Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL DEPARTMENT OF ESSENTIAL MEDICAL LESSONS Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων Πανεπιστήµιο/ΤΕΙ : TEI AΘΗΝΑΣ Σχολή : EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τµήµα : ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος : Xειµερινό Εξάµηνο Εαρινό Εξάµηνο 2009 Τόπος : ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ Ηµεροµηνία : MAΪΟΣ 2010 AΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ , ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλ Ηλ. Ταχ.: AG. SPYRIDONOS , EGALEO, GREECE Tel

2 1 Πίνακας περιεχοµένων Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης Ανάλυση θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας 11 2.Παρουσίαση του Τµήµατος Γεωγραφική θέση του Τµήµατος Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος ιοίκηση του Τµήµατος.18 3.Προγράµµατα Σπουδών Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και της κοινωνίας οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Το εξεταστικό σύστηµα ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 43 Β. Αντιµετώπιση του πόνου ιδακτικό έργο Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου ιαθέσιµα Μέσα και Υποδοµές Βαθµός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία Βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα Συνεργασίες µε εκπιαδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Ερευνητικό έργο Προαγωγή της έρευνας στο Πλαίσιο του Τµήµατος Ερευνητικές υποδοµές..118 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

3 2 5.4.Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος ιακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του Τµήµατος Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς υναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς ραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς Σύνδεση της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία Συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος ιαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας Υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα Βαθµός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικές και ερευνητικές) Βαθµός διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού Βαθµός διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας στη διαχείρηση οικονοµικών πόρων Συµπεράσµατα Κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος όπως προκύπτουν από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία Σχέδια βελτίωσης Βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων Μεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των Θετικών σηµείων Προτάσεις προς δράση από τη διοίκηση του Ιδρύµατος Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Πίνακες Παραρτήµατα 202 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

4 3 Πρόλογος Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι µία τακτικά επαναλαµβανόµενη συµµετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόµενα διδακτικά εξάµηνα και επαναλαµβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει και να διατυπώσει το Τµήµα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου του µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και µε τους ακόλουθους στόχους: 1. Την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων του Τµήµατος 2. Την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης 3. Τον προσδιορισµό ενεργειών βελτίωσης 4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τµήµατος, όπου και εφόσον είναι εφικτό 5. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Πρόκειται ουσιαστικά για µια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηµατοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τµήµατος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα σηµαντικότερα πορίσµατα που προκύπτουν από τη σύνθεση των στοιχείων, τα οποία συγκεντρώθηκαν µε τη συµµετοχή όλων των µελών του Τµήµατος, αναφορικά µε το υφιστάµενο και το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία εγκρίνεται από το Τµήµα και ακολούθως διαβιβάζεται, µέσω της ΜΟ ΙΠ, στην Α ΙΠ, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης. Υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που ορίζεται από το Τµήµα για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕΑ βασίζεται στα στοιχεία που έχει συλλέξει το Τµήµα και που περιλαµβάνονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις τους. Ωστόσο, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν πρέπει να αναλώνεται στην απλή παράθεση των στοιχείων αυτών, αλλά να υπεισέρχεται κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγησή τους, µε στόχο την συναγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας του Τµήµατος. Και τούτο, επειδή, σύµφωνα µε τον νόµο 3374/2005, «η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συνεκτιµάται κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδηµαϊκής Μονάδας ή του ιδρύµατος». Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Πολιτείας, προϋποθέτει κατά κανόνα το επόµενο στάδιο, αυτό της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το τελικό αυτό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν στα Τµήµατα κατά το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Το παρόν κείµενο αποτελεί πρότυπο σχήµα δοµής και περιεχοµένων της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η διάρθρωσή του αντιστοιχεί πλήρως στις βασικές ενότητες των κριτηρίων που αναλύονται στο έντυπο της Α ΙΠ µε τίτλο «ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α ΙΠ, Αθήνα: προγράµµατα σπουδών, διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο, στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης, σχέσεις µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, διοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές. Πέρα από τα ανωτέρω, περιλαµβάνεται στην ΕΕΑ συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης µέσα στο Τµήµα, καθώς και τα συµπεράσµατα και τα σχέδια βελτίωσης της ποιότητας του Τµήµατος. Γίνεται έτσι ευνόητο ότι η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύµφωνα µε το προτεινόµενο Πρότυπο Σχήµα και η συµπλήρωση των Πινάκων που την συνοδεύουν (βλ. κατωτέρω, σελ. 14 κ.ε.) προϋποθέτει την σύνθεση στοιχείων που καταγράφονται από όλα τα µέλη του Τµήµατος στα ειδικά απογραφικά δελτία (βλ. Απογραφικό ελτίο Εξαµηνιαίου Μαθήµατος και Ατοµικό Απογραφικό ελτίο Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο έντυπο της Α ΙΠ µε τίτλο «Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος/ ιδάσκοντος για τους Φοιτητές», Έκδοση 1.0, Ιούλιος 2007, Α ΙΠ, Αθήνα), και παράλληλα αξιοποιεί τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που θέτει το τεύχος «ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α ΙΠ, Αθήνα. Όλα τα προαναφερθέντα έντυπα, καθώς επίσης και οδηγίες για την συµπλήρωση ή αξιοποίησή τους δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της Α ΙΠ (http://www.adip.gr). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

5 4 Η χρήση του προτεινόµενου ενιαίου Πρότυπου Σχήµατος για τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης όλων των Τµηµάτων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης επιβάλλεται από την ανάγκη αναγωγής των στοιχείων και των συµπερασµάτων που αφορούν τα επί µέρους Τµήµατα στο επίπεδο του οικείου Ιδρύµατος (Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ) και, τελικά, σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι τα Τµήµατα µπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν συγκεκριµένα κριτήρια και δείκτες που απηχούν τις ιδιαιτερότητές τους, διευκρινίζοντας σε κάθε περίπτωση µε σαφήνεια το περιεχόµενο (τι και πώς;) και τη λογική (γιατί;) της διαφοροποίησής τους. Εύλογο είναι, ιδίως κατά την τρέχουσα, πρώτη εφαρµογή του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, ότι δεν θα είναι πάντα δυνατή η κάλυψη όλων των σηµείων της έκθεσης. Είναι όµως ευκταίο σε κάθε περίπτωση το Τµήµα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να τοποθετηθεί επί όσο το δυνατό περισσότερων από τα σηµεία της έκθεσης. Ευνόητο είναι ότι η Α ΙΠ, αντιλαµβανόµενη τον ρόλο της ως αρωγού των Τµηµάτων στη διαδικασία διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητάς τους, παραµένει στη διάθεση των ενδιαφεροµένων για να βοηθήσει όπου χρειασθεί. Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης του Τµήµατος «Γενικό Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων» της Σχολής Επαγγελµάτων και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Πρόκειται ουσιαστικά σύµφωνα µε τα παραπάνω, για µια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηµατοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τµήµατος, καθώς αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Υλοποιεί την πολιτική του Τµήµατος για ακαδηµαϊκή αναβάθµιση και ολοκλήρωση στα πλαίσια που χαράζει ο Ευρωπαϊκός Χώρος της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και προτρέπει η Ελληνική νοµοθεσία. Με την παρούσα Έκθεση, το Τµήµα διαµορφώνει και διατυπώνει κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου του µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και µε τους ακόλουθους στόχους: (1) την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων του Τµήµατος, (2) την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης, (3) τον προσδιορισµό ενεργειών βελτίωσης, (4) την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τµήµατος, όπου και εφόσον είναι εφικτό και (5) τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 και διήρκεσε δύο συνεχόµενα διδακτικά εξάµηνα, ολοκληρώνεται δε µε την παρούσα έκδοση. Υπεύθυνη για την σύνταξη της Έκθεσης ήταν η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τµήµατος. Στο έργο της ΟΜΕΑ ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά το σύνολο των µελών του Τµήµατος (Ε.Π., Επιστηµονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες, Ε,Τ.Π., ιοικητικό Προσωπικό και φοιτητές των 14 Τµηµάτων της Σ.Ε.Υ.Π., οι οποίοι συµπλήρωσαν τα απογραφικά δελτία µαθήµατος/διδάσκοντος για τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ και τους καθηγητές του Τµήµατος). Η παρούσα έκθεση βασίστηκε στα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον Οδηγό Σπουδών και στην Ιστοσελίδα του Τµήµατος (Παράρτηµα , και , ), σε στοιχεία που συλλέχθηκαν απευθείας από τα µέλη του Τµήµατος, καθώς και από τα αρχεία και τα πρακτικά των Συλλογικών Οργάνων του Τµήµατος. Η έκθεση υπεισέρχεται όσο το δυνατόν κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγηση των συλλεχθεντων στοιχείων, µε σκοπό την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας του Τµήµατος. Η έκθεση έλαβε τη δυνατή δηµοσιότητα που είναι εφικτή µέσα στα πλαίσια του Τµήµατος, ενώ η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος βοήθησε σχετικά ικανοποιητικά την ΟΜΕΑ καθόλη τη διάρκεια της συγγραφής της. Η διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και η διάρθρωση του κειµένου της έκθεσης αξιολόγησης αντιστοιχεί στις βασικές ενότητες των κριτηρίων της Α ΙΠ (Παράρτηµα και ). Στην παρούσα έκθεση χρησιµοποιήθηκαν περισσότερα από 100 ιαγράµµατα µε σκοπό την καλύτερη παρουσίαση των επιτευγµάτων του Τµήµατος και την επισήµανση των σηµείων που χρήζουν βελτίωσης για την επίτευξη των στόχων του και για την ακαδηµαϊκή ανάπτυξη του Τµήµατος. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, µε ιδιαίτερη ικανοποίηση, ολοκλήρωσε και παρουσιάζει µε την παρούσα έκδοση που αποτυπώνει τη συλλογική δουλειά, της τελευταίας πενταετίας (ακαδ. έτος ακαδ. έτος ), για τη δηµιουργία της οποίας βοήθησε µε πολύ ζήλο, η Πρόεδρος και συντονίστρια της ΟΜΕΑ και των µελών ΕΠ του Τµήµατος, έτσι ώστε να λάβει τη σηµερινή της µορφή για την οποία το ΓΤΒΙΜ µπορεί να είναι υπερήφανο. Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

6 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων συγκροτήθηκε µε την αρ. 1/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος (Παράρτηµα 12-1), αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: Aνθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Α Τοµέα Βενετίκου Μαρία, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Β Τοµέα Φαλάρας Βασίλειος. Καθηγητής, Υπεύθυνος Γ Τοµέα Χανιώτης Φραγκίσκος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Β Τοµέα Κουκαδάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Σπουδαστών, µε Αναπληρωτή τον σπουδαστή κ. Ηλιόπουλο. Η ανωτέρω Επιτροπή, έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης, παρακολουθεί τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, ενηµερώνει τα όργανα και τα µέλη του Τµήµατος για τις απαντήσεις και τα αποτελέσµατα του διαλόγου µε τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και µε βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ. Ι.Π. του Ιδρύµατος και µέσω αυτής στην Α. Ι.Π. Στην πρώτη της Συνεδρίαση η Ο.Μ.Ε.Α. του Τµήµατος ορίζει ως υπεύθυνη για το συντονισµό των ενεργειών της Oµάδας εσωτερικής αξιολόγησης, την κ. Φραγκίσκη Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια και Τοµεάρχη του Α ΤΟΜΕΑ Μαθηµάτων του Τµήµατος. Αποφασίζεται κάθε υπεύθυνος Τοµέα να δώσει τα ερωτηµατολόγια α) εξαµηνιαίου µαθήµατος, β), ατοµικού βιογραφικού και, γ) των σπουδαστών, στο τακτικό (Ε.Π.), και έκτακτο (Ε.Ε.Π.) προσωπικό του Τµήµατος, και στους ενδιαφεροµένους σπουδαστές. για συµπλήρωση. Η Εσωτερική Αξιολόγηση αφορά το Χειµερινό και Εαρινό Εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαµόρφωση της έκθεσης; H ΟΜΕΑ του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων συνεργάστηκε µε όλα τα µέλη ΕΠ, ΕΤΠ, ΕΕΠ, Π του Τµήµατος, όπως και µε άλλα Τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας και συγκεκριµένα: 1. Νοσηλευτικής Α 2. Νοσηλευτικής Β 3. Οδοντικής Τεχνολογίας 4. Μαιευτικής και 5. Φυσικοθεραπείας, τα οποία συνέβαλαν εποικοδοµητικά στο έργο της, και ιδιαίτερα στην απογραφή των ερωτηµατολογίων των φοιτητών τους που αφορούσαν µαθήµατα του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. Σκοπός αυτής της συνεργασίας ήταν η βοήθεια στη συλλογή των ερωτηµατολογίων των φοιτητών των ανωτέρω τµηµάτων, εφόσον το ΓΤΒΙΜ δεν έχει φοιτητές, για λογαριασµό, τόσον του οικείου τµήµατος, όσον και των άλλων τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Τα περισσότερα τµήµατα βοήθησαν στην ταξινόµηση και καταγραφή των απαντήσεων των φοιτητών, στα ιατρικά µαθήµατα που ανήκουν στο ΓΤΒΙΜ. Πραγµατοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις της ΟΜΕΑ, όπου κυρίως συζητήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθούσε το Τµήµα, βασιζόµενη στον χορηγούµενο από την Α ΙΠ «Οδηγό εφαρµογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης» (Παράρτηµα 12-2). Στην πρώτη συνεδρίαση συµµετείχαν όλα τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στη δεύτερη και τρίτη όλοι οι επιστηµονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του Τµήµατος. Στις συναντήσεις αυτές, οι οποίες είχαν ενηµερωτικό χαρακτήρα, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα: Η διαµόρφωση των ερωτηµατολογίων που προτείνονται από την Α ΙΠ, έτσι ώστε να προσαρµοστούν στις ιδιαιτερότητες των ΤΕΙ γενικά και του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων (Γ.Τ.Β.Ι.Μ.), της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ-Α. Οι διαδικασίες διανοµής και συλλογής των ερωτηµατολογίων Η επεξεργασία των δεδοµένων και Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

7 6 Η σύνταξη της εσωτερικής αξιολόγησης. Στην τέταρτη συνεδρίαση έγινε ενηµέρωση των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος (Παράρτηµα 12-3) για την στατιστική αξιολόγηση των απογραφικών δελτίων και ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία από τα µέλη σχετικά µε τα ατοµικά απογραφικά δελτία και µε τα απογραφικά δελτία των εξαµηνιαίων µαθηµάτων τους. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της έκθεσης, πραγµατοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις της ΟΜΕΑ τόσον µεταξύ των µελών της, όσον και µε µέλη ΕΠ και ΕΕΠ του Τµήµατος, στην αίθουσα Συνεδράσεων του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. (Α15), προκειµένου να διαµορφωθεί η έκθεση στην τελική της µορφή Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Για την άντληση των πληροφοριών της εσωτερικής αξιολόγησης του τµήµατος χρησιµοποιήθηκαν : Τα ερωτηµατολόγια των εξαµηνιαίων µαθηµάτων που ανήκουν στο τµήµα και που αποτελούν βασικά µαθήµατα των τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Τα ερωτηµατολόγια του εκπαιδευτικού προσωπικού του τµήµατος (τακτικού και έκτακτου, και Τα ερωτηµατολόγια των φοιτητών. Τα αρχεία του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. (πρακτικά Συµβουλίου, Συνελεύσεων, κ.ά.) Συγκεκριµένα, διανεµήθηκαν στους φοιτητές των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ που παρακολουθούσαν µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, καθόσον το τµήµα δεν έχει δικούς του φοιτητές, και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Γ.Τ.Β.Ι.Μ., (τακτικό και έκτακτο), τα εξής ερωτηµατολόγια: 1. Απογραφικό δελτίο εξαµηνιαίου µαθήµατος, για τους διδάσκοντες,σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα 12-4). Τα περισσότερα απογραφικά δελτία παραδόθηκαν από τους διδάσκοντες του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. στην Γραµµατεία του τµήµατος, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Συγκεντρώθηκαν απογραφικά δελτία για σχεδόν όλα τα µαθήµατα του Τµήµατος (θεωρητικά και εργαστηριακά), και οι πληροφορίες που εµπεριέχουν αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σηµεία της. 2. Ατοµικό απογραφικό δελτίο για τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Παράρτηµα 12-5), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Συγκεντρώθηκαν τα ατοµικά απογραφικά δελτία από τα 35 (38 συνολικά) µέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού του τµήµατος (µέλη Ε.Π., Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες), και οι πληροφορίες που εµπεριέχουν αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σηµεία της. 3. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος/διδασκαλίας, για τους φοιτητές (Παράρτηµα 12-6), σε έντυπη µορφή. Στα ερωτηµατολόγια οι φοιτητές δεν απάντησαν µε υπόδειξη των διδασκόντων στις ερωτήσεις µε αριθµούς 15-21, καθόσον δεν υπάρχουν γραπτές ή προφορικές εργασίες τόσον στα Θεωρητικά όσον και στα Εργαστηριακά µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, διότι σχεδόν όλα τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ είναι µαθήµατα Γενικής υποδοµής (ΜΓΥ ) και κορµού (Κο), τα οποία και διδάσκονται σε 13 από τα 15 τµήµατα της ΣΕΥΠ, εφόσον όπως ανεφέρθη ανωτέτω το ΓΤΒΙΜ δεν διαθέτει δικούς του φοιτητές. Σε κάποια µαθήµατα αν και έγιναν προφορικές ή γραπτές εργασίες, π.χ. ιατροφή- ιαιτολογία, Ψυχολογία, κ.ά., τα αποτελέσµατα δεν αηιολογήθηκαν από την ΟΜΕΑ, διότι το δείγµα ήταν πολύ µικρό ώστε να εξαχθούν αποτελέσµατα. Παρόµοια, από το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος/διδασκαλίας από τους φοιτητές ααφαιρέθηκε και η ερώτηση 28, η οποία αφορά το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, το οποίο δεν υπάρχει τουλάχιστον µέχρι την συγγραφή της παρούσας έκθεσης στο ΤΕΙ-Α, παρά µόνο στα Πανεπιστήµια. Σε όσα ερωτηµατολόγια εκ παραδροµής η ερώτηση 28, είχε βαθµολογηθεί από τους φοιτητές, αυτή δεν αξιολογήθηκε από την ΟΜΕΑ. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στους φοιτητές στο Χειµερινό και Εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε σε ώρα θεωρητικού ή εργαστηριακού µαθήµατος του Τµήµατος και συµπληρώθηκε ανώνυµα από τους φοιτητές. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια συλλέχθηκαν σε φάκελο από σπουδαστές, εκπροσώπους των εξαµήνων σπουδών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, στα οποία διδάσκετο το αντίστοιχο µάθηµα του ΓΤΒΙΜ. Σε κάθε φάκελο ανεγράφη το µάθηµα θεωρητικό, ή εργαστηριακό, η ηµεροµηνία, το όνοµα του διδάσκοντος και ο αριθµός των ερωτηµατολογίων. Ο φάκελος σφραγιζόταν και υπογρφόταν από τον υπεύθυνο φοιτητή, προτού παραδοθεί στη Γραµµατεία του ΓΤΒΙΜ, όπου και πρωτοκωλλείτο. Η διαδικασία συλλογής των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της Α ΙΠ, την όγδοη µε δέκατη εβδοµάδα του εξαµήνου µε την πλήρη ευθύνη και αρµοδιότητα των φοιτητών. Η ΟΜΕΑ, ή άλλα µέλη Ε.Π., δεν είχαν καµία συµµετοχή στη διαδικασία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

8 7 Συγκεντρώθηκαν 2103 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια κατά το χειµερινό εξάµηνο σπουδών και 1514 κατά το εαρινό εξάµηνο σπουδών, από όλα τα µαθήµατα του τµήµατος (31 Θεωρητικά και 7 Εργαστηριακά), συνολικά δε συγκεντρώθηκαν 3617 ερωτηµατολόγια από 230 φακέλους. Κατά µέσο όρο, συγκεντρώθηκαν 16 (SD=+/-8) ερωτηµατολόγια ανά µάθηµα κατά το Χειµερινό εξάµηνο σπουδών και 17 (SD=+/-11) ερωτηµατολόγια ανά µάθηµα κατά το Eαρινό εξάµηνο σπουδών. Συνολικά για το ακαδηµαϊκό έτος , συγκεντρώθηκαν ανά µάθηµα, κατά µέσο όρο 33 (SD=+/-9) ερωτηµατολόγια ανά µάθηµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων (ανά ερώτηση και ανά Θεωρητικό ή Εργαστηριακό µάθηµα), αλλά και συγκεντρωτικά επί του συνόλου των µαθηµάτων (22ι), παρατίθενται στα Παραρτήµατα 12-7, 12-8, και 12-9, αντίστοιχα. Λόγω του ογκώδους δείγµατος των απογραφοµένων µαθηµάτων, κατέστη αναγκαία από την ΟΜΕΑ του Τµήµατος, η ταξινόµηση και η κωδικοποίηση των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο και το Τµήµα της ΣΕΥΠ που διδάσκετο το θεωρητικό ή εργαστηριακό µάθηµα (Παραρτήµατα και 12-11), και ανάλογα µε το εξάµηνο σπουδών Χειµερινό (130 µαθήµατα, αποτελούµενα από 74 θεωρητικά και 35 εργαστηριακά µαθήµατα, Παράρτηµα 12-12), ή Εαρινό (91 µαθήµατα αποτελούµενα από 56 θεωρητικά και 35 εργαστηριακά µαθήµατα, Παράρτηµα 12-13), αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα από αυτά τα στοιχεία που αφορούν τις απόψεις των φοιτητών περιέχονται στα αντίστοιχα σηµεία της παρούσας έκθεσης µε τη µορφή ιαγραµµάτων, ανάλογα µε το κριτήριο που εξετάζεται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την καλύτερη ενηµέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος για τα αποτελέσµατα των απογραφικών δελτίων των φοιτητών, η ΟΜΕΑ του Τµήµατος εκθέτει αναλυτικά κάθε µάθηµα ανά ερώτηση, µεµονωµένα για τα Θεωρητικά (130 µαθήµατα αποτελούµενα από 1641 απογραφικά δελτία) και Εργαστηριακά µαθήµατα (91 µαθήµατα αποτελούµενα από 1976 απογραφικά δελτία), αλλά και για το σύνολο των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ (221 θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα αποτελούµενα από 3617 ερωτηµατολόγια αξιολόγησης µαθήµατος/διδασκαλίας από τους φοιτητές). Τα παραπάνω στοιχεία εκτίθενται στα Παραρτήµατα 12-14, και 12-16, αντίστοιχα. Επίσης, στα αναλυτικά απογραφικά στοιχεία του ερωτηµατολογίου µαθήµατος/διδασκαλίας, πολλοί φοιτητές στον κενό χώρο του ερωτηµατολογίου κατέγραψαν τα σχόλιά τους για τα απογραφόµενα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ και για τους διδάσκοντες αυτά. Συγκεντρώθηκαν και κατεγράφησαν από την ΟΜΕΑ του Τµήµατος 538 σχόλια φοιτητών, διανεµόµενα 377 στο Χειµερινό εξάµηνο σπουδών, και 161 στο Εαρινό εξάµηνο σπουδών, αντίστοιχα (Παράρτηµα Συγκεντρωτικός Πίνακας 1). Τα παραπάνω στοιχεία εκτίθενται αναλυτικά για το κάθε Τµήµα της ΣΕΥΠ (Τµήµατα Αισθητικής και Κοσµητολογίας, ηµόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής Α, Νοσηλευτικής Β, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής και Οπτοµετρίας, Ραδιολογίας & Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπείας, και Κονωνικής Εργασίας), στα οποία διδάσκονται τα θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα του Τµήµατος, στους Πίνακες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 και 1.13 (Παραρτήµατα , , , , , , , , , , , , και αντίστοιχα). Το ιάγραµµα 1.1. παρουσιάζει τον αριθµό των απαντήσεων που µελετήθηκαν ανά ερώτηση και ανά εξάµηνο. Τα ιαγράµµατα 1.2. και 1.3. παρουσιάζουν τον αριθµό των ερωτηµατολογίων που συγκεντρώθηκαν (µέγεθος δείγµατος), ανά Θεωρητικό και Εργαστηριακό µάθηµα του ΓΤΒΙΜ και ανά εξάµηνο (χειµερινό, εαρινό) σπουδών, αντίστοιχα. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

9 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 2000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ XEIMΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ν= Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Α0 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α8 Α7 Β Β1 Β0 Β2 Β7 Β4 Β6 Β5 Β Β9 Β8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β11 Β10 Β12 Γ Β13 Γ1 Γ3 Γ2 Γ4 Γ5 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

10 9 400 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Ν=1976 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Α1=ΑΝΑΤΟΜΙΑ Α2=ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι Α3=ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Α4=ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β1=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Β2= ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ- ΙΑΤΡΟΦΗ Β3=ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΙΤΕΣ 50 0 Α1 Α2 Α3 Α4 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. Β1 ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β2 Β Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµατος; Η έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ κατά το στάδιο της σύνταξής της, συζητήθηκε µεταξύ των µελών της ΟΜΕΑ, σε ιδιαίτερες συνεδριάσεις στο Γραφείο Καθηγητών του Τµήµατος (αίθουσα Α15), και µε τα υπόλοιπα µέλη ΕΠ του Τµήµατος στις Γενικές Συνελεύσεις του Tµήµατος, όπου αναλύονταν διάφορα προβλήµατα και διαπιστώσεις Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Όπως είναι γνωστό, η εφαρµογή κάθε τι νέου, και ιδιαίτερα στο χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου ανήκουν τα Πανεπιστήµια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, αντιµετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Αυτό συνέβη και κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων (Γ.Τ.Β.Ι.Μ.), της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Αθήνας (Τ.Ε.Ι.Α.) Οι κύριες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, αφορούσαν τον τεράστιο όγκο των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών της ΣΕΥΠ, και αυτό, επειδή κάθε τµήµα της ΣΕΥΠ έχει τουλάχιστον δύο µαθήµατα Γ.Υ. (Γενικής Υποδοµής), που ανήκουν στο ΓΤΒΙΜ, και κάθε ερωτηµατολόγιο είχε πολλές ερωτήσεις προς απάντηση (37 ερωτήσεις), χωρισµένες σε πέντε (Α, Β, Γ,, Ε), κατηγορίες. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω η καταγραφή των εν λόγω στοιχείων από την ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα. Ο φόρτος της εργασίας της ΟΜΕΑ ήταν υπερβολικός, αν ληφθεί υπόψη ότι για την καταγραφή των δεδοµένων από 18 απογραφικά δελτία φοιτητών, δαπανήθηκε ένα διήµερο 8ώρου εργασίας, µε συµµετοχή και άλλων συναδέλφων προερχοµένων από τους επιστηµονικούς και εργαστηριακούς Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

11 10 συνεργάτες του Τµήµατος. Ως εκ τούτου, η ΟΜΕΑ του Τµήµατος αντιµετώπισε µεγάλη δυσκολία στην µεταφορά των δεδοµένων από τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι φοιτητές σε ηλεκτρονική µορφή, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων, σχετικά µε τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ (Θεωρητικά ή Εργαστηριακά). Εποµένως, όλη αυτή η διαδικασία της µεταφοράς στοιχείων ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα (διάρκεια > 4 µηνών), µε αποτέλεσµα να καθυστερεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Η καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασµό µε τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας των µελών ΕΠ της ΟΜΕΑ και των υπολοίπων µελών ΕΠ του Τµήµατος, οδηγεί σε ετεροχρονισµένες αξιολογήσεις των δεδοµένων, γεγονός που αποθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή τους στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ΓΤΒΙΜ, το Εργαστήριο της Ανατοµίας (εργαστήριο Α Τοµέα), γίνεται στα 11 από τα 13 Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε εργαστήριο έχει από φοιτητές, και ότι κάθε Τµήµα έχει κατ ελάχιστο 2 οµάδες και κατά το µέγιστο 3 ή ακόµη και 4 οµάδες, ο αριθµός των ερωτηµατολογίων τότε κυµαίνεται από µέχρι χ 11= έως ερωτηµατολόγια για τους φοιτητές του ενός από τα τρία Εργαστήρια του Α Τοµέα, όπου το κάθε ερωτηµατολόγιο έχει για αξιολόγηση τις 25/37 ερωτήσεις σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, και εποµένως από 11.οοο απαντήσεις ανά εργαστήριο! Επιπλέον το Τµήµα έχει αρκετούς Επιστηµονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες (ΕΕΠ), µε αριθµό ωρών διδασκαλίας σχεδόν προσεγγίζοντα τον αριθµό του µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού (βλ. Παράρτηµα Συγκεντρωτικός Πίνακας 1), εφόσον το µόνιµο (ΕΠ) προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των Ιατρικών µαθηµάτων για τα 13 Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Επίσης, ικανός είναι ο αριθµός των φοιτητών που είτε δεν συµπλήρωσε καθόλου τα ερωτηµατολόγια ή τα συµπλήρωσε µερικώς, µη απαντώντας σε βασικές ενότητες του ερωτηµατολογίου, όπως αυτές που αφορούν είτε το µάθηµα, είτε τον καθηγητή, ή ακόµα και τον ίδιο τον φοιτητή. Σύµφωνα µε το ιάγραµµα 1.1, ο συνολικός αριθµός των φοιτητών που άφησαν αναπάντητες µερικές ή και όλες τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου τους, ανέρχεται σε (6495 το χειµερινό εξάµηνο, και 4225 το εαρινό εξάµηνο), γεγονός που δείχνει ότι το 10% των φοιτητών (συνολικός αριθµός δείγµατος =95148), δεν έχει κατανοήσει επαρκώς το θέµα της αξιολόγησης και δεν αντιλαµβάνεται το όφελος της αξιολόγησης για τη φοίτησή τους. Αντίθετα, άλλοι φοιτητές προτίµησαν την ενεργό συµµετοχή τους στην αξιολόγηση, εκδηλώνοντας µάλιστα και διάθεση γραπτής αναφοράς θετικών, ή αρνητικών σχολίων σχετιζοµένων είτε µε το µάθηµα, είτε µε τον διδάσκοντα (συνολικά 538 σχόλια φοιτητών, σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό πίνακα 1.1, παράρτηµα 12-17) Παρόλα ταύτα, παρά τις παραπάνω δυσκολίες, τόσον από τα έντυπα της αξιολόγησης µαθήµατος/ διδασκαλίας των φοιτητών των 13 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, όσον και από τα έντυπα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος, τακτικού και έκτακτου (ΕΠ και ΕΕΠ), συλλέχθηκαν πολλές πληροφορίες που αφορούσαν: 1. το επίπεδο διδασκαλίας του προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού θεωρητικού ή εργαστηριακού µαθήµατος (Θ+Ε). 2. την επάρκεια ή µη του εκπαιδευτικού υλικού 3. την επάρκεια ή µη της υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού των εργαστηριακών χώρων 4. την επάρκεια ή µη εκπαιδευτικών βοηθηµάτων και εποπτικών µέσων διδασκαλίας 5. την επάρκεια, ποιότητα και την έγκαιρη χορήγηση των συγγραµµάτων 6. την επάρκεια σε βιβλία και τη διαθεσιµότητα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος 7. την επάρκεια και χρήση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου 8. τυχόν προβλήµατα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που µπορεί να αφορούν α) τους φοιτητές, β) τον διδάσκοντα καθηγητή, γ) το µάθηµα θεωρητικό ή εργαστηριακό, δ) τα χορηγούµενα συγγράµµατα, κ.ά. Γενικά, η ανταπόκριση από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, απαρτιζόµενης από το σύνολο των διδασκόντων, µονίµων και µη, αλλά και φοιτητών, δύναται να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητική, και αποτελεί θετικό στοιχείο της διαδικασίας. Επίσης, θετικό σηµείο αποτελεί η δυνατότητα σύγκρισης του ΓΤΒΙΜ µε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, όπου θα διαπιστώνονται και θα καταγράφονται τα θετικά και αρνητικά σηµεία της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος, ώστε να διερευνηθούν τα αίτιά τους προκειµένου για τα αρνητικά σηµεία, και να δοθεί η δυνατότητα για τη βελτίωσή τους, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την αναγνωρισιµότητα του Τµήµατος από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

12 Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Α. Θα βοηθούσε αναµφίβολα, αν η ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ-Α είχε καθορίσει ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, τόσο για την υποβολή των απογραφικών δελτίων, όσον και για τη συγγραφή της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης. Β. Θα ήταν σκόπιµη επίσης, η προσαρµογή των ερωτηµατολογίων σύµφωνα µε τα σχόλια τόσο των φοιτητών, όσο και των διδασκόντων. Γ. Η ύπαρξη, η χρήση και η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα µπορούσε να συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων που εµπεριέχονται στα ερωτηµατολόγια του εξαµηνιαίου µαθήµατος, ατοµικού απογραφικού δελτίου για τον διδάσκοντα, και στα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης του µαθήµατος/διδασκαλίας για τους φοιτητές.. Η ευρεία συµµετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού (µέλη ΕΠ, επιστηµονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες), ΕΤΠ και Π, αλλά και φοιτητών, κρίνεται αναγκαία, αφενός µεν για την κατανόηση από όλους των προβληµάτων που υπάρχουν, αφετέρου δε για τη συµµετοχή όλων στη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος και τη βοήθεια όλων στην αναζήτηση λύσεων επίλυσης των εκάστοτε προβληµάτων. Ε. Οµιλίες και συζητήσεις µε όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία σχετικά µε την ανάλυση των δεδοµένων των ερωτηµατολογίων, αλλά και µε τους φοιτητές σχετικά µε τους στόχους της αξιολόγησης, είναι ανάγκη να πραγµατοποιούνται κατά την έναρξη των εξαµήνων, πριν τη συγγραφή της έκθεσης από την ΟΜΕΑ του Τµήµατος. ΣΤ. Τέλος, η ύπαρξη γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης κρίνεται απαραίτητη, καθόσον δεν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος από την ΟΜΕΑ να κάνει ταυτόχρονα, τη συλλογή των απογραφικών δελτίων, την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων των ερωτηµατολογίων, την εξαγωγή συµπερασµάτων από τα απογραφικά δελτία των φοιτητών, των καθηγητών και των εξαµηνιαίων µαθηµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών, και τη συγγραφή της εσωτερικής αξιολόγησης, παράλληλα µε το εκπαιδευτικό-ερευνητικόδιοικητικό έργο της. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

13 12 2. Παρουσίαση του Τµήµατος 2.1. Γεωγραφική θέση του Τµήµατος Το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων, αποτελεί ένα από τα 15 Τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Αθήνας, και βρίσκεται στο Αιγάλεω (Οδός Αγίου Σπυρίδωνα & Παλληκαρίδη), ένα από τα υτικά προάστια της Αθήνας. Η ιστοσελίδα του ΓΤΒΙΜ, βρίσκεται στο διαδικτυακό χώρο του ΤΕΙ-Αθήνας, µε ηλεκτρονική διεύθυνση, έχει δε ώς Ιατρικό Τµήµα, έµβληµά του τη ράβδο του Ασκληπιού, τον Ιπποκράτη, και τον όρκο του (εικόνα 1). Εικόνα 1. Ο όρκος του Ιπποκράτη. τηλ. : Υπεύθυνη κατασκευής ιστοσελίδας: Α.Κανέλλου (Αναπλ. Καθηγήτρια ΓΤΒΙΜ) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

14 Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Όταν το 1983 ιδρύθηκε το ΤΕΙ-Αθήνας µαζί µε τα άλλα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ δηµιουργήθηκε και το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων (ΓΤΒΙΜ), µε σκοπό τη συντονισµένη και εφαρµοσµένη διδασκαλία των ιατρικών µαθηµάτων που διδάσκονται στα περισσότερα τµήµατα της ΣΕΥΠ. Με την στελέχωσή του, κάλυψε αυτές τις ανάγκες όλων των τµηµάτων στην διδασκαλία των Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων. Στο πλαίσιο της αποστολής του αυτής το ΓΤΒΙΜ διαθέτει Ε.Π. και όργανα διοίκησης, όπως και όλα τα άλλα Τµήµατα, και συγκεκριµένα: Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 1 Η στελέχωση του ΓΤΒΙΜ σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα Tο Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων της Σχολής Επαγγελµάτων και Πρόνοιας του ΤΕΙ- Αθήνας, κατά το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , στελεχώνεται από 17 επιστήµονες, 16 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και µια ιατροφολόγο, µε µεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορική ιατριβή και συνεχή σύνδεση µε την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή την µάχιµη Ιατρική. Από αυτούς 12 είναι τακτικοί καθηγητές, ένας αναπληρωτής καθηγητής και δύο επίκουροι καθηγητές. Το Εαρινό εξάµηνο του 2009, µετά από παραίτηση ενός τακτικού µέλους του Τµήµατος, το Τµήµα αποτελείται πλέον από 16 µέλη, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία τρεις (3) θέσεις βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή. Στο δυναµικό του ΓΤΒΙΜ εντάσσονται επίσης ένας επίκουρος καθηγητής και ένας καθηγητής εφαρµογών, όλοι προσωποπαγών θέσεων, και συµπληρώνεται µε 2 µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ), ενώ αναµένεται και τρίτο µέλος ΕΤΠ για την κάλυψη του ενός (εργαστήριο Πρώτων Βοηθειών), από τα τρία Εργαστήρια του Τµήµατος που ανήκουν στον Α Τοµέα Μαθηµάτων (Ανατοµίας, Χειρουργικής, και συναφών µαθηµάτων). Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από γραµµατέα και την προϊσταµένη της Γραµµατείας. To σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας που καλύπτει το µόνιµο ΕΠ ανέρχεται σε 176 διδακτικές ώρες, από τις οποίες αφαιρούνται 20 ώρες λόγω διοικητικών υποχρεώσεων 6 µελών ΕΠ (Προϊστάµενος, 3 Τοµεάρχες, µέλος Α ΙΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ-Α). Το σύνολο των ωρών (156) της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας του ΕΠ προσεγγίζει ποσοστό 50% επί του γενικού συνόλου ωρών διδασκαλίας του Τµήµατος. Το υπόλοιπο 50% του γενικού συνόλου ωρών διδασκαλίας καλύπτεται από έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.), αποτελούµενο από Εργαστηριακούς Συνεργάτες κατά κύριο λόγο, και από Επιστηµονικούς Συνεργάτες, κατά δεύτερο λόγο (βλ. Συγκεντρωτικό Πίνακα-Παράρτηµα 12-17). Είναι απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση του Τµήµατος, µε Καθηγητές βαθµίδας Εφαρµογών µε σκοπό την κάλυψη όλων των γνωστικών αντικειµένων των 5 Εργαστηρίων που διαπραγµατεύεται το Τµήµα (Ανατοµίας, Ιστοπαθολογίας, Πρώτων Βοηθειών, Φυσιολογίας, και ιατροφολογίας). Το µόνιµο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τµήµατος αποτελείται από (Πίνακας 1): Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

15 14 Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) ΓΤΒΙΜ Τοµέας Βαθµίδα Θέση Ονοµατεπώνυµο Γνωστικό Αντικείµενο, Ειδικότητα Α Τοµέας Μαθηµάτων (Ανατοµίας, Χειρουργικής και συναφών µαθηµάτων) Καθηγήτρια Τακτική ρ. Α νθούλη-αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη (Τοµεάρχης Α Τοµέα Μαθηµάτων) Ανατοµία του Ανθρώπου, Παθολογική Ανατοµική Καθηγητής Τακτική ρ. Βελίκας Ηλίας Ανατοµία του Ανθρώπου, Ορθοπεδική Καθηγήτρια Τακτική ρ. Ευτυχίδου Ελένη Καθηγητής Τακτική ρ. Καµµάς Αντώνιος (Αντιπρόεδρος ΤΕΙ-Α) Καθηγητής Τακτική ρ. Οικονόµου Κλεοµένης Καθηγητής Καθηγητής Εφαρµογών Τακτική (Μέλος Α..Ι. Π.) ρ. Πετρίδης Αγάπιος Πρώτες Βοήθειες, Αναισθησιολογία, Αντιµετώπιση πόνου Ανατοµία του Ανθρώπου, Ορθοπεδική Ανατοµία του Ανθρώπου, Ουρολογία Ανατοµία του Ανθρώπου, Γενική Χειρουργική, Παιδοχειρουργική Προσ/γής Πετρόπουλος Πέτρος Ανατοµία του Ανθρώπου, Αγγειοχειρουργική Καθηγήτρια Τακτική ρ. Βενετίκου Μαρία Παθοφυσιολογία, Ενδοκρινολογία Β Τοµέας Μαθηµάτων (Φυσιολογίας, Παθολογίας και συναφών) (Τοµεάρχης Β Τοµέα Μαθηµάτων) Καθηγήτρια Τακτική ρ. ηµουλά Υβόννη Φυσιολογία, Ενδοκρινολογία Καθηγητής Τακτική ρ. Χανιώτης Φραγκίσκος Φυσιολογία, Καρδιολογία Καθηγήτρια Τακτική ρ. Χατζηχρήστου Ελένη Παθολογία, Ογκολογία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επίκουρος Καθηγητής Τακτική ρ. Κανέλλου Αναστασία ιατροφή- ιαιτολογία Προσ/γής Μαξιµιάδης Μιχαήλ Φυσιολογία, Παθολογία Γ Τοµέας Μαθηµάτων (Νευρολογίας, Ψυχικής Υγείας, Ψυχοπαθολογίας και συναφών) Επίκουρη Καθηγήτρια Τακτική ρ. Γαλάνη-Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα Καθηγητής Τακτική ρ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος (Προϊστάµενος) Καθηγητής Τακτική ρ. Φαλάρας Βασίλειος (Τοµεάρχης Γ Τοµέα Μαθηµάτων) Φυσιολογία, Παθολογία Νευρολογία, Ψυχιατρική Νευρολογία, Ψυχιατρική Το σύνολο των ωρών που ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες ανά βαθµίδα ανάθεσης για το ακαδηµαϊκό έτος έχει ως εξής (Πίνακας 2): Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

16 15 Πίνακας 2: Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) ΓΤΒΙΜ Κατηγορία Συνεργατών Α Τοµέας Β Τοµέας Γ Τοµέας Σύνολο Επιστηµονικοί Συνεργάτες Εργαστηριακοί Συνεργάτες Σύνολο Ωρών Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. 2 Το ΓΤΒΙΜ δεν έχει εγγεγραµµένους Προπτυχιακούς φοιτητές γιατί δεν χορηγεί πτυχία. Αντίθετα όµως, διαθέτει Μεταπτυχικούς φοιτητές, που φοιτούν στα 2 Μεταπτυχικά Προγράµµατα του τµήµατος, που περιγράφονται παρακάτω, σε σύµπραξη µε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων αφενός, και µε την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αφετέρου. Ο αριθµός και η κατανοµή των Μεταπτυχιακών φοιτητών των 2 Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Τµήµατος στην πενταετία , παρουσιάζεται στους πίνακες και Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος. Σκοπός του ΓΤΒΙΜ είναι η συντονισµένη και εφαρµοσµένη διδασκαλία των ιατρικών µαθηµάτων που διδάσκονται στα περισσότερα τµήµατα της ΣΕΥΠ (14/15). To ΓΤΒΙΜ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ιδρύθηκε το έτος 1983, µαζί µε τα άλλα τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, είναι µοναδικό και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ΤΕΙ της χώρας, αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο της εφαρµοσµένης διδασκαλίας των βασικών ιατρικών µαθηµάτων, τα οποία όπως είναι γνωστό, αποτελούν τη βάση όλων παραϊατρικών επαγγελµάτων Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσής του; Είναι γεγονός ότι τα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. έχουν, σ ένα βαθµό, κοινό σκοπό και στόχο, όπως καθορίζεται από τον ιδρυτικό νόµο (Ν. 1404/83) των ιδρυµάτων σε συνδυασµό µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις του. Συνεπώς πρέπει να γίνει αναφορά και µελέτη αυτής της νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1404/83 τα Τ.Ε.Ι, διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόµενο και τους τίτλους σπουδών από ταα,ε,ι. και έχουν ειδικότερα ως αποστολή: α) να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων ννώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελµα. β) να συµβάλλουν στη δηµι ουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρµογής στα πλαίσια τον δηµοκρατικού προγραµµατισµού, στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. γ) να υλοποιήσουν το δικαίωµα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα µε τις κλίσεις του και µε όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόµοι. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1404/83, τα Τ.Ε.Ι. στα πλαίσια της αποστολής τους: α) συµβάλλουν στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, τόσο των σπουδαστών τους, όσο και των νέων γενικότερα, β) διατηρούν αµφίδροµη σχέση µε τις αντίστοιχες παραγωγικές µονάδες και τους οργανωµένους κλάδους της οικονοµίας της περιφέρειας τους. γ) συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύµατα ή φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής τους. δ) υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή επιµόρφωση του ελληνικού λαού. ε) ενηµερώνουν την κοινή γνώµη για την πορεία πραγµατοποίησης των στόχων τους. στ) συντονίζουν τις επιδιώξεις τους µε εκείνες των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπονται µε το Ν. 1268/1982, στην κοινή προσπάθεια για µια αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη του τόπου, ζ) παίρνουν µέρος σε ερευνητικά προγράµµατα πάνω σε θέµατα εφαρµογής της τεχνολογίας. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

17 16 Σύµφωνα µε την παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 του Ν. 2916/01, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ, 1 του άρθρου 2 του Ν. 3404/2007, στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του N. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α') και αντιστοίχως στο άρθρο 1 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173 α'), ισχύουν τα ακόλουθα : β) Τα ιδρύµατα τον τεχνολογικού τοµέα δίνουν έµφαση στην εκπαίδευση στίχων εφαρµογών υψηλής ποιοτικής στάθµης, τα οποία, µε τη θεωρητική και εφαρµοσµένη επιστηµονική κατάρτιση τους: αα) αποτελούν συνδετικό κρίκο µεταξύ γνώσης και εφαρµογής, αναπτύσσοντας την εφαρµοσµένη διάσταση των επιστηµών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία, ββ) µεταφέρουν, χρησιµοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και µεθόδους και τεχνικές στο χώρο των εφαρµογών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιδρύµατα τον τεχνολογικού τοµέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπονδών µε υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως εφαρµοσµένη και τεχνολογική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτή και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτοµίες στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3549/2008 επανακαθορίστηκαν τα Α.Ε.Ι. της χώρας, στα οποία εντάσσονται πλέον και τα Τ.Ε.Ι., ενώ µε άρθρο ι του ίδιου νόµου επανακαθορίστηκε η αποστολή των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το οποίο η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από ταα.ε.ι., που έχουν ως αποστολή : α) να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισµό.. β) να συµβάλλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιµετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε επιστηµονική, επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και µε σεβασµό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης. γ) να ανταποκρίνονται στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, µορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας µε προσήλωση στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. δ) να διαµορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες µε άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συµµετέχουν στην αξιολόγηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναµικού για την ευηµερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.. ε) να συµβάλλουν στην εµπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα A.E.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να δηµοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο µε κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητες τους Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους και τους σκοπούς του Τµήµατος; Τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Τµήµατος, µέσα από τις σχέσεις συνεργασίας που έχουν αναπτύξει, καθώς και τις συχνές επαφές και τη συµµετοχής τους στα κοινά του Τµήµατος, συµµετέχουν στην χάραξη της πολιτικής του Τµήµατος και είναι κοινωνοί των στόχων και των προβληµάτων του. Όλο το ΕΠ του ΓΤΒΙΜ, τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγµή, θετικά απέναντι στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο (Ν.2916/2001), για την Ανωτατοποίηση των ΤΕΙ. Απόδειξη αυτής της τοποθέτησης του ΕΠ, κατατέθηκε και έµπρακτα µε την άµεση αίτηση των περισσοτέρων να κριθούν µε το νέο νοµικό καθεστώς και να εξελιχθούν στην ανώτατη βαθµίδα, του Καθηγητή. Οι Ιατρικές ειδικότητες των µελών ΕΠ του ΓΤΒΙΜ είναι: Αγγειοχειρουργική, Αναισθησιολογία, Γενική Χειρουργική, ιατροφολογία, Ενδοκρινολογία, Καρδιολογία, Ογκολογία, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Παθολογία, Παθολογοανατοµία, Παιδοχειρουργική, Νευρολογία, Ψυχιατρική. Τα δε δύο µέλη ΕΤΠ είναι απόφοιτοι των Τµηµάτων ηµόσιας Υγιεινής και Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠ Β ΤΟΜΕΑ) και Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠ Α ΤΟΜΕΑ), αντίστοιχα. Η συγγραφική δραστηριότητα του Ε.Π. του ΓΤΒΙΜ σε επίπεδο συγγραµµάτων για τους σπουδαστές της ΣΕΥΠ, είναι πλουσιότατη και έχει προσφέρει στα Τµήµατά της ΣΕΥΠ, αξιοζήλευτο επίπεδο αυτοδυναµίας. Ανατοµική, Φυσιολογία, Παθολογική Ανατοµική-Ιστοπαθολογία, Ογκολογία, Φαρµακολογία, Χειρουργική, Ορθοπαιδική, Παθολογία, Γηριατρική, Ψυχιατρική, Ψυχολογία Ασθενών και Πρώτες Βοήθειες είναι τίτλοι εγκεκριµένων βιβλίων που συνεγράφησαν από το ΕΠ του ΓΤΒΙΜ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

18 17 Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του τµήµατος, έχουν εκπονηθεί για τη βοήθεια των εργαστηριακών ασκήσεων και για τη βοήθεια των σπουδαστών, βιβλίο για το εργαστήριο της Φυσιολογίας και 3 CD-R για τα εργαστήρια της Ανατοµίας (2) και Ιστοπαθολογίας (1), αντίστοιχα. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος πιστεύει σε ένα δυναµικό και συνεχώς βελτιούµενο επίπεδο σπουδών που λειτουργεί µε συλλογικότητα και κάτω από ένα συγκεκριµένο πλαίσιο αρχών που καθορίζει η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Επιπλέον, η ακαδηµαϊκή κοινότητα του ΓΤΒΙΜ, συµβάλλει ενεργά στη βελτίωση των παρεχοµένων προς τους φοιτητές της ΣΕΥΠ γνώσεων, µε : το υψηλό γνωστικό επίπεδο των µελών της την παροχή εξειδικευµένων γνώσεων µέσω συνεργασιών µε άλλα ιδρύµατα της ηµεδαπής τη συµµετοχή των µελών σε όλες σχεδόν τις επιστηµονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και µε αντιπροσωπευτικές συµµετοχές σε επιστηµονικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. συνεργασίες που αναπτύσσει µε τους θεσµικούς φορείς στους οποίους παρέχει οποιαδήποτε επιστηµονική στήριξη και τεκµηρίωση απαιτηθεί Υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος από εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Βασικά, δεν υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων στόχων του Τµήµατος από εκείνους, που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει. Υπάρχει δηλαδή, λόγω της συχνής τροποποίησης του θεσµικού πλαισίου και της µη ολοκλήρωσης της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας, σύγχυση σχετικά µε την αποστολή των Τ.Ε.Ι. µετά την ένταξή τους στα Α.Ε.Ι. εν έχει διευκρινιστεί η αποστολή των Τ.Ε.Ι. ως Α.Ε.Ι. και το κατά πόσο µπορεί αυτή να διαφοροποιείται από τα άλλα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης, και συγκεκριµένα τα Πανεπιστήµια. Είναι άξιο προσοχής, ότι µε τα νέα κριτήρια, µετά την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και την κρίση των στελεχών των, το ΓΤΒΙΜ είναι το µοναδικό τµήµα της ΣΕΥΠ που η συντριπτική πλειοψηφία των Εκπαιδευτικών του έχει κριθεί και έχει καταλάβει τακτικές θέσεις πρώτης βαθµίδας. Η προϋπηρεσία αυτών των Ιατρών-Εκπαιδευτικών σε Νοσοκοµειακούς χώρους της Ελλάδας και του εξωτερικού και η συνεχής παρουσία τους στο επιστηµονικό και επαγγελµατικό προσκήνιο, συνέβαλλε στην οργάνωση των ιατρικών µαθηµάτων σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και απαιτήσεις των ειδικοτήτων τους καθώς επίσης και στην πλαισίωση των θεωρητικών µαθηµάτων µε σύγχρονα εργαστήρια Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Ένα µεγάλο µέρος των στόχων του Τµήµατος, που αναφέρεται κυρίως στη δηµιουργία στελεχών υψηλής ποιοτικής στάθµης στο χώρο της Υγείας γενικά, επιτυγχάνονται µε τη λειτουργία ενός σύγχρονου και συνεχώς βελτιούµενου επιστηµονικού status των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Τµήµτος. Στη ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α υπάγονται εκτός από το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων και άλλα 14 Τµήµατα (Αισθητικής, Ακτινολογίας-Ραδιολογίας, Βρεφονηπιοκοµίας, ηµόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών/ριών Υγείας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής Α, Νοσηλευτικής Β, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής, Φυσικοθεραπείας) µε πολύ µεγάλο πλήθος φοιτητών. Αυτοί οι φοιτητές θα κληθούν µελλοντικά να στελεχώσουν το σύγχρονο νοσοκοµείο, αλλά και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αντικειµένου τους και να στηρίξουν το κάθε Σύστηµα Υγείας ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Στους φοιτητές της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α, που υπολογίζονται για το κάθε εξάµηνο σε περισσότερους από 700, διδάσκουν τα µεν Ιατρικά Μαθήµατα ΕΠ του ΓΤΒΙΜ, τα δε µαθήµατα ειδικότητας εκπαιδευτικοί των επί µέρους Τµηµάτων. Η εκπαιδευτική αυτή δοµή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για µια ολοκληρωµένη επιστηµονική γνώση, είναι δοκιµασµένη µε αποδεδειγµένα άριστα αποτελέσµατα και καθιστά τον πτυχιούχο ικανό να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήµατος Υγείας, να συµβαδίζει µε τις συνεχώς ανανεωµένες εξελίξεις σε µια εποχή ραγδαίων επιστηµονικών εξελίξεων και να συνδέει την επιστηµονική αντίληψη µε την εφαρµοσµένη πρακτική. Η ευαισθητοποίηση και η προσαρµοστικότητα στις πραγµατικές διδακτικές ανάγκες των λοιπών Τµηµάτων της ΣΕΥΠ υπήρξε πάντα ο οδηγός για τους εκάστοτε υπευθύνους των Τοµέων του ΓΤΒΙΜ. Σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους όλων των άλλων Τµηµάτων προσαρµόζει την διδασκαλία των διαφόρων Ιατρικών Μαθηµάτων στις εκάστοτε ανάγκες των διαφόρων Τµηµάτων. ηλαδή διδάσκει εφαρµοσµένα, τα διάφορα Ιατρικά Μαθήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες των διαφόρων Τµηµάτων. Εκλεκτικά ασκεί µια εφαρµοσµένη διδασκαλία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

19 18 Αν και επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα επιδιώκει το Τµήµα, η έλλειψη α) ιδακτορικών Προγραµµάτων, και β) η µέτρια ερευνητική δραστηριότητα οφειλόµενη κυρίως στην ανισότιµη οικονοµική στήριξη των ΤΕΙ από την Πολιτεία σε σχέση µε τα Πανεπιστήµια, θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως ανασταλτικοί παράγοντες ης προσπάθειας βελτίωσης των παρεχοµένων γνώσεων από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Τµήµατος Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος; Σύµφωνα µε όσα περιγράφηκαν παραπάνω, δεν διαφαίνεται κάποιος λόγος που να απαιτεί αναθεώρηση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος ιοίκηση του Τµήµατος. την Τα βασικά όργανα διοίκησης του τµήµατος είναι (Πίνακας 3): Συµβούλιο του τµήµατος που απαρτίζεται από τον Προϊστάµενο και τον Αναπληρωτή του, τους εκπροσώπους των τριών τοµέων και τους Αναπληρωτές του, και τη Γραµµατέα. Στα όργανα διοίκησης του Τµήµατος είναι και η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα µέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού (τακτικά και σε προσωποπαγή θέση), τους εκπροσώπους των φοιτητών, και των µελών του ΕΤΠ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της, µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της και προΐσταται όλωντων Υπηρεσιών του Tµήµατος. Σηµαντικό ρόλο στη διοίκηση και την οµαλή λειτουργία του Τµήµατος έχει η Γραµµατεία του. Η Γραµµατεία αποτελείται από δύο διοικητικούς υπαλλήλους και έχει ως αρµοδιότητες την ενηµέρωση των µελών ΕΠ µε γενικές και ειδικές ανακοινώσεις, τη διαχείριση εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων και την υποστήριξη του Προϊσταµένου στην προετοιµασία των Συµβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων του Τµήµατος και στην υλοποίηση των αποφάσεών των. Πίνακας 3. Όργανα ιοίκησης ΓΤΒΙΜ Προϊστάµενος Παπαγεωργίου Ευάγγελος Καθηγητής Αναπληρωτής Προϊστάµενος Φραγκίσκη Ανθούλη Κοροµηλά Λίνα Καραγιώργου Μαριάννα Παπαγεωργίου Ευάγγελος Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη Βενετίκου Μαρία Φαλάρας Βασίλειος Σπυράτος Μ Μπουρτζάκη ΑΜ Κοροµηλά Λίνα Καθηγητής ιοικητικό Προσωπικό Υπεύθυνος Γραµµατείας Τµήµατος Γραµµατέας Τµήµατος Συµβούλιο Τµήµατος Πρόεδρος Συµβουλίου Υπεύθυνος Α' Τοµέα Υπεύθυνος Β' Τοµέα Υπεύθυνος Γ' Τοµέα Εκπ/πος Σπουδαστών Εκπ/πος Σπουδαστών Υπεύθυνος Γραµµατείας Τµήµατος Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

20 19 Γενική Συνέλευση Τµήµατος Όλα τα µέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού Μέλος Ε.Τ.Π. Α Τοµέα Μαθηµάτων (Ανατοµίας, Χειρουργικής, και συναφή) Μέλος Ε.Τ.Π. Β Τοµέα Μαθηµάτων (Φυσιολογίας, Παθολογίας, και συναφή) Εκπρόσωποι φοιτητών Τακτικά µέλη και µέλη σε προσ/γή θέση (14) (2) Ντέσου έσποινα Σοπίδου Βαρβάρα 2 τακτικά και 2 αναπληρωµατικά µέλη Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα; Στο ΓΤΒΙΜ λειτουργούν οι παρακάτω θεσµοθετηµένες επιτροπές: 1) Tριµελής επιτροπή αξιολόγησης του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), η οποία απαρτίζεται από τον εκάστοτε Τοµεάρχη και από δύο τακτικά µέλη, βαθµίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή. Συγκεκριµένα, για το ακαδηµαϊκό έτος (Πρακτικό Συµβουλίου Τµήµατος µε αρ.7/ ), η επιτροπή αξιολόγησης του Τµήµατος απαρτίζεται από: Α Τοµέας Μαθηµάτων (Ανατοµίας, Χειρουργικής και συναφή) Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη Ευτυχίδου Ελένη Πετρίδης Αγάπιος Β Τοµέας Μαθηµάτων (Φυσιολογίας, Παθολογίας και συναφή) Βενετίκου Μαρία ηµουλά Υβόννη Χανιώτης Φραγκίσκος Γ Τοµέας Μαθηµάτων (Νευρολογία, Ψυχική Υγεία και συναφή) Γαλάνη-Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα Παπαγεωργίου Ευάγγελος Φαλάρας Βασίλειος 2) Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων για τα Τήµατα της ΣΕΥΠ, όπου για την κατάταξη των Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ, δεν χρησιµοποιείται ο βαθµός πτυχίου, αλλά γραπτή εξέταση σε µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, που ορίζονται από τα Τµήµατα υποδοχής των υποψηφίων φοιτητών. Συγκεκριµένα, για το ακαδηµαϊκό έτος (Πρακτικό Συµβουλίου Τµήµατος µε αρ. 14/ ), ορίζονται Εισηγητές, Βαθµολογητές και Αναβαθµολογητές για τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ, Αισθητική & Κοσµητολογία, Ραδιολογία Ακτινολογία και Φυσικοθεραπεία απαρτίζεται για τα γνωστικά αντικείµενα της Ανατοµίας, Φυσιολογίας και ερµατολογίας, από τους : Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη και Ευτυχίδου Ελένη (Εισηγητές), Βελίκα Ηλία και Οικονόµου Κλεοµένη (Βαθµολογητές), Πετρίδης Αγάπιος (Αναβαθµολογητής), Χανιώτης Φραγκίσκο και Βενετίκου Μαρία (Εισηγητές), Μαξιµιάδη Μιχαήλ και ηµουλά Υβόννη (Βαθµολογητές), Χατζηχρήστου Ελένη (Αναβαθµολογητής), Χανιώτης Φραγκίσκο (Εισηγητή), Βενετίκου Μαρία (Βαθµολογητής), και Γαλάνη Σταυρούλα (Αναβαθµολογητής), αντίστοιχα. Επίσης, τακτικά µέλη βαθµίδας Καθηγητή, ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ήταν µέλη κατά το ακαδηµαϊκό έτος : 1) της Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών, (Πρακτικό Συµβουλίου ΤΕΙ-Α-αρ. 40/ ), Χατζηχρήστου Ελένη (µέλος της τριµελούς επιτροπής) 2) της Αρχής ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α..Ι.Π.), (ΦΕΚ 1215/ ), Οικονόµου Κλεοµένης 3) της Eπιτροπής µετεγγραφών φοιτητών από ΤΕΙ της περιφέρειας, στο ΤΕΙ Αθήνας. (Πρακτικό Συµβουλίου ΤΕΙ-Α-αρ / για ΤΕΙ Αθήνας, αρ / και / για ΤΕΙ Πειραιά, και 1386 / για ΤΕΙ Χαλκίδας), Πετρίδης Αγάπιος 4) του ιεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.), (αρ.φ.6/121733/β3, ΦΕΚ 1520/ , τεύχος Β και αρ. Φ.6/68463/Β3, ΦΕΚ 238/ , τεύχος υπαλλήλων ειδ. θέσεων κτλ.), Πετρίδης Αγάπιος Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

21 20 5) της Σίτησης των φοιτητών (Πρακτικό Συµβουλίου ΤΕΙ-Α-αρ.8463/ ), Φαλάρας Βασίλειος (προτεινόµενο µέλος) 6) της Επιτροπής παραλαβής αναλωσίµων υλικών, (Πρακτικό Συµβουλίου ΤΕΙ-αρ ), απαρτιζόµενης από τους Φαλάρα Βασίλειο (Πρόεδρος), και Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, ηµουλά Υβόννη και Κανέλλου Αναστασία (µέλη) Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα; O εσωτερικός κανονισµός όλων των Τµηµάτων του ΤΕΙ Αθήνας διέπεται από το γενικό κανονισµό του ΤΕΙ Αθήνας, ο ο ποίος και καθορίζεται από την νοµοθεσία που διέπει τα ΤΕΙ, και συγκεκριµένα το Ν. 1404/83, και τον συµπληρωµατικό Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ. 260/17/10/2005). Με βάση τα παραπάνω, ο εσωτερικός Κανονισµός Σπουδών του ΓΤΒΙΜ, βασίζεται στα γενικά µέτρα των διατάξεων των άρθρων του Κανονισµού Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, καθορίζει δε και περιγράφει τις ισχύουσες βασικές διατάξεις των παρεχοµένων σπουδών από το ΓΤΒΙΜ (ακαδηµαϊκό έτος ) και παρατίθεται στο Παράρτηµα Όσον αφορά τα δύο µεταπτυχιακά του ΓΤΒΙΜ, (Πίνακας 4) αυτά ανήκουν στην κατηγορία των ιεπιστηµονικών, και ως εκ τούτου ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας αυτών καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του ΤΕΙ Αθήνας (Πρακτικό Συµβουλίου ΤΕΙ-Α µε αρ. 14/5-5-06), και τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 310/ ), και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αντίστοιχα. Πίνακας 4. ιεπιστηµονικά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών ΓΤΒΙΜ «Αντιµετώπιση του Πόνου» Φ.Ε.Κ. 442/Β / «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» ΦΕΚ 1518/Β / Τµ. Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων, της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας Τµ. Ιατρικής, Παν/µιο Ιωαννίνων Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Είναι διαρθρωµένο το Τµήµα σε Τοµείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για την αποστολή του; Το ΓΤΒΙΜ είναι διαρθρωµένο σε τρεις τοµείς, οι οποίοι συντελούν στην επίτευξη των στόχων και της ακαδηµαϊκής αποστολής του Τµήµατος. Κάθε Τοµέας Μαθηµάτων του ΓΤΙΒΜ, καλύπτει διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα. Σύµφωνα µε την υπ. αρ. Ε5/ Υ.Π. απόφαση ( ), τα γνωστικά αντικείµενα κάθε Τοµέα του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. είναι τα παρακάτω (Πίνακας 5): Πίνακας 5: Γνωστικά Αντικείµενα Tοµέων Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων Α ΤΟΜΕΑΣ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ) 1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 3. ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 6. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΕΓΙΚΗ 7. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 8. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 10. ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ 11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΝΟΥ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

22 21 Β ΤΟΜΕΑΣ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ) 1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 4. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 6. ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 8. ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 9. ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ 10. ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 11. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ 12. ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 13. ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 14. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 15. ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 16. ΙΑΤΡΟΦΗ- ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ 17. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΙΤΕΣ Γ ΤΟΜΕΑΣ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ) 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 2. ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 5. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 6. ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Α Τοµέας Ανατοµικής, Χειρουργικής και συναφών µε γνωστικά αντικείµενα (σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους ): Ανατοµική, Ανατοµική Ι, Ανατοµική ΙΙ, Γενική Ανατοµική, Ειδική Ανατοµική, Ιστοπαθολογία, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Πρώτες Βοήθειες, Αναισθησιολγία. Yπεύθυνος Τοµέα: Ανθούλη Φραγκίσκη Αναπληρωτής Υπεύθυνος: Ευτυχίδου Ελένη Σύνολο: 7 µέλη Εργαστήρια Α Τοµέα : µε γνωστικά αντικείµενα, α) Ανατοµία (τµήµατα Εργοθεραπείας, ηµόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών/ριών Υγείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας) Γενική Ανατοµία (τµήµα Μαιευτικής), Ανατοµία Ι (τµήµατα Νοσηλευτικής Α και Β, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπείας), Ανατοµία ΙΙ (τµήµατα Νοσηλευτικής Α και Β, Φυσικοθεραπείας), Ιστοπαθολογία (τµήµατα Ιατρικών Εργαστηρίων και Οπτικής και Οπτοµετρίας), γ) Πρώτες Βοήθειες (σε όλα τα τµήµατα της ΣΕΥΠ, εκτός του τµήµατος της Κοινωνικής Εργασίας). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στο νέο πρόγραµµα σπουδών, τα τµήµατα της Νοσηλευτικής Α και Β, ΕΝ έχουν εργαστήριο Πρώτων Βοηθειών (µάθηµα κατ επιλογήν υποχρεωτικό), όπως και τα τµήµατα της Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής και Οπτοµετρίας, και Αισθητικής και Κοσµητολογίας (µάθηµα κορµού). Β Τοµέας Φυσιολογίας, Παθολογίας και συναφών µε γνωστικά αντικείµενα, (σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους ): Φυσιολογία, Φυσιολογία Ι, Φυσιολογία ΙΙ, Φυσιολογία Οφθαλµού, Παθολογική φυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Φαρµακολογία, Ειδική Φαρµακολογία, Φαρµακολογία οφθαλµού, Νοσολογία, Παθολογία, Παθολογία Ι, Παθολογία ΙΙ, Γηριατρική, Γηριατρική-Προστασία 3 ης ηλικίας, Ενδοκρινολογία, Παθολογία Ενδοκρινών αδένων, Ογκολογία, ιαιτολογία, ιατροφή- ιαιτολογία, ιατροφή γυναίκας-παιδιού, ιαιτητική- ιαιτολογία. Yπεύθυνος Τοµέα: Βενετίκου Μαρία Αναπληρωτής Υπεύθυνος: Xανιώτης Φραγκίσκος Σύνολο: 6 µέλη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

23 22 Εργαστήρια B Τοµέα : µε γνωστικά αντικείµενα α) Φυσιολογία, Φυσιολογία Ι, Φυσιολογία ΙΙ, ιατροφή- ιαιτολογία. Γ Τοµέας Νευρολογίας, Ψυχικής Υγείας, Ψυχοπαθολογίας και συναφών µε γνωστικά αντικείµενα, (σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους ): Νευρολογία, Νευρολογία Ψυχιατρική-Προστασία ψυχικής υγείας, Νευροφυσιολογία, Βασικά στοιχεία Φυσιολογίας και Νευροφυσιολογίας, Νευροφυσιολογία οφθαλµού, Ψυχιατρική, Ψυχοπαθολογία παίδων και ανηλίκων, Στοιχεία Ψυχολογίας και επικοινωνίας. YπεύθυνοςΤοµέα: Φαλάρας Βασίλειος Αναπληρωτής Υπεύθυνος: Γαλάνη Σταυρούλα Σύνολο: 3 µέλη Ο Γ Τοµέας δεν έχει Εργαστήρια. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

24 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Σκοπός του ΓΤΒΙΜ είναι η συντονισµένη και εφαρµοσµένη διδασκαλία των ιατρικών µαθηµάτων που διδάσκονται σε όλα τα επί µέρους Τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας ΣΕΥΠ (14/15). Το Γενικό Τµήµα καλύπτει τις ανάγκες όλων των Τµηµάτων όσον αφορά τη διδασκαλία των Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής του, το ΓΤΒΙΜ διαθέτει ΕΠ και όργανα διοίκησης, όπως και όλα τα άλλα Τµήµατα, όµως δεν έχει εγγεγραµµένους φοιτητές γιατί δεν χορηγεί πτυχία. Η ευαισθητοποίηση και η προσαρµοστικότητα στις πραγµατικές διδακτικές ανάγκες των λοιπών Τµηµάτων της ΣΕΥΠ υπήρξε πάντα ο οδηγός για τους εκάστοτε υπευθύνους των Τοµέων του ΓΤΒΙΜ. Σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους όλων των άλλων Τµηµάτων προσαρµόζει τη διδασκαλία των διαφόρων Ιατρικών Μαθηµάτων στις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η επίτευξη της προσαρµογής των ιατρικών µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ στις αναγκαιότητες κάθε Τµήµατος της ΣΕΥΠ, απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση της ύλης των µαθηµάτων τόσον των Θεωρητικών, όσο και των Εργαστηριακών, ώστε να πραγµατοποιηθεί η πλήρης κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος που αυτό πραγµατεύεται από τους φοιτητές των Παραϊτρικών επαγγελµάτων του ΤΕΙ-Α. To ΠΠΣ του Τµήµατος διαθέτει µαθήµατα Γενικής και Ειδικής Υποδοµής (ΜΓΥ και ΜΕΥ), µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η εις βάθος γνώση των βασικών αρχών των Επιστηµών Υγείας. Μαθήµατα γενικής υποδοµής, όπως η Ανατοµία και η Φυσιολογία, παρέχουν τις βάσεις των ΠΠΣ των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, και αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους στους οποίους στηρίζονται αφενός πλήθος ιατρικών µαθηµάτων, αφετέρου δε τα µαθήµατα ειδικής υποδοµής και ειδικότητας. Τα µαθήµατα ειδικής υποδοµής, του ΓΤΒΙΜ, όπως η Ογκολογία, η ειδική Φαρµακολογία, η Γηριατρική, η Εργοφυσιολογία, παρέχουν εξειδικευµένες γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τοµείς ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου στοχεύοντας στην καλύτερη εµπέδωση των µαθηµάτων ειδικότητας. Επιπλέον, το Τµήµα διαθέτει τα βασικά εργαστήρια στα οποία στηρίζεται ο κορµός των Παραϊατρικών Επαγγελµάτων, όπως της Ανατοµίας, Φυσιολογίας, Ιστοπαθολογίας, τα οποία αποτελούν το Α και το Ω της εκπαίδευσης των φοιτητών όλων των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α. Αν και δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία ελέγχου της ανταπόκρισης του ΠΠΣ στους στόχους του Τµήµατος και στις ανάγκες της κοινωνίας, αυτή ελέγχεται άµεσα µε την επάρκεια των γνώσεων των φοιτητών της ΣΕΥΠ, και έµµεσα µε την υψηλή ποιότητα της επαγγελµατικής τους κατάρτισης, απόδοσης και αποκατάστασης. ιαδικασίες αναθεώρησης και αξιολόγησης του ΠΠΣ του Τµήµατος βασικά δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. Η παρούσα αποτελεί την πρώτη αξιολόγηση του ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ, οποία και θα αποτελέσει το δοµικό λίθο για τη βελτίωση τόσο των θετικών όσο και των τυχόν αρνητικών στοιχείων του ΠΠΣ του Τµήµατος. Το ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ δηµοσιοποιείται µέσω του έντυπου Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος (νέα έκδοση, Παράρτηµα 12-20). Επίσης, είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα Τµήµατος (http://www.teiath.gr/seyp/new_general_basic_medical_lessons/) Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάθε Τοµέας µαθηµάτων του ΓΤΙΒΜ, καλύπτει διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα. Σύµφωνα µε την υπ. αρ. Ε5/ Υ.Π. απόφαση ( ), τα γνωστικά αντικείµενα κάθε Τοµέα του Γ.Τ.Β.Ι.Μ., χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες µαθηµάτων: Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ) Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ) Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ), και Μαθήµατα Οικονοµίας, ιοίκησης, Νοµικών& Ανθρωπιστικών Σπουδών ( ΟΝΑ). Τα µαθήµατα της Ανατοµίας, Ανατοµίας Ι και ΙΙ, Γενικής Ανατοµίας, Φυσιολογίας, Φυσιολογίας Ι και ΙΙ, Παθολογίας, Παθολογίας Ι και ΙΙ, αποτελούν µαθήµατα γενικής υποδοµής (ΜΓΥ), δηλαδή βασικών µαθηµάτων που παρέχουν τις απαραίτητες θεµελιώδεις γνώσεις στους φοιτητές της ΣΕΥΠ, και γενικά σε κάθε επαγγελµατία στο χώρο της υγείας. Αντίθετα, τα µαθήµατα ειδικής υποδοµής (ΜΕΥ), όπως είναι η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

25 24 Ογκολογία για το Τµήµα Επισκεπτών/ριών Υγείας, η Χειρουργική για το Τµήµα της Φυσικοθεραπείας, η Ειδική Ανατοµία και η Φυσιολογία του οφθαλµού για το Τµήµα της Οπτικής και Οπτοµετρίας, κ.ά., παρέχουν γνώσεις σε γνωστικά αντικείµενα πάνω στα οποία θα αναπτυχθούν οι εξειδικευµένες γνώσεις των µαθηµάτων ειδικότητας (ΜΕ), ανάλογα µε το Τµήµα της ΣΕΥΠ. Στο ΓΤΒΙΜ, Μαθήµατα Οικονοµίας, ιοίκησης, Νοµικών& Ανθρωπιστικών Σπουδών ( ΟΝΑ), τα οποία προσφέρουν γνώσεις αναγκαίες αναφερόµενες σε συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία, βασικά δεν υφίστανται, παρά µόνο ένα, το µάθηµα στοιχεία Ψυχολογίας, που διδάσκεται στο Τµήµα της Ραδιολογίας-Ακτινολογίας. Το ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ προσφέρει συνολικά 77 µαθήµατα (Θεωρητικά και Εργαστηριακά) σε 7 διδακτικά εξάµηνα (Πίνακες και ). Πρακτικά όµως τα 77 µαθήµατα αντιστοιχούν σε 38 γνωστικά αντικείµενα (31 Θεωρητικά και 7 Εργαστηριακά), τα οποία και κωδικοποιούνται αντίστοιχα (βλ. διάγραµµα 1.2 και 1.3), και τα οποία διαµοιράζονται ως εξής: 10 στον Α Τοµέα (κωδικοί: Α, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, ΑΟ) 15 στον Β Τοµέα (κωδικοί: Β, Β1,Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Β12, Β13, ΒΟ) 6 στον Γ Τοµέα (κωδικοί: Γ, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5) Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το ίδιο γνωστικό αντικείµενο περιγράφεται και εξετάζεται µε διαφορετικό τρόπο για κάθε Τµήµα της ΣΕΥΠ (βλ. περίγραµµα Ανατοµικής για τα διάφορα τµήµατα της ΣΕΥΠ στον οδηγό σπουδών, Παράρτηµα κ.α.), µε σκοπό αφενός την εναρµόνιση του γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος στις απαιτήσεις και την εξειδίκευση του κάθε Τµήµατος της ΣΕΥΠ, αφετέρου δε στην καλύτερη προσέγγιση και εξοικείωση των φοιτητών µε το µάθηµα. Προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η δοµή του ΠΠΣ, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν στοιχεία από τη σχετική νοµοθεσία, η οποία έχει ως εξής: Το πρόγραµµα σπουδών δοµείται µε βάση το φόρτο εργασίας (παρ. 3 άρθρο 46350/Ε5 απόφαση ΥΠΕΠΘ). Ο φόρτος εργασίας περιλαµβάνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων µάθησης, στο πλαίσιο ενός ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, η ανεξάρτητη µελέτη, η προετοιµασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συµµετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας (άρθρο 14 παρ. 4 Ν. 3374/2005). Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός προγράµµατος για κάθε σπουδαστή εκφράζεται µε τις πιστωτικές ή διδακτικές µονάδες (ΕCTS) (άρθρο 14 παρ. 2. Ν.3374/2005 και την µε αριθµό Φ5/89656/Β3/ απόφαση του ΥΠΕΠΘ). Οι πιστωτικές ή διδακτικές µονάδες κατανέµονται ανά µάθηµα. Ο φόρτος εργασίας αποτιµάται σε 30 πιστωτικές µονάδες ανά εξάµηνο για κάθε σπουδαστή πλήρους φοίτησης δηλαδή σπουδαστή που θα παρακολουθεί πλήρως το τυπικό εξάµηνο σπουδών. Κάθε πιστωτική µονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες φόρτου εργασίας (παρ. 3 αριθµ /Ε5 απόφαση ΥΠΕΠΘ). Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται σε κάθε µάθηµα τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας. Το τυπικό πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να περιλαµβάνει από ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κάθε µάθηµα του Τµήµατος έχει από 2 έως 7 διδακτικές µονάδες ( Μ), µε σύνολο τις 354 διδακτικές µονάδες (ECTS), oι οποίες υλοποιούνται σε 375 ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας (Ω ) για τα 7 διδακτικά εξάµηνα. Το ΠΠΣ του Τµήµατος δεν περιλαµβάνει Πρακτική άσκηση φοιτητών γιατί δεν έχει φοιτητές, αλλά µόνο µόνιµο και έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, αποτελούµενο από ιατρούς µε εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείµενα των µαθηµάτων του ΠΠΣ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος δύναται να εισηγείται θέµατα Πτυχιακών εργασιών των φοιτητών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ στα οποία διδάσκει τα γνωστικά αντικείµενα του ΓΤΒΙΜ, αν και δεν ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τµηµάτων αυτών. Από τα µαθήµατα των 7 εξαµήνων, τα 54 είναι γενικής υποδοµής (ΜΓΥ), γεγονός που αιτιολογείται και από την ονοµασία του Τµήµατος (Γενικό Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων), τα 18 είναι ειδικής υποδοµής (ΜΕΥ), τα 4 είναι µαθήµατα ειδικότητας (ΜΕ), ενώ µόλις 1 µάθηµα ανήκει στην κατηγορία µαθηµάτων Οικονοµίας, ιοίκησης, Νοµικών& Ανθρωπιστικών Σπουδών ( ΟΝΑ). Όλα τα ανωτέρω µαθήµατα ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, και ΟΝΑ (77 µαθήµατα), είναι υποχρεωτικά (Υ) για τους φοιτητές. Τα αντίστοιχα ποσοστά κάθε κατηγορίας επί του συνόλου των 77 µαθηµάτων (στην πράξη 38 µαθήµατα) καθώς και τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις διδακτικές µονάδες ( Μ), τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδοµάδα (Ω ) και το φόρτο εργασίας (ΦΕ) φαίνονται στον Πίνακα 6. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

26 25 Πίνακας 6: Ποσοστά κατηγοριών µαθηµάτων ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕ ΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Μαθήµατα 54 ή 70% 18 ή 24% 4 ή 5% 1 ή 1% 77 Μ Ω ΦΕ Ι.2.1. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού/ειδίκευσης/ κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; Τα µαθήµατα κορµού (Κο), δηλαδή τα µαθήµατα Γενικής και Ειδικής Υποδοµής (ΜΓΥ & ΜΕΥ), είναι εποµένως 72 (εβδοµήντα δύο), και αποτελούν το 94% του συνόλου των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ. Αντίθετα, τα µαθήµατα ειδίκευσης (ΜΕ), είναι µόνο 4, και αποτελούν µόλις το 5% του συνόλου των µαθηµάτων ενώ δεν υπάρχουν στο Τµήµα µαθήµατα Κατεύθυνσης και Ελεύθερης Επιλογής (Προαιρετικά µαθήµατα). Αν και το 94% των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ ανήκουν στην κατηγορία των µαθηµάτων Κορµού, ο αριθµός της απόδοσης σε αυτά διδακτικών ή πιστωτικών µονάδων ( Μ ή ΠΜ), δεν εναρµονίζεται µε τη βαρύτητά τους και το φόρτο εργασίας που απαιτούν (ΦΕ). Αυτό τεκµηριώνεται τόσο από τον Πίνακα 6, όσο και από τον πίνακα , όπου αναγράφονται οι Μ που δίνουν τα τµήµατα υποδοχής της ΣΕΥΠ, σε µαθήµατα χαρακτηριζόµενα ως Υποβάθρου (ΜΓΥ). Η ασύµµετρη βαθµολόγηση των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ σε σχέση µε τα µαθήµατα ειδικότητας των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους φοιτητές, οι οποίοι αφιερώνουν όλο και λιγότερο χρόνο για την εκµάθησή τους, αποδίδοντας ως αιτιολογικό τη δυσκολία τους και τη µη χρησιµότητά τους, γεγονός που αποδεικνύεται από τη µη προσέλευση των φοιτητών στις εξετάσεις του εξαµήνου που ανήκουν τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, και τη µεταφορά τους χωρίς προσπάθεια στο Πτυχίο, γεγονός το οποίο οδηγεί µακροπρόθεσµα σε απόφοιτους µε ελλειπή επαγγελµατική εκπαίδευση. 3-Ι.2.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων/µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής/ µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; Παρόλο που όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά (Υ), κάποια από αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των κατ επιλογήν υποχρεωτικών (ΕΥ), εξατοµικευόµενα, ανάλογα µε τις ανάγκες των τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο χαρακτηρισµός ή µη ενός µαθήµατος του ΓΤΒΙΜ, ως κατ επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ), εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση του Τµήµατος υποδοχής, χωρίς καµία συµµετοχή του ΓΤΒΙΜ, µε αποτέλεσµα βασικά µαθήµατα των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (ΜΓΥ και ΜΕΥ), να διδάσκονται σε µικρό αριθµό φοιτητών, γεγονός το οποίο οδηγεί α) βραχυπρόθεσµα σε κατάργηση του συγκεκριµένου µαθήµατος λόγω µη δήλωσης του µαθήµατος από τους φοιτητές (σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών του ΤΕΙ-Α για τη λειτουργία ενός ΕΥ µαθήµατος απαιτείται το 50% του αριθµού των φοιτητών του εξαµήνου στο οποίο ανήκει το µάθηµα), και β) µακροπρόθεσµα στη δηµιουργία Πτυχιούχων µε ελλειπή επαγγελµατική κατάρτιση, και ιδιαίτερα στον πλέον ευαίσθητο Τοµέα της Υγείας. π.χ. Τα µαθήµατα της Ογκολογίας, Παθολογοανατοµίας, είναι µαθήµατα ΕΥ, (στο νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους , το πρώτο είναι υποχρεωτικό (Υ), ενώ το δεύτερο καταργήθηκε), το µάθηµα των Πρώτων Βοηθειών, (στο νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους ), είναι µάθηµα επιλογής για τα τµήµατα της Νοσηλευτικής Α και Β, δεν συµβαίνει όµως αυτό για τα άλλα Τµήµατα της ΣΕΥΠ (µάθηµα Κορµού). 3-I.2.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; Η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου (Υ), µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής (ΕΠ), µαθηµάτων γενικών γνώσεων (ΓΓ) και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων (Α ) στο σύνολο των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ παρουσιάζεται στον Πίνακα 7. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

27 26 Πίνακας 7. Ποσοστιαία σχέση κατηγορίας µαθηµάτων του ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ Μαθήµατα Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό Υποβάθρου (Υ) ΜΓΥ 54 70% Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ) ΜΕΥ 18 24% Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) ΟΝΑ 1 1% Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) ΜΕ 4 5% 3-Ι.2.4. Πως κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Σύµφωνα µε το ΠΠΣ και τον Κανονισµό Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας κάθε εξάµηνο µπορεί να περιλαµβάνει µαθήµατα µε Θεωρία ή και Εργαστήριο. Τα µαθήµατα τα οποία περιλαµβάνουν Θεωρία και Εργαστήριο καλούνται Μικτά, γιατί απαιτείται ξεχωριστός βαθµός για το θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος. Μέρος του Θεωρητικού µαθήµατος αποτελεί και η Άσκηση Πράξη (καταργήθηκε στα νέα προγράµµατα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους ). H αναλογία ωρών θεωρητικής διδασκαλίας στο σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων στα 7 εξάµηνα είναι 47% (175/375 ώρες), η αναλογία ασκήσεων πράξης είναι 14% (54/375 ώρες) και εργαστηρίου 39% (144/375 ώρες). Το ποσοστό εποµένως της θεωρητικής διδασκαλίας είναι γενικά κατά 20% περισσότερο από την εργαστηριακή (61/39). Επισηµαίνεται ότι οι εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτικές και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας επιτρέπονται απουσίες µέχρι το 20% των εβδοµάδων διδασκαλίας κάθε εξαµήνου. Η αναλογία θεωρητικού /εργαστηριακού µαθήµατος έχει υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη την κατάτµηση των εργαστηρίων σε οµάδες, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται από τον εσωτερικό Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος (Παράρτηµα 12-19). 3-Ι.2.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ µαθηµάτων; Παρατηρείισσοτέων ται επικάλυψη της ύλης µεταξύ µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; Η οργάνωση της ύλης µεταξύ των µαθηµάτων, όπως αυτή καθορίζεται από το αναλυτικό και συνοπτικό ΠΠΣ του Τµήµατος (Παραρτήµατα 12-20, και 12-21), πραγµατοποιείται από τους διδάσκοντες, µε τη συνεργασία και την επίβλεψη του Τοµέα στον οποίο ανήκει το µάθηµα. Στο ΠΠΣ του Τµήµατος δεν υπάρχει γενικά επικάλυψη της ύλης µεταξύ των µαθηµάτων, και όπου υπάρχει αυτή είναι σε πολύ µικρό ποσοστό (5%), και κρίνεται αναγκαία για τη διευκόνυνση της µαθησιακής γνώσεων, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των περισσότερων διδασκόντων (βλ. Πίνακα ). π.χ., Ένα τµήµα της Παθολογίας αποτελούν οι όγκοι µε αποτέλεσµα το µάθηµα Ογκολογία, που ασχολείται αποκλειστικά µε τη παθογένεια και την πρόληψη των όγκων, να επικαλύπτεται µερικώς. Το ίδιο όµως γνωστικό αντικείµενο από άλλη πλευρά το διαπραγµατεύεται η Ογκολογία (παράγοντες κινδύνου, πρόληψη), και από άλλη πλευρά η Παθολογία (κλινική εικόνα, θεραπεία). Το ΓΤΒΙΜ προσπαθεί να δώσει στους φοιτητές όλων των Παραϊατρικών Τµηµάτων του ΤΕΙ-Α, µία πολύ καλά οργανωµένη ύλη σε κάθε µάθηµα, χωρίς κενά, µε πολύ µικρές επικαλύψεις, εναρµονιζόµενη και σεβόµενη την εξειδίκευση κάθε Τµήµατος. Ως εκ τούτου, προσαρµόζει και οργανώνει την ίδια ύλη µε διαφορετικό τρόπο για το κάθε Τµήµα της ΣΕΥΠ, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές στην κατανόηση του µαθήµατος, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό ( ιαγράµµατα 3.1, 3.1 α, 3.1 β ). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

28 27 35 ιάγραµµα 3.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το έτος του; (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Το ιάγραµµα 3.1, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών όλων των τµηµάτων της ΣΕΥΠ, στην ερώτηση 10 (ερωτηµατολόγιο φοιτητών) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους σχετικά µε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος. Σύµφωνα µε το ιάγραµµα 3.1, το 78% των φοιτητών είναι ικανοποιηµένο από το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος σε σχέση µε το έτος του. ιάγραµµα 3.1α. ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το έτος του; 35 N=1556/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 5 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

29 28 Επειδή υπάρχει διαφορά απάντησης µεταξύ του θεωρητικού και εργαστηριακού σκέλους µικτού µαθήµατος, κρίνεται σκόπιµη εκτός από τη συνολική απάντηση των φοιτητών και η µεµονωµένη παράθεση της απάντησης των φοιτητών σε κάθε σκέλος µικτού µαθήµατος (Ανατοµία, Ανατοµία Ι, Φυσιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Ιστοπαθολογία, ιατροφή- ιαιτολογία, Ειδικές ίαιτες). Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι αν και τα µικτά µαθήµατα του Τµήµατος είναι µαθήµατα Κορµού (ΜΓΥ&ΜΕΥ), σε κάποια Τµήµατα της ΣΕΥΠ, ανάλογα µε την εξειδίκευσή τους, τα µαθήµατα αυτά εµφανίζονται µόνο ως Θεωρητικά (βλ. πίνακες και ). Από τα γραφήµατα 3.1 α και 3.1 β παρατηρείται ότι το 82% των φοιτητών είναι ικανοποιηµένο από το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το θεωρητικό σκέλος (προαιρετική παρακολούθηση) σε σχέση µε το 75% του εργαστηριακού σκέλους, γεγονός το οποίο δύναται να αποδοθεί στον µεγαλύτερο αριθµό των φοιτητών που παρακολουθεί τα εργαστήρια (υποχρεωτική παρακολούθηση). Αν η παρακολούθηση ήταν υποχρεωτική και στα θεωρητικά µαθήµατα, τότε το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών θα έκλινε προς το εργαστηριακό µάθηµα λόγω του µικρότερου όγκου της ύλης σε σχέση µε το θεωρητικό. Αντίθετα, αν αξιολογηθεί η συνολική απάντηση των φοιτητών µόνο ως προς το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος τους, το 86% των φοιτητών είναι ικανοποιηµένο σε σχέση µε το 75% των φοιτητών για το εργαστηριακό σκέλος µικτού µαθήµατος ( ιάγραµµα 3.1.γ). Είναι εποµένως προφανές ότι η απάντηση των φοιτητών στο επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος διαφοροποιείται ανάλογα αν το µάθηµα είναι Μικτό, (Θεωρία+Εργαστήριο), θεωρητικό ή και µόνο εργαστηριακό (εργαστήριο Πρώτων Βοηθειών Τµήµατος Εργοθεραπείας), µε τα µεγαλύτερα ποσοστά να παρατηρούνται στα εργαστηριακά µαθήµατα λόγω της µικρότερης έκτασης της ύλης σε σχέση µε τα εργαστηριακά. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες παράγοντες που διαµορφώνουν το παραπάνω ποσοστό όπως, το είδος των εργαστηριακών ασκήσεων, το είδος του εργαστηρίου και οι απαιτήσεις του, ο τρόπος της διδασκαλίας του καθηγητή και η µεταδοτικότητά του, κ.ά. 35 Ν=1759/1976 ιάγραµµα 3.1β. Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Η δυσκολία της µετατροπής του ίδιου γνωστικού αντικειµένου µε άλλο τρόπο, εξειδικευµένο για κάθε Τµήµα, διαφαίνεται από τις συνολικές απαντήσεις των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 3 του ερωτηµατολογίου της αξιολόγησης µαθήµατος ( ιαγράµµατα 3.2, 3.2 α, 3.2 β ). Τα γραφήµατα 3.2, 3.2 α και 3.2 β, εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για την οργάνωση της ύλης που διδάχθηκε σε όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων του ακαδηµαϊκού έτους , και µεµονωµένα για τα θεωρητικά και εργαστηριακά, αντίστοιχα. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

30 29 Σύµφωνα µε αυτά, το 75 % είναι ικανοποιηµένο από την οργάνωση της ύλης, τόσο για τα θεωρητικά (75%), όσο και για τα εργαστηριακά (70%). Η ελαφρώς καλύτερη βαθµολογία στα θεωρητικά µαθήµατα δικαιολογείται α) από την µη υποχρεωτική παρακολούθηση και β) το µικρότερο ποσοστό των φοιτητών που απαντά στις αντίστοιχες ερωτήσεις µε αποτέλεσµα να έχουµε µικρότερο ποσοστό απουσίας απάντησης (3 έναντι 10). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1γ Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ 29 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας για το έτος του; 35 Ν=1927/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) BAΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτο 2= Μη ικανοποιητικό 3=Μέτριο 4=Ικανοποιητικό 5=Πολύ καλό 6=Απουσία απάντησης ιάγραµµα 3.2 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη; (N=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 7 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

31 30 ιάγραµµα 3.2α ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη; 35 N=1586/ ΠΟΣΟΣΤO(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ιάγραµµα 3.2β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ 3 40 Ν=1778/ ΠΟΣΟΣΤO(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 10 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

32 31 3-Ι-2.6. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; To ΓΤΒΙΜ, εφόσον δεν έχει φοιτητές, δεν έχει και αυτοδυναµία εφαρµογής προαπαιτούµενων µαθηµάτων καθόσον αυτά προκαθορίζονται και εξαρτώνται από το γνωστικό αντικείµενο και την εξειδίκευση του Τµήµατος υποδοχής της ΣΕΥΠ, παρέχει όµως µαθήµατα γενικής υποδοµής (ΜΓΥ), τα οποία διδάσκονται σε 2 συνεχόµενα εξάµηνα, όπως π.χ., Ανατοµική Ι και ΙΙ, Φυσιολογία Ι και ΙΙ, Φαρµακολογία Ι και ΙΙ, Νοσολογία Ι και ΙΙ, που εµφανίζονται ως απόλυτα αλληλοεξαρτώµενα (µαθήµατα αλυσίδας) και, µαθήµατα που διδάσκονται σε ένα συγκεκριµένο εξάµηνο προκαθοριζόµενο από το Τµήµα υποδοχής της ΣΕΥΠ όπως, Παθολογία, Χειρουργική, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Ορθοπαιδική, και που οργανώνονται σε αλληλουχίες, οι οποίες δηλώνουν την ουσιαστική σχέση εξάρτησης των γνώσεων που παρέχονται σε ένα µάθηµα και αποτελούν προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης του άλλου µαθήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρώτο µάθηµα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούµενο του δεύτερου, ενώ το δεύτερο ως εξαρτώµενο. Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό σπουδών των Παραϊτρικών Τµηµάτων υποδοχής των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, δεν επιτρέπεται η δήλωση εξαρτώµενου µαθήµατος, σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης του προαπαιτούµενού του. Τα µαθήµατα που έχουν δύο ενότητες, δηλαδή γίνονται σε δύο εξάµηνα, απαιτούν ως προαπαιτούµενο για την παρακολούθηση του δεύτερου µέρους, βαθµό τουλάχιστον 5, στο πρώτο, ώστε ο φοιτητής να συνεχίσει και µαζί µε το εργαστηριακό σκέλος του µαθήµατος να κατοχυρώσει το µάθηµα (π.χ. Ανατοµία Ι Θ+Ε, Ανατοµία ΙΙ Θ+Ε). Η παρουσία των προαπαιτούµενων µαθηµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί αυτά λειτουργούν ως µέσο αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου των φοιτητών της ΣΕΥΠ, ενώ παράλληλα αποτελούν το βασικό υπόστρωµα πάνω στο οποίο οικοδοµούνται τα θεµέλια όλων των γνωστικών αντικειµένων των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Το ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ και η οργάνωση των 77 Μαθηµάτων του εµφανίζονται συνολικά στους Πίνακες , , και Η συνολική απάντηση των φοιτητών στην αναγκαιότητα της ύπαρξης των προαπαιτούµενων µαθηµάτων για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων, για το µικτό, θεωρητικό και εργαστηριακό µάθηµα του Τµήµατος, παρουσιάζεται στα διαγράµµατα 3.3., 3.3 α, και 3.3 β. Σύµφωνα µε αυτά το ποσοστό των φοιτητών που τα θεωρεί αναγκαία είναι περίπου το ίδιο κυµαινόµενο από 71%-75%, ενώ δεν είναι απαρατήρητα τα ποσοστά των φοιτητών που δεν απάντησηαν (13-16%). Επίσης, στα γραφήµατα 3.4, 3.4 α και 3.4 β, οι φοιτητές εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για τη χρήση γνώσεων από/σύνδεση µε άλλα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά, το ποσοστό που θεωρεί την ύπαρξη σύνδεσης γνώσεων µε άλλα µαθήµατα κυµαίνεται από 71-79%. Συµπερασµατικά, αν και τα 2/3 των φοιτητών αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης των προαπαιτούµενων µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ και τη σύνδεσή τους µε άλλα µαθήµατα των δύο εξαµήνων, δεν δύναται να προσδιοριστεί το ποσοστό αυτών στο σύνολο των µαθηµάτων των Τµηµάτων υποδοχής καθόσον ο αριθµός τους καθορίζεται από τους εκάστοτε εσωτερικούς κανονισµούς και προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων αυτών Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα? Οι διαδικασίες του εξεταστικού συστήµατος είναι νόµιµες διαδικασίες, τυπικές, διαδικασίες που τηρούνται µε συνέπεια από τα στελέχη του Τµήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενική αξιολόγηση των φοιτητών µε βάση την απόδοσή τους. Είναι γεγονός ότι στην πλειοψηφία των µαθηµάτων, η αξιολόγηση των σπουδαστών στηρίζεται κατά κανόνα στις επιδόσεις της τελικής εξέτασης. Οι φοιτητές σπάνια έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν κάποια εργασία, η οποία θα συνυπολογίζεται στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού. Σε κάποια µαθήµατα, όπως π.χ., τα εργαστηριακά σκέλη των υποχρεωτικών γενικής υποδοµής µαθηµάτων, Ανατοµία, Φυσιολογία, κ.ά., προσφέρεται η δυνατότητα της προόδου, η διαχείριση της οποίας είναι τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του µεγάλου αριθµού των φοιτητών. Ως αποτέλεσµα αυτής της δυσκολίας, στα ερωτηµατολόγια των φοιτητών, δεν έχουν αξιολογηθεί οι ερωτήσεις 15,16, 17, 18, 19, 20 και 21, που αφορούν τις περιπτώσεις που δόθηκαν για διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διδαδικασίας, προφορικές ή γραπτές εργασίες στους φοιτητές. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

33 32 30 ιάγραµµα 3.3. EΡΩΤΗΣΗ 8 Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούµενα του µαθήµατος; (Ν=3617) 25 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ιάγραµµα 3.3α EΡΩΤΗΣΗ 8 Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούµενα του µαθήµατος; 30 N=1432/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

34 33 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. EΡΩΤΗΣΗ 8 30 Ν=1666/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ίάγραµµα 3.4. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Χρήση γνώσεων από/ σύνδεση µε άλλα µαθήµατα (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

35 34 35 N=1524/1641 ιάγραµµα 3.4α ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Χρήση γνώσεων από/ σύνδεση µε άλλα µαθήµατα ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 30 Ν=1732/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 3.Ι.3.1. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης Όλοι οι τρόποι αξιολόγησης που χρησιµοποιεί το ΓΤΒΙΜ αναλύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος (βλ. Παράρτηµα 12-19). Όσον δε αφορά το χρόνο της αξιολόγησης των φοιτητών, αυτός καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό του ΤΕΙ Αθήνας, σύµφωνα µε τον οποίο προβλέπονται 2 επίσηµες εξεταστικές περίοδοι στο τέλος Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

36 35 κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου όσον αφορά τα Θεωρητικά µαθήµατα, ή το Θεωρητικό σκέλος των Μικτών µαθηµάτων, επειδή οι σπουδές σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας είναι δοµηµένες σε εξαµηνιαίους κύκλους. Ειδικότερα, µετά τη λήξη του χειµερινού εξαµήνου (Ιανουάριος), ακολουθούν 2 διαδοχικές εξεταστικές περίοδοι διάρκειας 2 εβδοµάδων η καθεµιά, µε µεσολάβηση µιας εβδοµάδας µεταξύ της α και β επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου (πολλές φορές λόγω µη ολοκλήρωσης των 13 εβδοµάδων διδασκαλίας, όπως προβλέπει ο Ν.2916, µετά από απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ-Α, το εξάµηνο παρατείνεται κατά µία εβδοµάδα, οπότε η ενδιάµεση εβδοµάδα µεταξύ των 2 εξεταστικών περιόδων καταργείται). Ανάλογα, µετά τη λήξη του εαρινού εξαµήνου (Ιούνιος), ακολουθεί η α Εξεταστική περίοδος, 2 εβδοµάδων, και η β επαναληπτική της το 1 ο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου. Όσον αφορά το Εργαστηριακό σκέλος Μικτού µαθήµατος (στο ΓΤΒΙΜ λειτουργεί ένα µόνο εξειδικευµένο εργαστήριο, χωρίς θεωρητικό σκέλος, στο τµήµα Εργοθεραπείας, το οποίο στο νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους , είναι πλέον Μικτό µάθηµα: Πρώτες Βοήθειες), η τελική εξέταση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών του ΤΕΙ-Α, µία εβδοµάδα πριν τη λήξη του τυπικού εξαµήνου, χειµερινού (Ιανουάριος), ή εαρινού (Ιούνιος). Σε γενικές γραµµές, ο τρόπος της τελικής εξέτασης είναι : για τα Εργαστήρια η προφορική εξέταση, και σε µεγάλο αριθµό φοιτητών, όπου η προφορική εξέταση καθίσταται χρονοβόρος και πρακτικά αδύνατη, η γραπτή εξέταση, µε τη µορφή πολλαπλής επιλογής, ή ανάπτυξης κειµένου, µε ή χωρίς επίδειξη π.χ. των προπλασµάτων του εργαστηρίου της Ανατοµίας. Επίσης στις περιπτώσεις µεγάλου αριθµού φοιτητών όπου απαιτείται διαχωρισµός των φοιτητών σε οµάδες, συνήθως µεγαλύτερος του 2, δύναται να υπάρχουν δύο εργαστηριακοί καθηγητές ανά οµάδα για το ίδιο εργαστήριο (ο αριθµός των φοιτητών στα εργαστήρια του ΓΤΒΙΜ σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Τµήµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 15, και µεγαλύτερος του 20, εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η έγκριση από το Συµβούλιο του ΤΕΙ-Α µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος). Aξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι λόγω του µεγάλου αριθµού των φοιτητών που αθροίζεται στα εργαστήρια κυρίως λόγω των µετεγγραφών, δεν είναι δυνατή πολλές φορές η ενδιάµεση αξιολόγηση µε τη µορφή είτε της προφορικής εξέτασης, είτε µε τη µορφή σύντοµου είτε γραπτού test. Γενικά, ο τρόπος της εξέτασης στα εργαστήρια δεν είναι συγκεκριµένος, και εξαρτάται από το διδάσκοντα το µάθηµα καθηγητή. Η εξέταση του θεωρητικού σκέλους µικτού µαθήµατος, ή θεωρητικού µαθήµατος γενικά, γίνεται είτε µε τη µορφή ανάπτυξης κειµένου, είτε µε τη µορφή σύντοµων απαντήσεων, είτε µε τη µοιτητών ορφή πολλαπλής επιλογής, είτε µε σύνθετο τρόπο (ανάπτυξη κειεµένου και πολλαπλή επιλογή). 3.Ι.3.2. Πως διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φoιτητών; Η διαφάνεια και η αξιοκρατία της διαδικασίας αξιολόγησης στα θεωρητικά µαθήµατα και στα θεωρητικά σκέλη των µικτών µαθηµάτων, διασφαλίζεται µε: α) την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, β) την πρόσβαση των φοιτητών στο γραπτό τους (εάν το ζητήσουν) και γ) τη συζήτηση µε το διδάσκοντα µε τις πιθανές αντιρρήσεις στη βαθµολόγησή τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο Ν.3549/07 (άρθρο 14), προβλέπει την εξέταση από τριµελή επιτροπή συναφούς ειδικότητας µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος. Η διαφάνεια της προφορικής εξέτασης στα εργαστηριακά σκέλη των Μικτών µαθηµάτων του Τµήµατος, που συνήθως αποτελεί και το µοναδικό τρόπο εξέτασης αυτών, εφόσον ο αριθµός των φοιτητών/οµάδα δεν ξεπερνά τους είκοσι, επιτυγχάνεται είτε, α) µε την παρουσία του Ειδικού Τεχνολογικού Προσωπικού (ΕΤΠ), β) µε την παρουσία του Τοµεάρχη στο οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείµενο του Εργαστηρίου (εάν του ζητηθεί), γ) µε την παρουσία στην εξέταση δεύτερου καθηγητή διδάσκοντα το ίδιο γνωστικό αντικείµενο (µόνο στην περίπτωση κατάτµησης σε περισσότερες από 2 οµάδες, όπου συνήθως υπάρχουν δύο εργαστηριακοί καθηγητές) και, δ) µε το χωρισµό των φοιτητών σε µικρές πενταµελείς οµάδες, ώστε να εξασφαλίζεται αξιοκρατική διαχείρηση για κάθε φοιτητή. Tα γραφήµατα 3.5,3.5 α, και 3.5 β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, στην ερώτηση 14 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για τη διαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά, παρατηρείται ένα µεγάλο ποσοστό αποχής από τη συγκεκριµένη ερώτηση κυµαινόµενο 22%-25%, είτε το µάθηµα είναι µικτό, ή Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

37 36 θεωρητικό, είτε εργαστηριακό (ένα µέρος του ποσοστού αυτού οφείλεται στους πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε επαφή µε εξετάσεις κατά το χρόνο χορήγησης του ερωτηµατολογίου). Από το υπόλοιπο 75%-78%, το 66%-69%, δηλώνει ικανοποιηµένο από τη διαφάνεια των κριτηρίων αξιολόγησης. Βελτίωση του ανωτέρω ποσοστού, και ιδιαίτερα του ποσοστού που δεν απάντησε, θα µπορούσε να γίνει µε τους παρακάτω τρόπους: 1. Xορήγηση από τους διδάσκοντες πιλοτικών ερωταπαντήσεων συνεπικουρούντων στην εκπαιδευτική διαδικασία 2. Εξοικείωση των φοιτητών µε τους παραπάνω τρόπους εξέτασης 3. Εισήγηση και καθιέρωση ενιαίου τρόπου βαθµολόγησης και αξιολόγησης 3.I.3.3. Yπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Μετά τη λήξη της εξεταστικής διαδικασίας συγκεντρώνονται τα θέµατα της 1 ης και 2 ης εξεταστικής από όλους τους εκπαιδευτικούς του ΓΤΒΙΜ (ΕΠ+ΕΕΠ), ανά γνωστικό αντικείµενο και ανά Τοµέα. Αρχεία παλαιών θεµάτων υπάρχουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος και αποτελούν Τράπεζα θεµάτων, που προβλέπει ο κανονισµός σπουδών του ΤΕΙ-Α. Παρόλο που το Τµήµα δεν έχει φοιτητές, εκτός από τα θέµατα, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος, µετά από απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος καταθέτει και τα αποτελέσµατα των εξεταστικών στη Γραµµατεία του Τµήµατος, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την αξιοπιστία της εκάστοτε βαθµολογίας στα Τµήµατα της ΣΕΥΠ που έχουν στο πρόγραµµα σπουδών τους τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ. ιάγραµµα 3.5 ΕΡΩΤΗΣΗ 14 ιαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτη 2=Μη ικανοποιητική 3=Μέτρια 4=Ικανοποιητική 5=Πολύ καλή 6=Απουσία απάντησης 3.Ι.3.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/διπλωµατικής εργασίας; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ΓΤΒΙΜ δεν έχει φοιτητές, και ως εκ τούτου δεν έχει οδηγό Πτυχιακών εργασιών όπως τα υπόλοιπα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ, ο οποίος και διασφαλίζει την πληρέστερη ενηµέρωση των φοιτητών και την πλήρη διαφάνεια ανάθεσης και εξέτασης της Πτυχιακής εργασίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της. Η σχέση του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΓΤΒΙΜ µε την πτυχιακή εργασία περιορίζεται : Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

38 37 α) στην εκπόνηση των Πτυχιακών εργασιών, όπου τα µέλη του (τακτικό και έκτακτο προσωπικό), είναι εισηγητές θεµάτων στα Τµήµατα της ΣΕΥΠ που διδάσκονται τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, και β) στην Τριµελή Επιτροπή Εξέτασης, όπου το ΕΠ του Τµήµατος αποτελεί τον επιβλέποντα καθηγητή. ιάγραµµα 3.5α ΕΡΩΤΗΣΗ 14 ιαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης 25 N=1234/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτη 2=Μη ικανοποιητική 3=Μέτρια 4=Ικανοποιητική 5=Πολύ καλή 6=Απουσία απάντησης Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Το ΓΤΒΙΜ, δεν έχει φοιτητές και εποµένως δεν µετέχει σε προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών (ERASMUS, LEONARDO, κ. ά.). Ο τέως προϊστάµενος Αγάπιος Πετρίδης, ήταν ο εµπνευστής και διοργανωτής της Συνεργασίας του ΤΕΙ Αθήνας µε το αντίστοιχο ίδρυµα του Καϊρου (ακαδηµαϊκό έτος ). 3.Ι.4 1. Προβολή και δηµοσιοποίηση του ΠΠΣ. To ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ προβάλλεται και δηµοσιοποιείται µέσω του ιστοτόπου του, µόνιµη βάση, και µε τον έντυπο Οδηγό Σπουδών που προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Η γλώσσα του ιστότοπου του ΓΤΒΙΜ είναι Ελληνική, ενώ µία από τις πρωταρχικές επιδιώξεις και σχέδια βελτίωσης του Τµήµατος είναι και η µετάφραση της έντυπης µορφής του Οδηγού Σπουδών στην Αγγλική. 3.Ι.4.2. Εφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); Το ΓΤΒΙΜ, εφόσον δεν έχει φοιτητές, δεν εφαρµόζει πρακτικά το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων, µε την έννοια της αυτοδυναµίας, διότι τις διδακτικές µονάδες τις χορηγούν τα Τµήµατα υποδοχής των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, τα οποία και αποτελούν το υπόβαθρο των βασικών γνώσεων και της εξειδίκευσης των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Εποµένως, το ΓΤΒΙΜ, εµπλέκεται όχι άµεσα, αλλά έµµεσα στο σύστηµα των Μ. Επειδή ακριβώς η σχέση του Τµήµατος είναι έµµεση, αυτό έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη της ιδιαίτερης αντικειµενικότητας στη χορήγηση των ECTS. Π.χ. Τα µαθήµατα της Ανατοµίας και Φυσιολογίας, τα οποία ως γνωστό αποτελούν τα βασικά µαθήµατα κορµού, για όλα τα άλλα µαθήµατα των Παραϊατρικών Τµηµάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α, αδικούνται στην αριθµητική εκτίµηση των Μ από τα Τµήµατα υποδοχής (βλ. Πίνακα ). Η εσφαλµένη εποµένως εκτίµηση της βαθµολογίας µε Μ των µαθηµάτων αυτών ( Μ από 2-7, µε µέση τιµή 3, µαζί µε το εργαστηριακό τους σκέλος, όπου υπάρχει), Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

39 38 έχει ως αποτέλεσµα τον εσφαλµένο φόρτο εργασίας, γεγονός που οδηγεί τους φοιτητές σε εσφαλµένη εκτίµηση του χρόνου παρακολούθησης και µελέτης των µαθηµάτων αυτών. Η εσφαλµένη εκτίµηση των απαιτήσεων σχεδόν όλων των µαθηµάτων ΜΓΥ του ΓΤΒΙΜ, έχει ως βραχυπρόθεσµο αποτέλεσµα την αποτυχία µεγάλου αριθµού φοιτητών στις τελικές εξετάσεις, και ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος ΕΡΩΤΗΣΗ Ν=1546/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτη 2=Μη ικανοποιητική 3=Μέτρια 4=Ικανοποιητική 5=Πολύ καλή 6=Απουσία απάντησης µακροπρόθεσµα την παράδοση στην αγορά εργασίας, η οποία αναφέρεται στο χώρο της Υγείας, επαγγελµατιών µε επισφαλείς γνώσεις και χαµηλού επιπέδου κατάρτιση. Εποµένως, η ΟΜΕΑ του Τµήµατος προτείνει και εισηγείται την άµεση συµµετοχή της στη χορήγηση των Μ (ECTS) των µαθηµάτων του από τα άλλα Τµήµατα της ΣΕΥΠ, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η αντικειµενικότητα της εκτίµησης των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ από τους φοιτητές τους, η οποία θα οδηγήσει: α) στην ορθή διαχείρηση του χρόνου παρακολούθησης και µελέτης (ΦΕ), β) στην εµπέδωση των παρεχοµένων γνώσεων και, γ) στην καλύτερη µακροπρόθεσµα, επαγγελµατική τους κατάρτιση σε οποιαδήποτε ειδίκευση ακολουθήσουν. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα ιαγράµµατα 3.6, 3.6 α, και 3.6 β, τα οποία παρουσιάζουν την απάντηση (βάση του ερωτηµατολογίου) των φοιτητών των 14 τµηµάτων της ΣΕΥΠ συνολικά για όλα τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, και µεµονωµένα για τα Θεωρητικά µαθήµατα και το Εργαστηριακό σκέλος των Μικτών µαθηµάτων (διαγράµµατα 3.6 α και 3.6 β αντίστοιχα). Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, ικανό είναι το ποσοστό των φοιτητών που δεν δίνουν απάντηση (19-20%), γεγονός που δηλώνει την άγνοιά τους προς το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS), ή την αδιαφορία τους γενικότερα. Το υπόλοιπο όµως 80% των φοιτητών, δεν αναγνωρίζει τη σηµασία του αριθµού των Μ σε σχέση µε το φόρτο εργασίας, όπως αυτό αποδεικνύεται από το 31%-36% που θεωρεί ότι το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων είναι µέτριο, από το 21-23% που το θεωρεί απλώς ικανοποιητικό, και µόλις από τ0 9-11% που το θεωρεί πολύ καλό. Τα ιαγράµµατα 3.7, 3.7 α, και 3.7 β, τα οποία παρουσιάζουν την απάντηση (βάση του ερωτηµατολογίου) των φοιτητών των 14 τµηµάτων της ΣΕΥΠ συνολικά για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά το µεγαλύτερο ποσοστό κυµαινόµενο από 62%-67%, ανάλογα µε το είδος του µαθήµατος (µικτό, θεωρητικό, εργαστηριακό), αφιερώνει 2-4 ώρες εβδοµαδιαίως για τη µελέτη κάθε µαθήµατος του ΓΤΒΙΜ που έχει στο ωρολόγιο πρόγραµµά του. Αντίθετα, µικρό είναι το ποσοστό των φοιτητών κυµαινόµενο από 5%-19%, ανάλογα µε το είδος του µαθήµατος, που αφιερώνει πάνω από 4-8 ώρες εβδοµαδιαίως για κάθε µάθηµα του ΓΤΒΙΜ. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι οι φοιτητές Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

40 39 ιάγραµµα 3.6 ΕΡΩΤΗΣΗ 13 Πώς κρίνετε τον αριθµό των ιδακτικών Μονάδων σε σχέση µε το φόρτο εργασίας; (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτο 2=Μη ικανοποιητικό 3=Μέτριο 4=Ικανοποιητικό 5=Πολύ καλό 6= Απουσία απάντησης ιάγραµµα 3.6α ΕΡΩΤΗΣΗ 13 Πώς κρίνετε τον αριθµό των ιδακτικών Μονάδων σε σχέση µε το φόρτο εργασίας; 35 N=1351/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτο 2=Μη ικανοποιητικό 3=Μέτριο 4=Ικανοποιητικό 5=Πολύ καλό 6= Απουσία απάντησης των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, δεν δαπανούν τον απαιτούµενο χρόνο για τη µελέτη και την παρακολούθηση των µαθηµάτων υποβάθρου (ΜΓΥ) και κορµού (ΜΓΥ & ΜΕΥ), βασιζόµενοι στο φόρτο εργασίας (ΦΕ), Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

41 40 που δίνουν τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Η εσφαλµένη εκτίµηση των φοιτητών ως προς το διαθέσιµο χρόνο µελέτης για τα ΜΓΥ και ΜΕΥ µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, οφείλεται: α) στο µικρό αριθµό των διδακτικών µονάδων ( Μ), β) στη µικρή διάρκεια διδασκαλίας των µαθηµάτων αυτών (Ω ), και µάλιστα εφάπαξ, σε ένα εξάµηνο, και γ) στο µικρό φόρτο µελέτης και παρακολούθησης, όπως προκύπτει από τον αριθµό των ωρών διδασκαλίας (ΦΕ). Το αποτέλεσµα της εσφαλµένης εκτίµησης των φοιτητών της ΣΕΥΠ, ως προς τη βαρύτητα, αναγκαιότητα και σηµασία των βασικών ιατρικών µαθηµάτων για το µέλλον των σπουδών τους, έχει αναλυθεί παραπάνω, και καταλήγει µακροπρόθεσµα σε ελλιπώς εκπαιδευµένους επαγγελµατίες υγείας. Με σκοπό την επίλυση του ανωτέρω προβλήµατος το ΓΤΒΙΜ προτείνει και εισηγείται: την αναπροσαρµογή και αναθεώρηση του συστήµατος µεταφοράς διδακτικών µονάδων και φόρτου εργασίας στα µαθήµατα του Τµήµατος την απόδοση µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας θεωρητικής και εργαστηριακής υποστήριξης σε µαθήµατα µεγάλης βαρύτητας, όπως π.χ. Ανατοµία, Φυσιολογία, Παθολογία, κ.ά το διαχωρισµό της ύλης βασικών ιατρικών µαθηµάτων Υποβάθρου, υποχρεωτικά σε δύο εξάµηνα και για όλα τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ Ν=1600/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτο 2=Μη ικανοποιητικό 3=Μέτριο 4=Ικανοποιητικό 5=Πολύ καλό 6= Απουσία απάντησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

42 41 ιάγραµµα 3.7 ΕΡΩΤΗΣΗ 37 Ο/Η φοιτητής/ρια αφιερώνει εβδοµαδιαία για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=<2 'Ωρες 2=2-4 Ώρες 3=4-6 Ώρες 4=6-8 Ώρες 5=>8 Ώρες 6=Απουσία απάντησης ιάγραµµα 3.7α ΕΡΩΤΗΣΗ 37 Ο/Η φοιτητής/ρια αφιερώνει εβδοµαδιαία για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος 35 N=1490/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=<2 'Ωρες 2=2-4 Ώρες 3=4-6 Ώρες 4=6-8 Ώρες 5=>8 Ώρες 6=Απουσία απάντησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

43 42 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7β ΕΡΩΤΗΣΗ 37 Αξιολόγηση συχνότητας εβδοµαδιαίας παρακολούθησης Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. 35 Ν=1823/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=<2 'Ωρες 2=2-4 Ώρες 3=4-6 Ώρες 4=6-8 Ώρες 5=>8 Ώρες 6=Απουσία απάντησης ιάγραµµα 3.8 ECTS & ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ* ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ECTS= Μ ΦΕ 0 Α ΑΟ Α1 Α3 Α5 Α6 Α8 Β ΒΟ Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β10 Β11 Γ Γ2 Γ3 Γ4 Α2 Α4 Α7 Β1 Β9 Β12 Β13 Γ1 Γ5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το ιάγραµµα 3.8 παρουσιάζει την αντιστοιχία του συστήµατος µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS) και των ωρών µελέτης παρακολούθησης (ΦΕ) σε κάθε µάθηµα του ΓΤΒΙΜ. Σηµειώνεται ότι τόσον ο καθορισµός των Μ, όσον και του ΦΕ, έχει γίνει αποκλειστικά από τα 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, χωρίς τη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

44 43 συµµετοχή του ΓΤΒΙΜ. Στο συγκεντρωτικό αυτό διάγραµµα, µαθήµατα µικτά και θεωρητικά µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο π.χ. Ανατοµία, κωδικοποιούνται µε το ίδιο γράµµα, µε αποτέλεσµα τα 38 µαθήµατα να εµφανίζονται 31, όσα δε Τµήµατα της ΣΕΥΠ έχουν το ίδιο µάθηµα, οι Μ και ο ΦΕ, αθροίζονται. *Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µεγάλος φόρτος εργασίας και ο αριθµός των διδακτικών µονάδων που υπερβαίνει το όριο των 30, και που παρουσιάζεται σε µαθήµατα µε κωδικούς Α=Ανατοµία, Α5=Πρώτες Βοήθειες, και Β=Φυσιολογία, οφείλεται στον συνυπολογισµό του ΦΕ και των Μ, από όλα τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ, που έχουν τα συγκεκριµένα µαθήµατα στο πρόγραµµα σπουδών τους. Από τη µελέτη του γραφήµατος συµπεραίνεται ότι υπάρχει µία φαινοµενική παράλληλη σχέση (µε εξαίρεση τα 3 αναφερόµενα µαθήµατα), µεταξύ διδακτικών µονάδων ( Μ), και ωρών µελέτης και παρακολούθησης (ΦΕ), που δεν ανταποκρίνεται όµως σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στην πραγµατική βαρύτητα και αξιοπιστία του συστήµατος µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS) Πρακτική άσκηση των φοιτητών. Η ερώτηση αυτή δεν αξιολογείται γιατί σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν.1404/83), το ΓΤΒΙΜ δεν έχει φοιτητές και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και δεν ισχύει ο θεσµός της Πρακτικής άσκησης των φοιτητών. 1.2 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 Το ΓΤΒΙΜ έχει δύο προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε σύµπραξη µε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων αφενός, και µε την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αφετέρου Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε σύµπραξη µε το Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος αναλαµβάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. στην «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ). Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα έχει σκοπό να δηµιουργήσει εξειδικευµένους επιστήµονες που να ασχολούνται µε το γνωστικό του αντικείµενο. Ειδικότερα δε, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήµονες στο ευρύ και αναπτυσσόµενο πεδίο της ΚΑΑ. Η ιδιαιτερότητα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης είναι, ότι σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες επείγουσες ιατρικές καταστάσεις, ο χρόνος έναρξης παροχής βοήθειας είναι ελάχιστος. Κατά συνέπεια έχει τεράστια σηµασία να µπορεί να προσφέρει βοήθεια ο κάθε παρευρισκόµενος, ώστε να µην σπαταλείται πολύτιµος χρόνος περιµένοντας τους ειδικούς. Η παγκόσµια εµπειρία έχει δείξει ότι η εκπαίδευση είναι απλή, γίνεται εύκολα κατανοητή από τον απλό πολίτη, και µπορεί να εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία και από µηειδικούς. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανοί: α) να στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής και να παράσχουν υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα ενδοκαι εξωνοσοκοµειακά Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

45 44 β) να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας γ) να στελεχώσουν µε επάρκεια το τµήµα Επειγόντων Περιστατικών δ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειµένου ε) να προετοιµαστούν για µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στ) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείµενο ζ) να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των θυµάτων καρδιακής ανακοπής Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάµηνα. Για τους κατόχους σχετικών µεταπτυχιακών τίτλων υπάρχει δυνατότητα σύντµησης του χρόνου σπουδών. Η µέγιστη χρονική διάρκεια κατά την οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του ο κάθε µεταπτυχιακός σπουδαστής καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Για τη λήψη του Μ Ε, τα µαθήµατα του ΠΜΣ είναι εξαµηνιαία. Τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά. Για κάθε µάθηµα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις σε προπλάσµατα και προσοµοιωτές και άλλο εξειδικευµένο εκπαιδευτικό υλικό. Η άσκηση στη βασική έρευνα στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση γίνεται σε ζώα εργαστηρίου. Κατά το πρώτο εξάµηνο της φοίτησης γίνεται ανασκόπηση βασικών εννοιών της Καρδιολογίας, Αναισθησιολογίας, Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρικής Μαζικών Καταστροφών και Φαρµακολογίας. Στο εξάµηνο αυτό ζητείται η συγγραφή επιστηµονικής εργασίας µε µορφή επιστηµονικού άρθρου. Το εξάµηνο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές σε έννοιες των βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων. Στο εύτερο εξάµηνο εντάσσεται η Βιοστατιστική, η Πληροφορική της Υγείας, η µεθοδολογία της έρευνας και το βασικό µάθηµα της καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. Κατά το εξάµηνο αυτό οι φοιτητές εξοικειώνονται µε τις διάφορες µορφές έρευνας και µε τη στατιστική ως µέθοδο ανάλυσης βιοϊατρικών δεδοµένων. Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αναπτύσσεται λογικά και στόχο έχει να οδηγήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πως οι ιεθνείς Οργανισµοί οδηγούνται στη συγγραφή κατευθυντηρίων οδηγιών. Στο τρίτο εξάµηνο σπουδών οι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε την Βασική Έρευνα, αφού σε µικρές οµάδες διδάσκονται τις βασικές αρχές έρευνας σε µεγάλα ζώα εργαστηρίου (χοίρους). Κατά την παρουσία τους πραγµατοποιούνται 3 πειραµατισµοί: Ηλεκτρική πρόκληση κοιλιακής µαρµαρυγής, καρδιακή ανακοπή ασφυκτικής αιτιολογίας και µοντέλο πολυτραυµατία µε αιµορραγική καταπληξία. Κατά τη διάρκεια των πειραµατισµών, οι φοιτητές διδάσκονται τις αρχές του Monitoring σε πειραµατικά εργαστήρια, ενώ στο τέλος του πειράµατος διδάσκονται τον τρόπο συλλογής ιστών για περαιτέρω αναλύσεις. Στο ίδιο εξάµηνο πραγµατοποιούνται και τα Σεµινάρια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. Στα σεµινάρια αυτά οι φοιτητές ασκούνται σε µικρές οµάδες των 6 σε σενάρια καρδιακής ανακοπής ή διδάσκονται δεξιότητες απαραίτητες σε ένα λειτουργό Υγείας. Τα σεµινάρια αυτά είναι σεµινάρια Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (πιστοποίηση από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης), Εξειδικευµένης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (πιστοποίηση από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας και του American College of Emergency Physicians), Εξειδικευµένης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης σε Παιδιά (πιστοποίηση από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης) και ως επιλογή προτείνεται η Εξειδικευµένη υποστήριξη της ζωής στα νεογνά (πιστοποίηση από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης). Στο τελευταίο εξάµηνο σπουδών πραγµατοποιείται η συγγραφή ερευνητικής εργασίας που θα πρέπει για να υποστηριχθεί επιτυχώς να έχει δηµοσιευτεί σε έγκριτο περιοδικό (Ελληνικό ή Ξενόγλωσσο µετά από κρίση). Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα είναι από τα πλέον λειτουργικά προγράµµατα σπουδών, καθώς η εξοικείωση των φοιτητών γίνεται σταδιακά από τις από αµφιθεάτρου οµιλίες στο εργαστήριο και στις µικρές οµάδες των σεµιναρίων. Επίσης είναι το µοναδικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών που τα σεµινάρια του πιστοποιούνται τόσο από έναν ανεξάρτητο Εθνικό φορέα και ένα ιεθνή. Τα προσφερόµενα µαθήµατα ανά εξάµηνο σπουδών είναι τα ακόλουθα και εκτίθενται αναλυτικά στους Πίνακες , και : 1. Αναισθησιολογία Ι 3 Α (ο αριθµός αντιπροσωπεύει τις ώρες διδασκαλίας και το γράµµα το εξάµηνο) 2. Καρδιολογία Ι 3 Α 3. Κλινική Φαρµακολογία 3 Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

46 45 4. Επείγουσα Ιατρική Ι 4 Α 5. Βιοστατιστική 5 Α 6. Μεθοδολογία Ιατρικής Έρευνας 4 Α 7. Πληροφορική Υγείας Η/Υ 4 Β 8. Αναισθησιολογία ΙΙ 3 Β 9. Καρδιολογία ΙΙ 3 Β 10. Επείγουσα Ιατρική ΙΙ 4 Β 11. Εντατική Θεραπεία Ι 5 Β 12. Ιατρική Μαζικών Καταστροφών 3 Β 13. Έρευνα στην ΚΑΑ 5 Γ 14. Εντατική Θεραπεία ΙΙ 6 Γ 15. Ηθικοδεοντολογικά Νοµικά ιλήµµατα 3 Γ 16. Φαρµακολογία ΚΑΑ 3 Γ 17. Επικοινωνία ιαπροσωπικές Σχέσεις, Οργάνωση Οµάδας ΚΑΑ 3 Γ 18. ΚΑΑ 6 Γ 19. Κλινικά Φροντιστήρια (Εκπαίδευση µε Σενάρια καρδιακής ανακοπής σε προσοµοιωτές, σενάρια ύσκολου Αεραγωγού σε προπλάσµατα, κυκλικά σε οµάδες) 10 Γ& Βασική Έρευνα στην ΚΑΑ (Εργαστηριακή Άσκηση σε Χοίρειο Μοντέλο Κοιλιακής Μαρµαρυγής, κυκλικά σε οµάδες) 20 Γ& 20. ιπλωµατική Εργασία 30 Γ& Το Πρόγραµµα οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στην περιοχή της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; Στο πρώτο και δεύτερο εξάµηνο σπουδών οι εξετάσεις είναι πολλαπλής επιλογής που καθορίζονται από οµάδα ειδικών, η οποία προτείνει θέµατα και τα οποία µετά από κλήρωση δίνονται στους φοιτητές για επίλυση. - Στο τρίτο εξάµηνο οι φοιτητές εξετάζονται στη συγγραφή επιστηµονικού κειµένου, ενώ κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων ακολουθείται η προτεινόµενη εξέταση από κάθε οργανισµό, εξετάσεις σε σενάριο καρδιακής ανακοπής, συνολική αξιολόγηση κάθ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου, γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής. Το εξεταστικό σύστηµα που ακολουθείται είναι από τα πλέον σύγχρονα συστήµατα εξετάσεων που εφαρµόζονται σε οποιοδήποτε τριτοβάθµιο Ίδρυµα Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών; Στο µεταπτυχιακό αυτό γίνονται δεκτοί µετά από συνέντευξη απόφοιτοι τόσο της Ιατρικής Σχολής όσο και της Νοσηλευτικής Σχολής του ΤΕΙ και λοιπών συναφών ειδικοτήτων. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται µετά από συνέντευξη από τριµελή επιτροπή στην οποία συµµετέχει και εκπρόσωπος του τµήµατος Ιατρικών Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται µε προκαθορισµένα κριτήρια που βαθµολογούνται σε κλίµακα. Η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής. Για να διασφαλιστεί η οµοιοµορφία επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι εξετάζονται σε βασικές γνώσεις ανάγνωσης του Ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Για την απόκτηση του Μ..Ε. στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων, πτυχιούχοι τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρµακευτικής, Κτηνιατρικής και άλλων τµηµάτων των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχων τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειµένων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ114Α). Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα ανά ακαδηµαϊκό έτος. Ο ακριβής αριθµός για κάθε έτος καθορίζεται σύµφωνα µε την υποδοµή των τµηµάτων, τον αριθµό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευµένους αποφοίτους. Στο ΠΜΣ απασχολούνται µέλη ΕΠ του Πανεπιστηµίου και ΕΠ του Τ.Ε.Ι., καθώς και εξειδικευµένοι επιστήµονες της ηµεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα υπό του νόµου προβλεπόµενα προσόντα Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

47 46 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα σπουδών είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο, ενώ παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα εύρεσης χρηµατοδότησης είτε από τον εργοδότη τους είτε από άλλον. Η φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού συνάδει µε την υπάρχουσα νοοτροπία µεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Τα συµµετέχοντα Τµήµατα διαθέτουν την κτιριακή υποδοµή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισµό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευµένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν µε προµήθεια πρόσθετου εξοπλισµού, διαµόρφωση κατάλληλων χώρων και εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδηµαϊκό έτος Μετά τη λήξη της περιόδου επανεξετάζεται η αναγκαιότητα συνέχειας ή τροποποίησης του προγράµµατος. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στα το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναµικό β) απάνες µετακινήσεων γ) απάνες για αναλώσιµα δ) Γενικές δαπάνες Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τα δίδακτρα που καταβάλουν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές. Η οικονοµική διαχείριση έχει ανατεθεί στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Η διεθνής διάσταση του µεταπτυχιακού µπορεί να µετρηθεί µε τις δηµοσιεύσεις που προέκυψαν από τους φοιτητές του σε έγκριτα περιοδικά ξενόγλωσσα και ελληνικά. Το µεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα είναι το µοναδικό πρόγραµµα στο οποίο οι φοιτητές του δηµοσιεύουν µία τουλάχιστον εργασία τους σε περιοδικό µετά από κρίση. Η λίστα των δηµοσιεύσεων από τους φοιτητές του µεταπτυχιακού παρατίθεται στο Παράρτηµα Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αντιµετώπιση του πόνου" Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Από το ακαδηµαϊκό έτος το τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας του Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας) συνδιοργανώνει µε το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο "Αντιµετώπιση του πόνου" Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης σε µεταπτυχιακούς φοιτητές προκειµένου να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. Σκοπός Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ είναι οι εξής: Η ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των γνώσεων των φυσιοπαθολογικών µηχανισµών του οξέος και του χρόνιου πόνου. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και θεραπευτική αντιµετώπιση της ψυχολογικής συνιστώσας του πόνου. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ασθενή που πάσχει από πόνο. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ των βασικών συνδρόµων για τον οξύ και το χρόνιο πόνο. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των αρχών της Φαρµακευτικής Θεραπείας και των Εναλλακτικών "Μορφών Θεραπείας. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ της αντιµετώπισης του πόνου. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

48 47 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ και ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Επαγγελµατιών Υγείας, που θα στελεχώσουν λειτουργικά και συµβουλευτικά στο άµεσο µέλλον τα ιατρεία του πόνου και τις υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας και θα συµβάλουν στην περαιτέρω έρευνα της ανακούφισης του πόνου Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα έχει σκοπό να δηµιουργήσει εξειδικευµένους επιστήµονες που να ασχολούνται µε το γνωστικό του αντικείµενο. Η ιδιαιτερότητα της αντιµετώπισης του πόνου είναι, ότι σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα συµπτώµατα των διαφόρων νόσων και παθολογικών καταστάσεων, ο πόνος µπορεί να διαταράξει τη λειτουργικότητα του ατόµου στα επίπεδα της φυσιολογίας του οργανισµού, σε ψυχολογικό, κοινωνικό αλλά και επαγγελµατικό επίπεδο. Συνεπώς η προσέγγιση του πόνου οφείλει να είναι πολυπαραγοντική, δίνοντας σηµασία σε όλες τις προαναφερθείσες πτυχές και κυρίως στη λειτουργική ικανότητα του πάσχοντος που µειώνεται λόγω του πόνου. Κατά συνέπεια έχει τεράστια σηµασία η απόκτηση της γνώσης και της αντιµετώπισης όλων των παραγόντων που συντελούν στη δηµιουργία του οξέος ή χρόνιου πόνου, που αποτελεί και το γνωστικό αντικείµενο του ανωτέρω ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. Το ανωτέρω Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην "Αντιµετώπιση του πόνου". Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα. Η µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών και λήψης του σχετικού τίτλου σπουδών, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά έτη. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης, µπορούν αν το επιθυµούν, να προχωρήσουν στην εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής για δύο έως τέσσερα ακόµη διδακτικά εξάµηνα µε θέµα συνδεδεµένο στο αντικείµενο του Πόνου. Το Π.Μ.Σ. περιλαµβάνει 480 ώρες Θεωρητικής ιδασκαλίας και 60 ώρες Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια του 3ου και 4ου εξαµήνου σπουδών. Το σύνολο των σπουδών στο Π.Μ.Σ αντιστοιχεί σε 120 ιδακτικές Μονάδες (ECTS). Σύνολο Θεωρητικής ιδασκαλίας ανά εξάµηνο 120 ώρες. Σύνολο ιδακτικών Μονάδων (ECTS) ανά εξάµηνο 30. Η Θεωρητική ιδασκαλία των εκπαιδευτικών αντικειµένων γίνεται σε έξι (6) τριήµερα σεµινάρια των είκοσι (20) ωρών κάθε ένα, ανά εξάµηνο σπουδών. Τα τρία (3) σεµινάρια πραγµατοποιούνται στα Ιωάννινα και τα άλλα τρία (3) στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εξαµήνων της φοίτησης του µεταπτυχιακού προγράµµατος, οι φοιτητές διδάσκονται τις παρακάτω ιδακτικές Ενότητες (Πίνακες και ) : Βασικές αρχές Φυσιολογίας και Νευροφυσιολογίας του πόνου. Μορφές και αξιολόγηση του πόνου στις διάφορες ασθένειες. Βασικές αρχές της Ψυχολογίας. Ψυχοπαθολογία ασθενών µε σωµατικές νόσους. Μεθοδολογία Έρευνας. Βασικές αρχές Φαρµακολογίας του πόνου. Μηχανισµοί ελέγχου του πόνου. Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση του πόνου. Οργάνωση και λειτουργία µονάδων για την αντιµετώπιση του πόνου. Tα Εκπαιδευτικά αντικείµενα των ανωτέρω ιδακτικών Ενοτήτων είναι τα παρακάτω: Πόνος Νευρολογικής αιτιολογίας. Ηµικρανία και πόνος αγγειακής αιτιολογίας του προσώπου. Πόνοι στοµατογναθοπροσωπικοί. Μυϊκός Πόνος. Πόνος των Αρθρώσεων. Πόνος Αγγειακής αιτιολογίας. Πόνος στα Χρόνια Ανοσολογικά Νοσήµατα. Κοιλιακός πόνος και Πόνος του Περινέου. Ουροποιογεννητικός πόνος. Οσφυαλγία και χρόνια Ισχιαλγία. Πόνος στην Παιδική ηλικία. Πόνος στο ηλικιωµένο άτοµο. Πόνος µετεγχειρητικός και µετατραυµατικός. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

49 48 Πόνος στον Ογκολογικό άρρωστο. ΑΙDS και Πόνος. Περιφερειακά αναλγητικά. Ψυχοτρόπες ουσίες και παράγωγα τους. Κεντρικά αναλγητικά - Φαρµακοκινητική Επαγρύπνιση. Πόνος τελικού σταδίου και φροντίδα. Συµπληρωµατικές Μέθοδοι Θεραπείας (µέθοδοι σωµατικής χαλάρωσης, µουσικοθεραπεία, βελονισµός, νοητική εικονοπλασία). Ψυχολογική και ψυχιατρική προσέγγιση της αντιµετώπισης του πόνου. Ο ρόλος της οικογένειας στην αντιµετώπιση του πόνου. Τοποπεριοχικές Τεχνικές. Αναισθησιολογικοί Αποκλεισµοί Νεύρων. Χειρουργική αντιµετώπιση του πόνου. Προβλήµατα Ηθικής και Ιατροδικαστικής. Οργάνωση και λειτουργία διεπιστηµονικής οµάδας στην αντιµετώπιση του πόνου. Λειτουργία Μονάδων αντιµετώπισης του πόνου. Κατ' οίκον Νοσηλεία. Κόστος του Πόνου. Πρακτική Άσκηση. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εκπαιδευτικά θέµατα των έξι σεµιναρίων του 4 ου εξαµήνου σπουδών του ΠΜΣ. 1 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Η θεραπευτική σχέση και επικοινωνία και οι επιπτώσεις της στη βιωµατική διαχείριση του πόνου για τον ασθενή και την οικογένειά του. Κλινικές Καταστάσεις IV. Α) Στοµατογναθοπροσωπικός πόνος. Ταξινόµηση. Γενικές αρχές διάγνωσης και θεραπείας. Β) Εναλλακτικές- συµπληρωµατικές µέθοδοι θεραπείας του πόνου. Γυναικολογία. Χρόνιο Πυελικό άλγος- Ενδοµητρίωση. Πυελικό άλγος και κορτιζόλη. Μαστωδυνία. Αντιµετώπιση. Αντιµετώπιση του πόνου στον τοκετό. Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας Πρακτικό εργαστήριο διπλωµατικής εργασίας: δοµή, µορφή, θεµατολογία διπλωµατικής. 2 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Παρηγορητική φροντίδα. Επικοινωνία µε ανθρώπους σε κωµατώδη κατάσταση συνείδησης. Νοσηλεία στο σπίτι. Εισαγωγή στη Ρεφλεξολογία. Η αντιµετώπιση του πόνου στο παιδί µε καρκίνο. Σωµατικός πόνος και ψυχικές άµυνες. 3 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Η θεραπευτική σχέση και επικοινωνία και οι επιπτώσεις της στη βιωµατική διαχείριση του πόνου για τον ασθενή και την οικογένειά του. Κλινικές Καταστάσεις V. Σωµατικό και ψυχικό άλγος: η διαπλοκή του πόνου µε το οντολογικό ερώτηµα II. Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας Συγγραφή µεθόδων και αποτελεσµάτων διπλωµατικής εργασίας. Αντιµετώπιση του πόνου στη δρεπανοκυτταρική αναιµία. Αντιµετώπιση του πόνου στον ογκολογικό άρρωστο. 4 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Εισαγωγή στην Αρωµατοθεραπεία. Υποστηρίζοντας την ενεργό συµµετοχή του πάσχοντα στην αντιµετώπιση του πόνου του. Η µέθοδος της χειροπρακτικής στην αντιµετώπιση δυσλειτουργικών συνδρόµων. Εφαρµογές. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

50 49 Project δηµιουργίας µονάδας πόνου. Η αξιοποίηση των συστηµικών αρχών. Εµπεριέχοντας τον πόνο: µια δραµατοθεραπευτική προσέγγιση. 5 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Η θεραπευτική σχέση και επικοινωνία και οι επιπτώσεις της στη βιωµατική διαχείριση του πόνου για τον ασθενή και την οικογένειά του. Κλινικές Καταστάσεις VI. Μεθοδολογία ποιοτικών ερευνών. Πρωτόκολλα υποκειµενικής εκτίµησης του πόνου στα παιδιά. Το ιατρικό λάθος. Αντιµετώπιση του πόνου στη Γαστρεντερολογία. 6 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ουρολογία και πόνος. Οικονοµικά του πόνου. Νοµικά θέµατα και πόνος. Αποκατάσταση. Φυσικοθεραπεία και Εργοθεραπεία. Η αντιµετώπιση του πόνου την εποχή της πληροφορικής. ιατροφή και πόνος. Αξιολόγηση Αυτοαξιολόγηση Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; Η αξιολόγηση των µεταπτυχιακών σπουδαστών του ΜΠΣ γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους: 1. Εξετάσεις Σε κάθε εκπαιδευτικό εξάµηνο προβλέπεται εξεταστική περίοδος για τις διδακτικές ενότητες του εξαµήνου. Ο φοιτητής µπορεί να παρακολουθήσει επόµενο εξάµηνο και χωρίς να έχει λάβει µέρος στην εξεταστική περίοδο, αλλά σε περίπτωση αποτυχίας ή οφειλής διδακτικής ενότητας δύναται να εξεταστεί µόνο σε επόµενο αντίστοιχο εκπαιδευτικό εξάµηνο. Σε κάθε περίπτωση όµως στο τέλος των µαθηµάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τις υπό εξέταση διδακτικές ενότητες. 2. Εργασίες Στο τέλος καθενός από τα δύο (2) πρώτα εκπαιδευτικά εξάµηνα ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής υποχρεούται στην εκπόνηση µίας (1) µικρής εργασίας είκοσι τουλάχιστον σελίδων, µε ανασκόπηση και σχολιασµό της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στα εκπαιδευτικά αντικείµενα του κάθε εξαµήνου. Στο τέλος του τρίτου εξαµήνου υποχρεούται στην παράδοση ενός προοιµίου της ιπλωµατικής Εργασίας είκοσι τουλάχιστον σελίδων, όπου θα περιγράφεται το θέµα, µία πρώτη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η µεθοδολογία και τα ερευνητικά εργαλεία προσέγγισής του. 3. ιπλωµατική εργασία Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή ορίζεται επιβλέπων καθηγητής του Π.Μ.Σ., ο οποίος τον καθοδηγεί στην ιπλωµατική του Εργασία, την αξιολογεί και εισηγείται. την κρίση του στην.σ.ε ( ιατµηµατική Συντονιστική Επιτροπή). Στο τέλος του τετάρτου εξαµήνου υποχρεούται στην παράδοση ιπλωµατικής Εργασίας (.Ε.) πενήντα τουλάχιστον σελίδων. Η ανάπτυξη και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται από τον φοιτητή κατά την διάρκεια των σεµιναρίων του Π.Μ.Σ. στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων σε ανοιχτό ακροατήριο. Η παρακολούθηση της υποστήριξης της.ε. είναι υποχρεωτική από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του σεµιναρίου και διαρκεί µία εκπαιδευτική ώρα µε την παρουσία του επιβλέποντος Καθηγητή. Το θέµα της εργασίας εγκρίνεται από την ΣΕ, µετά από πρόταση του Επιβλέποντα Καθηγητή. 4. Συνολική αξιολόγηση Ο τελικός βαθµός του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών των επιµέρους εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού Φοιτητή, δηλαδή του βαθµού για τις τρείς (3) µικρές εργασίες, του βαθµού για τις γραπτές εξετάσεις και του βαθµού για τη Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

51 50 5. Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. και επανάληψη των εξετάσεων Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής. που αποτυγχάνει στις γραπτές εξετάσεις και στη.ε. έχει τη δυνατότητα δύο (2) ακόµη εξετάσεων σε επόµενα αντίστοιχα εκπαιδευτικά εξάµηνα. Σε περίπτωση τρίτης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραµµα. Η ΣΕ του Π.Μ.Σ. µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατά την απόλυτη κρίση της, να επιτρέψει σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές να εγγραφούν υπό το καθεστώς µερικής παρακολούθησης. Στις περιπτώσεις αυτές τα µαθήµατα του προγράµµατος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το πολύ σε οκτώ (8) εξάµηνα. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές αυτής της κατηγορίας, όπως και οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλαµβάνουν την εγγραφή τους για κάθε επιπλέον έτος σπουδών καταβάλλοντας τα προβλεπόµενα δίδακτρα. Σε κάθε περίπτωση, η µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών και λήψης του σχετικού τίτλου σπουδών, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά έτη. Το ανωτέρω εξεταστικό σύστηµα είναι από τα πλέον σύγχρονα συστήµατα εξετάσεων που εφαρµόζονται σε οποιοδήποτε τριτοβάθµιο Ίδρυµα Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών; Προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραµµα ΠΜΣ είναι η ύπαρξη του αναγκαίου επιστηµονικού υπόβαθρου, που περιλαµβάνει ένα σύνολο προαπαιτούµενων προπτυχιακών µαθηµάτων τα οποία καλύπτουν το ευρύτερο επιστηµονικό αντικείµενο του ΠΜΣ στην "Αντιµετώπιση του Πόνου". Αυτό αποδεικνύεται είτε µε αναλυτικά περιεχόµενα προπτυχιακών σπουδών και υπόµνηµα σταδιοδροµίας του µεταπτυχιακού φοιτητή είτε µετά από επιτυχή εξέταση σε µαθήµατα που καθορίζει η ιατµηµατική Συντονιστική Επιτροπή ( ΣΕ) του ΠΜΣ. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι µετά από σχετική προκήρυξη: α. Κάτοχοι πτυχίου Τµηµάτων Επιστηµών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής) ή ΤΕΦΑΑ ή Τµηµάτων Ψυχολογίας, µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, Ελληνικών Πανεπιστηµίων ή ισοτίµων και αντιστοίχων Πανεπιστηµίων εξωτερικού. β. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕI των Τµηµάτων των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών/τριών Υγείας, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, ηµόσιας Υγιεινής) ή ισότιµων και αντίστοιχων οµοταγών Τµηµάτων του εξωτερικού. Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα δέχεται 30 φοιτητές ανά έτος. Ο τρόπος επιλογής των φοιτητών γίνεται µε αίτηση και γραπτή εξέταση. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται µε προκαθορισµένα κριτήρια που βαθµολογούνται σε κλίµακα. Αναλυτικά, για την επιλογή των φοιτητών που θα εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. λαµβάνονται υπόψη και : Ο γενικός βαθµός του πτυχίου Η βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η επίδοση, όπου προβλέπεται, στο προπτυχιακό επίπεδο, διπλωµατικής εργασία σχετικής µε το αντικείµενο του µεταπτυχιακού προγράµµατος,. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Η χρήση Η/Υ. Το αποτέλεσµα της γραπτής δοκιµασίας των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών αποφοίτων τµηµάτων Α.Ε.Ι. στο µάθηµα της Ιατρικής Ψυχολογίας. Ιδιαίτερα, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής. Για τους υποψηφίους κατόχους πτυχίων ΤΕΙ ορίζεται η συµπληρωµατική εξέταση στα προπτυχιακά µαθήµατα της Φυσιολογίας, της Ανατοµίας και της Ιατρικής Ψυχολογίας, ενώ για τους αποφοίτους του ΑΕΙ, ορίζεται η συµπληρωµατική εξέταση στο µάθηµα της Ιατρικής Ψυχολογίας. Οι πρώτοι 45 που θα προεπιλεγούν µετά τη γραπτή εξέταση, υποβάλλονται σε συνέντευξη για την επιλογή των 30 που θα εισαχθούν στο ΠΜΣ, ενώ οι υπόλοιποι 15 εντάσσονται σε λίστα επιλαχόντων. Η συνέντευξη για την επιλογή των 30 εισακτέων γίνεται από τριµελή επιτροπή στην οποία συµµετέχει και εκπρόσωπος του Γενικού Τµήµατος Ιατρικών Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

52 51 Καταρχάς η φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού συνάδει µε την υπάρχουσα νοοτροπία µεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Το Π.Μ.Σ. έχει έσοδα από: Τον Κρατικό Προϋπολογισµό, από Χορηγίες του ηµοσίου και Ιδιωτικού Φορέα και έσοδα από παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους εκπαιδευόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Ως παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ορίζονται τα 100 ΕΥΡΩ ως ικαίωµα Υποβολής ικαιολογητικών και Αξιολόγησης, από τον κάθε υποψήφιο σπουδαστή και τα 1500 ΕΥΡΩ ετησίως για κάθε επιλεγόµενο σπουδαστή. Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων η οποία έχει και την ευθύνη της οικονοµικής διαχείρισης του προγράµµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Φ.Ε.Κ., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 των Ν.2083/92 και της παρ. 12γ του άρθρου 15 του Ν.2916/01 καθώς και της µε αρ /Ε5/ Υπουργικής απόφασης. Τη ιοικητική υποστήριξη του ανωτέρου προγράµµατος αναλαµβάνει το τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Η διεθνής διάσταση του µεταπτυχιακού αξιολογείται από τον αριθµό των δηµοσιεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τους φοιτητές του σε έγκριτα µε σύστηµα κριτών περιοδικά, µε διεθνή αναγνώριση, ξενόγλωσσα και ελληνικά. Οι δηµοσιεύσεις από τους φοιτητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών, αλλά και από τους καθηγητές του ΠΜΣ παρατίθενται ενδεικτικά στο Παράρτηµα Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών Πώς κρίνετε τον βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Πώς κρίνετε τη δοµή του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών; Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων; Πώς κρίνετε την οργάνωση σεµιναρίων και οµιλιών; Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών; Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; Το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων δεν έχει Πρόγραµµα ιδακτορικών ιατριβών. Οι ερωτήσεις , , , , , , δεν αξιολογούνται. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

53 52 4. ιδακτικό έργο 4.1. Aποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πως εφαρµόζεται; Το ακαδηµαϊκό έτος έγινε στο ΓΤΒΙΜ αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, όπου διδάσκονται τα 77 µαθήµατα (πρακτικά 38 γνωστικά αντικείµενα, 31 αναφερόµενα σε θεωρητικά µαθήµατα και 7 σε εργαστηριακά), βάση των σχετικών ερωτηµατολογίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Α ΙΠ. Η συλλογή των ερωτηµατολογίων έγινε βάση της διαδικασίας που περιγράφεται στο Παράρτηµα Τα διαγράµµατα 4.1, 4.1 α, και 4.1 β (µικτό,θεωρητικό, εργαστηριακό µάθηµα) παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (βάση του ερωτηµατολογίου) στην ερώτηση 22 και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για την ικανότητα των διδασκόντων να οργανώνουν την ύλη του µαθήµατος για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. ιάγραµµα 4.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Ο/Η ιδάσκων/ουσα οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης του µαθήµατος; (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5= ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

54 53 ιάγραµµα 4.1α ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Ο/Η ιδάσκων/ουσα οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης του µαθήµατος; 45 N=1587/ ΠΟΣΟΣΤO(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5= ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 3 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ Ν=1889/ ΠΟΣΟΣΤΟ(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5= ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 29 2 Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 75%-83% είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένο µε την οργάνωση και παρουσίαση της ύλης του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ/ΕΕΠ) του Τµήµατος, µε το µικρότερο ποσοστό (75%) να παρατηρείται στα θεωρητικά µαθήµατα, λόγω του µικρότερου δείγµατος των φοιτητών (προαιρετική παρουσία στις παραδόσεις) που παρακολουθούν τα θεωρητικά µαθήµατα σε σχέσει µε το µεγαλύτερο ποσοστό (83%) των εργαστηριακών µαθηµάτων, γεγονός που εξηγείται από την µαζική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

55 54 (υποχρεωτική παρουσία στις παραδόσεις) προσέλευση των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις. Πάντως, είναι αξιοσηµείωτο ότι στην ενότητα αυτή της έκθεσης που αφορά αποκλειστικά το διδακτικό έργο, η απουσία απάντησης είναι ελάχιστη (2%-3%), ενώ το 93% δηλώνει ικανοποιηµένο και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό, όπως αποδεικνύεται από το 80% (σύνολο µαθηµάτων), που συγκεντρώνει τις µεγαλύτερες βαθµολογίες του ερωτηµατολογίου για τον διδάσκοντα (βαθµολογίες : 4 και 5). Τα διαγράµµατα 4.2, 4.2 α και 4.2 β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (βάση του ερωτηµατολογίου) στην ερώτηση 23 και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για την ικανότητα των διδασκόντων να διεγείρουν το ενδιαφέρον των φοιτητών για το αντικείµενο του µαθήµατος, για το σύνολο των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ (38), τα θεωρητικά (31) και τα εργαστηριακά (7) µαθήµατα, αντίστοιχα. ιάγραµµα 4.2 ΕΡΩΤΗΣΗ 23 Ο/Η ιδάσκων/ουσα επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος; (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 3 Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 90% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, είναι ικανοποιηµένο µε τον τρόπο διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ. Αναλυτικότερα, τη µεγαλύτερη βαθµολογία (75%), συγκεντρώνουν τα εργαστηριακά µαθήµατα, αφενός διότι τις εργαστηριακές ασκήσεις παρακολουθούν υποχρεωτικά όλοι οι φοιτητές, αφετέρου οι φοιτητές πάντοτε δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πράξη (79%) των όσων διδάσκονται παρά στη θεωρία (71%). Εποµένως το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΓΤΒΙΜ επιτυγχάνει σε πολύ µεγάλο βαθµό (75%) το προσδοκόµενο από όλους τους διδάσκοντες: το ενδιαφέρον των φοιτητών για το αντικείµενο του µαθήµατος. Τα διαγράµµατα 4.3, 4.3 α, και 4.3 β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (βάση του ερωτηµατολογίου) στην ερώτηση 24 και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για την ικανότητα των διδασκόντων να αναλύουν και να παρουσιάζουν τις έννοιες που διδάσκονται, για όλα τα µαθήµατα, αλλά και για τα θεωρητικά και εργαστηριακά, µεµονωµένα. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

56 55 ιάγραµµα 4.2α ΕΡΩΤΗΣΗ 23 Ο/Η ιδάσκων/ουσα επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος; 40 N=1615/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος ΕΡΩΤΗΣΗ Ν=1927/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 2 Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 92% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, είναι ικανοποιηµένο µε τον αναλυτικό τρόπο διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ. Ειδικότερα, η µεγαλύτερη βαθµολογία (83%), συγκεντρώνεται στα εργαστηριακά µαθήµατα, αφενός λόγω της υποχρεωτικής άσκησης των φοιτητών στα εργαστήρια, αφετέρου οι φοιτητές, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε διδασκαλία που χρησιµοποιεί παραδείγµατα και απλές έννοιες, η οποία συνήθως περισσότερο εφικτή στον εργαστηριακό χώρο παρά στο θεωρητικό (77%). Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΓΤΒΙΜ (ΕΠ/ΕΕΠ), είναι µεγάλη, όπως Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

57 56 αποδεικνύεται από την υψηλή βαθµολογία των φοιτητών στις αντίστοιχες ερωτήσεις 22,23, και 24 (βαθµολογίες 4 και 5). ιάγραµµα 4.3 ΕΡΩΤΗΣΗ 24 Ο/Η ιδάσκων/ουσα αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα; (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Πως αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; H αξιοποίηση των αποτελεσµάτων γίνεται µε τους εξής τρόπους: Mε την ειδοποίηση των διδασκόντων (ΕΠ/ΕΕΠ) πριν την έναρξη του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους , για την αξιολόγηση και τις απόψεις των φοιτητών, σε κοινή συνάντηση, διάρκειας µίας ηµέρας. Οι διδάσκοντες είδαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των φοιτητών, δόθηκαν αντίγραφα σε όσους ήθελαν να µελετήσουν διεξοδικά το µάθηµά τους, ενώ ταυτόχρονα συστάθηκε από την ΟΜΕΑ του Τµήµατος, να τα µελετήσουν, να αυτο-αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους. Με τη συζήτηση και συναντήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εσωτερικής αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ αφενός, και αφετέρου, µε γενικές συνελεύσεις του Τµήµατος, όπου συζητείται και αναλύεται µεταξύ άλλων, και η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές. Με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα ερωτηµατολόγια των φοιτητών, δύνανται να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα, όπως π.χ, το ποσοστό παρακολούθησης των φοιτητών και το ποσοστό της εβδοµαδιαίας µελέτης για κάθε µάθηµα του ακαδηµαϊκού έτους Επειδή η διαδικασία της συλλογής των ερωτηµατολογίων των φοιτητών και η αξιολόγησή τους είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονος για την επιτροπή αξιολόγησης του Τµήµατος, εφόσον δεν υπάρχει καµµία απαλλαγή από το εκπαοδευτικό και διοικητικό της έργο, καθίσταται επιτακτική η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των δεδοµένων της αξιολόγησης από τους ίδιους τους φοιτητές, µέσω ειδικού ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου και η ηλεκτρονική επεξεργασία του, µέσω ειδικού λογισµικού προγράµµατος. Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, θα αποτελέσει ένα ουσιστικό και σύγχρονο βήµα αξιοποίησης µε γρήγορη και εύκολη εφαρµογή, η οποία αφενός, θα προάγει τη µέγιστη συµµετοχή των φοιτητών στη διαδικασία της αξιολόγησης, και αφετέρου, θα συντελέσει στην πληρέστερη εικόνα της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

58 57 ιάγραµµα 4.3α ΕΡΩΤΗΣΗ 24 Ο/Η ιδάσκων/ουσα αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα; 50 N=1565/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 4 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ Ν=1935/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; To ακαδηµαϊκό προσωπικό του ΓΤΒΙΜ, αποτελείται από 16 µέλη (βλ. πίνακα 1), και συγκεκριµένα, από 12 µέλη βαθµίδας Καθηγητή, 1 µέλος βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, 1 µέλος Επίκουρου Καθηγητή, 1 µέλος βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση, και 1 µέλος βαθµίδας Καθηγητή Εφαρµογών σε Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

59 58 προσωποπαγή θέση. Από τα 16 µέλη, ένας Καθηγητής, έχει πλήρη απαλλαγή λόγω της διοικητικής του θέσης ως Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης, δύο Καθηγητές έχουν απαλλαγή 50% από το διδακτικό τους έργο λόγω κατοχής διοικητικών θέσεων (µέλος Α..Ι.Π., και Προϊστάµενος του Γ.Τ.Β.Μ.,αντίστοιχα), ενώ δύο Καθηγήτριες και ένας Καθηγητής, έχουν απαλλαγή δύο ωρών/εβδ, λόγω διοικητικών υποχρεώσεων (Τοµεάρχες Α, Β και Γ Τοµέα, αντίστοιχα). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ακαδηµαϊκό προσωπικό παρέχει (2χ5 +3χ8+6χ10+1χ12+2χ14+1χ16) 150 ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως (σύνολο: 176 ώρες/εβδ). Ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου, σύµφωνα µε τις βαθµίδες των ΕΠ που υπηρετούν στο Τµήµα είναι 11 ώρες/εβοµάδα (στην πραγµατικότητα 10.7 ώρες/εβδ εφόσον οι 26 ώρες καλύπτονται από διοικητικό έργο) Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; Στα δύο Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του Τµήµατος διδάσκουν 7 από τα 16 µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού και συγκεκριµένα, 4 βαθµίδας Καθηγητή, 1 βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, 1 βαθµίδας Επίκουρου και 1 βαθµίδας Επίκουρου σε π/θ Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού συστήµατος συνίσταται στην ταύτιση ενός επιστηµονικού αντικειµένου µε το περιεχόµενο κάποιου εγχειριδίου από το οποίο αντλείται και η εξεταστέα ύλη. Οι φοιτητές κρίνονται σύµφωνα µε το βαθµό αφοµοίωσης της συγκεκριµένης ύλης και της επίδοσής τους στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες συχνά χρησιµοποιούν το σύστηµα της πολλαπλής επιλογής. Σκοπός του ΓΤΒΙΜ είναι η συντονισµένη και εφαρµοσµένη διδασκαλία των ιατρικών µαθηµάτων που διδάσκονται σε όλα τα επί µέρους Τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας (14/15), έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί µε τα γνωστικά αντικείµενα αυτών και µε τον ανθρώπινο οργανισµό γενικότερα. Mε βάση τη διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ του ακαδηµαϊκού έτους , η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας, είναι σε άλλα Tµήµατα υψηλή, και σε άλλα χαµηλή. Αυτό συµβαίνει γιατί µαθήµατα γενικής υποδοµής (Ανατοµία, Φυσιολογία, Πρώτες Βοήθειες, κ.ά), σε άλλα Τµήµατα υποβιβάζονται µε τη µείωση των ωρών διδασκαλίας και µε την κατάργηση του εργαστηριακού σκέλους του µαθήµατος ΜΓΥ, στα προπτυχιακά προγράµµατα των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Αντίθετα, άλλα Τµήµατα ή διατηρούν τις ώρες διδασκαλίας του ΜΓΥ και του εργαστηρίου του, ή και τις αυξάνουν, φροντίζοντας τα βασικά µαθήµατα που παρουσιάζουν σχετική δυσκολία, όπως π.χ. η Ανατοµία, Φυσιολογία, να γίνονται σε δύο εξάµηνα (Ανατοµία Ι και ΙΙ, Φυσιολογία Ι και ΙΙ, Α και Β Εξάµηνο αντίστοιχα). Επίσης, σε κάποια τµήµατα, βασικά µαθήµατα, όπως οι Πρώτες Βοήθειες, στερούνται εργαστηριακού ή θεωρητικού σκέλους, ή ακόµα κατατάσσονται στα κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο, τόσον από τους φοιτητές, όσον και από τους καθηγητές, ότι τα µαθήµατα ΜΓΥ, µε µαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να χωρίζονται, σε ενότητες και να διδάσκονται σε δύο συνεχόµενα εξάµηνα. H ύπαρξη Φροντιστηρίων στα µαθήµατα Κορµού (Κο) και Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), µε υψηλό δείκτη δυσκολίας, ανήκοντα στην κατηγορία µαθηµάτων Υποβάθρου (Υ), όπως π.χ., Ανατοµία και Φυσιολογία, θα βοηθούσε αποτελεσµατικά τόσο τη διδακτική διαδικασία, όσο και τους φοιτητές στην αποδοτικότητα της προσωπικής τους µελέτης και στην πραγµατοποίηση του επιθυµητού αποτελέσµατος, δηλαδή, µίας υψηλής βαθµολογίας στα µαθήµατα αυτά, τόσο στο θεωρητικό τους σκέλος, όσο και στο εργαστηριακό, όπου υπάρχει. Τα ιαγράµµατα 4.4, 4.4α και 4.4β, και 4.5, 4.5 α, και 4.5 β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στις ερωτήσεις 11 και 12 αντίστοιχα (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για τη χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων αφενός, και για την αξιολόγηση της ποιότητας τους, αφετέρου. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία από το σύνολο των φοιτητών (81%-82%) που απάντησε στη χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων, µόλις το 25%-27% πιστεύει στη χρησιµότητα ύπαρξής τους, και αφορά τόσο το σύνολο των µαθηµάτων, όσο και το σύνολο των θεωρητικών ή εργαστηριακών µαθηµάτων, ενώ αντίθετα το 54%-57%, δεν αντιλαµβάνεται από καθόλου έως λίγο τη χρησιµότητά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξίσου αρνητική είναι η ανταπόκριση των φοιτητών στην ερώτηση που αφορά την ποιότητα της παρεχόµενης φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

60 59 Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία από το σύνολο των φοιτητών (68%-71%) που αξιολόγησε την ποιότητα των φροντιστηρίων, µόλις το 23%-26% δηλώνει επαρκή τη φροντιστηριακή εκπαίδευση, και αφορά τόσο το σύνολο των µαθηµάτων, όσο και το σύνολο των θεωρητικών ή εργαστηριακών µαθηµάτων, ενώ αντίθετα, το 45%, τη θεωρεί αναξιόπιστη και ανεπαρκή. Εποµένως, από τα διαγράµµατα 4.4 και 4.5, που αφορούν το συνολική απάντηση των φοιτητών (Ν=3617), για όλα τα µαθήµατα (θεωρητικά+εργαστηριακά), συµπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των φοιτητών δεν θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη φροντιστηρίων για κανένα από τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την άγνοια των φοιτητών για τη χρησιµότητα της ύπαρξης φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επιπλέον, όσον αφορά την αξιολόγηση της παρεχόµενης φροντιστηριακής εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των φοιτητών τη δηλώνει ανεπαρκή, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την αδυναµία των φοιτητών να κατανοήσουν την έννοια της επάρκειας ή ανεπάρκειας στη φροντιστηριακή εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται από το µεγάλο ποσοστό χωρίς απάντηση στην ερώτηση 12 (29%-32%). Παρόλη την αρνητική στάση των φοιτητών απέναντι στη χρησιµότητα και ποιότητα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, η ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ, πιστεύει ότι η ύπαρξη φροντιστηρίων σε µαθήµατα µε υψηλό δείκτη δυσκολίας και µε µεγάλο ποσοστό αποτυχίας στις τελικές εξετάσεις θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων αυτών και στην αποσυµφόρηση των φοιτητών από τις πολλαπλές χωρίς αποτέλεσµα προσπάθειες στις τελικές εξετάσεις. Με δεδοµένους τους περιορισµούς του Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού συστήµατος, είναι φανερό ότι δύσκολα µπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Παρόλα αυτά, η εισαγωγή στοιχείων που να ευνοούν ένα διαφορετικό πλαίσιο σπουδών (πρόοδοι, εργασίες, και γενικά ενίσχυση ατοµικής πρωτοβουλίας και άµιλλας), είναι ιδιαίτερα επιθυµητή ιάγραµµα 4.4 ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων (Ν=3617) 35 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

61 ιάγραµµα 4.4α ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων N=1327/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ιάγραµµα 4.4β ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων Ν=1615/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

62 61 35 ιάγραµµα 4.5 ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτη 2=Μη ικανοποιητική 3=Μέτρια 4=Ικανοποιητική 5=Πολύ καλή 6=Απουσία απάντησης 35 ιάγραµµα 4.5α ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων N=1108/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτη 2=Μη ικανοποιητική 3=Μέτρια 4=Ικανοποιητική 5=Πολύ καλή 6=Απουσία απάντησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

63 62 35 ιάγραµµα 4.5β ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων Ν=1413/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτη 2=Μη ικανοποιητική 3=Μέτρια 4=Ικανοποιητική 5=Πολύ καλή 6=Απουσία απάντησης Ποιές συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; Τα µαθήµατα του ΠΠΣ διακρίνονται σε θεωρητικά και µικτά (θεωρητικά και εργαστηριακά). Αν και τα γνωστικά αντικείµενα του συνόλου των µαθηµάτων του ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ είναι 38 (31 θεωρητικά γνωστικά αντικείµενα συµπεριλαµβανόµενου και του θεωρητικού σκέλους µικτού µαθήµατος, 6 εργαστηριακά γνωστικά αντικείµενα µικτού µαθήµατος, και 1 εργαστηριακό γνωστικό αντικείµενο), τα µαθήµατα του Τµήµατος αριθµούνται συνολικά 77. Αυτό συµβαίνει γιατί το ίδιο γνωστικό αντικείµενο, π.χ. Ανατοµία, διδάσκεται από άλλη σκοπιά στο Τµήµα Νοσηλευτικής, από άλλη στο Τµήµα Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, κλπ., έτσι ώστε να θεωρείται ως ιδιαίτερο µάθηµα παρόλο που έχει το ίδιο γνωστικό αντικείµενο. Εποµένως, τα 38 µαθήµατα που έχουν κωδικοποιηθεί για διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας των 3617 απογραφικών δελτίων των φοιτητών, αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα σε 77 µαθήµατα, των οποίων το περίγραµµα προσαρµόζεται στην ειδικότητα του καθενός από τα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Σύµφωνα εποµένως µε τα παραπάνω, τα 28 από τα 77 µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ είναι µικτά (37%), 1 είναι αµιγές εργαστηριακό (στο νέο πρόγραµµα σπουδών είναι πλέον µικτό), ενώ τα υπόλοιπα 48 είναι θεωρητικά (62%). Τα µικτά µαθήµατα έχουν συνδυαστική διδασκαλία (διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις), ενώ στα θεωρητικά η διδασκαλία γίνεται µόνο µε διαλέξεις (πίνακας ). Στα θεωρητικά µαθήµατα, ως επι το πλείστον χρησιµοποιούνται διαφάνειες (power point, slides), οι οποίες προβάλλονται µέσω βιντεοπροβολέα ή διαφανοσκοπίου στις αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, το θεωρητικό µέρος των µαθηµάτων συµπληρώνεται από τις διαλέξεις, ασκήσεις πράξεων µε βασικό στόχο την επίλυση ασκήσεων και την εφαρµογή των θεωρητικών εννοιών σε πραγµατικές περιπτώσεις (στο νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους , ο θεσµός της άσκησης πράξης έχει καταργηθεί). Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος δίνεται έµφαση στην εκµάθηση των βασικών ανατοµικών και φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισµού. Χρησιµοποιούνται διαφάνειες (κυρίως slides, power point), οι οποίες προβάλλονται στα διαφανοσκόπια ή στους βιντεοπροβολείς που βρίσκονται στα εργαστήρια του Τµήµατος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

64 63 Εκτός από τις παραπάνω διδακτικές µεθόδους, µερικοί καθηγητές του ΓΤΒΙΜ χρησιµοποιούν γραπτές εργασίες (θεωρητικά µαθήµατα), ή και ασκήσεις (εργαστηριακά µαθήµατα), σε βασικές ενότητες της ύλης µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση, εµβάθυνση και εξοικείωση µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος. Τα ιαγράµµατα 4.6, 4.6α και 4.6β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 35 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για τη συστηµατική ανταπόκρισή τους στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 74% των φοιτητών ανταποκρίνεται θετικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις, ιδιαίτερα στα εργαστηριακά σκέλη των µικτών µαθηµάτων (81%), σε σχέση µε τα θεωρητικά (64%), ενώ το ποσοστό που δεν απαντά κυµαίνεται από 15%-32%. Αν και η ανταπόκριση των φοιτητών στις γραπτές εργασίες /ασκήσεις είναι θετική, πρακτικά περιορίζεται σε µικρό αριθµό φοιτητών, όσον αφορά τα θεωρητικά µαθήµατα, στα εργαστήρια δε του ΓΤΒΙΜ, δεν δίδονται γραπτές ασκήσεις. Εποµένως, επειδή στο σύνολο των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, ελάχιστα είναι αυτά που χρησιµοποιούν γραπτές εργασίες/ασκήσεις, και επιπλέον, επειδή οι εργασίες αυτές δεν έχουν απαλλακτικό χαρακτήρα από την τελική εξέταση, η ανταπόκριση των φοιτητών είναι υποτονική έως ανύπαρκτη και πρακτικά δεν αξιολογείται, όπως και οι ερωτήσεις 15,16,17,18,19, 20 και 21, που αναφέρονται στις περιπτώσεις χορήγησης γραπτών ή προφορικών εργασιών. 40 ιάγραµµα 4.6 ΕΡΩΤΗΣΗ 35 Ο/Η φοιτητής/ρια ανταποκρίνεται συστηµατικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις; (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Με βάση τις υπάρχουσες φυσικές υποδοµές του ΤΕΙ-Α, το έργο του διδακτικού προσωπικού κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσµατικό. Συγκεκριµένα, στο ΓΤΒΙΜ, η διδασκαλία µαθηµάτων Γενικής Υποδοµής ή Κορµού, όπως π.χ., η Ανατοµία και η Φυσιολογία, πραγµατοποιείται µε τη χρήση τόσο παραδοσιακών µεθόδων, όπως, παραδόσεις σε µεγάλες αίθουσες των τµηµάτων υποδοχής της ΣΕΥΠ, που έχουν στο πρόγραµµα σπουδών τους τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα, και Εργαστήρια, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στο ΓΤΒΙΜ, µε πλούσιο εκπαιδευτικό εξοπλισµό, όσο και περισσότερο καινοτόµων µεθόδων, όπως είναι η διδασκαλία µε τη χρήση ηλεκτρονικών πολυµέσων (π.χ. Η/Υ για powerpoint, Smart-board, κ.α.). Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω Εργαστήρια, είναι πλήρως εξοπλισµένα (µυοσκελετικά προπλάσµατα, πλήρη και σε τεµάχια για διευκόλυνση της εκπαίδευσης, σπιρόµετρα, µικροσκόπιο, κ.ά.). Το ΓΤΒΙΜ διαθέτει 2 µεγάλες αίθουσες θεωρίας-εργαστηρίου στο ΤΕΙ-Αθήνας, οι οποίες εξυπηρετούν αφενός τις διαλέξεις και τις Εργαστηριακές ασκήσεις των µαθηµάτων του Α Τοµέα (Ανατοµία, Ιστοπαθολογία, εκτός των Πρώτων Βοηθειών) για τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ που στεγάζονται στο ΤΕΙ-Α, και β) τις Εργαστηριακές ασκήσεις των µαθηµάτων του Β Τοµέα (Φυσιολογία και ιατροφολογία), αφετέρου. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

65 64 ιάγραµµα 4.6α ΕΡΩΤΗΣΗ 35 Ο/Η φοιτητής/ρια ανταποκρίνεται συστηµατικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις; 35 N=1111/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 45 Ν=1672/1976 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.6β ΕΡΩΤΗΣΗ 35 Αξιολόγηση βαθµού ανταπόκρισης στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις; ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ο Α Τοµέας µαθηµάτων έχει επίσης εκτός του κεντρικού ΤΕΙ-Α, και περιφερικές αίθουσες (1 για διαλέξεις, 2 για την εξυπηρέτηση του εργαστηρίου της Ανατοµίας και µία για το εργαστήριο των Πρώτων Βοηθειών). Οι αίθουσες αυτές χρησιµοποιούνται από τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ που στεγάζονται εκτός του ΤΕΙ-Α (Τµήµατα Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής Α και Β, Επισκεπτών/ριών Υγείας, Μαιευτικής), αλλά και από άλλα τµήµατα του κεντρικού ΤΕΙ-Α, τα οποία δεν διαθέτουν δικιά τους αίθουσα για διαλέξεις ως τµήµατα υποδοχής, π.χ., Τµήµατα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Αισθητικής, Φυσικοθεραπείας, ηµόσιας Υγιεινής, Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

66 65 Ιατρικών Εργαστηρίων. Παρόµοια, το Τµήµα εξυπηρετεί και τµήµατα της ΣΕΥΠ που στεγάζονται στο κεντρικό ΤΕΙ-Α και έχουν πρόβληµα αιθουσών για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, π.χ., Τµήµατα Οπτικής και Οπτοµετρίας και Οδοντικής Τεχνολογίας. Στο Παράρτηµα 12-22, εκτίθενται τα Αιθουσογράµµατα των χώρων διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων του ΓΤΒΙΜ. Καινοτοµία του Α Τοµέα µαθηµάτων, είναι η χορήγηση µε δανεισµό από τις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ-Α, cd-r µε εικόνες, για τη διευκόλυνση του µαθήµατος της Ανατοµίας και της Ιστοπαθολογίας αντίστοιχα. Υπάρχει όµως ένα σηµαντικό πρόβληµα που µειώνει την αποτελεσµατικότητα του έργου του διδακτικού προσωπικού. Αυτό είναι αφενός η ύπαρξη µεγάλων ακροατηρίων στα µαθήµατα κυρίως του κορµού, η ελάχιστου αριθµού φοιτητών, αφετέρου. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή όταν υπάρχουν µεγάλα ακροατήρια, ο διδάσκων δεν έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών του, ενώ οι φοιτητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του µαθήµατος. Στη δεύτερη όµως περίπτωση, όπου ο αριθµός των φοιτητών είναι µικρότερος από 10 ή και 5, ο διδάσκων δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το γνωστικό επίπεδο του ακροατηρίου του, το οποίο και έχει πολλές φορές τη µορφή «ιδιαίτερου µαθήµατος», µε δηµόσιο όµως και όχι ιδιωτικό χαρακτήρα! Το πρόβληµα αυτό επιδεινώνεται στα Εργαστήρια Ανατοµίας, Φυσιολογίας, Ιστοπαθολογίας, και Πρώτων Βοηθειών, τα οποία δέχονται δυσανάλογο αριθµό (π.χ.>30 άτοµα) φοιτητών σε σχέση µε τη χωρητικότητά τους (20-25 άτοµα), µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία όσο και η πλήρης κατάρτιση και εξάσκηση των φοιτητών. Τα ιαγράµµατα 4.7, 4.7α και 4.7β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 4 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται για όλα τα µαθήµατα (σύνολο µαθηµάτων, θεωρητικά, εργαστηριακά) των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 79% των φοιτητών είναι ικανοποιηµένο,τόσο για το σύνολο των µαθηµάτων του Τµήµατος, όσο και για τα θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα, µε το µεγαλύτερο ποσοστό αποχής (10%) να παρατηρείται στα εργαστηριακά µαθήµατα, παρά την παρουσία του ίδιου ποσοστού (79%) των φοιτητών που δηλώνει ικανοποιηµένο. Το µεγαλύτερο ποσοστό άρνησης απάντησης στην ερώτηση αυτή, ιάγραµµα 4.7 EΡΩΤΗΣΗ 4 Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος; (Ν=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ όσον αφορά τα εργαστηριακά µαθήµατα του Τµήµατος, πιθανώς να υποδηλώνει ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στα εργαστήρια του ΓΤΒΙΜ, για την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος, δεν ήταν επαρκές ή τουλάχιστον προσιτό στους φοιτητές, γεγονός το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για να αξιολογηθεί. Το ιάγραµµα 4.8 παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 31 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το αν εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

67 66 ιάγραµµα 4.7α EΡΩΤΗΣΗ 4 Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος; 30 N=1545/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.7β Αξιολόγηση Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. EΡΩΤΗΣΗ 4 35 Ν=1771/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 10 εργαστηριακών ασκήσεων, για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία το 86% των φοιτητών δηλώνει ικανοποιηµένο (66% έδωσε τις µεγαλύτερες βαθµολογίες στην ερώτηση) Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου πολλών µαθηµάτων και των διδακτικών µεθόδων; Στο ΓΤΒΙΜ υπάρχει δυνατότητα επικαιροποίησης του περιεχοµένου πολλών µαθηµάτων α) µέσω της ιστοσελίδας της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (ΜΣΕΕ, e-εκπαίδευση) (http://msee.teiath.gr/), και Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

68 67 β) µέσω της ιστοσελίδας του ΓΤΒΙΜ (http://www.teiath.gr/seyp/new_general_basic_medical_lessons/). Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων α. «Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, ως δράση κεντρικής υποστήριξης, δηµιούργησε την Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (ΜΣΕΕ). Σκοπός είναι να προκύψει µια παράλληλη εκπαιδευτική διαδικασία, πέραν της συµβατικής, η οποία κύρια θα προσφέρει στους σπουδαστές του ΤΕΙ ένα όσο το δυνατό ολοκληρωµένο πολυµορφικό εκπαιδευτικό υλικό σε µία σειρά από τα διδασκόµενα µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών διαφόρων ειδικοτήτων. Ο τελικός στόχος είναι ενεργοποιηθούν οι προσπάθειες των φοιτητών για περισσότερη µάθηση και να εµπλουτίζουν τις γνώσεις από µόνοι τους µε όσο το δυνατό αυτόνοµο και δηµιουργικό τρόπο. Η προσφορά προς τους φοιτητές πολυµορφικού εκπαιδευτικού υλικού θα τους παροτρύνει και θα τους διευκολύνει στην µάθηση µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού αφοµοίωσης γνώσεων και υψηλότερη απόδοση στις εξετάσεις και στην βαθµολογία τους. Επίσης µέσω ειδικών test αυτο-αξιολόγησης τους παρέχεται η δυνατότητα στο να αυτοκατευθύνονται για πληρέστερη κατανόηση των διδακτικών αντικειµένων. Παράλληλα προσφέρεται στα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας η δυνατότητα να ανανεώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία προς νέες µορφές και µεθόδους, και να αναπτυχθεί µια άµιλλα σε θέµατα διαµόρφωσης και ανάπτυξης πρωτοποριακού πολυµορφικού εκπαιδευτικού υλικού. Στον πίνακα φαίνονται αυτά τα µαθήµατα καθώς και ο ιστότοπός τους. Το ΓΤΒΙΜ στην ιστοσελίδα της ΜΣΕΕ υποστηρίζει 7 µαθήµατα του Α Τοµέα Μαθηµάτων. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι φοιτητές ενηµερώνονται για: ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.8 Αξιολόγηση εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ 31 Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραµάτων/ασκήσεων; 35 Ν=1817/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) BAΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 8 το περιεχόµενο των διαλέξεων, την ανανέωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου του µαθήµατος, τις ανακοινώσεις του διδάσκοντα το µάθηµα, την επιστηµονική βιβλιογραφία, τις συνδέσεις (links) µε συναφείς ιστότοπους, τον τρόπο εξέτασης των υποστηριζοµένων µαθηµάτων, π.χ. µε υποδείγµατα θεµάτων, µε testαυτοαξιολόγησης, των οποίων την ευθύνη καταχώρισης έχει αποκλειστικά ο διδάσκων το µάθηµα. Η ευθύνη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

69 68 για την επικαιροποίηση του περιεχοµένου κάθε µαθήµατος είναι πρωτίστως του διδάσκοντα το µάθηµα και του Τοµέα Μαθηµάτων Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις; To ΓΤΒΙΜ, όπως ελέχθη παραπάνω, δεν έχει φοιτητές και ως εκ τούτου δεν δίνει Πτυχία, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να αξιολογηθούν οι επιµέρους ερωτήσεις, και που αφορούν α) τα ποσοστά των επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις β) το µέσο βαθµό του πτυχίου και γ) τη µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου, αντίστοιχα. Όσον αφορά το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις, το ΓΤΒΙΜ, δεν µπορεί να εξάγει συµπεράσµατα διότι δεν έχει προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά µόνο µεταπτυχιακούς, οι οποίοι προέχονται είτε από Τµήµατα της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α, είτε από ΤΕΙ της περιφέρειας, είτε από τα διάφορα Πανεπιστήµια της χώρας. Αυτό µόνο που µπορεί να εξαχθεί µε µεγάλη δυσκολία λόγω έλλειψης του κατάλληλου λογισµικού από τα απογραφικά δελτία των εξαµηνιαίων µαθηµάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος (Παράρτηµα 12-4), είναι η διαπίστωση ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής, αλλά και επιτυχίας που παρατηρούνται στα εργαστηριακά µαθήµατα, µπορούν να αιτιολογηθούν από το γεγονός ότι έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση σε σχέση µε τα θεωρητικά, όπου η συχνότητα παρακολούθησης είναι περιορισµένη ή και ανύπαρκτη. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα ιαγράµµατα 4.9, 4.9 α, και 4.10, τα οποία παρουσιάζουν τη συνολική απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ σχετικά µε τη συχνότητα παρακολούθησης α) των διαλέξεων και β) των εργαστηρίων των αντίστοιχων µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ (ερωτήσεις 33 και 34 αντίστοιχα). Τα ιαγράµµατα 4.9, και 4.9α, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 33 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για το πόσο τακτικά παρακολουθούν τις διαλέξεις, για όλα τα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων (28 µικτά+ 48θεωρητικά), αλλά και για τα θεωρητικά (48) µεµονωµένα. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 85%-87% των φοιτητών θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ικανοποιητικά. Το ιάγραµµα 4.10, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 34 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το πόσο τακτικά παρακολουθούν τα εργαστήρια, για όλα τα µαθήµατα (28 µικτά και 1 αµιγές εργαστηριακό) των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 92% των φοιτητών θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ικανοποιητικά. Το ιάγραµµα 4.9 ΕΡΩΤΗΣΗ 33 Ο/Η φοιτητής/ρια παρακολουθεί τακτικά τις διαλέξεις; (N=3617) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 6 µεγαλύτερο σχεδόν καθολικό, ποσοστό παρακολούθησης που παρατηρείται στα εργαστηρικά σκέλη των µικτών µαθηµάτων (92%-96%), οφείλεται στο ότι στα εργαστήρια η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

70 69 ως εκ τούτου το ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθεί τα εργαστήρια είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό παρακολούθησης των θεωρητικών µαθηµάτων (87%), όπου η παρακολούθηση είναι προαιρετική. ιάγραµµα 4.9α ΕΡΩΤΗΣΗ 33 Ο/Η φοιτητής/ρια παρακολουθεί τακτικά τις διαλέξεις; 50 N=1542/ ΠΟΣΟΣΤO (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 6 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.10 Αξιολόγηση βαθµού παρακολούθησης Εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι. Μ. ΕΡΩΤΗΣΗ Ν=1910/ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 14 Τα ιαγράµµατα 4.11, 4.11α, και 4.11β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 36 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για τον τρόπο µελέτης της ύλης, για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων (σύνολο, θεωρητικά και εργαστηριακά). Σύµφωνα µε αυτά τα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

71 70 στοιχεία, το 71%-76% των φοιτητών θεωρεί ότι µελετά ικανοποιητικά την ύλη των µαθηµάτων, µε το µικρότερο ποσοστό να παρατηρείται στα θεωρητικά µαθήµατα (71%), εξαιτίας της προαιρετικής παρακολούθησης Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Τµήµα δεν έχει δικούς του φοιτητές µε αποτέλεσµα να εξάγονται συµπεράσµατα από τα µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών του ΓΤΒΙΜ που παρακολουθύν τα άλλα Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Το ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών της ΣΕΥΠ στα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, υπολογίζεται για κάθε µάθηµα ξεχωριστά σε κάθε µία εξεταστική περίοδο µε µεγάλη δυσκολία αφενός λόγω της έλλειψης του κατάλληλου λογισµικού, και αφετέρου λόγω της ύπαρξης δύο εξεταστικών περιόδων σε κάθε εξάµηνο. Πίνακας 8 Ποσοστά επιτυχίας (%) φοιτητών Σ.Ε.Υ.Π. στα µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ (% φοιτητών ) Ακαδηµαϊκό Έτος Σύνολο επιτυχίας (%) ,4 14,8 12,8 7,6 62, ,5 21,1 14, ,4 14,1 12,9 70, ,1 18,7 15,3 9,8 69, ,1 10,8 3,7 64, , ,9 5,8 77,5 Μέσος όρος (%) 28 17,6 15,2 9 69,8 ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Σ.Ε.Υ.Π. ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ ΕΩΣ , ,6 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ ,9 70, , , ΠΟΣΟΣΤΑ (%) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

72 71 Ο Πίνακας 8 εµπεριέχει τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών της ΣΕΥΠ στα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, ενώ αντίστοιχα, ο Πίνακας 8 α εµπεριέχει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ποσοστιαίας κατανοµής της βαθµολογίας των φοιτητών της ΣΕΥΠ σε όλες τις βαθµολογικές κλίµακες ( ), όπως και τη µέση βαθµολογία αυτών στα απογραφόµενα µαθήµατα του Τµήµατος των τελευταίων ακαδηµαϊκών ετών, και συγκεκριµένα των ακαδηµαϊκών ετών (Τα αναλυτικά στοιχεία εµπεριέχονται στα απογραφικά δελτία του εξαµηνιαίου µαθήµατος των διδασκόντων του Τµήµατος- Παράρτηµα 12-4). Από τα στοιχεία του πiνακα 8 του οποίου συµπληρωµατικό στοιχείο αποτελεί το Γράφηµα 1, προκύπτει ότι το ποσοστό της επιτυχίας των φοιτητών της ΣΕΥΠ στα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ κατά τα ακαδηµαϊκά έτη , κυµαίνεται από 62,6% µέχρι 77,5%, µε το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας να παρατηρείται το ακαδηµαϊκό έτος και το µικρότερο το ακαδηµαϊκό έτος , µε µέσο όρο ποσοστό σχεδόν 70%. Εποµένως, το ποσοστό αποτυχίας των φοιτητών της ΣΕΥΠ στο σύνολο των µαθηµάτων του Τµήµατος ανέρχεται σε 30%, το δε µεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας (37,4%) του ακαδηµαϊκού έτους , δύναται να εξηγηθεί από την αισθητή µείωση των φοιτητών στις παραδόσεις των θεωρητικών µαθηµάτων, αλλά και από τον υψηλό βαθµό δυσκολίας των περισσότερων µαθηµάτων του Τµήµατος (ΜΓΥ). Από τα στοιχεία του πίνακα 8 α του οποίου συµπληρωµατικά στοιχεία αποτελούν τα Γραφήµατα 2,3,και 4, προκύπτει ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι βαθµολογίες και (35.8 και 31.6) των ακαδηµαϊκών ετών και , αντίστοιχα. Η ίδια κατανοµή βαθµολογίας παρουσιάζεται στα Γραφήµατα 3 και 4 που απεικονίζουν το µέσο όρο της ποσοστιαίας κατανοµής της βαθµολογίας των φοιτητών της ΣΕΥΠ και το µέσο όρο της βαθµολογίας των φοιτητών κατά τα ακαδηµαϊκά έτη (22,7% και 5,88), αντίστοιχα. Πίνακας 8α Κατανοµή βαθµολογίας (%) φοιτητών Σ.Ε.Υ.Π. και µέσος βαθµός Προπτυχιακών µαθηµάτων Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ (% φοιτητών ) Ακαδηµαϊκό Έτος Μέσος όρος Βαθµολογίας (Σύνολο φοιτητών) ,6 5,8 27,4 14,8 12,8 7,6 5, ,1 6, ,5 21,1 14,5 6, ,8 5, ,4 14,1 12,9 6, ,6 6,5 26,1 18,7 15,3 9,8 6, ,6 9, ,1 10,8 3,7 5, ,2 10,3 35, ,9 5,8 5,6 Μέσος όρος (%) 22,7 7, ,6 15,2 9 5,88 Εποµένως, η µέση βαθµολογία των φοιτητών της ΣΕΥΠ αγγίζει τη βαθµολογία 6, γεγονός που υποδηλώνει αφενός την ανάγκη της θεωρητικής παρακολούθησης, και την ανάγκη της σχολαστικής προσωπικής µελέτης αφετέρου. Η πτώση της µέσης βαθµολογίας των φοιτητών της ΣΕΥΠ κατά το ακαδηµαϊκό έτος (5,32), δύναται να αποδοθεί στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τα µαθήµατα γενικά και στην απουσία των φοιτητών από τις παραδόσεις της θεωρητικών µαθηµάτων του Τµήµατος, και ιδιαίτερα αυτών µε υψηλό δείκτη δυσκολίας. Τα παραπάνω εκτίθενται και στον Πίνακα α. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

73 ΓΡΑΦΗΜΑ 2 KATANOMH BΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (%) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ. Τ.Β.Ι.Μ.ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : : : : ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (%) : : BAΘMOΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 30 ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΤΆ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ Α:0-3.9 B: ,7 Γ:5-5.9 :6-6.9 E: Z: ΠΟΣΟΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (%) ,5 17,6 15, A B Γ Ε Ζ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

74 73 ΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕΥΠ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ ,4 6,2 6,37 6,35 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 5,32 6,12 5,52 5,6 4,8 4, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 4.3. Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του εξαµήνου; Η οργάνωση και η εφαρµογή του διδακτικού έργου κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηµατολόγια που αφορούν στο µάθηµα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες γνωστοποιούν στους φοιτητές την ύλη των διδακτικών ενοτήτων των µαθηµάτων τους στην αρχή κάθε εξαµήνου µε τους εξής τρόπους (µε σειρά συχνότητας) : 1) Προφορικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου µαθήµατος, σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος της ΣΕΥΠ. Στην αρχή κάθε εξαµήνου γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη του µαθήµατος, χωρισµένη σε 13 ενότητες (σπάνια γίνονται 15 µαθήµατα/εξάµηνο), οι µαθησιακοί στόχοι και ο τρόπος αξιολόγησής τους. Ο φοιτητής γνωρίζει τη συγκεκριµένη ενότητα/εβδοµάδα. Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών γνωστοποιείται στους φοιτητές στην έναρξη του εξαµήνου. Σε κάποια µαθήµατα, π.χ. Ανατοµία, Ογκολογία, κ.ά., ο κύριος τρόπος αξιολόγησης γίνεται µε το σύστηµα της πολλαπλής επιλογής, ή µε τη µορφή κειµένου (µε κενά), το οποίο και συµπληρώνει ο φοιτητής. Σε άλλα µαθήµατα, π.χ. Φυσιολογία, Παθολογία, κ.ά., χρησιµοποιούνται θέµατα πλήρους ανάπτυξης κειµένου, ή µε τη µορφή ερώτησης κρίσης. 2) µε έντυπη ανακοίνωση σε σχετικό πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος υποδοχής της ΣΕΥΠ. 3) Στην ιστοσελίδα του Γενικού τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων (Οδηγός Σπουδών) 4) Στην ιστοσελίδα, Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου, όπου υποστηρίζονται κάποια µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, όπως Ανατοµία, Ογκολογία, κ.ά. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

75 ιάγραµµα 4.11 ΕΡΩΤΗΣΗ 36 Ο/Η φοιτητής/ρια µελετά συστηµατικά την ύλη; (Ν=3617) 25 ΠΟΣΟΣΤΑ(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Η ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιµη µια οµογενοποιηµένη µορφή παρουσίασης της ύλης από όλους τους διδάσκοντες, όπως π.χ., όλοι να εµφανίζουν το περίγραµµα του µαθήµατος που διδάσκουν στον ιστοχώρο του ΓΤΒΙΜ, κατά την 1 η εβδοµάδα διδασκαλίας των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου και µετά από έλεγχο του Τοµέα που ανήκει το µάθηµα, ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές. 35 N=1513/1641 ιάγραµµα 4.11α ΕΡΩΤΗΣΗ 36 Ο/Η φοιτητής/ρια µελετά συστηµατικά την ύλη; ΠΟΣΟΣΤO(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

76 75 40 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.11β Ν=1891/1976 ΕΡΩΤΗΣΗ 36 Αξιολόγηση βαθµού συστηµατικής µελέτης της ύλης εργαστηριακού µαθήµατος Γ.Τ.Β.Ι.Μ ΠΟΣΟΣΤΟ(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα; Οι µαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα αναφέρονται στον αναλυτικό οδηγό σπουδών του ΓΤΒΙΜ (Παράρτηµα 12-20), όπου περιγράφονται αναλυτικά τα περιγράµµατα όλων των µαθηµάτων του Τµήµατος (77), στα οποία περιέχονται οι µαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηµατολόγια που αφορούν το µάθηµα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες περιγράφουν τους µαθησιακούς στόχους των µαθηµάτων τους και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στους φοιτητές είτε στη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων του µαθήµατος είτε µέσω του ιστοχώρου του ΓΤΒΙΜ, είτε στην ιστοσελίδα, Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (7 µαθήµατα, 6 θεωρητικά και 1 εργαστηριακό) Τα διαγράµµατα 4.12, 4.12 α και 4.12β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 1 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς, για όλα τα µαθήµατα (µικτά, θεωρητικά και εργαστηριακά) των δύο εξαµήνων. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

77 76 ιάγραµµα 4.12 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς; 40 N= ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 6 Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, τ0 87%-92% των φοιτητών έχει κατανοήσει τους στόχους του µαθήµατος, σε οποιαδήποτε κατηγορία κι αν ανήκει αυτό Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων; Βασικά, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία µέχρι τώρα, τουλάχιστον. Ο κάθε διδάσκων όµως µπορεί αυτόνοµα να κάνει σχετικές µετρήσεις (π.χ. την καµπύλη κατανοµής της βαθµολογίας του µαθήµατος) και να εξάγει τα σχετικά συµπεράσµατα. Τέτοιες µετρήσεις όµως αποτελούν µεµονωµένες περιπτώσεις και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν τον κανόνα. Η ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ προτείνει τη δηµιουργία µίας ενιαίας διαδικασίας µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων του Τµήµατος, για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος. Τα ιαγράµµατα 4.13, 4.13 α και 4.13 β, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ε&rh