ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη Ανοιξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη 3 14569 Ανοιξη"

Transcript

1 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑ Άγιος Στέφανος 14(05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.. Ι5Ϊ: ι55 ί5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.κ ΤΗΛ ΡΑΧ: ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη Ανοιξη ΘΕΜΑ «Διαβίβαση εγγράφων» ΣΧΕΤ.: Οι με αρ.πρωτ (14 & εξώδικες προσκλήσεις Ύστερα από τις ανωτέρω εξώδ;κες προσκλήσεις των ιδιοκτητών των γηπεδικών γειτνιαζόντων με τα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ» χώρων, όπου στεγάζονται σχολικές μονάδες του Δήμου μας, παρακαλούμε να ττροβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσουμε σε απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης άνευ διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ / γνωμοδοτική απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΥΣΙΟΣ ΖΛΜΑΝΗΣ ΣΥΝ.: Ι.Οι & εξώδικες προσκλήσεις 2.Το υττ ορ.31597/2014 εγγραφο Νομ,Υιτηρεσίας 3.Η απόφαση Δημ.Συμβουλίαυ Ε.Δ. Γραφείο Δημάρχου Αντιδήμσρχο Κοιν. Προστασίας Παιδείας, Γ?λιτιηιού. &Αθλππσμού : 1.. 1

2

3 εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (Λεωφ.ΛΜαραθώνος 29) με ΑΦΜ και ο) ιο ΠΔ 270/81 β) το σχετικά άρθρα του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν0ΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνας 29 Ταχ, Κώδικας: Αγ.Στέφανος2 Ι Ό /2012 Αρ. Πρωτ.: Τηλ.: Ε3Χ: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ι ΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΞΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΛΕίΤ0ΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Στον Άγιο Στέφανο Απικής σήμερα..2/ Ι Ο Ι στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ Απικής (Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29) μεταξύ των: 1) ΙΩΑΝΝΗ ΚΑλΑΦΑΤΕΛΗ Δημόρχου και νομίμου εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ που 2] της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Β.ΚΑΡΓΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας, Λεωόρος Δροσίας-Σταμότας,αριθμός 25Α στη Θέση «Σπάτα», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την κ.βασιλική Καργόκου-Μαυρόματου (με Α.Δ.Τ. ΑΚ ) σύμφωνα με το υπαρ, 10668/ συμβόλαιο τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας και κατά την υπογραφή του παρόντος εκπροσωπουμένης της εκμισθώτριας από την δικηγόρο Ευανθία ΠΑΣΜΑΤΖΗ [ΑΜΔΣΑ 20801) Μαυρομιχάλη 20, Αθήνα, δυνάμει του από 18/10/2012 πρακτικού της Γ.Σ της εταιρείας, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: ο πρώτος των συμβαλλομένων ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, καλούμενος στο εξής μισθωτής, έχοντας υπόψη: συνάιπει με τη δεύτερη συμβαλλόμενη. [όπως αυτή εκπροσωπείται στο παρόν] στο εξής καλούμενη εκμισθώτρια συμφωνητικό μίσθωσης για την μίσθωση κτιρίου, ΐπου πρόκεται γα της οπολύαυ διοκησας της κτιριοκό συγκρότημα όπως αυτό αποτυπώνεται σπα συνπυμένα στο παρόν ταπονεαφικό και διαγράμματα κατόψεων,! επι οικαπεδικού χώρου _τμ, στην Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας, Λεωφόρος Δροσιάς-Στό ά?ός, αριθμός

4 25Α στη Θέση «Σπάτα» του οποίου η εκμίσθωση κατακυρώθηκε α-το δήμο με την υττ αριθμό 327/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής) σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆρθροΙ Σκοπός Αντικείμενο Σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η ενοικίαση στο μισθωτή από την εκμισθώτρια, κτιριακών εγκαταστάσεων (προηγούμενης χρήσης λειτουργίας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου) κείμενες σε χώρ&2457β43 τμ στην Δημοτική Κοινότητα Σταμότας του Δήμου Διονύσου του νομού Απι κής στις οποίες ο Δήμος Διονύσου Θα στεγάσει σχολικές μονάδες της ιτεριφερε!ας του Συγκεκριμένα πρόκειται για νεόδμητο συγκρότημα ανεξάρτητων σχολικών κτιρίων αποτελού μενο από δύο κτίρια αιθουσών (κτίριο ή χώρος Ι & 3) που αναπτύσσονται σε ημιυπόγειο, ισόγειο και α όροφο., μια ενιαία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (κτίριο /χώρος 2) και ένα ενιαίο ισόγειο χώρο (κτίριο/χώρος 4) Τα περιλαμβανόμενα στη παρούσα μίσθωση κτίρια οι αίθουσες και όλοι οι βοηθητικοί χώροι και η συνολική επιφάνειά τους αποτυττώνονται, στα συνημμένα στο παρόν ως αναπόσπαστο τμήμα του, από Ιουλίου 2012 ένα τοπογραφικό και τέσσερα διαγράμματα κατόψεων του πολμηχ. Κων.Πουρλιώτη. Σημειώνεται πως όλοι οι χώροι του συγκροτήματος που εντάσσονται στη μίσθωση εμφαίνανται σκιασμένοι στα ανωτέρω διαγράμματα των κατόψεων. Εκτός μιαθώσεως παραμένουν οι χώροι α) της στέγης/ταράτσας των κτιρίων, β) δύο βοηθητικοί χώροι στο ημιυπόγειο του κτιρίου/χώρου με τα στοιχεία «βοηθητικός χώρος Α & βοηθητικός χώρος Β», γ) ένας βαηθητικός χώρος στο ημιυπόγειο του κτιρίου/χώρου 3> με τα στοιχεία «βοηθητικός χώρος Γ», δ) ένας βοηθητικός χώρος στο ημιυπόγειο του κτιρίου/χώρου ι4> με τα στοιχεία «βοηθητικός χώρος Δ», (που έχουν ιταρακρατηθεί από την εκμισθώτρια εκτός μίσθωσης ως χώροι εξυπηρέτη σης/αποθήκευσης!υπασ-τήριξης των τοποθετημένων στη στέγη φωτοβολταϊκών συστημάτων) και 8) ο χώρος του αντλιοστασίου εμφαινόμενος υπο τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στα από Ιουλίου 2012 προαναφερόμενα τοπ/κό διάγραμμα και οι υφιστάμενες δύο γεωτρήσεις. Στο εν λέγω σχολικό κτιριακό συγκρότημα Θα στεγασθούν το ΕΠΑ/νΚρυονερίου και τα 1ΕΚ. Αγ. Στεφάνου, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα του Δήμου [π.χ. στέγαση σχολικών μονάδων Αάθμιας ή Ββάθμιας ή μεταλυκειακής εκπ!σης, στέγαση/φιλοξενία υπηρεσιών ή πολιστικών τμημάτων ή ΝΓΙ του Δήμου ως και κάθε Οργανισμού που έχει σχέση με νεολαία-σχολικές! πολιτιστικές δραοτπριότητες ή άθλησης καθώς και συναφών εκδηλώσεωνι ΆρΘρο 2 Διάρκεια μίσθωσης μ διάρκεια της παρούσας μ[σθωσης οσζετοι για δύο έτη (όσος ό της ποοκήουξης). πο ασχίζει την 1/11/2012 και λήγει την 31/10/2014. Ο Δμος ατεε -ο έκα.μο της λύσης τηο σύμβασης αζημίως και πριν τη λήξη της με έγγραφη ποοειδοποίηση Της εκμισθώτριας προ ο 2, _ω &4α,ειης σε \αθε ερ-- ωση :Γδ ωςης π ς σπς ης συοασς αζγ ι σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις ίποο. 3Β Κα: ου οο. 38 του π.δ ) των μ;σθώσεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔΙΟΤΑ Ι

5 Ζ Άρθρο3 Ποσό ενοικίου Τα ενοίκιο (μίσθωμα) ορίζεται στο ποσό των 15,000,00 ευρώ μηνιοίως μη προβλεπουένης αναπροσαρμογής Άρθρο 4 Τρόπος καταβολής ενοικίου 0 μισθωτής Θα καταβάλει το, δεδουλευμένο, ενοίκιο κάθε μήνα στον κύριο του ακινήτου. (στην εκμισθώτρια) με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του (όρος 7 της προκήρυξης) Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Α. Το μίσθιο Θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που αναφέρθηκα στο άρθρο Ι του παρόντος ενώ σιωπηρή οναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απόλυτα (όρος 12 προκήρυξης) ενώ έχουν σε κάθε περίπτωση εφαρμογή οι διατάξεις του πδ 34/95 Β. 0 μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στη κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση (όρος ΙΙ προκήρυξης) Γ. Ο εκμισθωτής παρέδωσε το μίσθιο στο μισθωτή στη κατάσταση που ευρίσκεται, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζεται όπως αυτή αναφερόταν στη διακήρυξη προς μίσθωση και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης ενώ οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω μεταρρύθμιση απαιτηθεί Θα βαρύνει τον μισθωτή Δ. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίού διαφορετικό ευθύνεται με αποζημίωση για φθορές και βλάβες που έγιναν στο μίσθιο απ αυτόν ήτο προσωπικό του, εκτός από αυτές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση, έχε χρέος να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και να χρησιμοποιεί αυτό κατά τρόπο που να μην θίγει καθόλου την υγεία, εργασα, ασφάλεια και τα χρηστό ήθη των περιοίκων αι Είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους και τους κανονισμούς που αφορούν τη στέγαση και λειτουργία σχολικών μονάδων Ε. Ο μισθωτής υποχρεούται α-τη καταβολή των ποο3λεπόμενων τελών των σχετικών μ 70 μίσθιο που βαρύνουν τους μισθωτές εφόσον βεβαίως δεν υπόκειται α-ε ατέλεια λόγω του ιααακτηρα ου ως ΝΠΔΔ ενω ααλλασσετα, τς πορει.σος <ατα$ο πς εαους αοοσπ6ι 5α:ξ- ης πα 2 ορθρου 2 ου Κ.έ ιο Χαοσυου σι ο. ιδ 70 ορθο 225 Ν περ κυοωσες Δίκ ΕΚ 8ι Α καθως και τη διαταςη Του αα 14 του ΝΔ Τ03Π0 με τις οποίες σι Δήμοι και οι Κοινότητες απαλλόσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.] ενώ τον εκμισθωτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο7ιίί μίσθωμα που Θα εισπράπει (φόροι, χαρτ. κλπ όρος ΙΟ προκήρυξης).

6 ς ό ΣΤ. Περαιτέρω ρητά συμφωνείται πως σε κάθε περωση αμογής της ι&οκτπσίας του μισθίου νια οποΐδήποτε λόγο και αιτία, 0 νέες διοκτήτης μετά την τήρηση των νομίμων προύποθέε (αναγγελία κτήσηςμεταγραφή κλπ) υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης υποχρεούμενος στην αποδοχή της, 2. 0 μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει ατην εκμισθώτρια και στον εκ τρίτου συμβαλλόμενο εγγυητή την πρόσβαση στους εξαιρεθέντες από την μίσθωση χώρους. Ρητά συμφωνείται πως η είσοδος στους εξαιρεθέντες της μίσθωσης χώρους Θα γίνεται τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για να μην προκαλείται οποιοδήποτε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων εκτός εκτάκτων περιπτώσεων που δύναται να επιτραπεί Κατόπιν γνωστοποίησης τούτου και σχετικής οδείας από τον Δίντή του Σχολείου ή της Σχολικής Επιτροπής. Η. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται κα δεν προβλέπεται στο παρόν ισχύουν οι όροι της προκήρυξης και όσα αναφέροαν σ-το παράρτημα αυτής που αποτελούσε αναπόσττοστο μέρας της καθώς και αι σχετικές περι μισθώσεων διατάξεις Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους υπογράφτηκε από αυτούς καθώς και από τον δηλωθέντα από την εκισθώτρια και υπογράψαντα το πρακτικά της κατακύρωσης εγγυητή και έλαβε το Κάθε μέρος από ένα όμοια αντίτυπο το δε τρίτο Θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ &ικη Ο-ΟΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΜΟΜΕΝΟΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ Πα ταν ΔΗΜΟ ΝΥΣΟΥ Δυνάμει τιυ 18/ πρακτικού της Γ.Σ της εταιρείας ΙΩΑΝΙ Ο ΔΗΛΩΘ πο ΤΗΝ ΕΚΜιΣΘΙ)γριΑ <Α ΥΠ0ΓΡψ & ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνοιξη Συνεδρίαση Ιη ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ Απόψαση 1) ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Του άρθρου 7 του ΠΔ. 270/1981 Κανάρη 3 Άνοιξη Απικής Τηλ.: & Γ3Χ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ : Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 7 του ΙΤΔ. 270/1981 Σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 1000 συνεδρίασε η Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ. 270/1981 κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. Παρόντα μέλη: Απόντα μέλη: Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα Μπαλαδάκης Γεώργιος Κριεμάδης Στέψανος Τα πρακτικά της τηρήθηκαν από την κα Μπακαψούκα Ανδριανή Μιράντα, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Πρόεδρος εισάγει το Θέμα λέγοντας τα έξης: Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ αριθμ. 59/2015 Απόψαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποψασίζει κατά πλειοιηψία α) την έγκριση του υπαριθμ. 8048/ πρακτικού διεξαγωγής κλήρωσης για τον ορισμό μελών του ΔΣ. στην Επιτροπή εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ.1 του ΠΔ/1981) γιατο έτος 2015 και β) συγκροτεί την Επιτροπή Εκτίμησης Εκποιουμένων Ακινήτων. 2) Την υτϊαριθμ. 424/2014 Απόψαση της Οικονομικής Επιτροπής στο θέμα 7ο αμείωση μισθώματος Εκπαιδευτηρίων Καργάκου» Αποψασίζει ομόψωνα την μείωση του Μισθώματος που καταβάλλει ο Δήμος για τη μίσθωση των εκπαιδευτηρίων Καργάκου στην εταιρία αεκπαιδευτήρια Β. Καργάκου και ΣΙΑ ΕΠΕ» σε ποσοστό 20%.

8 3) Το υτϊαριθμ. έγγραψο του Δημάρχου κ. Ζαμάνη Διονυσίου. 4) Το υπ αριθμ / έγγραψο του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου, Κοκμοτού Βασιλείου με Θέμα ασύγκλιση σε συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 Την Παρασκευή 22 Μαίου 2015 με Θέμα αεκτίμηση Μίσθωσης για τις ανάγκες επεκτάσεως των ήδη εγκαταστάσεων σχολείων του Δήμου» (στα πρώην Εκπαιδευτήρια Καργάκου). 5) Α) Το Ιδιωτικό Συμψωνητικό Μισθώσεων στις 14 Μαίου 2007 ακαλύπτου χώρου των συμβαλλομένων Αναστασίου Παπαδοπούλου) Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου και της μισθώτριας Εταιρίας αεκπαιδευτήρια Β.Καργάκου και ΣΙΑ ΕΠΕ» με το οποίο οι εκμισθωτές δηλώνουν ότι έχουν στην αποκλειστική, πλήρη και αδιαψιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή τους το εκτός σχεδίου πόλεως οικόπεδο που ευρίσκεται στην Λεωψόρο Σταμάτας τ.μ. Δροσιάς αρ.23, εκτάσεως Μεταξύ των άλλων οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται το μηνιαίο μίσθωμα σε ευρώ για τα πρώτα πέντε (5) έτη της μισθώσεως και από το έκτο (όο) έτος ευρώ. Β) Το Ιδιωτικό Συμψωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως στις συμβαλλομένων Χάιδω Πέππα κα της μισθώτριας Εταιρίας αεκπαιδευτήρια Β.Καργάκου και ΣΙΑ ΕΠΕ» με το οποίο οι εκμισθωτές δηλώνουν ότι έχουν στην αποκλειστική, πλήρη και αδιαψιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή τους το εκτός σχεδίου πόλεως οικόπεδο που ευρίσκεται στην Λεωψόρο Σταμάτας αρ.25, εκτάσεως 1697,00 τ.μ. Τμήμα 1000 τ.μ. αποτελείτο μίσθιο χώρο του ακινήτου των τ.μ. Δροσιάς Το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε σε ευρώ και αντιστοιχεί στο 50% του εμβαδού του τμήματος με χρήση αθλοπαιδιές και χώρος πρασίνου Προαυλίου του σχολείου. Γ) Το Ιδιωτικό Συμψωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως στις συμβαλλομένων Γεώργιο Πέππα και της μισθώτριας Εταιρίας αεκπαιδευτήρια Β.Καργάκου και ΣΙΑ ΕΠΕ» με το οποίο οι εκμισθωτές δηλώνουν ότι έχουν στην αποκλειστική, πλήρη και αδιαψιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή τους το εκτός σχεδίου πόλεως οικόπεδο που ευρίσκεται στην Λεωψόρο Σταμάτας αρ.25, εκτάσεως τ.μ. Τμήμα 1000 τ.μ. αποτελείτο μίσθιο χώρο του ακινήτου των τ.μ. Δροσιάς Το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε σε ευρώ και αντιστοιχεί στο 50% του εμβαδού του τμήματος με χρήση αθλοπαιδιές και χώρος πρασίνου Προαυλίου του σχολείου. 6.Α. Το υπ αριθμ. 642/ συμβόλαιο της συμβολαιογράψου Αγίας Παρασκευής Αναστασίας Λαψή με το οποίο η Ελένη Γερμανίδου πρώην συζύγου Αντωνίου Παπαδοπούλου η οποία δήλωσε ότι έχει την πλήρη και αδιαψιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός ζώνης οικιστικού

9 Δροσιάς ελέγχου στη Θέση Σταμάτας επί της Κοινοτικής οδού Σταμάτας αγροτεμάχιο τ.μ. παραχωρεί την υψηλή κυριότητα στους υιούς αυτής, Δροσιάς 23, ένα Αναστάσιο και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο οι οποίοι αποδέχθηκαν τη γονική παροχή κατά υψηλή κυριότητα 50% εκτάσεως. Β. Το υπαριθμ. 4541/ συμβόλαιο (Δήλωση Αποδοχής Κληρονομιάς) της Συμβολαιογράψου Μαραθώνα Βασιλική Νικ.Βόγκα το γένος Ανδρονίκου Μπαλάσκα με το οποίο αποδέχονται μεταξύ των άλλων την κληρονομιά οι κ.κ. Χάιδω Πέππα και Γεώργιος Πέππας η Ελένη με ποσοστό 50% έκαστος ενός αγροτεμαχίου στη Θέση ΣΠΑΤΑ επί της Λεωψόρου Σταμάτας εντός του οποίου υπάρχει διώροψη κατοικία. εκτάσεως μέτρων τ.μ. 7. Τα αποσπάσματα του κτηματολογίου Πίνακα Ανάρτησης που συνοδεύει το απόσπασμα προσωρινού κτηματολογικού Διαγράμματος ανάρτησης με ΚΑΕΚ των κ.κ. Παπαδοπούλου Κωνσταντίνου και Παπαδοπούλου Αναστασίου. 8) Την υπ αριθμ τεχνική έκθεση του κ.μαρτυρίδη Αργυρίου πρών υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τμήματος Σχεδίου Πόλεως που μεταξύ Των άλλων αναψέρει ότι το τμήμα των τ.μ. του ακινήτου με ΚΑΕΚ είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα των γηπέδων. Ακολουθεί συζήτηση επί της προτάσεως της Προέδρου Μπαλαδάκης Γ. Εκτός του ψακέλλου της εκμίσθωσης των ακινήτων υπάρχει το συμπληρωμένο έντυπο για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας γής εκτός Σχεδίου η οικισμού Που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης καθώς καιτό έντυπο Κ8 υπολογισμού αξίας ειδικών κτηρίων με αντικειμενικά κριτήρια του τμήματος 1000 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμών, εντός [Π.Σ. σε Κύρια κοινοτική οδό και δεν υπάγεται στη ζώνη προστασίας Πεντελικού όρους, το οποίο περιλαμβάνει ένα γήπεδο 5 επί 5 με χλοοτάπητα και ένα γήπεδο μπάσκετ στο οποίο προκύπτει αντικειμενική αξία = 139, ευρώ. Ως εκ τούτου για την εκμίσθωση των όμορων χώρων με τις πρώην σχολές Καργάκου προτείνω μίσθωμα για τις ιδιοκτησίες των κ.κ. Πέππα Γεωργίου και Πέππα Χάιδως καθώς καιτων Κ.κ. Παπαδοπούλου Κωνσταντίνου και Παπαδοπούλου Αναστασίου για κάθε τμήμα 1000 τ.μ. που περιλαμβάνουν τα δύο γήπεδα ώς εξής: α) : 6% = : 12 = Λόγω του ότι υπάρχει οικονομική κρίση θεωρώ ότι το ποσό της ενοικίασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ευρώ κατά ακίνητο. Σημειώνω δε, ότι η ως άνω μαθηματική πράξη είθισται να γίνετε έτσι ώστε να προκύπτει το μηνιαίο μίσθωμα. Επίσης λόγω του κατεπείγοντος και λόγω ότι τα ακίνητα είναι προς ενοικίαση και όχι αγοραπωλησία κρίνω ότιτο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποψασίσει για την ύπαρξη η όχι ορκωτού λογιστή. Κριεμάδης Στ.: Συμψωνώ μετα ως άνω λεγόμενα, διαψωνώ ως προς το τίμημα λόγω του ότιτα ακίνητα είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων που στεγάζονται στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα και

10 επίσης η ενοικίαση χώρων που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις έχουν πολύ υψηλότερο τίμημα οπότε Προτείνω ΤΟ τίμημα να είναι λίνο υψηλότερο από την αντικειμενική δηλαδή να είναι του ύψους των (επτακοσίων πενήντα) ευρω Πρόεδρος: Συμήωνώ με την πρόταση του κ. Κριεμάδη Και Θέτω το Θέμα σε ψηψοψορία. Κριεμάδης Στ.: Ναι. Μπαλαδάκης Γ.: Εμμένω στα 550 ευρώ. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Να ενοικιασθούν σι παράπλευροι χώροι του κτηριακού συγκροτήματος ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ορίζεται η τιμή των ευρώ (επτακόσια πενήντα ευρώ) κατά ακίνητο μειοψηψούντος του κ.μπαλαδάκη ο οποίος εμμένει ατην εισήγηση του για ευρώ (πεντακόσια πενήντα ευρώ). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΛΟΥ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ Γ. ΑΓΙΕΛΑ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤ. Υ,ι 2ο1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα