ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

2 -β- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ 1. Όρκος 2. Προσευχή 3. Γενικοί Κανονισμοί α. ΣΚ20-1 β. ΣΚ20-2 γ. ΣΚ80-1 δ ΕΕ ε. Σ.Π.Κ. 4. Οπλισμός α. Τυφέκιο G3Α3 (ΕΕ7-61) β. Οπλοπολυβόλο ΗΚ 11 (ΕΕ7-65) γ. Χειροβομβίδες (ΕΕ7-200) 5. Πρακτική Διδασκαλία Βολής (ΕΕ7-21) α. Ορισμοί - Στοιχεία Βολής β. Μέτρα Ασφαλείας κατά τη Βολή «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστην εις την Πατρίδα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους. Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των. Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου, τας Σημαίας. Να μη τας εγκαταλείπω, μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ' αυτών. Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης». 6. Ατομική Τακτική Εκπαίδευση (ΕΕ 7-4) 7. Πορείες (ΕΕ7-15)

3 . Πρωϊνή -2-2.ΠΡΟΣΕΥΧΗ Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές). Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς Αγιασθήτω το όνομά σου Ελθέτω η βασιλεία σου Γεννηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Δι' ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς Αμήν. Εσπερινή Δέσποτα Παντοκράτωρ, ο καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας ταύτης, πρόσδεξαι και τας εσπερινός ημών δεήσεις και κατάπεμψων το πλήθος του Ελέους Σου επί πάντας ημάς τους δεομένος Σου. Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου, περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία Σου, φρούρησον ημάς τη δυνάμει Σου, φύλαξον υπό την σκέπην Σου τον Στρατόν και άπαν το Ελληνικόν Έθνος, παράσχου δε ημίν και την επερχομένην νύκτα ειρηνικήν και αναμάρτητον, ως και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείαις της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Α μήν. α. ΣΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (1) Αποστολή του Στρατού. Αποστολή του Στρατού είναι να εξασφαλίζει την άμυνα της χώρας, να υπερασπίζει την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας. (2) Στρατιωτικές Αρετές. Φιλοπατρία- Ανδρεία- Καρτερία- Στρατιωτικό Πνεύμα-Πειθαρχία. (4) Πειθαρχία. (α) Κάθε κατώτερος οφείλει να υπακούει στους ανωτέρους του και να εκτελεί χωρίς αντιλογία τις διαταγές τους, που αφορούν την εφαρμογή των Στρατιωτικών Νόμων, των Κανονισμών και των διαταγών της Υπηρεσίας. (β) Η πειθαρχία είναι η κύρια δύναμη του Στρατού. Εφαρμόζεται σε όλους γενικά, χωρίς διάκριση βαθμού ή θέσεως. Προσδιορίζει το καθήκον του καθενός και δεν επιτρέπει την αποδιοργάνωση του Στρατού. (γ) Η πειθαρχία σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό τη συντριβή της προσωπικότητας, ούτε καταργεί την πρωτοβουλία, αλλά δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού. (5) Ιεραρχία (από τον ανώτερο προς τον κατώτερο). (α) Ανώτατοι Αξιωματικοί: Στρατηγός - Αντιστράτηγος - Υποστράτηγος - Ταξίαρχος. (β) Ανώτεροι Αξιωματικοί: Συνταγματάρχης - Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης. (γ) Κατώτεροι Αξιωματικοί: Λοχαγός - Υπολοχαγός - Ανθυπολοχαγός. (δ) Ανθυπασπιστές.

4 -4- (ε) Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ). Ο ΔΕΑ διατελεί σε μεταβατική κατάσταση, από απόψεως βαθμού και βρίσκεται σε θέση ιεραρχίας μετά τον ανθυπασπιστή. (στ) Υπαξιωματικοί: Αρχιλοχίας - Επιλοχίας - Λοχίας - Δεκανέας. (6) Γενικά Καθήκοντα του Στρατιωτικού. Κάθε Στρατιωτικός πρέπει: (α) Να συμμορφώνεται με το Σύνταγμα και τους Νόμους. Να τιμά τη Σημαία και τις εθνικές παραδόσεις. (β) Να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά, που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα ή την τιμή του Έ- θνους. (γ) Να τρέχει με προθυμία να υπερασπίσει την Πατρίδα, όταν κινδυνεύει. (δ) Να τηρεί την πειθαρχία και τους κανονισμούς. (ε ) Να υπηρετεί με αφοσίωση και να συμπεριφέρεται με ευθύτητα και αξιοπρέπεια. (στ) Να εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. (ζ) Να φροντίζει για το υλικό και τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Στρατό. Ο Στρατιωτικός οφείλει: (α) Να προσφέρει έργο, συνδρομή στη Μονάδα και να ενδιαφέρεται για την ανάδειξή της. (β) Να αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις, να εξασκείται και να είναι αποδοτικός στην πράξη. Κάθε Στρατιωτικός έχει καθήκον να προετοιμάζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στην ειρήνη και στον πόλεμο. (7) Καθήκοντα στη μάχη. Κάθε μαχητής πρέπει να εκπληρώνει με θάρρος, επιμονή, αυτοθυσία και καρτερία τα καθήκοντα που του αναθέτουν είτε σαν άτομο είτε σαν μέλος ομάδας. (α) Ειδικότερα κάθε μαχητής προσπαθεί να καταστρέψει τον εχθρό, εμμένει στον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ) που ορίσθηκε ή να διατηρήσει τη θέση που τάχθηκε, στη λειτουργικότητα των όπλων και την αποφυγή της αιχμαλωσίας. -5- (β) Απαγορεύεται στο μαχητή να εγκαταλείπει τον οπλισμό, τα μηχανήματα ή τα υλικά, να έρχεται σε επαφή με τον εχθρό και να παραδίδεται σε αυτόν πριν εξαντλήσει όλα τα μέσα μάχης. (8) Χαιρετισμός. (α) Σε κάθε τόπο και χρόνο και εκτός υπηρεσίας, ο στρατιωτικός πρέπει να σέβεται τους ανωτέρους του και όταν συναντιέται με αυτούς να τους χαιρετά. Ο κατώτερος προλαβαίνει τον ανώτερο και χαιρετά πρώτος και εκείνος ανταποδίδει το χαιρετισμό. (β) Κάθε στρατιωτικός απονέμει χαιρετισμό σε στάση, όταν συναντά την Πολεμική Σημαία της Πατρίδας και οφείλει σεβασμό σε αυτή, στα Θρησκευτικά Σύμβολα, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον ΥΕΘΑ, τον ΥΦΕΘΑ, τους Ανώτατους Αξκούς και τους Μητροπολίτες όταν αυτοί φορούν τα αρχιερατικά εγκόλπια. Το Διοικητή της Μονάδας, του Στρδου, όταν αυτοί έχουν βαθμό ανώτερου Αξκού. ( Τχη και άνω). (γ) Ο σε στάση χαιρετισμός γίνεται με στροφή της κεφαλής προς το μέρος του τιμωμένου προσώπου ή σημαίας κλπ, σε απόσταση τεσσάρων (4) βημάτων και συνεχίζει να χαιρετά μέχρι της απομακρύνσεως πάλι τέσσερα (4) βήματα. (9) Τελετές. (α) Στρατιωτικός που παρακολουθεί θεία λειτουργία, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή μέσα σε ιερούς ναούς, κρατά το κάλυμμα κεφαλής στην αριστερή μασχάλη με το εθνόσημο προς τα εμπρός και κάθετε προσοχή στις εξής στιγμές: στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, στη Μεγάλη Είσοδο, στην εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως (Πιστεύω) και της Κυριακής Προσευχής (Πάτερ ημών) και όταν ο ιερέας λέγει «Τα σα εκ των σων». (β) Στην ύπαιθρο εκτελεί ότι παραπάνω και επιπλέον χαιρετά όταν έρχεται και όταν φεύγει η Πολεμική Σημαία, κατά την έπαρση και υποστολή αυτής και στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Κάθεται προσοχή όταν έρχεται και

5 -6- όταν φεύγει το Ιερό Ευαγγέλιο, στην ανάκρουση της προσευχής από τη μουσική, στην τήρηση ενός λεπτού σιγής, στο προσκλητήριο νεκρών, στην κατάθεση στεφάνου και όταν απαγγέλλεται ο στρατιωτικός όρκος. (10) Άδειες Απουσίας Οπλιτών. (α) Μικρότερες του 24ώρου (διανυκτέρευση ή παραμονή εκτός του Στρατοπέδου δύο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση). (β) Άδεια Μικράς Διάρκειας (ΑΜΔ) {είναι όσες διαρκούν από μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες}. (γ) Κανονική Άδεια (ΚΑ) {είναι όσες διαρκούν από πέντε (5) έως τριάντα (30) ημέρες}. (δ) Παραπάνω από τις Κανονικές. (ε) Αναρρωτικές {είναι όσες διαρκούν μέχρι δύο (2) μήνες και χορηγούνται από Στρατιωτικά Νοσοκομεία}. (στ) Ειδικές Άδειες (τιμητικές άδειες για διακεκριμένες πράξεις). (11) Είδη Ποινών Οπλιτών. Στέρηση Αδείας Εξόδου (ΣΕ) - Περιορισμός (Π) - Κράτηση (Κ) -Φυλάκιση (Φ) και Αυστηρή Φυλάκιση (ΑΦ). Επιπλέον στους Υπξκούς Υποβιβασμός και Έκπτωση ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΟΠΛΙΤΕΣ Κλιμάκια Διοικήσεως Ημέρες Ποινής ΣΕ Π Κ ΥΕΘΑ Α/ΓΕΣ Δκτής Στρατιάς-Σώματος Στρατού Δκτής Μεραρχίας Δκτής Ταξιαρχίας Δκτής Συγκροτήματος Δκτής Μονάδας (Ανώτερος Αξκός) Δκτής Μονάδας(Κατώτερος Αξκός) Δκτής Υπομονάδας Δκτής Δρίας-Ουλαμού Αρχιλοχίας Υπομονάδας Φ-ΑΦ β. ΣΚ 20-2 (1) Οπλίτες -7- Θεωρούνται υπό την ευρεία έννοια οι Υπαξιωματικοί {Μόνιμοι - Εθελοντές - Επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ) - Κληρωτοί} και οι στρατιώτες. (2) Γενικά Καθήκοντα Οπλιτών. Αλχίας Υπομονάδας, Λχίας-Δνέας Υπηρεσίας Ε- βδομάδας, Βοηθός Δρίτη-Ουλαμαγού, Ομαδάρχης-Αρχηγός Στοιχείου, Θαλαμάρχης, Σιτιστής, Συσσιτιάρχης, Υπξκός Κινήσεως - ΔΒ - Αναρρωτηρίου - Δεσμοφύλακας, Επόπτης Μαγειρείων, Ταχυδρόμος, Θαλαμοφύλακας, Οργανο Ασφαλείας Στρατοπέδου (ΟΑΣ), Αποθηκάριος, Τεχνικός Αποθηκάριος, Σαλπιγκτής, Ο/Α. (3) Καθήκοντα Διεξαγωγής Υπηρεσίας. Αρχιφύλακας - Σκοπός - Περίπολο - Φρ. Πύλης - Επιφυλακή. (3) Προσκλήσεις. Πρωϊνή-Εσπερινή-Γενική Μονάδος ή Υπομονάδος. (4) Αναφορές. Ημερήσια Αναφορά Υπομονάδος-Αναφορά Μονάδος. γ. ΣΚ 80-1 (1) Ασφάλεια Πληροφοριών. Είναι η απαγόρευση της διαρροής, άμεσα ή έμμεσα ή από άγνοια ή αμέλεια, πάσης φύσης στρατιωτικών πληροφοριών προς τον εχθρό ή αναρμόδια πρόσωπα ή αντεθνικές οργανώσεις και γενικά η άμυνα κατά της εχθρικής προσπάθειας προς συλλογή πληροφοριών. (2) Βασικές Πηγές Διαρροής Πληροφοριών. Απερίσκεπτες συζητήσεις - Ιδιωτική, Επίσημη (Στρκά έγγραφα) Αλληλογραφία - Επικοινωνίες - Πράκτορες- Ιδιώτες-Τύπος -Ρ/Τ Εκπομπές - Υλικά, Διακριτικά Μονάδων -Αιχμάλωτοι Πολέμου - Εναέρια και Επίγεια Παρατήρηση.

6 δ. ΕΕ (1) Σωτήρια Βήματα Α' Βοηθειών. Κράτησε τη ψυχραιμία σου - Κάνε απαλές και προσεκτικές κινήσεις - Σταμάτησε την αιμορραγία - Κάλυψε το τραύμα - Πρόλαβε ή Θεράπευσε το ΣΟΚ. (2) Μέθοδοι Τεχνητής Αναπνοής. (α) Πίεσε ράχη, ύψωσε βραχίονες. (Αποτελεί τη μέθοδο πρώτης εκλογής). (β) Πίεσε ράχη, ανύψωσε ισχύο. (Όταν το θύμα έχει κακώσεις βραχιόνων). (γ) Πίεσε στήθος, ανύψωσε βραχίονες. (Όταν δεν είναι δυνατό να τοποθετήσουμε το θύμα πρηνηδόν). (3) Πώς Διακρίνεται το Κάταγμα. Πόνος στο σημείο της κάκωσης, ο οποίος δυναμώνει με την κίνηση - Ο τραυματίας δεν μπορεί να κινήσει το μέλος του - Παραμόρφωση του μέλους - Πρήξιμο και αλλαγή χρώματος του δέρματος. ε. ΣΠΚ (1) Λιποταξία στο Εσωτερικό. Λιποτάκτης στο εσωτερικό είναι ο Στρατιωτικός που : (α) Απουσιάζει χωρίς άδεια από τη Μονάδα που ανήκει ή φυλακή όπου κρατείται ή νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, μετά παρέλευση 6 ημερών από τη βεβαιωμένη απουσία του και εάν δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 3 μηνών, μετά παρέλευση 15 ημερών. (β) Έλαβε άδεια απουσίας ή μετακινείται μεμονωμένα και παρουσιάζεται στη Μονάδα του σε 15 ημέρες από τη προσδιορισμένη μέρα εμφάνισης ή μετάθεσης του στον προορισμό του. (γ) Ανήκει σε Μονάδα που βρίσκεται σε μετακίνηση και απουσιάζει αδικαιολόγητα από μία πρόσκληση. -9- (δ) Ενώ έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά σε διάστημα 6 μηνών 3 φορές για αυθαίρετη απουσία η οποία διήρκησε περισσότερο από 24 ώρες, εγκαταλείπει και πάλι τη Μονάδα του και απουσιάζει περισσότερο από 2 ημέρες. (ε) Σε πολεμική περίοδο και ενώ έχει αποχωρισθεί από τη Μονάδα του, δε σπεύδει να ενωθεί με το πλησιέστερο Σώμα ή να παρουσιαστεί, μετά τη λήξη της αιχμαλωσίας του, στην πλησιέστερη στρατιωτική αρχή. Τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση 6 μήνες έως 1 έτος και σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. (2) Ανυπακοή. (α) Στρατιωτικός που λαμβάνει διαταγή από τον αρχηγό του να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία και αρνείται υπακούσει ή παραλείπει την εκτέλεσή της, Τιμωρείται: - Σε ειρηνική περίοδο : Με φυλάκιση. - Σε πολεμική περίοδο : Με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκερη και εάν ή πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. (β) Η πράξη δεν είναι άδικη αν η διαταγή ή η υπηρεσία είναι προδήλως παράνομη.

7 ΟΠΛΙΣΜΟΣ α. Τυφέκιο G3Α3 {ΕΕ 7-61). (1) Γενικά Χαρακτηριστικά. Είναι όπλο ατομικό, ελληνικής κατασκευής, γερμανικής προέλευσης, αυτόματο, αερόψυκτο και λειτουργεί παλινδρομικά με τη βοήθεια των αερίων και του επανατατικού ελατηρίου. Τροφοδοτείται με γεμιστήρα των 20 φυσιγγίων. (2) Δυνατότητες. Εκτοξεύει οπλοβομβίδες, είναι δυνατή η τοποθέτηση σκοπευτικής διόπτρας, συσκευής Υπέρυθρων Ακτινών (Υ/Α) και συσκευής ασφαίρου βολής. (3) Αριθμητικά Δεδομένα. (α) Διαμέτρημα κάνης 7,62 χιλ. (β) Μήκος τυφεκίου 1,02 μ. (γ) Αριθμός αυλακώσεων κάνης 4 (δ) Βάρος τυφ. G3Α3 χωρίς γεμιστήρα 4,25 κ. (ε) Βάρος τυφ. G3Α4 χωρίς γεμιστήρα 4,51 κ. (στ)ταχυβολία θεωρητική φ/1' (ζ) Ταχυβολία πρακτική 120 φ/1' (η) Κλισιοσκόπιο βαθμονομημένο μ. (θ) Μέγιστο βεληνεκές 3700 μ. (ι) Δραστικό-ωφέλιμο βεληνεκές 400 μ. (4) Συντήρηση Οπλισμού (Χειριστή). Ημερήσια - Εβδομαδιαία - Προ και μετά τη βολή. (5) Κύρια Μέρη Τυφεκίου (α) Κορμός με την κάνη. (β) Μηχανισμός κλείστρου. (γ) Χειρολαβή με μηχανισμό σκανδάλης. (δ) Κοντάκιο με επανατατικό ελατήριο. (ε) Χειροφύλακας με δίποδα. (στ) Φλογοκρύπτης. (ζ) Γεμιστήρας των 20 φυσιγγίων. (6) Λύση - Αρμολόγηση (Σειρά εργασιών). (α) Λύση : Αποσύνδεση αορτήρα - Αφαίρεση γεμιστήρα, κοντακίου, χειρολαβής, μηχ. σκανδάλης, κλείστρου, φλογοκρύπτου και χειροφύλακα με δίποδα. (β) Η αρμολόγηση εκτελείται αντίστροφα και στο τέλος οπλίζουμε και πυροδοτούμε δύο (2) φορές στον αέρα (7) Λειτουργία. (α) Ανοιγμα κλείστρου (1 η φάση): Αποσφήνωση - απόφραξη - εξαγωγή, απόρριψη κάλυκα - προπαρασκευή τροφοδοσίας - όπλιση σφύρας - συσπείρωση επανατατικού ελατηρίου. (β) Κλείσιμο κλείστρου (2 η φάση): Παραλαβή νέου φυσιγγίου - εισαγωγή φυσιγγίου στη θαλάμη - έμφραξη - σφήνωση. (8) Είδη Εμπλοκών Τυφεκίου. Αδυναμία εισαγωγής φυσυγγίων στη θαλάμη - αδυναμία εξαγωγής, απόρριψης κάλυκα - αφλογιστία - ατελές κλείσιμο του κλείστρου - αρυθμία βολής. (9) Αιτίες Αφλογιστίας. Σπασμένος ή ελαττωματικός επικρουστήρας - ελαττωματικό φυσίγγιο (10) Διαδικασία Άμεσης Ενέργειας. (α) Μικρή αναμονή σε περίπτωση βραδυφλογίας. (β) Αφαιρείται ο γεμιστήρας. (γ) Έλκεται ο μοχλός όπλισης προς τα πίσω, ώστε να απορριφθεί το φυσίγγιο. (δ) Επανατοποθετείται ο γεμιστήρας. (ε) Αφήνεται ο μοχλός όπλισης να κινηθεί προς τα εμπρός ώστε να εισαχθεί νέο φυσίγγιο στη θαλάμη. (στ)σκόπευση - πυροδότηση. (11) Μέτρα Ασφαλείας πριν την Λύση του Τυφεκίου. (α) Τοποθετείται ο μοχλός πυρός και* ασφαλείας στη θέση «S» ή «Ο». (β) Στρέφεται η κάννη προς τα πάνω. (γ) Αφαιρείται ο γεμιστήρας. (δ) Βεβαιώνεται ότι η θαλάμη είναι κενή. (12) Παρελκόμενα. (α) Ξιφολόγχη. (β) Συλλογή καθάρσεως. (γ) Πέντε (5) γεμιστήρες των 20 φυσιγγίων. (δ) Δίποδας - Αορτήρας. (13) Πυρομαχικά. Κοινά (ΒΑLL) - τροχιοδεικτικά (ΤRAC) - διατρητικά (ΑR) - εμπρηστικά (ΙΝC) -αβολίδωτα.

8 - 12- (14) Θέσεις Βάλλοντος. (α) Βασικές : Πρηνηδόν- Γονηπετούς- Όρθιου (β) Ενδιάμεσες : Καθιμένου - Οκλαδόν - Σε Βάδισμα - Αντιαεροπορική Βολή. (15) Βασικές Αρχές Χειρισμού Τυφεκίου. (α) Απαγορεύεται η σκόπευση ατόμων, είτε το ό- πλο είναι κενό, είτε είναι γεμάτο. (β) Το όπλο πρέπει να είναι πάντοτε ασφαλισμένο. (γ) Απαγορεύεται κάθε ενέργεια του δακτύλου επί της σκανδάλης, εφόσον δεν εκτελείται βολή. (δ) Κατά τη λύση και αρμολόγηση δεν πρέπει ποτέ να ασκείται βία. (ε) Ο χειρισμός του τυφεκίου πρέπει πάντοτε να γίνεται όπως εάν αυτό να είναι οπλισμένο και έτοιμο για πυροδότηση. (στ)κατά την όπλιση, ασφάλιση, γέμιση, όπως και κατά την απασφάλιση και απογέμιση η κάνη πρέπει να κατευθύνεται προς τα επάνω. (16) Προετοιμασία για Βολή (α) Βεβαιωθείτε ότι στο κοίλο της κάνης δεν υπάρχει λιπαντικό. (β) Ελέγξατε την ορθή λειτουργία του κλείστρου και του μοχλού πυρός και ασφαλείας. (γ) Βεβαιωθείτε για την κανονική τοποθέτηση του γεμιστήρα. (δ) Ελέγξατε την ορθή τοποθέτηση του φλογοκρύπτη ή της συσκευής άσφαιρης βολής β. Οπλοπολυβόλο ΗΚ-11 (ΕΕ 7-65). (1) Γενικά Χαρακτηριστικά. Είναι όπλο ομαδικό, ελληνικής κατασκευής, αερόψυκτο, αυτόματο κλειστού κλείστρου και βάλλει ή βολή κατά βολή ή βολή κατά ριπές. Τροφοδοτείται με γεμιστήρα των. είκοσι (20) ή τριάντα (30) φυσιγγίων. (2) Δυνατότητες. Χρησιμοποιείται κατά στόχων στο έδαφος ή στον αέρα, μπορεί να τοποθετηθεί σε δίποδα ή τρίποδα ή έστορα Α/Α βολής. Είναι δυνατή η τοποθέτηση σκοπευτικής διόπτρας, συσκευής Υπέρυθρων Ακτινών (Υ/Α) και συσκευής ασφαίρου βολής. (3) Αριθμητικά Δεδομένα (α) Διαμέτρημα κάννης 7,62 χιλ. (β) Μήκος οπλοπολυβόλου 1,030 μ. (γ) Αριθμός αυλακώσεων κάννης 4 (δ) Βάρος ΗΚ 11 με δίποδα 7,700 κ. (ε) Βάρος κάννης 1,700 κ. (στ)ταχυβολία θεωρητική 600 φ/1' (ζ) Ταχυβολία πρακτική 200 φ/1' (η) Κλισιοσκόπιο βαθμονομημένο μ. (θ) Μέγιστο βεληνεκές 3700 μ. (ι) Ωφέλιμο βεληνεκές 1200 μ. (ια) Δραστικό βεληνεκές 650 μ. (4) Συντήρηση Οπλ-λου (Χειριστή). Ημερήσια - Εβδομαδιαία- Προ της βολής - Μετά τη βολή. (5) Κύρια Μέρη Οπλ-λου. (α) Κορμός. (β) Συγκρότημα κλείστρου. (γ) Μηχανισμός σκανδάλης με τη λαβή (δ) Κοντάκιο. (ε) Στέλεχος επανατατικού ελατηρίου. (στ) Συγκρότημα κάννης. (ζ) Υποδοχή γεμιστήρα. (η) Δίποδας. (θ) Αορτήρας.

9 - 14- (6) Λύση - Αρμολόγηση (Σειρά εργασιών). (α) Λύση : Αποσύνδεση αορτήρα - Αφαίρεση γεμιστήρα - Οπλίζουμε πυροδοτούμε δύο φορές στον αέρα - Τοποθέτηση του μοχλού πυρός και ασφαλείας στη θέση ασφαλείας «ΑΣ» ή «Ο». Αφαίρεση κοντακίου, μηχανισμού σκανδάλης, κλείστρου, κάνης. (β) Η αρμολόγηση εκτελείται αντίστροφα. (7) Λειτουργία. Όπως τυφεκίου G3Α3. (8) Είδη Εμπλοκών Οπλ-λου. Υπερβολικά γρήγορη βολή - Η σφύρα δεν συγκρατείται σταθερά στις εγκοπές για τη σχαστηρία ή το ασφάλιστρο - Η σφύρα δεν οπλίζει - Το φυσίγγιο δεν αναφλέγεται όταν πιέζεται η σκανδάλη - Αδυναμία εξαγωγής κάλυκα - Αδυναμία εισαγωγής φυσιγγίου στη θαλάμη - Κοντάκιο ραγισμένο ή σπασμένο - Ραγισμένη ή χαλαρή υποδοχή του χαλινωτηρίου - Αφλογιστία. (9) Αιτίες Αφλογιστίας. Ελαττωματικό φυσίγγιο - Ανεπαρκής προεξοχή επικρουστήρα - Τα ελατήρια συμπίεσης για τη σφύρα και για τον ασφαλιστικό μοχλό είναι καταπονημένα. (10) Διαδικασία Άμεσης Ενέργειας - Μέτρα Ασφαλείας πριν τη Λύση του Οπλ-λου. Όπως τυφεκίου G3Α3. (11) Ρυθμίσεις Οπλ-λου. Κλισιοσκοπίου (Σκόπευση καθ' ύψος και κατά διεύθυνση). (12) Παρελκόμενα. (α) Δεκατρείς (13) γεμιστήρες 20 φυσιγγίων. (β) Αορτήρας καννάβινος. (γ) Συλλογή κάθαρσης, (δ) Δίποδας. (13) Πυρομαχικά (α) Κοινά (ΒΑLL). (β) Τροχιοδεικτικά (ΤRΑC). (γ) Διατρητικά (ΑR). (δ) Αβολίδωτα (14) Θέσεις Βάλλοντος. Πρηνηδόν- Γονηπετούς- Καθημένου- Οκλαδόν- Σε Βάδισμα- Αντιαεροπορική Βολή. (15) Χειρισμός Οπλλου. (α) Ο μοχλός πυρός και ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται πάντοτε στη θέση «ΑΣ» ή «Ο» και να αλλάζει μόνο όταν ο σκοπευτής πρόκειται να εκτελέσει πυρά. (β) Το οπλ-λο κρατείται με το δεξί χέρι από τη λαβή και με το αριστερό γίνονται οι υπόλοιπες ενέργειες, όπως η χρήση του μοχλού πυρός και ασφαλείας, η όπλιση κλπ. (16) Έλεγχος του Οπλ-λου. (α) Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθή αρμολόγηση του όπλου. (β) Επιθεωρείται ο δίποδας, ο αορτήρας και η λαβή μεταφοράς. (γ) Ελέγχεται η ορθή λαβή του φλογοκρύπτη ή της συσκευής άσφαιρης βολής. (δ) Ελέγχεται η καλή λειτουργία του κλείστρου και του μοχλού πυρός και ασφαλείας. (17) Προετοιμασία για Βολή. (α) Βεβαιωθείτε ότι στο κοίλο της κάνης δεν υπάρχει λιπαντικό. (β) Ελέγξατε την ορθή λειτουργία του κλείστρου και του μοχλού πυρός και ασφαλείας. (γ) Βεβαιωθείτε για την κανονική τοποθέτηση του γεμιστήρα. (δ) Ελέγξατε την ορθή τοποθέτηση του φλογοκρύπτη ή της συσκευής ασφαίρου βολής.

10 -16- γ. Χειροβομβίδες (ΕΕ 7-21), (ΕΕ 7-200). (1) Είδη Χ/Β ττου Χρησιμοποιεί ο Στρατός μας. Νο 36 - ΜΚ II - Μ26Α1 - ARGES. (2) Ταξινόμηση Χ/Β Ανάλογα με το Γέμισμα. (α) Εικονικές (γέμισμα αδρανές- χρώμα λευκό). (β) Θεωρητικής διδασκαλίας (χωρίς γέμισμαχρώμα ελαιώδες-χωρίς κόκκινη ζώνη ). (γ) Εκπαίδευσης (μικρό γέμισμα). (δ) Πραγματικές (πλήρες γέμισμα-χρώμα ελαιώδες με κόκκινη ζώνη). (3) Κατηγορίες Πραγματικών Χ/Β. Αμυντικές - επιθετικές- ασκήσεων - χημικές. (4) Χημικές Χ/Β. Δακρυγόνα-Ερεθιστική-Εμπρηστική-Καπνογόνα- Καπνογόνα Λ.Φ., έγχρωμου καπνού, ARGES. (5) Κύρια Μέρη Χ/Β. (α) Κορμός από χυτοσίδηρο. (β) Αναφλεκτικό σύστημα. (γ) Πυροδοτικός μηχανισμός. (δ) Διαρρηκτικό γέμισμα. (6) Ακτίνα Δράσης Χ/Β. Αμυντική: μ.- Επιθετική: 20-50μ. (7) Χρόνος που εκρήγνυται η Χ/Β μετά την απελευθέρωση του μοχλού οπλίσεως : 4"- 6". (8) Θέσεις Ρίψεων Χ/Β. Όρθιου - γονυπετούς - πρηνηδόν - υπτίου - με αιώρηση του χεριού. (9) Χρησιμότητα των Χ/Β στη Μάχη. (α) Οι αμυντικές Χ/Β χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε φάση του εκ του συστάδην αγώνα, σε αγώνες μέσα σε δάση ή δρόμους σε ενέδρες και σε νυχτερινούς αγώνες, με την προϋπόθεση την κάλυψη των φιλίων τμημάτων. (β) Οι επιθετικές Χ/Β χρησιμοποιούνται για καταστροφές και εναντίον προσωπικού σε κλειστούς χώρους. (γ) Οι χημικές Χ/Β ανάλογα με το είδος τους μπορούν να τραυματίσουν ή να παρενοχλήσουν το προσωπικό, να δημιουργήσουν καπνό για σηματοδοσία ή προπέτασμα, πυρκαγιές ή και συνδυασμό των παραπάνω ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΟΛΗΣ α. Ορισμοί - Στοιχεία Βολής. (1) Σκοπευτική γραμμή : Είναι η νοητή γραμμή η ο ποία αρχίζει από το μάτι του σκοπευτή, διέρχεται από το κέντρο του οφλαλμιδίου και καταλήγει στο άνω άκρο του στοχάστρου. (2) Σκόπευση : Είναι η προέκταση της σκοπευτικής γραμμής στο κέντρο του στόχου. (3) Εμπλοκή : Είναι η παύση ή συνέχιση του πυρός χωρίς τη θέληση του σκοπευτή. (4) Άμεση Ενέργεια : Είναι η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών από το χειριστή για να θεραπεύσει την ε μπλοκή, χωρίς προηγουμένως να εξακριβώσει τα αίτια τα οποία την προκάλεσαν. (5) Βεληνεκές : Είναι η απόσταση που διαγράφει η τροχιά της βολίδας από το στόμιο της κάνης στο σημείο πτώσης της. (6) Δραστικό βεληνεκές : Είναι η απόσταση στην ο ποία η τροχιά της βολίδας δεν ξεπερνά το ύψος ενός κανονικού όρθιου άνδρα (1,75 μ.), με βολή από θέση πρηνηδόν. (7) Ωφέλιμο βεληνεκές : Είναι το αναγραφόμενο στο κλεισιοσκόπιο του όπλου. (8) Μέγιστο βεληνεκές : Είναι η μεγίστη δυνατή απόσταση που μπορεί να διαγράψει η τροχιά της βολίδας. (9) Θεωρητική ταχυβολία : Είναι ο μέσος αριθμός των βολίδων που μπορεί να βάλλει το όπλο σε ένα λεπτό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διακοπές της βολής. (10) Πρακτική ταχυβολία : Είναι ο αριθμός των βολίδων που μπορεί να βάλλει ο σκοπευτής σε ένα λεπτό συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου χρόνου για την επανασκόπευση και την υπηρέτηση του όπλου. (11) Ρυθμός βολής : Ο αριθμός των βολίδων που βάλλονται κατά όπλο σε ένα λεπτό. (12) Ρύθμιση τυφεκίου : Είναι ο παραλληλισμός της νοητής ευθείας Κέντρο οφθαλμιδίου - κορυφή ακίδας στοχάστρου, με την κάνη του τυφεκίου.

11 -18- β. Μέτρα Ασφαλείας Κατά τη Βολή. (1) Γενικά. (α) Η εκτέλεση της βολής είναι μια από τις κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όλων των Μονάδων και ιδιαίτερα των ΚΕΝ, που οι Ν/Σ οπλίτες εξοικειώνονται με το όπλο και τη βολή. (β) Η Προπαρασκευαστική Εκπαίδευση Σκοπευτή (ΠΕΣ) σε συνδυασμό με τη γνώση του οπλισμού από τους οπλίτες, αποτελούν τα καλύτερα στοιχεία για την εκτέλεση εύστοχων βολών. Όσοι αποτύχουν θα πρέπει μετά από σύντομη διδασκαλία να επαναλάβουν τη βολή. Κανείς Ν/Σ δε θα πρέπει να αναχωρεί από το Πεδίο Βολής (Π.Β) αν δεν έχει φέρει παραδεκτό αποτέλεσμα (40 % και άνω). (2) Βολή τυφεκίου. (α) Όλοι οι σκοπευτές φορούν διπλά κράνη. (β) Ο προγυμναστής να βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την έξοδο του κάλυκα. (γ) Πιστή εκτέλεση των παραγγελμάτων του Αξκού Βολής. (δ) Οι κάνες των όπλων να είναι πάντοτε στραμμένες προς στόχους. (ε) Όταν ξεκινήσει η βολή κανένας δε διέρχεται μπροστά από τη γραμμή βολής, ούτε κατά τις παύσεις. (στ) Σε περίπτωση εμπλοκής ο Βοηθός Αξκού Βολής, παρακολουθεί τις ενέργειες του χειριστή στην εκτέλεση της άμεσης ενέργειας και επεμβαίνει αν χρειαστεί. (ζ)μετά το τέλος της βολής όλοι οπλίζουν και πυροδοτούν δύο φορές στον αέρα και τα κλείστρα μένουν ανοικτά για έλεγχο. (η) Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή φυσιγγίων καλύκων ή βολίβων (3) Ρίψεις Χειροβομβίδων. (α) Ο σωστός τρόπος λαβής και ρίψης των χειροβομβίδων (Χ/Β) στο πεδίο της μάχης, είναι η βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια του μαχητή, των φίλιων τμημάτων και την καταστροφή του στόχου. 1/ Τρόπος Λαβής Χειροβομβίδας. Η Χ/Β κρατείται στα δάκτυλα του χεριού ρίψης (αριστερό ή δεξιό ανάλογα) και ο μοχλός οπλίσεως σταθερά κάτω από τον αντίχειρα μεταξύ της άκρης και της πρώτης άρθρωσης. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έλκουν την περόνη χωρίς μεταβολή ή αλλαγή της λαβής τους. Μετά την αφαίρεση της περόνης δεν χαλαρώνεται η πίεση του αντίχειρα επί του μοχλού οπλίσεως μέχρι να ριφθεί η Χ/Β. 2/ Τεχνική Ρίψης Χειροβομβίδας Οι τρόποι ρίψης δεν περιορίζονται σε σταθερούς κανόνες, διότι δύο (2) άνδρες δε ρίχνουν με τον ίδιο ακριβή τρόπο. Κατά τη ρίψη πρέπει να συνεχίζεται ή κίνηση του χεριού και μετά το σημείο από όπου εκσφεδονίζεται η Χ/Β, διότι βελτιώνει την ακρίβεια και αυξάνει το βεληνεκές. H συνεχής παρατήρηση του στόχου, η εκπαίδευση στον υπολογισμό της απόσπασης και σκόπευση του στόχου αυξάνουν τις πιθανότητες για την ακριβή προσβολή του. (β) Από τη στιγμή που αφαιρεθεί η περόνη ασφαλείας, η Χ/Β πρέπει να εκσφενδονίζεται. Ουδέποτε επιχειρείται επανατοποθέτηση της περόνης ασφαλείας για να επανέλθει η Χ/Β στην αρχική ασφαλή κατάσταση. (γ) Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να λαμβάνεται για να αποφεύγεται η πρόσκρουση του χεριού ή του βραχίονα στη θέση ρίψης. Αν κατά τύχη πέσει Χ/Β αφού έχει αφαιρεθεί η περόνη ασφαλείας, εντός της θέσης ο εκπαιδευόμενος αναφωνεί «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» και χωρίς άλλο παράγγελμα λαμβάνει τη Χ/Β την εκσφενδονίζει στην περιοχή του στόχου και γονατίζει εντός της θέσης ρίψης. (δ) Η έναρξη της ρίψης διατάσσεται μόνο από τον υπεύθυνο Αξκό Βολής.

12 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ α Όροι Ονοματολογίας Εδάφους. (Τ) Τοπογραφίας. (2) Μορφολογίας. (3) Τεχνητών Χαρακτηριστικών του Εδάφους. β. Κάλυψη Απόκρυψη. (1) Κάλυψη : Είναι η προστασία από το εχθρικό πυρ. Τα μέσα προστασίας από τα πυρά του εχθρού είναι φυσικά ή τεχνητά. (2) Απόκρυψη : Είναι η προστασία από την επίγεια και εναέρια παρατήρηση και μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή (3) Τρόποι Ατομικής Απόκρυψης. (α) Αποφυγή περιττών κινήσεων. (β) Εκμετάλλευση όλων των διαθεσίμων μέσων. (γ) Παρατήρηση από τη θέση του πρηνηδόν. (δ) Απόκρυψη λάμψεων. (ε) Αποφυγή της γραμμής του ορίζοντα. (στ) Παραμόρφωση του εξωτερικού σχήματος των αντικειμένων. (ζ) Αποφυγή θορύβου. γ. Εκλογή - Κατάληψη Θέσης Μάχης. (1) Η εκλογή μιας θέσης μάχης πρέπει να πληρεί : Παρατήρηση - Πεδίο Βολής - Ευκολία βολής - Κάλυψη και Απόκρυψη - Μέτωπο προς τον Εχθρό- Ευκολία Μετακίνησης - Ευκολία Επικοινωνίας με τον Ηγήτορα. (2) Κατάληψη Θέσης Μάχης. (α) Παρατηρούμε και βάλλουμε από το πλευρό ενός αντικειμένου κυρίως από τα δεξιά του. (β) Όταν υπάρχει δυνατότητα, παρατηρούμε και βάλλουμε από την πρηνή θέση. (γ) Παραμένουμε στη σκιά, όταν παρατηρούμε από το εσωτερικό ενός κτηρίου, ώστε να γινόμαστε αόρατοι. (δ) Αποφεύγουμε να προβληθούμε πάνω στον ορίζοντα ή σε αντίθετο φόντο. (ε) Αποφεύγουμε τα χαρακτηριστικά σημεία. (3) Απόκρυψη των Θέσεων Μάχης Διαλέγουμε μία θέση που να μοιάζει με το περιβάλλον και να μη προβάλλεται σε αντίθετο φόντο ή στον ορίζοντα δ. Παραλλαγή. (1) Παραλλαγή : Είναι η εργασία που γίνεται για την απόκρυψη προσωπικού, υλικών και εγκαταστάσεων από την εχθρική παρατήρηση και έχει σκοπό την αλλοίωση της εμφάνισης ενός αντικειμένου, ώστε αυτό να φαίνεται σαν κάτι διαφορετικό. (2) Αρχές Παραλλαγής : Σχήμα - Σκιά - Λάμψη - Χρώμα. (3) Υλικά Παραλλαγής : Φυσικά - Τεχνητά. (4) Ατομική Παραλλαγή. Κράνος - Εξάρτηση - Ακάλυπτο δέρμα - Οπλισμός. ε. Εκτίμηση Αποστάσεων. (1) Συνθήκες που επιδρούν στην εκτίμηση αποστάσεων είναι : Το αντικείμενο, ο φωτισμός, το περιβάλλον, η κατεύθυνση και η θέση παρατήρησης. (2) Μέθοδοι Εκτίμησης Εποστάσεων. (α) Με τη βοήθεια οργάνων. (β) Μέτρηση με το βήμα. (γ) Εκτίμηση με τη μονάδα μέτρησης. (δ) Οπτική εκτίμηση Με την ορατότητα - Με σύγκριση με μια γνωστή απόσταση - Με το δίκρανο. (στ) Με τροχειοδεικτικά βλήματα (ζ) Με τη βοήθεια χιλιοστών. (η) Με το χάρτη. (θ) Με τη βάση τριγώνου. (ι) Εκτίμηση με τον ήχο. στ. Σπουδή και Επισήμανση του Εδάφους Είναι η εκμάθηση της επιτήρησης και της έρευνας μιας εδαφικής ζώνης στην οποία μπορεί να εμφανιστεί ο εχθρός. Η επισήμανση του εδάφους έχει σκοπό να καθορίσει τις αποστάσεις μερικών σημείων από τα οποία στη συνέχεια θα συμπεράνουμε κατά προσέγγιση την απόσταση των χώρων όπου θα εμφανιστεί ο εχθρός. Οι ασκήσεις σπουδής και επισήμανσης γίνονται με την υπόθεση μιας επιθετικής ή αμυντικής ενέργειας. Καταδεικνύονται ο στόχος, η κατεύθυνση της πορείας και οι θέσεις που διαδοχικά θα μπορούσε να καταλάβει ο εχθρός.

13 -22- ζ. Αναγνώριση και Κατάδειξη Στόχων (1) Μέθοδοι Κατάδειξης Στόχων. (α) Του Σημείου Επισημάνσεως. Σημείο ευδιάκριτο κοντά στο στόχο λαμβάνεται ως σημείο επισημάνσεως και με τη βοήθεια του καταδεικνύεται ο στόχος. π.χ. «300 μ., εμπρός δεξιά, γκρίζο σπίτι, δεξιά γωνία, πολυβολείο». (β) Του Κατακόρυφου Ρολογιού. Σημείο ευδιάκριτο στο έδαφος λαμβάνεται ως βοηθητικό σημείο και αποτελεί το κέντρο του κατακόρυφου ωρολογίου. π.χ «ανεμόμυλος, δεξιά, ώρα 3 η,(προαιρετικά μπορεί να δοθεί η απόσταση), όχημα». (γ) Των Δακτύλων και της Παλάμης. Εκτείνεται το δεξί χέρι, κλείνεται το αριστερό μάτι και δίδεται η απόκλιση του στόχου από το σημείο επισημάνσεως σε δάκτυλα ή παλάμες. π.χ. «250μ., κατευθείαν εμπρός, μεμονωμένο δένδρο, δεξιά 3 δάκτυλα, ελεύθερος σκοπευτής». (δ) Με τροχιοδεικτικά βλήματα. Ο παρατηρητής βάλλει κατά του στόχου τροχιοδεικτικό βλήμα, οπότε καταδεικνύεται η θέση του στόχου. (2) Στοιχεία Κατάδειξης Στόχων. (α) Απόσταση (Πόσο μακριά φαίνεται). (β) Κατεύθυνση (Προς ποιο σημείο φαίνεται). (γ) Περιγραφή (Τι είναι, ως τι φαίνεται). η. Κινήσεις κατά την ημέρα (1) Κινήσεις Χωρίς Όπλο. Βάδισμα -Έρπυση με το στομάχι - Προχώρηση με τα χέρια και τα γόνατα - Κύλισμα (Βαρελάκια). (2) Κινήσεις με Όπλο. Βάδισμα - Έρπυση με το στομάχι - Προχώρηση με τα χέρια και τα γόνατα - Κύλισμα - Γρήγορη κίνηση (άλματα). (3) Διάβαση Εμποδίων. (α) Αναρρίχηση ψηλού τοίχου ή Α/Τ τάφρου. (β) Συρματόπλεκτοι φράκτες. (γ) Κενά φρακτών - αντερείσματα. (4) Ο στρατιώτης όταν μετακινείται κατά τη διάρκεια της μάχης πρέπει να απαντά στα ερωτήματα : «Πού, Από πού, Πως, Πότε» -23- θ. Προσανατολισμός και Τήρηση Κατεύθυνσης. (1) Προσανατολισμός : είναι η εύρεση των σημείων του ορίζοντα. (2) Τρόποι Προσανατολισμού. Πυξίδα - Χάρτης - Ήλιου και Ρολογιού - Ήλιου - άλλοι τρόποι προσανατολισμού. (3) Η τήρηση της κατεύθυνσης επιτυγχάνεται : (α) Με χαρακτηριστικά και ευδιάκριτα σημεία του εδάφους (πρακτικός τρόπος). (β) Με δύο χαρακτηριστικά μακρινά αντικείμενα (γ) Με το χάρτη και τη πυξίδα (σίγουροι τρόποι). ι. Χρησιμοποίηση Ακοής, Όσφρησης και Αφής. (1) Ακοή : Οι θόρυβοι είναι πηγή πληροφοριών. Κάθε χαρακτηριστικός ήχος μπορεί να σημαίνει κάτι. Ο ήχος α- κούγεται καλύτερα τη νύχτα και με υγρό καιρό. Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι σταθερή. Όταν δούμε λάμψη της εκπυρσοκρότησης μετράμε ταχέως 1,2,3, κλπ., και όταν ακούσουμε τον κρότο σταματούμε. Αν σταματήσουμε στο 7, η απόσταση είναι 700μ. περίπου. (2) Όσφρηση : Μας βοηθά αρκετά τη νύχτα για να καταλάβουμε την παρουσία του εχθρού. (3) Αφή : Ο Στρτης πρέπει να γίνει ικανός να αισθάνεται και να αναγνωρίζει τα αντικείμενα με την αφή χωρίς να βλέπει, π.χ. το όπλο, εξάρτηση κλπ. ια. Χρησιμοποίηση της Όρασης τη Νύχτα. (1) Παράγοντες που επηρεάζουν τη νυχτερινή όραση: Το κρύο, ο πονοκέφαλος, η κούραση, τα ναρκωτικά, το πολύ κάπνισμα, η κατανάλωση ποτών που έχουν οινόπνευμα περιορίζουν την ικανότητα όρασης στη διάρκεια της νύχτας. Η παραμονή σε δυνατό φως για πολύ χρόνο μειώνει την ικανότητα όρασης και την ημέρα και τη νύχτα. (2) Διατήρηση της νυχτερινής όρασης: Η όραση τη νύχτα καταστρέφεται γρήγορα, αν δυνατό φως περάσει μέσα στο μάτι. Αν είναι αδύνατο να το αποφύγουμε αυτό, όπως όταν πρέπει να μπει κάποιος σε φωτιζόμενη περιοχή ή να παρατήρηση προσωρινά φωτιζόμενη περιοχή, τότε πρέπει να κλείσει και να σκεπάσει το ένα μάτι, για να διατηρήσει το μάτι αυτό την ικανότητα του να βλέπει στο σκοτάδι.

14 -24- Ιβ. Απόκρυψη και Παραλλαγή τη Νύχτα, (1) Απόκρυψη. Την καλύτερη απόκρυψη πετυχαίνουμε τις σκοτεινές νύκτες αλλά αν η νύχτα είναι φωτεινή, ο Στρατιώτης πρέπει να είναι το ίδιο προσεκτικός όπως και την ημέρα. Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στη χρησιμοποίηση ξερών θάμνων ή δένδρων για απόκρυψη, γιατί το τρίξιμο μπορεί να τραβήξει την προσοχή του εχθρού. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι κορυφογραμμές γιατί δίνουν πάνω στον ορίζοντα έντονη την εικόνα του σώματος, ακόμα και τη νύχτα. Κάθε είδος φωτισμού η φωτιάς πρέπει να κρύβεται καλά. (2) Παραλλαγή. Η χρησιμοποίηση παραλλαγής για την απόκρυψη στο σκοτάδι είναι υποχρεωτική. Η εξάρτηση και ο οπλισμός μαυρίζονται και κάθε τι που μπορεί να λάμψει στο φως του φεγγαριού σκεπάζεται. Τη νύχτα το πρόσωπο μαυρίζεται τελείως με καπνιά. Μην υπερβάλλεις στην παραλλαγή σου Εξέτασε το χώρο γύρωσου-ακολούθησε τις διαδικασίες που έμαθες. ιγ. Κινήσεις κατά τη Νύχτα. (1) Κανόνες κατά τη Κίνηση. (α) Κίνηση με άλματα. (β) Χρησιμοποίηση εμφανών σημείων. (γ) Κίνηση όσο είναι δυνατό σε ανοικτούς χώρους. (δ) Διατήρηση της ώρας. (ε) Εκμετάλλευση ήχων και θορύβων. (στ)ταχύτητα κίνησης. (2) Τρόποι Κίνησης Χωρίς Όπλο. (α) Βάδισμα φαντάσματος. (β) Προχώρηση με χέρια και τα γόνατα ή βάδισμα της γάτας. (γ) Έρπυση (3) Τρόποι Κίνησης με Όπλο. Όλες οι παραπάνω κινήσεις (4) Διάβαση Εμποδίων ιδ. Προσανατολισμός και Τήρηση της Κατεύθυνσης. (1) Προσανατολισμός. Ο πιο ασφαλής τρόπος προσανατολισμού κατά τη νύχτα είναι με τη χρήση πυξίδας. Αν δεν υπάρχει πυξίδα, τα αστέρια (Πολικός Αστέρας) είναι αρκετά ασφαλής τρόπος αν δεν υπάρχουν σύννεφα. (2) Τήρηση της Κατεύθυνσης. (α) Η τήρηση της κατεύθυνσης είναι δύσκολη τη νύχτα, πρέπει όμως ο στρτης να μη χάνει τη ψυχραιμία του και να σημειώνει πάντα τη θέση του και τις κατευθύνσεις προς άλλες θέσεις της περιοχής. (β) Ο στρτης πρέπει να μάθει να χειρίζεται την πυξίδα και να βαδίζει πάνω σε αζιμούθια. (γ) Η επαφή αυτών που κινούνται τη νύκτα είναι δύσκολη και πρέπει να γίνονται με σημάνσεις. ιε. Ατομικά Μέτρα Ασφαλείας κατά τη Νύχτα. Το σκοτάδι είναι μια πρόσθετη ασφάλεια. Είναι φίλος. Είναι προστάτης. Είναι σύμμαχος. Γι αυτό ο στρτης πρέπει να το εκμεταλλεύεται όσο γίνεται περισσότερο. Πρέπει να έχει υπόψη τα παρακάτω: (1) Να γνωρίζει το σύνθημα και το παρασύνθημα. (2) Να ενεργεί και να εναλλάσσει τις ώρες υπηρεσίας και ανάπαυσης με άλλο στρτη. (3) Να προστατεύει τον εαυτό του, να ειδοποιείται για τον εχθρό και να προσέχει όταν κινείται τα εχθρικά φωτιστικά. (4) Να μη χρησιμοποιεί φωτιές ή φώτα. (5) Αν μάχεται σε κατοικημένο τόπο, να αποφεύγει τους δρόμους γιατί καλύπτονται με πυρά. (6) Να χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο χειροβομβίδες και όχι τροχιοδεικτικά φυσίγγια διότι θα προδώσει τη θέση του. ιστ. Αθόρυβα Όπλα Όταν ενεργεί κάποιος κοντά στον εχθρό ή πίσω από τις εχθρικές γραμμές, είναι πιθανόν να γίνει αναγκαία η χρησιμοποίηση αθόρυβων όπλων, όπως: (1) Στιλέτο ή ξιφολόγχη. (2) Μικρό τσεκούρι. (3) Κλόμπς, ραβδιά και οι λαβές των πιστολιών. (4) Βρόγχος

15 -26- ιζ. Σκοπός σε Εκστρατεία. (1) Στη διάρκεια της εκστρατείας όλοι οι στρτες, ο- ποιουδήποτε όπλου, αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του σκοπού ημέρα και νύχτα. (2) Αποστολή του σκοπού είναι: Η παρακολούθηση όλων των εκδηλώσεων της εχθρικής δραστηριότητας στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και η εξασφάλιση του φυλακίου και όλου του τομέα επιτηρήσεως, από εχθρικό αιφνιδιασμό. Για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής χρειάζονται : (α) Κατάλληλη θέση. (β) Γνώση καθηκόντων και ενεργειών του σκοπού. (γ) Ευσυνείδητη, άγρυπνη και εντατική προσοχή του σκοπού στην εκτέλεση της υπηρεσίας του. (3) Καθήκοντα Σκοπού. (α) Στα μετόπισθεν ο σκοπός πρέπει να γνωρίζει: -Τον εδαφικό τομέα που θα επιτηρεί. -Τι θα κάνει, όταν αντιληφθεί κάποιον να πλησιάζει. -Το παρασύνθημα. (β) Όταν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, πρέπει να γνωρίζει επιπλέον: -Την κατεύθυνση του εχθρού. -Τις θέσεις των γειτονικών φυλακίων. -Τα ονόματα των χαρακτηριστικών εδαφικών σημείων του τομέα του. -Λεπτομέρειες σχετικές με την κίνηση φιλίων περιπόλων από τη θέση του (είσοδος, έξοδος κλπ). -Το σύνθημα έναρξης των αμυντικών πυρών ΠΟΡΕΙΕΣ α. Λόγοι που Επιβάλλουν τις Πορείες. (1) Όταν το επιβάλλει η τακτική κατάσταση ή είναι αναγκαία η τήρηση μυστικότητας. (2) Όταν δεν υπάρχουν αρκετά μεταφορικά μέσα ή η απόσταση είναι μικρή. (3) Όταν το έδαφος, ο καιρός και η παρουσία του εχθρού στη γύρω περιοχή δεν επιτρέπουν την κίνηση οχημάτων. (4) Για τη σωματική εξάσκηση β. Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πορεία (1) Φυσικοί: Έδαφος - Καιρικές συνθήκες (2) Ψυχολογικοί : Αυτοπεποίθηση -Ηθικό (3) Άλλοι παράγοντες : Υγιεινή κατάσταση - Φόρτοι - Περιορισμοί στη χρήση νερού. γ Τεχνική της Πορείας (1) Σχηματισμοί Πορείας Φάλαγγα κατά άνδρα, σε δυάδες και τριάδες (2) Ρυθμός Πορείας Είναι η μέση ταχύτητα κίνησης ανά ώρα μιας πεζοπόρος φάλαγγας που περιλαμβάνει μία δεκάλεπτη περίοδο ανάπαυσης - μία σύντομη στάση. Το κανονικό βήμα έχει μήκος 0,75 εκ. περίπου και ο κανονικός ρυθμός του βήματος στις πορείες είναι 106 βήματα το λεπτό. Συνήθως τηρούνται οι ακόλουθοι ρυθμοί : -Πάνω σε δρόμο τη μέρα : 4 χλμ./ω -Πάνω σε δρόμο τη νύχτα : 3 χλμ/ω -Παντοδαπό έδαφος τη μέρα : 2χλμ/Ω. Ρυθμιστής του βήματος είναι συνήθως ένας Αξκός που βαδίζει 4-10 μέτρα μπροστά από τη Μονάδα του, τηρώντας τον προκαθορισμένο ρυθμό της πορείας. Χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο ενός ρολογιού. Η κανονική απόσταση μεταξύ των ανδρών, είναι ανάλογα με την ορατότητα και το έδαφος κατά την ημέρα, από 2 έως 5μ. Μετά από λίγες ώρες πορείας, οι άνδρες πρέπει να ξαναπροσαρμόζουν τα κορδόνια των αρβύλων τους και τους ιμάντες του σακιδίου.

16 -28- δ. Υγιεινή Κατάσταση Φόρτος Χρήση νερού. (1) Υγιεινή Κατάσταση. (α) Οι άντρες πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση της πορείας. (β) Οδηγίες υγιεινής των ποδιών. Τα πόδια πρέπει να μένουν καθαρά, πριν και μετά από κάθε πορεία πρέπει να τα πλένουμε και να τα στεγνώνουμε καλά. Για να έχουμε τα πόδια μας στεγνά πρέπει να χρησιμοποιούμε συχνά ειδική σκόνη για τα πόδια και να την απλώνουμε και ανάμεσα στα δάκτυλα. Όση σκόνη περισσεύει πρέπει να αφαιρείται. Κόβουμε τα νύχια σε ευθεία γραμμή ώστε να αποφεύγουμε να μπαίνει το νύχι μέσα στο κρέας. Τα υποδήματα να προσαρμόζονται καλά στα πόδια και οι κάλτσες να είναι καθαρές και να εφαρμόζουν καλά στα πόδια χωρίς να δημιουργούν πτυχώσεις. (2) Φόρτος. Ο φόρτος πρέπει να προσαρμόζεται με επιμέλεια από την προηγούμενη ημέρα. Δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του βάρους του άντρα ή τα 23 κιλά το ανώτερο. Ο πιο πρακτικός φόρτος είναι περίπου 18 κιλά και περιλαμβάνει: Όπλο, πυρ/κα, κράνος, εξάρτηση, νερό και σακίδιο. (3) Χρήση Νερού. Η κατανάλωση του νερού ελέγχεται αυστηρά για την αποφυγή σύσπασης των μυώνων, ζάλης και θερμοπληξίας και επειδή οι ανάγκες σε νερό ποικίλουν, ανάλογα με τις συνθήκες της πορείας. Το νερό πρέπει να καταναλώνεται συχνά και σε μικρές ποσότητες χωρίς κατάχρηση και πάντα σε συνδυασμό με τα άλατα της τροφής. Η προμήθεια νερού πρέπει να γίνεται από ελεγμένες πηγές υδροληψίας. Μία πορεία είναι επιτυχής όταν τα τμήματα φτάσουν στον προορισμό τους, την προκαθορισμένη ώρα ικανά να αγωνισθούν και έτοιμα να εκτελέσουν την αποστολή τους σύμφωνα με τις διαταγές των επικεφαλής των.

Γεώργιος Σουλής ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Έλεγχος όπλου:

Γεώργιος Σουλής ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Έλεγχος όπλου: 1 Γεώργιος Σουλής Έλεγχος όπλου: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -Ο χειρισμός του όπλου πρέπει να γίνεται με σεβασμό από την πρώτη επαφή που θα έχουμε μαζί του, έως και την τελευταία. - Πιάνοντας στο χέρι ένα όπλο παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ Η υποδοχή του σερβίς είναι η φάση του παιχνιδιού κατά την οποία μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ Γεώργιος Σουλής ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ελατήριο είναι ένας «μηχανισμός - εξάρτημα», το οποίος ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ μηχανική ενέργεια μέσω μίας προσωρινής παραμόρφωσης (ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της σκοποβολής:

Η τεχνική της σκοποβολής: Η τεχνική της σκοποβολής: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΗΝΗΔΩΝ ΘΕΣΗ ΟΡΘΙΩΝ ΘΕΣΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΠΑΤΗΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΞΕΡΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ Η ασφάλεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1

Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 εδάφιο ι του Νόμου 660/77 "περί Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 Π.Δ. 130/10.4.84 (ΦΕΚ 42 Α ) : Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : α) Τα αρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια, με το μέσα μέρος του ποδιού Σταμάτημα της μπάλας με το πόδι, αριστερό και δεξί Διαθέτω χρόνο (κάποια δευτερόλεπτα) για να είμαι ήρεμος/μη και σίγουρος/ρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B

Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1 ΜΕΤΩΠΙΚΗ 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 2 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΗ 1:1 ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΕΠΙΘΕΣΗ Η επίθεση είναι συνυφασμένη στο βόλεϊ με το καρφί Η επίθεση είναι ένας γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ. Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα

ΟΡΙΣΜΟΣ. Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα ΟΡΙΣΜΟΣ Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο ατομική επιθετική τακτική εννοούμε τις προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βασικές δεξιότητες 1)Κατάλληλη ρακέτα 2)Σωστός τρόπος κρατήματος 3)Διδασκαλία βασικών χτυπημάτων και σωστή στάση 4)Σέρβις 5)Εκμάθηση τεχνικής χτυπημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ -1- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Άρθρο : 1301. Ο προορισµός του Στρατιωτικού στο Π.Ν. Ο Στρατιωτικός όρκος. 1. Οι Έλληνες και Ελληνίδες που υπηρετούν στις τάξεις του Πολεµικού Ναυτικού έχουν προορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ Οι κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό της Τακτικής Αεροπορίας, Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ ---------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ Το γήπεδο της χειροσφαίρισης είναι ορθογώνιο με 40μ. μήκος και 20μ. πλάτος Κάθε ομάδα αποτελείται από 14 αθλητές. Επτά (6+1Τερματοφύλακας)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο φύλακας του μαγικού κύκλου Δεξιότητες: Ρίξιμο σε στόχο. Πλάγια βήματα. Θέση ετοιμότητας θέση άμυνας.

Ο φύλακας του μαγικού κύκλου Δεξιότητες: Ρίξιμο σε στόχο. Πλάγια βήματα. Θέση ετοιμότητας θέση άμυνας. Ο φύλακας του μαγικού κύκλου Ρίξιμο σε στόχο. Πλάγια βήματα. Θέση ετοιμότητας θέση άμυνας. Φρουρώ τον αντίπαλο για να εμποδίσω τις κινήσεις του. Μετακινούμαι με το αντικείμενο σε χώρο που μπορώ να σκοράρω.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΜΠΛΟΚ Ηκαλύτερη, οικονομικότερη, συντομότερη και πιο ξεκούραστη για τους παίκτες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ Δακτύλιος περόνης Περόνη Προφυλακτήρας Πώμα άνω μέρους! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Πάντα να σκέπτεστε τους άλλους. Ρίχνετε τις χειροβομβίδες χωρίς δύναμη. Μην τις πετάτε κατευθείαν πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΜΑΝΣΕΤΑ Μανσέτα είναι το χτύπημα της μπάλας με τους πήχεις των χεριών όταν είναι ενωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 750 Κ.Δ.Π. 191/2000 Αριθμός 191 Οι περί Αιαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2000 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους.

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Τι είναι φόβος Ο φόβος είναι ένα αίσθημα έμφυτο που υπακούει στο ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής: Τοξοβολία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΣΤ, 22 Μαρτίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΣΤ, 22 Μαρτίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΣΤ, 22 Μαρτίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Τροποποίηση του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Οι στάσεις και οι μετακινήσεις στην πετοσφαίριση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο;

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; 20100208 15:29:00 Εκτός των κλασσικών ασκήσεων που προτείνονται για την πρόληψη και θεραπεία πολλών παθήσεων, πρέπει να περιλαμβάνεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 006 007 Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Παρατήρηση συνεχών γραμμικών

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήματα χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 11. Η Γυμναστική στο ημερήσιο μάθημα Φυσικής Αγωγής: Δείγμα ημερήσιου μαθήματος Φ.Α στο Δημοτικό Μπαρκούκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 99-99-996-997 ΙΟΥΛΙΟΣ 009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σωματομετρικός έλεγχος Μέτρηση ύψους Μέτρηση βάρους Έλεγχος άρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Στο ελεύθερο η είσοδος του χεριού πρέπει να γίνεται α με το χέρι ελαφρώς λυγισμένο έξω από το ύψος του ώμου β με το χέρι τεντωμένο έξω από το ύψος του ώμου γ με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αεροβόλου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Εγχειρίδιο αεροβόλου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Εγχειρίδιο αεροβόλου ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. GAMO OUTDOOR, S.L. www.gamo.com Κανόνες ασφαλείας Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα αεροβόλο GAMO,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ (σύνολο 102 ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ (σύνολο 94 ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ (σύνολο 120 ερωτήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» Α. Οι προς φύλαξη χώροι είναι : 1. Εξωτερικοί χώροι : (πεζοδρόµια, ακάλυπτος χώρος, είσοδοι ) 2. Υπόγειο 3. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 10-11-013 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΜΠΟΛ Άρθρο 1ο ΤΟ ΓΗΠΕ Ο Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ιαστάσεις 20 Χ 40 µέτρα 2 περιοχές τέρµατος και το υπόλοιπο γήπεδο Οι µεγάλες γραµµές ονοµάζονται πλάγιες γραµµές Οι µικρές γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητο πριν προχωρήσουμε στις μεθόδους αυτές είναι να γνωρίζεις τις προσωπικές σου μετρήσεις.

Απαραίτητο πριν προχωρήσουμε στις μεθόδους αυτές είναι να γνωρίζεις τις προσωπικές σου μετρήσεις. Πολλές φορές θα χρειαστεί να κάνεις μετρήσεις αποστάσεων, ύψους ή πλάτους. Βέβαια μια μετροταινία λύνει το πρόβλημα. Ο πρόσκοπος όμως πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει διάφο ρους μεθόδους που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΙ Ενότητα 16. Ατομική άμυνα Man to Man Γαλαζούλας Χρήστος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού

Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού Φωτεινή Μασσού Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ Φυσικής Αγωγής Φεβρουάριος 2011 2 Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο Επιδιώκει: Την ποιοτική μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 9.1 Γενικά. Είναι γεγονός ότι όλες οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. αφορούν άμεσα στον κάθε οδηγό και πολύ περισσότερο στον επαγγελματία οδηγό. Άρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.15 π.μ. Μετά την ώρα αυτή η πόρτα του σχολείου κλείνει. 2. Οι μαθητές προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήµατα χρησιµοποιείται ως µέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ A.I.A. της Aμαξοδήγησης. 1. Τι γίνεται στο dressage όταν αφότου χτυπήσει το κουδούνι καθυστερεί να μπεί ή μπαίνει 10 λεπτά νωρήτερα; Α. Αποκλείεται. Β. Χαιρετάει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρό ταση για την Αναμό ρφωση της Στρατιωτικη ς Θητει ας

Πρό ταση για την Αναμό ρφωση της Στρατιωτικη ς Θητει ας Πρό ταση για την Αναμό ρφωση της Στρατιωτικη ς Θητει ας «Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων». Άρθρο 4, Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης. Οι ποντικοί και το τυρί Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Οργάνωση: Εργασία σε ζευγάρια. Τα δυο παιδιά είναι οι ποντικοί και η μπάλα το τυρί. Ο ένας ποντικός κρατά το τυρί Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ (1 ο 7 ο ) 2016

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ (1 ο 7 ο ) 2016 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ (1 ο 7 ο ) 2016 1 ο ΑΣΤΕΡΙ Το 1 ο Αστέρι περιλαμβάνει 6 ασκήσεις. 1. 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Εκκίνηση ορθή κολύμβηση τερματισμός) 2. 25μ. ΥΠΤΙΟ (Εκκίνηση ορθή κολύμβηση τερματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι Ενότητα 10. Κινήσεις με μπάλα: Διεκδίκηση της μπάλας (rebound) Γαλαζούλας Χρήστος Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1. Δύο τροχοί συνδέονται με ιμάντα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι συχνότητες περιστροφής του συνδέονται με τη σχέση: A R 2 Γ R 1 B Δ 2. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού δείχνουν ακριβώς 12h.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση

Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική αγωγή Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας: Βασικά Σχήματα σχεδίαση βασικών σχημάτων χειρισμός σχημάτων διάταξη λογικές πράξεις με μονοπάτια γέμισμα και πινελιά

Φύλλο Εργασίας: Βασικά Σχήματα σχεδίαση βασικών σχημάτων χειρισμός σχημάτων διάταξη λογικές πράξεις με μονοπάτια γέμισμα και πινελιά Φύλλο Εργασίας: Βασικά Σχήματα σχεδίαση βασικών σχημάτων χειρισμός σχημάτων διάταξη λογικές πράξεις με μονοπάτια γέμισμα και πινελιά σύννεφο διπλασιάστε τον κύκλο (Ctrl-D) επαναλάβετε τους διπλασιασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενα (παρ ολίγον) Έγλημα Χωρίς Τιμωρία

Ενα (παρ ολίγον) Έγλημα Χωρίς Τιμωρία Ενα (παρ ολίγον) Έγλημα Χωρίς Τιμωρία Οι νόμοι της φυσικής είναι πανταχού παρόντες και αμειλικτοι. Όποιος τους παραβέπει μπορεί να το πληρώσει πολύ ακριβά ακόμα και με την ζωή του.εδώ εν προκειμένω αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL)

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΣΤ 3 2.1 Η σύνδεση με το σύστημα (log-in) 3 2.2 Έλεγχος του ήχου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Η προοπτική εικόνα, είναι, όπως είναι γνωστό, η προβολή ενός χωρικού αντικειμένου, σε ένα επίπεδο, με κέντρο προβολής, το μάτι του παρατηρητή. Η εικόνα αυτή, θεωρούμε ότι αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1.

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1. Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση Περιέχει: 1. Αναλυτική Θεωρία 2. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 4.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) ΘΕΜΑ: Σύνθεση με σκάλα, τούβλο, δοχείο. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επανάληψη

Εισαγωγή στην επανάληψη Εισαγωγή στην επανάληψη Στο κεφάλαιο αυτό ήρθε η ώρα να μελετήσουμε την επανάληψη στον προγραμματισμό λίγο πιο διεξοδικά! Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, χωρίς πολλές επεξηγήσεις, σε προηγούμενα κεφάλαια τις

Διαβάστε περισσότερα

Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z.

Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z. Ερώτηση 1 Ποια από τα παρακάτω επιτρέπονται στην ίδια διακοπή: Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z. TA-TA-TB-TB-SA-SB

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. Ποια από τις ακόλουθες ομάδες Δυσκολιών Σώματος που παρουσιάζονται σε ένα ατομικό πρόγραμμα δεν είναι σωστή;

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι:

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: ΗΛΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: Οριζόντια Κατακόρυφα Ισημερινά Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας αλλά και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Κολιοπούλου Νικόλαος Τριπόδης. Αθήνα 2009

Γεωργία Κολιοπούλου Νικόλαος Τριπόδης. Αθήνα 2009 Γεωργία Κολιοπούλου Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2009 Αθήνα 2009 Παιδιά ελάτε να παίξουμε Σκυταλοδρομίες Γεωργία Κολιοπούλου Νικόλαος Τριπόδης Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 2 ου Π.Ε.Κ. Αθηνών στις 19.3.2009

Διαβάστε περισσότερα