Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων"

Transcript

1 Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων Επιµέλεια : ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1. ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 Τα ενοίκια αυτά εισπράττονται µε βάση: Κάποιο νόµο Με βάση δικαστική απόφαση Στη δήλωση του 2012 θα δηλωθούν τα ενοίκια που αφορούν στο έτος H Φ. ήλωση θά υποβληθεί στην ΟΥ µέσα στό Α εξάµηνο του Για τα υπόλοιπα ενοίκια των ετών 2011,2010,2009 κλπ θα γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις στο έτος που ανάγονται. Έτσι θα αποφύγουµε να πληρώσουµε περισσότερους φόρους εισοδήµατος εάν δηλωθούν όλα τα ενοίκια µέσα στο 2012 (τό 80%), µαζί µέ τά άλλα εισοδήµατα του έτους ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ (ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) ΘΑ ΗΛΩΘΟΥΝ Τα ενοίκια αυτά θα τα δηλωθούν ανεξάρτητα εάν τα έχοµε εισπράξει ή εάν θα τα εισπράξουµε αργότερα από τον ενοικιαστή. 3. ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ 3% : O ΕΝΟΙΚΑΣΤΗΣ ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Ο συµπληρωµατικός φόρος στο εισόδηµα από ακίνητα είναι φόρος εισοδήµατος και γι αυτό βαρύνει αποκλειστικά εκείνον που αποκτά το εισόδηµα. Στην περίπτωση που προβλέπεται από το συµφωνητικό καταβολή τέτοιου ποσού από τον µισθωτή (ενοικιαστή) τούτο προσαυξάνει το ενοίκιο. Επιβάλλεται και συµπληρωµατικός φόρος στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα.ο φόρος αυτός υπολογίζεται µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που προέρχεται από ακίνητα, µη δυνάµενος να υπερβεί το ποσό του φόρου εισοδήµατος των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Ο φόρος της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται στα εισοδήµατα από ακίνητα των νοµικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103του παρόντος,του φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα αυτά 4. ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ, Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Το χαρτόσηµο που αναλογεί στα µισθώµατα αποδίδεται σε κάθε περίπτωση από τον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη, επικαρπωτή, νοµέα κ.λπ) αφού βεβαιώνεται µε το εκκαθαριστικό. Ανεξάρτητα όµως από την απόδοσή του, η καταβολή του χαρτοσήµου είναι θέµα συµφωνίας µεταξύ του εκµισθωτή και του µισθωτή και µπορεί να καταβάλλεται µόνο από τον εκµισθωτή ή µόνο από τον µισθωτή ή και από τους δύο κατά το ήµισυ. 5. ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 1

2 Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης εισοδήµατος από εκµίσθωση ακινήτων υπάρχει, όταν το εισόδηµα προέρχεται αποκλειστικά από την εκµίσθωση και υπερβαίνει τo ποσό των 600 Ευρώ. Στη περίπτωση που υπάρχουν και άλλα εισοδήµατα η υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται ανεξαρτήτως ποσού εισοδήµατος από την εκµίσθωση ακινήτου. 6. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΩΣΗ ΕΑΝ ΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΠΟΤΕ; Βεβαίως και µπορούµε, αλλά µε προϋποθέσεις. Εφόσον τά εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων δεν έχουν εισπραχθεί µπορούµε να τα εκχωρήσουµε στό ηµόσιο, καί µάλιστα χωρίς αντάλλαγµα. Με τόν τρόπο αυτό δέν θα φορολογηθούµε για αυτά ενοίκια σύµφωνα µε τό άρθρο 4 παρ 7 ν.2238/1994. Η εκχώρηση αυτή γίνεται µε απλή δήλωση εκχώρησης στήν ΟΥ µέ συνηµµένα τα δικαιολογητικά καί µέσα στο οικονοµικό έτος που τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. ηλαδή τά εισοδήµατα τού έτους 2012 που δέν εισπράχθηκαν µπορούν να εκχωρηθούν στην ΟΥ µέχρι 31/12/2013. Αυτή η δήλωση εκχώρησης καταχωρείται πρωτόκολλο της αρµόδιας ΟΥ (ΠΟΛ.1096/ ). ΠΟΛ.1096/ Τύπος και περιεχόµενο των δηλώσεων εκχώρησης µισθωµάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο ηµόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των εισοδηµάτων που εκχωρούνται. Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθµ.Πρωτ.: /642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ.ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β ΠΟΛ.: 1096 ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόµενο των δηλώσεων εκχώρησης µισθωµάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο ηµόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των εισοδηµάτων που εκχωρούνται. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α ), µε την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίσει µε αποφάσεις του τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε) και τις διατάξεις των άρθρων 51 επ. του π.δ. 16/1989 "Κανονισµός Λειτουργίας.Ο.Υ.". Την ανάγκη καθορισµού της διαδικασίας εκχώρησης µη εισπραχθέντων εισοδηµάτων από ακίνητα και 2

3 τόκους δανείων στο ηµόσιο, χωρίς αντάλλαγµα. Την /441/Α0006/ (ΦΕΚ 571 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία αναθέτονται αρµοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονοµικών. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Αποφασίζουµε ΆΑρθρο 1 Τύπος και περιεχόµενο δηλώσεων εκχώρησης και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται. 1. Ορίζουµε ότι ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων εκχώρησης: α) Μη εισπραχθέντων µισθωµάτων ακινήτων και β) Μη εισπραχθέντων τόκων δανείου, Έχουν όπως τα σχετικά υποδείγµατα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήµατα της Α και Β, αντίστοιχα. 2. Η εκχώρηση γίνεται µε τη συµπλήρωση και την υποβολή των πιο πάνω, κατά περίπτωση, εντύπων δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρµόδιο για τη φορολογίας εισοδήµατος του προϊστάµενο δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µέσα στο οικον.έτος που τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Με τη δήλωση εκχώρησης παραδίδονται, συγχρόνως, στον αρµόδιο προϊστάµενο της.ο.υ. από τον εκχωρητή, συνηµµένα, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της απαίτησης που εκχωρείται στο ηµόσιο και µε την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 3. Προκειµένου να αποδειχθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα εκχωρούµενα µισθώµατα ακινήτου επισυνάπτονται στην οικεία δήλωση όλα τα έγγραφα που υπάρχουν, κατά περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του ακινήτου. β) Η εξώδικη καταγγελία της µίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής µισθωµάτων. γ) Η αγωγή απόδοσης του µισθίου ή µη καταβολής µισθωµάτων. δ) Η δικαστική απόφαση απόδοσης του µισθίου και καταβολής µισθωµάτων. 4. Επίσης, δηλώνεται η µη είσπραξη των οφειλόµενων µισθωµάτων και η µη κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούµενης απαίτησης. 5. Προκειµένου να αποδειχθεί ότι δεν εισπράχθηκαν οι εκχωρούµενοι τόκοι δανείου, επισυνάπτονται στην οικεία δήλωση όλα τα έγγραφα που υπήρχαν κατά περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται: α) Το συµφωνητικό σύναψης του δανείου. β) Τα έγγραφα τυχόν εµπράγµατων ασφαλειών ή προσωπικών εγγυήσεων ή άλλων ειδικών εγγυήσεων του δανείου που υπάρχουν. γ) Η εξώδικη πρόσκληση καταβολή των τόκων δανείου. 3

4 δ) Η αγωγή απόδοσης τόκων δανείου. ε) Η δικαστική απόφαση καταβολής των τόκων δανείου. 6. Επίσης, δηλώνεται η µη είσπραξη των οφειλόµενων τόκων δανείου και η µη κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούµενης απαίτησης. 7. εν απαιτείται σε κάθε περίπτωση να συνυποβάλλονται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα. Αρκεί να επισυνάπτονται τα ακριβή, κυρωµένα αντίγραφα αυτών των εγγράφων, µε την επιφύλαξη επίδειξης των πρωτοτύπων στον αρµόδιο προϊστάµενο.ο.υ. Επίσης, όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 η οποία πρέπει να υποβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις εκχώρησης εισοδηµάτων, αρκεί ο εκχωρών να µην έχει στην κατοχή του άλλα αποδεικτικά στοιχεία της εκχωρούµενης απαίτησης και να το δηλώνει εγγράφως. Εκτός από τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, µπορεί επίσης να επισυνάπτεται και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη µη καταβολή των οφειλόµενων µισθωµάτων ή τόκων δανείων. Αν ο οφειλέτης εγκατέλειψε το µισθό εκουσίως, πριν ασκηθεί κατ' αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόµιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση θα διενεργηθεί µε την προσκόµιση του συµφωνητικού µίσθωσης. ΆΑρθρο 2 ιαδικασία βεβαίωσης των εισοδηµάτων που εκχωρούνται 1. Η εκχώρηση ολοκληρώνεται µε µόνη τη µονοµερή δήλωση του εκχωρητή, κατά το οικον. έτος που τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το ηµόσιο και χωρίς να απαιτείται αναγγελία στον οφειλέτη των µισθωµάτων ή των τόκων. Το ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης δεν είναι δυνατή. 2. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης εκχώρησης εκπρόθεσµα, δηλαδή µετά το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο φορολογούνται εισοδήµατα που εκχωρούνται, η εκχώρηση δεν γίνεται δεκτή. 3. Προϋπόθεση που απαιτείται για την αποδοχή της εκχώρησης είναι η µη είσπραξη των εκχωρούµενων εισοδηµάτων και όχι το εκκαθαρισµένο ή µη της απαίτησης, καθώς και η φερεγγυότητα ή µη του οφειλέτη. Η εκχώρηση µη εισπραχθέντων εισοδηµάτων διενεργείται µε τις πιο πάνω προϋποθέσεις και στην περίπτωση που ο οφειλέτης - µισθωτής ή οφειλέτης τόκων δανείου που έχει πτωχεύσει. 4. Η φορολογική αρχή προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν, προκειµένου να εξακριβώσει κατά ποσό πραγµατικά δεν έχουν εισπραχθεί από τον εκχωρητή τα εισοδήµατα που εκχωρούνται. Αν διαπιστωθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα µισθώµατα ή οι τόκοι του δανείου, ο προϊστάµενος της.ο.υ. προβαίνει σε βεβαίωση των εισοδηµάτων που εκχωρούνται στο όνοµα του οφειλέτη (µισθωτή η 4

5 δανειολήπτη) και συγχρόνως προβαίνει στην έκπτωση του φόρου των µη εισπραχθέντων µισθωµάτων ή τόκων δανείου, αντίστοιχα, εφόσον η δήλωση εκχώρησης υποβληθεί µετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας αυτών των εισοδηµάτων. 5. Αν συνυποβάλλεται η δήλωση εκχώρησης συγχρόνως µε τη δήλωση φορολογίας αυτών των εισοδηµάτων, αντί για έκπτωση του φόρου των µη εισπραχθέντων εισοδηµάτων (µισθωµάτων ή τόκων δανείου), διενεργείται αρχική εκκαθάριση φόρου χωρίς να συνυπολογίζονται τα εισοδήµατα αυτά. 6. Η βεβαίωση των εκχωρηθέντων εισοδηµάτων στο όνοµα του οφειλέτη γίνεται θεωρούµενων των αποδεικτικών εγγράφων της οφειλής ως νόµιµου τίτλου και καταβάλλονται εφάπαξ ως δηµόσιο έσοδο στο Κ.Α.Ε Αν µεταγενέστερα διαπιστωθεί αιτιολογηµένα ότι οι εκχωρούµενες απαιτήσεις δεν υπήρχαν, η εκχώρηση µαταιώνεται. Στην περίπτωση αυτή τα µη συνυπολογισθέντα - εκχωρηθέντα εισοδήµατα προστίθενται στο συνολικό εισόδηµα του εκχωρητή κατά το χρόνο φορολογίας του, προκειµένου να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος, κοινοποιώντας σ' αυτόν σχετική ειδοποίηση ή φύλλο ελέγχου, κατά περίπτωση. 8. Η εκχώρηση µη εισπραχθέντων των υπόψη εισοδηµάτων διενεργείται και στην περίπτωση που κατά τη συµπλήρωση της δήλωσης εκχώρησης παραλείπεται, λόγω µη γνώσης ή µη ακριβούς γνώσης από τον εκµισθωτή ή δανειστή στοιχείων του µισθωτή ή δανειολήπτη που δεν είναι ουσιώδη για τη διενέργεια της εκχώρησης, όπως π.χ. η.ο.υ. φορολογίας του οφειλέτη των µισθωµάτων ή τόκων, ο αριθµός του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή παραλείπεται η προσκόµιση κάποιου από τα πιο πάνω συνυποβαλλόµενα έγγραφα, γιατί δεν το έχει στην κατοχή του ο εκµισθωτής ή ο δανειστής, πλην όµως από τα υπόλοιπα συνυποβαλλόµενα στοιχεία αποδεικνύεται η νοµιµότητα της απαίτησης του. Κατά την εκχώρηση µισθωµάτων, που οι οικείες µισθώσεις ακινήτων συνάπτονται από τη δηµοσίευση της παρούσας και µετά, καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του µισθωτή. Επίσης, στις εκχωρήσεις αυτές πρέπει να γράφεται στην οικεία δήλωση και ο αριθµός καταχώρησης του οικείου µισθωτηρίου, αν έχει συνταχθεί, στο βιβλίο Καταχώρησης Μισθωτηρίων της.ο.υ. ΆΑρθρο 3 Βεβαίωση - Είσπραξη Η βεβαίωση µε τη στενή του όρου έννοια (ταµειακή) των εσόδων αυτών γίνεται µε βάση τίτλους είσπραξης (χρηµ. καταλόγους) που συντάσσει το τµήµα εισοδήµατος ή άλλο αρµόδιο τµήµα της.ο.υ. του εκχωρητή, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 "Κανονισµός Λειτουργίας.Ο.Υ." και αποστέλλει στο τµήµα εσόδων της.ο.υ του οφειλέτη - µισθωτή ή δανειολήπτη. Η είσπραξη των εσόδων αυτών ενεργείται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 "περί Κώδικος Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων". ΆΑρθρο 4 1. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας 5

6 Ο Υφυπουργός Α.ΦΩΤΙΑ ΗΣ Η δήλωση εκχώρησης µισθωµάτων µπορεί να υποβληθεί προσωπικά ή από ειδικά εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο στην ΟΥ πριν ή µετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Αν υποβληθεί πρίν τήν υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, στη ΟΥ ή ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά, υπάρχει η δυνατότητα να µη συνυπολογιστούν τα εκχωρηθέντα µισθώµατα στο συνολικό δηλούµενο εισόδηµα. Αν η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης µισθωµάτων υποβληθεί µετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, τα µισθώµατα θα φορολογηθούν καί ο φόρος που προκύπτει από τα µισθώµατα αυτά, θα επιστραφεί µετά την υποβολή της δήλωσης εκχώρησης. Στο έντυπο Ε2, ο εκµισθωτής-ιδιοκτήτης θα συµπληρώσει το ονοµατεπώνυµο τού ενοικιαστή, ''εκχώρηση δικαιώµατος στο ηµόσιο'', χωρίς ποσά, καί επίσης τους µήνες µισθωσης και τον ΑΦΜ του ενοικιαστή. Συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά στην Αίτηση εκχώρησης τών ενοικίων α) Το συµφωνητικό µίσθωσης β) Η εξώδικη καταγγελία της µίσθωσης ή η πρόσκληση καταβολής µισθωµάτων γ) Η αγωγή απόδοσης του µισθίου ή µη καταβολής µισθωµάτων δ) Η δικαστική απόφαση απόδοσης του µισθίου και καταβολής τών µισθωµάτων ε) Κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη µη καταβολή των οφειλόµενων µισθωµάτων στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται η µή είσπραξη των µισθωµάτων και η µη κατοχή άλλων αποδεικτικών της εκχωρούµενης αίτησης. Επίσης άν ο οφειλέτης εγκατέλειψε το µίσθιο εκουσίως, πριν ασκηθεί κατ αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόµιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση θα διενεργηθεί µε την προσκόµιση του συµφωνητικού µίσθωσης (ΠΟΛ.1096/ ) 7. ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 ΓΙΑ ΤΟ 2013,2014,2015 κλπ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012; Τα ενοίκια αυτά δέν θα τα δηλώσουµε στην δήλωση του 2012 αλλά στα ετη που ανήκουν δηλαδή στην φορολογική δήλωση των ετών 2013, 2014, 2015 κλπ. Eαν τα δηλώσουµε µαζί µε τα εισοδήµατα του 2012, τότε θα συναθροιστούν µε τά άλλα εισοδήµατά µας καί θα πληρωθούν περισσότεροι φόροι (καί µπορεί η εφορία να θελήσει να µας τα φορολογήσει πάλι στό µέλλον σέ κάθε χρήση χωριστά). 8. ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ; Τα ενοίκια αυτά θα τα δηλώσουµε στην δήλωση του 2012 και στο εισόδηµα του ακινήτου θα προσθέσουµε και το εισόδηµα από τα έπιπλα. 9. ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΖΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ; 6

7 Τα ενοίκια γιά τά µηχανήµατα θα τα δηλώσουµε στην δήλωση του 2012 και στο εισόδηµα του ακινήτου θα προσθέσουµε και το εισόδηµα από τα ακίνητα. 10. ΕΑΝ ΚΡΥΨΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ; Εάν δεν δηλωθούν τα ενοίκια από ακίνητα τότε υπάρχει µπλέξιµο. εν θα µπορώ να κάνω αγωγή εξώσεως στόν µισθωτή. Επίσης δεν θα µπορώ να µεταβιβάσω το ακίνητο ή να το κάνω γονική παροχή στο παιδί µου, ή να το δωρήσω κλπ Επί πλέον δέν θα µπορώ να παραχωρήσω υποθήκη για µιά δεκαετία καί δέν θα µπορώ να πάρω στεγαστικό δάνειο. Επίσης τό εισόδηµα θα φορολογηθεί µε 50% φόρο επί πλέον εάν βιάζοµαι να υπογράψω άµεσα συµβόλαιο καί θέλω γρήγορα τό πιστοποιητικό από την ΟΥ όταν θά κάνω συµπληρωµατική φορολογική δήλωση. 11. ΕΑΝ ΕΝ ΗΛΩΣΩ ΤΟ ENOIKIO ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΕΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟΝ Φ.Α.Π. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ; Εάν δεν δηλωθούν τα ενοίκια από ακίνητα τότε υπάρχει µπλέξιµο. εν θα µπορούµε να κάνοµε αγωγή εξώσεως στόν µισθωτή. Επίσης δεν θα µπορώ να µεταβιβάσω το ακίνητο ή να το κάνω γονική παροχή στο παιδί µου, ή να το δωρήσω κλπ γιατί ο συµβολαιογράφος θά µού ζητήσει νά προσκοµίσω βεβαίωση από την ΟΥ ότι έχω πληρώσει τόν Φ.Α.Π. 12. Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ : Για τα ενοίκια από τα ακίνητα ο φορολογούµενος πληρώνει κάθε χρόνο φόρο εισοδήµατος. Επί του προκύπτοντος φόρου υπολογίζεται και µια προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος. Η προκαταβολή αυτή υπολογίζεται επί του φόρου των εισπραττοµένων ενοικίων µε ποσοστό 55%. 13. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ; Όταν το εισόδηµα από ενοίκια ενός φυσικού προσώπου µειωθεί κατά ποσοστό 25% και άνω, µπορεί να συµπληρώσει τους κωδικούς αυτούς µε το εισόδηµα που δεν υπάρχει την Συµπληρώνουµε τους κωδικούς µε τίτλο «Καθαρό εισόδηµα που δεν υπήρχε την » και µε τίτλο «Ποσό ετήσιας δαπάνης που δεν υπήρχε την ». Λεπτοµέρειες γιά την περίπτωση αυτή θα βρείτε στην εµπεριστατωµένη µελέτη του Φοροτεχνικού κ. Κώστα Γραβιά στο ΤΑΧ ΗΕΑVEN 14. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΚΟΜΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ; Mέχρι τό 2012 τα εισοδήµατα από ενοίκια επροστίθεντο µε τά άλλα εισοδήµατα του φορολογουµένου, καί το συνολικό ποσό που προέκυπτε εφορολογείτο µε βάση τήν κλίµακα υπολογισµού του φόρου (άρθρο 9 του Ν. 2238/1994). Η φορολόγηση µε αυτόν τον τρόπο τίς περισσότερες φορές επιβάρυνε τον φορολογούµενο µε µεγαλύτερα ποσά φόρου αφού άλλαζε κλιµάκια τού φόρου. 15. ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΙΚΑΙΟΤΕΡΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ; 7

8 Επειδή η φορολόγηση των ενοικίων είναι µεγαλύτερη και πολλές φορές δυσβάστακτη στην περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει και άλλα εισοδήµατα (π.χ. µισθούς), θα έπρεπε να φορολογούνται αυτοτελώς µε ένα σταθερό ποσοστό Την στιγµή που γράφονται οι γραµµές αυτές σχεδιάζεται από τό Υπουργείο Οικονοµικών να περιληφθεί νέα διάταξη στό µίνι φορολογικό νοµοσχέδιο για να φορολογούνται αυτοτελώς από τό 2013 τα εισοδήµατα από ενοίκια ως εξής : Εισοδήµατα µέχρι , ποσοστό 10% Εισοδήµατα από και άνω, φορολόγηση 33% 16. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΩ ΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙ Ι ΜΟΥ; Ναι. Μπορώ να παραχωρήσω δωρεάν στο παιδί µου την χρήση µιας κατοικίας ή ενός διαµερίσµατος µέχρι 200 µ2. Το τεκµαρτό εισόδηµα δεν θα αναγραφεί στη δήλωση. Στο Ε2 θα γράψοµε «ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙ Ι ΜΟΥ» Το διαµέρισµα ή η κατοικία πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη κατοικία από το παιδί. Ο ιδιοκτήτης ή ο επικαρπωτής πρέπει να συµπεριλάβει Υ/ ήλωση του Ν. 1599/86 για να απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήµατος Εάν το ακίνητο που παραχωρείται χρησιµοποιηθεί για επαγγελµατική στέγη, τότε υπολογίζεται τεκµαρτό µίσθωµα στόν γονέα για ολόκληρη την επιφάνεια του ακινήτου. 17. ΤΟ ΠΑΙ Ι ΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΩ ΩΡΕΑΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ (ΚΥΡΙΑΣ) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ; Το παιδί επειδή χρησιµοποιεί δωρεάν το ακίνητο αυτό, θα έχει αντικειµενική δαπάνη (τεκµήριο) γι αυτό. Η αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται µε τρόπο που καθορίζει κάθε χρόνο το Υ/Οικονοµικών 18. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΩ ΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ; Ναι. Μπορώ να παραχωρήσω δωρεάν στους γονείς µου την χρήσης µιας κατοικίας ή ενός διαµερίσµατος µέχρι 200 µ2. Το τεκµαρτό εισόδηµα δεν θα αναγραφεί στη δήλωση. Στο Ε2 θα γράψοµε «ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ) Το διαµέρισµα ή η κατοικία πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη κατοικία από τους γονείς. 19. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΩ ΩΡΕΑΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ (ΚΥΡΙΑΣ) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ Σ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΓΙ ΑΥΤΟ; Οι γονείς επειδή χρησιµοποιούν δωρεάν τό ακίνητο αυτό, θα έχουν αντικειµενική δαπάνη (τεκµήριο) γι αυτό. Η αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται µε τρόπο που καθορίζει κάθε χρόνο το Υ/Οικονοµικών 20. ΕΑΝ ΜΕ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΩΡΕΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ; 8

9 Μπορούν. εν θά έχουν πρόβληµα οι γονείς µου ούτε καί εγώ. Επίσης δέν ενεργοποιείται τό τεκµήριο για τη χρήση τού ακινήτου γιατί την χρήση την έχουν οι γονείς µου καί όχι εγώ. 21. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΩ ΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ; Όχι. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται τεκµαρτό µίσθωµα για ολόκληρη την επιφάνεια του ακινήτου για τό οποίο θα φορολογηθείτε κανονικά. Επίσης τό τρίτο πρόσωπο θα έχει αντικειµενική δαπάνη από την χρήση του Ακινήτου καί θα φορολογηθεί για τεκµαρτό εισόδηµα 22. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΙΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗΣ, ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΟΤΑΝ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ; Mόνο ο επικαρπωτής. Αυτός µπορεί να εκµισθώνει σε τρίτους τό ακίνητο, να εισπράττει καί να διαχειρίζεται τό ενοίκιο καί γενικά να εκµεταλλεύεται καί να χρησιµοποιεί τό ακίνητο όπως εκείνος επιθυµεί. 23. ΕΙΜΑΙ ΤΥΧΕΡΟΣ ΕΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΝ ; Όχι πάντα. Όταν κληρονοµούµε κάποιο ακίνητο πρέπει να φροντίζοµε να µάθοµε τί χρωστούσε ο µακαρίτης. Εάν τά «βάρη» είναι περισσότερα από τήν αξία τού ακινήτου τότε δεν αποδεχόµαστε την κληρονοµιά. Εάν δέν γνωρίζοµε τά βάρη µπορούµε να αποδεχθούµε την κληρονοµιά µέ επιφύλαξη µε τό «ευεργέτηµα τής απογραφής» όπως λέγεται. Σύµφωνα µέ αυτό εάν αργότερα προκύψουν τέτοια βάρη-χρέη, τότε ο κληρονόµος θά χάση µόνο τήν αξία τής κληρονοµιάς καί δέν θα υποχρεωθεί να πληρώσει περισσότερα καί από κερδισµένος νά γίνει χαµένος. 24. ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ; Η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) ισχύει πλέον από την 9/1/2012 καί για δέκα χρόνια από την έκδοσή του και για τις περιπτώσεις «νέων συµβάσεων µίσθωσης µεµονωµένων ιδιοκτησιών κτιρίων ή τµηµάτων αυτών, άνω των 50µ2 που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελµατική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες». Εξαιρούνται οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα κτήρια αγροτικών χρήσεων (πλην κατοικιών), τα εργαστήρια, τα κτήρια αποθήκευσης, τα πρατήρια υγρών καυσίµων και οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων. 25. ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ; Η υποχρέωση γιά έκδοση Π.Ε.Α. δεν ισχύει στην περίπτωση ανανέωσης υφιστάµενων συµβάσεων µίσθωσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι ως «µίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε νέα µίσθωση κτιρίου ή τµήµατος αυτού, η οποία καταρτίζεται για πρώτη φορά προς νέο µισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο µίσθιο. Ακόµα καί στην περίπτωση που τό νέο συµβόλαιο µέ τόν ίδιο ενοικιαστή διαφοροποιεί κάποιους όρους (π.χ. µείωση ενοικίου λόγω κρίσης) 9

10 Σε περίπτωση όµως που αλλάζει ο ενοικιαστής ή τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου που µισθώνεται µεταβληθούν π.χ. λόγω νοµιµοποίησης αυθαίρετου χώρου, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύµβασης και άρα απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού. 26. ΠΟΤΕ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ; Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συµβολαίου µε τον ενοικιαστή διότι σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συµβολαιογραφικό µισθωτήριο έγγραφο. Προφανώς για να πάρετε αριθµό πρωτοκόλλου θα πρέπει να προχωρήσετε στη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού. Αν δεν το κάνετε, θα συναντήσετε πρόβληµα στις εφορίες καθώς «η φορολογική αρχή δε θεωρεί µισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκοµίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ». Ρητά, στην εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, αναφέρεται ότι από τις « οι αρµόδιες.ο.υ. δεν θα παραλαµβάνουν νέα µισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και εάν δεν προσκοµίζεται το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο του ΠΕΑ για επίδειξη στη.ο.υ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης». 27. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ ; TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΟ; α Γενικά Μπορεί να ανεγερθεί ένα κτίριο σε οικόπεδο τρίτου. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε συµβολαιογραφική πράξη µίσθωσης για µια χρονική περίοδο π.χ. 25 ετών. Η σύµβαση πρέπει να υπερβαίνει τα 9 έτη διότι διαφορετικά θα δηµιουργηθούν προβλήµατα όπως θα δούµε παρακάτω Επειδή δηµιουργούνται προβλήµατα µε ΦΠΑ κλ.π. η εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας συµφέρει να γίνεται µεταξύ επιχειρήσεων για να έχουνε τα πλεονεκτήµατα των αποσβέσεων, του συµψηφισµού ΦΠΑ κλ.π Κατά το τέλος της λήξης της µίσθωσης το ακίνητο µπορεί να παραµείνει ως ιδιοκτησία στο µισθωτή ή να περιέλθει ολόκληρο στην εκµισθωτή. β.θέµατα που ενδιαφέρουν τον µισθωτή (ενοικιαστή) Τα τιµολόγια για την ανέγερση του κτιρίου θα εκδίδονται στο όνοµα του µισθωτή. Ο ΦΠΑ των τιµολογίων εκπίπτει αφού η µίσθωση είναι µεγαλύτερη από τα 9 έτη, δεν έχει υπογραφεί µε σύµβαση µίσθωσης αλλά µε συµβολαιογραφική πράξη µίσθωσης. Επίσης προϋπόθεση είναι η επιχείρηση του ενοικιαστή να ασκεί δραστηριότητα υποκείµενη στο ΦΠΑ. Οι αποσβέσεις προβλέπονται να γίνονται µε τον συντελεστή που προβλέπεται σήµερα για τα κτίρια (Ν. 2753/99 άρθρο 4 παρ. 4) Επειδή η σύµβαση της µίσθωσης είναι πάνω από 9 έτη πρέπει να µεταγραφεί το ακίνητο στο υποθηκοφυλακείο αλλά και µε την λήξη της σύµβασης πρέπει να γίνει το ίδιο. γ. Θέµατα που ενδιαφέρουν τον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του νόµου 2238 /94 (παρ. 1 περιπτώσεις α και β) η αξία της οικοδοµής που φαίνεται στα βιβλία του µισθωτή αποτελεί εισόδηµα από ακίνητα για τον ιδιοκτήτη ο οποίος πρέπει να εµφανίζει στα βιβλία του κάθε χρόνο το 1/25 (στο παράδειγµά µας) ως ετήσιο µίσθωµα και να φορολογείται για αυτό. Το σκεπτικό του νόµου για αυτό είναι ότι µετά την λήξη της µίσθωσης το κτίριο θα παραµείνει στην ιδιοκτησία του εκµισθωτή ιδιοκτήτη και αυτό είναι µία ωφέλεια, ένα κέρδος, µια υπεραξία. 10

11 Ο εκµισθωτής λοιπόν θα φορολογείται µε φόρο εισοδήµατος κάθε χρόνο για το εισόδηµα από εκµίσθωση οικοδοµών αλλά και µε συµπληρωµατικό φόρο 1,5% (ως ορίζει το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 2238/1994) Ο εκµισθωτής θα καταχωρεί το κόστος κατασκευής στο ενεργητικό του στους κωδικούς των κτιρίων µε πίστωση ενός λογαριασµού «εσόδων εποµένων χρήσεων» (Λογαριασµός 56...). Στο τέλος κάθε χρήσεως θα µεταφέρει σε λογαριασµό «έσοδα από εκµίσθωση οικοδοµών» το ποσό που αντιστοιχεί στα ενοίκια της χρήσεως (το 1/25) Πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την σύνταξη του συµβολαίου της µίσθωσης διότι περικλείει πολλούς κινδύνους για αυτό πρέπει να προβλεφθούν στην συµβολαιογραφική πράξη µίσθωσης κάποια σηµαντικά σηµεία. -Η τύχη του κτιρίου, δηλαδή εάν συµφωνηθεί το κτίριο να παραµείνει στο τέλος της µισθώσεως στη ιδιοκτησία του µισθωτή µε υποχρέωση τότε να υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων νέα σύµβαση πώλησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή ο εκµισθωτής δεν υποχρεούται κατά την γνώµη µας στην εµφάνιση φορολογίας µισθώµατος κάθε χρόνο από το µέρος της αξίας του κτιρίου, αλλά στην εµφάνιση ενός µισθώµατος προσυµφωνηµένου που οπωσδήποτε θα είναι µικρότερο από το προηγούµενο και εποµένως θα έχει την υποχρέωση να πληρώνει λιγότερους φόρους κάθε χρόνο. -Εάν συµφωνηθεί το κτίριο να αγοραστεί στο τέλος της µισθώσεως από τον εκµισθωτή µε υποχρέωση τότε να υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων νέα σύµβαση πώλησης του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή ο εκµισθωτής δεν υποχρεούται πάλι κατά την γνώµη µας στην εµφάνιση φορολογίας µισθώµατος κάθε χρόνο από το µέρος της αξίας του κτιρίου, αλλά στην εµφάνιση ενός µισθώµατος προσυµφωνηµένου που οπωσδήποτε θα είναι µικρότερο από το προηγούµενο και εποµένως θα έχει την υποχρέωση να πληρώνει λιγότερους φόρους κάθε χρόνο -Στις περιπτώσεις αυτές συνηθίζεται οι συµβαλλόµενοι να υπογράφουν µακροχρόνιες συµβάσεις που διαρκούν πάνω από 30 χρόνια και µάλιστα µε δικαίωµα παράτασης, µονοµερούς ή κατόπιν κοινής συµφωνίας των συµβαλλοµένων, όποτε στην περίπτωση αυτή η εφορία θα περιµένει «στην γωνία» αλλά θα περιµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Στο χρονικό διάστηµα αυτό µπορεί να αλλάξουν πολλά δεδοµένα σε σχέση µε τα ισχύοντα σήµερα όπως π.χ. να υποβαθµιστεί η περιοχή ή λόγω της παλαιότητας του κτιρίου την εποχή εκείνη η αξία του θα είναι µικρότερη και εποµένως ο φόρος µεταβίβασης του θα είναι µικρότερος. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και τα δικαστήρια... ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Λογιστικός χειρισµός τής ανέγερσης κτηρίου σε οικόπεδο τρίτου αντιµετωπίστηκε από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) µε την υπ αρ. Πρωτ 532 απόφαση από 3/10/ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ; ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ (ΜΙΣΘΩΤΕΣ) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ i. Η µίσθωση έχει ισχύ για 3 χρόνια. ii. Εάν το συµβόλαιο ορίζει ότι η περίοδος τής µίσθωσης είναι µικρότερη από τρία έτη, δεν ισχύει. Η µίσθωση θα ισχύσει για 3 έτη. (όση ορίζει ο νόµος). iii. Εάν το συµβόλαιο ορίζει ότι η περίοδος τής µίσθωσης είναι µεγαλύτερη από τρία έτη, αυτή η µίσθωση ισχύει. ( γιατί είναι µεγαλύτερη από τρία έτη). iv. Μπορούµε να προσθέσουµε στους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου ότι ο εκµισθωτής τού παρέχει το δικαίωµα να συστεγάσει ή να φιλοξενεί ξένα πρόσωπα εκτός από τούς ανθρώπους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του. 11

12 v. Μπορούµε να προσθέσουµε στους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου ότι ο εκµισθωτής τού παρέχει το δικαίωµα να υπεκµισθώσει το µίσθιο σε τρίτα πρόσωπα. vi. Μπορούµε να προσθέσουµε στους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου ότι ο µισθωτής οφείλει να µην προξενήσει ζηµιές στο µίσθιο πέραν τής φυσιολογικής φθοράς. Καλό θα είναι να συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων ποίες από τις ζηµιές είναι φυσιολογική φθορά και ποίες δεν είναι. vii. Εάν η µίσθωση γίνεται στο όνοµα φυσικού προσώπου ενόψει δηµιουργίας Νοµικού προσώπου στο οποίο θα συµµετέχει, δηλ Οµόρρυθµης Εταιρείας, Ετερόρρυθµης Εταιρείας, Ανώνυµης Εταιρείας. Ε.Π.Ε., ΚΛΠ, τότε πρέπει να ζητήσει να προστεθεί στο µισθωτήριο συµβόλαιο ειδικός όρος για την αποδοχή από τον Εκµισθωτή της παραπάνω αλλαγής και µάλιστα χωρίς καµιά επιβάρυνση. viii. Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο ενοικιαστής θα µπορεί να τοποθετήσει, εάν επιθυµεί, και ηλιακό θερµοσίφωνα, αρκεί να χει την γραπτή συναίνεση τού ιδιοκτήτη και να τηρήσει όλα όσα ορίζει ο κανονισµός τής πολυκατοικίας. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί εάν κατά την αναχώρησή του µετά την λήξη τής µισθωτικής περιόδου, θα ξηλώσει το ηλιακό συσσωρευτή ή αν θα τον αφήσει εκεί. ix. Πρέπει να διαβάσει τον κανονισµό τής πολυκατοικίας προκειµένου να γνωρίσει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του. Πρέπει π.χ. να µάθει εάν έχει δικαίωµα να τοποθετήσει τέντες στο διαµέρισµά και µε ποίες προϋποθέσεις κλπ x. Πρέπει να γνωρίσει ποία κοινόχρηστα είναι υποχρεωµένος να επιβαρύνεται εκείνος και ποία ο ιδιοκτήτης. Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται µε τα λειτουργικά κοινόχρηστα και όχι µε τα κοινόχρηστα επισκευής ή βελτίωσης τής πολυκατοικίας xi. Ο ιδιοκτήτης πολλές φορές αναγκάζει τον ενοικιαστή να υπογράφει ειδικό όρο στο µισθωτήριο συµβόλαιο και να επιβαρύνεται µε τον συµπληρωµατικό φόρο εισοδήµατος ο οποίος ανέρχεται σε 1,5% για κατοικίες µέχρι 300 µ2 και 3% για πάνω από 300 µ2. Στην περίπτωση αυτή ο ενοικιαστής πρέπει να ζητά το εκκαθαριστικό σηµείωµα τού ιδιοκτήτη για να δει εάν έχει πληρωθεί ο Σ.Φ. (διότι ορισµένες φορές ο ιδιοκτήτης δεν τον πληρώνει τελικά). Πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι ο Σ.Φ. επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. xii. Όσον αφορά το χαρτόσηµο 3,6% είναι θέµα συµφωνίας για το ποίος θα το επιβαρυνθεί. Έτσι µπορεί να το επιβαρυνθεί όλο ο ιδιοκτήτης ή να το επιβαρυνθεί όλο ο ενοικιαστής ή να το επιβαρυνθούν από 50% και οι δύο µαζί. xiii. Η κατάθεση τού µισθωτηρίου συµβολαίου στη ΟΥ είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή από την εφορία αυτή η συναλλαγή, αλλά και για να µπορούν οι συναλλασσόµενοι να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους στα δικαστήρια. xiv. Το Μίσθωµα εν υπάρχει νόµος που να καθορίζει το ύψος τού µισθώµατος. Το µίσθωµα καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ των συµβαλλοµένων. Είναι σωστό να σας υπενθυµίσοµε ότι πρέπει να γράφετε στο µισθωτήριο συµβόλαιο το αληθινό ποσό του µισθώµατος. Αυτό ίσως θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανά προβλήµατα µε την εφορία σας. Καλό θα είναι να καθορίζεται εκ των προτέρων το ποσό της αύξησης του µισθώµατος για να ξέρουν όλοι ποία είναι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους. xv. Περιγραφή του µισθίου Η σωστή περιγραφή του µισθίου προστατεύει τον µισθωτή και τον εκµισθωτή από τυχόν παρανοήσεις και µελλοντικές διενέξεις. 12

13 xvi. Η χρήση του µισθίου Πρέπει στο συµβόλαιο να ξεκαθαρίζεται επακριβώς ποία θα είναι η χρήση του µισθίου. εν µπορεί το µίσθιο να χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς από εκείνους που περιγράφει το συµβόλαιο. Εάν χρησιµοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συµφωνηθεί θα πρέπει να σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. xvii. Πρόσωπα που συνοικούν µε τον ενοικιαστή Ο ενοικιαστής δεν έχει το δικαίωµα να φιλοξενεί µονίµως πρόσωπα ξένα προς την οικογένεια του. xviii. Υπεκµίσθωση Για να έχει το δικαίωµα ο ενοικιαστής να υπεκµισθώσει το µίσθιο θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. xix. Περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης σε εταιρική Σε περίπτωση που ο µισθωτής - ενοικιαστής αποφασίσει να µετατρέψει την επιχείρηση του από Ατοµική σε Εταιρική (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη εκµισθωτή. Αυτό συµβαίνει διότι η νοµική προσωπικότης των δύο επιχειρήσεων είναι εκ διαµέτρου αντίθετη και διότι υπεισέρχεται στην εταιρεία και άλλο πρόσωπο πέραν του αρχικώς συµβληθέντος. Αυτό µπορεί να προβλεφθεί κατά την αρχική σύµβαση µίσθωσης της Ατοµικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η εκ των υστέρων συµφωνία του ιδιοκτήτη. xx. Συνέπειες από ζηµίες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του µισθίου Θα πρέπει στο συµβόλαιο να είναι ξεκαθαρισµένη η έννοια της φυσιολογικής συνήθους φθοράς και η έννοια της φθοράς που προκύπτει από την κακή χρήση του µισθίου. Για να µην υπάρχουν προστριβές µεταξύ των συµβαλλοµένων. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ i. Η µίσθωση έχει ισχύ για 3 χρόνια. ii. Εάν το συµβόλαιο ορίζει ότι η περίοδος τής µίσθωσης είναι µικρότερη από τρία έτη, δεν ισχύει. Η µίσθωση θα ισχύσει για 3 έτη (όση ορίζει ο νόµος). iii. Εάν το συµβόλαιο ορίζει ότι η περίοδος τής µίσθωσης είναι µεγαλύτερη από τρία έτη, αυτή η µίσθωση ισχύει. ( γιατί είναι µεγαλύτερη από τρία έτη). iv. Μπορούµε να προσθέσουµε στους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου ότι ο µισθωτής δεν έχει το δικαίωµα να συστεγάσει ή να φιλοξενεί ξένα πρόσωπα εκτός από τούς ανθρώπους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του. v. Μπορούµε να προσθέσουµε στους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου ότι ο µισθωτής δεν έχει το δικαίωµα να υπεκµισθώσει το µίσθιο σε τρίτα πρόσωπα. vi. Μπορούµε να προσθέσουµε στους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου ότι ο µισθωτής οφείλει να µην προξενήσει ζηµιές στο µίσθιο πέραν τής φυσιολογικής φθοράς. Καλό θα είναι να συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων ποίες από τις ζηµιές είναι φυσιολογική φθορά και ποίες δεν είναι. vii. Εάν η µίσθωση γίνεται στο όνοµα φυσικού προσώπου εν όψει δηµιουργίας Νοµικού προσώπου στο οποίο θα συµµετέχει, δηλ Οµόρρυθµης Εταιρείας, Ετερόρρυθµης Εταιρείας, Ανώνυµης Εταιρείας. Ε.Π.Ε., 13

14 ΚΛΠ, τότε πρέπει να συµφωνήσει µε τον ενοικιαστή για το αν προστεθεί στο µισθωτήριο συµβόλαιο ειδικός όρος για την αποδοχή από τον Εκµισθωτή της παραπάνω αλλαγής και µάλιστα µε επιβάρυνση ή µη. viii. Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο ενοικιαστής θα µπορεί να τοποθετήσει, εάν επιθυµεί, και ηλιακό θερµοσίφωνα, αρκεί να χει την γραπτή συναίνεση τού ιδιοκτήτη και να τηρήσει όλα όσα ορίζει ο κανονισµός τής πολυκατοικίας. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί εάν κατά την αναχώρησή του µετά την λήξη τής µισθωτικής περιόδου, θα ξηλώσει το ηλιακό συσσωρευτή ή αν θα τον αφήσει εκεί. Επισηµαίνοµε ότι ο εκµισθωτής-ιδιοκτήτης πρέπει να προσέξει διότι οποίες κατασκευές ή εξοπλισµό αφήσει ο ενοικιαστής στο µίσθιο όταν αποχωρήσει από αυτό, υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι είναι προς όφελός του και εποµένως να καταλογισθεί από την εφορία ως πρόσθετο µίσθωµα. ix. Πρέπει να γνωρίσει ποία κοινόχρηστα είναι υποχρεωµένος να επιβαρύνεται εκείνος και ποία ο ενοικιαστής. Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται µε τα έξοδα επισκευής ή βελτίωσης τής πολυκατοικίας και όχι µε τα λειτουργικά έξοδα. x. Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται µε τον συµπληρωµατικό φόρο εισοδήµατος ο οποίος ανέρχεται σε 1,5% για κατοικίες µέχρι 300 µ2 και 3% για πάνω από 300 µ2. Ο συµπληρωµατικός φόρος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον κύριο φόρο. Πολλοί ιδιοκτήτες αναγκάζουν τούς ενοικιαστές να υπογράφουν ειδικό όρο στα συµβόλαια µίσθωσης για να επιβαρύνονται µε τον συµπληρωµατικό φόρο εισοδήµατος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσθέτουν τον Σ.Φ. στο ποσό τού ενοικίου και να φορολογούνται για το συνολικό προκύπτον ποσό. xi. Όσον αφορά το χαρτόσηµο 3,6% είναι θέµα συµφωνίας για το ποίος θα το επιβαρυνθεί. Έτσι µπορεί να το επιβαρυνθεί όλο ο ιδιοκτήτης ή να το επιβαρυνθεί όλο ο ενοικιαστής ή να το επιβαρυνθούν από 50% και οι δύο µαζί. xii. Η κατάθεση τού µισθωτηρίου συµβολαίου στη ΟΥ είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή από την εφορία αυτή η συναλλαγή, αλλά και για να µπορούν οι συναλλασσόµενοι να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους στα δικαστήρια. xiii. Το Μίσθωµα εν υπάρχει νόµος που να καθορίζει το ύψος τού µισθώµατος. Το µίσθωµα καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ των συµβαλλοµένων. Είναι σωστό να σας υπενθυµίσοµε ότι πρέπει να γράφετε στο µισθωτήριο συµβόλαιο το αληθινό ποσό του µισθώµατος. Αυτό ίσως θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανά προβλήµατα µε την εφορία σας. Καλό θα είναι να καθορίζεται εκ των προτέρων το ποσό της αύξησης του µισθώµατος για να ξέρουν όλοι ποία είναι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους xiv. Περιγραφή του µισθίου Η σωστή περιγραφή του µισθίου προστατεύει τον µισθωτή και τον εκµισθωτή από τυχόν παρανοήσεις και µελλοντικές διενέξεις. xv. Η χρήση του µισθίου Πρέπει στο συµβόλαιο να ξεκαθαρίζεται επακριβώς ποία θα είναι η χρήση του µισθίου. εν µπορεί το µίσθιο να χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς από εκείνους που περιγράφει το συµβόλαιο. Εάν χρησιµοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συµφωνηθεί θα πρέπει να σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. xvi. Πρόσωπα που συνοικούν µε τον ενοικιαστή Ο ενοικιαστής δεν έχει το δικαίωµα να φιλοξενεί µονίµως πρόσωπα ξένα προς την οικογένεια του. 14

15 xvii. Υπεκµίσθωση Για να έχει το δικαίωµα ο ενοικιαστής να υπεκµισθώσει το µίσθιο θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. xviii. Περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης σε εταιρική Σε περίπτωση που ο µισθωτής - ενοικιαστής αποφασίσει να µετατρέψει την επιχείρηση του από Ατοµική σε Εταιρική (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη εκµισθωτή. Αυτό συµβαίνει διότι η νοµική προσωπικότης των δύο επιχειρήσεων είναι εκ διαµέτρου αντίθετη και διότι υπεισέρχεται στην εταιρεία και άλλο πρόσωπο πέραν του αρχικώς συµβληθέντος. Αυτό µπορεί να προβλεφθεί κατά την αρχική σύµβαση µίσθωσης της Ατοµικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η εκ των υστέρων συµφωνία του ιδιοκτήτη. xix. Συνέπειες από ζηµίες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του µισθίου Θα πρέπει στο συµβόλαιο να είναι ξεκαθαρισµένη η έννοια της φυσιολογικής συνήθους φθοράς και η έννοια της φθοράς που προκύπτει από την κακή χρήση του µισθίου. Για να µην υπάρχουν προστριβές µεταξύ των συµβαλλοµένων. 29. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ; ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Π.. 34/95 και Ν.2741/99 άρθρο 7 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναζητήσετε ενοικιαστή. Να τοποθετήσετε ενοικιαστήριο στην είσοδο τού κτιρίου Να το δηµοσιεύσετε σε ένα σοβαρό έντυπο για να προσελκύσετε σοβαρούς ενοικιαστές. Να αναθέσετε την ενοικίαση σε σοβαρούς και γνωστούς µεσίτες. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να καταβάλλετε προκαταβολή για τις υπηρεσίες που θα σας προσφέρουν. Πάντα θα πληρώνετε όταν διαπιστώνετε ότι η προσφερόµενη σε εσάς υπηρεσία είναι αληθινή και έχει προχωρήσει. Η επιλογή τού ενοικιαστή έχει σχέση µε την φερεγγυότητά του. Είναι προτιµότερο να πάροµε ένα µικρότερο ενοίκιο και διασφαλισµένο, παρά να συµφωνήσοµε ένα µεγαλύτερο ενοίκιο και να µην το εισπράξοµε ποτέ. Το µίσθωµα καθορίζεται ελεύθερα µε κοινή συµφωνία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Όταν δεν υπάρχει συµφωνία τότε ο νόµος προβλέπει ειδικές ρυθµίσεις. Αναζητήσετε εγγύηση από τον ενοικιαστή. Η εγγύηση αυτή µπορεί να είναι χρηµατική, π.χ. προκαταβολή ενός ή δύο ενοικίων. Μπορεί όµως να είναι και η υπογραφή ενός φερέγγυου εγγυητή. Σε περίπτωση που δέν υπάρχει συµφωνία αναπροσαρµογής τού µισθώµατος, η αναπροσαρµογή γίνεται µετά διετία από την έναρξη τής συµβασης καί καθορίζεται σε ποσοστό ετησίως όχι κατώτερο από τό 6% τής αντικειµενικής αξίας του µισθίου (καί για τούς ακάλυπτους χώρους 4%). Εκεί όπου δέν ισχύουν οι αντικειµενικές αξίες χρησιµοποιούνται οι αγοραίες αξίες. 15

16 Περαιτέρω αναπροσαρµογή του παραπάνω αναπροσαρµοσθέντος µισθώµατος γίνεται κατά έτος σε ποσοστό 75% τής µεταβολής του είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΤΚ), τού µήνα τής αναπροσαρµογής σε σχέση µέ τόν αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους ( όπως υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, ΕΣΥΕ). Τό παραπάνω αναπροσαρµοσθέν µισθωµα εφαρµόζεται ακόµα καί στήν περίπτωση που είναι µεγαλύτερο από το 6% τής αντικειµενικής ή τής αγοραίας αξίας. (Σχετικο αρθρο 7 του Π.. 34/1995) Προκαταβολή να πάρετε µόνο όταν υπογράψετε µισθωτήριο συµβόλαιο. Το µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να το συντάξει ο δικηγόρος σας. Μην υπογράφετε «τυποποιηµένα» συµβόλαια που παίρνεται από το περίπτερο. Η διάρκεια τής µίσθωσης στις επαγγελµατικές µισθώσεις είναι δωδεκαετής. εν ισχύουν άλλες συµφωνίες, γραπτές ή προφορικές. Αν ο ιδιοκτήτης επιθυµεί µπορεί να παραταθεί η µίσθωση για άλλα 4 χρόνια. Μετά την παρέλευση και των 4 αυτών ετών ο ιδιοκτήτης µπορεί να παραλάβει το µίσθιο χωρίς να καταβάλλει αποζηµίωση στον ενοικιαστή. Εάν όµως ο ιδιοκτήτης θελήσει να τού αποδοθεί το µίσθιο στην λήξη των 12 ετών, τότε είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει τον ενοικιαστή µε 24 µισθώµατα. Τα µισθώµατα αυτά δίδονται για την µετεγκατάσταση του ενοικιαστή αλλά και για την άυλη εµπορική αξία. Μετά την λήξη τής 16ετούς µίσθωσης, ο ιδιοκτήτης µπορεί να ασκήσει το ίδιο επάγγελµα στο µίσθιο. Εάν αποχωρήσει ο ενοικιαστής µόνος του, τότε δεν δικαιούται αποζηµίωση. Επισηµαίνοµε ότι ο εκµισθωτής-ιδιοκτήτης πρέπει να προσέξει διότι όποιες κατασκευές ή εξοπλισµό αφήσει ο ενοικιαστής στο µίσθιο όταν αποχωρήσει από αυτό, υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι είναι προς όφελός του και εποµένως να καταλογισθεί από την εφορία ως πρόσθετο µίσθωµα. Γι αυτό στο συµβόλαιο της µίσθωσης θα πρέπει να προβλέπεται ειδικός όρος που να επιβάλλει στον ενοικιαστή να κατεδαφίσει και να αποξηλώσει όλες τις παραπάνω κατασκευές για να αποφύγει να θεωρηθεί η αξία τους ως πρόσθετο µίσθωµα. Στην περίπτωση πού στο οικόπεδο τού ιδιοκτήτη έχει κατασκευασθεί το κτίριο µε δαπάνες τού ενοικιαστή µε τη συµφωνία να το εκµεταλλευτεί ο ενοικιαστής για µία περίοδο και µετά να παραδώσει όλο το ακίνητο στον οικοπεδούχο, θα πρέπει να προσεχθεί η περίπτωση να καταλογισθεί ολόκληρη η αξία τού κτιρίου ως µίσθωµα το οποίο συνήθως η εφορία επιµερίζει ισόποσα στα έτη τής µίσθωσης. Το πρόβληµα αυτό πρέπει να αντιµετωπισθεί ευθύς εξ αρχής κατά την υπογραφή τού (συµβολαιογραφικού) µισθωτηρίου συµβολαίου µε ειδικούς όρους. Όσον αφορά το χαρτόσηµο 3,6% είναι θέµα συµφωνίας για το ποίος θα το επιβαρυνθεί. Έτσι µπορεί να το επιβαρυνθεί όλο ο ιδιοκτήτης ή να το επιβαρυνθεί όλο ο ενοικιαστής ή να το επιβαρυνθούν από 50% και οι δύο µαζί. Η κατάθεση τού µισθωτηρίου συµβολαίου στη ΟΥ είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή από την εφορία αυτή η συναλλαγή, αλλά και για να µπορούν οι συναλλασσόµενοι να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους στα δικαστήρια. Το Μίσθωµα εν υπάρχει νόµος που να καθορίζει το ύψος τού µισθώµατος. Το µίσθωµα καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ των συµβαλλοµένων. Είναι σωστό να σας υπενθυµίσοµε ότι πρέπει να γράφετε στο µισθωτήριο 16

17 συµβόλαιο το αληθινό ποσό του µισθώµατος. Αυτό ίσως θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανά προβλήµατα µε την εφορία σας. Καλό θα είναι να καθορίζεται εκ των προτέρων το ποσό της αύξησης του µισθώµατος για να ξέρουν όλοι ποία είναι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους Περιγραφή του µισθίου Η σωστή περιγραφή του µισθίου προστατεύει τον µισθωτή και τον εκµισθωτή από τυχόν παρανοήσεις και µελλοντικές διενέξεις. Η χρήση του µισθίου Πρέπει στο συµβόλαιο να ξεκαθαρίζεται επακριβώς ποία θα είναι η χρήση του µισθίου. εν µπορεί το µίσθιο να χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς από εκείνους που περιγράφει το συµβόλαιο. Εάν χρησιµοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συµφωνηθεί θα πρέπει να σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. Πρόσωπα που συνοικούν µε τον ενοικιαστή Ο ενοικιαστής δεν έχει το δικαίωµα να φιλοξενεί µονίµως πρόσωπα ξένα προς την οικογένεια του. Υπεκµίσθωση Για να έχει το δικαίωµα ο ενοικιαστής να υπεκµισθώσει το µίσθιο θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. Περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης σε εταιρική Σε περίπτωση που ο µισθωτής - ενοικιαστής αποφασίσει να µετατρέψει την επιχείρηση του από Ατοµική σε Εταιρική (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη εκµισθωτή. Αυτό συµβαίνει διότι η νοµική προσωπικότης των δύο επιχειρήσεων είναι εκ διαµέτρου αντίθετη και διότι υπεισέρχεται στην εταιρεία και άλλο πρόσωπο πέραν του αρχικώς συµβληθέντος. Αυτό µπορεί να προβλεφθεί κατά την αρχική σύµβαση µίσθωσης της Ατοµικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η εκ των υστέρων συµφωνία του ιδιοκτήτη. Συνέπειες από ζηµίες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του µισθίου Θα πρέπει στο συµβόλαιο να είναι ξεκαθαρισµένη η έννοια της φυσιολογικής συνήθους φθοράς και η έννοια της φθοράς που προκύπτει από την κακή χρήση του µισθίου. Για να µην υπάρχουν προστριβές µεταξύ των συµβαλλοµένων. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ (ΜΙΣΘΩΤΕΣ) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η επαγγελµατική στέγη έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το 1997 το 65 % των επαγγελµατικών χώρων ήταν ενοικιαζόµενος, Η εγκατάσταση των επαγγελµατικών χώρων υπόκειται σε µερικούς περιορισµούς (βαθµός όχλησης, µόλυνση του περιβάλλοντος κλπ) Για τις επαγγελµατικές µισθώσεις έχοµε να συστήσοµε τα παρακάτω : Προκαταβολή να πληρώσετε µόνο όταν υπογράψετε µισθωτήριο συµβόλαιο. 17

18 Το µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να το συντάξει ο δικηγόρος σας. Μην υπογράφετε «τυποποιηµένα» συµβόλαια που παίρνετε από το περίπτερο. Η διάρκεια τής µίσθωσης στις επαγγελµατικές µισθώσεις είναι δωδεκαετής. εν ισχύουν άλλες συµφωνίες,γραπτές ή προφορικές. Αν ο ιδιοκτήτης επιθυµεί µπορεί να παραταθεί η µίσθωση για άλλα 4 χρόνια. Μετά την παρέλευση και των 4 αυτών ετών ο ιδιοκτήτης µπορεί να παραλάβει το µίσθιο χωρίς να καταβάλλει αποζηµίωση στον ενοικιαστή. Εάν όµως ο ιδιοκτήτης θελήσει να τού αποδοθεί το µίσθιο στην λήξη των 12 ετών, τότε είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει τον ενοικιαστή µε 24 µισθώµατα. Τα µισθώµατα αυτά δίδονται για την µετεγκατάσταση του ενοικιαστή αλλά και για την άυλη εµπορική αξία. Μετά την λήξη τής 16τούς µίσθωσης, ο ιδιοκτήτης µπορεί να ασκήσει το ίδιο επάγγελµα στο µίσθιο. Εάν αποχωρήσει ο ενοικιαστής µόνος του, τότε δεν δικαιούται αποζηµίωση. Επισηµαίνοµε ότι ο ενοικιαστής πρέπει να προσέξει διότι όποιες κατασκευές κάνει στο µίσθιο θα πρέπει να τις ξηλώσει όταν αποχωρήσει από αυτό, εκτός εάν στο µισθωτήριο συµβόλαιο προβλέπεται να παραµείνουν στο µίσθιο. Όσον αφορά το χαρτόσηµο 3,6% είναι θέµα συµφωνίας για το ποίος θα το επιβαρυνθεί. Έτσι µπορεί να το επιβαρυνθεί όλο ο ιδιοκτήτης ή να το επιβαρυνθεί όλο ο ενοικιαστής ή να το επιβαρυνθούν από 50% και οι δύο µαζί. Επισηµαίνεται πάντως ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης εισπράξει από το ενοικιαστή το σύνολο ή µέρος τού χαρτοσήµου, τότε το ποσό αυτό αποτελεί εισόδηµα,αυξάνει το ποσό του ενοικίου και φορολογείται µαζί µε αυτό. Για να µην υπάρξουν στο µέλλον προβλήµατα θα πρέπει να καταγραφούν οι ενδείξεις όλων των µετρητών ( ΕΗ,ΕΥ ΑΠ κλπ) Η κατάθεση τού µισθωτηρίου συµβολαίου στη ΟΥ είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή από την εφορία αυτή η συναλλαγή, αλλά και για να µπορούν οι συναλλασσόµενοι να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους στα δικαστήρια. Το Μίσθωµα εν υπάρχει νόµος που να καθορίζει το ύψος τού µισθώµατος. Το µίσθωµα καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ των συµβαλλοµένων. Είναι σωστό να σας υπενθυµίσοµε ότι πρέπει να γράφετε στο µισθωτήριο συµβόλαιο το αληθινό ποσό του µισθώµατος. Αυτό ίσως θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανά προβλήµατα µε την εφορία σας. Καλό θα είναι να καθορίζεται εκ των προτέρων το ποσό της αύξησης του µισθώµατος για να ξέρουν όλοι ποία είναι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση που δέν υπάρχει συµφωνία αναπροσαρµογής τού µισθώµατος, η αναπροσαρµογή γίνεται µετά διετία από την έναρξη τής συµβασης καί καθορίζεται σε ποσοστό ετησίως όχι κατώτερο από τό 6% τής αντικειµενικής αξίας του µισθίου (καί για τούς ακάλυπτους χώρους 4%). Εκεί όπου δέν ισχύουν οι αντικειµενικές αξίες χρησιµοποιούνται οι αγοραίες αξίες. Περαιτέρω αναπροσαρµογή του παραπάνω αναπροσαρµοσθέντος µισθώµατος γίνεται κατά έτος σε ποσοστό 75% τής µεταβολής του είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΤΚ), τού µήνα τής αναπροσαρµογής σε σχέση µέ τόν αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους ( όπως υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, ΕΣΥΕ). Τό παραπάνω αναπροσαρµοσθέν µισθωµα εφαρµόζεται ακόµα καί στήν περίπτωση που είναι µεγαλύτερο από το 6% τής αντικειµενικής ή τής αγοραίας αξίας. (Σχετικο αρθρο 7 του Π.. 34/1995) Περιγραφή του µισθίου 18

19 Η σωστή περιγραφή του µισθίου προστατεύει τον µισθωτή και τον εκµισθωτή από τυχόν παρανοήσεις και µελλοντικές διενέξεις. Η χρήση του µισθίου Πρέπει στο συµβόλαιο να ξεκαθαρίζεται επακριβώς ποία θα είναι η χρήση του µισθίου. εν µπορεί το µίσθιο να χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς από εκείνους που περιγράφει το συµβόλαιο. Εάν χρησιµοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συµφωνηθεί θα πρέπει να σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. Πρόσωπα που συνοικούν µε τον ενοικιαστή Ο ενοικιαστής δεν έχει το δικαίωµα να φιλοξενεί µονίµως πρόσωπα ξένα προς την οικογένεια του. Υπεκµίσθωση Για να έχει το δικαίωµα ο ενοικιαστής να υπεκµισθώσει το µίσθιο θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. Περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης σε εταιρική Σε περίπτωση που ο µισθωτής - ενοικιαστής αποφασίσει να µετατρέψει την επιχείρηση του από Ατοµική σε Εταιρική (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη εκµισθωτή. Αυτό συµβαίνει διότι η νοµική προσωπικότης των δύο επιχειρήσεων είναι εκ διαµέτρου αντίθετη και διότι υπεισέρχεται στην εταιρεία και άλλο πρόσωπο πέραν του αρχικώς συµβληθέντος. Αυτό µπορεί να προβλεφθεί κατά την αρχική σύµβαση µίσθωσης της Ατοµικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η εκ των υστέρων συµφωνία του ιδιοκτήτη. Συνέπειες από ζηµίες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του µισθίου Θα πρέπει στο συµβόλαιο να είναι ξεκαθαρισµένη η έννοια της φυσιολογικής συνήθους φθοράς και η έννοια της φθοράς που προκύπτει από την κακή χρήση του µισθίου. Για να µην υπάρχουν προστριβές µεταξύ των συµβαλλοµένων. 19

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/18-7-13 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΗ-38Π) : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα