ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ /2005 & 17312/2006, πορίσµατα από & ) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Ανδρέας Τάκης Μιχάλης Τσαπόγας ΜΑϊΟΣ 2008

2 2 Περίληψη Έχοντας ασχοληθεί ήδη από το 1999 µε τον θεσµό της εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας αντιρρησιών συνείδησης, και σε συνέχεια Ειδικής Έκθεσής του <http://www.synigoros.gr/reports/ekth_enallaktikis_da.doc> για το θέµα αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε επανειληµµένα ως αρνητικό στοιχείο την αρµοδιότητα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας επί θεµάτων που αφορούν τις συνθήκες εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας. Εκτός από σοβαρότατα ζητήµατα αρχής, η εµπλοκή στρατιωτικών αρχών προξενούσε σειρά πρακτικών προβληµάτων επειδή οι κατά καιρούς αποσπασµατικές απαντήσεις τους σε ερωτήµατα φορέων απασχόλησης είχαν επιτείνει τη σχετική ασάφεια, ιδιαίτερα σε σχέση µε το ωράριο απασχόλησης και το καθεστώς αδειών. Στη µακρά αλληλογραφία του µε τους φορείς απασχόλησης, ο Συνήγορος του Πολίτη επέµεινε ότι η «στρατολογική παρακολούθηση» των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία εξαντλείται στην υπαγωγή και την τοποθέτηση αυτών, καθώς και στην τήρηση των νοµίµων χρονικών ορίων της υπηρεσίας στο σύνολό της (δηλαδή σε σχέση µε την απόλυση ή τυχόν διακοπή), ενώ αντιθέτως, αρµόδιοι για την ανάθεση καθηκόντων, τις συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας και τον χρόνο αυτής παραµένουν οι φορείς απασχόλησης, κατ επέκταση δε τα προϊστάµενα αυτών Υπουργεία. Ανταποκρινόµενο στις παρεµβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδέχθηκε την αρµοδιότητά του και απέστειλε σχετική εγκύκλιο στους φορείς απασχόλησης τους οποίους εποπτεύει. Στην εγκύκλιο αυτή (Μάρτιος 2006) καθίσταται σαφές ότι «οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να απασχολούνται, κατά συνολικό χρόνο, περισσότερο απ όσο οι λοιποί απασχολούµενοι στον ίδιο φορέα που εκτελούν καθήκοντα όµοια µε τα δικά τους». Με τα ανωτέρω συµφώνησε, εν τέλει (Μάρτιος 2008), και το ίδιο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, αποδεχόµενο τόσο την αποκλειστική αρµοδιότητα των φορέων απασχόλησης, όσο και ότι «η άδεια πρέπει να υπολογίζεται επί των εργασίµων ηµερών, και όχι επί των αργιών όπως συµβαίνει µε τους οπλίτες». Το ΓΕΕΘΑ συµφωνεί, επίσης, µε την εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη για διάθεση των αντιρρησιών συνείδησης κατά προτεραιότητα σε προνοιακούς φορείς. Α. Πόρισµα υπ αρ. πρωτ / Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την από αναφορά (αρ. πρωτ ) του κ. ***, ο οποίος από εκπληρώνει εναλλακτική υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκοµείο Καστοριάς. Με την αναφορά ζητήθηκε να διερευνηθεί η νοµιµότητα του καθεστώτος ηµερών και ωρών απασχόλησης που εφαρµοζόταν στην περίπτωσή του. Η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη και η συνακόλουθη παρέµβαση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης όχι µόνον ευοδώθηκαν, αλλ επί πλέον συνέβαλαν σε µιά θετική εξέλιξη ευρύτερης σηµασίας για την απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης σε φορείς αρµοδιότητος του Υπουργείου.

3 3 1. Η αρχική άποψη και πρακτική του φορέα απασχόλησης Κατόπιν ερωτήµατος του κ. *** σχετικά µε το καθεστώς απασχόλησής του, το Νοσοκοµείο είχε απαντήσει (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ***/ ) ως εξής: «Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιούσθε 2 ηµέρες άδεια (εργάσιµες και µη) για κάθε µήνα υπηρεσίας σας. Εποµένως εργάζεσθε 7 ηµέρες την εβδοµάδα, µε ωράριο εργασίας 7,5 ώρες ηµερησίως (πρωί ή απόγευµα). Είναι όµως δυνατή και η πέραν του τυπικού ωραρίου εργασίας απασχόλησή σας, όταν υφίσταται πραγµατική ανάγκη. Η υπηρεσία θα καθορίζει, βάσει των πραγµατικών αναγκών, σε ποιες αργίες θα τίθεσθε εκτός υπηρεσίας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας σας. Για τις άδειες µετακίνησης και διανυκτέρευσης, δεν προβλέπεται για την περίπτωσή σας από την ισχύουσα Νοµοθεσία». Επί πλέον, η ιεύθυνση του Νοσοκοµείου είχε επιφυλαχθεί για επικοινωνία µε τις στρατολογικές αρχές εφ όσον ανακύψει ανάγκη διευκρινίσεων. Τα χαρακτηριστικά αυτά όχι µόνο δεν παρίσταντο ως πρωτοφανή, αλλ αντιθέτως συνέπιπταν µε αντίστοιχες απαντήσεις και πρακτικές φορέων απασχόλησης όπως είχαν τεθεί υπ όψη του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ. ήδη από την «Ετήσια Έκθεση 1999», σελ ) µε αφορµή δεκάδες αναφορών κατά τα επτά τελευταία έτη, σε αρκετές εκ των οποίων δεν είχε καν καταστεί δυνατό να µεταπεισθούν οι φορείς απασχόλησης. 2. Το νοµικό καθεστώς του υπολογισµού ηµερών αδείας Παρεµβαίνοντας, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι πράγµατι, κατά το γράµµα του νόµου (ήδη άρθρο 64 παρ. 3 εδ. δ ν. 3421/2005), η κανονική άδεια είναι η µόνη ρητώς ρυθµιζόµενη άδεια απουσίας των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία. Ωστόσο, ερµηνευόµενη υπό το πρίσµα γενικών αρχών του δικαίου, η διάταξη αυτή δεν είναι ανεκτό να ερµηνεύεται ως επιβάλλουσα απασχόληση, κατά συνολικό χρόνο, σε ώρες (ηµερησίως) ή σε ηµέρες (εβδοµαδιαίως) πέραν των γενικώς προβλεποµένων ως προς τη λειτουργία του συγκεκριµένου φορέα ή την απασχόληση λοιπών εργαζοµένων µε όµοια ή ανάλογα καθήκοντα, εκτός αν πρόκειται για αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ανεξάρτητα από τη φύση και τις λειτουργικές ανάγκες κάθε φορέα απασχόλησης, τα ανώτατα και ανελαστικά χρονικά όρια που προβλέπει το εργατικό δίκαιο αποτελούν, για την ελληνική έννοµη τάξη, το έσχατο προστατευόµενο άκρο σωµατικής και πνευµατικής αντοχής, ενώ κάθε αντίθετος συλλογισµός θα µπορούσε να οδηγήσει σε συνθήκες ειλωτείας, αντίθετες σε στοιχειώδεις παραδοχές του νοµικού πολιτισµού και του κοινωνικού ανθρωπισµού. Αυτό, βεβαίως, δεν σηµαίνει ότι οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται κατά κυριολεξίαν «ρεπό», δηλαδή τη δυνατότητα πλήρους απουσίας κατά µιάν επί πλέον εργάσιµη ηµέρα ανά κάθε δεδουλευµένη ηµέρα αργίας. Αντίστοιχα δικαιώµατα των υπαλλήλων συντρέχουν µόνον επειδή προβλέπονται σε ρητές διατάξεις που τους αφορούν. Εφ όσον ο ν. 3421/2005 δεν προβλέπει ρητώς αντίστοιχη διευθέτηση, ο φορέας εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας δεν υποχρεούται να παρέχει «ρεπό». Σε αντίθεση, δηλαδή, µε τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους του, ο φορέας διαθέτει ευρύτερο πεδίο ελαστικών χειρισµών ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα κατανείµει τον χρόνο απασχόλησης των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, πάντοτε, βεβαίως, µέσα στο δεδοµένο πλαίσιο των ανωτάτων ορίων. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι οι φορείς απασχόλησης που λειτουργούν και κατά τις αργίες έχουν τη δυνατότητα ν απασχολούν τους εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία σε ηµέρες αργίας, χωρίς κατ ανάγκην να τους παρέχουν αντίστοιχη «άτυπη» άδεια απουσίας σε ίσο αριθµό εργασίµων ηµερών. Ο ακριβής χρόνος, κατά τον οποίο θ αντισταθµισθούν οι επί πλέον ώρες προσφερθείσης εργασίας (προκειµένου οι συνολικές κατά µήνα ώρες να µην υπερβούν τα ανωτέρω άκρα όρια), επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του φορέα απασχόλησης. Εν όψει των ανωτέρω γενικών αρχών δικαίου, ο αριθµός των ηµερών αργίας κατά τις οποίες ζητείται η εν λόγω απασχόληση δεν µπορεί να είναι απεριόριστος. Έτσι, η απασχόληση για µιά ή δύο ηµέρες αργίας ανά µήνα είναι άνευ άλλου τινός επιτρεπτή (όχι όµως µέσα στην ίδια εβδοµάδα), ενώ η απασχόληση για τρεις ή τέσσερεις ηµέρες αργίας ανά µήνα είναι

4 4 δυνατό να θεωρηθεί επιτρεπτή µόνο κατ εξαίρεσιν και εφ όσον το επιβάλλουν ειδικές (και σαφώς προσδιορισµένες κατά χρόνο) ανάγκες του φορέα, άλλως τυγχάνει καταχρηστική. Η παραπάνω προτεινόµενη εξειδίκευση συγκεκριµένου αριθµού ηµερών δεν αποδίδει το περιεχόµενο ρητών διατάξεων, παρά µόνον αποτελεί παράδειγµα εξειδίκευσης των διατάξεων αυτών υπό το πρίσµα γενικών αρχών του δικαίου, ενώ ο φορέας απασχόλησης µπορεί επιλέξει διαφορετικό σύστηµα εξειδίκευσης χωρίς να θίγει το βασικό ανελαστικό πλαίσιο των όρων απασχόλησης, ήτοι την υποχρέωση τήρησης συνολικού χρόνου ίσου µε εκείνον του λοιπού προσωπικού, καθώς και την υποχρέωση εξασφάλισης των καθ εβδοµάδα και ηµέρα ελαχίστων ορίων ανάπαυσης που ορίζει η εργατική νοµοθεσία. Ιδιαιτέρως η εξασφάλιση µιάς τουλάχιστον ηµέρας ανάπαυσης εβδοµαδιαίως δεν αποτελεί «ρεπό» ή διευκόλυνση που χρειάζεται να έχει θεσµοθετηθεί ειδικώς, αλλ απώτατο όριο της φυσικής και ψυχικής ανάλωσης του εργαζοµένου, είτε αυτός εκπληρώνει υποχρέωση από σύµβαση εργασίας, είτε απ ευθείας εκ του νόµου. Επί πλέον, η µη απασχόληση σε ηµέρες αργίας δεν είναι δυνατό να προσµετράται σε βάρος της προβλεπόµενης κανονικής άδειας, καθ όσον ενδεχόµενη αφαίρεση των ηµερών αυτών θα εκµηδένιζε την κανονική άδεια, παραβιάζοντας τη βούληση του νοµοθέτη. Αντίστοιχα, προκειµένου περί της εν στενή εννοία αδείας του, ο εκπληρών εναλλακτική υπηρεσία δικαιούται να την απολαµβάνει πλήρη, δηλαδή να µην αναλώνει µέρος αυτής στη µετάβαση από τον τόπο εκπλήρωσης στον (κατά κανόνα µακρινό) τόπο κατοικίας του, εξ ου και η αξίωση για ανάλογες ηµέρες «άτυπης» άδειας. Τα παραπάνω αποτελούν αυτονόητη συνέπεια του γεγονότος, ότι οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι στρατιώτες (άρθρο 64 παρ. 3 εδ. α ν. 3421/2005), προέκυπταν, άλλωστε, κατά τρόπο καίριο και από παλαιότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Φ.420/62/60778/Σ.207/ /ΕπΥΕθΑ/ ΣΣΑ /Γ ): «επιτρέπεται κατ αρχή η απασχόλησή τους και σε ορισµένο αριθµό αργιών κάθε µήνα, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες των φορέων. Αντίθετα, δεν είναι επιτρεπτή η πλήρης εξοµοίωση των εργασίµων ηµερών µε τις αργίες, γιατί, η ερµηνεία αυτή, προσκρούει ευθέως στις γενικά παραδεδεγµένες αρχές και αντιλήψεις περί σεβασµού της προσωπικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. εν ευσταθεί η ερµηνεία ότι, εφόσον εκ του νόµου δικαιούνται µόνο δύο ηµέρες άδεια για κάθε µήνα, επιβάλλεται η απασχόλησή τους για όλο το διάστηµα των υπολοίπων ηµερών κάθε µήνα. εν επιτρέπονται αποκλεισµοί ή περιορισµοί δικαιωµάτων µη ανεκτοί από το νόµο και από τις γενικές αρχές του δικαίου». 3. Οι καθ υπέρβασιν αρµοδιότητος οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας Επί πλέον ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως είχε και στο παρελθόν την ευκαιρία να επισηµάνει («Ειδική Έκθεση» <http://www.synigoros.gr/reports/ekth_enallaktikis_da.doc> Ιουλίου 1999), δεν θεωρεί ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι άνευ άλλου τινός αρµόδιο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας. Η κατ άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης Φ.420/202/57.842/Σ.868/ /ΥΕθΑ «στρατολογική παρακολούθηση» των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, εξαντλείται στην υπαγωγή και την τοποθέτηση αυτών, καθώς και στην τήρηση των νοµίµων χρονικών ορίων της υπηρεσίας στο σύνολό της (δηλαδή σε σχέση µε την απόλυση ή τυχόν διακοπή). Αντιθέτως, αρµόδιοι για την ανάθεση καθηκόντων και τις συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας παραµένουν οι φορείς απασχόλησης, κατ επέκταση δε τα προϊστάµενά τους Υπουργεία. Εν προκειµένω, ο προσδιορισµός των ηµερών απασχόλησης ανά εβδοµάδα (ή ωρών ανά ηµέρα) ανάγεται σαφώς στις αρµοδιότητες του φορέα απασχόλησης, θα αποτελούσε δε παρερµηνεία του νόµου ενδεχόµενη αναγνώριση εποπτείας (ή αρµοδιότητας για αυθεντική ερµηνεία) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας επί των θεµάτων αυτών. Νοµικώς, οι οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας συνιστούν απλή παροχή γνώµης και δεν δεσµεύουν τον φορέα απασχόλησης, ο οποίος φέρει ακεραία την ευθύνη για την επιλογή της µιάς ή της άλλης εναλλακτικής πρακτικής σε θέµατα ηµερών, ωρών και συνθηκών απασχόλησης. Η αρµοδιότητα των στρατολογικών αρχών δεν είναι δυνατό να φθάνει µέχρι του σηµείου εκδόσεως απαγορευτικών εγκυκλίων προς τους πολιτικούς φορείς απασχόλησης σχετικά µε τη νοµιµότητα

5 5 «παροχών» πέραν των ελαχίστων που ορίζει ο νόµος, πολλώ µάλλον αφού το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. Φ.420/70/81130/Σ.206/ /ΕπΥΕθΑ/ Α /Γ ) έχει δεχθεί ότι τυγχάνει κατά νόµον αναρµόδιο για την «περιπτωσιολογική αντιµετώπιση ατοµικών περιπτώσεων που ανακύπτουν µεταξύ προϊστάµενων και αντιρρησιών». Τα παραπάνω επισηµάνθηκαν εκ νέου όχι µόνο σε απάντηση όσων φερόταν να έχει ισχυρισθεί η ιεύθυνση του Νοσοκοµείου, αλλ επί πλέον και εξ αιτίας του γεγονότος ότι, κατά το παρελθόν, αποσπασµατικές απαντήσεις στρατολογικών αρχών (όπως, λόγου χάριν, έγγραφο υπ αρ. πρωτ. Φ /194/94561/Σ.1136/ /ΓΕΕΘΑ/ ΣΛ: «δεν έχουν αρµοδιότητες να χορηγούν άδειες κατά το δοκούν») σε ερωτήµατα φορέων απασχόλησης είχαν επιτείνει τη σχετική ασάφεια, ιδιαίτερα δε είχαν περιάγει τις διοικήσεις ορισµένων απ αυτούς τους φορείς στην πεπλανηµένη αντίληψη, ότι η παροχή και του παραµικρού δευτερολέπτου άδειας πέραν της ρητώς καθοριζοµένης στο άρθρο 64 παρ. 3 εδ. δ ν. 3421/2005 θα ήταν παράνοµη και θα τις έθετε υπό τον κίνδυνο ποινικών ευθυνών (ενώ, στην πραγµατικότητα, ενδεχόµενη σποραδική χορήγηση ολίγων ηµερών «άτυπης» και µη προσµετρήσιµης άδειας σε αιτιολογηµένη ανταπόδοση ακραίων υπερβάσεων ωραρίου και χωρίς σχετική ενηµέρωση του οικείου Στρατολογικού Γραφείου, αποτελεί καθ όλα νόµιµο διακανονισµό και όχι χαριστική παροχή, πολλώ µάλλον όταν είναι πασίδηλο ότι ανάλογη πρακτική τηρούν πολυάριθµες στρατιωτικές µονάδες χωρίς να ενοχλείται αναλόγως το ΓΕΕΘΑ). Στο αµέσως προαναφερθέν έγγραφο ΓΕΕΘΑ µνηµονεύονταν ως δήθεν µοναδικές νόµιµες υπερβάσεις της κανονικής άδειας οι «άδειες απουσίας µικρότερες του εικοσιτετραώρου και µε δυνατότητα διανυκτέρευσης», ισχυρισµός ο οποίος απολήγει σε άτοπο, καθ όσον οι ούτω περιγραφόµενες «άδειες» ταυτίζονται προς τις τυπικές «άδειες εξόδου» (όχι «απουσίας») των στρατιωτών, δηλαδή σε απουσίες οι οποίες, προκειµένου περί εκπληρούντων εναλλακτική (όχι στρατιωτική) υπηρεσία, συνιστούν αυτονόητο καθηµερινό δικαίωµα και όχι, βεβαίως, χαριστική παροχή, αφού ο νόµος ουδόλως επιβάλλει τη φυσική παρουσία των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία µέσα στις εγκαταστάσεις του φορέα απασχόλησης πέραν των ωρών κατά τις οποίες τους έχει ανατεθεί συγκεκριµένη και προγραµµατισµένη υπηρεσία. Η παρατεινόµενη αυτή ασάφεια, συνδυαζόµενη µε το γεγονός ότι ήδη πολλοί αντιρρησίες συνείδησης τοποθετούνται σε φορείς οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν λειτουργούν κατά τις αργίες, θα µπορούσε επί πλέον να δηµιουργήσει και συνθήκες άκρας ανισότητας µεταξύ όσων υπηρετούν σ αυτούς ή σ εκείνους τους φορείς. 4. Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη Με αφορµή παλαιότερη περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε εξασφαλίσει την εξής απάντηση του [τότε] Περιφερειακού Συµβουλίου Υγείας-Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. 629/ ): «Μας βρίσκει σύµφωνους η άποψη ότι οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να απασχολούνται, κατά συνολικό χρόνο, περισσότερο απ όσο οι λοιποί απασχολούµενοι στον ίδιο φορέα που εκτελούν καθήκοντα όµοια µε τα δικά τους. Επίσης συµφωνούµε µε την άποψη ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση µιάς τουλάχιστον ηµέρας ανάπαυσης εβδοµαδιαίως προκειµένου να µην εξαντληθεί το ανώτατο όριο της φυσικής και ψυχικής ανάλωσης του εργαζόµενου. ώσαµε ήδη οδηγίες στον ιευθυντή του Κέντρου Υγείας, να προγραµµατίζει την απασχόληση του κ., σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, και υπό τις ανωτέρω διατυπωθείσες προϋποθέσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν το σεβασµό της προσωπικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του». Αντιλαµβανόµενος την απάντηση εκείνη ως επιβεβαίωση της κατ αρχήν αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (και όχι του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας) επί των συνθηκών εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε και πάλι κατ αρχήν στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ιεύθυνση Προσωπικού Νοµικών Προσώπων) ως καθ ύλην αρµόδιο για την εποπτεία εφ όλων των κρατικών φορέων υγείας και πρόνοιας που απασχολούν αντιρρησίες συνείδησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Υπουργείο, ακολουθώντας το παραπάνω παράδειγµα, θα λάβει θέση εφ όλων των ζητηµάτων που έχουν ανακύψει και θα εκπονήσει κατευθυντήριες οδηγίες ούτως ώστε η πρακτική των φορέων απασχόλησης να ενοποιηθεί και να προσαρµοσθεί στα θεµελιώδη δικαιώµατα των υπηρετούντων.

6 6 Παράλληλα, προς άµεση διερεύνηση της νοµιµότητας και επίλυση των προβληµάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε αναγκαία την απ ευθείας επικοινωνία µε το Νοσοκοµείο Καστοριάς. Την ανάγκη αυτή είχε ήδη επιτείνει η συγκυρία του υπ αρ. πρωτ. 673/ εγγράφου του Νοσοκοµείου, µε το οποίο είχε ζητηθεί, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, η παροχή οδηγιών ως προς το αν τυγχάνει νόµιµη η ανάθεση, σε άλλον υπηρετούντα, καθηκόντων τραυµατιοφορέως. Το γεγονός ότι ακόµη και γι αυτό το ζήτηµα, το οποίο άπτεται της ποιότητας υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών (καθ όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένων υγειονοµικών καθηκόντων από ανειδίκευτα πρόσωπα), το Νοσοκοµείο έκρινε σκόπιµο να υποβάλει ερώτηµα στο ΓΕΕΘΑ και όχι στο (αποκλειστικώς αρµόδιο) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποδεικνύει ότι η ενδηµούσα νοµική πλάνη περί την αρµοδιότητα εποπτείας των συνθηκών απασχόλησης θα µπορούσε να προσλάβει ακόµη και επικίνδυνες διαστάσεις. 5. Η τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανταποκρινόµενο, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ιεύθυνση Προσωπικού Νοµικών Προσώπων) εξέδωσε την υπ αρ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.31972/ εγκύκλιο, µε την οποία παρήγγειλε σε όλα τα Ν.Π... αρµοδιότητός του να τηρούν τους εξής όρους σχετικά µε τις συνθήκες εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας: «υπό το πρίσµα των γενικών αρχών του ικαίου, δεν είναι ανεκτό να προβλέπεται απασχόληση του εκπληρούντος εναλλακτική υπηρεσία σε ώρες (ηµερησίως) ή σε ηµέρες (εβδοµαδιαίως) πέραν των γενικώς προβλεποµένων ως προς τη λειτουργία του συγκεκριµένου φορέα απασχόλησης, εκτός αν πρόκειται για αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να απασχολούνται, κατά συνολικό χρόνο, περισσότερο απ όσο οι λοιποί απασχολούµενοι στον ίδιο φορέα που εκτελούν καθήκοντα όµοια µε τα δικά τους. Ανεξάρτητα από τη φύση και τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα απασχόλησης, σε καµιά περίπτωση δεν είναι θεµιτό ο αριθµός των ωρών απασχόλησης ανά ηµέρα και των ηµερών ανά εβδοµάδα, να υπερβαίνει τα ανώτατα χρονικά όρια που προβλέπει το Εργατικό ίκαιο. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δεν είναι αρµόδιο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας. Αντιθέτως αρµόδιοι για ανάθεση καθηκόντων και τις συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας παραµένουν οι φορείς απασχόλησης. Οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να απασχολούνται, κατά συνολικό χρόνο, περισσότερο απ όσο οι λοιποί απασχολούµενοι του ίδιου φορέα που εκτελούν καθήκοντα όµοια µε τα δικά τους. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση µιάς τουλάχιστον ηµέρας ανάπαυσης εβδοµαδιαίως προκειµένου να µην εξαντληθεί το ανώτατο όριο της φυσικής και ψυχικής ανάλωσης του εργαζόµενου. Εν όψει των ανωτέρω γενικών αρχών ικαίου, ο αριθµός των ηµερών αργίας κατά τις οποίες ζητείται η εν λόγω απασχόληση δεν µπορεί να είναι απεριόριστος. Έτσι η απασχόληση για µία ή δύο ηµέρες αργίας ανά µήνα είναι άνευ άλλου τινός επιτρεπτή (όχι όµως µέσα στην ίδια εβδοµάδα), ενώ η απασχόληση για τρεις ή τέσσερις ηµέρες αργίας ανά µήνα είναι δυνατό να θεωρηθεί επιτρεπτή µόνο κατ εξαίρεση και εφ όσον το επιβάλλουν ειδικές (και σαφώς προσδιορισµένες χρονικά) ανάγκες του φορέα, άλλως τυγχάνει καταχρηστική. Ο φορέας απασχόλησης µπορεί να επιλέξει διαφορετικό σύστηµα εξειδίκευσης, χωρίς να θίγει το βασικό ανελαστικό πλαίσιο των όρων απασχόλησης, ήτοι την υποχρέωση τήρησης συνολικού χρόνου ίσου µε εκείνο του λοιπού προσωπικού, καθώς και την υποχρέωση εξασφάλισης των καθ εβδοµάδα και ηµέρα ελάχιστων ορίων ανάπαυσης που ορίζει η εργατική Νοµοθεσία. Ιδιαιτέρως η εξασφάλιση µιάς τουλάχιστον ηµέρας ανάπαυσης εβδοµαδιαίως δεν αποτελεί ρεπό ή διευκόλυνση που χρειάζεται να έχει θεσµοθετηθεί ειδικώς, αλλά απώτατο όριο της δυσικής και ψυχικής ανάλωσης του εργαζόµενου, είτε αυτός εκπληρώνει υποχρέωση από σύµβαση εργασίας, είτε απ ευθείας εκ του Νόµου». Αµέσως µόλις πληροφορήθηκε την ανωτέρω εγκύκλιο, ο Συνήγορος του Πολίτη συνεχάρη εγγράφως το Υπουργείο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη µέριµνα για αποσαφήνιση τόσο της αποκλειστικής αρµοδιότητος των φορέων απασχόλησης για τα θέµατα αυτά, όσο και συγκεκριµένων άκρων ορίων εντός των οποίων οφείλουν να κινούνται οι εν λόγω φορείς.

7 7 Τέλος, κατά τους µήνες που ακολούθησαν, διευθετήθηκε αισίως, κατ ακριβή εφαρµογή της εγκυκλίου, και η ατοµική περίπτωση η οποία είχε αποτελέσει αφορµή της τελευταίας παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη. Ειδικότερα, όπως µας ενηµέρωσε ο ίδιος ο κ. ***, απασχολείται ήδη επί πέντε ηµέρες (όχι πάντοτε τις ίδιες) εβδοµαδιαίως και επί 7,5 ώρες ηµερησίως, ενώ τουλάχιστον για µία από τις δύο ηµέρες κάθε Σαββατοκύριακου παραµένει ανελλιπώς ελεύθερος. Το σύστηµα αυτό αποτελεί πρότυπο ορθής εφαρµογής του νόµου και απόδειξη καλών προθέσεων του φορέα απασχόλησης, ο οποίος αναµένεται ότι θα επιδείξει ανάλογη θετική προδιάθεση και κατά την εξέταση του αιτήµατος για σταδιακή επανόρθωση (µε χορήγηση αντιστοίχων ηµερών µη προσµετρήσιµης άδειας απουσίας κατά το µέτρο του δυνατού) της µη νόµιµης υπεραπασχόλησης µε την οποίαν οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία είχαν επιβαρυνθεί πριν από την έκδοση και εφαρµογή της ανωτέρω εγκυκλίου. εδοµένου ότι στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας εξακολουθεί, ορθότατα, να διατίθεται η πλειονότητα των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, εκτιµάται ότι η συγκεκριµένη εγκύκλιος θα συµβάλει τα µέγιστα στον εξορθολογισµό του θεσµού αυτού και στην προσαρµογή του στις απαιτήσεις του κράτους δικαίου. Αποβλέποντας στον ίδιον ακριβώς στόχο, ο Συνήγορος του Πολίτη προτίθεται να προσδώσει στο παρόν έγγραφο την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα, προκειµένου να ενηµερωθούν και οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι για ένα δικαίωµά τους το οποίο µπορεί, πλέον, µόλις τώρα ν αποκληθεί πράγµατι «κεκτηµένο». Β. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας υπ αρ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.31972/

8 8

9 9

10 10 Γ. Πόρισµα υπ αρ. πρωτ / Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τα άρθρα 3 & 4 ν. 3094/2003, διερεύνησε την από αναφορά (αρ. πρωτ ) αντιρρησία συνείδησης, ο οποίος εκπλήρωνε εναλλακτική υπηρεσία στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και ανέφερε ότι ο φορέας απασχόλησης προσµετρούσε ως κανονική άδεια όσα Σαββατοκύριακα περικλείονταν ανάµεσα σε ηµέρες άδειας. Σε επικοινωνία του µε τη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου, ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε ότι για το θέµα αυτό, ελλείψει κεντρικών οδηγιών, είχαν ζητηθεί οι απόψεις τοπικής στρατιωτικής µονάδας (του 239 ου Συντάγµατος Ευζώνων «Συνταγµατάρχης Καραχρήστος»), η οποία, έχοντας εξ ορισµού αποκλειστική στρατολογική εµπειρία περί στρατιωτών και όχι περί εναλλακτικής υπηρεσίας, γνωµοδότησε ότι εφαρµόζεται ό,τι ακριβώς ισχύει και για τους στρατιώτες, ήτοι ότι οι αργίες προσµετρώνται στην άδεια. Επειδή «στην αρµοδιότητά του δεν υπάγονται οι δικαστικές αρχές» (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3094/2003), ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο Υπουργείο ικαιοσύνης, ως αρµόδιο για την παροχή οδηγιών στις Γραµµατείες των ικαστηρίων σχετικά µε τα ζητήµατα προσωπικού τους, και επεσήµανε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (πολλώ µάλλον όσες υπηρεσίες του δεν υπόκεινται καν στην εποπτεία της ιεύθυνσης Στρατολογικού ΓΕΕΘΑ) δεν είναι αρµόδιο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας. Η κατ άρθρο 5 της υ.α. Φ.420/202/57.842/Σ.868/ /ΥΕθΑ «στρατολογική παρακολούθηση» των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, εξαντλείται στην υπαγωγή και την τοποθέτηση αυτών, καθώς και στην τήρηση των νοµίµων χρονικών ορίων της υπηρεσίας στο σύνολό της (δηλαδή σε σχέση µε την απόλυση ή τυχόν διακοπή), ενώ αρµόδιοι για τις συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας παραµένουν οι φορείς απασχόλησης. Εν προκειµένω, ο προσδιορισµός των ηµερών που προσµετρώνται στην κανονική άδεια ανάγεται σαφώς στις αρµοδιότητες του φορέα απασχόλησης, ο οποίος φέρει ακεραία την ευθύνη για την επιλογή της µιάς ή της άλλης εναλλακτικής πρακτικής στο θέµα αυτό, καθ όσον άλλωστε το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. Φ.420/70/81130/Σ.206/ /ΕπΥΕθΑ/ Α /Γ ) έχει δεχθεί ότι τυγχάνει κατά νόµον αναρµόδιο για την «περιπτωσιολογική αντιµετώπιση ατοµικών περιπτώσεων που ανακύπτουν µεταξύ προϊστάµενων και αντιρρησιών». Τη δική του αποκλειστική αρµοδιότητα δέχεται, άλλωστε ήδη το Υπουργείο Υγείας (εγκύκλιος υπ αρ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.31972/ της ιεύθυνσης Προσωπικού Ν.Π...), ως προς τους φορείς απασχόλησης του οποίους εποπτεύει. Επί της ουσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι η εξαιρετική δυνατότητα επιβολής απασχόλησης σε ηµέρες αργίας δεν συνεπιφέρει την προσµέτρηση των αργιών ως ηµερών κανονικής άδειας µε την έννοια του άρθρου 64 παρ. 3 περίπτ. ε ν. 3421/2005. Εκείνοι µόνον οι φορείς, οι οποίοι πράγµατι λειτουργούν και χρειάζονται τις υπηρεσίες των αντιρρησιών συνείδησης κατά τα Σαββατοκύριακα (όπως λόγου χάριν τα νοσοκοµεία), έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν απασχόληση για ορισµένα απ αυτά, µέσα στο πλαίσιο των γενικών άκρων ορίων εργασίας ανά εβδοµάδα, και πάντως χωρίς ν αφαιρούν τα υπόλοιπα από τις µέρες κανονικής άδειας. Πολλώ µάλλον οι φορείς που κατά τα Σαββατοκύριακα δεν λειτουργούν, οπότε δεν τίθεται καν θέµα απασχόλησης των αντιρρησιών συνείδησης, δεν θα ήταν νόµιµο να τα προσµετρούσαν ως ηµέρες αδείας, αφού δεν έχει νόηµα η χορήγηση άδειας σε ηµέρες κατά τις οποίες είναι ούτως ή άλλως αδύνατη η προσφορά εργασίας. Η αντίθετη άποψη θα προσέφερε σε φορείς απασχόλησης, που ούτως ή άλλως δεν λειτουργούν κατά τα Σαββατοκύριακα, την ακραία δυνατότητα να στερούν εξ ολοκλήρου την κανονική άδεια από τους εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία, επιλέγοντας να τους τη «χορηγούν» µόνο σε ηµέρες αργίας. Έτσι, σε αµφότερες τις περιπτώσεις η κανονική άδεια των 2 ηµερών κατά µήνα πρέπει να υπολογίζεται επί των εργασίµων και όχι ηµερολογιακώς, αφού δεν

11 11 είναι νοητή η χρέωση άδειας σε ηµέρες κατά τις οποίες είναι νοµικώς αδύνατος ο έλεγχος της παραµονής των αντιρρησιών συνείδησης (σε αντίθεση προς τους στρατιώτες) στην πόλη όπου εδρεύει η υπηρεσία τους. Ο κανόνας αυτός δεν κάµπτεται, ακόµη και όταν οι συγκεκριµένες ηµέρες γενικής αργίας περικλείονται ανάµεσα σε ηµέρες άδειας (λ.χ. Σαββατοκύριακο αργίας ανάµεσα σε Παρασκευή & ευτέρα κανονικής άδειας), οπότε η αίτηση αδείας θα πρέπει να µνηµονεύει, εξατοµικευµένα, µόνο τις ηµέρες απουσίας από την εργασία, και όχι το συνολικό χρονικό διάστηµα που πιθανώς καταλαµβάνει και ηµέρες κατά τις οποίες ο φορέας απασχόλησης δεν δικαιούται καν να γνωρίζει πού ευρίσκεται ο απασχολούµενος. Όπως, άλλωστε, διευκρινιζόταν και σε παλαιότερη εγκύκλιο (Φ.420/62/60778/Σ.207/ /ΕπΥΕθΑ/ ΣΣΑ /Γ : «επιτρέπεται η απασχόλησή τους και σε ορισµένο αριθµό αργιών ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες των φορέων δεν είναι επιτρεπτή η πλήρης εξοµοίωση των εργασίµων ηµερών µε τις αργίες»), τούτο αποτελεί αυτονόητη συνέπεια του γεγονότος ότι οι εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία δεν είναι στρατιώτες (άρθρο 64 παρ. 3 περίπτ. α ν. 3421/2005): οι στρατιώτες υποχρεούνται σε φυσική παρουσία, ετοιµότητα και διαθεσιµότητα ακόµη και όταν αναπαύονται χωρίς συγκεκριµένη ενεργό βάρδια, γι αυτό και κάθε απουσία τους από την έδρα της µονάδας επιτρέπεται µόνο µε άδεια, ενώ αντίστοιχη υποχρέωση δεν προκύπτει από τη φύση της εναλλακτικής υπηρεσίας, όπου συνεπώς άδεια απαιτείται µόνο για την απουσία από εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ακριβώς εξ αυτού του λόγου ο νοµοθέτης όρισε µεγαλύτερη τη διάρκεια αυτής σε σύγκριση µε τη στρατιωτική θητεία. Το Υπουργείο ικαιοσύνης (έγγραφα υπ αρ. πρωτ. 1783/ & 62207/ ), επικαλούµενο την αρµοδιότητα των προϊσταµένων των δικαστηρίων κατ άρθρα του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), έκρινε εαυτό αναρµόδιο να επιληφθεί της ατοµικής περιπτώσεως («δεν παρεµβαίνει σε θέµατα που άπτονται της αποφασιστικής αρµοδιότητας των εκπροσώπων της ικαστικής Εξουσίας»), πλην όµως επιφυλάχθηκε «να σχηµατίσει εµπεριστατωµένη άποψη» επί του ενδεχοµένου «ενιαίας και οµοιόµορφης αντιµετώπισης» του θέµατος, προφανώς µε τη µορφή εγκυκλίου, αποδεχόµενο έτσι αυτήν τουλάχιστον την κεντρική καθοδηγητική του αρµοδιότητα. Μετά από ατελέσφορες σχετικές οχλήσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι δεν έχει νόηµα η παράταση της ήδη µακράς αναµονής, πολλώ µάλλον καθ όσον εν τω µεταξύ ο αναφερόµενος απολύθηκε έχοντας συνολικά υπηρετήσει επί περισσότερες ηµέρες απ όσες προβλέπει ο νόµος, µε ό,τι τούτο µπορεί να συνεπάγεται ως προς ενδεχόµενες αστικές αξιώσεις του σε βάρος του δηµοσίου ή ακόµη και προσωπική ευθύνη των υπαιτίων δηµοσίων λειτουργών. Μη διαθέτοντας, κατά τα ανωτέρω, περιθώρια διαµεσολάβησης για την επίµαχη ατοµική περίπτωση ή ελπίδα ευόδωσης της προσπάθειάς του για κινητοποίηση του Υπουργείου ικαιοσύνης στο πρότυπο αντίστοιχης επιτυχούς παρέµβασης του Υπουργείου Υγείας, ο Συνήγορος του Πολίτη αξιοποιεί την ευκαιρία αυτή προκειµένου να επισηµάνει στο ΓΕΕΘΑ, ως υπηρεσία αρµόδια για την τοποθέτηση των εκπληρούντων εναλλακτική υπηρεσία, το γενικότερο πρόβληµα που προξενείται από τη διασπορά των φορέων απασχόλησης, όχι µόνον εξ αιτίας της πολλαπλότητος εποπτευόντων Υπουργείων και της συνακόλουθης αδυναµίας αποτελεσµατικού συντονισµού (µε αποτέλεσµα ακόµη και ακραία φαινόµενα προσφυγής σε παρακείµενα συντάγµατα ευζώνων προς αναζήτηση αποσπασµατικών οδηγιών), αλλ ιδιαιτέρως λόγω της τοποθέτησης αντιρρησιών συνείδησης σε φορείς µε άκρως διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Η ποικιλία αυτή, στο πλαίσιο της οποίας κάποιοι απασχολούνται υπό συνθήκες και ωράριο γραφείου και άλλοι υπό όρους νυκτερινής και επαχθούς επιφυλακής, θέτει µείζον ζήτηµα ανισότητας, το οποίο καθίσταται ιδιαιτέρως εναργές κάθε φορά που ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να διαµεσολαβήσει για θέµα διευθέτησης ωραρίου και αργιών. Η ανισότητα είναι τόσον εξόφθαλµη, ώστε επιτείνει την ήδη δεδοµένη (ελλείψει σαφούς νοµοθετικού πλαισίου ή αναλυτικών εγκυκλίων) αµηχανία πολλών φορέων απασχόλησης και θέτει αυτούς στον πειρασµό ν αναζητήσουν, εκτός νόµου, υποκατάστατα για την (κατά την άποψή τους) ελλιπή επιβάρυνση των υπηρετούντων.

12 12 Ως υπηρεσίες µε την έννοια του άρθρου 61 παρ. 2 ν. 3421/2005 («η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δηµόσιου τοµέα και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας») φαίνεται ότι εκλαµβάνονται πλέον οι υπηρεσίες ολόκληρου του δηµοσίου τοµέα, εν αντιθέσει προς το χρονικό διάστηµα αρχικής εφαρµογής του ν. 2510/97 κατά το οποίο ως φορείς απασχόλησης ορίζονταν µόνον υπηρεσίες υγείας ή πρόνοιας. Η γενικευµένη πρακτική τοποθέτησης αντιρρησιών συνείδησης σε.ο.υ., Κτηµατικές Υπηρεσίες, ΕΛ.ΤΑ., γραµµατείες δικαστηρίων και ούτω καθ εξής, δεν φαίνεται να παραβιάζει τη γραµµατική διατύπωση περί «κοινής ωφέλειας». Ωστόσο, ακριβώς επειδή όλες σχεδόν οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα υπάρχουν εν τέλει χάριν κοινής ωφέλειας, το γεγονός ότι ο νοµοθέτης µερίµνησε να προσθέσει ρητά την ανωτέρω διατύπωση (µη αρκούµενος στη γενική µνεία του «δηµόσιου τοµέα») θα µπορούσε να εκληφθεί ως υπόδειξη για την κατά προτεραιότητα, αν µη και κατ αποκλειστικότητα, επιλογή φορέων των οποίων το αντικείµενο διαθέτει αυξηµένα και ευκρινή χαρακτηριστικά κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως είναι ιδιαίτερα ο τοµέας της πρόνοιας. Ενδεχόµενη σταδιακή µεταστροφή της πρακτικής του ΓΕΕΘΑ προς αυτή την κατεύθυνση, θα µπορούσε όχι µόνο να διασφαλίσει συνθήκες ισότητας αποτρέποντας κάθε ενδεχόµενο διαγκωνισµού για την εξασφάλιση προνοµιούχων θέσεων, αλλ επί πλέον να ενισχύσει τη δηµόσια εικόνα και συνακόλουθα την κοινωνική νοµιµοποίηση αυτού καθ εαυτόν του θεσµού της εναλλακτικής υπηρεσίας.. Έγγραφο ΓΕΕΘΑ υπ αρ. πρωτ. Φ /69/152241/Σ.584/

13 13

14 14

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης Αθήνα, 13 Μαϊου 2008 Αρ. πρωτ.: 6859.06.2.8 8646.06.2.7 15379.06.2.7 Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας Τηλέφωνο: 210-72 89 633 Φαξ: 210-72 89 643 Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Υπουργού Ακαδημίας 3 106 71 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΩΝ

ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΩΝ ΩΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ (Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 3833/2006, πόρισµα της 6.4.2006, εξέλιξη Ιανουαρίου 2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ/λου:

Αθήνα, 31 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ/λου: Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009 Αριθμ. Πρωτ/λου:23709.09.2.2 Προς την Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Χορήγηση βεβαιώσεων «περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τους Ο.Τ.Α. Α βαθµού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρ. 227 επ. σε συνδ. µε άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010) Tου. υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ΚΑΤΑ Της

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: /23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής

27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: /23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής 27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: 213429/23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τοπικό Υποκατάστηµα Ευόσµου 1. Γραφείο ιευθύντριας 2. Γραµµατεία.Τ..Ε. (µε την παράκληση να διανεµηθεί στα µέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αρ. Πρωτ.: Χειριστές: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Τηλ Έλενα Μάρκου Τηλ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αρ. Πρωτ.: Χειριστές: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Τηλ Έλενα Μάρκου Τηλ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αρ. Πρωτ.:18978.05.2.3 Χειριστές: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Τηλ. 210-72.89.619 Έλενα Μάρκου Τηλ. 210 72.89.807 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γεν. /νση ιοικητικής Υποστήριξης /νση ιοίκησης και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες.

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. Θέμα : Μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Π.Ο.Δ.Ε. του Β ΠεΣ.Υ. Ν. Αιγαίου.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. Θέμα : Μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Π.Ο.Δ.Ε. του Β ΠεΣ.Υ. Ν. Αιγαίου. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 Αριθ. Πρωτ. : 18940.3 Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Γραφείο Υπουργού Κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Θέμα : Μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Π.Ο.Δ.Ε. του Β ΠεΣ.Υ. Ν. Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο Με το αριθµ. πρωτ. 121/14-3-2006 έγγραφο της Ενωσης Μηχανικών ηµοσίων Υπαλλήλων ιπλωµατούχων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 21016/2007) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη Κουτρούμπα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2 Περίληψη υπόθεσης Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 35958/666

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 35958/666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10559

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 18.12.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α 94).

ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α 94). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 29644 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ:

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ: 9 Ιουλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148757/24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.:2131306630 Φαξ:210 7289643 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία Προξενικό Γραφείο Τιράνων Rruga Frederik Shircka, No

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425 Π ΑΣ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. Σοφίας 117, 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3 εργαστεί ο πραγµατογνώµονας, τις δυσκολίες χειρισµών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης (απαγόρευση εισόδου κ.λ.π.). Το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήµατος κατά τη διάρκεια του γάµου τους οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να

Εισοδήµατος κατά τη διάρκεια του γάµου τους οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011 Αριθ. Πρωτ. Φ.1000.2 / 22700/2011 Υπουργείο Οικονοµικών Υπόψη Υπουργού Κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου Καρ. Σερβίας 10 10562 Αθήνα Θέµα: Υποβολή προτάσεων για την αναµόρφωση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /νση Π.Ε &.Ε. Εκ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - - - - - Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη, Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι ΘΕΜΑ: Εξέταση της από..2017 προσφυγής τ. κατά της υπ' αριθ. πρωτ....2017 αποφάσεως του ιευθυντή Τεχνικών Έργων. περί ορισµού υπαλλήλου για έλεγχο επαρχιακού οδικού δικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο εργασία 1η σχεδιαγραµµα 1)εισαγωγή:έννοια γενικών συνταγµατικών αρχών 2)ειδικότερα, η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος α)έννοια β)καθιέρωση της αρχής γ)εκταση εφαρµογής και σχέση α.25παρ3σ και 281 ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια σύνοψης:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/05.07.2016 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: Φιλικής Εταιρείας 6 27200

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 6.5.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0074/2010 του κ. Jean Pirotte (Βέλγος), εξ ονόματος της FISP-IFOD (Διακατηγοριακή ομοσπονδία δημοσίων υπηρεσιών),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτήματος, που ετέθη. Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω, επί του κάτωθι ερωτήματος. «Η ψήφιση του Ν.4472/2017 και συγκεκριμένα του άρθρου 19 αυτού, αναφορικά με τις συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ

ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ (Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 11155/2006,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8957/20-09-1999] Θέµα: Υπαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Α.Π. : 3526/2007, 8717/2007, 13854/2007 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Νέος τρόπος υπολογισµού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ Της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς, ( ΕΝΙΚ ), με έδρα το Κιλκίς νόμιμα εκπρ/νης. ΚΑΤΑ Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κιλκίς,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ.: /19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα