ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010"

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Τ.Θ ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) /38758 Fax : (22410) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1/. Παπαϊωάννου Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1/. Αργύρης Ηλίας 2/. Μαρασιώτης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2/. Παπουτσής Κωνσταντίνος 3/. Καραντζιάς Δημήτριος 3/. Μιχαήλου Παναγιώτης 4/. Κουγιός Βασίλειος 5/. Καράμπελας Νικόλαος 6/. Κοσμάς Γεώργιος 7/. Ντελλάκης Ιωάννης 8/. Παναγέα Νίκη Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: 1. Ο Διευθυντής κ. Γ. Υψηλάντης, ως εισηγητής και οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, κ.κ. Καρπαθάκης, Παπαβασιλείου, Αλαφάκης, Γιάννακας. 2. Οι Νομικοί Σύμβουλοι κ. Μ. Τεχνίτης & Ι. Χριστοδούλου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1/. Ενημέρωση. 2/. Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα. 3/. Υπογραφές που δεσμεύουν την Επιχείρηση. 4/. Ορισμός Επιτροπής Προσλήψεων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/ /. Έγκριση όρων διαγωνισμού μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων. 6/. Ορισμός ελεγκτών διαχείρισης οικονομικών ετών /. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων & κάδων κομποστοποίησης. 8/. Θέματα Οικονομικής-Διοικητικής Υπηρεσίας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Προηγήθηκαν τα θέματα 2 και 3. ΘΕΜΑ 2 ο Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα. Ακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση και με ομόφωνη γνώμη των παρόντων μελών, λαμβάνεται η παρακάτω απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2010

2 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη με αρ. 15/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ροδίων, ως ακολούθως: 1/. Παπαϊωάννου Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. 2/. Μαρασιώτης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3/. Καραντζιάς Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου, εκπρόσωπος μειοψηφίας 4/. Κουγιός Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου 5/. Αργύρης Ηλίας, Λαϊκό μέλος 6/. Καράμπελας Νικόλαος, Λαϊκό μέλος 7/. Κοσμάς Γεώργιος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, Τμήμα Δωδεκανήσου 8/. Μιχαήλου Παναγιώτης, Λαϊκό μέλος 9/. Ντελλάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Εργαζομένων στη ΔΕΚΡ 10/. Παναγέα Νίκη, Λαϊκό μέλος 11/. Παπουτσής Κωνσταντίνος, Λαϊκό μέλος 12/. Χατζηδημητρίου Γεώργιος, μη τακτικό μέλος, εκπρόσωπος του ΔΗΣΥΝ Το ΔΣ με την παρούσα σύνθεση, έχει αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του από τις 23/1/2010 και η θητεία του ισχύει μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του επόμενου Δ.Σ. ΘΕΜΑ 3 ο : Υπογραφές που δεσμεύουν την Επιχείρηση. απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2010 Τα πρόσωπα που με την υπογραφή τους δεσμεύουν την Επιχείρηση, στις συναλλαγές της κυρίως με τράπεζες αλλά και με άλλους φορείς θα είναι δύο ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου ή ο Αντιπροέδρος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Μαρασιώτης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Διευθυντής της Δ.Ε.Κ.Ρ. κ. Γιώργος Υψηλάντης ή ο Προϊστάμενος της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Βασίλης Παπαβασιλείου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή. Τα παραπάνω πρόσωπα δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Επιχείρηση από τις 23/1/2010 έως και την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του επόμενου Δ.Σ. ΘΕΜΑ 1 ο : Ενημέρωση. Α/..... Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και με πλειοψηφία των παρόντων μελών, μειοψηφούντος του κ. Δ. Καραντζιά, λαμβάνεται η παρακάτω ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2010 Το ΔΣ εγκρίνει στο σύνολό της, την υλοποίηση της προμήθειας του νέου απορριμματοφόρου, αξίας ,60 χωρίς τον ΦΠΑ. Β/. Ο Πρόεδρος του ΔΣ, ενημερώνει το σώμα για την παραλαβή τις επόμενες ημέρες δύο μεταχειρισμένων ανοιχτών φορτηγών από τη Γερμανία, που θα επιλύσουν το πρόβλημα που

3 αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Επιχείρηση. Επίσης ενημερώνει ότι τέθηκαν στη διάθεση της επιχείρησης, ένα ανοιχτό φορτηγό και ένα φορτωτάκι της ΔΕΠΟΣ, που από χρόνια ήταν παρατημένα στην Παλιά Πόλη. Η υπηρεσία θα εξετάσει την αξιοποίησή τους και την ενσωμάτωσή τους στον εξοπλισμό της. Γ/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2010 Το ΔΣ εγκρίνει τη διαμόρφωση με πρωτοβουλία, σχέδια και δαπάνη της ΔΕΚΡ, των τριών πρώτων πράσινων σημείων της πόλης, στην Ψαροπούλα, στη Θαλασσινή Πύλη και στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα. Δ/. Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει ότι σύμφωνα με επιστολή της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, η ΔΕΚΡ το 2009 ανακύκλωσε kg αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, δηλαδή 5,9 kg/κάτοικο, όταν ο εθνικός στόχος βρίσκεται στα 4,0 kg/κάτοικο. Η απόδοση αυτή φέρνει τη ΔΕΚΡ στην κορυφαία θέση ανακύκλωσης ΑΗΗΕ στη χώρα μας. Ε/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει το Πρόγραμμα Δράσης της Επιχείρησης για το έτος 2010, όπως αυτό υπεβλήθη από την υπηρεσία σε πίνακα συνημμένο στο με αρ. εσωτ. πρωτ. 110/ έγγραφο του Διευθυντή. ΣΤ/..... Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των παρόντων μελών, μειοψηφούντων των κ. Δ. Καραντζιά, Ι. Ντελλάκη και Γ. Κοσμά, λαμβάνεται η παρακάτω απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει την προμήθεια ενός μηχανήματος απογύμνωσης καλωδίων (CABLE STRIPPER 3000) από την εταιρεία JMC RECYCLING SYSTEMS LTD, έναντι του ποσού των 6.925,00 προ ΦΠΑ και εξόδων εκτελωνισμού, κλπ. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται τα εξοδα μεταφοράς έως τη Ρόδο. Ζ/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου, χωρητικότητας 2 κ.μ. περίπου.

4 ΘΕΜΑ 4 ο Ορισμός Επιτροπής Προσλήψεων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2010 απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2010 Το ΔΣ ορίζει την Επιτροπή που θα διενεργήσει την πρόσληψη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού Προσωπικού η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: Παπαϊωάννου Γεώργιο, Πρόεδρο του ΔΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) Καραντζιά Δημήτριο, μέλος του ΔΣ Υψηλάντη Γεώργιο, Διευθυντή της Επιχείρησης Αλαφάκη Ιωάννη, Προїστάμενο της Υπηρεσίας Αποκομιδής Ντελλάκη Ιωάννη, μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπο των Εργαζομένων ΘΕΜΑ 5 ο Έγκριση όρων διαγωνισμού μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και με ομόφωνη γνώμη των παρόντων μελών λαμβάνεται η παρακάτω ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2010 Το ΔΣ εγκρίνει τη διαδικασία προκήρυξης στον τοπικό τύπο για υποβολή προσφορών μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων από ιδιώτες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται σχετικές ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της Επιχείρησης, συνήθως εποχικού ή περιστασιακού χαρακτήρα. Ορίζει επιτροπή παραλαβής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοσμά Γιώργο, Παπουτσή Κωνσταντίνο και Ζαβόλα Νικήτα. ΘΕΜΑ 6 ο Ορισμός ελεγκτών διαχείρισης οικονομικών ετών Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των παρόντων μελών, μειοψηφούντων των κ. Δ. Καραντζιά και Ι. Ντελλάκη, λαμβάνεται η παρακάτω απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2010 Το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου τον ορισμό ελεγκτών διαχείρισης για τα οικονομικά έτη (τέσσερις χρήσεις) στη ΔΕΚΡ. Προτείνει να ορισθούν ως ελεγκτές διαχείρισης, οι Ορκωτοί Λογιστές κ.κ. Κρίτων Τζαβέλλας και Χρήστος Χήττας της εταιρείας PRIME AUDIT, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 281, παράγρ.2 του Π.Δ.410/95 (Δ.Κ.Κ.). Η αμοιβή τους ορίζεται συνολικά στο ποσόν των ,00 προ ΦΠΑ και θα βαρύνει τη ΔΕΚΡ. Ο διαχειριστικός έλεγχος πρέπει να συντελεσθεί και να ολοκληρωθεί εντός του 2010.

5 ΘΕΜΑ 7 ο Προμήθεια κάδων απορριμμάτων & κάδων κομποστοποίησης. ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2010 Το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση και αποφασίζει την άμεση προμήθεια των παραπάνω ειδών: 50 κάδων των 770lt, παραγωγής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI) με ανεξάρτητα ποδόφρενα και ενιαίο καπάκι καθώς και 50 κάδων των 360lt, με την προυπόθεση η εταιρεία αυτή να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη στις τιμές της περυσινής (από 14/5/2009) προσφορά της, δηλαδή 165,00 για τους μεγάλους και 58,00 για τους μικρούς, προ ΦΠΑ. Οι κάδοι πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις διεθνείς προδιαγραφές DIN και EN πλαστικών κάδων οικιακής κομποστοποίησης μετά από έρευνα αγοράς, χωρητικότητας περίπου 330lt. ΘΕΜΑ 8 ο Θέματα Οικονομικής-Διοικητικής Υπηρεσίας. Α/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης ύψους ,00, στον Οδηγό Καθαριότητας κ. Κωνσταντίνο Σπανό, ο οποίος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσωπικού της ΔΕΚΡ. Β/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης ύψους ,00, στον Χειριστή σαρώθρου κ. Νικόλαο Στεφάνου, ο οποίος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσωπικού της ΔΕΚΡ. Γ/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει την δαπάνη ύψους 425,48, που κατεβλήθη από την Επιχείρηση, σε εξώφληση μέρους της Α.Π.Υ της Γ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., συνολικού ύψους 1380,00, που αφορά στα έξοδα κηδείας του εργαζομένου μας Μιχαήλ Ζερβού. Το υπόλοιπο της δαπάνης καλύφθηκε κατά 759,52 από το ΙΚΑ και κατά 195,00 από το Σωματείο εργαζομένων της ΔΕΚΡ.

6 Δ/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ συγχαίρει και εγκρίνει τη χορήγηση Χρηματικού Βραβείου ύψους 600,00, στον Γεώργιο Βασιλάκη, γιό του Εργάτη Καθαριότητας κ. Βασιλείου Βασιλάκη, για τη με άριστα αποφοίτησή του από το 4 ο Γενικό Λύκειο Ρόδου και την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσωπικού της ΔΕΚΡ. Ε/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος χειριστή που δόθηκε σε όλους τους άλλους Χειριστές χωματ. μηχανημάτων και στον Χειριστή χωματ. Μηχανημάτων κ. Κωνσταντίνο Μακρή, αναδρομικά από τον Φεβρουάριο του ΣΤ/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2010 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει τη δαπάνη υπηρεσιακών μετακινήσεων, που έγιναν στο διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/3/2010, συνολικού ύψους 2.658,66. Ζ/..... ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2009 Το ΔΣ της ΔΕΚΡ εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 180/ αίτημα του σπουδαστή Καλαβρού Φιλόλαου του ΤΕΙ Καλαμάτας (Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλάδος Ανάπτυξης) για εξάμηνη πρακτική άσκηση. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΕΑ ΝΙΚΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000 Αφροδίτης 24 και Ριζούντος- Αφροδίτης Ελληνικό- 24 και Αττικής Ριζούντος www.intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα