Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση"

Transcript

1 Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA+ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΤ) 3 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ 4 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 8 1 Εισαγωγή Ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός ή εξοπλισµός ΙΤ αφορά µία µεγάλη ποικιλία διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων που συµπεριλαµβάνουν: προσωπικούς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptop), οθόνες, εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα, πολυµηχανήµατα (MFD 1 ), σαρωτές και συσκευές fax. Οι Ευρωπαϊκές δηµόσιες αρχές δαπανούν µεγάλα ποσά κάθε χρόνο σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Για παράδειγµα, το 2000 η πόλη της Ζυρίχης δαπάνησε σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό 19 εκ. ή το 4% του συνολικού προϋπολογισµού προµηθειών. Αυτό δεν είναι σηµαντικό µόνο όσον αφορά στον προϋπολογισµό ενός µόνο οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αλλά είναι επίσης σηµαντικό για την αγορά ως σύνολο ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% της Ευρωπαϊκής αγοράς σύµφωνα µε υπολογισµούς που πραγµατοποιήθηκαν στο πρόγραµµα RELIEF 2. Αυτό αποδεικνύει τη σηµαντική αγοραστική δύναµη των δηµοσίων αρχών, που µπορούν να στρέψουν την αγορά προς την παραγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων. Στην πραγµατικότητα, οι πρόσφατες βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού έγιναν σε µεγάλη έκταση, χάρη σε έναν Οµοσπονδιακό Κανονισµό των Ηνωµένων Πολιτειών, σύµφωνα µε τον οποίο όλοι οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που αγοράζονται από τις δηµόσιες αρχές, πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα που ορίζονται από το σήµα Energy Star. Σήµερα, ουσιαστικά όλοι οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές ικανοποιούν τα βασικά αυτά πρότυπα, µε τις απαιτήσεις του σήµατος να γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές ώστε να υποκινήσουν νέες καινοτοµίες στην αγορά Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι παραγόµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) Προσέγγιση Αγορά ενεργειακά αποδοτικών µοντέλων Για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, οι πιο σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετίζονται µε την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν 3. Τα περισσότερα προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισµού έχουν επιλογή για εξοικονόµηση ενέργειας (κατάσταση νάρκης / αναµονής ), ωστόσο οι περισσότεροι από εµάς δε γνωρίζουµε πως τέτοιου είδους προϊόντα, καταναλώνουν ενέργεια ακόµη 1 Τα πολυµηχανήµατα (MFD) συνδυάζουν διάφορες λειτουργίες (όπως εκτύπωση, αντιγραφή, fax και σάρωση) σε µία συσκευή. 2 Pierrard (2003) Results of the European calculation in Erdmenger (ed.) Buying into the Environment Experiences, Opportunities and Potential for Eco-Procurement, Greenleaf 3 Schmidt & Fryendal (2003): Methods for Calculating the Environmental Benefits of 'Green' Products in Erdmenger (ed.) Buying into the Environment Experiences, Opportunities and Potential for Eco-Procurement, Greenleaf 1

2 και όταν δε λειτουργούν, αλλά είναι απλώς στην πρίζα. Μία µελέτη από την Ελβετική Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Ενέργειας (Bundesamt für Energie) έδειξε πως οι εκτυπωτές καταναλώνουν 43% της ενέργειας τους όταν δε λειτουργούν 4. Ενώ έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώσεις στις καταστάσεις ενεργειακής εξοικονόµησης των προϊόντων ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δεν έχει συµβεί το ίδιο για τις απαιτήσεις της κατάστασης ενεργούς λειτουργίας. Υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις στην ενεργειακή χρήση κατά τη λειτουργία, µεταξύ διαφόρων µοντέλων στην αγορά (κάποιες συσκευές καταναλώνουν διπλάσια ενέργεια από άλλες) και η κατάσταση ενεργούς λειτουργίας είναι υπεύθυνη στις περισσότερες περιπτώσεις για το µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά διαφέρουν αρκετά σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή τους κατανάλωση στις διάφορες καταστάσεις ( on / νάρκης / off κλπ.) και η εισαγωγή κάποιων απλών απαιτήσεων στις συµβάσεις µπορεί να κάνει µεγάλη διαφορά. Σήµατα πιστοποίησης προϊόντων, κυρίως το Energy Star 5, παρέχουν χρήσιµη καθοδήγηση στη θέσπιση κατάλληλων προτύπων. Καθώς η ενεργειακή κατανάλωση είναι η σηµαντικότερη επίπτωση που συνδέεται µε τα προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τα βασικά κριτήρια Procura + εστιάζουν µόνο σε αυτήν. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες άλλες σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως για παράδειγµα αυτές που σχετίζονται µε τις ουσίες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων. Ένας αριθµός από ουσίες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρονικού εξοπλισµού έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και είναι επικίνδυνες για τη δηµόσια υγεία, όπως για παράδειγµα ο µόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδµιο, βρωµιωµένα και χλωριωµένα επιβραδυντικά φλόγας (PBB, PBDE), PVC, αν και πολλά από αυτά θα αποσυρθούν σταδιακά από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µίας Οδηγία της Ε.Ε.. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπεται από τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, µπορεί επίσης να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία και ένας αριθµός οικολογικών σηµάτων (TCO, Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα, Σκανδιναβικός Κύκνος) θέτουν συγκεκριµένα όρια εκποµπών. Είναι επίσης χρήσιµο να µελετηθεί η µελλοντική διαθεσιµότητα ανταλλακτικών, ώστε να εξασφαλιστεί η µεγάλη διάρκεια ζωής, από τη στιγµή που ο τοµέας ηλεκτρονικού εξοπλισµού, είναι υπεύθυνος για µία σηµαντική παραγόµενη ποσότητα αποβλήτων, από προϊόντα που πέφτουν σε αχρηστία γρήγορα. Τα επίπεδα θορύβου κατά τη χρήση µπορεί να διαφέρουν επίσης πολύ και να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον εργασίας Προβληµατισµοί σχετικοί µε τις συµβάσεις Η προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού αντιµετωπίζεται διαφορετικά από τις διάφορες δηµόσιες αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις η ευθύνη, συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης, συντήρησης και αγοράς εξοπλισµού, ανατίθεται σε έναν ιδιώτη. Επίσης σε κάποιες αρχές, οι συµβάσεις για προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δεν αποτελούν κοµµάτι του τµήµατος προµηθειών λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας αυτής της κατηγορίας προϊόντων. Σε περιπτώσεις όπου η προµήθεια υλοποιείται από εξωτερικό ανάδοχο, η δηµόσια αρχή µπορεί να ξεκαθαρίσει στους όρους της σύµβασης πως όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός που αγοράζεται/ ενοικιάζεται, πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω. Η συνολική κατανάλωση ορισµένων µοντέλων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την απόδοση που πρέπει να έχει το προϊόν για να ικανοποιεί τον τελικό χρήστη για έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για παράδειγµα, η παροχή ισχύος, ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών, µπορούν να κάνουν σηµαντική διαφορά στην ενεργειακή κατανάλωση. Συνεπώς, µπορεί να χρειαστεί να γίνει εξαίρεση, όπου απαιτούνται µοντέλα υψηλής απόδοσης, εφόσον η ενεργειακή κατανάλωση θα είναι αναγκαστικά υψηλότερη. 4 Meyer &Schaltegger (1999): Bestimmung des Energieverbrauchs von Unterhaltungselektronikgeräten, Bürogeräten und Automaten in der Schweiz, St. Gallen 2

3 1.3. Επιπτώσεις στο κόστος Όπως µε κάθε προϊόν που χρησιµοποιεί ηλεκτρική ενέργεια, η αγορά ενεργειακά αποδοτικών µοντέλων είναι µία επιλογή επωφελής από όλες τις πλευρές ελαττώνοντας το κόστος λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γενικά, η ενεργειακή απόδοση του προϊόντος δεν επηρεάζει την τιµή αγοράς, εάν ο στόχος είναι η προµήθεια ενός µοντέλου µέσα στο 25% των πιο αποδοτικών της αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι η αγορά ενεργειακά αποδοτικών µοντέλων, θα είναι σχεδόν πάντα η φθηνότερη επιλογή στη διάρκεια ζωής του υπολογιστή. Η ιστοσελίδα του οικολογικού σήµατος Energy Star της Ε.Ε, έχει ένα χρήσιµο εργαλείο για τον υπολογισµό της πιθανής εξοικονόµησης από την αγορά ενός πιο αποδοτικού προϊόντος: Σχετική Ευρωπαϊκή νοµοθεσία Η Οδηγία 2002/95/EΚ σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού απαίτησε τη σταδιακή κατάργηση του µολύβδου, του υδραργύρου, του καδµίου, του εξασθενούς χρωµίου, του πολυβρωµιωµένου διφαινύλιου (PBB) ή πολυβρωµιωµένου διφαινυλαιθέρα (PBDE), από αυτόν τον εξοπλισµό έως την 1η Ιουλίου του 2006, µε κάποιες εξαιρέσεις. Οι µπαταρίες δεν καλύπτονται από αυτή την Οδηγία, αλλά από την 91/1577/EEΚ σχετικά µε µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες, η οποία συνεισέφερε στη σταδιακή απόσυρση ορισµένων ουσιών, συµπεριλαµβανοµένων του υδραργύρου, καδµίου και µολύβδου. Σχετική επίσης, είναι η Οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού εξοπλισµό (ΑΗΗΕ) 5, η οποία απαιτεί τα Κράτη Μέλη, να εξασφαλίσουν πως τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης είναι σε λειτουργία παρέχοντας τη δωρεάν απόσυρση και την κατάλληλη µεταχείριση απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού από τους προµηθευτές. 2 Βασικά κριτήρια Procura+ - Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (ΙΤ) Τα βασικά κριτήρια Procura + για αγορές προϊόντων ΙΤ εστιάζουν στην Ενεργειακή απόδοση: Τα προσφάτως ανανεωµένα πρότυπα του οικολογικού σήµατος Energy Star για υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισµό (εκτυπωτές, φωτοτυπικά, MFD, σαρωτές), (τα οποία περιλαµβάνονται στο CD-ROM) πληρούνται από το 25-35% των προϊόντων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή στην αγορά. Οι περισσότεροι φορείς απονοµής οικολογικών σηµάτων αναµένεται να ενοποιήσουν σύντοµα τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για αυτά τα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά παρέχουν µία άµεση, φιλόδοξη και επίσης φιλική προς την αγορά, οµάδα απαιτήσεων, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα υπό προµήθεια προϊόντα. Άµεση αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΙΤ) Αντικείµενο: Αγορά περιβαλλοντικά φιλικών προσωπικών υπολογιστών (ή εκτυπωτών, MFD κλπ.) Προδιαγραφές: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν τα πιο πρόσφατα πρότυπα του σήµατος Energy Star για την ενεργειακή απόδοση, διαθέσιµα στο ή ισοδύναµα αυτών Το σήµα Energy Star θα γίνεται αποδεκτό ως απόδειξη συµµόρφωσης, όπως επίσης οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη τεκµηρίωση µε τεχνικά έγγραφα που αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια. 5 Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 3

4 Παρατηρήσεις Καθορισµός προτύπων: εν υπάρχει απαίτηση για καθορισµό συγκεκριµένων ορίων στα τεύχη του διαγωνισµού η αναφορά σε σχετικά οικολογικά σήµατα είναι επαρκή εφόσον το εκάστοτε οικολογικό σήµα πληροί συγκεκριµένες προδιαγραφές (βλ. Κεφάλαιο ΙΙΙ). Τα ίδια τα πρότυπα είναι σχετικά πολύπλοκα και τεχνικά (κυρίως για ηλεκτρονικό εξοπλισµό), αλλά συµπεριλαµβάνονται σε αυτό το CD-ROM. Πιστοποίηση: Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια ανάθεσης έχουν αναπτυχθεί σε συνάρτηση µε τα πρότυπα οικολογικής σήµανσης των προϊόντων. Τα περισσότερα προϊόντα που προσφέρονται θα φέρουν το σήµα, ωστόσο άλλες µορφές συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να γίνονται αποδεκτές. 3 Πρόσθετες ιδέες Πολλές άλλες περιβαλλοντικές παράµετροι µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Ο πιο ακριβής τρόπος να διευθετηθεί οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήµατα, είναι µε τη χρήση των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται από τα διεθνώς αναγνωρισµένα και ανεξάρτητα σήµατα και συστήµατα πιστοποίησης προϊόντων TCO, Σκανδιναβικός Κύκνος (Nordic Swan), Μπλε Άγγελος (Blue Angel), Ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα (EU Flower), EPEAT. Για πολλές από αυτές τις παραµέτρους, η διατύπωση που χρησιµοποιείται από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (Λουλούδι) έχει περιληφθεί ως σχετική αναφορά. Παρέχονται επίσης όλες οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για όλα τα αναφερόµενα σήµατα προϊόντων στην Παράγραφο 4 παρακάτω Επικίνδυνες ουσίες Μέχρι πρόσφατα, κατά την παραγωγή ηλεκτρονικού εξοπλισµού γινόταν ευρεία χρήση επικίνδυνων ουσιών που µπορούν να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. Αν και η Οδηγία 2002/95/ΕΚ 6 είχε ως σκοπό να απαγορεύσει τη χρήση τέτοιων ουσιών, υπάρχουν ακόµη κάποιες εξαιρέσεις στις οποίες η χρήση τους είναι επιτρεπτή όπως για παράδειγµα ποσότητες υδραργύρου που χρησιµοποιούνται για οθόνες υπολογιστών, ή ορισµένες χρήσεις µολύβδου και καδµίου. Υπάρχουν παρόλα αυτά προϊόντα στην αγορά που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης Οδηγίας. Ο φωτισµός της οθόνης υγρών κρυστάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 mg υδραργύρου ανά λυχνία (κατά µέσο όρο) ιάρκεια Βασική ανησυχία στον τοµέα του ηλεκτρονικού εξοπλισµού, είναι ο περιορισµένος κύκλος ζωής πολλών συσκευών και η ανάγκη για συνεχή αναβάθµιση. Σε διάφορες Αναλύσεις Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) η παρατεταµένη διάρκεια ζωής κατέληξε να είναι µέγιστης σηµασίας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Είναι συνεπώς σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται επαρκής εγγύηση και διαθεσιµότητα ανταλλακτικών. Ο σχεδιασµός του προϊόντος (π.χ. πόσο εύκολη είναι απλά η αναβάθµιση µερών) είναι επίσης σηµαντικός. Αυτό το ζήτηµα εξετάζεται λεπτοµερέστερα παρακάτω (βλ. Παρακάτω σύστηµα lean-client). 6 Η Οδηγία 2002/95/EΚ σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 4

5 α) Ο σχεδιασµός του υπολογιστή επιτρέπει εύκολη προσπέλαση και αλλαγή της µνήµης. β) Ο σχεδιασµός του υπολογιστή επιτρέπει αντικατάσταση του σκληρού δίσκου, και εφόσον υπάρχουν, της µονάδας δίσκου (CD) ή της µονάδας ψηφιακού βιντεοδίσκου (DVD). γ) Ο υπολογιστής σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε οι κάρτες γραφικών να είναι εύκολα προσπελάσιµες και να µπορούν να αλλαχτούν Απόσυρση και διάθεση Η Οδηγία για τα ΑΗΗΕ 78 δηµιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη δυνατότητα απόσυρσης και διάθεσης προϊόντων στο τέλος της ζωής τους. Οι υπεύθυνοι των συµβάσεων µπορούν να κάνουν σηµαντικά επιπλέον βήµατα, απαιτώντας ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν την ανακύκλωση προϊόντων ευκολότερη, όπως η αποσυναρµολόγηση, ο περιορισµός της ανάµιξης διαφορετικών πλαστικών και η χρήση ευκόλως ανακυκλώσιµων υλικών. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει χωρίς επιβάρυνση την απόσυρση του προϊόντος για επισκευή ή ανακύκλωση, και κάθε µέρους που αντικαθίσταται, εκτός από τεµάχια που έχουν µολυνθεί από τους χρήστες (π.χ. σε ιατρικές ή πυρηνικές εφαρµογές). Επιπλέον, το προϊόν ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια: α) ένα ειδικευµένο άτοµο είναι από µόνο του σε θέση να αποσυναρµολογήσει το προϊόν β) ο κατασκευαστής ελέγχει την αποσυναρµολόγηση του προϊόντος και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία τίθεται στη διάθεση τρίτων κατόπιν αιτήσεως. Μεταξύ άλλων, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι: οι συνδέσεις είναι ευδιάκριτες και προσπελάσιµες, οι συνδέσεις είναι κατά το δυνατόν τυποποιηµένες, οι συνδέσεις είναι προσπελάσιµες µε κοινά εργαλεία, οι λυχνίες φωτισµού της οθόνης υγρών κρυστάλλων αφαιρούνται εύκολα γ) τα επικίνδυνα υλικά αφαιρούνται εύκολα δ) 90%(κατά βάρος) των πλαστικών και µεταλλικών υλικών του περιβλήµατος και του σκελετού /πλαισίου είναι τεχνικώς ανακυκλώσιµα ε) τυχόν απαιτούµενες ετικέτες αφαιρούνται εύκολα ή είναι εγχάρακτες στ) τα πλαστικά µέρη:... αποτελούνται από ένα πολυµερές ή από συµβατά πολυµερή, εκτός από το κάλυµµα το οποίο αποτελείται από δύο το πολύ είδη πολυµερών που διαχωρίζονται και δεν φέρουν επικάλυψη, όπως βαφή, δεν περιέχουν µεταλλικά ποικίλµατα µη αφαιρετά από ένα µόνο άτοµο, µε χρήση απλών εργαλείων Συσκευασία και πληροφορίες Όπως µε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να δίνεται προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο συσκευάζεται το προϊόν, σε ότι αφορά, για παράδειγµα, στην αποφυγή χρήσης ορισµένων ουσιών και στη δυνατότητα της επιστροφής των υλικών συσκευασίας στους προµηθευτές. Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται οδηγίες για την κατάλληλη διάθεση του προϊόντος στο τέλος της ζωής του και επίσης στον τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες µπορούν να εξασφαλίσουν την καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση. 7 Οδηγία 2002/96/EΚ για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 5

6 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) όλα τα τµήµατα της συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται εύκολα µε το χέρι σε χωριστά υλικά για να διευκολύνεται η ανακύκλωση β) στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται συσκευασία από χαρτόνι, αυτή πρέπει να αποτελείται από ανακυκλωµένο υλικό σε ποσοστό 80 % τουλάχιστον Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία Υπάρχει αυξανόµενη ανησυχία σχετικά µε τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπεται από τα προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισµού και στην οποία πολλοί από εµάς εκτίθενται σε µεγάλες ποσότητες. Για να καταπολεµηθεί αυτή η πιθανότητα, διάφορα οικολογικά σήµατα (µε αξιοσηµείωτα τα TCO, Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (EU Flower) και Σκανδιναβικό Κύκνο (Nordic Swan)), έχουν θέσει όρια σε αποδεκτά επίπεδα. Η οθόνη του προσωπικού υπολογιστή πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο πρότυπο EN50279, κατηγορία A Θόρυβος Οι εκποµπές θορύβου είναι άλλος ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη µελέτη σχετικά µε την παροχή υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, από τη στιγµή που αυτό µπορεί να προκαλέσει άγχος σε εκείνους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε τέτοιους ήχους. Η «δηλούµενη στάθµη ηχητικής ισχύος στάθµισης Α» (re lpw) της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του προσωπικού υπολογιστή, σύµφωνα µε την παράγραφο του ISO 9296, δεν υπερβαίνει: τα 4,0 B(A) σε κατάσταση αδράνειας [ισοδυναµούν µε 40 db(a)] τα 4,5 B(A) κατά την πρόσβαση σε µονάδα δίσκου [ισοδυναµούν µε 45 db(a)] Αναλώσιµα υλικά Ένας αριθµός ηλεκτρονικών συσκευών, µε αξιοσηµείωτες εκείνες οι οποίες κάνουν και εκτύπωση (εκτυπωτές, φωτοτυπικά και πολυµηχανήµατα), καταναλώνουν επίσης µεγάλες ποσότητες άλλων υλικών, κυρίως χαρτί και µελάνι ή τόνερ. Μπορεί να ζητείται αυτές οι συσκευές να είναι συµβατές µε τη χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού και να είναι εξοπλισµένες µε τη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως. Τα µελάνια/τόνερ, δεν πρέπει να περιέχουν ορισµένες ουσίες όπως το κάδµιο, µόλυβδος, χρώµιο ή υδράργυρο και οι θήκες µελανιού/τόνερ πρέπει να µπορούν να ξαναγεµίσουν και να έχουν κατασκευαστεί από τουλάχιστον 75% ανακυκλωµένα υλικά 3.8. Εκπαίδευση πάνω στην αποδοτική χρήση Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, έχουν πλέον εξοπλιστεί µε λειτουργίες για εξοικονόµηση ενέργειας, ωστόσο είναι σηµαντικό για το προσωπικό που χρησιµοποιεί τέτοιες συσκευές να κατανοήσει τη λειτουργία τους και τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη από την αποδοτική χρήση τους. Συνεπώς, πρέπει να γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στην αποδοτική χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό θα περιελάµβανε για παράδειγµα απλές οδηγίες, όπως απενεργοποίηση της οθόνης όταν δε χρησιµοποιείται, αποφυγή της χρήσης «screen savers»,από τη 6

7 στιγµή που αποτρέπουν την οθόνη και τον υπολογιστή να περάσει στις καταστάσεις χαµηλής ισχύος και εξασφάλιση της ενεργοποίησης λειτουργιών εξοικονόµησης ενέργειας Καινοτόµα προϊόντα και µελλοντικές τάσεις Πολυµηχανήµατα (MFD): Ο συνδυασµός διαφόρων λειτουργιών (όπως εκτύπωση, αντιγραφή, fax και σάρωση) σε µία µόνο συσκευή, θα οδηγήσει σε σηµαντικά οφέλη για τον οργανισµό και το περιβάλλον, καθώς µειώνεται για παράδειγµα η χρήση πρώτων υλών κατά την παραγωγή. Πρέπει όµως να τονιστεί πως τα όρια των κριτηρίων για ενεργειακή κατανάλωση στις συσκευές MFD, είναι λιγότερο αυστηρά σε σχέση µε τα απλά µηχανήµατα. Συστήµατα υποστήριξης περιφερειακών υπολογιστών (lean client system) Tα περισσότερα δίκτυα υπολογιστών, αποτελούνται από µία οµάδα ισχυρών υπολογιστών. Κάθε ένας από αυτούς, έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει όλα τα προγράµµατα µόνος του και µε τους δικούς του πόρους. Στα συστήµατα υποστήριξης περιφερειακών υπολογιστών αυτός ο τρόπος λειτουργίας διαφοροποιείται, κατά τρόπο που µόνο ένας κεντρικός υπολογιστής εκτελεί τα προγράµµατα και κάνει όλη την επεξεργασία, ενώ οι υπόλοιποι αποτελούνται βασικά από ένα πληκτρολόγιο, µία οθόνη και µία µικρή µονάδα επεξεργασίας. Σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα, όπως το Linux ή τα Windows XP, καθιστούν δυνατή αυτήν την ανάπτυξη. Το πλεονέκτηµα αυτών των συστηµάτων όσον αφορά στην περιβαλλοντική απόδοση είναι διπλή. Αρχικά, οι περιφερειακοί υπολογιστές, δε χρειάζεται να αναβαθµίζονται τόσο συχνά και συνεπώς τα τρέχοντα συστήµατα υπολογιστών µπορούν να λειτουργούν για τουλάχιστον µία γενιά (πέντε έτη) παραπάνω. Εκτός του ότι αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται µε την παραγωγή νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και µε τη διάθεση των παλιών µοντέλων, αυτό εξοικονοµεί επίσης αρκετά χρήµατα. Επιπλέον, τα λιγότερο ισχυρά συστήµατα χρειάζονται λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους. Παλιές κεντρικές µονάδες επεξεργασίας (CPU), όπως οι επεξεργαστές 80486, καταναλώνουν την ίδια ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουν και οι πιο αποδοτικοί ενεργειακά νέοι επεξεργαστές. Επίσης τα συστήµατα αυτά δεν απαιτούν τη συνεχή λειτουργία του σκληρού δίσκου, κλπ. Ένας αριθµός από δηµόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη, κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πόλη του Kolding ( ανία) για παράδειγµα, εγκατέστησε επιτυχώς ένα σύστηµα υποστήριξης περιφερειακών υπολογιστών το Λογισµικό ελεύθερης πηγής Το τρέχον λογισµικό που παράγεται από εταιρίες υπολογιστών όπως η Microsoft, προστατεύεται από µετατροπές, µε την απόκρυψη της πηγής των κωδικών προγραµµατισµού. Λογισµικό ελεύθερης πηγής, σηµαίνει ότι το λογισµικό µπορεί να µεταβληθεί από οποιονδήποτε προγραµµατιστή, για οποιαδήποτε ιδιωτική χρήση. Σε έναν ορισµένο βαθµό, αυτό οδηγεί σε µία πιο αποδοτική χρήση των πόρων του συστήµατος. Η λειτουργικότητα, προκύπτει από τις απαιτήσεις των χρηστών και δεν ακολουθεί στρατηγικές µάρκετινγκ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αποτελεσµατικών προσαρµογών του λογισµικού, οι οποίες καθιστούν δυνατά τα συστήµατα χαµηλής απόδοσης. Σε συνδυασµό µε την προσέγγιση υποστήριξης περιφερειακών υπολογιστών, οι µειωµένες απαιτήσεις σε εξαρτήµατα του υπολογιστή, επιτρέπουν τη µακροχρόνια χρήση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, το οποίο έχει επίσης ως αποτέλεσµα την επιµήκυνση της διάρκειας ζωής ενός υπολογιστή. Επιπλέον, η χρήση λογισµικού ελεύθερης πηγής, οδηγεί σε τεράστια οικονοµικά οφέλη, µέσω της εξοικονόµησης κατά την αγορά αδειών λογισµικού. 7

8 Απόσυρση υπολογιστών και επαναχρησιµοποίηση Στην Ευρώπη δεν υφίσταται αυτή τη στιγµή µία αγορά µεταχειρισµένων υπολογιστών. Ωστόσο, κάποιες εταιρείες ειδικεύονται στην αναβάθµιση και επαναπώληση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος ζωής των προϊόντων αυξάνεται και συνεπώς αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατασκευής επιπλέον προϊόντων. 4 Σχετικά οικολογικά σήµατα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα Προσωπικοί, φορητοί υπολογιστές Γερµανικό Οικολογικό Σήµα «Μπλε Άγγελος» σηµειωµατάρια, οθόνες, εκτυπωτές, αντιγραφικά, MFD body_blauer_engel.htm Group for Energy Efficiency Appliances (GEEA) οθόνες, εκτυπωτές, αντιγραφικά, µηχανήµατα αποστολής µηνυµάτων, MFD, σαρωτές Σκανδιναβικός Κύκλος αντιγραφικά µηχανήµατα, εκτυπωτές, µηχανήµατα fax και MFD Energy Star οθόνες, εκτυπωτές, αντιγραφικά, µηχανήµατα αποστολής µηνυµάτων, MFD, fax, σαρωτές TCO σηµειωµατάρια, εκτυπωτές, οθόνες, EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) 8

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0341 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0343 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείου. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείου. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείου Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Σήμανση γραφειακού εξοπλισμού Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή

Περιεχόμενα. Εισαγωγή GreenS Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change Υποστηρικτικές Δομές για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για μία καινοτόμα θεσμική αλλαγή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 82/3 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα MEMO/05/248 Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα 1) Ποιο είναι το πρόβληµα µε τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά απορρίµµατα;

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Περιβαλλοντική καινοτομία Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Η περιβαλλοντική καινοτομία μάς αφορά όλους Με το 53% των ηγετικών στελεχών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 5 1 Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2007-2009 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη. Εξοπλισμός γραφείου

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη. Εξοπλισμός γραφείου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη Εξοπλισμός γραφείου Περιεχόμενα Εισαγωγή Σήμανση εξοπλισμού γραφείου Χρήσιμες συμβουλές για τις συμβάσεις και τη χρήση του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Προμήθειες και προστασία του κλίματος

BUY SMART+ Προμήθειες και προστασία του κλίματος BUY SMART+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και προστασία του κλίματος Οδηγός πράσινων προμηθειών Ηλεκτρονικού Γραφειακού Εξοπλισμού με ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια Ο οδηγός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr Εισαγωγή Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια) κάνουν τη ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος AUT/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Χ. Κορωναίος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...2 2. Καταγραφή συστημάτων... 2 3. Εκτίμηση τεχνικών μέτρωνεξοικονόμησης ενέργειας... 4 4. Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing 1 Περιεχόµενα Σηµερινή κατάσταση - Ενέργειες για καθαρό περιβάλλον Ιδιότητες Αλουµινίου Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια «Πράσινες» Καινοτόµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα. Vitex 11.03.2015

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα. Vitex 11.03.2015 Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Vitex 11.03.2015 Ιστορία της Vitex 1932 Στεγανωτικά και μονωτικά υλικά 1965 Επέκταση της γκάμας παραγόμενων προϊόντων νερού και διαλύτου 1988 Εξαγορά της Syntex A.E. 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξία της ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων για το περιβάλλον»

«Η αξία της ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων για το περιβάλλον» «Η αξία της ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων για το περιβάλλον» Παναγιώτης Αλµπανίδης, Άντζελα έµπη, ΜπέλλαΚαλυµνίου, Ιωάννα Μαγγίρα, Βασίλης Νταγγίνης Ερευνητική εργασία Α τετραµήνου 2011 2012 Επιβλέπουσες:

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε ελαφρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed»

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» «Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» Αντώνης Αντωνόπουλος ήµος Νέου Ψυχικού 26 Ιανουαρίου 2007 Το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες ΤΠΕ: οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα & Διεθνώς

Πράσινες ΤΠΕ: οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα & Διεθνώς 2η Ημερίδα για τις Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Green ICT Πράσινες ΤΠΕ: οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα & Διεθνώς 17 Μαΐου 2010 Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Διοργάνωση: Στοχευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Green ICT) Εφαρμογές & Πρακτικές Οδηγίες Δρ. Βασίλης Γερογιάννης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Μέλος ΔΕ e-tee gerogian@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

F: Κουµπί σύνδεσης G: Θήκη µπαταριών Η: Σύνδεσης φόρτισης I: Αισθητήρας κίνησης/λυχνία. GR Τοποθέτηση µπαταριών. 12 ώρες

F: Κουµπί σύνδεσης G: Θήκη µπαταριών Η: Σύνδεσης φόρτισης I: Αισθητήρας κίνησης/λυχνία. GR Τοποθέτηση µπαταριών. 12 ώρες TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Πληροφορίες προϊόντος Ποντίκι A B Φορτιστής F D G I E C H J A: εξί πλήκτρο ποντικιού B: Τροχός Intelli /λυχνία µπαταρίας άδεια και φόρτιση C: Αριστερό πλήκτρο ποντικιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED).

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED). Φωτισμός Led Το LED (Light Emitting Diode) είναι μια Δίοδος Εκπομπής Φωτός και πρόκειται για ημιαγωγό ο οποίος όταν του παρέχεται ηλεκτρική τάση, εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία. Η χρήσης των LED έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α / ) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α / ) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. ΠΟΛ.1220/13.12.2012 Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 301/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2007 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Συν. :Οι τεχνικές προδιαγραφές του τµήµατος Προγραµµατισµού

Συν. :Οι τεχνικές προδιαγραφές του τµήµατος Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 15/06/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ιάκου Τ.Κ. 145 65 Αρµόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

BT310 BLUETOOTH USB PRINTER ADAPTER

BT310 BLUETOOTH USB PRINTER ADAPTER 1 Εγκατάσταση Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε τον, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί µέσω του καλωδίου USB (δείτε βήµα 1 στον Οδηγό Ταχείας Εγκατάστασης). 1.1 ηµιουργία σύνδεσης 1) Ακολουθήστε τα βήµατα 2 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα