144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα"

Transcript

1 Γενική Οδηγία MI EML1610E-(gr) 144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα Ο έξυπνος αναµεταδότης 144LVD είναι σχεδιασµένος να εκτελεί συνεχείς µετρήσεις σε στάθµη υγρών, επίπεδο διαχωρισµού ή πυκνότητα υγρών στην διαδικασία κατασκευής όλων των βιοµηχανικών εφαρµογών. Η µέτρηση βασίζεται στην αποδεδειγµένη αρχή του Αρχιµήδη για την άνωση και γι αυτό είναι εξαιρετικά σταθερή και αδιαµφισβήτητη. Οι µετρούµενες τιµές µπορούν να µεταφερθούν αναλογικά και ψηφιακά. Η ψηφιακή επικοινωνία διευκολύνει την ολοκληρωµένη λειτουργία και διαµόρφωση µέσω ενός PC ή ενός συστήµατος ελέγχου. Παρόλες τις υψηλές πιέσεις επεξεργασίας και τα διαβρωτικά υγρά, ο 144LVD µετρά µε σταθερή αξιοπιστία και µεγάλη ακρίβεια. Για τις εγκαταστάσεις που υπάρχει επαφή µε εκρηκτικό περιβάλλον µέχρι και Ζώνη 0, υπάρχουν διαθέσιµα πιστοποιητικά. Ο 144LVD συνδυάζει την πλούσια εµπειρία της FOXBORO ECKARDT µε την πιο προηγµένη ψηφιακή τεχνολογία. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επικοινωνία HART (επίσης 4-20mA), FoxCom, PROFIBUS PA ή FOUNDATION Fieldbus Συµβατική λειτουργία µε τοπικά πλήκτρα Εύκολη προσαρµογή στο σηµείο µέτρησης χωρίς βαθµονόµηση στο εργαστήριο ηµιουργία αντιγράφων στοιχείων του σηµείου µέτρησης Συνεχή αυτοδιαγνωστικά ιαµορφώσιµη τιµής ασφαλείας Κλείδωµα λογισµικού για τοπικά πλήκτρα και αναδιαµόρφωση Εγκεκριµένο για εφαρµογές SIL Προσοµοίωση για αναλογική έξοδο για έλεγχο βρόχου Τοπική ένδειξη σε %, ma ή φυσικές µονάδες Καταστολή θορύβου σήµατος µέσω Έξυπνης Εξοµάλυνσης (Smart Smoothing) Γραµµικό ή εξατοµικευµένο χαρακτηριστικό Θερµοκρασία επεξεργασίας από -50 ο C ως +120 ο C Υλικά χρήσης µε διεισδυτική ύλη Τεχνολογία αισθητήρα µικροσύντηξης Ξεχωριστή στερέωση αισθητήρα και ενισχυτή µε κιτ στερέωσης αποµακρυσµένου ενισχυτή Η επισκευή και συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό

2 2 144LVD MI EML1610 E-(gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχή µέτρησης Σχηµατικό διάγραµµα µε PROFIBUS Σχηµατικό διάγραµµα µε FOUNDATION Fieldbus Σχηµατικό διάγραµµα µε HART/FoxCom Επεξηγήσεις των Σχηµατικών ιαγραµµάτων ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Στήριξη στην κορυφή του δοχείου Στήριξη στα πλάγια του δοχείου Στήριξη του αναµεταδότη Σετ Στήριξης Αποµακρυσµένου Ενισχυτή Εκτοπιστής 104DE ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Σύνδεση καλωδίου σήµατος Γείωση ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ Προστασία εγγραφής λειτουργικού Ρύθµιση µέσω τοπικών πλήκτρων Ρύθµιση µέσω Πλήκτρων Ένδειξης HART/FoxCom PROFIBUS FOUNDATION Fieldbus ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΤΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παράρτηµα ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ Γενικά Επισκόπηση τύπων εφαρµογών PROFIBUS-PA FOUNDATION Fieldbus Πρόσθετη βιβλιογραφία: Master Instruction MI EML0610 B-(en) / MI EML1610 B-(en) 144LD / 144LVD Intelligent Buoyancy Transmitters Communication with HART Protocol Master Instruction MI EMO0110 A-(en) HT991 Universal Hand terminal for HART Devices Master Instruction MI EMO0120 A-(en) ABO991 Display and User Interface for HART devices WPP991 Write Protection Program Master Instruction MI EML0610 C-(en) / MI EML1610 C-(en) 144LD / 144LVD Intelligent Buoyancy Transmitters Communication with FOXCOM Protocol HHT Instruction Book 3372 I/A Series Hand Held Terminal PC10 Instruction Book 3466 Intelligent Transmitter Configurator

3 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 3 1. ΣΧΕ ΙΑΣΗ Ο ποµπός είναι βασισµένος σε ένα διαµορφωµένο κελί µέτρησης διαφορικής πίεσης. Ο αισθητήρας είναι µία εύκαµπτη δοκός, η οποία είναι µηχανικά συνδεδεµένη µε το διάφραγµα µέτρησης, κι έτσι το κελί µέτρησης µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για εξαναγκασµένη µέτρηση. Η στατική πίεση επιδρά και στις δυο πλευρές του κελιού µέτρησης και δεν επηρεάζει την µέτρηση. 2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η δύναµη άνωσης του εκτοπιστή επιδρά απευθείας επάνω στην εύκαµπτη δοκό. Τέσσερις αντιστάτες λεπτής επιφανείας είναι διασκορπισµένοι επάνω στο στοιχείο του αισθητήρα, ο οποίος αλλάζει την αντίστασή τους κατά τον λόγο εφελκυσµού ή εφελκυσµό πίεσης. Αυτοί οι τέσσερις µεταλλικοί αντιστάτες λεπτής επιφανείας είναι συνδεδεµένοι σαν πλήρης γέφυρα µέτρησης αντιστάσεων που τροφοδοτείται από τον ενισχυτή. Η τάση στον τοµέα της διαγώνιας γέφυρας που είναι ανάλογη προς το ενεργό βάρος τροφοδοτείται προς τον ηλεκτρονικό ενισχυτή ως σήµα εισόδου. Ο ενισχυτής µετατρέπει αυτήν την τάση σε ψηφιακό σήµα. Η τροφοδοσία της διάταξης έρχεται από το κύκλωµα σήµατος βρόχου

4 4 144LVD MI EML1610 E-(gr) 2.1. Αρχή µέτρησης (δείτε VDI/VDE Οδηγία 3519, φύλλο 1) Κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε κάποιο υγρό υφίσταται την δύναµη άνωσης του Αρχιµήδη η οποία εξαρτάται από την πυκνότητα του υγρού. Αυτό αξιοποιείται ώστε να υπολογίσουµε την στάθµη του υγρού, την πυκνότητα και το επίπεδο διασύνδεσης αναρτώντας έναν εκτοπιστή µε σταθερό κυλινδρικό σχήµα µέσα στο υγρό. Οι µεταβολές στις δυνάµεις της άνωσης είναι ανάλογες προς τις µεταβολές της στάθµης του υγρού και µετατρέπονται σε ένα σήµα µέτρησης. Ο εκτοπιστής βυθίζεται εντελώς για την ανίχνευση του επιπέδου πυκνότητας και διασύνδεσης. Είναι σηµαντικό η θέση του εκτοπιστή να µεταβάλλεται όσο το δυνατό λιγότερο επάνω στην κλίµακα µέτρησης.

5 MI EML1610 E-(gr) 144LVD Σχηµατικό διάγραµµα µε PROFIBUS 2.3. Σχηµατικό διάγραµµα µε FOUNDATION Fieldbus

6 6 144LVD MI EML1610 E-(gr) 2.4. Σχηµατικό διάγραµµα µε HART/FoxCom 2.5. Επεξηγήσεις των Σχηµατικών ιαγραµµάτων Αισθητήρας Ο αισθητήρας της δύναµης είναι µία γέφυρα µέτρησης αντιστάσεων (Wheatstone) που αποτελείται από τέσσερα µεταλλικά στοιχεία κλίµακας εκτατικής παραµόρφωσης και έναν αντιστάτη Ni100 για την µέτρηση της θερµοκρασίας. Για την βαθµονόµηση ο αισθητήρας φέρει φορτία, µε σκοπό τον υπολογισµό του χαρακτηριστικού του αισθητήρα. Η Τιµή της Κατώτερης Κλίµακας υπολογίζεται από µια µικρή δύναµη άνωσης (επάνω βάρος), ενώ η Τιµή της Ανώτερης Κλίµακας από µία µεγαλύτερη δύναµη άνωσης (κάτω βάρος). παραγωγής για τον κάθε αισθητήρα. Στο εργοστάσιο τα δεδοµένα του χαρακτηριστικού γνωρίσµατος φορτώνονται µέσα στον ενισχυτή. Γραµµικοποίηση και αντιστάθµιση Θερµοκρασίας του χαρακτηριστικού του Αισθητήρα Το σήµα του αισθητήρα γραµµικοποιείται και αντισταθµίζεται ως προς την θερµοκρασία µέσω της θερµοκρασίας του εσώκλειστου αισθητήρα. Η γραµµικοποίηση γίνεται µέσω των επονοµαζόµενων δεδοµένων δακτυλικού αποτυπώµατος (χαρακτηριστικό γνώρισµα), τα οποία καθορίζονται κατά την διάρκεια της

7 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 7 Φίλτρο Καταστολής Συχνότητας Γραµµής Υπάρχει η επιλογή για φιλτράρισµα του σήµατος θορύβου στα 50Hz ή 60Hz. Έξυπνη Εξοµάλυνση Στο εργοστάσιο η Ζώνη Έξυπνης Εξοµάλυνσης ρυθµίζεται στο 0,15% της κλίµακας του αισθητήρα. Ο Χρόνος Ολοκλήρωσης της µέσης τιµής ρυθµίζεται στα 10δευτ. Προσωπική Βαθµονόµηση (όχι µε Foundation Fieldbus) Με αυτήν την λειτουργία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να βαθµονοµήσει τον µετασχηµατιστή σύµφωνα µε τις δικές του αρχές. ίνοντας µία κατώτατη και µία ανώτατη τιµή µέτρησης το χαρακτηριστικό µεταφοράς ρυθµίζεται και πάλι. Αυτή η προσωπική βαθµονόµηση µπορεί να επανέρθει στην εργοστασιακή βαθµονόµηση. Συνιστούµε την προσωπική βαθµονόµηση µόνο µε είτε την κάτω µαζί µε την επάνω βαθµονόµηση ή µία αποκλειστική επάνω βαθµονόµηση. Ρύθµιση Αισθητήρα Το µηδέν και το εύρος του αισθητήρα δύναµης ρυθµίζονται στο εργοστάσιο. Είναι δυνατό να βαθµονοµήσουµε το Μηδέν (ευθυγράµµιση κατάστασης) µε το εξωτερικό πλήκτρο 0% (δείτε 8.2). Λειτουργία Μεταφοράς/Χαρακτηριστικό Τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιµα γραµµικά, εξαγόµενα από ρίζα και εξατοµικευµένα. Στα ''εξατοµικευµένα'' υπάρχουν 32 x/y διαθέσιµες τιµές. Το κανονικό µε το Επίπεδο είναι ''γραµµικό''.

8 8 144LVD MI EML1610 E-(gr) Ρύθµιση µετρούµενης τιµής Ο χρήστης µπορεί να καθορίσει την µετρούµενη τιµή και την µονάδα. Ρύθµιση της Κλίµακας (όχι µε Foundation Fieldbus) Η κλίµακα µέτρησης είναι η κλίµακα µεταξύ της Τιµής Κατώτερης Κλίµακας και της Τιµής Ανώτερης Κλίµακας. Η Τιµή της Κατώτερης Κλίµακας είναι το βάρος του εκτοπιστή. Η Τιµή της Κατώτερης Κλίµακας χωρίς ανύψωση είναι 0. Με ανύψωση, θα πρέπει να εισαχθεί η τιµή της ανύψωσης. Προσοµοίωση (µόνο Foundation Fieldbus) Αφού καθορίσουµε έναν δείκτη είναι δυνατό να προσοµοιώσουµε την τιµή µέτρησης µε έναν ιαµορφωτή Foundation Fieldbus. Μετατροπή (µόνο Foundation Fieldbus) Η Τιµή της Κατώτερης/Ανώτερης Κλίµακας και η Κατώτερη/Ανώτερη Τιµή Εξόδου είναι ελεύθερα διαµορφώσιµες για την τιµή και την µονάδα. Η κλίµακα µέτρησης είναι η κλίµακα µεταξύ της Τιµής Κατώτερης Κλίµακας και της Τιµής Ανώτερης Κλίµακας. Η τιµή της εξόδου µπορεί να εξαχθεί από ρίζα. Μπορούµε να διαµορφώσουµε ποιες τιµές καθορίζονται στην τιµή εξόδου και στην τιµή µέτρησης (κύρια µεταβλητή PV). Υπάρχουν οι επόµενες δυνατές διαµορφώσεις: OUT/PV = Μετρούµενη τιµή OUT/PV = Έξοδος OUT/PV = Έξοδος, εξαγόµενη από ρίζα Η διαφορά µεταξύ OUT και PV είναι: Με το OUT υπάρχει διαδικασία συναγερµού ενώ µε το PV όχι. Το Field_VAL είναι η µετρούµενη τιµή σε %. Ρύθµιση της Τιµής Εξόδου Η τιµή εξόδου είναι η µετρούµενη τιµή µεταξύ της Τιµής Κατώτερης Κλίµακας και της Τιµής Ανώτερης Κλίµακας. Η τιµή και η µονάδα επιλέγονται ελεύθερα. Η τιµή αντικατάστασης επηρεάζει την έξοδο.

9 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 9 Καταστολή Χαµηλής Ποσότητας (όχι µε PROFIBUS) Ρύθµιση On ή Off για καταστολή χαµηλής ποσότητας µε έξοδο από ρίζα. Στην Στάθµη, η καταστολή χαµηλής ποσότητας είναι πάντοτε 0. Χαρακτηριστικό εξόδου (µόνο µε HART/FoxCom) Το χαρακτηριστικό εξόδου µπορεί να εξαχθεί από ρίζα. Τιµή Αναπλήρωσης/Αντικατάστασης (µόνο µε HART/FoxCom) Στην περίπτωση σφάλµατος η έξοδος διατηρεί την τελευταία τιµή ή δίνει µια διαµορφώσιµη Τιµή Αναπλήρωσης. Εάν το σφάλµα δεν υπάρχει πλέον, τότε η ''τελευταία τιµή'' και/ή η τιµή αντικατάστασης παίρνονται πίσω (αυτόµατα ή χειροκίνητα). Πολλαπλών χρηστών (µόνο HART) Αναλογική/Ψηφιακή Έξοδος (µόνο FoxCom) Με ένα PC20 ή ένα Τερµατικό Χειρός µπορούµε να εναλλάξουµε - Ενισχυτή HART µεταξύ ''αναλογικού'' και ''πολλαπλών χρηστών'' - Ενισχυτή FoxCom µεταξύ ''αναλογικού'' και ''ψηφιακού''. Με τον τύπο HART ''πολλαπλών χρηστών'' η έξοδος έχει ψηφιακό σήµα, η µετρούµενη τιµή διαµορφώνεται σε σήµα 4mA DC. Με τον τύπο FoxCom ''ψηφιακό'' η µετρούµενη τιµή διαµορφώνεται σε σήµα 12mA DC. Το Λογισµικό PC20 µας δίνει την δυνατότητα να προσοµοιώσουµε την µετρούµενη τιµή και να εγγράψουµε τιµές εξόδου απευθείας στην έξοδο. Φίλτρο Το σήµα της εξόδου αποσβένεται. Ο χρόνος απόσβεσης είναι ρυθµιζόµενος από 0 ως 32δευτ (90%). Επεξεργασία συναγερµού (όχι µε HART/FoxCom) Το σήµα της εξόδου ελέγχεται από προσυναγερµούς και κύριους συναγερµούς κατώτατων και ανώτατων ορίων και υστέρηση. Με την υπέρβαση των ορίων του συναγερµού η κατάσταση του σήµατος εξόδου τίθεται σε συναγερµό (PROFIBUS δείτε TI EML 0610 P ή Foundation Fieldbus TI EML 0610 Q). Τύπος (εδώ: PROFIBUS) Με τον διαµορφωτή ο τύπος οµάδας µπορεί να εναλλαχθεί σε AUTO (αυτόµατο), OUT OF SERVICE (εκτός υπηρεσίας) (O/S) και MAN (χειροκίνητο). Στον τύπο AUTO η οµάδα λαµβάνει τις µετρούµενες τιµές του αισθητήρα και τις στέλνει µετά από υπολογισµό µέσω διαµόρφωσης στην έξοδο. Στον τύπο O/S η οµάδα είναι εκτός υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγµα, αποστέλλονται νέες παράµετροι µέσω του ιαµορφωτή. Στον τύπο MAN ο αισθητήρας τίθεται Off. Η έξοδος µπορεί να εγγραφεί απευθείας µέσω του ιαµορφωτή. Τύπος (εδώ: FOUNDATION Fieldbus) Κάθε υποοµάδα (οµάδα Πόρου, οµάδα Μεταφοράς, οµάδα Λειτουργίας) έχει δικούς της τύπους. Το AUTO είναι κανονική λειτουργία. Στο AUTO η οµάδα λαµβάνει µία τιµή από την είσοδο, υπολογίζει την νέα τιµή και την αποθηκεύει στην έξοδο. Στο O/S η οµάδα είναι εκτός υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγµα, αποστέλλονται νέες παράµετροι µέσω του ιαµορφωτή. Στο MAN η είσοδος της οµάδας έχει τεθεί Off. Η έξοδος µπορεί να εγγραφεί απευθείας µέσω του ιαµορφωτή. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PROFIBUS Profibus-PA Profile για Επικοινωνία ιάταξης Ελέγχου Επεξεργασίας µε Profibus TI EML P. FOUNDATION Fieldbus Επεξεργασία Εφαρµογής Οµάδας Μετατροπέα Καθορισµού FOUNDATION Επεξεργασία Εφαρµογής Οµάδας Λειτουργίας Καθορισµού FOUNDATION Επικοινωνία µε FF-Fieldbus TI EML Q

10 10 144LVD MI EML1610 E-(gr) 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Πινακίδα ενισχυτή 3 (Παράδειγµα) Ο αναµεταδότης αναγνωρίζεται από αρκετές πινακίδες. Η πινακίδα ονοµασίας 1 του αναµεταδότη δείχνει τον κωδικό του µοντέλου του αναµεταδότη, ο οποίος περιγράφει καθαρά την διάταξη. Τα στοιχεία πιστοποίησης και ο σειριακός Αρ. φαίνονται στην πινακίδα 3 του ενισχυτή. Η προαιρετική πινακίδα 2 TAG No. µε τον αριθµό TAG (ετικέτα) βρίσκεται από κάτω. Τα στοιχεία σχετικά µε τον αισθητήρα και τον εκτοπιστή βρίσκονται στην πινακίδα στοιχείων 4 επάνω στην φλάντζα σύνδεσης επεξεργασίας. Οι ποµποί µε πιστοποίηση ATEX έχουν µια πρόσθετη ταµπέλα 5 στον αισθητήρα. Χωρίς προστασία έκρηξης κατά ATEX Με προστασία έκρηξης κατά ATEX Πινακίδα 1 του αναµεταδότη (Παράδειγµα) ECEP: Αρ. Ταυτότητας για ειδική έκδοση υνατότητα προστασίας Υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG Πινακίδα 2 Tag No. (Παράδειγµα) Προαιρετική ταµπέλα για τις διατάξεις σύµφωνα µε το Πρότυπο NACE. Με αναρτηµένο Aρ. Tag στην πίσω πλευρά της πινακίδας Tag. No. Εκτοπιστής και προδιαγραφή πίεσης 4 (Παράδειγµα) Πινακίδα ονοµασίας εφαρµογής που είναι στερεωµένη στην περιφέρεια της φλάντζας σύνδεσης επεξεργασίας. Η ονοµαστική πίεση και οι προδιαγραφές του εκτοπιστή υποδεικνύονται σε αυτήν την ταµπέλα. Με προστασία έκρηξης, Τύπος προστασίας ''Explosionproof'' FM (Οι υπόλοιπες πινακίδες του Ενισχυτή, δεν απεικονίζονται) Πινακίδα αισθητήρα 5 Πρόσθετη ταµπέλα αισθητήρα στο κοµµάτι της ένωσης, για τους ποµπούς µε πιστοποίηση ATEX (Παράδειγµα)

11 MI EML1610 E-(gr) 144LVD ΣΤΗΡΙΞΗ Ο αναµεταδότης προσαρµόζεται απευθείας επάνω στην δεξαµενή ή εναλλακτικά σε έναν θάλαµο εκτοπιστή 104DC που στερεώνεται στα πλάγια. Κατά την τοποθέτηση, θα πρέπει να παρατηρούνται η επιτρεπτή στατική πίεση και η θερµοκρασία περιβάλλοντος (δείτε κεφάλαιο 3, ''Αναγνώριση''). εκτοπιστή 150 θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον 5 10χιλ Στήριξη στα πλάγια του δοχείου Σηµείωση: Προχωρήστε µε προσοχή σε όλη την εργασία εγκατάστασης. Μην τραυµατίσετε το διάφραγµα! Μην αφήσετε να πέσει κάτω ο αναρτηµένος εκτοπιστής! Αποφύγετε τις ενώσεις! 4.1. Στήριξη στην κορυφή του δοχείου Α Αναµεταδότης Β ιάταξη αποκοπής 140 Φλάντζα σύνδεσης 150 Εκτοπιστής 104DE 147 Θήκη τύπου 104DC Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συναρµογές Β ανθεκτικές στην φλόγα. Α Αναµεταδότης 140 Φλάντζα σύνδεσης 150 Εκτοπιστής 104DE 142 Θήκη/Αυλός προστασίας 146 Οπή εξαέρωσης Εάν η δεξαµενή περιέχει υγρά που στροβιλίζονται θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µία θήκη/αυλός προστασίας 142. εάν χρησιµοποιηθεί σωλήνας, να σιγουρευτείτε ότι θα υπάρχει τρύπα εξαέρωσης 146 πάνω από το µέγιστο επίπεδο επεξεργασίας. Μεταξύ της προστατευτικής θήκης/αυλού 142 και του Εάν ο θάλαµος δεν έχει ήδη προσαρµοστεί από τον πελάτη, θα πρέπει να προσαρµοστεί στην δεξαµενή µα τις κατάλληλες βίδες και στεγανοποιήσεις (που δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της παράδοσης). Να σιγουρευτείτε ότι ο θάλαµος του εκτοπιστή είναι τελείως κάθετος. Μεταξύ του θαλάµου και του εκτοπιστή θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό 5 10χιλ τουλάχιστον. Σηµείωση: Στις διατάξεις µε αντιεκρηκτική προστασία ή τις διατάξεις µε πιστοποίηση προστασίας υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG, θα πρέπει να προσέχουµε τις παρατηρήσεις στις προδιαγραφές του προϊόντος PSS EML1610 A-(en) και στα πιστοποιητικά έγκρισης.

12 12 144LVD MI EML1610 E-(gr) 4.3. Στήριξη του αναµεταδότη ιασφαλίστε την σωστή συνένωση του αναµεταδότη και του εκτοπιστή κατά την στερέωση. Κάθε αναµεταδότης έχει βαθµονοµηθεί για χρήση µε τον αντίστοιχο εκτοπιστή σύµφωνα µε τα στοιχεία της παραγγελίας στο εργοστάσιο. Κάθε εκτοπιστής φέρει τα σηµάδια του TAG No. ή, εάν δεν είναι γνωστό, τα τρία τελευταία ψηφία του σειριακού αριθµού του αντίστοιχου αναµεταδότη. Τα στοιχεία του αντίστοιχου εκτοπιστή (µήκος, όγκος και βάρος) καθορίζονται επάνω στις ετικέτες δεδοµένων ρύθµισης που βρίσκονται επάνω στην φλάντζα σύνδεσης επεξεργασίας. είτε επίσης κεφάλαιο 3 ''Αναγνώριση''. Προσαρµόστε την στεγανοποίηση 139 επάνω στην πατούρα 140 από την πλευρά του δοχείου. Πάντα χρησιµοποιείτε καινούριο λάστιχο. Το λάστιχο στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι το κατάλληλο για το µέγεθος της φλάντζας και το µέσο µέτρησης. Συνδέστε τον εκτοπιστή µε την ανάρτηση 154 στον ποµπό. Οι µακριοί εκτοπιστές µπορούν να τοποθετηθούν µέσα στην δεξαµενή από πριν. Για τους διαιρούµενους εκτοπιστές δείτε το κεφάλαιο 4.5. Προσεκτικά τοποθετήστε τον ποµπό και τον εκτοπιστή επάνω στην φλάντζα 140 της δεξαµενής. Σιγουρευτείτε ότι το λάστιχο έχει τοποθετηθεί µε ακρίβεια. Αποφεύγετε πάντοτε τα χτυπήµατα και τα τραντάγµατα. Σφίχτε τα µποζόνια 142 και τα παξιµάδια 143. Εφαρµόστε την προτεινόµενη ροπή.

13 MI EML1610 E-(gr) 144LVD Σετ Στήριξης Αποµακρυσµένου Ενισχυτή Ο αισθητήρας και ο ενισχυτής µπορούν να διαχωριστούν και να συνδεθούν µέσω ενός τροφοδοτικού καλωδίου (3 ως 10µ). Αυτό χρησιµοποιείται: - εάν η τοπική ένδειξη πρόκειται να συνδεθεί µερικά µέτρα µακριά από το σηµείο µέτρησης, π.χ για να γίνει ευκολότερη η ανάγνωση. - για να προστατεύσουµε τον ενισχυτή από ακραίες συνθήκες λειτουργίας Κατά την παράδοση, ο αισθητήρας, το τροφοδοτικό και ο ενισχυτής είναι συναρµολογηµένα έτοιµα για χρήση. Για επίτοιχη στήριξη, ή στήριξη σε οριζόντια ή κάθετη σωλήνωση συστήνουµε το MS41- Mounting Kit. Η Στήριξη Αποµακρυσµένου Ενισχυτή δεν είναι δυνατή στον τύπο ''explosionproof'' (µε αντιεκρηκτική προστασία).

14 14 144LVD MI EML1610 E-(gr) 4.5. Εκτοπιστής 104DE Σηµαντικό Ο εκτοπιστής και ο αναµεταδότης θα πρέπει να ταιριάξουν κατάλληλα κατά την εγκατάσταση (δείτε κεφάλαιο 4.3). Προδιαγραφή Πίεσης Ο εκτοπιστής θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος για την προδιαγραφή πίεσης της δεξαµενής όµως, τουλάχιστον για την λειτουργική πίεση και να ζητηθεί ανάλογα. Εδώ θα πρέπει να λάβουµε υπ' όψη την µέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία. Οι εκτοπιστές που είναι φτιαγµένοι από PTFE αποτελούνται από στερεό υλικό, και γι αυτό είναι κατάλληλοι για όλες τις πιέσεις (δείτε Προδιαγραφές Προϊόντος PSS EML0900 A). Στοιχεία διαιρούµενου εκτοπιστή Οι εκτοπιστές που είναι µεγαλύτεροι από 3µ σε µήκος αποτελούνται από ενώσεις στοιχείων (πολυτµηµατικοί). Τα στοιχεία του εκτοπιστή βιδώνονται µεταξύ τους και ασφαλίζονται µε την µεταλλική ασφάλεια 151 για να αποφύγουµε το λύγισµα και την ζηµιά κατά την εισαγωγή τους µέσα στην δεξαµενή. Οι εκτοπιστές από στοιχεία <13χιλ δεν βιδώνονται µεταξύ τους. Η ασφάλιση γίνεται µε άγκιστρο και σιδεροθηλιά 152. εν χρειάζεται άλλη ασφάλιση. 1 Στοιχείο απόσβεσης Σε λειτουργικές συνθήκες µε δυνατές εξωτερικές δονήσεις π.χ κοντά σε εγκαταστάσεις συµπιεστών το αποσβεστικό στοιχείο (Επιλογή D) θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Αγκιστρώνεται επάνω στην αλυσίδα της ανάρτησης στην θέση 7 κρίκων (105χιλ). Αυτό το ελατήριο αρµόζει ειδικά στην συχνότητα συντονισµού του εκτοπιστή και είναι φτιαγµένο από ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310, λειτουργική θερµοκρασία µέχρι 250 ο C). Χρήση σε Ζώνη 0 ως προστασία υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG 2 Μηχανική Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, οι εκτοπιστές θα πρέπει να ασφαλίζονται για τις ταλαντώσεις όταν είναι από µέταλλο, οµάδας έκρηξης IIC είναι από µέταλλο, οµάδας έκρηξης IIB/A, µήκος >3µ είναι από PTFE+25% άνθρακα, IIC/B/A, µήκος >3µ Ο εκτοπιστής θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος έτσι ώστε να µην βρίσκεται µπροστά στον κύριο πίδακα πλήρωσης. Όταν χρησιµοποιείται ως προστασία υπερπλήρωσης σύµφωνα µε το WHG, ο εκτοπιστής θα πρέπει να εγκαθίσταται µε καθοδήγηση. Οι διατάξεις καθοδήγησης πάνω από 3µ σε µήκος θα πρέπει επίσης να ασφαλίζονται για να µην λυγίζουν. 1 Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, οι σιδεροθηλιές θα πρέπει επίσης να συγκολληθούν. 2 Παρακαλούµε δείτε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για περισσότερες λεπτοµέρειες.

15 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 15 Εξισορρόπηση δυναµικού Όταν χρησιµοποιούνται σε Ζώνη 0, µόνο µεταλλικοί εκτοπιστές από PTFE+25% άνθρακα µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Θα πρέπει να προσαρµοστεί µια γραµµή εξισορρόπησης δυναµικού ως ηλεκτροστατική παράκαµψη της(των) ανάρτησης(εων) του εκτοπιστή εάν το κατάλοιπο βάρος του εκτοπιστή είναι <10Ν, ή εάν υπάρχουν περισσότερα από 6 σηµεία επαφής. Για να αποφύγουµε τον κίνδυνο της ηλεκτροστατικής ανάφλεξης, θα πρέπει να διασφαλιστεί µια σύνδεση στον αναµεταδότη µε καλή αγωγιµότητα. Η αντίσταση του όγκου µεταξύ του κατώτατου άκρου του εκτοπιστή και της γείωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1MΩ. Οι αναµεταδότες που διατίθενται χωρίς µόνωση καλωδίου, η µόνωση καλωδίου που χρησιµοποιείται θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις πιθανές απαιτήσεις Ex. Αυτό γίνεται µε ευθύνη του χρήστη. Ενέργειες: Σφίχτε την ασφάλεια του καπακιού 24 (αν υπάρχει) και ξεβιδώστε το καπάκι 22 Οδηγήστε το καλώδιο µέσα από την στεγανοποίηση και συνδέστε το µε τους ακροδέκτες 45, 46 και 47. Εάν χρειάζεται συνδέστε τον εξωτερικό ακροδέκτη γείωσης 48 Θα πρέπει να προσέξουµε να γίνει σωστή τοποθέτηση στεγανοποίησης καλωδίου Βιδώστε το καπάκι 22 και τοποθετήστε την ασφάλεια καπακιού 24 (εάν διατίθεται) 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 5.1. Σύνδεση καλωδίου σήµατος Περάστε το καλώδιο µέσα από την στεγανοποίηση καλωδίου 38, προσέχοντας ιδιαίτερα την µόνωση. Ελέγξτε πριν το βίδωµα των στεγανοποιήσεων εάν ταιριάζουν τα σπειρώµατα, διαφορετικά το περίβληµα µπορεί να πάθει ζηµιά. Η στεγανοποίηση 38 και το καπάκι της βίδας 39 είναι εναλλάξιµα. Συνδέστε το σήµα αναλογικής εισόδου (τύποι HART/FoxCom) στους ακροδέκτες 45(+) και 46(-). Συνδέστε το σήµα διαύλου (τύποι PROFIBUS/FOUNDATION F.) στους ακροδέκτες 45 και 46. εν παίζει ρόλο η πολικότητα. Οι βιδωτοί ακροδέκτες είναι κατάλληλοι για διατοµές καλωδίων 0,3 ως 2,5χιλ 2. Η µόνωση της σύνδεσης διαύλου στις αγώγιµες στεγανοποιήσεις καλωδίων (προτείνεται) να συνδέεται απευθείας µε το περίβληµα στις µη αγώγιµες στεγανοποιήσεις καλωδίων να τοποθετείται στον εσωτερικό βιδωτό αγωγό 47 Σηµείωση: Όταν συνδέουµε τις διασυνδέσεις της µονωµένης διαύλου, η µόνωση θα πρέπει να συνδέεται και στις δυο πλευρές! (πλευρά του αναµεταδότη όπως επίσης και πλευρά του πίνακα). Για την επιλογή του καλωδίου δείτε επίσης την πρόταση για τους τύπους καλωδίων σύµφωνα µε το IEC Καπάκι συνδετήριου τµήµατος 24 Ασφάλεια καπακιού 38 Στεγανοποίηση καλωδίου (επιτρεπτή διάµ. καλωδ. 6 ως 12χιλ) 39 Βίδα καπακιού 45 Ακροδέκτης σύνδεσης ''+'' διατοµή 46 Ακροδέκτης σύνδεσης ''-'' καλωδίου 47 Ακροδέκτης γείωσης µέγ. 2,5χιλ 2 48 Εξωτερικός ακροδέκτης γείωσης 50 Προστασία υπέρτασης (εάν υπάρχει)

16 16 144LVD MI EML1610 E-(gr) 5.2. Γείωση Εάν χρειάζεται σύνδεση µε την γείωση (π.χ εξισορρόπηση δυναµικού, προστασία ηλεκτροµαγνητικής επίδρασης), θα πρέπει να συνδεθεί ο ακροδέκτης γείωσης 47 ή ο ακροδέκτης εξωτερικής γείωσης ΕΚΚΙΝΗΣΗ Σε κάθε περίπτωση, οι κανονισµοί εγκατάστασης και ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχονται πριν από την ανάθεση. είτε το έγγραφο EX EML 0010: ''Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισµού'' Μετά από την σωστή εγκατάσταση και σύνδεση µε την µονάδα τροφοδοσίας ισχύος, ο αναµεταδότης είναι έτοιµος για λειτουργία: U > 12V DC (HART/FoxCom) U > 9V DC (PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus) Εάν χρειάζεται θα πρέπει να ελεγχθεί η διαµόρφωση τιµής κατώτερης κλίµακας, τιµής ανώτερης κλίµακας και απόσβεσης. Στους αναλογικούς τύπους HART/FoxCom µπορεί να προσαρµοστεί ένα αµπερόµετρο στον βρόχο ρεύµατος εξόδου για έλεγχο. Έλεγχος των ρυθµίσεων Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας για µέτρηση επιπέδου Για µετρήσεις επιπέδου, το βάρος F G του εκτοπιστή είναι ίσο µε την δύναµη του βάρους F 0 για την τιµή της κατώτερης κλίµακας (LRV). Μία εξαίρεση είναι η κλίµακα µέτρησης µε ανύψωση. Η τιµή κατώτερης κλίµακας (LRV) µπορεί να ελεγχθεί µε έναν ελεύθερα αιωρούµενο εκτοπιστή και µία εντελώς άδεια δεξαµενή. Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας για µέτρηση κλίµακας µε ανύψωση Η τιµή κατώτερης κλίµακας (LRV) F 0 µπορεί να ελεγχθεί µόνο καθορίζοντας το επίπεδο της δεξαµενής που αντιστοιχεί στο F 0 ή καθορίζοντας το βάρος για το F 0 (εργασία στο εργαστήριο). Έλεγχος της τιµής κατώτερης κλίµακας για διασύνδεση και πυκνότητα Η τιµή κατώτερης κλίµακας (LRV) F 0 µπορεί να ελεγχθεί µε τις εξής µεθόδους: βυθίζοντας τον εκτοπιστή τελείως µέσα στο υγρό µε την κατώτερη πυκνότητα καθορίζοντας την δύναµη βάρους για το F 0 µε βάρη (στο εργαστήριο) Τιµή ανώτερης κλίµακας Η τιµή της ανώτερης κλίµακας (URV) F 100 µπορεί να ελεγχθεί µε τις εξής µεθόδους: δηµιουργώντας το αντίστοιχο επίπεδο, διασύνδεση ή πυκνότητα, δεδοµένου ότι οι καθορισµένες λειτουργικές πυκνότητες είναι σωστές καθορίζοντας την δύναµη βάρους για το F 100 µε βάρη (στο εργαστήριο) Απόσβεση Απόσβεση 8 δευτ έχει ρυθµιστεί στο εργοστάσιο. Εάν χρειάζεται, αυτή η τιµή µπορεί να ελεγχθεί στις διατάξεις µε ένδειξη LCD και να µεταβληθεί τοπικά. ιόρθωση τιµής κατώτερης κλίµακας, τιµής ανώτερης κλίµακας, απόσβεσης είτε κεφάλαιο 8, ''Ρύθµιση Αναµεταδότη''. 7. ΑΠΟΣΥΡΣΗ Πριν από την απενεργοποίηση λάβετε µέτρα ώστε να αποφύγετε τις ανωµαλίες: προσέξτε την προστασία Ex γυρίστε στο Off την τροφοδοσία ισχύος προσέχετε µε τα επικίνδυνα υλικά επεξεργασίας! Με τα τοξικά ή τα βλαβερά υλικά επεξεργασίας, προσέξτε τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας. Πριν από την αποσυναρµολόγηση του αναµεταδότη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: αποσυµπιέστε την δεξαµενή ή τον θάλαµο του εκτοπιστή αποστραγγίστε την µετρούµενη ύλη από τον θάλαµο του εκτοπιστή προστατέψτε το περιβάλλον, µην επιτρέψετε να διαφύγει µετρούµενη ύλη. Παγιδέψτε την και απαλλαγείτε από αυτήν κατάλληλα. Η διαδικασία για την αποσυναρµολόγηση του αναµεταδότη είναι η αντίθετη από αυτήν που περιγράφηκε για την συναρµολόγηση. Σηµείωση: Προχωρήστε µε προσοχή σε όλη την εργασία εγκατάστασης. Μην τραυµατίσετε το διάφραγµα! Μην αφήσετε να πέσει κάτω ο αναρτηµένος εκτοπιστής! Αποφύγετε τις ενώσεις!

17 MI EML1610 E-(gr) 144LVD ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ Το Μηδέν, η τιµή κατώτερης κλίµακας, η τιµή ανώτερης κλίµακας και η απόσβεση στον αναµεταδότη έχουν ρυθµιστεί από τον κατασκευαστή όπως έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε την παραγγελία: ιαστάσεις εκτοπιστή: µήκος, πυκνότητα, βάρος Ρύθµιση Τιµής Κατώτερης Κλίµακας µέσω του βάρους F 0 : Χωρίς ανύψωση Μηδέν = 0 Με ανύψωση Μηδέν = Τιµή Ανύψωσης Τιµή Ανώτερης Κλίµακας που αντιστοιχεί στην δύναµη άνωσης του εκτοπιστή (δείτε Κεφ. 9). Κλίµακα Εξόδου και µονάδα Γι αυτό, η βαθµονόµηση κατά την εκκίνηση δεν είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που η παραγγελία δεν περιλαµβάνει αυτά τα στοιχεία, ο αναµεταδότης διατίθεται ως εξής: Βάρος εκτοπιστή = 1,500Kg ύναµη άνωσης = 5,884N (0,600Kg) Ένδειξη = 0 100% Απόσβεση = 8δευτ (90% χρόνου) Τα λειτουργικά δεδοµένα και τα δεδοµένα του εκτοπιστή είναι αποθηκευµένα στον αναµεταδότη σύµφωνα µε την παραγγελία. Η διαµόρφωση γίνεται απαραίτητη εάν αυτά τα δεδοµένα αποκλίνουν από τις αποθηκευµένες τιµές. Ο αναµεταδότης έχει σχεδιαστεί για µία δύναµη βάρους εκτοπιστή 4Kg 1 µέγ. και µία δύναµη άνωσης 2 ως 20N. Η τιµή κατώτερης κλίµακας F 0 θα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ της κλίµακας 4Kg ως 2Kg (ειδική έκδοση 0,5kg). Ρύθµιση µέσω πλήκτρων λειτουργίας Η ρύθµιση µπορεί να γίνει µέσω των πλήκτρων στον αναµεταδότη εάν Το περίβληµα του ενισχυτή έχει εξωτερικά πλήκτρα X, δείτε Κεφ. 8.2 ''Ρύθµιση µέσω τοπικών πλήκτρων'', ή Η ένδειξη διαθέτει πλήκτρα D, δείτε Κεφ. 8.3 ''Ρύθµιση µέσω πλήκτρων Ένδειξης''. Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου HART Ρύθµιση µε PC, Ένδειξη και ιασύνδεση Χρήστη PC20 Ρύθµιση µε Τερµατικό Χειρός Βασική βαθµονόµηση µε PC20 Calibration (απαραίτητο εάν έχουν αλλάξει ο αισθητήρας ή ο ενισχυτής) Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου FoxCom Ρύθµιση µε PC, λογισµικό PC10/PC20 Ρύθµιση µε Τερµατικό Χειρός FoxCom (όχι το 144LVD που ξεκινά από Σειρ. Αρ. 93/ ) Λογισµικό IFDC Ι/Α Series System Βασική βαθµονόµηση µε PC Calibration (απαραίτητο εάν έχουν αλλάξει ο αισθητήρας ή ο ενισχυτής) Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου PROFIBUS Ρύθµιση µε PC, Ένδειξη και ιασύνδεση Χρήστη PC20 Ρύθµιση µέσω Πρωτοκόλλου FOUNDATION Fieldbus Βαθµονόµηση αισθητήρα από τον κατασκευαστή (Στοιχεία ταυτοποίησης, µηδέν, εύρος) Ρυθµίσεις από τον πελάτη µε τους κανονικούς διαµορφωτές, όπως National Instrument Configurator, Honeywell System (DCS), Siemens Delta V (Emerson), ABB 1 Προσοχή! 1Kg παράγει δύναµη 9,807N

18 18 144LVD MI EML1610 E-(gr) 8.1. Προστασία εγγραφής λειτουργικού Η προστασία εγγραφής εµποδίζει την µεταβολή της διαµόρφωσης του αναµεταδότη. Για να ενεργοποιήσουµε την εγγραφή στον αναµεταδότη, η γέφυρα J θα πρέπει να είναι βαλµένη στην θέση της όπως φαίνεται στο σχήµα από κάτω. (Ηλεκτρονικά του ενισχυτή, πίσω από την ένδειξη LCD). PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus: Σηµείωση: Επιπρόσθετο Λογισµικό Προστασίας Εγγραφής µπορεί να επαναρυθµιστεί/ρυθµιστεί µέσω του PC20 Software. HART/FOXCOM: Χωρίς προστασία εγγραφής Η γέφυρα J συνδέει τις αριστερές ακίδες (όπως φαίνεται) Με προστασία εγγραφής Η γέφυρα J συνδέει τις δεξιές ακίδες, ή δεν έχει τοποθετηθεί γέφυρα 8.2. Ρύθµιση µέσω τοπικών πλήκτρων Χειρισµός και λειτουργίες τοπικών πλήκτρων Τα δυο τοπικά πλήκτρα 0% και 100% χρησιµοποιούνται για να ρυθµίσουµε το µηδέν, την τιµή της κατώτερης κλίµακας, την τιµή της ανώτερης κλίµακας και την απόσβεση. Σηµείωση: Εάν δεν έχει τοποθετηθεί γέφυρα, ο αναµεταδότης έχει προστασία εγγραφής. Περίβληµα του ενισχυτή µε τοπικά πλήκτρα Αφού σπρώξουµε το καπάκι προστασίας πλήκτρου Α, περνάµε το κατσαβίδι ή την περόνη ( <3χιλ) µέσα από την τρύπα Β και πιέζουµε προς τα κάτω στο δεύτερο σηµείο πίεσης. Και τα δύο πλήκτρα έχουν δύο λειτουργίες ανάθεσης, ανάλογα µε την διάρκεια του χρόνου πίεσης.

19 MI EML1610 E-(gr) 144LVD 19 Απόσβεση 1 Η απόσβεση είναι ρυθµισµένη (ηλεκτρικά) στα 8 δευτ από τον κατασκευαστή. Με τα τοπικά πλήκτρα η απόσβεση µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 0 και 32 δευτ (90% του χρόνου). 2 Η τοπική ένδειξη δείχνει την τρέχουσα τιµή απόσβεσης, όταν το πλήκτρο 100% πιέζεται για λιγότερο από 3 δευτ. Πρόσθετη ενέργεια µε το πλήκτρο 100% ρυθµίζει σταδιακά την απόσβεση. Μετά από την επιλογή της απόσβεσης, επιβεβαιώστε µε σύντοµη ενέργεια στο πλήκτρο 0%. Ρύθµιση τιµής κατώτερης και ανώτερης κλίµακας Εργασία στο εργαστήριο Εξοπλισµός: Τροφοδοσία ισχύος DC 24V, 30mA Τοπική ένδειξη διαµορφωµένη µε ma 3 αντίστ. % (ΕΞΟ ΟΣ σε %) ή πολύµετρο 3 Κατσαβίδι ( <3χιλ) Σύνολο σταθερών βαρών, τάξης M1 4 ίσκος ζύγισης 5 που θα αναρτάται στην θέση του εκτοπιστή Ενέργειες: Τοποθετήστε τον αναµεταδότη στην θέση λειτουργίας και συνδέστε τον Ρύθµιση του µηδέν (όχι µε FoxCom) Το σηµείο µηδέν έχει ρυθµιστεί από το εργοστάσιο. Εάν το σηµείο µηδέν έχει µετακινηθεί από κάποια άλλη θέση εγκατάστασης, µπορεί να διορθωθεί ως εξής: Τοποθετήστε τα βάρη για το σηµείο Μηδέν (4κιλά) Πιέστε το πλήκτρο 0% για λιγότερο από 3 δευτ. Στο HART το σήµα εξόδου έχει τεθεί στο 0 (4mA). 1 Η απόσβεση είναι ρυθµιζόµενη µόνο µε τα πλήκτρα εάν η τοπική ένδειξη διατίθεται. 2 63% του χρόνου για τις διατάξεις HART 3 Μόνο HART 4 Προσοχή! 1kg παράγει δύναµη 9,807N 5 Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη το βάρος του δίσκου ζύγισης

20 20 144LVD MI EML1610 E-(gr) Ρύθµιση τιµής Κατώτερης κλίµακας Τοποθετήστε τα βάρη για την τιµή της κατώτερης κλίµακας (F 0 ) 1 Πιέστε το πλήκτρο 0% για περισσότερο από 5 δευτ. Το εύρος µέτρησης παραµένει αµετάβλητο Η ένδειξη υποδεικνύει την τιµή της Κατώτερης κλίµακας Στο HART το ρεύµα εξόδου έχει τεθεί στα 4mA. Ρύθµιση τιµής Ανώτερης κλίµακας Τοποθετήστε τα βάρη για την τιµή της ανώτερης κλίµακας (F 100 ) 1 Πιέστε το πλήκτρο 100% για περισσότερο από 5 δευτ. Η τιµή της κατώτερης κλίµακας παραµένει αµετάβλητη Η ένδειξη υποδεικνύει την τιµή της Ανώτερης κλίµακας Στο HART το ρεύµα εξόδου έχει τεθεί στα 20mA. Υγρή βαθµονόµηση Εάν οι συνθήκες επεξεργασίας για την τιµή κατώτερης κλίµακας και την τιµή της ανώτερης κλίµακας µπορούν να ρυθµιστούν κατά την διάρκεια της εγκατάστασης είναι δυνατό να βαθµονοµήσουµε τον εγκατεστηµένο αναµεταδότη. Εξοπλισµός: Τοπική ένδειξη διαµορφωµένη µε ma 2 αντίστ. % (ΕΞΟ ΟΣ σε %) ή πολύµετρο 2 Κατσαβίδι ( <3χιλ) Ενέργειες: Ρυθµίστε τις συνθήκες (π.χ στάθµη) για την τιµή της κατώτερης κλίµακας Πιέστε το πλήκτρο 0% για περισσότερο από 5 δευτ. Ρυθµίστε τις συνθήκες (π.χ στάθµη) για την τιµή της ανώτερης κλίµακας Πιέστε το πλήκτρο 100% για περισσότερο από 5 δευτ. 1 Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη το βάρος του δίσκου ζύγισης 2 Μόνο HART

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης PM / / 2005

Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης PM / / 2005 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης PM26 GR 701956 / 00 0 / 2005 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργία και χαρακτηριστικά... Χρήση με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις...5 Εγκατάσταση...5

Διαβάστε περισσότερα

18 50 m = m = 1 Χρησιµοποιήστε. εµβέλειας. ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα

18 50 m = m = 1 Χρησιµοποιήστε. εµβέλειας. ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα Εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες 50cm 50 100m = 4 50cm cm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100mm Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δοµικό τοίχο ή δοκό) 18 50 m = 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης GSM 02906 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης GSM 02906 2 2. Λειτουργία GSM 2 2.1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της κάρτας SIM 2 3. Οθόνη 4 3.1 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Περιεχόμενα: Γενική περιγραφή Συναρμολόγηση.. Λειτουργία Ρυθμίσεις.. Φόρτιση. Φόρτιση ρυθμιζόμενη από την θερμοκρασία Ενδείξεις και χειρισμός Μενού «πληροφορίες»..

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ. Οδηγός χρήσης

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ. Οδηγός χρήσης Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ Οδηγός χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες 50cm cm 50cm cm 8-100mm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Στηρίξτε σε στέρεες

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Η πίεση είναι μια σημαντική παράμετρος σε πολλά κυκλώματα αυτοματισμού, κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές, και η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας el ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Περιεχόμενα TankRadarPro Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX....................... 2 Σήμανση ATEX και κωδικός Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

B1633X QAW740

B1633X QAW740 74 319 0328 0 B1633X QAW740 74 319 0328 0 - B1633 74 319 0328 0 - B1633 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Τύπος 1633Z04 Αφαιρέστε τη βάση και ανοίξτε την πρόσοψη, πιέζοντας µε ένα κατσαβίδι το επάνω µέρος προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης PM / / 2005

Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης PM / / 2005 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης PM058 GR 70959 / 00 0 / 005 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας... Λειτουργία και χαρακτηριστικά... Χρήση με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις... Εγκατάσταση... Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ)

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Τα παρακάτω αποτελούν σύντοµες περιγραφές των χαρακτηριστικών στοιχείων του Greenkeeper. Καθένα από αυτά τα µέρη θα παρατεθεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια στα κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

FSA 720 / 740 / 750. Μόνο Bosch.

FSA 720 / 740 / 750. Μόνο Bosch. FSA 720 / 740 / 750 Η πλατφόρµα διάγνωσης του µέλλοντος. Μόνο Bosch. FSA 720 και 740-Συσκευές ελέγχου συστηµάτων οχήµατος: ιευρυµένη διάγνωση, αποτελεσµατική τεχνική µέτρησης, εύκολο λογισµικό Ένα κινητό

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού 6303 7199 10/2004 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού Βασικός ελεγκτής BC10 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για τη δική σας ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειµένου αφενός µεν να αποφευχθούν ατυχήµατα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα