμογής σε κτίρια του δημόσιου τομέα, στρέφοντας τη βιομηχανοποιημένη δόμηση προς τα ογκωδέστερα στοιχεία της κλειστής και βαρείας προκατασκευής, έννοιες οι οποίες θα ορισθούν στη 5

6 Κεφάλαιο 2 ο Γενικά στοιχεία προκατασκευής συνέχεια του Κεφαλαίου. Ωστόσο, η πορεία της βιομηχανοποιημένης δόμησης δεν ήταν απαλλαγμένη προβλημάτων. Πολλά ήταν τα συστήματα προκατασκευής που απέτυχαν, ενώ τα αποτελέσματα των αποτυχιών και τα αίτια που τις προκάλεσαν συνοψίζονται στον Πίν. 2.1 (Master Builders Association Malaysia, 1996). Πίνακας 2.1 Αίτια και αποτελέσματα των αποτυχιών συστημάτων προκατασκευής. Αίτια Ελλιπής ή παραπλανητική ανάλυση αγοράς. Ανεδαφικά μεγάλες προσδοκίες κέρδους. Κατασκευή των πάντων από ένα μοναδικό υλικό, αντί της χρήσης του κατάλληλου υλικού για την κατάλληλη εφαρμογή. Ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι μελετητές. Αντίδραση από τους αρχιτέκτονες. Αντίδραση από το εργατοτεχνικό προσωπικό. Έλλειψη υποστήριξης από τους κατασκευαστικούς παράγοντες. Ελλιπής ενημέρωση του αγοραστικού κοινού και επενδυτική επιφυλακτικότητα. Προσπάθειες βασισμένες σε υποκειμενικά οράματα. Αποτελέσματα Οικονομική απώλεια. Καταστροφή επαγγελματικών σταδιοδρομιών. Απαξίωση από μελετητές μηχανικούς και διοίκηση. Παρά το γεγονός ότι ο κατασκευαστικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 11% του ακαθάριστου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. δικτυακό τόπο: χαρακτηρίζεται από καινοτομίες, ενώ συχνά εισπράττει τα πυρά κοινωνικών φορέων για τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Οι ιδιαιτερότητες των κτιριακών έργων, ως προϊόντα, όπως η μονιμότητα, η πολυπλοκότητα, το κόστος και ο υψηλός βαθμός κοινωνικής ασφάλειας που πρέπει να παρέχουν, αποτελούν μερικές από τις αιτίες του χαμηλού ρυθμού υιοθέτησης των τεχνολογικών καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Άξια μνείας είναι επίσης και η πολιτισμική αντίσταση στον αυξημένο βαθμό προτυποποίησης της κατοικίας, καθώς η κοινωνική αντίληψη την κατατάσσει ως μία σημαντικότατη επένδυση, έχουσα και ψυχολογικές προεκτάσεις, 6

7 Κεφάλαιο 2 ο Γενικά στοιχεία προκατασκευής παρά ως ένα απλό καταναλωτικό αγαθό. Η αντίληψη αυτή, καθώς και η κοινή πεποίθηση για την ταυτότητα των όρων «προκατασκευή» και «ομοιομορφία» ευθύνονται για τον συντηρητισμό της αγοράς. Η αντιμετώπιση του φαινόμενου αυτού έγκειται στη σωστή πληροφόρηση του αγοραστικού κοινού. Πρέπει να επισημανθεί η διάκριση μεταξύ προτυποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και προτυποποίησης του τελικού προϊόντος (Craig et al., 2000), και να εδραιωθεί η αντίληψη πως η βιομηχανοποίηση της κατοικίας δύναται να υπηρετήσει την ασφάλεια, την ποιότητα και την καλαισθησία, με αξιοπιστία και συνέπεια. Σήμερα, η προκατασκευή μικρής κλίμακας ιδιωτικών έργων βρίσκεται σε μία σταθερά ανοδική πορεία. Εκτιμάται πως το 24% των κατοικιών που κατασκευάζονται στη Γερμανία ανήκουν στην κατηγορία των προκατασκευασμένων, ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 30% και 42% για τις ΗΠΑ και τις Σκανδιναβικές χώρες αντίστοιχα (Glass, 1999). Σημειώνεται πως ειδικά τα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από ελαφροσκυρόδεμα χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 40 χρόνια στην Ευρώπη και κατέχουν ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς (π.χ. πάνω από 50% στη Δανία) (Goltermann et al., 1993). Ωστόσο, είναι προφανές πως οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες μεταξύ των χωρών δεν επιτρέπουν τη σύγκριση βάσει απόλυτων τιμών. 2.4 Ορισμοί Η προκατασκευή στα Έργα Πολιτικού Μηχανικού αναφέρεται κυρίως στην προκατασκευή φερόντων δομικών στοιχείων («δομική προκατασκευή»), ενώ η «αρχιτεκτονική προκατασκευή» αφορά σε μικρότερης κλίμακας αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως πόρτες, παράθυρα, τούβλα, κ.τ.λ.. Σύμφωνα με τις τεχνικές στατιστικές και κατανομές, ένα οικοδόμημα θεωρείται έργο από προκατασκευασμένα στοιχεία, όταν χρησιμοποιούνται για εξωτερικούς / εσωτερικούς τοίχους, πλάκες, δοκούς ή υποστυλώματα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία που έχουν ύψος ίσο με το ύψος ορόφου ή μήκος ίσο με την αντίστοιχη διάσταση δωματίου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μέσα σύνδεσης, με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιείται η συναρμογή είτε μεταξύ 7

8 Κεφάλαιο 2 ο Γενικά στοιχεία προκατασκευής τους, είτε μεταξύ αυτών και στοιχείων που κατασκευάζονται επί τόπου. Έτσι, η τεχνική της κατασκευής δομικών έργων από προκατασκευασμένα στοιχεία περιλαμβάνει τις παρακάτω τέσσερις, ανεξάρτητες μεταξύ τους, φάσεις: Σχεδιασμός και κατασκευή των επιμέρους δομικών στοιχείων στο εργοστάσιο (φάση παραγωγής). Μεταφορά στο εργοτάξιο (φάση μεταφοράς). Σύνθεση στο εργοτάξιο των μεμονωμένων δομικών στοιχείων σε μία ολοκληρωμένη δομική ενότητα (φάση συναρμολόγησης). Τελικές εργασίες (φάση εξωραϊσμού). Είναι δυνατόν, η συναρμολόγηση σε μία ενιαία κατασκευή να πραγματοποιηθεί στο βιομηχανικό χώρο και εν συνεχεία να μεταφερθεί ολοκληρωμένο το έργο στην τελική του θέση. 2.5 Κατηγορίες συστημάτων προκατασκευής Τα μέχρι σήμερα γνωστά συστήματα προκατασκευής στοιχείων από σκυρόδεμα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά τους-λόγου χάριν του σχήματος, της δυνατότητας τους, του βάρους τους, της ευρύτερης εφαρμογής τους κ.λπ. Ανάλογα με τον τύπο της προκατασκευής, γίνεται διάκριση σε : Ανοικτή προκατασκευή Το σύστημα της ανοικτής προκατασκευής περιλαμβάνει την παραγωγή λεπτότερων και ελαφρύτερων, ομοιότυπων στοιχείων, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα μορφολογικών δομικών συνδυασμών. Τα στοιχεία της ανοικτής προκατασκευής είναι συμβατά με ποικιλία άλλων δομικών στοιχείων. Το «ανοικτό σύστημα» προκατασκευής αποτελεί πλέον την κυρίαρχη τάση στην κατασκευαστική βιομηχανία των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. 8

9 Κεφάλαιο 2 ο Γενικά στοιχεία προκατασκευής Κλειστή προκατασκευή Σε αντίθεση με τις «ευέλικτες» δομικές μονάδες της ανοικτής προκατασκευής, η κλειστή προκατασκευή παρέχει ολοκληρωμένα τυποποιημένα μέρη, βαρύτερου και ογκωδέστερου τύπου, τα οποία ικανοποιούν συγκεκριμένες μορφολογικές δομικές διατάξεις. Με κριτήριο το βάρος και τη δυσκαμψία προκατασκευασμένων στοιχείων, η προκατασκευή διαχωρίζεται σε : Ελαφρά προκατασκευή Οι προκατασκευασμένες μονάδες σε αυτή την περίπτωση έχουν βάρος κάτω των 1.5 τόνων. Βαρεία προκατασκευή Το βάρος των προκατασκευασμένων μονάδων σε αυτή την κατηγορία φθάνει έως και τους 6 τόνους. Η προκατασκευή αυτού του είδους θεωρείται ιδανική για τα έργα όπου συνυπάρχουν μεγάλα ανοίγματα και ισχυρή φόρτιση, όπως είναι τα κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, οι γέφυρες, αλλά και οι κερκίδες των αθλητικών σταδίων. Ανάλογα με τον τόπο παραγωγής, η προκατασκευή χωρίζεται σε εργοταξιακή προκατασκευή, όπου τα δομικά στοιχεία κατασκευάζονται στον τόπο του έργου και σε εργοστασιακή προκατασκευή, όπου τα δομικά στοιχεία παράγονται σε εργοστάσιο. Το σχήμα των στοιχείων που κατασκευάζονται εργοστασιακά επιτρέπει την κατάταξη της προκατασκευής ως: Γραμμική προκατασκευή Προκατασκευάζονται δοκοί και υποστυλώματα τα οποία χρησιμοποιούνται είτε ως μεμονωμένα στοιχεία, είτε ως συνδυασμένα πλαισιακά συγκροτήματα. Στην τελευταία περίπτωση τα στοιχεία πληρώσεως είτε κατασκευάζονται εκ των υστέρων στο εργοτάξιο με όρους συμβατικής δόμησης, είτε μορφώνονται από 9

10 Κεφάλαιο 2 ο Γενικά στοιχεία προκατασκευής προκατασκευασμένα, και συνήθως ελαφρύτερα, τεμάχια. Οι διαστάσεις τους (πλάτος b, πάχος h και μήκος l) βρίσκονται σε σχέση b 3h και l 6h (Εικ. 2.1α). Η γραμμική προκατασκευή είναι αυτή που κυρίως εφαρμόζεται στην κατασκευή των βιομηχανικών κτιρίων. Επιφανειακή προκατασκευή Προκατασκευάζονται τα κατ έκταση (επιφανειακά) φέροντα στοιχεία (τοίχοι και πλάκες), αλλά και άοπλα τοιχοτεμάχια (blocks). Τα οπλισμένα επιφανειακά τεμάχια (panneaux ή panels) είναι συνήθως μεγάλων διαστάσεων, με σχέση b 3h και l 6h (μικρό πάχος σε σχέση με την επιφάνειά τους) (Εικ. 2.1β). Χωρική (ή τρισδιάστατη) προκατασκευή Προκατασκευάζονται είτε ολοκληρωμένες κτιριολογικές μονάδες, ενός, δύο ή και περισσότερων δωματίων, είτε στοιχεία αποτελούμενα από δίεδρες ή και τρίεδρες γωνίες (Εικ. 2.1γ). (α) (β) (γ) Εικόνα 2.1 Προκατασκευασμένα στοιχεία: (α) Δοκός, (β) Πλάκα και (γ) Κυψέλη. 10

11 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους 3. ΕΙΔΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ 3.1 Εισαγωγή Στο, εν λόγω, Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δομικών συστημάτων, πιο συγκεκριμένα των βασικών τρόπων διαμόρφωσης του φέροντος οργανισμού προκατασκευασμένων στοιχείων και συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων ειδών προκατασκευασμένων στοιχείων. Τα στάδια παραγωγής (ανάρτηση-μεταφοράαποθήκευση) που χρησιμοποιούνται για τα διάφορα είδη προκατασκευασμένων στοιχείων, αναλύονται διεξοδικά παρακάτω. Στον τομέα της προκατασκευής, όπου βασική αρχή είναι η τυποποίηση, τα βήματα για την παραγωγή των στοιχείων παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 3.2 Δομικά συστήματα - Βασικοί τρόποι διαμόρφωσης του φέροντος οργανισμού προκατασκευασμένων κτιρίων Η συγκρότηση του φέροντος οργανισμού (Φ.Ο.) προκατασκευασμένων κτιρίων υπαγορεύεται από το σχήμα των εργοστασιακά κατασκευασμένων στοιχείων τους και το είδος των ενώσεών τους. Τα είδη των φερόντων οργανισμών προκατασκευασμένων κτιρίων δίνονται στον Πίν Πίνακας 3.1 Είδη φερόντων οργανισμών προκατασκευασμένων κτιρίων. Φέρων οργανισμός Με φέροντες τοίχους Με σκελετό Μικτός Με προκατασκευασμένες ολοκληρωμένες μονάδες Μορφολογία Συγκροτείται ως προς τα κατακόρυφα στοιχεία του είτε από οπλισμένα τεμάχια μεγάλων διαστάσεων (panels ή panneaux), είτε σπανιότερα από άοπλα τοιχοτεμάχια (blocks). Συντίθεται από προκατασκευασμένα γραμμικά στοιχεία (υποστυλώματα και δοκούς), ή από στοιχεία μορφής πλαισίου. Διαμορφώνεται από φέροντα στοιχεία των δύο παραπάνω κατηγοριών. Παράθεση κατ έκταση και καθ ύψος τρισδιάστατων προκατασκευασμένων στοιχείων. 11

12 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους Ανάλογα με την κατεύθυνση των φερόντων στοιχείων (φέροντες τοίχοι ή βασικές δοκοί) σε σχέση με τον κατά μήκος άξονα του κτιρίου, το σύστημα του φέροντος οργανισμού διακρίνεται σε (Βέρρας, 1992): 1. Κατά μήκος κατά μήκος του άξονα του κτιρίου. 2. Κάθετο εγκάρσια προς τον άξονα του κτιρίου. 3. Σταυροειδές κατά μήκος και εγκάρσια προς τον άξονα του κτιρίου (π.χ. Φ.Ο. από επίπεδα στοιχεία τύπου «σάντουϊτς») Κόμβοι τοίχων Σε φέροντες οργανισμούς με φέροντες τοίχους η διαμόρφωση των συνδέσεων είναι κατάλληλη ώστε υπό την επίδραση εξωτερικών φορτίων, οι κόμβοι να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την μεταβίβαση των καταπονήσεων. Αυτή εξασφαλίζεται με παρεμβολή ειδικής κατασκευής από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, οπότε οι αντίστοιχοι κόμβοι χαρακτηρίζονται ως κόμβοι εν υγρώ, ή δια συγκολλήσεως ειδικών οπλισμών (αναμονών), οπότε και χαρακτηρίζονται ως κόμβοι εν ξηρώ. Οι κόμβοι από άοπλο σκυρόδεμα δύνανται να μεταβιβάσουν θλιπτικές και διατμητικές τάσεις μόνον, ενώ οι κόμβοι των υπολοίπων δύο κατηγοριών μπορούν να μεταβιβάσουν επιπλέον εφελκυστικές δυνάμεις. Οι κόμβοι διαχωρίζονται σε οριζόντιους, καταπονούμενους από δυνάμεις κάθετες στην διεύθυνση του κόμβου και κατακόρυφους, καταπονούμενους από δυνάμεις κατά την διεύθυνση του κόμβου. Περαιτέρω διαχωρισμός των κόμβων μπορεί να γίνει μεταξύ αυτών στους οποίους συναντώνται εσωτερικοί φέροντες τοίχοι και αυτών στους οποίους συναντώνται εξωτερικοί φέροντες τοίχοι. Οι μεν πρώτοι, πέραν των στατικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν, πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζουν την συνέχεια της ηχομόνωσης, να παρεμποδίζουν την δίοδο των οσμών, κ.λπ. Οι κόμβοι εξωτερικών φερόντων τοίχων πέραν των στατικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν, πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα, αεροστεγανότητα, καθώς και να δημιουργούν θερμικές γέφυρες. Στην περίπτωση φέροντος οργανισμού με σκελετό,οι κόμβοι κατασκευάζονται είτε άκαμπτοι είτε αρθρωτοί. Στην περίπτωση αρθρωτών κόμβων, η ακαμψία του κτιρίου εξασφαλίζεται μέσω των φερόντων τοίχων. Στη δε πρώτη περίπτωση, 12

13 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους καταβάλλεται προσπάθεια πραγματοποίησης των άκαμπτων κόμβων στα σημεία ασθενών ροπών. Οι κόμβοι αυτού του είδους εμφανίζονται στα σημεία σύνδεσης των διαφόρων στοιχείων του σκελετού, και συγκεκριμένα μεταξύ υπερτιθέμενων υποστυλωμάτων, μεταξύ δοκών και υποστυλωμάτων, ή μεταξύ δοκών και τέλος μεταξύ πλάκας πατώματος και υποστυλώματος. 3.3 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ( Ή ΜΗ ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δοκοί Oι πρώτες εφαρμογές προκατασκευασμένων - προενταμένων δοκών σκυροδέματος εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του '80. Τότε έγινε μια προσπάθεια τυποποίησης από εργοστάσια προκατασκευής και οι πρώτες δοκοί σε κλίνη προέντασης, εφαρμόστηκαν από τον OΣΕ. Σήμερα αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται καθολικά Χαρακτηριστικά υπαρχουσών μεθόδων Α. Βαθμός τελειοποίησης στο εργοστάσιο Υπάρχουν οι πολύ απλές δοκοί (τύπου δοκίδων) μέχρι τις δοκούς με πλήρη πλάκα (τύπου Γλάρος) ή πλήρεις κιβωτοειδές διατομές. Όσο μεγαλύτερη τελειοποίηση υπάρχει στο εργοστάσιο, τόσο το βάρος της δοκού αυξάνει και η μεταφορά και τοποθέτηση καταλήγουν να είναι προβληματικές (κυκλώπειες δοκοί). Απαιτείται λοιπόν, αναλόγως των περιστάσεων (άνοιγμα γέφυρας, οδοποιία προσβάσεων, επί τόπου συνθήκες) να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τελειοποίησης δοκού και βάρους. Β. Αρχική - τελική διατομή Στον υπολογισμό των προκατασκευασμένων δοκών, υπάρχουν 2 στάδια: 1ο Στάδιο: Υπάρχει η αρχική διατομή της δοκού η οποία υπολογίζεται να αντέχει το ίδιο βάρος και τα πρόσθετα φορτία για την τελειοποίηση της διατομής της γέφυρας (το επιπλέον βάρος του σκυροδέματος). 2ο Στάδιο: Σχηματίζεται η τελική διατομή, πολύ μεγαλύτερης αντοχής, που είναι η αρχική, ενισχυμένη, με τα επί τόπου σκυροδέματα, που συνήθως είναι η επί τόπου 13

14 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους χυνόμενη πλάκα σκυροδέματος. Η τελική διατομή υπολογίζεται να αντέχει τα πρόσθετα φορτία και τα φορτία των οχημάτων, επιπλέον των αρχικών φορτίων. Στους υπολογισμούς, γίνεται προσπάθεια να συνδυαστεί η ελάχιστη δυνατή αρχική διατομή (ώστε η δοκός να είναι όσο γίνεται ελαφρύτερη για την μεταφορά από το εργοστάσιο και την τοποθέτηση) η οποία όμως δεν θα εξαντληθεί πλήρως με τα μόνιμα φορτία, και θα υπάρχει περιθώρια αντοχών και για τα κινητά φορτία Μια νέα μέθοδος προκατασκευής δοκών - Δοκός "τόξο του Oδυσσέα" Α. Περιγραφή Η νέα δοκός επιδιώκει να δώσει λύση στα πιο πάνω θέματα, ώστε η κατασκευή μιας γέφυρας να μην καταλήξει να είναι Oδύσσεια. Η δοκός αυτή έχει πολύ μικρό βάρος σε σχέση με τις συνήθεις προκατασκευασμένες δοκούς (από 20% έως 50% του βάρους) και οι αντοχές της είναι πολύ μεγάλες, διότι χρησιμοποιεί το εξής τέχνασμα: Ως άνω στοιχείο θλίψεως, υπάρχει σιδηρά διατομή, η οποία και αναλαμβάνει όλα τα φορτία της αρχικής δοκού που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο (Τόξο του Oδυσσέα) όπως επίσης και τα φορτία επί τόπου του έργου (όλα τα επί τόπου σκυροδέματα) που χρησιμεύουν για τον σχηματισμό της τελικής διατομής. Μετά το σχηματισμό της τελικής διατομής, και αφού το σκυρόδεμα αποκτήσει τις αντοχές του, ο ρόλος της σιδηροκατασκευής (δικτύωμα) τελειώνει. Έτσι μετά, μπορεί είτε να αφαιρεθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, είτε να παραμείνει εντός του σκυροδέματος, απλά ως ενίσχυση. Μια παραλλαγή της μεθόδου είναι να παραμείνει το δικτύωμα ως τελικό στοιχείο διάτμησης (ψυχή). Β. Μέρη της δοκού Η δοκός απαρτίζεται από τα εξής μέρη: α. Κάτω πέλμα διατομή προεντεταμένου σκυροδέματος. Πέραν της αρχικής προεντάσεως, υπάρχει περιθώριο να γίνει πρόσθετη προένταση είτε με πρόσφυση, είτε με κεφαλές, ακόμη και εξωτερική. Αυτή η διατομή είναι και το κύριο βάρος της αρχικής δοκού. β. Μεταλλικό δικτύωμα με ισχυρό άνω πέλμα. Το άνω πέλμα, στην αρχική φάση εφελκύεται, λόγω της προεντάσεως του κάτω πέλματος εκ σκυροδέματος. Κατόπιν, με την προσθήκη των φορτίων των επιτόπου σκυροδεμάτων θλίβεται, μέχρις εξαντλήσεως της διατομής του. Για τον λόγο αυτό, προ της επί τόπου 14

15 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους σκυροδετήσεως δημιουργούνται άνω αντιανέμια οριζοντίως μεταξύ όλων των δοκών της γέφυρας, για να αποφευχθεί ο καμπτικός λυγισμός. Το άνω πέλμα, μετά την αποκατάσταση της πλήρους διατομής, είτε παραμένει εντός της διατομής όπου και ενσωματώνεται, είτε αφαιρείται. Στην περίπτωση που προβλέπεται να αφαιρεθεί για να επαναχρησιμοποιηθεί, είναι προτιμότερο να προβλεφθεί ψηλότερα από την τελική διατομή του σκυροδέματος. Το δικτύωμα μπορεί να είναι οριζοντίου άνω πέλματος ή τοξωτό. Για την περίπτωση μειώσεως του βάρους του σιδήρου, εκτός από την υπερύψωση του άνω πέλματος της σιδηράς διατομής, μπορεί να γίνει και βοηθητική εξωτερική προσωρινή προένταση εκ των κάτω Γ. Συνδετήρες Oι συνδετήρες που προβλέπονται για την τελική διατομή είναι ενσωματωμένοι στο σκυρόδεμα και είναι σε αναμονή. Oι συνδετήρες μπορούν να υπολογιστούν ως εξής: γ1. Να μην υπάρχουν καθόλου, και η διατμητική λειτουργία της δοκού να εξασφαλισθεί από το δικτύωμα που θα είναι γυμνό. Στην περίπτωση αυτή, η τελική δοκός θα έχει άνω και κάτω πέλμα σκυροδέματος, η δε ψυχή θα είναι μεταλλικό δικτύωμα. γ2. Το ίδιο με το παραπάνω, αλλά να υπάρχει ένα minimum συνδετήρων και να σκυροδετηθεί η ψυχή της δοκού, κυρίως για προστασία του σιδήρου του δικτυώματος, αντί βαφής. Στην περίπτωση αυτή, το σκυρόδεμα της ψυχής μπορεί να είναι εκτοξευόμενο. γ3. Να αγνοηθεί η ύπαρξη του δικτυώματος και οι συνδετήρες να εξασφαλίσουν την πλήρη διατμητική λειτουργία της δοκού μαζί με το σκυρόδεμα. γ4. Να γίνει συνδυασμός μεταλλικού δικτυώματος και σκυροδέματος. IV. Συμπεράσματα Η δοκός "Τόξο του Oδυσσέα" έχει τα εξής πλεονεκτήματα: α. Μεγάλη ευκολία παραγωγής στο εργοστάσιο με χρήση απλών τύπων ή και χωρίς τύπους. Με τον τρόπο αυτό, η παραγωγικότητα και η ταχύτητα μπορούν να είναι πολύ μεγάλες. β. Μικρό βάρος άρα ευκολία μεταφοράς και τοποθέτησης. γ. Δυνατότητα μεταφοράς σε μικρότερα κομμάτια τα οποία συνδέονται επί τόπου με προένταση του κάτω πέλματος και συγκόλληση ή κοχλίωση του άνω πέλματος 15

16 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους ευκολότατα. Έτσι γίνονται δοκοί μεγάλου μήκους και καλύπτονται μεγάλα ανοίγματα γεφυρών. δ. Δυνατότητα σύνδεσης περισσοτέρων ανοιγμάτων μεταξύ τους εύκολα, και δημιουργία συνεχών δοκών. ε. Δυνατότητα δημιουργίας κιβωτοειδούς διατομής για λοξές ή καμπύλες γέφυρες. στ. Λόγω μικρού αρχικού βάρους, ευκολύνεται η εφαρμογή μεθόδων όπως η προώθηση, προβολοδόμηση, σπονδυλωτές γέφυρες κ.λπ Τοίχοι Οι τοίχοι διακρίνονται σε φέροντες και μη-φέροντες (ή διαχωριστικούς), σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς. Για την κατασκευή τους γίνεται χρήση είτε ενός μόνο υλικού (σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, ελαφροσκυροδέματα), είτε περισσοτέρων. Ανάλογα με τον σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν, οι τοίχοι πρέπει να πληρούν ορισμένες βασικές απαιτήσεις. Έτσι, οι φέροντες τοίχοι πρέπει, κατά βάση, να μεταβιβάζουν με ασφάλεια τα φορτία στα οποία υπόκεινται, οι εσωτερικοί να εξασφαλίζουν τον οπτικό και ακουστικό διαχωρισμό των χώρων, και τέλος οι εξωτερικοί να εξασφαλίζουν ικανοποιητική θερμομόνωση, ηχομόνωση και υδατοστεγανότητα Εξωτερικοί τοίχοι - από οπλισμένα τεμάχια μεγάλων διαστάσεων (panneaux / panels). Κατασκευάζονται είτε από ένα υλικό, είτε από περισσότερα. Από ένα μόνο υλικό (panneaux homogenes). Τα τοιχοτεμάχια αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις εξωτερικών τοίχων πληρώσεως και κατασκευάζονται από σκυροδέματα, φ. βάρους μικρότερου των 1.300, προς εξασφάλιση της απαραίτητης θερμικής μόνωσης. Η εξωτερική επιφάνεια των τοιχοτεμαχίων συνήθως επιχρίεται είτε με τσιμεντοκονίαμα για να καταστεί υδατοστεγής, είτε με ευγενέστερα υλικά, όπως ψηφίδες, κ. λπ. Από περισσότερα υλικά (panneaux heterogenes). 16

17 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους Τα τοιχοτεμάχια αυτού του τύπου κατασκευάζονται από περισσότερα του ενός υλικά, διατεταγμένα σε επάλληλες στρώσεις (κατά την έννοια του πάχους του τοίχουpanneaux multicouches ), κάθε μια εκ των οποίων εξασφαλίζει μια από τις απαιτήσεις του εξωτερικού τοίχου ( λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης ενός και μόνο υλικού που να πληρεί όλες τις σχετικές απαιτήσεις). Έτσι, διακρίνονται ξεχωριστά, η φέρουσα στρώση, η στρώση θερμομόνωσης και τέλος η στρώση υδατοστεγανότητας. Η φέρουσα στρώση κατασκευάζεται συνήθως πλήρης για φέροντες τοίχους, ενώ για διαχωριστικούς μπορεί να φέρει νευρώσεις. Η θερμική στρώση προβλέπεται συνήθως από διογκωμένη πολυστερίνη, από υαλοβάμβακα, ή από πολύ ελαφρά σκυροδέματα. Τέλος, η στρώση υδατοστεγανώσεως εξασφαλίζεται μέσω της επίχρισης με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα ή μέσω διαμόρφωσης της εξωτερικής παρειάς του τοιχοτεμαχίου με κατάλληλο υδατοστεγές υλικό. Πολλές φορές, τα τοιχοτεμάχια αυτού του τύπου κατασκευάζονται από έναν σκελετό με νευρώσεις (panneaux a ossature), ο οποίος έχει τον ρόλο της φέρουσας στρώσης και κατόπιν τα κενά πληρώνονται με μονωτικά υλικά. Τέλος, τοιχοτεμάχια αυτού του τύπου κατασκευάζονται ως σύνθετα (panneaux composites), γίνεται δηλ. σύνθεση στρώσεων ξεχωριστά προκατασκευασμένων και συναρμολογούμενων είτε στο εργοστάσιο, είτε επί τόπου. - από άοπλα τοιχοτεμάχια (blocs).συνήθως, κατασκευάζονται από ένα και μόνο υλικό, κυρίως δε από ελαφρά σκυροδέματα. Η θερμική μόνωση συνήθως καλύπτεται από το αυξημένο πάχος του τοιχοτεμαχίου, το οποίο υπερβαίνει συνήθως τα 25 εκ Εσωτερικοί τοίχοι - από άοπλα τοιχοτεμάχια (blocs).τα τοιχοτεμάχια μεγάλων διαστάσεων, από τα οποία συγκροτούνται οι εσωτερικοί τοίχοι, κατασκευάζονται συνήθως από ένα μόνο υλικό και έχουν ύψος όσο αυτό του ορόφου (ή λίγο μικρότερο, όταν προβλέπεται ενισχυτική ζώνη), ή και μικρότερο. Σχεδόν πάντοτε, συνδέονται στη βάση και στη στέψη τους, μέσω ενισχυτικής ζώνης (σενάζ), η οποία είτε διαστρώνεται επί τόπου, είτε προκατασκευάζεται και συγκολλάται επί τόπου, επί των αναμονών των τοιχοτεμαχίων. Οι τοίχοι αυτού του τύπου κατασκευάζονται συνήθως από τοιχοτεμάχια από σκυρόδεμα, είτε συμπαγή, είτε με νευρώσεις, είτε με διακενα εντός 17

18 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους της μάζας τους. Για τη διαμόρφωση των ανοιγμάτων των εσωτερικών τοίχων, προκατασκευάζονται ειδικά πλαίσια από κοινό οπλισμένο σκυρόδεμα. - από οπλισμένα τεμάχια μεγάλων διαστάσεων (panneaux). Τα τοιχοτεμάχια αυτής της περίπτωσης κατασκευάζονται από ένα μόνο υλικό (το οπλισμένο σκυρόδεμα), έχουν μήκος όσο το αντίστοιχο μήκος του χώρου και ύψος όσο αυτό του ορόφου. Παλαιότερα ο προβλεπόμενος οπλισμός ήταν μια συνεχής εσχάρα, επειτα περιορίσθηκε στην περίμετρο και σήμερα η πείρα έχει αποδείξει ότι αρκεί ο ελάχιστος απαιτούμενος οπλισμός για την παραγωγή, μεταφορά και ανύψωση. Σε περίπτωση προβλεπόμενου ανοίγματος στον τοίχο, αυτό συνήθως προβλέπεται κατά την κατασκευή του στοιχείου, ενώ σπανιότερα χρησιμοποιούνται δύο πεσσοί και ένα ενδιάμεσο υπέρθυρο Τοίχοι ειδικής χρήσης ( για καπνοδόχους κ. λπ. ) Πολλές φορές κατασκευάζονται ειδικά τοιχοτεμάχια, με κενά εντός της μάζας τους, τα οποία χρησιμοποιούνται ως καπνοδόχοι, ως κενά για τη διέλευση σωληνώσεων, κ. λπ Πατώματα Τα πατώματα αποτελούν σημαντική φέρουσα κατασκευή στην όλη συγκρότηση ενός κτιρίου. Τα προκατασκευαζόμενα πατώματα αναλόγως των συνθηκών στήριξής τους διακρίνονται σε : - πατώματα εδραζόμενα επί δύο απέναντι πλευρών με οπλισμό κατά τη μια διεύθυνση - πατώματα εδραζόμενα επί τεσσάρων πλευρών με οπλισμό κατά δύο διευθύνσεις - πατώματα εδραζόμενα επί τεσσάρων σημείων με οπλισμό κατά δύο διευθύνσεις. Κατασκευάζονται κυρίως από οπλισμένο σκυρόδεμα, από προεντεταμένο και από ελαφρά σκυροδέματα. Οι κυριότεροι τύποι πατωμάτων προκατασκευασμένων από σκυρόδεμα είναι τα ολόσωμα και τα σύνθετα με δοκίδες. Στην πρώτη κατηγορία, η οποία είναι και η πιο συνηθισμένη, ανήκουν οι πάσης φύσεως πλάκες, οι οποίες ανάλογα με τη διατομή τους διακρίνονται σε: - πλάκες συμπαγείς - πλάκες με νευρώσεις - πλάκες με συνεχή κενά εντός της μάζας τους 18

19 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους - πλάκες σε μορφή εσχάρας (με πλήρωση των κενών με ελαφρότερα υλικά) - πλάκες πτυχωτές ή με διπλή καμπυλότητα Εξώστες Ως προς τους εξώστες ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τα πατώματα με μοναδική ιδιομορφία τον τρόπο στήριξης τους επί του κυρίου φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Οι κυριότεροι τρόποι στήριξης και γενικής διαμόρφωσης των εξωστών είναι: - Εξώστες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πατώματος. Ο τύπος αυτός είναι ο στατικώς ευμενέστερος, αλλά και ο πλέον δυσμενής από πλευράς θερμικής μόνωσης, καθώς δημιουργεί αερογέφυρα. - Εξώστες στηριζόμενοι πάνω σε προβόλους του φέροντος οργανισμού ή αναρτώμενοι από αυτόν μέσω ελκυστήρων. - Εξώστες στηριζόμενοι επί των πατωμάτων και του φέροντος οργανισμού, με συγκόλληση αυτών μέσω ειδικών μεταλλικών πλακών. - Εξώστες, οι οποίοι αποτελούν, ανεξάρτητη από το υπόλοιπο κτίριο, φέρουσα κατασκευή. Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή, στην περίπτωση των προκατασκευασμένων εξωστών, για την γρήγορη και εξασφαλισμένη απορροή των ομβρίων καθώς τα προβλήματα εδώ είναι πολύ οξύτερα απ ότι στις παραδοσιακές κατασκευές Κλίμακες Συνήθως στις κλίμακες κατασκευάζονται ξεχωριστά, τα πλατύσκαλα και οι βραχίονες. Από πλευράς στήριξης και ένταξής τους στον φέροντα οργανισμό, οι μεν βραχίονες στηρίζονται επί των πλατύσκαλων, τα δε πλατύσκαλα στηρίζονται σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού κατά την κατακόρυφη έννοια (κυρίως πάνω σε φέροντες τοίχους). 19

20 Κεφάλαιο 3 ο Είδη στοιχείων και μέθοδοι παραγωγής τους Στεγάσεις Όπως και στην παραδοσιακή κατασκευή, έτσι και στην προκατασκευή, οι στέγες κατασκευάζονται είτε με πολύ μικρές κλίσεις για την ταχεία απορροή των ομβρίων (επίπεδες στεγάσεις ή δώματα), είτε ως κεκλιμένες, με μεγάλες κλίσεις. Στην πρώτη περίπτωση, η φέρουσα κατασκευή είναι όμοια με αυτήν του τελευταίου πατώματος. Οι στρώσεις μόνωσης, στεγάνωσης, κ. λπ. είτε κατασκευάζονται κατά τον παραδοσιακό τρόπο, είτε μέσω ενός δεύτερου, ελαφρότερου και κεκλιμένου προκατασκευασμένου πατώματος. Στην δεύτερη περίπτωση (με μεγάλες κλίσεις), η φέρουσα κατασκευή της στέγασης πραγματοποιείται είτε με στοιχεία πατωμάτων τοποθετούμενα κεκλιμένα (πάνω σε αυτά γίνεται πρόβλεψη της επικάλυψης), είτε μέσω δικτυωτών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Θεμελίωση και βάση κτιρίων από προκατασκευασμένα στοιχεία Η πραγματοποίηση της θεμελίωσης και της βάσης με τη χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων γίνεται κυρίως σε εδάφη με μικρές καθιζήσεις. Απαιτείται επιμελημένη ισοπέδωση με προηγούμενη συμπύκνωση του εδάφους και για την αποφυγή κενών μεταξύ εδάφους και προκατασκευασμένων τεμαχίων συνίσταται η τοποθέτηση να γίνεται επί στρώματος νωπού κονιάματος ή σκυροδέματος. Για την περίπτωση θεμελίωσης τοίχων πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρμοί της θεμελίωσης από προκατασκευασμένα στοιχεία να μην συμπίπτουν με τους αρμούς των τεμαχίων της ανωδομής. (1) (2) 20

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση. Επαγγελματισμός. Όραμα. Άνθρωπος

Δόμηση. Επαγγελματισμός. Όραμα. Άνθρωπος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δόμηση Επαγγελματισμός Όραμα Άνθρωπος Εμπειρία Αξιοπιστία Αναζητούμε τους τρόπους, τα υλικά, τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Software - Support - Seminars

Software - Support - Seminars Αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών Το 3MURI αναπτύχθηκε από ομάδα καθηγητών του πανεπιστημίου της Γένοβα & ερευνητών από το ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών με σκοπό να αποτελέσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ Επισκευή : επαναφορά κτιρίου στην αρχική του κατάσταση. Απαιτείται : 1) εντοπισμός βλαβών αιτιών και άρση αυτών 2) αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης και ενίσχυση αν απαιτείται. Ενίσχυση : αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ HDL 0 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του κενού χώρου, που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Ελληνική Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές 1 2 Από τη σύνταξη Γεια σας!... από τη σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ Δόμηση με χώμα Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα Κών/νος Καταβούτας Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μηχανικοί της Γης Μηχανικοί της Γης και δόμηση με χώμα Μαιος 2010 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δ. Βεργετίδης Θεσσαλονίκη 27-06-2016 Αρίθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεσης Φέροντος Οργανισμού (από Ξύλο και χάλυβα) β. Τσούρας Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Σύνθεσης Φέροντος Οργανισμού (από Ξύλο και χάλυβα) β. Τσούρας Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Σύνθεσης Φέροντος Οργανισμού (από Ξύλο και χάλυβα) β. Τσούρας Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Πως οδηγούμαστε στην Σύνθεση του Φ.Ο.??? 1 ο Στάδιο Η Ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα