ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Transcript

1 ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ακόλουθη λίστα περιλαµβάνει τα πλέον βασικά φάρµακα κατά κατηγορία φαρµάκων που διδάσκονται στα πλαίσια των µαθηµάτων Φαρµακολογία Ι και Φαρµακολογία ΙΙ. Η λίστα καλύπτει την εξεταστέα ύλη όσον αφορά στα φάρµακα. Η εξεταστέα ύλη περιλαµβάνει επιπλέον και κεφάλαια που δεν αναφέρονται σε κατηγορίες φαρµάκων, όπως π.χ.: φαρµακοκινητική, ανάπτυξη νέων φαρµάκων, εµβόλια κλπ κλπ. ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΥΛΗ ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ HARVEY 1. Αδρεναλίνη Φ Ι 34,45,56,71,77, Νοραδρεναλίνη Φ Ι 45,71,80 3. Νεοστιγµίνη Φ Ι 49,57 4. Ριβαστιγµίνη Φ Ι 49,58,99 5. ονεπεζίλη Φ Ι 49,58,99, Ατροπίνη Φ Ι 56,58,61,4 7. Ταµσουλοσίνη Φ Ι Γαλανταµίνη Φ Ι Καρβιντόπα Φ Ι 99, Πραµιπεξόλη Φ Ι 99, Μεµαντίνη Φ Ι 99, Λεβοντόπα Φ Ι 99,103,9 13. Οξαζεπάµη Φ Ι 111, ιαζεπάµη Φ Ι 111,112,114,143, Φαινοβαρβιτάλη Φ Ι 118,187, Ατοµοξετίνη Φ Ι 123, Μεθυλοφαινιδάτη Φ Ι 123,128, Βουπροπιόνη Φ Ι 125,149, Χλωροπροµαζίνη Φ Ι 129,161, Αλοθάνιο Φ Ι 133, Λιδοκαΐνη Φ Ι 133,146,211, Φαιντανύλη Φ Ι Μορφίνη Φ Ι 143,169, Σερτραλίνη Φ Ι 149, Σιταλοπράµη Φ Ι 149, Βενλαφαξίνη Φ Ι 149, Μιρταζαπίνη Φ Ι 149, Αµιτριπτυλίνη Φ Ι 149, Κλοµιπραµίνη Φ Ι 149, Λίθιο Φ Ι 149, Βαλπροϊκό οξύ Φ Ι 149,181, Καρβαµαζεπίνη Φ Ι 149,181,186, Φλουοξετίνη Φ Ι Κουετιαπίνη Φ Ι Κλοζαπίνη Φ Ι 161, Ολανζαπίνη Φ Ι 161, Ρισπεριδόνη Φ Ι 161,162, Βρωµοκρυπτίνη Φ Ι Βουπρενορφίνη Φ Ι 169, Ναλτρεξόνη Φ Ι 169,179

2 41. Κωδεΐνη Φ Ι 169,171,176, Οξκαρβαζεπίνη Φ Ι 181, Γκαµπαπεντίνη Φ Ι 181, Λαµοτριγίνη Φ Ι 181, Λεβετιρακετάµη Φ Ι 181, Φαινυτοΐνη Φ Ι 181,184, Καντεσαρτάνη Φ Ι 195, Καπτοπρίλη Φ Ι 195,201, Ραµιπρίλη Φ Ι 195,201, Λοσαρτάνη Φ Ι 195,201, Εναλαπρίλη Φ Ι 195,200,231, Μετοπρολόλη Φ Ι 195,202,211,218,223,226,231,89, ιγοξίνη Φ Ι 203,211, οβουταµίνη Φ Ι 206,71, Φλεκαϊνίδη Φ Ι Αδενοσίνη Φ Ι 211, Βεραπαµίλη Φ Ι 211,220,223,227,232, Προπανολόλη Φ Ι 211,218,223,226,231,89, Κινιδίνη Φ Ι Αµιωδαρόνη Φ Ι Νιφεδιπίνη Φ Ι 220,223,226,232, Μονονιτρικός ισοσορβίτης Φ Ι 223, Τρινιτρική γλυκερόλη Φ Ι Τιµολόλη Φ Ι 231,56,89, οξαζοσίνη Φ Ι 232,89, Αµλοδιπίνη Φ Ι 240,223, Τρανεξαµικό οξύ Φ Ι Κλοπιδρογρέλη Φ Ι 245, Αµπσιξιµάµπη Φ Ι 245, ιπυραδαµόλη Φ Ι 245, Ενοξαπρίνη Φ Ι 245, Αλτεπλάση Φ Ι 245, Σίδηρος Φ Ι 245, Ερυθροποιητίνη Φ Ι 245, Ηπαρίνη Φ Ι 245,252, Βαρφαρίνη Φ Ι 245,256,16, αλτεπαρίνη Φ Ι ικουµαρόλη Φ Ι Φυτοναδιόνη Φ Ι Σιµβαστατίνη Φ Ι 265, Χολεστυραµίνη Φ Ι 265, Εζετιµίβη Φ Ι 265, ροπεριδόλη Φ Ι Καρβεδιλόλη/λαβεταλόλη Φ Ι 195,202, 231,232,243,89,96 1. Σαλµετερόλη Φ ΙΙ 71,83 2. Υδροχλωροθειαζίδη Φ ΙΙ 195,231, Φουροσεµίδη Φ ΙΙ 195,231,287

3 4. Σπιρονολακτόνη Φ ΙΙ 207,231,235,239,288, Κυανοκοβαλαµίνη Φ ΙΙ Βιταµίνη Κ Φ ΙΙ 245,256, Τριµεθοπρίµη Φ ΙΙ 262,422, Γεµφιβροζίλη Φ ΙΙ 265, Ατορβαστατίνη Φ ΙΙ Μετολαζόνη Φ ΙΙ Αµιλορίδη Φ ΙΙ Οκτρεοτίδη Φ ΙΙ Ναφαρελίνη Φ ΙΙ Χοριακή γοναδοτροπίνη Φ ΙΙ Ωκυτοκίνη Φ ΙΙ εσµοπρεσσίνη Φ ΙΙ Λεβοθυροξίνη Φ ΙΙ Προπυλοθειουρακίλη Φ ΙΙ Γλιµεπιρίδη Φ ΙΙ 303, Γλιπιζίδη Φ ΙΙ 303, Πιογλιταζόνη Φ ΙΙ 303, Ινσουλίνη Ασπαρτική Φ ΙΙ 306,307,308, Ινσουλίνη glargine Φ ΙΙ 306,307,308, Ινσουλίνη lispro Φ ΙΙ 306,307,308, Ινσουλίνη regular Φ ΙΙ 306,307,308, Μετφορµίνη Φ ΙΙ 306, Οιστραδιόλη Φ ΙΙ Οιστριόλη Φ ΙΙ Μεδροξυπρογεστερόνη Φ ΙΙ 319, Ταµοξιφαίνη Φ ΙΙ 319,322,501, Κλοµιφαίνη Φ ΙΙ 319, Μιφεπριστόνη Φ ΙΙ 319,325,333,339, Φιναστερίδη Φ ΙΙ 320, Προγεστερόνη Φ ΙΙ Μισοπροστόλη Φ ΙΙ 325,353,358,549, Κετοκοναζόλη Φ ΙΙ 329,333,339,445,448, Βηταµεθαζόνη Φ ΙΙ Πρεδνιζολόνη Φ ΙΙ Υδροκορτιζόνη Φ ΙΙ 333, Φθοριοϋδροκορτιζόνη Φ ΙΙ 333, Μεθυλπρεδνιζολόνη Φ ΙΙ 333, Τριαµσινολόνη Φ ΙΙ 337, Θεοφυλλίνη Φ ΙΙ 343, Χρωµολύνη Φ ΙΙ 343, Μοντελουκάστη Φ ΙΙ 343, Ιπρατρόπιο Φ ΙΙ 343,61, Φορµετερόλη Φ ΙΙ 344, 71, Τερβουταλίνη Φ ΙΙ 344,71, Υδροµορφόνη Φ ΙΙ Λοραταδίνη Φ ΙΙ 350,565, Οµεπραζόλη Φ ΙΙ 353, 16

4 52. Ρανιτιδίνη Φ ΙΙ 353, Αµοξυκιλλίνη Φ ΙΙ 353,390, Κλαριθροµυκίνη Φ ΙΙ 353, Μετρονιδαζόλη Φ ΙΙ 353, Μετοκλοπραµίδη Φ ΙΙ Ονδανσετρόνη Φ ΙΙ ιµενυδράτη Φ ΙΙ 361,565, Μεκλιζίνη Φ ΙΙ 361,565, Λοπεραµίδη Φ ΙΙ Λακτουλόζη Φ ΙΙ Μαγνήσιο Θειϊκό Φ ΙΙ Σιλδεναφίλη Φ ΙΙ Αλενδρονάτη Φ ΙΙ 367, Παµιδρονάτη Φ ΙΙ 367, Κεφαδροξίλη Φ ΙΙ Κεφουροξίµη Φ ΙΙ Πενικιλλίνη G Φ ΙΙ 390, 7, 69. Πενικιλλίνη V Φ ΙΙ 390, Αµπικιλλίνη Φ ΙΙ 390, Κλοξακιλλίνη Φ ΙΙ 390, Κλαβουλανικό οξύ Φ ΙΙ 390,392,393, Πιπερακιλλίνη Φ ΙΙ 390, Κεφοταξίµη Φ ΙΙ 390, Κεφταζιδίµη Φ ΙΙ 390, Μεροπενέµη Φ ΙΙ 390, Βανκοµυκίνη Φ ΙΙ 390, Ιµιπενέµη Φ ΙΙ oξυκυκλίνη Φ ΙΙ 405, Γενταµυκίνη Φ ΙΙ 405, Ερυθροµυκίνη Φ ΙΙ 405,411, Κλινδαµυκίνη Φ ΙΙ 405, Χλωραµφενικόλη Φ ΙΙ 405, Σιπροφλοξασίνη Φ ΙΙ 421,422, Κοτριµοξαζόλη Φ ΙΙ 422,429, Νιτροφουραντοίνη Φ ΙΙ 422, Ριφαµπικίνη Φ ΙΙ 435, Ισονιαζίδη Φ ΙΙ Κλοτριµαζόλη Φ ΙΙ Τερβιναφίνη Φ ΙΙ 445, Εκοναζόλη Φ ΙΙ 445, Μικοναζόλη Φ ΙΙ 445, Νυστατίνη Φ ΙΙ 445, Ακυκλοβίρη Φ ΙΙ 479, Βαλακυκλοβίρη Φ ΙΙ 479, Ζιδοβουδίνη Φ ΙΙ 479, Αναστροζόλη Φ ΙΙ 501, Λευπρολίδη Φ ΙΙ 501,524, Σισπλατίνη Φ ΙΙ 501,528

5 100. Μεθοτρεξάτη Φ ΙΙ 506,557,501, Αζαθειοπρίνη Φ ΙΙ Ακεταµινοφαίνη Φ ΙΙ Ναπροξένη Φ ΙΙ 545, Αδαλιµουµάµπη Φ ΙΙ Αλλοπουρινόλη Φ ΙΙ Ινφλιξιµάµπη Φ ΙΙ 546, Ακετυλοσαλυκιλικό οξύ Φ ΙΙ Ιβουπροφένη Φ ΙΙ Κετορολάκη Φ ΙΙ Υδροξυζίνη Φ ΙΙ 565, Σετιριζίνη Φ ΙΙ 565, Σουµατριπτάνη Φ ΙΙ 565,572

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology

e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology Αντικαταθλιπτικά και σταθεροποιητές της διάθεσης Χριστίνα άλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology ιαταραχές της διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ *

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * * ιαµορφώθηκαν απο την Επιστηµονική Οµάδα του ΕΟΦ και µε τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας έγιναν αποδεκτά µε οµόφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΚΟΥ Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» CLSI (Clinical Laboratory Standards

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά

Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Λεμπέση Ευαγγελία Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π.. & Α. Κυριακού Ταξινόμηση αντιβιοτικών β-λακταμικά Πενικιλλίνες Κεφαλοσπορίνες

Διαβάστε περισσότερα

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός.

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Επιμέλεια. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια Δαούση. Τηλ.: 210 72.10.000, Κιν.: 6945 588 540, Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστημα;...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 25/08/2011 Πρόεδρος: Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος Αντιπρόεδρος: Χατζηφωτιάδης ανιήλ Γραµµατέας: Μαστοράκου Αννα Ταµίας: Παπαπαναγιώτου ηµήτριος Μέλη: Γεωργιτζίκης Αθανάσιος Μαϊντά Αικατερίνη Λαµπράκος Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 28 Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ υπογλυκαιμία συνήθως καθορίζεται σαν η συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα κάτω από 50mg/dl (2,7 mmol/l). Η Στον άνθρωπο όμως οι αντισταθμιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Όσο ο αριθμός και η τοξικότητα των βακτηριδίων αυξάνονται στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ρουσσομουστακάκη

Μαρία Ρουσσομουστακάκη ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ Μαρία Ρουσσομουστακάκη Αλληλογραφία: Μ. Ρουσσομουστακάκη Επιμελήτρια Α Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανατομική οντότητα που οργανώνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση του πλήθους των αισθητικών και κινητικών νεύρων είναι το Κ.Ν.Σ. που αποτελείται από: τον εγκέφαλο (κρανιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όπως γνωρίζουµε τα βότανα έχουν ευρεία χρήση στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν είναι κατανοητό να ασχοληθεί κανείς διεξοδικά µε τις χρήσεις αυτές αλλά και µε τα αποτελέσµατά τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL AT HIGH ALTITUDE

TRAVEL AT HIGH ALTITUDE TRAVEL AT HIGH ALTITUDE Planning the trip of a lifetime, a holiday with a difference, skiing in the high mountains or a mountaineering expedition? This booklet is written to help you understand some of

Διαβάστε περισσότερα

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη Saxib επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (Ovarian Hyper Stimulation Syndrome - OHSS) είναι συστηματική διαταραχή που οφείλεται στην κυκλοφορία αγγειοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ); Φανταστείτε ότι το µυαλό σας µένει κολληµένο σε µια συγκεκριµένη σκέψη

Διαβάστε περισσότερα