Σκιαγράφηση των βασικών δεξιοτήτων του βιβλιοθηκονόµου/επιστήµονα πληροφόρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκιαγράφηση των βασικών δεξιοτήτων του βιβλιοθηκονόµου/επιστήµονα πληροφόρησης"

Transcript

1 Σκιαγράφηση των βασικών δεξιοτήτων του βιβλιοθηκονόµου/επιστήµονα πληροφόρησης Εύα Σεµερτζάκη Βιβλιοθηκονόµος, MSc. Τράπεζα της Ελλάδος Περίληψη Το επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου-επιστήµονα πληροφόρησης αλλάζει, καθώς ακολουθεί τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τοµέα και στην κοινωνική διάρθρωση. Οι δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου πρέπει να βαδίζουν παράλληλα µε τις εξελίξεις αυτές σε µια δυναµική συνεχούς βελτίωσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των χρηστών για κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών τους. ιεθνείς βιβλιοθηκονοµικοί οργανισµοί, όπως η IFLA, η ALA και η SLA, ασχολούνται και ανανεώνουν τις δεξιότητες που έχουν θεσπίσει. Εκτός από τις επαγγελµατικές, οι προσωπικές δεξιότητες είναι εξ ίσου σπουδαίες για τον βιβλιοθηκονόµο. Η προσπάθεια για ατοµική και επαγγελµατική βελτίωση οδηγεί σε βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους χρήστες και κατά συνέπεια σε καλυτέρευση της εικόνας του βιβλιοθηκονόµου και της βιβλιοθήκης. Εισαγωγή Σε άρθρο του στην εφηµερίδα το ΒΗΜΑ («Ποιά είναι τα επαγγέλµατα του µέλλοντος», 16 εκεµβρίου 2007, Βήµα Science, σ.8) ο Τάσος Καφαντάρης αναφέρει ότι η Επιτροπή Πρόβλεψης Εξελίξεων του Υπουργείου Εργασίας της Φινλανδίας προσδοκά ότι µέχρι το 2020 θα υπάρχει ζήτηση για 15 επαγγέλµατα. Στη 13 η θέση βρίσκεται ο «ταξινοµητής πληροφοριών (βιβλιοθηκονόµος του διαδικτύου»). Στην εφηµερίδα Financial Times ( Folksonomy takes power from expert librarians, 7 November 2007, p.3) o David Bowen περιγράφει ότι ο όρος folksonomy (η δυνατότητα του δηµιουργού ή χρήστη ηλεκτρονικού περιεχοµένου να παρέχει ετικέτες (tags) δηλαδή λέξεις κλειδιά µε ελεύθερη επιλογή, χωρίς να ακολουθούν δοµηµένο λεξιλόγιο) έρχεται σε αντίθεση µε τον όρο taxonomy (τρόπος οργάνωσης και εισαγωγής ετικετών µε ιεραρχική διάταξη). Στο αχανές διαδίκτυο και στους ιστοτόπους πληροφόρησης (information sites) λείπουν οι παλιοµοδίτικες δεξιότητες του ειδικού βιβλιοθηκονόµου. Αντίθετα η χρησιµοποίηση ετικετών οδηγεί σε σύγχυση, επειδή διαφορετικοί άνθρωποι χρησιµοποιούν διαφορετικά µια ετικέτα. Οι βιβλιοθηκονόµοι όµως µε την ταξινοµία χρησιµοποιούν έναν οδηγό µε προσεκτικά δοµηµένη ιεραρχία των όρων για την ταξινόµηση των τεκµηρίων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν ότι οι όροι που έχουν καθιερώσει θα χρησιµοποιούνται µε την ίδια έννοια από το κοινό, είτε ακαδηµαϊκό είτε γενικό. Εποµένως, καταλήγει ο αρθρογράφος, αν αυτή η διαδικασία γίνεται από επαγγελµατίες του είδους, για τη σκληρή δουλειά δεν µπορεί εύκολα να βρεθεί υποκατάστατο του ειδικού, όπως είναι ο βιβλιοθηκονόµος. Ο βιβλιοθηκονόµος και η προσφορά του Συνδέοντας τις πιο πάνω αναφορές συνάγουµε ότι ο βιβλιοθηκονόµος είναι αυτός που βάζει τάξη στο χάος του διαδικτύου. Είναι ενθαρρυντικό ότι το επάγγελµα του επιστήµονα πληροφόρησης (information professional), ως διαχειριστή της πληροφορίας, θα είναι ζωντανό και θα έχει ζήτηση στη µελλοντική αγορά εργασίας, όσο θα αυξάνεται ο όγκος της πληροφόρησης και ιδιαίτερα αυτής που διατίθεται στο διαδίκτυο. Όπως είναι γνωστό, η κύρια και βασική αποστολή κάθε βιβλιοθήκης στον 20 ο και στον 21 ο αιώνα, ήταν και παραµένει η παροχή ποιοτικών απαντήσεων που καλύπτουν τις πληροφοριακές ανάγκες επιτόπιων και εικονικών χρηστών. Αυτό το εύρος των δυνατοτήτων που δίνει η έκρηξη της πληροφόρησης στον βιβλιοθηκονόµο, δηµιουργεί εντονότερες ανάγκες Ε. Σεµερτζάκη, «Σκιαγράφηση δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόµου», Συνεργασία, αρ.1 (2008) 1

2 για απόκτηση ολοένα και περισσότερων δεξιοτήτων, µε δεδοµένο ότι το 80% των γνώσεων και δεξιοτήτων απαξιώνεται µετά από 10 χρόνια. Οι εξελίξεις όµως τρέχουν µε ραγδαίους ρυθµούς και ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να αναπληρώνει τις απαξιωµένες γνώσεις µε τη δια βίου µάθηση και τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση. Ορισµοί Βιβλιοθηκονόµος ορίζεται ο επιστήµονας που χρησιµοποιεί την πληροφορία στο επάγγελµά του για να υποστηρίξει την αποστολή του γονεϊκού οργανισµού (Special Libraries Association). Άλλοι σύγχρονοι όροι για τον βιβλιοθηκονόµο περιλαµβάνουν: επαγγελµατίας πληροφόρησης, διαχειριστής γνώσης, στέλεχος πληροφόρησης, σχεδιαστής ιστού, µεσίτης πληροφόρησης, σύµβουλος. εξιότητες είναι ένα σύνολο εργαλείων για επαγγελµατική ανάπτυξη, πρόσληψη και αποτίµηση του έργου του επαγγελµατία (Special Libraries Association). Ο βιβλιοθηκονόµος υπηρεσιών χρηστών και πληροφόρησης είναι ο επαγγελµατίας που βοηθά, συµβουλεύει και διδάσκει τους χρήστες στην αποτίµηση όλων των µορφών καταγεγραµµένης γνώσης (American Library Association). εξιότητες του βιβλιοθηκονόµου Οι δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου είναι επαγγελµατικές και προσωπικές. Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται οι δεξιότητες αυτές από τη σκοπιά διαφορετικών βιβλιοθηκονοµικών οργανισµών: American Library Association (ALA), Special Library Association (SLA) και International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Επαγελµατικές δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου υπηρεσιών πληροφόρησης (ALA) Η Ένωση Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Χρηστών της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών (American Library Association. Reference and User Services Association) έχει θεσπίσει επαγγελµατικές δεξιότητες για βιβλιοθηκονόµους πληροφόρησης, που αποτελούν ταυτόχρονα τις βασικές δεξιότητες της ALA για τους βιβλιοθηκονόµους. Οι επαγγελµατικές δεξιότητες διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες: I. Πρόσβαση Οι δεξιότητες πρόσβασης έχουν στόχο να καλύψουν τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών και τον τρόπο χειρισµού της υπερπληθώρας πληροφοριών που κατακλύζουν τον χρήστη. 1. Ανταπόκριση. Ο βιβλιοθηκονόµος παρέχει πληροφορίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη (καθορίζει το πλαίσιο έρευνας, αναλύει πηγές πληροφόρησης, προτείνει έργα για µελέτη, συζητά µε τον χρήστη την πορεία της έρευνας). 2. Οργάνωση και σχεδιασµός υπηρεσιών. Ο βιβλιοθηκονόµος σχεδιάζει και οργανώνει τις υπηρεσίες χρηστών για να καλύπτουν τις ανάγκες τους (οργανώνει την παρουσίαση των πηγών πληροφόρησης, δηµουργεί βιβλιογραφίες, εκθέτει τις πληροφορίες, σχεδιάζει υπηρεσίες, συνθέτει και διατηρεί πληροφορίες για πηγές της κοινότητας). 3. Κριτική σκέψη και ανάλυση. Ο βιβλιοθηκονόµος παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες µε προσεκτική ανάλυση πληροφοριών και υπηρεσιών (χρησιµοποιεί έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα για να συνδέσει τους χρήστες µε τις πηγές, συνθέτει πηγές πληροφόρησης, αποτιµά τη χρήση της πληροφορίας και εφαρµόζει γνώσεις για τη διαδικασία αναζήτησής της). Ε. Σεµερτζάκη, «Σκιαγράφηση δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόµου», Συνεργασία, αρ.1 (2008) 2

3 II. Γνωστική βάση Οι απαραίτητοι τοµείς γνώσεων για τον βιβλιοθηκονόµο πληροφόρησης είναι: α) δοµή των πηγών πληροφόρησης, β) γνώση των βασικών εργαλείων πληροφόρησης (κατάλογοι, βάσεις δεδοµένων, ιστοτόποι, περιοδικά, µονογραφίες), γ) πρότυπα αναζήτησης πληροφοριών, δ) αρχές επικοινωνίας µε διάδραση µε χρήστες, ε) επίδραση της τεχνολογίας στη δοµή της πληροφορίας, στ) νόµοι περί πνευµατικών δικαιωµάτων, και ζ) πρότυπα πληροφοριακών δεξιοτήτων. Βασικές δεξιότητες είναι η κατανόηση τεχνικών αποτίµησης, µέθοδοι συνεχιζόµενης µάθησης, τρόποι εφαρµογής της γνώσης σε πρακτικό επίπεδο, σχεδιασµός και εφαρµογή υπηρεσιών για χρήστες. 1. Σάρωση του περιβάλλοντος. Ο βιβλιοθηκονόµος ελέγχει τις πιο πρόσφατες πηγές πληροφόρησης για να ανανεώνει τις γνώσεις του (ενηµερώνεται για πρόσφατες εξελίξεις σε θέµατα που αφορούν τους χρήστες και για νέες πηγές πληροφόρησης, παρακολουθεί εκθέσεις, αναζητά αναδυόµενες τεχνολογίες, διαβάζει κριτικές). 2. Εφαρµογή της γνώσης. Ο βιβλιοθηκονόµος εκµεταλλεύεται αποτελεσµατικά τις νέες γνώσεις για να διευρύνει τις πρακτικές υπηρεσιών πληροφόρησης και χρηστών (εφαρµόζει τις γνώσεις που έχει αποκοµίσει από την ανάγνωση της βιβλιογραφίας για υπηρεσίες χρηστών, ενσωµατώνει τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας, εξερευνά διαθέσιµες τεχνολογίες, πειραµατίζεται µε καινοτοµίες). 3. ιάχυση της γνώσης. Ο βιβλιοθηκονόµος µοιράζεται την έµπειρη γνώση του µε συναδέλφους (διδάσκει µαθήµατα, προετοιµάζει παρουσιάσεις, δηµιουργεί ιστοσελίδες στους τοµείς όπου απέκτησε γνώσεις, συµµετέχει µε συναδέλφους σε επαγγελµατικές συζητήσεις). 4. Ενεργή µάθηση. Ο βιβλιοθηκονόµος συµβάλλει ενεργά στη βελτίωση της επαγγελµατικής πρακτικής, εµπλεκόµενος σε προγράµµατα για βελτίωση ατοµικών δεξιοτήτων µέσω της µάθησης (συµµετέχει σε επαγγελµατικές ενώσεις, αποκτά δεξιότητες µέσω µοντέλων µάθησης µε βάση την τεχνολογία). III. Μάρκετινγκ, ενηµέρωση Ένα σχέδιο µάρκετινγκ είναι ο µηχανισµός προώθησης, µε τον οποίο µετρώνται µε ποσοτικό τρόπο οι στόχοι, οι σκοποί και οι στρατηγικές. 1. Αποτίµηση. Ο βιβλιοθηκονόµος διεξάγει έρευνα για να καθορίσει τί είδος υπηρεσιών πληροφόρησης να παρέχει (διενεργεί έρευνες σε οµάδες στόχους, συµβουλεύεται άλλες βιβλιοθήκες, αξιολογεί τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, καθορίζει τους χρήστες στόχους, εφαρµόζει προγράµµατα υπηρεσιών χρηστών). 2. Επικοινωνία και επέκταση υπηρεσιών. Ο βιβλιοθηκονόµος ανακοινώνει αποτελεσµατικά τη φύση των υπηρεσιών πληροφόρησης που παρέχει στους χρήστες (αναπτύσσει γραπτό σχέδιο µάρκετινγκ και δηµοσίων σχέσεων, δηµιουργεί φυσικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τους χρήστες, εκµεταλλεύεται τα ηλεκτρονικά µέσα, χρησιµοποιεί έντυπες πηγές, ορίζει τις σχέσεις µε την κοινότητα των χρηστών, χρησιµοποιεί διαλέξεις, προγράµµατα, ξεναγήσεις, επισκέψεις σχολείων, συνεντεύξεις τύπου για προώθηση των υπηρεσιών πληροφόρησης που προσφέρει). 3. Aξιολόγηση. Ο βιβλιοθηκονόµος συστηµατικά αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του µάρκετινγκ των υπηρεσιών πληροφόρησης (διενεργεί εσωτερικές συναντήσεις, εµπλέκει χρήστες σε έρευνες, αξιολογεί τρέχουσες τάσεις, εντοπίζει αδυναµίες, δυνατά σηµεία και νέες µεθόδους υπηρεσιών, αποφασίζει ποιές υπηρεσίες πληροφόρησης θα διατηρηθούν, συνεχίζει τη διαδικασία αξιολόγησης σε περιοδικά διαστήµατα). IV. Συνεργασία 1. Σχέσεις µε τους χρήστες. Ο βιβλιοθηκονόµος εργάζεται µαζί µε συναδέλφους, επαγγελµατικούς οργανισµούς και φορείς για να επιβεβαιώνει ότι παρέχονται Ε. Σεµερτζάκη, «Σκιαγράφηση δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόµου», Συνεργασία, αρ.1 (2008) 3

4 στους χρήστες οι κατάλληλες υπηρεσίες πληροφόρησης και µεταχειρίζεται τους χρήστες ως συνεργάτες στη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών. 2. Σχέσεις µε συναδέλφους. Ο βιβλιοθηκονόµος εργάζεται στενά µε συναδέλφους για να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες προς τους χρήστες (αναγνωρίζει τις µοναδικές γνώσεις και δεξιότητες των συναδέλφων, αναζητά βοήθεια και ευκαιρίες να µοιράζεται τη γνώση, αναπτύσσει µαζί τους κοινούς στόχους και αξίες για εξαίρετες υπηρεσίες χρηστών). 3. Σχέσεις µέσα στο επάγγελµα. Ο βιβλιοθηκονόµος αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας µέσα στο επάγγελµα για να διευρύνει τις υπηρεσίες προς τους χρήστες (εκµεταλλεύεται ευκαιρίες δικτύωσης, αναζητά πιθανούς συνεργάτες για επέκταση υπηρεσιών, συµµετέχει σε εθνικές συνεργατικές προσπάθειες). 4. Σχέσεις πέρα από τη βιβλιοθήκη και το επάγγελµα. Ο βιβλιοθηκονόµος αναπτύσσει και διατηρεί συνεργασίες πέρα από τη βιβλιοθήκη, για να ενδυναµώνει τις υπηρεσίες προς τους χρήστες. V. Αξιολόγηση και αποτίµηση πόρων και υπηρεσιών Ο βιβλιοθηκονόµος χρησιµοποιεί µέτρα αξιολόγησης για την αποδοτικότητα του προσωπικού. 1. Ανάγκες χρηστών. Ο βιβλιοθηκονόµος χρησιµοποιεί εργαλεία και τεχνικές για να διερευνά τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών (ταυτοποιεί τον πληθυσµό των χρηστών, διενεργεί τακτικές αποτιµήσεις των πληροφοριακών αναγκών, µεταφράζει τις ανάγκες τους σε νέες υπηρεσίες). 2. Υπηρεσίες πληροφόρησης. Ο βιβλιοθηκονόµος αποτιµά την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών πληροφόρησης (αναπτύσσει µέτρα αξιολόγησης και πρότυπα υπηρεσιών, δηµιουργεί κλίµα στον οργανισµό όπου όλες οι υπηρεσίες µετρώνται µε πρότυπα, αναλύει τις διαθέσιµες πηγές). 3. Πηγές πληροφόρησης. Ο βιβλιοθηκονόµος αποτιµά και αξιολογεί τις πηγές µε αντικειµενικά πρότυπα (αποτιµά το περιεχόµενο και την ορθότητα των πηγών, καθορίζει την αυθεντικότητά τους, εντοπίζει κάθε προκατάληψη σε αυτές, αξιολογεί νέες πηγές πληροφόρησης, διαβάζει, γράφει και δηµοσιεύει κριτικές). 4. ιανοµή υπηρεσιών. Ο βιβλιοθηκονόµος αξιολογεί νέες ή υπάρχουσες υπηρεσίες (προσδιορίζει τρόπους για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των χρηστών, αποτιµά νέες τεχνολογίες, πειραµατίζεται µε αλλαγές, αποτιµά τη διανοµή ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων). 5. ιεπαφή πληροφόρησης. Ο βιβλιοθηκονόµος αξιολογεί τη µορφή, την πρόσβαση και τις απόψεις των πηγών (ταυτοποιεί παράγοντες που εµποδίζουν τη χρήση τους, καθορίζει αν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές, επικοινωνεί µε τους σχεδιαστές πηγών πληροφόρησης για τη χρηστικότητά τους). 6. Πάροχοι υπηρεσιών πληροφόρησης. Ο βιβλιοθηκονόµος ταυτοποιεί και χρησιµοποιεί τεχνικές αξιολόγησης που µετρούν την αποδοτικότητα του προσωπικού (συνεργάζεται µε το προσωπικό για να καταλήξει σε οµοφωνία προτύπων της υπηρεσίας, αναπτύσσει µέτρα χρήσιµα στην αποτίµηση, υποστηρίζει το πνεύµα εµπιστοσύνης που θα χρησιµεύσει στην αξιολόγηση). εξιότητες συµπεριφοράς του βιβλιοθηκονόµου (ALA) Η Αµερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών έχει καθιερώσει κατευθυντήριες οδηγίες που αξιολογούν την αποδοτικότητα του βιβλιοθηκονόµου στη συµπεριφορά του προς τον χρήστη. Επειδή υπάρχουν αλλαγές στο επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου, στο παραδοσιακό γραφείο πληροφόρησης έχει προστεθεί το αντίστοιχο εικονικό. Γι αυτό έχουν συµπληρωθεί δεξιότητες που αφορούν στην εξ αποστάσεως επικοινωνία του βιβλιοθηκονόµου µε τον χρήστη. Οι δεξιότητες συµπεριφοράς (προσωπικές δεξιότητες). αφορούν πέντε (5) τοµείς: 1. Προσεγγιστικότητα. Ο χρήστης πρέπει να νιώθει ότι ο βιβλιοθηκονόµος διατίθεται να τον βοηθήσει και να αισθάνεται άνετα να πλησιάσει το γραφείο πληροφόρησης. Ε. Σεµερτζάκη, «Σκιαγράφηση δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόµου», Συνεργασία, αρ.1 (2008) 4

5 Για να επιτευχθεί αυτό, το γραφείο πληροφόρησης πρέπει να είναι ορατό και επαρκώς σηµατοδοτηµένο. Ο βιβλιοθηκονόµος, σταµατώντας τις δραστηριότητές του, δείχνει προσοχή στον χρήστη, διατηρεί οπτική επαφή µαζί του, τον χαιρετά ευγενικά, παραµένει ορατός ή µετακινείται στο αναγνωστήριο προσφέροντας τη βοήθειά του όπου χρειάζεται. Στην εικονική επικοινωνία µε απλή, καθηµερινή γλώσσα ενηµερώνει τον αποµακρυσµένο χρήστη ότι παρέλαβε το µήνυµά του. Η υπηρεσία πρέπει να βρίσκεται σε επιφανές σηµείο της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. 2. Ενδιαφέρον. Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη διαδικασία επικοινωνίας µε τον χρήστη, για τις ερωτήσεις που του θέτει και να δεσµεύεται να παρέχει την πιο αποτελεσµατική βοήθεια. Ο βιβλιοθηκονόµος δείχνει προσοχή όταν µιλά ο χρήστης, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του σώµατος ή ερωτήσεις που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον του. Στην εικονική επικοινωνία απαντά ότι δέχθηκε το ερώτηµα και στην ιστοσελίδα αναφέρονται οι πολιτικές και διαδικασίες ερωταπαντήσεων µε τον χρήστη. 3. Ακρόαση. Η συνέντευξη µε τον χρήστη είναι το κρίσιµο σηµείο για την επιτυχία της διαδικασίας παροχής πληροφοριών. Ο βιβλιοθηκονόµος επικοινωνεί µε δεκτικό, εγκάρδιο και ενθαρρυντικό τρόπο, χρησιµοποιεί τον κατάλληλο τόνο της φωνής, επιτρέπει στον χρήστη να εκφράσει το ερώτηµά του πριν απαντήσει, προσδιορίζει τους στόχους της έρευνας του, αναδιατυπώνει το ερώτηµα για να βεβαιωθεί ότι έγινε κατανοητό, χρησιµοποιεί τεχνικές για υποβολή ανοικτών ή κλειστών ερωτήσεων για να δώσει ο χρήστης πρόσθετες πληροφορίες, διατηρεί την αντικειµενικότητα και δεν κρίνει το ερώτηµα. Στην αποµακρυσµένη επικοινωνία χρησιµοποιεί τον κατάλληλο γραπτό λόγο και φόρµες για να συλλέξει όσο το δυνατόν πιο πολλές πληροφορίες. 4. Έρευνα. Ο βιβλιοθηκονόµος στη διαδικασία αποτελεσµατικής έρευνας δοµεί πλήρη στρατηγική έρευνας (όροι, πηγές, ορθογραφία), επεξηγεί τη στρατηγική και τις πηγές που θα χρησιµοποιηθούν, διενεργεί την έρευνα στα χρονικά πλαίσια που διαθέτει ο χρήστης, υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, αναγνωρίζει πότε θα παραπέµψει τον χρήση σε οδηγό, βάση δεδοµένων, άλλη βιβλιοθήκη, δίνοντας τις αρµόζουσες πληροφορίες και την καθοδήγηση. Στην αποµακρυσµένη αναζήτηση χρησιµοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία (συν-φυλλοµέτρηση, σάρωση, fax). 5. Συνέχιση της διαδικασίας (follow up). Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να προσδιορίσει αν ο χρήστης έµεινε ικανοποιηµένος από το αποτέλεσµα της έρευνας. Γι αυτό τον ρωτά αν απαντήθηκε το ερώτηµά του, τον ενθαρρύνει να επιστρέψει, συµβουλεύεται άλλους βιβλιοθηκονόµους ή ειδικούς για επιπλέον έµπειρη γνώµη, ενηµερώνει τον χρήστη για πρόσθετες υπηρεσίες πληροφόρησης (ηλ-ταχυδροµείο), τον παραπέµπει σε άλλες πηγές ή ιδρύµατα, αν η ερώτηση δεν µπορεί να απαντηθεί, δίνοντάς του οδηγίες για τη βιβλιοθήκη και τα πρόσωπα ή τις πηγές που θα αναζητήσει εκεί. Στην αποµακρυσµένη επικοινωνία προτείνει στον χρήστη να επισκεφτεί τη βιβλιοθήκη. Επαγγελµατικές και προσωπικές δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου (SLA) Η Ένωση Ειδικών Βιβλιοθηκών (Special Libraries Association) προβάλλει δύο βασικές δεξιότητες για τον επιστήµονα πληροφόρησης: τις επαγγελµατικές και τις προσωπικές. Επαγγελµατικές δεξιότητες Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης συµβάλλει στη γνωστική βάση του επαγγέλµατός του µε το να µοιράζεται καλές πρακτικές και εµπειρίες και να συνεχίζει να µαθαίνει για προϊόντα, υπηρεσίες πληροφόρησης και πρακτικές διαχείρισης σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του. Οι επαγγελµατικές δεξιότητες σχετίζονται µε τη γνώση των πηγών πληροφόρησης, την πρόσβαση, την τεχνολογία, τη διαχείριση και την ικανότητα να χρησιµοποιεί τη γνώση αυτή ως βάση για την παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών πληροφόρησης. Ειδικότερα οι επαγγελµατικές δεξιότητες αφορούν σε: 1. ιαχείριση οργανισµών πληροφόρησης. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης διαχειρίζεται µε επιτυχία τους οργανισµούς πληροφόρησης κάθε είδους (βιβλιοθήκες, κέντρα πληροφόρησης σε εταιρείες, εκπαίδευση, δηµόσιο τοµέα, διοίκηση κ.λπ.). Ε. Σεµερτζάκη, «Σκιαγράφηση δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόµου», Συνεργασία, αρ.1 (2008) 5

6 2. ιαχείριση πηγών πληροφόρησης. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης έχει έµπειρη γνώση στη διαχείριση πηγών πληροφόρησης (αυτοµατοποίηση, επιλογή, αξιολόγηση, εξασφάλιση παροχής πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης σε κάθε µέσο ή µορφή). 3. ιαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης διαχειρίζεται όλο τον κύκλο των υπηρεσιών πληροφόρησης, από το στάδιο της σύλληψης της πληροφορίας µέχρι το σχεδιασµό, ανάπτυξη, δοκιµή, διαφήµιση, συσκευασία και διανοµή της. 4. Εφαρµογή εργαλείων και τεχνολογιών πληροφόρησης. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης εκµεταλλεύεται τα πρόσφατα και κατάλληλα εργαλεία της τεχνολογίας για να διανέµει τις καλύτερες υπηρεσίες, να παρέχει τις πιο σχετικές και προσβάσιµες πηγές, να αναπτύσσει διδακτικά εργαλεία που επαυξάνουν τη χρήση της πληροφόρησης από τους πελάτες. Προσωπικές δεξιότητες Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης δεσµεύεται για επαγγελµατική αριστεία, ηθική και για τις αξίες και αρχές του επαγγέλµατος. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης: 1. ψάχνει προκλήσεις και νέες ευκαιρίες, 2. βλέπει τη µεγάλη εικόντα (το περιβάλλον του γονεϊκού οργανισµού), 3. επικοινωνεί αποτελεσµατικά, 4. παρουσιάζει µε σαφήνεια τις ιδέες του, διαπραγµατεύεται µε εµπιστευτικότητα και πειθώ, 5. δηµιουργεί συνεργασίες και συµµαχίες, 6. κτίζει περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού, σέβεται και δίνει αξία στη διαφορετικότητα, 7. αντιλαµβάνεται την αξία της οµαδικής εργασίας, αναγνωρίζει την ισορροπία συνεργασίας, ηγεσίας και των επακολούθων τους, 8. παίρνει υπολογισµένα ρίσκα, δείχνει θάρρος και επιµονή όταν αντιµετωπίζει την αντίθεση, 9. σχεδιάζει, θέτει προτεραιότητες και εστιάζει σε ό,τι είναι κρίσιµο, 10. σχεδιάζει την προσωπική σταδιοδροµία και επαγγελµατική βελτίωσή του, 11. σκέπτεται µε δηµιουργικό και καινοτόµο τρόπο, ψάχνει και εφευρίσκει νέες ευκαιρίες, 12. αναγνωρίζει την αξία της επαγγελµατικής δικτύωσης και του σχεδιασµού της προσωπικής σταδιοδροµίας, 13. εξισορροπεί την εργασία, την οικογένεια και τις υποχρεώσεις της κοινότητας στην οποία ζει, 14. παραµένει ευέλικτος και θετικός στις συνεχείς αλλαγές, 15. εορτάζει τα επιτεύγµατα τα δικά του και των άλλων. ίνουµε έµφαση στις προσωπικές δεξιότητες, επειδή τις θεωρούµε εξ ίσου ή και περισσότερο χρήσιµες από τις επαγγελµατικές δεξιότητες. Επιβεβαίωση ότι οι πιο πάνω προσωπικές δεξιότητες ανταποκρίνονται πλήρως στις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για κάθε επαγγελµατία, αποτελεί η συνέντευξη µε τη Βενετία Κουσία, διευθύνουσα σύµβουλο της εταιρείας Manpower, στο αφιέρωµα «Επιλογές για την Καριέρα» της εφηµερίδας City Press (4 Μαρτίου 2008, σ.1). Εκεί αναφέρεται ότι «οι τεχνικές και πρακτικές γνώσεις (hard skills) δεν αρκούν και ο υποψήφιος θα πρέπει να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες (soft skills)... Η οµαδικότητα, η καλή επικοινωνία, η ευελιξία, η δυνατότητα εργασίας υπό πίεση, η επιµονή και υποµονή είναι κάποιες από τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειµένου να ενταχθούν επιτυχώς και να ανελιχθούν στην αγορά εργασίας». Η IFLA έχει επίσης καθιερώσει Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ψηφιακή Πληροφόρηση. Επειδή όµως πρόσφατα µεταφράστηκαν στα ελληνικά, µπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόµενος στο σχετικό ιστοτόπο. Επίσης στις Κατευθυντήριες Οδηγίες που προήλθαν από το πρόγραµµα CALIMERA αφιερώνεται ολόκληρο κεφάλαιο για το προσωπικό και τις δεξιότητές του (βλ. βιβλιογραφία). Ε. Σεµερτζάκη, «Σκιαγράφηση δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόµου», Συνεργασία, αρ.1 (2008) 6

7 Η εικόνα του Έλληνα βιβλιοθηκονόµου Στο πλαίσιο έρευνας που διενέργησε η υπογράφουσα για τη χρήση του διαδικτύου στις ελληνικές βιβλιοθήκες (σχετικό άρθρο θα δηµοσιευτεί το 2008 στο περιοδικό The Electronic Library), ορισµένες ερωτήσεις στο σχετικό ερωτηµατολόγιο αφορούσαν στην εικόνα και στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στην Ελλάδα. Από το δείγµα, αν και µικρό, βγαίνουν χρήσιµα συµπεράσµατα. Οι Έλληνες βιβλιοθηκονόµοι είναι γένους θηλυκού (82,95%), απόφοιτοι των Σχολών Βιβλιοθηκονοµίας των ΤΕΙ (49,40%) και το χρονικό διάστηµα που εργάζονται σε βιβλιοθήκη είναι 0-10 χρόνια (54,02%). Το ποσοστό των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου στη βιβλιοθηκονοµία είναι αρκετά υψηλό (27,59%), γεγονός που αποδεικνύει ότι οι σηµερινοί βιβλιοθηκονόµοι επιθυµούν να αποκτήσουν περισσότερες και ειδικευµένες γνώσεις. Αντίθετα το ποσοστό κατόχων διδακτορικού τίτλου βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα (2,29%), που έρχεται σε συνάφεια µε τη σταδιακή πρόοδο των σπουδών αυτών στην Ελλάδα. Οι βιβλιοθηκονόµων που εργάζονται 0-10 χρόνια ανέρχονται σε ποσοστό 54,02%. Από αυτό συνάγουµε ότι οι βιβλιοθηκονόµοι που αποφοιτούν από τις σχολές ή αποκτούν µεταπτυχιακό τίτλο µπορούν εύκολα να βρουν απασχόληση σε βιβλιοθήκη. Άλλος πιθανός λόγος είναι ότι οι βιβλιοθηκονόµοι µε λίγα χρόνια υπηρεσίας είτε είναι πιο νέοι, επιρρεπείς και επιδέξιοι στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (όπως το ηλ-ταχυδροµείο µε το οποίο διανεµήθηκε το ερωτηµατολόγιο), είτε διαθέτουν περισσότερο χρόνο σε σχέση µε όσους έχουν µεν περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, αλλά οι υψηλότερες διοικητικές θέσεις και αρµοδιότητες, τούς απορροφούν πολύ χρόνο. Σε κάθε περίπτωση όµως από το ποσοστό αυτό (54,02%) συνάγεται ότι οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν έφεση συµµετοχής σε έρευνες, εποµένως ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της βιβλιοθηκονοµικής επιστήµης. Κάποια άλλα ερωτήµατα αφορούσαν στην εκδήλωση επιθυµίας για απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου. Η συντριπτική πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων (73,56%) απάντησαν θετικά, γεγονός που ερµηνεύεται ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς µε τις γνώσεις που διαθέτουν. Σε ερώτηση επίσης για τους τρόπους απόκτησης δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου, το µεγαλύτερο ποσοστό (49,40%) απάντησε ότι επιθυµεί να λάβει µέρος σε προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, ενώ ποσοστό 43,70% επιθυµεί να αποκτήσει την κατάρτιση αυτή µέσω σεµιναρίων από φορείς όπως η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πληροφόρησης. Είναι ενθαρρυντικό και πάλι να σηµειώσουµε το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι βιβλιοθηκονόµοι για συνεχιζόµενη κατάρτιση στον τοµέα του διαδικτύου, όπου εστιαζόταν η έρευνα, αλλά τολµούµε να το διευρύνουµε συµπεραίνοντας ότι ενδιαφέρονται για βελτίωση των γνώσεών τους σε θέµατα βιβλιοθηκονοµικά. Συµπέρασµα Επιµένουµε στη λεπτοµερή αναφορά στις δεξιότητες, επειδή θεωρούµε ότι η σφαιρική γνώση τρόπων προσέγγισης για την επιτυχή ανταπόκριση στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών αποτελεί τη σηµαντικότερη ίσως πτυχή της εργασίας του βιβλιοθηκονόµου. Η ικανοποίηση του αναγνώστη σηµαίνει σωστά καταρτισµένο βιβλιοθηκονόµο, σηµαίνει ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, αλλά και συµβολή στην ανάδειξη της σπουδαιότητας του βιβλιοθηκονοµικού επαγγέλµατος στο κοινωνικό σύνολο. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόµοι δεν είναι επαρκώς αναγνωρίσιµοι, οι ατοµικές προσπάθειες επαγγελµατικής βελτίωσης οδηγούν στην καλυτέρευση της εικόνας της βιβλιοθήκης και στην ευρύτερη γνωριµία του κοινού µε το προσφερόµενο έργο της. Επειδή οι απαιτήσεις του επαγγέλµατος είναι αρκετές, χρειάζεται συνεχής επιµόρφωση, προσπάθεια για ατοµική επαγγελµατική εξέλιξη, µέσα από παρακολούθηση της βιβλιογραφίας, των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, µε σεµινάρια, συνέδρια, συµµετοχή σε επαγγελµατικούς φορείς και δίκτυα για να παραµένουν επίκαιρες οι επαγγελµατικές και Ε. Σεµερτζάκη, «Σκιαγράφηση δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόµου», Συνεργασία, αρ.1 (2008) 7

8 προσωπικές δεξιότητες. Μόνον έτσι ο επαγγελµατίας πληροφόρησης θα έχει τα προσόντα να ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών, που γίνονται ολοένα πιο απαιτητικές και να συµβάλλει θετικά στην εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης. Βιβλιογραφία 1. CALIMERA (2006). Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για αρχεία, βιβλιοθήκες και µουσεία: πολιτιστικές εφαρµογές, τα τοπικά ιδρύµατα µεσολαβούν για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές µορφές, ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Μέρος ΙΙ, κεφ. 4. Προσωπικό). 2. Bowen, David (2007), Folksonomy takes power from expert librarians, Financial Times, November 7, p Competencies for Information Professionals of the 21 st century, revised edition (2003), Special Libraries Association, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers (2004), American Library Association. Reference and User Services Association, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις IFLA Digital Reference Guidelines, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις , (Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για την Ψηφιακή Πληροφόρηση, µετάφραση Εύα Σεµερτζάκη). 6. Professional Competencies for Reference and User Services Librarians (2003), American Library Association. Reference and User Services Association, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Sherman, W. (2007), 33 reasons why libraries and librarians are still extremely important, Information Outlook, Vol. 11 No. 11, pp Statement of Professional Ethics. American Library Association, διαθέσιµο στο ent/contentdisplay.cfm&contentid=91924, ανακτήθηκε στις Werts, Cybele Elaine (2004), An information specialist? How boring is that?, Information Outlook, Vol. 8 No. 10, pp Καφαντάρης, Τάσος (2007), «Ποιά είναι τα επαγγέλµατα του µέλλοντος;», Το Βήµα, 16 εκεµβρίου, σ. 58. Ε. Σεµερτζάκη, «Σκιαγράφηση δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόµου», Συνεργασία, αρ.1 (2008) 8

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Ορισµοί: Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2

Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2 9/7/2009 1 Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2 1974 οzarkowski ανέδειξε την μεγάλη επίδραση & την αποτελεσματική χρήση της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Συνέντευξη µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας προς την κ. Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣ. Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, k.kyprianos@gmail.com Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d Arc, drouggeri@yahoo.gr Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα Λίλιαν Σουμέλη Μsc Ψυχολόγος & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Εξωτερική Συνεργάτης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση Δημιουργικότητας

Διάγνωση Δημιουργικότητας Διάγνωση Δημιουργικότητας Η διάγνωση του επιπέδου δημιουργικότητας είναι το πρώτο και κύριο βήμα σε μία πρωτοβουλία καινοτομίας και χρησιμοποιείται για να παρέχει μία βάσιμη αξιολόγηση της εταιρίας ή το

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51030101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις Συμβουλές ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ-ΜΕΝΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία για Αξιολόγηση Διαιτητών και συζήτηση μετά την ολοκλήρωση αγώνος. Μερικές συμβουλές για Παρατηρητές Διαιτησίας

Κύρια σημεία για Αξιολόγηση Διαιτητών και συζήτηση μετά την ολοκλήρωση αγώνος. Μερικές συμβουλές για Παρατηρητές Διαιτησίας Κύρια σημεία για Αξιολόγηση Διαιτητών και συζήτηση μετά την ολοκλήρωση αγώνος Μερικές συμβουλές για Παρατηρητές Διαιτησίας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ BY JAIME ANDREU FIVB MAGAZINE Συμβουλή 1:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΝΙΟΥ ΒΑ European Studies - International Relations MBA 30 Μαρτίου 2016

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΝΙΟΥ ΒΑ European Studies - International Relations MBA 30 Μαρτίου 2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΚΑΣ GCDF BA M.Ed. ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΝΙΟΥ ΒΑ European Studies - International Relations MBA 30 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός- Εισαγωγή στο θέμα Προσέγγιση Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα AuRora από την αέλια Στήριξη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής ζωής

Πρόγραμμα AuRora από την αέλια Στήριξη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής ζωής Πρόγραμμα AuRora από την αέλια Στήριξη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής ζωής Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων (capacity building) με δράσεις εκπαίδευσης και πρακτικής εμπειρίας 1. Πρόγραμμα AuRora για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Χριστίνα Μπάνου, Λέκτορας Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τηλ.: 26610-87416,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες»

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο Τ. Α. Μικρόπουλος Οι ΤΠΕ ως γνωστικά (ερμηνευτικά) εργαλεία Αξιοποιώντας το Διαδίκτυο στη διδακτική πράξη Αναζήτηση και εντοπισμός των σχετικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα