Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003."

Transcript

1 L 226/ Ο ΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφοράεµπορευµάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, τις προτάσεις της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ( 4 ) προβλέπει ότι ορισµένοι οδηγοί που απασχολούνται στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων ήεπιβατών οφείλουν, ανάλογα µε την ηλικία τους, την κατηγορία των χρησιµοποιούµενων οχηµάτων και τη διανυόµενη απόσταση, να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες σχετικά µε το ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης ορισµένων οδηγών οχηµάτων οδικής µεταφοράς. Το ελάχιστο αυτό επίπεδο ορίζεται στην οδηγία 76/914/ΕΟΚ ( 5 ). (2) εδοµένου ότι οι ανωτέρω διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 εφαρµόζονται σε πολύ µικρό ποσοστό των οδηγών και ότι η κατάρτιση των οδηγών δεν είναι σήµερα υποχρεωτικήπαρά µόνο σε ορισµένα κράτη µέλη, η πλειοψηφία των οδηγών που οδηγούν στο έδαφος της Κοινότητας ασκεί το επάγγελµα µόνο βάσει της άδειας οδήγησης. ( 1 ) ΕΕ C 154 E της , σ. 258 και ΕΕ C 20 Ε της , σ ( 2 ) ΕΕ C 260 της , σ. 90. ( 3 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2002 (EΕ C 271 Ε της , σ. 381), κοινήθέση του Συµβουλίου της 5ης εκεµβρίου 2002 (ΕΕ C 32 E της , σ. 9) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου ( 4 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 1985, για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των ειδικών µεταφορών (ΕΕ L 370 της , σ. 1). ( 5 ) Οδηγία 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης εκεµβρίου 1976, περί της στοιχειώδους καταρτίσεως ορισµένων οδηγών οχηµάτων οδικών µεταφορών (ΕΕ L 357 της , σ. 36). (3) Προκειµένου να µπορέσουν οι οδηγοί να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θέτει η εξέλιξη της αγοράς των οδικών µεταφορών, οι κοινοτικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρ- µόζονται στο σύνολο των οδηγών, είτε είναι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες είτε µισθωτοί, είτε εργάζονται για ίδιο λογαριασµό είτε υπέρ τρίτων. (4) Ο καθορισµός νέων κοινοτικών κανόνων αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού, µέσω επιµόρφωσης, τόσο για την πρόσβαση όσο και για την άσκηση της δραστηριότητας του οδηγού. (5) Ειδικότερα, η υποχρέωση αρχικής επιµόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας του οδηγού, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών του οδηγού όταν το όχηµα ευρίσκεται εν στάσει. Εξάλλου, ο σύγχρονος χαρακτήρας του επαγγέλµατος αναµένεται να δηµιουργήσει στους νέους ενδιαφέρον για το επάγγελµα αυτό συµβάλλοντας έτσι στην πρόσληψη νέων οδηγών σε µια εποχήσπάνεως. (6) Προς αποφυγή ανισοτήτων στις συνθήκες ανταγωνισµού, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται στη δραστηριότητα της οδήγησης τόσο για τους υπηκόους των κρατών µελών όσο και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται ήχρησιµοποιούνται από µια επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος. (7) Προκειµένου να µπορεί να αποδεικνύεται η συµµόρφωση του οδηγού προς τις υποχρεώσεις του, τα κράτη µέλη θα πρέπει να χορηγούν στον οδηγό πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας, στο εξής αποκαλούµενο «ΠΕΙ», που βεβαιώνει την αρχικήεπιµόρφωσήτου ήτην περιοδική κατάρτισήτου. (8) Λόγω των διαφορών µεταξύ των υφιστάµενων συστηµάτων σε ορισµένα κράτη µέλη και προκειµένου να διευκολύνουν την εφαρµογήτων διατάξεων για την αρχικήεπιµόρφωση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να επιλέγουν µεταξύ διάφορων εναλλακτικών λύσεων. (9) Προκειµένου να διατηρείται η επιµόρφωση των ήδη υφισταµένων οδηγών θα πρέπει αυτοί να υπόκεινται σε περιοδικήµετεκπαίδευση σε θέµατα ουσιώδη για το επάγγελµά τους. (10) Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται ως προς την αρχικήεπιµόρφωση και την περιοδικήκατάρτιση αφορούν τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά την οδήγηση και όταν το όχηµα ευρίσκεται εν στάσει. Η ανάπτυξη της αµυντικής οδήγησης πρόβλεψη των κινδύνων, συνυπολογισµός των άλλων χρηστών του δρόµου η οποία συµβαδίζει µε την ορθολογικήκατανάλωση καυσίµου, θα έχει θετικά αποτελέσµατα τόσο στην κοινωνία όσο και στον ίδιο τον τοµέα των οδικών µεταφορών.

2 L 226/5 (11) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει κεκτηµένα δικαιώ- µατα του οδηγού που έχει λάβει την άδεια οδήγησης την απαραίτητη για την άσκηση της δραστηριότητας της οδήγησης προ της ηµεροµηνίας που προβλέπεται για την απόκτηση του ΠΕΙ το οποίο βεβαιώνει την αντίστοιχη αρχική επιµόρφωση ήτην περιοδικήκατάρτιση. (12) Μόνο τα κέντρα κατάρτισης που έχουν λάβει σχετική έγκριση από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να µπορούν να διοργανώνουν τα µαθήµατα κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο της αρχικής επιµόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης. Προς διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω εγκεκριµένων κέντρων, ο αρµόδιες αρχές θα πρέπει να θεσπίσουν εναρµονισµένα κριτήρια έγκρισης, συµπεριλαµβανοµένου του κριτηρίου ενός ενισχυµένου επιπέδου επαγγελµατισµού. (13) Η αρµοδιότητα της διοργάνωσης των προβλεπόµενων εξετάσεων αρχικής επιµόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης θα πρέπει να ανατίθεται όχι µόνο στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών αλλά και σε κάθε οντότητα που αυτές ορίζουν. Λόγω της σπουδαιότητας που έχει για την οδική ασφάλεια και την ισότητα των συνθηκών ανταγωνισµού η παρούσα οδηγία, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να εποπτεύουν τις εν λόγω εξετάσεις. (14) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιβάλλουν την ολοκλήρωση της πρώτης περιοδικής κατάρτισης και να χορηγούν στον οδηγό το αντίστοιχο ΠΕΙ εντός πέντε ετών είτε από την ηµεροµηνία έκδοσης του ΠΕΙ που βεβαιώνει την αρχικήεπιµόρφωση είτε από τη λήξη της προθεσµίας για την άσκηση από ορισµένους οδηγούς των κεκτηµένων δικαιωµάτων τους. Θα πρέπει να επιτρέπονται επίσης επιµηκύνσεις ήσυντοµεύσεις των προθεσµιών αυτών. Έπειτα από την πρώτη περιοδική κατάρτισήτου, ο οδηγός θα πρέπει να πραγµατοποιεί περιοδικήκατάρτιση ανά πέντε χρόνια. (15) Προκειµένου να πιστοποιείται ότι ένας οδηγός ενός κράτους µέλους είναι κάτοχος ενός από τα ΠΕΙ που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και να διευκολύνεται η αµοιβαία αναγνώριση των διαφόρων ΠΕΙ, τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιθέτουν τον ειδικά προβλεπόµενο κοινοτικό εναρµονισµένο κωδικό, µαζί µε τη διάρκεια ισχύος του, είτε στην άδεια οδήγησης είτε στο νέο δελτίο επιµόρφωσης οδηγού, το οποίο θα αναγνωρισθεί αµοιβαία από τα κράτη µέλη και το εναρµονισµένο υπόδειγµα του οποίου προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Το δελτίο αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας, όπως η άδεια οδήγησης, λόγω της σπουδαιότητας των δικαιωµάτων που παρέχει σχετικά µε την οδικήασφάλεια και την ισότητα των συνθηκών ανταγωνισµού. Η δυνατότητα που δίνεται στα κράτη µέλη να επιθέτουν τον κοινοτικό κωδικό στο νέο δελτίο θα πρέπει να επιτρέπει στα εν λόγω κράτη µέλη να προβλέπουν διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης που δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος µιας περιοδικής κατάρτισης, δεδοµένου ότι η οδηγία 91/439/ΕΟΚ ( 1 ) προβλέπει ότι κάθε κράτος µέλος διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει, µε εθνικά κριτήρια, τη διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης που εκδίδει. ( 1 ) Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (EE L 237 της , σ. 1) οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 237 της , σ. 45). ( 2 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. (16) Είναι σκόπιµο να τροποποιηθούν τα παραρτήµατα Ι και Ια της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ προκειµένου να προστεθεί στον κατάλογο των εναρµονισµένων κωδικών και υποδιαιρέσεων που καθορίζεται στα εν λόγω παραρτήµατα, ο νέος κοινοτικός κωδικός που ορίζει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία ο οδηγός συµµορφούται προς την υποχρέωση επαγγελµατικής ικανότητας, είτε πρόκειται για αρχικήεπιµόρφωση είτε για περιοδικήκατάρτιση. (17) Όσον αφορά τους οδηγούς οι οποίοι καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις πιστοποίησης. (18) Η Επιτροπήθα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας, ιδίως λόγω των διαφορετικών συστηµάτων αρχικής επιµόρφωσης τα οποία προβλέπει και θα πρέπει επίσης να υποβάλει σχετικήέκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµικήκαι Κοινωνική Επιτροπήκαι την Επιτροπήτων Περιφερειών. (19) Λόγω του σηµαντικού αριθµού οδηγών που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να προβλεφθεί η εφαρµογήσε δύο φάσεις των διατάξεων περί αρχικής επιµόρφωσης, ανάλογα µε το εάν πρόκειται για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων. Η σταδιακήεφαρµογήτης παρούσας οδηγίας όσον αφορά την αρχικήεπιµόρφωση για τους οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς εµπορευµάτων και επιβατών, θα πρέπει επίσης να επιτρέψει την προοδευτικήδηµιουργία της περιοδικής κατάρτισης. (20) Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 2 ). (21) Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εφαρµογήσε δύο διαφορετικές ηµεροµηνίες των διατάξεων περί αρχικής επιµόρφωσης, θα πρέπει να καταργηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 καθώς και η οδηγία 76/ 914/ΕΟΚ. (22) Ωστόσο, προκειµένου να τηρηθούν οι αρχές του κοινοτικού δικαίου, θα πρέπει να εξαιρεθούν της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας οι οδηγοί οχηµάτων χρησιµοποιουµένων για µεταφορές, εφόσον αυτές έχουν ήσσονα επίπτωση στην οδικήασφάλεια, ήεφόσον οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θα συνιστούσαν δυσανάλογο οικονοµικό ήκοινωνικό βάρος. (23) εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδήη θέσπιση ενός διακοινοτικού προτύπου για την αρχικήεπιµόρφωση και την περιοδικήκατάρτιση, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχήτης επικουρικότητας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχήτης αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη του στόχου αυτού,

3 L 226/ ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 ζ) οχηµάτων που µεταφέρουν υλικό ήεξοπλισµό, ο οποίος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στην άσκηση του επαγγέλµατος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήµατος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού. Πεδίο εφαρµογής Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην δραστηριότητα της οδήγησης από: α) υπηκόους κράτους µέλους και β) υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι απασχολούνται ήχρησιµοποιούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, εφεξής αποκαλούµενους «οδηγούς», οι οποίοι πραγµατοποιούν οδικές µεταφορές εντός της Κοινότητας στο δηµόσιο οδικό δίκτυο µε: οχήµατα για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης µιας από τις κατηγορίες C1, C1 + E, C, C + E, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ, ήάδεια οδήγησης η οποία αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη, οχήµατα για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης µιας από τις κατηγορίες D1, D1 + E, D, D + E, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ, ήάδεια οδήγησης η οποία αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη. Άρθρο 2 Εξαιρέσεις Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους οδηγούς: α) οχηµάτων, των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h β) οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες των ενόπλων δυνάµεων, της πολιτικής άµυνας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάµεων που είναι αρµόδιες για την τήρηση της δηµόσιας τάξης, ήτα οποία τίθενται υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών γ) οχηµάτων που υποβάλλονται σε δοκιµές επί της οδού για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης, και νέων ήµεταποιηµένων οχηµάτων που δεν έχουν ακόµα τεθεί σε κυκλοφορία δ) οχηµάτων που χρησιµοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήγια εργασίες διάσωσης ε) οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τα µαθήµατα οδήγησης αυτοκινήτων για τη λήψη άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στ) οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για µη εµπορικές µεταφορές επιβατών ήεµπορευµάτων, για ιδιωτικούς σκοπούς Άρθρο 3 Επιµόρφωση και κατάρτιση 1. Η δραστηριότητα της οδήγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, υπόκειται σε υποχρέωση αρχικής επιµόρφωσης και σε υποχρέωση περιοδικής κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη προβλέπουν: α) Σύστηµα αρχικής επιµόρφωσης Τα κράτη µέλη επιλέγουν µεταξύ των ακόλουθων δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων: i) εναλλακτικήδυνατότητα που περιλαµβάνει παρακολούθηση µαθηµάτων και εξέταση Σύµφωνα µε όσα ορίζει το παράρτηµα Ι τµήµα 2 σηµείο 2.1 αυτό το είδος αρχικής επιµόρφωσης περιλαµβάνει την υποχρεωτικήπαρακολούθηση µαθηµάτων προκαθορισµένης διάρκειας. Η κατάρτιση αυτήολοκληρώνεται µε εξέταση. Σε περίπτωση επιτυχίας στην εξέταση, η επιµόρφωση πιστοποιείται µε τη χορήγηση του ΠΕΙ που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). ii) εναλλακτικήδυνατότητα που περιλαµβάνει µόνο εξέταση Σύµφωνα µε όσα ορίζει το παράρτηµα Ι τµήµα 2 σηµείο 2.2 αυτό το είδος αρχικής επιµόρφωσης δεν περιλαµβάνει την υποχρεωτικήπαρακολούθηση µαθηµάτων, αλλά µόνο θεωρητικήκαι πρακτικήεξέταση. Σε περίπτωση επιτυχίας σε αυτές τις εξετάσεις, η επιµόρφωση πιστοποιείται µε τη χορήγηση του ΠΕΙ που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β). Εντούτοις, ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει στον οδηγό να οδηγεί στο έδαφός του πριν αποκτήσει ΠΕΙ, όταν παρακολουθεί µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο επί έξι τουλάχιστον µήνες, για ελάχιστη περίοδο τριών ετών. Στο πλαίσιο αυτών των µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, οι εξετάσεις των σηµείων i) και ii) µπορούν να διεξάγονται κατά στάδια. β) Σύστηµα περιοδικής κατάρτισης Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι τµήµα 4 η περιοδικήκατάρτιση περιλαµβάνει υποχρεωτικήπαρακολούθηση των µαθηµάτων. Πιστοποιείται µε τη χορήγηση του ΠΕΙ που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος Επίσης, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ένα σύστηµα ταχύρρυθµης αρχικής επιµόρφωσης, ώστε να µπορεί ο οδηγός να οδηγεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο ii) και στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο α), σηµείο i) και στοιχείο β). Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι τµήµα 3 η ταχύρυθµη αρχικήεπιµόρφωση περιλαµβάνει υποχρεωτικήπαρακολούθηση των µαθηµάτων. Η επιµόρφωση αυτήολοκληρώνεται µε εξέταση. Σε περίπτωση επιτυχίας στην εξέταση, η επιµόρφωση πιστοποιείται µε τη χορήγηση του ΠΕΙ που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

4 L 226/7 3. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τον οδηγό που έχει λάβει το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας που προβλέπεται στην οδηγία 96/26/ΕΚ ( 1 ) από τις εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), σηµεία i) και ii) και στην παράγραφο 2, όσον αφορά την ύλη που καλύπτει η προβλεπόµενη στο πλαίσιο της ανωτέρω οδηγίας εξέταση, και, ενδεχοµένως, από την παρακολούθηση των µαθηµάτων εκείνων που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη ύλη. Άρθρο 4 Κεκτηµένα δικαιώµατα Απαλλάσσονται της υποχρέωσης αρχικής επιµόρφωσης οι οδηγοί που είναι: α) κάτοχοι άδειας οδήγησης µιας από τις κατηγορίες D1, D1 + E, D, D + Ε ήάδειας η οποία αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη, οι οποίες έχουν εκδοθεί το αργότερο δύο έτη µετά από το τέλος της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο β) κάτοχοι άδειας οδήγησης µιας από τις κατηγορίες C1, C1 + E, C, C + E ήάδειας η οποία αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη, οι οποίες έχουν εκδοθεί το αργότερο τρία έτη µετά από το τέλος της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Άρθρο 5 Αρχική επιµόρφωση 1. Για την αρχικήεπιµόρφωση δεν απαιτείται η εκ των προτέρων απόκτηση της αντίστοιχης άδειας οδήγησης. 2. Οι οδηγοί οχηµάτων που προορίζονται για τη µεταφορά εµπορευµάτων µπορούν να οδηγούν: α) από ηλικίας 18 ετών: i) όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C1 και C + E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, ii) όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C1 και C1 + E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 β) από ηλικίας 21 ετών, όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C1 και C+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος Οι οδηγοί οχηµάτων που προορίζονται για τη µεταφορά επιβατών µπορούν να οδηγούν: α) από ηλικίας 21 ετών: i) όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D και D+E για τη µεταφορά επιβατών σε τακτικές γραµµές των οποίων η διαδροµήδεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα, καθώς και όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D1 και D1 + E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. ( 1 ) Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας αναγνώρισης των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση του δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών µεταφορών (ΕΕ L 124 της , σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/76/ΕΚ (ΕΕ L 277 της , σ. 17). Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει στους οδηγούς οχηµάτων µιας εκ των ανωτέρω κατηγοριών να οδηγούν στο έδαφός του τα οχήµατα αυτά από ηλικίας 18 ετών, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ii) όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D και D+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει στους οδηγούς οχηµάτων µιας εκ των ανωτέρω κατηγοριών να οδηγούν στο έδαφός του τα οχήµατα αυτά από ηλικίας 20 ετών, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Η ηλικία αυτήµπορεί να ορισθεί σε 18 έτη, εφόσον οι οδηγοί οδηγούν τα οχήµατα αυτά χωρίς επιβάτες β) από ηλικίας 23 ετών, όχηµα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D και D+E,υπό τον όρο ότι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος Με την επιφύλαξη των ορίων ηλικίας της παραγράφου 2, οι οδηγοί που εκτελούν µεταφορές εµπορευµάτων και είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 για µία εκ των κατηγοριών οχηµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από την απόκτηση τέτοιου ΠΕΙ για κάποια άλλη από τις κατηγορίες οχηµάτων που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν υπό τους ίδιους όρους για τους οδηγούς που εκτελούν µεταφορές επιβατών για τις κατηγορίες της παραγράφου Οι οδηγοί που πραγµατοποιούν µεταφορές εµπορευµάτων, οι οποίοι διευρύνουν ήαλλάζουν τις δραστηριότητές τους προκειµένου να πραγµατοποιούν µεταφορές επιβατών, ήαντιστρόφως, και οι οποίοι είναι κάτοχοι του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, δεν οφείλουν πλέον να επαναλαµβάνουν τα κοινά τµήµατα της αρχικής επιµόρφωσης, παρά µόνο τα τµήµατα που αφορούν ειδικώς τη νέα επιµόρφωση. Άρθρο 6 ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί την αρχική επιµόρφωση 1. ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί αρχικήεπιµόρφωση α) ΠΕΙ χορηγούµενο µε βάση την παρακολούθηση µαθηµάτων και εξέταση Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) το κράτος µέλος επιβάλλει στον υποψήφιο οδηγό να παρακολουθήσει µαθήµατα σε κέντρο κατάρτισης εγκεκριµένο από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το τµήµα 5 του παραρτήµατος Ι, το οποίο στη συνέχεια καλείται «εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης». Τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνουν όλα τα θέµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι τµήµα 1. Η κατάρτιση αυτή ολοκληρώνεται µε την επιτυχία στην εξέταση που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι τµήµα 2 σηµείο 2.1. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ήη οντότητα που ορίζουν διοργανώνουν αυτή την εξέταση η οποία αποσκοπεί στο να επαληθεύσει εάν ο υποψήφιος οδηγός διαθέτει το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται από το παράρτηµα Ι τµήµα 1 όσον αφορά τα προαναφερθέντα θέµατα. Οι εν λόγω αρχές ήοντότητες επιβλέπουν την εξέταση και, σε περίπτωση επιτυχίας, χορηγούν στον οδηγό ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί αρχικήεπιµόρφωση.

5 L 226/ β) ΠΕΙ χορηγούµενο βάσει εξετάσεων Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο ii), το κράτος µέλος επιβάλλει στον υποψήφιο οδηγό να υποβληθεί µε επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι τµήµα 2 σηµείο 2.2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ήη οντότητα που ορίζουν διοργανώνουν αυτήτην εξέταση η οποία αποσκοπεί στο να επαληθεύσει εάν ο υποψήφιος οδηγός διαθέτει το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται από το παράρτηµα Ι τµήµα 1 όσον αφορά όλα τα προαναφερθέντα θέµατα. Οι εν λόγω αρχές ήοντότητες επιβλέπουν τις εξετάσεις και, σε περίπτωση επιτυχίας, χορηγούν στον οδηγό ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί αρχικήεπιµόρφωση. 2. ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί ταχύρυθµη αρχικήεπιµόρφωση Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 το κράτος µέλος επιβάλλει στον υποψήφιο οδηγό να παρακολουθήσει µαθήµατα σε εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης. Τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνουν όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι τµήµα 1. Η κατάρτιση αυτήολοκληρώνεται µε την εξέταση που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι τµήµα 3. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, ή η οντότητα που ορίζουν διοργανώνουν αυτήτην εξέταση η οποία αποσκοπεί να επαληθεύσει εάν ο υποψήφιος οδηγός διαθέτει το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται από το παράρτηµα Ι τµήµα 1 όσον αφορά τα προαναφερθέντα θέµατα. Οι εν λόγω αρχές ή οντότητες επιβλέπουν τις εξετάσεις και, σε περίπτωση επιτυχίας, χορηγούν στον οδηγό ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί ταχύρρυθµη αρχική επιµόρφωση. Άρθρο 7 Περιοδική κατάρτιση Η περιοδικήκατάρτιση συνίσταται σε κατάρτιση που επιτρέπει στους κατόχους του ΠΕΙ που αναφέρονται στο άρθρο 6 καθώς και στους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 4, να επικαιροποιούν τις βασικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλµατός τους µε ιδιαίτερη έµφαση στην οδικήασφάλεια και την ορθολογικήκατανάλωση καυσίµων. Η κατάρτιση αυτήδιοργανώνεται σε εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης, σύµφωνα µε το τµήµα 5 του παραρτήµατος Ι. Αν ο οδηγός µετακινηθεί σε άλλη επιχείρηση, η περιοδικήκατάρτιση που έχει ήδη πραγµατοποιήσει συνυπολογίζεται. Σκοπός της περιοδικής κατάρτισης είναι η εµβάθυνση και η επανάληψη ορισµένων θεµάτων του τµήµατος 1 του παραρτήµατος Ι. Άρθρο 8 ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί την περιοδική κατάρτιση 1. Μετά την ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης που αναφέρεται στο άρθρο 7, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ήτο εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης χορηγούν στον οδηγό ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί την περιοδικήκατάρτιση. 2. Μια πρώτη περιοδικήκατάρτιση πρέπει να παρακολουθείται: α) από τον κάτοχο του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, εντός της πενταετίας που ακολουθεί την ηµεροµηνία χορήγησης του ΠΕΙ, β) από τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 4, εντός της πενταετίας που ακολουθεί τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα που καθορίζουν τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν ήνα συντοµεύουν τις προθεσµίες των σηµείων α) και β), µεταξύ άλλων, για να συµπίπτουν µε την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της άδειας οδήγησης ή για να καθίσταται δυνατήη σταδιακήεισαγωγήτου συστήµατος περιοδικής κατάρτισης. Ωστόσο, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών ετών ούτε µεγαλύτερη των επτά ετών. 3. Ο οδηγός που έχει παρακολουθήσει την πρώτη περιοδική κατάρτιση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, πρέπει να παρακολουθεί περιοδικήκατάρτιση ανά πενταετία, πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΕΙ που πιστοποιεί την κατάρτιση αυτή. 4. Ο κάτοχος του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 ήτου ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, καθώς και ο οδηγός που αναφέρεται στο άρθρο 4, οι οποίοι έχουν παύσει την άσκηση του επαγγέλµατος και δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, πρέπει να παρακολουθούν περιοδικήκατάρτιση πριν αρχίσουν και πάλι να ασκούν το επάγγελµα. 5. Οι οδηγοί οι οποίοι εκτελούν οδικές µεταφορές εµπορευµάτων ή επιβατών και έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα περιοδικής κατάρτισης για µία από τις κατηγορίες αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης περαιτέρω περιοδικής κατάρτισης για άλλη κατηγορία οχηµάτων που προβλέπεται στις παραγράφους αυτές. Άρθρο 9 Τόπος της κατάρτισης Οι οδηγοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α), παρακολουθούν την αρχικήεπιµόρφωση που αναφέρεται στο άρθρο 5 στο κράτος µέλος όπου έχουν τον τόπο συνήθους διαµονής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ( 1 ). Οι οδηγοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), παρακολουθούν την επιµόρφωση αυτήστο κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση ήστο κράτος µέλος που τους έχει χορηγήσει άδεια εργασίας. Οι οδηγοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β), παρακολουθούν τη περιοδικήκατάρτιση που αναφέρεται στο άρθρο 7 στο κράτος µέλος όπου έχουν τον τόπο διαµονής τους ή στο κράτος µέλος στο οποίο εργάζονται. ( 1 ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευήελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών (ΕΕ L 370 της , σ. 8). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 207 της , σ. 1).

6 L 226/9 Άρθρο 10 Κοινοτικός κωδικός 1. Βάσει του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 και του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και του άρθρου 8, επιθέτουν δίπλα στις αντίστοιχες κατηγορίες άδειας τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου: είτε πάνω στην άδεια οδήγησης, είτε στο δελτίο επιµόρφωσης οδηγού το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ. Τα δελτία επιµόρφωσης οδηγού που εκδίδουν τα κράτη µέλη αναγνωρίζονται αµοιβαία. Κατά την έκδοση του δελτίου, οι αρµόδιες αρχές βεβαιώνονται ότι η άδεια οδήγησης, ο αριθµός της οποίας αναφέρεται στο δελτίο, ευρίσκεται σε ισχύ. Άρθρο 11 Προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ στην επιστηµονικήκαι τεχνικήπρόοδο θεσπίζονται µε την διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2. Άρθρο 12 ιαδικασία επιτροπής 1. Η Επιτροπήεπικουρείται από επιτροπή. 2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες. 3. Η επιτροπήθεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 2. Στον πίνακα των εναρµονισµένων κοινοτικών κωδικών που ορίζονται στα παραρτήµατα Ι και Ια της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ, προστίθεται ο κάτωθι κοινοτικός κωδικός: «95. Οδηγός, κάτοχος ΠΕΙ, ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση επαγγελµατικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 3 µέχρι την (π.χ ).» 3. α) Ο οδηγός για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 1 στοιχείο β), και ο οποίος εκτελεί οδικές µεταφορές εµπορευµάτων, αποδεικνύει την κατάρτιση και την επιµόρφωση που προβλέπει η παρούσα οδηγία µε τη βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 484/2002 ( 1 ). Το κράτος µέλος µπορεί, επιπροσθέτως της βεβαίωσης αυτής, να χορηγεί στον οδηγό αυτόν το δελτίο επιµόρφωσης οδηγού που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ, στο οποίο έχει επιτεθεί ο αντίστοιχος κοινοτικός κωδικός. β) Ο οδηγός για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 1 στοιχείο β), και ο οποίος εκτελεί οδικές µεταφορές επιβατών, αποδεικνύει την κατάρτιση και την επιµόρφωση που προβλέπει η παρούσα οδηγία: είτε µε τον κοινοτικό κωδικό στην άδεια οδήγησης κοινοτικού τύπου της οποίας είναι κάτοχος, είτε µε το δελτίο επιµόρφωσης οδηγού που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ, στο οποίο έχει επιτεθεί ο αντίστοιχος κοινοτικός κωδικός, είτε µε εθνικό πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου αναγνωρίζεται αµοιβαία από τα κράτη µέλη στο έδαφός τους. ( 1 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου µε σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού (ΕΕ 76 της , σ. 1). Άρθρο 13 Έκθεση Η Επιτροπήυποβάλλει πριν από τις 10 Σεπτεµβρίου 2011, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµικήκαι ΚοινωνικήΕπιτροπήκαι την Επιτροπήτων Περιφερειών, για την αρχικήαξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την ισοδυναµία των διαφόρων συστηµάτων αρχικής επιµόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 3 και την αποτελεσµατικότητά τους προκειµένου να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο επίπεδο κατάρτισης. Η έκθεση αυτήσυνοδεύεται, ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις. Άρθρο 14 Μεταφοράστο εθνικό δίκαιο και εφαρµογή 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, πριν από τις 10 Σεπτεµβρίου Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ήσυνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσήτους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτήκαθορίζονται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν αυτές τις διατάξεις: όσον αφορά την αρχικήεπιµόρφωση για την οδήγηση οχηµάτων των κατηγοριών αδείας D1, D1 + E, D και D+E, από τις 10 Σεπτεµβρίου 2008, όσον αφορά την αρχικήεπιµόρφωση για την οδήγηση οχηµάτων των κατηγοριών αδείας C1, C1 + E, C και C + E, από τις 10 Σεπτεµβρίου Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπήκαι επικουρούνται αµοιβαία για την εφαρµογήτων διατάξεων αυτών.

7 L 226/ Άρθρο 15 Κατάργηση 1. Το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 καταργείται από τις 10 Σεπτεµβρίου β) οι παράγραφοι 2 και 4 καταργούνται από τις 10 Σεπτεµβρίου Η οδηγία 76/914/ΕΟΚ καταργείται από τις 10 Σεπτεµβρίου Οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση προς την οδηγία 76/914/ΕΟΚ δεν εφαρµόζονται πλέον: από τις 10 Σεπτεµβρίου 2008, για τους οδηγούς οδικών µεταφορών επιβατών, από τις 10 Σεπτεµβρίου 2009, για τους οδηγούς οδικών µεταφορών εµπορευµάτων. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην. Άρθρο 17 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 15Ιουλίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. COX Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος G. TREMONTI

8 L 226/11 Τµήµα 1: Περιεχόµενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Οι γνώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα κράτη µέλη για τη διαπίστωση της αρχικής επιµόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης του οδηγού πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα θέµατα του παρόντος καταλόγου. Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων για την οδήγηση υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας οχηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας αδείας. Το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το επίπεδο 2 της διάρθρωσης των επιπέδων εκπαίδευσης που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι της απόφασης 85/368/ΕΟΚ ( 1 ), ήτοι το επίπεδο που επιτυγχάνεται κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση συµπληρούµενη από επαγγελµατικήεκπαίδευση. 1. Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας Όλες οι άδειες οδήγησης 1.1. Στόχος: γνώση των χαρακτηριστικών του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του. Καµπύλες ροπής, ισχύος, και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα, περιοχήβέλτιστης χρήσης του στροφόµετρου, διαγράµ- µατα επικάλυψης των σχέσεων µετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων Στόχος: γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας µε στόχο τον έλεγχο του οχήµατος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών. Ιδιαιτερότητες του υδροπνευµατικού κυκλώµατος των φρένων, όρια χρήσης των φρένων και των επιβραδυντών, συνδυασµένη χρήση φρένων και επιβραδυντή, επιδίωξη του καλύτερου συνδυασµού ταχύτητας και των σχέσεων του κιβωτίου, χρήση της αδράνειας του οχήµατος, χρήση των µέσων επιβράδυνσης και πέδησης σε κατωφέρεια, στάση που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση βλάβης Στόχος: δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίµου. Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης του καυσίµου µε την εφαρµογήτης τεχνογνωσίας των σηµείων 1.1 και 1.2. Άδειες οδήγησης C, C + E, C1, C1 + E 1.4. Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση µε τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήµατος. υνάµεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήµατα, χρήση των σχέσεων µετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήµατος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισµός του ωφέλιµου φορτίου οχήµατος ή συνόλου, υπολογισµός του ωφέλιµου όγκου, κατανοµήτου φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήµατος και κέντρο βάρους, τύποι συσκευασίας και υποστηρίγµατα φορτίου. Κύριες κατηγορίες εµπορευµάτων που απαιτούν πρόσδεση, τεχνικές σφήνωσης και πρόσδεση, χρήση ιµάντων πρόσδεσης, έλεγχος των διατάξεων πρόσδεσης, χρήση των µέσων µετακίνησης φορτίων, τοποθέτηση και αφαίρεση καλυµµάτων του φορτίου. Άδειες οδήγησης D, D + E, D1, D1 + E 1.5. Στόχος: εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών. Συνυπολογισµός των διαµήκων και πλάγιων µετατοπίσεων, κατανοµήτης χρήσης της οδού, θέση στο οδόστρωµα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων, χρήση ειδικών έργων υποδοµής (δηµόσιοι χώροι, οδοί περιορισµένης χρήσης), διαχείριση από την οπτικήγωνία του οδηγού των αντικρουόµενων στοιχείων της ασφαλούς οδήγησης και των άλλων λειτουργιών, συνεργασία µε τους επιβάτες, ιδιαιτερότητες της µεταφοράς ορισµένων οµάδων επιβατών (άτοµα µειωµένης κινητικότητας, παιδιά) Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση µε τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήµατος. υνάµεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήµατα, χρήση των σχέσεων µετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήµατος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισµός του ωφέλιµου φορτίου ενός οχήµατος ή ενός συνόλου, υπολογισµός του ωφέλιµου όγκου, κατανοµήτου φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήµατος και κέντρο βάρους. ( 1 ) Απόφαση 85/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουλίου 1985, για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 199 της , σ. 56).

9 L 226/ Εφαρµογή των κανονιστικών ρυθµίσεων Όλες οι άδειες οδήγησης 2.1. Στόχος: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών µεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου. Μέγιστη διάρκεια εργασίας ειδικά για τις µεταφορές, αρχές, εφαρµογήκαι συνέπειες των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/ 85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, κυρώσεις σε περίπτωση µη χρήσης, κακής χρήσης ή παραποίησης του χρονοταχυγράφου, γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος του οδικού µεταφορέα: δικαιώµατα και υποχρεώσεις των οδηγών ως προς την αρχικήεπιµόρφωση και την περιοδικήκατάρτιση. Άδειες οδήγησης C, C + E, C1, C1 + E 2.2. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου των µεταφορών εµπορευµάτων. Άδειες εκµετάλλευσης µεταφορών, υποχρεώσεις των τυποποιηµένων συµβάσεων µεταφοράς εµπορευµάτων, σύνταξη των εγγράφων που συνιστούν τη σύµβαση µεταφοράς, άδειες διεθνών µεταφορών, υποχρεώσεις της CMR («σύµβαση περί του συµβολαίου δια την διεθνήοδικήν µεταφοράν εµπορευµάτων»), σύνταξη της διεθνούς φορτωτικής, διέλευση συνόρων, πράκτορες µεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγραφα εµπορευµάτων. Άδειες οδήγησης D, D + E, D1, D1 + E 2.3. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου της µεταφοράς επιβατών. Μεταφορά ειδικών οµάδων, εξοπλισµός ασφαλείας του λεωφορείου, ζώνες ασφαλείας, φόρτωση του οχήµατος. 3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη. Όλες οι άδειες οδήγησης 3.1. Στόχος: ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήµατα. Τυπολογία των εργατικών ατυχηµάτων στον κλάδο των µεταφορών, στατιστικές τροχαίων ατυχηµάτων, συµµετοχήτων βαρέων οχηµάτων/πούλµαν στα ατυχήµατα, συνέπειες στον άνθρωπο, υλικές και οικονοµικές συνέπειες Στόχος: ικανότητα πρόληψης της εγκληµατικότητας και της διακίνησης λαθροµεταναστών. Γενικήενηµέρωση, συνέπειες για τους οδηγούς, προληπτικά µέτρα, κατάλογος σηµείων επαλήθευσης, νοµοθεσία σχετική µε την ευθύνη των µεταφορέων Στόχος: ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων. Εργονοµικές αρχές: επικίνδυνες κινήσεις και σωµατικές στάσεις, φυσικήκατάσταση, ασκήσεις χειρισµού, µέσα ατοµικής προστασίας Στόχος: συνειδητοποίηση της σηµασίας της φυσικής και πνευµατικής ικανότητας. Αρχές υγιούς και ισορροπηµένης διατροφής, επιπτώσεις της κατανάλωσης οινοπνεύµατος, φαρµάκων ήκάθε άλλης ουσίας που µπορεί να µεταβάλει την συµπεριφορά, συµπτώµατα, αιτίες, αποτελέσµατα της κόπωσης και του άγχους, θεµελιώδης ρόλος του βασικού κύκλου εργασίας/ανάπαυσης Στόχος: ικανότητα εκτίµησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Συµπεριφορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: αξιολόγηση της κατάστασης, αποτροπήτου δευτερεύοντος ατυχήµατος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άµεσης βοήθειας, περίθαλψη των τραυµατιών και παροχήπρώτων βοηθειών, αντίδραση σε περίπτωση πυρκαϊάς, αποµάκρυνση των επιβαινόντων του φορτηγού/των επιβατών του λεωφορείου, διασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις επιθέσεων, βασικές αρχές της σύνταξης της φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήµατος Στόχος: συµπεριφορά η οποία θα συµβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εταιρείας. Συµπεριφορά του οδηγού και γόητρο της εταιρείας: σηµασία για την επιχείρηση της ποιότητας εργασίας του οδηγού, διάφοροι ρόλοι του οδηγού, διάφοροι συνοµιλητές του οδηγού, συντήρηση του οχήµατος, οργάνωση της εργασίας, εµπορικές και οικονοµικές συνέπειες µιας διαφοράς. Άδειες οδήγησης C, C + E, C1, C1 + E 3.7. Στόχος: γνώση του οικονοµικού περιβάλλοντος των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών και οργάνωση της αγοράς. Σχέση των οδικών µεταφορών µε τους άλλους τρόπους µεταφοράς (ανταγωνισµός, φορτωτές), διάφορες δραστηριότητες οδικών µεταφορών (µεταφορές για λογαριασµό τρίτου, για ίδιο λογαριασµό, βοηθητικές δραστηριότητες των µεταφορών), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων µεταφορών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων των µεταφορών, διάφορες εξειδικεύσεις µεταφορών (βυτιοφόρα οχήµατα, ελεγχόµενη θερµοκρασία, κ.λπ.), εξελίξεις του κλάδου (διαφοροποιήσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών, συνδυασµένες σιδηροδροµικές οδικές µεταφορές, υπεργολαβία, κ.λπ.).

10 L 226/13 Άδειες οδήγησης D, D + E, D1, D1 + E 3.8. Στόχος: γνώση του οικονοµικού περιβάλλοντος της οδικής µεταφοράς επιβατών και οργάνωση της αγοράς. Σχέση των οδικών µεταφορών επιβατών µε τους άλλους τρόπους µεταφοράς επιβατών (σιδηρόδροµοι, ΙΧ αυτοκίνητα), διάφορες δραστηριότητες οδικών µεταφορών επιβατών, διέλευση συνόρων (διεθνείς µεταφορές), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων µεταφορών επιβατών. Τµήµα 2: Υποχρεωτική αρχική επιµόρφωση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) 2.1. Επιλογή παρακολούθησης µαθηµάτων και εξετάσεων Η αρχικήεπιµόρφωση περιλαµβάνει τη διδαχήόλων των θεµάτων που απαριθµούνται στον κατάλογο του τµήµατος 1. Η αρχικήαυτήεπιµόρφωση πρέπει να έχει διάρκεια 280 ωρών. Κάθε υποψήφιος οδηγός πρέπει να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον είκοσι ώρες ατοµικής οδήγησης σε όχηµα της οικείας κατηγορίας, το οποίο να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα κριτήρια των οχηµάτων εξέτασης όπως ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ. Στη διάρκεια της ατοµικής οδήγησης που προβλέπεται ανωτέρω, ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να συνοδεύεται από εκπαιδευτή, ο οποίος απασχολείται από ένα εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης. Κάθε οδηγός µπορεί να πραγµατοποιεί 8 το πολύ από τις 20 ώρες ατοµικής οδήγησης σε ειδικό γήπεδο ή σε προσοµοιωτή υψηλής τεχνολογίας για να αξιολογηθεί η εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήµατος σε συνάρτηση µε την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωµάτων καθώς και τις αλλαγές τους µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, την ηµέρα ήτη νύχτα. Για τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 η διάρκεια της αρχικής επιµόρφωσης πρέπει να είναι 70 ώρες εκ των οποίων 5 ώρες ατοµικής οδήγησης. Κατά το πέρας της κατάρτισης αυτής, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ήη οντότητα που ορίζουν υποβάλλουν τον οδηγό σε γραπτήήπροφορικήεξέταση. Η εξέταση αυτήπεριλαµβάνει τουλάχιστον µία ερώτηση ανά στόχο ο οποίος απαριθµείται στον κατάλογο θεµάτων του τµήµατος Επιλογή εξετάσεων Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ήη οντότητα που ορίζουν διοργανώνουν θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, για να επαληθεύσουν εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται από το τµήµα 1 όσον αφορά τους αναφερόµενους στόχους και θέµατα. α) Η θεωρητικήεξέταση αποτελείται από δύο τουλάχιστον δοκιµασίες: i) ερωτήµατα που περιλαµβάνουν είτε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, είτε ερωτήσεις που απαιτούν άµεση απάντηση, είτε συνδυασµό των δύο συστηµάτων, ii) µελέτες συγκεκριµένων περιπτώσεων. Οι θεωρητικές εξετάσεις διαρκούν τουλάχιστον 4 ώρες. β) Η πρακτικήεξέταση αποτελείται από δύο δοκιµασίες: i) δοκιµασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει την εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. Η δοκιµασία αυτήδιεξάγεται, κατά το δυνατόν, επί οδών εκτός κατοικηµένων περιοχών, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόµους (ήπαρόµοιες οδούς), καθώς και σε όλους τους τύπους των αστικών οδών. Οι οδοί αυτές πρέπει να παρουσιάζουν διάφορους τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι επιθυµητό η δοκιµασία αυτήνα διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε οδό πρέπει να χρησιµοποιείται κατά βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις ζώνες κυκλοφορίας που θα µπορούσε να συναντήσει. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιµασίας αυτής είναι 90 λεπτά ii) πρακτικήδοκιµασία ως προς τα σηµεία 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 και 3.5. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιµασίας αυτής είναι 30 λεπτά. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται κατά τις πρακτικές εξετάσεις ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα κριτήρια των οχηµάτων εξέτασης, όπως ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ. Η πρακτική άσκηση µπορεί να συµπληρωθεί από τρίτη δοκιµασία σε ειδικό γήπεδο ή σε προσοµοιωτή υψηλής τεχνολογίας για να αξιολογηθεί η εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήµατος σε συνάρτηση µε την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωµάτων καθώς και τις αλλαγές τους µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, την ηµέρα ήτη νύχτα. Η διάρκεια αυτής της προαιρετικής δοκιµασίας δεν έχει καθορισθεί. Εφόσον ο οδηγός εξετασθεί στην ανωτέρω δοκι- µασία, η διάρκειά της µπορεί να αφαιρεθεί από τη διάρκεια των 90 λεπτών της δοκιµασίας οδήγησης του σηµείου i). Η µείωση αυτήδεν µπορεί όµως να υπερβαίνει τα 30 λεπτά κατ' ανώτατο όριο. Για τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, η θεωρητικήεξέταση περιορίζεται στα θέµατα του τµήµατος 1 που αφορούν τα οχήµατα της νέας αρχικής επιµόρφωσης. Οι οδηγοί αυτοί οφείλουν ωστόσο να υποστούν το σύνολο της πρακτικής εξέτασης.

11 L 226/ Τµήµα 3: Ταχεία αρχική επιµόρφωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 Η ταχεία αρχικήεπιµόρφωση περιλαµβάνει τη διδαχήόλων των θεµάτων που απαριθµούνται στον κατάλογο του τµήµατος 1. Η ταχεία αυτήαρχικήεπιµόρφωση έχει διάρκεια 140 ωρών. Κάθε υποψήφιος οδηγός πρέπει να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 10 ώρες ατοµικής οδήγησης σε όχηµα της οικείας κατηγορίας, το οποίο να ανταποκρίνεται, τουλάχιστον, στα κριτήρια των οχηµάτων εξέτασης, όπως ορίζονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ. Στη διάρκεια της ατοµικής οδήγησης, ο υποψήφιος οδηγός συνοδεύεται από εκπαιδευτή, ο οποίος απασχολείται από ένα εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης. Κάθε οδηγός µπορεί να πραγµατοποιεί 4 το πολύ από τις 10 ώρες ατοµικής οδήγησης σε ειδικό γήπεδο ή σε προσοµοιωτή υψηλής τεχνολογίας για να αξιολογηθεί η εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήµατος σε συνάρτηση µε την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωµάτων καθώς και τις αλλαγές τους µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, την ηµέρα ήτη νύχτα. Για τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, η διάρκεια της ταχείας αρχικής επιµόρφωσης είναι 35 ώρες εκ των οποίων 2 ώρες ατοµικής οδήγησης. Κατά το πέρας της κατάρτισης αυτής, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ήο φορέας που ορίζουν υποβάλλουν τον οδηγό σε γραπτήήπροφορικήεξέταση. Η εξέταση αυτήπεριλαµβάνει τουλάχιστον µία ερώτηση ανά στόχο ο οποίος απαριθµείται στον κατάλογο θεµάτων του τµήµατος 1. Τµήµα 4: Υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) Τα µαθήµατα υποχρεωτικής περιοδικής κατάρτισης πρέπει να διοργανώνονται από εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης. Η διάρκειά της είναι 35 ώρες ανά πενταετία, παρέχεται δε κατά περιόδους 7 τουλάχιστον ωρών. Η περιοδικήαυτήκατάρτιση µπορεί εν µέρει να παρέχεται σε ανωτάτης στάθµης προσοµοιωτές. Τµήµα 5: Έγκριση της αρχικής επιµόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης 5.1. Τα κέντρα κατάρτισης που παρεµβαίνουν στην αρχικήεπιµόρφωση και την περιοδικήκατάρτιση πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Η έγκριση αυτήχορηγείται µόνο µε γραπτήαίτηση. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που περιέχουν: κατάλληλο πρόγραµµα κατάρτισης και επιµόρφωσης, όπου διευκρινίζονται τα διδασκόµενα θέµατα και αναφέρεται το προτεινόµενο σχέδιο εκτέλεσης και οι προτεινόµενες µέθοδοι διδασκαλίας, τα προσόντα και τα πεδία δραστηριότητας των διδασκόντων, πληροφορίες σχετικά µε τους χώρους όπου πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα, το παιδαγωγικό υλικό, τα µέσα που διατίθενται για την πρακτικήεξάσκηση, το στόλο των χρησιµοποιούµενων οχηµάτων, οι όροι συµµετοχής στα µαθήµατα (αριθµός συµµετεχόντων) Η αρµόδια αρχήοφείλει να χορηγεί την έγκριση γραπτώς και µε την επιφύλαξη των κάτωθι όρων: η κατάρτιση πρέπει να παρέχεται σύµφωνα µε τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση, η αρµόδια αρχή πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποστολής εξουσιοδοτηµένων ατόµων για να παρίστανται στα µαθή- µατα κατάρτισης των εγκεκριµένων κέντρων, και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα κέντρα αυτά όσον αφορά τα χρησιµοποιούµενα µέσα και την ορθήδιεξαγωγήτων µαθηµάτων κατάρτισης και των εξετάσεων, η έγκριση µπορεί να ανακαλείται ήνα αναστέλλεται όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι έγκρισης. Το εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές γνωρίζουν καλά τις τελευταίες εξελίξεις των κανονιστικών ρυθµίσεων και των οδηγιών κατάρτισης. Στο πλαίσιο διαδικασίας ειδικής επιλογής, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν διδακτικές και παιδαγωγικές ικανότητες. Όσον αφορά την πρακτικήπλευρά της κατάρτισης, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν εµπειρία ως επαγγελµατίες οδηγοί ήανάλογη εµπειρία οδήγησης, όπως οι εκπαιδευτές οδήγησης βαρέων οχηµάτων. Το πρόγραµµα διδασκαλίας πρέπει να καταρτίζεται σύµφωνα µε την έγκριση, και πρέπει να περιλαµβάνει τα θέµατα που αναφέρονται στον κατάλογο του τµήµατος 1.

12 L 226/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΗΓΟΥ 1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του δελτίου είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 7810 και ISO Οι µέθοδοι ελέγχου των χαρακτηριστικών των δελτίων επιµόρφωσης οδηγού οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συµφωνίας τους προς τα διεθνήπρότυπα είναι σύµφωνες µε το πρότυπο ISO Το δελτίο περιλαµβάνει δύο όψεις: Η πλευρά 1 περιλαµβάνει: α) την ένδειξη «δελτίο επιµόρφωσης οδηγού», τυπωµένη µε παχιά γράµµατα στην ήστις γλώσσες του κράτους µέλους που εκδίδει το δελτίο β) την αναγραφήτου ονόµατος του κράτους µέλους που εκδίδει το δελτίο (προαιρετικήεγγραφή) γ) το διακριτικό σήµα του κράτους µέλους που εκδίδει το δελτίο, τυπωµένο αρνητικά µέσα σε ένα µπλε παραλληλόγραµµο και περιβαλλόµενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια τα διακριτικά σήµατα είναι τα εξής: Β: Βέλγιο DK: ανία D: Γερµανία GR: Ελλάδα E: Ισπανία F: Γαλλία IRL: Ιρλανδία I: Ιταλία L: Λουξεµβούργο NL: Κάτω Χώρες A: Αυστρία P: Πορτογαλία FIN: Φινλανδία S: Σουηδία UK: Ηνωµένο Βασίλειο δ) τις ειδικές πληροφορίες του δελτίου, οι οποίες αριθµούνται ως εξής: 1. το επώνυµο του δικαιούχου, 2. το όνοµα του δικαιούχου, 3. την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του δικαιούχου, 4. α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) την ηµεροµηνία λήξης ισχύος, γ) το όνοµα της αρχής που εκδίδει το δελτίο (µπορεί να τυπώνεται στη σελίδα 2), δ) αριθµό διαφορετικό από τον αριθµό της αδείας οδήγησης, για διοικητικούς σκοπούς (προαιρετικήεγγραφή), 5. α) τον αριθµό της άδειας οδήγησης, β) τον αύξοντα αριθµό, 6. τη φωτογραφία του δικαιούχου, 7. την υπογραφήτου δικαιούχου, 8. τον τόπο διαµονής, τον τόπο κατοικίας ήτην ταχυδροµικήδιεύθυνση (προαιρετικήεγγραφή), 9. τις υποκατηγορίες οχηµάτων για τις οποίες ο οδηγός ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αρχικής επιµόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης

13 L 226/ ε) την ένδειξη «υπόδειγµα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην ήστις γλώσσες του κράτους µέλους που εκδίδει το δελτίο και την ένδειξη «δελτίο επιµόρφωσης οδηγού» στις άλλες γλώσσες της Κοινότητας, τυπωµένες σε µπλε χρώµα ώστε να αποτελούν το φόντο του δελτίου: tarjeta de cualificación del conductor chaufføruddannelsesbevis Fahrerqualifizierungsnachweis δελτίο επιµόρφωσης οδηγού driver qualification card carte de qualification de conducteur cárta cáilíochta tiomána carta di qualificazione del conducente kwalificatiekaart bestuurder carta de qualificação do motorista kuljettajan ammattipätevyyskortti yrkeskompetensbevis för förare στ) τα χρώµατα αναφοράς: µπλε: Pantone Reflex blue, κίτρινο: Pantone yellow. Η πλευρά 2 περιλαµβάνει: α) 9. τις υποκατηγορίες οχηµάτων για τις οποίες ο οδηγός ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αρχικής επιµόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, 10. τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας, 11. χώρο για την ενδεχόµενη αναγραφή, από το κράτος µέλος που εκδίδει το δελτίο, των ενδείξεων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαχείρισήτου ήοι οποίες αφορούν την οδικήασφάλεια (προαιρετικήεγγραφή). Όταν µια εγγραφή αφορά ένα σηµείο που ορίζεται στο παρόν παράρτηµα, της εγγραφής αυτής πρέπει να προηγείται ο αριθµός του αντίστοιχου σηµείου. β) Επεξήγηση των αριθµηµένων σηµείων των πλευρών 1 και 2 του δελτίου (τουλάχιστον των σηµείων 1, 2, 3, 4α), 4β), 4γ), 5α), 5β) και 10). Όταν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να αναγράψει τις ενδείξεις αυτές σε εθνικήγλώσσα διαφορετικήαπό τις ακόλουθες: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, σουηδικά και φινλανδικά, καταρτίζει δίγλωσσο κείµενο του δελτίου χρησιµοποιώντας µια από τις προαναφερόµενες γλώσσες, µε την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος. 3. Ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των δεδοµένων Τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν το δελτίο αποσκοπούν στην αποφυγήοποιασδήποτε παραποίησης ήαθέµιτης παρέµβασης και στην ανίχνευση οποιασδήποτε τέτοιας απόπειρας. Το κράτος µέλος µεριµνά ώστε το επίπεδο ασφαλείας του δελτίου να είναι τουλάχιστον ανάλογο προς το επίπεδο ασφαλείας της άδειας οδήγησης. 4. Ειδικές διατάξεις Ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να προσθέτουν χρώµατα ήσηµάνσεις, όπως ραβδωτούς κωδικούς, εθνικά σύµβολα και στοιχεία ασφαλείας, µε την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος. Στο πλαίσιο της αµοιβαίας αναγνώρισης των δελτίων, ο ραβδωτός κωδικός δεν επιτρέπεται να περιέχει άλλες πληροφορίες πλην εκείνων οι οποίες είναι ήδη ορατές στο δελτίο επιµόρφωσης οδηγού ή οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου.

14 L 226/17 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΗΓΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2012 COM(2012) 385 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 74 ΦΕΚ 112 Α/

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 74 ΦΕΚ 112 Α/ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 74 ΦΕΚ 112 Α/18-6-2008 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992 9. 4. 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1992 σχετική με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» Μπλάνα Ευμορφία, Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ζαχαρής Στρατής, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 30.1.2003 L 25/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την αναστολή δασµών που επιβάλλονται στις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

L 80/35. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 80/35. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 80/35 Ο ΗΓΙΑ 2002/15/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου2002 για την οργάνωση τουχρόνουεργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1 29.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 380/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µ ε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.6.2003 L 156/17 Ο ΗΓΙΑ 2003/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα