ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Λαµία. Αρ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Λαµία. Αρ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λαµία Αρ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θέμα: Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και δικαιολογητικών του Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας. Σας υποβάλουμε πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών που αφορούν στον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού» για τις περαιτέρω δικές σας ανάγκες. Η Επιτροπή 1. Χριστοδούλου Μαρία 2. Μίχου Αθηνά 3. Τσατζαλή Χαρίκλεια 4. Γεωργαντζά Όλγα 5. Κουφοπούλου Ανδριανή

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 12/02/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Λαμία σήμερα , η αρμόδια Επιτροπή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β/16322/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λαμίας και την ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.ΜΙΧΟΥ ΑΘΗΝΑ 3.ΤΣΑΤΖΑΛΗ ΧΑΡΙΚΕΙΑ 4.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΟΛΓΑ 5.ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1.ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2.ΖΑΡΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3.ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 4.ΜΠΑΛΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 5.ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συνήλθε στο κατάστημα του ιδρύματος και αφού βεβαιώθηκε η απαρτία της Επιτροπής προέβη στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με την αριθμ. πρωτ. Β/12997/ Διακήρυξη για την προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για ένα (1) έτος. Οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή είναι οι εξής:

3 1.Α. ΑΛΛΑ&ΣΙΑ Ε.Ε. 2.FRESENIUS KABI HELLAS A.E. 3.THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ 4.ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. 5.ME.S.SER. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΕΠΕ 6.ΚΜΒ-ΑΘ.ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 7.BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 8.Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙ ΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 9.INTELLIGENT MEDICAL-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε. 10.ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε. 11. ΕΛΛΕΝΚΟ Α.Ε 12.MEDIPRIME S.A. 13. TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε 14.VIOLAK INTERNATIONAL A.E. 15.ΥΓΕΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 16.MEDLINE-ΜΟΥΓΙΟΣ Α-ΚΟΥΡΗΣ ΒΛ.&ΣΙΑ Ο.Ε. 17.AKAHAI Γ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ&ΣΙΑ Ε.Ε. 18.ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. 19.STERILE HELLAS A.E. 20.BAXTER HELLAS Ε.Π.Ε. 21.DUCASCO ΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ 22.Λ.ΚΑΝΕΛΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε. 23. COLOPLAST ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε 24.ARITI A.E. 25.ST JUDE MEDICAL-SJM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 26.ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙ Η Α.Ε. 27.BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 28. NEPHROTECH A.E. 29.ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. 30. SCIBA MEDICA Α.Ε. 31.ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ 32.MILONAS HEALTH A.E. 33.ARETEION MEDICALS A.E. 34.SANIMED-ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ&ΣΙΑ Ε.Ε. 35.JOHNSON & JOHNSON HELLAS ΑΕΒΕ 36.SHAT-Α.ΒΛΑΧΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. 37.ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. 38.PAUL HARTMANN HELLAS A.E. 39.ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. 40.Ι.Μ.PACK T. Ε.Π.Ε. 41. ΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 42.EPIMED Ε.Π.Ε. 43.Ε&Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. 44.ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 45.ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 46.KALTEQ A.E. 47.ENVIVO A.E. Η προσφορά με αριθμ.πρωτ.β/21328/ της εταιρείας Σταυρίδου Χριστίνας απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. 1)Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υπολοίπων εταιρειών που έλαβαν μέρος στον ανωτέρω διαγωνισμό, η Επιτροπή διαπίστωσε τα παρακάτω: Η εταιρεία με αύξοντα αριθμό (6) ΚΜΒ-ΑΘ.ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν κατέθεσε ούτε αντίγραφο καταστατικού ούτε ΦΕΚ εκπροσώπησης ούτε πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού, σύμφωνα με την παράγραφο Γ του άρθρου 4 της διακήρυξης. Η εταιρεία με αύξοντα αριθμό (40) Ι.Μ.PACK T. Ε.Π.Ε. παρέλειψε να καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης ( Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/1986, φωτοαντίγραφο καταστατικού με το αντίστοιχο ΦΕΚ, ΦΕΚ εκπροσώπησης, πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού). Κατόπιν τούτων η επιτροπή προτείνει την απόρριψη των ανωτέρω εταιρειών. 2)Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών η Επιτροπή παρατήρησε τα εξής:

4 Η εταιρεία με α/α (1) Α.ΔΑΛΛΑ&ΣΙΑ Ε.Ε. προσέφερε τα είδη 1,6,10 και 11 της ομάδας Β'.Όλα τα είδη γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (2) FRESENIUS KABI HELLAS A.E.προσέφερε τα είδη 2,34,35,36,37,38,39,40,41 και 42 της Ομάδας Β'.Όλα τα είδη γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (3) THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕπροσέφερε τα είδη ,103,104,164( ),161( ) και 164( ).Όλα τα είδη γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (4) ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε προσέφερε στην Α ομάδα τα είδη με α/α:21,23α-δ,37αδ,39,40,69,70 και 142. Το είδος με α/α (69) είναι μη αποδεκτό διότι διαθέτει σύνδεση Luer Lock ενώ αυτή δε ζητείται. Η εταιρεία με α/α (5) ME.S.SER. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΕΠΕπροσέφερε στην Α ομάδα τα είδη με α/α:75,76,77,80,81,82,83,85,94 και 96.Όλα τα είδη γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (7) BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.προσέφερε στην Α ομάδα το είδος με α/α:169 το οποίο γίνεται αποδεκτό. Η εταιρεία με α/α (8) Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.προσέφερε στην Ομάδα Α τα είδη με α/α:6,9,44,45,113,128,129,144,154,166 και στην Ομάδα Β τα είδη με α/α:27,28,29 και 32. Το είδος με α/α (6) απορρίπτεται λόγω διαστάσεων. Τα είδη με α/α (44) και (45) απορρίπτονται γιατί δε διαθέτουν βαλβίδα μη επιστροφής. Το είδος με α/α (154) απορρίπτεται γιατί η μεμβράνη δεν είναι διαφανής. Στην ομάδα Β' το είδος με α/α (27) απορρίπτεται γιατί δεν αποτελείται από 2 τεμάχια, τα οποία να μπορούν να ενωθούν. Η εταιρεία με α/α (9) INTELLIGENT MEDICAL-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.προσέφερε στην Ομάδα Α τα είδη με α/α:101,122,123,124,125 και 130.Όλα τα είδη γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (10) ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.προσέφερε τα είδη με α/α:40,69,70,161( ),162 και από την Ομάδα Β' προσέφερε το είδος με α/α (8). Το είδος με α/α (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP.Το ίδιο ισχύει και για το είδος (8) από την Ομάδα Β'. Η εταιρεία με α/α (11) ΕΛΛΕΝΚΟ Α.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 10-14, 16-18, 23α-δ, 24-28, 36,37α-ε, 38-40, , 112,136, 143, 161( ), 162( ), 163( ), 162( ) και από την Ομάδα Β' τα είδη 3, 8 και 9. Το είδος με α/α (36) απορρίπτεται λόγω διαστάσεων και γιατί δεν είναι στενό-φαρδύ σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές. Το είδος με α/α (39) απορρίπτεται γιατί δεν έχει βαλβίδα μη παλινδρόμησης ούρων.

5 Το είδος με α/α (40) απορρίπτεται λόγω διάστασης του φίλτρου. Το είδος με α/α (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Από την Ομάδα Β' το είδος (8) απορρίπτεται γιατί δε διαθέτει ενδιάμεσο STOP. Η εταιρεία με α/α (12) MEDIPRIME S.A. προσέφερε τα είδη με α/α 14,15 και 16 της Ομάδας Β. Το είδος (14) απορρίπτεται γιατί μικρότερο εμβαδό-δραστική επιφάνεια από τη ζητούμενη, είναι αποστειρωμένο με ατμό και όχι με αιθυλενοξείδιο ούτε έχει δυνατότητα υπερδιήθησης. Το είδος (15) απορρίπτεται γιατί σύμφωνα με το Prospectus κανένας κωδικός φίλτρων δεν είναι από το ζητούμενο υλικό ούτε περιλαμβάνουν σάκους αποχέτευσης.επίσης κάποιοι κωδικοί φίλτρων δεν έχουν δυνατότητα υπερδιήθησης. Η εταιρεία με α/α (13) TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε προσέφερε τα είδη με α/α 1,2,7,8,10,15-18,26-28,32-36,39,42, ,131,157 και 169 και στην Ομάδα Β' προσέφερε τα είδη με α/α 5,30 και 31. Τα είδη με α/α (1) και (2) απορρίπτονται γιατί δεν προσφέρουν πυκνότητα Οξυγόνου 60%. Τα είδη με α/α (7), (8) και (10) απορρίπτονται λόγω μήκους. Τα είδη με α/α (16) και (17) απορρίπτονται γιατί δεν προσφέρονται στις διαστάσεις που θέλουμε. Τα είδη με α/α (26), (27) και (28) απορρίπτονται γιατί ζητάμε να έχουν μήκος 46cm και δίνονται των 41cm. Το είδος με α/α (36) απορρίπτεται γιατί δεν είναι στενό-φαρδύ, όπως ζητείται. Το είδος με α/α (131) απορρίπτεται γιατί το προσφερόμενο είναι διαφορετικό από το ζητούμενο. Η εταιρεία με α/α (14) VIOLAK INTERNATIONAL A.E. προσέφερε τα είδη με α/α 1,3,4,7,8,10-13,22,24,25,69,70,102, ,157,161( ),162( ) και 165( ).Από την Ομάδα Β' προσέφερε τα είδη με α/α 8,26 και 27. Το είδος με α/α (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Το είδος με α/α (162) απορρίπτεται γιατί η διαβάθμιση που διαθέτει είναι δύσχρηστη ως προς τη ρύθμιση ροής. Από την Ομάδα Β' το είδος (8) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP, όπως συμπεραίνουμε από το Prospectus. Το είδος με α/α (27) απορρίπτεται γιατί δεν αποτελείται από 2 τεμάχια. Η εταιρεία με α/α (15) ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 3,4,5,81, και από την Ομάδα Β το είδος με α/α 47. Όλα τα είδη γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (16) MEDLINE-ΜΟΥΓΙΟΣ Α-ΚΟΥΡΗΣ ΒΛ.&ΣΙΑ Ο.Ε.προσέφερε το είδος με α/α 121 και από την Ομάδα Β τα είδη με α/α

6 Το είδος με α/α (121) απορρίπτεται διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου Smiths MEDICAL, όπως όφειλε επί ποινή απόρριψης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 της διακήρυξης, αλλά κατέθεσε βεβαίωση της εταιρείας Υ Logimed, η οποία εταιρεία είναι διακινητής και όχι κατασκευαστικός οίκος. Η εταιρεία με α/α (17) AKAHAI Γ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ&ΣΙΑ Ε.Ε.προσέφερε από την Ομάδα Β τα είδη με α/α 43 και 44 τα οποία γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (18) ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε..προσέφερε τα είδη με α/α 121,146,161( ) και από την Ομάδα Β' τα είδη με α/α 8 και 49.Ολα τα είδη γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (19) STERILE HELLAS A.E. προσέφερε τα είδη με α/α 110,111,161( ),167 και από την Ομάδα Β' τα είδη με α/α 8 και 26. Το είδος (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Το είδος (167) απορρίπτεται λόγω διαστάσεων. Από την Ομάδα Β' το είδος (8) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP Η εταιρεία με α/α (20) BAXTER HELLAS Ε.Π.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 145,146 και από την Ομάδα Β' τα είδη 1,12 και 49. Το είδος (1) της Ομάδας Β απορρίπτεται γιατί το προσφερόμενο είδος είναι διαφορετικό από το ζητούμενο. Η εταιρεία με α/α (21) DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ προσέφερε τα είδη με α/α 71,72,103,104,119,120, ,130,138,154,161( ),165( ), 166( ) και 167( ) και από την Ομάδα Β' τα είδη 8,25-28 και 30. Το είδος (119) απορρίπτεται λόγω διαστάσεων. Το είδος (120) απορρίπτεται λόγω διαφοράς της προσφερόμενης διάστασης από αυτή της ζητούμενης. Το είδος (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Από την Ομάδα Β' το είδος (8) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Το είδος με α/α (27) απορρίπτεται γιατί δε διαθέτει 2 τεμάχια. Το είδος με α/α (28) απορρίπτεται γιατί, όπως φαίνεται από το δείγμα, κατά την εφαρμογή του είδους το αυτοκόλλητο κολλά στα γάντια και συνεπώς είναι δύσχρηστο στην εφαρμογή του. Η εταιρεία με α/α (22) Λ.ΚΑΝΕΛΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 4,11-14,29,35,71,73,74,102, , ,119,120,122,130, ,143,163( & ),167 και από την Ομάδα Β' το είδος 25. Το είδος με α/α (119) απορρίπτεται λόγω διάστασης. Το είδος (120) απορρίπτεται λόγω διαφοράς της προσφερόμενης διάστασης από αυτή της ζητούμενης. Η εταιρεία με α/α (23)COLOPLAST ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε προσέφερε τα είδη με α/α 19 και

7 Το είδος με α/α (52) απορρίπτεται γιατί οι βάσεις δεν είναι κοβόμενες. Το είδος με α/α (53) απορρίπτεται γιατί δεν έγιναν αποδεκτές οι βάσεις. Το είδος με α/α (55) απορρίπτεται γιατί οι σάκοι είναι αδιαφανείς. Το είδος με α/α (58) απορρίπτεται λόγω διαμετρήματος. Το είδος με α/α (61) απορρίπτεται γιατί οι βάσεις δεν είναι κοβόμενες. Το είδος με α/α (62) απορρίπτεται γιατί δεν έγιναν αποδεκτές οι βάσεις. Το είδος με α/α (67) απορρίπτεται γιατί οι βάσεις δεν είναι κοβόμενες. Το είδος με α/α (68) απορρίπτεται γιατί δεν έγιναν αποδεκτές οι βάσεις. Η εταιρεία με α/α (24) ARITI A.E.προσέφερε τα είδη με α/α 20, 21 και 135 και από την Ομάδα Β' τα είδη και 50. Το είδος με α/α (16) γίνεται αποδεκτό για τον κωδικό DPNE9009. Από τα υπόλοιπα είδη, απορρίπτεται το είδος με α/α (135) γιατί δεν έχει συνδετικό ελεγχόμενης αναρρόφησης ούτε υποδοχές θηλυκό-θηλυκό-αρσενικό. Το είδος με α/α (14) απορρίπτεται γιατί δεν αναφέρεται εάν προσφέρεται σε κασέτα, σετ έτοιμο προς χρήση.δεν προκύπτει ούτε από το Prospectus κάτι τέτοιο. Το είδος με α/α (15) απορρίπτεται γιατί τα φίλτρα δεν είναι από τη ζητούμενη τριχοειδική μεμβράνη.επίσης δεν αναφέρει η εταιρεία ότι χορηγεί τον απαραίτητο αριθμό μηχανημάτων για την κάλυψη όλων των αναγκών της ΜΕΘ. Το είδος με α/α (17) απορρίπτεται γιατί η σύνθεση των διαλυμάτων δεν περιέχει γαλακτικά.για τον ίδιο λόγο απορρίπτεται και το είδος με α/α (50) Η εταιρεία με α/α (25) ST JUDE MEDICAL-SJM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ προσέφερε το είδος με α/α 131 το οποίο απορρίπτεται γιατί είναι διαφορετικό από το ζητούμενο. Η εταιρεία με α/α (26) ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 113 και 168 τα οποία γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (27) BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 8,10α,11-13,22,29,40,69-72, ,126,127,138,154,158,160,161( ), 162( ) και από την Ομάδα Β' τα είδη 8 & 25. Το είδος (119) απορρίπτεται γιατί είναι μικρότερο, όπως διαπιστώθηκε από το δείγμα. Το είδος με α/α (154) απορρίπτεται γιατί δεν είναι διαφανής. το είδος με α/α (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Στην Ομάδα Β' το είδος (8) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Η εταιρεία με α/α (28) NEPHROTECH A.E. προσέφερε τα είδη της Ομάδας Β' με α/α 14 και 50 τα οποία γίνονται αποδεκτά.

8 Η εταιρεία με α/α (29) ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.προσέφερε τα είδη με α/α 30,37(α-ε),38,40-42,145,161( ),162( ), 165( ) και από την Ομάδα Β' τα είδη 8 και 9. Το είδος με α/α (30) απορρίπτεται γιατί είναι διαφορετικό από το ζητούμενο. Το είδος με α/α (38) απορρίπτεται γιατί όπως φαίνεται από το δείγμα το προσφερόμενο είναι διαφορετικό από το ζητούμενο είδος. Το είδος με α/α (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Από την Ομάδα Β' το είδος με α/α (8) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Η εταιρεία με α/α (30) SCIBA MEDICA Α.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 103,104,109,145 και 169. Το είδος (109) απορρίπτεται γιατί δεν τεκμηριώνονται οι ζητούμενες προδιαγραφές όσον αφορά το υλικό, την ακτινοβολία, τη διάμετρο. Το είδος (169) απορρίπτεται γιατί δεν πληροί τις απαιτούμενες διαστάσεις. Η εταιρεία με α/α (31) ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ προσέφερε τα είδη με α/α ,146 και από την Ομάδα Β' τα είδη με α/α 47,48 και 49. Το είδος με α/α (49) της Ομάδας Β' απορρίπτεται γιατί δεν πληροί τις προδιαγραφές βάσει του δείγματος, το οποίο προσκομίστηκε. Η εταιρεία με α/α (32) MILONAS HEALTH A.E. προσέφερε τα είδη με α/α 110,111, ,163( ), 167 και από την Ομάδα Β' τα είδη 26 & 27. Το είδος (147) απορρίπτεται γιατί δεν είναι επικαλυμμένο με προπυλένιο ούτε έχει μεγέθη. Το είδος (148) απορρίπτεται γιατί δεν πληροί τις ζητούμενες προδιαγραφές όσον αφορά τη σήμανση και την επικάλυψη. Το είδος (149) απορρίπτεται γιατί προσφέρεται είδος διαφορετικό από το ζητούμενο. Το είδος (150) απορρίπτεται γιατί προσφέρεται είδος διαφορετικό από το ζητούμενο. Το είδος (151) απορρίπτεται γιατί δεν έχει φίλτρο Ventex Valve. Από την ομάδα Β' απορρίπτεται το είδος (27) γιατί δε διαθέτει 2 τεμάχια. Η εταιρεία με α/α (33) ARETEION MEDICALS A.E. προσέφερε τα είδη με α/α 15-18,23, ,112,131,132,142,146,154,161( ),162( ), 163( ), 161( ), 166( ),167,169 και από την Ομάδα Β' τα είδη με α/α 3,4,8,26,27,28,31 και 49. Το είδος με α/α (131) απορρίπτεται γιατί το προσφερόμενο είναι διαφορετικό από το ζητούμενο. Το είδος με α/α (146) απορρίπτεται γιατί δεν αναφέρει χρόνο διάρκειας 7 ημερών.

9 Το είδος με α/α (163) απορρίπτεται γιατί η διάσταση είναι μικρότερη από τη ζητούμενη. Από την Ομάδα Β' Το είδος με α/α (3) απορρίπτεται γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ελεγχόμενης αναρρόφησης. Το είδος με α/α (4) απορρίπτεται γιατί τόσο η τεχνική περιγραφή όσο και το Prospectus δεν παραπέμπουν στο ζητούμενο είδος. Το είδος με α/α (26) απορρίπτεται γιατί δεν τεκμηριώνονται οι ζητούμενες προδιαγραφές. Το είδος με α/α (27) απορρίπτεται γιατί δεν τεκμηριώνονται οι ζητούμενες προδιαγραφές. Το είδος με α/α (28) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ετικέτα αναγραφής στοιχείων ούτε εγκοπή ούτε περιμετρική αυτοκόλλητη ταινία. Το είδος με α/α (31) απορρίπτεται γιατί η διάσταση είναι μικρότερη από τη ζητούμενη και γιατί δεν έχει πλάγιες τρύπες στα άκρα. Το είδος με α/α (49) απορρίπτεται γιατί δεν αναφέρεται καμία διάρκεια παραμονής ούτε αρνητική πίεση για αρτηρία. Η εταιρεία με α/α (34) SANIMED-ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ&ΣΙΑ Ε.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 38,119,120,138,147,151,161( ),162( ) και από την Ομάδα Β' τα είδη με α/α 8,9,25 και 48. Το είδος με α/α (119) απορρίπτεται γιατί προσφέρεται είδος διαφορετικό από το ζητούμενο. Το είδος με α/α (120) απορρίπτεται γιατί προσφέρεται είδος διαφορετικό από το ζητούμενο. Το είδος με α/α (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Από την Ομάδα Β' Το είδος με α/α (8) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Η εταιρεία με α/α (35) JOHNSON & JOHNSON HELLAS ΑΕΒΕ προσέφερε το είδος με α/α 43 της Ομάδας Β' το οποίο γίνεται αποδεκτό. Η εταιρεία με α/α (36) SHAT-Α.ΒΛΑΧΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. προσέφερε το είδος με α/α 73 της Ομάδας Α' το οποίο γίνεται αποδεκτό. Η εταιρεία με α/α (37) ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 15 και 16 της Ομάδας Β' τα οποία γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (38) PAUL HARTMANN HELLAS A.E. προσέφερε τα είδη με α/α 120,137,165( ),167 και από την Ομάδα Β' τα είδη με α/α 26,30 και 48. Το είδος με α/α (165) απορρίπτεται γιατί δεν ατομική συσκευασία. Από την Ομάδα Β' το είδος με α/α (30) απορρίπτεται γιατί δεν έχει απολυμαντική ούτε ενυδατική δράση. Το είδος με α/α (48) απορρίπτεται γιατί δεν είναι, όπως ζητείται, πετσέτες θερμαινόμενες.

10 Η εταιρεία με α/α (39) ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α (39),(40) και (154) τα οποία γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (41) ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.προσέφερε το είδος με α/α (78) το οποίο γίνεται αποδεκτό. Η εταιρεία με α/α (42) EPIMED Ε.Π.Ε.προσέφερε το είδος με α/α (168), το οποίο γίνεται αποδεκτό. Η εταιρεία με α/α (43) Ε&Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α 6,9,30,40,91,145,147,148,149,150,151,162( ),166( ),168,169 και από την Ομάδα Β' τα είδη με α/α 9 και 12. Από την Ομάδα Α το είδος με α/α (9) απορρίπτεται γιατί δε γίνεται αναφορά για ηχητική προειδοποίηση. Το είδος με α/α (30) απορρίπτεται γιατί είναι διαφορετικό από το ζητούμενο. Η εταιρεία με α/α (44) ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. προσέφερε τα είδη με α/α και από την Ομάδα Β' το είδος με α/α 46. Το είδος με α/α (55) απορρίπτεται λόγω διάστασης. Το είδος με α/α (57) απορρίπτεται γιατί ζητάμε οι σάκοι να είναι αδιαφανείς και είναι διαφανείς. Το είδος με α/α (58) απορρίπτεται λόγω διάστασης των σάκων αλλά και γιατί είναι διαφανείς ενώ ζητείται να είναι αδιαφανείς. Η εταιρεία με α/α (45) ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.προσέφερε τα είδη με α/α 23,43,44,45,135,142,146,152,153,161( ),162( ),163( ) και από την Ομάδα Β' τα είδη με α/α 1,8,9 και 49. Το είδος με α/α (43) απορρίπτεται λόγω χωρητικότητας.ακόμη, δεν αναφέρεται η δραστική ουσία που σχετίζεται με το μικροβιοκτόνο σύστημα ούτε έχει βαλβίδα μη επιστροφής. Το είδος με α/α (44) απορρίπτεται γιατί δεν έχει μικροβιοκτόνο σύστημα ούτε βαλβίδα μη επιστροφής. Το είδος με α/α (45) απορρίπτεται γιατί δεν έχει μικροβιοκτόνο σύστημα ούτε βαλβίδα μη επιστροφής. Το είδος με α/α (135) απορρίπτεται γιατί ο σωλήνας έχει μέγεθος μικρότερο από το ζητούμενο και γιατί δεν είναι αποστειρωμένος. Το είδος με α/α (161) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP. Από την Ομάδα Β' το είδος με α/α (1) απορρίπτεται γιατί δεν ταιριάζει στις ήδη υπάρχουσες αντλίες. Το είδος με α/α (8) απορρίπτεται γιατί δεν έχει ενδιάμεσο STOP.

11 Το είδος με α/α (49) απορρίπτεται γιατί δεν πληροί τις προδιαγραφές βάσει του δείγματος, το οποίο προσκομίστηκε. Η εταιρεία με α/α (46) KALTEQ A.E.προσέφερε τα είδη με α/α 122,123,124 και 130 τα οποία γίνονται αποδεκτά. Η εταιρεία με α/α (47) ENVIVO A.E. προσέφερε τα είδη με α/α 30,38,43,44,45,144,147,151 και 167. Το είδος με α/α (30) απορρίπτεται γιατί είναι διαφορετικό από το ζητούμενο. Το είδος με α/α (151) απορρίπτεται γιατί δεν αναφέρεται εάν έχει φίλτρο Ventex-Valve. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.Χριστοδούλου Μαρία 2.Μίχου Αθηνά 3.Τσατζαλή Χαρίκλεια 4.Γεωργαντζά Ολγα 5.Κουφοπούλου Ανδριανή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Η επιτροπή αφού προέβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα