ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο."

Transcript

1 ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MS DOS ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ md Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: md <όνομα υποκαταλόγου> π.χ. md class1 md class2 md class3 Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις νέοι υποκατάλογοι: οι class1,class2,class3 που ανήκουν στον υποκατάλογο που βρισκόμαστε.μέσα στον καθένα από αυτούς τους τρεις υποκαταλόγους, μπορούμε να δημιουργήσουμε και νέους υποκαταλόγους. ΕΝΤΟΛΗ cd Mε την εντολή αυτή μπορούμε να αλλάξουμε τον υποκατάλογο στον οποίο εργαζόμαστε. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: cd <όνομα καταλόγου> π.χ. cd class1 Έτσι είμαστε τώρα στον υποκατάλογο class1 και το προτρεπτικό μήνυμα του υπολογιστή μας από c:\> γίνεται c:\class1>. Με την εντολή αυτή μπορούμε να πάμε σε κατώτερο επίπεδο από αυτό που βρισκόμαστε. Ακόμη, με την εντολή αυτή μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην κορυφή (ρίζα) του δίσκου απ όπου και αν βρισκόμαστε και με την εντολή cd.. μπορούμε να πάμε στον προηγούμενο υποκατάλογο από εκεί που είμαστε. π.χ. Αν είμαστε στον υποκατάλογο tr1 που βρίσκεται στον υποκατάλογο class1 που βρίσκεται στο δίσκο C θα έχουμε: c:\class1\tr1> Γράφοντας cd.. και πατώντας enter ( ) θα έχουμε: 1

2 c:\class1\tr1>cd.. > και έτσι πηγαίνουμε: c:\class1> Στην ίδια περίπτωση αν αντί για cd.. πληκτολογήσουμε την εντολή cd\ έχουμε: πηγαίνουμε: c:\class1\tr1>cd\ > c:\> ΕΝΤΟΛΗ rd Mε την εντολή αυτή μπορούμε να διαγράψουμε έναν υπάρχοντα υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: rd <όνομα υποκαταλόγου> π.χ. rd class1 Για να διαγράψουμε έναν υποκατάλογο θα πρέπει αυτός να είναι άδειος,δηλαδή να μην περιέχει άλλους υποκαταλόγους, προγράμματα ή αρχεία μέσα του και πρέπει ακόμη για να δώσουμε αυτή την εντολή να βρισκόμαστε στον αρχικό υποκατάλογο εκείνου που θέλουμε να διαγράψουμε. ΕΝΤΟΛΗ copy Με την εντολή αυτή μπορούμε να αντιγράψουμε ένα ή περισσότερα αρχεία ή προγράμματα. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: copy <αρχείο πηγή> <αρχείο προορισμού> π.χ. Έστω ότι έχουμε την παρακάτω μορφή: C class1 tr1 class2 tr2 2

3 tst.txt Αν θέλουμε να αντιγράψουμε το tst.txt από τον υποκατάλογο tr1 του class1 στον υποκατάλογο tr2 του class2 πρέπει να κάνουμε τα εξής: - Αν είμαστε ήδη μέσα στον tr1 τότε γράφουμε: C:\class1\tr1>copy tst.txt\c:\class2\tr2\ - Aν είμαστε στον c τότε γράφουμε: C:\>copy c:\class1\tr1\tst.txt\c:\class2\tr2\ ENTOΛΗ move Με την εντολή αυτή μπορούμε να μετακινήσουμε (όχι να αντιγράψουμε) ένα ή περισσότερα αρχεία ή προγράμματα. Ένα αρχείο ή πρόγραμμα που μετακινείται αλλάζει υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: move <όνομα αρχείου> <νέα διαδρομή αρχείου> π.χ. Έστω ότι έχουμε την ίδια μορφή υποκαταλόγων στη c με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη εντολή. Αν θέλουμε να μετακινήσουμε το tst.txt από τον υποκατάλογο tr1 που βρίσκεται στον class1 στον υποκατάλογο tr2 που βρίσκεται στον class2 πρέπει να: - Αν είμαστε ήδη μέσα στον tr1 τότε γράφουμε: C:\class1\tr1>move tst.txt\c:\class2\tr2\ - Aν είμαστε στον c τότε γράφουμε: C:\>move c:\class1\tr1\tst.txt\c:\class2\tr2\ ΕΝΤΟΛΗ rename Με την εντολή αυτή μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα ενός αρχείου ή ενός προγράμματος. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: ren <αρχικό όνομα αρχείου> <τελικό όνομα αρχείου> π.χ. Έστω ότι έχουμε την παρακάτω μορφή: c 3

4 class1 tr1 tst.txt Αν θέλουμε να μετονομάσουμε το tst.txt σε tst1.txt πρέπει να: - Αν είμαστε ήδη στο tr1 τότε γράφουμε: C:\class1 tr1>ren tst.txt tst1.txt\ - Aν είμαστε στο c τότε: ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ date Με την εντολή αυτή μπορούμε να δούμε την ημερομηνία που έχει το σύστημα του υπολογιστή μας και αν θέλουμε μπορούμε να την αλλάξουμε. Για να την αλλάξουμε, γράφουμε τη νέα ημερομηνία που θέλουμε, πρώτα το μήνα μετά την ημέρα και τέλος το έτος: ηη-μμ-εε, ενώ αν πατήσουμε < > η ημερομηνία δεν αλλάζει. Η εντολή αυτή μας εμφανίζει μόνη της την ημέρα της εβδομάδας (π.χ. Δευτέρα, Τρίτη,κλπ.) που αντιστοιχεί στην ημερομηνία που δίνουμε. π.χ. c:\>date\ Τρέχουσα ημερομηνία: Εισάγετε νέα ημερομηνία:(ηη-μμ-εε) Εμφανίζει με την είσοδο της εντολής ΕΝΤΟΛΗ time Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δούμε την ώρα που έχει το σύστημα του υπολογιστή μας και αν θέλουμε μπορούμε να την αλλάξουμε. Για να την αλλάξουμε, γράφουμε τη νέα ώρα που θέλουμε. π.χ. c:\>time\ Τρέχουσα ώρα: Εισάγετε νέα ώρα:00:00:00,00 4

5 εμφανίζει με την είσοδο της εντολής ΕΝΤΟΛΗ version Με την εντολή αυτή μπορούμε να δούμε την έκδοση των Windows που έχει ο υπολογιστής μας. π.χ. c:\>ver\ Microsoft windows.. εμφανίζει με την είσοδο της εντολής ΕΝΤΟΛΗ dir Mε την εντολή αυτή βλέπουμε τα περιεχόμενα του υποκαταλόγου που βρισκόμαστε (αρχεία και προγράμματα). Από δεξιά προς τα αριστερά εμφανίζονται κατά σειρά το όνομα του αρχείου που είναι μέχρι 8 χαρακτήρες, η επέκταση του αρχείου που είναι μέχρι 3 χαρακτήρες, το μέγεθος του αρχείου σε bytes, η ώρα δημιουργίας του αρχείου και τέλος η ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου με πρώτα το μήνα και μετά την ημέρα. Η επέκταση(extension) ενός αρχείου ή προγράμματος χαρακτηρίζει το είδος του αρχείου ή του προγράμματος. Συνήθεις επεκτάσεις είναι οι exe και com για εντολές και εκτελέσιμα προγράμματα, η bas για προγράμματα της γλώσσας Basic, η pas για προγράμματα της γλώσσας Pascal, η dbt για αρχεία της dbase, η doc για αρχεία κειμένου του Word, η txt για αρχεία του Notepad. Στο τέλος της λίστας εμφανίζονται 2 γραμμές, όπου η πρώτη μας δείχνει πόσα αρχεία έχει ο υποκατάλογός μας και πόσο χώρο καταλαμβάνουν αυτά σε bytes και η δεύτερη πόσο συνολικά ελεύθερο χώρο έχει ο σκληρός δίσκος ή η δισκέτα μας σε bytes. π.χ. c c:\class1>dir\ class1 tr1 tr2 tst1.txt tst2.txt 5

6 Η εντολή εμφανίζει τα εξής: Κατάλογος του c:\class1 10/07/08 04:36am tst1.txt 10/07/08 03:53am <dir> tr1 10/07/08 02:56pm <dir> tr2 10/07/08 04:41am tst2.txt 2 αρχεία 23 bytes 2 κατάλογοι διαθέσιμα bytes ΣΥΜΒΟΛΑ * ΚΑΙ? Με τη χρήση αυτών των συμβόλων (wild cards) μπορούμε να δίνουμε την εντολή dir ή και άλλες εντολές του MS-DOS και η εντολή να επενεργεί μόνο σ όσα αρχεία επιλέγουμε. Όπου εμφανίζεται το * σημαίνει ότι εκεί μπορεί να υπάρξει οποισδήποτε συνδυασμός από χαρακτήρες, ενώ όπου εμφανίζεται το? σημαίνει ότι εκεί μπορεί να υπάρξει ένας μόνο χαρακτήρας όποιος κι αν είναι αυτός. π.χ. dir a*.exe : μας δείχνει όσα αρχεία αρχίζουν από a και έχουν επέκταση exe dir b*.* : μας δείχνει όσα αρχεία αρχίζουν από b και έχουν οποιαδήποτε επέκταση dir a?c.exe : μας δείχνει όσα αρχεία αρχίζουν από a,τελειώνουν σε c και ανάμεσα σε a και c έχουν έναν μόνο χαρακτήρα και ακόμη έχουν επέκταση exe dir??.* : μας δείχνει όσα αρχεία έχουν μόνο 2 χαρακτήρες στο όνομά τους και οποιαδήποτε επέκταση ΕΝΤΟΛΗ delete Με την εντολή αυτή μπορούμε να διαγράψουμε ένα ή περισσότερα αρχεία ή προγράμματα. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: del <όνομα αρχείου> 6

7 π.χ. del tst.txt Έτσι σβήνει το tst.txt που ανήκει στον υποκατάλογο που βρισκόμαστε. Η εντολή αυτή επιδέχεται πολλές παραλαγές, όπως: del a*.txt : σβήνει όλα τα αρχεία που αρχίζουν από a και έχουν επέκταση txt del *.txt : σβήνει όλα τα αρχεία που έχουν επέκταση txt del a*.* : σβήνει όλα τα αρχεία που αρχίζουν από a και έχουν οποιαδήποτε επέκταση del a*. : σβήνει όλα τα αρχεία που αρχίζουν από a και δεν έχουν επέκταση del *.* : σβήνει όλα τα αρχεία του υποκαταλόγου που βρισκόμαστε ΑΣΚΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ MS-DOS Έστω ότι έχουμε υποφακέλους με την εξής μορφή: C class1 tr1 tr3 tst.txt ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) Να δημιουργήσετε υποφάκελο στον c με το όνομα class2 2) Nα δημιουργήσετε υποφάκελο στον class2 με το όνομα tr2 3) Να αντιγράψετε το tst.txt από τον tr1 στον tr2 4) Να μετακινήσετε το tst.txt από τον tr1 στον tr3 5) Nα μετονομάσετε το tst.txt του tr3 σε tst1.txt 6) Να διαγράψετε τον υποφάκελο tr1 7) Να διαγράψετε το tst1.txt που είναι στον υποφάκελο tr3 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1) c:\> : αρχικό ξεκίνημα c:\>md class2 : γράφουμε την εντολή για τη δημιουργία του υποφακέλου 7

8 2) c:\> : η οθόνη μετά τη δημιουργία του class2 c:\>cd class2 : εντολή για να μπούμε στον class2 c:\class2> : μέσα στον class2 c:\class2>md tr2 : εντολή για δημιουργία του tr2 c:\class2> : οθόνη μετά τη δημιουργία του tr2 c:\class2>cd tr2 : εντολή για είσοδο στον tr2 c:\class2\tr2> : μέσα στον tr2 c:\class2\tr2>cd\ :εντολή για επιστροφή στον c 3) c:\> c:\>copy c:\class1\tr1\tst.txt c:\class2\tr2\ : εντολή για αντιγραφή του tst.txt από τον tr1 στον tr2 4) c:\> c:\>move c:\class1\tr1\tst.txt c:\class1\tr3\ : εντολή για μετακίνηση του tst.txt από το tr1 στο tr3 5) c:\> c:\>ren c:\class1\tr3\tst.txt tst1.txt : εντολή για μετονομασία του tst.txt σε tst1.txt 6) c:\> c:\>rd c:\class1\tr1 : εντολή για διαγραφή του tr1 7) c:\> c:\>del c:\class1\tr3\tst1.txt : εντολή για διαγραφή του tst1.txt c:\> στο τέλος κάθε εντολής πληκτρολογούμε πάντα τελική μορφή : 8

9 c class1 class2 tr1 tr3 tr2 tst.txt ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΟ Για να κάνουμε αυτή τη μετατροπή διαιρούμε τον αριθμό του δεκαδικού συστήματος συνέχεια με το 2 μέχρι να μην μπορούμε να διαιρέσουμε άλλο π.χ. ο αριθμός 182 είναι στο δεκαδικό σύστημα Στη συνέχεια ακολουθούμε την πορεία του βέλους και βρίσκουμε τον αριθμό στο δυαδικό. Άρα, =

10 ΑΠΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ Για να κάνουμε αυτή τη μετατροπή πολλαπλασιάζουμε κάθε ψηφίο του αριθμού στο δυαδικό σύστημα που αποτελείται από 0 και 1 με τις δυνάμεις του 2 ξεκινώντας από δεξιά προς αριστερά π.χ. ο αριθμός είναι στο δυαδικό σύστημα = 1 2º + 0 2¹ + 0 2² + 1 2³ = Άρα, = ΑΠΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΕ ΟΚΤΑΔΙΚΟ Για να κάνουμε αυτή τη μετατροπή διαιρούμε τον αριθμό που είναι στο δεκαδικό σύστημα με το 8 μέχρι να μην μπορούμε να διαιρέσουμε άλλο π.χ. ο αριθμός 93 είναι στο δεκαδικό σύστημα Μετά τη διαίρεση ακολουθούμε την πορεία του βέλους και βρίσκουμε τον αριθμό. Άρα, 9310 = 1358 ΑΠΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΕ ΟΚΤΑΔΙΚΟ Για να κάνουμε αυτή τη μετατροπή παίρνουμε τον αριθμό που είναι στο δυαδικό σύστημα, τον χωρίζουμε ανά 3 ψηφία από δεξιά προς αριστερά και αντικαθιστούμε την κάθε τριάδα με έναν αριθμό σύμφωνα με τον πίνακα: π.χ. ο αριθμός είναι στο δυαδικό σύστημα =

11 1 3 5 Άρα, = ΑΠΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΕ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ Για να κάνουμε αυτή τη μετατροπή παίρνουμε τον αριθμό που είναι στο δυαδικό σύστημα, τον χωρίζουμε ανά 4 ψηφία από δεξιά προς αριστερά και αντικαθιστούμε την κάθε τετράδα με έναν αριθμό σύμφωνα με τον πίνακα: A 1011 B 1100 C 1101 D 1110 E 1111 F π.χ. ο αριθμός είναι στο δυαδικό σύστημα Β 6 Άρα, = Β6 16 ΑΠΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΕ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ Για να κάνουμε αυτή τη μετατροπή διαιρούμε τον αριθμό στο δεκαδικό σύστημα με το 16. Στην περίπτωση όπου κάποιο ψηφίο που προκύπτει από τη διαίρεση είναι μεγαλύτερο του 9 κοιτάμε στον πίνακα του δεκαεξαδικού για δούμε σε ποιο γράμμα αντιστοιχεί π.χ. ο αριθμός 93 είναι στο δεκαδικό σύστημα 11

12 Μετά τη διαίρεση ακολουθούμε το βέλος για να βρούμε τον αριθμό. Το 13 αντιστοιχεί στο D. Άρα, = 5D 16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ A B C D E F

13 ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ printf() H printf() χρησιμοποιείται προκειμένου να εμφανίσουμε ένα μήνυμα στην οθόνη. Η σύνταξή της έχει ως εξής: printf( format string,part1,part2,part3,.,partn); όπου, format string (= αλφαριθμητικό μορφοποίησης) είναι ένα σύνολο χαρακτήρων το οποίο περιέχει δύο ειδών πληροφορίες: - τους χαρακτήρες που θέλουμε να εμφανίσουμε - ειδικά σύμβολα για την εκτύπωση των τιμών των παραστάσεων που ακολουθούν (part1 partn). Τα ειδικά αυτά σύμβολα είναι: %c : για μόνο ένα χαρακτήρα %d : για ακέραιο αριθμό %f : για δεκαδικό αριθμό Οι παραστάσεις part1 partn είναι παραστάσεις των οποίων το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη με τον τρόπο που καθορίζει το αλφαριθμητικό μορφοποίησης (format string). π.χ. main() { int a; char c; float b; a=15; b=a/2.0; Το πρόγραμμα θα εμφανίσει: a+2=17 b=7.5 c=a telos c= A ; c=a printf( a+2=%d b=%f c=%c\n,a+2,b,c); 13

14 printf( telos\n ); } Ο χαρακτήρας \n που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους χαρακτήρες διαφυγής της c. Οι χαρακτήρες διαφυγής είναι: \n : new line (αλλαγή γραμμής) \b : backspace (μια θέση πίσω) \f : form feed (νέα σελίδα) \r : carriage return (αρχή γραμμής) \t : tab (επόμενη στηλοθετημένη στήλη) Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση scanf() χρησιμοποιείται για την είσοδο δεδομένων από το πληκτρολόγιο και κυρίως προκειμένου να δώσουμε τιμές σε κάποιες μεταβλητές. Η σύνταξή της είναι σχεδόν ίδια με της printf(): scanf( format string,addr1,addr2,addr3,,addrn); όπου, το format string(αλφαριθμητικό μορφοποίησης) περιέχει τις εξής πληροφορίες: - ειδικά σύμβολα για την ανάγνωση των τιμών που θα ανατεθούν στις μεταβλητές, με τις διευθύνσεις που ακολουθούν (addr1 addrn) %c : για έναν απλό χαρακτήρα %d : για ακέραιο αριθμό %f : για δεκαδικό αριθμό - η scanf() διαβάζει και αγνοεί ένα ή περισσότερα κενά διαστήματα ή χαρακτήρες αλλαγής γραμμής καθώς και ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα όπως π.χ. το κόμμα(,) π.χ. main() { int a,b; 14

15 float c; printf( dwse 2 arithmous: ); scanf( %d%d,&a,&b); c=(a+b)/2.0; printf( o mesos oros twn %d kai %d einai %f:,a,b,c); } Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ exit(); H συνάρτηση exit() χρησιμοποιείται για τον άμεσο τερματισμό του προγράμματος π.χ. main() { int a; char c; printf( ayth h protash tha ektelestei ); exit(); printf( ayth h protash de tha ektelestei pote ); } Η τελευταία πρόταση printf() δε θα εκτελεστεί ποτέ γιατί με την κλήση της συνάρτησης exit() το πρόγραμμα θα τερματιστεί νωρίτερα ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ gets() #include<stdio.h> char*gets(char*str) Η συνάρτηση gets() περιμένει να πληκτρολογηθούν χαρακτήρες και μόλις πατηθεί το τους αποθηκεύει έναν έναν αρχίζοντας από τη θέση μνήμης στην οποία δείχνει ο δείκτης str, ο οποίος πρέπει να είναι η διεύθυνση της πρώτης θέσης μνήμης ενός πίνακα τύπου char. H gets() προσθέτει ένα χαρακτήρα null( \o ) στο τέλος του συνόλου χαρακτήρων. Για αυτό πρέπει να 15

16 υπάρχουν αρκετές θέσεις ώστε να αποθηκευτούν οι χαρακτήρες που θα πληκτολογηθούν αλλιώς υπάρχει πρόβλημα. π.χ. main() { char lext[no]; printf( dwse mia leksh: ); gets(lext); } Το παραπάνω πρόγραμμα περιμένει να πληκτρολογηθούν χαρακτήρες από το χρήστη και τους αποθηκεύει στον πίνακα lext Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ puts() #include<stdio.h> Int puts(char*str) Η puts() γράφει ένα σύνολο χαρακτήρων στην οθόνη. Η παράμετρος είναι ένας δείκτης τύπου char, ο οποίος δείχνει σε κάποιο σύνολο χαρακτήρων (συμβολοσειρά). Στο τέλος η puts() προσθέτει και ένα χαρακτήρα αλλαγής γραμμής( \n ). Η συνήθης χρήση της puts() είναι: puts( c is the best ); π.χ. main() { char lext[no],*pp; pp= h leksh pou edwses einai: ; puts( dwse mia leksh: ); gets(lext); puts(pp); puts(lext); } Το πρόγραμμα θα εμφανίσει: dwse mia leksh: c is the best h leksh pou edwses einai: c is the best 16

17 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ strlen() #include<stdio.h> int strlen(char*str) H strlen επιστρέφει ως τιμή το πλήθος των χαρακτήρων της συμβολοσειράς στην οποία δείχνει ο δείκτης str π.χ. main() { char*pp,lexh[no]; int len; pp= skoulhkomyrmhgotrypa len=strlen(pp); printf( h leksh exei % xarakthres\n,pp,len); printf( dwse mia leksh: ); gets(lexh); len=strlen(lexh); printf( h leksh pou edwses exei %d xarakthres\n,len); } Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ strcmp() #include<stdio.h> int strcmp(char*str1,char*str2) Η συνάρτηση strcmp() συγκρίνει αλφαβητικά 2 συμβολοσειρές και επιστρέφει ως αποτέλεσμα: - -1 : αν ο str1 είναι μικρότερος από τον str2-0 : αν ο str1 είναι ίσος με τον str2-1 : αν ο str1 είναι μεγαλύτερος από τον str2 Οι παράμετροι str1, str2 είναι δείκτες σε σύνολα χαρακτήρων. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ strcpy() 17

18 #include<string.h> char*strcpy(char*str1,char*str2) H strcpy() αντιγράφει τη συμβολοσειρά που δείχνει ο δείκτης str2 μέσα στον str1. Η συνάρτηση επιστρέφει ως τιμή ένα δείκτη στο str1. Ο επόμενος κώδικας αντιγράφει τη λέξη hello στον πίνακα str char str[go]; strcpy(str; hello ); Η καταχώρηση ενός συνόλου χαρακτήρων μέσα σε έναν πίνακα μπορεί να γίνει μόνο με την strcpy() ή με την gets() ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ fopen() H συνάρτηση fopen() εξυπηρετεί 2 σκοπούς: - ανοίγει ένα αρχείο - επιστρέφει ένα δείκτη τύπου FILE, ο οποίος προσδιορίζει το συγκεκριμένο αρχείο Η σύνταξή της είναι ως εξής: FILE*fopen(char*όνομα αρχείου,char*τρόπος) Η fopen() επιστρέφει ένα δείκτη τύπου FILE(ο τύπος αυτός ορίζεται στο stdio.h). Ο γενικός τύπος χρήσης της fopen() είναι ο ακόλουθος: FILE*fp; fp= fopen(όνομα αρχείου,τρόπος); Όπου, όνομα αρχείου είναι ένα σύνολο χαρακτήρων με το όνομα του αρχείου που σκοπεύουμε να ανοίξουμε και τρόπος ένα σύνολο χαρακτήρων που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ανοιχτεί το συγκεκριμένο αρχείο. Οι πιο σημαντικοί τρόποι είναι: r : ανοίγει ένα αρχείο κειμένου για ανάγνωση w : δημιουργεί ένα αρχείο κειμένου για εγγραφή 18

19 Η ΣΥΝΑΡΤΣΗ fclose() H fclose() κλείνει ένα αρχείο το οποίο έχει ανοιχτεί με την fopen(). Η σύνταξή της είναι ως εξής: int fclose(file*fp) Ο γενικός τρόπος χρήσης της fclose() είναι: fclose(fp); όπου, fp είναι ο δείκτης τύπου FILE που θέλουμε να κλείσουμε Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ fputc() H συνάρτηση fputc() γράφει ένα χαρακτήρα μέσα σε αρχείο. Η συνταξή της είναι ως εξής: int fputc(int ch,file*fp) όπου, ch ο χαρακτήρας που θα γραφεί στο αρχείο Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ fgetc() H συνάρτηση fgetc() διαβάζει ένα χαρακτήρα από ένα αρχείο. Η σύνταξή της είναι ως εξής: int fgetc(file*fp) Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ fprintf() Η συνάρτηση fprintf() συμπεριφέρεται όπως η printf(), με τη διαφορά ότι αντί να εμφανίσει τα αποτελέσματά της στην οθόνη,τα γράφει σε αρχεία. Η σύνταξή της είναι ως εξής: int fprintf(file*fp,char*αλφ_μορφ,παρ1,παρ2, ) Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ fscanf() H συνάρτηση fscanf() συμπεριφέρεται όπως η scanf(), με τη διαφορά ότι διαβάζει μορφοποιημένα δεδομένα, όχι από το πληκτρολόγιο αλλά από αρχείο. Η συνταξή της είναι ως εξής: int fscanf(file*fp,char*αλφ_μορφ,δινση1,δινση2, ) 19

20 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ feof() Η συνάρτηση feof() επιστρέφει τιμή αλήθεια (1) όταν έχουμε φτάσει στο τέρμα ενός αρχείου και ψέμα (0) σε κάθε άλλη περίπτωση. Η σύνταξή της είναι ως εξής: int feof(file*fp) Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ fgets() H συνάρτηση fgets() λειτουργεί σχεδόν όπως η gets(), με τη διαφορά ότι διαβάζει ένα σύνολο χαρακτήρων από ένα αρχείο και όχι από το πληκτρλόγιο. Η σύνταξή της είναι ως εξής: fgets(char*str,int minos,file*fp) Η συνάρτηση διαβάζει χαρακτήρες μέχρι να διαβάσει είτε ένα χαρακτήρα αλλαγής γραμμής είτε πλήθος χαρακτήρων όσο η παράσταση της τιμής minos Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ fputs() Η συνάρτηση fputs() λειτουργεί όπως η puts(), με τη διαφορά ότι γραφει ένα σύνολο χαρακτήρων σε ένα αρχείο. Η σύνταξή της είναι ως εξής: fputs(char*str,file*fp) Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ rewind() Η συνάρτηση rewind() τοποθετεί το δείκτη θέσης αρχείου στην αρχή των αρχείων/ Η σύνταξή της είναι ως εξής: vlad rewind(file*fp) 20

21 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Χρησιμοποιούνται όταν μια διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί κάποιες φορές ΔΕΙΚΤΕΣ Μέσα από αυτούς περνάμε μια τιμή στην αντίστοιχη θέση μνήμης(διεύθυνση) ΠΙΝΑΚΕΣ Όταν θέλουμε να αντιστοιχίσουμε πολλές τιμές στις διευθύνσεις/ θέσεις μνήμης Αυτό που λείπει από το δείκτη είναι η αδυναμία δέσμευσης χώρου ικανού να αποθηκεύσει ένα πλήθος μεταβλητών σε αντίθεση με τους πίνακες Αν θέλω να μετατρέψω τα στοιχεία ενός πίνακα ή να κάνω πράξεις με πίνακες, τότε παίρνω συνάρτηση. 21

22 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ #include<stdio.h> int main() { float A[5],R[4]; for(r=0;i<=4;r++) { printf( insert price for day %d,r+1); scanf( %f,&a[5]); } for(r=0;i<=3;i++) { R[r]=(A[r+1] A[r])/A[r]; printf( return at day %d=%f\n ;i+1,r[i-1]); } return0; } ΤΙΜΕΣ Α[0] Α[1] Α[2] Α[3] Α[4] ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ R[0] R[1] R[2] R[3] #include<stdio.h> main() { int A[50]; πίνακας μιας διάστασης scanf( %d,&a[0]); 140 φοιτητές και 40 μαθήματα, θα βγάλουμε το μέσο όρο (στα μαθήματα με βαθμό 5) #include<stdio.h> main() { int vathmoi[140][40],i,j; 22

23 float mesos_oros[140][2]; for(i=0;i<140;i++) for(j=0;<j<40;j++) } { printf( dwse th bathmologia tou %d foithth sto %d mathhma: ;,i+1,j+1); for(i=0;i<140;i++) scanf( %d,&vathmoi[i][j]); } { mesos_oros[i][0]=0; for(i=0;i<140;i++) mesos_oros[i][1]=0; for(j=0;j<40;j++) if(vathmoi[i][j]>=5) { mesos_oros[i][0]+=vathmoi[i][j] mesos_oros[i][1]++; } if(mesos_oros[i][1]!=0) mesos oros[i][0]/=mesos_oros[i][1]; } printf( o %d foithths exei %f meso oro se %f mathhmata\n,mesos_oros[i][0],mesos_oros[i][1]); return0; } ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ #include<stdio.h> #define dln10 int main() { float arg(float *); float A(dln),B(dln),C(dln); int i; for(r=0;i<dln;i++) 23

24 scanf(%f%f%f,&a[r ],&R[1],&C[i]); printf( averages:a=%f,r=%f,c=%f\n,arg(a),arg(r),arg(c)); return0; } float arg(float*p) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ switch, if, if else, for #include<stdio.h> int main() { int a,b; char ch; scanf( %d%d%c,&a,&b,&ch); switch(ch) { case + printf( a+b= lcd,a+b); break; case - printf( a-b= lcd,a-b); break; case ; printf( a b= lcd,a b); break; default: printf( lathos praksh ) } return0; } #include<stdio.h> 24

25 main() { int n,i,sum=0 scanf( %d,&n); if(n<0) printf( lathos n\n ); else for(i=0;i<=n;i++) sum+=i; printf( sum=%d\n,sum); return0; } 25

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, 2015-2016 1 / 24 Η βιβλιοθήκη Εισόδου/Εξόδου Στο stdioh

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο VΙ: Προσπέλαση Αρχείων. 5.1 Αρχεία δεδομένων.

Κεφάλαιο VΙ: Προσπέλαση Αρχείων. 5.1 Αρχεία δεδομένων. Κεφάλαιο VΙ: Προσπέλαση Αρχείων. 5.1 Αρχεία δεδομένων. Έως τώρα σε ένα πρόγραμμα έχουμε μάθει να εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας την συνάρτηση scanf() και να εκτυπώνουμε δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Αλφαριθμητικά και Αρχεία Αλφαριθμητικά (strings) Αρχεία (files) τα βασικά στοιχεία Αλφαριθμητικά της C Συμβολοσειρές (= ακολουθίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική Ενότητα 8: Αρχεία και Δομές Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Μονοδιάστατοι Πίνακες (tables) Μια συλλογή μεταβλητών ίδιου τύπου οι οποίες είναι αποθηκευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΜΗΜΑ: Προγραμματισμός Η/Υ Συνδουκάς Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος 1. Εισαγωγή: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλωτιστές.

Διαβάστε περισσότερα

#define, 70, 575 #elif, 580 #else, 580 #endif, 580 #error, 584 #if, 580 #ifdef, 583 #ifndef, 580, 583 #include, 70, 227, 574 #undef, 579

#define, 70, 575 #elif, 580 #else, 580 #endif, 580 #error, 584 #if, 580 #ifdef, 583 #ifndef, 580, 583 #include, 70, 227, 574 #undef, 579 Ευρετήριο Η γλώσσα C σε βάθος # #define, 70, 575 #elif, 580 #else, 580 #endif, 580 #error, 584 #if, 580 #ifdef, 583 #ifndef, 580, 583 #include, 70, 227, 574 #undef, 579 A abs(), 625 AND, 64 ASCII πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 19 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 20 Η γλώσσα C Ιστορική αναδρομή... 22 Τα χαρακτηριστικά της C... 23 C Μια δομημένη γλώσσα... 23 C Μια γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα: Αλφαριθμητικά θεωρία Δ. Ε. Μετάφας Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις πρότυπης βιβλιοθήκης 1. Μερικές συνήθεις συναρτήσεις βιβλιοθήκης int atoi(const char *p) int fclose(file *fp)

Συναρτήσεις πρότυπης βιβλιοθήκης 1. Μερικές συνήθεις συναρτήσεις βιβλιοθήκης int atoi(const char *p) int fclose(file *fp) Συναρτήσεις πρότυπης βιβλιοθήκης Στο πρώτο μέρος δίνονται, με αλφαβητική σειρά, μερικές από τις πιο συνηθισμένες συναρτήσεις βιβλιοθήκης που συνοδεύουν τους σύγχρονους μεταγλωττιστές της C. Κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις ( ιάλεξη 21) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Εισαγωγή Το µάθηµα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβληµάτων πληροφορικής µε την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες.

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Η C, όπως έχουμε αναφέρει, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1972 από τον Dennis Ritchie στα AT&T Bell

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 10 η Αλφαριθμητικά Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Python scripts Ένα πρόγραμμα στην Python (συχνά αποκαλείται script) αποτελείται από μία ακολουθία ορισμών και εντολών. H ακολουθία των ορισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου

Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Αρχεία Κειµένου Γενικά Συναρτήσεις Επεξεργασίας Αρχείων Κειµένου ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ 1 Αρχεία Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων (προϋποθέτει κατανόηση του προβλήματος και τη συλλογή πληροφοριών και των απαιτήσεων από το σύστημα) Σχεδιασμός (ορισμός διεργασιών για να ικανοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εργαστήριο 2 ο Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εισαγωγή Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εισαγωγή μας στους τύπους δεδομένων της C και η εξοικείωση μας με συναρτήσεις του ρεπερτορίου της ANSI C σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων ΕΠΛ 032.3: 3: Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων Αχιλλέας Αχιλλέως, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy Επανάληψη για την τελική εξέταση Επανάληψη 1. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C)

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. Παράδειγμα 1 Δήλωση και αρχικοποίηση μονοδιάστατου πίνακα [5] με χρήση δομής επανάληψης με συνθήκη στην είσοδο και μετρητή.

ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. Παράδειγμα 1 Δήλωση και αρχικοποίηση μονοδιάστατου πίνακα [5] με χρήση δομής επανάληψης με συνθήκη στην είσοδο και μετρητή. ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Παράδειγμα 1 Δήλωση και αρχικοποίηση μονοδιάστατου πίνακα [5] με χρήση δομής επανάληψης με συνθήκη στην είσοδο και μετρητή. int main() int myarray[5]; int i; for(i=0;i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος... 15

Περιεχόµενα. Πρόλογος... 15 Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 17 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...18 Η γλώσσα C Ιστορική αναδροµή...19 Τα χαρακτηριστικά της C...20 C Μια δοµηµένη γλώσσα...20 C Μια γλώσσα για προγραµµατιστές...21

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8η: Αλφαριθμητικά (strings)

Διάλεξη 8η: Αλφαριθμητικά (strings) Διάλεξη 8η: Αλφαριθμητικά (strings) Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) strings CS100, 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόµενα Εισαγωγή Πρόγραµµα Φάσεις Υλοποίησης µε χρήση του εργαλείου DEV C + + οµή Προγράµµατος Η συνάρτηση main Μεταβλητές Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τυχαίοι αριθμοί Αλφαριθμητικά και χαρακτήρες

Τυχαίοι αριθμοί Αλφαριθμητικά και χαρακτήρες Τυχαίοι αριθμοί Αλφαριθμητικά και χαρακτήρες Παραγωγή τυχαίων αριθμών: Η συνάρτηση rand Η συνάρτηση rand() ανήκει στη βιβλιοθήκη stdlib της C. int rand(void); Για την χρήση της σε ένα πρόγραμμα εισάγουμε

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Χειρισμός Αρχείων. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Χειρισμός Αρχείων. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Χειρισμός Αρχείων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Αρχεία Συλλογές δεδομένων. Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη: π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πίνακες Ι. (Διάλεξη 16)

Κεφάλαιο Πίνακες Ι. (Διάλεξη 16) Κεφάλαιο 8.1-8.3 Πίνακες Ι (Διάλεξη 16) 15-1 Πίνακες (Arrays) Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την δομή δεδομένων Πίνακας: 1. Εισαγωγή & Σύνταξη 2. Δήλωση Πίνακα 3. Αρχικοποίηση Πίνακα 4. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αλφαριθμητικά Αλφαριθμητικά (strings) Ένα αλφαριθμητικό είναι μια ακολουθία αλφαβητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα: Εισαγωγή στη C θεωρία Δ. Ε. Μετάφας Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός H/Y Ενότητα 7: Αρχεία. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Προγραμματισμός H/Y Ενότητα 7: Αρχεία. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Προγραμματισμός H/Y Ενότητα 7: Αρχεία Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙI: Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος 31 Εντολές ελέγχου της ροής Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την σύνταξη των εντολών της C οι οποίες εισάγουν λογική και ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΥ 5 Ι ΑΣΚΩΝ: Ε. ΚΟΦΙ ΗΣ Όλα τα ερωτήµατα είναι ισοδύναµα. Καλή επιτυχία! ΘΕΜΑ ο a) Βρείτε την αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Εργαστήριο 2. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Εργαστήριο 2. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Εργαστήριο 2 Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οµή προγράµµατος Οδηγίες προεπεξεργαστή #include... # define... τµήµα δηλώσεων ηλωσεις και ορισµοί µεταβλητών. ηλωσεις συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 1 Τύποι δεδομένων Η γλώσσα προγραμματισμού C++ υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους δεδομένων: 1) Ακέραιοι αριθμοί (int). 2) Πραγματικοί αριθμοί διπλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ" (ΕΜ102), ΕΡΓΑΣΙΑ 1η

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΕΜ102), ΕΡΓΑΣΙΑ 1η "ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ" (ΕΜ102), ΕΡΓΑΣΙΑ 1η Σε αυτήν την εργασία καλείστε να κατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα γλώσσας C για το εκτελέσιµο αρχείο µε ό- νοµα ATM, που όταν εκτελείται σε κονσόλα προσοµοιώνει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 4: Τύποι Δεδομένων και τελεστές Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

S, (5, -3, 34, -23, 7) ( /, @, *, _

S, (5, -3, 34, -23, 7) ( /, @, *, _ 1 Τι είναι αρχείο Οι πληροφορίες που καλείται να διαχειριστεί ο Η/Υ είναι τόσες πολλές που η μνήμη του δεν φτάνει να τις επεξεργαστεί όλες μαζί. Γι αυτό τον λόγο αποθηκεύονται σε μονάδες αποθήκευσης (π.χ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Λογικό "και" (AND) μας επιστρέφει 1 αν και οι δύο operands είναι όχι μηδέν, διαφορετικά 0)

Λογικό και (AND) μας επιστρέφει 1 αν και οι δύο operands είναι όχι μηδέν, διαφορετικά 0) 0ι Λογικοί Τελεστές: Πρόκειται για τελεστές που μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε απλές εκφράσεις συσχετισμού και να δημιουργήσουμε πιό πολύπλοκες λογικές εκφράσεις. Εχουμε λοιπόν: && Λογικό "και" (AND) μας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19)

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Κεφάλαιο 8.7 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Πολυδιάστατοι πίνακες Μέχρι τώρα μιλούσαμε για Μονοδιάστατους Πίνακες. ή π.χ. int age[5]= {31,28,31,30,31; για Παράλληλους πίνακες, π.χ. int id[5] = {1029,1132,1031,9991,1513;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις

Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις Ενώσεις δεδομένων (union) τι και γιατί Συσκευές με μικρή μνήμη => ανάγκη εξοικονόμησης πόρων Παρατήρηση: αχρησιμοποίητη μνήμη. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C Χειρισμός αρχείων

Η γλώσσα προγραμματισμού C Χειρισμός αρχείων Η γλώσσα προγραμματισμού C Χειρισμός αρχείων Γιατί αρχεία; Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα βρίσκονται στην κύρια μνήμη του υπολογιστή όσο εκτελείται το πρόγραμμα. Μετά τη εκτέλεση του

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολοσειρές ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ. Γεώργιος Παπαϊωάννου ( )

Συμβολοσειρές ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ. Γεώργιος Παπαϊωάννου ( ) ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ Γεώργιος Παπαϊωάννου (2013-14) gepap@aueb.gr Περιγραφή: Ο τύπος string Μετατροπή από και προς τον τύπο string Βασικές μέθοδοι Χρήση Ελληνικών Συναρτήσεις C εκτύπωσης και ανάγνωσης Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Ι Αλφαριθµητικά Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Προγραµµατισµός Ι 1 Νικόλαος Δ.

Προγραµµατισµός Ι Αλφαριθµητικά Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Προγραµµατισµός Ι 1 Νικόλαος Δ. Αλφαριθµητικά Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι 1 Αλφαριθµητικά - Εισαγωγή Ένα αλφαριθµητικό (string) είναι µία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 18/3/2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 18/3/2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 18/3/2008 - Παράδειγμα με switch (το οποίο δείχνει επίσης πότε σε μια άσκηση χρησιμοποιούμε user-input και System.out.println() για έξοδο και πότε χρησιμοποιούμε είσοδο σε μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Συμβολοσειρές και Ορίσματα Γραμμής Εντολής Στο εργαστήριο αυτό θα δούμε πώς ορίζονται και πώς χρησιμοποιούνται οι συμβολοσειρές στην C. Επίσης, θα μελετήσουμε κάποιες από τις συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2 Εισαγωγή στην C Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Σύνταξη και Σηµασιολογία της C Σχολιασµός Μεταβλητές / Σταθερές Τύποι εδοµένων και Τελεστές Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 2,, Sec.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Συναρτήσεις Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Συναρτήσεις Ως τώρα γράφαμε όλα τα προγράμματα μας μέσα στην main..1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ C

ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ C ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ C C Χατζηκυριάκου Γιώργος ΑΜ:1047 1 ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ C Mερός Α Πρόλογος Το κείμενο αυτό θα ασχοληθεί με την εγγραφή,ανάγνωση καθώς και με την εκτύπωση αρχείων κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προχωρημένα Θέματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου Συνήθως η τυπική είσοδος ενός προγράμματος (stdin) προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δείκτες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι είναι ο δείκτης Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή που περιέχει μια διεύθυνση μνήμης. Θυμηθείτε πως

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Εντολές Επανάληψης CS100, 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα