Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Περίοδος Αναφοράς: 1/1/ /12/2013 Ημερομηνία Έκδοσης: 30 Ιανουαρίου 2009 Παραδιδόμενη στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια των ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου & στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 17.5 της Σύμβασης Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Η εταιρία Αντικείμενο Εγκαταστάσεις Οργάνωση Παραχωρησιούχου Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Θέματα Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Παράρτημα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Παράρτημα ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 MKCJV - Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 2

3 1. Εισαγωγή Η παρούσα Έκθεση αφορά στις δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Έργου, οι οποίες έλαβαν χώρα καθ όλη την διάρκεια του έτους Συντάσσεται στα πλαίσια της υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 17.5 της Σύμβασης Παραχώρησης Ν.3605/2007 (ΦΕΚ Α 190), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της, Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α 269) καθώς και της ικανοποίησης της απαίτησης των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου σχετικά με την υποβολή Ετήσιου Περιβαλλοντικού Δελτίου στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έως την 31/01/2014. Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. διατηρεί τον διαδικτυακό τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμη πάντα η τελευταία επικαιροποιημένη Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Έργου. 2. Η εταιρία Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. συστάθηκε με αποκλειστικό αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό Κράτος ως Εταιρεία Παραχώρησης. Η Σύμβαση Παραχώρησης υπογράφηκε στις 28 Ιουνίου 2007 με το Ελληνικό Δημόσιο για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση» του Αυτοκινητοδρόμου Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός Κλειδί» και κυρώθηκε με τον Νόμο Ν. 3605/ Μετά την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων, την ο Παραχωρησιούχος και το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψαν τη Συμφωνία Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης (C3A) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α 269/ ). Η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ορίστηκε η Η Έναρξη Παραχώρησης έλαβε χώρα την 5 η Μαρτίου 2008 και δύο εβδομάδες αργότερα, στις 20 Μαρτίου 2008 το Έργο παραδόθηκε στην ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. οπότε και ξεκίνησε η διαχείριση της λειτουργίας του Αυτοκινητοδρόμου Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί. Η διάρκεια της Παραχώρησης είναι 30 χρόνια από την ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Το Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου που καλείται να Ανακατασκευάσει, Αναβαθμίσει, Επιδιορθώσει και Λειτουργήσει η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ξεκινά από τις Ράχες του νομού Φθιώτιδας και φθάνει έως το Κλειδί Ημαθίας, σύνολο περίπου 230 χλμ. Με το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τον αυτοκινητόδρομο στο Δημόσιο σε πλήρη λειτουργία. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 3

4 Στο μετοχικό σχήμα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. συμμετέχουν οι εταιρείες: Hochtief PPP Solutions GmbH ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. VINCI CONCESSIONS S.A. ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 3. Αντικείμενο Το Έργο αφορά το τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, το οποίο ξεκινάει από τις Ράχες Φθιώτιδας (Χ.Θ ) και τελειώνει στο Κλειδί Ημαθίας (Χ.Θ ), συνολικού μήκους 234 χιλιομέτρων, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1: Έκταση Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 4

5 Το κύριο αντικείμενο του Παραχωρησιούχου περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες: Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Υφισταμένου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Εργασίες Αποκατάστασης Υφισταμένων Τμημάτων Αυτοκινητοδρόμου Μελέτη και Κατασκευή νέου Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Ευαγγελισμός - Σκοτίνα, συνολικού μήκους 24 περίπου χλμ., το οποίο περιλαμβάνει τις 3 Διπλές Σήραγγες, Ανισόπεδους Κόμβους και Γέφυρες καθώς και οδούς εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών. Συνοδά έργα για την εκμετάλλευση και λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου, όπως Σταθμοί Διοδίων, Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης, Κτίρια Εξυπηρέτησης Σηράγγων, κλπ. Κατασκευή πέντε νέων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών διπλής κατεύθυνσης Λειτουργία έξη Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών διπλής κατεύθυνσης 3.1 Τεχνικό Αντικείμενο Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας σημαντικό Τεχνικό Έργο, το οποίο περιλαμβάνει την Ανακατασκευή, Αναβάθμιση και Επιδιόρθωση των υφισταμένων τμημάτων καθώς και τη Μελέτη Κατασκευή του νέου Τμήματος στην περιοχή μεταξύ Ευαγγελισμού και Σκοτίνας. Στο Έργο συμμετέχουν: Η Κατασκευαστική Κοινοπραξία Μαλιακός-Κλειδί, η οποία έχει αναλάβει την Κατασκευή μέσω της Σύμβασης Μελετών και Κατασκευών Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο οποίος έχει αναλάβει τον έλεγχο και την επιθεώρηση της εφαρμογής της Σύμβασης Μελετών & Κατασκευών Το Ελληνικό Δημόσιο με τις Υπηρεσίες του που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των όρων της Σύμβασης εντός των πλαισίων που καθορίζονται σε αυτή. Οι Δανειστές, οι οποίοι χρηματοδοτούν το Έργο και έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες με τον Παραχωρησιούχο, το Ελληνικό Δημόσιο και τον Κατασκευαστή. Περιγραφή του Έργου της Κοινοπραξίας Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 της παρούσης Έκθεσης. 3.2 Διαχείριση Αυτοκινητοδρόμου Κύριο αντικείμενο της διαχείρισης του Αυτοκινητοδρόμου αποτελούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Διαχείριση Κυκλοφορίας & Σηράγγων Οδική Εξυπηρέτηση & Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου Εξυπηρέτηση Πελατών Συλλογή Διοδίων Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 5

6 Διαχείριση Κυκλοφορίας & Σηράγγων Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου και για τον σκοπό αυτό έχει εγκαταστήσει ειδικά συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας τόσο στα ανοικτά τμήματα του αυτοκινητόδρομου όσο και στη Σήραγγα Κατερίνης. Παρόμοια συστήματα θα εγκατασταθούν και στις νέες σήραγγες. Ο έλεγχος και συντονισμός των παραπάνω γίνεται από το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου (ΚΔΑ) που είναι εγκατεστημένο στο Μοσχοχώρι Λάρισας. Οδική Εξυπηρέτηση & Συντήρηση αυτοκινητόδρομου Για τη διασφάλιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου, έχουν στελεχωθεί και περιπολούν επί του αυτοκινητοδρόμου, από την πρώτη μέρα λειτουργίας, εξειδικευμένες ομάδες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών οδικής εξυπηρέτησης στους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου, όποτε χρειαστεί. Επίσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης σχετικά με τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία τα οποία είναι υπεύθυνα για: την τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του αυτοκινητοδρόμου, την επέμβαση και κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του αυτοκινητοδρόμου. τον αποχιονισμό και την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Αυτοκινητοδρόμου σε συνθήκες χιονόπτωσης Για τον σκοπό αυτό λειτουργούν το Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Νοτίου Τομέα στην περιοχή του Μοσχοχωρίου Λάρισας, το Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης στην περιοχή Δρυμώνα και το Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Βόρειου Τομέα στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς Πιερίας. Εξυπηρέτηση Πελατών Έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί Τμήμα Εξυπηρέτησης των Χρηστών του Αυτοκινητοδρόμου, το οποίο διαχειρίζεται: Τις απαντήσεις των γραπτών αιτημάτων και παραπόνων των Χρηστών Τα εισερχόμενα τηλέφωνα από τους Χρήστες Την διάθεση καρτών λογαριασμού (SID cards) Την διάθεση των πομποδεκτών για την διέλευση των Χρηστών από Ηλεκτρονικές Λωρίδες Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 6

7 Επίσης, λειτουργεί τηλεφωνικός αριθμός Εξυπηρέτησης Χρηστών, , στον οποίο γίνεται διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου, όσον αφορά θέματα: γενικών πληροφοριών παραπόνων εμπορικών θεμάτων (λειτουργία των ηλεκτρονικών λωρίδων διοδίων, διάθεση των ηλεκτρονικών πομποδεκτών, πληροφορίες για συνδρομητικούς λογαριασμούς κτλ.). Τέλος, σε όλο το μήκος του Αυτοκινητοδρόμου χρησιμοποιείται ο αριθμός έκτακτης ανάγκης Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης μπορεί να καλεί από το κινητό του τηλέφωνο τον αριθμό αυτό και να ενημερώνει τον υπάλληλο της εταιρείας για τη θέση που βρίσκεται, έτσι ώστε να αποσταλεί άμεσα σ αυτό το σημείο το απαραίτητο όχημα οδικής εξυπηρέτησης. Συλλογή Διοδίων Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει δικαίωμα στην αδιατάρακτη άσκηση του αποκλειστικού Δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή την ακώλυτη συλλογή των διοδίων τελών από τα οποία χρηματοδοτείται το μεγαλύτερο μέρος του Έργου. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν πέντε νέοι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) διπλής κατεύθυνσης (συνολικά 10) στις περιοχές της Λεπτοκαρυάς (Σκοτίνα), του Ευαγγελισμού (Τέμπη), της Νίκαιας (Λάρισα), του Αερινού και του Αλμυρού. Στον Αυτοκινητόδρομο λειτουργούν ήδη ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στον Κορινό (υφιστάμενος), στην Σκοτίνα (νέος), στον Ευαγγελισμό (νέος) και στον Αλμυρό (νέος). Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 7

8 4. Εγκαταστάσεις Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. έχει οργανώσει και παρέχει τις υπηρεσίες της στις παρακάτω εγκαταστάσεις της: Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ ΤΜΗΜΑΤΑ (ανά εγκατάσταση) ΘΕΣΗ Χ.Θ. ΕΟ Αθήνας Θεσσαλονίκης 1 Γραφεία Αθήνας/ Κτίριο ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε Ερμού 25, Τ.Κ , Νέα Κηφισιά, Αττική 2 Γραφεία Αθήνας/ Κτίριο Hochtief PPP Solutions 5ο χλμ Λεωφόρου Λούτσας -Σπάτων, T.K Σπάτα, Αττική 3 Σταθμός Διοδίων Πελασγίας Πελασγία, Δήμος Στυλίδας, Φθιώτιδα 250,2 4 Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Δρυμώνα Δρυμώνας Σούρπης, Δήμος Αλμυρού, Μαγνησία 271,3 5 Σταθμός Διοδίων Μοσχοχωρίου Μοσχοχώρι, Δήμος Κιλελέρ, Λάρισα 336,6 6 Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Μοσχοχωρίου (Κάτω) Τμήμα Οδικής Λειτουργίας, Τμήμα Συστημάτων & Πληροφορικής Μοσχοχώρι, Δήμος Κιλελέρ, Λάρισα 336,6 7 Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Μοσχοχωρίου (Άνω) Γενική Διεύθυνση, Οικονομική Διεύθυνση, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Λειτουργίας, Τμήμα Διοδίων, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Τμήμα Νότιου Τομέα Μοσχοχώρι, Δήμος Κιλελέρ, Λάρισα ,6 8 Γραφεία Λάρισας Έδρα Ανθίμου Γαζή 4, T.K Λάρισα 9 Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Γυρτώνης προς Θεσσαλονίκη 10 Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Γυρτώνης προς Αθήνα 11 Σταθμός Διοδίων Μακρυχωρίου Γυρτώνη, Δήμος Τεμπών, Λάρισα Γυρτώνη, Δήμος Τεμπών, Λάρισα Μακρυχώρι, Δήμος Τεμπών, Λάρισα 366,0 366,0 371,5 Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 8

9 Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ ΤΜΗΜΑΤΑ (ανά εγκατάσταση) ΘΕΣΗ Χ.Θ. ΕΟ Αθήνας Θεσσαλονίκης 12 Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Μακρυχωρίου Μακρυχώρι, Δήμος Τεμπών, Λάρισα 371,5 13 Γραφεία Τεχνικής Διεύθυνσης Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών 2o χλμ. Ιτέας Γόννων, Γόννοι, Δήμος Τεμπών, Λάρισα 14 Σταθμός Διοδίων Πυργετού Πυργετός, Δήμος Τεμπών, Λάρισα 393,1 15 Σταθμός Διοδίων Λεπτοκαρυάς Θέση Ξεροζύλιανο Λεπτοκαρυάς, Δήμος Δίου - Ολύμπου, Πιερία 411,8 16 Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Λεπτοκαρυάς Τμήμα Βόρειου Τομέα Θέση Ξεροζύλιανο Λεπτοκαρυάς, Δήμος Δίου - Ολύμπου, Πιερία 411,8 17 Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Λεπτοκαρυάς προς Θεσσαλονίκη Θέση Ξεροζύλιανο Λεπτοκαρυάς, Δήμος Δίου - Ολύμπου, Πιερία 412,8 18 Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Λεπτοκαρυάς προς Αθήνα Θέση Ξεροζύλιανο Λεπτοκαρυάς, Δήμος Δίου - Ολύμπου, Πιερία 412,8 19 Κτίριο Η/Μ Σήραγγας Κατερίνης Χώρος άνωθεν σήραγγας Κατερίνης, Δήμος Κατερίνης, Πιερία Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Κορινού Δήμος Κατερίνης, Δημοτικό διαμέρισμα Κορινού, Πιερία 445,5 21 Σταθμός Διοδίων Κλειδιού Αιγίνιο, Δήμος Πύδνας - Κολινδρού, Πιερία 469,1 Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 9

10 5. Οργάνωση Παραχωρησιούχου H Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου απασχολεί σήμερα 440 υπαλλήλους (μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην Κατασκευαστική Κοινοπραξία), σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται κατά μήκος των 230 χλμ του αυτοκινητόδρομου. Για την άρτια υλοποίηση του έργου της, η Εταιρεία έχει οργανωθεί σε 4 Διευθύνσεις: Την Γενική Διεύθυνση Την Οικονομική Διεύθυνση Την Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Την Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών 5.1 Περιβαλλοντική Διαχείριση Η Περιβαλλοντική Διαχείριση της Εταιρίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συστημάτων Διαχείρισης που διαθέτει η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και τα οποία περιλαμβάνουν την Ποιότητας των παρερχομένων Υπηρεσιών, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, το Περιβάλλον, την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και την Ασφάλεια Πληροφοριών. Η Περιβαλλοντική Διαχείριση αντιμετωπίζεται συνολικά και ενιαία μέσα από το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το οποίο έχει αναπτυχθεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο PASS 99 και το οποίο αποτελεί αντικείμενο του Τμήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το Οργανόγραμμα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης απεικονίζεται παρακάτω: Εικόνα 2: Οργανόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 10

11 6. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γενικά Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. στα πλαίσια της ικανοποίησης των Άρθρων 15, 16 και 17 της Σύμβασης Παραχώρησης, τα οποία αφορούν θέματα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την Ποιότητα και το Περιβάλλον αντίστοιχα, ξεκίνησε ταυτόχρονα με την έναρξη των Εργασιών της και την ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και του Περιβάλλοντος. Το Σύστημα διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο και βάση ενιαίας τεκμηρίωσης και κοινής Πολιτικής τα παραπάνω θέματα. Η εταιρία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της διαχείρισης σημαντικών δεδομένων, τα οποία εισέρχονται στην καθημερινή λειτουργία της αποφάσισε να σχεδιάσει και να εντάξει στο Σύστημα Διαχείρισης και την Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Επιπλέον η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. προσανατολίστηκε και επένδυσε σε δύο ακόμη σημαντικούς για αυτήν τομείς που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό της καθώς επίσης και τον Περιβάλλοντα της Κοινωνικό Χώρο. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η απόφαση για ένταξη στο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Συνολικά το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης περιλαμβάνει: την Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών της, την Διαχείριση των Κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την Διαχείριση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που προκύπτουν από τις Δραστηριότητές της, την Διαχείριση των Κινδύνων για την Ασφάλεια των Πληροφοριών και των Προσωπικών Δεδομένων που διαχειρίζεται, την Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού που απασχολείται σε αυτήν. Η ανάπτυξη και εγκατάστασή του γίνεται σταδιακά καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Πιστοποίηση Τα τέσσερα Πιστοποιητικά, που διαθέτει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. από το 2009, έχουν επανεκδοθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης Eurocert S.A. μετά από την επαναξιολόγηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά φαίνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης Έκθεσης και καλύπτουν τις Παρακάτω Δραστηριότητες: Για την Διαχείριση της Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008, Για την Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο OHSAS 18001:2007 Για την Διαχείριση του Περιβάλλοντος κατά το Πρότυπο ISO 14001:2004 Για την Διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά το Πρότυπο SA8000:2008 Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 11

12 Τεκμηρίωση Στα πλαίσια του εύρους Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, η εταιρία έχει εντοπίσει τις διεργασίες της, όρισε τις δραστηριότητες που εμπεριέχουν και προσδιόρισε την σειρά και την αλληλεπίδραση τους. Αναγνώρισε, ανέλυσε και αξιολόγησε του Κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία μέσα από τις Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που αναπτύχθηκαν για κάθε εγκατάσταση και δραστηριότητα της. Αναγνώρισε, ανέλυσε και αξιολόγησε τις Επιπτώσεις για το Περιβάλλον που προκύπτουν από την λειτουργία της μέσα από την Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών. Εγκατέστησε μηχανισμούς και κανάλια αποτελεσματικής επικοινωνίας με το Προσωπικό και θέσπισε Πολιτικές και Δράσεις για τον Περιβάλλοντα Κοινωνικό Χώρο. Για όλα τα παραπάνω, καθόρισε κριτήρια και μεθόδους για την αποτελεσματική λειτουργία και τον έλεγχό τους, εξασφάλισε τους κατάλληλους πόρους και παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις δράσεις και θέτει σε εφαρμογή Προγράμματα για την παραπέρα βελτίωσή τους. Το Σύστημα υποστηρίζεται από την Τεκμηρίωση, η οποία περιλαμβάνει: Το Εγχειρίδιο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πολιτικές Διεργασίες Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών Γραπτές Διαδικασίες και Οδηγίες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας Έγγραφα Αρχεία Η Πολιτικές της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 12

13 7. Περιβαλλοντικά Θέματα 2013 Παρακολούθηση Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.) από την Λειτουργία του Οδικού Έργου Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί Η Μελέτη για την Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Θορύβου και Αερίων Ρύπων ανατέθηκε το 2009 στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/ Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προκειμένου να προσδιοριστούν οι θέσεις παρακολούθησης του Οδικού Θορύβου κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου, βάσει των απαιτήσεων των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων. Ορίστηκαν 25 γεωγραφικές θέσεις μέτρησης του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, οι οποίες και εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Οι Ηχομετρήσεις είναι 24ωρες και διενεργούνται στις επιλεγμένες περιοχές σε ετήσια βάση από την Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδικούς αυτοκινούμενους σταθμούς παρακολούθησης θορύβου κατάλληλα εξοπλισμένους με εφαρμογή ύψους διάταξης 4m, με στατιστικούς αναλυτές θορύβου και διάταξη μικροφώνου παντός καιρού. Οικισμός Πλάκα - Αυτόνομος κινητός σταθμός θορύβου με στατιστικό αναλυτή και διάταξη παντός καιρού (σε ειδικό ιστό) τύπου SOLO Για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2013 διενεργήθηκαν οι μετρήσεις θορύβου και συντάχθηκε η Τεχνική Έκθεση με τα αποτελέσματα, η οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στην Διεύθυνση Θορύβου και στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Οικισμός Παραλία Πελασγίας - Αυτόνομος κινητός σταθμός θορύβου με στατιστικό αναλυτή και διάταξη παντός καιρού (σε ειδικό ιστό) τύπου SOLO Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 13

14 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Μελέτης για το έτος 2013, από τις 25 συνολικά θέσεις μέτρησης παρατηρήθηκε υπέρβαση του σχετικού Περιβαλλοντικού Ορίου σε 9 θέσεις, άλλες 8 θέσεις βρίσκονται κοντά στο όριο με πιθανότητα να υπάρξουν μελλοντικές υπερβάσεις εφόσον παρατηρηθούν σημαντικές αυξήσεις ταχύτητας ή φόρτων με έμφαση στα Βαριά Οχήματα, ενώ στις υπόλοιπες 8 θέσεις οι στάθμες θορύβου είναι σημαντικά μικρότερες του σχετικού Περιβαλλοντικού Ορίου και πρακτικά μη απαραίτητες για μελλοντική παρακολούθηση. Οικισμός Κάτω Αιγάνη - Αυτόνομος κινητός σταθμός θορύβου με στατιστικό αναλυτή και διάταξη παντός καιρού (σε ειδικό ιστό) τύπου SOLO Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τα τέσσερα έτη δείχνουν ελάχιστες μεταβολές στις τιμές του Οδικού Θορύβου κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου. Μέτρα προστασίας βραχοπτώσεων στην κοιλάδα Τεμπών Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης των Μέτρων Βραχοπροστασίας στην κοιλάδα των Τεμπών και στην περιοχή του Παντελεήμονα, το 2013 έλαβαν χώρα 2 επιθεωρήσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων από την Τεχνική Διεύθυνση. Τις επιθεωρήσεις ακολούθησαν μικρής έκτασης εργασίες συντήρησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η κατάσταση των πρανών είναι σταθερή και η δραστηριότητα βραχοπτώσεων παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 13/11/2013 με ημερήσια κλεισίματα της Εθνικής οδού στην κοιλάδα των Τεμπών. Οι εργασίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλής ασφάλειας των χρηστών του Αυτοκινητοδρόμου, οι οποίοι διέρχονται από την Κοιλάδα των Τεμπών και καλύπτουν μεγάλο φάσμα επεμβάσεων, οι σημαντικότερες από τις οποίες φαίνονται παρακάτω: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 14

15 Τοποθέτηση πλέγματος συγκράτησης βράχων στην Χ.Θ στην κοιλάδα των Τεμπών από την εταιρεία GEOBRUGG AG. Το πλέγμα κάλυψε επιφάνεια 320m 2, ενέργεια η οποία κρίθηκε αναγκαία κατά την 5η εξαμηνιαία επιθεώρηση που διενεργήθηκε την Άνοιξη του Άδειασμα του φράχτη ανάσχεσης βράχων στην Χ.Θ από πέτρες. Το άδειασμα του φράχτη από μικρούς ογκόλιθους και πέτρες πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία GEOBRUGG. Η συγκεκριμένη εργασία κρίθηκε αναγκαία μετά τα ευρήματα της 5ης εξαμηνιαίας επιθεώρησης που διενεργήθηκε την Άνοιξη του Το άδειασμα του φράχτη από τις πέτρες είναι αναγκαίο ώστε να εξασφαλίζεται το λειτουργικό ύψος του φράχτη και να εξασφαλίζεται η απομείωση της ανασχετικής του ικανότητας. Εργασίες ξεσκαρώματος βράχων σε διάφορες θέσεις της κοιλάδας των Τεμπών από εξειδικευμένους αλπινιστές της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.. Οι εργασίες ξεσκαρώματος πραγματοποιήθηκαν στα τεχνητά πρανή της κοιλάδας των Τεμπών στις Χ.Θ , , & Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 15

16 Καθαρισμός προσβάσεων για την συντήρηση των μέτρων βραχοπροστασίας Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από Χ.Θ έως Σφράγιση κενών στα δίχτυα Πρόκειται για εργασίες κάλυψης των κενών σε διάφορες θέσεις που δημιουργήθηκαν στο δευτερογενές πλέγμα των μέτρων βραχοπροστασίας λόγω μικρών συμβάντων με πτώσεις πετρών. Παρακολούθηση της φυσικής αποκατάστασης της βλάστησης στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών και του Νέου Παντελεήμονα Στα πλαίσια της τήρησης του Περιβαλλοντικού Όρου 3.3 της ΚΥΑ με α.π. οικ / , η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. εκπονεί την Ετήσια Μελέτη Εκτίμησης της Φυσικής Αποκατάστασης της Βλάστησης που αφορά τις περιοχές της Κοιλάδας των Τεμπών και του Νέου Παντελεήμονα στον Δήμο Κάτω Ολύμπου του Νομού Πιερίας. Η Μελέτη καλύπτει μία συνοπτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του βαθμού επίδρασης στην χλωρίδα των περιοχών, από τις εργασίες που εκτελούνται προγραμματισμένα δύο φορές το Έτος με στόχο την σταθεροποίηση των βραχομαζών των πρανών στις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 16

17 Για Τρίτη συνεχή χρονιά διενεργήθηκε επιθεώρηση αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης της Βλάστησης στις συγκεκριμένες περιοχές από το Τμήμα Περιβάλλοντος με την υποστήριξη ειδικού Γεωπόνου της εταιρίας και τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος του Ανεξάρτητου Μηχανικού του Έργου. Τα αποτελέσματα περιληφθήκαν στην Μελέτη που συντάχθηκε για την περίοδο Ιουλίου 2012 Ιουνίου 2013, η οποία υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2013 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ΕΥΠΕ. Τμήμα 12 Μετά τις εργασίες προστασίας (Ιούνιος 2013) Σύμφωνα με τη Μελέτη, η ανάπτυξη της χλωρίδας δεν ήταν σημαντική σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο λόγω της έλλειψης μεγάλου ύψους βροχής κατά τους μήνες που προηγήθηκαν. Σε γενικές γραμμές το σύνολο της χλωρίδας παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, όσον αφορά την κατάστασή της. Στην διπλανή εικόνα απεικονίζεται το φυτό Allium heldreichii, το οποίο είναι βολβόριζο και αποτελεί άτυπη ένδειξη της μη πρόκλησης βλάβης στη χλωρίδα (Ιούνιος 2013) Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 17

18 Μικρή εξαίρεση αποτελούν τα είδη cercis siliquastrum, Erica arborea, allium sp., calistegia sepium, anemone pavonina, euphorbia characias, balota acetabulosa, cistus creticus, cistus salvifolius, pistacia lentiscus, Erica arborea, τα οποία εμφανίζουν ανάπτυξη. Μικρή επέκταση παρατηρήθηκε και στα χασμοφυτικά είδη. Πράσινο Αυτοκινητοδρόμου Στις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται από τον Νότιο και Βόρειο Τομέα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. εντάσσονται και οι εργασίες Πρασίνου, στις οποίες περιλαμβάνονται η Φύτευση και η Άρδευση κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου. Κατά τη διάρκεια του 2013 εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες Πρασίνου στον αυτοκινητόδρομο: Εκρίζωση και απομάκρυνση κατεστραμμένων φυτών από τα υφιστάμενα φυτά στην κεντρική νησίδα και στο δεξί έρεισμα στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από Χ.Θ έως Χ.Θ Φύτευση νέων φυτών στη κεντρική νησίδα (Χ.Θ έως ) Φύτευση νέων φυτών του είδους Nerium Oleander (Πικροδάφνη), στις θέσεις εκρίζωσης των κατεστραμμένων φυτών, καθώς και σε σημεία που η υφιστάμενη φύτευση παρουσίαζε ασυνέχεια στην κεντρική νησίδα και στο δεξί έρεισμα στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από Χ.Θ έως Χ.Θ Φύτευση νέων φυτών στη κεντρική νησίδα (Χ.Θ έως ) Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 18

19 Κοπή του υπέργειου τμήματος των δέντρων και των θάμνων σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων πίσω από τα στηθαία ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου από τη Χ.Θ και από Χ.Θ έως Χ.Θ και στις δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) Απομάκρυνση της αυτοφυούς άγριας βλάστησης, κλάδεμα των φυτών Τέλος, κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου πραγματοποιήθηκε κοπή και απομάκρυνση της αυτοφυούς άγριας βλάστησης, καθώς και κλάδεμα των φυτών στη κεντρική νησίδα και στο δεξί έρεισμα. Οι ίδιες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους κόμβους και στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LED στον Α/Κ Λεπτοκαρυάς Στα πλαίσια της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της εταιρίας, σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης οδοφωτισμού του Αυτοκινητοδρόμου. Το ερευνητικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης του Βόρειου Τομέα για τον Ανισόπεδο Κόμβο Λεπτοκαρυάς. Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού, το Νοέμβριο του 2013 εκπονήθηκε μελέτη και εκτελέστηκαν εργασίες αντικατάστασης των κοινών λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας LED στην Ανατολική πλευρά του Κόμβου (δεξιός κλάδος Αυτοκινητοδρόμου κατεύθυνση Θεσ/νίκη, Χ.Θ ), όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχέδιο: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 19

20 Σχέδιο 1: Γραφική απεικόνιση του Α/Κ Λεπτοκαρυάς Όλα τα υφιστάμενα εγκατεστημένα φωτιστικά ήταν επί στύλου ύψους 12 του τύπου: Philips με λαμπτήρα τύπου Son T PIA Plus 400W lumens / hrs Philips με λαμπτήρα τύπου Son T PIA Plus 250W lumens / hrs Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση συνολικά 39 Φωτιστικών: 28 Φωτιστικών 250W υψηλής πίεσης Νατρίου και 11 Φωτιστικών 400W υψηλής πίεσης Νατρίου, με αντίστοιχα τεχνολογίας LED. Τα εγκατεστημένα φωτιστικά τύπου LED συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως διαμορφώνονται από το πρότυπο ΕΝ :2003, έχουν κλάση 1Μ photobiological safety σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ :2007 και τέλος έχουν τη δυνατότητα να ελέγχονται κεντρικά από ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMC). Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συγκριθεί η κατανάλωση ενέργειας του pillar No1, το οποίο τροφοδοτεί φωτιστικά τύπου Υψηλής Πίεσης Νατρίου με το Pillar No2, το οποίο τροφοδοτεί φωτιστικά τύπου LED σε χρονικό διάστημα ενός έτους, 2014 έως Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 20

21 Για την αξιοπιστία των μετρήσεων εγκαταστάθηκε ειδικός μηχανισμός ο οποίος εξασφαλίζει την ταυτόχρονη έναυση/ σβέση των 2 Pillar ώστε να μην υφίσταται χρονική υστέρηση μεταξύ των. Αισθητή είναι και η βελτίωση στην Ποιότητα του Φωτισμού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όπου απεικονίζονται οι δύο κλάδοι το Κόμβου με τους διαφορετικού τύπου λαμπτήρες. Α/Κ Λεπτοκαρυάς - Χ.Θ Ανατολική πλευρά του Κόμβου με φωτιστικά τεχνολογίας LED Αισθητή βελτίωση στην Ποιότητα του Φωτισμού Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 21

22 Τα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση Επιχειρηματικού Πλάνου αντικατάστασης των συμβατικών Φωτιστικών του Αυτοκινητοδρόμου με Φωτιστικά μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής Φωτιστικής Απόδοσης τύπου LED. Επίσης, στα πλαίσια της Επικοινωνιακής Πολιτικής της Εταιρίας και της διαδραστικής της λειτουργίας με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου τύπου, τα αποτελέσματα της Έρευνας πρόκειται να δημοσιευθούν και/ή να παρουσιαστούν σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις. Πρόγραμμα Βελτίωσης της Διαχείρισης Αλατιού κατά την Χειμερινή Περίοδο - Διαμόρφωση Προσωρινών Υπαίθριων Χώρων Αποθήκευσης. Η αποθήκευση του αλατιού, που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες αποχιονισμού του αυτοκινητοδρόμου κατά τη χειμερινή περίοδο, πραγματοποιείται σε μόνιμους χώρους αποθήκευσης ειδικών προδιαγραφών (κλειστές αποθήκες), οι οποίες βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές: Κλειστοί Χώροι Αποθήκευσης ΚΛΣ Δρυμώνα, Χ.Θ ΚΛΣ Μοσχοχωρίου, Χ.Θ , ΚΛΣ Λεπτοκαρυάς, Χ.Θ , Στα πλαίσια της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διεργασίας αποχιονισμού κατά την χειμερινή περίοδο καθώς επίσης και της βέλτιστης διαχείρισης των ποσοτήτων Αλατιού που απαιτούνται σε συνθήκες αποχιονισμού, μελετήθηκαν και διαμορφώθηκαν ειδικοί προσωρινοί υπαίθριοι χώροι αποθήκευσης στις παρακάτω θέσεις: Υπαίθριοι Χώροι Αποθήκευσης Χώρος Στάθμευσης μεταξύ των Α/Κ Βελεστίνου και Α/Κ Αερινού στην κατεύθυνση προς Αθήνα, στη Χ.Θ , Α/Κ Ευαγγελισμού, Χ.Θ Περιοχή άνωθεν της Σήραγγας Κατερίνης, Χ.Θ , Χώρος στάθμευσης μεταξύ των Α/Κ Αιγινίου και Μεθώνης Αγαθούπολης στην κατεύθυνση προς Αθήνα, στη Χ.Θ Οι εργασίες για τους προσωρινούς χώρους ολοκληρώθηκαν το 2013 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή αποθήκευση του αλατιού και να αποφεύγονται πιθανές διαρροές και ρύπανση του περιβάλλοντα χώρου. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν κυρίως την διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής του Εδάφους και συγκεκριμένα: Τοποθέτηση γεωυφάσματος πάνω από ασφαλτικό, Τοποθέτηση στρώματος άμμου και χαλικιού 3 Α, επάνω από το γεωύφασμα, Τοποθέτηση συμπιεσμένου αργιλικού χώματος περιμετρικά του αλατιού. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 22

23 Παρακάτω απεικονίζονται οι εργασίες για την διαμόρφωση των χώρων προσωρινής αποθήκευσης Αλατιού. Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης μεταξύ των Α/Κ Βελεστίνου και Α/Κ Αερινού στην κατεύθυνση προς Αθήνα, στη Χ.Θ Εργασίες διαμόρφωσης προσωρινών χώρων αποθήκευσης Αλατιού - Χ.Θ Α/Κ Ευαγγελισμού, Χ.Θ Εργασίες διαμόρφωσης προσωρινών χώρων αποθήκευση Αλατιού Ευαγγελισμός Χ.Θ Διαχείριση Αποβλήτων Η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από τη λειτουργία και συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εταιρία συνεργάζεται με Αδειοδοτημένους Φορείς Διαχείρισης ανάλογα με το είδος του αποβλήτου. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 23

24 Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους: Πίνακας 1: Διαχείριση Αποβλήτων Είδος απόβλητου Χώρος προέλευσης Τρόπος συλλογής και αποθήκευσης Φορέας διαχείρισης Εταιρία Δημοτικά απόβλητα Χώροι στάθμευσης Πλαστικός κάδος ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜ ΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜ ΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Δημοτικά απόβλητα Χώροι στάθμευσης με τουαλέτες Πλαστικός κάδος Υπεργολάβοι J&P AVAX A.E./ TOMH ABETE/ HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT HELLAS A.E. Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Εγκαταστάσεις γραφείων Μεταλλικοί κάδοι Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε. Πλαστική Συσκευασία Εγκαταστάσεις γραφείων Μεταλλικοί κάδοι Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε. Γυάλινη Συσκευασία Εγκαταστάσεις γραφείων Μεταλλικοί κάδοι Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε. Αλουμίνιο Κενά Μελανοδοχεία - Toners Μέταλλα Εξαντλημένα Αντιψυκτικά Υγρά Εξαντλημένα Υγρά Φρένων Εγκαταστάσεις γραφείων Εγκαταστάσεις γραφείων Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Μεταλλικοί κάδοι Συλλογή σε ειδικό χώρο Μεταλλικοί κάδοι Βαρέλια UN 200 λίτρων κλειστού τύπου Βαρέλια UN 200 λίτρων κλειστού τύπου Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος Προμηθευτής Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε. Think Plus ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε. Polyeco A.E. Polyeco A.E. Χρησιμοποιημένα Φίλτρα Λαδιού Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Βαρέλια UN 200 λίτρων ανοικτού τύπου Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος Polyeco A.E. Κενές Συσκευασίες Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Βαρέλια UN 200 λίτρων ανοικτού τύπου Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος Polyeco A.E. Ρυπασμένα Απορροφητικά Υλικά Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Βαρέλια UN 200 λίτρων ανοικτού τύπου Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος Polyeco A.E. Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Δεξαμενή Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος Καραποστολάκης Κ. Αλέξανδρος Μικτές Μπαταρίες Εγκαταστάσεις γραφείων Πλαστικές Στήλες Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος ΑΦΗΣ Μπαταρίες οχημάτων Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Πλαστικός κάδος Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Μεταλλικός κάδος Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Κατεστραμμένα Ελαστικά Χρηστών Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Συλλογή σε ειδικό χώρο Αδειοδοτημένος Υπεργολάβος ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ Α.Ε. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 24

25 Στα πλαίσια της τήρησης της νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων, το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους η εταιρεία συντάσσει την Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλες οι ποσότητες αποβλήτων που διέθεσε το προηγούμενο έτος καθώς και τις εταιρείες που τα διαχειρίστηκαν. Η Έκθεση υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Διαχείριση Τραυματισμένων Ζώων επί του Αυτοκινητοδρόμου Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου μεριμνά για την προστασία των πτηνών και των ζώων που μπορεί να εισέλθουν κατά λάθος στον Αυτοκινητόδρομο και παρέχει όπου απαιτείται βοήθεια για την συλλογή και την μεταφορά τους σε αναγνωρισμένα κέντρα προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος της υγιούς αποκατάστασης τους και η απελευθέρωση/ επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω δύο περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι του Βόρειου και του Νότιου Τομέα της Εταιρίας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες για την εξασφάλιση της επιβίωσης τραυματισμένων Γερακιών. Τον Ιανουάριο του 2013 στη Χ.Θ προς Αθήνα εντοπίστηκε στον Αυτοκινητόδρομο Γεράκι, το οποίο τραυματίστηκε από διερχόμενο χρήστη. Το Γεράκι περισυλλέχθηκε από το Προσωπικό του Περιπόλου της Εταιρίας όπου και διαπιστώθηκε πρόβλημα στο φτερό και ανικανότητα να πετάξει. Μετά από επικοινωνία, το γεράκι μεταφέρθηκε, στο σταθμό περίθαλψης άγριων ζώων - Ε.Κ.Π.Α.Ζ. που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου έλαβε και την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 25

26 Το Δεκέμβριο του 2013 στη Χ.Θ προς Αθήνα εντοπίστηκε ακόμη ένα Γεράκι πάνω στον ασφαλτοτάπητα, στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο περισυλλέχθηκε από το Προσωπικό περιπόλου της Εταιρίας. Διαπιστώθηκε από το Προσωπικό που το περισυνέλλεξε, ανικανότητα του πτηνού να πετάξει λόγω τραυματισμού του στο πόδι και στο φτερό και ενεργοποιήθηκαν οι εγκεκριμένες διαδικασίες της Εταιρίας για την διαχείριση του. Το Γεράκι παραδόθηκε σε μέλος των Αδέσποτων Εθελοντών Λάρισας, από όπου και μεταφέρθηκε στο Σύλλογο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής - ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα. Του παρασχέθηκε πλήρη περίθαλψη με νάρθηκες στο σπασμένο πόδι και στο φτερό. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του Κέντρου Περίθαλψης στα Καλύβια, όπου γίνεται η προετοιμασία του προκειμένου να απελευθερωθεί και να επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 26

27 8. Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. έχει εντάξει στην έννοια του Περιβάλλοντος, όπως η ίδια έχει αποφασίσει να διαχειριστεί, όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν το Κλίμα, το Έδαφος, τον Αέρα, τους Υδάτινους Πόρους, τους Χρήστες του Αυτοκινητοδρόμου καθώς επίσης και τις Κοινωνίες που εφάπτονται ή επηρεάζονται από την λειτουργία της Εταιρίας. Στα πλαίσια αυτά έχει αναπτύξει Προγράμματα και Δράσεις, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών με άξονες το Περιβάλλον, την Υγεία, την Ασφάλεια, τον Πολιτισμό, τον Εθελοντισμό, την Εκπαίδευση και φυσικά τους 440 εργαζομένους της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις που έλαβαν χώρα το Σύναψη σύμβασης με Αδειοδοτημένη Εταιρία Ανακύκλωσης για τη μίσθωση και τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στο Δημοτικό Σχολείο Πλαταμώνα και στο Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς καθώς και για τη συλλογή των Ανακυκλούμενων Υλικών. Τοποθέτηση κάδου στο Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς Τοποθέτηση κάδου στο Δημοτικό Σχολείο Πλαταμώνα Διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Ιατρείο Εργασίας Φεβρουάριος, Μάρτιος και Ιούλιος Συμμετοχή στην Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στον δρόμο, με την διανομή ενημερωτικού υλικού στους Σταθμούς διοδίων και σε κεντρικά σημεία και επιχειρήσεις των πόλεων της Λάρισας και της Κατερίνης Μάρτιος Προσφορά 50 πλαστικών στηθαίων σε σχολείο στον Πλαταμώνα για τη διαμόρφωση ασφαλούς περιμέτρου γύρω από την είσοδο του σχολείου Ιούνιος 2013 Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Ιούλιος Διοργάνωση και συμμετοχή στη δράση «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» στις πόλεις της Λάρισας, της Κατερίνης και του Βόλου, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» - Οκτώβριος Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 27

28 Χορηγία, Συμμετοχή και Events στον ημι-μαραθώνιο που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ στη Λάρισα (Run Greece Larissa) Οκτώβριος Χορηγία, Συμμετοχή και Παρουσίαση στο 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Οκτώβριος Ενίσχυση σχολείων με εξοπλισμό: Δημοτικό Σχολείο Πλαταμώνα, μονάδες θέρμανσης, ηλεκτρονικό εξοπλισμό Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς, μονάδες θέρμανσης, ηλεκτρονικό εξοπλισμό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς Βόλου, σχολικά είδη, χαρτικά Ενίσχυση απόρων με τρόφιμα και άλλα είδη : στην κοινότητα του Παλαιού Παντελεήμονα Μάιος 2013, Δεκέμβριος στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης Δεκέμβριος Χορηγία ειδών σπιτιού και καθαρισμού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Τεμπών - Μάιος 2013, Δεκέμβριος Οι Εργαζόμενοι της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. είναι ενεργοί δεσμευμένοι πολίτες στην συνεχή βελτίωση του ευρύτερου Κοινωνικού Περιβάλλοντος της Εταιρίας λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο αειφορίας όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και εγκατασταθεί από την Διοίκηση της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 28

29 Παράρτημα 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA8000:2008 Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 29

30

31

32

33

34 Παράρτημα 2 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 MKCJV - Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ιανουάριος 2014 Σελίδα 30

35

36 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙ Ι Το έργο εν συντοµία Ανθρώπινο δυναµικό Άλλα θέµατα του έργου 3 2. ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 5 3. Α ΕΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτες του έργου Άδειες και εγκρίσεις σύµφωνα µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις 6 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 7 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ Ποιότητα υδάτων Πηνειού ποταµού Πηγές, ρέµατα και γεωτρήσεις στην περιοχή του έργου ιαχείριση αποβλήτων & υλικών εκσκαφής ονήσεις Κατανάλωση φυσικών πόρων Κλιµατική αλλαγή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Α ΕΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Έκδοση: Τµήµα Περιβάλλοντος & Αρχαιολογίας MKCJV, Επιµέλεια έκθεσης: Μιχάλης Κ. Καρασούλας, Περιβαλλοντολόγος, ΜΒΑ, MSc ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 17

37 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα αποτελεί την έκτη «Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση» που υποβάλλει η Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί (MKCJV) στην Παραχωρησιούχο εταιρεία Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε., για την κάλυψη των συµβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του Έργου Μελέτης Κατασκευής του τµήµατος Μαλιακός Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (ΠΑΘΕ). Η έκθεση καλύπτει το έτος 2013, ήτοι το έκτο έτος του έργου, ενώ στοιχεία που αναφέρονται εντός αυτής, δηµοσιεύτηκαν στην 7 η Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, η οποία επίσης υποβλήθηκε στην Παραχωρησιούχο εταιρεία. Η ετήσια περιβαλλοντική έκθεση υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) έως την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους και καθ όλη την διάρκεια της Περιόδου Μελετών Κατασκευών και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Παραχωρησιούχος. Οι περιβαλλοντικές εκθέσεις συντάσσονται από το Τµήµα Περιβάλλοντος & Αρχαιολογίας της MKCJV, συλλέγοντας στοιχεία µεταξύ άλλων και από τα διάφορα τµήµατα της MKCJV, από τους Υπευθύνους Περιβάλλοντος των συµµετεχουσών στην Κοινοπραξία εταιρειών, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. Στοιχεία λαµβάνονται επίσης και από τις µηνιαίες εκθέσεις προόδου που υποβάλλει η MKCJV προς τον Παραχωρησιούχο. Στην έκθεση που ακολουθεί, παρουσιάζονται αρχικά πληροφορίες για το έργο Μαλιακός Κλειδί, την πορεία κατασκευής του, όπως και στοιχεία για τις µελέτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εκπονούνται. Έπειτα γίνεται αναφορά σε στοιχεία σχετικά µε τις περιβαλλοντικές δαπάνες και την περιβαλλοντική επίδοση του έργου, ενώ η έκθεση καταλήγει µε την αναφορά και παρουσίαση αρχαιολογικών δεδοµένων. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι από το έργο έπαψε να βρίσκεται υπό «Μερική Αναστολή Εργασιών», καθώς από αυτήν την ηµεροµηνία θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης και της Σύµβασης Μελετών Κατασκευών, οπότε πλέον έχει γίνει η πλήρης επανεκκίνηση των εργασιών και αποκατάσταση της χρηµατοδότησης του έργου. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 2 από 17

38 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙ Ι 1.1 Το έργο εν συντοµία Το τµήµα Ράχες Μαλιακού - Κλειδί Ηµαθίας του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ παραχωρήθηκε από το Ελληνικό ηµόσιο στην εταιρεία Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε. (Παραχωρησιούχος) µε την σχετική Σύµβαση Παραχώρησης (Νόµος 3605/ ΦΕΚ 190 Α ). Το Έργο Μελετών Κατασκευών ανατέθηκε από τον Παραχωρησιούχο στην Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί και περιλαµβάνει την Μελέτη & Κατασκευή: i. Νέων τµηµάτων του Έργου: Τέµπη Ραψάνη και Πλαταµώνας Σκοτίνα µήκους περίπου 25 χιλιοµέτρων. Στα νέα τµήµατα περιλαµβάνονται και οι τρεις σήραγγες του έργου. ii. Κατασκευών Επεµβάσεων στα Υφιστάµενα Τµήµατα του Κύριου Έργου Παραχώρησης (ΚΕΠ), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης Παραχώρησης αναφορικά µε την ασφάλεια των Χρηστών και των εργαζοµένων και του υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. iii. Νέων Ανισόπεδων Κόµβων στο τµήµα Κατερίνη Κλειδί. iv. Αναγκαίων Επεµβάσεων για τη βελτίωση των Περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών συνθηκών στην υφιστάµενη Ε.Ο. Ευαγγελισµός-Σκοτίνα. v. Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) vi. Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης (ΚΕΛΣ) vii. Νέων Μετωπικών και Πλευρικών Σταθµών ιοδίων. Το συνολικό τίµηµα του έργου Μελετών Κατασκευών ανέρχεται περίπου στo ένα δισεκατοµµύριο ευρώ και µέχρι τέλος εκεµβρίου 2013 είχε ολοκληρωθεί το 76,49% του αντικειµένου. 1.2 Ανθρώπινο δυναµικό Το έργο Μαλιακός Κλειδί υλοποιείται από το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό. Σύµφωνα µε στοιχεία του τµήµατος Υγείας & Ασφάλειας της MKCJV, στις , στο έργο απασχολούνταν 285 άτοµα ως προσωπικό της Κοινοπραξίας και των συµµετεχουσών εταιρειών, ενώ το προσωπικό των υπεργολάβων ανέρχονταν σε 169 άτοµα. 1.3 Άλλα θέµατα του έργου Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τις περιβαλλοντικές µελέτες που έχουν υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και στο Ελληνικό ηµόσιο. Οι µελέτες εκπονούνται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και περισσότερες λεπτοµέρειες για τις υποβολές εντός του 2013 παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.2 του Παραρτήµατος Α. Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην έγκριση των περιβαλλοντικών µελετών από την αρµόδια αρχή. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 3 από 17

39 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Όλες οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί µέχρι στιγµής για το έργο παρουσιάζονται στο Πίνακα Α.1 του Παραρτήµατος Α. Αγωγός Φυσικού Αερίου Σχετικά µε τις διασταυρώσεις του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) µε τα νέα τµήµατα του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι τελικές λύσεις αφορούν στην όδευση του αυτοκινητόδροµου πάνω από τον ΑΦΑ µε επίχωµα και ειδικό τεχνικό προστασίας του αγωγού στη Γεωγραφική Ενότητα 10 (περιοχή Ευαγγελισµού) και στη µετατόπισή του στη Γεωγραφική Ενότητα 17 (περιοχή Πλαταµώνα). Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες µετατόπισης του ΑΦΑ στην Γ.Ε. 17 ολοκληρώθηκαν τον εκέµβριο του ίκτυα Κοινής Ωφέλειας Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του έργου, ο κάθε Οργανισµός Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) είναι υποχρεωµένος να µετατοπίσει το µέρος των δικτύων του που βρίσκεται εντός των ορίων του έργου Μαλιακός Κλειδί. Παρόλο που οι αρµόδιοι ΟΚΩ έχουν ειδοποιηθεί να µετατοπίσουν τα δίκτυά τους, αυτό µέχρι στιγµής δεν έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να σηµειώνονται καθυστερήσεις στο έργο. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 4 από 17

40 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το έργο από τον Μάιο του 2011 έως και τον περασµένο εκέµβριο βρισκόταν σε καθεστώς «Μερικής Αναστολής Εργασιών» µε άµεσες αρνητικές επιπτώσεις την µείωση του ρυθµού ή / και την παύση εκτέλεσης κατασκευαστικών εργασιών ή / και µελετών. Το κύριο κοµµάτι του έργου Μαλιακός Κλειδί είναι οι τρεις δίδυµες σήραγγες, δύο στην Κοιλάδα των Τεµπών (Σήραγγες Τ1 & Τ2) και µία στον Νέο Παντελεήµονα Πιερίας (Σήραγγα Τ3). Εντός του 2013 ξεκίνησε ξανά η διάνοιξη της βόρειας πλευράς της Σήραγγας Τ3 (παράκαµψη Νέου Παντελεήµονα). Επίσης, εντός του 2013 έχει ξεκινήσει η κατασκευή των τεχνικών γεφύρωσης της Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων του ΟΣΕ, στις περιοχές του Ευαγγελισµού και του Πυργετού Λάρισας. Όσον αφορά στα έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του 2013, σε αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, το κτήριο εκκαπνισµού Τ2 Νότια, το κτήριο ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων νοτίως της σήραγγας Τ2 καθώς και οι γέφυρες Β530 (περιοχή Πλαταµώνα Πιερίας) και Β465 (περιοχή Πυργετού Λάρισας). Επισηµαίνεται ότι εντός του 2014, το έργο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναµένεται να ξεκινήσουν και τα γεωτεχνικά έργα επέκτασης και σταθεροποίησης του ορύγµατος νοτίως της σήραγγας Τ2 (Η403). Η εξέλιξη όλων των εργασιών του συµβατικού αντικειµένου του έργου Μελετών Κατασκευών κοινοποιείται προς τον Παραχωρησιούχο µέσω των Μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου της Κοινοπραξίας Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί που συντάσσονται κατ απαίτηση των συµβατικών τευχών. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 5 από 17

41 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται θέµατα σχετικά µε τις µελέτες που εκπονούνται από την Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί, αλλά και µε τις άδειες που εκδίδονται για το έργο Μελέτης - Κατασκευής. 3.1 Μελέτες του έργου Από τον Νοέµβριο του 2008 υποβάλλονται περιβαλλοντικές µελέτες στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για την αδειοδότηση των αλλαγών που υπάρχουν στο έργο Μελέτης Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί της ΠΑΘΕ σε σχέση µε το περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο έργο (βλ. και σχετική αναφορά στην παράγραφο 1.3 της παρούσας έκθεσης). Οι µελέτες αυτές εκπονούνται από την µελετητική εταιρεία ENVECO A.E., ενώ όπως προαναφέρθηκε, στον Πίνακα Α.2 του Παραρτήµατος Α παρουσιάζονται λεπτοµέρειες για το καθεστώς των µελετών που έχουν υποβληθεί για την αδειοδότηση των µόνιµων κατασκευών του έργου (έως και ). Σε συµµόρφωση µε τις συµβατικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις του έργου εκπονήθηκαν υδραυλικές µελέτες, ενώ υλοποιείται πρόγραµµα παρακολούθησης των πηγών, των ρεµάτων και των γεωτρήσεων στις περιοχές της Κοιλάδας των Τεµπών και του Πλαταµώνα Νέου Παντελεήµονα (AGROLAB A.E). Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος αυτού σχολιάζονται στην παράγραφο 5.2 της παρούσας έκθεσης, ενώ το ακριβές αντικείµενο των περιβαλλοντικών µελετών για την αδειοδότηση των µόνιµων κατασκευών του έργου που ανατέθηκαν εντός του 2013 παρουσιάζεται στον Πίνακα Α.3 του Παραρτήµατος Α. Επισηµαίνεται ότι εντός του 2014 θα εκπονηθούν οι κατασκευαστικές µελέτες των εγκεκριµένων ηχοπετασµάτων του έργου. 3.2 Άδειες και εγκρίσεις σύµφωνα µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις Στο πλαίσιο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου έχουν υποβληθεί µελέτες στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ / ΥΠΕΚΑ), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων (λ.χ. χώροι προσωρινής και µόνιµης απόθεσης κλπ) της MKCJV. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 6 από 17

42 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το 2013 αποτελεί έτος µερικής αναστολής εργασιών, ενώ τον Ιούνιο επανεκκινήθηκαν οι εργασίες διάνοιξης της Σήραγγας Τ3 Βόρεια µε τη µέθοδο των ανατινάξεων (ΝΑΤΜ), µε αποτέλεσµα το 31,9% των περιβαλλοντικών δαπανών για το έτος του 2013 να κατανέµεται στην παρακολούθηση των δονήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δαπάνες που έγιναν στο έργο, από την Κοινοπραξία και τις συµµετέχουσες εταιρείες, συνολικά για την εκπόνηση περιβαλλοντικών και υδραυλικών µελετών, την εκτέλεση αρχαιολογικών τοµών, την περιβαλλοντική διαχείριση, την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων, τη διαχείριση αποβλήτων κλπ. Στο Σχήµα 4.1 παρουσιάζεται το ποσοστό των ετήσιων περιβαλλοντικών δαπανών σε σχέση µε τις ετήσιες πληρωµές στο έργο, για κάθε έτος της περιόδου Ποσοστό περιβαλλοντικών δαπανών 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Σχήµα 4.1. Ποσοστό ετήσιων περιβαλλοντικών δαπανών επί του συνόλου των ετήσιων πληρωµών (πιστοποιήσεων) στο έργο Μελέτης Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί για τα έτη ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 7 από 17

43 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ Η Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί (MKCJV) στο πλαίσιο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης εφαρµόζει πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, για την συµµόρφωση µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις (ελληνική περιβαλλοντική νοµοθεσία, περιβαλλοντικοί όροι κλπ). Ενδεικτικά αποτελέσµατα του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης της MKCJV παρουσιάζονται στη συνέχεια. 5.1 Ποιότητα υδάτων Πηνειού ποταµού Σχετικά µε την ποιότητα των υδάτινων αποδεκτών, το Τµήµα Περιβάλλοντος & Αρχαιολογίας της Κοινοπραξίας λαµβάνει δείγµατα νερού από επιλεχθέντα σηµεία δειγµατοληψίας στον Πηνειό ποταµό. Εντός του 2013, δεν διεξήχθησαν δειγµατοληψίες από τον Πηνειό Ποταµό, ενώ τα αποτελέσµατα όλων των αναλύσεων από την έναρξη του σχετικού προγράµµατος, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β.1 της παρούσας έκθεσης. Όλες οι παράµετροι µετρώνται σύµφωνα µε τις STANDARD METHODS for the examination of waste and waste water, APHA AWWA WEF, USA. 5.2 Πηγές, ρέµατα και γεωτρήσεις στην περιοχή του έργου Η MKCJV παρακολουθεί την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων σε πηγές, ρέµατα και υδρογεωτρήσεις στις περιοχές του Πλαταµώνα, του Νέου Παντελεήµονα και της Κοιλάδας των Τεµπών, όπως και την στάθµη των υδάτων σε γεωλογικές γεωτρήσεις που εκτελέσθηκαν κατά µήκος της χάραξης των σηράγγων και βρέθηκε νερό αλλά και σε γεωτρήσεις που είχαν διανοιχθεί από το Ελληνικό ηµόσιο πριν το 2000 για τις τότε µελέτες του έργου. Η παρακολούθηση της στάθµης των υδάτων στην εκάστοτε γεωλογική γεώτρηση γίνεται µε την χρήση πιεζοµέτρου που εγκαταστάθηκε µετά το πέρας της διάνοιξης της γεώτρησης και σταµατάει όταν αυτή την συναντήσει το µέτωπο της σήραγγας καθώς η γεωτεχνική γεώτρηση καταστρέφεται. Όπως φαίνεται από τις στάθµες των υδάτων (Σχήµα Β Παράρτηµα Β.2), το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα σε όλες τις γεωτρήσεις παρουσιάζει φυσιολογικές διακυµάνσεις. Όλα τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης των πηγών, των ρεµάτων και των γεωτρήσεων υποβάλλονται στον Ανεξάρτητο Μηχανικό του Έργου, στο Ελληνικό ηµόσιο και στην Παραχωρησιούχο εταιρεία. Περιοχή Σήραγγας Τεµπών Τ2 Στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεµπών παρακολουθούνται όλες οι µεγάλες πηγές καθώς και µία υδρογεώτρηση, από την οποία υδροδοτείται ο οικισµός του Οµολίου. Από τον Ιούλιο του 2011 και λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών διάνοιξης της Σήραγγας Τ2 (Μάιος 2011), έχει µειωθεί η συχνότητα λήψης δειγµάτων από τις πηγές της Κοιλάδας των Τεµπών. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 8 από 17

44 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Περιοχή Σήραγγας Νέου Παντελεήµονα Τ3 Σχετικά µε την ποσότητα των υδάτων των πηγών αξίζει να σηµειωθεί ότι, υπάρχει πλήθος παλαιότερων καταγραφών / µετρήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στην Οριστική Γεωλογική Μελέτη του Υποτµήµατος: Πλαταµώνας ιασταύρωση Σκοτίνας (Μπουρτζίκος & Παπαδόπουλος, 2001). Οι παροχές αυτές συγκρίνονται µε τις παροχές που µετρώνται στο πλαίσιο του προγράµµατος παρακολούθησης που εφαρµόζει MKCJV (Σχήµα Β Παράρτηµα Β.2) και διαπιστώνεται ότι οι διακυµάνσεις είναι φυσιολογικές, ενώ όσον αφορά στην ποιότητα των υδάτων αυτή βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ενώ τυχόν ποιοτικές διακυµάνσεις οφείλονται σε φυσικά αίτια (βλ. και Σχήµατα Β Παράρτηµα Β.2). Από τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης είναι εµφανές ότι τα ύδατα των πηγών στην περιοχή του Πλαταµώνα και του Νέου Παντελεήµονα παρουσιάζουν κανονικές τιµές στις αναλυθείσες παραµέτρους και δεν υπάρχουν ενδείξεις επηρεασµού τους από την κατασκευή της σήραγγας στην περιοχή. Το πρόγραµµα παρακολούθησης συνεχίζεται και το 2014, µε γνώµονα τη λήψη κατάλληλων µέτρων σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβληµα. Επίσης, σε συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς όρους, εντός τους 2014 θα κατασκευαστεί νέα πέτρινη βρύση στην περιοχή της πηγής Αρτέµιδος, σε θέση που θα υποδειχθεί από την αρµόδια δηµοτική αρχή. 5.3 ιαχείριση αποβλήτων & υλικών εκσκαφής Τα πάσης φύσεως απόβλητα διαχειρίζονται βάσει των απαιτήσεων της ελληνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων του έργου συνολικά. Για την κατασκευή των νέων τµηµάτων του έργου, τα εργοτάξια διαχειρίζονται τα απόβλητα σύµφωνα µε τις οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης της MKCJV. Στον Πίνακα Γ.1 του Παραρτήµατος Γ παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διαχείρισης των αποβλήτων, όπως ανακύκλωση υλικών, διαχείριση ορυκτελαίων, συσσωρευτών κλπ. Τα προϊόντα εκσκαφής προέρχονται κυρίως από την διάνοιξη των σηράγγων, ενώ ποσότητες παράγονται και κατά τις εργασίες κατασκευής της ανοιχτής οδοποιίας (λ.χ. εξυγίανση εδάφους και αποµάκρυνση φυτικών γαιών, ορύγµατα κλπ). Το σύνολο των υλικών εκσκαφής ανέρχεται περίπου σε 3,8 εκ. κυβικά µέτρα. 5.4 ονήσεις Παρά το καθεστώς της µερικής αναστολής εργασιών στο οποίο είχε περιέλθει το έργο κατασκευής Μαλιακός Κλειδί µέχρι και τον περασµένο εκέµβριο, η διάνοιξη της σήραγγας Τ3 Βόρεια στην Σκοτίνα Πιερίας επανεκκινήθηκε τον Ιούνιο του ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 9 από 17

45 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Για αυτόν τον λόγο, επανεκκινήθηκε και το πρόγραµµα παρακολούθησης των δονήσεων που τυχόν προκαλούνται από τις εργασίες διάνοιξης των σηράγγων. Πιο συγκεκριµένα τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου των δονήσεων που αναγνωρίστηκαν καθώς και λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Όλα τα αποτελέσµατα του προγράµµατος καταγραφής υποβάλλονται καταλλήλως και εγκαίρως στον Ανεξάρτητο Μηχανικό του Έργου, στην Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε., στο Ελληνικό ηµόσιο και στον ΕΣΦΑ. Πίνακας 5.1. Πρόγραµµα παρακολούθησης δονήσεων ανατινάξεων στο έργο Μαλιακός Κλειδί (2013). Σήραγγα έργου Κρίσιµο σηµείο ελέγχου δονήσεων Υλοποίηση εξέλιξη προγράµµατος Κεντρικός Αγωγός Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ) Από 21/6/13 έως σήµερα Σήραγγα Τ3 Οικίες οικισµού Ν. Παντελεήµονα Από 21/6/13 έως 18/9/2013, Από 4/12/2013 έως σήµερα Τελική επένδυση Σήραγγας Τ3 Βόρεια Από 21/6/13 έως 31/7/ Κατανάλωση φυσικών πόρων Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου Μαλιακός Κλειδί τηρούνται αρχεία σχετικά µε την κατανάλωση φυσικών πόρων (λ.χ. ενέργειας, νερού κλπ). Πιο συγκεκριµένα, οι Υπεύθυνοι Περιβάλλοντος του έργου έχουν αποστείλει δεδοµένα κατανάλωσης καυσίµων, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Στοιχεία έχουν ληφθεί επίσης από τα διάφορα τµήµατα της MKCJV. Στα κεντρικά γραφεία της Κοινοπραξίας καταγράφεται η κατανάλωση χαρτιού, ενώ ανακύκλωση χαρτιού διεξάγεται και στα εργοτάξια της ΑΘΗΝΑ, της VINCI και της ΚΞ ΟΛΥΜΠΙΑ. Η ετήσια κατανάλωση νερού για έξι εργοτάξια και τα κεντρικά γραφεία της κοινοπραξίας ανήλθε στα κυβικά µέτρα. Για την ηλεκτρική ενέργεια και την κατανάλωση καυσίµων συλλέχθηκαν στοιχεία από όλα τα εργοτάξια του έργου, τα κεντρικά γραφεία της Κοινοπραξίας και από το εργοτάξιο της ΑΚΤΩΡ στην Σκοτίνα. Κατανάλωση χαρτιού Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, οι µεγαλύτερες ποσότητες χαρτιού καταναλώνονται στα κεντρικά γραφεία της Κοινοπραξίας κυρίως λόγω της διαχείρισης των τεχνικών µελετών και της αλληλογραφίας του έργου. Η συνολική κατανάλωση χαρτιού (ποιότητας Α4) στα κεντρικά ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 10 από 17

46 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 γραφεία της Κοινοπραξίας Μαλιακός Κλειδί ανέρχεται σε kg από την έναρξη λειτουργίας τους (Σεπτέµβριος 2007). Η ετήσια κατανάλωση χαρτιού γραφείου παρουσίασε αύξηση το 2013 (Σχήµα 5.2). Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζονται και οι ετήσιες ποσότητες χαρτιού που ανακυκλωθήκαν στα κεντρικά γραφεία της Κοινοπραξίας (ποιότητας Α4 και χαρτόνια) από το 2007 έως σήµερα και οι οποίες ανέρχονται σε κιλά. Κατανάλωση και ανακύκλωση χαρτιού kg χαρτί Ανακύκλωση Κατανάλωση Σχήµα 5.2. Ετήσια κατανάλωση και ανακύκλωση χαρτιού στα γραφεία της Κοινοπραξίας. Κατανάλωση ενέργειας Σύµφωνα µε τα συλλεχθέντα στοιχεία, η συνολική ενέργεια που καταναλώθηκε στο έργο (διαχείριση & κατασκευή έργου και µετακινήσεις προσωπικού) για το έτος 2013 ανέρχεται στα 78,32 TJ 1. Στο Σχήµα 5.3 παρουσιάζεται η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στο έργο ανά εκατοµµύρια ευρώ ετήσιου εκτελεσθέντος έργου. 5.6 Κλιµατική αλλαγή Από τα διαθέσιµα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας στο έργο υπολογίστηκαν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα για το έτος 2013, οι οποίες ανήλθαν περίπου σε 7,8ktn CO 2, κάτι που σηµαίνει ότι το 2013 στο έργο εκπέµφθηκαν 215,1 γραµµάρια CO 2 περίπου για κάθε ευρώ έργου που ολοκληρώθηκε. Για τους συντελεστές εκποµπών των καυσίµων χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τις Κατευθυντήριες γραµµές της ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC) του 2006, ενώ από την ιστοσελίδα της Greenpeace ( λήφθηκε το στοιχείο 1 Για τις απαραίτητες µετατροπές των µονάδων ενέργειας χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τις Κατευθυντήριες γραµµές της ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC) του ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 11 από 17

47 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα ανά καταναλισκόµενη κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας (1,1 kg CO 2 /kwh). Σχήµα 5.3. Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά εκ. ευρώ εκτελεσθέντος έργου ετησίως. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 12 από 17

48 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Η Κ/Ξ Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί βρίσκεται σε άµεση επαφή και συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Βάσει της Σύµβασης Μελετών Κατασκευών, η Κ/Ξ είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση δοκιµαστικών αρχαιολογικών τοµών κατόπιν υποδείξεως της σχετικής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Μέχρι και τον εκέµβριο του 2013 τα συνολικά πιστοποιηµένα µέτρα των αρχαιολογικών τοµών που διεξήχθησαν στο έργο ανέρχονται σε ,75 µέτρα. Εντός του 2014, θα διεξαχθούν, κατ ελάχιστον, αρχαιολογικές τοµές στις περιοχές του Α/Κ Ραψάνης, Α/Κ Κορινού, Α/Κ Μακρυγιάλου, Μετωπικό Σταθµό ιοδίων Κλειδίου και στην περιοχή του Πλαταµώνα (Η419). Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες της Λάρισας (ΙΕ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), της Κατερίνης (ΚΖ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων) και της Θεσσαλονίκης (9 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) διεξάγουν τις αρχαιολογικές έρευνες σε διάφορες περιοχές του έργου. Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζεται η κατάσταση των αρχαιολογικών ερευνών στο έργο την Πίνακας 6.1. Αρχαιολογικές έρευνες στο έργο Μαλιακός Κλειδί την Εφορεία Περιοχή Γ.Ε. / Χιλιοµετρική Θέση Κατασκευή έργου έσµευση από ΙΕ ΕΠΚΑ & 7 η ΕΒΑ Χάνι Κοκκώνας (Τέµπη) 12 / Οδός πρόσβασης στο κτίριο σήραγγας Τ2 Νότιο KZ ΕΠΚΑ Α/Κ Μακρυγιάλου 24 ρόµος H Α/Κ Πλαταµώνα 17 / ρόµος H418, Η Επίσης, εντός του 2014, η ΚΖ ΕΠΚΑ, εφόσον επιλυθούν τα προβλήµατα µε τις απαλλοτριώσεις, θα προχωρήσει σε αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή του Πλαταµώνα, στο τµήµα που δεν έχει ακόµη παραδοθεί από το Ελληνικό ηµόσιο (Η419/Η429), ενώ όσον αφορά στους µακεδονικούς τάφους στην περιοχή του Βόρειου Ανισόπεδου Κόµβου Κατερίνης, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η αρχαιολογική ανασκαφή. Από την µεριά του νοµού Λάρισας, η ΙΕ ΕΠΚΑ θα διεξάγει εργασίες αποδόµησης του τάφου που βρίσκεται επί της οδού πρόσβασης στο ΗΜ κτίριο νοτίως της σήραγγας Τ2, όπως και θα εκπονήσει µελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Κοκκόνας Χάνι». Όσον αφορά στην πρόοδο των αρχαιολογικών ερευνών στο έργο εντός του 2013, όπως καταγράφεται από τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, αυτή έχει ως εξής: Περιοχή Κοιλάδας Τεµπών Το 2013 συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα από την ΙΕ ΕΠΚΑ στη θέση: Κοκόνας Χάνι πλησίον και βορειοδυτικά της σήραγγας Τ2 νότια. Η περιοχή που ανασκάπτηκε έχει έκταση 42m ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 13 από 17

49 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 στον άξονα Α- και 45m στον άξονα Β-Ν, όπου έχει εντοπιστεί κτηριακό συγκρότηµα 17 δωµατίων µε υψοµετρική διαφορά και ποικίλες διαστάσεις. Η αρχαιολογική έρευνα στο διάστηµα αυτό επικεντρώθηκε κυρίως στο εσωτερικό των χώρων και των δωµατίων. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η εύρεση ενός στενού δρόµου πλάτους 1,30m και σωζόµενου µήκους 15m µε κατεύθυνσης Α-, ο οποίος χωρίζει πλέον τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα σε δύο συγκροτήµατα, το βόρειο και το νότιο. Ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στους κεντρικούς χώρους του νότιου συγκροτήµατος, όπου τρία δωµάτια ταυτίστηκαν µε εργαστηριακούς χώρους, µε βάση τα ευρήµατα από το εσωτερικό τους (κυρίως λίθινα και µεταλλικά εργαλεία για την επεξεργασία λίθων και ηµίεργα λίθινα αντικείµενα). Επίσης, στο ανατολικό τµήµα του νότιο συγκροτήµατος ανασκάφηκε ένας λακκοειδής τάφος ρωµαϊκής περιόδου που περιείχε τα οστά ενός ενήλικου ατόµου σε ύπτια εκτεταµένη θέση. Στα κάτω άκρα είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσµατα µια οινοχόη, ένα σκαφίδιο και ένα λυχνάρι. Συνολικά εντοπίστηκαν τα εξής κινητά ευρήµατα: 32 χάλκινα νοµίσµατα, ένα ασηµένιο νόµισµα, ένας ηµίεργος λίθινος βωµίσκος, τέσσερις λίθινες στήλες, εννιά ενσφράγιστες κεραµίδες, 170 µεταλλικά αντικείµενα (κοσµήµατα, καρφιά, ελάσµατα, εξαρτήµατα, εργαλεία, εγχειρίδια, όπλα), 40 πήλινες και τρεις µολύβδινες αγνύθες. Τέλος τα εν λόγω συγκροτήµατα χρονολογούνται στην ελληνιστική εποχή (3 ος αιώνας π.χ.) και πιθανόν ταυτίζονται µε την λατρεία της θεάς Κυβέλης µητέρας των θεών και Άρτεµις, βάσει της εύρεσης των µαρµάρινων ειδωλίων τους. Επισηµαίνεται, ότι οι αρµόδιες εφορείες της Λάρισας έχουν ξεκινήσει την µελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου νοτίως της σήραγγας Τ2 νότια (θέση «Κοκκόνας Χάνι»). Πλαταµώνας / Σκοτίνα Κατά το έτος 2013 η ΚΖ ΕΠΚΑ διεξήγαγε ανασκαφική έρευνα στις παρακάτω θέσεις: A. Τριµπίνα 4 (χ.θ έως και χ.θ ), Πλαταµώνας. Σε έκταση 1020τ.µ. αποκαλύπτεται οικιστική φάση Ύστερης Εποχής Χαλκού µε πλούσιο στρώµα καταστροφής, πιθάρι in situ και εκτεταµένες λιθοστρώσεις αδιευκρίνιστης χρήσης. Επιπλέον, αποκαλύπτεται η συνέχεια του µυκηναϊκού νεκροταφείου της διπλανής θέσης «Τριµπίνα 2», καθώς αποκαλύφθηκαν έξι (6) επιπλέον τάφοι κατά κύριο λόγο κτερισµένοι µε αγγεία, κοσµήµατα (Εικ. 6.1) και σπάνιους για την περιοχή σφραγιδόλιθους (Εικ. 6.2). Η ανασκαφική έρευνα είναι σε εξέλιξη. Β. Τριµπίνα 5 (χ.θ έως και 9+695), Πλαταµώνας. (Εικ. 6.3) Σε έκταση 580τ.µ. αποκαλύφθηκαν δύο φάσεις χρήσης του χώρου, που χρονολογούνται στα ιστορικά χρόνια και στην Ύστερη Εποχή Χαλκού: α) Η χρήση του χώρου κατά την Ύστερη Εποχή Χαλκού αντιπροσωπεύεται από πυκνές λιθοστρώσεις και τοπικές συγκεντρώσεις λίθων, πιθανώς οικοδοµικά κατάλοιπα καθώς σχετίζονται µε µεγάλη ποσότητα χειροποίητης και τροχήλατης κεραµικής της ΥΕΧ, από ένα ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 14 από 17

50 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 επίµηκες όρυγµα που επίσης περιείχε µεγάλη ποσότητα κεραµικής, καθώς και τρεις αδιευκρίνιστης χρήσης λάκκους. Τα κατάλοιπα αυτά αποδόθηκαν σε διαφορετικά στρωµατογραφικά επίπεδα. β) Από την χρήση του χώρου κατά τα ιστορικά χρόνια σώθηκαν µία επιµεληµένη αψιδωτή λιθόκτιστη κατασκευή (Εικ. 6.4), πιθανώς για εργαστηριακή χρήση, στο εσωτερικό της οποίας εντοπίστηκε µυλόπετρα (Εικ. 6.5), και ένα βαθύς λάκκος επενδεδυµένος εσωτερικά µε λίθους (Εικ. 6.6). Τα κατάλοιπα αυτά διατάραξαν σε βάθος τις προϊστορικές επιχώσεις, ενώ τα σύγχρονά τους στρώµατα αφαιρέθηκαν στο σύνολό τους από σύγχρονες επεµβάσεις στο χώρο. Αναµένεται η κατ εισήγηση αποδόµηση της λιθόκτιστης αψιδωτής κατασκευής και του επενδεδυµένου µε λίθους λάκκου και η συνεπακόλουθη παράδοση της θέσης µετά την από συνεδρίαση του ΚΑΣ. Γ. Παπαλάκκος (χ.θ έως και χ.θ ), Σκοτίνα. Σε έκταση 1330τ.µ. αποκαλύφθηκαν δύο οικοδοµικές φάσεις της ρωµαϊκής σε πρώτη εκτίµησηεποχής: α) Η πρωιµότερη, στην οποία εντάσσονται ένας λιθόκτιστος περίβολος (Τχ. 1) πλάτους 1,20µ., µέγιστου αποκαλυµµένου µήκους 39µ. και µέγιστου ύψους 0,90µ. (Εικ. 6.7), πασσαλότρυπες, κυκλικές λιθοπερίβλητες κατασκευές και πήλινη κατασκευή (Εικ ). Ο περίβολος συνεχίζεται εκτός των ορίων κατάληψης της παράπλευρης οδού. Η ασφαλής ερµηνευτική προσέγγιση του ευρήµατος δεν είναι δυνατή λόγω της απουσίας άλλων συµφραζοµένων. Ωστόσο, η µνηµειακότητά του είναι ενδεικτική κατασκευής που δεν σχετίζεται µε απλό ιδιωτικό οίκηµα, αλλά ίσως µε κάποια αγροικία ή δηµόσιο κτίριο. β) Η µεταγενέστερη στην οποία εντάσσεται ένα κτήριο µεγάλων διαστάσεων, αλλά αποσπασµατικής κάτοψης αποτελούµενο από δύο τοίχους που αποκαλύφθηκαν στο επίπεδο της θεµελίωσής τους (Εικ. 6.9). Ο πρώτος (Τχ. 2) έχει αποκαλυµµένο µήκος 13µ. και ο δεύτερος (Τχ. 3) 10µ. Η ανασκαφική έρευνα ολοκληρώθηκε και ο χώρος παραδόθηκε. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2013 παρακολουθήθηκαν οι εργασίες αποψίλωσης και διενεργήθηκαν δοκιµαστικές τοµές σε έκταση 1000 τ.µ. στον Λόφο του νεκροταφείου του Πλαταµώνα (χ.θ ), Πλαταµώνας. εν εντοπίστηκαν αρχαιολογικά κατάλοιπα. Ο χώρος των 1000τ.µ. παραδόθηκε αλλά εκκρεµεί η έρευνα σε µεγάλο τµήµα του λόφου, όπου υπάρχουν προβλήµατα απαλλοτρίωσης. Τον Μάρτιο του 2013 παρουσιάστηκαν τα ανασκαφικά αποτελέσµατα από τη θέση «Τριµπίνα 2- Πλαταµών Στοπ» στην 26η Επιστηµονική Συνάντηση, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, Μαρτίου 2013, µε την ανακοίνωση: Σ. Κουλίδου, Ε. Ζάγκου, Ε. Μπατζικώστα, Κ. Παντελιάδου, Α. Τσιανάκα, Πλαταµών, STOP!. Τέλος, η ΚΖ ΕΠΚΑ οργανώνει περιοδική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείου του ίου, µε ευρήµατα από τα ταφικά σύνολα που ανακαλύφθηκαν στις ανασκαφές στο πλαίσιο της κατασκευής της νέας εθνικής οδού. Συγκεκριµένα, θα εκτεθούν ευρήµατα από τις θέσεις «Πηγή Αθηνάς», «Τριµπίνα 2-Πλαταµών Στοπ», «Πηγή Αρτέµιδος» και «Τάφος Κατερίνης ΙΙ». Η έκθεση αναµένεται να λειτουργήσει τον Ιούνιο του ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 15 από 17

51 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Φωτογραφία 6.2. Σφραγιδόλιθος Φωτογραφία 6.1. Κόσµηµα Φωτογραφία 6.3. Άποψη αρχαιολογικού χώρου Τριµπίνας Φωτογραφία 6.4. Αψιδωτή λιθόκτιστη κατασκευή ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Φωτογραφία 6.5. Μυλόπετρα Σελίδα 16 από 17

52 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Φωτογραφία 6.6. Επενδεδυµένος λάκκος Φωτογραφία 6.8. Μεταλλικό εργαλείο Φωτογραφία 6.7. Λιθόκτιστος περίβολος Φωτογραφία 6.9. Θεµελίωση κτιρίου Σηµείωση: Όλες οι ανωτέρω φωτογραφίες προέρχονται από την ΚΖ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 17 από 17

53 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α ΕΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Πίνακας Α.1: Εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι Πίνακας Α.2: Περιβαλλοντικές Μελέτες του Έργου Πίνακας Α.3: Λίστα Μελετών ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

54 ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1: Εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άδειες / Μελέτες / Εγκρίσεις Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η λίστα µε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου Μαλιακός-Κλειδί. Α/Α Αριθµός Πρωτοκόλλου Τίτλος Απόφασης Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων Ηµεροµηνία Λήξης /94 / Ράχες Α/Κ Αγ. Θεοδώρων /94 / Α/Κ Αγ. Θεοδώρων Είσοδος Αλµυρού Α / Α/Κ Αγ. Θεοδώρων Είσοδος Αλµυρού (Τροποποίηση Α) (ΚΕ.Λ.Σ. ρυµώνα) Β / Α/Κ Αγ. Θεοδώρων Είσοδος Αλµυρού (Τροποποίηση Β) (Σ.Ε.Α. Αλµυρού) /94 / Έξοδος Αλµυρού Α/Κ Αερινού /94 / Αερινό Μ. Μοναστήρι /94 / Μ. Μοναστήρι Αρχή Παράκαµψης Λάρισας Α / Μ. Μοναστήρι Αρχή Παράκαµψης Λάρισας (Τροποποίηση) (ΚΕ.Λ.Σ. Μοσχοχωρίου) /94 / Ανατολική Παράκαµψη Λάρισας A / Ανατολική Παράκαµψη Λάρισας (Απαλλαγή) (Π.Σ.. Γυρτώνης) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 2 από 7

55 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άδειες / Μελέτες / Εγκρίσεις Α/Α Αριθµός Πρωτοκόλλου Τίτλος Απόφασης Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων Ηµεροµηνία Λήξης / Τέλος Α/Κ Συκουρίου Τέλος Α/Κ Τεµπών (2 ο υποτµήµα) A / Τέλος Α/Κ Συκουρίου Τέλος Α/Κ Τεµπών (2 ο υποτµήµα) (Τροποποίηση) (ΣΕΑ Ευαγγελισµού & Σταθµοί ιοδίων Μακρυχωρίου και Ευαγγελισµού) / Α/Κ Τεµπών Α/Κ Ραψάνης A / Α/Κ Τεµπών Α/Κ Ραψάνης (Τροποποίηση) (Σήραγγα Τ1) Β / (Ορθή επανάληψη στις ) Α/Κ Τεµπών Α/Κ Ραψάνης (Τροποποίηση) (Οριστικοποίηση σχεδιασµού, Λ.Ε.Α. στις Σήραγγες, Εκκαπνισµός Σήραγγας Τ2 κλπ) / Βόρεια έξοδος Τεµπών Πυργετός A / Βόρεια έξοδος Τεµπών Πυργετός (Τροποποίηση) (ΜΣ Πυργετού) / Ραψάνη Κόµβος Πλαταµώνα A / Ραψάνη Κόµβος Πλαταµώνα (τροποποίηση) B 67820/ Βόρεια έξοδος Τεµπών Πυργετός / Α/Κ Πλαταµώνα A / Α/Κ Πλαταµώνα (Τροποποίηση) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 3 από 7

56 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άδειες / Μελέτες / Εγκρίσεις Α/Α Αριθµός Πρωτοκόλλου Τίτλος Απόφασης Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων Ηµεροµηνία Λήξης 11Β / Α/Κ Πλαταµώνα (Β Τροποποίηση) / Α / Ραψάνη Κ. Πλαταµώνα, Υποτµήµα: Πλαταµώνας Κ. Σκοτίνας (Παράκαµψη Νέου Παντελεήµονα) (Τροποποιήθηκε µε την Απόφαση / που εκδόθηκε για τις εργασίες προστασίας από βραχοπτώσεις) Ραψάνη Κ. Πλαταµώνα, Υποτµήµα: Πλαταµώνας Κ. Σκοτίνας (Παράκαµψη Νέου Παντελεήµονα) (Τροποποίηση) /94 / Σκοτίνα - Κατερίνη A / Σκοτίνα Κατερίνη: Κόµβος ίου Β / Σκοτίνα Κατερίνη (Τροποποίηση) (ΚΕΛΣ Λεπτοκαρυάς, ΠΣ Λεπτοκαρυάς, Ανακατασκευή γέφυρας & Εργασίες διευθέτησης κοίτης ρ. Μαυρονερίου) / Κατερίνη Κλειδί A / Κατερίνη Κλειδί (Τροποποίηση) (ΜΣ Κλειδίου, ΚΛΣ Κορινού, Βόρειοι Ανισόπεδοι Κόµβοι) / Περιµετρική Οδός Κατερίνης και Βόρειος Α/Κ Κατερίνης Α / Περιµετρική Οδός Κατερίνης και Βόρειος Α/Κ Κατερίνης (Παράταση Ισχύος) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 4 από 7

57 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άδειες / Μελέτες / Εγκρίσεις Α/Α Αριθµός Πρωτοκόλλου Τίτλος Απόφασης Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων Ηµεροµηνία Λήξης / Έργα Προστασίας Υφιστάµενης Εθνικής Οδού στις περιοχές Τεµπών και Ν. Παντελεήµονα Ανανεωτική Απόφαση / Ανανέωση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έως Σηµείωση: Όλες οι Αποφάσεις έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκτός από την απόφαση 10B, η οποία εκδόθηκε από τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ). ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 5 από 7

58 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άδειες / Μελέτες / Εγκρίσεις ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2: Περιβαλλοντικές Μελέτες του Έργου (2013) A/A Περιβαλλοντικοί Όροι (ΚΥΑ) Τµήµα του έργου Γ.Ε. Έργο προς αδειοδότηση ΥΠΟΒΟΛΕΣ (εντός του έτους) Αριθµοί Πρωτοκόλλου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / , / Κατερίνη Κλειδί (Α/Κ Αιγινίου) 25 ιάταξη και θέση Α/Κ Αιγινίου 1. AMSA_YP_2273 / AMSA_YP_2385 / ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΠΕ / , / Κατερίνη Κλειδί (Α/Κ Κορινού) 25 ιάταξη Α/Κ Κορινού 1. AMSA_YP_2079 / AMSA_YP_2297 / AMSA_YP_2384 / ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΠΕ / Βόρεια έξοδος Τεµπών - Πυργετός 14 ιάταξη Α/Κ Ραψάνης Αλλαγές στον σχεδιασµό του έργου. ιευθέτηση κοίτης Πηνειού ποταµού και ρεµάτων 1.AMSA_YP_2269 / AMSA_YP_2385 / ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΠΕ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 6 από 7

59 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άδειες / Μελέτες / Εγκρίσεις ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3: Λίστα Μελετών Κατηγορία µελετών: Περιβαλλοντικές Μελετητής: ENVECO A.E. Μελέτες που ανατέθηκαν εντός του 2013: Αντικείµενο µελέτης Είδος µελέτης Οριστικός σχεδιασµός Α/Κ Κορινού Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Οριστικός Σχεδιασµός Α/Κ Αιγινίου Φάκελοι Τροποποίησης ΑΕΠΟ Βόρεια έξοδος Τεµπών - Πυργετός (οριστικός σχεδιασµός) Φάκελοι Τροποποίησης ΑΕΠΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 7 από 7

60 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσµατα Παρακολούθησης Υδάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ Παράρτηµα Β.1: Αποτελέσµατα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων Πηνειού ποταµού Παράρτηµα Β.2: Αποτελέσµατα προγράµµατος παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων πηγών, ρεµάτων και γεωτρήσεων Πλαταµώνα Νέου Παντελεήµονα και Τεµπών ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 12

61 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσµατα Παρακολούθησης Υδάτων Παράρτηµα Β.1: Αποτελέσµατα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων Πηνειού ποταµού ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 2 από 12

62 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσµατα Παρακολούθησης Υδάτων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 3 από 12

63 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσµατα Παρακολούθησης Υδάτων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 4 από 12

64 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσµατα Παρακολούθησης Υδάτων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 5 από 12

65 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσµατα Παρακολούθησης Υδάτων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 6 από 12

66 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσµατα Παρακολούθησης Υδάτων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 7 από 12

67 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Αποτελέσµατα Παρακολούθησης Υδάτων Εικόνα 1. Σηµεία δειγµατοληψίας από τον Πηνειό ποταµό. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 8 από 12

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης: 05.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Είναι θέµα όλων µας Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Έργο Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός «Το Έργο της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (ΛΣΕΠ) του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ μετά την παράδοση σε κυκλοφορία των νέων αυτοκινητοδρόμων» Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος : Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας

Στόχος : Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Στόχος : Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Παράγοντες: Οδικό Περιβάλλον και Υποδοµή Όχηµα Οδηγός και Πεζός (Χρήστης Οδού) Αστυνόµευση ιαχείριση ατυχήµατος Βελτίωση των Παραγόντων Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΦ1-3Θ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΜΦ1-3Θ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Εσπερίδα ΣΕΣ "Προοπτικές απασχόλησης νέων Συγκοινωνιολόγων" 31 Μαρτίου 2015 Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Βασίλης Χαλκιάς Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές A.E. Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων

Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων Αριστοφάνης Παπαδημητρίου HELLASTRON - Επικεφαλής COPER ΙV Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Αττικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-5Ω5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-5Ω5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 Χ.Θ. 175+000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Έτος 1999: Απόφαση για δημοπράτηση των Έργων κατασκευής των Μεγάλων Οδικών Αξόνων με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φάνης Παπαδημητρίου Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 2012

Φάνης Παπαδημητρίου Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 2012 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας: Αρχές και εφαρμογή στην Ελλάδα. Ηπερίπτωσητης Αττικής Οδού ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΔΑΚΗ ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΪΟΥ ΦΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Oι Δεσμεύσεις μας: 1 5 Ανάπτυξη ενός Υγιούς και Ασφαλούς Εργασιακού Περιβάλλοντος όπου παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους Εργαζόµενους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.. 4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 8 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.9 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.9 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 182 Αθήνα 18/72011 101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912 Αρ. Πρωτ 2746 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 1 / 40 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 30 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS www.olympiaodos.gr Ευχαριστούµε Που επιλέξατε το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, τον ηλεκτρονικό ποµποδέκτη της Ολυµπίας Οδού. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 14 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά

Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση του βασικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΕΠΟ: Α.Π. 142128/25.07.05 β γ δ1 Λαμβάνονται υπόψη όλα τα όρια τιμών εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Λαμβάνονται υπόψη όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου 2012 Προκαταρκτικές εργασίες: Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2012 Περίφραξη και καθαρισμός του οικοπέδου Εξυγίανση εδάφους και διαχωρισμός / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MoS UPGRATED Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRI-UP Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ελλάδα (3) - Ιταλία (4) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Επικεφαλής) Λιμενική Αρχή Ανκόνα Λιμενική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομοι με Διόδια στην Ελλάδα:

Αυτοκινητόδρομοι με Διόδια στην Ελλάδα: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σεμινάριο Υπουργείου HELLASTRON 10 & 11 Οκτωβρίου 2016 Αυτοκινητόδρομοι με Διόδια στην Ελλάδα: Από την Υλοποίηση στην Ενιαία Λειτουργία Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα