CP DE-GRUNDTVIG-G1. Socrates Grundtvig 1. Deutsches Institut fur Erwachsenenbildung (DIE) Monika Troster

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "229564-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1. Socrates Grundtvig 1. Deutsches Institut fur Erwachsenenbildung (DIE) Monika Troster www.die-bonn."

Transcript

1 συµβολαίου Αριθµός πρόγραµµα προγράµµατος Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Τίτλος προγράµµατος χρηµατοδότης Συντονιστής Συνεργάτης Ιστοσελίδα και Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Κλείτου Συµεωνίδη Επαγγελµατική Ανάπτυξη Ενηλίκων στον αλφαβητισµό Κύπρου Βασικά για Εκπαίδευση εκπαιδευτών και Βασική Σύνδεσµος Ιούλιος Εκπαίδευσης Λευκωσία Ενηλίκων Κύπρου , CP DE-GRUNDTVIG-G1 modules TRAIN Socrates Grundtvig 1 Deutsches Institut fur Erwachsenenbildung (DIE) Monika Troster DIE/TRAIN 1

2 Η Γενικές Αλφαβητισµός Ανάπτυξη Εισαγωγή Εκπαίδευση Τα 3.2 Στόχοι εξιότητες Καλές Στατιστικά Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία Πληροφορίες Πολιτική του Ενηλίκων Αλφαβητισµού και Βασική στην Κύπρο και Βασικής Γενικά Εκπαίδευσης 4 4 Αρχή ιδασκαλία Επιµορφωτικά Αλφαβητισµού Κέντρα του και Υπουργείου Βασικής Παιδείας Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 5 Εκπαίδευση, 5 6 Πρακτικές της Ανάπτυξης Λισσαβόνας Ανθρώπινου υναµικού 8 Στοιχεία και Ικανότητες 9 Εισηγήσεις Προβλήµατα των Εκπαιδευτών Προκλήσεις αλφαβητισµού Η DIE/TRAIN 2

3 των Κάθε το πληροφοριών επικοινωνία συγγραφέα πρέπει δεν έχει να ευθύνη αναφέρει που και ή έκδοση ότι περιέχονται για η ότι οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή σε η κάθε ευθύνη µορφή αυτή βαρύνει Επιτροπή χρήση την και έκδοση µέσο, σ DIE/TRAIN 3

4 ΓΕΝΙΚΕΣ Το πρόγραµµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Οι προβλήµατα πρωτοποριακή Βασικά δραστηριότητα «Επαγγελµατική στη και µια διδασκαλία αναγκαιότητα Ανάπτυξη εκπαιδευτών στον αλφαβητισµό Οι κοινωνίες και αντιµετωπίζουν Βασική πολύ σοβαρά γυναίκες στην που εκπαιδευτές αντιµετωπίζουν Ευρώπη της λειτουργικού βρίσκονται Οι περισσότεροι αλφαβητισµού προβλήµατα πρόσφυγες κάτω αλφαβητισµού αναλφάβητοι από έχουν αποδεκτό Οι δύσκολο βρίσκονται βασικής όριο έργο εκπαίδευσης να στο πέραν επιτελέσουν περιθώριο άτοµα των και ακαδηµαϊκών µε κοινωνικά και χρειάζονται οµάδες γνώσεων εργαζόµενοι πληθυσµού συνεχή και Grundtvig 1 Εκπαίδευση- Modules καλή, σήµερα. είναι γνώσης µεθόδων πρέπει έχουν γνώσεις γνώσεις λύσεις χρειάζονται λίγη προβληµάτων ανάπτυξη Η Κύπρος συζήτηση έχει εκπαιδευτών πολλά γίνεται να για ωφεληθεί τους από το Λειτουργούν αφού κυριαρχεί Αυτή ελάχιστες τη η στιγµή εντύπωση οµάδες δεν υπάρχει αναλφάβητων ότι οι αναλφάβητοι επαγγελµατική και πολύ εκπαίδευσης. επιµόρφωση. ηλικιωµένοι, ανάπηροι, προβλήµατα, αλλά Υπάρχουν ελάχιστοι και σκέψεις επαγγελµατικά Η µελέτη και βρίσκονται για αυτή κάποια ειδικά θεωρείται ειδική στις προσόντα µεγάλες επιµόρφωση πρωτοποριακή αλλά οποιοσδήποτε όσων Για επειδή διδάσκουν να διδάξουµε δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αναλφάβητους κάποιους βιβλιογραφία µπορεί αναλφάβητους και βασική στο θέµα δεν υπαίθρου, κτλ. εκπαιδευτές, διδασκαλίας, ψυχολογίας, κτλ. πρόγραµµα. αλφαβητισµού. αναλφάβητους, ηλικίες. εκπαιδευτές Βασικής βρίσκεται πρώτο σε µέρος ψηλά της επίπεδα µελέτης Για σε παράδειγµα θα πολλές παρουσιάσουµε θα δοθεί έµφαση γενικά την στο έννοια λειτουργικό Αλφαβητισµού αλφαβητισµό και που της εργοδοτηθεί. και της Στο τρίτο θα εκπαίδευσης δεύτερο παρουσιάσει µέρος µέρος θα Ενηλίκων αναλύσει θα προγράµµατα παρουσιαστούν αφού την έννοια όσοι κατάρτισης εργάζονται η της πολιτική διδασκαλίας και στον εκπαίδευσης και δοµές αλφαβητισµό αλφαβητισµού για που τον περισσότερο και και Βασική βασικής στοχεύουν Εκπαίδευση µέσα εκπαίδευσης στο στην πλαίσιο είναι εκπαίδευση. εµπειρίες. Εκπαίδευσης. χώρες. Η µείωση του εργοδοτικές Το έκθεση πέµπτο τέταρτο θα µέρος και βοηθήσει συνδικαλιστικές θα θα παρουσιάσει αναπτύξει άτοµα σε τις θέσεις καλές απαραίτητες κλειδιά πρακτικές στην ικανότητες και τοπική έκτο αυτοδιοίκηση που στις για πρέπει προβλήµατα δηµόσιες να έχει ο που εκπαιδευτής στις αλφαβητισµό, Ενηλίκων. αλφαβητισµού. αναλφαβητισµού. παρουσιάζονται. διοίκηση, υπηρεσίες, οργανώσεις, κτλ. π.χ. TRAIN,είναι µια DIE/TRAIN 4

5 ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 2 Ενα ικανοποιητικά ΓΕΝΙΚΑ Το Ινστιτούτο Παρά δισεκατοµµύριο ότι Το η αποφάσεις Ινστιτούτο διεθνής ενήλικες ια κοινότητα που Βίου παρουσιάζει είναι επηρεάζουν Παιδείας υποσχέθηκε συγκλονιστικά στο τη ζωή µείωση Ενα στα του στοιχεία Υποφέρουν είναι αλφαβητισµού άτοµα για βασικό δεν την από συµµετέχουν κατάσταση ίδρυµα για στο τον φτώχεια µέχρι πλανήτη το 2Α. προσωπική οι επενδύσεις που γίνονται είναι πολύ UNESCO Αµβούργο, εξερεύνηση Αλφαβητισµό. ανάπτυξη ακόµα αλφαβητισµός και Ο οργανισµός την ο περιλαµβάνει της την υπεύθυνο την σώµα για την τον σηµειώνει Αριθµητική ότι ο µας. Στη ευχέρεια όρος και Ολλανδία νέων την µεγαλύτερη καθηµερινής δυνατοτήτων οικοδόµηση ευρύτητα χρήσης αφού της νέας περιλαµβάνει τεχνολογίας την στην απόκτηση την και Εχει αναλφάβητοι. 5 τους. διακρίσεις, κτλ. Tην Ο αλφαβητισµός αυξάνει τις ευκαιρίες του ατόµου για για 50% 2015, Το για Ο αλφαβητισµός είναι σχετικός την προσωπική χαµηλές. εµπιστοσύνης όπως και απόκτηση τεχνικών ΝΑLA Ιρλανδίας, αλφαβητισµό, ο λειτουργικός αλφαβητισµός έχει πλατειά έννοια και οµιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, πληροφοριών. εργασία κοινωνική, οικονοµική, διάσταση. περιβάλλον και ασφάλεια την διαµονή επικοινωνία, αλλαγές. Τις Κοινωνική συµµετοχή δεξιοτήτων. Την σχολική Θέµατα Μεταφορές Επικοινωνία Πολιτική Υγεία καταναλωτή ζωή και υγιεινή του και πολιτισµός παιδιού περιλαµβάνει: δεξιοτήτων επιβίωση Η Ευρωπαϊκή του όπως στην Ενωση νέα είναι Τα Προσωπικά δικαιώµατα στο η ραστήρια αυτοεκτίµηση Μνηµόνιο η και ενδιαφέροντα συµµετοχή εκµάθηση για την και τη κοινωνική αυτοκατεύθυνση ια στην πολλών Βίου κοινωνία δικαιοσύνη Μάθηση ξένων είναι µιλά στην µερικές για η δεξιότητες απόκτηση τις η απόκτηση απαραίτητες κοινωνικών για Μ.Μ.Ε. ατόµου. εργασία, τεχνολογία, γλωσσών, δεξιότητες. DIE/TRAIN 5

6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ στη ενήλικες Η Εκπαίδευση προγράµµατα µάθηση έχουν ενηλίκων Ενηλίκων µεγάλο είναι ενδιαφέρον στην έτοιµοι Κύπρο για να παρουσιάζει ικανοποιήσουν µάθηση και όλες από αυτό την τις προϋποθέσεις άλλη το η κυβέρνηση για περαιτέρω και όσοι εµπλέκονται Οι Υπάρχουν που πολλοί ΤΩΝ σήµερα οργανισµοί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ προσφέρονται που προσφέρουν στους ενήλικες προγράµµατα παρουσιάζουν τόσο από πιο τον κάτω Κυβερνητικό 2Β. πρόοδο. ενδιαφέρον. συστήµατος προσφέρονται υπάρχει Σχεδόν όσο έχει περιπτώσεις και ως όλα αποτέλεσµα τον µηχανισµός σε γίνονται από προγράµµατα Κυβερνητικό σχέση τους τον για µε οργανισµούς συνεργασία τις µεθόδους και ακολουθούν εθελοντικό και λειτουργούν συντονισµό την έλλειψη µοντέλο πλαίσιο ανεξάρτητα Οµως των συνεργασίας λειτουργίας διαφόρων τυπικού προγράµµατα ένα που και εκπαιδευτικού από διέπουν σε πολλές το που άλλο τη λειτουργία και Αυτό δεν χαρακτηριστικά: της Οι και των Τα επαγγελµατική περισσότεροι περισσότερα ο αγροτικός ιδρύµατα που προσφέρουν για τους ενήλικες είναι στις πόλεις τοµέα. µε Οσοι τη πληθυσµός που εκπαίδευση διάθεση παρακολουθούν έχουν ικανοποιητικών έχει χαµηλή και λίγες κατάρτιση µόρφωση τα ευκαιρίες προγράµµατα αναπτύχθηκε φαίνονται σε αντίθεση είναι απρόθυµοι ραγδαία µορφωµένα µε τη µετά γενική συµµετάσχουν τη και ψήφιση δραστήρια άτυπη του στα µέλη προγραµµάτων. κατατεµαχισµό, επικαλύψεις. προγραµµάτων. ΤΑΣΕΙΣ Οι εκπαίδευση εθελοντικοί όπου οργανισµοί δεν υπάρχουν που αντίστοιχη αναπτύσσουν νοµοθεσία προγράµµατα και ασφαλείς για λίγη επιµόρφωσης. Οι κύριες τεχνική ικανοποιητικά Πολύ λίγοι και λειτουργοί οικονοµική επίπεδα και επιµόρφωσης βοήθεια εκπαιδευτές και η για προσφορά των προγραµµάτων εργαστούν τους είναι µε για λίγη τους παρά ενήλικες τις δυνατότητές έχουν κοινωνίας. προγράµµατα. εργατικό ίδρυση οργάνωση εντατικοποίηση τάσεις ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ και προγραµµάτων σηµαντικές Πανεπιστηµίου ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ της οργάνωσης εξελίξεις επαγγελµατικής Κύπρου ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ προγραµµάτων στην Εκπαίδευση κατάρτισης ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ενηλίκων πόρων, που υπόσχεται σε τοµείς εκπαιδευτικές που σχετίζονται και ερευνητικές µε το πόροι. τους. ενήλικες. Ενηλίκων Οι που Η «Επιµόρφωση ευκαιρίες συµµετοχή λειτουργία προσπάθειες βοηθούν σε θέµατα Εθνικών Τρίτης Εκπαίδευσης Επιτροπών για τα θέµατα «Εκπαίδευση Για και και στην για για Κύπρου εγκαθίδρυση ανταλλαγή αναδόµηση σε πολλούς ιδεών µηχανισµού που και ενδυνάµωση βοηθούν και ευρωπαϊκούς στην ανάπτυξη οργανισµούς της Εκπαίδευσης για συντονισµό νοµοθετικών των µέτρων διαφόρων για την Εκπαίδευση είναι: νεολαίας. δυναµικό. (1992) Ενηλίκων. Ολους» Ηλικίας» Ενηλίκων. εµπειριών. προγραµµάτων. νόµου 21/74 DIE/TRAIN 6

7 Η ζήτηση για Προγράµµατα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει αυξηθεί στους πιο κάτω Οι προτεραιότητες Περισσότερα Περισσότερες ικανοποίηση εξειδικευµένα κυρίως προγράµµατα Η οργάνωση και των της οµάδες προσφοράς ενδιαφερόντων προσανατολισµοί του πληθυσµού προγραµµάτων της Τρίτη ζητούν πολιτικής µε γενική εκπαιδευτικές γυναίκες για προσπάθεια την Εκπαίδευσης αναζητούν την ετοιµασία Ενηλίκων ευκαιρίες της για τοµείς: Την τελευταία είναι Να οι προγραµµάτων κυπριακής προσφερθεί οι κοινωνίας Ξένων σε η εντατικούς Τρίτη ενταχθεί ρυθµούς Νέας στην οι Ευρωπαϊκή επιµόρφωση οι σε ξένοι Προγράµµατα ειδικές Υπάρχει οµάδες ο για αγροτικός ανάγκη του Ξενόγλωσσους οργάνωσης όπως περιοχές, αγροτικές, ευκαιρίες. ηλικία, τους. Οι χαµηλά µορφωµένοι είναι: τοποθέτηση Το οργανωτικές Υπουργικό δεκαετία διευθυντών Συµβούλιο διοικητικές έγιναν στις ενέκρινε σηµαντικά επαρχίες δοµές τους των βήµατα και Επιµορφωτικών Κανονισµούς οργανωτών νοµοθετικά σε Λειτουργίας τοπικό Κέντρων και οργανωτικά και ενδυναµώθηκαν των περιφερειακό Επιµορφωτικών στην Εκπαίδευση µε την Ενωση. Γλωσσών, Τεχνολογίας, κλτ. πληθυσµού, ανάπηροι, ηλικία, µειονότητες, εργάτες, πληθυσµός, θεωρούνται ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Για να επιτευχθεί των ιαπολιτισµική Ιδρύθηκαν πολιτών Εθνικές για εκπαιδευτικές Επιτροπές για την Ειδική Τρίτη Εκπαίδευση για τον που βοηθούν στην για κινητοποίηση τη Ενηλίκων. Ιδρυση ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Κέντρων. Ενηλίκων Περισσότερες Νοµοθεσία Εµπλοκή Κεντρικού του περαιτέρω για Πανεπιστηµίου πιστώσεις την Φορέα επιµόρφωση ανάπτυξη για Εκπαίδευσης την Κύπρου της Εκπαίδευση Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο τα πιο κάτω επίπεδο. Ηλικία, Αλφαβητισµό, Εκπαίδευση, ευκαιρίες. - Επαύξηση Συνεργασίες εκπαιδευτικού Ιδρυση Επίσηµη Συνεχής του επαγγελµατική αναγνώριση ενδιαφέροντος Ανοικτού µε άλλες της ευρωπαϊκές Πανεπιστηµίου επιµόρφωση Εκπαίδευσης για ΙΑ χώρες του ΒΙΟΥ για προσωπικού ανταλλαγή ως αναπόσπαστου της Εκπαίδευσης µέρους Ενηλίκων του και των απαραίτητα: Ενηλίκων. Ενηλίκων. έρευνα, κλτ. Ενηλίκων. Ανατολής Η συναντήσεων Εκπαίδευσης Ηπείρων της Κύπρος θέσης και µπορεί Ενηλίκων διαφόρων των να εξαίρετων αναλάβει τόσο Αφρικής επικοινωνιακών σε σηµαντικό Περιφερειακό Μπορεί και ρόλο µπορεί της να όσο ώστε καταστεί να και να καταστεί Παγκόσµιο υλοποιηθούν γέφυρα κέντρο Η µεταξύ Κύπρος οι διεθνών γενικότεροι Βορρά βρίσκεται λόγω συνεδρίων και της στόχοι στο γεωγραφικής Κέντρο και της εθελοντών. συστήµατος. Κύπρου. εµπειριών. ΠΑΙ ΕΙΑ, Επίπεδο, συστηµάτων. 3 Ευρώπης, Ασίας, πολιτισµών. Νότου, ύσης. κ.ά. DIE/TRAIN 7

8 Η όλους καταβληθούν ικανοποιητικό ότι πολιτική ο Η κάθε τους ΠΟΛΙΤΙΚΗ πολίτης πολίτες ώστε επίπεδο κυβέρνησης έχει να κάθε µειωθεί το ευκαιρία δικαίωµα εκφράζεται το επίπεδο για ώστε πρόσβασης να από αναλφαβητισµού λειτουργεί την Υπουργείο στη καλύτερη µάθηση ικανοποιητικά Παιδείας και και ο ότι ρόλος ο και στην καθένας του Πολιτισµού Μεγάλες σχολείου πρέπει προσπάθειες και Θα είναι αναφέρει έχει δοθεί θα φέρει Στη αναλφαβητισµός ικανοποιητικά 2Γ. ικανοποιητικά η επίπεδα λήψη Οι εργαζόµενοι αποδοτικότητας πρέπει να στην έχουν εργασία τις απαραίτητες δεξιότητες για να έχουν µερικά Μέση µεταξύ αποτελέσµατα σχολείο και µέτρα των Τεχνική όπως προωθούνται και πιο Η κάτω νέα προγράµµατα έχουν λαµβάνονται σε µεγάλο η συνεχώς πολλά Η µέτρα εισαγωγή ώστε το καινοτοµιών να κριτικό µειωθεί ο έχει η µόρφωσης, κοινωνία. σ µόρφωση. καθοριστικός. τους. Η εναρµόνιση Ενισχυτικά Αγωγή Εκπαίδευση Ειδική εισαγωγή Εκπαίδευση ηµοτική, του Υγείας εκπαιδευτικού µαθήµατα νέας των µεταναστών τεχνολογίας συστήµατος και ξενόγλωσσων Εκπαίδευση, µε την Ευρωπαϊκή Ενωση µαθητών. δηµιουργικότητα, αυτοεκτίµηση, πνεύµα, επικοινωνία, αποφάσεων, βαθµό. αναπτύσσονται. Συγκεκριµένα, αγκαλιαστεί: ΟΥΝΕΣΚΟ και Το Προωθούνται έννοια προωθείται Παιδαγωγικό συµβάλει της στη προγράµµατα Μέση και Τεχνική αξιολόγησης των Η επίσκεψη σε Η επιχειρήσεις ιδέα της επιχειρηµατικότητας βοηθά να αναπτυχθεί η ρόλος προώθησε πολύ του Ινστιτούτο στην εκπαιδευτικού έρευνα πρόληψη επιτυγχάνει για και µείωση είναι καταπολέµηση την καθοριστικός του επιµόρφωση σχολικού του στην των πρόληψη εκπαιδευτικών του λειτουργικού Σε όλων συνεργασία των βαθµίδων µε την συνεχίζεται. εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση. στις ειδίκευση αναγνώριση συνεργασία Η αποδοτική εκπαιδευτική είναι αυτή που έχει ψηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας. ίσες ευκαιρίες των όλων εκπαιδευτικών εφαρµογή και των στην εµπλεκοµένων αποφυγή της και αρχής η ανάπτυξης διοίκηση των στη τοπικές ζωνών µάθηση της µάθησης εκπαιδευτικών τάξης είναι υπηρεσίες απαραίτητη είναι δύο σηµαντικά προτεραιοτήτων για τη µείωση βοηθά του αναλφαβητισµού. αναλφαβητισµού. Σηµειώνει: αναλφαβητισµού. επιµόρφωσης. (γονείς, εκπαιδευτικοί, αρχές, κτλ.) στοιχεία. ταχυτήτων. Η ολοήµερο To Η Ο DIE/TRAIN 8

9 Ανθρώπινου ότι Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ τοµέα Εάν Στην τα θεωρήσουµε Κύπρο Επιµορφωτικά λειτουργούν τη Βασική Κέντρα ελάχιστες ΚΑΙ Εκπαίδευση του ΒΑΣΙΚΗΣ Υπουργείου οµάδες στην αναλφαβητισµού Παιδείας ευρύτερη ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και της Πολιτισµού έννοια και τάξεων τότε και µπορούµε Βασικής η Αρχή να Ανάπτυξης µιλούµε 3 ευρύτατο Τα ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ υναµικού προωθούν σηµαντικό αριθµό θεµάτων Βασικής στον Εργάζονται της Ατυπης ΚΕΝΤΡΑ Ξένες Εκπαίδευσης. Πολιτιστικές Επιµορφωτικά γλώσσες ενήλικες δίκτυο περίπου δραστηριότητες κέντρων κάθε Κέντρα εκπαιδευτές είναι όλη ένα την σηµαντικό και διδάσκουν πρόγραµµα θέµατα Ατυπης κυρίως Εκπαίδευσης βασικής εκπαίδευσης µε σε Εκπαίδευσης. 3.1 Οι Νέα τεχνολογία ηλικίας Γυµναστική Χειροτεχνίες σ Κύπρο. 600 Το Επιµόρφωση Ζωγραφική γυναίκες 18,000 πρόγραµµα αποτελούν Γονέων συνεχώς το χρόνο. αναπτύσσεται των ιδάσκονται: µε ιδιαίτερη Το µέριµνα των µελών για την αποτελούν επιµόρφωση άτοµα των τρίτης 15% 15% 12% 12% 10% Κάθε σοβαρής εκπαιδευτών πολύ λίγο χρόνο διοικητικό Παρά Υπάρχουν τις προσωπικό προσπάθειες αρκετά και οργανωτικά που τις αναλαµβάνονται πιστώσεις κυρίως που διατίθενται προβλήµατα πρόσφατα για για που καινοτοµίες επιµόρφωση οφείλονται στο των 10% 5% Μεθοδολογίες υπάρχουν πολλά περιθώρια ώστε όλοι οι εκπαιδευτές να τυγχάνουν 75% µελών. 10% Οργάνωση επιµόρφωσης οργανώνονται κυρίως σεµινάρια θέµατα για τους εκπαιδευτές όπου κυρίως (65+). εκπαιδευτικών. Κίνητρα Τα Επικοινωνιακές Πως µανθάνουν διδασκαλίας οι ενήλικες πρόγραµµα. βελτίωσης, Αξιολόγηση Μαθησιακό Παράγοντες χαρακτηριστικά για µαθήµατος περιβάλλον µάθηση που δεξιότητες επηρεάζουν των ενηλίκων τη µάθηση µαθητών µεθοδολογίας. συζητούνται: DIE/TRAIN 9

10 ΑΡΧΗ ιδασκαλία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σε οµάδες ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ απόκτηση αποδοτικότητα βασικές του Η Αρχή ανθρώπινου Ανάπτυξη δεξιότητες Ανθρώπινου και την ανάπτυξη του ανθρώπινου είναι ένας ηµικρατικός Στοχεύει οργανισµός στην που ενδυνάµωση προωθεί τις Οι τρεις και δυναµικού µπορεί ώστε να συναγωνιστεί το εργατικό δυναµικό τον κόσµο να της έχει εργασίας όσο δυνατό στην Ευρωπαϊκή µεγαλύτερη κατάρτιση Οι για των νεοεισερχόµενοι βασικοί τα αναγκαίων άτοµα και πυλώνες ανάπτυξη λίγες στην της Αρχής του αγορά ανθρώπινου Ιδιαίτερη εργασίας για τους µέριµνα έχουν ηλικιωµένους προτεραιότητα λαµβάνεται για στην αδρανές επιµόρφωση γυναικείο και 3.2 υναµικού, δυναµικού. Ενωση. σύστηµα δυναµικό µεγιστοποίηση υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να µπορέσουν αναπτύξουν το ανθρώπινο όλων εισαγωγή ανάπτυξη όσων θα τους συστήµατος στηρίζεται της υποδοµής σε επαγγελµατικών ευρωπαϊκές της ΑΑΑ προδιαγραφές ώστε προσόντων να αξιοποιηθούν και είναι θα προτεραιότητα έχουν όλες βάση οι δυνατότητες τη της συνεργασία για Το δεξιοτήτων. δυναµικό, δεξιότητες, κτλ. είναι: α) H Το µέσων εκπαιδευτών Ενα Η χρόνια Αρχή περιεχόµενο σηµαντικό σε συνεργασία και πρόγραµµα στην Το κατάρτιση πρόγραµµα µε άλλες απευθύνεται στη χώρες στοχεύει χρήση προωθεί σε εκπαιδευτές µεθόδων στην αξιόλογα επαύξηση διδασκαλίας εκπαιδευτών προγράµµατα των δεξιοτήτων και που οπτικοακουστικών έχουν και τουλάχιστο εµπειριών προσφοράς. Αρχής. Τεχνικές τη χρήση νέας Εφαρµογή Ανάλυση της κατάρτισης αναγκών 10ήµερης κατάρτισης επιµόρφωσης εµπλέκονται. µάθησης κατάρτισης. 3 εµπειρίας. τεχνολογίας. Ενα σηµαντικό Αξιολόγηση Νέα Μέθοδοι Συναισθηµατική Σχεδιασµός Τεχνολογία βήµα κεντρίσµατος προγράµµατος προγραµµάτων προς ικανότητα την ενδιαφέροντος επαγγελµατική κατάρτισης για µάθηση περιλαµβάνει: ανάπτυξη των εκπαιδευτών Βασικής επαγγελµατική Το του που προωθούν Νοέµβριο τυπικού να αναγνωρίζουν κατάρτιση συστήµατος αποτελεί την η εισαγωγή προηγούµενη Συστήµατος Στόχος µάθηση να Αξιολόγησης και αναπτυχθούν αµοιβαία αναγνώριση και προγράµµατα Πιστοποίησης και κατάρτισης συνεργασία των όσων ανάπτυξη εγκαινιάστηκε των της άτυπης στην Κύπρο Πανευρωπαϊκό για την Εκπαίδευσης, εκπαίδευση. εκπαίδευσης. 2006, Forum εκπαιδευτών. β) Η γ) Η DIE/TRAIN 10

11 3.3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ αποδέχτηκε ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ και προωθεί ΚΑΙ την Η εφαρµογή ΚΥΠΡΟΣ Λισσαβόνας Η εκπαιδευτικό Βασική Κύπρος βρίσκεται σχετικά σε µε για για καλή τη την Βασική ιδρύµατα κατάσταση προώθησης στην για τη πορεία ια έρευνας των Βίου υλοποίησης στόχων της των Λισσαβόνας για στόχων µεταρρυθµίσεις της για τη στο Προτεραιότητες Η Πάνω συµµετοχή Ο στόχος όσων των αυτός αποφοιτούν των ατόµων από ετών θα το ανεβεί Γυµνάσιο στην ετών εκπαίδευση στο συµπληρώνουν προχωρούν υπολογίζεται στο τη βασική στο εκπαίδευσή Εκπαίδευση, εργοδότηση, Παιδεία, σύστηµα, κτλ. θα ηµοτική Βελτίωση έχουν Το και πρόσβαση Εκπαίδευση της στην του υποδοµής εργατικού εκπαίδευση στο αναµένεται η αναλογία των δυναµικού ηλεκτρονικών είναι έχει Βρίσκεται ανώτερη Το υπολογιστών σε όλοι πολύ οι ικανοποιητικό ηλεκτρονικοί µε µαθητές θα υπολογιστές είναι Στη Εκπαίδευση τους %. νέων, %. Λύκειο. δ)επίσης εκπαίδευση Ανοικτό Πανεπιστήµιο των εκπαιδευτικών Κύπρου στη είναι νέα γεγονός τεχνολογία και άρχισε προχωρεί τη του το µόρφωση. σχολείων. επίπεδο. πολλά αποκέντρωση επιµόρφωση προγράµµατα το Τεχνολογικό των δηµοσίων υπηρεσιών επιµόρφωσης Πανεπιστήµιο υπαλλήλων στη είναι δηµοσίων νέα γεγονός Η τεχνολογία Ακαδηµία και αρχίζει ηµόσιας προχωρεί λειτουργία ικανοποιητικά ιοίκησης προωθεί µε 1:8 1:4. ιαδίκτυο. ραγδαία ια συµπληρώνουν προώθηση Βίου της τις στρατηγικής η εισηγήσεις προώθηση για προγραµµάτων τη Η ια προώθηση Βίου Παιδεία στον ενήλικα προχωρεί η πληθυσµό ενίσχυση µε επιτροπές της είναι υποδοµής βασικοί να για τη Λυκείων Η Ενας µείωση βασικός όπου του µεγάλη αριθµού στόχος ενίσχυση είναι των αναλφάβητων η µείωση δίνεται του σε αριθµού περιλαµβάνει όσους αντιµετωπίζουν όσων και αποχωρούν τους µαθητές από το Γυµνασίων εκπαιδευτικό και επιµόρφωσης. υπαλλήλων. τους. έρευνας, Παιδεία, στόχοι. σύστηµα. προβλήµατα. από α το Η το 80.7% 99.7% 28.7% ) β) Το γ) ε) Η 2007 DIE/TRAIN 11

12 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ Οι εκπαιδευτής Η αποστολή του εκπαιδευτή βασικής ΚΑΙ εκπαίδευσης ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ιαπροσωπικές πιο κάτω είναι δεξιότητες πρέπει να να διευκολύνει έχει και πολλές ικανότητες ικανότητες πρέπει να και συνοδεύουν είναι σηµαντική τον Ο κύριος και ρόλος του Ο 4 Οι εξιότητες ιοικητικές µεθοδολογικής οργανωτικές προσέγγισης δεξιότητες δύσκολη. δεξιότητες. να εργάζεται Επικοινωνιακές Γνωσιολογικές Τεχνικές στην εργασία µάθηση. εκπαιδευτή. α) Ακόµα εµπειρίες µπορεί διαπροσωπικές µε αξιολογεί δεξιότητες να έχει πάθος απαιτούν για Επίσης την κοινωνικές εργασία σηµαντικές να είναι αγαπά οι όπως προσωπικές και εκτιµά είναι η τους ικανότητα στάσεις και να β) γ) δ) Σχετικά αξίες της να είναι ζωής ανοικτό µε να έχει ε) στ) διαπροσωπικές πρέπει έχει σε ικανοποιητικό βαθµό εκπαιδευτικό ικανότητα να ενήλικες. µεθοδολογικές επιθυµία να ικανότητα να λύνει οµάδα, του, µαθητές, να στην γνωρίζει να µπορεί και παρουσίαση δεξιότητες επικοινωνιακές τις να διάφορες οργανωτικές οικοδοµήσει είναι και την διευθυντικές ικανότητες πρέπει έχει ηγετικές πληροφορίες. αλληλεπιδράσεις σηµαντικές δεξιότητες να γνωρίζει και να πρέπει στην κάµνει δυναµική ανάλυση έχει που να ικανότητες εφαρµόζει αναπτύσσεται στη διάφορα να διδασκαλία στην έχει δηλ. µυαλό, ενθουσιώδης, φιλικός, χιούµορ, πειστικός, κτλ. υπόβαθρο, παρατηρεί, µανθάνει, προβλήµατα. απαραίτητα µαθησιακά Οι του γύρω γνώσεις από το την γύρω πώς γνωριµία διδάσκεται από να τον αποτελούν µπορεί µε ενήλικα την η κοινωνία καθοδηγεί σηµαντικές µαθητής όπως και τα (πως τα και άτοµα δηµογραφικά η µανθάνει γνωριµία και την Σηµαντικές ο µε χαρακτηριστικά νέα είναι τα χαρακτηριστικά και είναι οι γνώσεις διοικητικές, ικανότητες, οµάδα, αναγκών, κτλ. ενηλίκων, θεµάτων, οµάδα, οµάδα, τεχνικές Οι διάφορες δεξιότητες της η χρησιµοποίηση µοντέλα, παρουσίασης τεχνικές στην εργασία επιχειρηµάτων οι δηµόσιες µε ενήλικες η ικανότητα βοηθούν όπως η λύσης είναι πολύ οι τεχνικές τον εκπαιδευτή η έφεση βασικής για νέες οµάδα, κτλ. η ικανότητα οι ενήλικας, αναλφάβητου, κτλ. ικανότητες. γλώσσα, τεχνολογία, νοµοθεσία, στοιχεία. επικοινωνίας, σχέσεις, συµβουλευτική, γνώσεις, κτλ. εκπαίδευσης. καθοδήγησης, µαθήµατος, προβληµάτων, DIE/TRAIN 12

13 στη µείωσης η ικανότητα είναι ΚΑΛΕΣ τεχνικές λήψης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ η εφαρµογή των ανθρωπιστικών Το στην εµπλέκονται Η Κύπρος πρόγραµµα σε όσο στη συνεργασία προωθείται και βασική στην µε την Ιρλανδία Το πρόγραµµα προωθούν ένα έχει σηµαντικό διάρκεια πρόγραµµα εβδοµάδες για και όσους διεξάγεται τόσο εντάσεων, από την Αρχή Ανάπτυξης αποφάσεων, Ανθρώπινου αρχών, συµβουλευτική, κτλ. χρησιµότατες. Στην Οσοι να διεύθυνσης Στόχος είναι Κύπρο παρακολουθήσουν του πιο προγράµµατος των αποδοτικοί ιδρυµάτων στην είναι και επιτυχία εργασία ανάπτυξη η κατάρτιση το σεµινάριο των των διευθυντών παίρνουν των ιδρυµάτων στάσεων κατάρτισης των διευθυντών σε θέµατα ώστε εκπαίδευση. 2 Ιρλανδία. επιλογή ιαφήµιση ιοίκηση των µαθησιακών για και Κέντρου εργάσιµες της επιλογή δηµιουργία επιµορφωτικής κατάρτισης της µέρες οµάδας και προσφέρονται διατήρηση δραστηριότητας Στρατηγικές ετοιµασία στρατηγικές αρχείου τα πιο επιλογής (Επικοινωνιακές για ενθάρρυνση επιλογή δεξιότητες οργάνωση κατάλληλων για τους εφαρµογή υναµικού. γνώσεων, δεξιοτήτων, τους. πιστοποιητικό. Στην Ιρλανδία Σχεδιασµός εξάσκηση Εντοπισµός αξιολόγηση Αξιολόγηση στον προγράµµατος και των σχεδιασµό ανάλυση µαθησιακών των και κατάρτισης αναγκών στην (Σχεδιασµός αξιολόγηση των µαθησιακών των 5 κάτω: υποψηφίων, / δραστηριοτήτων, προϋπολογισµού, εκπαιδευτών, κατάρτισης. διευθυντές, στόχου, καταρτιζοµένων, εγγραφή). Ο ιεύθυνση των Χρησιµοποίηση χρησιµοποίηση Νέες σχεδιασµός µαθησιακών Τεχνολογίες του η προγραµµάτων κέντρου δηµιουργία της (η τεχνολογίας νέας επιλογή κατάρτισης τεχνολογίας και της µάθησης διατήρηση στο σωστής (ετοιµασία σχεδιασµό στη (η παραγωγή του προγραµµάτων η χρησιµοποίηση αναθεώρηση διεύθυνση η επιλογή της στη διαδικασία η δραστηριοτήτων, προγράµµατος των σωστών εφαρµογή). δραστηριοτήτων, καταρτιζοµένων, πιστοποιητικών. κατάρτισης. προωθούνται: τεχνολογίας, τεχνολογίας, µάθησης). διοίκηση, αξιολόγηση, δραστηριοτήτων. προϋπολογισµού, εκπαιδευτών, δεδοµένων). υλικού, κτλ.) Αξιολόγηση. 5 DIE/TRAIN 13

14 του Υπάρχει πρόβληµα λειτουργικού ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ στην Κύπρο όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ενήλικα Επίσηµα το ποσοστό Ο πιο αναλφαβητισµού κάτω πίνακας παρουσιάζει στην Κύπρο τα (ολικός ποσοστά αλφαβητισµού είναι στην ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, χώρες. αναλφαβητισµός) 3.2% πληθυσµού. Κύπρο. A AGE GROUP MALES & TOTAL FEMALES TOTAL Literate Ο Πίνακας Illiterate παρουσιάζει 3.20 σε απόλυτους 0.18 αριθµούς 0.51 το 1.18 επίπεδο Males Total Literate Iliterate Females Total Literate Illiterate B εκπαίδευσης. SEX & TOTAL EDUCATIONAL LEVEL Males & Females Total Never attended school Not completed Primary Primary Gymnasium ( DIE/TRAIN 14

15 years) Lyceum (completed secondary) Third level (nonuniversity) University κυβέρνηση ληφθούν καταπολέµησής δυνατή απαραίτητη του Από προβλήµατος τους η εξαγωγή πίνακες University οπωσδήποτε και Η του φαίνεται συµπερασµάτων επιµόρφωση Είναι λειτουργικού ενδιαφέρεται ότι απαραίτητο Είναι υπάρχει των αναγκαία αναλφαβητισµού και εκπαιδευτών πρόβληµα λειτουργικού βασικής εκπαίδευσης αναλφαβητισµού και αλφαβητισµού και πρέπει 0 για καθορισµός ένα αποφασιστούν η διεξαγωγή ερευνών για εντοπισµό του µεγέθους 260 αλφαβητισµένο και αριθµού η επίπεδα οργάνωση των αλφαβητισµού προγραµµάτων ώστε Η να είναι (doctorate degree only) Not Stated µέτρα. επείγουσα. του. αναλφάβητων. πληθυσµό. DIE/TRAIN 15

16 δεν αποτελεί αρκετή πρόβληµα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ συζήτηση για την για τα θέµατα αλφαβητισµού ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Πιστεύεται ότι 7 γύρω αποφοίτησε υπάρχει πρόβληµα επαγγελµατική λειτουργικού ανάπτυξη αναλφαβητισµού όσων εργάζονται καθώς µε µεγάλο µέρος των ενηλίκων ο µόνο από ηµοτικό τους αρκετά µεγάλος αριθµός εργατών µε χαµηλή ακαδηµαϊκή Μόνο ενηλίκων. Κύπρο. βασικά υπάρχουν λειτουργικά στο ιδρύµατα καθορισµένα των αναλφάβητους εργατών Η κατάρτισης Στατιστική επίπεδα έχουν γιατί δεν Υπηρεσία ανώτερη έχουν δεν υπάρχουν τις της εµπειρίες που καθορισµένα δίνουν και την αδυνατεί την ειδικότητα µετρήσιµα ευκαιρία να καθορίσει να να µετρηθεί αναλφαβήτους. Σχολείο. µόρφωση. βασικής οργανώσουν προγράµµατα επιµόρφωσης για εκπαιδευτές αναλφάβητων βασικής 30% µόρφωση. το Πολιτισµού Κύπρο γίνονται και λειτουργούν η Αρχή βήµατα Τα Ανάπτυξη πολλά Επιµορφωτικά προς αξιόλογα την Ανθρώπινου ορθή Κέντρα προγράµµατα κατεύθυνση του Υπουργείου για πρόληψης την το Παιδαγωγικό επιµόρφωση Παιδείας του και εκπαιδευτών (standards) αναλφαβητισµός. Κυβέρνησης, επίπεδα. εργάζονται Πανεπιστήµιο υπάρχουν εκπαίδευσης. στον επιµόρφωση ψηλά αλφαβητισµό εργάζονται επίπεδα και συνεργασίας πληροφόρηση προς και βασική σωστή µεταξύ για όσους όσων από εµπλέκονται τον εθελοντικό σε θέµα τοµέα βασικής αναλφαβητισµού. εκπαίδευσης. υναµικού, Ινστιτούτο, κατεύθυνση. εκπαίδευσης. εκπαίδευση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ εν εν 3. Υπάρχει 4. Υπάρχει 5. εν 6. Τα 7. Στην 8. Τελευταία 9. εν 10. Απουσιάζει DIE/TRAIN 16

17 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ να διαµορφωθεί µια εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης για την επιµόρφωση ανάπτυξη καθοριστεί κατάρτιση Πρέπει των εκπαιδευτών βασικής εκπαίδευσης και επιχείρηµα είναι το καλό των συντοµότερο ποιος εκπαιδευτών να ότι είναι προσκληθούν «οι περισσότεροι ο να λειτουργικά αποφασιστούν ειδικοί αναλφάβητοι για µετρήσιµα συµβουλεύσουν είναι κριτήρια ηλικίας ώστε για την να δεν επαγγελµατική είναι πρέπει δυνατό να να 1. αλφαβητισµού. 2. και Είναι αποτρέπει κατάρτισης εισαγωγή την συστήµατος οργάνωση αξιολόγησης και παραχώρησης πιστοποιητικών για τα ιδρύµατα αναλφάβητος. Πανεπιστήµιο να καλό καλύπτει ο αποτελεί στενός πολλές Κύπρου όρος θετικό εκφάνσεις που και κυριαρχεί το Παιδαγωγικό της σήµερα Ινστιτούτο για τη βασική πρέπει εκπαίδευση µε έρευνες να να επεκταθεί αλφαβητισµού. 55+» προγραµµάτων. διεθνής Η εκπαίδευσης Για συµβάλουν Ευρωπαϊκή να διαφωτιστούµε στην και Ενωση επιµόρφωσης καθοδήγηση προωθεί περισσότερο για λειτουργών εντατικά στο θέµατα θέµα προγράµµατα βασικής εκπαίδευσης αλφαβητισµού είναι και απαραίτητη βασικής η βήµα. 6. ζωής. αγροτικές στον στην Χρειάζεται Πρέπει µεγαλύτερη συνεργασία και συντονισµός µεταξύ όλων όσων εµπλέκονται αλφαβητισµού. Ο εθελοντικός αλφαβητισµό να διατεθούν τοµέας και πόροι πρέπει βασική ώστε να ενισχυθεί να λειτουργήσουν ώστε Καλές να πρακτικές αναπτύξει κέντρα µάθησης πρέπει ευέλικτα κυρίως εφαρµόζονται στις αλφαβητισµού. 9. συνεργασία. 10. εκπαίδευση. Κύπρο. 11. περιοχές. προγράµµατα. 3. Θα 4. Το Το DIE/TRAIN 17

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - University of Cyprus Annual Report Human Resource Development Authority, Report Ministry of Education and Cutlure, Reports 2004, PIRLS 2001, International Report IEA s study of Reading and Literacy Achievement in Primary Schools in 35 countries, International Study Centre, Boston, USA Pedagogical Institute, The Inservice Training of Teachers, Confederation of Cypriot Workers Trade Union, Report, Welfare Department Ministry of Labour and Social Insurance, Annual Report, EAEA reports 2004, Statistical Department, Ministry of Finance, Report Adult Education Centre, Ministry of Education and Culture, Report 2005 DIE/TRAIN 18

229564-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1

229564-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Κλείτου Συµεωνίδη συµβολαίου Αριθµός Τίτλος Ενηλίκων Κύπρου προγράµµατος Επαγγελµατική Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Αριθμός έργου: 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U Δεξιότητες εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Συντάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα