ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ν. Καζαντζάκη, 26504, Πάτρα, ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης και κοινωνικής δικτύωσης του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου (ΠΣ ). Γίνεται εκτενής αναφορά στα σύγχρονα εργαλεία συµµετοχικού ιστού (Web 2.0) που παρέχονται από το ΠΣ και είναι ενταγµένα σε παιδαγωγικό πλαίσιο. Παρουσιάζεται συνοπτικά οι πλέον βασικές υπηρεσίες του ΠΣ, ενώ ειδικότερα για τις υπηρεσίες συµµετοχικού ιστού και κοινωνικής δικτύωσης δίνονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον σηµαντικό βαθµό αποδοχής και χρήσης τους. Τέλος, παρουσιάζεται η διεθνής πρακτική όσον αφορά την ασφάλεια από την χρήση των κοινωνικών δικτύων αλλά και ένα προτεινόµενο πλαίσιο χρήσης των κοινωνικών δικτύων στο ΠΣ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εκπαίδευση, Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο, ηλεκτρονική µάθηση, κοινωνική δικτύωση, ανοικτό λογισµικό, συµµετοχικός ιστός, ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο (ΠΣ ) είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το οποίο διασυνδέει όλα τα σχολεία, εκπαιδευτικούς και ένα µεγάλο πλήθος διοικητικών µονάδων και εποπτευόµενων οργανισµών του Υπουργείου Παιδείας. Είναι το µεγαλύτερο δηµόσιο δίκτυο στη χώρα ως προς το πλήθος χρηστών και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό δίκτυο που προάγει την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Το ΠΣ υποστηρίζει επίσης και το διοικητικό έργο της εκπαίδευσης, καθώς το Υπουργείο Παιδείας είναι από τους πρώτους δηµόσιους φορείς στη χώρα που χρησιµοποιεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη διαχείριση της εκπαίδευσης, όπως π.χ. για τη συλλογή πληροφοριών για τα σχολεία και το εκπαιδευτικό δυναµικό, για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών και τη µισθοδοσία τους, για τη διανοµή των βιβλίων, καθώς επίσης και για συγκεκριµένες εφαρµογές όπως η διασπορά του H1N1 στον πληθυσµό των µαθητών, κλπ. Λόγω του ευαίσθητου εκπαιδευτικού χαρακτήρα του σχολικού δικτύου και την ανάγκη προστασίας των µαθητών στην πρόσβαση τους στο ιαδίκτυο, το ΠΣ έχει υιοθετήσει ως µια ισχυρή απαίτηση για την πιστοποίηση των χρηστών του. Έτσι, οι χρήστες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: (i) Σχολικές µονάδες, στις οποίες δίνεται ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί πρόσβασης στο δίκτυο και στις υπηρεσίες, (ii) Οι διοικητικές υπηρεσίες, στις οποίες δίνεται ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί, (ii) Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους δίνονται εξατοµικευµένες υπηρεσίες, µε διαδικασία πιστοποίησης µέσω ενός αυτοµατοποιηµένου περιβάλλοντος, (iv) Οι µαθητές, που έχουν πρόσβαση, κυρίως µέσω των σχολικών 1

2 εργαστηρίων, αλλά και εξατοµικευµένες υπηρεσίες. Η πιστοποίηση των µαθητών γίνεται απευθείας από τα σχολεία τους, µε τη συνεργασία του λογισµικού διαχείρισης του σχολείου και της υπηρεσίας LDAP του ΠΣ και (v) διοικητικό προσωπικό, το οποίο έχει πρόσβαση µέσω των σχολείων τους ή των γραφείων, αλλά και εξατοµικευµένες υπηρεσίες. Σε ότι αφορά στα στατιστικά στοιχεία, οι συνδεδεµένες στο ΠΣ µονάδες είναι σχολεία και 927 διοικητικές µονάδες. Ο δείκτης ευρυζωνικής διείσδυσης υπερβαίνει το 93% για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το 73% για τα δηµοτικά σχολεία και το 30% για τα νηπιαγωγεία. Οι καθηγητές που έχουν τον προσωπικό λογαριασµό είναι και οι µαθητές είναι Προκύπτει επίσης ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό χρησιµοποίησης των υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ιστοσελίδες, ιστολόγια, βίντεο, όπως επίσης και σε κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης. Το πλήθος των ενεργών γραµµατοκιβωτίων υπερβαίνει τα και περισσότερες από εκπαιδευτικές ιστοσελίδες φιλοξενούνται σε διακοµιστές του ΠΣ. Ο αριθµός των ψηφιακών µαθηµάτων είναι από 792 σχολεία (κατά το τρέχον σχολικό έτος) και περί τα εκπαιδευτικά ιστολόγια και 100 εκπαιδευτικές κοινότητες παρέχονται από ΠΣ, τα οποία επισκέπτονται περισσότεροι από µοναδικοί επισκέπτες ανά µήνα. Τέλος, η πύλη του ΠΣ (www.sch.gr) είναι η πρώτη σε επισκεψιµότητα εκπαιδευτική πύλη στην Ελλάδα, µε περισσότερους από µοναδικούς επισκέπτες σε έναν τυπικό µήνα. Κατά το σχεδιασµό του ικτύου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των χρηστών, στην ταχύτητα διασύνδεσης και στις βασικές και προηγµένες υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες από το σχολικό δίκτυο. Η τοπολογία του δικτύου έχει ιεραρχική δοµή και αποτελείται από τα ακόλουθα επίπεδα: (α) δίκτυο κορµού, (β) δίκτυο διανοµής, (γ) δίκτυο πρόσβασης και (δ) τοπικά δίκτυα σε σχολικά εργαστήρια. Για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΠΣ υπάρχει ένα κύριο σύγχρονο datacenter στην Αθήνα και δύο µικρότερα συγκροτήµατα διακοµιστών σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, που εκτός από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους χρήστες, παρέχουν επίσης και τα εργαλεία διαχείρισης για το σύνολο της εποπτείας διαχείρισης του δικτύου και των υπηρεσιών του. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΣ Ο ρόλος του ΠΣ δεν είναι να καθορίσει τις µεθόδους διδασκαλίας, αλλά να παράσχει ένα συνεκτικό σύνολο εκπαιδευτικών εργαλείων, προκειµένου να ενισχύσει τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών µεθόδων στην εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες του ΠΣ µπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: (i) Βασικές υπηρεσίες: σύνδεση στο δίκτυο, αυθεντικοποίηση / εξουσιοδότηση χρήστη, δικτυακή πύλη, µαθητική πύλη, αυτόµατη εγγραφή και πιστοποίηση χρηστών, (ii) Υπηρεσίες επικοινωνίας: , antivirus και anti spam, ηλεκτρονικές λίστες, οµάδες συζήτησης, ανταλλαγή άµεσων µηνυµάτων, βίντεο-τηλεδιάσκεψη, (iii) Φιλοξενία ιστοσελίδων: για σχολεία και εκπαιδευτικούς, συγγραφικά εργαλεία για ιστοσελίδες, δυναµικές σελίδες, υπηρεσία βάσης δεδοµένων, ιστολόγια, (iv) προηγµένες υπηρεσίες: βίντεο κατ απαίτηση, ζωντανές µεταδόσεις, σύγχρονη και ασύγχρονη ηλεκτρονική µάθηση, κοινωνική δικτύωση, (v) Συµπληρωµατικές υπηρεσίες: ηλεκτρονικές κάρτες, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηµερολόγια οµάδας, κοινή χρήση αρχείων, (vi) κεντρικές υπηρεσίες υποδοµής: υπηρεσία ονοµατοδοσίας (DNS), υπηρεσία καταλόγου (LDAP), κατανεµηµένη υπηρεσία αρωγής χρηστών, online στατιστικά στοιχεία, σχολικό GIS, διαχείριση κτηµατολογίου και (vii) υπηρεσίες διαχείρισης: διαχείριση χρηστών, επίβλεψη λειτουργίας δικτύου, ασφάλεια δικτύου, αποµακρυσµένη διαχείριση δροµολογητών. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσφέρουν λειτουργίες στον τελικό χρήστη και, συνεπώς, κατατάσσονται στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας των υπηρεσιών. Για την αλληλεπίδραση των υπηρεσιών αυτών µε τις υπηρεσίες υποδοµής εφαρµόζονται ειδικά πρωτόκολλα και µηχανισµοί. Οι υπηρεσίες υποδοµής µε τη σειρά τους βασίζονται στο χαµηλότερο επίπεδο 2

3 υπηρεσιών δικτύου. Οι βασικές υπηρεσίες υποδοµής είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης των χρηστών και διαµεσολάβησης (proxy). Η υπηρεσία διαχείρισης χρηστών (users admin) επικεντρώνεται στην πιστοποίηση του λογαριασµού του χρήστη και στη συντήρηση πληροφοριών για το προφίλ του, π.χ. ειδικότητα εκπαιδευτικού, σχολείο που υπηρετεί, κλπ, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται σε υπερκείµενες υπηρεσίες για την παροχή προσωποποιηµένων υπηρεσιών. Η υπηρεσία διαχείρισης χρηστών βασίζεται σε υλοποιήσεις ανοικτού λογισµικού του πρωτοκόλλου LDAP. Ο έλεγχος του περιεχοµένου και της υπηρεσίας µεσολάβησης βασίζεται σε µικτές τεχνικές που χρησιµοποιούν το κλείδωµα µε βάση λέξεις - κλειδιά, λευκές και µαύρες λίστες, τεχνικές επισήµανσης και διαβάθµισης περιεχοµένου. Ο proxy server έχει υλοποιηθεί έτσι ώστε να είναι διαφανής για το χρήστη, και ως εκ τούτου είναι το ιδανικό σηµείο για την εφαρµογή της πολιτικής ελέγχου περιεχοµένου web, αφού όλη η κυκλοφορία ιαδικτύου περνά µέσα από αυτόν. Η υπηρεσία έχει αναπτυχθεί σε ένα κεντρικό συγκρότηµα εξυπηρετητών που βρίσκεται στο δίκτυο κορµού. Ο όγκος της κυκλοφορίας µέσω του συγκροτήµατος των proxy servers υπερβαίνει κατά κανόνα τα 650 GB / ηµέρα, ενώ το ποσοστό των http αιτηµάτων που δηµιουργούνται είναι περισσότερα από 87 εκατ. ανά λεπτό (σε ώρα αιχµής). Η υπηρεσία απορρίπτει περίπου 2,5% των αιτήσεων και έχει υλοποιηθεί µε τα Squid και SquidGuard, λογισµικά ανοιχτού κώδικα για proxying και διαχείριση ελέγχου πρόσβασης, αντίστοιχα. Οι σελίδες µπορούν να κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως η βία, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια, πορνό ή τη βία. Η πληροφορία για την κατηγοριοποίηση και επισήµανση περιεχοµένου ανακτάται από διεθνείς οργανώσεις και ενώσεις χρηστών ή κοινότητες που διατηρούν βάσεις δεδοµένων για ιστοσελίδες µε καταχρηστική δράση. Το ΠΣ διατηρεί µια βάση δεδοµένων για την εφαρµογή των δικών του άσπρων / µαύρων λιστών, προκειµένου να παρέχει προσαρµοσµένος έλεγχο της πρόσβασης σε περιεχόµενο που δεν είναι αποδεκτό από τους όρους χρήσης ΠΣ. Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται συνοπτικά οι πιο δηµοφιλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ (http://www.sch.gr/services), όπως: α) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 ( ) και λίστες επικοινωνίας ( ing lists): παρέχεται σε όλα τα µέλη, µε πολλαπλές δυνατότητες πρόσβασης (webmail, IMAP, POP3). Επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας SMTP, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το ΠΣ ανεξάρτητα αν η σύνδεση γίνεται από το ΠΣ ή από άλλο δίκτυο. Η προστασία από µηνύµατα spam και από ιούς είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι µια άλλη πολύ δηµοφιλής υπηρεσία, η οποία χρησιµοποιείται για την επίσηµη επικοινωνία µεταξύ του Υπουργείου, των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών, των σχολείων,των εκπαιδευτικών και πιλοτικά των µαθητών, υποστηρίζοντας την εύκολη διανοµή µηνυµάτων σε µεγάλο αριθµό χρηστών, π.χ. σε όλα τα Γυµνάσια, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, κλπ. Οι λίστες του ΠΣ διαθέτουν προηγµένα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως δυναµική καταχώριση των µελών, αρχειοθέτηση µηνυµάτων, κλπ.. Ο συνολικός αριθµός των χρηστών ξεπερνά τα και πάνω από από αυτούς χρησιµοποιούν την υπηρεσία σε καθηµερινή βάση. β) Σχολική Πύλη 2, η οποία περιέχει χρήσιµο υλικό για εκπαιδευτικούς και µαθητές για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΠΣ στη µάθηση, τεχνική υποστήριξη και οδηγίες, φιλοξενία ανακοινώσεων, συνδέσµους σε αξιόλογα εκπαιδευτικά sites και κυρίως προσωπική πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣ µέσα από µία διαδικασία Single Sign On (SSO), η οποία βασίζεται στα ανοικτού κώδικα λογισµικά Shibboleth και CAS. Επίσης, η δικτυακή πύλη περιέχει: (α) ειδήσεις, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, ανακοινώσεις για ζωντανές µεταδόσεις, εκπαιδευτικούς καταλόγους, RSS feeds και παρέχει στα σχολεία τη δυνατότητα να δηµοσιεύσουν ανακοινώσεις για τις δραστηριότητές τους, (β) Χώρους συζητήσεων, έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και να ενηµερωθούν για θέµατα που αφορούν

4 την εκπαίδευση και τη σχολική ζωή, (γ) Σχολικά ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές κάρτες για την ανταλλαγή ευχετήριων ηλεκτρονικών καρτών και (δ) στατιστικά. Η σχολική πύλη βασίζεται στο λογισµικό ανοιχτού κώδικα Joomla, συµπληρωµένο µε πολλά υποσυστήµατα που δηµιουργήθηκαν από το µηδέν σε php. Σε ένα τυπικό µήνα, ο αριθµός των µοναδικών επισκεπτών υπερβαίνει τους , ο αριθµός των προβολών σελίδων υπερβαίνει τις και ο όγκος των δεδοµένων που µεταφέρονται υπερβαίνει τα 140 Gbytes. γ) Μαθητική πύλη 3. Η συγκεκριµένη πύλη αποτελεί ένα ξεχωριστό χώρο ειδικά για τους µαθητές µε στόχο την ενθάρρυνση τους στη χρήση των ΤΠΕ. Έχει φιλική δοµή και εµφάνιση, είναι προσβάσιµή σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι µαθητές µπορούν να βρουν εκπαιδευτικό, ενηµερωτικό και ψυχαγωγικό υλικό, καθώς και προσωπική πρόσβαση (µόνο για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) σε υπηρεσίες του ΠΣ π.χ. , ιστολόγια, κοινωνική δικτύωση, κ.λ.π. Η πύλη των µαθητών βασίζεται στο λογισµικό ανοικτού κώδικα Jetspeed. δ) Φιλοξενία ιστοσελίδων 4. Αυτή η ιδιαίτερα δηµοφιλής υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και διοικητικά γραφεία για να δηµιουργήσουν εύκολα και να διατηρήσουν τις ιστοσελίδες τους. Η υπηρεσία είναι προσβάσιµη µέσω της πύλης ΠΣ και παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: (i) εκµετάλλευση ολοκληρωµένων CMSs, όπως Joomla, Drupal, Mambo, κλπ, (ii) απλό όνοµα ιστοσελίδας για τις διοικητικές µονάδες, (iii) δυναµικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδοµένων (PHP και mysql, όπως επίσης και ASP.net) και (iii) οδηγοί για τη δηµιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων. Ο χώρος για κάθε ιστοσελίδα είναι απεριόριστος και η πρόσβαση από το ιαδίκτυο είναι µέσω gigabit πρόσβασης. Περισσότερες από ενεργές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες φιλοξενούνται σε διακοµιστές του ΠΣ, εκ των οποίων οι βασίζονται σε php, 896 σε Joomla και 225 σε Wordpress. ε) Υπηρεσίες βίντεο 5. Πρόκειται για µία σουίτα σύγχρονων υπηρεσιών που στοχεύουν στη διανοµή εκπαιδευτικών βίντεο για ενηµερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από ένα εύχρηστο περιβάλλον web, το οποίο επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση, την αναπαραγωγή και ανάρτηση υλικού. Το ίδιο περιβάλλον υποστηρίζει επίσης τη ζωντανή αναµετάδοση µέσω του ιαδικτύου εκδηλώσεων που ενδιαφέρουν τη σχολική κοινότητα. Το περιεχόµενο της υπηρεσίας προέρχεται από την εκπαιδευτική τηλεόραση, από σχολικές δραστηριότητες και συνεισφορές σχολείων, καθώς επίσης και από εκδηλώσεις, σεµινάρια, συνέδρια, κλπ. Η υπηρεσία είναι ολοκληρωµένη µε τον µηχανισµό διαχείρισης και πιστοποίησης χρηστών ώστε οι χρήστες συνδέονται στην υπηρεσία χρησιµοποιώντας τα διαπιστευτήριά τους στο ΠΣ. Η υπηρεσία προσφέρει διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και µαθητές. Το προνόµιο ανάρτησης βίντεο υλικού παρέχεται µόνο σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, ενώ οι µαθητές µπορούν να ενσωµατώνουν βίντεο από την υπηρεσία στα ιστολόγιά τους. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν την υπηρεσία βίντεο µε διαρκώς αυξανόµενο τρόπο. Κατά το έτος 2010, περισσότερα από µοναδικοί επισκέπτες, διακίνησαν περισσότερα από 1,7 TBytes οπτικών δεδοµένων, ενώ τους πρώτους µήνες του 2011, τα στατιστικά δείχνουν επιπλέον σηµαντική αύξηση στη χρήση στ) Ενηµερωτικός κόµβος για την ασφάλεια στο ιαδίκτυο 6. Το ιαδίκτυο, παρά τη χρησιµότητά του, κρύβει πολλούς κινδύνους, που αφορούν κυρίως στην πρόσβαση των παιδιών σε παράνοµο ή επιβλαβές περιεχόµενο, στην εξαπάτηση τους από άγνωστους ενήλικες που προσποιούνται ότι είναι µη-ενήλικες, στην απώλεια της ιδιωτικής ζωής, στον εκφοβισµό στον κυβερνοχώρο, στην προσπάθεια απόσπασης προσωπικών στοιχείων (phishing), στον εθισµό σε διαδικτυακά παιχνίδια, κλπ. Για τους λόγους αυτούς, είναι σηµαντικό τα σχολεία να εκπαιδεύσουν τους µαθητές τους για την ασφάλεια στο

5 ιαδίκτυο. Η ιστοσελίδα ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση και περιέχει µεγάλη ποσότητα επίσηµων πληροφοριών µε οδηγούς, τους κανόνες και συµβουλές για την ασφάλεια. Παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς. ζ) Βιβλιοθήκη για Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα 7 : Πρόκειται για µια αποθήκη ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισµικού που έχει αναπτυχθεί µε λογισµικό ανοικτού κώδικα. Το Opensoft στοχεύει να ενηµερώσει τους καθηγητές για υψηλής ποιότητας λογισµικό και άλλες εκπαιδευτικές εφαρµογές, οι οποίες παρέχονται ελεύθερα στο ιαδίκτυο. Το περιεχόµενο της βιβλιοθήκης αποτελείται από 425 τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού και είναι οργανωµένο σε κατηγορίες σύµφωνα µε τα µαθήµατα του σχολείου. Το περιεχόµενο δεν είναι επικυρωµένο από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά έχει αξιολογηθεί από τους χρήστες του ιαδικτύου. Το Opensoft παρέχει επίσης ειδήσεις και εκδηλώσεις που αφορούν στο λογισµικό ανοιχτού κώδικα και την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση, φόρουµ συζητήσεων, newsletter και υπηρεσία RSS. Περισσότεροι από εκπαιδευτικοί έχουν ήδη εγγραφεί και είναι ενεργά µέλη, ο αριθµός των µοναδικών επισκεπτών υπερβαίνει τις και ο αριθµός των προβολών σελίδων υπερβαίνει τις η) Υπηρεσία αρωγής χρηστών 8 για την άµεση στήριξη και επίλυση των τεχνικών προβληµάτων σχετικά µε δυνατότητα σύνδεσης σε ΠΣ ή τις υπηρεσίες του. Η υποστήριξη παρέχεται µέσω τηλεφωνικής γραµµής (αστική χρέωση, ωράριο :00) ή µέσω του συστήµατος ticketing (http://helpdesk.sch.gr) είτε µέσω IP Contact Center, το οποίο παρέχει έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο ενηµέρωσης των σχολείων για τις πιο βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΠΣ. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣ Τα κοινωνικά δίκτυα µε την ραγδαία εξάπλωσή τους και τις δυνατότητες που παρέχουν, έχουν µεταβάλει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούµε, συνεργαζόµαστε και διαθέτουµε την πληροφορία. Η δικτύωση αυτού του είδους προσφέρει νέες ευκαιρίες για προσωπική έκφραση και εξέλιξη, συνεργασία και συµµετοχή. Ωστόσο, η ανεµπόδιστη χρήση των ευρέως γνωστών, δηµόσιων κοινωνικών δικτύων έχει γίνει η αφορµή για έναν διάλογο που θέτει σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε την χρησιµότητα τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μια προσπάθεια επισκόπησης των απόψεων που εκφράζονται και των πολιτικών που ακολουθούνται επιχειρείται στην συνέχεια, µε στόχο την δηµιουργία µιας πολιτικής ορθής χρήσης των κοινωνικών δικτύων στα σχολεία. Παρατίθενται στη συνέχεια οι υπηρεσίες συµµετοχικού ιστού του ΠΣ, δίνοντας έµφαση στα βασικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και στα στατιστικά στοιχεία χρήσης αυτών. 3.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικής τάξης 9 (e-class) Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τάξης είναι µία από τις υπηρεσίες που παρέχονται από ΠΣ για χρήση ειδικά από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ο βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει όλα τα εργαλεία για την ενίσχυση και τον εµπλουτισµό της κλασικής διδακτικής πρακτικής τόσο για τους µαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. ιευκολύνει την αποθήκευση και την οργάνωση του ηλεκτρονικού υλικού διδασκαλίας και επίσης στηρίζει το σχεδιασµό και τη λειτουργική διαχείριση των µαθηµάτων µέσα σε κάθε σχολείο. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται µε την προώθηση της άµεσης επαφής µεταξύ καθηγητών και µαθητών µέσω ενός ανοικτού περιβάλλοντος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Η υπηρεσία βασίζεται στην πλατφόρµα Open eclass, ένα ολοκληρωµένο, ανοικτό ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης

6 µαθηµάτων για την οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πλατφόρµα είναι η πρόταση του Ακαδηµαϊκού ιαδικτύου (GUNET) στις ανοικτές, πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που προέκυψαν από το λογισµικό ανοικτού κώδικα Claroline. Το eclass υποστηρίζει διακριτούς ρόλους χρηστών, δηλαδή µαθητές, καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους. Υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων σε ανοικτά ή κλειστά µαθήµατα και σε µαθήµατα που προϋποθέτουν εγγραφή πριν από την πρόσβαση. Το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι το επίκεντρο της υπηρεσίας eclass. Κάθε µάθηµα αποτελεί ένα αυτόνοµο, εύχρηστο, δοµηµένο σύνολο ικανό να διασυνδεθεί µε οποιοδήποτε από τα 15 υποσυστήµατα και 4 εργαλεία διαχείρισης της υπηρεσίας. Τα υποσυστήµατά του περιλαµβάνουν ατζέντα µαθήµατος, έγγραφα, ανακοινώσεις, φόρουµ, οµάδες εργασίας, συνδέσµους, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, περιγραφές µαθηµάτων, περιεχόµενο βίντεο, γραµµές εκµάθησης, συνοµιλίες, κοινή χρήση αρχείων, ερωτηµατολόγια και wikis. Το µάθηµα είναι οργανωµένο σε θεµατικές ενότητες που οµαδοποιούν τους εκπαιδευτικούς πόρους που χρησιµοποιούνται από τα εργαλεία και τα υποσυστήµατα. Η υπηρεσία e-class χρησιµοποιείται από 6,552 εγγεγραµµένους χρήστες (εκπαιδευτικοί) σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η πρόσβαση των µαθητών είναι ελεύθερη. Η χρήση της υπηρεσίας εµφανίζεται στο παραπάνω πίνακα. Πίνακας 1. Μαθήµατα και σχολεία που χρησιµοποιούν το eclass Σχολικό Έτος Μαθήµατα Σχολεία Υπηρεσία ηλεκτρονικής µάθησης 10 Η υπηρεσία e-learning προσφέρεται µέσα από τη σχολική και την µαθητική πύλη. Η υπηρεσία βασίζεται στο ανοικτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης µάθησης Moodle, που είναι είναι βασισµένο στην παιδαγωγική θεωρία του κονστρουκτιβισµού, η οποία υποστηρίζει ότι η απόκτηση της γνώσης είναι µια προσαρµοστική διαδικασία που περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση µε τον έµπειρο κόσµο. Η προσέγγιση αυτή είναι κατάλληλη για πολλές εκπαιδευτικές µεθόδους, όπως η αυτοεκπαίδευση και η οµαδική και κοινωνική µάθηση. Η πλατφόρµα Moodle είναι σήµερα ένα από τα κορυφαία συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων µε πολλές επιτυχηµένες εγκαταστάσεις σε συστήµατα παραγωγής τόσο σε πανεπιστήµια όσο και σε εταιρείες και λοιπούς οργανισµούς. Η υπηρεσία παρέχει µια µεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών, όπως: (i) πολλαπλούς τύπους οργάνωσης των µαθηµάτων και του περιεχοµένου, (ii) πολλαπλά εργαλεία επικοινωνίας, (iii) οδηγούς για τη δηµιουργία µαθηµάτων και τη διαχείρισή τους, (iv) παρακολούθηση της δραστηριότητας των µαθητών και αξιολόγησή τους, (v) επαναχρησιµοποίηση µαθησιακών αντικειµένων και περιεχοµένου συµβατού µε το πρωτόκολλο SCORM. Η υπηρεσία παρέχεται στα σχολεία και σε πιστοποιηµένους εκπαιδευτικούς και χρησιµοποιείται κυρίως για τις ανάγκες της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Ο αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών είναι 7.309, οι δηµιουργοί µαθηµάτων είναι 239 και ο αριθµός των µαθηµάτων είναι 206. Σήµερα, η τεχνική οµάδα εργάζεται για να προσθέσει νέα χαρακτηριστικά, όπως ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια και σύστηµα ιαχείρισης Μαθησιακών ραστηριοτήτων, µε τη χρήση των Mahara και LAMS, αµφότερα λογισµικά ανοικτού κώδικα

7 3.3 Υπηρεσία Εικονικής Τάξης 11 Η υπηρεσία σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης περιλαµβάνει κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που επιτρέπει σε εκπαιδευτές και εκπαιδευοµένους να συµµετέχουν στη διδασκαλία σε πραγµατικό χρόνο µέσω ιαδικτύου, για την οργάνωση, τη διαχείριση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από απόσταση. Σύγχρονες πρακτικές της τηλε-εκπαίδευσης περιλαµβάνουν τη συνεργατική µάθηση και την αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών καθώς και µεταξύ των εκπαιδευοµένων, όπως αυτό συµβαίνει και στην κλασσική εκπαίδευση στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας. Η υπηρεσία σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης του ΠΣ βασίζεται στην πλατφόρµα ClickToMeet. Παρέχεται στους χρήστες από την σχολική πύλη και απαιτεί τη λήψη και την εγκατάσταση ενός προγράµµατος πελάτη (client). Η υπηρεσία προσφέρει διαφορετικές λειτουργίες στους συντονιστές των συνεδριών, στους οµιλητές ή τους απλούς συµµετέχοντες. Οι συντονιστές µπορούν να διευθύνουν µία εκπαιδευτική συνεδρία, να κλειδώσουν τη συνεδρία ώστε να εµποδίσουν την πρόσβαση σε άλλους συµµετέχοντες ή να την τερµατίζουν. Ο οµιλητής µπορεί να παρουσιάσει ένα έγγραφο, να διαµοιράσει µια εφαρµογή, να χρησιµοποιεί τον λευκό πίνακα, να περιηγείται στο web, να συγχρονίζει τη διάταξη της εικονικής τάξης, να επισηµαίνει, να σχολιάζει, να αποστέλλει αρχεία, να δίνει το βήµα σε κάποιον άλλο, κλπ Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να ζητούν και να λαµβάνουν το λόγο, να ζητούν το βάθρο για να διευθύνουν τη συνεδρία, να αλλάξουν τη διάταξη της συνεδρίας, κλπ. Η πλατφόρµα ClickToMeet έχει ολοκληρωθεί µε το σύστηµα διαχείρισης χρηστών του ΠΣ, ώστε οι χρήστες να εγγράφονται αυτοµάτως χρησιµοποιώντας τα διαπιστευτήριά τους στο ΠΣ. Από την έναρξη εφαρµογής (2009) της διαδικασίας αυτόµατης εγγραφής, η υπηρεσία τηλεκπαίδευσης συγκεντρώνει όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους χρήστες. Η υπηρεσία παρέχεται στους πιστοποιηµένους εκπαιδευτικούς, στα σχολεία και στις διοικητικές µονάδες. Ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών είναι 6,241. Το ΠΣ χρησιµοποιεί επίσης πιλοτικά σαν πλατφόρµα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, το ανοικτό λογισµικό web βιντεοδιασκέψεων big blue button (http://www.bigbluebutton.org), το οποίο είναι βασισµένο σε google code. Από τα µέχρις στιγµής στοιχεία χρήσης προκύπτει ότι µπορεί να υποστηρίξει µεγάλο αριθµό παράλληλων συνεδρίων και χρηστών καλύπτοντας πλήρως τη λειτουργικότητα των λογισµικών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 3.4 Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων 12 Ένα ιστολόγιο (blog) είναι ένα είδος ιστοσελίδας ή µέρους ενός δικτυακού τόπου και εντάσσεται στα ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς. Συνήθως ένα ιστολόγιο συντηρείται από ένα άτοµο µε τακτικές εγγραφές, περιγραφές των γεγονότων ή άλλο υλικό, όπως γραφικά ή βίντεο. Οι αναρτήσεις συνήθως εµφανίζονται σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Τα περισσότερα ιστολόγια είναι διαδραστικά, επιτρέπουν δηλαδή στους επισκέπτες να αφήνουν σχόλια και γενικότερα αυτή η αλληλεπίδραση είναι το στοιχείο που τα διαχωρίζει από τις στατικές ιστοσελίδες. Πολλά ιστολόγια παρέχουν σχόλια ή ειδήσεις σχετικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα, ενώ άλλα λειτουργούν ως προσωπικά online ηµερολόγια. Ένα τυπικό ιστολόγιο συνδυάζει κείµενο, εικόνες και συνδέσµους σε άλλα ιστολόγια, ιστοσελίδες και άλλα µέσα ενηµέρωσης που σχετίζονται µε το θέµα του. Η ικανότητα των αναγνωστών να αφήσει σχόλια σε µια διαλογική µορφή είναι ένα σηµαντικό µέρος πολλών ιστολογίων. Τα περισσότερα ιστολόγια είναι κυρίως κειµένου, αν και ορισµένα έχουν επικεντρωθεί στην τέχνη, σε φωτογραφίες, σε βίντεο, σε µουσική και ήχους. Στις 16 Φεβρουαρίου 2011, υπήρχαν πάνω από 156 εκατοµµύρια δηµόσια ιστολόγια στο ιαδίκτυο. Η δηµιουργία και η συντήρηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου σηµατοδοτεί την ανάπτυξη του περιβάλλοντος για την υποβολή ιδεών, σκέψεων, απόψεων από εκπαιδευτικούς και µαθητές, χρησιµοποιώντας κείµενο, εικόνες και βίντεο ως µέσο έκφρασης. Τα ιστολόγια

8 µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης και στην εκπαιδευτική διαδικασία επειδή προσφέρουν διαδραστικότητα και υποστηρίζουν τη συνεργατική εργασία, καλύπτοντας τις εξής ανάγκες: 1. Ως πίνακες ανακοινώσεων σχετικά µε τον χρονοπρογραµµατισµό του µαθήµατος, για ανάρτηση ασκήσεων και ειδοποιήσεων για την παράδοση τους, δραστηριοτήτων, προτεινόµενης βιβλιογραφία, ανακοινώσεις και πληροφορίες για τους γονείς, κλπ. 2. Ως µέσα καθοδήγησης των µαθητών µε την ανάρτηση οδηγιών, επεξηγήσεων και παραδειγµάτων για την καθοδήγηση των µαθητών, ειδικά αυτών που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. 3. Ως µέσα ενθάρρυνσης για τη σκέψη και την επικοινωνία, 4. Ως βήµα προβληµατισµού και διάλογου των µαθητών στα οποία θα καταγράφουν τις απόψεις τους σε ερωτήµατα κρίσεως, τις απόψεις τους σε δηµοσιευµένα στον τύπο άρθρα µε θέµατα εκπαιδευτικού, επιστηµονικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, κλπ, περιεχοµένου, τις ιδέες τους για θέµατα που συζητήθηκαν στην τάξη, κλπ. 5. Ως χώρος συνεργασίας µεταξύ των µαθητών. Οι µαθητές µπορούν να χωριστούν σε οµάδες και να αναλάβουν τµήµατα µιας εργασίας. Στη συνέχεια κάθε οµάδα εργασίας παρουσιάζει την πρόοδο της δουλειάς της στο ιστολόγιο περιµένοντας σχόλια και διορθώσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές και δίνουν και παίρνουν γνώση υλικό από τις υπόλοιπες οµάδες της τάξης. 6. Ως Τοποθεσίες δηµοσίευσης εργασιών Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι µια κοινωνική δοµή, από τα άτοµα που είναι συνδεδεµένοι µε έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους τύπους αλληλεξάρτησης, όπως η φιλία, τα κοινά ενδιαφέροντα, οι οικονοµικές συναλλαγές, οι κοινές πεποιθήσεις, κλπ. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι εξαιρετικά δηµοφιλείς και επιτρέπουν στα µέλη τους να επικοινωνούν εύκολα µε άλλους χρήστες µε παρόµοια ενδιαφέροντα, να χτίσουν και να διατηρήσουν σχέσεις γνωριµίας και φιλίας και γενικά να δηµιουργούν οµάδες κοινού ενδιαφέροντος. Η κοινωνική δικτύωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς διότι προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία εργαλείων Web 2.0, όπως ο διαµοιρασµός διευθύνσεων ιστοσελίδων (social bookmarking), οι online γκαλερί φωτογραφιών, ήχων και βίντεο, ο διαµοιρασµός αρχείων, τα RSS feeds, κλπ. Η κύρια κριτική κατά της κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι µπορεί να εκθέσει τους µαθητές σε κίνδυνο, καθώς µπορούν να έλθουν πολύ εύκολο σε επαφή µε παιδόφιλους οι οποίοι υποδύονται ότι είναι ανήλικοι προκειµένου να τους παγιδεύσουν. Το ΠΣ έχει υλοποιήσει (2008) και παρέχει στα µέλη του µια υπηρεσία ιστολογίων βασισµένη στο Wordpress, το οποίο είναι ένα δηµοφιλές σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) ανοικτού κώδικα, σε συνδυασµό µε PHP και MySQL. Το WordPress χρησιµοποιείται σε περισσότερους από το 13% των µεγαλύτερων δικτυακών τόπων. Οι χρήστες µπορούν πολύ εύκολα να επιλέξουν και να διαµορφώσουν το θέµα του ιστολογίου τους, να προσθαφαιρέσουν εφαρµογίδια (widgets) χωρίς να χρειαστεί επεξεργασία σε PHP ή HTML, να ορίσουν κατηγορίες και ετικέτες για τις αναρτήσεις τους, καθώς και µία σειρά άλλων διευκολύνσεων. Το WordPress έχει µια πλούσια αρχιτεκτονική από plugins, η οποία επιτρέπει στους χρήστες και προγραµµατιστές να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά του πέρα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που παρέχονται από τη βασική εγκατάσταση. Τέλος, το WordPress υποστηρίζει τα πρότυπα Trackback και Pingback για συνδέσεις µε άλλες ιστοσελίδες. Επίσης, στο ΠΣ έχει υλοποιηθεί (2010) και µια κοινωνική υπηρεσία δικτύωσης βασισµένη στο Buddypress. Το BuddyPress είναι ένα plugin του WordPress που µετατρέπει µία εγκατάσταση WordPress σε µια πλήρως λειτουργική πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης, παρέχοντας ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών που επιτρέπουν στα µέλη να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και να οικοδοµούν κοινότητες (οµάδες). Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ΠΣ είναι τα ακόλουθα: (i) ιαθέτει εκτεταµένο προφίλ: Τα µέλη µπορούν να επιλέγουν ποιες πληροφορίες επιθυµούν να µοιραστούν µε την υπόλοιπη κοινότητα, (ii) Προσωπικά µηνύµατα: Επιτρέπει στα µέλη 8

9 την άµεση επικοινωνία µεταξύ τους, (iii) Φίλοι: Τα µέλη µπορούν να δηµιουργήσουν λίστες φίλων, (iv) Κοινότητες: Τα µέλη µπορούν να δηµιουργήσουν κοινότητες (ιδιωτικές, δηµόσιες, κρυφές) για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε διάφορα θέµατα, (v) Παρακολούθηση δραστηριότητας:. Καταγράφει τη δραστηριότητα κάθε µέλους (π.χ. προσθήκη νέων φίλων, νέες αναρτήσεις, νέα σχόλια, νέα κοινότητα, κλπ), τη δραστηριότητα κάθε κοινότητας καθώς και η συνολική δραστηριότητα του δικτύου, (vi ) ραστηριότητα ιστολογίων: Καταγράφει τη δραστηριότητα των υφισταµένων ιστολογίων (π.χ. δηµοσιεύσεις, σχόλια) σε ολόκληρο το δίκτυο, (vii) Wiki: ηµιουργία συνεργατικών σελίδων, στις οποίες τα µέλη µπορούν να γράψουν µαζί, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία µεταξύ πολλών ατόµων για τη συγγραφή ενός θέµατος, (viii) Φόρουµ: Επιτρέπει στις κοινότητες για να δηµιουργήσουν και να διαχειριστούν το δικό τους χώρο συζήτησης (ix) Ενηµέρωση κατάστασης: Παρέχει την τρέχουσα κατάσταση ενός µέλους, την αναδηµοσίευση της δραστηριότητας από το προφίλ του µέλους, κλπ. Σχήµα 1: Η ιστοσελίδα της υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων Και οι ανωτέρω δύο υπηρεσίες (ιστολόγια και κοινωνική δικτύωση) φιλοξενούνται στην ίδια διεύθυνση URL και αποτελούν την µεγαλύτερη εκπαιδευτικά εστιασµένη εγκατάσταση του BuddyPress στην Ελλάδα. Το σύνολο των µελών της υπηρεσίας αριθµεί σήµερα σε µέλη και παρουσιάζει σταθερή αυξητική µεταβολή. Ο συνολικός αριθµός των οµάδων ανέρχεται σε 100 και τα µέλη που έχουν εγγραφεί σε κάποια οµάδα ανέρχονται σε Στους επόµενους πίνακες δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές κοινότητες και τα ιστολόγια. Πίνακας 2. Πλήθος ιστολογίων ανά πλήθος δηµοσιεύσεων Πλήθος ηµοσιεύσεων από 9/2010 Πλήθος Ιστολογίων > Σύνολο

10 Οµάδες Ανά Τύπο Πίνακας 3. Οµάδες ανά τύπο Πλήθος Κρυφές (µε πρόσκληση από τον δηµιουργό) 18 Ιδιωτικές (µετά από αίτηση) 21 Ελεύθερες για όλα τα µέλη 61 Σύνολο 100 Πίνακας 4. Οµάδες ανά µήνα δηµιουργίας Οµάδες ανά µήνα δηµιουργίας Πλήθος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο 100 Πίνακας 5. Οµάδων ανά πλήθος µελών Οµάδες ανά πλήθος µελών Πλήθος έως 3 µέλη (συνήθως κρυφές οµάδες) 52 4 έως 10 µέλη έως 20 µέλη έως 40 µέλη 4 41 έως 100 µέλη 9 Πάνω από 100 µέλη 2 Σύνολο 100 Πίνακας 6. Λοιπά στοιχεία δραστηριότητας οµάδων Καταχωρήσεις σε οµάδες 526 Απαντήσεις σε καταχωρήσεις οµάδων 153 Αρχεία σε οµάδες 156 Φιλίες µεταξύ µελών Ο συνολικός αριθµός των εκπαιδευτικών ιστολογίων ανέρχεται σε εκ των οποίων τα δηµιουργήθηκαν από τον Σεπτέµβριο 2010 µέχρι σήµερα και παραµένουν ενεργά. Οι συνολικές δηµοσιεύσεις στο ίδιο διάστηµα ανέρχονται σε και τα σχόλια σε Πίνακας 7. Νέα ιστολόγια ανά µήνα Πλήθος Νέων Μήνας Ιστολογίων Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Πίνακας 8. Νέες δηµοσιεύσεις και σχόλια ανά µήνα Μήνας Σχόλια σε ηµοσιεύσεις ηµοσιεύσεις Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΣ Τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν στα µέλη τους την εύκολη δηµιουργία µίας διαδικτυακής παρουσίασης, την κοινή χρήση εφαρµογών, την ανταλλαγή µηνυµάτων, στιγµιαίων µηνυµάτων και αρχείων κ.α. Γενικότερα αποτελούν περιβάλλοντα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης µε πολλές εφαρµογές (applications) να προστίθενται καθηµερινά. Η εξάπλωση στην χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι ραγδαία. Ενδεικτικά, οι ενεργοί χρήστες στο Facebook έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατοµµύρια παγκοσµίως ενώ για την Ελλάδα το νούµερο πλησιάζει τα 3 εκατοµµύρια. Μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας το Μάιο του 2009 δείχνει ότι το ένα στα δύο παιδιά ηλικίας 8-15 ετών έχει λογαριασµό σε µια από τις δηµοφιλείς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (όπως hi5, Facebook, MySpace, κ.τ.λ.). 10

11 Σε αρκετές χώρες αλλά και στο Internet εξελίσσεται µια δηµόσια συζήτηση σε σχέση µε την χρήση των κοινωνικών δικτύων γενικότερα, αλλά και στα πλαίσια του σχολείου ειδικότερα. Ο CIPA 13 (Children's Internet Protection Act) είναι ένας οµοσπονδιακός νόµος στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής που ρυθµίζει την έκθεση των ανηλίκων σε επικίνδυνο υλικό µέσω του διαδικτύου. Βάση του CIPA τα σχολεία απαιτείται να καθορίσουν µια πολιτική ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου που συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο µέσω κοινωνικών δικτύων, και την επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών σε σχέση µε την αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και χώρους συζητήσεων. Απαιτεί επίσης να παρακολουθούνται οι διαδικτυακές δραστηριότητες των ανηλίκων. Παρόλη την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων σε όλο το ηλικιακό φάσµα των µαθητών τα περισσότερα σχολεία στη σχετική έρευνα της NSBA το 2007 τηρούν µια σκεπτικιστική αν όχι αντίθετη στάση σε σχέση µε τη χρήση τους. Σύµφωνα µε την µελέτη για τα σχολεία των Ηνωµένων Πολιτειών: 92% των σχολείων απαιτούν την ενυπόγραφη συµφωνία (του γονέα ή του µαθητή) σε κάποιο είδος «κανόνων χρήσης του διαδικτύου» µε ειδικούς όρους για τα κοινωνικά δίκτυα, 84% των σχολείων έχουν θεσπίσει κανόνες που απαγορεύουν την ηλεκτρονική συζήτηση (online chatting) και την στιγµιαία ανταλλαγή µηνυµάτων (instant messaging), 62% έχουν κανόνες ενάντια στην συµµετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις (forum), αλλά και στη αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων ( ) µέσα στο σχολείο και τέλος 52% των σχολείων απαγορεύουν ειδικά τη χρήση κοινωνικών δικτύων. Σε υπεράσπιση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων στην ίδια µελέτη αναφέρεται ότι τελικά οι µαθητές αλλά και οι γονείς φαίνεται να δηλώνουν σαφώς µικρότερο αριθµό δυσάρεστων συµβάντων όπως αυτό της συνάντησης µε άγνωστους που οι ανήλικοι γνωρίζουν µέσω των κοινωνικών δικτύων. Παρατηρείται όπως αναφέρει µια υπέρµετρη αντίδραση στις απαγορεύσεις που τίθενται που δεν δικαιολογείται από τα πραγµατικά δεδοµένα. Σε αυτό µπορούµε να προσθέσουµε το δεδηλωµένο ενδιαφέρον που δείχνουν οι γονείς και οι µαθητές στην χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η απαίτησή τους τα παιδιά να µάθουν να χειρίζονται τέτοια περιβάλλοντα και να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Σηµειώνεται ότι και στην Ελλάδα έχουν ήδη επισηµανθεί µεµονωµένες περιπτώσεις εκτροπών και εκµετάλλευσης ανηλίκων µε την χρήση των κοινωνικών δικτύων (http://internet-safety.sch.gr/). Η έρευνα Byron Review στην Μεγάλη Βρετανία µεταξύ άλλων αναφέρει ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα για τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στην χρήση του διαδικτύου αλλά και των κοινωνικών δικτύων ειδικότερα έγκειται στο αποκαλούµενο «Ψηφιακό χάσµα γενεών». Το χάσµα αυτό καθιστά τους γονείς απολύτως ακατάλληλους για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και εφήβων σε σχέση µε τους αναµφίβολους κινδύνους που ενυπάρχουν στην χρήση των κοινωνικών δικτύων. Η συγκεκριµένη έρευνα προτείνει µια «διαµοιρασµένη πολιτική ευθύνης» που θα εµπλέκει όλους τους παράγοντες διαπαιδαγώγησης: οικογένεια, σχολείο, ιδιωτικός φορέας κ.α. Στην πρόταση της προς την κυβέρνηση της Αγγλίας προτείνει ένα σχέδιο µε έµφαση στην ενηµέρωση των εφήβων. Για την κάλυψη των αδυναµιών και των κινδύνων από την χρήση των κοινωνικών δικτύων στο σχολικό δίκτυο, θα πρέπει να διαµορφωθεί και να υλοποιηθεί µια πολιτική ορθής χρήσης τέτοιων εφαρµογών, στα πλαίσια του σχολικού δικτύου, χωρίς παράλληλα να αχρηστευτούν όλες οι νέες τεχνολογικά δυνατότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν (και χρησιµοποιούνται από την συντριπτική πλειονότητα των χρηστών τους) για να διευκολύνουν την επικοινωνία

12 Μερικές από τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων ειδικότερα στο σχολικό περιβάλλον είναι: εν πρέπει να χρησιµοποιείται για τη δηµοσίευση οποιουδήποτε περιεχοµένου το οποίο µπορεί να είναι δυσφηµιστικό ή προσβλητικό για τους µαθητές, τους διδάσκοντες και τα λοιπά µέλη του σχολείου. εν πρέπει να υπάρχει ή να ανταλλάσσεται υλικό που ωθεί σε πράξεις παράνοµες ή απρεπείς για το χώρο του σχολείου. Αυτό περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε υλικό σχετικό µε: ναρκωτικά, πορνογραφία, διακρίσεις φυλετικές ή άλλου τύπου, παραβιάσεις των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και διαρροής προσωπικών δεδοµένων. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται για δράσεις που θα θέσουν οι εκπρόσωποι του σχολείου κατά παράβαση του κώδικα σχολικής συµπεριφοράς. εν πρέπει να παραβιάζουν βασικές αρχές του σχολείου σε σχέση µε τις ίσες ευκαιρίες, τον εκφοβισµό και την παρενόχληση των µαθητών και των εκπαιδευτικών. Κανένα µέλος του προσωπικού δεν θα πρέπει να έχει ως «φίλους» µαθητές ή πρώην µαθητές κάτω των 18 ετών και να ανταλλάσσει προσωπικές πληροφορίες µαζί τους. εν πρέπει να γίνονται αναφορές σε µέλη του προσωπικού, µαθητές και γονείς καθώς και για γεγονότα και δραστηριότητες του σχολείου χωρίς έγκριση από τις αρµόδιες σχολικές επιτροπές. εν πρέπει να δηλώνονται ψευδή στοιχεία από κανένα µέλος του σχολείου κατά την εγγραφή του σε κάποιο δίκτυο καθώς πολύ περιορισµοί, που τα ίδια τα δίκτυα θέτουν, σχετίζονται µε την ηλικία. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των δικτύων αυτών για λόγους άσχετους µε την εκπαιδευτική διαδικασία στην διάρκεια των µαθηµάτων καθώς η ενασχόληση είναι συνήθως εξαιρετικά χρονοβόρος και παραπλανητική. Κανένας µαθητής κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να έχει πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα. Η πολιτική αυτή αναφέρεται ρητά από αρκετά διάσηµα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το MSN. Περιορισµός της ασύρµατης πρόσβασης µέσω κινητών τηλεφώνων µε την υποχρεωτική προσωρινή δέσµευση των τηλεφώνων. Τα παιδιά και οι έφηβοι τείνουν να χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο µέσω ασύρµατων κινητών συσκευών. Η υποχρεωτική ενηµέρωση για τους κινδύνους στην χρήση των κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια του µαθήµατος της πληροφορικής. Η στενή παρακολούθηση της συνολικής διαδικτυακής συµπεριφοράς των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς για να διαπιστωθούν συµπεριφορές που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και επίβλεψης. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς θα ενηµερώνονται και θα συνεισφέρουν µε τις παρατηρήσεις τους για την χρήση των κοινωνικών δικτύων εκτός σχολείου αφού το σχολείο πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την συνολική συµπεριφορά των µαθητών και να προλαµβάνει καταστάσεις µε την ενηµέρωση και την γνώση που προσφέρει. Η σπατάλη χρόνου που παρατηρείται πολλές φορές µε την διαρκή ενασχόληση µε τα κοινωνικά δίκτυα στα πλαίσια του σχολείου θα πρέπει να περιορίζεται από τους εκπαιδευτικούς. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω δείχνουν υψηλό βαθµό αποδοχής και χρήσης των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου και ειδικότερα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης και κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση του δικτύου έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη για τις διαδικτυακές υπηρεσίες στην εκπαίδευση έχει οδηγήσει στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών, όπως αυτές που παρουσιάστηκαν 12

13 πιο πάνω, δηλαδή ασύγχρονη εκπαίδευση, σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση, εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, ιστολόγια και κοινωνική δικτύωση. εδοµένου ότι παράλληλα εισάγονται νέες τεχνολογίες δικτύου, όπως οι προσβάσεις οπτικών ινών, η τάση είναι ότι ο όγκος της κίνησης µέσω του ΠΣ θα συνεχίσει να αυξάνεται. Στο άµεσο µέλλον ΠΣ πρέπει να επικεντρωθεί και να επεκτείνει τις υπηρεσίες Web 2.0, όπως το microblogging, η επιµέλεια περιεχοµένου (content curation), τα wikis, αυξάνοντας την ολοκλήρωση και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών µε την εισαγωγή τεχνολογιών οµοσπονδίας και επικεντρώνοντας την προσοχή στην αποτελεσµατική υποστήριξη των χρηστών. Τέλος τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του διαδικτύου επόµενης γενιάς και η χρησιµότητά τους είναι δεδοµένη. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ωστόσο εκτός από οφέλη έχουν δηµιουργήσει και ερωτηµατικά σε σχέση µε την ασφάλεια αλλά και την χρηστικότητα τους. Εποµένως τίθεται το ακόλουθο εύλογο ερώτηµα: θέλουµε να αποκλείσουµε την χρήση των κοινωνικών δικτύων τους εντός των σχολείων δηµιουργώντας ένα αποστειρωµένο περιβάλλον που όµως θα είναι πιο ασφαλές και συγκεντρωµένο στην εκπαιδευτική διαδικασία ή προτιµούµε να επιτρέψουµε την χρήση τους µέσα στα σχολεία προσπαθώντας να διδάξουµε τους µαθητές να ωφελούνται από τα θετικά και να αποφεύγουν τις κακοτοπιές των κοινωνικών δικτύων; 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] The Greek School Network, February 2011 [2] The Greek Ministry of Education and Religious Affairs, February 2011 [3] The Greek School Network project partners, February 2011 [4] M. Kalochristianakis, M. Paraskeyas, E. Varvarigos, N. Xypolitos, The Greek School Network, a paradigm of successful educational services maturing based on open source technology, IEEE Transactions on Education, Nov. 2007, vol. 50, issue 4, pp [5] M. Kalochristianakis, M. Paraskeyas, E. Varvarigos, Problems and solutions in the scaled deployment of an infrastructure management service, a case study, submitted in the International Journal for Network Management [6] GRNET Networking Research and Education, February 2011 [7] M. Avgoulea, C. Bouras, M. Paraskeyas, G. Stathakopoulos, Policies for content filtering in educational networks, Journal of Telematics and Informatics, 20(1), 71-95, 2003 [8] Internet Content Rating Association, https://www.icra.org/, February 2011 [9] Safe Surf, February 2011 [10] Entertainment Software Rating Board, February 2011 [11] The asynchronous tele-education service, February 2011 [12] The Greek School Network portal for students, February 2011 [13] Moodle e-learning platform, February 2011 [14] Suchanska, K.: Some aspects of employing the Moodle platform as a tool for enhancing the teaching and learning process. In: EUROCON 2007, Proceedings International Conference on Computer as a Tool, pp (September 2007) [15] Graf, S., List, B.: An Evaluation of Open Source E-Learning Platforms Stressing Adaptation Issues. In: Proceedings Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, pp IEEE Computer Society, Los Alamitos (2005) [16] M. Kalochristianakis, M. Paraskevas, E. Varvarigos, Asynchronous tele-education and computer-enhanced learning services in the Greek School Network, WSKS 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 5288 LNAI, pp , Sept

14 [17] The Greek School Network informational pages for the Asynchronous tele-education, 20&articleId=138&resultset=1&userRole=anonymoys&imapUser=, February 2011 [18] Click2Meet Conference Server, Server/, February 2011 [19] RADVISION, February 2011 [20] User registration for the synchronous tele-education GSN service, https://register.sch.gr/password/services3.php, February 2011 [21] The OpeneClass project, February 2011 [22] The Greek Universities Network, GUNET, February 201The CLAROLINE open source e- learning and e-working platform, February 2011 [23] Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2009). Ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά 8-15 ετών. [24] Amanda Lenhart, Kristen Purcell, Aaron Smith and Kathryn Zickuhr, Social Media & Mobile Internet Use Among Teens and Young Adults, Pew Internet & American Life Project February 3, 2010 [25] NSBA (2007). Creating & Connecting. Research and guidelines on online social and educational networking. National School Boards Association. [26] Livingstone, S Drawing Conclusions from New Media Research: Reflections and Puzzles Regarding Children's Experience of the Internet. The Information Society 22 (4): [27] Livingstone, S, & Magdalena Bober Uk Children Go Online: Surveying the experience of young people and their parents. London: Ofcom & London School of Economics. [28] ACMA Media and Communications in Australian Families 2007: Report of the Media and Society Research Project. Melbourne: Australian Communications and Media Authority: Commonwealth of Australia [29] Coleman, Stephen Doing IT for Themselves: Management versus Autonomy in Youth ECitizenship. Pp In Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning, edited by W. L. Bennett. Cambridge, MA: The MIT Press. [30] Byron Review Safer Children in a Digital World. The Report of the Byron Review: Department for Children, Schools and Families, and the Department for Culture, Media and Sport. [31] Sawchuk, S. (2008). Teacher Tool Mimics Social-Networking sites. Educational Week, August

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επτά λόγοι για να χρησιµοποιήσετε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Επτά λόγοι για να χρησιµοποιήσετε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας «Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β Επιπέδου» Επιµόρφωση Πληροφορικών ραστηριότητα στο Γενικό Μέρος Ενότητα 1 Υπεύθυνη ιδάσκουσα: Μ. Μποντίλα Επτά λόγοι για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές ασφαλείας του ΠΣΔ. Εισηγητής: Καριπίδης Νικόλαος - Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας

Πολιτικές ασφαλείας του ΠΣΔ. Εισηγητής: Καριπίδης Νικόλαος - Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΓΑΘΟ ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ; ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μόνο το 27% των Ελλήνων γονιών απαγορεύει στα παιδιά να επισκέπτονται κάποιες ιστοσελίδες στο Ίντερνετ Μόνο το 31% των Ελλήνων γονιών βάζει κανόνες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας Εισηγητής: Καθ. Ε. Συκάς, Σχ.ΗΜΜΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ nmc@ntua.gr http://noc.ntua.gr 4 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η αξιοποίησή τους στη σχολική ζωή

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η αξιοποίησή τους στη σχολική ζωή Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η αξιοποίησή τους στη σχολική ζωή Μάιος 2011 Οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και η αξιοποίησή τους στη σχολική ζωή 1. Εισαγωγή Το Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Προθεσµίες δηλώσεων συµµετοχής 7 και 28 Ιανουαρίου 2018 Με το πέρας των

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του Διαδικτύου, ο όρος αναφέρεται σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα

Στα πλαίσια του Διαδικτύου, ο όρος αναφέρεται σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Κοινωνικά Δίκτυα αποτελούν μία ομάδα ατόμων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το σύνολο των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της ομάδας. Στα πλαίσια του Διαδικτύου, ο όρος αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου προς την εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου προς την εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου προς την εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης www.sch.gr Πάτρα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr

ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr http://opensoft.sch.gr ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Φωτεινή Τρίµµη Εργαστήριο Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2 Open eclass Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 2: elearning Envs, Open eclass 1/18 4/10/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή 2. Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Lino it Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Το «Lino» είναι µια νέα διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2 Open eclass Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 2: elearning Envs, Open eclass 1/22 3/10/2017 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή 2. Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραµµα παρουσίασης

Περίγραµµα παρουσίασης Παιδαγωγικός σχεδιασµός και ένταξη των wikis στο µάθηµα της Πληροφορικής ηµήτριος Ρούσσινος, Αθανάσιος Τζιµογιάννης roussinos@uop.gr ajimoyia@uop.gr Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass. Γνωριμία με την Open eclass

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass. Γνωριμία με την Open eclass Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass Εισαγωγή στην Open eclass Ταυτότητα της πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Ταυτότητα της έρευνας Η παρούσα αναφορά αποτελεί δευτερογενή ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα χρήσης της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων του ΠΣ στα σχολεία της Αν. Μακεδονίας και Θράκης - Προτάσεις Βελτίωσης

Έρευνα χρήσης της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων του ΠΣ στα σχολεία της Αν. Μακεδονίας και Θράκης - Προτάσεις Βελτίωσης Έρευνα χρήσης της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων του ΠΣ στα σχολεία της Αν. Μακεδονίας και Θράκης - Προτάσεις Βελτίωσης Χ. Καλτσίδης 1 1 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Έβρου ckaltsidis@sch.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: εμπλεκόμενοι & ανάγκες Στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Διαδικτυακών Μαθημάτων

Δράση Διαδικτυακών Μαθημάτων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα δράση διαδικτυακών μαθημάτων που υλοποιεί το etwinning κατά το σχολικό έτος 2017-2018 Δράση Διαδικτυακών Μαθημάτων «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης http://internet-safety.sch.gr http://internet-safety.sch.gr Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), εθνικό δίκτυο του ΥΠοΠαιΘ, εντείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ CHR I STOS.RODOSTHENOU S@OU C. AC.CY 02/12/2017 Ποιοι είμαστε ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες και Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 4: Opencourses.gr eclass delos Υποστήριξη & υποδομές Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες και Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Ι.Π. Τζιγκουνάκης, Ν.Γ. Καλογερόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου, Α.Γ. Μπουντουβής, Ι.Α. Παλυβός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8. ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης»

Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8. ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης» Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8 ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 1. Συμπράττοντες Φορείς... 4 1.1 Διαδικασία σεμιναριων...

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 10: «Υλοποίηση Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» για το ΠΣΔ και το Ψηφιακό Σχολείο ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 10: «Υλοποίηση Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» για το ΠΣΔ και το Ψηφιακό Σχολείο ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΑΞΗ Α 2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΦΙΟΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ O όρος Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_2014-15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ΜΑΘΗΣΗ Μάθηση είναι μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Σ υστήματα Τηλεκπαίδευσης Λ εωνίδας Φραγγίδης f r agidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Διαδικτυακών Μαθημάτων

Δράση Διαδικτυακών Μαθημάτων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα δράση διαδικτυακών μαθημάτων που υλοποιεί το etwinning κατά το σχολικό έτος 2017-2018 Δράση Διαδικτυακών Μαθημάτων «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα