ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 AΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Με τη συνεργασία ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ Δικηγόρων ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τι αντιμετωπίζει ο αιτών και ο καθ ου από την αίτηση μέχρι και την εκτέλεση, την είσπραξη και μετά την είσπραξη Περιεχόμενο αιτήσεως σε επιταγή - σε λογαριασμό Θεωρία εξατομικεύσεως - χωρίς διάγνωση Νομιμοποιούμενοι ενεργητικώς - παθητικώς Ποιά τα κατάλληλα έγγραφα - Βάρος αποδείξεως Επιταγής - Συναλλαγματικής θεωρία Αλληλόχρεος λογαριασμός κλπ Αναγνώριση χρέους - Αναγνώριση όχι δια σιωπής Λοιπές περιπτώσεις Αναγκαία η επίδοση της ανακοπής Λόγοι ανακοπής - Ακυρότητες σε δικαιοπραξία - Ακυρότητες σε αυτοσυμβάσεις - Ακυρότητες σε ΑΕ Ένδικα μέσα - Έφεση. Παραδεκτοί λόγοι - Παρέμβαση κλπ - Αντικείμενο δίκης - Εκκρεμοδικία - Δεδικασμένο - Προσημείωση - Συντηρητική κατάσχεση - Κατάσχεση - Προσωποκράτηση Ενεργητική - παθητική νομιμοποίηση στην εκτέλεση Περιεχόμενο επιταγής προς εκτέλεση Πτώχευση - Συνέπειες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2009

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογος Συνοπτικός πίναξ περιεχομένων Αναλυτικός πίναξ περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1ο -ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 1 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ - Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩ- ΜΗΣ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ -ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ -ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ -ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΩΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ KAIΔΙΑΔΙ- ΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ -ΕΓΓΡΑΦΑ -ΠΟΙΑ ΜΕΡΟΣ 2ο -ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙ- ΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΙ)Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΙΙΙ)Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ -ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗ- ΡΩΜΗΣ

3 14 Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων 10 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙ- ΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ,ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟ- ΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗ- ΡΩΜΗΣ ΜΕΡΟΣ 3ο ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ 13 ΓΕΝΙΚΑ -ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΩΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 632, ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ (632 ΚΑΙ 633) ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ (933) ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (70) ΜΕΡΟΣ 4ο -ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 18 ΓΕΝΙΚΑ -ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ -ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΙΤΗ- ΣΗ -ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΦΕΣΗ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΕΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΕΡΟΣ 5ο -ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 25 ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΑΡΘΡΟ 632) ΑΝΑΣΤΟΛΗ (938,1000,565) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗ

4 Πρόλογος ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (914,579 2,550)ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (940,703) ΜΕΡΟΣ 6ο -ΕΚΤΕΛΕΣΗ 33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙ- ΤΗΣΕΩΣ -ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙ- ΚΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚ- ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ -ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΝΟ- ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ - ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κλπ ΜΕΡΟΣ 7ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ 8ο ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥ

5

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογος Συνοπτικός πίναξ περιεχομένων Αναλυτικός πίναξ περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ -ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ -ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 1 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α) Γενικά Β) Η διαταγή πληρωμής είναι διαδικασία με έγγραφα Γ) Προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής Δ) Διαταγή πληρωμής και ταχύτητα Ε) Η αίτηση ΣΤ)Επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα Ζ) Έγγραφα κατάλληλα Η) Διαταγή πληρωμής Θ) Προπαρασκευή για άσκηση ανακοπής Ι) Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ΙΑ)Απόδειξη και βάρος αποδείξεως ΙΒ)Ανακοπή 933 -αναγνωριστική αγωγή ΙΓ) Λογαριασμός αλληλόχρεος κλπ ΙΔ)Ανατοκισμός ΙΕ) Αναγνώριση ΙΣΤ)Καταναλωτής ΙΖ) Παραγραφή... 48

7 18 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΙΗ)Αίτηση - Αντικείμενο της δίκης - Εκκρεμοδικία - Δεδικασμένο ΙΘ)Τελική επισήμανση Κ) Η απόφαση 10/1997 Ολομελείας Αρείου Πάγου ΓΕΝΙΚΑ -Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩ- ΜΗΣ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ -ΑΟΡΙΣΤΙΑ Α) Γενικά Β) Η αίτηση γενικώς Γ) Γιατί ενδιαφέρει το περιεχόμενο της αιτήσεως Δ) Περιεχόμενο της αιτήσεως - Ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα Ε) Αίτηση Τα αναγκαία στοιχεία στην αίτηση Ειδικώτερα η αιτία -Η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν ΣΤ)Θεωρία της εξατομικεύσεως -Και άρθρα και Ζ) Αοριστία δικογράφου γενικώς Η) Αοριστία αιτήσεως Έννομες συνέπειες Θ) Επιταγή Απαραίτητα στοιχεία Ι) Λογαριασμός ανοικτός,τρεχούμενος,αλληλόχρεος - Απαραίτητα στοιχεία ΙΑ)Τα έγγραφα αναφέρονται και επισυνάπτονται στην αίτηση (Επίκληση και προσαγωγή) ΙΒ)Έγγραφα και αοριστία αιτήσεως Σχέση των ΙΓ) Απόκρουση απόψεων ΙΔ)Ανακεφαλαιωτικά -Συνοπτικώς τα θέματα -Η γνώμη μου ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Φύση της διαταγής πληρωμής Β) Διάγνωση δεν γίνεται Γ) Προϋποθέσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής -Φύση των Δ) Θετικές προϋποθέσεις Ε) Αρνητικές προϋποθέσεις ΣΤ)Προθεσμία Αίρεση Όρος Αντιπαροχή Ζ) Τι μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής

8 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 19 Η) Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής Θ) Η επίδοση της διαταγής πληρωμής γενικώς Ι) Άγνωστης διαμονής ΙΑ)Επίδοση σε διαμένοντες στο εξωτερικό ΙΒ)Επίδοση εντός δύο μηνών ΙΓ) Σε θάνατο Συγχώνευση -Μετατροπή Πτώχευση ΙΔ)Πρόσθετες διαδικαστικές προϋποθέσεις ΙΕ) Τόκοι -Τόκοι τόκων ΙΣΤ)Τειρεσίας ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΙΚΑΝΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ -ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΩΣ Α) Νομιμοποίηση γενικά Β) Ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος Γ) Παθητική νομιμοποίηση -Καθ' ου η αίτηση Δ) Περιπτώσεις νομιμοποιήσεως Ε) Ικανότητα παραστάσεως ΣΤ)Έννομο συμφέρον Ζ) Πλαγιαστικώς αίτηση και ανακοπή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ KAI ΔΙ- ΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Δικαιοδοσία Β) Καθ' ύλη αρμοδιότης Διαδικασία ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Γενικά Β) Είναι αρμόδια Γ) Παρέκταση αρμοδιότητος Δ) Σε πώληση ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ -ΕΓΓΡΑΦΑ -ΠΟΙΑ Α) Αποδείξεις γενικώς Β) Απόδειξη μόνο από έγγραφα σε διαταγή πληρωμής Γ) Τι πρέπει να περιέχει το έγγραφο -Αντικείμενο αποδείξεως.. 234

9 20 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Τα έγγραφα γενικώς Ε) Ιδιωτικά έγγραφα ΣΤ)Δημόσια έγγραφα Ζ) Αντίγραφα Η) Η υπογραφή εκδότη στο ιδιωτικό έγγραφο Θ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο Ι) Υπογραφή από εκπρόσωπο εταιρείας ιδίως νομικού προσώπου ΙΑ)Πλαστά έγγραφα ΙΒ)Εμπορικά βιβλία Απόσπασμα ΙΓ) Μαγνητοταινία ΙΔ)Ηλεκτρονικές υπογραφές ΙΕ) Ηλεκτρονικές επιστολές ( ) ΙΣΤ)Τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) ΙΖ) Φωτοτυπία ΙΗ)Τηλεγράφημα Κ) Με έγγραφο αθεώρητο από Δ.Ο.Υ.ή έγγραφο αχαρτοσήμαντο κλπ ΚΑ)Μη πληρούντα προϋποθέσεις νόμου ΜΕΡΟΣ 2ο ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩ- ΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Α) Γενικά ΙΙ) Η ΕΠΙΤΑΓΗ Β) Γενικά για επιταγή Προέλευση ν.5960/ Γ) Αξιογραφικές θεωρίες Δ) Ισχύουσες αρχές Ενστάσεις Ε) Έγκυρη επιταγή ΣΤ)Ποια στοιχεία δεν απαιτούνται Ζ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη επιταγή Η) Εμφάνιση και βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής για δυνατότητα αναγωγής κλπ

10 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 21 Θ) Προθεσμία εμφανίσεως -βεβαιώσεως αρνήσεως πληρωμής Ι) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση; ΙΑ)Απόψεις για τη βεβαίωση ΙΒ)Συνέπειες σε έκπτωση και παραγραφή ΙΓ) Εξαιρέσεις στην 8ημερη προθεσμία ΙΔ)Άκυρη επιταγή λόγω της αιτίας ΙΕ) Επιταγή οπισθογραφήσιμη -Ποιος ο κομιστής -Τεκμήρια ΙΣΤ)Επιταγή -Ρήτρες ΙΖ) Αναστολή του απαιτητού ΙΙΙ)Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΗ) Ισχύουσες αρχές Σχέση συναλλαγματικής με επιταγή ΙΘ) Έγκυρη συναλλαγματική Κ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη συναλλαγματική ΚΑ)Εμφάνιση και διαμαρτύρηση συναλλαγματικής για δυνατότητα αναγωγής ΚΒ)Προθεσμία εμφανίσεως και διαμαρτυρήσεως συναλλαγματικής ΚΓ)Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση ΚΔ)Απόψεις ΚΕ)Συνέπειες σε έκπτωση ΚΣΤ)Εξαιρέσεις στην προθεσμία δύο ημερών για διαμαρτύρηση συναλλαγματικής ΚΖ) Άκυρη λόγω αιτίας ΚΗ) Συναλλαγματική οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής - Τεκμήρια ΚΘ) Αναστολή του απαιτητού ΕΠΙΤΑΓΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Αδικοπραξία σε επιταγή Διαταγή πληρωμής B) Επιταγή άκυρη Γ) Αλλοιώσεις σε επιταγή

11 22 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Ανάκληση επιταγής Ε) Να έχει διαμαρτυρηθεί -Βεβαιωθεί η άρνηση πληρωμής της επιταγής -Έκπτωση Αναγωγή ΣΤ)Επιταγή οπισθογραφηθείσα μετά το διαμαρτυρικό κλπ (μετοπισθογράφηση) Ζ) Εις διαταγή -Όχι εις διαταγή -Στον κομιστή -Και μεταβίβαση Η) Επιταγή δίγραμμη Θ) Επιταγή έγκυρη Ι) Επιταγή μεταβιβασθείσα με οπισθογράφηση και εκχώρηση ΙΑ)Ελλιπής επιταγή ΙΒ)Ενέχυρο σε επιταγή ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα επιταγή ΙΔ)Ελάττωση ή επίταση ευθύνης εξ επιταγής ΙΕ) Επιταγή ευκολίας ΙΣΤ)Επιταγή κλαπείσα ή απωλεσθείσα -Υπεξαιρεθείσα ΙΖ) Επιταγή λευκή ΙΗ)Επιταγή μεταχρονολογημένη ΙΘ)Επιταγή παραγεγραμμένη ή σε έκπτωση Κ) Επιταγή πλαστή ΚΑ)Ποινική ευθύνη ΚΒ)Επιταγή και πτώχευση ΚΓ)Τριτεγγυητής επιταγής ΚΔ)Σχέση από υποκειμένη αιτία με επιταγή ΚΕ)Υπογραφή από αντιπρόσωπο ΚΣΤ)Υπογραφή με αυτοσύμβαση ΚΖ)Διοικητική ποινή Πρόστιμο ΚΗ)Αδικαιολόγητος πλουτισμός ΚΘ)Επιταγή κηρυχθείσα ανίσχυρη Λ) Διεθνής επιταγή σε ξένο νόμισμα κλπ ΛΑ)Καταπιστευμένη επιταγή ΛΒ)Πληρωτέα από κοινό λογαριασμό

12 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 23 ΛΓ)Σε αλληλόχρεο κλπ λογαριασμό ΛΔ)Επιταγή σε πώληση κλπ ΛΕ)Συνοπτικά διαταγή πληρωμής και επιταγή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Εξ αδικοπραξίας Β) Συναλλαγματική άκυρη Γ) Συναλλαγματική με αλλοιώσεις Δ) Ανάκληση συναλλαγματικής Ε) Αν δεν έχει διαμαρτυρηθεί η συναλλαγματική ΣΤ)Μετοπισθογραφηθείσα συναλλαγματική Ζ) Συναλλαγματική εκδοθείσα όχι εις διαταγήν Η) Δίγραμμη συναλλαγματική Θ) Έγκυρη συναλλαγματική Ι) Συναλλαγματική μεταβιβασθείσα με εκχώρηση ΙΑ)Ελλιπής συναλλαγματική ΙΒ)Ενέχυρο σε συναλλαγματική ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα συναλλαγματική ΙΔ)Ευθύνη εκ συναλλαγματικής,ελάττωση και επίταση ΙΕ) Ευκολίας συναλλαγματική ΙΣΤ)Κλαπείσα συναλλαγματική ΙΖ) Λευκή συναλλαγματική ΙΗ)Μεταχρονολογημένη συναλλαγματική ΙΘ)Παραγεγραμμένη συναλλαγματική Κ) Πλαστή συναλλαγματική ΚΑ)Ποινική ευθύνη ΚΒ)Πτώχευση σε συναλλαγματική ΚΓ)Τριτεγγύηση σε συναλλαγματική ΚΔ)Υποκείμενη αιτία σε συναλλαγματική ΚΕ)Με αντιπρόσωπο ΚΣΤ)Με αυτοσύμβαση ΚΖ)Αδικαιολόγητος πλουτισμός

13 24 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΚΗ)Κηρυχθείσα ανίσχυρη ΚΘ)Διεθνής -Σε ξένο νόμισμα Λ) Καταπιστευμένη συναλλαγματική ΛΑ)Σε αλληλόχρεο ΛΒ)Συναλλαγματική σε πώληση κλπ ΑΝΟΙΚΤΟΣ,ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟ- ΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ Α) Γενικά -Τα προβλήματα -Γιατί το ενδιαφέρον Τράπεζες Β) Δημοκρατία -Ισότητα Ανισορροπία Γ) Αρχή της εμπιστοσύνης -Προστασία καταναλωτή ΓΟΣ Δ) Η στάση των τραπεζών Ε) Η νομολογία ΣΤ)Νομοθετικές πρωτοβουλίες -Η προσπάθεια εκλογικεύσεως απέτυχε Ζ) Πρακτικά της Βουλής για το άρθρο 42 ν.2912/ Η) Ήδη υπήρξε πλήρης επιστροφή στα πολύ παλιά Θ) Ανατοκισμός -Η μεγάλη επίδρασή του Ι) Να κρατήσομε τα διδάγματα - Ατυχώς χρειάζονται και θα χρειασθούν ΙΑ)Γενικά για αίτηση και αποδείξεις ΙΒ)Έγγραφα κατάλληλα ΙΓ) Λογαριασμός ΙΔ)Είδη λογαριασμών -Έχει δημιουργηθεί ασάφεια Σύγχυση. 582 ΙΕ) Τρεχούμενος λογαριασμός ΙΣΤ)Ανοικτός λογαριασμός ΙΖ) Αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΗ)Απόδειξη -Επικληθέντα Επισυναφθέντα ΙΘ)Αποδεικτέα -Βάρος αποδείξεως Κ) Εμπορικά βιβλία - Απόσπασμα Επικύρωση Σύμβαση αποδείξεως ΚΑ)Αίτηση -Κονδύλια χρεωπιστώσεων

14 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 25 ΚΒ)Τόκοι -Τόκοι τόκων ΚΓ)Παραγραφή ΚΔ)Κλείσιμο του λογαριασμού ΚΕ)Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους ΚΣΤ)Κατάχρηση κλπ ΚΖ)Εγγυητής ΚΗ)Ανακοπή ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗ- ΡΩΜΗΣ Α) Γενικώς Β) Πώληση με συμφωνητικό Γ) Πώληση με τιμολόγια ζ) Επιστροφή εμπορευμάτων Δ) Εργολαβική αμοιβή Ε) Μίσθωση -Μισθώματα κλπ ΣΤ)Παρακαταθήκη Ζ) Μέρισμα ανωνύμου εταιρείας Η) Διατροφή Θ) Πιστωτικής κάρτας υπόλοιπο Ι) Leasing -Χρηματοδοτική μίσθωση ΙΑ)Κινητής τηλεφωνίας -Ηλεκτρικού ρεύματος -Νερού -Τηλεφώνου κλπ ΙΒ)Αναγκαστική απαλλοτρίωση ΙΓ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους ΙΔ)Εγγύηση Εγγυητής ΙΕ) Δάνειο ΙΣΤ)Κοινόχρηστα πολυκατοικίας ΙΖ) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ΙΗ)Με απόφαση χορηγήσεως άδειας εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ΙΘ)Αδικαιολόγητος πλουτισμός Κ) Ασφάλιστρα

15 26 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΚΑ)Από καταναλωτή ΚΒ)Καταναλωτή προστασία ΜΕΡΟΣ 3ο ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ 13 ΓΕΝΙΚΑ -ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΩΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 632, Α) Ανακοπή Βασικές αρχές Προϋποθέσεις Β) Δικαιούμενοι να ασκήσουν ανακοπή Κατά ποίων Γ) Διαδικασία ασκήσεως ανακοπής Δ) Περιεχόμενο ανακοπής -Ορισμένοι οι λόγοι Ε) Προθεσμία ασκήσεως ανακοπής Αργίες - Ανωτέρα βία - Επίδοση ΣΤ)Αρμόδιο δικαστήριο Ζ) Λόγοι ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής Η) Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Προθεσμία Θ) Διαδικασία εκδικάσεως ανακοπής Ι) Ισχυρισμοί και αποδείξεις από τον ανακόπτοντα (270,650, 671,432 κλπ) ΙΑ)Αποδείξεις από τον καθ' ου η ανακοπή ΙΒ)Βάρος αποδείξεως ΙΓ) Αμφισβήτηση αποδεικτικής ισχύος εγγράφου - Προσβολή εγγράφου ως πλαστού ΙΔ)Αποφάσεις ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ Α) Γενικά Β) Σύγχρονη άσκηση Γ) Δικαιούμενοι Λόγοι Δ) Αρμοδιότης καθ' ύλη Ε) Αρμοδιότης κατά τόπο ΣΤ)Διαδικασία εκδικάσεως Ζ) Προθεσμία ασκήσεως Η) Διαδικασία ασκήσεως

16 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 27 Θ) Πρόσθετοι λόγοι Ι) Λόγοι παραδεκτοί απαράδεκτοι ΙΑ)Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής ΙΒ)Περιεχόμενο Αοριστία ΙΓ) Στοιχείο η βλάβη ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α) Γενικά Β) Σχέση αναγνωριστικής αγωγής με ανακοπές Γ) Χρησιμότης της αναγνωριστικής αγωγής Δ) Έννομο συμφέρον ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ (632 ΚΑΙ 633)ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ (933) ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (70) Α) Ανακοπή άρθρων 632 ή Β) Ανακοπή των άρθρων 632,633,933 ΚΠολΔ Γ) Η αναγνωριστική αγωγή Δ) Άσκηση ανακοπών 632 και ΜΕΡΟΣ 4ο ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 18 ΓΕΝΙΚΑ -ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ. 837 Α) Ορισμός ενδίκων μέσων Β) Ένδικα βοηθήματα Γ) Ποια τα ένδικα μέσα Δ) Άσκηση των ενδίκων μέσων Περιεχόμενο Ε) Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ΣΤ)Δικαιούμενοι -Έννομο συμφέρον Ζ) Ανακοπή άρθρων ΚΠολΔ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Α) Γενικώς Β) Τακτική διαδικασία Γ) Με διαδικασία πιστωτικών τίτλων Δ) Με άλλη ειδική διαδικασία Ε) Προθεσμία

17 28 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΣΤ)Στο Εφετείο ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ Α) Γενικά Β) Δικαιούμενοι Γ) Έννομο συμφέρον Δ) Διαδικασία ασκήσεως Ε) Οι δανειστές ΣΤ)Προθεσμία Ζ) Αρμόδιο δικαστήριο Η) Αποτελέσματα ασκήσεως και παραδοχής ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ -ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΙ- ΤΗΣΗ -ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ Α) Αφορμές -Τα θέματα Β) Γενικά Γ) Η παρέμβαση γενικώς Δ) Κύρια παρέμβαση Ε) Η πρόσθετη παρέμβαση ΣΤ)Έννομο συμφέρον σε παρέμβαση Ζ) Παρέμβαση στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής Η) Πλαγιαστική αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής Θ) Πλαγιαστική ανακοπή Ι) Ανακοπή τρίτου ΕΦΕΣΗ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΕΩΣ Α) Γενικά για την έφεση Β) Διατάξεις δημοσίας τάξεως Ενστάσεις προνομιακές Γ) Σε ανακοπή άρθρων 632,633 ΚΠολΔ Δ) Εφαρμοστέες διατάξεις στην έφεση στις διάφορες διαδικασίες Ε) Λόγοι εφέσεως και πρόσθετοι λόγοι ΣΤ)Συμπέρασμα για το παραδεκτό Ζ) Προθεσμία Η) Διαδικασία ασκήσεως προσθέτων λόγων εφέσεως

18 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Α) Εξεταστέα θέματα Β) Άσκηση αναιρέσεως Προσδιορισμός Γ) Διαδικασία Δ) Περιεχόμενο αναιρέσεως Πρόσθετοι λόγοι Ε) Άσκηση Προθεσμία για πρόσθετους λόγους Δεν υπολογίζονται οι πριν την ημέρα συζητήσεως αργίες ΣΤ)Αοριστία Ζ) Περιορισμός των λόγων αναιρέσεως Η) Όταν γίνει δεκτή η αναίρεση ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ Α) Γενικά Β) Σε διαταγή πληρωμής ΜΕΡΟΣ 5ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 25 ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΑΡΘΡΟ 632) Α) Γενικά η αναστολή σε διαταγή πληρωμής Β) Αναστολή εκτελεστότητας -Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως Γ) Αίτηση αναστολής άρθρου Προϋποθέσεις Συνέπειες Δ) Ανάκληση αποφάσεως αναστολής -Πότε Προϋποθέσεις Ε) Μετά την απόρριψη της ανακοπής πρωτοδίκως ΣΤ)Κατά το άρθρο 724 ΚΠολΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (938,1000,565) Α) Εκτέλεση διαταγής πληρωμής Β) Ανακοπή (933) Γ) Άσκηση ανακοπών 632 και Δ) Αναστολή εκτελεστότητος εκτελέσεως Ε) Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως (938) ΣΤ)Αναστολή άρθρου

19 30 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Ζ) Αναστολή εκτελεστότητος (565) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Α) Γενικά η παραγραφή Β) Παραγραφή επιταγής Γ) Παραγραφή συναλλαγματικής Δ) Σε διαταγή πληρωμής Ε) Πρώτο στάδιο μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής ΣΤ) Δεύτερο στάδιο από την έκδοση της διαταγής πληρωμής μέχρι την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής Ζ) Τρίτο στάδιο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης επιδόσεως της διαταγής πληρωμής Η) Τέταρτο στάδιο που αρχίζει αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως ανακοπής μετά τη δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής Θ) Εικοσαετής παραγραφή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ -ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ Α) Γενικά Β) Αντικείμενο της δίκης Γ) Εκκρεμοδικία ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Α) Δεδικασμένο Σκοπός Β) Διατάξεις που ρυθμίζουν το δεδικασμένο Γ) Σχέση δεδικασμένου με αντικείμενο της δίκης και εκκρεμοδικία Δ) Γενικώς -Τι καλύπτει το δεδικασμένο Ε) Δεδικασμένο σε αγωγή ΣΤ)Δεδικασμένο σε διαταγή πληρωμής Ζ) Δεδικασμένο ως προς τις δύο επιδόσεις της διαταγής πληρωμής Η) Άλλοι τρόποι αποκτήσεως δεδικασμένου της απαιτήσεως της διαταγής πληρωμής Θ) Φύση συνέπειες δεδικασμένου από διαταγή πληρωμής

20 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗ Α) Φύση προσημειώσεως Β) Διατάξεις νόμου Γ) Τροπή σε υποθήκη Δ) Εκδίκαση διαφορών Ε) Κατάταξη Απόσβεση ΣΤ)Πτώχευση Συγχώνευση Θάνατος Ζ) Έκδοση διαταγής πληρωμής Η) Εξάλειψη προσημειώσεως Θ) Εκτέλεση Ιδίως της εμπράγματης αγωγής ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Α) Φύση συντηρητικής κατάσχεσης Β) Διάταξη νόμου Γ) Άλλες διατάξεις εφαρμοζόμενες Δ) Προϋπόθεση η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος Ε) Έννομες συνέπειες ΣΤ)Τρόπος ενέργειας Ζ) Εις χείρας τρίτου Η) Μεσεγγύηση Θ) Μετατροπή σε αναγκαστική κατάσχεση Ι) Εκδίκαση διαφορών ΙΑ)Αναστολή συντηρητικής κατασχέσεως Αντικατάσταση ΙΒ)Αναστολή εκτελέσεως διαταγής πληρωμής ΙΓ) Ακατάσχετα ΙΔ)Ως προς τους Δήμους κλπ ΙΕ) Ακύρωση ή εξόφληση διαταγής πληρωμής ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (914, 579 2, 550) ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (940,703) Α) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 914) Β) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 550) Γ) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 579 2) Δ) Επαναφορά πραγμάτων (730 2)

21 32 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Ε) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940) ΣΤ)Δικαίωμα αποζημιώσεως -Προσωρινά εκτελεστή απόφαση (940 1) Ζ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 2)-Τελεσίδικη απόφαση Η) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 3)-Ακύρωση αναγκαστικής εκτελέσεως Θ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (703) Ι) Σε διαταγή πληρωμής -Επαναφορά και αποζημίωση (940) ΙΑ)Διαταγή πληρωμής - Επαναφορά (730) και αποζημίωση (703) ΙΒ)Προβληματισμός για τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου ΜΕΡΟΣ 6ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ 33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙ- ΤΗΣΕΩΣ -ΓΕΝΙΚΑ Α) Βασικές διατάξεις Β) Κατάσχεση Γ) Προϋποθέσεις Προδικασία Δ) Ανακοπή άρθρου 933, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ -ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΝ Α) Γενικά Β) Κατάσχεση κινητών Γ) Κατάσχεση ακινήτων πλοίων και αεροσκαφών Δ) Ειδικώς για κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών Ε) Κοινές διατάξεις ΣΤ)Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ Α) Πρόβλεψη Β) Διαδικασία Γ) Συνέπειες κατασχέσεως

22 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 33 Δ) Ανακοπή από οφειλέτη Ε) Υποχρέωση τρίτου να δηλώσει ΣΤ)Ανακοπή από τον κατάσχοντα Ζ) Υποχρεώσεις τρίτου Η) Καταφατική δήλωση και απόφαση που δέχεται ανακοπή Θ) Ασφαλισμένη απαίτηση Ι) Κατάσχεση εις χείρας τραπέζης ως τρίτης ΙΑ)Κατά δημοσίου κλπ ΙΒ)Ακατάσχετα ΙΓ) Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Α) Γενικά Β) Σώρευση αγωγών για την απαίτηση και την προσωποκράτηση Γ) Αγωγή αυτοτελής Δ) Αγωγή παρεμπίπτουσα Ε) Έμπορος και εμπορική υποχρέωσή του ΣΤ) Οι υποχρεώσεις από αδικοπραξία είναι εμπορικές για τον έμπορο Ζ) Ποιες οι απαιτήσεις από αδικοπραξία Η) Ομόρρυθμος εταίρος Θ) Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικού προσώπου Ι) Σε πτώχευση ΙΑ)Αποκλεισμός -Απαγόρευση προσωπικής κρατήσεως ΙΒ)Εκτελεστός τίτλος Διαταγή πληρωμής κλπ ΙΓ) Αρχή αναλογικότητος ΙΔ)Προσωπική κράτηση -Άρθρο 11 ν.2462/1997 -Αρχή αναλογικότητος ΙΕ) Εκτέλεση ΙΣΤ)Άμυνα οφειλέτη ΙΖ) Απόλυση

23 34 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 37 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Α) Γενικώς Β) Διαταγή πληρωμής ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ- ΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ Α) Γενικά Β) Κληρονομητήριο Γ) Διαδικασία εκτελέσεως Δ) Επιταγή προς εκτέλεση Ε) Άρθρα 326,327 ΚΠολΔ ΣΤ)Κληρονόμος εξ απογραφής ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Α) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις νομικού προσώπου Γ) Γενικώς τα μέλη των νομικών προσώπων Δ) Ομόρρυθμοι εταίροι Ε) Ετερόρρυθμοι εταίροι ΣΤ)Οι εταίροι ΕΠΕ Ζ) Μέτοχοι -Μετοχές ΑΕ Η) Εκπρόσωποι νομικών προσώπων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ -ΑΡΘΡΟ Α) Γενικά Β) Ποιες οι διατάξεις Γ) Το άρθρο 919 ΚΠολΔ Δ) Άρθρο 919 -Με βάση απόφαση Ε) Άρθρο 919 -Εκτελεστοί τίτλοι πλην αποφάσεως ΣΤ)Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι Ζ) Καθολικοί -Οιονεί καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι Η) Άλλοι νόμοι Θ) Διαδικασία εκτελέσεως

24 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 35 Ι) Σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ- ΩΝ -ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ Α) Πρόβλεψη Β) Διαδικασία Γ) Μετά την απόφαση Δ) Εκτέλεση Ε) Δόση όρκου -Και μεταγενεστέρως ΣΤ)Διαπιστώσεις ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ -ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Γενικώς Β) Προϊσχύσαν δίκαιο Γ) Ισχύουσα νομοθεσία -Το Σύνταγμα Δ) Διεθνείς συμβάσεις Ε) Νόμοι ΣΤ)Χρόνος εκτελέσεως των αποφάσεων Ζ) Επί ποίων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κλπ Η) Η διαταγή πληρωμής Θ) Εκτέλεση με διαταγή πληρωμής Ι) Κατά αλλοδαπού δημοσίου κλπ ΙΑ)Κατά ΟΤΑ ΙΒ)Τόκοι Παραγραφή ΠΤΩΧΕΥΣΗ Α) Τρόπος που εξέτασα τα θέματα πτωχεύσεως Β) Γενικά για την πτώχευση Γ) Έννομες συνέπειες πτωχεύσεως Δ) Ειδικώς η νομιμοποίηση Ε) Ειδικά θέματα

25 36 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΣΤ)Άλλα ειδικά θέματα Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κλπ ΜΕΡΟΣ 7ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Απόφαση ΟλΑΠ 10/1997, με διαχωρισμό σε ζητήματα που εξετάζει ) Απόφαση ΕφΑθ 331/ ) Απόφαση ΑΠ 93/ ) Διαταγή πληρωμής με βάση την αίτηση και την απόφαση χορηγήσεως αδείας εγγραφής προσημειώσεως,αθανάσιος Αθανασάς ) Έναρξη της οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής Αθανάσιος Αθανασάς ) Η υπογραφή στα έγγραφα και τα νόμιμα τεκμήρια από τα άρθρα 424,1110 ΑΚ για διαταγή πληρωμής,χριστίνα Αθανασά Μέρος 8 ο ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥ Α) Ευρετήρια ) Αλφαβητικό ευρετήριο ) Ευρετήριο νομικών διατάξεων ) Ευρετήριο συγγραφέων και δικαστών που παραπέμπω ) Ευρετήριο αποφάσεων Β) Πίνακες βιβλίου μου,μελετών μου και σημειωμάτων μου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι... 11 - Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων... 17 - Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων... 21 ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΜΕΡΟΣ 1ο 1) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 61 Α) ΓΕΝΙΚΩΣ... 61 Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 1 Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΤΑ- ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 91 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 91 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 93 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 107 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 108 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950) 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε εκδοθεί με βάση επιταγή εκδόσεως του καθ' ου η διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση... 3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 3 1.2. Σο πρόβλημα... 6 1.3. Η εξυγίανση... 8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί Προλόγου.. ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί Προλόγου.. ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί Προλόγου.. VII ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 1. Πλειστηριασμοί στην Αρχαία Αθήνα και αταξίες κατά τη διεξαγωγή τους Η περίπτωση του Αλκιβιάδη. 3 2. Οι θέσεις του Αριστοτέλη για την

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης. διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής

Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης. διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής 1 Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής Στέφανος Πανταζόπουλος Εφέτης- Αναπληρωτής Καθηγητής Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου... 13 ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 1. Βασικές δικαϊκές αρχές στη «Ρητορική» του Αριστοτέλη και ισχύον δίκαιο... 17 2. Η ελληνική νομική σκέψη, και ειδικότερα δικανική, στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Απαιτήσεις Λογιστική ΙΙ - ΤΟΕ-ΕΚΠΑ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Απαιτήσεις αποτελούν όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΥ 147 παρ. 2 ΚΠολΔ Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων 1. Έννοια δημόσιων εσόδων 1-4 2. Αιτία απαιτήσεων Δημοσίου 5-8 3. Έκταση εφαρμογής 9 Άρθρον 2. Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή 1-8 2. Η ειδική νομοθεσία 9-19 3. Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 Νόμος 2251/1994 Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 1. Η ρύθμιση 1-7 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις Άρθρα 117, 118, 305, 630, 955 παρ. 2, 995 παρ. 4 Προστέθηκαν στα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 117. Άρθρο 118. Άρθρο 119.

Άρθρο 117. Άρθρο 118. Άρθρο 119. Άρθρο 117. 1. Ουσιώδη προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση είναι: α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη με την παρουσία όσων συμπράττουν, β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η πράξη, το όνομα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) Σεμινάριο ενημέρωσης 8-9 Απριλίου 2014 Στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική η χρήση των αξιογράφων και ιδιαίτερα της επιταγής και της συναλλαγματικής γίνεται όλο και

Διαβάστε περισσότερα

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες.

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες. ΠΟΛ.1060/1.3.1999 Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τ οπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Η πολιτική δίκη... 91 2. Φύση της αγωγής... 91 3. Διαδικαστική πράξη... 92 Α. Έννοια... 92 Β. Περιπτώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013. Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013. Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013 Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία Θέμα 1 ο Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GALAXY Α.Ε. με έδρα την Κόρινθο άσκησε στο Πολυμελές

Διαβάστε περισσότερα