ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα"

Transcript

1 ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

2 Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό ενδιαφέρον 2

3 Επενδυτικό ενδιαφέρον Ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναµένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Ήδη από τα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας έχουν γίνει προσπάθειες µερικής η συνολικής ανάπλασης / αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους (βλ. ΠΕ3). υνητικό επενδυτικό ενδιαφέρον Ιδιοκτήτες περιοχής παρέµβασης Πρότυπος Κτηµατική Τουριστική Α.Ε (Θυγατρική Ε.Τ.Ε. Εργοστάσιο Λιπασµάτων) Lafarge - ΑΓΕΤ Ηρακλής ΒΡ Ελλάς Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ήµος Κερατσινίου ραπετσώνας υνητικοί επενδυτές Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες / Νηογνώµονες Μεγάλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί Εταιρείες παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων Εταιρείες υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. COSCO) Πανεπιστήµιο Πειραιά ή άλλα ΑΕΙ µε προγράµµατα ναυτιλιακών σπουδών 3

4 Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Αποδοχή από την τοπική κοινωνία 4

5 Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Προκρινόµενο Σενάριο Το σενάριο που προκρίνεται (Σενάριο 2) αναµένεται να έχει την µεγαλύτερη δυνατή αποδοχή από την τοπική κοινωνία καθώς ισορροπεί µεταξύ της πρότασης Παπαγιάννη (η οποία έχει έντονα επενδυτικό, επιχειρηµατικό και εµπορικό χαρακτήρα, προδιαγράφοντας σε ένα βαθµό καιτους δυνητικά ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες / επενδυτές) και της πρότασης του ήµου ραπετσώνας (που δίνει µεγαλύτερη έµφαση στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους πρασίνου και προτείνει µια πιο ήπια εκµετάλλευση της γης, παρά στην επιχειρηµατική και εµπορική αξιοποίηση της περιοχής). Το έργο ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης αναµένεται γίνεται µέρος της ευρύτερης αναβάθµισης του λιµένα µε τοεγκεκριµένο πρόγραµµα τουολπ(1 δις έως το 2014) το οποίο προβλέπει µεταξύ άλλων πρότυπη ζώνη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, Εθνικό Ναυτικό Μουσείο, Αποκατάσταση προβλήτα «Κράκαρη», Θεµατικα Πάρκα για την Ιστορία του Πειραιά και της Ναυτιλίας. Με αυτό τον τρόπο αναµένεται να µετριαστούν οι αντιδράσεις των κατοίκων των όµορων δήµων και να συνυπάρξει αρµονικά η επιχειρηµατική ανάπτυξη µε την κοινωνική ευηµερία 5

6 Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Τελικό προτεινόµενο σενάριο 6

7 Τελικό προτεινόµενο σενάριο Η τελική πρόταση περιλαµβάνει τα εξής: ηµιουργία ΤΑΑ µε τηµορφή Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κλειστού Τύπου. Η πρωτοβουλίαγιατην υποβολή πρότασης µπορεί να προέλθει είτε από τους εταίρους είτε από αναπτυξιακό φορέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως το Περιφερειακό Ταµείο. ηµιουργία Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) στην οποία θα µεταβιβαστεί η κυριότητα ή θα παραχωρηθεί η µακροχρόνια χρήση των επιµέρους ιδιοκτησιών. Απότηρύθµιση αυτή θα µπορεί να εξαιρεθεί το µέρος της λιµενικής ζώνης του ΟΛΠ. Η ΕΕΣ θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των έργων και την εκµετάλλευση-διαχείριση αυτών. Για τα ανωτέρω τίθεται ένα ζήτηµα σχεδιασµού που αποτελεί µια πολιτική απόφαση και συνδέεται µε τησχέσηταµείων Αστικής Ανάπτυξης και ολοκληρωµένων σχεδίων παρεµβάσεων στον αστικό χώρο. Σε γενικές γραµµές οι επιλογές συνδέονται: Με το αριθµό των ΤΑΑ που θα επιλεγούν και την αντιστοίχησή τους µε ταολοκληρωµένα Σχέδια (ένα ή περισσότερα ΤΑΑ ανά σχέδιο) Το θεµατικό εύρος των ΤΑΑ 7

8 Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ 8

9 ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των ΤΑΑ θα γίνει από το Ταµείο Χαρτοφυλακίου µε διαγωνιστική διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων. Παροµοίως η επιλογή των Ολοκληρωµένων Σχεδίων για χρηµατοδότηση από τα ΤΑΑ θα γίνει µε τη σειρά της και αυτή µε διαγωνιστική διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σύµφωνα µε το υποβληθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΤΑΑ και το σχετικό χρηµατοδοτικό του κανονισµό εάν το ΤΑΑ δεν έχει συσταθεί για κατονοµασµένο(α) Ολοκληρωµένο(α) Σχέδιο(α). Η ένταξη, έγκριση και χρηµατοδότηση των επιµέρους έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Επιχειρησιακού Σχεδίου και τους κανονισµούς του ΤΑΑ. Σε περιπτώσεις θεµατικών ΤΑΑ µε όχι αυστηρά προσδιορισµένο αριθµό έργων, θα µεσολαβεί διαγωνιστική διαδικασία πρόσκλησης, υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης αυτών. Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρηµατοδοτική πρόταση θα υπόκειται σε εξέταση ως προς τη συµµόρφωσή της µε τις προβλέψεις του Ολοκληρωµένου Σχεδίου. Με την έγκριση της χρηµατοδότησης θα ακολουθεί υπογραφή σχετικής σύµβασης µε το διαχειριστή του ΤΑΑ εάν αυτό είναι αµοιβαίο κεφάλαιο Οι διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων θα διέπονται εν γένει από τους κανόνες περί ηµοσίων Συµβάσεων καθώς και τους κανόνες του Αστικού Κώδικα. Ηχρηµατοδότηση θα γίνεται µε τη µορφή συµµετοχών και οµολογιακού δανείου 9

10 ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Σύσταση και ιαχείριση του ΤΑΑ Η σύσταση του Ταµείου θα πραγµατοποιηθεί µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Νόµο: Το Αµοιβαίο Κεφάλαίο θα συσταθεί βάσει του Νόµου 2992/2002 (Αµοιβαία Κεφάλαια Κλειστού Τύπου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών), µε σύµβαση σύστασης και διαχείρισης που συνάπτεται µεταξύ των µεριδιούχων (εν προκειµένω του Ταµείου Χαρτοφυλακίου και άλλων επενδυτών κατά περίπτωση), ενός θεµατοφύλακα και ενός διαχειριστή. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί η επιλογή µε σχετική διαδικασία του διαχειριστή και θεµατοφύλακα. Εάν δεν προβλέπεται από την πρόταση συγκεκριµένος θεµατοφύλακας και διαχειριστής (ΑΕ ΑΚ) για τη διαχείριση του Κεφαλαίου, ο επικεφαλής εταίρος θα πρέπει να προκηρύξει διαγωνισµό για την ανάθεση της θεµατοφυλακής και διαχείριστης του ΤΑΑ. Το ΤΑΑ λειτουργεί και διαχειρίζεται µέσω ενός ιαχειριστή του Ταµείου o οποίος έχει τις εξής αρµοδιότητες: Ανίχνευση και πρόκριση κατάλληλων έργων αστικής ανάπτυξης για επένδυση Μεταφορά πόρων από το ΤΑΑ στα έργα αστικής ανάπτυξης Παρακολούθηση και έλεγχος προόδου. Σε περίπτωση ύπαρξης ΤΣ αναφορά προόδου εργασιών ιαχείριση κεφαλαίων του ΤΑΑ και επιστροφή εσόδων / αποδόσεων στους µετόχους των ΤΑΑ Προετοιµασία ισολογισµού, τήρηση σχετικών λογαριασµών 10

11 ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Αρχιτεκτονική του ΤΑΑ Ηδοµή τουτααµπορεί να σχεδιαστεί βάσει χωροθετικού / θεµατικού / επενδυτικού προσανατολισµού ή να αποτελέσει µια σύνθεση των τριών Γεωγραφικός: συγκεκριµένη χωρική ενότητα (σε εθνικό / περιφερειακό / τοπικό επίπεδο) σε συνάρτηση µε τις κεφαλαιακές δυνατότητες, τον αριθµό των επιλέξιµων έργων Κλαδικός: συγκεκριµένος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτή η επιλογή προκρίνεται µόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει ειδικό νοµικό πλαίσιο (π.χ. για τις ενεργειακές επενδύσεις) Επενδυτικός: συγκεκριµένα χαρακτηριστικά επενδύσεων και ρίσκου Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεδοµένης της πολύ µικρής αρχικής συνεισφοράς του Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA σε σχέση µε τις επενδυτικές ανάγκες της Αττικής, προτείνεται η δηµιουργία ενός χωρικού-θεµατικού Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης για τη ζώνη των λιµανιού του Πειραιά και των πέριξ περιοχών Οι κύρια ενδιαφερόµενοι θα είναι είτε τράπεζες είτε µεγάλες επενδυτικές εταιρείες. Ιδιαίτερα σηµαντικό για την επιλογή του διαχειριστή είναι οι στόχοι και τα κριτήρια επιλογής επενδύσεων του ΤΑΑ να είναι ξεκάθαροι και εφικτοί, διασφαλίζοντας την ανακύκλωση του επενδυόµενου κεφαλαίου 11

12 Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επόµενα Βήµατα 12

13 Επόµενα Βήµατα Προετοιµασία πρότασης ΤΑΑ Πρόσκληση για ΤΑΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ Κατάρτιση καταλόγου εν δυνάµει έργων Οικοδόµηση «συµµαχίας» δικαιούχων ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Περιφερειακά Θεµατικά Εν προκειµένω ένα επιµέρους κεφάλαιο για κάθε Περιφέρεια κι ένα θεµατικό για έργα ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Ηγετική πρωτοβουλία από φορέα µε σχετική εµπειρία π.χ. Περιφερειακό Ταµείο Συγκρότηση εταιρικού σχήµατος: π.χ. συνεργασία µε Τράπεζες, Επιµελητήρια κλπ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αξιολόγηση τόσο των Επιχειρηµατικών Σχεδίων όσο και των Εταιρικών Σχηµάτων Ωριµότητα-ελκυστικότητα και αποδοτικότητα έργων Φερεγγυότητα και εµπειρία εταίρων 13

14 ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Τα παρατιθέµενα στοιχεία έχουν αντληθεί από την αντίστοιχη προκήρυξη για την Περιφέρεια της Ανδαλουσίας 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Κριτήρια αρχικής επιλογής υποψηφίων Προετοιµασία της Περιφέρειας Αττικής και υποβολή κριτηρίων για το ΤΑΑ Σε επόµενο στάδιο, η ΕΤΕπσεσυνεργασίαµε τηνπ. Αττικής θα προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) τα οποία θα αξιοποιήσουν τους πόρους του Ταµείου Χαρτοφυλακίου για να υλοποιήσουν έργα ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης. Κριτήρια αρχικής επιλογής υποψηφίων και αποκλεισµού Τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων αναδόχων θα τεθούν από την Περιφέρεια. Ενδεικτικά τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να περιέχουν: Την εµπειρία του αναδόχου στη σχετική αγορά-στόχο: τουλάχιστον τριετή στη διαχείριση ισοδύναµων ή παρόµοιων έργων Εάνοιαιτούντεςείναιχρηµατοπιστωτικοί φορείς ή ιδιωτικές µη χρηµατοδοτικές εταιρείες: ελάχιστη βαθµολογία πιστοληπτικής ικανότητας (όπως αυτή θα καθοριστεί) Εάν οι αιτούντες είναι µη χρηµατοπιστωτικοί δηµόσιοι φορείς: σαφή αποδεικτικά στοιχεία (νοµικά κατοχυρωµένα) περι της δυνατότητας ανάληψης του επιχειρηµατικού ρίσκου 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Στρατηγική Επένδυσης Στο επόµενο στάδιο, οι υποψήφιοι ανάδοχοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής υποβάλλουν τις προσφορές τους συµπεριλαµβάνοντας ένα επιχειρηµατικό σχέδιο που θα αποδίδει την οικονοµική βιωσιµότητα της επενδυτικής τους στρατηγικής. Ενδεικτικά το Επιχειρηµατικό Σχέδιο θα πρέπει να περιέχει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: 1. Προτεινόµενη Οµάδα ΤΑΑ (Υπεύθυνος ΤΑΑ, Οικ. /ντης λοιπές κατηγορίες) 2. Επενδυτική Στρατηγική 3. Προσωρινές χρηµατοδοτικές προβλέψεις και προϋπολογισµός του ΤΑΑ 4. Μεθοδολογία για την ανίχνευση και την αξιολόγηση µελλοντικών ολοκληρωµένων αστικών σχεδίων ανάπτυξης 5. Η πολιτική εξόδου του ΤΑΑ από τα έργα αστικής ανάπτυξης 6. Νοµική και ιδιοκτησιακή δοµή τουταα 7. Το καταστατικό του ΤΑΑ 8. οµή διοίκησης και διαχείρισης 9. Οικονοµικοί Όροι και πλαίσιο επιχειρησιακής λειτουργία µε τοταµείο Χαρτοφυλακίου 10. Ετήσια αµοιβή διαχείρισης (Management Fee) 11. Συγχρηµατοδότηση 12. Επαναχρησιµοποίηση των πόρων 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Κριτήρια Ανάθεσης Επενδυτική Στρατηγική και διοικητική διάρθρωση Υποκριτήριο Κατανόηση και σαφής καθορισµός των στόχων, στοχοθετηµένη αγορά συµπεριλαµβανοµένης της γεωγραφικής κάλυψης, όρους και προϋποθέσεις για τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα Περιγραφή και κανόνες αξιολόγησης Βαθµολόγηση Χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις, επιχειρησιακή λειτουργία, νοµική και ιδιοκτησιακή δοµή ΤΑΑ Μεθοδολογία για τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των σχεδίων αστικής ανάπτυξης, διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου Ετήσια διαχειριστική προµήθεια 0-25 Συγχρηµατοδότηση 0-25 ΣΥΝΟΛΟ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Ενδεικτικοί Οικονοµικοί Όροι Επιχειρησιακής Λειτουργίας Τα κεφάλαια παρέχονται από την ΕΤΕπ (που ενεργεί ως Manager του Ταµείου Χαρτοφυλακίου) στο επιλεγµένο ΤΑΑ, ώστε να παράσχει ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο των ιδίων κεφαλαίων, δάνεια ή άλλα ισοδύναµα χρηµατοπιστωτικά στα αστικά σχέδια Η απόδοση των κεφαλαίων του Ταµείου Χαρτοφυλακίου θα εξαρτηθεί από τα έσοδα που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο των αστικών σχεδίων του ΤΑΑ. Η επιστροφή της χρηµατοδότησης του Ταµείου Χαρτοφυλακίου θα εξαρτηθεί από τις ταµειακές ροές που παράγονται από τις ροές που θα λάβει το ΤΑΑ στο πλαίσιο των Συµφωνιών Χρηµατοδότησης από τα σχεδία αστικής ανάπτυξης του ΤΑΑ. Οι Συµφωνίες χρηµατοδότησης θα υπογραφούν µεταξύ του ΤΑΑ και των φορέων που θα αναλαµβάνουν να αναπτύξουν τα σχεδία αστικής ανάπτυξης (Τελικοί ικαιούχοι) Το ΤΑΑ αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να αναπτύξει (για το χαρτοφυλάκιο των σχεδίων αστικής ανάπτυξης), ένα νέο δάνειο / ιδίων κεφαλαίων / που θα χρηµατοδοτείται από την εκταµίευση κονδυλίων και από εξωτερικούς πόρους. Επιλέξιµες µορφές χρηµατοδότησης σχεδίων αστικής ανάπτυξης: Ηφύσητουχρηµατοδοτικού µέσου µέσω του οποίου το UDF θα χρηµατοδοτήσει το αστικά σχέδια θα µπορούσε να είναι ένα από τα ακόλουθα: Επενδυτικά δάνεια (ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων), κεφαλαιακά δάνεια, Συµµετοχικά δάνεια), Εγγυήσεις, Ίδια συµµετοχή 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Ενδεικτικοί Οικονοµικοί Όροι Επιχειρησιακής Λειτουργίας Στρατηγική εξόδου των αστικών προγραµµάτων: ιάρκεια ανεισµού: Από 12 µήνες και έως 20 έτη συµπεριλαµβανοµένης περιόδου χάριτος (για την επιστροφή κεφαλαίου), εφόσον υπάρχει Επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια: το ΤΑΑ θα πρέπει να προτείνει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του µια σαφή στρατηγική εξόδου. ιαδικασία για την παραχώρηση των Συµφωνιών Χρηµατοδότησης: Το ΤΑΑ θα είναι υπεύθυνο για την έγκριση των σχεδίων αστικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο και θα συµµορφώνεται µε τις εκθέσεις και τις απαιτήσεις παρακολούθησης του Ταµείου Χαρτοφυλακίου. Ο Υπεύθυνος διαχείρισης του ΤΑΑ θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης σε σχέση µε τιςσυµφωνίες Χρηµατοδότησης. Το ΤΑΑ θα είναι υπεύθυνο και πρέπει να έχει πλήρη ισχύ και εξουσία, στα ακόλουθα: να εντοπίζουν, 1) να επιλέγουν και να αξιολογούν αστικά σχέδια που εµπίπτουν στο πλαίσιο των Συµφωνιών Χρηµατοδότησης, 2) να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση του των υποχρεώσεων των Συµφωνιών Χρηµατοδότησης 3) γιατακαθήκοντακαιτιςαρµοδιότητες που θα τεθούν στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής συµφωνίας 4) για την παρακολούθηση των έργων, µε την αναθεώρηση των οικονοµικών καταστάσεων, την αξιολόγηση των Συµφωνιών Χρηµατοδότησης και τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε κάθεεφαρµοστέα διάταξη 5) Όλαταποσάπουθαεκταµιευθούν από το Ταµειο Χαρτοφυλακίου στο ΤΑΑ θα καταβληθούν στα αστικά σχέδια πριν από την κατ 'ανώτατο όριο ηµεροµηνία εκταµίευσης που θα καθορισθεί σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο που θα υποβληθεί 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις και επιχειρησιακή λειτουργία του ΤΑΑ Τα αποτελέσµατακαιοιυποθέσειςθαπρέπειναπαρέχονταισεετήσιαβάση(οι προβλέψεις µπορούν να αφορούν και σε µικρότερες περιόδους, αλλά τα αποτελέσµαταθαπρέπειναείναι συγκεντρωτικά) Μακροοικονοµικές παραδοχές: α) Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να παρέχει το σύνολο των µακροοικονοµικών µεταβλητών που λαµβάνονται υπόψη κατά τις προβλέψεις που έχουν επίδραση στα αποτελέσµατα β) Ειδικότερα, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να παρουσιάσει τεκµηριωµέναταπροβλεπόµενα επίπεδα των βασικών επιτοκίων στα οποία θα βασίζεται το κόστος χρηµατοδότησης των σχεδίων αστικής ανάπτυξης γ) Οι µεταβλητές που αναφέρονται είναι ένα ελάχιστο σύνολο και αν υπάρχουν άλλες µακροοικονοµικές µεταβλητές που έχουν επιπτώσεις στα αποτελέσµατα, θα πρέπει να συµπεριληφθούν. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Αξιολόγηση Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των ΤΑΑ δίνονται ενδεικτικοί γενικοί και ειδικοί δείκτες σχετικοί µε τηνοικονοµική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ταµείων Αστικής Επόµενα Ανάπτυξης βήµατα (ΤΑΑ) είκτες Αξιολόγησης Περιοχή είκτης ηµιουργούµενα ΤΑΑ Γενικοί είκτες Ιδιωτική χρηµατοδότηση µόχλευσης του ΤΑΑ Αριθµός χρηµατοδοτούµενων Αστικών έργων ηµιουργούµενες επενδύσεις 1. Αστικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών και των κοινωφελών υπηρεσιών, καθώς και αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Αριθµός χρηµατοδοτούµενων Αστικών έργων Ο αριθµός των νέων που δηµιουργήθηκαν ή αναγεννηµένων δηµόσιων χώρων Αριθµός των πρόσθετων θέσεων εργασίας στην περιοχή που εκτελείται Αύξηση της χρήσης των δηµόσιων µεταφορών Αύξησητηςροήςτωντουριστών Ειδικοί είκτες 2. Αναπροσαρµογή των υποβαθµισµένων βιοµηχανικών περιοχών ηµιουργούµενες επενδύσεις Αριθµός χρηµατοδοτούµενων Αστικών έργων Αριθµός των νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των νέων υπηρεσιών στην εκτέλεση περιοχή Αύξηση ελκυστικότητας της περιοχής ως αντικείµενο της επένδυσης ηµιουργούµενες επενδύσεις 3. Εγκαταστάσεις για τις ΜµΕ και τις καινοτόµες επιχειρήσεις Αριθµός χρηµατοδοτούµενων Αστικών έργων Νέες εταιρίες που ιδρύθηκαν Νέα σύσταση επιχειρήσεων Αριθµός δηµιουργούµενων πρόσθετων θέσεων εργασίας ηµιουργούµενες επενδύσεις 23

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα