ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη , , , και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βαθμό Ασφαλεία: Να διατρθεί μέχρι: Βαθμό Προτεραιόττα: Αθήνα, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.12/58525/Β3 Ταχ. Δ/νσ : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλ : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πλροφορίε : Γ.Κρικών Τλέφωνο : FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: διδακτικών βιβλίων για τα ακαδμαϊκά έτ , , , και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντα υπόψ : 1.Τι διατάξει : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλισ τ ποιόττα των σπουδών και διεθνοποίσ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 195), όπω τροποποιήθκε με τν παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159) β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσία για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 (Α 98)) γ) τ υπ αριθ. Φ.12.1/76244/Β3/ υπουργική απόφασ (Β 957) δ) τ υπ αριθ. Φ.12/83556/Β3/ κοινή υπουργική απόφασ (Β 1681) ε) τ υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ κοινή υπουργική απόφασ (Β 1915) 2.Το γεγονό ότι από τι διατάξει τ απόφασ αυτή δεν προκαλείται πρόσθετ δαπάν πέραν του ποσού των που έχει προβλεφθεί στν υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ κοινή υπουργική απόφασ (Β 1915) 3.Το αριθ. 2/2013 πρακτικό τ επιτροπή κοστολόγσ διδακτικών βιβλίων

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Εγκρίνουμε τι τιμέ κοστολόγσ ανά αντίτυπο, όπω καθορίστκαν στο Πρακτικό 2/2013 τ Διδακτικών Βιβλίων των Ε.Ι. και Ε.Α, των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών βιβλίων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθκαν από τι Γενικέ Συνελεύσει Τμμάτων των Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 όργανο των Ε. για τν δωρεάν διανομή του στου φοιττέ κατά τα ακαδμαϊκά έτ , , , και , ω εξή:

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 3630 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Ευάγγελο Ηρ. Σουφλερό ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4412 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4417 Συγκριτική σπουδή τ εκπαίδευσ: Θεωρήσει, ζτήματα, διεθνεί εκπαιδευτικέ τάσει και πολιτικέ Δμήτρ Ματθαίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4418 Θεατρικοί Διάλογοι Ανθολόγιο Μπελιέ Ερρίκο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4419 Ντον Ζουάν 6070 Μολιέρο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4420 Λοκαντιέρα 6683 Κάρλο Γκολντόνι ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσ Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ Πετροπούλου Γαρυφαλλιά, Ασβεστά Στυλιανή ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Υ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 39

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4428 Ενδοοικογενειακή βία 7631 Μαρία Δμοπούλου- Λαγωνίκα,Γιώτα Κατσίκ,Μπαϊτζά ρ Μαρντικιάν- Γαζεριάν ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4432 Ιστορικέ, Ιστορικέ, φιλοσοφικέ και ψυχολογικέ όψει τ θεωρία τ λογοτεχνία τον 20ό αιώνα [The Cambridge History of Literary Criticism, τόμ. 9] Knellwolf, C., C. Norris (επιμ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ ΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4433 Η θεολογία τ εικόνα στν ορθόδοξ εκκλσία Ουσπένσκυ, Λεωνίδα ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒ ΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4434 Χρονογραφία Θεοφάν ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒ ΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4435 Συγκριτική Λαογραφία Β' 5885 Πούχνερ, Βάλτερ ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒ ΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4436 Ποιμαίνοντε μετ' επιστήμ Θερμό, π.βασίλειο ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒ ΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4437 Μεγαλώνοντα μέσα στν ελλνική οικογένεια Γιωσαφάτ, Ματθαίο ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒ ΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 2 από 39

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4441 Θεωρτικέ υπχήσει και μουσικέ κλίμακε Γργορίου του Πρωτοψάλτου Εμμανουήλ Γιαννόπουλο University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4442 Ελλνοιταλικό εικονογραφμένο γλωσσάριο ανατομία του ανθρώπου Μαρία Μυρωνίδου - Τζουβελέκ, Ελέν Κασάπ University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4443 Βοτανική. Μορφολογία και ανατομία φυτών Τόμο Α Αρτέμιο Μποζαμπαλίδ University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4448 Αναλυτική χμεία και ενόργαν ανάλυσ στον τομέα τ διατροφή Γεώργιο Βλάτσιο University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4449 (ΛΒ 1) Τυπικόν Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4450 (ΕΣ 39) Η Συμπροσευχή με του Ετεροδόξου κατά τν Ορθόδοξ ΘεολογικήΠαράδοσ Γρ. Λαρεντζάκ, Κων.Σκουτέρ, Βλ.Φειδά Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4451 Αλλο λόγο Φοίβο Γκικόπουλο University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4452 Lezioni di morfologia II Grazia Crocco Galeas University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 3 από 39

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4453 Συλλογή πατερικών κειμένων Κρικών Χρίστο Θ. University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4454 Κιθάρα, αρμονία, συνοδεία Παπαματθαίου Στέλλα University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4455 Τα πολλαπλά νοήματα τ τεχνολογία Pacey Arnold University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4456 Ο τεχνολογικό χαρακτήρα τ πόλ Hard Mikael, Misa Thomas University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4457 Τριφασικά Κυκλώματα, Θεωρία και Εφαρμογέ Μπιτζιών Βασίλειο ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4458 Ιατροδικαστική Ψαρούλ Δμήτριο Κ. University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4459 Μοντερνισμό και "παράδοσ" Αντών Κωτίδ University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Τεχνολογίε επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων Οδγό χρήσ τ ιατρική βιβλιογραφία Αρβανιτογιάνν Ιωάνν, Στρατάκο Αλέξανδρο G. GORDON, R. DRUMMOND, M. MAUREEN, C. DEBORAH University Studio PressΕ. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Σελίδα 4 από ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4472 Μαθματικά Χρματοδότσ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4475 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Θεόδωρο Παπαδόγγονα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝ ΑΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4476 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Θεόδωρο Παπαδόγγονα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝ ΑΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4477 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η-Υ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4478 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4479 Πρακτικό Οδγό Οικονομική Ανάλυσ Μουστάκ Βασίλ ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4480 Εισαγωγή στν Ανάλυσ Διαστμάτων-Interval Analysis Γράψα Θεοδούλα ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4483 Το θέατρο των πγών και νοσταλγία τ καταγωγή Στεφανοπούλου Μαρία ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&Σ ΙΑΣ Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 5 από 39

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4484 Ελευθερία και Ιστορία Θανάσ Γκιούρα Πεδιώτ Ελέν και ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4485 Η οικονομική λειτουργία του χρματιστρίου Πολ Λαφάργκ Πεδιώτ Ελέν και ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4486 Εισαγωγή στ φιλοσοφία Θεοδωρακόπουλ ο Ιωάνν Ν. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&Σ ΙΑΣ Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4487 Κριτική ιστορία του μαρξισμού Κοστάντσο Πρέβε Πεδιώτ Ελέν και ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4488 Κοινωνική ασφάλισ 2340 Βασίλ Μνακάκ Πεδιώτ Ελέν και ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4489 Η ουσία του Χριστιανισμού Ludwig Feuerbach (Λουδοβίκο Φόυερμπαχ), μετάφρασεπιμέλειαπρόλογο: Θανάσ Γκιούρα Πεδιώτ Ελέν και ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4490 Οι μεγάλοι σοφιστέ στν Αθήνα του Περικλή Romilly Jacqueline de ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 6 από 39

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4491 Προβλήματα τ αρχαία ελλνική δμοκρατία Romilly Jacqueline de ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4492 Ευριπίδ Martin Hose ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4493 Ομήρου Οδύσσεια Jasper Griffin ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4494 Βιργιλίου Αινειά Gransden K. W. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4495 Ο Θουκυδιδ και διαμόρφωσ τ ιστορία Greenwood Emily ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4496 Το όγδοο βιβλίο τ Παλατινή ανθολογία Βερτουδάκ Π. Βασίλειο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 7 από 39

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4497 Ηθική και Δμοκρατία Πανταζάκο Ν. Παναγιώτ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4498 Βυζαντινή φιλοσοφία και εικονολογία Αραμπατζή Γεώργιο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4499 Έντυπα μέσα επικοινωνία και λαϊκό πολιτισμό Αλεξιάδ Μνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4500 Νεολιθικό πολιτισμό Καραλή Ιουλία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4502 Συνοπτική ιστορία τ αρχαία Ελλάδα S. B. Pomeroy ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4504 Οδγό για το αρχαίο Ελλνικό και Ρωμαϊκό θέατρο από το πανεπιστήμιο του Cambridge Michael Walton&Mariann e McDonald ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ &ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 8 από 39

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4505 ΜΗΔΕΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4508 Τί είναι αντισμιτισμό; Πιέρ-Αντρέ Ταγκυέφ 4509 Οι μ κανονικοί Φουκώ Μισέλ 4510 Εμπορική Νομοθεσία Μαρίνο Μιχάλ- Θεόδωρο ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&Σ ΙΑΣ Ε ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&Σ ΙΑΣ Ε ΔΙΚΑΙΟ&ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ&Ε ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4516 Εισαγωγή στν Κλασική Αρχαιολογία - Βασικέ Αρχέ και Επισκόπσ τ Αρχαία Ελλνική Τέχν 11ο-4ο αι Στεφανάκ Μανόλ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4517 Οι σχολαστικοί - Η καθολική φιλοσοφία Μπέρτραντ Ράσσελ ΑΙΚ. ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 9 από 39

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4519 Σύγχρον Λογιστική- Τόμο Β' Μπατσινίλα Επαμεινώνδα,Πα τατούκα Κυριάκο Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4520 Εταιρική Εικόνα Παπατριανταφύλ λου Γεώργιο ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4521 Εργασιακή Ψυχολογία Γαλανάκ Μιχάλ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4523 Σύστμα Εθνική Λογιστική Σκούντζο Θεόδωρο, Διακομιχάλ Μιχάλ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4524 Περιβαλλοντική ψυχολογία Canter David University Studio PressΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4525 Ο ΛΑΚΑΝ,ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ, Η ΕΙΚΟΝΑ 2411 JACQUES AUBERT ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4526 Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4527 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4528 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2450 ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 10 από 39

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4530 Το MATLAB στν Υπολογιστική Επιστήμ και Τεχνολογία Charles F. Van Loan&K-Y Daisy Fan DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4531 Aquarobics Κακογιαννάκ Ευρώπ ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗ Σ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4532 Μακροοικονομική Blanchard Olivier Εισαγωγή στο Αρχικείμενο Λαϊκισμό και εκσυγχρονισμό Οικονομετρία, Αρχέ και Εφαρμογέ Genette Gerald Ο Φάουστ του Γκαίτε Ορθοκωστά Πανταζόπουλο Ανδρέα Gujarati Θεοδωρακόπουλ ο Ιωάνν Βαλτινό Θανάσ Εκδόσει Επίκεντρο Ε. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&Σ ΙΑΣ Ε ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&Σ ΙΑΣ Ε ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Ε. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&Σ ΙΑΣ Ε ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&Σ ΙΑΣ Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 11 από 39

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4548 Νέον Μουσικόν Εορτολόγιον Καλομοίρ Δμήτριο ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ Μ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4549 Αγγλοελλνικό και ελλνοαγγλικό λεξικό λογιστική Κάντζο Κωνσταντίνο ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4550 Η Πράσιν Κρίσ Τομέ ήθου και χώρου Ζαμπετάκ Ιωάνν, Νάντσου Θεοδότα, Γκόγκου Αντωνία, Φατούρου Χριστίνα, Κουντουρά Λίνο Επιμ. Τσουκαλά Κυριακή, Τερζόγλου Νικόλαο-Ίων, Παντελίδου Χαρίκλεια ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ Εκδόσει Επίκεντρο Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4555 ΕΠΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡ ΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &ΤΕΧΝΩΝ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 12 από 39

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4566 Σατυρικά Χουρμουζιάδ, Νίκο Χ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ ΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΔΡΥΤΗΣ:ΣΧΟΛ Η ΜΩΡΑΙΤΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4567 Μελωδικέ Ασκήσει (σολφέζ) Χάρ Κουρή ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4568 Λεξικό των -ισμών Cirlot Juan - Eduardo ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4569 Πολιτικό λόγο και τλεόρασ Δελγκιαούρ Αναστασία Εκδόσει Επίκεντρο Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4570 νεολαία.www.δμόσιο χώρο Επιμέλεια: Τσουκαλά Κ., Παντελίδου Χ. Εκδόσει Επίκεντρο Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4572 Εθνικισμό και λαϊκισμό στ νεοελλνική μουσική Μάρκο Τσέτσο ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4573 Ορια και σχέσει Δμόσιου και Ιδιωτικού Συλλογικό ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4585 Δίκτυα Υπολογιστών B. Forouzan, F. Mosharraf ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙ ΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 13 από 39

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4588 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5507 Π.Ν.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, Π.Δ.ΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ ΩΝ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4590 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CNC/CAM/CAE ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Π.Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ ΩΝ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4597 ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4598 ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4602 ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΔΔΑΣ 499 ΟΝΤΟΝ ΒΑΛΕ ΜΠΟΥΚΟΥΜΑ ΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4608 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΛΙΑ ΒΟΝΤΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μαρίν Σπύρο&Σία Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4609 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Α ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ Μαρίν Σπύρο&Σία Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4610 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΡΑΫΜΟΝ ΑΡΟΝ ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ& ΣΙΑ ΕΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4615 Πεζογραφήματα Γιώργο Χειμωνά ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 14 από 39

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4617 Λόγο και επικοινωνία στν εκπαιδευτική πράξ Πέτρο Μπερερή,Εύ Τρούκ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4618 Η αφήγσ ω εργαλείο μάθσ στν Περιβαλλοντική Εκπαίδευσ Ευαγγελία Αγγελίδου,Τασού λα Τσιλιμέν ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4620 Μαθήματα Φωντική Γεώργιο Ψαρουδάκ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Μπορώ και με τα μάτια μου Ιστορίε για να ονειρεύεσαι... Παιχνίδια για να μεγαλώνει Βασίλ Κουρμπέτ,Μαρι άννα Χατζοπούλου Δάφν Φιλίππου,Πόλα Καραντάνα ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4627 Θέματα Ψυχοδυναμική και Ψυχοκοινωνική Παιδοψυχιατρική Συλλογικό ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4628 Εφαρμοσμέν Στατιστική Δμήτριο Νικ. Πετρίδ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4629 Ο θαυμαστό κόσμο του βρέφου Ντέσμοντ Μόρι ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 15 από 39

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4630 Επάγγελμα μωρό Κατανοώντα το βρέφο σα Κατανοώντα το παιδί σα Το κιβώτιο του μοντέρνου Μπερτράν Κραμέρ Λίζα Μίλερ Ηλέκτρα Εισαγωγή στ Σμειολογία Ντέμπορα Στάινερ Κωνσταντίνο Πατέστο Σοφοκλή Μετάφρασ: Γιώργο Χειμωνά Μαρία Χαλεβελάκ X ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4637 Ζτήματα επικοινωνία Ερευντικό Πανεπιστμιακό Ινστιτούτο Εφρμοσμέν Επικοινωνία ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 16 από 39

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4638 Ζτήματα επικοινωνία Ερευντικό Πανεπιστμιακό Ινστιτούτο Εφρμοσμέν Επικοινωνία ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Το κατά Ισούν Ευαγγέλιον Ζαν Ζενέ, οι ανομολόγτε αλήθειε Ζοζέ Σαραμάγκου Ιβάν Γιαμπλόνκα 4642 Η Δεσποινίδα Ίβο Άντριτ 4643 Ο διχασμένο εαυτό Ρόναλντ Λαινγκ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ&ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι Δεξιόττε συμβουλευτική στο χώρο τ εργασία ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρόμπερτ ντε Μπορντ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 17 από 39

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4652 Έλλνε ποιτέ του μεταιχμίου ( ) Ευριπίδ Γαραντούδ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η κοινωνία τ ενμέρωσ Ο χειροτέχν του αίματο Τα μέσα επικοινωνία στον 21ο αιώνα Γιώργο Πλειό Τλέμαχο Μουδατσάκι Επιμέλεια- Εισαγωγή- Μετάφρασ: Στέλιο Παπαθανασόπου λο ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4656 Το βάσανο τ Ιστορία Ομούτ Οζκιριμλί,Σπύρο Σοφό ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4661 Κουκλοθέατρο Μαγουλιώτ Απόστολο Ν., Τσιλιμέν Τασούλα Δ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4662 ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΊΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 18 από 39

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4663 Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρική Β Τσιάντ Γιάνν,Μανωλό πουλο Σωτήρ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ-Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚ.Π ΑΠΑΣΤΑΘΗΣ,ΑΡΧΙ Μ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(ΚΑΡΑΓΙ ΑΝΝΗ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ" ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ" ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚ Η Χ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 19 από 39

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Lester R. Bittel ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ" ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ" ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚ Η ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ&ΣΥ ΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚ Η Ε.Π.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4676 Εισαγωγή στ Χρματοοικονομική Λογιστική Χρήστο Τσιτσάκ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 20 από 39

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4684 Η επινόσ τ ετερόττα Τσουκαλά Κωνσταντίνο ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4686 Χώρο, Φώ και Λόγο Μιχάλ Πιερή ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4687 Η τέχν τ γραφή στον 20ό αιώνα Ζήρα Αλέξ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4689 Η Γαλλία του θεάτρου και του πολέμου Αλέκο Λιδωρίκ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4691 Η ζωή και ο θάνατο του Κρισναμούρτι Μαίρ Λάτιεν X ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4693 Μαθματικά Οικονομικών&Διοικτικώ ν Επιστμών Ευάγγελο Χ. Φούντα Βαρβαρήγου Μαρκέλλα ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4694 Εμβρυολογία Αγγελοπούλου Ρ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4695 [Προγμένα Συστήματα και Υπρεσίε Πλροφορική στο Χώρο τ Υγεία] Αθνά Λαζακίδου ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 21 από 39

24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4696 Στ σιγή του νου Κρισναμούρτι ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4697 Κλινική Δερματολογία Fitzpatrick T., Johnson R., Wolff K., Suurmond D. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4698 Γραμμική Άλγεβρα Δμήτρ Γεωργίου, Ιωάνν Κούγια, Θανάσ Μεγαρίτ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4699 Εισαγωγή στ Μικροβιολογία Tortora Gerard J.,Funke Berdell R.,Case Christine L. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4701 LehningerΒασικέ Αρχέ Βιοχμεία Nelson D., Cox M. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4704 Ανατομική του Ανθρώπου Δομή και Λειτουργία Μπαλτόπουλο Π. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4705 Παθολογική Ανατομική ΙΙ Bocker, Denk, Heitz BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 22 από 39

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4706 Η απελευθέρωσ των ζώων Peter Singer ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣ ΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4711 Η editio princepts (1577) των ελλνικών πρακτικών τ Συνόδου Φερράρα Φλωρεντία Ευαγγελία Ν. Αμοιρίδου Ιωάνν Καραδέδο ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4715 Γλώσσα Γούτσο Διονύσ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4716 Η στροφή τ κοινωνική σκέψ στι επιστήμε τ πολυπλοκόττα Γεωργοπούλου Παναγιώτα ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4717 Θεωρία τον φόρων και φορολογική πολιτική Τάτσο Νίκο ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 4718 Ο ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 4001 ΜΠΗΒΟΡ ΑΝΤΟΝΥ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 23 από 39

26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ι ΚΑΙ Ε. Αίτσ Τίτλο Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέα Εκδόσει ISBN Έτο Διανομή Είδο Αίτσ 4719 Ο άνθρωπο, το θικό ζώο Wright Robert ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 3207 Handbook of Obesity Surgery Mervyn Deitel, Michel Gagner, John Dixon, Jacques Himpens, Atul Madan ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 3903 Χειρουργική Δ.Κ. ΒΩΡΟΣ 3997 Χειρουργική (επίτομο) Δ.Κ. ΒΩΡΟΣ 4025 Τοξικολογία (επίτομο) ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 24 από 39

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Επιστήμη των Υπολογιστών Computer Science 1. 003 BRI ΜΤΦ, Briggs John 1945, Ο ταραγμένος καθρέφτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΦΕΚ Β 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΦΕΚ Β 2660 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 ΦΕΚ Β 1938 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥ Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ, ΒΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞ.ΑΡΙΘ.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞ.ΑΡΙΘ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞ.ΑΡΙΘ. 1 ABENSOUR L. HISTOIRE GENERALE DU FEMINISME 11 2 ΑΓΑΠΗΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 3 3 ADELPHOTIS ARAHOVITON KARY CONVENTION AND

Διαβάστε περισσότερα

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ" ΤΕΥΧΟΣ 6 // ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 www.moraitis.edu.gr Αποτελέσματα 2010 Γενικό Λύκειο: Επέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: 70 στους 73, δηλαδή 96%, από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 40 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 141 - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2015 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ.: 210 52.45.310 Βράβευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 enimerotiko XII_enimerotiko XII 27/6/13 9:23 π.μ. Page 1 EKΔOΣEIΣ Π ATA K H ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Möbius 2000 στην κατηγορία «Πολιτισμός».

Επίσης, κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Möbius 2000 στην κατηγορία «Πολιτισμός». ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟΥ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: pentazou@yahoo.com Βιογραφικό Ιστορικός με ειδίκευση στη συγγραφή και τον σχεδιασμό διαδραστικών σεναρίων. Πτυχίο Ιστορίας (με κατεύθυνση Νεότερη Ελληνική Ιστορία) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007 Επιμέλεια Γεώργιος Δ. Καψάλης Απόστολος Ν. Κατσίκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

Σαν το βιβλίο, να φεύγεις σε μέρη μακρινά, φρεγάτα καμιά δεν υπάρχει. Kι ούτε κανένας κέλητας καλπάζει όπως σελίδα ποίησης που συναρπάζει

Σαν το βιβλίο, να φεύγεις σε μέρη μακρινά, φρεγάτα καμιά δεν υπάρχει. Kι ούτε κανένας κέλητας καλπάζει όπως σελίδα ποίησης που συναρπάζει κατάλογος 2014 Σαν το βιβλίο, να φεύγεις σε μέρη μακρινά, φρεγάτα καμιά δεν υπάρχει. Kι ούτε κανένας κέλητας καλπάζει όπως σελίδα ποίησης που συναρπάζει Έμιλι Ντίκινσον, 1873 Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

"Μαύρες" οι εκπτώσεις για την τοπική αγορά

Μαύρες οι εκπτώσεις για την τοπική αγορά ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5668 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012 Γρεβενά "Μαύρες" οι εκπτώσεις για την τοπική αγορά Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΦΕΚ Β 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές :

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_eis.aspx http://www.infolibraries.gr Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

BIBΛIOΦIΛIKA NEA. *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1- ) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

BIBΛIOΦIΛIKA NEA. *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1- ) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας BIBΛIOΦIΛIKA NEA 118η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN ΜΕΓΑΛΗ TΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΩPA 19:00 AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ KAPYTΣH 8 Τα βιβλία εκτίθενται από την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου Ο Απολογισμός, του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος αποτελεί μια ξεχωριστή έκδοση, που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 23 και περιελάμβανε την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα