Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης"

Transcript

1 Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Αναπνευστική αλκάλωση Ελένη Μάνου Νεφρoλόγος, Επιμελήτρια Β Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 1. Εισαγωγή Η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα (PaCO 2 ) αντανακλά την ισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της αποβολής του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) από τον οργανισμό και στα υγιή άτομα, διατηρείται μέσα σε στενά όρια. Ο ορισμός της αναπνευστικής αλκάλωσης (ΑΑ) εμπεριέχει τη μεταβολή αυτού του μεγέθους, με μείωσή του σε άλλοτε άλλα επίπεδα, διαταραχή που ονομάζεται διεθνώς υποκαπνία. Η τριάδα της χαμηλής PaCO 2, του υψηλού ph και της σντιρροπιστικής μείωσης των επιπέδων των διττανθρακικών (ΗCO 3 ) του αίματος συνιστά την οντότητα της ΑΑ. Με βάση τον παρακάτω απλό (περιγραφικό τύπο) φαίνεται ότι, η PaCO 2 είναι ανάλογη του λόγου: παραγωγή CO 2 /αποβολή CO 2 + εισπνεόμενο CO 2. Εφόσον όμως ο όγκος του CO 2 που εισπνέει θεωρείται αμελητέος και η μείωση της παραγωγής CO 2 αποτελεί σπάνιο αίτιο υποκαπνίας, η βασική αιτία της πρωτοπαθώς μειωμένης PaCO 2 είναι η αυξημένη αποβολή του CO 2, που οφείλεται στην αύξηση του κυψελιδικού αερισμού. Η υποκαπνία ή ΑΑ, ακόμα κι αν είναι εκσεσημασμένη, είναι συνήθως καλά ανεκτή από τον πάσχοντα, αποτελεί την πλέον συνήθη διαταραχή σε νοσοκομειακούς βαρέως πάσχοντες ασθενείς και ίσως να έχει καταγραφεί, όχι πάντα ορθά, ως η πλέον «καλοήθης» οξεοβασική διαταραχή. Τα αίτια της ΑΑ είναι πολλά, με συχνότερη και σοβαρότερη αιτία την υποξαιμία (μειωμένη παροχή Ο 2 στους ιστούς). Αυτή αποτελεί και την πλέον επείγουσα κατάσταση που χρήζει αντιμετώπισης, ώστε στη συνέχεια να αποκαθίσταται και το σκέλος της ΑΑ που είναι απότοκο της υποξαιμίας. 145

2 2. Πότε θεραπεύεται η ΑΑ; Το πότε και το πώς θεραπεύεται ο ασθενής με ΑΑ δεν είναι πάντοτε σαφές. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΑΑ θεωρείται στην κλινική πράξη μία σχετικά καλοήθης διαταραχή, επειδή συνήθως δεν είναι απειλητική για τη ζωή, κάτι που βέβαια καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη γενεσιουργό αιτία. Η οξεία εγκατάσταση (σε λιγότερο από 6 ώρες) της υποκαπνίας (PaCO 2 <2530 mmhg) και η συνοδός αλκαλαιμία (ph>7,5), λόγω των συμπτωμάτων κυρίως από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και από το καρδιαγγειακό σύστημα, χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης. Αντίθετα, η χρονιότητα στην ΑΑ (>8 ώρες) επιτρέπει στον οργανισμό να αντιρροπήσει, μέσω απώλειας ΗCO 3 από τους νεφρούς (διττανθρακουρία), πετυχαίνοντας πολλές φορές την πλήρη αποκατάσταση των επιπέδων του ph. Επομένως, ο συμπτωματικός ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, με βασικό θεραπευτικό στόχο την έγκαιρη και ουσιαστική αντιμετώπιση του υποκείμενου νοσήματος, που οδήγησε τον ασθενή σε ταχύπνοια, υποκαπνία και αλκαλαιμία. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται στη διάγνωσηαντιμετώπιση η συχνή ύπαρξη κάποιας μικτής οξεοβασικής διαταραχής (λ.χ. ΑΑ με μεταβολική οξέωση ή και αλκάλωση), γεγονός που μπορεί να διαφοροποιήσει, έως και να αντιστρέψει τα αναμενόμενα για την ΑΑ ευρήματα από τα αέρια αίματος. 3. Ταξινόμηση θεραπευτικής προσέγγισης 3.1. Αναπνευστική αλκάλωση σε ασθενείς με βαρύ υποκείμενο νόσημα Η ΑΑ συνοδεύει βαρέως πάσχοντες ασθενείς, αποτελώντας σε χαμηλές τιμές της PaCO 2 (<20 mmhg) κακό προγνωστικό δείκτη. Η υποξαιμία που συνοδεύει καρδιακή ή πνευμονική νόσο, η σηψαιμία (συνήθως από gram μικρόβια), οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές βλάβες (κακώσεις, όγκοι, λοιμώξεις), η ηπατική ανεπάρκεια, 146

3 αποτελούν συχνά βαριά υποκείμενα νοσήματα, που οδηγούν σε υπεραερισμό και αν δεν αντιμετωπιστούν δεν αίρεται ποτέ η ΑΑ. Άρα: Θεραπεία ΑΑ = Θεραπεία υποκείμενου νοσήματος Αν υπάρχει υποξαιμία ή κακή ιστική παροχή (λ.χ σηπτικό shock) και μόνο η επαρκής παροχή Ο 2 μπορεί να βελτιώσει την ταχύπνοια και την υποκαπνία. Είναι λάθος να γίνεται «πυροσβεστικά» προσπάθεια καταστολής της αναπνοής με φαρμακευτικά μέσα, με στόχο τη διακοπή της ταχύπνοιας, την οποία ο οργανισμός χρησιμοποιεί ως όπλο έναντι της υποξαιμίας. Θα πρέπει ο εισπνεόμενος αέρας να εμπλουτίζεται με Ο 2, αν χρειάζεται και με συγκέντρωση Ο 2 εισπνεόμενου αέρα (FiO 2 ) 100%, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν η άρση της ένδειας Ο Θεραπευτική παρέμβαση σε οξεία εγκατάσταση ΑΑ ψυχογενούς αιτιολογίας Σε καταστάσεις οξείας εγκατάστασης υποκαπνίας με συμπτωματολογία από το ΚΝΣ (λόγω αγγειοσύσπασηςεγκεφαλικής υποξίας) όπως κεφαλαλγία, ζάλη, ευερεθιστότητα, σύγχυση, σπασμούς, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται ο ασθενής άμεσα, με στόχο την αύξηση της PaCO 2 και τη μείωση του ph. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύνδρομο Da Costa ή σύνδρομο υπεραερισμού σε ασθενείς με κρίση άγχους ή υστερίας ή η υπέρπνοια που συνοδεύει ιδιαίτερα επώδυνες καταστάσεις. Η υποχρεωτική εισπνοήεκπνοή μέσα σε χάρτινη σακούλα μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα CO 2 στο αίμα και να βελτιώσει την έκδηλη συμπτωματολογία Δηλητηρίαση από σαλικυλικά Η δηλητηρίαση από σαλικυλικά αποτελεί μία ιδιαίτερη οντότητα και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Λόγω απ ευθείας δράσης του φαρμάκου στο κέντρο της αναπνοής, παρουσιάζεται υπέρπνοια που οδηγεί σε υποκαπνία και ΑΑ. Η αλκάλωση αυτή, διαμέσου «παγίδευσης» των ανιόντων των 147

4 σαλικυλικών στο αίμα και παρεμπόδισης εισόδου τους δια του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, μπορεί να αποβεί σωτήρια στην αποφυγή της τοξικότητας του φαρμάκου στο ΚΝΣ. Συχνά η ΑΑ συνδυάζεται και με μεταβολική οξέωση (μικτή διαταραχή) με υψηλό χάσμα ανιόντων, λόγω ενδοκυττάριας παραγωγής οργανικών οξέων και γαλακτικού. Πρέπει να τονιστεί ότι στη δηλητηρίαση από σαλικυλικά, είναι επιθυμητή η αύξηση του ph του αίματος, ακριβώς λόγω της προστατευτικής δράσης του στο ΚΝΣ. Η διασωλήνωση θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατό, εξ αιτίας της αδυναμίας επίτευξης αντίστοιχου βαθμού υπεραερισμού με μηχανικά μέσα. Η απομάκρυνση του φαρμάκου γίνεται, όπως και σε άλλες δηλητηριάσεις, με αναρρόφηση του περιεχομένου του στομάχου και χρήση ενεργού άνθρακα. Παρά το ήδη αλκαλικό περιβάλλον, θα πρέπει να γίνεται και αλκαλοποίηση των ούρων με παρεντερική χορήγηση ΗCO 3 και εκβίαση της διούρησης, με στόχο την αυξημένη απέκκριση των σαλικυλικών με τα ούρα. Επιθυμητό επίπεδο ph αίματος 7,457,55 (όχι>7,6) και ph ούρων 7,58,0. Σε βαριά κλινική εικόνα και επίπεδα σαλικυλικών στο αίμα >100 mg/dl απαιτείται υποστήριξη και με εξωνεφρική κάθαρση Φαρμακευτική αντιμετώπιση σοβαρής ΑΑ Σε καταστάσεις σοβαρής αλκαλαιμίας (ph>7,55) με συνοδό επικίνδυνη συμπτωματολογία, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, μπορεί θεωρητικά να χορηγηθούν φάρμακα ή και να γίνει προσπάθεια εφαρμογής μηχανικού αερισμού. Αυτά στοχεύουν στη μείωση των ΗCO 3 στο αίμα και στον περιορισμό της υπέρπνοιας, δρώντας καθαρά συμπτωματικά, χωρίς να αποτελούν αιτιολογική θεραπεία. Τέτοια φάρμακο είναι η ακεταζολαμίδη, αναστολέας της καρβονικής ανυδράσης (ΚΑ), που δρα είτε παρεμποδίζοντας τη μετατροπή του CO 2 σε ΗCO 3, είτε προκαλώντας μεταβολική οξέωση προάγοντας την αποβολή των ΗCO 3 δια των νεφρών. Υπάρχει εμπειρία από την προφυλακτική χορήγησή της σε άτομα που αναρριχώνται σε μεγάλο υψόμετρο (acute mountain sickness). Σε ασθενείς με δυσανεξία στις σουλφοναμίδες 148

5 (εμπεριέχεται στο μόριο της ακεταζολαμίδης) μπορεί να χορηγηθεί δεξαμεθαζόνη. Ας σημειωθεί το παράδοξο, η χρήση της ακεταζολαμίδης ως διεγερτικού του κέντρου της αναπνοής, σε ασθενείς με σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η αντίθετη χρήση της για τη βελτίωση της υποκαπνίας σε ασθενείς με πρωτοπαθώς αυξημένο κυψελιδικό αερισμό. Οι βαναστολείς έχουν δοκιμαστεί σε ασθενείς με έντονο το ψυχογενές στοιχείο για την καταστολή του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και κατ επέκταση της υπέρπνοιας. Μια ειδική κατηγορία ασθενών με ΑΑ είναι αυτοί που βρίσκονται ήδη σε μηχανικό αερισμό. Με τροποποίηση των παραμέτρων του αναπνευστήρα και χωρίς να παραβλάπτεται η οξυγόνωση των ασθενών, μπορεί είτε να μειωθεί ο κατά λεπτό αερισμός, είτε να αυξηθεί ο νεκρός χώρος, είτε τέλος να κατασταλεί η υπέρπνοια, εφόσον είναι κεντρικής αιτιολογίας (central drive), με χορήγηση μορφίνης. Παλαιότερα, χορηγούνταν αέρας με πρόσμιξη CO 2 (3%) σε αραιά διαστήματα, κάτι που σήμερα δεν εφαρμόζεται. 4. Συμπεράσματα Η ΑΑ και η συνοδός υποκαπνία αποτελούν συχνή οντότητα στην καθημερινή κλινική πρακτική. Ας σημειωθεί ότι στο παρελθόν υπήρχε και ο όρος επιθυμητή ή προκλητή υποκαπνία (permissive hypocapnia) ως θεραπευτική αντιμετώπιση σε ασθενείς με υψηλή ενδοκράνια πίεση, κώμα ή άλλες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες. Αυτή η τακτική δεν είναι σήμερα αποδεκτή. Η εφαρμογή της, η οποία και πάλι θα πρέπει να γίνεται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ίσως να έχει θέση μόνο σε δύο περιπτώσεις: α) στην ιδιαίτερα υψηλή ενδοκράνια πίεση, ενδεχομένως μέχρι να οδηγηθεί ο ασθενής στο χειρουργείο και β) στην πνευμονική υπέρταση των νεογνών. Η αντίληψη ότι ο ασθενής με ΑΑ δεν κινδυνεύει, είναι λαθεμένη. Υπάρχει πληθώρα συμπτωμάτων που συνοδεύουν, τόσο την υποκαπνία, όσο και την αλκαλαιμία, ενώ τα 149

6 όργαναστόχοι είναι ευγενή (KΝΣ, καρδιαγγειακό). Μεγάλο ρόλο παίζουν η ταχύτητα και ο βαθμός εμφάνισης της διαταραχής και το υποκείμενο νόσημα που συχνά είναι ιδιαίτερα σοβαρό (λ.χ σήψη). Η θεραπεία είναι κυρίως συμπτωματική και πρέπει να στρέφεται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση της αιτίας που οδήγησε στην ΑΑ. Αν η αιτία αυτή αρθεί τότε μόνο θα υποστραφεί και η πρωτοπαθής υπέρπνοια που οδήγησε τον ασθενή στην ΑΑ. 5. Βιβλιογραφία 1. Kaehny WD. Pathogenesis and management of respiratory and mixed acid base disorders. In: Schrier RW. (eds): Renal and electrolyte disorders, 5 th Edition, Philadelphia, LippincorttRaven, 1997: Laffey JG, Kavanagh BP. Carbon dioxide and the critically ill too little of a good thing? Lancet 1999; 354(9186): Laffey JG, Kavanagh BP. Hypocapnia. N Engl J Med 2002; 347(1): Μαυροματίδης Κ. Aναπνευστική αλκάλωση. Στο: Διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Εκδότης: Μαυροματίδης Κ, 2 η Έκδοση, Θεσσαλονίκη 2006: σελ Gazmuri RJ, Bhuriya R, Ayoub IM. CO : friend or foe? Crit Care Med 2007; 2 35(7): Leaf DE, Goldfarb DS. Mechanisms of action of acetazolamide in the prophylaxis and treatment of acute mountain sickness. J Appl Physiol 2007; 102(4):

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 71 Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΕΤΖΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ 1. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 28 Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ υπογλυκαιμία συνήθως καθορίζεται σαν η συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα κάτω από 50mg/dl (2,7 mmol/l). Η Στον άνθρωπο όμως οι αντισταθμιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ν. ΤΑΣΚΟΣ Η συνεχής ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με την ολοένα και περισσότερο τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη GREENPEACE AIRLAB Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη Αποτελέσµατα του προγράµµατος µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998) ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών.

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα μετρώνται με βλαπτικό τρόπο Η τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα