ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αθήνα Ιούλιος 2008

2 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟ Ιστορική Αναδρομή Η κατάσταση στην Ευρώπη: σύντομη περιγραφή Η κατάσταση στην Ελλάδα: κριτική θεώρηση ΒΑΕ και Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Γενικές Προτάσεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΟ Εισαγωγή Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Περίληψη των προτεινομένων αλλαγών Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν πόρισμα αποτελεί προϊόν εργασίας της ειδικής επιστημονικής επιτροπής για τη γνωμοδότηση υπαγωγής εργασιών και ειδικοτήτων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), που ορίστηκε με το Ν.3483/06 άρθρο 18 και συγκροτήθηκε με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: Α)2/31774/0022/ (ΦΕΚ :326/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Β)2/319/0022/ (ΦΕΚ :107/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Γ) Φ /οικ.11111/728/ (ΦΕΚ :203/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). Η έναρξη των εργασιών της επιτροπής έγινε την 1 η Οκτωβρίου του 2007 και μέχρι το τέλος Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκαν 45 συνεδριάσεις μέσης διάρκειας 5 ωρών εκάστη. Επιπλέον τα μέλη της επιτροπής συχνά ανελάμβαναν και τη μελέτη και προεργασία συγκεκριμένων θεμάτων εκτός συνεδριάσεων. Καταρχήν έγινε εκτενής διερεύνηση της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στη χώρα μας και ταυτόχρονα ερευνήθηκε και συζητήθηκε η αντίστοιχη νομοθεσία των Ευρωπαϊκών κυρίως αλλά και άλλων Κρατών. Για τον εννοιολογικό και νομικό προσδιορισμό του όρου των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ζητήθηκε από τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Λεβέντη γνωμοδότηση η οποία και παρελήφθη την 11/12/2007 (παράρτημα II). Συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα κριτήρια ένταξης και ακολούθησε σειρά τακτών συνεδριάσεων μιας προκαταρκτικής επανάκρισης όλων των μέχρι σήμερα Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 3

4 υπαγομένων στα ΒΑΕ κατηγοριών σύμφωνα με τον ήδη ισχύοντα Κανονισμό του ΙΚΑ (παράρτημα I). Τέλος (βλέπε Μέρος Δεύτερο), ακολούθησε η οριστική κρίση, η τελική διαμόρφωση του σχετικού πίνακα και η σύνταξη του παρόντος κειμένου. Δεν κρίθηκαν νέες για ένταξη περιπτώσεις. Άρα είναι φυσικό επακόλουθο να είναι μικρότερος ο αριθμός των προτεινομένων συγκριτικά με τις ήδη υπαγόμενες στα ΒΑΕ κατηγορίες εργαζομένων, δεδομένου ότι μόνο μείωση και όχι αύξηση του σχετικού καταλόγου ήταν δυνατό να προκύψει με τις μέχρι σήμερα εργασίες της επιτροπής. Η συνέχιση της κρίσης με εξέταση νέων αιτημάτων είναι πιθανό να οδηγήσει όχι μόνο σε αύξηση των θετικών αναφορών του σχετικού καταλόγου αλλά και του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που θα υπάγονται στα ΒΑΕ. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η επιτροπή στο σύνολό της, αλλά και κάθε ενεργό μέλος αυτής χωριστά, εργάστηκε με αίσθημα δικαίου, με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης αλλά και πνεύμα ευαισθησίας έναντι των μισθωτών της χώρας. Δεν παρέλειπε δε, η επιτροπή, σε κάθε περίπτωση να ερευνά την ευνοϊκή ή μη επίδραση των μέτρων «υγιεινής και ασφαλείας» των εργαζομένων (ν. 1568/85 κ.ά ) που τέθηκαν σε εφαρμογή υπέρ αυτών πολύ μεταγενέστερα του θεσμού των ΒΑΕ. Επίσης έλαβε υπόψη τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας από την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στους εργασιακούς χώρους. Είναι χαρακτηριστικό, ότι καμία κατηγορία δεν προτείνεται για εξαίρεση από τον ισχύοντα κανονισμό για τα ΒΑΕ αν υπήρχε έστω και η παραμικρή αμφιβολία περί του αν όντως έπρεπε να εξαιρεθεί. Με άλλα λόγια η επιτροπή ακολούθησε την αρχή της εν αμφιβολία διατήρησης στα ΒΑΕ. Είναι τέλος απαραίτητο να επισημανθεί, ότι το πόρισμα αυτό αποτελεί μία συνισταμένη απόψεων και κρίσεων των μελών, η οποία προέκυψε από την κατά συνείδηση αλλά και κατά τις ειδικές γνώσεις του καθενός, εξέταση κάθε ομάδας εργαζομένων που ήδη υπάγονται στα ΒΑΕ. Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 4

5 Επομένως, το περιεχόμενο του πορίσματος αυτού είναι αυθεντικό έργο της επιτροπής, δεδομένου ότι τα μέλη της τήρησαν με αυστηρή ευλάβεια την αρχή του μη επηρεασμού από οποιονδήποτε εκτός επιτροπής παράγοντα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι και από την ίδια την Κυβέρνηση η οποία και διόρισε την επιτροπή- δεν έγινε καμία παρέμβαση, πολύ δε περισσότερο δε δόθηκε κανενός είδους εντολή ή κατεύθυνση. Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή προέβη στον ανακαθορισμό του πίνακα των ΒΑΕ ως κατωτέρω. Εμφατικά προτείνεται, ο νέος πίνακας να ισχύσει από τούδε και στο εξής, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των μέχρι σήμερα υπαγομένων. Στις εργασίες της επιτροπής συμμετείχαν ενεργά δέκα (10) μέλη που υπογράφουν το παρόν πόρισμα ενώ ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ κος Σάββας Ρομπόλης δεν παρέστη εξαρχής σε καμία συνεδρίαση ο δε αναπληρωτής αυτού κ. Γεώργιος Ρωμανιάς όπως και ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ κ. Στέφανος Τσιανάκας συμμετείχαν μόνο μέχρι τον Ιανουάριο του 2008, οπότε και αποχώρησαν κατόπιν εντολής των διοικήσεων των φορέων που εκπροσωπούσαν. Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 5

6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟ 1. Ιστορική Αναδρομή Η Ελληνική Πολιτεία, μεταπολεμικά, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι απασχολούνται για μακρό χρονικό διάστημα σε ιδιαζόντως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ). Ο Α.Ν 1846/1951 (άρθρο 28 παράγραφος 5) με τον οποίο αναδιοργανώθηκε η ασφάλιση του ΙΚΑ μεταπολεμικά, για πρώτη φορά προέβλεψε την κατά πέντε (5) χρόνια πρόωρη πλήρη συνταξιοδότηση, σε ηλικία, δηλαδή, 60 ετών για τους άνδρες και 55 για τις γυναίκες, που εργάζονται σε ιδιαζόντως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τα οποία θα προσδιόριζε επικείμενος Κανονισμός. Μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα 12 ετών μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού ( ΑΥΕ /1963 ΦΕΚ Β527), ο οποίος στη συνέχεια ενετάχθη στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ με άρθρα Στη συνέχεια, με τη δημοσίευση του Ν.4350/1964, ενεργοποιήθηκε η από το 1951 προβλεφθείσα προνομιακή συνταξιοδοτική μεταχείριση των κατηγοριών ασφαλισμένων που υπήχθησαν στα ΒΑΕ. Έκτοτε, ακολούθησαν αρκετές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κανονισμού με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, εβδομήντα δύο (72) τον αριθμό (βλέπε κατωτέρω πίνακας 1), οι οποίες στηρίζονταν σε εισηγήσεις του ΔΣ του ΙΚΑ, μετά από γνώμη ειδικής επιστημονικής επιτροπής. Η διαδικασία κρίσης επαγγελμάτων και χώρων εργασίας για ένταξη στα ΒΑΕ ανεστάλη το 1969 για λόγους προφανώς συνδεόμενους με τη δικτατορική άσκηση της εξουσίας στη χώρα, επανήλθε δε σε ισχύ με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Το 1975, με το Ν.237/75 άρθρο 2 συστήθηκε το πρώτο επταμελές Συμβούλιο Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων (α ΣΚΒΑΕ) και με την ΚΥΑ 1352/ καθορίστηκε η διαδικασία λειτουργίας Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 6

7 του. Η θητεία του συμβουλίου αυτού έληξε το 1978 για να επαναλειτουργήσει με διαφορετική σύνθεση από 1/1/1983 βάσει της ΚΥΑ 918/1982. Με το νόμο 1469/1984 (άρθρο 22) συστήθηκε το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με εννεαμελή σύνθεση, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από 1/1/1985 με έργο τη γνωμοδότηση υπέρ προσφυγών των εργοδοτών κατά αποφάσεων του α ΣΚΒΑΕ και με αρμοδιότητες αποχαρακτηρισμού και χώρων εργασίας που είχαν ήδη υπαχθεί στα ΒΑΕ. Με το νόμο 1902/90 (άρθρο 32 παράγραφος 9), τα συμβούλια κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταργήθηκαν και αντί αυτών συστήθηκε Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, με αρμοδιότητα την άπαξ γνωμοδότηση υπαγωγής εργασιών, ειδικοτήτων και χώρων εργασίας στα ΒΑΕ του ΙΚΑ, της ΔΕΗ ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της επιτροπής του 1991, ο αριθμός των υπαγομένων στα ΒΑΕ ανήρχετο στο 38% του συνόλου των άμεσα ασφαλισμένων λόγω γήρατος. Η ως άνω επιτροπή, στην τελική εισηγητική της έκθεση δεν υπέβαλε κατάλογο των εργασιών και ειδικοτήτων, που έπρεπε να φέρουν τον χαρακτηρισμό του βαρέως και ανθυγιεινού επαγγέλματος, αλλά εξέφρασε απόψεις και μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, εκτίμησε δε ότι η πρόωρη πλήρης συνταξιοδότηση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο στις περιπτώσεις των εργασιών, για τις οποίες επιστημονικά διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής κατάλληλων και σύγχρονων τεχνολογιών (βλέπε παράρτημα III). Νέα προσπάθεια επαναδιαχείρισης του όλου θέματος έγινε με την ΥΑ Φ.10224/Οίκ.19579/1316, η οποία κατ εξουσιοδότηση του νόμου 3029/2002 συνέστησε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη διαμόρφωση νέου πίνακα ΒΑΕ. Η Επιτροπή αυτή εκτίμησε ότι ο αριθμός των ήδη υπαγομένων στα ΒΑΕ μισθωτών ανέρχεται στις δεν υπέβαλε όμως πόρισμα σε επίπεδο νέου πίνακα ΒΑΕ αλλά εδήλωσε αδυναμία επί του θέματος λόγω έλλειψης Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 7

8 κατάλληλης υποδομής αντικειμενικού προσδιορισμού της επικινδυνότητας με μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων και δείκτες νοσηρότητας (βλέπε παράρτημα IV). Επιπλέον του θεσμού των ΒΑΕ η Πολιτεία για λόγους απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης θεσμοθέτησε ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ευνοϊκότερες των ΒΑΕ για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων όπως πχ οι οικοδόμοι, προσωπικό καθαριότητας ΟΤΑ, εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων και υποθαλασσίων εργασιών κ.ά. Συνολικά έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι ακόλουθοι Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στα ΒΑΕ. Πίνακας 1: Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στα ΒΑΕ I. NOMOI Α/Α Αριθμός Νόμου ή Απόφασης 1 Α.Ν 1846 άρθρο 28 παρ άρθρο 3 παρ. 2 και άρθρο 5 παρ άρθρα 1 και άρθρα 1 και άρθρο 12 ΦΕΚ / ΕΤΟΣ Α/Α Αριθμός Νόμου ή Απόφασης ΦΕΚ / ΕΤΟΣ 179/ άρθρο 111/ / άρθρο 138/ / άρθρο / / άρθρο 160/ παρ / άρθρο 111/ παρ / άρθρο 169/ άρθρο 16 35/1987 Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 8

9 II. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ( ) Α/Α Αριθμός Νόμου ή ΦΕΚ / ΕΤΟΣ Α/Α Αριθμός Νόμου ή ΦΕΚ / ΕΤΟΣ Απόφασης Απόφασης /Ι 653, 557/ Β1/21/21/ / /Ι / Β1/21/21/ / /Ι / Β1/21/21/ / / Ι / Β1/21/21/ / / Ι / Β1/21/21/ / Φ 55/21/ / Β1/21/21/ / /21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ /1979 III. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ( ) Α/Α Αριθμός Νόμου ή ΦΕΚ / ΕΤΟΣ Α/Α Αριθμός Νόμου ή ΦΕΚ / ΕΤΟΣ Απόφασης Απόφασης 1 Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/ / Β1/21/21/34 86/ /21/ / Β1/21/21/112 86/ /21/Ν / Β1/21/21/201 86/ /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/111 88/ /21/Ν / Β1/21/21/161 88/ /21/Ν /1984 Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 9

10 12 Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ / /21/Ν / Β1/21/21/ /1984 IV. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ( ) Α/Α Αριθμός Νόμου ή ΦΕΚ / ΕΤΟΣ Α/Α Αριθμός Νόμου ή ΦΕΚ / ΕΤΟΣ Απόφασης Απόφασης 1 21/21/206 95/ /21/ / /21/207 95/ /21/ / /21/210 95/ /21/ / /21/211 95/ /21/ / /21/212 95/ /21/ / /21/213 95/ /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ / /21/ /1986 Από το συνδυασμό των διατάξεων των ως άνω Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων προέκυψε ο ισχύων Κανονισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα ΒΑΕ (παράρτημα I). Όσοι, βάσει του Κανονισμού, υπάγονται στα ΒΑΕ έχουν δικαίωμα πρόωρης πλήρους συνταξιοδότησης, από το 60 ο και 55 ο έτος της Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 10

11 ηλικίας (άντρες- γυναίκες αντίστοιχα) εφόσον πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 4500 Ημέρες Εργασίας (ΗΕ) στην ασφάλιση με 3600 ΗΕ στα ΒΑΕ από τις οποίες οι 1000 ΗΕ στα τελευταία 13 έτη ασφάλισης πριν από την αίτηση για συνταξιοδότηση. Επίσης, στο 55 ο έτος (άντρες-γυναίκες) με πλήρη σύνταξη και στο 53 ο με μειωμένη, εφόσον έχουν ΗΕ εκ των οποίων 7500 στα ΒΑΕ. Για την εξισορρόπηση της οικονομικής επιβάρυνσης του ΙΚΑ και των επικουρικών ταμείων από την πρόωρη αυτή συνταξιοδότηση έχει επιβληθεί πρόσθετη εισφορά 3,60% επί των αποδοχών υπέρ ΙΚΑ και 2% υπέρ των επικουρικών ταμείων, δηλαδή συνολικά 5,60% από τις οποίες 3,45 ποσοστιαίες μονάδες βαρύνουν τους ασφαλισμένους και οι υπόλοιπες 2,15 τους εργοδότες. Τέλος, με την ΚΥΑ 2/31774/0022 συγκροτήθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν.3483/2006 (άρθρο 18) η παρούσα 12μελής επιτροπή, με αντικείμενο τον επανακαθορισμό των επαγγελμάτων και των εργασιών που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της ΔΕΗ ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι σε άλλους ομοειδείς ασφαλιστικούς φορείς μισθωτών είχαν διασφαλίσει, με ειδικές καταστατικές διατάξεις, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με μικρότερα όρια ηλικίας από εκείνα των ΒΑΕ. Η ταύτιση των προϋποθέσεων σύνταξης των φορέων επικουρικής ασφάλισης προς εκείνες των κατά περίπτωση φορέων κύριας σύνταξης (Ν.2084/1992 άρθρο 53) απέκλεισε κάθε ειδική αναφορά της επιτροπής στα ταμεία αυτά. Στους ασφαλισμένους σε Ταμεία Αυτοτελώς Απασχολουμένων ο θεσμός με την ως άνω μορφή είναι άγνωστος. Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 11

12 Τέλος το Δημόσιο για τους υπαλλήλους του δεν συμπεριλαμβάνεται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους αναφέρεται ο Ν. 3483/2006 άρθρο 18. Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 12

13 2. Η κατάσταση στην Ευρώπη: σύντομη περιγραφή Από την έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή και την επικοινωνία που είχε, μέσω της Διεύθυνσης Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής ένωσης και με βάση τις γραπτές πληροφορίες που απέστειλαν 13 από τα κράτη-μέλη, καταλήγουμε ότι στις χώρες που εφαρμόζεται διανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα (pay as you go) λ.χ στη Γερμανία, μόνο μία επαγγελματική κατηγορία, αυτή των ανθρακωρύχων, δικαιούται πρόωρη σύνταξη με 25 χρόνια και στο 60 ο έτος της ηλικίας, το οποίο σταδιακά αναμένεται να αυξηθεί στο 62 ο. Σε άλλες χώρες, όπως λχ στην Ολλανδία, καταργήθηκε από η πρόωρη συνταξιοδότηση των πυροσβεστών και του προσωπικού των ασθενοφόρων και ισχύει η πολιτική καριέρας, δηλαδή τα εν λόγω πρόσωπα ασκούν το αναφερόμενο επάγγελμα για 20 έτη και στη συνέχεια αλλάζουν καριέρα με κοινή υποχρέωση εργοδότη και εργαζομένου. Οι χώρες της Ιταλίας και της Αυστρίας, διαθέτουν μία ευρύτερη κατηγορία επαγγελμάτων, η οποία στηρίζεται σε αυστηρές παραμέτρους και παράγοντες, για να τύχει ο εργαζόμενος πρόωρης συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, στην Αυστρία από η συνταξιοδότηση στο 60 ο έτος απαιτεί 45 χρόνια και τουλάχιστον 120 μήνες βαριάς εργασίας, μέσα στους τελευταίους 240 ημερολογιακούς μήνες πριν από την ημέρα συνταξιοδότησης. Στην Αυστρία, ο νομικός προσδιορισμός της βαριάς εργασίας συνδέεται είτε με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της εργασίας είτε με την κατανάλωση στο χώρο εργασίας περισσοτέρων από 2000 θερμίδων για τους άνδρες και 1400 θερμίδων για τις γυναίκες. Από τα προαναφερθέντα, καθώς και από τα όσα εκτενώς αναφέρονται στη γνωμοδότηση του καθηγητού κ. Λεβέντη (βλέπε παράρτημα ΙΙ) προκύπτει ότι Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 13

14 στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε συναντάται ο θεσμός των ΒΑΕ, αλλά σε ορισμένες ισχύει η υπό όρους πρόωρη συνταξιοδότηση. Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 14

15 3. Η κατάσταση στην Ελλάδα: κριτική θεώρηση Η εκτενέστατη νομοθετική δραστηριότητα για τα ΒΑΕ (βλέπε πίνακας 1 στο κεφάλαιο 1) ιδιαίτερα δε το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1, καθιστούν απαραίτητη μία κριτική προσέγγιση του όλου θέματος των ΒΑΕ, τα οποία, όταν θεμελιώθηκαν σα θεσμός το 1951, αποτελούσαν ένα πυρήνα κοινωνικής δικαιοσύνης με ιδιαίτερο σεβασμό και ευαισθησία σε κατηγορίες εργαζομένων που επί μακρόν απασχολούνται υπό δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες θεωρείται ότι επιφέρουν πρώιμη βιολογική φθορά. Ο θεσμός, δηλαδή των ΒΑΕ κατά την εισαγωγή του ήταν επιβεβλημένος, διότι τότε οι μόνες προϋποθέσεις για τη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ ήταν το 65 ο για τους άντρες και το 60 ο για τις γυναίκες έτος ηλικίας με ελάχιστες ασφαλιστικές προϋποθέσεις τις 4500 ΗΕ. Απέβλεπε δε, στην προστασία της υγείας των εργαζομένων αυτών με την έννοια της μείωσης του χρόνου έκθεσης σε ένα ιδιαίτερα βλαπτικό εργασιακό περιβάλλον γι αυτό και διασυνδέθηκε εξαρχής με την πρόωρη πλήρη συνταξιοδότηση. Λαμβανομένων υπόψη των ευρύτερων κοινωνικών δεδομένων της εποχής, η πρώτη αυτή εισαγωγή του θεσμού το 1951, μόνο ως θετική χαρακτηρίζεται. Στη συνέχεια, όμως, οι ρυθμίσεις που ακολούθησαν, χαρακτηρίζονται από έλλειψη στόχευσης, σχεδιασμού και στρατηγικής, με αποτέλεσμα σταδιακά ολοένα και περισσότερες ομάδες εργαζομένων να εντάσσονται στα ΒΑΕ, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. Με διαφορετικές διαδικασίες, σε διαφορετικές περιόδους, νέες ομάδες προστίθενται κατά κύματα στον αρχικό πίνακα, ο οποίος συνεχώς επιμηκύνεται μέχρι το 1989, οπότε και διακόπτεται κάθε νέα ένταξη στα ΒΑΕ. Με τον τρόπο αυτό ο θεσμός εμφανίζεται να απέκτησε τον χαρακτήρα ενός πεδίου διαρκούς διαπραγμάτευσης μεταξύ Πολιτείας και εργαζόμενων που επιθυμούν την ένταξη στα ΒΑΕ, για τον λόγο της πρόωρης πλήρους συνταξιοδότησης. Οι στρεβλώσεις που ακολουθούν είναι πολλές: Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 15

16 1. Ο θεσμός απογυμνώνεται του προστατευτικού της υγείας των εργαζομένων χαρακτήρα του και σταδιακά μετατρέπεται σε αντισταθμιστική παροχή για την έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας 1 σε συγκεκριμένους χώρους, όπου η εργασία ήταν πράγματι βαρεία και ανθυγιεινή. 2. Η έλλειψη κριτηρίων στην επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και πολιτείας, φαίνεται, ότι μετέτρεψε περαιτέρω την ένταξη στα ΒΑΕ σε πολιτική παροχή, η χορήγηση της οποίας ήταν εύκολη σε μικρές ομάδες εργαζομένων. Ομάδες οι οποίες, στο πλαίσιο των ευρύτερων διεκδικήσεων τους, προέβαλλαν πάντοτε και την ένταξη στα ΒΑΕ, διότι εκ των πραγμάτων είχε αποδειχθεί, ότι η πρόωρη πλήρης συνταξιοδότηση ήταν ένας αξιόλογος συνδικαλιστικός στόχος σχετικά εύκολα επιτεύξιμος. 3. Κατά τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα του 21 ου αιώνα, κατέληξε να είναι η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα στην οποία από σύνολο περίπου εργαζομένων εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ανήκουν στα ΒΑΕ. Ο μεγάλος αυτός αριθμός είναι βέβαιο ότι περιέχει και ειδικότητες που είτε δε θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί εξαρχής ή μετά την ένταξή τους θα μπορούσε αργότερα να εξαιρεθούν λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας και βελτίωσης των όρων υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι δύο επιτροπές οι οποίες από το 1991 μέχρι σήμερα ανέλαβαν το έργο της ανανέωσης του πίνακα των ΒΑΕ δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένη πρόταση ανανέωσης (βλέπε παραρτήματα III και IV). 4. Ακόμη και μεταξύ των ήδη εντεταγμένων στα ΒΑΕ, προκύπτει πρόβλημα κοινωνικής αδικίας, λόγω του ότι, ομάδες εργαζομένων με πολύ διαφορετικό βαθμό δυσκολίας συνθηκών εργασίας, αντιμετωπίζονται από κοινού ως ενιαίο και αδιαφοροποίητο σύνολο. Έτσι, συμβαίνει σήμερα το παράδοξο «ο τρίφτης του χαμάμ» να έχει τα ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα λόγω ΒΑΕ με τον εργαζόμενο στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Η ανισότητα αυτή έχει 1 Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 16

17 οδηγήσει σε ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για ομάδες εργαζομένων για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά στον πίνακα του Δεύτερου Μέρους του παρόντος. 5. Χιλιάδες εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται δικαίως ή αδίκως σε παραγωγική ηλικία με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται στην οικονομία του τόπου ιδιαίτερα δε στην ανάπτυξη μαύρης εργασίας και ανεργίας και εισφοροδιαφυγής. 6. Το άνευ λόγου ή χωρίς ανταποδοτικότητα προς τον αφαλιζόμενο αυξημένο ασφαλιστικό κόστος εν τέλει μετακυλίεται στις τιμές κάποιων προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται στον πληθωρισμό και στο κοινωνικό σύνολο. 7. Η έλλειψη συνέχειας στους μηχανισμούς κρίσης έχει διακόψει τις διαδικασίες ένταξης για νέες ειδικότητες, που ίσως θα ήταν δίκαιο να είχαν ενταχθεί στα ΒΑΕ. 8. Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στα ΒΑΕ συμβαίνει να ασκεί τα επαγγέλματα αυτά ευκαιριακά ή για κάποιο χρονικό διάστημα που δεν είναι αρκετό για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με αποτέλεσμα, τα βαρέα ένσημα που κατέβαλε τόσο ο ίδιος όσο και ο εργοδότης να χάνονται στα ταμεία του ΙΚΑ. 9. Είναι πιθανό κάποιες επιχειρήσεις να αποφεύγουν ακόμη την εφαμογή των θεσμοθετημένων όρων Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας δεδομένου ότι και μετά τη λήψη σχετικών μέτρων δεν προβλέπεται η απαλλαγή τους από το πρόσθετο βαρύ ένσημο εφόσον δεν υφίσταται διαδικασία εξαίρεσης από τα ΒΑΕ. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό γιατί προσδίδει στα ΒΑΕ ανασταλτικό χαρακτήρα στη γενικευση των σύγχρονων όρων Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 17

18 4. ΒΑΕ και Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Η έννοια της προστασίας των εργαζομένων από τις ίδιες τις συνθήκες εργασίας τους, αν και είχε τεθεί από τον Ιπποκράτη, που περιέγραψε το πρώτο επαγγελματικό νόσημα στα μεταλλεία του Λαυρίου, στην Ευρώπη ουσιαστικά άρχισε να αναπτύσσεται τον 19ο αιώνα, οπότε κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Στην Ελλάδα, το πρώτο νομοθέτημα περί Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας ήταν το Βασιλικό Διάταγμα της Σημαντική θεωρείται η νομοθετική ρύθμιση του Ν. 1568/1985, ο οποίος και εισήγαγε τον θεσμό του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις. Έκτοτε και σε εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαικής Ένωσης έχει εκδοθεί σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων, με τα οποία καθορίστηκαν οι ισχύουσες σήμερα σύγχρονες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και των επαγγελματικών χώρων. Επιπλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βελτιώσει σημαντικά τους όρους άσκησης πολλών επαγγελμάτων με την έννοια ότι έχει εισαγάγει ασφαλέστερους εξοπλισμούς, μηχανήματα και συνθήκες εργασίας εν γένει. Από κοινού, το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και η τεχνολογία αποτελούν διεθνώς τον σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε αντικατάσταση της προηγούμενης αντίληψης περί αποζημίωσης ή και πρόωρης συνταξιοδότησης, που είχαν το χαρακτήρα μάλλον «εξαγοράς» της αποδοχής του ενδεχόμενου κινδύνου, παρά ουσιαστικής προστασίας των εργαζομένων. Ωστόσο, παρόλη τη σημαντική βελτίωση των δομών στους χώρους εργασίας, η υγιεινή και η ασφάλεια στην χώρα μας δεν έχει ακόμη φτάσει στο επιθυμητό Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 18

19 επίπεδο και καθιστά απαραίτητη την διατήρηση του θεσμού των ΒΑΕ, με αναθεώρηση του σχετικού πίνακα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 19

20 5. Γενικές Προτάσεις Η από το 1989 και μέχρι σήμερα τηρούμενη τακτική της μη κρίσης για ένταξη άλλων ομάδων εργαζομένων στα ΒΑΕ αλλά και της μη εξαίρεσης κανενός υφιστάμενου επαγγέλματος από τον ήδη υφιστάμενο πίνακα (παράρτημα Ι),οπωσδήποτε δεν αποτελεί λύση. Διότι αφενός μεν διαιωνίζει τις στρεβλώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 και περιπλέκει ακόμα περισσότερο το ζήτημα της σχέσης των ΒΑΕ με την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας (κεφάλαιο 4), αφετέρου δε, προσδίδει στην ελληνική πολιτεία ένα στοιχείο ατολμίας με χαρακτηριστική αδυναμία παρέμβασης σε ένα θέμα, το οποίο, όσο ακανθώδες και αν είναι, έπρεπε να είχε τεθεί επί τάπητος και προ πολλού να είχε αντιμετωπιστεί ως πηγή κοινωνικής αδικίας. Ήδη η εισηγητική έκθεση του νόμου 3029/2002 αναφέρει τα εξής: «η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η συνακόλουθη αναδιάρθρωση στο χώρο των διαφόρων επαγγελμάτων επιβάλλει τον επανακαθορισμό των επαγγελμάτων εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον Κανονισμό ΒΑΕ». Επιπλέον, η ακροτελεύτια παράγραφος του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ, επίσης προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης εργασιών ή ειδικοτήτων, που υπήχθησαν στα ΒΑΕ, εφόσον μεταβληθούν ουσιωδώς οι όροι και γενικώς οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος ή της εργασίας. Σχετικά με την ανανέωση του πίνακα των ΒΑΕ, η παρούσα επιτροπή σοβαρά προβληματίστηκε από τα πορίσματα των δύο προηγούμενων επιτροπών (παραρτήματα III, IV), τα οποία εξαντλούνται σε μια οριοθέτηση των δυσκολιών αντιμετώπισης του όλου θέματος χωρίς να καταλήγουν σε μία ρεαλιστική πρόταση επίλυσης Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 20

21 Η διαπίστωση όμως, ότι όχι μόνο η κυβέρνηση της χώρας αλλά και η κοινωνία ολόκληρη αναμένει μία οργανωμένη επιστημονική πρόταση σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, βάρυνε σημαντικά και επεκράτησε των οποιονδήποτε άλλων σκέψεων και τάσεων για υπεκφυγή, έτσι ώστε, η πλειοψηφία των μελών, αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε της εργασίες μας για μία συγκεκριμένη και σαφή πρόταση οι γενικές αρχές της οποίας εκτίθενται στο κεφάλαιο αυτό. Καταρχήν η στόχευση. Η επιτροπή θεωρεί άδικη την τυχόν ανατροπή του «κεκτημένου δικαιώματος» εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι ήδη προσβλέπουν σε πρόωρη πλήρη συνταξιοδότηση πιθανόν δε και να επέλεξαν την ειδικότητα ή τον χώρο εργασίας τους με αυτό το δεδομένο. Εάν η ένταξη στα ΒΑΕ «χορηγήθηκε» κακώς, το σφάλμα βαρύνει την πολιτεία και όχι τους εργαζόμενους. Στο σημείο αυτό και για πρόληψη του ερωτήματος κατά πόσο εμπίπτει στα καθήκοντα της παρούσας επιστημονικής επιτροπής η ανωτέρω προσέγγιση του θέματος, η απάντηση είναι σαφώς καταφατική. Ναι, η επιτροπή πιστεύει ότι έχει, όχι μόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον, να προσδιορίσει το βεληνεκές της πρότασής της με όρους κοινωνικούς που ήδη εξετέθησαν επιπλέον των επιστημονικών που ακολουθούν. Επιστημονικά, το στοιχείο που θα ενίσχυε την ισχύ του παρόντος πορίσματος θα ήταν η ύπαρξη επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις των συνθηκών εργασίας στην υγεία των εργαζομένων στα ΒΑΕ. Είναι γεγονός ότι ο βαθμός της μέχρι σήμερα εφαρμογής του θεσμού του Ιατρού Εργασίας, του Τεχνικού Ασφάλειας και των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (βλέπε κεφάλαιο 4) δεν έχει επιτρέψει την αυστηρή επιδημιολογική παρατήρηση των περίπου εργαζομένων που ήδη υπάγονται και του Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 21

22 άγνωστου αριθμού που αιτείται την υπαγωγή στα ΒΑΕ, έτσι ώστε η επαγγελματική νοσηρότητα δεν είναι καταγεγραμμένη. Άρα, η τυχόν πρόταση για εξαίρεση έστω και ενός εργαζόμενου που ήδη υπάγεται στα ΒΑΕ σήμερα θα κινδύνευε να είναι με επιστημονικούς όρους άστοχη. Πρώτη, λοιπόν, γενική πρόταση της επιτροπής είναι ότι κάθε κρίση για εξαίρεση ή ένταξη ενός χώρου ή μιας ειδικότητας εργαζομένων στα ΒΑΕ, θα αφορά μόνο στους εφεξής νεοασφαλιζόμενους στο χώρο εργασίας και δε θα θίγει τους ήδη εργαζόμενους. Είναι, όμως, εξίσου άστοχη και η χωρίς επιδημιολογικά στοιχεία άκριτη συνέχιση της προνομιακής μεταχείρισης νεοεισερχομένων στο χώρο εργασίας, που εντάσσονται σε ΒΑΕ, τα οποία πολλές φορές προφανέστατα δεν είναι ΒΑΕ και διαιωνίζουν μία απαράδεκτα άδικη κατάσταση. Η επιτροπή αισθάνεται ότι έχει τη γνώση, την εμπειρία και την απαιτούμενη κρίση για ουσιαστική παρέμβαση στο σημείο με το παρόν πόρισμα. Δεύτερη γενική αρχή προσέγγισης του όλου θέματος που επίσης απορρέει από την έλλειψη επακριβών στοιχείων και μετρήσεων, είναι ότι, η οποιαδήποτε σημερινή πρόταση δεν θα έχει χαρακτήρα «θέσφατου» όπως μάλλον συνέβαινε στο παρελθόν. Η εξέλιξη της Τεχνολογίας, της Ιατρικής της Εργασίας, των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας αλλά και της Εργασίας αυτήν καθ εαυτήν επιβάλλει τη διαρκή αναθεώρηση του προτεινόμενου πίνακα (βλέπε Μέρος Δεύτερο). Η ίδια η επιτροπή θεωρεί, ότι το πόρισμα της οφείλει να αναθεωρείται ανά πενταετία περίπου, έτσι ώστε, τόσο οι εισαγόμενοι στο χώρο εργασίας από τούδε και στο εξής, όσο και η Ελληνική Πολιτεία αλλά και το κοινωνικό σύνολο να γνωρίζουν ότι ο πίνακας των ΒΑΕ θα τελεί υπό διαρκή αναθεώρηση διότι η Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 22

23 παραμικρή «στατικότητα» επί του θέματος κινδυνεύει να οδηγήσει πάλι σε κοινωνική αδικία. Η δυναμική αυτή προσέγγιση προϋποθέτει την ανάπτυξη και λειτουργία μιας συγκεκριμένης διαδικασίας συλλογής στοιχείων και επανάκρισης ανά πενταετία. Μηχανισμού, ο οποίος κατ ανάγκη διασυνδέεται με την άμεση, αποτελεσματική και αυστηρά υποχρεωτική εφαρμογή των Όρων Υγιεινής και Ασφάλεια αλλά και του θεσμού Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφάλειας με απόλυτη προτεραιότητα στα ΒΑΕ. Προτείνεται έτσι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού με προοπτική ορθολογιστικής, δίκαιης και συνεχιζόμενης διαχείρισης του όλου θέματος, το οποίο σταδιακά και σε βάθος χρόνου θα οδηγηθεί σε οριστική επίλυση με υπεύθυνα βήματα και με όρους κοινωνικής αποδοχής. Η θέσπιση κριτηρίων ένταξης κρίθηκε επίσης απαραίτητη για την αναθεώρηση του πίνακα του ισχύοντος Κανονισμού των ΒΑΕ (παράρτημα I). Είναι εντυπωσιακό, ότι μέχρι σήμερα, στο πλέγμα της διαρκούς επικοινωνίας των συνδικάτων με την Κοινωνία για ένταξη ολοένα κι περισσότερων ομάδων εργαζομένων στα ΒΑΕ ουδέποτε προέκυψε η αναγκαιότητα καθιέρωσης ή έστω πρότασης κάποιων κριτηρίων ένταξης. Η παρούσα επιτροπή δαπάνησε σημαντικό χρόνο και ενέργεια μέχρι να καταλήξει ομόφωνα 3 στα ακόλουθα κριτήρια: i. Η ήδη υπάρχουσα ένταξη στα ΒΑΕ ii. Η τυχόν μεταβολή (ελάφρυνση) των όρων εργασίας από την πρώτη νομοθετική ένταξη μέχρι σήμερα iii. Επιδημιολογικά στοιχεία (νοσηρότητα, συχνότητα ατυχημάτων κ.ά) iv. Τα οποιαδήποτε υποστηρικτικά στοιχεία συνοδεύουν το αίτημα 3. Έκθεση της Επιτροπής για τα ΒΑΕ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Σελίδα 23

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού του ΙΚΑ για τα ΒΑΕ: ΕΔΑΦΙΟ Α: Αναφορά σε κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) εργασiα ΚΑΙ υγεία ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα]

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] - ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] Ειδικότητες που ανήκουν στα βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 «Βαρειές και ανθυγιεινές εργασίες» (ΦΕΚ Β 2778/2.12.2011)

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ:Φ10221/οικ.26816/929 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011 Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3790/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Σεπτέμβριος 2015 Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 3. Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης Άδεια και ασθένεια...5 4. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ 650.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 Σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 μπορούν να κατοχυρώσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 1 Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) Ν 2273/1920 145Α/20 φωσφόρου εις την βιομηχανία των πυρείων 2 Περί κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγκριτική παρουσίαση όλων των μεταβολών στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) 60 ο ο 2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) 60 ο ο 2011. 1. Γενική Κατηγορία Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1 περ. 1 α Ν.3863/10, άρ.10 παρ.11 Ασφάλισης Άνδρες 65 Γυναίκες 60 ο 2010 61 ο 2011 62 ο 2012 63 ο 2013 64 ο 2014 65 ο 2015 Ισχύει το όριο ηλικίας που ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/31081/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και επί των υποβαλλόμενων με αυτά επιμέρους ερωτημάτων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

ε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και επί των υποβαλλόμενων με αυτά επιμέρους ερωτημάτων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 08/06/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Αριθμ. πρωτ. : Υ. 80000/3675/275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΠΡΟ : Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Σ.Α.Μ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: ΕΔΑΦΙΟ Α ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο.

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε 4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 5. Την αριθμ. 23564/25-11-2011

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης

ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες ειδικότητες εργαζοµένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατοµεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών ΣΤΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β & ΜΑΡΝΗ ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ 29/9/2005 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Από τις παραπάνω με στοιχείο β επιχειρήσεις εξαιρούνταν: α) το εργατοτεχνικό προσωπικό ραφείων ετοίμων ενδυμάτων από πλεκτό ύφασμα ανεξάρτητα

- 2 - Από τις παραπάνω με στοιχείο β επιχειρήσεις εξαιρούνταν: α) το εργατοτεχνικό προσωπικό ραφείων ετοίμων ενδυμάτων από πλεκτό ύφασμα ανεξάρτητα ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικές με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης του συγχωνευθέντος στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας (ΤΕΑΜΚ). ΣΧΕΤ: Η 5/87 εγκύκλιος. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 17 0 17 4 3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04 14 24 39 5 3102 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04+EK

Διαβάστε περισσότερα

3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5

3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5 ΑΠΟ 01.07.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 15,50 24,56 40,06 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 15,50 25,56 41,06 3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5 4 3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04 13,32 21,39 34,71

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν. Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.4336/2015 Δεκέμβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Δυνατότητα θεμελίωσης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ 1) Της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 43) και εκπροσωπείται νόµιµα 2) Της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση οδηγιών σε θέματα, αρμοδιότητας ασφάλισης εσόδων, σχετικά με τη συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του τ.τεαπελ στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ»

ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση οδηγιών σε θέματα, αρμοδιότητας ασφάλισης εσόδων, σχετικά με τη συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του τ.τεαπελ στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση οδηγιών σε θέματα, αρμοδιότητας ασφάλισης εσόδων, σχετικά με τη συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του τ.τεαπελ στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» 1. Γενικά Οπως ήδη γνωρίζετε, με τις διατάξεις του κοινοποιουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : Αθήνα, /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

οι γυναίκες το 57ο "απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992,

οι γυναίκες το 57ο απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992, ΘΕΜΑ:"Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω γήρατος στους ασφαλισμένους που παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης. ΣΧΕΤ: Η 85/90 εγκύκλιος Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165 Εξαιρ. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα