Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,"

Transcript

1 Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική Φαξ: Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και σχετικές υπηρεσίες Κάντζα, 28 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: ΝΥ2958 Στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και σχετικές υπηρεσίες, διατυπώνουμε στο συνημμένο έγγραφο τις παρατηρήσεις της εταιρείας Forthnet Α.Ε. Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

2 Απόψεις/προτάσεις Forthnet A.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την πρόταση τςη εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» για την τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και σχετικές υπηρεσίες Γενικές παρατηρήσεις: Η εταιρεία μας έχει ήδη διατυπώσει την άποψη ότι η συζήτηση για την διάθεση νέων χονδρικών προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των νέων αναλύσεων αγορών που πρόκειται σύντομα να διεξάγει η ΕΕΤΤ. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, στο πλαίσιο μετάβασης της αγοράς στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, η ΕΕΤΤ οφείλει να διασφαλίσει και μέσω των διαδικασιών που ακολουθεί, ότι οι επιχειρήσεις που σήμερα διαθέτουν πρόσβαση, θα έχουν τον κατάλληλο χρόνο για να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που επηρεάζουν σημαντικά τις επενδύσεις τους και τις εμπορικές προοπτικές τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η κατάλληλη πορεία και ένα διαφανές πλαίσιο μετάβασης στα δίκτυα νέας γενιάς, το οποίο θα έχει αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας στο απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας, ώστε οι πάροχοι που απολαμβάνουν σήμερα πρόσβαση να μπορούν να προετοιμαστούν για τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τυχόν αναγκαίες από κοινού εργασίες από τους αιτούντες πρόσβαση και τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, καθώς και για τις ακριβείς λεπτομέρειες της διακοπής λειτουργίας σημείων διασύνδεσης. Είναι σημαντικό, λοιπόν, η ΕΕΤΤ να μην εξετάζει αποσπασματικά τα υπό διάθεση χονδρικά προϊόντα του ΟΤΕ αλλά να εντάσσει αυτά στην εξέταση της ευρύτερης πορείας μετάβασης της επιχείρησης με ΣΙΑ από τα δίκτυα χαλκού στα δίκτυα οπτικής ίνας, προκειμένου τα μέτρα που λαμβάνει να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις ανάγκες που προκύπτουν και τις τεχνολογικές ικανότητες των προϊόντων. Μόνο μέσω της διαδικασίας αυτής είναι δυνατόν οι εναλλακτικοί πάροχοι να προχωρήσουν σε επενδυτικές επιλογές, που τους δίνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και διαφοροποίησης και σε επίπεδο υπηρεσιών. Η διάθεση νέων χονδρικών προϊόντων από τον ΟΤΕ, υπό αυτές τις συνθήκες, εκτός πλαισίου ανάλυσης των σχετικών αγορών, ουδόλως συνάδει με τις επιταγές του κανονιστικού πλαισίου, ούτε προάγει την δημιουργία ασφάλειας δικαίου, καθοριστικό παράγοντα διευκόλυνσης της μετάβασης των εναλλακτικών παρόχων σε προϊόντα πρόσβασης βάσει NGA. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ, ενόψει της μετάβασης σε δίκτυα νέας γενιάς, θα πρέπει να λάβει υπόψιν της, κατά την ανάλυση των σχετικών αγορών, και τις επιταγές των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και τις συνεκτικές υποχρεώσεις αμεροληψίας και τις μεθόδους υπολογισμού του κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην ευρυζωνικότητα αντίστοιχα. Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία Forthnet επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί της ουσίας αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής νέων χονδρικών προϊόντων από την επιχείρηση με ΣΙΑ, στο πλαίσιο των σχετικών διαβουλεύσεων-αναλύσεων αγορών που θα διεξάγει η ΕΕΤΤ. Δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχουν για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων από τους παρόχους οι τιμές των χονδρικών προϊόντων αλλά και η

3 σχέση των τιμών μεταξύ των συναφών αγορών λιανικής και χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης θα πρέπει η ΕΕΤΤ να επιβάλλει την αυτοτελή κοστολόγηση κάθε χονδρικού προϊόντος που διατίθεται στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύων NGA και να διασφαλίσει τη δυνατότητα επαναληψιμότητας (από τεχνικής και οικονομικής απόψεως) των αντίστοιχων προσφορών λιανικής του ΟΤΕ. Στο ίδιο πνεύμα, είναι σημαντικό η ΕΕΤΤ να αναθεωρήσει τις παραμέτρους του μοντέλου εξέτασης των οικονομικών προγραμμάτων του ΟΤΕ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ που βασίζονται σε NGA προϊόντα θα ελέγχονται ξεχωριστά από αυτά που βασίζονται σε προϊόντα του δικτύου χαλκού. Μολονότι, λοιπόν, θεωρούμε άκαιρη την εισηγούμενη από πλευράς ΟΤΕ τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο προκειμένου να περιληφθεί σε αυτή η διάθεση νέων χονδρικών προϊόντων, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψιν της Επιτροπής σας τα κάτωθι: Παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων: Παράγραφος : Για λόγους σαφήνειας και πληρότητας του κειμένου να γίνει ρητή αναφορά στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η ενεργοποίηση της υπηρεσίας VPU. Παράγραφος : Είναι απαραίτητη η παροχή πληροφοριών στους Παρόχους αναφορικά με τον αριθμό των υποβρόχων ανά ΚΑΦΑΟ, όπως ισχύει και για τον αριθμό βρόχων ανά ΑΚ αλλά και με το ποιές υπαίθριες καμπίνες ΟΤΕ εξυπηρετούν ποιούς συνδρομητές. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των ενεργειών των Παρόχων, για την υποβολή προβλέψεων στον ΟΤΕ και την διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων μαζικής μετάβασης από μια υπηρεσία σε άλλη. Παράγραφοι & : Να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήματος μαζικών μεταβάσεων από υπηρεσίες LLU σε υπηρεσίες VPU/VPU Light καθώς και από υπηρεσίες ΑΡΥΣ BRAS σε υπηρεσίες ΑΡΥΣ DSLAM. Παράγραφος : Aναφορικά με την αναγγελία βλάβης, ο Πάροχος οφείλει να συμπληρώσει μια σειρά από πεδία όπως πχ έλεγχος σωστής χρήσης των κωδικών πρόσβασης, σωστής παραμετροποίησης του εξοπλισμού, καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, απαντώντας με Ναι/Όχι. Για να καταχωρηθεί επιτυχώς η αναγγελία βλάβης και να προχωρήσει ο ΟΤΕ στον έλεγχο και την αποκατάστασή της, θα πρέπει ο Πάροχος σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις να απαντήσει θετικά. Για την αποφυγή αδικαιολόγητου διαχειριστικού φόρτου, προτείνουμε, εκτός από τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, να

4 παραμείνουν μόνο τα πεδία αναφορικά με το σύμπτωμα βλάβης, την περιγραφή της βλάβης, τον υπεύθυνο συνεννόησης του Παρόχου, τηλέφωνο συνεννόησης του Παρόχου, στοιχεία αντίστοιχα με αυτά που ζητάει ο ΟΤΕ από τον πελάτη του λιναικού του άκρου. Παράγραφος : Θεωρούμε ότι τόσο το μηνιαίο τέλος όσο και το εφάπαξ τέλος της υπηρεσίας VPU θα πρέπει να καθορίζεται αυτοτελώς από το κοστολογικό μοντέλο του ΟΤΕ, με εφαρμογή BU-LRIC στο οποίο μοντέλο η υπηρεσία VPU θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή επαύξηση. Όπως έχουμε επανειλλημένα τονίσει, το άθροισμα των κοστοστρεφών τιμών δύο υπηρεσιών που συνθέτουν μια νέα τρίτη υπηρεσία δεν καθιστά αυτομάτως κοστοστρεφή την τιμή της νέας τρίτης υπηρεσίας, αλλά απαιτείτια ξεχωριστός έλεγχος γι αυτήν. Αντιστοίχως, ο έλεγχος συμπίεσης περιθωρίου κέρδους των σχετικών οικονομικών προγραμμάτων του ΟΤΕ θα πρέπει να διενεργείται διακριτά και να μην περιλαμβάνονται σε αυτόν στοιχεία κόστους προϊόντων που δεν ανήκουν στην κατηγορία των NGA. Σημαντικό επίσης είναι να κοστολογηθούν τα αιτήματα μαζικής μετάβασης πελατών απο υπηρεσίες LLU σε VPU/VPU-light ή/και από υπηρεσίες ΑΡΥΣ BRAS σε υπηρεσίες ΑΡΥΣ DSLAM. Παράγραφος : Οι προτεινόμενοι χρόνοι παράδοσης της υπηρεσίας VPU δεν αιτιολογούνται επαρκώς και θα πρέπει να μειωθούν. Άλλωστε έχουμε ήδη εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης τοπικού βρόχου και έχουμε επισημάνει στην Επιτροπή σας ότι οι αντίστοιχοι χρόνοι παράδοσης του λιανικού άκρου του ΟΤΕ κυμαίνονται σχεδόν στο μισό. Μάλιστα σχετική έρευνα εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής σας, τα πορίσματα της οποίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και για τον καθορισμό του εύλογου χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών VPU. Στο προτεινόμενο κείμενο αναφέρεται ότι, για την υπηρεσία VPU, το SLA παράδοσης για ΕΝΤοΒ είναι 8 ΕΗ με 3 ΕΗ για την επιλεξιμότητα του βρόχου και 2 ΕΗ για τον έλεγχο διαθεσιμότητας πόρτας. Αφενός οι έλεγχοι επιλεξιμότητας και διαθεσιμότητας πόρτας δεν δικαιολογείται να μην διενεργούνται παράλληλα, αφετέρου και η προθεσμία επιλεξιμότητας του βρόχου μπορεί να μειωθεί σε μια ημέρα, δεδομένου ότι σε έναν ενεργό βρόχου (ειδικά που λειτουργεί εκτός ΟΤΕ) δεν είναι δυνατόν να μην δοθεί επιλεξιμότητα. Επομένως οι χρόνοι αυτοί θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να εξομοιωθούν με τους χρόνους παράδοσης στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης. Ομοίως και για τον Ανενεργό, όπου ο έλεγχος επιλεξιμότητας ορίζεται στις 5 ΕΗ και ο έλεγχος διαθεσιμότητας πόρτας 2ΕΗ.

5 Παράγραφος : Ο βαθμός ανάλυσης τον οποίο ζητά ο ΟΤΕ στις προβλέψεις, που οφείλουν να του υποβάλλουν οι Πάροχοι, δεν λαμβάνει υπόψιν ότι οι Πάροχοι δεν γνωρίζουν σε ποιά υπαίθρια καμπίνα ΟΤΕ καταλήγει η γραμμή κάθε πελάτη τους, ότι οι προβλέψεις των Παρόχων θα ακολουθούν το roll out του ΟΤΕ, επομένως κάθε φορά που επικαιροποιεί ο ΟΤΕ τα πλάνα του, οι Πάροχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τις προβλέψεις τους χωρίς αυτό να έχει αντίκτυπο στον υπολογισμό των ρητρών. Επίσης δεν αιτιολογείται για ποιό λόγο ζητείται οι προβλέψεις να παρέχονται ξεχωριστά για κάθε προϊόν (VPU / VPU light), πληροφορία η οποία εν τέλει αποκαλύπτει πλήρως το επιχιερησιακό πλάνο των Παρόχων. Εάν ο ΟΤΕ δεν δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους παρόχους και δεν προβλεφθεί διαδικασία επικαιροποίησης των προβλέψεων ανάλογα με το roll out του ΟΤΕ, τότε οι προβλέψεις των Παρόχων δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές και θα πρέπει να παρέχονται μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούν τις ανάγκες προγραμματισμού του ΟΤΕ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο ΟΤΕ δεν έχει απαντήσει εάν αξιοποιεί και με ποιό τρόπο τις προβλέψεις των Παρόχων, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τοπικού βρόχου και εάν το λιανικό του άκρο υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση. Παράγραφος : Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης βάσει SLA ορίζεται στις 3ΕΗ. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε 3 ΕΗ SLA για αποκατάσταση βλάβης για υπηρεσία που ο ίδιος ο ΟΤΕ θέλει να παρουσιάσει ως η εξελιγμένη υπηρεσία, όταν ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών στον τοπικό βρόχο είναι 1 ΕΗ. Παράγραφος : Για λόγους σαφήνειας και πληρότητας του κειμένου να γίνει ρητή αναφορά στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η ενεργοποίηση της υπηρεσίας VPU Light. Παράγραφος : Είναι απαραίτητη η παροχή πληροφοριών στους Παρόχους αναφορικά με τον αριθμό των υποβρόχων ανά ΚΑΦΑΟ, όπως ισχύει και για τον αριθμό βρόχων ανά ΑΚ αλλά και αλλά και με το ποιές υπαίθριες καμπίνες ΟΤΕ εξυπηρετούν ποιούς συνδρομητές. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των ενεργειών των Παρόχων, για την υποβολή προβλέψεων στον

6 ΟΤΕ και την διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων μαζικής μετάβασης από μια υπηρεσία σε άλλη. Παράγραφος : Aναφορικά με την αναγγελία βλάβης, ο Πάροχος οφείλει να συμπληρώσει μια σειρά από πεδία όπως πχ έλεγχος σωστής χρήσης των κωδικών πρόσβασης, σωστής παραμετροποίησης του εξοπλισμού, καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, απαντώντας με Ναι/Όχι. Για να καταχωρηθεί επιτυχώς η αναγγελία βλάβης και να προχωρήσει ο ΟΤΕ στον έλεγχο και την αποκατάστασή της, θα πρέπει ο Πάροχος σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις να απαντήσει θετικά. Για την αποφυγή αδικαιολόγητου διαχειριστικού φόρτου, προτείνουμε, εκτός από τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, να παραμείνουν μόνο τα πεδία αναφορικά με το σύμπτωμα βλάβης, την περιγραφή της βλάβης, τον υπεύθυνο συνεννόησης του Παρόχου, τηλέφωνο συνεννόησης του Παρόχου, στοιχεία αντίστοιχα με αυτά που ζητάει ο ΟΤΕ από τον πελάτη του λιανικού του άκρου. Παράγραφος : Οι χρόνοι του VPU light (15ΕΗ) είναι εκτός λογικής. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται 15ΕΗ για ανενεργό VPU Light το οποίο είναι περισσότερο και από τον ΑΝΤοΒ. Ομοίως και οι μεταβάσεις. Για αλλαγή ταχύτητας και τύπου πρόσβασης δίνονται 7 ΕΗ οι οποίες θεωρούνται υπερβολικές Παράγραφος : Ο βαθμός ανάλυσης τον οποίο ζητά ο ΟΤΕ στις προβλέψεις που οφείλουν να του υποβάλλουν οι Πάροχοι δεν λαμβάνει υπόψιν ότι οι Πάροχοι δεν γνωρίζουν ποιό ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ εξυπηρετεί κάθε πελάτης τους, ότι οι προβλέψεις των Παρόχων θα ακολουθούν το roll out του ΟΤΕ, επομένως κάθε φορά που επικαιροποιεί ο ΟΤΕ τα πλάνα του, οι Πάροχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τις προβλέψεις τους χωρίς αυτό να έχει αντίκτυπο στον υπολογισμό των ρητρών. Επίσης δεν αιτιολογείται για ποιό λόγο ζητείται οι προβλέψεις να παρέχονται ξεχωριστά για κάθε προϊόν (VPU / VPU light), πληροφορία η οποία εν τέλει αποκαλύπτει πλήρως το επιχιερησιακό πλάνο των Παρόχων. Εάν ο ΟΤΕ δεν δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους παρόχους και δεν προβλεφθεί διαδικασία επικαιροποίησης των προβλέψεων ανάλογα με το roll out του ΟΤΕ, τότε οι προβλέψεις των Παρόχων δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές και θα πρέπει να παρέχονται μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούν τις ανάγκες προγραμματισμού του ΟΤΕ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε το

7 γεγονός ότι ο ΟΤΕ δεν έχει απαντήσει εάν αξιοποιεί και με ποιό τρόπο τις προβλέψεις των Παρόχων, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τοπικού βρόχου και εάν το λιανικό του άκρο υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση. Επίσης, δεν είναι κατανοητό για ποιό λόγο οι προβλέψεις να υποβάλλονται ανά τρίμηνο, αλλά για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων να λαμβάνονται υπόψιν οι προβλέψεις του εκάστοτε πρώτου τριμήνου. Παράγραφος : Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης βάσει SLA ορίζεται στις 3ΕΗ. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε 3 ΕΗ SLA για αποκατάσταση βλάβης για υπηρεσία που ο ίδιος ο ΟΤΕ θέλει να παρουσιάσει ως η εξελιγμένη υπηρεσία, όταν ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών στον τοπικό βρόχο είναι 1 ΕΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22.02.2018 ΑΠ 842/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Ορισμός Τιμών για την εμπορική διάθεση Κεντρικής Σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ». υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

March Vodafone One Net Fiber 100

March Vodafone One Net Fiber 100 March 2018 Vodafone One Net Fiber 100 NGA & VPU Light Ας θυμηθούμε τι σημαίνει NGA Next Generation Access Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς NGA ορίζεται το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης το οποίο αποτελείται εξ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον επί της ηµόσιας ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την πρόταση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε», για τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη «Δημοπρασία για την επιλογή παρόχου/παρόχων καθολικής υπηρεσίας Τεύχος Προκήρυξης»

Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη «Δημοπρασία για την επιλογή παρόχου/παρόχων καθολικής υπηρεσίας Τεύχος Προκήρυξης» Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, Αττική E mail: uso@eett.gr Φαξ: 210 6105049 Θέμα: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη «Δημοπρασία για την επιλογή παρόχου/παρόχων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ βάσει της υποχρέωσής του από το άρθρο 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 673/02/20.11.2012 (ΦΕΚ 3090/Β/20.11.2012)» Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Μαρούσι, 09 /07/2007 ΑΡ.ΑΠ. 443/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της με ΑΡ. 429/015/04-04- 2007 απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2007 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Ως προς το Παράρτημα 1, παρ. 1.9 «Μετρήσεις-δοκιμές» Για λόγους πληρότητας τα στοιχεία μετρήσεων που ορίζονται για την παράδοση του ΑΝΤοΒ, να ισχύσουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-7-2017 ΑΠ.: 818/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2017 για την Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13/05/2019 ΑΠ: 894/1 ΑΠΟΦΑΣΗ «Τροποποίηση της εγκριθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 869/02/22-10-2018 (ΦΕΚ 5508/Β/10-12-2018) Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 28/01/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέμα: Απάντηση της Net One A.E στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Θέματα Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β. Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10.12.2018 ΑΠ. 875/02 ΑΠΟΦΑΣΗ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2018 (με απολογιστικά στοιχεία 2016) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

28410/ και 2168/ επιστολές) σχετικά με το πρόβλημα που έχει

28410/ και 2168/ επιστολές) σχετικά με το πρόβλημα που έχει Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο OTE 2017 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-2-2009 Α.Π.: 511/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 504/098/16.12.2008 και Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης συμπληρωματικής στην από 17.12.2008 Εθνική Δημόσια Διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική Φαξ:

Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική   Φαξ: Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: rio@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την υποβληθείσα Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α Εξάμηνο 2018

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α Εξάμηνο 2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α Εξάμηνο 2018 Νοέμβριος 2018 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για την: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12-2005 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Συνεγκατάστασης Ιούλιος 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 30.03.2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet A.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την πρόταση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» που υποβλήθηκε τον Ιούλιο 2016, για την τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β Εξάμηνο 2017

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β Εξάμηνο 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β Εξάμηνο 2017 Ιούνιος 2018 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α A Εξάµηνο 2016 NOEMΒΡΙΟΣ 2016 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)» Μαρούσι, 16.11.2017 ΑΠ. 835/24 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C(2018) 4036 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C(2018) 4036 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.6.2018 C(2018) 4036 final ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (EETT) Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Greece Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου Προέδρου Φαξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

ζητήματα και προκλήσεις

ζητήματα και προκλήσεις Δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς : ρυθμιστικά ζητήματα και προκλήσεις Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ Τι είναι τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς? Εκθετική αύξηση της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)» Μαρούσι, 16.11.2017 ΑΠ. 835/25 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

Α) Οικονομικοί Όροι της υπηρεσίας VLU (κεφ. 4-5)

Α) Οικονομικοί Όροι της υπηρεσίας VLU (κεφ. 4-5) Σχόλια ΟΤΕ στην Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος VLU (Δεκέμβρης 2017) Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2006 για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & σχετικές υπηρεσίες» Παρατήρηση νομικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια κατ' εφαρµογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EΚ 1

Σχόλια κατ' εφαρµογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EΚ 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 14/10/2010 C(2010)7224 SG-Greffe (2010) D/16116 EΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (EETT) Λ. Κηφισίας 60 GR-151 25 Μαρούσι Ελλάδα υπόψη: δρα Λεωνίδα ΚANEΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): Μαρούσι, 14/7/2011 AΠ 612/013 ΑΠΟΦΑΣΗ «Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7- 2010 αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

VPU FTTH OTE WHOLESALE

VPU FTTH OTE WHOLESALE VPU FTTH OTE WHOLESALE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή υπηρεσίας Σηµεία οριοθέτησης Αρχιτεκτονική Λογικός Σχεδιασµός Οφέλη Είδη αιτηµάτων Προϋποθέσεις υλοποίησης Ενεργοποίηση υπηρεσίας Περισσότερες πληροφορίες Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1063 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρι σης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017 Νοέμβριος 2017 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη: Μαρούσι, 16-07-2018 ΑΠ 859/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 13/03/2018 διεξαχθείσας Εθνικής δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι,16-11-2017 ΑΠ:835/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γενικές παρατηρήσεις: Εισαγωγικά θέλουμε να επαναλάβουμε την πάγια θέση μας ότι το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει, σύμφωνα άλλωστε και με τα προβλεπόμενα στο

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινές 08:00-20:00

Καθημερινές 08:00-20:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2006-2008) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδεμία παρατήρηση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδεμία παρατήρηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 C(2016) 8140 final ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (EETT) Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Ελλάδα Υπόψη κ. Δημητρίου Τσαμάκη Προέδρου Αξιότιμε κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-04-2018 ΑΠ 849/04 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), αναφορικά με την αλλαγή τριμήνου ενεργοποίησης 59 υπαίθριων καμπινών από το πλάνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 12/03/2018 ΑΠ 844/02

Μαρούσι, 12/03/2018 ΑΠ 844/02 Μαρούσι, 12/03/2018 ΑΠ 844/02 ΑΠΟΦΑΣΗ Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον

τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 26-05-2009 ΑΠ. 524/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου σε Σταθερή Θέση (αγορά υπ αρ. 4,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κοινοποίηση EL/2006/0372: Χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση. Σχόλια σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/21/EC 1

Θέµα: Κοινοποίηση EL/2006/0372: Χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση. Σχόλια σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/21/EC 1 EUROPEAN COMMISSION Brussels, 18.5.2006 SG-Greffe (2006) D/202659 Προς κ. Ν. Αλεξανδρίδη Πρόεδρο EΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 GR-151 25 Μαρούσι Fax: + 30.21.06.151.113

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13981 3 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1495 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠ 806/5 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της εγκριθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11 12

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση EL/2008/0751: µεθοδολογία και γενικές αρχές για τις υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού στην Ελλάδα

Κοινοποίηση EL/2008/0751: µεθοδολογία και γενικές αρχές για τις υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20/02/2008 SG-Greffe (2008) D/200692 Προς κ. Ν. Αλεξανδρίδη Πρόεδρο ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας αρ. 60 GR 15125 Μαρούσι Αθήνα Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη: Μαρούσι, 27-04-2017 ΑΠ 808/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18.09.2012 ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial Unbundled

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 2 2.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 2 2.1.1 Πλήρως Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Τηλ Αριθµ.: 17/76 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Τηλ Αριθµ.: 17/76 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 13.02.2017 Τηλ.. 210 6116802-3 Αριθµ.: 17/76 ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 22-10-2018 ΑΠ: 869/2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-2016)» H Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Θέμα: «Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4070/2012, για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.3.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Α.- Η προβλεπόμενη υποχρέωση των παρόχων να προβούν σε προβλέψεις, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ερώτηση...4

Πίνακας Περιεχομένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ερώτηση...4 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Εθνική Δημόσια Διαβούλευση, συμπληρωματική στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 3 2.1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1 Πλήρως Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12-03-2018 ΑΠ 844/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), αναφορικά με την κατάργηση δύο υπαίθριων καμπινών από το πλάνο υλοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Υπόθεση EL/2016/1936: Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση στην Ελλάδα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Υπόθεση EL/2016/1936: Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12.2016 C(2016) 8300 final EΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (EETT) Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Ελλάδα Υπόψιν κ. Δημήτριο Τσαμάκη Πρόεδρο Φαξ: +30 21 06 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-2-2018 Α.Π. 842/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα