ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο η διατοµή του. Στην αξονική καταπόνηση (εφελκυσµό ή θλίψη) το χαρακτηριστικό, που ενδιαφέρει, είναι το εµβαδόν. Στις καταπονήσεις, που θα ακολουθήσουν (π.χ. κάµψη, λυγισµός, σύνθετη καταπόνηση), καθοριστικό ρόλο παίζει η γεωµετρία της διατοµής του φορέα, δηλαδή όχι µόνο το εµβαδόν, αλλά και η µορφή, το σχήµα της και η θέση της, ως προς τα επίπεδα φόρτισης. Έτσι, για τη διατοµή θα πρέπει να υπολογίσουµε, εκτός από το εµβαδόν και µεγέθη, όπως το κέντρο βάρους, τη στατική ροπή, τη ροπή αδράνειας, τη ροπή αντίστασης, και την ακτίνα αδράνειας. 6.. ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ 6... Η έννοια του κέντρου βάρους () Γνωρίζετε ήδη από τη φυσική ότι κάθε σώµα έλκεται από τη γη µε µια δύναµη µε διεύθυνση κατακόρυφη και φορά προς το κέντρο της γης, που ονοµάζεται βάρος του σώµατος. Όπου: m = η µάζα του σώµατος G=m.g g = η επιτάχυνση της βαρύτητας = 9,8 m/sec Αν κάθε σώµα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αποτελείται από στοιχειώδη κοµµάτια, τότε το καθένα από αυτά έλκεται από µια στοιχειώδη δύναµη G i. Αυτές, λοιπόν, είναι όλες κατακόρυφες, άρα παράλληλες µεταξύ τους, και η συνισταµένη τους είναι το βάρος G του σώµατος, που έχει διεύθυνση (άξονα ενέργειας) συγκεκριµένο, προσδιορίσιµο (ε ). εν γνωρίζουµε, όµως, ακόµα, το σηµείο εφαρµογής του Αν στραφεί το σώµα, τότε οι στοιχειώδεις δυνάµεις παραµένουν κατακόρυφες, άρα παράλληλες µεταξύ τους, και θα έχουν την ίδια συνισταµένη G µε τον άξονα ενέργειας ε. Όπου η ε τέµνεται µε την ε, θα είναι το σηµείο εφαρµογής του βάρους του σώµατος (Σχ..).

2 G I G i G G (ε ) (ε ) (ε ) Σχ... Ανάρτηση σώµατος από σηµεία για τον προσδιορισµό του κ. β. του. Κέντρο βάρους ενός σώµατος, λοιπόν, ονοµάζεται το σηµείο εφαρµογής της δύναµης, µε την οποία η γη έλκει το σώµα αυτό. Το σηµείο αυτό παραµένει σταθερό, όποια θέση κι αν πάρει το σώµα στο χώρο. Ο υπολογισµός του γίνεται είτε πειραµατικά, όπως στο προηγούµενο σχήµα, είτε θεωρητικά µε γραφικό ή συνηθέστερα, µε αναλυτικό τρόπο (προσδιορισµός συνισταµένης παραλλήλων δυνάµεων), όπως θα αναπτυχθεί στα παραδείγµατα στη συνέχεια Κεντροβαρικός άξονας. Έτσι λέγεται κάθε ευθεία, που διέρχεται από το του σώµατος, π.χ. και η ε και η ε του σχήµατος. είναι κεντροβαρικοί του άξονες Κεντροειδές. Όταν ένα στερεό λεπτύνει εξαιρετικά γίνεται, πλέον, υλική επιφάνεια, οπότε το κέντρο βάρους του ονοµάζεται κεντροειδές επιφάνειας. Αντίστοιχα, αν µια ράβδος λεπτύνει εξαιρετικά γίνεται, πλέον, υλική γραµµή και το κέντρο βάρους της ονοµάζεται, πλέον, κεντροειδές γραµµής. Συνηθίζεται, πάντως, στην Αντοχή Υλικών να µη χρησιµοποιούµε τον όρο κεντροειδές, αλλά την έκφραση κέντρο βάρους επιφάνειας ή κέντρο βάρους γραµµής. Αποδεικνύεται, επίσης, ότι σε σώµα από οµοιογενές και ισόπαχο υλικό, για

3 τον προσδιορισµό του κέντρου βάρους δε χρειάζεται ούτε το ειδικό βάρος ούτε το πάχος του υλικού, όπως, δηλαδή, για τη διατοµή των φορέων, που είναι λεπτή φέτα, σταθερού πάχους, οµοιογενούς υλικού. Άρα, στη συνέχεια αντί για τα επί µέρους βάρη G i ή τη συνισταµένη τους G θα λαµβάνονται για τους υπολογισµούς οι επί µέρους επιφάνειες i, όπως και η συνολική Προσδιορισµός απλών γεωµετρικών σχηµάτων (διατοµών) ιατοµές συµµετρικές ως προς άξονες. τετράγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο κ.. διπλό ταυ κοιλοδοκός Κύκλος δακτύλιος (σωλήνας) Σχ... ιατοµές µε δύο άξονες συµµετρίας. 3

4 Από τη Γεωµετρία είναι γνωστό και υπενθυµίζεται ότι: «Αν ένα σχήµα έχει δύο άξονες συµµετρίας, τότε το του είναι η τοµή των δύο αξόνων». (Σχ..). Τριγωνική επιφάνεια: (Αναφέρεται ως σχήµα γνωστό από τη γεωµετρία, αν και δεν έχει άξονες συµµετρίας): Το είναι το σηµείο τοµής των διαµέσων (Σχήµα.3). Σχ..3. Κέντρο βάρους τριγώνου. 4

5 ιατοµές συµµετρικές ως προς άξονα. Αν το σχήµα έχει µόνο έναν άξονα συµµετρίας, όπως π.χ. το απλό ταυ, γνωρίζουµε ότι το βρίσκεται πάνω σ αυτόν. Πρέπει, λοιπόν, να προσδιορίσουµε έναν ακόµα κεντροβαρικό άξονα, οπότε το ζητούµενο του σχήµατος θα βρεθεί στην τοµή τους. Ο άξονας συµµετρίας είναι γνωστός (Σχ..4.α). Αν διπλώσει η διατοµή στη θέση αυτή του άξονα, η αριστερή µισή θα συµπέσει ακριβώς µε τη δεξιά µισή διατοµή (Σχ..4.β) Σχ..4.α. ιατοµή µε ένα άξονα συµµετρίας Πάνω στον άξονα αυτό θα βρίσκεται το αλλά δεν ξέρουµε σε ποιο ακριβώς σηµείο. Αν αυτόν τον χαρακτηρίσουµε κατακόρυφο κεντροβαρικό άξονα, συµφέρει να βρεθεί ο οριζόντιος κεντροβαρικός, οπότε το σηµείο τοµής τους θα είναι το ζητούµενο κέντρο βάρους. Ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία: Σχ..4.β. Χωρίζουµε τη σύνθετη διατοµή σε απλά γεωµετρικά σχήµατα γνωστού (Σχ..4.γ) και τα αριθµούµε (), (), σηµειώνοντας και το,, γνωστά ως τα σηµεία τοµής των διαγωνίων των ορθογωνίων () και (). () Σχ..4.γ. 5

6 Y 3 Σχ..4.δ. (Ασφαλώς και θα µπορούσαµε να χωρίσουµε την αρχική διατοµή σε ορθογώνια (), (), (3), µε κέντρα βάρους τα,, 3, αντίστοιχα (Σχ..4.δ). Ας εργαστούµε, όµως, σύµφωνα µε την πρώτη περίπτωση).. Υπολογίζουµε το εµβαδόν των ορθογωνίων,, και = + της συνολικής διατοµής. 3. Στην αρχική διατοµή σηµειώνουµε τον ζητούµενο άξονα σε τυχαία θέση και τα, στα και παράλληλα στον. Χαράζουµε, επίσης, παράλληλα προς αυτόν, βοηθητικό άξονα, που να αφήνει όλο το σχήµα προς το ένα µέρος του. Σηµειώνουµε τις αποστάσεις του κάθε επιφάνειας από τον, δηλ.,,. 4. Αφού ισορροπεί ο φορέας, να ισχύει:. =. +. () Το γινόµενο i. i ονοµάζεται στατική ροπή της δύναµης i ως προς άξονα παράλληλο προς αυτήν, που βρίσκεται σε απόσταση i. (Ως απόσταση εννοούµε το κάθετο τµήµα µεταξύ άξονα και δύναµης). Η εξίσωση () εκφράζει µαθηµατικά το θεώρηµα των ροπών: «Το αλγεβρικό άθροισµα των στατικών ροπών των συνιστωσών ως προς ένα άξονα είναι ίσο µε τη στατική ροπή της συνισταµένης τους ως προς τον ίδιο άξονα». 6

7 . = () Αν η διατοµή όλη είναι από τη µια πλευρά του άξονα, όλα τα πρόσηµα είναι ίδια, άρα απλουστεύεται η σχέση. Από τη σχέση (), λύνοντας ως προς τη ζητούµενη απόσταση, παίρνουµε: = όπου = δηλαδή για το συγκεκριµένο σχήµα µας: = Μη συµµετρικές διατοµές. Εφαρµόζουµε τη µέθοδο της προηγούµενης παραγράφου και για τους άξονες και. () () () () () Σχ..6.α. Σχ..6.β. 7

8 Συγκεκριµένα υπολογίζουµε:. Την απόσταση του οριζόντιου κεντροβαρικού άξονα (Σχ..6.α): = Την απόσταση του κατακόρυφου κεντροβαρικού άξονα : Σχ..6.γ. = (Προσέξτε πως τα,, είναι παράλληλα προς το ζητούµενο άξονα σε κάθε περίπτωση) (Σχ..6.α, Σχ..6.β). 3. Το σηµείο τοµής των δύο αξόνων και είναι το κέντρο βάρους της διατοµής (Σχ..6.γ). 8

9 6.3. ΡΟΠΗ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η έννοια της ροπής αδράνειας Κρατείστε ένα βιβλίο σας στη µέση της ορθογωνικής επιφάνειας, έτσι, που το ύψος της να είναι µεγαλύτερο από το µήκος της h>b (Σχ..8.α). Προσπαθήστε να το περιστρέψετε περί το φανταστικό οριζόντιο άξονα. Παρατηρήστε ότι πιο δύσκολα γυρίζει στη θέση (α), ενώ µοιάζει πιο ευκίνητο στη θέση (β). Όµως, και το βάρος του είναι ίδιο και το εµβαδόν της επιφάνειας του βιβλίου = b.h. (β) Σχ..8. Πού οφείλεται, λοιπόν, η διαφορά; Στη θέση της διατοµής ως προς τον άξονα περιστροφής. h (α) b b h (β) Όταν το ύψος h είναι µεγαλύτερο η διατοµή παρουσιάζει µεγαλύτερη «άρνηση» ν αλλάξει την ισορροπία της. Έτσι, µεγαλύτερη «άρνηση» στην περιστροφή παρουσιάζει η διατοµή, όταν ως ύψος τοποθετηθεί η µεγαλύτερη από τις διαστάσεις b και h (Σχ..9). Η άρνηση αυτή, όπως γνωρίζετε από τη Φυσική, ονοµάζεται αδράνεια του σώµατος. Τη ροπή αδράνειας µιας επιφάνειας, π.χ. µιας διατοµής φορέα, θα µάθουµε να υπολογίζουµε, γιατί είναι καθοριστική για το πόσο φορτίο µπορεί να αναλάβει και τι διαστάσεις θα πρέπει να έχει ο φορέας. Επιµέλεια: Χαραλαµποπούλου Ιωάννα 9

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πολλές από τις ποσότητες που μας ενδιαφέρουν μπορούν να υπολογιστούν μέσω ολοκληρωμάτων: όγκοι στερεών, μήκη καμπυλών, το έργο που απαιτείται για να αντλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΧΛΙΕΣ Κοχλίες - / 4 - - / 4 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 Κοχλίες Οι κοχλίες διακρίνονται σε δυό κατηγορίες ως προς την αποστολή τους: τους κοχλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα