Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση"

Transcript

1 Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA+ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΤ) 3 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ 4 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 8 1 Εισαγωγή Ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός ή εξοπλισµός ΙΤ αφορά µία µεγάλη ποικιλία διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων που συµπεριλαµβάνουν: προσωπικούς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptop), οθόνες, εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα, πολυµηχανήµατα (MFD 1 ), σαρωτές και συσκευές fax. Οι Ευρωπαϊκές δηµόσιες αρχές δαπανούν µεγάλα ποσά κάθε χρόνο σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Για παράδειγµα, το 2000 η πόλη της Ζυρίχης δαπάνησε σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό 19 εκ. ή το 4% του συνολικού προϋπολογισµού προµηθειών. Αυτό δεν είναι σηµαντικό µόνο όσον αφορά στον προϋπολογισµό ενός µόνο οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αλλά είναι επίσης σηµαντικό για την αγορά ως σύνολο ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% της Ευρωπαϊκής αγοράς σύµφωνα µε υπολογισµούς που πραγµατοποιήθηκαν στο πρόγραµµα RELIEF 2. Αυτό αποδεικνύει τη σηµαντική αγοραστική δύναµη των δηµοσίων αρχών, που µπορούν να στρέψουν την αγορά προς την παραγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων. Στην πραγµατικότητα, οι πρόσφατες βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού έγιναν σε µεγάλη έκταση, χάρη σε έναν Οµοσπονδιακό Κανονισµό των Ηνωµένων Πολιτειών, σύµφωνα µε τον οποίο όλοι οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που αγοράζονται από τις δηµόσιες αρχές, πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα που ορίζονται από το σήµα Energy Star. Σήµερα, ουσιαστικά όλοι οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές ικανοποιούν τα βασικά αυτά πρότυπα, µε τις απαιτήσεις του σήµατος να γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές ώστε να υποκινήσουν νέες καινοτοµίες στην αγορά Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι παραγόµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) Προσέγγιση Αγορά ενεργειακά αποδοτικών µοντέλων Για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, οι πιο σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετίζονται µε την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν 3. Τα περισσότερα προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισµού έχουν επιλογή για εξοικονόµηση ενέργειας (κατάσταση νάρκης / αναµονής ), ωστόσο οι περισσότεροι από εµάς δε γνωρίζουµε πως τέτοιου είδους προϊόντα, καταναλώνουν ενέργεια ακόµη 1 Τα πολυµηχανήµατα (MFD) συνδυάζουν διάφορες λειτουργίες (όπως εκτύπωση, αντιγραφή, fax και σάρωση) σε µία συσκευή. 2 Pierrard (2003) Results of the European calculation in Erdmenger (ed.) Buying into the Environment Experiences, Opportunities and Potential for Eco-Procurement, Greenleaf 3 Schmidt & Fryendal (2003): Methods for Calculating the Environmental Benefits of 'Green' Products in Erdmenger (ed.) Buying into the Environment Experiences, Opportunities and Potential for Eco-Procurement, Greenleaf 1

2 και όταν δε λειτουργούν, αλλά είναι απλώς στην πρίζα. Μία µελέτη από την Ελβετική Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Ενέργειας (Bundesamt für Energie) έδειξε πως οι εκτυπωτές καταναλώνουν 43% της ενέργειας τους όταν δε λειτουργούν 4. Ενώ έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώσεις στις καταστάσεις ενεργειακής εξοικονόµησης των προϊόντων ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δεν έχει συµβεί το ίδιο για τις απαιτήσεις της κατάστασης ενεργούς λειτουργίας. Υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις στην ενεργειακή χρήση κατά τη λειτουργία, µεταξύ διαφόρων µοντέλων στην αγορά (κάποιες συσκευές καταναλώνουν διπλάσια ενέργεια από άλλες) και η κατάσταση ενεργούς λειτουργίας είναι υπεύθυνη στις περισσότερες περιπτώσεις για το µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά διαφέρουν αρκετά σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή τους κατανάλωση στις διάφορες καταστάσεις ( on / νάρκης / off κλπ.) και η εισαγωγή κάποιων απλών απαιτήσεων στις συµβάσεις µπορεί να κάνει µεγάλη διαφορά. Σήµατα πιστοποίησης προϊόντων, κυρίως το Energy Star 5, παρέχουν χρήσιµη καθοδήγηση στη θέσπιση κατάλληλων προτύπων. Καθώς η ενεργειακή κατανάλωση είναι η σηµαντικότερη επίπτωση που συνδέεται µε τα προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τα βασικά κριτήρια Procura + εστιάζουν µόνο σε αυτήν. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες άλλες σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως για παράδειγµα αυτές που σχετίζονται µε τις ουσίες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων. Ένας αριθµός από ουσίες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρονικού εξοπλισµού έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και είναι επικίνδυνες για τη δηµόσια υγεία, όπως για παράδειγµα ο µόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδµιο, βρωµιωµένα και χλωριωµένα επιβραδυντικά φλόγας (PBB, PBDE), PVC, αν και πολλά από αυτά θα αποσυρθούν σταδιακά από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µίας Οδηγία της Ε.Ε.. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπεται από τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, µπορεί επίσης να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία και ένας αριθµός οικολογικών σηµάτων (TCO, Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα, Σκανδιναβικός Κύκνος) θέτουν συγκεκριµένα όρια εκποµπών. Είναι επίσης χρήσιµο να µελετηθεί η µελλοντική διαθεσιµότητα ανταλλακτικών, ώστε να εξασφαλιστεί η µεγάλη διάρκεια ζωής, από τη στιγµή που ο τοµέας ηλεκτρονικού εξοπλισµού, είναι υπεύθυνος για µία σηµαντική παραγόµενη ποσότητα αποβλήτων, από προϊόντα που πέφτουν σε αχρηστία γρήγορα. Τα επίπεδα θορύβου κατά τη χρήση µπορεί να διαφέρουν επίσης πολύ και να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον εργασίας Προβληµατισµοί σχετικοί µε τις συµβάσεις Η προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού αντιµετωπίζεται διαφορετικά από τις διάφορες δηµόσιες αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις η ευθύνη, συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης, συντήρησης και αγοράς εξοπλισµού, ανατίθεται σε έναν ιδιώτη. Επίσης σε κάποιες αρχές, οι συµβάσεις για προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δεν αποτελούν κοµµάτι του τµήµατος προµηθειών λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας αυτής της κατηγορίας προϊόντων. Σε περιπτώσεις όπου η προµήθεια υλοποιείται από εξωτερικό ανάδοχο, η δηµόσια αρχή µπορεί να ξεκαθαρίσει στους όρους της σύµβασης πως όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός που αγοράζεται/ ενοικιάζεται, πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω. Η συνολική κατανάλωση ορισµένων µοντέλων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την απόδοση που πρέπει να έχει το προϊόν για να ικανοποιεί τον τελικό χρήστη για έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για παράδειγµα, η παροχή ισχύος, ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών, µπορούν να κάνουν σηµαντική διαφορά στην ενεργειακή κατανάλωση. Συνεπώς, µπορεί να χρειαστεί να γίνει εξαίρεση, όπου απαιτούνται µοντέλα υψηλής απόδοσης, εφόσον η ενεργειακή κατανάλωση θα είναι αναγκαστικά υψηλότερη. 4 Meyer &Schaltegger (1999): Bestimmung des Energieverbrauchs von Unterhaltungselektronikgeräten, Bürogeräten und Automaten in der Schweiz, St. Gallen 2

3 1.3. Επιπτώσεις στο κόστος Όπως µε κάθε προϊόν που χρησιµοποιεί ηλεκτρική ενέργεια, η αγορά ενεργειακά αποδοτικών µοντέλων είναι µία επιλογή επωφελής από όλες τις πλευρές ελαττώνοντας το κόστος λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γενικά, η ενεργειακή απόδοση του προϊόντος δεν επηρεάζει την τιµή αγοράς, εάν ο στόχος είναι η προµήθεια ενός µοντέλου µέσα στο 25% των πιο αποδοτικών της αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι η αγορά ενεργειακά αποδοτικών µοντέλων, θα είναι σχεδόν πάντα η φθηνότερη επιλογή στη διάρκεια ζωής του υπολογιστή. Η ιστοσελίδα του οικολογικού σήµατος Energy Star της Ε.Ε, έχει ένα χρήσιµο εργαλείο για τον υπολογισµό της πιθανής εξοικονόµησης από την αγορά ενός πιο αποδοτικού προϊόντος: Σχετική Ευρωπαϊκή νοµοθεσία Η Οδηγία 2002/95/EΚ σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού απαίτησε τη σταδιακή κατάργηση του µολύβδου, του υδραργύρου, του καδµίου, του εξασθενούς χρωµίου, του πολυβρωµιωµένου διφαινύλιου (PBB) ή πολυβρωµιωµένου διφαινυλαιθέρα (PBDE), από αυτόν τον εξοπλισµό έως την 1η Ιουλίου του 2006, µε κάποιες εξαιρέσεις. Οι µπαταρίες δεν καλύπτονται από αυτή την Οδηγία, αλλά από την 91/1577/EEΚ σχετικά µε µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες, η οποία συνεισέφερε στη σταδιακή απόσυρση ορισµένων ουσιών, συµπεριλαµβανοµένων του υδραργύρου, καδµίου και µολύβδου. Σχετική επίσης, είναι η Οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού εξοπλισµό (ΑΗΗΕ) 5, η οποία απαιτεί τα Κράτη Μέλη, να εξασφαλίσουν πως τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης είναι σε λειτουργία παρέχοντας τη δωρεάν απόσυρση και την κατάλληλη µεταχείριση απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού από τους προµηθευτές. 2 Βασικά κριτήρια Procura+ - Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (ΙΤ) Τα βασικά κριτήρια Procura + για αγορές προϊόντων ΙΤ εστιάζουν στην Ενεργειακή απόδοση: Τα προσφάτως ανανεωµένα πρότυπα του οικολογικού σήµατος Energy Star για υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισµό (εκτυπωτές, φωτοτυπικά, MFD, σαρωτές), (τα οποία περιλαµβάνονται στο CD-ROM) πληρούνται από το 25-35% των προϊόντων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή στην αγορά. Οι περισσότεροι φορείς απονοµής οικολογικών σηµάτων αναµένεται να ενοποιήσουν σύντοµα τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για αυτά τα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά παρέχουν µία άµεση, φιλόδοξη και επίσης φιλική προς την αγορά, οµάδα απαιτήσεων, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα υπό προµήθεια προϊόντα. Άµεση αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΙΤ) Αντικείµενο: Αγορά περιβαλλοντικά φιλικών προσωπικών υπολογιστών (ή εκτυπωτών, MFD κλπ.) Προδιαγραφές: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν τα πιο πρόσφατα πρότυπα του σήµατος Energy Star για την ενεργειακή απόδοση, διαθέσιµα στο ή ισοδύναµα αυτών Το σήµα Energy Star θα γίνεται αποδεκτό ως απόδειξη συµµόρφωσης, όπως επίσης οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη τεκµηρίωση µε τεχνικά έγγραφα που αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια. 5 Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 3

4 Παρατηρήσεις Καθορισµός προτύπων: εν υπάρχει απαίτηση για καθορισµό συγκεκριµένων ορίων στα τεύχη του διαγωνισµού η αναφορά σε σχετικά οικολογικά σήµατα είναι επαρκή εφόσον το εκάστοτε οικολογικό σήµα πληροί συγκεκριµένες προδιαγραφές (βλ. Κεφάλαιο ΙΙΙ). Τα ίδια τα πρότυπα είναι σχετικά πολύπλοκα και τεχνικά (κυρίως για ηλεκτρονικό εξοπλισµό), αλλά συµπεριλαµβάνονται σε αυτό το CD-ROM. Πιστοποίηση: Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια ανάθεσης έχουν αναπτυχθεί σε συνάρτηση µε τα πρότυπα οικολογικής σήµανσης των προϊόντων. Τα περισσότερα προϊόντα που προσφέρονται θα φέρουν το σήµα, ωστόσο άλλες µορφές συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να γίνονται αποδεκτές. 3 Πρόσθετες ιδέες Πολλές άλλες περιβαλλοντικές παράµετροι µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Ο πιο ακριβής τρόπος να διευθετηθεί οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήµατα, είναι µε τη χρήση των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται από τα διεθνώς αναγνωρισµένα και ανεξάρτητα σήµατα και συστήµατα πιστοποίησης προϊόντων TCO, Σκανδιναβικός Κύκνος (Nordic Swan), Μπλε Άγγελος (Blue Angel), Ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα (EU Flower), EPEAT. Για πολλές από αυτές τις παραµέτρους, η διατύπωση που χρησιµοποιείται από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (Λουλούδι) έχει περιληφθεί ως σχετική αναφορά. Παρέχονται επίσης όλες οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για όλα τα αναφερόµενα σήµατα προϊόντων στην Παράγραφο 4 παρακάτω Επικίνδυνες ουσίες Μέχρι πρόσφατα, κατά την παραγωγή ηλεκτρονικού εξοπλισµού γινόταν ευρεία χρήση επικίνδυνων ουσιών που µπορούν να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. Αν και η Οδηγία 2002/95/ΕΚ 6 είχε ως σκοπό να απαγορεύσει τη χρήση τέτοιων ουσιών, υπάρχουν ακόµη κάποιες εξαιρέσεις στις οποίες η χρήση τους είναι επιτρεπτή όπως για παράδειγµα ποσότητες υδραργύρου που χρησιµοποιούνται για οθόνες υπολογιστών, ή ορισµένες χρήσεις µολύβδου και καδµίου. Υπάρχουν παρόλα αυτά προϊόντα στην αγορά που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης Οδηγίας. Ο φωτισµός της οθόνης υγρών κρυστάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 mg υδραργύρου ανά λυχνία (κατά µέσο όρο) ιάρκεια Βασική ανησυχία στον τοµέα του ηλεκτρονικού εξοπλισµού, είναι ο περιορισµένος κύκλος ζωής πολλών συσκευών και η ανάγκη για συνεχή αναβάθµιση. Σε διάφορες Αναλύσεις Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) η παρατεταµένη διάρκεια ζωής κατέληξε να είναι µέγιστης σηµασίας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Είναι συνεπώς σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται επαρκής εγγύηση και διαθεσιµότητα ανταλλακτικών. Ο σχεδιασµός του προϊόντος (π.χ. πόσο εύκολη είναι απλά η αναβάθµιση µερών) είναι επίσης σηµαντικός. Αυτό το ζήτηµα εξετάζεται λεπτοµερέστερα παρακάτω (βλ. Παρακάτω σύστηµα lean-client). 6 Η Οδηγία 2002/95/EΚ σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 4

5 α) Ο σχεδιασµός του υπολογιστή επιτρέπει εύκολη προσπέλαση και αλλαγή της µνήµης. β) Ο σχεδιασµός του υπολογιστή επιτρέπει αντικατάσταση του σκληρού δίσκου, και εφόσον υπάρχουν, της µονάδας δίσκου (CD) ή της µονάδας ψηφιακού βιντεοδίσκου (DVD). γ) Ο υπολογιστής σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε οι κάρτες γραφικών να είναι εύκολα προσπελάσιµες και να µπορούν να αλλαχτούν Απόσυρση και διάθεση Η Οδηγία για τα ΑΗΗΕ 78 δηµιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη δυνατότητα απόσυρσης και διάθεσης προϊόντων στο τέλος της ζωής τους. Οι υπεύθυνοι των συµβάσεων µπορούν να κάνουν σηµαντικά επιπλέον βήµατα, απαιτώντας ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν την ανακύκλωση προϊόντων ευκολότερη, όπως η αποσυναρµολόγηση, ο περιορισµός της ανάµιξης διαφορετικών πλαστικών και η χρήση ευκόλως ανακυκλώσιµων υλικών. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει χωρίς επιβάρυνση την απόσυρση του προϊόντος για επισκευή ή ανακύκλωση, και κάθε µέρους που αντικαθίσταται, εκτός από τεµάχια που έχουν µολυνθεί από τους χρήστες (π.χ. σε ιατρικές ή πυρηνικές εφαρµογές). Επιπλέον, το προϊόν ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια: α) ένα ειδικευµένο άτοµο είναι από µόνο του σε θέση να αποσυναρµολογήσει το προϊόν β) ο κατασκευαστής ελέγχει την αποσυναρµολόγηση του προϊόντος και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία τίθεται στη διάθεση τρίτων κατόπιν αιτήσεως. Μεταξύ άλλων, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι: οι συνδέσεις είναι ευδιάκριτες και προσπελάσιµες, οι συνδέσεις είναι κατά το δυνατόν τυποποιηµένες, οι συνδέσεις είναι προσπελάσιµες µε κοινά εργαλεία, οι λυχνίες φωτισµού της οθόνης υγρών κρυστάλλων αφαιρούνται εύκολα γ) τα επικίνδυνα υλικά αφαιρούνται εύκολα δ) 90%(κατά βάρος) των πλαστικών και µεταλλικών υλικών του περιβλήµατος και του σκελετού /πλαισίου είναι τεχνικώς ανακυκλώσιµα ε) τυχόν απαιτούµενες ετικέτες αφαιρούνται εύκολα ή είναι εγχάρακτες στ) τα πλαστικά µέρη:... αποτελούνται από ένα πολυµερές ή από συµβατά πολυµερή, εκτός από το κάλυµµα το οποίο αποτελείται από δύο το πολύ είδη πολυµερών που διαχωρίζονται και δεν φέρουν επικάλυψη, όπως βαφή, δεν περιέχουν µεταλλικά ποικίλµατα µη αφαιρετά από ένα µόνο άτοµο, µε χρήση απλών εργαλείων Συσκευασία και πληροφορίες Όπως µε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να δίνεται προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο συσκευάζεται το προϊόν, σε ότι αφορά, για παράδειγµα, στην αποφυγή χρήσης ορισµένων ουσιών και στη δυνατότητα της επιστροφής των υλικών συσκευασίας στους προµηθευτές. Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται οδηγίες για την κατάλληλη διάθεση του προϊόντος στο τέλος της ζωής του και επίσης στον τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες µπορούν να εξασφαλίσουν την καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση. 7 Οδηγία 2002/96/EΚ για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 5

6 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) όλα τα τµήµατα της συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται εύκολα µε το χέρι σε χωριστά υλικά για να διευκολύνεται η ανακύκλωση β) στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται συσκευασία από χαρτόνι, αυτή πρέπει να αποτελείται από ανακυκλωµένο υλικό σε ποσοστό 80 % τουλάχιστον Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία Υπάρχει αυξανόµενη ανησυχία σχετικά µε τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπεται από τα προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισµού και στην οποία πολλοί από εµάς εκτίθενται σε µεγάλες ποσότητες. Για να καταπολεµηθεί αυτή η πιθανότητα, διάφορα οικολογικά σήµατα (µε αξιοσηµείωτα τα TCO, Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (EU Flower) και Σκανδιναβικό Κύκνο (Nordic Swan)), έχουν θέσει όρια σε αποδεκτά επίπεδα. Η οθόνη του προσωπικού υπολογιστή πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο πρότυπο EN50279, κατηγορία A Θόρυβος Οι εκποµπές θορύβου είναι άλλος ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη µελέτη σχετικά µε την παροχή υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, από τη στιγµή που αυτό µπορεί να προκαλέσει άγχος σε εκείνους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε τέτοιους ήχους. Η «δηλούµενη στάθµη ηχητικής ισχύος στάθµισης Α» (re lpw) της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του προσωπικού υπολογιστή, σύµφωνα µε την παράγραφο του ISO 9296, δεν υπερβαίνει: τα 4,0 B(A) σε κατάσταση αδράνειας [ισοδυναµούν µε 40 db(a)] τα 4,5 B(A) κατά την πρόσβαση σε µονάδα δίσκου [ισοδυναµούν µε 45 db(a)] Αναλώσιµα υλικά Ένας αριθµός ηλεκτρονικών συσκευών, µε αξιοσηµείωτες εκείνες οι οποίες κάνουν και εκτύπωση (εκτυπωτές, φωτοτυπικά και πολυµηχανήµατα), καταναλώνουν επίσης µεγάλες ποσότητες άλλων υλικών, κυρίως χαρτί και µελάνι ή τόνερ. Μπορεί να ζητείται αυτές οι συσκευές να είναι συµβατές µε τη χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού και να είναι εξοπλισµένες µε τη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως. Τα µελάνια/τόνερ, δεν πρέπει να περιέχουν ορισµένες ουσίες όπως το κάδµιο, µόλυβδος, χρώµιο ή υδράργυρο και οι θήκες µελανιού/τόνερ πρέπει να µπορούν να ξαναγεµίσουν και να έχουν κατασκευαστεί από τουλάχιστον 75% ανακυκλωµένα υλικά 3.8. Εκπαίδευση πάνω στην αποδοτική χρήση Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, έχουν πλέον εξοπλιστεί µε λειτουργίες για εξοικονόµηση ενέργειας, ωστόσο είναι σηµαντικό για το προσωπικό που χρησιµοποιεί τέτοιες συσκευές να κατανοήσει τη λειτουργία τους και τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη από την αποδοτική χρήση τους. Συνεπώς, πρέπει να γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στην αποδοτική χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό θα περιελάµβανε για παράδειγµα απλές οδηγίες, όπως απενεργοποίηση της οθόνης όταν δε χρησιµοποιείται, αποφυγή της χρήσης «screen savers»,από τη 6

7 στιγµή που αποτρέπουν την οθόνη και τον υπολογιστή να περάσει στις καταστάσεις χαµηλής ισχύος και εξασφάλιση της ενεργοποίησης λειτουργιών εξοικονόµησης ενέργειας Καινοτόµα προϊόντα και µελλοντικές τάσεις Πολυµηχανήµατα (MFD): Ο συνδυασµός διαφόρων λειτουργιών (όπως εκτύπωση, αντιγραφή, fax και σάρωση) σε µία µόνο συσκευή, θα οδηγήσει σε σηµαντικά οφέλη για τον οργανισµό και το περιβάλλον, καθώς µειώνεται για παράδειγµα η χρήση πρώτων υλών κατά την παραγωγή. Πρέπει όµως να τονιστεί πως τα όρια των κριτηρίων για ενεργειακή κατανάλωση στις συσκευές MFD, είναι λιγότερο αυστηρά σε σχέση µε τα απλά µηχανήµατα. Συστήµατα υποστήριξης περιφερειακών υπολογιστών (lean client system) Tα περισσότερα δίκτυα υπολογιστών, αποτελούνται από µία οµάδα ισχυρών υπολογιστών. Κάθε ένας από αυτούς, έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει όλα τα προγράµµατα µόνος του και µε τους δικούς του πόρους. Στα συστήµατα υποστήριξης περιφερειακών υπολογιστών αυτός ο τρόπος λειτουργίας διαφοροποιείται, κατά τρόπο που µόνο ένας κεντρικός υπολογιστής εκτελεί τα προγράµµατα και κάνει όλη την επεξεργασία, ενώ οι υπόλοιποι αποτελούνται βασικά από ένα πληκτρολόγιο, µία οθόνη και µία µικρή µονάδα επεξεργασίας. Σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα, όπως το Linux ή τα Windows XP, καθιστούν δυνατή αυτήν την ανάπτυξη. Το πλεονέκτηµα αυτών των συστηµάτων όσον αφορά στην περιβαλλοντική απόδοση είναι διπλή. Αρχικά, οι περιφερειακοί υπολογιστές, δε χρειάζεται να αναβαθµίζονται τόσο συχνά και συνεπώς τα τρέχοντα συστήµατα υπολογιστών µπορούν να λειτουργούν για τουλάχιστον µία γενιά (πέντε έτη) παραπάνω. Εκτός του ότι αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται µε την παραγωγή νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και µε τη διάθεση των παλιών µοντέλων, αυτό εξοικονοµεί επίσης αρκετά χρήµατα. Επιπλέον, τα λιγότερο ισχυρά συστήµατα χρειάζονται λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους. Παλιές κεντρικές µονάδες επεξεργασίας (CPU), όπως οι επεξεργαστές 80486, καταναλώνουν την ίδια ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουν και οι πιο αποδοτικοί ενεργειακά νέοι επεξεργαστές. Επίσης τα συστήµατα αυτά δεν απαιτούν τη συνεχή λειτουργία του σκληρού δίσκου, κλπ. Ένας αριθµός από δηµόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη, κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πόλη του Kolding ( ανία) για παράδειγµα, εγκατέστησε επιτυχώς ένα σύστηµα υποστήριξης περιφερειακών υπολογιστών το Λογισµικό ελεύθερης πηγής Το τρέχον λογισµικό που παράγεται από εταιρίες υπολογιστών όπως η Microsoft, προστατεύεται από µετατροπές, µε την απόκρυψη της πηγής των κωδικών προγραµµατισµού. Λογισµικό ελεύθερης πηγής, σηµαίνει ότι το λογισµικό µπορεί να µεταβληθεί από οποιονδήποτε προγραµµατιστή, για οποιαδήποτε ιδιωτική χρήση. Σε έναν ορισµένο βαθµό, αυτό οδηγεί σε µία πιο αποδοτική χρήση των πόρων του συστήµατος. Η λειτουργικότητα, προκύπτει από τις απαιτήσεις των χρηστών και δεν ακολουθεί στρατηγικές µάρκετινγκ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αποτελεσµατικών προσαρµογών του λογισµικού, οι οποίες καθιστούν δυνατά τα συστήµατα χαµηλής απόδοσης. Σε συνδυασµό µε την προσέγγιση υποστήριξης περιφερειακών υπολογιστών, οι µειωµένες απαιτήσεις σε εξαρτήµατα του υπολογιστή, επιτρέπουν τη µακροχρόνια χρήση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, το οποίο έχει επίσης ως αποτέλεσµα την επιµήκυνση της διάρκειας ζωής ενός υπολογιστή. Επιπλέον, η χρήση λογισµικού ελεύθερης πηγής, οδηγεί σε τεράστια οικονοµικά οφέλη, µέσω της εξοικονόµησης κατά την αγορά αδειών λογισµικού. 7

8 Απόσυρση υπολογιστών και επαναχρησιµοποίηση Στην Ευρώπη δεν υφίσταται αυτή τη στιγµή µία αγορά µεταχειρισµένων υπολογιστών. Ωστόσο, κάποιες εταιρείες ειδικεύονται στην αναβάθµιση και επαναπώληση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος ζωής των προϊόντων αυξάνεται και συνεπώς αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατασκευής επιπλέον προϊόντων. 4 Σχετικά οικολογικά σήµατα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα Προσωπικοί, φορητοί υπολογιστές Γερµανικό Οικολογικό Σήµα «Μπλε Άγγελος» σηµειωµατάρια, οθόνες, εκτυπωτές, αντιγραφικά, MFD body_blauer_engel.htm Group for Energy Efficiency Appliances (GEEA) οθόνες, εκτυπωτές, αντιγραφικά, µηχανήµατα αποστολής µηνυµάτων, MFD, σαρωτές Σκανδιναβικός Κύκλος αντιγραφικά µηχανήµατα, εκτυπωτές, µηχανήµατα fax και MFD Energy Star οθόνες, εκτυπωτές, αντιγραφικά, µηχανήµατα αποστολής µηνυµάτων, MFD, fax, σαρωτές TCO σηµειωµατάρια, εκτυπωτές, οθόνες, EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) 8

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης

MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης Για χρήση του Πελάτη στις ΗΠΑ ή τον Καναδά ήλωση Συµµόρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά DOC: Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών αναφορικά με την γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα