ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος"

Transcript

1 ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF, AIAS Bologna Onlus WP number WP7 WP title Exploitation of results Status Version final (31/01/2014) Project start date 01/01/2012 Project duration 26 months Ivan Traina and Evert-Jan Author Hoogerwerf Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα του έργου: atlec-project.eu Facebook: facebook.com/atlecproject Twitter: twitter.com/atlec_project/ Το έργο ATLEC (Assistive Technology Learning Through A Unified Curriculum LLP UK- LEONARDO-LMP) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για την όποια χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Ιανουάριος ATLEC website:

2 Εισαγωγή Στόχος του εγγράφου αυτού είναι να αντικατοπτρίσει το προφίλ εργασίας ενός εκπαιδευτή που σχετίζεται με την Πληροφορία και Επικοινωνία της Τεχνολογίας σε συνδυασμό με την Υποστηρικτική Τεχνολογία («ICT-AT εκπαιδευτής» στο εξής). Μια προκαταρκτική ανάλυση αποκάλυψε ότι: Μια επίσημη και συγκεκριμένη προϋπόθεση για τον ICT-AT εκπαιδευτή δεν φαίνεται να υπάρχει στις χώρες εταίρους και στην πραγματικότητα η λειτουργία αυτή εκτελείται από επαγγελματίες με μια ευρύτερη επαγγελματική προετοιμασία. Τα άτομα με αναπηρία χρησιμοποιούν την ICT-AT τεχνολογία σε διάφορα πλαίσια, π.χ. στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην αποκατάσταση, στην αναψυχή, κ.λπ., όπου θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από επαγγελματίες των οποίων η περιγραφή των θέσεων εργασίας τους καθορίζεται από τη φύση της οργάνωσης, την αποστολή που έχει, τη δομή, τις προτεραιότητες και το ρόλο. Στην περίπτωση που οι επαγγελματίες λειτουργούν ως ICT-AT εκπαιδευτές οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, είναι για παράδειγμα το επίπεδο της εκπαίδευσης, o επιστημονικός κλάδος και πρόσθετα προσόντα, οι οποίες φαίνεται να διαφέρουν από πλαίσιο σε πλαίσιο και από χώρα σε χώρα. Ένα προφίλ εργασίας συνήθως περιλαμβάνει έναν κατάλογο ο οποίος αποτελείται από: απαιτούμενες ικανότητες, μια περιγραφή του ρόλου μέσα σε ένα δεδομένο οργανωτικό πλαίσιο, τους στόχους, τα καθήκοντα και τις ευθύνες. Παρ όλο που τα προσόντα που απαιτούνται από έναν ICT-AT εκπαιδευτή είναι βασικά τα ίδια για κάθε περιβάλλον εργασίας-λόγω παρόμοιων αναγκών σε όλο τον πληθυσμού υπάρχει περίπτωση τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του ICT-AT εκπαιδευτή να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό πλαίσιο, π.χ. AT Κέντρα, Μονάδες Υγείας, Οργανώσεις για άτομα με αναπηρίες, Σχολεία, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, AT πωλητές, κλπ. Με άλλα λόγια, παρ όλο που οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες βασικά παραμένουν τα ίδια, ο ρόλος, οι στόχοι, τα καθήκοντα και οι ευθύνες μπορεί να αλλάξουν, βάσει των αναγκών που θα έχει να διαχειριστεί ο κάθε επαγγελματίας. Αυτό καθιστά δύσκολο να μιλήσουμε για ένα μοναδικό προφίλ θέσεων εργασίας για τον ICT-AT εκπαιδευτή. Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας των ICT-AT εκπαιδευτών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ATLEC. Το ATLEC ICT-AT πλαίσιο περιγράφει συστηματικά την ICT-AT αρμοδιότητα για τους τελικούς χρήστες ενώ το Πρόγραμμα Εργασίας του ATLEC καταγράφει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σε ενότητες μάθησης. Τέλος το προφίλ δουλειάς του ATLEC περιγράφει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί ένα άτομο για να είναι σε θέση να παραδώσει επιτυχώς κατάρτιση στον τομέα αυτό. Παρά το γεγονός ότι ένας παράγοντας που πυροδότησε την δημιουργία του εργασιακού προφίλ ήταν το να υποστηριχτούν οι ενδιαφερόμενοι και να εκπαιδευτούν καλύτερα ακολουθώντας το πρόγραμμα εργασίας που αναπτύχθηκε στο ATLEC, ωστόσο η δυνατότητα εφαρμογής του είναι σίγουρα ευρύτερη. Η ανάλυσή μας έχει εξετάσει τους βασικούς τομείς της ICT-AT γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για εκτελέσουν αυτό τον εξειδικευμένο ρόλο, καθώς και ευρύτερα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την εμπειρία (βλ. κεφάλαιο 2). Για να αντικατοπτριστεί η ποικιλία των περιβαλλόντων στα οποία ένας ICT-AT εκπαιδευτής θα μπορούσε να λειτουργήσει, έχουμε αρνηθεί πέντε διαφορετικές εφαρμογές των επαγγελματικών προφίλ. Αυτά βασίζονται στην εμπειρία των εταίρων, αλλά μπορεί να είναι και αντιπροσωπευτική για τις υφιστάμενες καταστάσεις στις οποίες ATC-IT κατάρτιση παρέχεται: Τυπική εκπαίδευση, AT Κέντρα, άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων στις ρυθμίσεις της κοινότητας, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (βλ. κεφάλαιο 3). Ιανουάριος ATLEC website:

3 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ακόλουθους συναδέλφους για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους σχετικά με το πρώτο σχέδιο αυτού του παραδοτέου: Paul Doyle (Hereward College) Aidan Parr (Foundation for Assistive Technology) Penny Standen (University of Nottingham) Renzo Andrich (Don Gnocchi Foundation) Claudio Bitelli (Italian Network of AT centres) Simonetta Randi (Italia Lavoro) Luk Zelderloo, (EASPD) Jan Dekelver, (Thomas More) Jan Engelen (Expert) Jean-Marie Vanhove (Expert) Ιανουάριος ATLEC website:

4 1.1. Περιεχόμενα Εισαγωγή...2 Ευχαριστίες Περιεχόμενα... 4 Πηγές αναφοράς του προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή...5 Οικονομική δραστηριότητα NACE...6 Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (ISCO-88)...6 Επαγγελματικό προφίλ ενός εκπαιδευτή ICT-AT...7 Απαιτούμενη εκπαίδευση και εμπειρία... 7 Απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες & επάρκεια... 8 Ρόλος, στόχοι, καθήκοντα και ευθύνες Υπόθεση Α - AT Κέντρα (AIAS Bologna onlus) Ο Ρόλος του οργανισμού Στόχοι Καθήκοντα και ευθύνες Υπόθεση B Τυπική Εκπαίδευση (Oakfield School) Ο Ρόλος του οργανισμού Στόχοι Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπόθεση C Άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων με βάση τις κοινοτικές ρυθμίσεις (Greenhat Interactive) Ο Ρόλος του οργανισμού Στόχοι Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπόθεση D Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (PhoenixKM) Ο Ρόλος του οργανισμού Στόχοι Καθήκοντα και ευθύνες Υπόθεση E Η ανάπτυξη μη τυπικών δεξιοτήτων μέσα σε έναν Οργανισμό (Disability Now) Ο Ρόλος του οργανισμού Στόχοι Καθήκοντα και ευθύνες Συμπεράσματα List of abbreviations Ιανουάριος ATLEC website:

5 Πηγές αναφοράς του προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αρκετά σχετικά με τα υπάρχοντα σχετικά προφίλ εργασίας, της κατάρτισης και της σταδιοδρομίας σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη δεν υπάρχουν αναλυτικές και συγκριτικές μελέτες που να εξετάζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοιου είδους προφίλ εργασίας. Ως εκ τούτου, οι αναφορές να αρχίσουν να καθορίζουν και να οριοθετήσει αυτό το προφίλ πρέπει να βρίσκονται σε σχέδια και πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και σε πιο γενικές αναφορές, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), τη διεθνή πρότυπη βιομηχανική ταξινόμηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (ISIC), τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE), Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων (ISCO). EQF 1 Το KPT-project (συμπόρευση με υποστηρικτική τεχνολογία) 2 ήταν το πρώτο Ευρωπαϊκό project που προσπάθησε να αντιστοιχίσει AT επαγγελματικής επάρκειας εναντίον των EQF επιπέδων περιγραφής. Το project αναφέρει ότι η ΑΤ αρμοδιότητα σε επίπεδο 6 του EQF θα πρέπει να επιτρέπει στους επαγγελματίες να καθοδηγήσουν πολύπλοκες ICT-AT παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάρτισης για την υποστήριξη των πελατών και των χρηστών με πολύπλοκα ή πολύ σύνθετες ανάγκες. Επαγγελματίες των ICT-AT θα έχουν συνήθως εμπειρία σε περισσότερες από μία περιοχή, όπως είναι η εκπαίδευση, ICT-AT, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και τις ικανότητες δημιουργίας σχέσεων. Θα έχουν τις τεχνικές και μεθοδολογικές δεξιότητες για να εκπαιδεύσουν και να υποστηρίξουν τις ομάδες χρηστών με διαφορετικές ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βασικές ικανότητες σε επίπεδο 6 του EQF είναι: Η εμπιστοσύνη και την ικανότητα να αναπτύξει και να παραδώσει την κατάρτιση. Επαρκείς γνώσεις των στρατηγικών για την παροχή ευρύ φάσματος εξοπλισμού που θα ωφελήσει τους χρήστες και τους πελάτες τους. Οι δεξιότητες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τις ικανότητες να διαχειρίζονται την αξιολόγηση των αναγκών, καθώς και υποστήριξη για τους χρήστες και τους πελάτες με σύνθετες ανάγκες. Μια κριτική ανάλυση αξιολόγησης και την προοπτική του εξοπλισμού και των στρατηγικών. Η δυνατότητα να οδηγήσουν τις ομάδες και να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες. Προηγμένη γνώση της εθνικής νομοθεσίας και των ευκαιριών χρηματοδότησης και κριτική αξιολόγηση των υπηρεσιών και οργανισμών. 1 Commission of the European Communities. Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning [Commission Staff Working Document]. (SEC (2005) 957, July 2005), pp. 4.: 2 Ιανουάριος ATLEC website:

6 Οικονομική δραστηριότητα NACE 3 Το πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους θα μπορούσε να τοποθετηθεί το προφίλ εργασίας των ICT- AT εκπαιδευτών αντιστοιχεί στη θέση n. 18 Τμήμα J.62 Πληροφόρηση και επικοινωνία - Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες. Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (ISCO-88) 4 Ανάλογα με το προφίλ εργασίας της κατάταξης της θα μπορούσε να είναι: N Επαγγελματίες πληροφορικής που δεν κατατάσσονται αλλού N Άλλοι επαγγελματίες διδασκαλίας που δεν κατατάσσονται αλλού N Άλλοι συνεργάτες διδασκαλίας N Προσωπική φροντίδα και συναφή επαγγέλματα που δεν κατατάσσονται αλλού. Για το εθνικό επίπεδο, του Ηνωμένου Βασιλείου αξίζει να αναφερθεί ότι τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν είναι από τις Δεξιότητες για την Υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία στην παρούσα φάση φαίνεται να είναι το πιο περίτεχνα πρότυπο που σχετίζεται με την εργασία μας UK National Occupational Standards for Assistive Technology by Skills for Health: Ιανουάριος ATLEC website:

7 Επαγγελματικό προφίλ ενός εκπαιδευτή ICT-AT Για την περιγραφή του προφίλ εργασίας ενός ICT-AT εκπαιδευτή στο ATLEC θεωρήθηκαν τα ακόλουθα: Γενικά: Εκπαίδευση και εμπειρία που απαιτείται (2.1.) Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται (2.2.) Συγκεκριμένος Ρόλος: Ο ρόλος στην οργάνωση (2.3) Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν (2.3.) Καθήκοντα και ευθύνες (2.3.) Απαιτούμενη εκπαίδευση και εμπειρία Εκπαιδευμένος στο πρότυπο πτυχίο ή ισοδύναμο επαγγελματικό προσόν στον τομέα των ICT, AT, Εκπαίδευση, αποκατάστασης ή συναφούς κλάδου. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία με Υποστηρικτική Τεχνολογία. Εμπειρία στην υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες και στην υλοποίηση των σχεδίων της ζωής τους. Αποδεδειγμένη επάρκεια στον τομέα της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων λειτουργικών συστημάτων εμπορικών και ανοικτού κώδικα. Σχετική διδασκαλία ή κατάρτιση έχοντας τα κατάλληλα προσόντα / εμπειρία. Η εμπειρία με την εργασία σε διεπιστημονική ομάδα. Ιανουάριος ATLEC website:

8 Γνώση* ATLEC Project WP7 Απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες & επάρκεια Γενικά Τεχνικά Ειδικά Ευρέως θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον ICT και ICT-AT τομέα. Κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης στον τομέα των ICT-AT και στη διεπαφή μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Γνώση των πλεονεκτημάτων από τη χρήση προσωπικής λύσης σε σύγκριση με μη χρήση του. Καλή γνώση του τι ισχύει σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για τη νομοθεσία σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Γνώση και κατανόηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γνώση της αποκατάστασης, εκπαίδευσης και των κοινωνικών υπηρεσιών που οι άνθρωποι με αναπηρίες συνήθως χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τη διαδικασία της AT εφαρμογής. Κατανόηση των διαδικασιών εκπαίδευσης και της μάθησης. Γνώση των βασικών αρχών επικεντρωμένες στον άνθρωπο Πρακτική γνώση και πλήρης κατανόηση των ICT-AT ως εξής: υλικό, λογισμικό, και τις πρακτικές που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία ισότιμη πρόσβαση καθώς και τη δημιουργία συνολικού περιβάλλοντος. Γνώση αποτελεσματικών ορθών πρακτικών και τρέχοντα θέματα στον τομέα της προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων προσαρμογών και τροποποιήσεων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Άριστη γνώση των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως, υπολογιστές tablet και τα κοινωνικά δίκτυα Απτή γνώση από την εφαρμογή των ICT-AT στρατηγικών σε συναφείς και συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες. Απτή γνώση των βοηθητικών συσκευών ώστε να είναι σε θέση να περιγράψει τις προσωπικές υποστηρικτικές λύσεις στο πλαίσιο χρήσης τους και την αναμενόμενη έκβαση τους. Απτή γνώση της AT αγοράς και τη δυνατότητα να αναζητήσετε και να βρείτε πληροφορίες σχετικά με λύσεις ICT-AT σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η συνειδητοποίηση των διεθνών βάσεων δεδομένων στον τομέα αυτό. Ιανουάριος ATLEC website:

9 Ικανότητες*** Δεξιότητες** ATLEC Project WP7 Άριστες δεξιότητες διδασκαλίας Ικανότητα να σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαίδευσης με την ενσωμάτωση διεπιστημονική γνώση στοιχείων από διαφορετικές πηγές. Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες Καλές οργανωτικές και τη διαχειριστικές δεξιότητες του χρόνου. Στοιχειώδεις δεξιότητες στην εφαρμογή του βασικού σχεδίου με κέντρο το χρήστη. Ικανότητα να εκτελέσει μια ανάλυση πλαισίου πριν από την εφαρμογή της AT. Επίδειξη αυτονομίας στην κατεύθυνση της κατάρτισης και υψηλό επίπεδο κατανόησης της εκπαίδευσης και μάθησης των ατόμων με διάφορες αναπηρίες Να επιδεικνύει ικανότητα στο να αναπτυχθούν εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί. Να εκφράζει μια ολοκληρωμένη, εξατομικευμένη άποψη που δείχνει σεβασμό για την άποψη των άλλων. Να εργάζεται αποτελεσματικά τόσο αυτοτελώς όσο και ως μέρος μιας διεπιστημονικής ομάδας, επίσης, κατά τη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης. Εμπειρία κατά την αλληλεπίδραση σε διεπιστημονικές ομάδες και μέσα σε σύνθετα περιβάλλοντα. Εμπειρία στην ανάλυση πλαίσιο. Εκμάθηση των μεθόδων και εργαλείων σε πολλές περιοχές της ΑΤ. Εμπειρία στη δημιουργία και χρήση των ICT-AT. Ικανότητα να μετατρέψει τις αναδυόμενες τεχνολογίες (π.χ. κινητές εφαρμογές, τα κοινωνικά δίκτυα, e-learning) σε ευκαιρίες για μάθηση. Επίδειξη άριστης γνώσης των σημερινών και εξελισσόμενων τάσεων στον τομέα των ICT-AT τεχνολογιών. Εφαρμογή πρακτικής γνώσης των εξειδικευμένων υποστηρικτικών λογισμικών ή του υλικού καθώς και τις δεξιότητες για την επίτευξη και την ικανοποίηση των αποτελεσμάτων. Να επιδεικνύει την ικανότητα ώστε να αλληλεπιδρούν με τους ICT-AT τεχνικούς για εξειδικευμένες συμβουλές και την εξατομίκευση των συσκευών και λύσεων. Η εμπειρία από τη συνεργασία με άτομα με αναπηρίες, τις οικογένειες, τους επαγγελματίες και τις HRMs. Ικανότητα να προσαρμόσουν τα προγράμματα μάθησης με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του μαθητή με αναπηρίες. Ικανότητα να εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα κατά τη διάρκεια της κατάρτισης που σχετίζεται με τις προσωπικές ανάγκες κατάρτισης και την καταλληλότητα των λύσεων που έχουν εντοπιστεί για το μαθητή. Παρουσίαση πρωτοβουλίας για τη διαχείριση των διαδικασιών κατάρτισης για την ανάπτυξη της επίγνωσης του οφέλους όλων από τη χρήση των ICT-AT σε προσωπική πλαίσιο. Συναισθηματική ταύτιση, συμμετοχή και κίνητρο για την αντιμετώπιση των μαθητών με αναπηρίες. Κάνετε συστάσεις με βάση την ένταξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών θεμάτων. Ιανουάριος ATLEC website:

10 * Γνώση 6 Η γνώση νοείται το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή / και αντικειμενικές. ** Δεξιότητες Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων). *** Ικανότητα Αρμοδιότητα νοείται η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή / και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, περιγράφεται από την άποψη της ευθύνη και αυτονομία. 6 Ιανουάριος ATLEC website:

11 Ρόλος, στόχοι, καθήκοντα και ευθύνες Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται 5 παραδείγματα ενός προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή. Οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι στόχοι για κάθε προφίλ διαφέρουν και εξαρτώνται από το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου ο εκπαιδευτής λειτουργεί. Τα πλαίσια που εξετάζονται είναι: 1) Υπόθεση Α: παράδειγμα στο πλαίσιο των AT Κέντρων (AIAS Bologna Onlus) 2) Περίπτωση Β: παράδειγμα στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης (Oakfield School και Αθλητισμός College) 3) Περίπτωση Γ: παράδειγμα στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κοινότητας (Greenhat Interactive) 4) Περίπτωση Δ: παράδειγμα στο πλαίσιο των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης (PhoenixKM) 5) Περίπτωση Ε: παράδειγμα στο πλαίσιο της μη τυπικής ανάπτυξης δεξιοτήτων σε έναν οργανισμό (Αναπηρία τώρα) Υπόθεση Α - AT Κέντρα (AIAS Bologna onlus) Ο Ρόλος του οργανισμού Ο ICT-AT εκπαιδευτής είναι μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του AT Κέντρου. Ως εκ τούτου ο ρόλος του / της σχετίζεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στρατηγικών και δραστηριοτήτων με στόχο τον AT χρήστη και το περιβάλλον του / της. / Ο κύριος ρόλος του είναι η εξασφάλιση της ότι οι ICT-AT λύσεις που έχουν προταθεί και αγοραστεί από τον πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην «πραγματική ζωή». Κατά συνέπεια, ο ICT-AT εκπαιδευτής έχει μια σημαντική λειτουργία στη φάση της αξιολόγησης της υπηρεσίας, κατά την οποία ο ρόλος του / της χαρακτηρίζεται από τη συχνή επαφή με τον τελικό χρήστη και, όπου απαιτείται, με επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές. Ο ICT-AT εκπαιδευτής μπορεί να είναι μέρος της ομάδας αξιολόγησης, για παράδειγμα, όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες πριν από την αξιολόγηση που κάνει η ομάδα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανό ο χρήστης κατά τη χρήση της εφαρμογής της ICT-AT λύσης θα χρειαστεί υποστήριξη. Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να συμμετέχει σε εκδηλώσεις κατάρτισης για τις ομάδες των τελικών χρηστών ή των επαγγελματιών ώστε να βοηθήσει τους χρήστες στο να γίνουν ανάλογα με τις ικανότητες τους όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητοι στη χρήση των ICT-AT λύσεων. Ο εκπαιδευτής στα AT κέντρα λειτουργεί τυπικά σε ότι σχετίζεται με το χρήστη (σπίτι, σχολείο, στο χώρο εργασίας, κλπ.), ώστε να του παρέχει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο αυτονομίας. Στο AT κέντρο ο ICT-AT εκπαιδευτής έχει ένα σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση που αποκτούν και μπορούν να αναπτύξουν λειτουργικές δεξιότητες στον τομέα των ICT-AT. Με την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων οι τελικοί χρήστες θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν τους περιορισμούς δραστηριότητας και συμμετοχής. Ως εκ τούτου ο ρόλος του / της θα αρχίσει νωρίς στην διαδικασία προσαρμογής των ICT-AT που σχετίζεται με τον προσδιορισμό των αναγκών για την υλοποίηση της ICT-AT λύσης. Ως μέλος της ομάδας ο ICT-AT εκπαιδευτής θα έχει μια γενική εικόνα του πληθυσμού των πελατών του κέντρου και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Αυτός / αυτή θα εργαστεί σε στενή επαφή με τους διαχειριστές και τα μέλη της ομάδας αξιολόγησης. Έξω από το κέντρο αυτός / αυτή θα αλληλεπιδρούν με τους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της κοινωνικής παρέμβασης, φροντίζοντας οι προσπάθειες κατάρτισης του / της και υποστηρίζοντας την αποτελεσματική χρήση του ICT-AT εξοπλισμού από τους τελικούς χρήστες. Ο ICT-AT εκπαιδευτής είναι ακόμη μέρος της εκπαιδευτικής ομάδας του Κέντρου, με την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων του / της με τους επαγγελματίες της κατάρτισης. Προς τους τελικούς χρήστες ο ICT-AT εκπαιδευτής είναι μια «γέφυρα» - το πρόσωπο μεταξύ των δραστηριοτήτων έρευνας και του έργου του Κέντρου, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες. Ιανουάριος ATLEC website:

12 Στόχοι Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ICT-AT εκπαιδευτή είναι οι ακόλουθοι: Να ευνοηθεί η ανάπτυξη των ICT-AT γνώσεων και δεξιοτήτων, κυρίως μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες. Να υποστηρίξουν την κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού ΤΠΕ-AT από τους τελικούς χρήστες, φθάνοντας έτσι υψηλότερες προσωπικές συνέπειες σε διάφορους τομείς. Να βοηθήσουν τους τελικούς χρήστες, τους φροντιστές και τους επαγγελματίες για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στις ICT-AT βάση τις ανάγκες τους. Να υποστηρίξει δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των τελικών χρηστών κατά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της έρευνας, του έργου και των υπηρεσιών του Κέντρου AT. Καθήκοντα και ευθύνες Καθήκοντα και αρμοδιότητες του ICT-AT εκπαιδευτή μέσα στο AT Κέντρου είναι : να σχεδιάσει τα κατάλληλα προγράμματα εκμάθησης ICT AT μετά από ανάλυση, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας και με μια λογική ICF συμβατότητας μεταξύ : του άτομου με αναπηρία - των προσωπικών και κοινωνικών στόχων του ICT-AT εξοπλισμού και του πλαισίου ζωής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, στη διεπιστημονική αξιολόγηση και την αναγνώριση των πλέον κατάλληλων λύσεων ICT -AT. να δημιουργήσει και να παραδώσει κατάλληλα προγράμματα εξατομικευμένης υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους από την άποψη της μάθησης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσωποποίηση της βοηθητική λύσης ή ακόμα και εξειδικευμένη υποστήριξη όπου χρειάζεται. την ενημέρωση, τη συμμετοχή και την υποστήριξη επίσημων και ανεπίσημων φροντιστών εξασφαλίζοντας έτσι την προσωπική και κοινωνική επίπτωση της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι τελικοί χρήστες, οι οικογένειές τους και επαγγελματίες φροντιστές έχουν επίγνωση της σημασίας της τεχνολογίας για το άτομο και το πώς οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές ρυθμίσεις και για διαφορετικούς σκοπούς. να παρακολουθεί το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και να τα παραπέμψει σε κάποιον αρμόδιο καθώς και στην ομάδα που έχει αξιολογήσει τις ανάγκες του ατόμου. να σχεδιάσει και να παραδώσει υλικό σχετικά με την παρουσία, τα μαθήματα, και τα εργαστήρια σε ομάδες τελικών χρηστών ( άτομα με αναπηρίες ). να χρησιμοποιήστε τις εξειδικευμένες γνώσεις των σχετικών πακέτων λογισμικού, hardware καθώς και τεχνολογικά βοηθήματα για την παροχή εξειδικευμένης Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φροντίδα και την υποστήριξη του ατόμου. να φροντίσει για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας. να κρατήσει την ημερομηνία με τις εξελίξεις στην υποστηρικτική τεχνολογία όπως απαιτείται για να παραμείνει αποτελεσματική σε αυτόν τον ρόλο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις για το σχέδιο. να συμβάλει στην ενημέρωση με φυλλάδια / ιστοσελίδα σχετικά με την κατάρτιση στον τομέα των ICT-AT ή με πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσιτή γλώσσα και την επικοινωνία. να διευκολύνει τη συμμετοχή των τελικών χρηστών στο έργο έρευνας και των δραστηριοτήτων του Κέντρου, τροφοδοτώντας έτσι τα Ζωντανά Εργαστήρια του AT κέντρου. να αναλάβουν άλλα καθήκοντα που μπορεί να ζητήσει λογικά. Ιανουάριος ATLEC website:

13 Υπόθεση B Τυπική Εκπαίδευση (Oakfield School) Ο Ρόλος του οργανισμού Οι ICT-AT εκπαιδευτές σχεδιάζουν και παραδίδουν προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών εντός του σχολείου. Οι εκπαιδευτές πρέπει επίσης να είναι εξοικειωμένοι με το πώς να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία των ICT-AT, είτε τα προγράμματα υλικού και λογισμικού ή τις κινητές εφαρμογές για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της κατανόησης των μαθητών και των πρακτικών δεξιοτήτων τους. Οι ICT-AT εκπαιδευτές είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των τεχνολογιών μάθησης, για να μεταφέρουν τις δεξιότητες και στους δύο, στους θεματικούς ICT τομείς και μη. Οι εκπαιδευτές πρέπει να αναπτύξουν τεχνογνωσία σε εξειδικευμένες περιοχές και πρέπει να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη χρήση μιας σειράς τεχνολογιών μάθησης, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές στην ανάπτυξη επικοινωνίας και πρακτικές δεξιότητες. Είναι ζωτικής σημασίας ότι ο εκπαιδευτής είναι καλά ενημερωμένος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα εργαλεία αξιολόγησης, τα επίπεδα προόδου και της εξατομικευμένης μάθησης. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναπτύξουν θετικές σχέσεις με τους μαθητές και να εργαστούν αποτελεσματικά με άλλους συναδέλφους μέσα σε ένα ειδικό σχολείο, όπως με τους δασκάλους, τους βοηθούς διδασκαλίας, τους λογοθεραπευτές, και τους εργοθεραπευτές, κλπ. Στόχοι Οι στόχοι του ICT-AT εκπαιδευτή είναι οι ακόλουθοι: να εξασφαλίσει ότι ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα σπουδών μέσω της χρήσης των ICT-AT. να προωθηθεί η αποτελεσματική επικοινωνία με τον μαθητή ανά πάσα στιγμή. να εξασφαλίσει ότι ο μαθητής έχει κάθε ευκαιρία για να αποκτήσει πρόσβαση στο κατάλληλο ICT-AT για να τους επιτρέπουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους. να παρέχει υποστήριξη στους γονείς / κηδεμόνες με τις ICT-AT διάρκεια του χρόνου οι μαθητές στο σχολείο. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Καθήκοντα και αρμοδιότητες του ICT-AT εκπαιδευτή μέσα στο Τυπικό κέντρο εκπαίδευσης είναι : να προσαρμόσουν τις μεθόδους επικοινωνίας για να βεβαιωθούν ότι είναι κατάλληλες για όλους τους μαθητές να δημιουργήσει ή / και να προσαρμόσει και να παραδώσει κατάλληλο ατομικό πρόγραμμα στήριξης για το μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση. να εξασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση των ICT-AT και τα πακέτα λογισμικού. να εξασφαλίσει ότι ο εκπαιδευτής έρχεται σε επαφή και υποστηρίζει τους γονείς / κηδεμόνες κατά περίπτωση, με τη χρήση των ICT-AT σε μια σειρά από καταστάσεις και περιβάλλοντα. να αξιολογήσει τις συσκευές για το μαθητή και το λογισμικό στο σχολικό περιβάλλον. να εργαστούν σε ένα συμβουλευτικό πλαίσιο π.χ. σχετικά με την ικανότητα ICT-AT των πακέτων υλικού και λογισμικού. να γνωρίζουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες από τις οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να επωφεληθούν οι μαθητές στο σχολείο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις σχετικές διεθνείς ημερίδες, συνέδρια κ.λπ. να παράγει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη χρήση των ICT-AT και τα πακέτα λογισμικού. Ιανουάριος ATLEC website:

14 να γνωρίζει σχετικά με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία, των εθνικών και περιφερειακών νόμων, καθώς και των νομικών αποφάσεων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ -AT. να έχουν τις δεξιότητες για να αναπτύξουν θετικές σχέσεις με τους μαθητές και να εργαστούν αποτελεσματικά με άλλους συναδέλφους μέσα σε ένα ειδικό σχολείο, όπως με τους δασκάλους, τους βοηθούς διδασκαλίας, τους λογοθεραπευτές και τους εργοθεραπευτές, κλπ. Υπόθεση C Άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων με βάση τις κοινοτικές ρυθμίσεις (Greenhat Interactive) Ο Ρόλος του οργανισμού Ο εκπαιδευτής ΤΠΕ-AT θα πρέπει να λειτουργήσει ως μέρος μιας ομάδας την ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων ατομικής υποστήριξης για τους μαθητές με LDD και άλλες αναπηρίες, για να βοηθήσει στην υποστήριξη και την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα από την αίθουσα εκπαίδευσης. Θα κληθούν να υποστηρίξουν τους χρήστες των υποστηρικτικών τεχνολογιών ΤΠΕ μέσω ανεπίσημη εκτίμηση, εκπαίδευση και καθοδήγηση για τη χρήση του εξοπλισμού, συσκευών, των εφαρμογών και του λογισμικού τους, για τη διευκόλυνση της απόκτησης των ψηφιακών, κοινωνικών και δεξιοτήτων απασχολησιμότητας ή άλλα επαγγελματικά προγράμματα που βασίζονται μάθησης. Τα πρόσωπα που θα διοριστούν θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις από τα ακόλουθα: Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες και λύσεων που επιτρέπουν την LDD LDD προγράμματα ΤΠΕ. Στόχοι Οι στόχοι του εκπαιδευτή ΤΠΕ-AT είναι τα ακόλουθα: Να ενδυναμώσει τους μαθητές με αναπηρία να γίνουν πιο ανεξάρτητοι. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες για την απασχόληση και την ανεξάρτητη διαβίωση των δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Για να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες τους για την ένταξη και τη συμμετοχή. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Το πρόσωπο που διορίζεται θα είναι υπεύθυνος για το Διευθυντή Εκπαίδευσης για τα εξής : Να αναπτύξουν κατανόηση των ειδικών αναγκών των μαθητών με ειδικές ανάγκες, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες. Να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στην τάξη, μικρές ομάδες και μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους : Αμφισβητώντας τους μαθητές να ελέγχουν την κατανόησή της οδηγίες του δασκάλου. Έλεγχος ότι οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό ICT-AT τους για να διευκολύνουν την ένταξή τους και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο μάθημα και ότι κατανοούν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μαθησιακά υλικά που παρέχονται. Παροχή βοήθειας σε περιοχές όπου ο μαθητής χρειάζεται τη μεγαλύτερη υποστήριξη, π.χ. τη γλώσσα, την ανάγνωση, τη γραφή, τη συμπεριφορά και τις κοινωνικές δεξιότητες. Βοηθώντας να κρατήσει τους μαθητές στην εργασία. Ενθάρρυνση των μαθητών να επιτύχουν την ανεξαρτησία μέσα και έξω από την εργασία τους. Επαφές με τους εκπαιδευτικούς μαθημάτων για τους καλύτερους τρόπους για να επιτύχουν τα μαθησιακά προθέσεις. Ιανουάριος ATLEC website:

15 Για να εκφράσει τις ανησυχίες για το δάσκαλο θέμα, όπου η εργασία μπορεί να εμποδίσει την ένταξη. Για να δημιουργήσετε μια υποστηρικτική σχέση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Να παρακινήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές αναγνωρίζοντας επίτευγμα. Να βοηθήσει τους μαθητές να περιλαμβάνει στη γενική μαθήματα και άλλες δραστηριότητες. Να συνεργάζεται με τις τοπικές Κέντρα πρόσβαση για την επίτευξη κατάλληλη και ICT-AT συσκευών και εφαρμογές για το μαθητή και να έχει μια είσοδο για τις διαδικασίες αξιολόγησης. Για να βοηθήσει το μαθητή με απλές εργασίες συντήρησης των ICT-AT. Για την υποστήριξη του φοιτητή με την εξατομίκευση των ICT και ICT-AT. Για να διατηρήσετε καθημερινά αρχεία για τους φοιτητές και την ανατροφοδότηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Για να εργαστεί ως μέλος της ομάδας. Να βοηθήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων. Να επικοινωνεί με τους γονείς και τους φροντιστές. Για να βοηθήσει να διατηρήσει μια ατμόσφαιρα στην οποία ευάλωτους μαθητές μπορούν να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν την ανεξαρτησία τους και τις δυνατότητες μάθησης. Να παρακολουθήσουν σχετική εκπαίδευση στην υπηρεσία. Να γνωρίζουν τις πολιτικές και τις πρακτικές του οργανισμού. Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για εμπιστευτικότητα, παράλληλα με τη συμμόρφωση με την Πολιτική Προστασία της οργάνωσης να εξασφαλίσει την ευημερία των ευάλωτων νέων και των ενηλίκων. Υπόθεση D Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (PhoenixKM) Ο Ρόλος του οργανισμού Η βελγική κυβέρνηση - σύστημα ρύθμισης Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ( ΕΕΚ ), περιλαμβάνει : την δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση με τα τεχνικά και επαγγελματικά προγράμματα ( πλήρους και μερικής απασχόλησης )? εκπαίδευση ενηλίκων? τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με προγράμματα επαγγελματικής bachelor? μαθητείας και της επιχειρηματικής κατάρτισης? και της επαγγελματικής κατάρτισης για ενήλικες, άτομα που αναζητούν εργασία, των εργαζομένων και των φοιτητών, που διοργανώθηκε από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Το σύστημα ΕΕΚ βελγική πραγματικότητα ξεκινά στην ηλικία των 14, αν ο μαθητής ακολουθεί την κανονική εξέλιξη. Μέχρι την ηλικία των 15 ετών, μόνον ένας προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ΕΕΚ στην υποχρεωτική εκπαίδευση : τα σχολεία, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, σε κάθε Κοινότητα. Κατά την έναρξη της 2ης φάσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να επεκτείνεται σε νέους παρόχους εκτός από τα σχολεία. Οι μαθητές μπορούν να προσανατολιστούν προς τα προγράμματα μερικής απασχόλησης, εναλλάσσοντας την εργασία και τη μάθηση, που διοργανώνονται είτε από σχολεία ή οι οργανισμοί κατάρτισης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ( ΜΜΕ ). Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί επίσης να παρέχει μαθήματα για τους ή ως εταίρος - πάροχο για τα σχολεία σε ορισμένα προγράμματα. Μόλις οι μαθητές είναι στην ηλικία των 18, το πεδίο εφαρμογής της ΕΕΚ γίνεται ακόμη πιο ευρεία. Οι νέοι μπορούν να μείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να πάω στη δουλειά ή σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παροχής επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με τη δική τους επαγγελματική σταδιοδρομία τους στόχους, το επίπεδο των σπουδών ή άλλες προϋποθέσεις όπως η κοινωνική θέση τους : τους μαθητές, τους εργαζόμενους, ανέργους, κλπ. Αν οι μαθητές εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς πιστοποιητικό / δίπλωμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση ενηλίκων. Ανά πάσα στιγμή, από τις 18 ετών, είναι επίσης δυνατό να προχωρήσουμε προς ένα πιστοποιητικό επικύρωσης μέσω ενός κέντρου δεξιότητες για να αποκτήσουν δίπλωμα. Ένας εκπαιδευτής ΤΠΕ - ΑΤ σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να έχουν σημαντική γνώση των ΤΠΕ, καθώς και εμπειρία από τη συνεργασία με την ομάδα -στόχο των ατόμων με αναπηρία, ή έχουν μια αναπηρία τον εαυτό του / της, καθώς, Ιανουάριος ATLEC website:

16 και, συνεπώς, είναι μια «εμπειρία» των χρηστών. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα εκτιμηθεί, καθώς χαμηλώνει τον πήχη για τους τελικούς χρήστες, όταν βλέπουν ότι ο εμπειρογνώμονας τον εαυτό του / της έχει άμεση εμπειρία με το που βασίζονται στις ΤΠΕ ΣΤΗΝ ως έμπειρος τελικού χρήστη. Ο εκπαιδευτής ΤΠΕ -AT στον οργανισμό μας, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες που έχει άμεση επαφή με τους δικαιούχους. Αναμένουμε του / της να έχει μια σταθερή και καλή κατανόηση των διαφορετικών αναπηριών που υπάρχουν, καθώς και να έχουν μια καλή εικόνα για την οποία υποστήριξη υποστηρικτικές τεχνολογίες που αναπηρίες. Η δημιουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας σε αυτό, καθώς ακόμη και τακτική καταναλωτικά προϊόντα μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για την παροχή στήριξης, έξυπνο τηλέφωνο, δισκία, κ.λπ. χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην καθημερινή εργασία χρησιμοποιώντας εφαρμογές που υποστηρίζουν π.χ. νεαρών ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία ή με αυτισμό να οργανώνουν τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Μια άμεση επίπτωση είναι μετρήσιμη σε περιβάλλον εργασίας τους. Αυτό το πρόσωπο χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθησης για να είναι σε θέση να "επίπεδο" με τους δικαιούχους, καθώς επίσης και την άρση των πιθανών εμποδίων. Αυτό το άτομο δεν είναι τόσο πολύ ένα άτομο με διευθυντικές του ικανότητες, αλλά μάλλον ένα άτομο που παίρνει τα πράγματα γίνοντα, και βρίσκει πρακτικές λύσεις. Στόχοι Οι στόχοι που προβάλλονται είναι: Βεβαιωθείτε ότι κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει στην κατάρτιση, και μπορεί να φθάσει του / υψηλότερο επίτευγμα της στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του / της. Βεβαιωθείτε ότι οι συνάδελφοι είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με το τί μπορούν να κάνουν τα άτομα με αναπηρίες, είτε έχουν μία ή περισσότερες αναπηρίες. Συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερο έμπειρων τελικών χρηστών στον τομέα της κατάρτισης. Να είναι επικοινωνιακός προς όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται, και αυτό περιλαμβάνει την οικογένεια, τους φροντιστές και τους εκπαιδευτικούς σε άλλα σχολεία τα οποία δεν έχουν καμία σχετική πληροφορία. Τακτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, που είναι όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με τους μαθητές με αναπηρίες, χάρη στην προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης που υλοποιείται στο Flanders. Καθήκοντα και ευθύνες Ο ICT-AT εκπαιδευτής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : Να αξιολογεί μια τρέχουσα κατάσταση στην οποία ένα άτομο είναι σε θέση είτε να παρακολουθήσει τα μαθήματα κατάρτισης, λόγω μίας ή περισσότερων αναπηριών, ή να είναι σε θέση να παρέχει εκπαίδευση σε ένα άτομο με αναπηρία, εξετάζοντας διαφορετικές ρυθμίσεις, όπως σε μια αίθουσα υπολογιστών, σε μία ένα διδακτική περιοχή, ή όταν σπουδάζει / εργάζεται στο σπίτι. Το να είναι "αντισυμβατικός", με πλευρική και δημιουργική σκέψη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα της εργασίας. Έτοιμη και διαθέσιμη λύση δεν υπάρχει πάντα, έτσι η δημιουργικότητα είναι ένα must. Να μπορεί να καταγράψει τις ανάγκες για στήριξη του ατόμου, να είναι σε θέση να τεκμηριώσει αυτό και να βρει μια λύση που να ταιριάζει. Να είναι επικοινωνιακός προς τους συναδέλφους οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι που θα παρατηρήσουν οποιοδήποτε θέμα αφοράς στους χρήστες και θα το αναφέρουν στον ICT-AT εκπαιδευτή. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό ότι αυτός ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να περάσει τις γνώσεις του / της και σε άλλους εκπαιδευτές / καθηγητές σε διάφορες μορφές : ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα online εγχειρίδιο / FAQ, κλπ. Να είναι επικοινωνιακός ώστε να υποστηρίξει όλους τους δυνητικούς δικαιούχους σε μια μορφή που όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση : online, ήχου, κειμένου, εικονόγραμμα, κ.λ.π. Παροχή προσιτής εκπαίδευσης για όλους εκείνους που τη χρειάζονται, προκειμένου να χρησιμοποιούν τις ICT- AT. Αυτό περιλαμβάνει : προσιτές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, προσβάσιμων μεθόδων κατάρτισης, κλπ. Ιανουάριος ATLEC website:

17 Να είναι το σημείο επαφής για την AT τεχνολογία, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες προσεγγίσεις ή τεχνολογίες. Ο ICT-AT εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει καλή γνώση των διαφορετικών λύσεων. Θα πρέπει να είναι προσεκτικός με στο να προτείνει λύσεις, ειδικά στα άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με τη λίστα αναφοράς του Flanders ( Βέλγιο ), δεν καλύπτεται οικονομικά κάθε προϊόν ή λύση και οι περισσότερα από αυτά, ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, δεν καλύπτονται πλήρως. Από την άποψη αυτή, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να το γνωρίζει και να είναι σε θέση να συμβουλεύεται τον κατάλογο αναφοράς (βλέπε ) και τους οργανισμούς που αναφέρονται στα δικαιολογητικά, όπως η VAPH ( Het Vlaams Agentschap voor een Personen συναντήθηκε χάντικαπ - ) καθώς και τη βάση δεδομένων της AT VLIBANK ( ), όπου ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ξέρει πού και πώς μπορείτε να αναζητήσετε για τις τελευταίες ενημερωμένες λύσεις, και να βοηθήσει τους δικαιούχους και τους φροντιστές / την οικογένειά τους. Σε σχέση με αυτό, μια βαθιά γνώση της σχετικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα ( συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες) αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα. Ο ICT-AT εκπαιδευτής θα πρέπει επίσης να συμμετέχει σε νέες πρωτοβουλίες που καλύπτουν τις ανάγκες του σχεδιασμού για όλους. Αυτό θα μπορούσε να είναι π.χ. μια νέα τάξη η οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη. Θα πρέπει ακόμη αυτός / αυτή να γνωρίζουν σχετικά με την προσβασιμότητα των ICT, αλλά και να έχουν βασικές γνώσεις για την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Υπόθεση E Η ανάπτυξη μη τυπικών δεξιοτήτων μέσα σε έναν Οργανισμό (Disability Now) Ο Ρόλος του οργανισμού Όντας ένας (ανεπίσημος) ICT-AT εκπαιδευτής σε μια οργάνωση ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), είναι έχει να κάνει περισσότερο με τη στήριξη από ομότιμους στο να αντιστοιχίσουν συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου με τον κατάλληλο AT εξοπλισμό με βάση τη λειτουργικότητα της συσκευής και της αναπηρίας του ασκούμενου. Ο εκπαιδευτής έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυξημένη χρήση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική ή επαγγελματική κατάρτιση. Η Υποστηρικτική ICT είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή H Η οποία καλύπτει συσκευές, π.χ. smart-phones (που υποστηρίζουν εφαρμογές τρίτων), net-books (δηλ. μικρά πλήρως εξοπλισμένους φορητούς υπολογιστές) και tablet αφής. Πιθανές τεχνικές διαβουλεύσεις ομότιμων για τους εκπαιδευόμενους θα πρέπει να περιλαμβάνει: Προσωπικά στον καθένα (τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου). Peer-to-peer ή ομαδικές συνεδρίες. Ad hoc ή σε ongoing μορφή Ένας ICT-AT εκπαιδευτής πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση εφικτών στόχων μάθησης, προσαρμοσμένο ώστε να ταιριάζει στην καθημερινή εμπειρία του μαθητή, αντί να παρέχονται κατά τρόπο αφηρημένο. Με βάση τις αναπηρίες των εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα εκτεταμένο φάσμα των αισθητηρίων διαύλων για την παροχή πληροφοριών σε αυτούς, προκειμένου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν: Η χρήση ήχου, podcast, βίντεο και οι διαδραστικές εφαρμογές θεωρείται ότι αυξάνουν την πιθανότητα επίτευξης των μαθησιακών στόχων. Διαχειριστικές και στρατηγικές απαιτήσεις του εκπαιδευτή είναι: Η αποτελεσματική χρήση των ICT-AT. Σχεδιασμός του έργου και των ερευνητικών στρατηγικών. Ανάπτυξη τεχνικών μνήμης. Ευέλικτες δεξιότητες παρουσίασης. Προετοιμασία για τις εξετάσεις. Διαχείριση επαρκούς χρόνου και αυτό-οργάνωση. Ιανουάριος ATLEC website:

18 Στόχοι Οι στόχοι που προβάλλονται είναι: Οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν ποια τεχνολογία να χρησιμοποιήσουν, με βάση την απόδοση της χρήσης. Είναι σημαντικό να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν μια σειρά από τεχνολογίες. Όταν οι αναπηρίες είναι πιο σοβαρά, οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορούν επίσης να παρέχουν μία βασική διέξοδο για τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Ανεξάρτητη Διαβίωση: Η Υποστηρικτική Τεχνολογία καθιστά τα ΑΜΕΑ χωρίς τη μόνιμη ανάγκη για βοήθεια. Το να κερδίσουν την αυτονομία (όσο το δυνατόν) είναι ο σκοπός της κάθε ομότιμης ICT-AT υποστηρικτικής δραστηριότητα προσανατολισμένη. Καθήκοντα και ευθύνες Ο ICT-AT εκπαιδευτής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Να κάνει καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων και υλικών που διατίθενται online από αποκλειστικές πηγές. Να στηρίζει τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου με την αξιοποίηση των ελεύθερων, φορητών εφαρμογών που είναι διαθέσιμες στην αγορά. Να αντιμετωπίσει τις διάφορες ανάγκες των εκπαιδευομένων σε διαφορετικές τοποθεσίες και χώρους με διαφορετικό ICT εξοπλισμό. Δημιουργία και παράδοση κατάλληλου ατομικού προγράμματος στήριξης των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους στην διάρκεια της διδασκαλίας και της μάθησης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Να παραμένουν ενημερωμένοι με τις εξελίξεις στην υποστηρικτική τεχνολογία όπως απαιτείται για να είναι αποτελεσματικοί σε αυτόν τον ρόλο. Ιανουάριος ATLEC website:

19 Συμπεράσματα Σε αυτό το παραδοτέο παρέχουμε ένα πλέγμα αρμοδιοτήτων για τον «ICT-AT εκπαιδευτή" ικανό να παραδώσει με υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης όλα τα επίπεδα του προγράμματος εργασίας του ATLEC. Έχουμε απαριθμήσει ένα συνεκτικό σύνολο των απαιτούμενων δεξιοτήτων καθώς επίσης έχουμε αναφερθεί σε 5 παραδείγματα σχετικά με το πώς είναι ή θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς οργανισμούς, τα οποία έχουν οδηγήσει σε 5 διαφορετικές περιγραφές θέσεων εργασίας. Η προσέγγιση αυτή είναι συνεπής με την προοπτική της δια βίου μάθησης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της απασχόλησης στον τομέα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Κατά την άποψη αυτή οι επαγγελματίες θα πρέπει να ξεκινήσουν συνήθως με ένα συγκεκριμένο προσόν, αλλά να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες στο πεδίο αυτό. Βασικά, σε όλες τις περιγραφές των θέσεων εργασίας ο ICT-AT εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ICT-AT λύσεις, μεσολαβώντας μεταξύ του ατόμου και της υποστηρικτικής τεχνολογίας και καταρτώντας τους ανθρώπους ώστε να χρησιμοποιούν με επιτυχία αυτές τις υποστηρικτικές λύσεις. Ο ICT-ATεκπαιδευτής είναι συχνά ένα βασικό πρόσωπο σε διαδικασίες και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και στην υποστήριξη των ατόμων αυτών κατά τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία. Αυτό απαιτεί την ενεργό συνεργασία με διάφορους φορείς στον τομέα αυτό. Επιπλέον, ο ICT-AT εκπαιδευτής παρέχει πληροφορίες, συμβουλές, και προωθεί την επίγνωση της προσβασιμότητας και την ανθρωποκεντρική σχεδίαση μέσω της δικτύωσης, την κατάρτιση και τη συνεργασία. Ο ICT-AT εκπαιδευτής αποδεικνύει τη δέσμευση για την ισότητα, την ποικιλομορφία, και είναι υπεύθυνος για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη καθώς και για την ενημέρωση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό. Η απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία είναι σίγουρα μια προτεραιότητα για την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσματα. Η ICT-AT μάθηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι ICT-AT εκπαιδευτές μπορεί να εκπληρώσουν ένα σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα σε διάφορα πλαίσια, οι θέσεις εργασίας πιθανότατα θα είναι πάντα διαφορετικές, αλλά τα προσόντα και οι ικανότητες που απαιτούνται θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και να επικυρωθούν, προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα ότι η επαγγελματική παρέμβαση είναι απαραίτητη, καθώς και ότι οι διαρθρωτικές επενδύσεις στην ψηφιακή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των πολιτών ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ψηφιακού αποκλεισμού. Ιανουάριος ATLEC website:

20 List of abbreviations AT: Assistive Technology EQF: European Qualification Framework EU: European Union ICF: International Classification of Functioning ICT: Information Communication Technology ISCO: International Standard Classification of Occupations ISIC: International Standard Industrial Classification of economic activities LDD: Learning Difficulties and Disabilities NACE: Nomenclature of economic Activities in the European Community UN: United Nation VET: Vocational Education Training system Ιανουάριος ATLEC website:

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 383 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου σχετικά το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6.9.2012 Η εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος

Πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος Πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού Συντάκτες: Όλγα Αναγνωστάκη, Νατάσα Καζαντζίδου, IDEC SA Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2630 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος του τμήματος υποστήριξης της επικοινωνίας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός αναφοράς: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το σχολείο

Προετοιμασία για το σχολείο Getting ready for school A guide for parents of a child with disability Προετοιμασία για το σχολείο Οδηγός για γονείς παιδιού με αναπηρία Greek Η έναρξη του Kindergarten είναι ένα συναρπαστικό βήμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεργασίας

Γλωσσάριο. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεργασίας innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Γλωσσάριο Λήμμα Επ Ανάπτυξη ικανοτήτων Η ανάπτυξη ικανοτήτων στην επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει τις υπάρχουσες ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα