144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα"

Transcript

1 Γενική Οδηγία MI EML1610E-(gr) 144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα Ο έξυπνος αναµεταδότης 144LVD είναι σχεδιασµένος να εκτελεί συνεχείς µετρήσεις σε στάθµη υγρών, επίπεδο διαχωρισµού ή πυκνότητα υγρών στην διαδικασία κατασκευής όλων των βιοµηχανικών εφαρµογών. Η µέτρηση βασίζεται στην αποδεδειγµένη αρχή του Αρχιµήδη για την άνωση και γι αυτό είναι εξαιρετικά σταθερή και αδιαµφισβήτητη. Οι µετρούµενες τιµές µπορούν να µεταφερθούν αναλογικά και ψηφιακά. Η ψηφιακή επικοινωνία διευκολύνει την ολοκληρωµένη λειτουργία και διαµόρφωση µέσω ενός PC ή ενός συστήµατος ελέγχου. Παρόλες τις υψηλές πιέσεις επεξεργασίας και τα διαβρωτικά υγρά, ο 144LVD µετρά µε σταθερή αξιοπιστία και µεγάλη ακρίβεια. Για τις εγκαταστάσεις που υπάρχει επαφή µε εκρηκτικό περιβάλλον µέχρι και Ζώνη 0, υπάρχουν διαθέσιµα πιστοποιητικά. Ο 144LVD συνδυάζει την πλούσια εµπειρία της FOXBORO ECKARDT µε την πιο προηγµένη ψηφιακή τεχνολογία. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επικοινωνία HART (επίσης 4-20mA), FoxCom, PROFIBUS PA ή FOUNDATION Fieldbus Συµβατική λειτουργία µε τοπικά πλήκτρα Εύκολη προσαρµογή στο σηµείο µέτρησης χωρίς βαθµονόµηση στο εργαστήριο ηµιουργία αντιγράφων στοιχείων του σηµείου µέτρησης Συνεχή αυτοδιαγνωστικά ιαµορφώσιµη τιµής ασφαλείας Κλείδωµα λογισµικού για τοπικά πλήκτρα και αναδιαµόρφωση Εγκεκριµένο για εφαρµογές SIL Προσοµοίωση για αναλογική έξοδο για έλεγχο βρόχου Τοπική ένδειξη σε %, ma ή φυσικές µονάδες Καταστολή θορύβου σήµατος µέσω Έξυπνης Εξοµάλυνσης (Smart Smoothing) Γραµµικό ή εξατοµικευµένο χαρακτηριστικό Θερµοκρασία επεξεργασίας από -50 ο C ως +120 ο C Υλικά χρήσης µε διεισδυτική ύλη Τεχνολογία αισθητήρα µικροσύντηξης Ξεχωριστή στερέωση αισθητήρα και ενισχυτή µε κιτ στερέωσης αποµακρυσµένου ενισχυτή Η επισκευή και συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό

2 2 144LVD MI EML1610 E-(gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχή µέτρησης Σχηµατικό διάγραµµα µε PROFIBUS Σχηµατικό διάγραµµα µε FOUNDATION Fieldbus Σχηµατικό διάγραµµα µε HART/FoxCom Επεξηγήσεις των Σχηµατικών ιαγραµµάτων ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Στήριξη στην κορυφή του δοχείου Στήριξη στα πλάγια του δοχείου Στήριξη του αναµεταδότη Σετ Στήριξης Αποµακρυσµένου Ενισχυτή Εκτοπιστής 104DE ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Σύνδεση καλωδίου σήµατος Γείωση ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ Προστασία εγγραφής λειτουργικού Ρύθµιση µέσω τοπικών πλήκτρων Ρύθµιση µέσω Πλήκτρων Ένδειξης HART/FoxCom PROFIBUS FOUNDATION Fieldbus ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΤΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παράρτηµα ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ Γενικά Επισκόπηση τύπων εφαρµογών PROFIBUS-PA FOUNDATION Fieldbus Πρόσθετη βιβλιογραφία: Master Instruction MI EML0610 B-(en) / MI EML1610 B-(en) 144LD / 144LVD Intelligent Buoyancy Transmitters Communication with HART Protocol Master Instruction MI EMO0110 A-(en) HT991 Universal Hand terminal for HART Devices Master Instruction MI EMO0120 A-(en) ABO991 Display and User Interface for HART devices WPP991 Write Protection Program Master Instruction MI EML0610 C-(en) / MI EML1610 C-(en) 144LD / 144LVD Intelligent Buoyancy Transmitters Communication with FOXCOM Protocol HHT Instruction Book 3372 I/A Series Hand Held Terminal PC10 Instruction Book 3466 Intelligent Transmitter Configurator

3 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 3 1. ΣΧΕ ΙΑΣΗ Ο ποµπός είναι βασισµένος σε ένα διαµορφωµένο κελί µέτρησης διαφορικής πίεσης. Ο αισθητήρας είναι µία εύκαµπτη δοκός, η οποία είναι µηχανικά συνδεδεµένη µε το διάφραγµα µέτρησης, κι έτσι το κελί µέτρησης µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για εξαναγκασµένη µέτρηση. Η στατική πίεση επιδρά και στις δυο πλευρές του κελιού µέτρησης και δεν επηρεάζει την µέτρηση. 2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η δύναµη άνωσης του εκτοπιστή επιδρά απευθείας επάνω στην εύκαµπτη δοκό. Τέσσερις αντιστάτες λεπτής επιφανείας είναι διασκορπισµένοι επάνω στο στοιχείο του αισθητήρα, ο οποίος αλλάζει την αντίστασή τους κατά τον λόγο εφελκυσµού ή εφελκυσµό πίεσης. Αυτοί οι τέσσερις µεταλλικοί αντιστάτες λεπτής επιφανείας είναι συνδεδεµένοι σαν πλήρης γέφυρα µέτρησης αντιστάσεων που τροφοδοτείται από τον ενισχυτή. Η τάση στον τοµέα της διαγώνιας γέφυρας που είναι ανάλογη προς το ενεργό βάρος τροφοδοτείται προς τον ηλεκτρονικό ενισχυτή ως σήµα εισόδου. Ο ενισχυτής µετατρέπει αυτήν την τάση σε ψηφιακό σήµα. Η τροφοδοσία της διάταξης έρχεται από το κύκλωµα σήµατος βρόχου

4 4 144LVD MI EML1610 E-(gr) 2.1. Αρχή µέτρησης (δείτε VDI/VDE Οδηγία 3519, φύλλο 1) Κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε κάποιο υγρό υφίσταται την δύναµη άνωσης του Αρχιµήδη η οποία εξαρτάται από την πυκνότητα του υγρού. Αυτό αξιοποιείται ώστε να υπολογίσουµε την στάθµη του υγρού, την πυκνότητα και το επίπεδο διασύνδεσης αναρτώντας έναν εκτοπιστή µε σταθερό κυλινδρικό σχήµα µέσα στο υγρό. Οι µεταβολές στις δυνάµεις της άνωσης είναι ανάλογες προς τις µεταβολές της στάθµης του υγρού και µετατρέπονται σε ένα σήµα µέτρησης. Ο εκτοπιστής βυθίζεται εντελώς για την ανίχνευση του επιπέδου πυκνότητας και διασύνδεσης. Είναι σηµαντικό η θέση του εκτοπιστή να µεταβάλλεται όσο το δυνατό λιγότερο επάνω στην κλίµακα µέτρησης.

5 MI EML1610 E-(gr) 144LVD Σχηµατικό διάγραµµα µε PROFIBUS 2.3. Σχηµατικό διάγραµµα µε FOUNDATION Fieldbus

6 6 144LVD MI EML1610 E-(gr) 2.4. Σχηµατικό διάγραµµα µε HART/FoxCom 2.5. Επεξηγήσεις των Σχηµατικών ιαγραµµάτων Αισθητήρας Ο αισθητήρας της δύναµης είναι µία γέφυρα µέτρησης αντιστάσεων (Wheatstone) που αποτελείται από τέσσερα µεταλλικά στοιχεία κλίµακας εκτατικής παραµόρφωσης και έναν αντιστάτη Ni100 για την µέτρηση της θερµοκρασίας. Για την βαθµονόµηση ο αισθητήρας φέρει φορτία, µε σκοπό τον υπολογισµό του χαρακτηριστικού του αισθητήρα. Η Τιµή της Κατώτερης Κλίµακας υπολογίζεται από µια µικρή δύναµη άνωσης (επάνω βάρος), ενώ η Τιµή της Ανώτερης Κλίµακας από µία µεγαλύτερη δύναµη άνωσης (κάτω βάρος). παραγωγής για τον κάθε αισθητήρα. Στο εργοστάσιο τα δεδοµένα του χαρακτηριστικού γνωρίσµατος φορτώνονται µέσα στον ενισχυτή. Γραµµικοποίηση και αντιστάθµιση Θερµοκρασίας του χαρακτηριστικού του Αισθητήρα Το σήµα του αισθητήρα γραµµικοποιείται και αντισταθµίζεται ως προς την θερµοκρασία µέσω της θερµοκρασίας του εσώκλειστου αισθητήρα. Η γραµµικοποίηση γίνεται µέσω των επονοµαζόµενων δεδοµένων δακτυλικού αποτυπώµατος (χαρακτηριστικό γνώρισµα), τα οποία καθορίζονται κατά την διάρκεια της

7 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 7 Φίλτρο Καταστολής Συχνότητας Γραµµής Υπάρχει η επιλογή για φιλτράρισµα του σήµατος θορύβου στα 50Hz ή 60Hz. Έξυπνη Εξοµάλυνση Στο εργοστάσιο η Ζώνη Έξυπνης Εξοµάλυνσης ρυθµίζεται στο 0,15% της κλίµακας του αισθητήρα. Ο Χρόνος Ολοκλήρωσης της µέσης τιµής ρυθµίζεται στα 10δευτ. Προσωπική Βαθµονόµηση (όχι µε Foundation Fieldbus) Με αυτήν την λειτουργία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να βαθµονοµήσει τον µετασχηµατιστή σύµφωνα µε τις δικές του αρχές. ίνοντας µία κατώτατη και µία ανώτατη τιµή µέτρησης το χαρακτηριστικό µεταφοράς ρυθµίζεται και πάλι. Αυτή η προσωπική βαθµονόµηση µπορεί να επανέρθει στην εργοστασιακή βαθµονόµηση. Συνιστούµε την προσωπική βαθµονόµηση µόνο µε είτε την κάτω µαζί µε την επάνω βαθµονόµηση ή µία αποκλειστική επάνω βαθµονόµηση. Ρύθµιση Αισθητήρα Το µηδέν και το εύρος του αισθητήρα δύναµης ρυθµίζονται στο εργοστάσιο. Είναι δυνατό να βαθµονοµήσουµε το Μηδέν (ευθυγράµµιση κατάστασης) µε το εξωτερικό πλήκτρο 0% (δείτε 8.2). Λειτουργία Μεταφοράς/Χαρακτηριστικό Τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιµα γραµµικά, εξαγόµενα από ρίζα και εξατοµικευµένα. Στα ''εξατοµικευµένα'' υπάρχουν 32 x/y διαθέσιµες τιµές. Το κανονικό µε το Επίπεδο είναι ''γραµµικό''.

8 8 144LVD MI EML1610 E-(gr) Ρύθµιση µετρούµενης τιµής Ο χρήστης µπορεί να καθορίσει την µετρούµενη τιµή και την µονάδα. Ρύθµιση της Κλίµακας (όχι µε Foundation Fieldbus) Η κλίµακα µέτρησης είναι η κλίµακα µεταξύ της Τιµής Κατώτερης Κλίµακας και της Τιµής Ανώτερης Κλίµακας. Η Τιµή της Κατώτερης Κλίµακας είναι το βάρος του εκτοπιστή. Η Τιµή της Κατώτερης Κλίµακας χωρίς ανύψωση είναι 0. Με ανύψωση, θα πρέπει να εισαχθεί η τιµή της ανύψωσης. Προσοµοίωση (µόνο Foundation Fieldbus) Αφού καθορίσουµε έναν δείκτη είναι δυνατό να προσοµοιώσουµε την τιµή µέτρησης µε έναν ιαµορφωτή Foundation Fieldbus. Μετατροπή (µόνο Foundation Fieldbus) Η Τιµή της Κατώτερης/Ανώτερης Κλίµακας και η Κατώτερη/Ανώτερη Τιµή Εξόδου είναι ελεύθερα διαµορφώσιµες για την τιµή και την µονάδα. Η κλίµακα µέτρησης είναι η κλίµακα µεταξύ της Τιµής Κατώτερης Κλίµακας και της Τιµής Ανώτερης Κλίµακας. Η τιµή της εξόδου µπορεί να εξαχθεί από ρίζα. Μπορούµε να διαµορφώσουµε ποιες τιµές καθορίζονται στην τιµή εξόδου και στην τιµή µέτρησης (κύρια µεταβλητή PV). Υπάρχουν οι επόµενες δυνατές διαµορφώσεις: OUT/PV = Μετρούµενη τιµή OUT/PV = Έξοδος OUT/PV = Έξοδος, εξαγόµενη από ρίζα Η διαφορά µεταξύ OUT και PV είναι: Με το OUT υπάρχει διαδικασία συναγερµού ενώ µε το PV όχι. Το Field_VAL είναι η µετρούµενη τιµή σε %. Ρύθµιση της Τιµής Εξόδου Η τιµή εξόδου είναι η µετρούµενη τιµή µεταξύ της Τιµής Κατώτερης Κλίµακας και της Τιµής Ανώτερης Κλίµακας. Η τιµή και η µονάδα επιλέγονται ελεύθερα. Η τιµή αντικατάστασης επηρεάζει την έξοδο.

9 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 9 Καταστολή Χαµηλής Ποσότητας (όχι µε PROFIBUS) Ρύθµιση On ή Off για καταστολή χαµηλής ποσότητας µε έξοδο από ρίζα. Στην Στάθµη, η καταστολή χαµηλής ποσότητας είναι πάντοτε 0. Χαρακτηριστικό εξόδου (µόνο µε HART/FoxCom) Το χαρακτηριστικό εξόδου µπορεί να εξαχθεί από ρίζα. Τιµή Αναπλήρωσης/Αντικατάστασης (µόνο µε HART/FoxCom) Στην περίπτωση σφάλµατος η έξοδος διατηρεί την τελευταία τιµή ή δίνει µια διαµορφώσιµη Τιµή Αναπλήρωσης. Εάν το σφάλµα δεν υπάρχει πλέον, τότε η ''τελευταία τιµή'' και/ή η τιµή αντικατάστασης παίρνονται πίσω (αυτόµατα ή χειροκίνητα). Πολλαπλών χρηστών (µόνο HART) Αναλογική/Ψηφιακή Έξοδος (µόνο FoxCom) Με ένα PC20 ή ένα Τερµατικό Χειρός µπορούµε να εναλλάξουµε - Ενισχυτή HART µεταξύ ''αναλογικού'' και ''πολλαπλών χρηστών'' - Ενισχυτή FoxCom µεταξύ ''αναλογικού'' και ''ψηφιακού''. Με τον τύπο HART ''πολλαπλών χρηστών'' η έξοδος έχει ψηφιακό σήµα, η µετρούµενη τιµή διαµορφώνεται σε σήµα 4mA DC. Με τον τύπο FoxCom ''ψηφιακό'' η µετρούµενη τιµή διαµορφώνεται σε σήµα 12mA DC. Το Λογισµικό PC20 µας δίνει την δυνατότητα να προσοµοιώσουµε την µετρούµενη τιµή και να εγγράψουµε τιµές εξόδου απευθείας στην έξοδο. Φίλτρο Το σήµα της εξόδου αποσβένεται. Ο χρόνος απόσβεσης είναι ρυθµιζόµενος από 0 ως 32δευτ (90%). Επεξεργασία συναγερµού (όχι µε HART/FoxCom) Το σήµα της εξόδου ελέγχεται από προσυναγερµούς και κύριους συναγερµούς κατώτατων και ανώτατων ορίων και υστέρηση. Με την υπέρβαση των ορίων του συναγερµού η κατάσταση του σήµατος εξόδου τίθεται σε συναγερµό (PROFIBUS δείτε TI EML 0610 P ή Foundation Fieldbus TI EML 0610 Q). Τύπος (εδώ: PROFIBUS) Με τον διαµορφωτή ο τύπος οµάδας µπορεί να εναλλαχθεί σε AUTO (αυτόµατο), OUT OF SERVICE (εκτός υπηρεσίας) (O/S) και MAN (χειροκίνητο). Στον τύπο AUTO η οµάδα λαµβάνει τις µετρούµενες τιµές του αισθητήρα και τις στέλνει µετά από υπολογισµό µέσω διαµόρφωσης στην έξοδο. Στον τύπο O/S η οµάδα είναι εκτός υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγµα, αποστέλλονται νέες παράµετροι µέσω του ιαµορφωτή. Στον τύπο MAN ο αισθητήρας τίθεται Off. Η έξοδος µπορεί να εγγραφεί απευθείας µέσω του ιαµορφωτή. Τύπος (εδώ: FOUNDATION Fieldbus) Κάθε υποοµάδα (οµάδα Πόρου, οµάδα Μεταφοράς, οµάδα Λειτουργίας) έχει δικούς της τύπους. Το AUTO είναι κανονική λειτουργία. Στο AUTO η οµάδα λαµβάνει µία τιµή από την είσοδο, υπολογίζει την νέα τιµή και την αποθηκεύει στην έξοδο. Στο O/S η οµάδα είναι εκτός υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγµα, αποστέλλονται νέες παράµετροι µέσω του ιαµορφωτή. Στο MAN η είσοδος της οµάδας έχει τεθεί Off. Η έξοδος µπορεί να εγγραφεί απευθείας µέσω του ιαµορφωτή. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PROFIBUS Profibus-PA Profile για Επικοινωνία ιάταξης Ελέγχου Επεξεργασίας µε Profibus TI EML P. FOUNDATION Fieldbus Επεξεργασία Εφαρµογής Οµάδας Μετατροπέα Καθορισµού FOUNDATION Επεξεργασία Εφαρµογής Οµάδας Λειτουργίας Καθορισµού FOUNDATION Επικοινωνία µε FF-Fieldbus TI EML Q

10 10 144LVD MI EML1610 E-(gr) 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Πινακίδα ενισχυτή 3 (Παράδειγµα) Ο αναµεταδότης αναγνωρίζεται από αρκετές πινακίδες. Η πινακίδα ονοµασίας 1 του αναµεταδότη δείχνει τον κωδικό του µοντέλου του αναµεταδότη, ο οποίος περιγράφει καθαρά την διάταξη. Τα στοιχεία πιστοποίησης και ο σειριακός Αρ. φαίνονται στην πινακίδα 3 του ενισχυτή. Η προαιρετική πινακίδα 2 TAG No. µε τον αριθµό TAG (ετικέτα) βρίσκεται από κάτω. Τα στοιχεία σχετικά µε τον αισθητήρα και τον εκτοπιστή βρίσκονται στην πινακίδα στοιχείων 4 επάνω στην φλάντζα σύνδεσης επεξεργασίας. Οι ποµποί µε πιστοποίηση ATEX έχουν µια πρόσθετη ταµπέλα 5 στον αισθητήρα. Χωρίς προστασία έκρηξης κατά ATEX Με προστασία έκρηξης κατά ATEX Πινακίδα 1 του αναµεταδότη (Παράδειγµα) ECEP: Αρ. Ταυτότητας για ειδική έκδοση υνατότητα προστασίας Υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG Πινακίδα 2 Tag No. (Παράδειγµα) Προαιρετική ταµπέλα για τις διατάξεις σύµφωνα µε το Πρότυπο NACE. Με αναρτηµένο Aρ. Tag στην πίσω πλευρά της πινακίδας Tag. No. Εκτοπιστής και προδιαγραφή πίεσης 4 (Παράδειγµα) Πινακίδα ονοµασίας εφαρµογής που είναι στερεωµένη στην περιφέρεια της φλάντζας σύνδεσης επεξεργασίας. Η ονοµαστική πίεση και οι προδιαγραφές του εκτοπιστή υποδεικνύονται σε αυτήν την ταµπέλα. Με προστασία έκρηξης, Τύπος προστασίας ''Explosionproof'' FM (Οι υπόλοιπες πινακίδες του Ενισχυτή, δεν απεικονίζονται) Πινακίδα αισθητήρα 5 Πρόσθετη ταµπέλα αισθητήρα στο κοµµάτι της ένωσης, για τους ποµπούς µε πιστοποίηση ATEX (Παράδειγµα)

11 MI EML1610 E-(gr) 144LVD ΣΤΗΡΙΞΗ Ο αναµεταδότης προσαρµόζεται απευθείας επάνω στην δεξαµενή ή εναλλακτικά σε έναν θάλαµο εκτοπιστή 104DC που στερεώνεται στα πλάγια. Κατά την τοποθέτηση, θα πρέπει να παρατηρούνται η επιτρεπτή στατική πίεση και η θερµοκρασία περιβάλλοντος (δείτε κεφάλαιο 3, ''Αναγνώριση''). εκτοπιστή 150 θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον 5 10χιλ Στήριξη στα πλάγια του δοχείου Σηµείωση: Προχωρήστε µε προσοχή σε όλη την εργασία εγκατάστασης. Μην τραυµατίσετε το διάφραγµα! Μην αφήσετε να πέσει κάτω ο αναρτηµένος εκτοπιστής! Αποφύγετε τις ενώσεις! 4.1. Στήριξη στην κορυφή του δοχείου Α Αναµεταδότης Β ιάταξη αποκοπής 140 Φλάντζα σύνδεσης 150 Εκτοπιστής 104DE 147 Θήκη τύπου 104DC Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συναρµογές Β ανθεκτικές στην φλόγα. Α Αναµεταδότης 140 Φλάντζα σύνδεσης 150 Εκτοπιστής 104DE 142 Θήκη/Αυλός προστασίας 146 Οπή εξαέρωσης Εάν η δεξαµενή περιέχει υγρά που στροβιλίζονται θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µία θήκη/αυλός προστασίας 142. εάν χρησιµοποιηθεί σωλήνας, να σιγουρευτείτε ότι θα υπάρχει τρύπα εξαέρωσης 146 πάνω από το µέγιστο επίπεδο επεξεργασίας. Μεταξύ της προστατευτικής θήκης/αυλού 142 και του Εάν ο θάλαµος δεν έχει ήδη προσαρµοστεί από τον πελάτη, θα πρέπει να προσαρµοστεί στην δεξαµενή µα τις κατάλληλες βίδες και στεγανοποιήσεις (που δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της παράδοσης). Να σιγουρευτείτε ότι ο θάλαµος του εκτοπιστή είναι τελείως κάθετος. Μεταξύ του θαλάµου και του εκτοπιστή θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό 5 10χιλ τουλάχιστον. Σηµείωση: Στις διατάξεις µε αντιεκρηκτική προστασία ή τις διατάξεις µε πιστοποίηση προστασίας υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG, θα πρέπει να προσέχουµε τις παρατηρήσεις στις προδιαγραφές του προϊόντος PSS EML1610 A-(en) και στα πιστοποιητικά έγκρισης.

12 12 144LVD MI EML1610 E-(gr) 4.3. Στήριξη του αναµεταδότη ιασφαλίστε την σωστή συνένωση του αναµεταδότη και του εκτοπιστή κατά την στερέωση. Κάθε αναµεταδότης έχει βαθµονοµηθεί για χρήση µε τον αντίστοιχο εκτοπιστή σύµφωνα µε τα στοιχεία της παραγγελίας στο εργοστάσιο. Κάθε εκτοπιστής φέρει τα σηµάδια του TAG No. ή, εάν δεν είναι γνωστό, τα τρία τελευταία ψηφία του σειριακού αριθµού του αντίστοιχου αναµεταδότη. Τα στοιχεία του αντίστοιχου εκτοπιστή (µήκος, όγκος και βάρος) καθορίζονται επάνω στις ετικέτες δεδοµένων ρύθµισης που βρίσκονται επάνω στην φλάντζα σύνδεσης επεξεργασίας. είτε επίσης κεφάλαιο 3 ''Αναγνώριση''. Προσαρµόστε την στεγανοποίηση 139 επάνω στην πατούρα 140 από την πλευρά του δοχείου. Πάντα χρησιµοποιείτε καινούριο λάστιχο. Το λάστιχο στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι το κατάλληλο για το µέγεθος της φλάντζας και το µέσο µέτρησης. Συνδέστε τον εκτοπιστή µε την ανάρτηση 154 στον ποµπό. Οι µακριοί εκτοπιστές µπορούν να τοποθετηθούν µέσα στην δεξαµενή από πριν. Για τους διαιρούµενους εκτοπιστές δείτε το κεφάλαιο 4.5. Προσεκτικά τοποθετήστε τον ποµπό και τον εκτοπιστή επάνω στην φλάντζα 140 της δεξαµενής. Σιγουρευτείτε ότι το λάστιχο έχει τοποθετηθεί µε ακρίβεια. Αποφεύγετε πάντοτε τα χτυπήµατα και τα τραντάγµατα. Σφίχτε τα µποζόνια 142 και τα παξιµάδια 143. Εφαρµόστε την προτεινόµενη ροπή.

13 MI EML1610 E-(gr) 144LVD Σετ Στήριξης Αποµακρυσµένου Ενισχυτή Ο αισθητήρας και ο ενισχυτής µπορούν να διαχωριστούν και να συνδεθούν µέσω ενός τροφοδοτικού καλωδίου (3 ως 10µ). Αυτό χρησιµοποιείται: - εάν η τοπική ένδειξη πρόκειται να συνδεθεί µερικά µέτρα µακριά από το σηµείο µέτρησης, π.χ για να γίνει ευκολότερη η ανάγνωση. - για να προστατεύσουµε τον ενισχυτή από ακραίες συνθήκες λειτουργίας Κατά την παράδοση, ο αισθητήρας, το τροφοδοτικό και ο ενισχυτής είναι συναρµολογηµένα έτοιµα για χρήση. Για επίτοιχη στήριξη, ή στήριξη σε οριζόντια ή κάθετη σωλήνωση συστήνουµε το MS41- Mounting Kit. Η Στήριξη Αποµακρυσµένου Ενισχυτή δεν είναι δυνατή στον τύπο ''explosionproof'' (µε αντιεκρηκτική προστασία).

14 14 144LVD MI EML1610 E-(gr) 4.5. Εκτοπιστής 104DE Σηµαντικό Ο εκτοπιστής και ο αναµεταδότης θα πρέπει να ταιριάξουν κατάλληλα κατά την εγκατάσταση (δείτε κεφάλαιο 4.3). Προδιαγραφή Πίεσης Ο εκτοπιστής θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος για την προδιαγραφή πίεσης της δεξαµενής όµως, τουλάχιστον για την λειτουργική πίεση και να ζητηθεί ανάλογα. Εδώ θα πρέπει να λάβουµε υπ' όψη την µέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία. Οι εκτοπιστές που είναι φτιαγµένοι από PTFE αποτελούνται από στερεό υλικό, και γι αυτό είναι κατάλληλοι για όλες τις πιέσεις (δείτε Προδιαγραφές Προϊόντος PSS EML0900 A). Στοιχεία διαιρούµενου εκτοπιστή Οι εκτοπιστές που είναι µεγαλύτεροι από 3µ σε µήκος αποτελούνται από ενώσεις στοιχείων (πολυτµηµατικοί). Τα στοιχεία του εκτοπιστή βιδώνονται µεταξύ τους και ασφαλίζονται µε την µεταλλική ασφάλεια 151 για να αποφύγουµε το λύγισµα και την ζηµιά κατά την εισαγωγή τους µέσα στην δεξαµενή. Οι εκτοπιστές από στοιχεία <13χιλ δεν βιδώνονται µεταξύ τους. Η ασφάλιση γίνεται µε άγκιστρο και σιδεροθηλιά 152. εν χρειάζεται άλλη ασφάλιση. 1 Στοιχείο απόσβεσης Σε λειτουργικές συνθήκες µε δυνατές εξωτερικές δονήσεις π.χ κοντά σε εγκαταστάσεις συµπιεστών το αποσβεστικό στοιχείο (Επιλογή D) θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Αγκιστρώνεται επάνω στην αλυσίδα της ανάρτησης στην θέση 7 κρίκων (105χιλ). Αυτό το ελατήριο αρµόζει ειδικά στην συχνότητα συντονισµού του εκτοπιστή και είναι φτιαγµένο από ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310, λειτουργική θερµοκρασία µέχρι 250 ο C). Χρήση σε Ζώνη 0 ως προστασία υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG 2 Μηχανική Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, οι εκτοπιστές θα πρέπει να ασφαλίζονται για τις ταλαντώσεις όταν είναι από µέταλλο, οµάδας έκρηξης IIC είναι από µέταλλο, οµάδας έκρηξης IIB/A, µήκος >3µ είναι από PTFE+25% άνθρακα, IIC/B/A, µήκος >3µ Ο εκτοπιστής θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος έτσι ώστε να µην βρίσκεται µπροστά στον κύριο πίδακα πλήρωσης. Όταν χρησιµοποιείται ως προστασία υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG, ο εκτοπιστής θα πρέπει να εγκαθίσταται µε καθοδήγηση. Οι διατάξεις καθοδήγησης πάνω από 3µ σε µήκος θα πρέπει επίσης να ασφαλίζονται για να µην λυγίζουν. 1 Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, οι σιδεροθηλιές θα πρέπει επίσης να συγκολληθούν. 2 Παρακαλούµε δείτε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για περισσότερες λεπτοµέρειες.

15 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 15 Εξισορρόπηση δυναµικού Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, µόνο µεταλλικοί εκτοπιστές από PTFE+25% άνθρακα µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Θα πρέπει να προσαρµοστεί µια γραµµή εξισορρόπησης δυναµικού ως ηλεκτροστατική παράκαµψη της(των) ανάρτησης(εων) του εκτοπιστή εάν το κατάλοιπο βάρος του εκτοπιστή είναι <10Ν, ή εάν υπάρχουν περισσότερα από 6 σηµεία επαφής. Για να αποφύγουµε τον κίνδυνο της ηλεκτροστατικής ανάφλεξης, θα πρέπει να διασφαλιστεί µια σύνδεση στον αναµεταδότη µε καλή αγωγιµότητα. Η αντίσταση του όγκου µεταξύ του κατώτατου άκρου του εκτοπιστή και της γείωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1MΩ. Οι αναµεταδότες που διατίθενται χωρίς µόνωση καλωδίου, η µόνωση καλωδίου που χρησιµοποιείται θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις πιθανές απαιτήσεις Ex. Αυτό γίνεται µε ευθύνη του χρήστη. Ενέργειες: Σφίχτε την ασφάλεια του καπακιού 24 (αν υπάρχει) και ξεβιδώστε το καπάκι 22 Οδηγήστε το καλώδιο µέσα από την στεγανοποίηση και συνδέστε το µε τους ακροδέκτες 45, 46 και 47. Εάν χρειάζεται συνδέστε τον εξωτερικό ακροδέκτη γείωσης 48 Θα πρέπει να προσέξουµε να γίνει σωστή τοποθέτηση στεγανοποίησης καλωδίου Βιδώστε το καπάκι 22 και τοποθετήστε την ασφάλεια καπακιού 24 (εάν διατίθεται) 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 5.1. Σύνδεση καλωδίου σήµατος Περάστε το καλώδιο µέσα από την στεγανοποίηση καλωδίου 38, προσέχοντας ιδιαίτερα την µόνωση. Ελέγξτε πριν το βίδωµα των στεγανοποιήσεων εάν ταιριάζουν τα σπειρώµατα, διαφορετικά το περίβληµα µπορεί να πάθει ζηµιά. Η στεγανοποίηση 38 και το καπάκι της βίδας 39 είναι εναλλάξιµα. Συνδέστε το σήµα αναλογικής εισόδου (τύποι HART/FoxCom) στους ακροδέκτες 45(+) και 46(-). Συνδέστε το σήµα διαύλου (τύποι PROFIBUS/FOUNDATION F.) στους ακροδέκτες 45 και 46. εν παίζει ρόλο η πολικότητα. Οι βιδωτοί ακροδέκτες είναι κατάλληλοι για διατοµές καλωδίων 0,3 ως 2,5χιλ 2. Η µόνωση της σύνδεσης διαύλου στις αγώγιµες στεγανοποιήσεις καλωδίων (προτείνεται) να συνδέεται απευθείας µε το περίβληµα στις µη αγώγιµες στεγανοποιήσεις καλωδίων να τοποθετείται στον εσωτερικό βιδωτό αγωγό 47 Σηµείωση: Όταν συνδέουµε τις διασυνδέσεις της µονωµένης διαύλου, η µόνωση θα πρέπει να συνδέεται και στις δυο πλευρές! (πλευρά του αναµεταδότη όπως επίσης και πλευρά του πίνακα). Για την επιλογή του καλωδίου δείτε επίσης την πρόταση για τους τύπους καλωδίων σύµφωνα µε το IEC Καπάκι συνδετήριου τµήµατος 24 Ασφάλεια καπακιού 38 Στεγανοποίηση καλωδίου (επιτρεπτή διάµ. καλωδ. 6 ως 12χιλ) 39 Βίδα καπακιού 45 Ακροδέκτης σύνδεσης ''+'' διατοµή 46 Ακροδέκτης σύνδεσης ''-'' καλωδίου 47 Ακροδέκτης γείωσης µέγ. 2,5χιλ 2 48 Εξωτερικός ακροδέκτης γείωσης 50 Προστασία υπέρτασης (εάν υπάρχει)

16 16 144LVD MI EML1610 E-(gr) 5.2. Γείωση Εάν χρειάζεται σύνδεση µε την γείωση (π.χ εξισορρόπηση δυναµικού, προστασία ηλεκτροµαγνητικής επίδρασης), θα πρέπει να συνδεθεί ο ακροδέκτης γείωσης 47 ή ο ακροδέκτης εξωτερικής γείωσης ΕΚΚΙΝΗΣΗ Σε κάθε περίπτωση, οι κανονισµοί εγκατάστασης και ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχονται πριν από την ανάθεση. είτε το έγγραφο EX EML 0010: ''Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισµού'' Μετά από την σωστή εγκατάσταση και σύνδεση µε την µονάδα τροφοδοσίας ισχύος, ο αναµεταδότης είναι έτοιµος για λειτουργία: U > 12V DC (HART/FoxCom) U > 9V DC (PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus) Εάν χρειάζεται θα πρέπει να ελεγχθεί η διαµόρφωση τιµής κατώτερης κλίµακας, τιµής ανώτερης κλίµακας και απόσβεσης. Στους αναλογικούς τύπους HART/FoxCom µπορεί να προσαρµοστεί ένα αµπερόµετρο στον βρόχο ρεύµατος εξόδου για έλεγχο. Έλεγχος των ρυθµίσεων Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας για µέτρηση επιπέδου Για µετρήσεις επιπέδου, το βάρος F G του εκτοπιστή είναι ίσο µε την δύναµη του βάρους F 0 για την τιµή της κατώτερης κλίµακας (LRV). Μία εξαίρεση είναι η κλίµακα µέτρησης µε ανύψωση. Η τιµή κατώτερης κλίµακας (LRV) µπορεί να ελεγχθεί µε έναν ελεύθερα αιωρούµενο εκτοπιστή και µία εντελώς άδεια δεξαµενή. Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας για µέτρηση κλίµακας µε ανύψωση Η τιµή κατώτερης κλίµακας (LRV) F 0 µπορεί να ελεγχθεί µόνο καθορίζοντας το επίπεδο της δεξαµενής που αντιστοιχεί στο F 0 ή καθορίζοντας το βάρος για το F 0 (εργασία στο εργαστήριο). Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας για διασύνδεση και πυκνότητα Η τιµή κατώτερης κλίµακας (LRV) F 0 µπορεί να ελεγχθεί µε τις εξής µεθόδους: βυθίζοντας τον εκτοπιστή τελείως µέσα στο υγρό µε την κατώτερη πυκνότητα καθορίζοντας την δύναµη βάρους για το F 0 µε βάρη (στο εργαστήριο) Τιµή ανώτερης κλίµακας Η τιµή της ανώτερης κλίµακας (URV) F 100 µπορεί να ελεγχθεί µε τις εξής µεθόδους: δηµιουργώντας το αντίστοιχο επίπεδο, διασύνδεση ή πυκνότητα, δεδοµένου ότι οι καθορισµένες λειτουργικές πυκνότητες είναι σωστές καθορίζοντας την δύναµη βάρους για το F 100 µε βάρη (στο εργαστήριο) Απόσβεση Απόσβεση 8 δευτ έχει ρυθµιστεί στο εργοστάσιο. Εάν χρειάζεται, αυτή η τιµή µπορεί να ελεγχθεί στις διατάξεις µε ένδειξη LCD και να µεταβληθεί τοπικά. ιόρθωση τιµής κατώτερης κλίµακας, τιµής ανώτερης κλίµακας, απόσβεσης είτε κεφάλαιο 8, ''Ρύθµιση Αναµεταδότη''. 7. ΑΠΟΣΥΡΣΗ Πριν από την απενεργοποίηση λάβετε µέτρα ώστε να αποφύγετε τις ανωµαλίες: προσέξτε την προστασία Ex γυρίστε στο Off την τροφοδοσία ισχύος προσέχετε µε τα επικίνδυνα υλικά επεξεργασίας! Με τα τοξικά ή τα βλαβερά υλικά επεξεργασίας, προσέξτε τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας. Πριν από την αποσυναρµολόγηση του αναµεταδότη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: αποσυµπιέστε την δεξαµενή ή τον θάλαµο του εκτοπιστή αποστραγγίστε την µετρούµενη ύλη από τον θάλαµο του εκτοπιστή προστατέψτε το περιβάλλον, µην επιτρέψετε να διαφύγει µετρούµενη ύλη. Παγιδέψτε την και απαλλαγείτε από αυτήν κατάλληλα. Η διαδικασία για την αποσυναρµολόγηση του αναµεταδότη είναι η αντίθετη από αυτήν που περιγράφηκε για την συναρµολόγηση. Σηµείωση: Προχωρήστε µε προσοχή σε όλη την εργασία εγκατάστασης. Μην τραυµατίσετε το διάφραγµα! Μην αφήσετε να πέσει κάτω ο αναρτηµένος εκτοπιστής! Αποφύγετε τις ενώσεις!

17 MI EML1610 E-(gr) 144LVD ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ Το Μηδέν, η τιµή κατώτερης κλίµακας, η τιµή ανώτερης κλίµακας και η απόσβεση στον αναµεταδότη έχουν ρυθµιστεί από τον κατασκευαστή όπως έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε την παραγγελία: ιαστάσεις εκτοπιστή: µήκος, πυκνότητα, βάρος Ρύθµιση Τιµής Κατώτερης Κλίµακας µέσω του βάρους F 0 : Χωρίς ανύψωση Μηδέν = 0 Με ανύψωση Μηδέν = Τιµή Ανύψωσης Τιµή Ανώτερης Κλίµακας που αντιστοιχεί στην δύναµη άνωσης του εκτοπιστή (δείτε Κεφ. 9). Κλίµακα Εξόδου και µονάδα Γι αυτό, η βαθµονόµηση κατά την εκκίνηση δεν είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που η παραγγελία δεν περιλαµβάνει αυτά τα στοιχεία, ο αναµεταδότης διατίθεται ως εξής: Βάρος εκτοπιστή = 1,500Kg ύναµη άνωσης = 5,884N (0,600Kg) Ένδειξη = 0 100% Απόσβεση = 8δευτ (90% χρόνου) Τα λειτουργικά δεδοµένα και τα δεδοµένα του εκτοπιστή είναι αποθηκευµένα στον αναµεταδότη σύµφωνα µε την παραγγελία. Η διαµόρφωση γίνεται απαραίτητη εάν αυτά τα δεδοµένα αποκλίνουν από τις αποθηκευµένες τιµές. Ο αναµεταδότης έχει σχεδιαστεί για µία δύναµη βάρους εκτοπιστή 4Kg 1 µέγ. και µία δύναµη άνωσης 2 ως 20N. Η τιµή κατώτερης κλίµακας F 0 θα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ της κλίµακας 4Kg ως 2Kg (ειδική έκδοση 0,5kg). Ρύθµιση µέσω πλήκτρων λειτουργίας Η ρύθµιση µπορεί να γίνει µέσω των πλήκτρων στον αναµεταδότη εάν Το περίβληµα του ενισχυτή έχει εξωτερικά πλήκτρα X, δείτε Κεφ. 8.2 ''Ρύθµιση µέσω τοπικών πλήκτρων'', ή Η ένδειξη διαθέτει πλήκτρα D, δείτε Κεφ. 8.3 ''Ρύθµιση µέσω πλήκτρων Ένδειξης''. Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου HART Ρύθµιση µε PC, Ένδειξη και ιασύνδεση Χρήστη PC20 Ρύθµιση µε Τερµατικό Χειρός Βασική βαθµονόµηση µε PC20 Calibration (απαραίτητο εάν έχουν αλλάξει ο αισθητήρας ή ο ενισχυτής) Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου FoxCom Ρύθµιση µε PC, λογισµικό PC10/PC20 Ρύθµιση µε Τερµατικό Χειρός FoxCom (όχι το 144LVD που ξεκινά από Σειρ. Αρ. 93/ ) Λογισµικό IFDC Ι/Α Series System Βασική βαθµονόµηση µε PC Calibration (απαραίτητο εάν έχουν αλλάξει ο αισθητήρας ή ο ενισχυτής) Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου PROFIBUS Ρύθµιση µε PC, Ένδειξη και ιασύνδεση Χρήστη PC20 Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου FOUNDATION Fieldbus Βαθµονόµηση αισθητήρα από τον κατασκευαστή (Στοιχεία ταυτοποίησης, µηδέν, εύρος) Ρυθµίσεις από τον πελάτη µε τους κανονικούς διαµορφωτές, όπως National Instrument Configurator, Honeywell System (DCS), Siemens Delta V (Emerson), ABB 1 Προσοχή! 1Kg παράγει δύναµη 9,807N

18 18 144LVD MI EML1610 E-(gr) 8.1. Προστασία εγγραφής λειτουργικού Η προστασία εγγραφής εµποδίζει την µεταβολή της διαµόρφωσης του αναµεταδότη. Για να ενεργοποιήσουµε την εγγραφή στον αναµεταδότη, η γέφυρα J θα πρέπει να είναι βαλµένη στην θέση της όπως φαίνεται στο σχήµα από κάτω. (Ηλεκτρονικά του ενισχυτή, πίσω από την ένδειξη LCD). PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus: Σηµείωση: Επιπρόσθετο Λογισµικό Προστασίας Εγγραφής µπορεί να επαναρυθµιστεί/ρυθµιστεί µέσω του PC20 Software. HART/FOXCOM: Χωρίς προστασία εγγραφής Η γέφυρα J συνδέει τις αριστερές ακίδες (όπως φαίνεται) Με προστασία εγγραφής Η γέφυρα J συνδέει τις δεξιές ακίδες, ή δεν έχει τοποθετηθεί γέφυρα 8.2. Ρύθµιση µέσω τοπικών πλήκτρων Χειρισµός και λειτουργίες τοπικών πλήκτρων Τα δυο τοπικά πλήκτρα 0% και 100% χρησιµοποιούνται για να ρυθµίσουµε το µηδέν, την τιµή της κατώτερης κλίµακας, την τιµή της ανώτερης κλίµακας και την απόσβεση. Σηµείωση: Εάν δεν έχει τοποθετηθεί γέφυρα, ο αναµεταδότης έχει προστασία εγγραφής. Περίβληµα του ενισχυτή µε τοπικά πλήκτρα Αφού σπρώξουµε το καπάκι προστασίας πλήκτρου Α, περνάµε το κατσαβίδι ή την περόνη ( <3χιλ) µέσα από την τρύπα Β και πιέζουµε προς τα κάτω στο δεύτερο σηµείο πίεσης. Και τα δύο πλήκτρα έχουν δύο λειτουργίες ανάθεσης, ανάλογα µε την διάρκεια του χρόνου πίεσης.

19 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 19 Απόσβεση 1 Η απόσβεση είναι ρυθµισµένη (ηλεκτρικά) στα 8 δευτ από τον κατασκευαστή. Με τα τοπικά πλήκτρα η απόσβεση µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 0 και 32 δευτ (90% του χρόνου). 2 Η τοπική ένδειξη δείχνει την τρέχουσα τιµή απόσβεσης, όταν το πλήκτρο 100% πιέζεται για λιγότερο από 3 δευτ. Πρόσθετη ενέργεια µε το πλήκτρο 100% ρυθµίζει σταδιακά την απόσβεση. Μετά από την επιλογή της απόσβεσης, επιβεβαιώστε µε σύντοµη ενέργεια στο πλήκτρο 0%. Ρύθµιση τιµής κατώτερης και ανώτερης κλίµακας Εργασία στο εργαστήριο Εξοπλισµός: Τροφοδοσία ισχύος DC 24V, 30mA Τοπική ένδειξη διαµορφωµένη µε ma 3 αντίστ. % (ΕΞΟ ΟΣ σε %) ή πολύµετρο 3 Κατσαβίδι ( <3χιλ) Σύνολο σταθερών βαρών, τάξης M1 4 ίσκος ζύγισης 5 που θα αναρτάται στην θέση του εκτοπιστή Ενέργειες: Τοποθετήστε τον αναµεταδότη στην θέση λειτουργίας και συνδέστε τον Ρύθµιση του µηδέν (όχι µε FoxCom) Το σηµείο µηδέν έχει ρυθµιστεί από το εργοστάσιο. Εάν το σηµείο µηδέν έχει µετακινηθεί από κάποια άλλη θέση εγκατάστασης, µπορεί να διορθωθεί ως εξής: Τοποθετήστε τα βάρη για το σηµείο Μηδέν (4κιλά) Πιέστε το πλήκτρο 0% για λιγότερο από 3 δευτ. Στο HART το σήµα εξόδου έχει τεθεί στο 0 (4mA). 1 Η απόσβεση είναι ρυθµιζόµενη µόνο µε τα πλήκτρα εάν η τοπική ένδειξη διατίθεται. 2 63% του χρόνου για τις διατάξεις HART 3 Μόνο HART 4 Προσοχή! 1kg παράγει δύναµη 9,807N 5 Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη το βάρος του δίσκου ζύγισης

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Πλήρης εξοµοίωση τηλεφωνικής γραµµής προκειµένου να επιτευχθεί επικοινωνία µεταξύ συστήµατος συναγερµού και κέντρου λήψης σηµάτων (contact id, ademco

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης

MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης Για χρήση του Πελάτη στις ΗΠΑ ή τον Καναδά ήλωση Συµµόρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά DOC: Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα