Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM)"

Transcript

1 Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Application of the Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) in Greece ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΣΤΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΔΑΚΗ, Δρ. Συνεργάτης - Ερευνήτρια ΕΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΪΔΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διαδραστικό Σύστημα Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών ( IHSDM) είναι ένα λογισμικό αξιολόγησης των επιπτώσεων του γεωμετρικού σχεδιασμού στην ασφάλεια και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά υπεραστικών οδών (υφιστάμενων ή υπό μελέτη) ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση του λογισμικού IHSDM, η περιγραφή της δοκιμαστικής εφαρμογής του στο τμήμα από Χ.Θ ,88 έως Χ.Θ ,61 της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θήβας, ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της δοκιμαστικής εφαρμογής και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης του στην Ελλάδα. ABSTRACT: The Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) is a software for evaluating safety and operational effects of geometric design decisions on two-lane rural highways (existing or proposed). Objectives of the present paper are: a brief presentation of IHSDM software, presentation of a pilot study of IHSDM in the section between Km ,88 and Km ,61 of Eleusina - Thiva National Road, commentary of the pilot study results and the evaluation of its suitability for use in Greece. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε χρόνο ο αριθμός των νεκρών σε οδικά ατυχήματα ανά τον κόσμο ανέρχεται σε πάνω από ένα εκατομμύριο ενώ πολλοί περισσότεροι είναι και οι τραυματίες. Για τον λόγο αυτόν τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από πολλές χώρες για τη βελτίωση της ασφάλειας της οδικής υποδομής. Πλέον σύμφωνα με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Council 2008) καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή διαδικασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της υποδομής των οδών που αποτελούν τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της ασφάλειας υφιστάμενων αλλά και υπό μελέτη οδών αποτελεί το Διαδραστικό Σύστημα Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών ( Interactive Highway Safety Design Model IHSDM). Το IHSDM είναι ένα λογισμικό αξιολόγησης των επιπτώσεων του γεωμετρικού σχεδιασμού στην ασφάλεια και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά υπεραστικών οδών ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Το σύστημα αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων ( Feder al Highway Administration ) των Η.Π.Α., διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο και είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την προσαρμογή και χρήση του σε διαφορετικά οδικά περιβάλλοντα, επιλέγοντας κατάλληλα τις απαιτούμενες παραμέτρους. Το IHSDM σχεδιάστηκε ως βοήθημα στη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού που αφορούν σε υφιστάμενες ή προτεινόμενες οδούς. Ο σχεδιασμός του βασίζεται στην εφαρμογή επιλεγμένων οδηγιών σχεδιασμού και γενικών δεδομένων, ώστε να γίνει πρόβλεψη της λειτουργίας του έργου ( /safety/ihsdm/ihsdm.htm).

2 Το σύστημα IHSDM απαρτίζεται από έξι επιμέρους υποσυστήματα: 1. Προσαρμογή σε κανονισμούς (Policy Review Module, PRM) 2. Πρόβλεψη ατυχημάτων (Crash Prediction Module, CPM) 3. Ομοιογένεια σχεδιασμού (Design Consistency Module, DCM). 4. Έλεγχος κόμβων (Intersection Review Module, IRM). 5. Κυκλοφοριακή ανάλυση (Traffic Analysis Module, TAM). 6. Οδηγός Όχημα (Driver/Vehicle Module, DVM). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του IHSDM αφορούν στην ασφάλεια και στη λειτουργικότητα της οδού και έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα στη λήψη αποφάσεων για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση γενικά των οδικών έργων, χωρίς όμως να επιδιώκεται η υποκατάσταση της κρίσης των μηχανικών. Βασικό χαρακτηριστικό του IHSDM είναι ότι με τη χρήση του λογισμικού εκτιμώνται συγκεκριμένες τιμές για στοιχεία που επηρεάζουν την ασφάλεια και λειτουργικότητα της οδού, για τα οποία παλαιότερα υπήρχαν μόνο γενικές πληροφορίες. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IHSDM 2.1 Προσαρμογή σε κανονισμούς ( Policy Review Module PRM ) Η βασική λειτουργία του υποσυστήματος PRM είναι η αυτοματοποίηση του ελέγχου των χαρακτηριστικών της χάραξης βάσει του εύρους τιμών που προβλέπονται στους Αμερικανικούς Κανονισμούς AASHTO (δυνατότητα επιλογής μεταξύ των Κανονισμών των ετών 1990, 1994, 2001 και 2004). Σκοπός του υποσυστήματος PRM είναι η παροχή οδηγιών στον μελετητή για τον σχεδιασμό της οδού, αναφέροντας μια σειρά από προτεινόμενες τιμές για ορισμένα σημαντικά μεγέθη και διαστάσεις. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει ποιά οδηγία είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη μελέτη, καθώς και ποιά στοιχεία πρέπει να ελέγξει (IHSDM, 2008). 2.2 Πρόβλεψη ατυχημάτων ( Crash Prediction Module CPM ) Με το υποσύστημα CPM εκτιμάται η αναμενόμενη συχνότητα και σοβαρότητα ατυχημάτων, βάσει του γεωμετρικού σχεδιασμού της οδού και των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της. Στο υποσύστημα αυτό υπάρχει επιπλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων ατυχημάτων προηγούμενων ετών, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί συνδυαστικός έλεγχος μεταξύ των αναμενόμενων μελλοντικών ατυχημάτων και των ιστορικών στοιχείων. Στο CPM τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων και γραφημάτων. Πιο συγκεκριμένα εξάγονται οι εξής πίνακες: - Αναμενόμενοι δείκτες και συχνότητες ατυχημάτων. - Κατανομή του είδους των ατυχημάτων. - Αναμενόμενοι δείκτες και συχνότητες ατυχημάτων ανά οδικό τμήμα. - Αναμενόμενοι δείκτες και συχνότητες ατυχημάτων ανά γεωμετρικό στοιχείο οριζοντιογραφίας. 2.3 Ομοιογένεια σχεδιασμού ( Design Consistency Module DCM ) Η ομοιογένεια του σχεδιασμού αναφέρεται στην αρμονικότητα μεταξύ των στοιχείων της χάραξης, βάσει της οποίας εκτιμώνται οι αναμενόμενες λειτουργικές ταχύτητες και η ομοιογένεια της λειτουργικής ταχύτητας. Με το υποσύστημα DCM γίνεται εκτίμηση δύο μεγεθών: - η αναμενόμενη διαφορά μεταξύ της ταχύτητας μελέτης και των εκτιμώμενων ταχυτήτων V85 της οδού - η αναμενόμενη μείωση της εκτιμώμενης ταχύτητας V85 κατά την προσέγγιση από την ευθυγραμμία στην επόμενη καμπύλη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται υπό μορφή πινάκων και γραφημάτων. 2.4 Έλεγχος κόμβων ( Intersection Review Module IRM ) Στόχος του υποσυστήματος IRM είναι να ενισχύσει τους απλούς ελέγχους, παρέχοντας μία ευρεία αξιολόγηση του σχεδιασμού του κόμβου, ανάλογη με την αξιολόγηση που θα έκανε ένας έμπειρος μηχανικός. Το κύριο θέμα με το οποίο ασχολείται το IRM είναι ο εντοπισμός συνδυασμών στοιχείων

3 γεωμετρικού σχεδιασμού που πιθανά να υποδεικνύουν προβλήματα οδικής ασφάλειας, παρόλο που ενδέχεται οι τιμές τους να είναι εντός προδιαγραφών. Επιπλέον, με το IRM πραγματοποιείται συστηματικός έλεγχος των στοιχείων σχεδιασμού ενός κόμβου, σχετικά με την πιθανή του απόδοση όσον αφορά στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης παρουσιάζονται από το σύστημα όχι μόνο τα πιθανά προβλήματα αλλά και προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. 2.5 Κυκλοφοριακή ανάλυση ( Traffic Analysis Module TAM ) Το υποσύστημα TAM χρησιμοποιείται για την εκτίμηση χαρακτηριστικών κυκλοφοριακών μεγεθών για την αξιολόγηση της κυκλοφοριακής ικανότητας και του επιπέδου λειτουργίας της οδού, όπως χρόνος μετακίνησης, ταχύτητα και καθυστερήσεις οχημάτων. Το TAM χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση είτε υφιστάμενων οδών είτε οδών υπό μελέτη και είναι χρήσιμο για τη σύγκριση των λειτουργικών επιπτώσεων εναλλακτικών παρεμβάσεων. 2.6 Οδηγός - Όχημα ( Driver/Vehicle Module DVM ) Στόχος του υποσυστήματος DVM είναι η προσομοίωση της συμπεριφοράς του οδηγού όσον αφορά στον χειρισμό και έλεγχο του οχήματος (επιλογή ταχύτητας κίνησης και θέση στη λωρίδα κυκλοφορίας, πλευρική επιτάχυνση, ροπή ανατροπής κ.λπ.) στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα, και ο εντοπισμός ενδεχόμενων συνθηκών στις οποίες ο οδηγός θα μπορούσε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Το μοντέλο προσομοίωσης του υποσυστήματος DVM βασίζεται (IHSDM, 2008) σε πειραματικά δεδομένα και μετρήσεις πεδίου. Κατά την προσομοίωση λαμβάνονται υπόψη παράμετροι που αφορούν στον τύπο του οχήματος (επιβατικό, φορτηγό), στον τύπο του οδηγού (συνήθης, επιθετικός κ.λπ.), στην εξοικείωση με τη διαδρομή, στην τάση συμμόρφωσης με το όριο ταχύτητας κ.λπ. Κατά την αξιολόγηση εξάγονται, με την μορφή πινάκων και γραφημάτων, αποτελέσματα που αφορούν στην επιλεγείσα ταχύτητα, θέση στην λωρίδα κυκλοφορίας, πλευρική επιτάχυνση, ροπή ανατροπής, παρατηρούμενους συντελεστές τριβής κ.λπ., σε κάθε θέση του εξεταζόμενου οδικού τμήματος. 3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την αξιολόγηση της εφαρμογής του Διαδραστικού Συστήματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών στις ελληνικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σε τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θήβας και συγκεκριμένα στο τμήμα από Χ.Θ ,88 έως Χ.Θ , Σχεδιασμός δοκιμαστικής εφαρμογής Το οδικό τμήμα που επιλέχθηκε για τη δοκιμαστική εφαρμογή θεωρήθηκε σκόπιμο να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: 1. Να έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) χωρίς κεντρική νησίδα. 2. Να έχει υπεραστικό χαρακτήρα. 3. Να υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού των στοιχείων οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών της οδού, ώστε να εισαχθούν στο IHSDM. Αναζητήθηκε δηλαδή είτε μελετηθείσα οδός, ώστε να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα στοιχεία από τη μελέτη, είτε υφιστάμενη οδός όπου θα είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση. Η επιλογή υφιστάμενης οδού εμφανίζει το πλεονέκτημα αξιοποίησης στοιχείων ατυχημάτων προηγούμενων ετών, κατά την εφαρμογή του υποσυστήματος Πρόβλεψης Ατυχημάτων (CPM), ενώ η επιλογή υπό μελέτη οδού καθιστά ευχερέστερο τον προσδιορισμό των στοιχείων οριζοντιο-γραφίας, μηκοτομής και διατομών και την εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων του συστήματος IHSDM. Με βάση τα παραπάνω, επιλέχθηκε η πραγματοποίηση δοκιμαστικής εφαρμογής στην υφιστάμενη χάραξη της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θήβας και συγκεκριμένα στο τμήμα από Χ.Θ ,88 έως Χ.Θ ,61 (λαμβάνεται Χ.Θ στον κόμβο με την Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου). Για το τμήμα αυτό χρησιμοποιήθηκε υπάρχουσα λεπτομερής γεωτοπογραφική αποτύπωση που είχε πραγματοποιηθεί από συνεργαζόμενο γραφείο μελετών οδοποιίας τον Μάιο του 2008, στο πλαίσιο μελέτης βελτίωσης της οδού.

4 3.2 Χαρακτηριστικά εξεταζόμενης οδού Για την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων και χαρακτηριστικών της οδού, πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη στην οδό, όπου έγινε λήψη φωτογραφικού υλικού και βίντεο. Πρόκειται για ασφαλτοστρωμένη οδό σε ορεινό έδαφος, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (πλάτους 3,50m έως 3,75m περίπου) χωρίς κεντρική διαχωριστική νησίδα. Τα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας χωρίζονται με διπλή διαγράμμιση και σε ορισμένα τμήματα της οδού υπάρχει ανασφάλτωτο έρεισμα πλάτους από 1,50m έως 3,00m, ενώ σε μεγάλο τμήμα της οδού και παράλληλα σε αυτή υπάρχει ανεπένδυτη τριγωνική τάφρος. Τυπική άποψη της διατομής της οδού παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1. Τυπική άποψη της εξεταζόμενης οδού (χλμ. 17,0). Figure 1. Typical view of the examined road (Km. 17.0) Στο υπό εξέταση οδικό τμήμα υπάρχει μεγάλος αριθμός εγκάρσιων τοπικών οδών, η πυκνότητα των οποίων μεταβάλλεται κατά τμήματα. Σε όλο το μήκος του οδικού τμήματος δεν υπάρχει κανένας διαμορφωμένος ισόπεδος ή ανισόπεδος κόμβος. Το αναγραφόμενο όριο ταχύτητας στην κατεύθυνση από Ελευσίνα προς Θήβα, μέχρι τη Χ.Θ.17,2 είναι 50Κm/h και στη συνέχεια 60Κm/h. Στην κατεύθυνση από Θήβα προς Ελευσίνα, σε όλο το μήκος του υπό εξέταση οδικού τμήματος, το αναγραφόμενο όριο ταχύτητας είναι 60Κm/h. Τα στοιχεία ατυχημάτων που σημειώθηκαν στη συγκεκριμένη εθνική οδό κατά την περίοδο συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων ατυχημάτων της Ε.Σ.Υ.Ε. (επεξεργασία Τ.Μ.Σ.Υ. Ε.Μ.Π, 2009), στην οποία καταγράφονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα Δ.Ο.Τ.Α.. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός ατυχημάτων και νεκρών καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις που σημειώθηκαν τα ατυχήματα στο εξεταζόμενο οδικό τμήμα, κατά την πενταετία Πίνακας 1: Αριθμός ατυχημάτων και νεκρών στο υπόψη τμήμα της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας, κατά την περίοδο (πηγή: ΕΣΥΕ - ΕΜΠ). Table 1: Accidents and fatalities in the examined section of Eleusina - Thiva National Road, during ( source: Hellenic Statistical Authority - NTUA) Χ.Θ. Έτος Αριθμός Αριθμός ατυχηματων νεκρών 12, , Η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (ΕΜΗΚ) ελήφθη από την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών, στο τμήμα Μάνδρας-Ερυθρών, που εκπονήθηκε το Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η πρόβλεψη της ΕΜΗΚ για το έτος 2005 ήταν οχήματα την ημέρα, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της οδικής κυκλοφορίας στο τμήμα αυτό ίσο με 5%. Για την παρούσα δοκιμαστική εφαρμογή, λήφθηκε η παραπάνω ΕΜΗΚ προσαυξημένη κατά 5% για κάθε έτος από το 2005 μέχρι το 2009, δηλαδή οχήματα ανά ημέρα. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη ο ωριαίος φόρτος μελέτης, εκτιμάται σε ποσοστό 12% της Ετήσιας Μέσης Ημερήσιας Κυκλοφορίας. Επομένως για τη δοκιμαστική εφαρμογή εκτιμήθηκε ωριαίος φόρτος μελέτης οχήματα ανά ώρα. Όσον αφορά στην κυκλοφοριακή σύνθεση, βάσει της Περιβαλλοντικής Μελέτης εκτιμήθηκε ως εξής: Επιβατικά οχήματα 62% Βαρέα οχήματα diesel 25% Ελαφρά οχήματα diesel 12% Μοτοποδήλατα 1% 3.3 Εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής Για να καθοριστεί ο υφιστάμενος άξονας της οδού, πραγματοποιήθηκε χάραξη της

5 πολυγωνικής πάνω στο ψηφιακό μοντέλο της τοπογραφικής αποτύπωσης της οδού, με χρήση κατάλληλου λογισμικού σχεδιασμού οδών σε Η/Υ, ώστε ο άξονας να διέρχεται από το μέσον της οδού. Στη συνέχεια εκτιμήθηκαν οι τιμές των οριζοντιογραφικών ακτίνων και των εκτροπών στις καμπύλες συναρμογής, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την ακριβέστερη προσαρμογή του οριζοντιογραφικού άξονα στο μέσο της αποτυπωθείσας οδού. Η χιλιομέτρηση του παραπάνω άξονα συσχετίστηκε με την υφιστάμενη στο ύπαιθρο χιλιομέτρηση με τη μέθοδο των τοποσταθερών και στη συνέχεια έγινε καταχώρηση των χιλιομετρικών θέσεων, όπου υπάρχει αλλαγή των στοιχείων της οριζοντιογραφίας στη βάση δεδομένων του IHSDM. Για τη σωστή διαχείριση του άξονα από το σύστημα ΙHSDM χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι συντεταγμένες και το αζιμούθιο του αρχικού ευθύγραμμου τμήματος του άξονα, καθώς και το υψόμετρο ερυθράς στο τέλος του άξονα. Βάσει του ψηφιακού μοντέλου εδάφους, που προέκυψε από την τοπογραφική αποτύπωση, χαράχτηκε με τη βοήθεια του λογισμικού σχεδιασμού οδών σε Η/Υ η μηκοτομή της οδού, έτσι ώστε να προσομοιάζει με ικανοποιητική ακρίβεια τα υψόμετρα του υφιστάμενου οδοστρώματος. Οι υφιστάμενες επικλίσεις της οδού υπολογίστηκαν σε κάθε διατομή από το ψηφιακό μοντέλο οδοστρώματος της τοπογραφικής αποτύπωσης. Το διάγραμμα επικλίσεων που προέκυψε, αποτελείται από δύο τεθλασμένες γραμμές, οι οποίες εν γένει μεταβάλλονται από διατομή σε διατομή. Στη βάση δεδομένων του IHSDM εισήχθησαν επίσης πρόσθετα δεδομένα για το εξεταζόμενο οδικό τμήμα, οι τιμές των οποίων εκτιμήθηκαν από την τοπογραφική αποτύπωση ή τις επιτόπου μεταβάσεις: πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας, τύπος εδάφους (ορεινό), αναγραφόμενα όρια ταχύτητας, πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας (προσπέρ - ασης, βραδυπορείας), διαπλατύνσεις κ.λπ. και προσδιορίστηκαν (κατά τμήματα της οδού) τα χαρακτηριστικά του παρόδιου χώρου (πλευρικές διαμορφώσεις, ύπαρξη πλευρικού στηθαίου ασφαλείας, πυκνότητα τοπικών οδών). Αναφορικά με τα κυκλοφοριακά μεγέθη (βλ. και σχετική αναφορά στην παράγραφο 3.2), στη βάση δεδομένων του IHSDM εισήχθησαν η εκτιμηθείσα ΕΜΗΚ (9.432 οχήματα ανά ημέρα για το έτος 2009, θεωρώντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της οδικής κυκλοφορίας 5%), ο ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος μελέτης (1132 οχήματα ανά ώρα) και ο εκτιμώμενος κυκλοφοριακός φόρτος αιχμής (566 οχήματα ανά ώρα). Τέλος, η βάση δεδομένων του IHSDM τροφοδοτήθηκε με τα στοιχεία ατυχήμάτων που καταγράφηκαν κατά την πενταετία , σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ατυχημάτων της Ε.Σ.Υ.Ε. (επεξεργασία Τ.Μ.Σ.Υ. Ε.Μ.Π, 2009). 3.4 Αξιολόγηση PRM Κατά την αξιολόγηση του υποσυστήματος PRM πραγματοποιήθηκαν οι εξής έλεγχοι, με βάση τις Προδιαγραφές AASHTO 2004: Έλεγχοι διατομής: α. Πλάτος οδοστρώματος κυκλοφορίας: βρέθηκαν ενενήντα ένα (91) τμήματα εντός των προδιαγραφών, πενήντα πέντε (55) τμήματα εκτός προδιαγραφών, στα οποία δεν υπήρχε διαπλάτυνση, ενώ ήταν αναγκαία και εξήντα (60) τμήματα, όπου οι υφιστάμενες διαπλατύνσεις ήταν εκτός του εύρους τιμών των Αμερικανικών Κανονισμών β. Έρεισμα: εντοπίστηκαν αρκετές θέσεις όπου τα χαρακτηριστικά του ερείσματος (είδος ερείσματος, πλάτος, κλίση κ.λπ.) ήταν εκτός των Αμερικανικών Κανονισμών. Έλεγχοι οριζοντιογραφίας: α. Ακτίνες και μήκη οριζοντιογραφικών καμπύλων: εντοπίστηκαν αρκετά προβληματικά σημεία στη χάραξη λόγω των μικρών ακτίνων των οριζοντιογραφικών καμπύλων. β. Μέγιστη επίκλιση σε καμπύλες: λόγω της ακανόνιστης μορφής του διαγράμματος των υφιστάμενων επικλίσεων, με βάση την τοπογραφικά αποτυπωμένη υψομετρία του οδοστρώματος, ο έλεγχος δεν ήταν εφικτός. Έλεγχοι μηκοτομής: α. Κλίση πολυγωνικής μηκοτομής: σε δύο (2) τμήματα της οδού βρέθηκαν κλίσεις μικρότερες από την ελάχιστη των προδιαγραφών (0,30%). β. Ακτίνες τόξων στρογγύλευσης: σε δύο (2) περιπτώσεις βρέθηκαν τιμές των ακτίνων τόξων στρογγύλευσης μικρότερες από αυτές των προδιαγραφών. Έλεγχοι ορατότητας: α. Ορατότητα για στάση: σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα ήταν εντός των προδιαγραφών. β. Ορατότητα για προσπέραση: το μεγαλύτερο μέρος της οδού ήταν εκτός προδιαγραφών.

6 3.5 Αξιολόγηση CPM Το υποσύστημα CPM χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη ατυχημάτων για την πενταετία Από την ανάλυση προέκυψαν τα εξής: - Αναμενόμενοι δείκτες ατυχημάτων: προβλέπεται ότι στη χρονική περίοδο 2010 έως 2014 θα συμβούν 29 οδικά ατυχήματα εκ των οποίων 56% θα είναι με νεκρούς ή τραυματίες (16 ατυχήματα) και τα υπόλοιπα 44% θα είναι μόνο με υλικές ζημιές ( 13 ατυχήματα). Ο δείκτης ατυχημάτων ανά χιλιόμετρο και έτος εκτιμήθηκε ως 0,7 ενώ ο δείκτης ατυχημάτων ανά εκατομμύριο οχηματοχιλιομέτρων ως 0,2. Ο αριθμός των ατυχημάτων που προβλέπονται είναι αρκετά μεγάλος σε σχέση με τα καταγεγραμμένα στοιχεία ατυχημάτων της πενταετίας , καθώς για 28% αύξηση της ΕΜΗΚ προβλέπεται υπερδιπλάσια αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων με νεκρούς ή τραυματίες. - Κατανομή του είδους των ατυχημάτων: Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η πρόβλεψη του υποσυστήματος CPM για τα ποσοστά των διαφόρων τύπων ατυχημάτων. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το γράφημα που συμπεριλαμβάνεται στην Αναφορά της Αξιολόγησης του CPM, στο οποίο φαίνονται σε παράλληλη διάταξη διάγραμμα της καμπυλότητας στη μηκοτομή (Κ), η μηκοτομή της οδού, διάγραμμα με τις ακτίνες ( R) των οριζοντιογραφικών καμπύλων, ο δείκτης ατυχημάτων ανά οδικό τμήμα και ο δείκτης ατυχημάτων ανά γεωμετρικό στοιχείο οριζοντιογραφίας. Είναι εμφανές από το γράφημα ότι τα περισσότερα ατυχήματα εμφανίζονται στα τμήματα όπου υπάρχουν καμπύλες μικρής ακτίνας. Πίνακας 2: Εκτίμηση ποσοστών τύπων ατυχημάτων με βάση το CPM. Table 2: Estimation of accident types percentages, according to CPM. Τύπος σύγκρουσης Ποσοστό ατυχημάτων Ατυχήματα με ένα όχημα Σύγκρουση με ζώο 30,9% Σύγκρουση με ποδήλατο 0,3% Σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα 0,7% Σύγκρουση με πεζό 0,5% Ανατροπή οχήματος 2,3% Εκτροπή οχήματος 28,1% Άλλοι τύποι ατυχημάτων 3,6% ΣΥΝΟΛΟ 66,4% Ατυχήματα με πολλά οχήματα Σύγκρουση υπό γωνία 3,9% Μετωπική σύγκρουση 1,9% Σύγκρουση σε αριστερή στροφή 4,2% Σύγκρουση σε δεξιά στροφή 0,6% Νωτομετωπική σύγκρουση 13,9% Πλάγια σύγκρουση (αντίθετης κατεύθυνσης οχήματα) 2,4% Πλάγια σύγκρουση (όμοιας κατεύθυνσης οχήματα) 2,6% Άλλοι τύποι ατυχημάτων 4,1% ΣΥΝΟΛΟ 33,6% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,0% Σχήμα 2. Απόσπασμα γραφήματος αξιολόγησης CPM. Figure 2. CPM evaluation diagram.

7 3.6 Αξιολόγηση DCM H Αναφορά Αξιολόγησης του DCM αποτελείται από ένα γράφημα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας (στο Σχήμα 3 για την κατεύθυνση προς Θήβα), στο οποίο απεικονίζονται σε παράλληλη διάταξη η μηκοτομή της οδού, διάγραμμα της καμπυλότητας στη μηκοτομή (Κ), διάγραμμα με τις ακτίνες ( R) των οριζοντιογραφικών καμπύλων και διάγραμμα ελέγχου των ταχυτήτων. ταχύτητας V 85 κατά την προσέγγιση σε καμπύλη. Με πράσινο χρώμα συμβολίζεται η περίπτωση (V 85,ευθυγρ. -V 85,καμπύλης ) 10km/h, με κίτρινο η περίπτωση 10km/h<(V 85,ευθυγρ. - V 85,καμπύλης ) 20km/h και με κόκκινο η περίπτωση 20km/h<(V 85,ευθυγρ. -V 85,καμπύλης ). Στην υπόψη αξιολόγηση εντοπίστηκαν τρεις (3) θέσεις με μεταβολή άνω των 20Km/h (κόκκινες σημαίες). Σχήμα 3. Απόσπασμα γραφήματος αξιολόγησης DCM (κατεύθυνση προς Θήβα). Figure 3. DCM evaluation diagram. Με εστιγμένη πράσινη γραμμή συμβολίζεται η ταχύτητα μελέτης (50km/h) και με καφέ αξονική γραμμή η ορισμένη από τον χρήστη επιθυμητή ταχύτητα. Με συνεχή γραμμή συμβολίζεται η υπολογιζόμενη από το σύστημα λειτουργική ταχύτητα V 85, η οποία έχει διαφορετικό χρώμα ανάλογα με το μέγεθος της διαφοράς της με την ταχύτητα μελέτης. Με πράσινο χρώμα συμβολίζεται η περίπτωση (V 85 -V μελέτης ) 10km/h, με κίτρινο η περίπτωση 10km/h<(V 85 -V μελέτης ) 20km/h και με κόκκινο η περίπτωση 20km/h<(V 85 -V μελέτης ). Στην υπόψη αξιολόγηση εντοπίστηκαν αρκετά τμήματα όπου αναμένεται αξιόλογη διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης λειτουργικής ταχύτητας V 85 και της θεωρηθείσας ταχύτητας μελέτης. Στο ίδιο διάγραμμα υπάρχουν σημαίες διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος της μείωσης της λειτουργικής 3.7 Αξιολόγηση TAM Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται γενικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της Κυκλοφοριακής Ανάλυσης. Βάσει της προσομοίωσης, ο κυκλοφοριακός φόρτος εκτιμήθηκε σε 590 οχήματα/ώρα για την κατεύθυνση προς Θήβα και 582 οχήματα/ώρα για την κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Η μέση ταχύτητα εκτιμήθηκε ως 52Κm/h και ο μέσος χρόνος διαδρομής στο εξεταζόμενο τμήμα 10,1 λεπτά. Η μέση καθυστέρηση ανά όχημα εκτιμήθηκε σε 4,69 λεπτά.

8 Πίνακας 3: Αποτελέσματα αξιολόγησης TAM. Table 3: TAM results. Αποτελέσματα Κυκλοφοριακών Μεγεθών Κυκλοφοριακός Φόρτος από Προσομοίωση (veh/h) Κατεύθυνση κίνησης Προς Θήβα Προς Ελευσίνα Συνδυασμός Ποσοστό του χρόνου που κινούνται τα οχήματα σε ομάδες (%) 76,8 73,1 75,0 Μέση ταχύτητα μετακίνησης (km/h) Χρόνος μετακίνησης (min/veh) 10,1 10,0 10,1 Καθυστερήσεις λόγω κίνησης (min/veh) 1,96 1,38 1,67 Καθυστερήσεις λόγω γεωμετρίας της οδού (min/veh) 2,79 3,25 3,02 Συνολική καθυστέρηση (min/veh) 4,76 4,63 4,69 Αριθμός προσπεράσεων Οχηματοχιλιόμετρα Συνολικός χρόνος μετακίνησης (veh-hr) 99,6 96,9 196,5 Στην Αναφορά Αξιολόγησης του ΤΑΜ περιλαμβάνονται επιπλέον δύο γραφήματα, ένα για κάθε κατεύθυνση, όπου παρουσιάζονται σε παράλληλη διάταξη: η μηκοτομή της οδού, το ποσοστό των οχημάτων που κινούνται σε ομάδες, ο κυκλοφοριακός φόρτος και η μεταβολή της ταχύτητας για κάθε κατηγορία οχήματος. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται τμήμα του γραφήματος για την κατεύθυνση προς Θήβα). Σχήμα 4. Απόσπασμα γραφήματος αξιολόγησης TAM (κατεύθυνση προς Θήβα). Figure 4. TAM evaluation diagram. Αναφορικά με τα υποσυστήματα IRM και DVM, αυτά δεν εξετάστηκαν κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή, το μεν πρώτο επειδή στο υπό εξέταση τμήμα δεν υπήρχε κόμβος και το δε δεύτερο εξαιτίας δυσλειτουργίας του συστήματος DVM με τα δεδομένα της εξεταζόμενης οδού, η οποία και δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί. 4. ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Διαδραστικό Σύστημα Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM Interactive Highway Safety Design Model) είναι ένα λογισμικό το οποίο έχει αναπτυχθεί ως βοήθημα στην αναγνώριση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας και των απαιτούμενων επεμβάσεων που απαιτείται να γίνουν σε συγκεκριμένες θέσεις σε υπεραστικές οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων. Με το IHSDM γίνεται εξέταση της λειτουργίας και της χάραξης της οδού με έξι διαφορετικά κριτήρια (έξι υποσυστήματα), τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ποσοτικό χαρακτήρα και αφορούν σε συγκεκριμένες θέσεις και στοιχεία της χάραξης της οδού. Από την εξέταση και εφαρμογή του συστήματος IHSDM διαπιστώθηκαν τα εξής: 1. Με το IHSDM συγκεντρώνεται η διαθέσιμη γνώση για τις επιπτώσεις του γεωμετρικού σχεδιασμού όσον αφορά στην ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της οδού, σε μία πιο χρήσιμη και εύχρηστη μορφή για τους μηχανικούς, επιτρέποντας μια πιο σαφή και ποσοτική εξέταση της ασφάλειας και των λειτουργικών επιπτώσεων των αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό των οδών. Όσον αφορά στις αξιολογήσεις του IHSDM, η εφαρμογή τους είναι γενικά εύκολη, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις για στοιχεία της οδού, η έλλειψη των οποίων περιορίζει την πραγματοποίηση κάποιων αξιολόγησεων. 2. Η δυνατότητα προσαρμογής μεγάλου αριθμού παραμέτρων του συστήματος ώστε να είναι δυνατή η χρήση του και σε άλλα οδικά περιβάλλοντα (εκτός της Αμερικής για την οποία αναπτύχθηκε) αποτελεί θετικό στοιχείο του συστήματος. Επισημαίνεται όμως ότι για να πραγματοποιηθεί η προσαρμογή αυτή, απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 3. Θετικό στοιχείο αποτελεί η θεώρηση της εξεταζόμενης οδού από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αναφορικά με τα επιμέρους υποσυστήματα επισημαίνονται τα εξής: Με το υποσύστημα Προσαρμογή σε Κανονισμούς - PRM ελέγχεται η συμβατότητα των υφιστάμενων ή υπό μελέτη οδών με τους Αμερικανικούς Κανονισμούς. Κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή, με την αξιολόγηση PRM εντοπίστηκαν αρκετές προβληματικές θέσεις στο εξεταζόμενο οδικό τμήμα, και τα ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού στις θέσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά τις επιτόπου επισκέψεις. Επομένως, το

9 υποσύστημα PRM θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον ταχύ, αυτοματοποιημένο εντοπισμό προβληματικών θέσεων (οι οποίες πρόκειται να διερευνηθούν περαιτέρω με εφαρμογή άλλων μεθόδων και ελέγχων), λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι πρόκειται για λογισμικό που βασίζεται στις Αμερικανικές προδιαγραφές. Ως μειονέκτημα του υποσυστήματος αναφέρεται η αδυναμία ελέγχου των επικλίσεων σε υφιστάμενη οδό, εξαιτίας της ακανόνιστης μορφής του διαγράμματος των υφιστάμενων επικλίσεων. Με την Πρόβλεψη Ατυχημάτων - CPM εκτιμάται η αναμενόμενη συχνότητα και σοβαρότητα ατυχημάτων, βάσει του γεωμετρικού σχεδιασμού της οδού και των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη του υποσυστήματος CPM έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από έρευνες στην Αμερική, τα αποτελέσματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. Πάντως, η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων ατυχημάτων προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα τον σταθμισμένο συνδυασμό των εκτιμήσεων του προτύπου του CPM και των διαθέσιμων τοπικών στοιχείων ατυχημάτων επιτρέπει πιο ακριβείς εκτιμήσεις της αναμενόμενης συχνότητας ατυχημάτων, από οποιαδήποτε από τις δύο πηγές μεμονωμένα. Σημαντικό στοιχείο για την οδική ασφάλεια είναι η βελτίωση της ομοιογένειας σχεδιασμού, με στόχο τη διατήρηση σχετικά σταθερής ταχύτητας. Το υποσύστημα Ομοιογένεια Σχεδιασμού DCM αποτελεί μία προσπάθεια αξιολόγησης της ομοιογένειας της λειτουργικής ταχύτητας. Τα μεγέθη που αξιολογούνται δεν έχουν συγκεκριμένες αποδεκτές ή μη αποδεκτές τιμές. Η καταλληλότητά τους επαφίεται στην κρίση των μηχανικών. Το DCM, βασίζεται σε στοιχεία των Η.Π.Α. τα οποία ανταποκρίνονται στις μέσες συνθήκες υπεραστικών οδών δύο λωρίδων κυκλοφορίας για ταχύτητα 90 χλμ/ώρα. Επομένως η εφαρμογή του στην Ελλάδα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και τα αποτελέσματά του πρέπει να έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Με το υποσύστημα Έλεγχος Κόμβων IRM γίνεται ευρεία αξιολόγηση των κόμβων πέρα από τον τυπικό έλεγχο της προσαρμογής στους κανονισμούς, ανάλογη με την αξιολόγηση που θα έκανε ένας έμπειρος μηχανικός. Με το IRM εντοπίζονται συνδυασμοί στοιχείων γεωμετρικού σχεδιασμού που πιθανά να υποδεικνύουν προβλήματα οδικής ασφάλειας, παρόλο που οι τιμές τους είναι εντός προδιαγραφών. Το υποσύστημα Κυκλοφοριακής Ανάλυσης TAM αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα με το οποίο αξιολογούνται μεγέθη όπως η κυκλοφοριακός φόρτος, οι χρόνοι μετακινήσεων και καθυστερήσεων, τα οχηματοχιλιόμετρα, τα οχήματα που κινούνται σε ομάδες κλπ. Για την εφαρμογή του στην Ελλάδα είναι απαραίτητη η προσαρμογή των επιμέρους παραμέτρων του από έμπειρο προσωπικό. Τέλος το υποσύστημα Οδηγός-Όχημα DVM είναι ένα πολύπλοκο σύστημα προσομοίωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς οδήγησης, το οποίο βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων, η εκτίμηση των οποίων απαιτεί την εξέταση από ειδικούς με εμπειρία. 4. Πλεονέκτημα επίσης του IHSDM αποτελεί η διαθεσιμότητά του. Το λογισμικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης στην ιστοσελίδα του συστήματος ( /ihsdm.htm). 5. Αναφορικά με τα μειονεκτήματα - αδυναμίες του λογισμικού, επισημαίνεται κατ' αρχήν ότι οι κατηγορίες οδών που είναι δυνατόν να αξιολογηθούν είναι πολύ περιορισμένες. Η υφιστάμενη έκδοση του IHSDM αφορά μόνο σε υπεραστικές οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας με ενιαίο οδόστρωμα. 6. Σημαντική δυσκολία στη χρήση του IHSDM για την αξιολόγηση υφιστάμενων οδών στην Ελλάδα είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων για τη λειτουργία του συστήματος δεδομένων. Εξαιτίας της έλλειψης συστηματικής κωδικοποίησης και τήρησης αρχείου μελετών από τις Υπηρεσίες, κατά κανόνα δεν είναι δυνατή η εύρεση παλαιών μελετών. Στη δοκιμαστική εφαρμογή της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε υφιστάμενη αναλυτική τοπογραφική αποτύπωσή της εξεταζόμενης οδού και διαπιστώθηκε ότι, παρά τις χρονοβόρες διαδικασίες για τη συλλογή, κωδικοποίηση και εισαγωγή των δεδομένων, η αξιοπιστία τους ήταν ικανοποιητική και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα. Όμως, η μέθοδος αυτή είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα. Για τη συστηματική αξιολόγηση υφιστάμενων οδών με το IHSDM θα πρέπει να βρεθεί ευχερέστερος τρόπος συλλογής, κωδικοποίησης και εισαγωγής των δεδομένων χάραξης των οδών (π.χ. λήψη δεδομένων με σύστημα GPS σε κατάλληλα

10 εξοπλισμένο όχημα). Σε νέες προτεινόμενες οδούς, όπου υπάρχουν αναλυτικά δεδομένα από τις μελέτες, η εισαγωγή των στοιχείων της οδού θα είναι πιο εύκολη και η χρήση του IHSDM ευχερέστερη. 8. Το IHSDM απευθύνεται σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον γεωμετρικό σχεδιασμό των οδών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε οδικού έργου, δεν υπάρχουν ακριβείς προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε κατάσταση χωρίς προσεκτική αξιολόγηση από ειδικούς. Το IHSDM έχει στατιστικό χαρακτήρα και για κάθε οδικό έργο, η ευθύνη της αξιολόγησης των αναγκών για τη βελτίωση της λειτουργίας της οδού και την προσαρμογή του σχεδιασμού στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον παραμένει στους έμπειρους συγκοινωνιολόγους μηχανικούς. Η ενδεδειγμένη χρήση του Συστήματος είναι υποστηρικτική στην κρίση των μηχανικών που σχεδιάζουν την οδό και δεν στοχεύει στην υποκατάστασή τους. 9. Τέλος, επισημαίνεται ότι το IHSDM έχει αναπτυχθεί με βάση έρευνες συσχέτισης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, των κυκλοφοριακών στοιχείων και των ατυχημάτων, οι οποίες αναφέρονται στο οδικό δίκτυο, τους οδηγούς και τα οχήματα στην Αμερική, και λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές Αμερικανικές Οδηγίες και Προδιαγραφές. Επομένως, το IHSDM μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα μόνο συμβουλευτικά, και πάντα με κριτική θεώρηση των εξαγόμενων συμπερασμάτων. Για να βεβαιωθεί η ακρίβεια, η αξιοπιστία και οι δυνατότητες εφαρμογής του Διαδραστικού Συστήματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να γίνουν επιπλέον δοκιμαστικές εφαρμογές όχι μόνο σε υφιστάμενες αλλά και σε οδούς υπό μελέτη. Τέλος, για την αξιόπιστη εφαρμογή του IHSDM στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να ερευνηθούν οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε τα θεωρούμενα μαθηματικά πρότυπα (εκτίμησης συχνότητας ατυχημάτων, λειτουργικής ταχύτητας, χρόνων διαδρομής κ.λπ.) να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οδών και των οδηγών στην Ελλάδα. and of the Council on road infrastructure safety management", Strasbourg. Αργυρόπουλος Δ. (2005). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών, τμ. Μάνδρας Ερυθρών, Χ.Θ έως Χ.Θ , Αθήνα, Ιανουάριος 2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) (2009). Βάση δεδομένων ατυχημάτων Ε.Σ.Υ.Ε.. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. IHSDM (2008). "Εγχειρίδιο χρήσης του Interactive Highway Safety Design Model", FHWA. Πηγές από το Διαδίκτυο: Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) ( 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ European Council (2008). "Directive 2008/96/EC of the European Parliament

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANADELTA TESSERA ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANADELTA TESSERA ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANADELTA TESSERA ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Anadelta Software Παραγωγή & Εμπορία Λογισμικού www.anadelta.com Λογισμικό, Οδοποιία, Σχεδιασμός, Ισόπεδοι Κόμβοι,

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ)

Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) Γ. Μαλέρδος ρ. Πολιτικός Μηχανικός,Ειδικός Επιστήµονας Ε.Μ.Π. Αν. ραγοµάνοβιτς Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. Γ. Κανελλαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Αθήνα Ζωγράφος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη Διερεύνηση του Μήκους Ορατότητας για Στάση στον Τρισδιάστατο Χώρο. Φώτης Μερτζάνης

Συμβολή στη Διερεύνηση του Μήκους Ορατότητας για Στάση στον Τρισδιάστατο Χώρο. Φώτης Μερτζάνης 1 Συμβολή στη Διερεύνηση του Μήκους Ορατότητας για Στάση στον Τρισδιάστατο Χώρο Φώτης Μερτζάνης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Φάνης Παπαδημητρίου Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 2012

Φάνης Παπαδημητρίου Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 2012 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας: Αρχές και εφαρμογή στην Ελλάδα. Ηπερίπτωσητης Αττικής Οδού ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΔΑΚΗ ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΪΟΥ ΦΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Β. Ψαριανός Ακαδ. Έτος 2002-2003 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Βασικές Αρχές ιαµόρφωσης Ανισόπεδων Κόµβων Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Οδοποιία Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Οδοποιία Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 3: Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας της Διατομής της Οδού Επιλογή Διατομής (Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Κυκλοφοριακός Φόρτος Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεγέθη Κυκλοφοριακής Τεχνικής Ταχύτητα κίνησης Πυκνότητα κυκλοφορίας μέσος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Νίκος Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επεξηγήσεις Αστικές περιοχές: μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙI. Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία ΙI. Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία ΙI Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Αντώνιος Κιµούνδρης Λέκτορας Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Γεώργιος Τσώχος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής

ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής. Κάτσιος Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Γ. Σοϊλεµέζογλου Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Β. Ψαριανός Καθηγητής ΕΜΠ Τµήµα Αγρ. Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ 1, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνητής ΕΜΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΛΑΪΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ Ν. Ε. Ηλιού Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων)

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ συνοπτική περιγραφή συνοπτική περιγραφή TESSERA Το Tessera είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής οδικών έργων. Σας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Μακροσκοπική Ανάλυση Ατυχημάτων στην Ολυμπία Οδό» «Macroscopic Analysis of Road Accidents at Olympia Odos»

«Μακροσκοπική Ανάλυση Ατυχημάτων στην Ολυμπία Οδό» «Macroscopic Analysis of Road Accidents at Olympia Odos» «Μακροσκοπική Ανάλυση Ατυχημάτων στην Ολυμπία Οδό» «Macroscopic Analysis of Road Accidents at Olympia Odos» ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Κ., ΧΑΝΔΑΝΟΣ, Γ., ΘΕΟΧΑΡΗ, Θ. Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ. Γιαννής, Α. Λαΐου, Σ. Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Κανελλαΐδης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αναγνώρισης Της Γεωμετρίας Υφιστάμενης Οδού

Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αναγνώρισης Της Γεωμετρίας Υφιστάμενης Οδού 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αναγνώρισης Της Γεωμετρίας Υφιστάμενης Οδού Νικόλαος Ηλιού, Γεώργιος Καλιαμπέτσος,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ναταλία Βρακά Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία I. Ενότητα 10: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού ορατότητα/ διαπλάτυνση οδοστρώματος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία I. Ενότητα 10: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού ορατότητα/ διαπλάτυνση οδοστρώματος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία I Ενότητα 10: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού ορατότητα/ διαπλάτυνση οδοστρώματος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 251/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 251/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 251/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 22/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις Παρουσιάσεις, Ασκήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41)

Τεχνική περιγραφή ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41) ΔΗΜΟΣ : ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 630.000,00 Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 29.11.2008, σ. 59. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Οριζοντιογραφία σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Οριζοντιογραφία σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 7: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Οριζοντιογραφία σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ελένη Β. Χαρωνίτη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ελένη Β. Χαρωνίτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 10 : Οδική ασφάλεια. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 10 : Οδική ασφάλεια. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία IΙ Ενότητα 10 : Οδική ασφάλεια Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ε 01.01.20. Έκδοση 1.0/28-4-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 01.01.20. Έκδοση 1.0/28-4-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0/28-4-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ / 4.334.013

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα