ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1"

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια ήταν η εξωτερική πολιτική του Καποδίστρια µετά την άφιξη του στην Ελλάδα (1828); Μονάδες 13 Α.1.2. Ποια ήταν η ηγεσία της επανάστασης του 1922, ποιες οι απαιτήσεις της και ποιες εξελίξεις ακολούθησαν µέχρι το τέλος του έτους; Μονάδες 12 ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Η Παλινόρθωση β. Η Μεγάλη Ιδέα γ. Το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μονάδες 15 Α.2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: α. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης της Αδριανούπολης η Πύλη αποδέχεται το «σχέδιο των τριών τµηµάτων». β. Η παραχώρηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα έγινε το γ. Το Αντιδιεθνιστικό Σύµφωνο είχε σκοπό τον αγώνα κατά του κοµµουνισµού και την υποστήριξη των φασιστικών καθεστώτων. δ. Στη διάσκεψη του Λιβάνου λύθηκε το πρόβληµα του αφοπλισµού των αντάρτικων οµάδων, αλλά δε συγκροτήθηκε κυβέρνηση εθνικής ενότητας ε. Τα ωδεκάνησα ενσωµατώθηκαν στην Ελλάδα στις 7 Μαρτίου Μονάδες 10 ΟΜΑ Α B' ΘΕΜΑ Β1 Αξιοποιώντας τα στοιχεία που σας δίνονται στα παρακάτω κείµενα και τις ιστορικές σας γνώσεις, να προσδιορίσετε την κοινωνική προέλευση των φιλελλήνων, να αναφέρετε τις αιτίες-πηγές της εµφάνισης του φιλελληνισµού και να αποτιµήσετε το φιλελληνισµό ως κίνηµα. Οι Φιλέλληνες Επιγραµµατικός είναι ο χαρακτηρισµός του φιλελληνισµού από τον Γερµανό ιστορικό Mendelssohn Bartholdy' «ο φιλελληνισµός, γράφει, είχε γίνει µια δύναµη. Ισοπέδωσε τις µέγιστες πολιτικές αντιθέσεις και ένωσε τα εχθρικά πολιτικά κόµµατα σ' ένα κοινό ενθουσιασµό. Επέδρασε, όπως συνήθως ενεργούν µόνο τα θρησκευτικά κινήµατα: γκρέµισε τους µεσότοιχους των κοινωνικών τάξεων και των εθνικών συνειδήσεων. Με τους αριστοκράτες πήγαν οι πληβείοι χέρι µε χέρι, αρµονικά, ως προς αυτό το ζήτηµα, µε τους ριζοσπάστες οι συντηρητικοί, µε τη γερµανική νεολαία και τους Γερµανούς σοφούς οι Γάλλοι νοµιµόφρονες, όπως ο Chateaubriand, ο Richelieu και ο Villele. Παντού ονειρεύονταν τη «µατοβαµµένη ορφανή του ευρωπαϊκού πολιτισµού» (δηλαδή την Ελλάδα). Αλλά ο ενθουσιασµός τότε µόνο θα είχε σηµασία, όταν θα υψωνόταν πάνω από τον λόγο, για να γίνει πράξη. Και πραγµατικά ο φιλελληνισµός θ' αποκτούσε όχι µόνο πιστούς από όλες τις κοινωνικές τάξεις και τα έθνη, αλλά και τους αποστόλους και τους µάρτυρες του... Μάταιες ήταν οι απαγορεύσεις της αστυνοµίας και των κυβερνήσεων, µάταια νουθετούσε η στοχαστική φρόνηση µερικών «γέρων», µάταια ακόµη κουνούσε αποδοκιµαστικά το ολύµπιο κεφάλι του ένας Goethe. Είχε πια ξυπνήσει ο πόθος για µια µεγάλη παγκόσµια επιχείρηση. Σταυροφορικές ιδέες κυκλοφορούσαν σε όλο τον κόσµο». Ο φιλελληνικός αυτός ενθουσιασµός ήταν γενικός, έγινε «θρησκεία της νεότητας και των γερατειών», κατά την έκφραση του ιδίου Γερµανού ιστορικού. «Ελληνοµανία» την ονοµάζει η αυστριακή κατασκοπεία και τους φιλέλληνες «ελληνοµανείς», επισηµαίνοντας ιδίως την κίνηση του Αµβούργου. (Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία Νέου Ελληνισµού, Ε', σελ )

2 Ο κίβδηλος φιλελληνισµός Εκτός από τους ιδεολόγους που στρατολογούνταν στα φιλελληνικά κέντρα, καταγράφονταν και τυχοδιώκτες, καθυστερηµένοι πλανόδιοι ιππότες, που έφταναν στην Ελλάδα τελείως άποροι, όπως π.χ. ορισµένοι στο Αµβούργο, που ήλπιζαν να κάνουν την τύχη τους στην ξένη χώρα, να πάρουν παράσηµα, µεγάλους βαθµούς και διπλώµατα. Γι' αυτούς η Ελλάδα ήταν η χώρα µε το ένδοξο παρελθόν, αλλά και µε το άγνωστο και γεµάτο υποσχέσεις µέλλον. Αγανακτισµένος αγνός Αµερικανός φιλέλληνας, ο Jarvis, λέγει, ότι είχαν κατεβεί στην Ελλάδα µε την πρόφαση να τη βοηθήσουν, αλλά στην πραγµατικότητα από επιθυµία να διαφηµιστούν οι ίδιοι, να βοηθήσουν τους εαυτούς των και να ικανοποιήσουν τα συµφέροντα τους. Ντρέπεται και ο φίλος του συµπατριώτης Miller για λογαριασµό αυτών που ζητούν χρήµατα. Πάντως, απ' όποιες ιδέες και αν εµπνέονταν οι νέοι αυτοί αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί, οπλίτες, φοιτητές κ.λ.π., γεγονός πρέπει να θεωρηθεί, ότι πολλοί ονειρεύονταν να κάνουν στο έδαφος της κλασσικής Ελλάδας µια σταδιοδροµία που η πατρίδα τους τους την αρνούνταν. Όλοι τους όµως συγκινούνται µε την ιδέα ότι ένας σκλαβωµένος από αιώνες λαός θέλει ν' αποκτήσει την ελευθερία του, ότι αγωνίζεται ακόµη και για τη ζωή του, καθώς και για την τιµή των γυναικών και των παιδιών του. Και το θεωρούν τιµή τους να πολεµήσουν για µια υπόθεση τόσο δίκαιη και ευγενικιά. (Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία Νέου Ελληνισµού, ΣΤ, σελ. 993) Μονάδες 25 ΘΕΜΑ Β2 Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας δίνονται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: α. Να εξηγήσετε τους λόγους της µεταστροφής της Γαλλίας και της Αγγλίας µετά την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου. Μονάδες 13 β. Να επισηµάνετε τα σφάλµατα και τις παραλείψεις της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας. Μονάδες 12 Η στάση των ξένων υνάµεων απέναντι στην Ελλάδα κατά την περίοδο Μόνον την 22αν Μαρτίου 1922 (νέο ηµερολόγιο) κατωρθώθη η σΰγκλησις αυτή, (διάσκεψη του Παρισιού), αλλ' υπό περιστάσεις, αληθινά δυσµενείς, δια την Ελλάδα. Η Γαλλία ήδη είχεν υπογράψει, από του Οκτωβρίου 1921, την οριστικήν συνθήκην µε τον Κεµάλ και δεν απέκρυπτε πλέον από την Αγγλικήν Κυβέρνησιν τας υποχρεώσεις που είχεν αναλάβει απέναντι του Κεµάλ, όπως επιδίωξη ριζικάς µεταρρυθµίσεις της Συνθήκης των Σεβρών. Ο γαλλικός τύπος εξ άλλου είχε ξεσπαθώσει υπέρ των Τούρκων. Και η γαλλική κοινή γνώµη είχε καταληφθή από ένα αδικαιολόγητον και ανεξήγητον φιλοτουρκισµόν. Ως προς την Αγγλίαν, αυτή απέδιδε τον αναβρασµόν των Ινδιών, που ήτο τότε πολύ µεγάλος, εις την παράτασιν του Μικρασιατικού πολέµου και εν γένει εις την στάσιν που ετήρει αυτή στην Ανατολή. Επίστευεν εποµένως η Αγγλική Κυβέρνησις, ότι η ταχεία συνοµολόγησις της ειρήνης απετέλει εθνικήν ανάγκην. Αυτά είχε δηλώσει εις την Βουλήν των Λόρδων ο Υπουργός των Εξωτερικών Κώρζον. Αλλ' η Αγγλική Κυβέρνησις, για να επιτύχει την ειρήνην, είχε στα χέρια της ένα δυνατό όπλο, που της το έδωσεν η Ελληνική Κυβέρνησις όταν εις αυτήν ενεπιστεΰθη την όλην Ελληνικήν υπόθεσιν. εν είχε παρά να περιορίση τας ελληνικός αξιώσεις και η ειρήνη θα συνωµολογείτο. (Κ. Ζαβιτζιάνου, Αναµνήσεις..., Β', σελ ) Το µέτωπο έπειτα από λίγο έχει διασπαστεί. Το Α' σώµα στρατού αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Αφιόν Καραχισάρ. Ακολουθούν την υποχώρηση οι Έλληνες και οι Αρµένιοι, αναστατώνοντας τη συνοχή των δυνάµεων µας. Μέσα σ' αυτή τη σύγχυση χάνεται ο µοναδικός ασύρµατος του Α' σώµατος στρατού µε αποτέλεσµα να µην έχει τα µέσα να επικοινωνήσει µε τη Στρατιά. Κι ενώ δεχόταν τις επιθέσεις του κυρίου όγκου του τουρκικού στρατού, το Β' σώµα δεν έσπευδε να το ενισχύσει περιµένοντας διαταγές από τη Σµΰρνη. Ο Κεµάλ διευθύνε οπτικά τη µάχη και ο Χατζανέστης από απόσταση 500 σχεδόν χιλιοµέτρων. Ο αντιστράτηγος Σπυρίδωνας γράφει: «Οµολογουµένως τοιαύτη

3 σκανδαλώδης εύνοια προς τον Μουσταφά Κεµάλ δεν ήτο ποτέ δυνατόν να ευχηθή, ουδέ κατ' όναρ* να φαντασθή ούτος δι' εαυτόν και δια τον στρατόν του!». ( ηµ. Φωτιάδη, Ενθυµήµατα, τοµ. Α', σελ. 203) *ουδέ κατ' όναρ=οΰτε στ' όνειρο του. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1.1. «Την εξωτερική πολιτική χειριζόταν για οικονοµική ενίσχυσή του» (σχολ. βιβλίο, τεύχος α, σελ ). Α «Η µικρασιατική καταστροφή δηµιούργησε των ελληνικών στρατευµάτων από την Ανατ. Θράκη» (σχ. βιβλίο, τεύχος β, σελ ). Α.2.1. α. Παλινόρθωση: Είναι η επαναφορά όλων των έκπτωτων βασιλιάδων στους θρόνους τους, µετά την οριστική ήττα του Ναπολέοντα. Με την παλινόρθωση οι Μεγάλες δυνάµεις επικαλούµενες την αρχή της Νοµιµότητας βοήθησαν για να επιβληθούν παντού απολυταρχικά, συντηρητικά και αντιδραστικά καθεστώτα και ταυτόχρονα συµφωνούσαν απόλυτα στη δίωξη όλων των φιλελευθέρων ιδεών (σχ. βιβλίο α τεύχος, σελ. 116). β. Μεγάλη Ιδέα: Σχολικό βιβλίο, α τεύχος σελ. 250 «Οι πολίτες του ελεύθερου κράτους Στενά, Εύξεινος)». γ. Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Στην κορυφή του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1946, υπάρχει ένα είδος ιευθυντηρίου, το Συµβούλιο Ασφαλείας. Σ αυτό το συµβούλιο veto: (σχολ. βιβλίο, τεύχος β, σελ. 226). Α.2.2. α. Η πρόταση είναι λανθασµένη β. Η πρόταση είναι σωστή γ. Η πρόταση είναι σωστή δ. Η πρόταση είναι λανθασµένη ε. Η πρόταση είναι σωστή ΟΜΑ Α Β Εισαγωγή: Ο φιλελληνισµός αποτέλεσε µια πηγαία εκδήλωση συµπαράστασης από την κοινή γνώµη διαφόρων χωρών και λειτούργησε ως ανεπίσηµη διπλωµατία έχοντας ευνοϊκές υλικές, ηθικές και πολιτικές επιπτώσεις. i. Ο Φιλελληνισµός υπήρξε κυρίως κίνηµα Ευρωπαϊκό αλλά και γενικότερο. Πιο µαζικά εκδηλώθηκε στην Κεντρική και υτική Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία),στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη (Βαλκανικές Χώρες, Ρωσία, Πολωνία) και αγκάλιασε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Συγκεκριµένα, αριστοκράτες και πληβείοι, ριζοσπάστες και συντηρητικοί, νέοι και πεπαιδευµένοι παραµερίζουν τις κοινωνικές τους αντιθέσεις, αµβλύνουν τις πολιτικές τους διαφορές και όλοι µαζί τάσσονται υπέρ των αγωνιζόµενων Ελλήνων µε έναν πρωτοφανή ενθουσιασµό. ii. Οι αιτίες του Φιλελληνισµού είναι : - Ο διαχρονικός θαυµασµός των Ευρωπαίων για την κλασική Ελλάδα. - Ο θαυµασµός για τα πολεµικά επιτεύγµατα των Ελλήνων στην Επανάσταση - Ο αποτροπιασµός για τις τουρκικές βιαιότητες - Η ανάπτυξη των φιλελεύθερων ιδεών που αντιστρατεύονται τις αρχές και τις µεθόδους της Ιερής Συµµαχίας iii. Αξιολόγηση του Φιλελληνισµού: - Έγινε µια δύναµη που γεφύρωσε τις κοινωνικές και ιδεολογικές αντιθέσεις - Επέδρασε µε την ισχύ που έχουν τα θρησκευτικά κινήµατα και πήρε τη µορφή Σταυροφορίας - Ξύπνησε τις προσδοκίες των Ευρωπαίων για µια µεγάλη Παγκόσµια επιχείρηση κατά του απολυταρχισµού - ιαµορφώθηκε, τελικά στην Ευρώπη µια «Ελληνοµανία» η οποία ήταν αδύνατο να κατασταλεί από οποιαδήποτε αστυνοµική επέµβαση ακόµη και από την απολυταρχική Αυστριακή πολιτική - Πήρε διάφορες µορφές: οικονοµική ενίσχυση για τους αγωνιζόµενους Έλληνες ( αποστολή χρηµάτων, όπλων και άλλων εφοδίων), ηθική ενίσχυση µε τον τύπο και µε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ( ποίηση,

4 θέατρο, ζωγραφική), προσφορά υπηρεσιών για τη συγκρότηση τακτικού στρατού ή ειδικού σώµατος φιλελλήνων, προσφορά υπηρεσιών σε θέµατα πολιτειακά ( π.χ. Ιταλός Γκαλίνα που βοήθησε στη διαµόρφωση του Συντάγµατος της Επιδαύρου), προσωπική συµµετοχή στον Αγώνα και σε αρκετές περιπτώσεις αυτοθυσία. - Εκτός, όµως από το γνήσιο φιλελληνισµό αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και ο «κίβδηλος», ο κάλπικος φιλελληνισµός κυρίως από Ευρωπαίους τυχοδιώκτες, οι οποίοι πίστεψαν ότι η Επαναστατηµένη Ελλάδα προσφερόταν τόσο για την απόκτηση παρασήµων και διακρίσεων όσο και εύκολο πλουτισµό. ( π.χ τυχοδιώκτες, πλανόδιοι ιππότες, έµποροι πολίτες του Αµβούργου, νέοι φοιτητές, αξιωµατικοί, οπλίτες κ.α επιζητούν στη Ελλάδα βαθµούς και διπλώµατα, στρατιωτικές σταδιοδροµίες και χρήµατα, προσωπικά συµφέροντα και αξιώσεις). Πολλοί µάλιστα κυρίως ύστερα από το ήρθαν στην Ελλάδα και ως πράκτορες ξένων συµφερόντων οικονοµικών ή πολιτικών. - Αν και τα συναισθήµατα των Ελλήνων για τους Φιλέλληνες ήταν αντιφατικά κάποιοι τους αντιµετώπισαν µε ανεπιφύλακτο ενθουσιασµό και κάποιοι µε καχυποψία και παρότι δεν υπήρχε οργανωµένη υποδοχή από τους Φιλέλληνες, ωστόσο όλοι όσοι ήρθαν στην Ελλάδα συγκινούνταν από τον ελληνικό Αγώνα και θεωρούσαν τιµή τους να πολεµήσουν για ένα τόσο δίκαιο και ευγενικό σκοπό. Β.2. α. Η επάνοδος του βασιλιά Κων/νου στο θρόνο το Νοέµβριο του 1920 δηµιούργησε νέες περιπλοκές στο Μικρασιατικό πρόβληµα. Οι υτικοί σύµµαχοι, ιδίως οι Γάλλοι αλλά και οι Άγγλοι άρχισαν να µεταβάλλουν την πολιτική τους απέναντι στην Ελλάδα µε το πρόσχηµα της έλλειψης εµπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κων/νου. Συγκεκριµένα: i. - Η Γαλλία βρίσκεται σε οξύ ανταγωνισµό µε την Αγγλία και επιδιώκει να αυξήσει την επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας. - Θεωρεί την Ελλάδα ως εντολοδόχο της Αγγλικής πολιτικής και γι αυτό βλέπει µε δυσπιστία την παρουσία των ελληνικών δυνάµεων στη Μ. Ασία. - Έτσι, υπογράφει το Σύµφωνο της Άγκυρας τον Οκτώβριο του 1921 µε την Τουρκία επιδιώκοντας οικονοµικά προνόµια στα εδάφη της (π.χ. πώληση όπλων, αποστολή γάλλων εκπαιδευτών για την αναδιοργάνωση της τουρκικής αστυνοµίας). Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αναθεωρήσει ριζικά τη Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920). - Ο γαλλικός τύπος και η γαλλική κοινή γνώµη βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τα φιλοτουρκικά αισθήµατα της επίσηµης γαλλικής πολιτικής, καθώς γνωρίζουν ότι δεν είναι εφικτή η στρατιωτική ήττα του κεµαλικού κινήµατος από µόνο τον ελληνικό στρατό και ότι καµιά ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι διατεθειµένη να στείλει στρατεύµατα στη Μ. Ασία µετά και την σφαγή του Α Παγκοσµίου πολέµου. ii. - Η Αγγλία, ανησυχεί για τις εξελίξεις αυτές και αφενός υποστηρίζει την παραµονή των ελληνικών στρατευµάτων στη Μ. Ασία για να µην αποδεσµευθούν οι κεµαλικές δυνάµεις και επιτευχθούν εναντίον των ισχνών αγγλικών δυνάµεων που βρίσκονται στα στενά, αφετέρου υποστηρίζει τη διακοπή των εχθροπραξιών και την επίτευξη ειρήνης, καθώς ο αναβρασµός στο Μικρασιατικό µέτωπο προκαλεί εντάσεις στις Βρετανικές αποικίες των Ινδιών και απειλεί τα εκεί συµφέροντά τους. - Τελικά, επειδή από την Αγγλία προκρίνεται ότι τα συµφέροντά της στην Εγγύς Ανατολή είναι ισχυρότερα υποστηρίζει τον περιορισµό των ελληνικών αξιώσεων χωρίς ωστόσο να στρέφεται ανοικτά υπέρ της Τουρκίας, ακολουθώντας έτσι µια αντιφατική πολιτική που είναι όµως ευνοϊκή για τις δικές της επιδιώξεις. β. Εκτός από το διπλωµατικό αποµονωτισµό που επέβαλαν τα ευρωπαϊκά κράτη, σηµαντικό στοιχείο στην κατάρρευση του Μικρασιατικού µετώπου ήταν οι παραλείψεις και τα σφάλµατα της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας. Συγκεκριµένα, η κατάσταση επιβαρύνθηκε από: - Τις συνεχείς επεκτάσεις του ελληνικού µετώπου πέρα από τα όρια της Σµύρνης (Αϊδίνιο, Προύσα, Κιουτάχεια, Εσκή Σεχίρ, Σαγγάριος). - Τον δύσκολο ανεφοδιασµό του ελληνικού στρατού µέσα στην ενδοχώρα όπου υπερίσχυε ο κεµαλικός στρατός ακολουθώντας πολλές φορές και πόλεµο φθοράς εναντίον των ελληνικών θέσεων. - Την επιθυµία προέλασης ως την Άγκυρα για την κατάλυση του κεµαλικού κινήµατος στην καρδιά του. - Την αποτυχία στη µάχη στο Σαγγάριο και την απόφαση για συνέχεια του πολέµου σε συνδυασµό µε τη στασιµότητα και την καθήλωση του µετώπου για δώδεκα µήνες από τον Αύγουστο του 1921 ως τον Αύγουστο του Τη διάσπαση του µετώπου, καθώς το Α σώµα στρατού εγκαταλείπει το Αφιόν Καραχισάρ. Από το ρήγµα που δηµιουργείται ο κύριος όγκος των τουρκικών δυνάµεων κατευθύνεται προς τη Σµύρνη. - Την άτακτη υποχώρηση των ελλήνων και των Αρµενίων που δυσκολεύουν τη συνοχή του ελληνικού

5 στρατού - Την αδυναµία επικοινωνίας µέσω ασυρµάτου µε τη γενική Στρατιά. - Την απουσία εντολών από τη Σµύρνη, προς το Β σώµα στρατού που παραµένει ανενεργό. - Την ολιγωρία, την έλλειψη σχεδίου άµυνας και τη γενικότερη στρατηγική από την ελληνική πλευρά και τον στρατηγό Χατζηανέστη σε αντίθεση µε την εγρήγορση και την ετοιµότητα του Κεµάλ Ατατούρκ που έχει οπτικό έλεγχο του στρατού του. - Τέλος, η λανθασµένη στρατιωτική τακτική των Ελλήνων επιβεβαιώνεται και από τον αντιστράτηγο Σπυρίδωνα που τη θεωρεί ως αναπάντεχο δώρο για τον Κεµάλ.

6

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (1830-1939)

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (1830-1939) Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (1830-1939) Αντισυνταγµατάρχης (ΜΧ) Παναγιώτης Σπυρόπουλος Ιστορικός Η εξωτερική πολιτική των ισχυρών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1896-1909 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός Η νευραλγική θέση της Κρήτης στο µέσο σχεδόν της κλειστής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η Μεγάλη Ιδέα 19 ος αιώνας : εθνικά οράματα και εθνικές αποτυχίες Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος του 1830 δεν περιλαμβανόταν παρά ένα μικρό τμήμα των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση M. Claudio Warschawski Katz Ο ιμπεριαλισμός & G.Taut Τί είναι τον ο 21ο σιωνισμός αιώνα 1 M. Warschawski & G. Taut Τί είναι ο σιωνισμός Μια μαρξιστική προσέγγιση Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη Αθήνα 2003 2 M.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Με Πρόλογο του JAMES W. GERARD, πρώην Πρεσβευτού στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Ημερησίων 2001 α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του εκσυγχρονιστικού προγράμματός του και να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ. Παύλος Αποστολίδης

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ. Παύλος Αποστολίδης OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ Παύλος Αποστολίδης Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΚΑΣ ΑΞΕΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΙΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ *

ΛΟΥΚΑΣ ΑΞΕΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΙΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ * ΛΟΥΚΑΣ ΑΞΕΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΙΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν κείµενο, γραµµένο και δηµοσιευµένο πριν αρκετά χρόνια, εντάσσεται σε µια προβληµατική που από την περίοδο της δικτατορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νομική Αθηνών Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 Εισηγητής Ανδρέας ημητρόπουλος Ευανθία-Μαρία Προύντζου

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Εισαγωγή Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Κένεντι είπε: «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, να ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». Είναι

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο

Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (ΕΠΙ) είναι ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia Η ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΟΨΕΙΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Εισαγωγή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Συντοµη παρουσίαση από τον Υποναύαρχο ε.α Σωτήριο Γεωργιάδη Π.Ν. της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας Εισαγωγή Οι Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο

Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο Η πρωτοκαθεδρία στην περιοχή και η ευθύνη απέναντι στον κόσμο Rahman Mustafayev Στις 28 Μαΐου οι πολίτες του Αζερμπαϊτζάν γιορτάζουν την πιο σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 δλ αύτά τα δικαιολογεί καί ή ξεχωριστή άγάπη του συγγραφέα για τό θέμα καί χωρίς άλλο δίχως τήν αγάπη αύτή, δέ θά είχαμε ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι Ζητούν οι Παλιοί Πολεμιστές και τα Θύματα του Στρατού

Τι Ζητούν οι Παλιοί Πολεμιστές και τα Θύματα του Στρατού Παντελή Πουλιόπουλου Τι Ζητούν οι Παλιοί Πολεμιστές και τα Θύματα του Στρατού Βιβλιογραφικά στοιχεία Το κείμενο αυτό που γράφτηκε από τον Πουλιόπουλο (με το ψευδώνυμο Φίλιππος Ορφανός) και ψηφίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα